ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Visnums härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 3
Angne Saknas Saknas Saknas -bol, -rud ortnamn Timmerdalen djuphåla
Visnums hd *Amn Saknas -bol, -rud ortnamn Trollskären skär
Visnum hd Björkstigen väg   Trollskäret skär
Visnum hd Blåbergsåsen Saknas    
Visnum härad Brännholmen Saknas    
Agnaholm Saknas »Delebäck» vattendrag    
Afneholms län Saknas /Se Defelstjärn sjö    
Visnums hd hd Edsvägen Saknas    
Visnum hd Edsvägen Saknas    
Visnum hd /Se Fängselstenar Saknas    
Visnum hd Gullspångsälven älv    
Visnum hd *Hultabukten vik    
Visnum hd »Järfla ängh» Saknas    
Visnums härad Saknas Kallstranden Saknas    
Visnum hd /Se Karlabjugg Saknas    
Visnum hd Kasemyreåsen Saknas    
Visnum hd Kilsviken vik    
Visnum hd Kilsviken vik    
Visnum hd *Klemetzord Saknas    
Visnums härad Saknas Klafstenen Saknas    
Visnum hd Kolstranden Saknas    
Visnum hd Kolstrandsviken vik    
Visnums hd Kolstranden = Kolstrandsviken vik    
Visnum hd Kolstrandsviken vik    
Visnum hd Kolstrandsviken vik    
Visnums härad Saknas Lakestenen Saknas    
Visnum hd o. sn. Letstigen Saknas    
Visnum sn o. hd Letstigen Saknas    
Visnum hd Letstigen Saknas    
Visnum hd o. sn. Letstigen sk.    
Visnum sn o. hd Letelfven älv    
Visnum sn o. hd Letelfven älv    
Visnum hd /Se Letelfven älv    
Visnum hd /Se Letelfven älv    
»biogardh» Saknas Likholmen Saknas    
»Boda» Saknas Panken fjärd    
Gaterud gård Plågan sten    
»Kalletorp» Saknas Refstensmon Saknas    
Prästarud Saknas Rörkärret Saknas    
»Råcketorp» Saknas Sandholmen Saknas    
Sandbol Saknas Skabban ö eller udde    
Sunk Saknas Skagern sjö    
Söderboa Saknas Skagern sjö    
Vall herrgård? Skagern sjö    
Vikar Saknas Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö    
  Skagern sjö /Se    
  Skagern sjö /Se    
  Skinnemobäck Saknas    
  Skogaelfven, se Visnan älv    
  Skvatten ö eller udde    
  Sunnestenen Saknas    
  Svenningsön Saknas    
  »Såndewijk» Saknas    
  Sälsjön sjö    
  Söderskagen? Saknas    
  Tällnäset Saknas    
  Vadsboholmen Saknas    
  »Walbo» Saknas    
  Valltjärn sjö    
  Vissnan å    
  Vismen, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Vismen sjö /Se    
  Visnan å /Se    
  Visnumsmon sk.    
  Vänersed ed    
  Venersedet Saknas    
  Årstaviken vik    

  ^  

Värmlands läns härader m.m.