ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjurtjärns socken : Färnebo härad

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 674 Bebyggelsenamn : 1187 Naturnamn : 1440
Bjurtjärn socken *Alcauid ?skog /Se Nummerförteckning förteckning Albertkärret kärr
Bjurtjärn sn Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettern sjö
Bjurtjärn sn Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettern sjö
Bjurtjärn sn Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettersbacken backe
Bjurtjärn Saknas Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettern sjö
Bjurtjärn sn. Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettersflagan ställe
Bjurtjärn gd o. sn /Se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettersgruvan gruvhål
Bjurtjärn sn /Se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettershöjden höjd
Bjurtjärn sn /Se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettersjön annat namn för Alkvettern
Bjurtjärn sn /Se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvettersskogen skog
havregastar inbyggarbeteckning /Se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Alkvetterstallen stall
Alkvettern Saknas Alkvättern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Alkvettersviken del av sjö
Alkvettern Saknas Alkvättern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Alkvettersvägen väg
Alkvettern brk Alkvättern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Allén björkallé
Alkvettern herrgård Alkvettern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Allmänningsskogen skog
?Alkvättern hg Alkvettern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Alstedtlyckan äng
Alkvettern brk. Alkvettern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Allmänna Biten del av Herrnäsvägen
Alkvettern brk Alkvettern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Allmänningen allmänning
Alkvettern brk Alkvättern sjö /Se Nummerförteckning förteckning Allmänningsvägen väg
Alkvettern brk. Alkvettersgruvan gruvhål /Se Nummerförteckning förteckning Amundsbacken nordsluttning
Alkvettern brk Siön Alqvittern, se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Andra allén allé
Alkvettern gd:ar m.m. /Se Siön Alquittern, se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Aronstegen skogsteg
Alkvättern bruksegendom /Se alqwittern, se Alkvettern sjö Nummerförteckning förteckning Arresten äga
Alkvättern gd /Se Allmänningen, se Tegskogen allmänning Nummerförteckning förteckning Arverstorpsbäcken bäck
Bjurtjärn Saknas Allmänningsskogen skog /Se Nummerförteckning förteckning Aspdungen dunge
Bjurtjärn Saknas Asplunds källa Saknas Nummerförteckning förteckning Avelsgårdsvägen väg
Bjurtjärn hmn Attalshöjden höjd Nummerförteckning förteckning Avtaget vägskäl
Bjurtjärn Saknas *Bakestenen (el. Bockestenen) Saknas Nummerförteckning förteckning Avtagsvägen vinterväg
Bjurtjärn sn Banken järnvägsbank /Se Nummerförteckning förteckning Avtaget till Nyängen avtag
Bjurtjärns skjutsstation gästgiveri /Se Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Backen backe
Bjurtjärnstorp Saknas Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Baderlandet badställe
Bjurtjärnstorp Saknas Bergudden udde Nummerförteckning förteckning Badlandet del av Alkvettersviken
Bjurtjärnstorp by Bjurtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Badstigen stig
Bjurtjärnstorp by Bjurtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Badudden Saknas
Bjurkärnstorp, Lilla Saknas Bjurvikshålan vik Nummerförteckning förteckning Baggtorpskällan kallkälla
Bjurvik torp Bjurön ö Nummerförteckning förteckning Banan »järnväg»
Björkeberg Saknas Björnholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Banan järnväg
Björkeberg hmn Björnholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Banken järnvägsbank
Björkeberg gstgd. Björnholmen holme Nummerförteckning förteckning Banken fördämning
Björkeberg gstgd. Björnholmspricken sjömärke /Se Nummerförteckning förteckning Barkbäcken bäck
Björkeberg gästgiveri Björnholmssundet sund Nummerförteckning förteckning Barnmorskbacken backe
Björkhöjden by *Björnhidsberget Saknas Nummerförteckning förteckning Bartelshål plats
Björkhöjden Saknas Björntjärnen tjärn Bjurtjärns sn förklaringar Berghallen holme
Björkhöjden by Björnviken vik Bjurtjärn sn Bergtjärn tjärn
Blåskolvindet hissanordning för kol /Se Blåskolet kolupplag /Se Bjurtjärns sn sn Bergtjärn sjö
Blåsskorstenen skorsten /Se Blästern bläster /Se Bjurtjärn sn Bergtjärnhöjden höjd
Blästerhuset hus /Se Bobäcken bäck Bjurtjärn sn? Bergtjärnsundet sund
Bokärr by Bockholmen holme Bjurtjärn sn Bergtjärnsudden udde
Bokärr Saknas Boholmen holme Bjurtjärn sn Betongbron bro
Bokärr by Bohöjden höjd Bjurtjärns Socken socken Bilfärjan färja
Bokärnshöjden Saknas *Bokärrsviken Saknas Bjurtjärns Socken sn Bjurtjärn sjö
Boviken Saknas Bokärrsviken vik (Bjurtjärn) sn /Se Bjurtjärn sjö
Boviken hmn *Bondeberget Saknas Bjurtjärning inbyggarbeteckning Bjurtjärn tjärn
Boviken by Bondberget berg braskera inbyggarbeteckning Bjurtjärns allé allé
Boviken by? Bondhagen terräng Affischtavlan anslagstavla Bjurtjärnstorpsbacken backe
Bresätter hmn Bondviken vik Alkvettern herrgård Bjurtjärnstorphöjden höjd
Bresätter Saknas Botjärn Saknas Alkvettern säteri Bjurviken vik
Bresäter by Botjärnen sjö Alkvettern herrgård Bjurviksgånga gångväg
*Brevik försvunnet nybygge Botjärnen tjärn Alkvettern pst Bjurvikshålet del av Bjurviken
Bruket brukdriftsanläggning /Se Botjärnen tjärn Alkvettern bebyggelse Bjurviklandet strandremsa
Brunnstorp hmn Botjärnen tjärn Alkvetterns fotbollsplan anläggning Bjurösundet sund
Brunstorp by Botjärnen tjärn Alkvetterns herrgård säteri Bjäfsen holme
Dalbäcken Saknas Botjärnen tjärn Alkvetterns herrgård karta /Se Björkallén allé
Dalbäcken by Botjärnsbäcken bäck Allkvetterns herrgård förteckning Björkebergstegen skogsteg
Dalbäcken by Botjärnsmossen mosse Alkvetterns herrgård förteckning Björkebergssvängen kurva
Dalstorp Saknas Boviks mossen mosse Alkvetterns herrgård förteckning Björkebergsängen äng
Dalåsen Saknas Boviksmossen mosse Alkvetterns ladugård hus Björkhagslandet del av strand
Dalåsen hmn Braskudden udde Alkvetterns skola skola Björkhagsvikarna vikar
Dalåsen by Brattebackshöjden höjd Alkvetterns Smedja smidesverkstad Björkhagen torp
Djupnoret Saknas Bredviken, se Kyrkviken Saknas Alkvetterns tegelbruk tegelbruk Björkhagsudden udde
Djupnoret gd. Bre wijken, se Kyrkviken vik Alkvetterns Ångsåg såg m.m. Björkhöjdsbäcken bäck
Djupnoret gd. Bromssträckan del av järnväg /Se Alkvittern säteri säteri Björklundsbacken backe
Djupnoret Saknas Bryggorna vid järnboden last- o. lossningsbryggor /Se Almänna Stallen stall Björnbotten kolbotten
Djupnoret gård Bränseln terräng Ammuns, se Bjurtjärnstorp gd Björnholmarna, se Björnholmen Saknas
Djupnoret gd. Bränslemyren myr Amunds torp Björnholmarna holmar
Djupnoret gd. Buskvägen vinterväg /Se Anders i Viken lht Björnholmen holme
Drågen förr torp? Byxfallsudden udde Andersbengsas ödetorp Björnholmen holme
Dykdalberna pålar /Se Båtstad kulle höjd Anderssons sommarvilla Björnholmspricken sjömärke
Elswaktaretorp torp /Se Båtstadsviken, se Bokärrsviken Saknas Anneberg avs Björnholmssundet sund
Fageråsen oskattlagt torp Bäcketorpshöjden höjd Argentinarnas sommarstuga Björnholmsvattnet vatten
Faktoriet anläggning /Se Bärudden udde Arons gård Björntjärn tjärn
Fiskartorpet förr torp? Dalbäcken bäck Arrendatorbostället hus Björntjärn tjärn
Fogtorpet förr torp? Dalbäckstaden lastageplats /Se Arverstorp torp Björntjärn tjärn
Färnebotten by *Dalebäck(s)heden Saknas Asplund, se Äspelund gd Björntjärnsbäcken bäck
Fernebotten by Dalkerbergshöjden höjd Asplund, se Äspelund lht Björnåsen höjd
Färnbotten gd /Se Dalsviken vik Asplunds skolhus hus Björnåsdammen flottningsdamm
Frövetterstorp Saknas Dalängen Saknas Avelsgården hmd Björrholmen holme
Frövetterstorp by /Se Dammen damm /Se Backen, se 1 Åsjöhyttetorp torp Blastbotten kolbotten
Gjuteriet byggnad /Se Dammtjärnen tjärn Backen torp Bobäcken bäck
Grana Saknas Dammviken vik Baderskornas hus Bockholmen holme
Grana gd. Djupdalskärret kärr Badhuset hus Bockholmen holme
Granviken Saknas Djupudden udde Badhuset hus Bodalsbäcken bäck
Granviken by? Djupudden holme? Badhuset hus Bodalsmossen mosse
Granviken by Drågberget berg Baggtorpet torp Bokärrsgrindarna grindar
Granviken by Dyremyr myr Baggtorpsladan hus Bokärrsviken vik
Granviken by *Edet näs Banvaktstugan avs. Bokärrsvägen väg
Granviken by Edsberg berg Barnmorskebostaden hus Bolagsskogen skog
Granängen ödetorp? Edsvadet sank mark? Baståsen lht Bondberget höjd
Gästgivaregården gästgiveri /Se Edsviken vik Bengsasruin rivet torp Bonäset näs
Övre hammaren stångjärnshammare /Se Elfwen kjedgan älv /Se Bensinstationen pump Bonäslandet strandremsa
Hedås Saknas Sion Emten, se Ämten sjö Berga avs. Bonäsviken vik
Herrnäset by Emtmassen, se Ämterudsmossen mosse Berget ödetorp Botjärn tjärn
Herrnäset by? Enmyran myr Berget, Västra, se Västra Berget Saknas Botjärn tjärn
Herrnäset by Erkersängar sank mark Berget, Östra, se Östra Berget Saknas Botjärn sjö
Herrnäset by Ersholmen holme Bergslageras ändhållplats Botjärnsmossen mosse
Herrnäset by Essbacken, se Ässbacken backe Bergtorpet ödetorp Botjärnsslänten sluttning
Herrsjönäset Saknas Fabriksmossen mosse Bergängen avs Botjärnsvägen väg
Herrsjötorp Saknas Fageråsdammen damm Bevakningstornet luftbevakningstorn Botjärnsängen äng
Herrsjötorp by Faktoribryggan lastbrygga /Se Bilas, se 3 Åsjöhyttetorp torp Bottengärdet äng
Herrsjötorp by Faktorivägen forväg /Se Bilas lht Boviken vik
Herrsjötorp by Farleden prickad farled /Se Bilgaraget flygelbyggnad Boviksbacken backe
Herrsjötorp by Farligkärr kärr Bilstationen bilstation Boviksdammen damm
Herrsjötorp by Farligkärrshöjden höjd Bilverkstaden verkstad Boviksfallet vattenfall
Herrsjötorp by /Se Farudden udde Bjurtjärn Östra bebyggelse Bovikskällan källa
Herrtorpskärret torp Farängssundet sund Bjurtjärns kyrka Saknas Boviksmossen mosse
Hult Saknas Finnfallshöjden höjd Bjurtjärns Bränneri hus Boviksskogen skog
Hult by ?Fiskartorpsmossen mosse Bjurtjärns gård huvudgård Bovikstegen skogsteg
Hult by Fiskartorpsmossen mosse Bjurtjärns lagård hus Brandstöjbotten kolbotten
Hult by? Fjärhanberget berg Bjurtjärns skjutsstation binamn på Gästgiveriet Brasknäset udde
Hult by? Flugbohöjden höjd Bjurtjärnstorp bebyggelse Brasknäset udde
Hyttbläcksgården gårdar /Se Flyet sank mark Bjurtjärnstorp nu ålderdomshem Braskudden udde
Hyttkammaren bostadshus /Se Forbacken öppen plats /Se Bjurtjärnstorp, Lilla torp Braskuddsvägen väg
Hyttkvarnen kvarn /Se Fridensborgshöjden höjd Bjurtjärnstorp, Lilla torp eller jordlägenhet Braskviken del av Viviken
Jan-Larstorp ödetorp? Fräknekärret kärr Bjurtjärns verkstad bilverkstad Bresättersidan del av Kyrkviken
Jutfallet ödetorp? Frösjön sjö /Se Bjurtjärn, Östra bebyggelse Bresättertegen skogsteg
Järnboden hus /Se *Frösstjärnsbäcken Saknas Bjurvik torp Bresätterviken vik
Karlstorp Saknas Frövettern sjö Björkeberg f.d. gästgiveri Breviken vik
Karlstorp hmn Frövettern sjö Björkeberg gård och gästgiveri Breviksudden udde
Karlstorp by Frövettern sjö Björkeberg karta /Se Brittfallet sluttning
Kolarehagen Saknas Frövettern sjö Björkeberg förteckning Brittfallstigen gångväg
Kolbron koluppfordringsanordning /Se ?Frövettern sjö Björkeberg, Mossen lht Brittfallsudden udde
Kotstampen benmjölsfabrik /Se Frövettern sjö Björkhyddan lht Brittfallsviken vik
Krossverket krossanordning /Se Frövettern sjö Björkhöjden bebyggelse Brokärr kärr
Kväggen gd:ar /Se Fröwitun, se Frövettern sjö Björkhöjden bebyggelse Bromssträckan sluttning
Kväggeshyttan gd /Se Frövättern sjö /Se Björkhöjdskvarnen handkvarn Bron bro
Kväggeshyttan hytta /Se Frövättern sjö /Se Björklund lht Brukärret kärr
Kväggeshytte becket, se Kväggeshytteblecket lht(?) Frövättern sjö /Se Björklund ödetorp Brulandskärret kärr
Kväggeshytteblecket lht /Se Frövättern sjö /Se Björkås lht Brunnstorphöjden höjd
Kväggestorp by /Se Frövättern sjö /Se Björnemmas torp Brunnstorpsbäcken bäck
Kyrkosten Saknas Frövättern sjö /Se Björnhagen avs Brunnstorpvägen väg
Kyrkosten rå & rör Frövättern sjö /Se Björnmyra torp Bryggan brygga
Kyrkosten gd Frövättern sjö /Se Björns torp Bryggan brygga
Kväggen Saknas Frövettern sjö /Se Björnåsen ödetorp Bryggorna vid järnboden lastbrygga
Kväggen hg Frövättern sjö /Se Blomstrands rivet torp Bränntorvet torvtag
?Kväggen hg Frövättern vik /Se Blåskolet kolupplag Bränntorvet torvtag
Kväggen Saknas Frövättern sjö /Se Blåskolvindet anordning Bränntorvtaget torvtag
Kväggen herrgård Fula kärret kärr Blåsskorstenen skorsten Bränsla skogsområde
Kväggen hrgd. Fultjärnen tjärn Blåsåsen torp Bränslabacken backe
Kväggen hrgd. Fultjärnsberget berg Blästerhuset hus Bränslabron bro
Kväggen hrgd. Fykhöjden höjd Blästern bläster Bränslakroken kurva
Kväggen hrgd.? Fyllhålet gruvhål /Se Bo torp Bränslekärret kärr
Kväggen hrgd. Fågelmyren myr Bobäcks torp Bränslekärret kärr
Kväggen hrgd. Fårkärret kärr Bokärr gd Brötviken vik
Kväggestorp by Fäbrokärret kärr Bokärr bebyggelse Buskvägen vinterväg
Kväggestorp Saknas Färjstället plats /Se Bokärr gård Bytet hållplats
Käggesundet Saknas Galten skär Bokärrsgården, Norra, se Norra Bokärrsgården Saknas Båtbryggan brygga
Käggsundet by Galtskär Saknas Bokärrgården, Södra, se Södra Bokärrsgården Saknas Båtstakullen kulle
Käggsundet by Gamla korset vägskäl /Se Botjärnshöjden bebyggelse Båtstaudden udde
Käggsundet (Käcksundet, Käxsundet) by Gamla vägen väg /Se Botjärnshöjden bebyggelse Bäckbacken backe
Käggsundet el. Käcksundet Saknas Gapåsen ägomark Botten ödetorp Bäckdalsbotten kolbotten
Kärrsundet Saknas Gavelkärret kärr Bottengärdet avs. Bäckdalsbäcken bäck
Käggsundet by Getdonsvägen skogsväg /Se Bottengärdet lht Bäckdalsfallet vattenfall
Käggsundet Saknas Getudden udde Boviken, se Bodalen by Bäckdalsväggen stenvägg
Käggesundet el Käxsundet Saknas /Se Getön ö Boviken bebyggelse Bäcken bäck
Kärret förr gård? Getön ö Boviken bebyggelse Bäcken bäck
Käxundet by /Se Goppen vik Bovikskvarnen kvarn Bäcktorpsbäcken bäck
Kölebråten torp Gransundet sund Bovikslagården hus Bäckhagsdammen damm
Kölebråten= Rishöjden? Saknas Gransundsstället del av Gransundet /Se Boviksskjulet hus Bäcktorpsbron bro
Ladufallet hmn Granviksnäset näs Bovikssågen såg Bäcktorpshöjden höjd
Ladufallet Saknas Granängsbäcken bäck Brannmuren rester av brunnen stuga Bäckviken vik
Ladufallet by Grevudden udde Brandtornet torn Bäckviken vik
Lanfors brk. Gruvhålet gruvhål /Se Braskas, se Mörkviken, Västra gd Bärstället plats
Lanfors brk. Gruvhöjden höjd Braskes torp Dalbäcken bäck
Lanfors brk. Gruvkuren gruvhål /Se Braskkajsa torp Dalbäcksbron bro
Lanfors, se Lanforsen stångjärnshammare Gruvkärret kärr Bresätter bebyggelse Dalbäckskorset vägskäl
Lanfors bruk /Se Gruvstigen gångväg /Se Bresätter gård Dalbäckskällan källa
Övre Lanfors torp /Se Grytingbäcken bäck Brevikstorp torp Dalbäcksrösena stenrösen
Lanfors bruk /Se Grytingen, Lilla sjö Brokärret torp Dalbäcksskälet, Södra, se Södra Dalbäcksskälet Saknas
Lanfors bruk /Se Grytingen, Lilla sjö Brotorp torp Dalbäcksta lastageplats
Lanforsbruket bruksanläggning /Se Grytingen, Lilla sjö Brotorp torp Dalbäcksvägen dal av Storforsvägen
Lerglie torp Grytingen, Lilla sjö Bresätter gd Dalbäcksvägen, Södra, se Södra Dalbäcksvägen Saknas
Låssbyn by Grytingen, Lilla sjö Brudladan lada Dalbäcksängen äng
Låssbyn by Grytingen, Lilla sjö Bruket anläggning Dalen lågland
Låssbyn by Grytingen L:a o. S:a sjöar /Se Brunnstorp bebyggelse Dalkebergshöjden höjd
Låssbyn by Grytingen, Stora sjö Brunstorp gd Dalkebergsslänten sluttning
Lövbacken gård Grytingen, Stora sjö Brunnstorp, se Brunstorp gård Dalsbäcken bäck
Löfbacken Saknas Grytingen, Stora sjö Brunstorp bebyggelse Dalstorpshöjden höjd
Löfbacken gd Grytingen, Stora sjö Brunstorp gård Dalstorpskogen skogsområde
Löfnäset Saknas Grytingen, Stora sjö Brunstorp torp Dalstorpsvägen väg
Löfnäset by Grytingen, Stora sjö Brygghuset hus Dalsviken vik
Lövnäset by Grytingen, Stora sjö Brygghuset hus Dalsviksudden udde
Lövnäs(et) hmn Grytingsbacken backe /Se Brygghuset tvättstuga Dalåsbacken backe
Löfnäset Saknas Grytingshöjden höjd Brygghuset bryggerilokal Dalåsbron bro
Löfnäset by Grytingskrönet backkrön /Se Brygghustorpet torp Dalåshöjden höjd
Löfnäset by? Grytingstjärnen tjärn Brädgården virkesupplag Dalåskorset vägskäl
Lövnästorp by Grytingsvägen skogsväg /Se Brädgården trävarulager Dalåsvägen väg
Löfnästorp by Gråstensmurningen vall /Se Brännartomten ruin efter bränneri Dammbron gångbro
Maja-Lindstorpet förr torp? Gråteråsbäcken bäck Bränneriet bränneri Dammen damm
Masmästarns hus /Se *Grändalen el. *Gröndalen Saknas Brännmästarens lht Dammen damm
Maspers torp /Se Gräshöjden höjd Brännvinsbränneriet bränneri Dammhöjden höjd
Masugnen anläggning /Se Gräsmossen Saknas Brännvinsmagasinet hus Dammtjärn, se Svarttjärnarna tjärn
Mörkviken by Gubbhöjden höjd Brännvinsskjulet hus Dammtjärn tjärn
Mörkviken Saknas Gytterberget berg Buskarna torp Dammvägen väg
Mörkviken by Gytterön ö Busktorpet torp Dammängen äng
Mörkviken by Gåsmossen mosse Bussgaraget garage Danserbotten kolbotten
Mörkviken Saknas Gäddviken vik Busstationen hus Degerforsledningen högspänningsledning
Mörkviken by Götsjön sjö Bygget avs Diket bäck
Mörkviken by Hallbacken backe /Se Båtskjulet skjul Djupdalsbron bro
Mörkviken Saknas Hallbärskärren terräng Bäckdalen torp Djupedalen dal
Mörkvikstorp gård Halludden udde Bäckdalen torp Djupedalsbäcken bäck
Mörkvikestorp Saknas Hammaren anläggning /Se Bäckdalen, Norra, se Norra Bäckdalen Saknas Djupedalskärret sankmark
Mörkvikstorp gd. Hammarruinen rester efter en stångjärnshammare /Se Bäckdalen, Södra, se Södra Bäckdalen Saknas Djupet djupt ställe i sjö
Nolby by Harhöjden höjd Bäckedalen torp Djupnoret del av sund
Nolby Saknas Har-Pers terräng Bäckdalsbastun hus Djupnorsvägen väg
Nolby by? Hartjärnen tjärn Bäckdalslogen hus Djupudden udde
Nolås Saknas Hartjärnsbäcken bäck Bäckdalslogen, Norra, se Norra Bäckdalslogen Saknas Djupudden holme
Nolås by Hensnäs, se Stensnäset halvö Bäcketorp torp Djupuddskastet notkast
Nordändan, Norra o. Södra gd:ar /Se Herrnäset näs Bäcketorpet torp Djupuddsundet sund
Norge förr torp? Herrnäsudden udden Bäckhagen egnahemsområde Djupviken vik
?Näs by Herrnäsudden, Lilla del av holme? Bäcktorp torp Dommerbäcken bäck
Näs Saknas Herrnäsudden udde Börjes, se 2 Åsjöhyttetorp torp Dommerbäcken bäck
Näs by Herrsjön sjö Börjes lht Dungen skogsdunge
Näs by? Herrsjön sjö Cederlund torp Dyktalbera pålar
Näs by Herrsjön sjö Dalbäcken gd Dyviken vik
Näs by Herrsjön sjö Dalbäcken bebyggelse Dyviken vik
Näsudden torp Herrstorpskärret ägomark Dalbäcken bebyggelse Dyviksängen äng
Pickabo förr hus? Hollandsberget berg Dalbäckens skola hus Dämninga damm
Rishöjden Saknas Hultas brännvinsupplag /Se Dalbäcksbron lht Edsbergen berg
Rishöjden rå o. rör Hulthöjden höjd Dalbäckspannan hembränningspanna Edshöjderna höjder
Rishöjden by Hundudden holme Dalbäckstorp avs. Edsudden udde
Rostugnen ugn /Se Hyttbron bro /Se Dalen, se Dalåsen gd Edsviken vik
Runsåsen rå o. rör Hyttsjön sjö Dalingstorpet torp Edvägen väg
Runsås gd. Hyttsjön sjö Dalstorp bebyggelse Eldhs ättetavla stenblock
Rådetorp by Hyttsjön sjö Dalstorp bebyggelse Englandsbacken skogskant
Rådetorp by Hyttsjön sjö Dalåsen bebyggelse Erkängen äng
Sandsjötorp by Hyttsjön sjö Dalåsen bebyggelse Erkängsmossen mosse
Sandsjötorp Saknas Hyttsjön sjö /Se Dalåsen, Norra, se Norra Dalåsen Saknas Ersholmen fiskeställe
Sandsjötorp Saknas Hyttskogen skog /Se Dalåsen, Södra, se Södra Dalåsen Saknas Ersholmen holme
Sandsjötorp by Hyttvägen infart /Se Dammen lht Ersholmsgrundet grund
Skattkärrsed torp Hyttvägen skogsväg /Se Dammen torp Ersholmskastet notkast
Skattkärrsed Saknas Hyttälven älv Dammhöjden torp Eskils bottnar kolbottnar
Skattkärrsed gård Hyttälven älv /Se Dammkvarnen kvarn Esplundstegen skogsteg
Skjulen vid Järnboden förvaringshus /Se Hyttälven älv /Se Dammkvarna kvarnruin Essbacken backe
Skjutshållet gästgiveri /Se Hålet gruvhål /Se Danmark rivet torp Ettabäcken bäck
Skogen ödegård? Hålholmarna holmar Dansbanan anläggning Ettaldammen kvarndamm
Skogsberg hmn Hålängen sank mark Distriktsköterskans hus Ettalvägen väg
Skogsberg Saknas Hästudden udde Djupnoret bebyggelse Fageråsdammen damm
Skogsberg gd. Höjden, Stora höjd Djupnoret bebyggelse Faktoribryggan lastbrygga
Smedbyggningen arbetarbostad /Se Intagshöjden höjd Domras torp Faktorivägen del av väg
Smedstorp gård /Se Jakobskärret kärr Drågen torp Falikärr kärr
Smedstorp torp /Se Jansängsviken vik Drängstuga bebyggelse Fallet vattenfall
Smedstorp lht /Se Jutfallsmossen mosse Drängstugan hus Fallgrinnsbotten kolbotten
Smältsmedjan smedja /Se Jägersbacke backe /Se Drängstugan hus Farleden led
Spisgjuteriet byggnad /Se Järnbolandet del av strand /Se Dyviken lht Farängen äng
Stampen järnkross /Se Järnboviken vik /Se Ed, se Skattkärnedet gd Farängslandet strand
Stamphuset benmjölsfabrik /Se Järnboås höjd /Se Ed hmd Farängssundet sund
Stampkammaren bostad /Se Järnboåsvägen väg /Se Edelands avs. Farängsudden udde
Stensnäs Saknas Järnbryggan lastbrygga /Se Emterud bebyggelse Fernbottbacken backe
Stensnäs gård Järnvågen våg /Se England rivet torp Fernbottdjupet ställe
Stensnäs gd. Järnvägen f.d. järnvägsbana /Se Enspårsågen såg Fernbottviken vik
Stensviken Saknas Järnvägsbanken järnvägsbank /Se Eriksons med skägget binamn på Granviken Fernbottenvägen väg
Stensviken by Karlshamn hamn /Se Erkanders Smedja smedja Finnfallet fall
Stensviken by Karlshöjd höjd Espelund bebyggelse Finnfallshöjden höjd
Stensviken by Kaspers backe backe /Se Espelunds skolhus hus Finnfallsstigen gångväg
Stensviken by Kassviken vik Estländeras gård Fiskviken vik
Stensviken Saknas Kassviken vik Ettala torp Flagen ställe
Stensviken by Kassvikholmarna holmar Ettala torp Flymossen mosse
Stensviken by Kassviksudden udde Ettala torp eller jordlägenhet Flöbäcken bäck
Stensviken by Katthöjden höjd Ettakvarnen kvarn Flödike bäck
Stensviken by /Se Kattjärnen tjärn Fageråsen torp Forbacken plats
Ståckfallet Saknas Kattängshöjden höjd Fageråssåga såg Fribergsbacken backe
Stockviken by? Kecksund, se Käxsund sund Faktoriet anläggning Fribergs mosse mosse
Stockviken by Kedjan å Fallet torp Fridlundaängen äng
Stockviken Saknas Kedjan älv Fallet torp Fristjärnsbäcken bäck
Stockviken Saknas Keijen, se Kedjan å Fallet ödetorp Fritjärn tjärn
Stockviken by Kilen, Lilla holme Fallet torp Fritjärnsbäcken bäck
Stockviken by Kilen, Stora udde Fallet lht Fritjärnshöjden höjd
Stockviken by *Kilinholmen holme Fallkullen avst. Fräkenvägen vik
Stockviken by *Killingholmen holme Falltorp torp Frövettern, se Alkvettern i f.d. Karlskogs sn sjö
*Stockvikstorp Saknas *Killingsholmen Saknas Falltorp torp Frövettern sjö
Stoppbommen bom /Se Klara källa källa Fernebotten gård Frövettern sjö
Storbergstorp ödetorp? Klingmossen mosse Finnerkers ödetorp Frövettern sjö
Stångjärnshammaren hammare /Se Klingmossen mosse Finras rivet torp Frövettern sjö
Sundet by Klosstjärn tjärn Fiskarstugan lht Frövettersviken, Norra, se Norra frövettersviken Saknas
Sundet Saknas Klövgrankärret kärr Fiskartorpet torp Fulekullbotten kolbotten
Sundet hmn Kobäcken bäck Fiskartorpet torp Fulekullen höjd
Sundet by Kockelbäcken bäck Fiskdammen damm Fultjärn tjärn
Sundsmyren torp Kojnäset strandområde Fjärdingsmansbostället i Ullvetterstorp avs. Fultjärn tjärn
Sundstorp by Kojnäshöjden höjd Fjärdingsmansgården i Ladufallet gård Fågelmyrskärret kärr
Sundstorp Saknas Kolbromossen mosse Fjärdingsmans i Åsviken avs. Fågelmyrsslänta sluttning
Sundstorp hmn Kolgårdsudde udde /Se Flugbo skogvaktarbostad Fäbrokärret kärr
Sundstorp by Kolhagen kolupplag /Se Flygelbyggningera hus Färjstället plats
Sågan, Sågen Saknas Kolhallen udde Flögbo torp Gabrielslandet strand
Sävviken Saknas Kolhusen kolupplag /Se Fogdtorpet torp Gallskär skär
Sävviken by Kolhuset, se Kolhusen kolupplag /Se Forelldammen damm Gamla fästena sjöfartshinder
Säfviken by Kolskogen skogsområde /Se Forslundses torp Gamla korset gammalt vägskäl
Sörby Saknas Kolsta lastplats /Se Forslundstorpet torp Gamla skolgården gård
Sörby by Kolstabron anordning för kollastning /Se Fotogenpumpen handpumpanordning Gamla vägen väg
Sörby by Kolupplaget träkolslager /Se Fransnilssons gård Gamla vägen karta /Se
*Tolåsen f.d. torp /Se Kolvägen väg /Se Fridhem avs Gamla vägen förteckning
Trettondetjärn gård Korpholmarna holmar Fridlunda torp Gamla vägen förteckning
Trettondetjärn gd? Korpholmsflagen del av sjö Fräkenviken torp Gavelskärret kärr
Tutbo förr torp? Korpholmspricken sjömärke /Se Frälsehemmanet hemmansdel Getdonsvägen skogsväg
?Tåbäcken by Korpängen förr ägomark? Frövetterstorp bebyggelse Getudden udde
Tåbäcken by Kosstjärnsmyren myr Frövetterstorp gård Getön ö
Tåbäcken by Kothöjden höjd Furuliden lht Gledet ställe
Tåbäcken by Kranspåret järnvägsspår /Se Fykberga rivet torp Goppa vik
Tåbäcken by Kringel masen, se Klingmossen mosse Fykes torp Gottlandsudden udde
Tåbäcken by Krogbäcken bäck Fyllhålet gruvhål Gottlandsviken vik
Ugnen, se Masugnen anläggning Krossbacken sluttning /Se Fyrmanskvarnen handkvarn Gransundet sund
Ullvättern Saknas Krosset upplag av krossad malm /Se Fåfängan, se Ämterud avs Gransundsstället plats
Ullvettern Saknas Kråkholmen holme Fåfängan avs. Granviken vik
Ullvettern by Kråkholmspricken sjömärke /Se Fåfängan lht Granviksbäcken bäck
Ullvettern by? Kräksund, se Käxsundet sund Fåfängan torp Granvikslandet strand
Ullvettern by Kuttudden udde Fåfängan, Norra, se Norra Fåfängan Saknas Granviksmossen mosse
Ullvettern by Kvarnbäcken bäck Fåfängan, Södra, se Södra Fåfängan Saknas Granviksnäset näs
Ullvettern by Kvarndammen damm Fåfängans Handel handelsbod Granviksviken vik
Ullvättern kommun /Se Kväggen sjö Fällbron bro Granviksvägen väg
Ullvättern by /Se Kväggen sjö /Se Färjan bilfärja Granängsbäcken bäck
Ullvetterstorp Saknas Kväggens hyttplats område /Se Färjlägena ändpunkter för färja Granängsgången gångväg
Ullvetterstorp by Kväggens hyttskog skog /Se Färjvaktarbostaden avs. Granängsvägen skogsväg
Ullvetterstorp by Kväggesbanan f.d. järnvägsbana /Se Färjvaktstugan avs. Grevsundet sund
Ullvetterstorp by Kväggesbron bro /Se Färnbotten bebyggelse Grevudden udde
Ullvetterstorp by Kväggeshyttan terräng Färnbotten, se Färnebotten Saknas Grevviken vik
Ullvetterstorp by Kväggeshyttbron bro /Se Färnebotten bebyggelse Grushögen grusupplag
Ullvetterstorp Saknas Kväggeshyttälven älv /Se Färnebotten, se Fernebotten Saknas Gruvhålet gruvhål
Ullvetterstorp by Kväggestorpstegen skogsteg /Se Förrådet spannmålsmagasin Gruvkuren gruvhål
Ullvetterstorp by Kyrkviken vik Försäljningen binamn på Brännvinsmagasinet Gruvstigen stig
Ullvetterstorp by Kyrkviken vik Förvalterbostaden bostadshus Grytingsbacken backe
Ullvätterstorp by /Se Kyrkviken vik Gabriels torp Grythyttvägen väg
Utslagerkammaren bostad /Se Kåhlarehagen naturnamn /Se Gamla bostaden hus Grytingen, Lilla sjö
Vallmo torp Käringstreten backe /Se Gamla handelsboden hus Grytingen, Stora sjö
Wärkhus hus /Se Kärleksholmen holme Gamla Näsgården gård Stora Grytingen sjö
Värningsviketorp Saknas Käxsundet sund Gamla skolan f.d. skolhus Grytingsholmen holme
Zindersågen såg /Se Käxsundet sund Gamla Smedbergs ödetorp Grytingskrönet höjd i park
Zindret industrianläggning /Se Käxsundet sund Gamla Växthuset växthus Grytingsstenen sten
Zindrets kvarn hus /Se Käxsundet sund Gapåsen torp Grytingstjärn tjärn
Zinnerhuset bränneri /Se Käxsundet sund /Se Garaget garage Grytingstjärn tjärn
Zinnerstenarna ruin /Se Käxsundet sund /Se Gatan torp Grytingsvägen skogsväg
Åbyhult Saknas *Kölemossen Saknas Gatan avs. Grytingsälven älv
Åkeviken rå och rör *Kölmossen mosse Gavelmyra torp Gråstensmurningen vall
Åkerviken gd Lagufallsviken vik Gavåkkärret torp? Gräsfallsviken vik
Ålderdomshem arbetarbostad /Se Lamyren myr Gjuteriet byggnad Gräsfallsvägen väg
Åsjöhyttan Saknas Lanforsdammen damm /Se Glidet torp Gräshöjden höjd
Åsjöhyttan Saknas Lanforsen fors Glommen gård Gräsmossbetet äng
Åsjöhyttan hytta /Se Lanforsen fors /Se Gotlandsstenskvarnen kvarn Gräsmossen mosse
Åsjöhyttebacken torp /Se Lastageplatsen brygga /Se Gotlandsstenskvarnen kvarn Gräsmossängen äng
Åsjöhytte ström Lastaget hamn /Se Grana bebyggelse Grässjöbotten kolbotten
Åsjöhyttan msgn. Lerglidet terräng Grana riven gård Grässjökojan kolarkoja
Åsjöhyttan msgn. Lillholmen holme Granbergsdaleras busshållplats Grässjön vattensamling
Åsjöhyttan msgn Lillmiddagsbackarna backar /Se Granliden lht Grävabotten kolbotten
Åsjöhytteskog Saknas Lillmiddagskrönet backkrön /Se Grantorpet torp Grävlingshöjden höjd
Åsjöhyttetorp Saknas *Lillvettern sjö Granviken bebyggelse Grävlingshöjdsbotten kolbotten
Åsjöhyttetorp torp /Se Lillön ö Granviken bebyggelse Gröliga viken vik
Åsjötorp by Lillön ö Granviken Norra, se Norra Granviken Saknas Grölviken vik
Åsjötorp by Lillön ö Granviken Södra, se Södra Granviken Saknas Gröna botten kolbotten
Åssjötorp Saknas Lindrothsgraven gravkammare /Se Granåsen rivet torp Gräshöjdslänta sluttning
Åsjötorp el. Åsjöhult by Lindåshöjden höjd Granängen torp Gröna bron bro
Åsjötorp by Linningsmyren myr Gravkoret hus Gubbhöjden höjd
Åsviken Saknas Luffarsmottan skjul /Se Grevgården Saknas Gunnersbritta ställe
Åsviken by Luruddarna uddar Grinden torp Gusten på Svepas notkast
Åsviken by Lustigholmen udde Grytingskvarnarna kvarnar Gytterberget holme
Åtorp Saknas Lyckviken vik Gräsfallet torp Gyttjan kärr
Emterud Saknas Lyftkranen lastanordning /Se Gröpkvarnen kvarn Gyttjekärret kärr
Ämterud gd /Se Långa backen backe /Se Gunnarstorp torp Gångstigen väg
Äspelund Saknas Långbroängen ägomark Gustafsberg torp Gästgiveriträdgården trädgård
Äspelund by Långeudden udde Gustafsberg lht Göklundsvägen väg
Espelund by? Långsträngarna sank mark Gustafsberg lht Gösfisket fiskeställe
Ökna Saknas (Lång) Strängarna åsar /Se Gustafsberg avs. Hagasnåret buskage
Ökna by Långsträngälven älv Gustaverikssons torp Hagbotten kolbotten
Ökna by Lämsandsviken vik Gyttjebadet anläggning Hagen dunge
Ökna gd /Se Lövnäset näs Gården, Norra, se Norra Gården Saknas Hagtorpkällan källa
Överfallshjulet vattenhjul Lövnäsudden udde Gården, Södra, se Södra Gården Saknas Hallarna stenhallar
  *Lövnäsudden udde Gåsås torp? Hallbacken backe
  Lövnäsudden udde Gästgivargården hus Hallbergskärret kärr
  Lövnäsudden udde Gästgivarlagården hus Halludden udde
  Lövnäsudden udde Göklunds avs. Hallviken vik
  Lövnäsviken vik Haga torp Halmstadsbotten kolbotten
  Lövön ö Hagalund torp Hansbotten kolbotten
  Maja-Lindsbäcken bäck Haga Missionshus hus +Harhöjden höjd
  Malmbanan f.d. järnvägsbana /Se Hagen skogvaktarboställe Harhöjden höjd
  Malmbryggan lastbrygga /Se Hagen torp Harhöjden höjd
  Malmen plats /Se Hagen avs. Harhöjden, Södra, se Södra Harhöjden Saknas
  Malmgropen plats /Se Hagtorpet torp Harhöjdskrönet del av Harhöjden
  Malmkrossen krossanordning /Se Hallarna torp Harhöjdstupena stup
  Malmtorget terräng Halludden lth Harhöjdsvägen väg
  Malmtorget upplagsplats /Se Hammaren hammare Harpersbäcken bäck
  Malmvågen våg /Se Hammarruin rester efter stångjärnshammare Harpershöjden höjd
  Malmvägen, se Faktorivägen forväg /Se Handel handelsbod Harpersspången spång
  Metnäsudden udde Handelsboden hus Harpersvägen väg
  Metudden udde Handkvarnen kvarn Hartjärn tjärn
  Mickelshöjd höjd o. triangelpunkt Hanes lht Hartjärn tjärn
  Moholmen holme Haneses skogvaktarboställe Hedåsbron bro
  Mossen ägomark Hansafallet torp Hedåsgropen fångstgrop
  Mossrudlandsvägen vinterväg /Se Hanses lht Hedåsskogen skog
  Mossudden udde Hansstugan lht Hedåsvägen väg
  Mossviken vik Haparanda skogshuggarkoja Hemgärdena äng
  Murningen, se Gråstensmurningen gråstensmur Har-Pärn, se Bjurtjärnstorp, Lilla gd Herrgårdsparken park
  Mygsiön, se Mögsjön sjö Harpers torp Herrnäset näs
  Måsberget berg Hedlunds torp Herrnäsudden avst
  Måsön ö Hedås bebyggelse Herrnäsvägen väg
  Mögsjöbäcken bäck Hedås bebyggelse Herrsjöbäcken bäck
  Mögsjömossen mosse Herrgården byggnad Herrsjön sjö
  Mögsjön sjö Herrgården Saknas Herrsjön sjö
  Mögsjön sjö Herrkammaren hus Herrsjön sjö
  Mögsjön sjö Herrnäset gd Herrsjötorpskärret avs.
  Mörkviken vik Herrnäset bebyggelse Herrtorpskärret kärr
  Mörkviken vik Herrnäset bebyggelse Holmen holme
  Mörtbäcken bäck Herrnäsgården, Västra, se Västra Herrnäsgården Saknas Holmen holme
  Mörtbäckshöjden berg Herrnäsgården, Östra, se Östra Herrnäsgården Saknas Holmen holme
  Mörtbäcksmossarna mossar Herrnäspannan hembränneri Honelulebacken backe
  Mörtön ö Herrsjötorp gd Hopflödet ställe
  Nabben udde Herrsjötorp bebyggelse Hulthöjden del av Krönikekullen
  Nersviken vik Herrsjötorp bebyggelse Hultvägen väg
  Nersviken vik Herrstorpskärret torp Hultängen äng
  Nersviksholmen holme Holgererikssons ödetorp Hyttbron bro
  Nersviksnäset näs Honelule skogshuggarkoja Hyttsjön sjö
  Nersvikssand vik Hotellet hotell Hyttskogen skog
  Nolbymossen mosse Hulda på Åsarna torp Hyttvägen väg
  Notudden udde Hult gd Hyttvägen väg
  Notudden udde Hult bebyggelse Hyttälven älv
  Nyodlingen förr ägomark? Hult rå och rörshemman Hyttälven älv
  Nyängen ägomark Hultas brännvinsupplag Hålen ställen
  Näbben udde Hultet lht Hålet gruvhål
  Nässundet sund Hult, Norra, se Norra Hult Saknas Hålldammen damm
  Nässundet sund Hyttbläcksgården gårdar +Härnäsudden udde
  Nässundsleden farled /Se Hyttkammaren bostadshus Hästudden udde
  Nässundspricken sjömärke /Se Hyttkvarna kvarn Högbotten kolbotten
  Näsudden udde Hyvelgaraget hus Höga botten kolbotten
  Näs wiken, se Nersviken vik Hållplatsen vid Verkstaden hållplats Höge botten kolbotten
  Ormgårdshöjden höjd Häggdals torp Högskogsfara skogsbacke
  *Ormudden Saknas Hälsobrunnen Saknas Högspänningen kraftledning
  Ormudden udde Hästhagen lht Högåsbotten kolbotten
  *Ormudden Saknas Höglunda avs. Höjden höjd
  Orrholmen holme Högskogen gård Höjden höjd
  Oxbanan f.d. järnvägsbana /Se Högåsen ödetorp Höjden vid skolan höjd
  ?Paddtjärnen tjärn Höjda ställe Höjden vid Stockviken höjd
  Paddtjärnen tjärn Höjden, se Låssbyn gd Höjdställena plats
  Plattan vändanordning /Se Höjden, Västra, se Västra Höjden Saknas Höjdviken vik
  Plompbäcken bäck Höjden, Östra, se Östra Höjden Saknas Höla äng
  Plompen tjärn Hökskogen, se Bresätter gd Hölbron bro
  Plompen sjö /Se Hökskogen, se Bresätter gd Hölbäcken bäck
  Plumpen, se Plompen sjö /Se Hölängen lht Hölängen äng
  Plumpen vattensamling /Se Hörnet lht Immvägen skogsväg
  Plumptjärn tjärn /Se Idrottsplatsen anläggning Indämningen plats vid Lanfors
  Potten tjärn Jakobsdal avs. Insjön sjö
  Prickarna sjömärke /Se Jakobsons lht Inra Viken vik
  Prinsudden udde Janersas torp Intaget anordning
  Prästgårdsmossen mosse Janerslogen hus Jakobs kärr kärr
  Risbroen bro /Se Janerstorpet torp Jaktstigen gångstig
  Risbron bro /Se Jiliusbastun basturuin Janersvägen väg
  Risebron bro /Se Jiljuses basturuin Jansäng äng
  Rocknäset ö Jonasmånses torp Jansängviken vik
  Rocknässundet sund Jonasmånstorpet torp Jorddammen sågdamm
  Roddbåtsbryggan tilläggsbrygga /Se Jutfallet ödetorp Jutfallsbacken backe
  Rosshöjden höjd Jutfallskällaren källare Jutfallsvägen väg
  Rostgroparna ställe /Se Järnboden hus Jägersbacke backe
  Rotstugan kammare /Se Järnvågen våg Järnbolandet stäle
  Rundbrokärret kärr Järnvägsbussarnas ändhållplats Järnboviken sjövik
  Runsåsbäcken bäck Jästgiveriet Saknas Järnboås höjd
  Runsåsdammen damm Kajsas torp Järnboåsvägen väg
  Runsåshöjden höjd Kajstorp torp Järnbryggan brygga
  Ryggbergsviken vik Kalmucks rivet torp Järnvägen nu riven bana
  Ryssjan höjd? Kallsjöbottkojan kolarkoja Järnvägsbanken anläggning vid järnväg
  Ryttarviken vik Kalvhuset hus Järnvägsbron bro
  Råberget Saknas Kampkottkojan kolarkoja Jätthallarna hallar
  Råudden udde Kapellet hus Kabeln elektrisk kabel
  Råviken vik Kappan lht Kabeländarna kabeländpunkter
  Rävbromyren myr Karlbergstorpet torp Kajsgrund metgrund
  Rävhöjden höjd Karljansas hmd Kallkällberget höjd
  Röhöjden höjd o. triangelpunkt Karljonsas hmd Kallkällorna källor
  Röhöjden höjd /Se Karlkarlsas torp Kallsjöbotten kolbotten
  Röhöjdshålet gruvhål /Se Karlpetters hmd Kalvhagen betesmark
  Rönningen ägomark Karlshamn hamn Kampbotten kolbotten
  Sandbäcken bäck Karlshed torp Karlbergsvägen väg
  ?Sandholmen holme Karlslund torp Karldenelftebottnarna kolbottnar
  Sandholmen holme Karlstorp bebyggelse Karljonsas skogslott
  Sandviken vik Karlstorp bebyggelse Karljonsbergen berg
  Sandängsviken vik Karlstorparnas stall Karljonslotten skogslott
  Sjöängarna terräng Karlstorps busstation hus Karljonsmossen del av Mörkviksmossen
  Skavet skrotplats /Se Karlstorpsstallet stall Karljonsons del av Mörkviksmossen
  Skavhögen skrotplats /Se Kassviken avs. Karlpersas ås
  Skinnarhöjden höjd Kattängen, se Åbyhult Saknas Karlpersåsen ås
  Skinnarkärren kärr Kattängssmedjan smedja Karlshamnskastet notkast
  Skinnsäckhöjden höjd Katrineforskontoret flygelbyggnader Karlshamnsuddarna uddar
  Skogsbergshöjden höjd Kindgrens i Ladufallet avs. Karlshamnsviken vik
  *Skogssjön sjö Kjäggsundet gd Karlskogavägen väg
  *Skålberget Saknas Kjäggsundet bebyggelse Karlskogavägen väg
  Smedernas wret naturnamn /Se Klara, se Botjärnshöjden avs Karlskogingens skogsteg
  Smedstorpshöjden höjd Klara källa hälsobrunn Karlstorpsbacken backe
  ?Smedstorpssundet sund Klara Källa Hotell hotell Kasbacken backe
  Smedstorpssundet sund Klaralagården hus Kaspers backe backe
  Smisågen såg /Se Klarastallen hus Kassviken vik
  Smotta, se Luffarsmottan skjul Klastorpet torp Kassviksholmarna holmar
  *Smugan ?dal Klenoret avs. Kassviksudden udde
  Sokärret kärr Klockartorpet torp Katthöjden höjd
  Sokärrshöjden höjd Klädkammaren hus Katthöjdsbäcken bäck
  Soppskeden tjärn Knapped gd Katthöjdsmossen mosse
  Sorkbäcken bäck Knockelåsen torp Katthöjdstupet brant
  Spekudden udde Knutjosefsons hmd Kattjärn tjärn
  Spängelkärret kärr Koberget torp Kattängshöjden höjd
  Stenbron sank mark? Kockelbäcken torp Kattjärnsbäcken bäck
  Stenhöjden höjd Kockelbäcken torp Kattjärn tjärn
  Stensnäset näs Kojan lht Kattängen skogsteg
  Stensnäset halvö Kojersnäset timmerhuggarkoja Kattängen, Östra, se Östra Kattängen Saknas
  Stensnäset näs Kojnäs avs. Kattängstegen skogsteg
  Stenviken vik Kolarhagen bebyggelse Kattängsvägen väg
  Stensviksön ö Kolarhagen bebyggelse Katrineforseras skogsområde
  Stensviksön ö Kolbron koluppforslingsanordning Katrineforsvägen vägar
  Stensöpricken sjömärke /Se Kolgården träkolsupplag Kedjan älv
  *Stenvalsdalen Saknas Kolhusen kolupplag Kedjeåsvägen väg
  Stenvretskärret kärr Kolhuset kolupplag Kedjeälven älv
  Stockbron bro /Se Koltängen torp Kilarna ställe
  *Stockwike udde Saknas Kolugnarna kolugnar Kilsten i Bäckdalen ställe
  Stockviken vik Kontoret administrationsbyggnad Kilsten i Bäckdalen ställe
  Stockviksholmarna holmar Kontoret administrationsfastighet Kilstenbron bro
  Storbergstorpshöjden höjd Korpängen, Södra, se Södra Korpängen Saknas Kindgrens lht
  Storeflyen vattensamling Korset lht Kjäggsundet sund
  Storåsen höjd? Kotstampen benmjölsfabrik Kjäggsundet sund
  Storön ö Kraftstationen kraftstation Kjäggsundsbron bro
  Storön ö Kraftstationsdammen damm Kjäggsunds färjställe avs.
  Storön ö Kranspåret järnvägsspår Klappbryggan tvättbrygga
  Storön ö Kristensons, Bjurtjärns Bränneri Saknas Klappstolen tvättbock
  Storön ö Krogen krog Klaraparken trädgård
  Stöpgrytingen sjö /Se Krogen torp Klaravägen väg
  Sundviksudden udde Krogruinen ruin Klinten del av Röhöjdasklinten
  Svalsiön, se Svaltjärnen, Stora tjärn Kroppsnäset avs. Klossa tjärn
  Lilla Svalsiön, se Svarttjärnen, Lilla tjärn Kryckhuset hus Klosstjärn tjärn
  Stora Svalsjön, se Svaltjärnen, Stora tjärn Kröken avs. Klosstjärnsmossen mosse
  Svalsjön, se Stora Svaltjärnen tjärn Kullen lht Klövgransbotten kolbotten
  Svaltjärn, Lilla Saknas Kullen torp Klövgranskärret kärr
  Svaltjärn, Stora Saknas Kullen torp Knappedshöjden berg
  *Svaltjärnen tjärn Kvantbränneriet hus Knappesudden udde
  Svaltjärnen, Lilla tjärn Kvarnbacken lht Knarten topp
  Svaltjärnen, Lilla tjärn Kvarnen vid domras kvarn Knockelåsen höjd
  Svaltjärnen, Lilla tjärn Kvarnen kvarn Koa äng
  Svaltjärnen, Stora tjärn Kvarnen kvarn Kockelbäcken bäck
  Svaltjärnen, Stora tjärn Kvarnfallet avs. Kockelbäcksängen äng
  Svaltjärnen, Stora tjärn Kvarnruinen ruin Kojnäshöjderna höjder
  Svaltjärnen, Stora tjärn Kvarnåsen skogvaktarbostad Kojnäsmossen mosse
  Svaltjärnsbäcken bäck Kväggen gd Kojnäsvägen väg
  Svaltjärnsmossen mosse Kväggen Saknas Kolarhagsvägen väg
  Svaltjärnsstalpet terräng Kväggen Saknas Kolbacken kolupplag
  Svartjordsviken vik Kväggen, Norra, se Norra Kväggen Saknas Kolgårdsudden udde
  Svarttjärnen tjärn Kväggen, Södra, se Södra Kväggen Saknas Kolhagen kolupplag
  Sågbäcken bäck Kväggens gård hmn Kolskogen del av skog
  ?Tallholmen holme Kväggens Kraftstation anläggning Kolsta lastplats
  Tallholmen holme Kväggens skola hus Kolstabron träställning
  Tegskogen allmänning /Se Kväggens såg anläggning Kolupplaget träkolslager
  Timmerhöjden berg Kväggershyttan hytta Kolvägen vinterväg
  Tippet lastplats /Se Kväggeshyttan hytta Korpholmarna holmar
  Tobaksstenarna udde? Kväggeshytteblecket Saknas Korpholmarna holmar
  Tolbäcken bäck Kväggeshytteblecket lägenhet Korpholmen, Norra, se Norra Korpholmen Saknas
  Tolen sjö Kväggestorp bebyggelse Korpholmen, Södra, se Södra Korpholmen Saknas
  Tolen sjö /Se Kväggestorp bebyggelse Korpholmsflagan vattenyta
  Tolen sjö /Se Kyrkbacken lht Korpholmspricken sjömärke
  Tolåsen höjd Kyrkkrogen krog Korpängen äng
  Torget upplagsplats /Se Kyrkogården Saknas Korsbotten kolbotten
  Trappstenshöjden höjd Kyrkosten gd Korset vägskäl
  Trattekärn, se Trettjärnen tjärn Kyrkosten bebyggelse Kosstjärn tjärn
  Trattetiern, se Trettondetjärnen tjärn Kyrkosten rå och rårshemman Kosstjärnsmyren myr
  *Tratte tjärn tjärn Kyrkstallen stall Kothöjden höjd
  Trettjärnen tjärn Källan annat namn på Klara Källa Kovägen väg
  Trettondetjärnen tjärn Källsmo skogvaktarboställe Koängen betesplats
  ?Trettondetjärnen tjärn Källtorp torp Kraftledningen elektrisk ledning
  Trettondetjärnen tjärn Kärret bs Kristinehamnsbanan järnväg
  Trettondetjärnen tjärn Kärret avs. Kristinehamnsvägen väg
  Trettondetjärn sjö /Se Kärrtorp torp Kristinehamnsvägen väg
  Trettondetjärnsbäcken bäck Käxsundet bebyggelse Krobäcksviken del av Bjurtjärn
  Trettondetjärnsbäcken bäck Ladufallet gd Krogbron bro
  Trettondetjärnshöjden höjd Ladufallet bebyggelse Krogbron, Norra, se Norra Krogbron Saknas
  Trettondetjärnsnäset skogsområde Ladufallet torp Krogbron, Södra, se Södra Krogbron Saknas
  Trinnevassen holme? Ladufallet bebyggelse Krogbäcken bäck
  Trättekernen, se Trettondetjärnen tjärn Ladufallets Missionshus hus Krogbäcksviken utlopp
  Tvättarhallarna udde Ladufallets skola hus Krokiga Tallen träd
  Tyskfallet skogsmark Lagret brännvinsmagasin Krokige backen backe
  Uddsundet sund Lagården ladugården Kronparken skogsområde
  Ugglehagen sank mark Lanfors rivet bruk Kronskogen skogsområde
  *Ullevedssundet sund Lanforsbruket bruksanläggning Krossbacken ställe
  Ullvettern sjö Lanforsens Kraftstation Saknas Krosset malmupplag
  Ullvettern sjö Larses i kyrkan lht Krossverket krossanordning
  Ullvettern sjö Larses ödetorp Kråkholmen holme
  Ullvettern sjö Larsottos hmd Kråkholmspricken sjömärke
  Ullvettern sjö Laxens torp Kräftviken utlopp
  Ullvettern sjö Lergledet torp Kröken vägkrök
  Ullvettern sjö Lerglie torp Kröken vid skolan kurva
  Ullvettern sjö Lerheden avs. Kröken vid stallet kurva
  Ullvättern sjö /Se Lerheden avs. Krönikekullen berg
  Ullvettern sjö Lerheden lht Krönikekullen höjd
  Ullvettern Saknas /Se Lerheden avs. Krönikemossen mosse
  Ullvättern sjö /Se Lerheden lht Kunthöjden höjd
  Ullvättern sjö /Se Lilla Sågen såg Kungsrösena stenhögar
  Ullvättern sjö /Se Lilla Ullvettern hmd Kvarnbacken backe
  Ullvättern sjö /Se Lillstugan lht Kvarnbron bro
  Ullvättern sjö /Se Lindrothsgraven gravkammare Kvarnbäcken bäck
  Ullvättern sjö /Se Lindskogs hmd Kvarnbäcken bäck
  Ullvättern sjö /Se Lindstorpet torp Kvarnbäcksbron bro
  Ullvettern sjö /Se Lindås torp Kvarnbäcksviken vik
  Ullvettersskären holmar Lindåsstugan lht Kvarndammen damm
  Uppdraget uppdragsplats /Se Linås torp Kvarndammen damm
  Vadviken vik Logen hus Kvarnmossen mosse
  Vallmohöjden höjd Logen hus Kvarnfallet vattenfall
  Vallmomossen mosse Logen hus Kvarnstensbrottet stenbrott
  Vattledaren gråstensmur /Se Logen hus Kvarnstensväggen bergvägg
  Welångzöö Saknas Logen loge Kvarnvägen väg
  Vilången, Lilla sjö Lokomobil kraftaggregat Kväggen sjö
  ?Vilången, Stora sjö Lolebottkojan kolarkoja Kväggen sjö
  Vilången, Stora sjö Luffarsmotta skjul Kväggen sjö
  Vilången, Stora sjö Luftbevakningen torn Kväggen sjö
  Vilången, Stora sjö Lundbergs gård Kväggens hytteskog skog
  Vilången, Stora sjö Lundgrens avs Kväggens hyttplats hytteplats
  Vilången, Stora sjö Lundströmstorpet torp Kväggesbanan nu riven bana
  Vilången St. o. L. sjöar /Se Lusthuset avs Kväggesbron bro
  Vindställningen hissanordning för kol /Se Lyckan lht Kväggeshyttbron bro
  Viviksudden udde Lyckan torp Kväggeshyttälven älv
  Vrethöjden höjd Lyftkranen lastanordning Kväggestorpstegen skogsteg
  Våghuset lokal /Se Låssbyn gd Kväggesvägen väg
  Vålbergshöjden höjd Låssbyn bebyggelse Kyrkbacken allm plats
  Vändhallen del av Östernäset /Se Låssbyn bebyggelse Kyrkgånga gångväg
  Vändhallsholmen holme Lämås avs. Kyrkgången genväg
  Vändhallsudden udde Lönnkrogen riven lht Kyrkholmen holme
  Vändhallsudden udde /Se Lövbacka, se Lövbäcken gd Kyrkmuren stenmur
  Vändplatsen anläggning /Se Lövbackarna, se Lövbäcken gd Kyrkporten port
  Vändskivan vändanordning /Se Lövbacken torp Kyrkskälet vägskäl
  Värningsvikstorpshöjden höjd Lövbäcken gd Kyrkstenen sten
  Växelkranen lastanordning /Se Lövbäcken bebyggelse Kyrkstigen körväg
  Växlarna järnvägsanläggning /Se Rävbäcken Kyrkviken vik
  Zinderudden udde /Se Lövnäs lht Kyrkviken vik
  Zinderviken vik /Se Lövnäset bebyggelse Kyrkvägen väg
  Zinnerbron bro /Se Lövnäset bebyggelse Käkerhålet vik
  Åbyhults allmänning, se Tegskogen allmänning Lövnäset, Norra, se Norra Lövnäset Saknas Källan hälsobrunn
  Åkviksmossen mosse Lövnäset, Södra, se Södra Lövnäset Saknas Källarparken park
  Åkvikshöjden höjd Lövnässtallet stall Käringstreta backe
  *Åkviksmossen mosse Lövnästorp bebyggelse Kärleksholmen holme
  Åldrågkärret kärr Lövnästorp bebyggelse Käxsundet sund
  *Åleviken vik Lövnästorp, Norra, se Norra Lövnästorp Saknas Ladbacken plats
  Ålviken vik Lövnästorp, Södra, se Södra Lövnästorp Saknas Ladufallsviken vik
  Åsjöhultmossen mosse Lövsta lht Ladufallsviken vik
  Åsjöhultvägen vinterväg /Se Lövsta handel handelsbod Lanforsdammen damm
  Åsjöhyfte allmänning, se Tegskogen allmänning Lövstrands sommarstuga Lanforsen fors
  Åsjöhyttebron bro /Se Lövås lht Lanforsskälet vägskäl
  Åsjöhytteälven sjö /Se Lövåsen lht Lanforsvägen väg
  Åsjökärret kärr Magnusons torp Lanforsälven älv
  Åsjön sjö Majalinds torp Larsbengtsbotten kolbotten
  Åsjön sjö Malmkrossen malmkross Larsjansmossen mosse
  Åsjön sjö Malmvågen våg Lastageplatsen brygga
  Åsjön sjö Maltberedningen Saknas Lastaget hamn
  Åsjön sjö Maltfabriken maltfabrik Lastplatsen lastplats
  Åsjön sjö Maridal lht Lasseholmen holme
  *Åsjöströmmen Saknas Masmästarens hus Lasses holme holme
  Åsjösundet sund Maspers torp Ledninga kraftledning
  Åsjöälven älv Masugnen anläggning Ledningen bärställe
  Åsviken vik Masugnen industrianläggning Lerbacken backe
  Åtorpsgropen rostgrop /Se Mejeriet hus Lerbotten sjöbotten
  Älgkärret kärr Mejeriet mejeri Leret lertag
  Älvängsmossen mosse Mellangården avs. Lergliudden udde
  Ämten sjö Mellangården gård Lerlandet strandremsa
  Ämten sjö Mellangården, Norra, se Norra Mellangården Saknas Lerstalpet notkast
  Ämten sjö Mellangården, Södra, se Södra Mellangården Saknas Lerudden udde
  Ämten sjö Mellragården gård Lilla Bonäsudden udde
  Ämten sjö Missionshuset hus Liller Herrnäsudden udde
  Ämten sjö Mjöllösa lht Lilla Spången gångbro
  Ämterudsmossen mosse Mjöllösa kvarn kvarn Lilla sågdammen damm
  Ämterudsmossen mosse Montörbostället lht Lilla Viviksholmen holme
  Ämterudsälven älv Mossas torp Lilla vägen väg
  Ämtsjön sjö /Se Mossen rivet torp Lilla vägen väg
  Äsphöjdbäcken bäck Mossen avs Lillgrytingen sjö
  Ässbacken backe /Se Mossens bränneri husbehovsbränneri Lillholmen holme
  Öhn, se Storön ö Mosstorp torp Lillmiddagsbackarna backar
  Öknaviken vik Mosstorp avs. Lillmiddagskärret krön
  Ön, se Storön ö Mosstorpet avs. Lindskogsholmen holme
  Örvarhöjden höjd Mossängsladan lada Lerudden udde
  Örvartjärnen tjärn Murningen ruin Lindåshöjden höjd
  Övra Åsjöbron bro /Se Murningen Saknas Lindåsstigen gångstig
    Murruinen ruin Lindåsviken vik
    Murstensbottkojan kolarkoja Lindåsvägen väg
    Myra torp Linåsudden udde
    Myrtorp torp Linnebäcksvägen del av väg
    Myrtorp lht Loggärdet äng
    Myrtorp torp Lokavägen väg
    Myrtorp lht Lolebotten kolbotten
    Myråsen torp Luckan dammlucka
    Myråsen torp Lundbergsskälet vägskäl
    Mörkviken Västra bebyggelse Lundbergsvägen väg
    Mörkviken Östra bebyggelse Lussebotten kolbotten
    Mörkviken gård Lyckan äng
    Mörkviken, Västra bebyggelse Lyckviken vik
    Mörkviken, Östra bebyggelse Lyckviksudden udde
    Mörkvikens skola hus Lyckviken vik
    Mörkvikstorp bebyggelse Lyckudden udde
    Mörkvikstorp bebyggelse Långa backen backe
    Nedre gården hmd Långa backen backe
    Nedre hammaren stångjärnshammare Långa udden udde
    Nerviken avs Långa udden udde
    Nilspersas torp Långauddviken vik
    Nolby gd Långsträngarna åsar
    Nolby bebyggelse Långsträngsälven del av Hyttälven
    Nolby gård Lämsonshöjden höjd
    Nolås bebyggelse Lämsonsudden udde
    Nolås bebyggelse Lämsonsviken vik
    Nolås gård Lövbackåsen höjd
    Noländan torp Lövbackslänta sluttning
    Norge ödetorp Lövnäsdjupet djup
    Norgården gård Lövnäset näs
    Nordkväggen hmd Lövnäset näs
    Norra Bokärrsgården gård Lövnästegen skogsteg
    Norra Bäckdalen avs. Lövnäsudden udde
    Norra Bäckdalslogen hus Lövnäsudden udde
    Norra Dalåsen hmd Lövnäsviken vik
    Norra Emterud avs. Lövnäsviken vik
    Norra Fåfängan avs. Lövnäsvägen väg
    Norra Granviken gård Lövön holme
    Norra gården hmd Magasinet timmeruppsamlingsplats
    Norra Gården avs Malmbanan riven järnväg
    Norra gården avs Malmbryggan lastplats
    Norra gården gård Malmen plats
    Norra Gården gård Malmen plats vid vägskäl
    Norra Hult avs. Malmgropen plats vid vägskäl
    Norra Kväggen hmd Malmtorget upplagsplats för järn
    Norra Lövnäset hmd Malmvägen väg
    Norra Lövnästorp hmd Mellanuddarna uddar
    Norra Mellangården hmd Mellanvägen väg
    Norra Rådstorp hmd Mellra skälet vägskäl
    Norra Sjöängen avs. Metgrundet grund
    Norra Skinnarhöjden torp Metudden udde
    Norra Sundstorp hmd Mickelshöjda höjd
    Norra Sävviken hmd Mickelskogen skog
    Norra Ullvettersgården avs. Mjögsjön sjö
    Nothuset skjul Mjögsjön sjö
    Nya bostaden hus Mjölkbordet lastbrygga
    Nya handelsboden hus Mjöllösdammen damm
    Nya källaren hus Mjöllösfallet vattenfall
    Nya skolan skolhus Moholmen holme
    Nybo lht Morabanan järnväg
    Nybygget lht Mosera del av Alkvettersviken
    Nygärdet torp Mosera del av Alkvettersviken
    Nygärdsladan lada Mosningspålarna pålar
    Nyodlingen lht Mosplatsen ställe
    Nyströmstorpet torp Mossarna sumpmark
    Nyttorp torp Mossbotten kolbotten
    Nyängen torp Mossen mosse
    Nyängsladan lada Mossen mosse
    Nyängstorpet torp Mossen mosse
    Näbben stuga Mosserudstegen skogsteg
    Näbben lht Mossgärdet avs.
    Näs bebyggelse Mossmossen mosse
    Näs bebyggelse Mossrudslandsvägen vinterväg
    Näsmans avs. Mossudden udde
    Nässundet avs Mossviken vik
    Nästet rivet torp Mossviken vik
    Näs, Södra avs Mossängen äng
    Näsudden avs. Motorbåtsleden sjöfartsled
    Näs, Västra avs. Murstensbotten kolbotten
    Näs, Östra avs Mögsjöbäcken bäck
    Nödkvarnen handkvarn Mögsjöhöjden höjd
    Ollegustafs torp Mögsjömossen mosse
    Olofsborg avs Mögsjön sjö
    Olssons sommarstuga Mörkviken vik
    Olssonsbryggan brygga Mörkviksmossen mosse
    Orangeriet växthus Mörkviksudden udde
    Ordenshuset hus Mörkviksvägen väg
    Ormgården torp Nedre Skogen del av Skogen
    Ormviken torp Nerlagsbotten kolbotten
    Panna bränneri Nersudden udde
    Pannhuset hus Nersviken vik
    Pannkaksbottkojan kolarkoja Nerviksgrundet grund
    Pannskjulet vid Dalbäcken hus Nervikslandet standstycke
    Parken avs. Nerviksnäset näs
    Persbo torp Nerviksskären skär
    Persboladan lada Nerviksudden udde
    Perstorpet torp Nerviksvägen väg
    Petteranders torp Nolbybacken backe
    Petterlarses torp Nolbymossen mosse
    Petterolsgården hmd Nolbytegen skogsteg
    Petterolslyckan rivet torp Nolbyviken vik
    Petterpersas hmd Nolbäcken bäck
    Pettersberg torp Nolåsbäcken bäck
    Petterlarstorpet torp Nolåsvägen väg
    Petterolsas hmd Noländabäcken bäck
    Petteråses torp Noländamossen mosse
    Plattan vändanordning Noländaviken vik
    Posten postkontor Noländavägen väg
    Posten postanstalt Norgevägen vägstump
    Postfrökens hus Norra Frövettersviken vik
    Postgustavs ödetorp Norra Korpholmen holme
    Poststationen postanstalt Norra krogbron bro
    Prästgården hmd Norra Näsudden udde
    Pärlbo torp Norra Skinnarhöjden höjd
    Pärltorpet torp Norra Stockviken vik
    Regnskyddet busshållplats Norra Viken del av Åsjön
    Rishöjden bebyggelse Norra Åsjön del av Åsjön
    Rishöjden torp Norra Åtorpbron landsvägsbro
    Rishöjden rå- och rörhemman Norsocken del av socken
    Rishöjden, Västra, se Västra Rishöjden Saknas Norviken vik
    Rishöjdtorpet torp Norviken vik
    Riterkarls ödetorp Nya Skolgården gård
    Rocknäset avs. Nya vägen skogsväg
    Rosenhill lht Nya vägen väg
    Rostommen ugn Nyodlingsbotten kolbotten
    Rotstugan hus Nyängen äng
    Rotstugan hus Nyängsbotten kolbotten
    Rotstugan stuga Nyängsvägen väg
    Rotstugan avs Näbbudden udde
    Rotstugan kommare Näset del av näs
    Rundskär avs. Näset udde
    Runsåsen bebyggelse Näsholmen holme
    Runåsen rå och rörhemman Nässundet sund
    Råbergsåsen torp Nässundsbron avs.
    Råbäck torp Nässundsbron bro
    Råbäcken torp Nässundsleden farled
    Rådetorp gd Nässundspricken sjömärke
    Rådetorp gd Näsuddarna småuddar
    Rådetorp bebyggelse Näsudden, Norra, se Norra Näsudden Saknas
    Rådetorp bebyggelse Näsudden, Södra, se Näsudden Saknas
    Rådetorp, Norra, se Norra Rådetorp Saknas Näsvikarna vikar
    Rådetorp, Södra, se Södra Rådetorp Saknas Näsvägen väg
    Råtorp torp Olabotten kolbotten
    Råtorp torp Ormen gångväg
    Rävbromyren avs Ormen gångväg
    Rävbromyren avs. Ormen gångväg
    Rödhögfoten torp Ormen gångväg
    Röjningen torp Ormgången gångväg
    Rönningen avs. Ormgången gångväg
    Rötterna lht Ormgårdshöjden höjd
    Rötterna lht Ormlandet strandremsa
    Salem avs. Ormlandet strandremsa
    Talla torp Ormudden udde
    Sandbäcken torp Ormuddslandet strand
    Sandbäckslogen loge Ormviken vik
    Sanden gd Oxbanan bana
    Sandmyran avs. Oxbotten kolbotten
    Sandsjötorp gd Paddtjärn tjärn
    Sandsjötorp bebyggelse Paddtjärn tjärn
    Sandsjötorp bebyggelse Paddtjärn tjärn
    Sandtorpet, se Sandsjötorp gd Paddtjärn sjö
    Sandtorpet, se Sandsjötorp gd Paddtjärnsbäcken bäck
    Segerstad lht Paddtjärnsmossen mosse
    Serveringen i Lövsta uteservering Pannkaksbotten kolbotten
    Shellpumpen bensinstation Passet jaktpass
    Sjöboden bod Perolsa sten
    Sjövik lht Perolshalla sten
    Sjövik lht Perolssten grund
    Sjöängen avs. Persbokällan källa
    Skattkärrsedet rå och rörhemman Persbotten kolbotten
    Skjulen vid Järnboden förvaringskjul Persbottstigen gångstig
    Skjutshållet skjutsstation Persbovägen väg
    Skjutsstallet hus Perses botten kolbotten
    Sjöudden avs. Pettermagnus» vid Sveplandet notkast
    Sjöängen, Norra, se Norra Sjöängen Saknas Pickabo skogsteg
    Skattkärrsedet bebyggelse Plankbron spång
    Skinnarhöjden, Norra, se Norra Skinnarhöjden Saknas Plogarna öppen plats
    Skinnarhöjden, Södra, se Södra Skinnarhöjden Saknas Plompen tjärn
    Skogalund binamn på Bresätter Plompen tjärn
    Skogslund torp Plompen tjärn
    Skogen, se Åsjöhytteskog torp Plomptjärn tjärn
    Skogen torp Postaspa träd
    Skogen, Östra, se Östra skogen Saknas Potten vattensamling
    Skogsberg gd Pottjärn tjärn
    Skogsberg bebyggelse Prickarna sjömärken
    Skogsberg bebyggelse Privata Biten del av väg
    Skogsberg, Västra, se Västra Skogsberg Saknas Privatträdgården del av Nya skolgården
    Skogstorpet, se Åsjöhytteskog torp Pråmbryggan brygga
    Skogvaktarbostaden hus Pråmviken vik
    Skogvaktarboställe bostadshus Prästtallen tall
    Skolan hus Prästens holme holme
    Skolan skolhus Prästgårdsbacken backe
    Skolan hus Pärlhöjden höjd
    Skolhuset hus Pärlbovägen väg
    Skolhuset skolhus Repa åker
    Skollärarens tjänstebostad Risbron bro
    Skomakarkojan kolarkoja Risebron bro
    Skomakarens torp Risemossen mosse
    Skottland avs Rishöjdbron bro
    Skrotruinen ruin Rishöjdbron bro
    Skräddarkajsas torp Rishöjden berg
    Skräddarlarses ödetorp Rishöjdkorset vägkors
    Skräddartorpet torp Rishöjdsbäcken bäck
    Skvaltkvarnen kvarn Rocknäset ö
    Skvaltkvarnen kvarn Rocknässundet sund
    Slarvkarls torp Roddbåtsbryggan tilläggsbrygga
    S.L.U.-tavlan anslagstavla Rosshöjden höjd
    Slättås avs. Rostgroparna ställe
    Smedbergs torp Rundskär udde
    Smedbyggninga arbetarbostad Runsåsbäcken bäck
    Smedjan bostadshus Runsåsdammen damm
    Smedstorp gd Runsåsdammen flottningsdamm
    Smedstorp bebyggelse Runsåsflöte flottled
    Smedstorp bebyggelse Runsåsskogen skog
    Smedstorp avs. Runsåsvägen timmer- och vanlig körväg
    Smedtorp lht Rygghöjden höjd
    Smisågen såg Ryttarviken vik
    Småstugorna egnahemsområde Råberget berg
    Smältsmedjan smedja Råbergshöjden berg
    Sockenstugan hus Råbergsvägen byväg
    Solbacken hus Råbergsåsen höjd
    Solvik lht Råbäcken bäck
    Solö sommarstuga Råbäcken bäck
    Spannmålsmagasinet magasin Råbäckshallen klippa
    Spelmansgården binamn på Verningsvikstorp Råbäcksrået rågång
    Spisgjuteriet gjuteri Rådetorpstegen skogsteg
    Spritkällaren källare Råglandategen skogsteg
    Spritupplaget hus Råtorperas skogsteg
    Sprutte lht Råtorpsänden del av Bjurtjärn
    Spruttstugan lht Rävbromyren myr
    Stabbras lht Rävbromyrsvägen väg
    Stackfallet, se Brunstorp gd Rävgropen fångstgrop
    Stackfallet, se Brunstorp gd Rävgropen fångstgrop
    Stackfallet binamn på Brunnstorp Rävgrytsbotten kolbotten
    Stallarna hus Rödhögfoten berg
    Stampen krossanordning Rödskäret klippa
    Stamphuset benmjölsfabrik Rödskärsgrundet grund
    Stampkammern bostad Röhöjda höjd
    Stegenburg torp Röhöjda höjd
    Stenfall lht Röhöjda höjd
    Stens torp Röhöjda karta
    Stensnäs bebyggelse Röhöjda förteckning
    Stensnäs bebyggelse Röhöjden berg
    Stenströms avs. Röhöjden, se Röhöjdsklint höjd
    Stensviken bebyggelse Röhöjdshålet gruvhål
    Stensviken bebyggelse Röhöjdsklint höjd
    Stentorpet torp Röhöjdsklinten del av Röhöjda
    Stenvredet torp Röhöjdsstupet stup
    Stenvredet lht Röhöjdstället bärställe
    Stenvredet ödetorp Röhöjdsvallarna stenvallar
    Stinapettersons torp Rönningbron bro
    Stockviken gdar Rönningstenarna stenar
    Stockviken gård Rönningstenarna stenar
    Stockviken Norra bebyggelse Rönningvägen väg
    Stockviken, Norra bebyggelse Rösena stenrösen
    Stockviken Södra bebyggelse Rösena stenhögar
    Stockviken, Södra gård Sandbäcken bäck
    Stockvikstorp avs. Sandbäcksvägen gångväg
    Stora Handkvarnen handkvarn Sandedet plats
    Stora Krogen krog Sandedsviken vik
    Stora Källaren källare Sandholmen holme
    Storbergstorp torp Sandholmen ö
    Stormens rivet torp Sandholmssundet sund
    Stormens lht Sandholmsudden udde
    Stormlarses rivet torp Sandholmsviken vik
    Stortorpet torpruin Sandhögen grus
    Strömsnäs lht Sandsjötorpmossen mosse
    Stugan avs. Sandsjötorpskastet notkast
    Stugan lht Sandsjötorpudden udde
    Stugområdet sommarstugeområde Sandviken vik
    Stugorna sommarstugor Sandängen avs.
    Stångjärnshammaren hammare Sandängen äng
    Stora Växthuset f.d. växthus Sandängsholmarna holmar
    Sundbäcken Jpt, se Sandbäcken Saknas Sandängsviken vik
    Sundet bebyggelse Sankmarka landbit
    Sundet bebyggelse Sjögärdet äng
    Sundet avs Sjöstigen gångväg
    Sundet avs. Sjöängsvägen koväg
    Sundsmyren torp Skattkärrsedvägen väg
    Sundstorp bebyggelse Skavet plats
    Sundstorp bebyggelse Skavhögen plats
    Sundstorp, Norra, se Norra Sundstorp Saknas Skinnarhöjden höjd
    Sundstorp, Södra, se Södra Sundstorp Saknas Sjöängsvägen väg
    Sundvik avs. Skinnarhöjden, Norra, se Norra Skinnarhöjden Saknas
    Svarthålskvarnen kvarn Skinnarhöjden, Södra, se Södra Skinnarhöjden Saknas
    Svensfallet lht Skogalundviken vik
    Svensfallets Missionshus hus Skogalundvägen väg
    Svenstorp torp Skogalundudden udde
    Svepa lht Skogen skogsteg
    Sågbron lht Skogsbergshöjden höjd
    Sågbrygga lastbrygga Skogsbergshöjdsbäcken bäck
    Sågen torp Skogsbergskärret kärr
    Sågen såg Skogsbergsvägen väg
    Sågen såg Skogsgatan upphuggning
    Sågen torp eller jordlägenhet Skogsholmen skogsbeväxt ställe
    Sågtorpet torp Skogskorset vägskäl
    Sågtorpsågen såg Skogstegen skogsteg
    Sävviken gd Skogsvägen väg
    Sävviken bebyggelse Skogsvägen del av väg
    Sävviken gård Skolbacken backe
    Sävviken, Norra, se Norra Sävviken Saknas Skolhusbacken backe
    Södertorp lht Skolhöjdstigen stig
    Söderängen lht Skolskälet vägskäl
    Södra Bokärrsgården gård Skolsvängen hållplats
    Södra Bäckdalen avs. Skolvägen väg
    Södra Dalåsen hmd Skolvägen väg
    Södra Fåfängan avs Skomakerbotten kolbotten
    Södra Granviken gård Skråmforsledningen högspänningsledning
    Södra Gården avs. Skräddarängen Saknas
    Södra gården avs. Skrömta spökplats
    Södra Gården gård Skrömta ställe
    Södra gården hmd Skrömtinge ställe
    Södra Gården gård Skvarsla äga
    Södra Korpängen avs Skåra dal
    Södra Kväggen hmd Skårstupet stup
    Södra Lövnäset hmd Skälet vägskäl
    Södra Lövnästorp hmd Skärhyttbotten kolbotten
    Södra Mellangården hmd Skärstabackarna backar
    Södra Rådetorp hmd Slängträdsbotten kolbotten
    Södra Skinnarhöjden torp Slänten sluttningen
    Södra Sundstorp hmd Slänta sluttning
    Södra Ullvettern avs. Smala viken vik
    Sörby gd Smalaviksbäcken bäck
    Sörby bebyggelse Smedstorpsbotten kolbotten
    Sörby bebyggelse Smedstorpslandet del av Smedstorpsundet
    Sörbypannan hembränneri Smedstorpssundet sund
    Sörkullen avs. *Smedstorpssundet sund
    Sörkväggen hmd Smedstorpssundet sund
    Tallmyrstorpet torp Smedstorpsvägen väg
    Tallriksudden avs. Smotta äga
    Tandläkargården avs. Smotta plats
    Tegelbruket tegelbruk Smörjbryggan träbrygga
    Telefonstationen lht Snöplogbotten kolbotten
    Tinglövens torp Sockenstuggården plats
    Tinglövstorpet, se Åbyhult Saknas Sodroga kärr
    Tjurbo torp Sodrogbotten kolbotten
    Tjärnarna ödetorp Sodroget väg
    Tolåsen torp Sodrogskärret kärr
    Torpet torp Solöviken vik
    Torpet torp Sonängen äng
    Torvfabriken fabrik Soppskeden, se Såskitjärn Saknas
    Trehörningen avs Soppskeden tjärn
    Trettjärnskvarnen kvarn Sorkbron bro
    Trettondetjärn, se Trettondetjärnshöjden gd Sorkhålet hål
    Trettondetjärn bebyggelse Spetsiga udden udde
    Trettondetjärn bebyggelse Spånhögarna plats
    Trettondetjärnshöjden torp Stabbacken slänt
    Treetondetjärnshöjden torp Stabbhögarna virkesupplag
    Trettondetjärnshöjden, Västra Saknas Stackfallsbäcken bäck
    Trettondetjärnshöjden, Östra Saknas Stallvägen väg
    Tyckbo torp Stalpet sluttning
    Tyskbo torp Stenbrottet stenbrott
    Tåbäcken gd Stenarna stenar
    Tåbäcken bebyggelse Stenbacken plats
    Tåbäcken kyrkoherdeboställe Stenhalla sten
    Tåbäcken gård Stensnäset näs
    Tåbäcken gård Stensnäsudden del av Stensnäset
    Tåbäcken, Västra, se Västra Tåbäcken Saknas Stensnäsviken vik
    Tåbäcken, Östra, se Östra Tåbäcken Saknas Stensnäsvägen väg
    Tåbäckspannan hembränneri Stensnäsvägen vinterväg
    Tåbäcksskjulet skjul Stensviken vik
    Tåbäcksängen lht Stensvikeön, se Stensön ö
    Udden, se Färnebotten gd Stensvikudden udde
    Udden gård Stensvikvägen väg
    Ullvettern bebyggelse Stensviksön ö
    Ullvettern bebyggelse Stensön ö
    Ullvettern, Södra, se Södra Ullvettern Saknas Stensön ö
    Ullvettersgården, Norra, se Norra Ullvettersgården Saknas Stensöpricken sjömärke
    Ullvetterstorp gd Stensöviken vik
    Ullvetterstorp bebyggelse Stenvredpasset jaktpass
    Ullvetterstorp bebyggelse Stenvredvägen biväg
    Ungkarlarnas hmd Stenväggen bergvägg
    Upplaget plankupplag Stenväggstallen träd
    Utslagerkammaren bostad Stigen gångväg
    Vadsgårda gd? Stigen till Kväggen gångstig
    Vadgårdsbron, se Vadsgårda gd? Stockbron bro
    Vagnslidret hus Stockgillret fångstgiller
    Vagnslidret skjul Stockstället plats
    Vagnsskjulet hus Stockviken vik
    Valdemarslund lht Stockviken, Norra, se Norra Stockviken Saknas
    Vallins torp Stockviksbäcken bäck
    Vallmo torp Stockvikshöjderna höjder
    Vallmo torp Stockvikssidan strand
    Vallmokvarnen kvarn Stockviksudden udde
    Wannstedts avs. Stockviksvägen väg
    Vassensgården hmd Stolpraden bärställe
    Vattensågen såg Stoppbommen hinder
    Verkstaden smides o. mek. verkstad Stoppet stoppbom
    Verningsvikstorp torp Stora backen backe
    Verningsviketorp torp eller jordlägenhet Stora Bonäsudden udde
    Vestholms torp Stora Herrnäsudden udde
    Vibergs torp Stora höjden höjd
    Vicklandstorpet torp Stora vassen vassdunge
    Viken gård Stora Viken vik
    Viken avs Stora viken vik
    Vikens Missionshus hus Stora vägen väg
    Vilan avs Store sten sten
    Vilhelmsjonsas torp Storforsbanan järnväg
    Villan sommarstuga Storforsvägen väg
    Villan lht Storforsvägen väg
    Vilångstorp torp Storgrytingen sjö
    Vingenburg avs. Stortorpshöjden höjd
    Viviken gd Storängen äng
    Viviken, se Mörkviken, Västra gd Storängsbotten kolbotten
    Viviken gård Storängsvägen väg
    Vivikgården bebyggelse Storön ö
    Vivikskvarnen hus Storön ö
    Vretten torp Storön ö
    Vretten arbetarstuga Storön ö
    Vretet lht Strandvägen promenadväg
    Våghuset hus Strandvägen väg
    Väggaraget hus Strängarna åsar
    Värningsvikstorp bebyggelse Strötorvet trovtag
    Värningsvikstorp by Strötrorvtaget torvtag
    Värsviken, se Åsviken gd Stupena stup
    Värtorpet torp Stupet stup
    Värås gd Stående Vatthjulet ruin
    Väsby bebyggelse Storåsen berg
    Väsby bebyggelse Storgrytingen sjö
    Väsby Bottengärde avs. Stuglandet strand
    Väsby, Lilla avs. Sundet sund
    Västernäset avs Sundet sund
    Västerås avs. Sundsmynningen infart
    Västra Berget ödetorp Sundsmyren myr
    Västra Herrnäsgården hmd Supbacken backe
    Västra Höjden torp Svaltjärn, L tjärn
    Västra Kvarn kvarn Svaltjär, St tjärn
    Västra Rishöjden hmd Lilla Svaltjärn tjärn
    Västra Skogsberg torp Stora Svaltjärn tjärn
    Västra Trettondetjärnshöjden torp Svaltjärn tjärn
    Västra Tåbäcken hmd Svaltjärnarna tjärnar
    Växel avs Svaltjärnsbäcken bäck
    Zindersågen såg Svaltjärnsbäckarna bäckar
    Zindret industrianläggning Svaltjärnshöjden höjd
    Zindrets Kvarn hus Svaltjärnskällorna kallkällor
    Zinnerhuset bebyggelse Svaltjärnsmossen mosse
    Zinnerskrothuset bebyggelse Svaltjärnsstalpet sluttning
    Åbyhult bebyggelse Svaltjärnsudden udde
    Åbyhult torp Svaltjärnsvägen skogsväg
    Åbyhult bebyggelse Svarta viken vik
    Åbyhultet torp Svartahålet vattensamling
    Ågrenskvarnen kvarn Svatahålsbäcken bäck
    Åkeviken gd Svartehålsbacken backe
    Åkeviken bebyggelse Svartehålsdammen damm
    Ålderdomshem arbetarbostad Svarteviksudden udde
    Ålderdomshemmet binamn på Bjurtjärnstorp Svarttjärn, se Svarttjärnarna tjärn
    Ålviken avs Svattjärnarna tjärnar
    Ångsågen såg Svattjärnen tjärn
    Åsarna avs. Svarttjärnsbäcken bäck
    Åsarna torp Svensfallsbotten kolbotten
    Åsarna lht Svenstorpvägen väg
    Åsen avs. Svepa vik
    Åsen avs. Sveplandet strand
    Åsen torp Svängen i Boviken kurva
    Åsjöhult bebyggelse Sågbacken backe
    Åsjöhulta, se Åsjötorp gd Sågbäcken bäck
    Åsjöhulta, se Åsjötorp gd Sågbäcksbron bro
    Åsjöhyttan, se 4 Åsjöhyttetorp Saknas Sågdammen damm
    Åsjöhyttan hytta Sågtegen skogsteg
    Åsjöhyttan karlta /Se Sågtorpdammen damm
    Åsjöhyttan förteckning Sågtorpfallet vattenfall
    Åsjöhyttan förteckning Sågvägen skogsväg
    Åsjöhyttebacken torp Såskitjärn tjärn
    Åsjöhytteskog torp Såskitjärn tjärn
    Åsjöhyttetorp torp Såskitjärn tjärn
    Åsjöhyttetorp torp Sänkan sankmark
    Åsjöhyttetorp torp Sävviken vik
    Åsjöhyttetorp torp Sävviksbacken backe
    Åsjöhyttetorp torp Sävviksbrottet stenbrott
    Åsjöhyttetorp torp eller jordlägenhet Sävvikshöjden höjd
    Åsjötorp gd Sävvikskastet notkast
    Åsjötorp bebyggelse Sävvikskilarna ställe
    Åsjötorp bebyggelse Söderängen äng
    Åstorpet torp Södra Dalbäcksskälet ställe
    Åsviken bebyggelse Södra Dalbäcksvägen väg
    Åsviken gd Södra Grytingsviken vik
    Åtorp bebyggelse Södra Harhöjden del av Harhöjden
    Åtorp gård Södra Korpholmen holme
    Åtorps kvarn kvarn Södra Krogbron bro
    Älvkullen torp Södra Näsudden udde
    Älvtorp avs. Södra Skinnarhöjden höjd
    Älvuddarna avs. Södra Tegen delteg
    Ämterud bebyggelse Södra Ullvettersviken vik
    Ämterud bebyggelse Södra Viken del av Åsjön
    Ämterud, se Emterud Saknas Södra Åsjön del av Åsjön
    Ämterud, Norra, se Norra Emterud Saknas Södra Åtorpbron bro
    Ängdalsbron torp Sörbylandet strandremsa
    Ängdalsbron torp Sörskälet vägskäl
    Ängen, se Ullvettern gd Sörsocknen del av sn
    Ängtorp torp Sörviken vik
    Ärkas torp Sörvägen annat namn på Södra Dalbäcksvägen
    Äspelund bebyggelse Söränden del av Harhöjden
    Äspelund bebyggelse Tallmyren myr
    Äspelund, se Espelund Saknas Tallriksudden udde
    Äspelund lht Taserbotten kolbotten
    Äsplund, se Äspelund Saknas Taserbottstigen gångstig
    Ödehuset hus Tegarna skogsområde
    Ökna gd Tegelbrukes skogsteg
    Ökna bebyggelse Tegskogen allmänning
    Ökna bebyggelse Tillägget tilläggsplats
    Ökna Bottengärde, se Bottengärdet Saknas Timmerhöjden höjd
    Örns torp Timmerhöjden höjd
    Östra Berget ödetorp Timmermagasinet uppsamlingsplats
    Östra Herrnäsgården hmd Timmerränna ränna
    Östra Höjden torp Tippet ställe
    Östra Kvarn kvarn Tjurbobäcken bäck
    Östra Skogen avs. Tjurbäcken bäck
    Östra Trettondetjärnshöjden torp Tjuvpallen ställe
    Östra Tåbäcken hmd Tjälguppet ojämnhet i väg
    Överfallshjulet vattenhjul Tjärgravbotten kolbotten
    Övre Gården hmd Tjärnen sjö
    Övre hammaren stångjärnshammare Tolbäcken bäck
    Övre Lanfors avs. Tolen tjärn
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolmossen mosse
      Tolåsbacken backe
      Tolåsen höjd
      Tolåsvägen väg
      Tolåsängen äng
      Toppen krön
      Torget upplagsplats
      Torken torkställning
      Torkställningarna torkanordning
      Torpvägen väg
      Torvbanan järnväg
      Torvbryggan brygga
      Torvgärdet äng
      Torvmossen torvteg
      Torvtaget mosse
      Traktorgaraget garage
      Traktorvägen väg
      Trappan trappa
      Trekanten betesmark
      Trettjärn tjärn
      Trettjärnsbäcken bäck
      Trettjärnsholmarna holmar
      Trettjärnshöjden höjd
      Trettjärnshöjdsbäcken bäck
      Trettjärnsmossen mosse
      Trettjärnsuddarna uddar
      Trettjärnsvägen väg
      Trettondetjärn tjärn
      Trettondetjärn tjärn
      Trettondetjärn tjärn
      Trettondetjärnshöjden, Västra Saknas
      Trettondetjärnshöjden, Östra Saknas
      Trinda Vassen metgrund
      Trinne vass metställe
      Träbanan »järnväg»
      Träbron bro
      Tvillingbottnarna kolbotten
      Tviströsena stenrösen
      Tyskfallet bärställe
      Tyskfallsbacken backe
      Tyskfallsvägen väg
      Tåbäcken bäck
      Tåbäckskorset vägskäl
      Tåbäckskorset karta
      Tåbäckskorset förteckning
      Tåbäcksvägen del av väg
      Tåbäcksängen äng
      Törnrasbotten kolbotten
      Uddeholmarnas högspänningsledning
      Uddeholmsgatan upphyggning i skogen
      Udden udde
      Uddsundet sund
      Uddviken vik
      Ugglehagen äng
      Uggleängen äng
      Ullvettern, se Alkvettern i Karlskoga sn sjö
      Ullvettern, se även Kroppa sn sjö
      Ullvettern, se även Varnums sn sjö
      Ullvettern sjö
      Ullvettern sjö
      Ullvettern sjö
      Ullvettern sjö
      Ullvettern, Östra, se Östra Ullvettern Saknas
      Ullvettersbäcken bäck
      Ullvettersholmarna holmar
      Ullvettersskälet vägskäl
      Ullvetterstorpshallarna stenhällar
      Ullvetterstorpviken vik
      Ullvettersviken, Södra, se Södra Ullvettersviken Saknas
      Ullvettersviken, Västra, se Västra Ullvettersviken Saknas
      Ullvettersviken, Östra, se Östra Ullvettersviken Saknas
      Ullvettersvägen väg
      Ulvdroget ställe
      Ulvdrogsberget höjd
      Ulvdrogsbotten kolbotten
      Ulvgärdet äng
      Ulvgärdsgrinden riven grind
      Ulvgärdsgrindsbron bro
      Ulvgärdsvägen väg
      Uppdraget båtuppdragningsplats
      Upphuggningen kraftledningsgata
      Utloppet vik
      Utloppet utlopp i Ullvettern
      Utterstockarna fångstgiller
      Vadet vadställe
      Vadviken vik
      Vagnsbron träbro
      Vallbergshöjden höjd
      Vallarna stenvallar
      Vallmodammen damm
      Vallmofallet vattenfall
      Varghålet fångstgrop
      Varghålet fångstgrop
      Varnumsgränsen sockengränsmarkering
      Vassen vassdunge
      Vasslandet landremsa
      Vassruggen vassdunge
      Vassängen låglänt mark
      Vatthjulet ställe
      Vattledaren gråstensmur
      Vattstarkebotten kolbotten
      Verras vik
      Versviken vik
      Versviken vik
      Viken vik
      Viken, Norra, se Norra Viken Saknas
      Viken, Södra se Södra Viken Saknas
      Viken, Västra, se Västra Viken Saknas
      Vikudden udde
      Vilången, se även Kristinehamns stad sjö
      Vilången sjö
      Vilången sjö
      Lilla Vilången sjö
      Stora Vilången sjö
      Vilångsbron bro
      Vilångslotterna skogsområde
      Vilångssundet sund
      Vilångsvägen väg
      Vindställningen hissanordning
      Viviken vik
      Viviksbacken backe
      Viviksbäcken bäck
      Viviksholmen holme
      Vivikslandet strand
      Viviksängen vägkurva
      Vreten höjd
      Vägen till Jakobs kärr väg
      Vägmärket märke
      Vägvisaren vägvisare
      Vändplatsen vändanordning
      Vändskivan vändanordning
      Vännhalla del av Östernäset
      Vännhalla del av Östernäset
      Vännhallsudden udde
      Väsbylandet strand
      Väsbysundet sund
      Väsbyudden land
      Väsbyudden udde
      Väsbyviken vik
      +Västernäset näs
      Västernästegen skogsteg
      Västra Tegen delteg
      Västra Trettondetjärnshöjden höjd
      Västra Ullvettersviken vik
      Västra Viken vik
      Västra vägen stycke
      Västra vägen skogsväg
      Växelkranen lastanordning
      Växlarna järnvägsväxlar
      Yttre viken vik
      Zinderudden udde
      Zinderviken vik
      Zinnerbron bro
      Zinnerbron bro
      Zinnerstenarna rester efter ett bränneri
      Åbyhults Allmänning allmänning
      Åbyhultvallarna stenvallar
      Ågrensdammen damm
      Ågrensälven älv
      Åkeviken rå och rörshemman
      Åvikslandet strandremsa
      Åkviksmossen mosse
      Åkviksnäset udde
      Åkviksvägen väg
      Åkällan källa
      Ålbotten kolbotten
      Ålbäcken bäck
      Ålviken vik
      Ålviken vik
      Ålvikslandet strand
      Ålvikssidan strand
      Ånnerstadsviken vik
      Ånnerstadsudden udde
      Åsbotten kolbotten
      Åsfallet skog
      Åsfallskälla källa
      Åsjöholmarna holmar
      Åsjöhultstorpsbaken backe
      Åsjöhultstorpsbottnarna kolbottnar
      Åsjöhultsvägen vinterväg
      Åsjöhytte allmänning område
      Åsjöhyttebron bro
      Åsjöhytteälven del av älv
      Åsjökastet notkast
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åsjön, Norra, se Norra Åsjön Saknas
      Åsjön, Södra, se Södra Åsjön Saknas
      Åsjöuddarna uddar
      Åsjösundet sund
      Åsviken vik
      Åsviksbron bro
      Åsviksbäcken bäck
      Åsviksudden udde
      Åsviksvägen väg
      Åtorpbron landsvägsbro
      Åtorpbron, Norra, se Norra Åtorpbron Saknas
      Åtorpbron, Södra, se Södra Åtorpbron Saknas
      Åtorpsgropen rostgrop
      Åtorpsvägen väg
      Åtorpälven del av älv
      Älven älv
      Älvkullen höjd
      Älvviken vik
      Älvängen äng
      Ämten sjö
      Emten sjö
      Emterudshöjden höjd
      Emthöjden höjd
      Emtmossen mosse
      Emtsjöhöjden höjd
      Emtsjömossen mosse
      Emtsjön sjö
      Ängdalsbron bro
      Ängdalsbryggan klappbrygga
      Ängdalsbäcken bäck
      Ängen äng
      Ängfallet sluttning
      Ängfallsbacken backe
      Ängfallshöjden höjd
      Ängtorpbäcken bäck
      Espebäcken bäck
      Ögrundet fiskeställe
      Öknemossen mosse
      Ökneviken vik
      Stora Önantjärn Saknas
      Önantjärn, Stora tjärn
      Örvarhöjden höjd
      Örvarhöjden höjd
      Örvartjärn (Västra), se Önantjärn, Stora Saknas
      Örvartjärn, Västra tjärn
      Örvartjärn, Östra, se Önantjärn Stora Saknas
      Örvartjärnarna, se även Karlskoga stad tjärnar
      Örvartjärnarna, se Önantjärn Stora Saknas
      Östernäset del av Näs
      Östra Kattängen teg
      Östra Spannet spann
      Östra timmervägen timmerväg
      Östra Trettondetjärnshöjden höjd
      Östra Ullvetten del av Ullvetten
      Östra Ullvettersviken vik
      Östra vägen vinterväg
      Östra vägen vägstycke
      Övarhöjden höjd
      Övarhöjdsmossen mosse
      Övartjärn tjärn
      Övartjärnsvägen timmerväg
      Övettersviken del av Övettern
      Övra Åsjöbron bro
      Övre Skogen del av Skogen

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.