ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Näs härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 131 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 2
Näs hd /Se Botilsäter sn Näs härad Skarven grund
Næshærad hd Saknas Saknas Ny-Huggenäs församling Skarvhålan djuphåla, fiskeplats
Näs hd Saknas Saknas    
Näs hd Väganläggning väg    
Näs härad Askedalsrösen råmärke    
Näs hd /Se Baståsen = Bastbacken Saknas    
Näs hd Björkbrodalen Saknas    
Näs härad Björnstvägen Saknas    
Näs hd Broälven Saknas    
Näs hd Brurmossen Saknas    
Näs hd Brurstenen Saknas    
Näs hd Bränningsåsen Saknas    
Näs hd Brännåsarna Saknas    
Näs hd Byfjärden vik    
Näs hd Bylöten Saknas    
Näs hd Byälven Saknas    
Näs hd Byelfven Saknas    
Näs hd Bärmyren Saknas    
Näs hd Bäröfjärden vik    
Näs hd Bäröfjärden vik    
Näs härad Bäröfjärden Saknas    
Näs hd Dalbosjön Saknas    
Näs hd Degermossen Saknas    
Näs härad Dunbäckåsen Saknas    
Näs härad »Flakemÿrsrößen» Saknas    
Näs hd Getebolsviken Saknas    
Näs härad Getebolsviken vik    
Näs härad Getebolsviken vik    
Näs hd Glantåsrös Saknas    
Näs hd Grimträdet Saknas    
»nes» Saknas Grimträdet Saknas    
?Näs hd »Grÿsemÿrs Röös» Saknas    
Näs hd Grågåsstenen Saknas    
Näs hd Gårsta öar »ängar»    
Näs hd »Gåsskiär» råmärke    
Näs härad härad Hammarsören Saknas    
Näs hd Hammarsrößen Saknas    
Nesett Saknas Harefjorden Saknas    
Nääs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden Saknas    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö    
Näs hd Harefjorden sjö /Se    
Näs hd /Se Humledalsrösen Saknas    
Näs hd /Se Hundstadsrösen Saknas    
Näs hd /Se Hålviken Saknas    
Värmlands-Näs hd /Se Hällshultsängen Saknas    
*Berga Saknas Hästfjällsåsen Saknas    
»Bersäter» Saknas Högåsen Saknas    
Boda Saknas Högåsen Saknas    
Björud by »Högåseröös» Saknas    
*Borg gd Höviken Saknas    
Breuik Saknas Jättekistan råmärke    
Fors gård Kistedalen Saknas    
Fors Saknas Kistestenen Saknas    
Forsviktorp Saknas »Klippingz rösen» Saknas    
»fröbäk» Saknas Klovestenen Saknas    
Grißbool Saknas Kollholmen, se Mellanholmen Saknas    
Grorud Saknas Korsmon Saknas    
»Holffuestradh» Saknas Krokbergs udde Saknas    
Knutzrudh Saknas Kroksnäs udde Saknas    
Kocklanda, N. Saknas Kvaldersrudshultet Saknas    
Kocklanda gård Kvaldersrudsåsen ås    
Kÿrckebacka Saknas Kvarnfallsängen Saknas    
»Kiöpestadh» Saknas Kyrkobräckan Saknas    
Lund Saknas Käringstenen Saknas    
Lunerswedh? Saknas Käringen råmärke    
Mölnevijk Saknas Lilla ån el. Lilla bäcken vattendrag    
Nolby bro el by Lillbackastigen Saknas    
Nolbäck Saknas Lämåsarna, (Lämmossarna?) Saknas    
»Näsett» Saknas Mellanholmen holme    
Olserud Saknas *Molöga? Saknas /Se    
Perstorp Saknas *Myrekärr? Saknas /Se    
Segolstorp Saknas *Målöga? Saknas /Se    
»Skatarike» gårdar Mårtensdalen Saknas    
*Slottbo härad förr härad /Se Ranåsen Saknas    
Slotboohærad Saknas Rasten skogar /Se    
Slottbo härad del av hd Råkefjället Saknas    
Slotboohärad Saknas Rämmeneåsen Saknas    
-stackan ortnamnselement /Se Rösåsarna Saknas    
Stenswijken Saknas Sandbäckrösbotten Saknas    
Stömne Saknas Sandmon Saknas    
*Sundsberg gd Sifhella, se Sifhälla Saknas    
Sunzhærad Saknas Sifhellus älv /Se    
Sunzhæraþ Saknas Sifhälla älv /Se    
Sundz hæradh Saknas Sif-hälla älf älv /Se    
Sunds härad del av hd /Se Sjönsjö Saknas    
Sunzhærad Saknas Sjön sjö    
*Sunds sockn Saknas Sjön sjö    
Säter herrgård Sjön sjö    
»tinfubÿ» Saknas Sjöviken Saknas    
»Tollesta» Saknas Sjövägsrösbotten Saknas    
Torp by Skagegrisarne holmar och skär    
»tunsbool» Saknas Skråksmyren Saknas    
Viåsen Saknas Skåperudsåsen Saknas    
Våle Saknas Smedstadängen äng    
Wermelandz nääß Saknas Snaråsen Saknas    
Vermlandsnäs Saknas Stegelsåsen, Steglerudsåsen Saknas    
»widbiörbyn» Saknas Stora kullen Saknas    
Wållbergh Saknas Stormon, Lilla Saknas    
»Wästan» Saknas Stubberudsmossen mosse    
Wäxnäs Saknas Stuvuåsen Saknas    
»Åsebin» Saknas Svartholmen Saknas    
Ölserud Saknas Sågbäcken vattendrag    
  Timmeråsen Saknas    
  Tjärgravsåsen ås    
  Toppfjällstenen Saknas    
  »Wÿeröös» Saknas    
  Ugglemossen Saknas    
  Vitberget Saknas    
  Vänersudden Saknas    
  Värmlandsnäs halvö    
  Nesit Saknas    
  Värmlandsnäs näs    
  Värmlandsnäs halvö    
  Vermlandsnäs Saknas    
  Värmlandsnäs näs    
  Värmlandsnäs näs    
  Värmlandsnäs Saknas    
  Vermlandsnäs? Saknas    
  Värmlandsnäs näs    
  Vermlandsnäs Saknas    
  Älgmyren Saknas    
  Älgrösen Saknas    
  Öckenrönningen Saknas    
  Örehällen, Stora Saknas    
  Örudshallen Saknas    

  ^  

Värmlands läns härader m.m.