ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmlands län : Älvdals härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 13
*Ekes härad hd /Se »Baggekäras Bäcken» Saknas Älvdalen hd Björka älv älv
Ekes härad härad »Borgtrollselfven» Saknas ?Älvdal härad /Se Jangen, Stora sjö
Älvdal hd »Biur siöen» Saknas Älvdal härad Jangen sjö
Älvdals härad härad Bursjön sjö   Ljusnadalen älv
Elfdal hd Bjurtjärn sjö   Ljusnan älv
Älvdal hd /Se »Blackestenen» Saknas   Loken serpentinsjö
Älvdals härad härad »Brewisten» Saknas   Märrudden udde
Elfdal hd »Buessiöen» Saknas   Nain sjö
Älvdal hd Busjön sjö   Prästtjärn tjärn
Älvdal hd Busken sjö   Svarttjärnen tjärn
Elfdal hd? »Börkärnen» Saknas   Säteråshulten skogstrakt
Älvedals hd hd Daglösen Saknas   Tivtjärnen tjärn
Älvdal hd /Se Deglund Saknas /Se   Viggälven älv
Älvdals härad härad Degelund Saknas /Se    
Elffuadalen Saknas Deglundsforsen Saknas    
Älvdal hd »Fager kerns åsen» Saknas    
Älvdal hd Fämtan Saknas    
Elfdal hd Fämta Saknas    
Elfdal hd »Fentoset» Saknas    
Älvdal hd Femtån å    
Älvdal hd »Stoore Flychtan» Saknas    
Älvdal hd »Galteryggen» Saknas    
Älvdal hd Galåselfven älv    
Älvdals hd hd »Geteberget» Saknas    
Älvdals härad Saknas »Grisßiön» Saknas    
Elfdal hd? »Grunna» älv    
Elfdal hd? »Grönäs och Dufuenäs Skkogen» Saknas    
»Elffuedaals gäldh» Saknas »Gälsiöen» Saknas    
Elfdal hd Hagforsen Saknas    
Älvdals härad hd »Halgån» å    
Älvdals härad hd Halgån Saknas    
Älvdal hd »Halgåån» Saknas    
Elfdal hd »Halgågropen» Saknas    
Älvdals hd härad Halgån älv    
Älvdals härad härad Halgån Saknas    
Elfdal hd? Halgåelfven älv    
Elfdal hd Hambra kärr Saknas /Se    
Elfdals härad Saknas »Harebäckeos» Saknas    
Älvdal hd Hafån å    
Elfdal hd »Hedeberget» berg    
»Elfwedahls härad» härad »Hjälsjön» Saknas    
Elfwedahlen Saknas »Hundeberget» Saknas    
Älfwedalen härad Hyttjärn sjö    
Elfwedalen Saknas »Hånäsbecken» Saknas    
Elfdahl(ingen) inbyggarbeteckning Södra Höksjön sjö    
Elfdal hd »Hökåna» Saknas    
Elfdal hd »Iangebäcken» Saknas    
Elfdal hd »Lille Jangen» Saknas    
Elfdal hd »Jangen, St.» Saknas    
Elfdal hd Lilla Jangen sjö    
Älvdals hd härad »Jordfallet» Saknas    
Älvdals härad härad /Se Klarälven Saknas    
Älvdal hd /Se »Kloffsteen» Saknas    
Älvdal hd /Se Knoändan Saknas    
Älvdal, se Ny sn »Kroppebäcken» Saknas    
älvdale inbyggarbeteckning »Kråkåsen» berg    
Elfwedahlingerne inbyggarbeteckning »Kÿrckeskoghen» Saknas    
»Böjden» Saknas Kvarnäselfven Saknas    
Erikfolk hmd /Se »Kölhalgååkroken» Saknas    
»Hollerudh» sn Kölhalgån Saknas    
»Hoolöö» Saknas Leten sjö    
Jonfolk hmd /Se Leten sjö    
*Myrslogen Saknas Letten sjö /Se    
Råda by »Limunkärnerna» Saknas    
*Thorssmo Saknas /Se Ljusnan älv /Se    
*Thorssmo Saknas Ljusnan älv /Se    
Tryssel Saknas »Långelidberget» Saknas    
Öhrsiörud Saknas »Långkiärnssundh» Saknas    
  »Miögewisten» Saknas    
  Molntjärnen tjärnar /Se    
  »Mosserudshögden» Saknas    
  »Musåån» Saknas    
  »Mussåker» Saknas    
  Myrsloen Saknas    
  »Mölkärn» Saknas    
  Mörtkärnshöjden Saknas    
  »Nain» sjö /Se    
  Nain sjö    
  Nain Saknas    
  Noreelf älv    
  Olebyälven, se Ljusnan älv    
  Rengsjön sjö    
  Rangen sjö    
  »Riddermyrkärn» Saknas    
  *Risberg gränsmärke /Se    
  »Råberget, W.» Saknas    
  »Råberget» Saknas    
  »Råberget» Saknas    
  »Råkullen» Saknas    
  Rångedal Saknas    
  Rämmen Saknas /Se    
  Rämsberget Saknas /Se    
  »Römåse Röös» Saknas    
  Rötsjön sjö    
  »Seqwilloos» Saknas    
  »Stafwerswålern» berg    
  »Stigzbroon» Saknas    
  »Stÿgzbäcken» Saknas    
  Stor älfwens ständer Saknas    
  Stor älfven Saknas /Se    
  Stor - Älfwen Saknas /Se    
  Tiomilsskogen skog    
  Tiomilsskogen sk.    
  Tiotjärnen Saknas    
  Sundsjön Saknas    
  »Swartekiern» Saknas    
  Tolvmilaskogen skog    
  Tolvmilaskogen skog    
  Totjärn tjärn /Se    
  Tranehergs hytte älf Saknas    
  Tåsan Saknas    
  Uddaholms hytte älf Saknas    
  Lilla Ullen Saknas    
  Stora Ullen Saknas    
  Upplunden sjö    
  Upämten Saknas    
  Utrans älf, Utrans älfwen Saknas /Se    
  Uvan Saknas    
  Ufån älv    
  Ufån å    
  Uvan älv /Se    
  Vantmossen mosse /Se    
  Vejån å    
  Våtsjön sjö    
  Våtsjöelfven älv    
  Vermullen Saknas    
  Värmunden sjö /Se    
  Yngen Saknas /Se    
  Åskagen sjö    
  »Åstrandzheden» Saknas    
  »Elgsiöen» Saknas    
  Älvdalarna dalgång    
  Öjeberget Saknas    
  Öjesjön sjö    
  Örbäcken bäck    
  Örsjöarna Saknas    
  Öresjöarna Saknas    
  »Örakiärs Röös» Saknas    
  Södra Örsjön sjö    

  ^  

Värmlands läns härader m.m.