ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Millesviks socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 357 Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 161
Millesvik sn Andersskär skär /Se Millesvik sn Millesviks socken sn
Millesvik sn Arnön ö Millesviks socken Saknas Arnön ö
Millesvik sn /Se Arnön ö Millesvik socken Björkstackan, Mellan- holme
Millesvik sn Arnön ö Ankland beb. Björkstackan, Norra holme
Millesvik sn Arnön ö Barud gd Björkstackan, Södra holme
Millesvik socken Arnön ö Barud bebyggelse Björksta(c)kan Saknas
Millesvik sn Arnön ö Baruderud avs. Björkön ö
Millesvik sn Arnön ö Barudsåsen beb. Björkön Saknas
Millesvik sn /Se »Beneksiär» Saknas Berg gd Björsholmen holme
Milleswijck Saknas Bengterud terräng Bocketorp beb. Björsholmen Saknas
Millesvik sn *Benskär holme /Se Brurbäcken beb. Bossan holme
Millesvik sn Benskär skär Bråten avs. Bossa(n) Saknas
Millesvik sn /Se Bergsnäsudde udde Bråten bebyggelse Boviken vik
Millesvik sn Billsöön, se Dillsön del av ö Bråten beb. Boviken Saknas
Millesvik sn Björkstackan, Mellan skär Bräckan beb. Bräckåsen ås
Millesvik sn Björkstackan, Mellan- ö /Se Bussemon beb. Bynviken vik
Millesvik sn Björkstackan, Norra ö /Se Dalgrenskerud beb. Byn(s)viken Saknas
Millesvik sn Björkstackan, Södra skär Dalgrenskerud beb. Bynviken vik
Millesvik sn Björkstackan, Södra ö /Se Dalåsen beb. Byviken, se Bynviken vik
Millesviks sn sn Björkön ö Dybacken beb. Bärön ö
Millesvik sn Björkön ö Dyerna beb. Bärön Saknas
Millesvik sn Björkön ö Dåverud gd Bärösund sund
Millesvik sn Björkön ö Dåverud bebyggelse Degermossen mosse
Millesvik sn Björsholmen holme Flobäcken beb. Dillsön ö
Millesvik sn Bodamossen mosse Fredrikslund, se Bråten avs. Dillsön Saknas
Millesvik sn Borgen fornlämning /Se Fågeltorp beb. Djupskären skär
Millesvik sn Bossan skär Graven beb. Djupskär Saknas
Millesvik sn Bråten terräng Gustavsberg beb. Djäkneskäret Saknas
Millesvik sn Bråten terräng Götterstad bebyggelse Enholmen holme
Millesvik sn /Se Brände udde udde Götterstad gd Entorvan holme
Millesvik sn /Se Bussemon terräng Göttersta bebyggelse Floken holme
Millesvik sn /Se Byns viken, se Bynsviken vik Götterstatorp gd Flokskär skär
Millesvik sn /Se Bynsviken, se Bynviken vik Hjälleskate hmn Fröholmarna holmar
Millesvik sn /Se Bynviken vik Hjälleskate gd Fröholmen, se Fröholmarna holmar
Millesvik sn /Se Bynviken vik Hjälleskate bebyggelse Fröholmen Saknas
Millesvik socken, pstn /Se Bynviken vik Holmen beb. Furustackan, se Förstackan holme
Millesvik sn /Se Bynviken vik /Se Holmen beb. Furustackan Saknas
Barud by *Bäckaholmen holme Hult by Furustackeviken vik
Barud Saknas Bärholmen, se Marön ö Hult, Norra gd Fågelholmen holme
Barrud by Bär-Holmen, se Skaten holme Hult, Södra gd Fågelholmen Saknas
Berg gd Bärön ö Hultelyckan beb. Förstackan holme
Berg Saknas Bärön ö Hultängen beb. Gröna plan ås
Berg by Bärön ö Hälle gd Gubbskär skär
Boxerud gård Bärön ö Hällsmanskerud beb. Gullkistan holme
?Dåverud by Bärön ö Hövik gd Gustavsbergsåsen ås
?Dåverud by Bärön ö Hövik bebyggelse Gåsenacken skär
Dåverud by Bärön ö Järnstedterud beb. Hjälleskateviken vik
Dåverud Saknas Bärön ö Klockaregården gd Hårvanten, Lilla holme
Fågeltorp förr bebyggelse? Bärön Saknas Komperud gd Hårvanten, Mellan- holme
Götterstad gd Bärön ö Komperud bebyggelse Hårvanten, Norra holme
Götterstad Saknas Bärön ö Kårud hmn Hårvanten, Stora holme
Götterstad Saknas *Bärösundet sund Kårud gd Hårvanten, L. St. M. N. öar
Götterstad by /Se Bärösundet sund Kårudstorp gd Hälleflå vik
Hjälleskata Saknas Bässemon terräng Lissabonslyckan beb. Hälleflå Saknas
Hjälleskata herrgård Bösshamnen strandområde Lotten beb. Hälleknaggen holme
Hjälleskata Saknas Dalbosjön del av Vänern Låxerud gd Hälleknaggen ö
»Hielskatan» Saknas Dalbosjön del av Vänern Låxerud bebyggelse Hästholmarna holmar
Hjälleskate Saknas Degelmossen mosse Låxerudsmon beb. Hästholmarna Saknas
Hjälleskata herrgård Diekneskiäret, se Djäkneskär skär Löterna beb. Höviken vik
Hjelleskata herrgård Dillsön ö /Se Marsskalkerud beb. Kalvön ö
Hjälleskata gd /Se Dillsön Saknas Molid?, se Berg gd Kalvön Saknas
Hult Saknas Dillsön del av ö Molid beb. Kalvöviken vik
Hult by Dillsön ö Mossen beb. Karkullen? berg
Hult by? Dillsön ö Nordtorp, Västra gd Klasbådarna Saknas
Hälle stomhmn Djupskären öar Nordtorp, Östra gd Klasgrund Saknas
Hälle Saknas Djupskären skär Nybergsbråten beb. Klubben holme
Hälle prästhmn /Se Djäkneskär skär Nyckelängen beb. Klubben holme
Hälßhult hemman Djäkneskär skär Pettersborg beb. Klövegrund grund
Hövik Saknas Djäkneskär skär Prästegården gd Klöven holme
Hövik gd /Se Djäkneskär skär Rörvik gd Klöven Saknas
Klockaregården Saknas Djäkneskäret, se Långholmen ö /Se Rörvik bebyggelse Kräcklingeholmen, se Kräcklingen, Lilla o. Stora holmar
?Klockeregården bebyggelse /Se Dybacken terräng Rösebacken beb. Kräcklingeholmen Saknas
Knappan Saknas Dyerna delvis odlat område Skallfejerud beb. Kräcklingen, Lilla och Stora holmar
Kniperud Saknas Dyvika, se Nyckelängsviken vik Skottan gd Kårudsviken vik
Komperud Saknas Enholmen ö Skottan bebyggelse Laxhålan vik
Kårud Saknas Enholmen holme Solberg gd Laxviken, se Laxhålan Saknas
Kårud herrgård Entorvan, se *Prästholmarna holme Solberg bebyggelse Laxviken Saknas
Kårudstorp gd Entorvan holme Spikmon beb. Lillepiken udde
?Låxerud gd Entorvan holme Stegelsrud bebyggelse Lindön ö
Låxerud by Ersholmen udde Stegelsrud, Nedre gd Lisas ås ås
Låxerud Saknas Finnmesan skär Stegelsrud, Övre gd Lissabonsviken vik
*Millesvik förr gd Flobäcken ägomark? Storstugan beb. Långholmen holme
*Millesvik ?förr gd /Se Floken ö Torp, Västra gd Långstackan holme
Nordtorp, Västra o. Östra gårdar Floken holme? Torp, Östra gd Långsta(c)kan ö
Nordtorp Saknas Fröholmarna holmar Tårsta gd Långsvanen holme
Noltorp by Fröholmarna holmar Vänsberg gd Långsvanen ö
Noltorp by Fröholmen, se Fröholmarna holme Åsen beb. Låxerudsmon ås
Nyckelängen bebyggelse /Se Fröholmen holme Åsen beb. Lötekulten holme
Nyckelängen bebyggelse /Se *Fröshammaren ö   Lötekulten, Stora, se Lötekulten holme
Närtorp Saknas fröshamnen, se Storhamnen holme   Lötekulten, St. ö
Pettersborg förr bebyggelse? Fröshamnen, se Storhamnen holme   Lötet holme
Prästegården prästboställe /Se *Fröshamraskären skär   Lövstackan holme
Prästgården Saknas *Fröshamrasundet sund   Lövsta(c)an Saknas
Prästegården prästbost. /Se Fågelholmen ö   Maran holme
Rörvik Saknas Fågelholmen ö   Marholmen, se Maran holme
Rörvik Saknas Fågelholmen holme   Marholmen Saknas
Skottan, Skattan Saknas Förstackan skär   Moliåsen[?] eller Molihöjden[?] berg
Skottan Saknas Förstackan ö /Se   Mysken vik
Skattan Saknas Gekneskiäret, se Djäkneskär skär   Måken, Lilla, Mellan- och Stora skär
Skottan gd /Se Gekneskjäret, se Djäkneskär skär   Måken, Stora, Mellan- och Lilla Saknas
Solberg Saknas Graven grop?   Måkskären, se Måken, Lilla, Mellan- och Stora skär
Solberg gd Grundskarfwen, se Skarven, Lilla skär   Mälleskär Saknas
Speserud Saknas Gubbmyren myr   Märdskär skär
Spikmon förr bebygelse? Gubbskär skär   Märleskär, se Märdskär skär
Stegelsrud Saknas Guldkistan mossholme   Mörtholmen holme
Torp by Gåsenacken skär   Mörtholmen Saknas
Torp byar Gällsgate-wiken, se Hjälleskateviken vik   Nyckelängsviken vik
Torp Saknas Götterstadmossen mosse   Näset halvö
Tårstad Saknas Hjelleskateviken vik   Olas ås ås
Tårsta gd /Se Hjälleskateviken vik   Oxholmen holme
Tårsta gd /Se Hulterud terräng   Porsholmen holme
Tårsta gd? /Se Hårvantarna öar   Porsholmen Saknas
Jöns Bensgtßson Roos Saknas Hälleknaggen ö   Prästöarna öar
Vänsberg Saknas Hälleknaggen ö   Prästöarna Saknas
  Hästholmarna holmar   Roskär skär
  Hästholmarna holmar   Roskär Saknas
  Hästholmarna holmar   Rotarna öar
  Hästholmen, Stora ö   Roten ö
  Hästholmen, Stora ö   Rotholmen, se Roten ö
  Hästholmen, Stora holme   Rotholmen Saknas
  *Höffviska sjöäga /Se   Rässholmen, Lilla och Stora holmar
  Högeåsen höjd   Rässholmen, Rässkär Saknas
  Höviksudden udde   Rässkär skär
  Höviksudden, Östra udde   Rässudden udde
  Höviskan skär   Rävholmen holme
  Intagsåsen höjd med fornlämning /Se   Rävholmen Saknas
  Intakeåsen Saknas   Salman holme
  Järkilsudden udde   Saltskär skär
  Järkilsudden udde   Saltskär Saknas
  Jätten skär   Sandviken vik
  Kalvön ö   Sikskär skär
  Kalvön ö   Skarsholmen holme
  Karekullen höjd   Skarven, Lilla holme
  Kjellknaggen, se Hälleknaggen ö   Skarven, L., St. Saknas
  Klas, Stora, Mellan o. Lilla grund /Se   Skaten, se Bärön ö
  *Klasgrund grund   Skaten holme
  Klasgrunden grund   Skärsholmen el. Skarsholmen Saknas
  *Klockareviken vik   Stegelsrudsflå eller Stegelsrudsviken vik
  *Klockareviken vik   Stegelsrudsviken, se Stegelsrudsflå vik
  Klypan skär   Stenskär skär
  Klåckarewiken, se Klockareviken vik   Stenskär, Norra skär
  Klå-kare viken, se *Klockareviken vik   Stenskär Saknas
  Klövegrund grund   Storholmen holme
  Klöven, se Fröholmarna holme   Storpiken udde
  Klöven holme   Stubbemossen mosse
  Komperudsholmen udde   Stöveln och Stöveln, Norra, se Stövlarna grund
  Komperudsåsen höjd med fornlämningar /Se   Stöveln, N. Stöveln ö
  Koskären skär   Stövlarna grund
  Koskären skär   Sundstackan holme
  *Kräcklingeholmarna holmar   Sydstackan Saknas
  Kräcklingen, Lilla o Stora, se *Kräcklingeholmarna holmar   Tackjärnsgrundet grund
  Kräcklingen, Lilla o. Stora holmar   Tackjärnsskär, se Tackjärnsgrundet grund
  Kräcklingen, Lilla o. Stora holmar   Tackjärnsskär Saknas
  Kräcklingen, Lilla holme   Tallskär skär
  Kräcklingen, Stora holme   Torretopp holme
  Kräklingeholmar, se *Kräcklingeholmarna holmar   Torretopp ö
  Kräklingeholmarna holmar   Tårstaviken vik
  Kräk linge Holmarne, se Kräcklingen, Lilla o Stora holmar   Tvärstacken, Ö. ö
  Kräklinge Holmarne, se Kräcklingen, Lilla o. Stora holmar   Uddskär skär
  Kåruds-holme, se Mörtholmen holme   Vänsbergsviken vik
  Kårudsudde udde   Ängsholmen Saknas
  Kårudsudde udde    
  Kårerudsudden, se Kårudsudde udde    
  Kårudsviken vik    
  Kårudsviken vik    
  Ladbacken åkerbacke    
  Lakeskär skär    
  Lakeskär skär    
  Lakeskär skär    
  Lakskiaret, se Lakeskär skär    
  Lakskiäret, se Lakeskär skär    
  Laxhålan vik    
  Lillhamnen, se *Prästholmarna holme    
  Lillhamnen holme    
  Lill-Piken udde    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Lindön ö    
  Linnön, se Lindön ö    
  Linn Ön, se Lindön ö    
  Linön, se Lindön ö    
  Lisas ås höjd med fornlämning /Se    
  Långholmen ö    
  Långholmen ö    
  Långholmen holme    
  Långholmen ö    
  Långholmen mossudde    
  Långstackan o. Sunnstackan öar    
  Långstackan ö    
  Långstackan skär    
  Långstackan ö /Se    
  Långsvanen holme /Se    
  Låxerudsbräckan landsvägsbacke?    
  Låxerudsängen terräng    
  Lötekulten, Lilla skär    
  Lötekulten, Stora skär    
  Lövön ö    
  Maran holme    
  Marön ö    
  Mellanmåken, Måken, Stora öar    
  Mellan-Måken skär    
  Millesviks skärgård Saknas    
  Millesviks skärgård ögrupper    
  Millesviks skärgård skärgård    
  *Millsvika vik    
  »Mijklängen» Saknas    
  Moskiäret, se Roskär skär    
  Mysken sund?    
  Mysken vik /Se    
  Måken, Lilla skär    
  Måken, Stora, o. Mellan-Måken öar    
  Måken, Stora skär    
  Måkskären skär    
  Mårtensdalen dal    
  Måseskären skär    
  Märdskär skär    
  Märön ö    
  Mörtholmen ö    
  Mörtholmen holme    
  Mörtholmen holme    
  *Norsundet sund    
  Nyckelviken, se Nyckelängsviken vik    
  Nyckelängen Saknas    
  Nyckelängarna delvis odlat område    
  Nyckelängsviken vik    
  Nyckelängsviken vik    
  Nyckelängsviken vik    
  Nyckelängsviken vik    
  Nyckelängsviken vik    
  Nykel Wiken, se Nyckelängsviken vik    
  Näset äga? /Se    
  Ormekilen mossudde?    
  Oxholmen udde    
  Persholmen holme    
  Prästholmarna holmar    
  Prästholmarna holmar    
  *Prästholmarna holmar    
  *Prästholmarna holmar    
  *Prästholmsskären skär    
  Prästön, Södra, se *Prästholmarna holme    
  Prästön, Södra, Prästöskären, Östra o. Västra öar    
  Prästön, Södra ö    
  Prästöskären, Östra, se *Prästholmarna skär    
  Prästöskären, Östra o. Västra o. Prästön, Södra öar    
  Prästöskären, Västra skär    
  Prästöskären, Östra skär    
  Redsholm, se Rässholmen, Lilla o. Stora öar    
  reedsholmen, se Rässholmen, Stora ö    
  Reedsudden, se Rässudden udde    
  .........rhamnen, se Storhamnen ö    
  Roskär skär    
  Roskär skär    
  Roviken vik    
  Roskär skär    
  Roskär skär    
  Roten, Stora o. Lilla holmar /Se    
  Roten, Lilla holme    
  Roten, Stora holme    
  Rotholmen, Roten Saknas    
  Roviken vik    
  Roviken vik    
  Rovudden mossudde    
  Rässholmen ö    
  Rässholmen, Lilla holme    
  Rässholmen, Stora ö    
  Rässholmen, Lilla o. Stora öar    
  Rässholmen, Stora holme    
  Rässholmen, Stora holme    
  Rässholmen, Stora holme    
  *Rässkären skär    
  Rässudden udde    
  Rässudden udde    
  Rävholmen holme    
  Rörvik terräng    
  Röset terräng    
  Rösholmen, se Rässholmen, Stora holme    
  *Röskären skär    
  Rössholmen, se Rässholmen, Stora holme    
  Röss-skjären, se *Rässkären skär    
  Röss-wiken, se Tårstaviken vik    
  Röswiken, se Tårstaviken vik    
  Salman holme /Se    
  Salman ö    
  Salman ö    
  Salman holme    
  Saltskär skär    
  Sandviken vik    
  Sikerud ägomark?    
  Silvergruvorna gruvor?    
  Skarsholmen, se Fröholmarna holme    
  Skarsholmen holme    
  Skarven ö    
  Skarven holme    
  Skarven skär    
  Skarven ö    
  Skarven, Lilla skär    
  Skarven, Lilla skär    
  Skarven, Stora o. Lilla öar /Se    
  Skaten ö    
  Skaten holme    
  Skaten udde    
  Skaten holme    
  Skiöttungskär, se Skarven ö    
  Skjutsängen terräng    
  Skottan terräng    
  Skär, se Djupskären öar    
  *Skär ö    
  Småskären skär /Se    
  Solberg terräng    
  Stenskär, se Fröholmarna skär    
  Stenskär skär    
  Storhamnen holme    
  Storhamnen holme    
  Storhamnen ö    
  Storhamnen holme    
  Storholmen holme    
  Stor-Piken udde    
  Stridsberget berg    
  Stubbemossen mosse    
  Störtberget skär?    
  ?Stövlarna del av ö    
  Stövlarna grund?    
  Sunnstackan o. Långstackan öar    
  Sunnstackan skär    
  Sundstackan ö /Se    
  Tackjärnsgrund grund    
  Tackjärnsskär skär    
  Tallskär skär    
  Tappersmyren myr    
  Tranmyren myr    
  Torretopp holme?    
  Trollbergsåsen triangelpunkt    
  Tveten terräng    
  Tvetmyren myr    
  Tvärstackan ö /Se    
  Tårstaviken vik    
  Tårstaviken vik    
  Tårstaviken vik    
  Utsiktsberget berg    
  Vadholmen udde    
  Vagnsåsen ås?    
  Vattenbrunnsberget berg    
  Vittlandskerud terräng    
  Vänsberg berg?    
  Wäns-bergs Wiken, se Vänsbergsviken vik    
  Vänsbergsviken vik    
  Vänsbergsviken vik    
  Ådalen terräng    
  Åsen ås?    
  Ängeskär skär /Se    
  »Engeskär» Saknas    
  Ängeskär skär    
  Örjeudden, se Järkilsudden udde    
  Ööna, se Kalvön ö    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.