ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskilsäters socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 738 Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 1130
Eskilsäter sn Abrahamsvarp holme Eskilsäters sn sn Eskilsäters socken sn
Eskilsäter sn /Se Abrahamsvarp holme Eskilsäters socken sn Abborrgrundet grund
Eskilsäter socken Adderasholmen holme Eskilsäter sn Abrahams udde upplandad udde
Eskilsäter sn Adderasudden udde Eskilsäter sn Abrahamsvarp holme
Eskilsäter sn Adderasudden udde Eskilsäter sn Abrahamsvarp ö
Eskilsäter sn Adratsudden, se Adderasudden udde Gingging Saknas Abrahamsvarp notvarp
Eskilsäter sn Akersvassen äng Gunnman personnamn Adderasholmen holme
Eskilsäter sn Alskogen, se *Ålskären skär Utrikera inbyggarbeteckning Adderasholmen Saknas
Eskilsäter sn Alskogen holme Aggerud gd Adderasholmen holme
Eskilsäter sn Alskogen holme Aggerud bebyggelse Adderasudden Saknas
Eskilsäter sn Apelholmen holme Aggerud f.d. gd Adderasudden udde
Eskilsäter sn Apeln ö Askerud hmd Adderasviken vik
Eskesäter Saknas Apeln holme Aspebacken lht Adderasviken Saknas
»Eskilsett» socken Arnön, se Ärnön ö Bastbacken hmd Adderasviken vik
Eskilsäters sn *Aspholmarna öar Bastubacken gd Aggerud gärde
Eskilsäter sn *Aspholmarna öar Bergen f.d. torp Adrasbäcken bäck
Eskilsäter sn Aspholmarna Saknas Bergen f.d. backstuga Aggerudsgärdet, se Aggerudsvändan åker
Eskilsäter sn ?Aspholmen ö Bergen f.d. torp Aggerudsgärdet åker
Eskilsäter sn Aspholmen holme Bergstorp hmn Aggerudsmon udde
Eskilsäter sn Aspholmen holme Bergstorp gd Aggerudsvändan åker
Eskilsäter sn *Aspholms hamn, se Sätteriet hamn Bergstorp gd Aggerudsåsen, se Åkerbyhaget skogsområde
Eskilsäter sn /Se *Aspholmsleden segelled Bergstorp bebyggelse Ageskär udde
Eskilsäter sn /Se Badhallen, se *Korsskären skär Björkelund f.d. lht Almyren åker
Eskilsäter sn /Se Badhallen häll Björkudden avs. Alskogen holme
Eskilsäter sn /Se Bahallarne holmar Björkön avs. Alskog(en) ö
Eskilsäter sn /Se Bergön ö Björkön gd Alskogen notvarp
Eskilsäter sn /Se Bergön ö Björnemyren f.d. torp Alskogen holme
Eskilsäter socken /Se Bergön, se Hököarna öar /Se Björntorp hmd? Amerika åker
Eskilsäter sn /Se Bergön ö Björntorpet f.d. torp Ap(p)elholmen Saknas
Eskilsäter sn /Se Björkan ö Björud hmn Appelholmen, se Apeln holme
Eskilsäter sn /Se Björken, se *Ålskären skär Björud gd Apeln holme
Aggerud gd Björken holme Björud bebyggelse Apeln skär
Aggerud Saknas Björkholmen holme Björud by Aspholmen holme
Aggerud gd Björkudden udde Blåsåsen hmd Aspholmen Saknas
Aggerud gd Björnholmen, Lilla ö Blåsåsen gd Aspholmen holme
Aggerud gd /Se Björnholmen, Lilla holme Blöterna hmd Aspstockan holme
Berg, se Bergstorp gd Björnholmen, Lilla holme Boda hmn Bahallen holme
Bergstorp gd Björnholmen, Stora ö Boda gd Bahallen (Bahallarna) ö
Bergstorp Saknas Björnholmen, Stora holme Boda bebyggelse Badhallen holme
Bergstorp by Björnholmen, Stora holme Boda, se Bodaholm gd Badhallsvassen fiskeplats
Boda gd Björnudd Saknas /Se Bodaholm gd Banken bank i sjön
Boda gård Björsberget berg Bondeborg gd Bastan, se Rasslan holme
Boda gd Bockholmen ö Borgne lht Bastviken vik
Boda Saknas Bockholmen holme Borgnäs, se Borgne lht Bastängen åker
Boda gd Bockholmen holme Bruket gd Beckasinsåsen ås
Boda Saknas Bockholmen holme Brunnshagen lht Bergen skogsområde
*Boås gd? Bodamossen mosse Brunnstorpet f.d. torp Bergen åker
Brunnstorp förr torp? *Bondängarna ängar /Se Brunstorp hmd? Bergstorpemyren, se Svärdstorpegärdena åker
Byn by Bondängarna sank mark Bråten hmd Bergstorpsgärdet, se Norra gärdet gärde
Byn hrgd? Boås Saknas Bråten f.d. torp Bergön ö
Byn Saknas Bratt, Lilla ö Byerud gd Bergön Saknas
Byn Saknas Bratt, Lilla holme Byerud hmd Bergön ö
Bäckebo förr hus? Bratt, Lilla skär Byn bebyggelse Björkan holme
Dalen förr gård? Bratt, Stora ö Byn bebyggelse Björken holme
Dåsserud Saknas Bratt, Stora holme Byn by Björken skär
Dåsserud gd Bratt, Stora skär Byn, Norra gd Björken, se Björkan holme
Dåsserud gård Bratten holme Byn, Södra gd Björken udde
Dåsserud Saknas Lilla Bratten, se Bratt, Lilla holme Bynsberg hmd? Björkholmen, se Stora Björkholmen holme
Dåsserud gd /Se Bratten, Lilla holme Bynsberg gd Björkholmen, Lilla holme
Ekenäs Saknas Stora Bratten, se Bratt, Stora holme Bytorp hmd Björkholmen, Stora holme
Ekenäs Saknas Bratten, Stora, se Lurö Bratt ö /Se Bytorpet f.d. torp Björkåsen ås
Eskebyn Saknas Bratten del av Lindön? Bäckebo, se Bäckebol f.d. torp Björköbäcken bäck
Eskilsäter by Bratterna holmar Bäckebol f.d. torp Björkön, se Björken holme
Flokerud förr gård? *Brattskären öar Bäcken hmd? Björkön Saknas
Flåvik Saknas Brovass ö Bäcken gårdar Björnholmen, Lilla och Stora holmar
Flåvik by Brännholmen holme Dalaborg gd Björnholmen, L., St. Saknas
Flåvik Saknas Brännholmen holme Dalen hmd Björnholmen, Lilla holme
Fläskerud gd Bränningemyren myr Dalen lht Björnholmen, Stora holme
Fläskerud gård Bubacken backe Dalen f.d. torp Björnmyrshultet skogsområde
Fläskerud Saknas Byns viken, se Bynviken vik Dalgrenskerud hmd Björntorpet åkrar
Gaperhult Saknas Bynsviken, se Bynviken vik Dammbäcken f.d. backstugor Björsberget berg
Gaperhult Saknas Bynviken vik Dåsserud gd Björuds äng mossäng
Gaperhult by Bynviken vik Dåsserud bebyggelse Blåsåsen ås
Gaperhult by Bynviken vik Dåsserud gd Blötereåsen ås
Gaperhult gd /Se Bynviken vik /Se Ekelund f.d. lht Blöterna gärde
Geterud by Bytorp ägomark? Ekenäs gd Bocken gärde
Geterud Saknas Båtsman ö Ekenäs bebyggelse Bockholmen holme
Geterud gårdar /Se Båtsman holme Ekenäs by Bockholmen Saknas
Godås Saknas Båtsman skär Ekenäsarna, se Ekenäs by Bockholmen holme
Godås Saknas Båtskär udde Ekenästorp f.d. torp Bodamossen mosse
Godås Saknas Bäckehamnen vik Eriksberg, se Hatterud gd Bodamyren myr
?Godås by Bäckholmarna holmar Farra? f.d. torp Bojan holme
Gådås by Bäckholmarna holmar Finnängen hmd Bojan ö
Goås Saknas /Se Bäckholmarna holmar Fiskartorp f.d. torp Bojan skär och notvarp
Grisetorp Saknas Bäckholmarna holmar Flokerud hmd Bondängarna ängar
Gumnerud Saknas *Bäckholmssund sund Flåvik hmn Boudden udde
Gummerud Saknas Bäckudden udde Flåvik gd Bratt, Lilla, se Lillbratten holme
Gunnerud? Saknas *Bössehamnarna hamnplatser Flåvik bebyggelse Bratt, Lilla och Stora holmar
Gunnerud by *Bössehamnarna hamnplatser Flåvik by Brattehålet djuphåla, nätplats
Gunnerud Saknas Bössholmen holme Fläskerud hmn Bratt, Stora, se Bratten ö
Gårstad gd Bössholmen holme /Se Fläskerud gd Bratten udde
Gårstad (numera Rosenborg) gårdar Dalarna dalar? Fläskerud bebyggelse Bratten udde
?Gårsta = nuv. Rosenborg hg Dalbosjön del av Vänern Fläskerud gd Bratten berg
Gårstad, se Rosenborg hg Dalbosjön del av Vänern Forsbergsmuren f.d. boplats Bratten udde
Gårstad, se Rosenborg Saknas Dalboskäret skär Furudden hmd Bratten f.d. åker, nu skogbeväxt
Ingrirud gd Dalboskär skär Förudden f.d. torp Bratten ö
Ingrirud gd *Dalegärdet gärde /Se Galanterud hmd Bratterna öar
?Ingrirud Saknas Dammbäcken ägomark Galanterud lht Bratthåla, se Brattehålet djuphåla, nätplats
Ingrirud komm.bost. /Se Diekenholmen, se Förstackan ö Gaperhult hmn Bredvass vik
Jordfall Saknas Djupknaggen o. Grundknaggen öar Gaperhult hmn Brongärdet gärde
Jungfrutorp förr torp? Djupknaggen skär Gaperhultsbäcken, se Bäcken gårdar Broslyckan åker
Kalvön Saknas Djupknaggen skär Gaperhult gd Brovass holme
Knekterud förr gård? Djupskären holmar Gatan hmd Brovassen ö
Krokgärde Saknas Ekenäsviken vik Geterud hmn Brovassen vassområde med holmar
Kärvinge by Ekenäsviken vik Geterud gd Brudslyckan, se Broslyckan åker
Kervinge by Ekenäsviken vik Geterud bebyggelse Bruksviken vik och fiskeplats
Kärvinge säteri Ekenäsviken vik Geterud by Brunngärdet gärde
Kerfvinge by Ekenäsviken vk Geterudsåsen hmd Brunnstorpegärdet gärde
Kerfvinge by Ekenäsviken vik Getfälterud hmd Brunnstorpegärdet gärde
Kärvinge gd /Se Ekfjorden Saknas Gingerud, se Gingåkrarna f.d. lht Brunnstorpet skogsområde
Kärvinge gd /Se Ekviken vik Godås hmn Brunnstorpskogen skog
Kärvinge gd /Se Ekviksskären skär Godås gd Bråten åkrar
Lurö f. kloster *Emö holme Godås bebyggelse Bråten gärde
Lurön Saknas Enskär skär Goperhult bebyggelse Bråten, se Enehaget hag
Lurön Saknas Entorvan, se *Korsskären skär Godås by Bråten åker
Lurön Saknas Entorvan holme Graven hmd Bråtåsen ås
Lurön Saknas Entorvan ö Graven lht Brända holmar udde
Lurö gd /Se *Entorverna grund Gullmanskerud, se Gunnmanskerud f.d. soldatstom Brända åsar åsar
Lurö gårdar /Se *Entorvsgrundet, se Entorverna grund /Se Gumnerud gd Brännholmen holme
Långbrodalen Saknas Entorvshällorna hällar Gumnerud bebyggelse Brännholmen Saknas
Långbrodalen förr gård? Ernön, se Emö holme /Se Gumnerud gd Brännholmen holmr o småskär
*Löten lht /Se Ernön ö /Se Gunnerud gd Bränningarna åkrar
*Löten lht /Se Ersholmen ö Gunnerud bebyggelse Bränningemyrarna myrar
Nolskog förr gård? Ersholmen holme Gunnerud by Bränningemyren myr
Nyperud förr gård? Ersholmen holme Gunnmanskerud f.d. soldatstom Bränslet skogsområde
Prästgården, se Smedsgården Saknas lilla Ervaln, se Älvalen, Lilla ö Gustavsberg gd Bränsmyren myr
Rosenborg gd Lilla Ervaln, se Älvalen, Lilla skär Gårstad f.d. gd Bränslet område härjat av skogsbrand
Rosenborg säteri Erviksskären öar Hagaborg gd Bubacken vik
Rosenborg Saknas Etterholmen Saknas /Se Hagen gd Bymansviken vik
Rosenborg Saknas Faten ö Haget hmd Bynviken vik
Rosenborg hg Faten ö Haget f.d. torp Bynrönningen åker
Rosenborg hrgd Faten ö Harbacke f.d. torp Bynskogen skogsområde
Rud gd Finnängen delvis odlat område Harbråten f.d. torp Bynviken vik
Rumpan, se Ekenäs Saknas Flatskär skär Hatterud gd Bynån å
Sjötungstorpet förr torp? Flatskär skär Heimers f.d. gd Bynån bäck
Skajön, Lilla ?avs. /Se *Flåttskär, se Flatskär skär /Se Hjälmerud f.d. soldatboställe Bynåsen berg
Smedsgården gd Flå viken, se Flåviksviken vik Hultstenerud hmd Bynängen, se Ängen gärde
Smedsgården Saknas Flåviken, se Flåviksviken vik Hyttan hmd Byrudhagen f.d. åkrar, nu bete
Späckerud Saknas *Flåviksholmarna holmar Hyttan f.d. lht Bytorp gärden
Stenbråten förr hus? *Flåviksholmarna holmar Hålen lht Bytorpet åkrar
Stommen, se Smedsgården gd Flåviksudden, se Näsudden udde Hänget f.d. torp Bytorpsåsen berg
Stubbe Saknas Flåviksviken vik Ingrirud gd Byviken, se Bynviken vik
Stubbsund = Stumperud Saknas Flåviksviken vik Ingrirud bebyggelse Båtskär udde
Stubbe f.d. komm.bost /Se Flåviksviken vik Ingrirud gd Båtsman Saknas
Stubbe f.d. komm.bost /Se Flåviksviken vik Jakopsberg f.d. torp Båtsman sten ovan vattenytan
Stubbe f.d. komm.bost /Se Flåviksviken vik Jontehagen f.d. backstuga Bäckebol f.d. kvarnplats
Svartserud gd Flöjen öar Jungfrutorp hmd? Bäckhamnen vik
Svartserud torp Fruholmen holme Jungfrutorp f.d. torp Bäckholmarna Saknas
Säter säteri Furholmen ö Kalvön gd Bäckholmarna holmar
Säter säteri Furholmen holme Kalvön gd Bäckholmarna holmar
Säter hg Furholmen holme Karirud gd Bäckholmen, Lille, se Bäckholmarna holme
Säter hrgd Furuholmen, se Furholmen holme Klaserud hmd Bäckholmen, Store, se Bäckholmarna holme
Valdersrud Saknas *Furtacka ö Klaserud gd Bäckkäringen kummel
Valdersrud by *Förholmen holme Knekterud hmd Bäckudden udde
Valdersrud Saknas Förstackan ö Knekterud f.d. torp Börjes grund Saknas
  Förstackan skär Knutebol hmd Bössholmen holme
  Förstackan ö /Se Knutebol, se Gustavsberg gd Bösshamnen vik
  Förudden udde Krogen hmd Bössholmen holme
  Galtryggen grund? Kron gd Dalarna betesmyrar
  Galtryggen skär Kvarnbacken lht Dalbosjön Saknas
  *Gaperhults bäck hamnplats Källestad hmd? Dalboskären Saknas
  *Gaperhultsbäcken bäck Källestad lht Dalgärdet åker
  Gaperhultsbäcken bäck Kärvinge gd Dalåsen berg
  Gaperhultsbäcken vik Kärvinge bebyggelse Dammbäcken åker
  *Gaperhults hamn, se Gaperhults bäck hamnplats /Se Kärvinge by Dandlevändan gärde
  gaperhultsh:, se Bäckholmarna holmar Larsgård f.d. torp Djupgärdet gärde
  Gnuskär skär Lillskajön f.d. lht Djupkaggen, se Djupknaggen holme
  Godåsmossen mosse Lillöten f.d. torp Djupknaggen, se Djupnaggen skär
  Grimsholmen, Stora o. Lilla öar Lindesberg gd Djupknaggen holme
  Grimsholmen, Lilla holme Lugnet lht Djupkoggen Saknas
  Grimsholmen, Stora holme Ljungsberg gd Djupnaggen skär
  Grundknaggen o. Djupknaggen öar Ljungsberg hmd Djupskär skär
  Grundknaggen skär Långbrodalen hmd Djupskär Saknas
  lilla gryten, se Trängeln ö Långbrodalen gd Dragongärdet gärde
  Lilla Gryten, se Trängeln holme Långbråten hmd Dragonkällan källa
  Stora Gryten, se Halsön ö Långbråten gd Dulpan källa
  Stora Gryten, se Halsön ö Löten hmd? Dunderhålan vik
  Grågåsen holme Löten gd Dyarna åker
  Grågåsen skär Löthult gd Dybäcken bäck
  Gråns gosse grund Löthultet hmd? Dybäcken åkerdel
  Gråns gosse sjömärke Mon hmd Dyngholmen holme
  Gräsholmen holme Mon gd Ekbacken skogsbacke
  Gunnarsholmen, se Hamnholmarna holme Mossen, Västra o. Östra hemmansdelar Ekebacken backe
  Gunnarsholmen holme Nedra tomten, se Blåsåsen Saknas Ekefjorden Saknas
  Gunnarsholmen, Stora ö Nole-Björud f.d. lht Ekenäsfjärden, se Ekenäsviken vik
  Gunnarsholmen holme Nolskog hmd? Ekenäsviken vik
  Gunnarsholmen, Södra ö Nolskog f.d. torp Ekenäsviken vik
  Gunnersmossen mosse Nolängen gd Ekevändan åker
  *Gårstadh ögiar ängar /Se Norbyn gårdar Ekorren udde
  »Gårstadh ögiar» ängar /Se Nordängen hmd Ekviken Saknas
  *Gåsen, se Skepparegåsen skär /Se Norerud hmd Ekviken vik
  Gåseskiären, se Gåsskär förr skär, nu holme Norerud gd Ekvikeskären småskär
  Gåsgrundet grund Nygård hmd Ekviksskären skär
  Gåsgrundet grund Nygård gd Ellidas klackar undervattensgrund
  Gåsskär ö Nygård gd Ellidas klackar grund
  Gåsskär förr skär, nu holme Nyperud hmd? Enehaget hag
  Gåsskär ö Nyperud f.d. torp Enhaget kulle, skog, betesmark
  Gåsskär skär Närebro hmd Enskär skär
  Gäddeskär skär Närbro lht Enskär Saknas
  h:, se Yxeskär ö Ormdalen lht Enskär skär
  Hallen skär Paulusehagen f.d. torp Enskär skär
  Halsön ö Pomonadalen gd Entorvan holme
  Halsön ö Prästfälterud hmd Entorvan ö
  Halsön ö Prästfälterud f.d. soldatboställe Entorvshällorna holmar
  Hammaren ö Prästfältestugorna hmd Entorvshällorna Saknas
  Hammaren ö Raskerud hmd Entorvshällorna skär
  Hammelen ö Risnosen lht Eriksgärdet åker
  *Hamnholmarna öar Rom hmd? Ernön, se Ärnön ö
  *Hamnholmarna holmar Rom arbetarbostad Ersholmen holme
  *Hamnskär ö Rosenborg gd Ersholmen Saknas
  *Hamnskären öar Rosenborg bebyggelse Ersholmen holme
  Hamnudden udde Rosenborg gd Ersholmssundet sund
  Hartuksgrund grund Rud gd Ersvägen väg
  Hartuksgrundet grund Rud bebyggelse Etterholmen holme
  Hasslekärret kärr Ruderud f.d. soldatstom Etterholmen Saknas
  Herrholmen udde Rumpan, se Ekenäs by Faten ö
  Herrholmsudden udde Rönningen hmd Faten skär
  hertz:h, se Ersholmen ö Rönningen hmd Fatön, se Faten skär
  Hiortungsskiäret, se Kettingskär skär Rönningen hmd Finnängarna åkrar
  *holm ö Rössberg hmd Finnängen, se Finnängarna åkrar
  Holmane, se Bäckholmarna holmar Sandbol hmd? Finnängeskogen skog
  holmar, se Åkersholmarna öar Sanderud gd Flatskär skär
  Husön Saknas Sandmon hmd Flatskär Saknas
  Husön del av ö Sandmon lht Flatskär skär
  Husön halvö Sandmon, Västra lht Flobergsgärdet åker
  Husön ö Sandtorpsåsen f.d. torp Flobergsåsen ås
  Husön ö Simonsberg, se Sjötungstorpet f.d. torp Flobäcken bäck?
  Husön ö Simonstorp f.d. torp Flåviken vik
  Hwithallsön, se Vithallen ö Sjöhagen lht Flåviken Saknas
  Hökflagan fjärd Sjömyren hmd Flåvikskogen skogsoområde
  Hökflagan fjärd Sjötung, se Sjötungstorpet f.d. torp Flåviksviken vik
  Hökholmarne, se Trädgårdsholmarna öar Sjötungen, se Sjötungstorpet f.d. torp Flöjen holme
  Hökholmarne, se Trädgårdsholmarna holmar Sjötungstorpet f.d. torp Flöjen skärgrupp
  Hökholmen, se Kråkholmen, Stora holme Skajöbråten f.d. torp Flöjerna, se Flöjen holme
  Hökholmen ö Skajön avs. Flöjerna öar
  Hökholmen, se Kråkholmen holme Skajön gd Frugärdet gärde
  Hökholmen holme Skansen hmd Fruholmen holme
  Hökholmen holme Skansen gd Fräsen holme
  Hökholmen holme Skräddarrönningen hmd Furholmen holme
  ?Hökö huvud skär Skräddarrönningen gd Furholmen, S. Saknas
  Hökö huvud ö Smedsgården gd Furholmen, N. Saknas
  Hököarna öar Smedsgårda bebyggelse Furstackan Saknas
  Hökön ö Smedsgården gd Fyrudden udde
  ?Hökön, Smalön o. Storön öar Soberget hmd Fåfängerudmyren myr
  Hökön, se Storön ö Soberg gd Fårudden, se Förudden udde
  Hökön ö Solvik gd Förstackan holme
  Hökön ö Spickerud hmd? Förstackan holme
  Hökön, Norra ö Spickerud f.d. torp Förudden udde
  Hökön, Södra, se Hököarna öar /Se Spätthaget lht Föruddeviken vik
  Lököön, se Smalön ö Stenbråten f.d. torp Föruddskäret skär
  Hököön, se Storön ö Stenbruten hmd Galteryggen ås
  Hönseskiären, se Hönsskären skär Stensholm hmd Galtryggen holme
  *Hönsholmarna holmar Stensholm lht Galtryggen Saknas
  Hönsholmarna holmar Stenstaka gd Galtryggen berg
  Hönsholmen, Lilla o. Stora, se *Hönsholmarna holmar Storängen hmd Gaperhultsbäcken vik
  Hönsholmen, Lilla o. Stora öar Storängen gd Gaperhultsbäcken bäck
  Hönsholmen, Lilla holme Stubbe gd Gaperhultsbäcken vik
  Hönsholmen, Stora o. Lilla öar Stubbe bebyggelse Gaperhults hamn vik
  Hönsholmen, Stora holme Stubbe gd Gapersbäcken bäck
  Hönsholms hamn hamnplats Stumperud gd Gingåkrarna gärde
  Hönsskär skär Stumperud bebyggelse Gnuskär skär
  Hönsskären öar Stumperud gd Gnuskär skär
  Hönsskären skär Svartserud gd Gnuskär Saknas
  Hönsskären skär Svartserud bebyggelse Gnuskärsviken vik
  Inguallsön, se Ingvarsholmen, Stora holme Svartserud gd Gocken, se Bocken gärde
  Ingvallsöön, se Ingvarsholmen, Stora ö Svensdalen f.d. torp Godåsmossen mosse
  Invarsholmen, Lilla holme Säter gd Gravåsen ås
  Ingvarsholmen, Lilla holme Säter bebyggelse Grimsholmen, Lilla och Stora holmar
  Ingvarsholmen, Stora ö Säter by Grimsholmen, L., St. Saknas
  Ingvarsholmen, Stora holme Säterud hmd Grimsholmen, Lilla holme
  Ingvarsholmen, Stora holme Säterrud gd Grimsholmen, Stora holme
  Ingvarsholmen, Stora holme Sättlunderud gd Gropen gärde
  Jakobshamnen äng Sörby hmd? Grundkaggen skär
  Jakobs hamn vik Sörby gd Grundkaggen, se Grundknaggen holme
  ---Jetten, se Jätten, Stora holme Sörbyn gårdar Grundknaggen, se Grundkaggen skär
  Jätten, Lilla ö Sörkrog hmd? Grundknaggen holme
  Jätten, Lilla holme Sörkrog gd Grundkaggen Saknas
  Jätten, Stora ö Sörvik lht Grundskärgården fiskeplats beväxt med vass
  Jätten, Stora holme Tallbacken hmd Grusåsen berg
  Jätten, Stora holme Tallbacken gd Grytan ö
  Jätten, Stora holme Tegelbruket hmd? Grytö, se Grytan ö
  Jättungarna, se *Ålskären skär Tegen, se Bynsberg Saknas Grytön Saknas
  Jättungarna holmar Tomten gd Grågåsen skär
  Jättungarna holmar Torpedalen hmd Grågåsen holme
  Kalvön Saknas Torpedalen gd Gråns gosse skär
  Kalvön ö Torpet f.d. torp Gråns gosse ö
  Kalvön ö Torpet f.d. torp Gråns gosse fyr
  Kalvön ö Tronahatt hmd Gråns gosse skär
  Kalvön ö Tronehatt gd Gråraggerud f.d. gärde
  Kalfön ö Tuvermossen hmd Gräsholmen holme
  Kalvön ö Tvisten f.d. stugor Gräsholmen Saknas
  Kankholmarna holmar Tåsserud hmn? Gräsholmen holme
  Kappen grund Ugglehult Saknas Gräsholmen fiskeplats
  Kappen grund Ulvudden hmd Gubbens håla djuphåla, nätplats
  Kappern fiskeplats /Se Ulvudden gd Gullkistan holme i sankmark
  *Karsberget gränspunkt Utrikes, se Flåvik by Gullmanskerud, se Gunnmanskerud åker
  Kettingskär skär Uttervik, se Yttervik Saknas Gumnerudsvändan åker
  Kettingskär skär Valdersrud gd Gunnarsholmarna Saknas
  Kettingskär skär Valdersrud bebyggelse Gunnarsholmen holme
  Kettingskär, Lilla grund Valdersrud by Gunnarsholmen ö
  kiörtingen, se Kråkholmen, Lilla ö Vallerud f.d. soldatstom Gunnarsholmen, Södra holme med småholmar
  Kjerrvinge vik, se Kärvingeviken vik Vikerud hmd Gunnersmossen mosse
  Kjörsungs skäret, se Kettingskär skär Vikerud f.d. soldatboställe Gunnersmossen mosse
  Klipa, se Klyen ö Vingsön hmd? Gunnerudshålan vik
  Klosterholmen holme Vrån f.d. stuga Gunnerudsmossen mosse
  Klosterholmen holme Vännerstenskerud lht, f.d. torp Gunnerudsmossen, se Gunnersmossen mosse
  Klubben, Lilla ö Vänsberg hmd? Gunnmanskerud åker
  Klubben, Lilla ö Vänsberg lht Gårstadvägen väg
  Klubben, Lilla ö Värnhem lht Gårstadvändan åker
  Klubben, Stora ö Väst i gården gd Gåsgrund skär
  Klubben,Stora ö Västra mossen f.d. torp Gåsskär holme
  Klubben, Stora ö Väststugan hmd Gäddeskär skär och fiskeplats
  Klubbholmarna, se Klubben, Stora och Lilla öar Väststugan gd Gäddeskär skär
  Klubbskiär, se Småklubarna skär Yttervik hmd? Gäddeskär Saknas
  Klubbskär, se Småklubbarna öar Yttervik gd Gäddeskärsviken vik
  Klubbsundet sund Åkerby f.d. gd Gärdebergsmyren f.d. odling, nu myr
  Klyen ö Åkersberg gd Gästgivarevägen väg
  Klypen skär Åkershus avs. Hadderasholmen, se Adderasholmen holme
  Klypen holme Åkershus gd Hadderasviken, se Adderasviken vik
  Klypen ö Åkerslund gd Hagen skogsområde
  Klöven ö Åsen hmd Hagen gärden
  Klöven ö Åsen hmd Haget åker
  Klöven holme Åsen gd Haget gärde
  Klöven ö Åsen hmd Haget gärde
  Klöverna, se Klövskären holmar /Se Åsen gd Hallen holme
  Klövgrundet skär Ängbacken hmd Halsön ö
  Klövholmarna, se Klövskären Saknas Ängbacken gd Halsön Saknas
  Klövskären holmar Ängeberg hmd Halsön ö
  Klövskär skär Ängeberg f.d. torp Halsör, se Halsön ö
  Klövskären holmar Ängen hmd? Hammaren holme
  Knaggeskär öar Ängen, se Östra mossen f.d. torp Hammaren vik
  Knekten skär Ängepotten lht Hammaren holme
  *Kokgårdsviken vik Östra mossen f.d. torp Hammeln, se Hammaren holme
  Korshamnen vik Öststugan hmd Hammeln ö
  Korsholmarna holmar Öststugan gd Hamnen, Västra vik
  ?Korsholmen ö Övra tomten, se Blåsåsen Saknas Hamnen, Östra udde
  Korsholmen ö   Hamnudden Saknas
  Horsholmen holme   Harebacke åker
  *Korsskären öar   Hartu(c)ksgrundet Saknas
  *Korsskären skär   Hasselkärren vik
  Korsön del av Husön   Helgudden udde
  Korsön del av Husön   Hemmings gärde åker
  Korsön, Lilla ö   Herrdalsudden udde
  Koskär ö   Herrholmen, se Herrudden udde
  ?Koskären öar   Herrholmen holme
  Koskären skär   Herrholmsudden, se Herrdalsudden udde
  Krabbskär, se *Korsskären skär   Herrudden udde
  Krabbskär skär   Hirsehagen Saknas
  Krabbskären holmar   Holmegrund grund
  Kråkholmen holme   Holmen åkrar
  Kråkholmen holme   Holmåsen ås
  Kråkholmen, Lilla o. Stora öar   Hopskogen skog
  Kråkholmen, Lilla ö   Hundudden udde
  Kråkholmen, Lilla holme   Husö ö
  Kråkholmen, Stora ö   Husön Saknas
  Kråkholmen, Stora holme   Husön del av Hökön
  Kråkholmen, Stora holme   Husön ö
  Kråkholmsskär skär   Hästemyr gärde
  Kvarnängen ägomark   Hästmyrarna, se Hästemyr gärde
  Källbergsskaten udde   Hökfladan flada
  Källbergsön ö   Hökflagan, se Hökfladan flada
  Källbergsön ö   Hökholmen holme
  Lilla Kärvinge udde Saknas   Hökholmen Saknas
  Kärvingeviken vik   Hökholmen holme
  Kärvingeviken vik   Hökholmen fiskeplats
  Kärvingeviken vik   Hökö, Södra, se Storön ö
  Körtungskär, Stora skär   Hököflagan Saknas
  Ladholmen udde   Hökö huvud ö
  Ladholmen, Lilla holme   Hökhuvud Saknas
  Landholmen holme   Hökö huvud holme
  Lemongrundet grund   Hökön ö
  Lerudden udde   Hökön Saknas
  Lilla Mellskärsgrunden grund   Hökön ö
  Lilla biörn, se Björnholmen, Lilla ö   Hönseholmarna, se Hönsskären holmar
  Lille mosse mosse   Hönsholmen holme
  Lindholmen holme   Hönsholmen Saknas
  Lindholmen holme   Hönsholmen, Lilla holme
  »Lindöö» Saknas   Hönsholmen, Stora holme
  Lindön tidvis ö?   Hönsholmssundet sund
  Livenskär skär   Hönsskär Saknas
  Livenskär skär   Hönsskären skär
  Lwdhra, se Lurön ö   Hönsskärvarna skär
  Lundsholmen holme   Hönsskärvarna Saknas
  Lunsberget berg /Se   Hönsskärven, se Hönsskären skär
  Lunsberget berg   Ingriskogen skog
  Lunsholmen holme   Ingvarsholmarna Saknas
  Lunsholmen holme   Ingvarsholmen, Lilla och Stora holmar
  Lurseglarna öar   Ingvarsholmen, Lilla holme
  Lurseglarna skär   Ingvarsholmen, Stora holme
  Lurö ö   Insjön vattensamling
  Lurö Bratt ö   Insjön vik
  Lurö Bratt ö   Insjöviken vik
  Lurö kloster fornlämning   Jacks håla vik
  Lurö skärgård   Jakobs hamn, se Jacks håla vik
  Lurön ö /Se   Jan-Karlsgrund skär
  Lurön ö /Se   Jansevändan åker
  Lurön ö   Jonas rönning betesmark
  Lurön Saknas   Jontehagen öppen plats i skogen
  Lurön ö   Jungfrutorp skogsområde
  Lurön del av ö   Jätten, Lilla och Stora holmar
  Lurön ö o. kl.   Jätten, L., St. öar
  Lurön halvö   Jätten, Lilla holme
  Lurön ö   Jätten, Stora holme
  Lurön ö   Jättevarpet notvarp
  Lurön ö   Jättungarna holmar
  Lurön ö   Jättungarna holmgrupp
  Lurö(n) Saknas   Kalvön ö
  Lurön ö   Kalvön Saknas
  Långebrodalen Saknas   Kalvön ö
  Långholmen ö   Kappen grund
  Långholmen ö   Kammesten sten
  Långholmen ö   Kammudden holme
  Långholmen holme   Kankholmarna holmar
  Långholmen holme   Kappen, se Kappern fiskeplats och undervattensberg
  Långholmen holme   Kappern fiskeplats och undervattensberg
  Långholmen holme   Karlsberg, se Korsberg del av Kalvön
  Långholmen holme   Kattgrund skär
  Långholmen, Östra, Västra o. Mellan holmar   Kettingarna Saknas
  Långholmen, Östra, Mellan o. Västra holmar   Kettingskär, se Kättingen skär
  Långholmen, Östra, Mell., o. Västra öar   Kettingskär, Lilla, se Kättinggrund grund i vattenytan
  Långholmen, Mell., Västra o. Östra öar   Klossehagen åker
  Långholmen, Lilla Saknas   Klosterholmen holme
  Långholmen, Mellan holme   Klosterholmen Saknas
  Långholmen, Mellersta holme   Klostersundet sund
  Långholmen, Västra holme   Klosteråsen ås
  Långholmen, Östra holme   Klubben, Lilla och Stora holmar
  Långholmssundet sund   Klubben, Lilla holme
  Långskiär, se Långskären skär   Klubben, L., St. öar
  Långskåran holme   Klubben, Stora holme
  Långskåren skär   Klubbgrund grund
  Långskåren ö   Klypan, Lilla skär
  Långskären öar   Klypen holme
  Långön, se Långholmen holme   Klypen Saknas
  långöön, se Långholmen ö   Klypen holme
  Lövstackan, se *Hamnholmarna holme   Klösen holme
  Lövstackan ö /Se   Klövegrund skär
  Lövstackan, Stora ö   Klöv(e)grund(et) Saknas
  Lövstackan, Lilla o. Stora öar   Klöven ö
  Lövstackan skär   Klöven ö och ögrupp
  Lövstackan, Lilla skär   Klövern, se Klöven ö och ögrupp
  Lövstackan, Lilla ö /Se   Klövern? fiskeplats
  Lövstackan, Stora skär   Klövskär, se Laxskär skär
  Lövstackan, Stora ö /Se   Klövön, se Klöven ö
  Lövstackorna öar /Se   Klövön Saknas
  Maren vik   Klövön, se Klöven ö
  Maren vik   Klövören, se Klöven ö och ögrupp
  Mathall ö   Knappaskogen skog
  Mathallen ö /Se   Knappavitsand vik
  Mellskär Saknas   Knekten Saknas
  Mellskär, Lilla holme   Knekten skär
  Mellskär, Lilla skär   Knektskogen gärde
  Mellskär, Stora holme   Kojmanshagen hage
  Mellskär, Stora skär   Kolar-Ingrids grotta grotta
  Mellskär skär /Se   Komyren sumpmark
  Middagshålan vik   Korsberg del av Kalvön
  Munkekällan Saknas   Korshamnen vik
  Munkekällan Saknas   Korshamn Saknas
  Munkekällan källa   Korsholmen holme
  Munken skär   Korsholmen holme
  Munkholmarna holmar   Korsholmen Saknas
  Munkstakarna holmar   Korshålan, Norra fiskeplats och djuphåla
  Munkstackarna öar   Korshålan, Södra fiskeplats och djuphåla
  Munkstackorna skär   Korsudden, se Korsören udde
  Munkstackorna öar /Se   Korsö ö
  Munkåsen ås med fornlämning   Korsö Saknas
  Myrberget berg   Korsögrunderna smågrund
  Måkskär, se *Flåviksholmarna skär   Korsön, se Korsören udde
  *Måkskär ö   Korsön, Lilla, se Lilla Korsören holme
  Måkskär skär   Korsören udde
  Måkskär skär   Korsören, Inre del av udde
  Måkskär holme   Korsören, Lilla holme
  Måkskär holme   Korsören, Stora, se Korsören udde
  Måkskär skär   Korsöskär skär
  Måkskär skär   Korsöskäret skär
  Mörtgrundet grund   Korsövarpet notvarp
  N:klubben, se Klubben, Lilla ö   Koskären skär
  *Nockholmarna ö   Koskären Saknas
  Nolskogsmossen mosse   Koskärsrev skär
  Norra grundet grund   Koskärsrev Saknas
  Nya Leden, se Nya Loppet segelled   Krabbskär skär
  Nya Loppet segelled   Krabbskär Saknas
  näckhol:, se Nättjeholmen ö   Krabbskär skär
  Näshufden, se Näshuvudet näs   Krikonvändan gärde
  Näshufvud Saknas   Krogudden udde
  Näshufvudet Saknas   Krokgärdet gärde
  Näshuvud udde   Kronlyckan f.d. åker
  Näshuvud Saknas   Krutgärdet gärde
  Näshuvud udde   Kråkholmarna holmar
  Näshuvudet udde   Kråkholmen holme
  Näshuvudet udde   Kråkholmen Saknas
  Näshuvudet näs   Kråkholmen, L., St. Saknas
  Näshuvudet näs   Kråkholmen holme
  Näshuvudet näs   Kråkholmen, Lilla och Stora holmar
  Näshuvudet udde   Kråkholmen, Lilla, se Kråkholmarna holme
  Väsudden udde   Kråkholmen, Stora, se Kråkholmarna holme
  Näsudden Saknas   Kråkholmsskär, se Kråkholmarna skär
  Näsudden Saknas   Kräcklingen holmar
  Näsudden näs   Kulten Saknas
  Näsudden udde   Kungshålan djuphåla, fiskeplats
  Näsudden udde   Kvarnehaget åker
  Nättjeholmen ö   Kvarnås ås
  Nättjeholmen holme   Kvarnåsen ås
  Nääshufvudsudden, se Näshuvudet udde   Kvarnåsen ås
  Olle Pärs bergudde   Kvarnåsen ås
  Olle Pärsholmen holme?   Kvarnängen åker
  Ormskär skär   Kvarnängen myr
  Oxberget berg   Kyrkeberget berg
  ?Porsholmen ö   Kyrkgärdet gärde
  Porsholmen udde   Kyrkgärdet gärde
  Porthålsudden udde   Kyrkgärdet gärde
  Ringbolsåsen berg /Se   Kyrkskärgården skärgårdsområde
  Runholmen holme   Kyrkvärdskären skär
  Runskegraf Saknas   Kyrkvärdskäret, Yttre skär
  Runskegrav Saknas /Se   Källbergsö Saknas
  Ruskskär skär   Källbergsskaten udde
  Råskär mossudde   Källbergsåsen ås?
  Råskär skär   Källbergsön ö
  Röhällan grund   Källbergsön ö
  Röhällsgrundet, se Röhällan grund   Källerstaängen äng
  Rönnen skär   Käringåsen berg
  Rönningen ägomark   Kärledsflå sand strandmark
  Rönningen ägomark   Kärleksholmen udde
  Röskär holme   Kärleksudden, se Kärleksholmen udde
  Sandbacka ägomark   Kärvingeudden udde
  Sandviken vik   Kärvingeviken vik
  Sandviken vik   Kärvingeviken Saknas
  Sandviken vik   Kärvingeviken vik
  Sandviken vik   Kättingen skär
  Sikegrunden grund   Kättinggrund grund i vattenytan
  Sikgrund, se Sikskär, Östra skär   Kättingskäret, se Kättingen skär
  Sikgrundet ö   Körting, se Kättingen skär
  Sikgrunden grund   Körtingskär, se Kättingen skär
  Sikgrundet grund   Körtungsskär grund
  Sikgrundet, Västra grund   Körtungskär, se Kättingen skär
  Sikgrundet grund   Ladholmen udde
  Sikgrundet, Östra grund   Laholmen holme
  Sikgrundsbådan grund   Ladholmsbäcken vik
  Sikskär, Västra skär   Laholmsudden udde
  Sikskär, Östra skär   Ladholmsviken vik
  Sikskär, Östra skär   Ladugårdsgärdet åker
  Sjömossen mosse   Ladugårdsgärdet gärde
  Sjötungsholmarna öar   Ladugårdsgärdet gärde
  Sjötungsholmarna öar   Lagårdsgärdet gärde
  Sjötungsholmarna holmar   Landholmen holme
  Sjötungsholmarna holmar   Landsholmen, se Vadholmen holme
  Sjötungsholmen, Stora holme   Landsholmen holme
  Sjötungsskär, Södra skär   Larasettet åkerdel
  Skajön utjord /Se   Lasteberget berg
  Skajön utjord /Se   Lasteberget, se Tvätteberget berg
  Skatudden udde   Laxskär skär
  Skeppargåsen skär   Lekvallsudden udde
  Skepparegåsen skär   Lemon(s)grundet Saknas
  Skepparegåsen skär   Lerflå vik
  Skepparegåsen skär   Lerudden udde
  Skiötungs-hol-men, se Sjötungsholmen, Stora holme   Lidbanken fiskebank
  S:klubben, se Klubben, Stora ö   Liden, se Libanken fiskebank
  Skrubban, Lilla holme   Lilla holmen holme
  Skrubban, Stora ö   Lillbratten holme
  Skrubban, Stora holme   Lille go hamn vik och hamn
  Skrubban, Stora holme   Lille holme, se Bäckholmarna holme
  Skrubban, Stora holme   Lilljätten, se Lilla Jätten holme
  Skrubben, se Skrubban, Stora holme   Lillkärvinge vik
  *Skura ö   Limberget berg
  *Skura skär   Lindholmarna, se Trädgårdsholmarna holmar
  Skvallran skär   Lindholmen holme
  Skvallran holme   Lindränkan vik
  Skäggholmen ö   Lindön ö
  Skäggholmen ö   Livenskär skär
  Skäggholmen holme   Livenskär Saknas
  Skäktan, se *Ålskären skär   Livenskär skär
  Skäktan holme   Lundsholmen holme
  Skäktan holme   Lundsudden udde
  Skär, se Båtsman ö   Lunnebergsåsen ås
  Skär, se Erviksskären öar   Lurseglarna skär
  Skär, se Hammaren ö   Lurseglarna Saknas
  Skär, se Livenskär ö   Lurö ö
  Skär ö   Lurö Saknas
  *Sköttungudden udde   Lurö ö
  Skötungsholm, se Sjötungsholmarna holmar   Lurö ö /Se
  Sloingen, se Slöingsholmen holme   Lurö ö
  Slöingen, se Slöingsholmen holme   Lurö Bratt, se Bratt, Lilla och Stora holmar
  Slöingen holme   Lurö bratt Saknas
  Slöingens hamn hamnplats   Luröbratt öar
  Slöingholmen ö   Luröleden farled
  Slöingsholmen ö   Lurön ö
  Slöingsholmen holme   Lyckan hage
  Slöingsholmen holme   Lyckan åker
  Slöingsholmen holme   Lyckorna åker
  Smalön ö   Långgatan väg
  Smalön, se Hököarna öar   Långgärdet gärde
  Smalön ö   Långholmen holme
  Småklubbarna öar   Långholmen holme
  Småklubbarna skär   Långholmen Saknas
  Småklubbarna skär   Långholmen Saknas
  Småklubbarna holmar   Långholmen holmar
  Sohufwud, se Sohuvudsudden udde   Långholmen holme
  Sohuvudsudden udde   Långholmen holme
  Sohuvudsudden udde   Långholmen, Norra, Mellan- och Södra holmar
  Sohuvudsudden udde   Långholmen, N., M., S. Saknas
  Speckerudsviken, se Vitsand vik   Långholmen, Mellan, se Långholmen holme
  Spjutdalsudden udde   Långholmen, Västra, se Långholmen holme
  Stackskären, se Grimsholmen, Stora o. Lilla öar   Långmyren myr
  Stenskär skär   Långskåran skär
  Stenskär skär   Långskåran skär
  Stenvadmyren myr   Långskåran ö
  Stockaholmarna holmar   Långskåren, se Långskåran skär
  St:biörn, se Björnholmen, Stora ö   Långudden udde
  St.Ervaln, se Älvalen, Stora ö   Långvall, se Långgärdet gärde
  Store mosse mosse   Långvall(en) gärde
  Storängen terräng   Långvändan åker
  Storön ö   Långvändan åker
  Storön ö   Långösundet sund
  Storön ö   Lösa berget berg
  Stubbemossen mosse   Löten, Norra, se Löten, Östra åker
  Stångudden udde   Löten, Västra åker
  Stångudden udde   Löten, Östra åker
  Stångudden udde   Lövstackan, Lilla och Stora holmar
  Stångudden udde /Se   Lövstackan, L., St. Saknas
  Sundsholmen holme   Lövstackan, Lilla, se Yttre Kyrkvärdskäret skär
  Sundsholmen holme   Lövstackan, Stora, se Lövstockan holme
  Svarta berget skär   Lövstockan holme
  Svartskär ö   Lövstockan, Stora, se Lövstockan holme
  Svartskär skär   Magasinsudden udde
  Svartskär skär   Mannersudden gärde
  Svartskär holme   Mannersudden udde i mosse
  Svinlunsen grund   Maren vik och fiskeplats
  Svinö ö   Marsjön Saknas
  Svinön ö   Marsundet sund
  Svinön ö   Marudden udde
  Svinön ö   Mathall holme
  Svinön ö   Mathall Saknas
  Svinösundet sund   Mathall skär och fiskeplats
  Sätteriet Saknas   Mellangärdet gärde
  Säteriet hamn /Se   Mellangärdet gärde
  Sätersholmarna holmar   Mellangärdet gärde
  Säters skärgård skärgård   Mellanlotten, se Bynskogen skogsområde
  Sättersviken, se Västerviken vik   Mellskär, Lilla och Stora skär
  *Sätersviken vik   Mellskär skär
  Sätters och Rosenborgsviken, se Västerviken vik   Mellskär, L., St. Saknas
  Söd:vassen, se Sönnervass, Stora ö   Middagshålan vik
  Södra grundet grund   Moskogen skog
  Södra leden segelled   Mossängen åker
  Sönnerholme, se *Hamnholmarna holme   Munkekällan offerkälla
  Sönner holme holme   Munkekällan källa
  Sönnervass, Lilla ö   Munken skär
  Sönnervass, Stora ö   Munken el. Munkskär Saknas
  Sönnervass, Stora ö   Munken skär
  Söta gås skär?   Munkholmarna holmar
  Söta Gås ö /Se   Munkholmarna el. Munkarna Saknas
  Tallen, se *Korsskären skär   Munkholmarna holmar
  Tallen skär   Munkskär, se Munken skär
  Tallen skär   Munkskär skär
  Tallskär skär   Munkstackorna holmar
  Tappersmyren myr   Munkstackorna Saknas
  Tranan udde   Munkstaåkarna, se Munkstackorna holmar
  Tranudden, se Tranan udde   Gåseskär Saknas
  Trollholmen holme   Munkvarpet notvarp
  Trädgårdsholmarna öar   Munkåsen ås
  Trädgårdsholmarna holmar   Myrbergen berg
  Trädgårdsholmarna holmar   Myrberget, se Myrbergen berg
  Trädgårdsholmarna holmar   Myren åker
  Trädgårdsholmen, Västra, Östra o. Stora öar   Måkskär skär
  Trädgårdsholmen, Östra, Stora o. Västra öar   Måkskär skär
  Trädgårdsholmen, Stora, Västra o. Östra öar   Måkskär Saknas
  Trägårdsholmen, Stora, Västra o. Östra öar   Mörtgrundet Saknas
  Trädgårdsholmen, Stora, Västra o. Östra holmar   Mörthålan vik
  Trädgårdsholmen, Stora holme   Mörthålan vik
  Trädgårdsholmen, Västra holme   Nolare holmen holme
  Trädgårdsholmen, Östra holme   Nolhaget, se Haget gärde
  Trädgårdsholmen ö   Nolskoggärdet gärde
  Trängeln ö   Nolskogsmossen mosse
  Trängeln holme   Nolängsåsen berg
  Trängeln holme   Nordklövern? ryssjeplats o. del av ögrupp
  Trängeln holme   Norerudgärdet gärde
  Tuversmossen mosse   Norge åker
  Tvärvärpen, se *Ålskären skär   Norra grund grund
  Tvärvärpan holme   Norra gärdet åker
  Tvärvärpen ö   Norra gärdet gärde
  Tyskland ö   Norra gärdet gärde
  Tyskland ö   Norra vändan åker
  Tyskland holme   Norr gärdet åker
  Tyskland holme   Notstockan holme
  Tyskland ö   Nya leden segelled
  Ugglan, se Ugglan, Norra holme   Nygårdsgärdet gärde
  Ugglan, se Ugglan, Norra holme   Nygårdsgärdet gärde
  Ugglan, Norra holme   Nyperud öppen plats i skogen
  Ugglan, Norra holme   Nyperudsvändan åker
  Ugglan, Norra holme   Näckholmen holme
  Ugglan, Södra holme   Näckholmen Saknas
  Vaden udde   Näckholmen, se Nättjeholmen holme
  Vadholmen holme   Näset halvö
  Vadholmen udde (holme?)   Näshuvud(et) udde
  Varpgrundet grund   Näshuvudet näs
  Vetudden udde   Näshålet vik
  Vidslätten sank mark   Näshålet, Östra vik
  Vikerud terräng   Näst norra gärdet gärde
  Vingsöflagan fjärd?   Näsudden udde
  Vingsöflagan fjärd   Näsudden udde
  Vingsön ö   Näthängslån strandmark
  Vingsön ö   Nättjeholmen holme
  Vingsön ö   Nötterskogen skog
  Vingsön ö   Nötterskogen åkrar
  Wingön, se Vingsön ö   Olamyren myr
  Vithall ö   Olamyrsåsen ås
  Vithall ö   Olle-Pers hamn vik
  Vithall ö   Ormdalsudden udde
  Vithall ö   Ormdalsviken vik och fiskeplats
  Vithallen ö   Ormskär skär
  Vithallsholmen holme   Orreby gärde
  Vitsand vik   Oxbergen, se Oxberget berg
  Vitsand vik   Oxberget berg
  Västerviken vik   Oxterudsåsen berg
  Västerviken vik   Perssonsviken vik
  Västerviken vik   Pillekebäcken bäck
  Yxeskär ö   Pinan åker
  Yxeskär skär   Porsholmen holme
  *Åhlskären öar   Porthålan vik
  Åkersholmarna öar   Porthålsudden udde
  Åkersholmarna holmar   Präståsen gärden
  Åkersholmarna holmar   Präståsen ås
  Åkersholmarna holmar   Pussehagen, se Jonas rönning betesmark
  Åkershusholmar, se Åkersholmarna holmar   Rasholmen udde
  Åkershusholmar, se Åkersholmarna holmar   Rasslan holme
  *Ålskären skär   Bastan ö
  Årestångsudde Saknas   Ringbolsgärdet gärde
  Älgåsen ås?   Ringborgsåsen ås
  Älvalen, Lilla ö   Rinnern bäck
  Älvalen, Lilla skär   Rom betesmark
  Älvalen, Lilla skär?   Romholmen holme
  Älvalen, Stora ö   Ruderud åker
  Älvalen, Stora skär?   Rudsviken vik
  Älvall, Lilla holme   Rudsåsen berg
  Älvall, Stora holme   Rumpan åkrar
  Ärdalen dal   Runnholmen holme
  Ärdalsberget berg   Runnholmen Saknas
  Ärnön ö   Ruskskär skär
  Ärnön ö   Ruskskär Saknas
  Ärnön ö   Ruskskär skär
      Ruskskären fiskeplats och grund
      Ruskskärsgrund, Västra grund
      Ruskskärsgrund, Östra grund
      Rågården rågång
      Råskär skär
      Råskärsbäcken bäck
      Rönnen holme
      Rönnen skär
      Rönnen fyr
      Rönningen, se Bynrönningen åker
      Rönningen gärde
      Rönningeåsen berg
      Rönnskär skär
      Rönnskog ? grav hällkista
      Rönnskogvägen väg
      Rösberg gärde
      Rösholmen, se Börsholmen holme
      Röhällan grund
      Lurö Röskär Saknas
      Rönnen Saknas
      Rösholmen Saknas
      Samfällingen markområde
      Samrönningen f.d. odling
      Sand Saknas
      Sand notvarp
      Sand skär
      Sand sandstrand
      Sandbacka åker
      Sandbolsmossen mosse
      Sandbron, se Sand sandstrand
      Sandtorpet åker
      Sandtorpsåsen ås
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sikgrunden Saknas
      Sikgrunden grund och fiskeplatser
      Sikgrund, Västra, se Sikgrunden grund och fiskeplatser
      Sikgrund, Östra, se Sikgrunden grund och fiskeplatser
      Sikholmen, se Sikskär, Västra och Östra skär
      Sikholmen Saknas
      Sikskär, Västra och Östra skär
      Sikskär Saknas
      Sikskär, Västra skär
      Sikskär, Östra skär
      Sikskärsgrunden, Västra, se Sikgrunden grund och fiskeplatser
      Sikskärsgrunden, Östra, se Sikgrunden grund och fiskeplatser
      Sillemyrarna myrar
      Sillemyren myr
      Silparken fiskeplats
      Sjöklon holme
      Sjölyckan gärde
      Sjömossen Saknas
      Sjömossen, Lilla mosse
      Sjömossen, Stora mosse
      Sjötingskär, se Kättingen skär
      Sjötung, se Sjötungstorpet skogsområde
      Sjötunga, se Sjötungsskäret skär
      Sjötungen, se Sjötungstorpet skogsområde
      Sjötungen, Västra holme
      Sjötungen, Östra holme
      Sjötungshamnen vik
      Sjötungsholmarna, se Sjörungen, Östra o. Västra holmar
      Sjötungsholmen, Lilla och Stora, se Sköttungen holmar
      Sjötungsholmen Saknas
      Sjötungsskär, Södra, se Sjötungsskäret skär
      Sjötungsskären, Södra, se Sjötungsskäret skär
      Sjötungsskäret skär
      Sjötungstorpet skogsområde
      Sjötungsudden Saknas
      Skabberane sumpiga vassvikar, fiskeplats
      Skabberöv, se Skabberane sumpiga vassvikar, fiskeplats
      Skafteberget berg
      Skajåsen ås
      Skajöbråten åkerdel
      Skallstan skogsområde
      Skansåsarna åsar
      Skatemyren myr
      Skatuddarna uddar
      Skatudden, se Källbergsskaten udde
      Skatudden, Södra udde
      Skepparegåsen Saknas
      Skrubban, Lilla och Stora holmar
      Skogsgärdet gärde
      Skolhusåsarna åsar
      Skraggåsen ås
      Skroten skär
      Skrubban fiskeplats
      Skrubban holme
      Skrubban, L., St. Saknas
      Skräddarrönningegärdet gärde
      Skvallran skär
      Skvallran holme
      Skvallran Saknas
      Skäggholmen holme
      Skäggholmen Saknas
      Skäktan holme
      Skäktan Saknas
      Skäktan holme
      Skäret skär
      Sköttungen, Lilla och Stora holmar
      Slanbacken skogsområde
      Slättbackarna område med husruin o. backar
      Slättbackevägen väg
      Slöingen Saknas
      Slöingen holme
      Slöingen område
      Slöingen vik
      Slöingen, Lilla vik
      Slöingen, Stora, se Slöingen vik
      Slöingsholmen, se Slöingen holme
      Slöingspricken sjömärke
      Slöingsviken vik
      Smalön ö
      Smalön ö
      Smalön Saknas
      Smedhagen åker
      Smedjeåsen ås
      Smedsgårdsgrinden grind
      Smedsgårdsskogen skog
      Smedsgårdsängen äng
      Smihagen åker
      Småklubbarna holmar
      Småklubbarna Saknas
      Småklubbarna småskär
      Snuslyckan åker
      Sockenängarna, se Bondängarna ängar
      Sohuvudet udde
      Sohuvudsudden, se Sohuvudet udde
      Sohuvudsudden udde
      Sokorset korsväg
      Spickerud skogsmark
      Spickerudsvändan åker
      Spjutdalsudden udde
      Spjutdalsuddenviken vik
      Spåvikeberget, se Spåvikeåsen berg
      Spåviken vik
      Spåvikeåsen berg
      Spättehaget åker
      Stackholmen, Lilla och Stora holmar
      Stackholmen Saknas
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet åker
      Stallvändan åker
      Stebäckemyren myr
      Stebäcken bäck
      Stelyckan gärde
      Stenbråten skogsområde
      Stenmalsudden udde
      Stensholmsbacken landsvägsbacke
      Stensholmsängar hage
      Stenskär Saknas
      Stenskär skär
      Stenstaka Saknas
      Stenstakeholmarna holmar
      Stenstakeudden udde
      Stenstakeviken vik
      Stenvadmyren, se Stevadmyren myr
      Stevadmyren myr
      Stevägen väg
      Stockedalskällan myr, delvis uppodlad
      Stora rutan gärde
      Stora skiftet åker
      Storbratten, se Bratten ö
      Stordiket bäck
      Store holme, se Bäckholmarna holme
      Storkleveåsen ås
      Storsjön del av Vänern
      Storängen åker
      Storön ö
      Storön Saknas
      Storön ö
      Stubbemossen mosse
      Stubbeskogen skog
      Stångudden Saknas
      Stångudden udde
      Stäfvas knall grund
      Stätten åkerdel
      Stöttera gärde
      Stöveln grund
      Sundet sund
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen Saknas
      Sundsholmen Saknas
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen holme
      Sundsholmen holme
      Sunne(r)vassen, L., St. Saknas
      Svarta Berget, se Svartskär skär
      Svarta berget ö
      Svartboden udde
      Svartebodan ö
      Svarthaget skogsområde
      Svartskär skär
      Svartskär skär
      Svartskär Saknas
      Svartskär skär
      Svea åkrar
      Svedviken vik och ryssjeplats
      Svedåsen ås
      Svensdalen åker
      Svinlunsen Saknas
      Svinsundet fiskeplats och sund
      Svinön ö
      Svinön ö
      Svinö(n) Saknas
      Svinösundet, se Svinsundet fiskeplats och sund
      Svälten höjd
      Svärdstorpegärdena åker
      Sydvästen gärde
      Sydvästen gärde
      Sydvästgärdet, se Sydvästen gärde
      Sågen strandremsa
      Sätersholmarna holmar
      Sätersholmarna Saknas
      Sätrebråtarna f.d. odling
      Sätrebråten, se Sätrebråtarna f.d. odling
      Sätreängarna ängsmark
      Sätteriet Saknas
      Södra grund grund
      Södra skogen skogsområde
      Sögärdet åker
      Sönnare viken vik
      Sönner holme, se Södra Gunnarsholmen holme med småholmar
      Sönnervass, Lilla och Stora holmar
      Sönnervass, Lilla vassområde
      Sönnervass, Stora vassområde
      Sörbybäcken bäck
      Sörbyladan lada
      Sörbyviken vik
      Sörbyviken vik
      Sörbyvägen väg
      Sörhaget, se Haget gärde
      Sörkrobäcken bäck
      Sörudden udde
      Sörudden udde
      Sörviken vik
      Sörvikudden udde
      Söta gås skär
      Tallen holme
      Tallen Saknas
      Tallen skär
      Tegelbrukshaget hag
      Tegelbruksvändan gärde
      Tegen gärde
      Tegen åker
      Tittåsen ås
      Tittåsen berg
      Tittåsen höjd
      Torkelshålan, se Lillkärvinge vik
      Tornudden, se Näshuvudet näs
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpgärdet, se Torpet åker
      Torpsand strandbit
      Torpsandsviken vik
      Torpsandsviken, se Gaperhults hamn vik
      Torpåsen åkrar
      Torpåsen ås
      Tranemyren myr
      Trappåsen ås
      Trehörningen gärde
      Trollholmen holme
      Trollholmen Saknas
      Tronehattgärdet gärde
      Tronehattmyren myr
      Trädgården gärde
      Trädgårdsgrund, se Västerbergsgrund grund
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsholmarna holmar
      Trädgårdsholmarna holmar
      Trädgårdsholmarna Saknas
      Trädgårdsholmarna Saknas
      Trädgårdsholmen, Stora, Västra och Östra holmar
      Trädgårdsholmen, Norra, se Stora Trädgårdsholmen holme
      Trädgårdsholmen, Stora holme
      Trädgårdsholmen, Södra holme
      Trädgårdsholmen, Västra holme
      Trädgårdsholmen, Östra, se Södra Trädgårdsholmen holme
      Trädgårdsvändan, se Trädgårdsgärdet gärde
      Trängeln holme
      Tränget ö
      Tuversmossen mosse
      Tuverud sankmark vid vik
      Tvisteparken skogsområde
      Tvistgärdet gärde
      Tvärvärpen holme
      Tvärvärpen holme
      Tvärvärpan ö
      Tvätteberget berg
      Tyskland holme
      Tyskland holme
      Tyvet, se Tuverud sankmark
      Tyvet åker
      Uddemyren f.d. gärde
      Uggelholmarna holmar
      Ugglan, Norra holme
      Ugglan, Norra, se Uggelholmarna holme
      Ugglan, Södra holme
      Ugglan, Södra, se Uggelholmarna holme
      Ugglan, N. o. S. Saknas
      Ugglorna, se Uggleholmarna holmar
      Ullholmsbruket gärde
      Ulstraåsen ås
      Vadholmen holme
      Vadudden udde
      Vallbråte gärde
      Vallerud åker
      Vattnemyren f.d. odling
      Vetudden udde
      Vidslätten dikad myr
      Viken, Södra, se Sörviken vik
      Vikerud skogsområde
      Vikroken fiskeplats
      Vikroken udde
      Vingsöflagan Saknas
      Vingsöflagan flaga
      Vingsö ö
      Vingsön ö
      Vingsön Saknas
      Vithall ö
      Vithall ö
      Vithall ö
      Vithall ö
      Vithallsviken vik
      Vitsand vik
      Vännbergsbacken backe
      Värsand sandområde
      Västerviken vik
      Västerviken Saknas
      Väst i åsen beteshag
      Väst i åsen f.d. åker
      Västerbergsgrund grund
      Västerviken vik
      Västlandet strandområde
      Västra skogen skogsområde
      Västra vägen farled
      Västsidan, se Västlandet strandområde
      Yttervikshålan vik
      Ytterviksudden udde
      Yxeskär skär
      Yxeskär Saknas
      Åkerbyhaget skogsområde
      Åkerbyvändan åker
      Åkerby tomtplats
      Åkersholmarna holmar
      Åkersholmarna holmar
      Åkersholmarna Saknas
      Åkersholmen holme
      Åkersholmen, Lilla holme
      Åkershusviken vik
      Åkershusvändan åker
      Åsen berg
      Åsgärdet gärde
      Åsmyren sumpområde
      Älgåsemyren myr
      Älgåsen berg
      Älgåsen ås
      Älgåsevägen väg
      Älvalen, Lilla och Stora skär
      Älvalen, Lilla holme
      Älvale, L., St. Saknas
      Ängarna åker
      Ängeberg åkerdel
      Ängebergsviken vik
      Ängebergsåsen ås
      Ängen gärde
      Ängen åker
      Ängen utäng
      Ängen åker
      Ängen gärde
      Ängen åker
      Ängen äng
      Änggårdsgärdet åker
      Ängstomten plats för f.d. torp
      Ängåsen åsar
      Ärdalen f.d. odling
      Ärdalsberget berg
      Ärdalsskäret skär
      Ärnön ö
      Ärnön Saknas
      Ärnön ö och fiskeplats
      Öst i åsen f.d. åker
      Öste lyckan åker
      Öster om Trädgårdsholmen fiskeplats
      Östra udden udde

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.