ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Väse härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 17 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn :
Väse o. Ölme hd Almöfjärden vik Väse härad  
Väse hd Bjäffsen Saknas Väse härad härad  
Väse o. Ölme härad Boviken vik Väse härad /Se  
Väse sn o. hd *Fallsudden udde Väse härad hd  
Väse hd Gapern sjö    
Väse hd Gapern Saknas /Se    
Väse sn o. hd Gapern sjö /Se    
Väse hd /Se Kärrholmen ö    
Väse hd Lunderstranden, se Lunderviken vik    
Väse hd Lunderviken vik    
Väse hd Lunderviken vik    
Väse hd Löfnäs Saknas    
Väse hd Rudsundet sund    
Väse hd Räffvefiorden, se Sättersholmsfjärden Saknas    
Väse hd /Se Sättersholmsfjärden Saknas    
Väse härad Tenholmen Saknas    
Väse hd Timmerön ö    
Väse hd /Se      
Väse hd      
Väse hd      
Väse hd      
Väse härad      
Väse hd      
Väse sn?      
Väse hd      
Väse hd      
Väse hd o. sn      
Väse hd o. sn      
Väse hd o. sn      
Väse sn o. hd      
Väse hd      
Väse hd o. sn      
Väse sn o. hd      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väse hd /Se      
Väshärar(?) Saknas /Se      
Väse hd /Se      
Väse Rättaredöme Saknas      
Dufune stad Saknas      
Kiern Saknas      
Rör Saknas /Se      
Tidö Saknas      

  ^  

Värmlands läns härader m.m.