ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ölseruds socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 113 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 41
Ölserud sn afverstaöön, se Enholmen ö Ölserud sn Ölseruds socken sn
Ölserud sn afverstaöön, se Storön ö Ölseruds socken sn Averstadviken vik
Ölserud sn /Se Afwesta - Holmen, se Storön ö Ölserud sn Averstadån, se Averstadviken vik
Ölvisruudh Saknas Afvesta holmen, se Storön ö Ölserud sn Averstadån bäck
Ölserud sn Afwesta - wiken, se Averstadviken vik Arvidslund beb. Bockstensviken vik
Ölseruds socken Saknas Afwestawiken, se Averstadviken vik Averstad, Norra gd Bäckarna vik
Ölserud Saknas Arvidslund terräng Averstad, Södra gd Degelmossen mosse
Ölserud sn Averbergskerud terräng Averstadgatan beb. Ekorrebukten bukt
Ölserud sn Averstadviken vik Averstad krog beb. Ekorren vik
Ölserud sn Averstadviken vik Averbergskerud beb. Ekorren, Lilla holme
Ölseruds socken Saknas Averstadviken vik Berget beb. Ekorren, Stora holme
Ölserud sn Averstadån å Bostället beb. Ekorren öar
Ölserud sn Bockstensviken vik [Brådhässjhultet[?]] beb. Enholmen holme
Ölserud sn Bredåsrös Saknas Bråten beb. Getön ö
Ölserud sn Bynmossen mosse Byfälterud beb. Hannevik vik
Ölserud sn Båtstaden strandområde Byfälterud beb. Häggbergen vik
Ölseruds sn sn Bäckudden udde Byn gd Härjudden, se Älgudden udde
Ölserud sn Bäckudden udde Bynmyren beb. Hökhultsdövlan[?] vik
Ölserud sn Bäckudden udde Bälgen beb. Jordfallet, Norra ås
Ölserud sn Dollviserud terräng Dollviserud beb. Jordfallet, Södra ås
Ölserud sn Dövlaudden udde Därren beb. Jordfallet sandås
Ölserud sn Ekorren udde Ekerud beb. Knappavitsand vik
Ölserud sn Ekorren sund Ekhammar gd Korshamnen vik
Ölserud sn Ekorren förr ö, nu del av fastlandet Ekhammar Saknas Kråkskär skär
Ölserud sn *Ekorren ö Fiskartorpet beb. Lakeskär skär
Ölserud sn /Se Ekorn ö Flyåsen beb. Lindränkan vik
Ölserud sn /Se Ekorren strandområde Forslundskerud beb. Lindränkan vik
Ölserud sn /Se Enholmen ö Fristedterud beb. Li(n)skären ö
Ölserud sn /Se Enholmen holme Gatan beb. Mohultåsen ås
Ölserud sn /Se Enholmen holme Graven beb. Rosnäsudden udde
Ölserud sn /Se Enholmen holme Grimbergskerud beb. Rosnäsudden ö
Ölserud sn /Se Forslundsåsen ås Grimbråten by Rustamossen mosse
Ildevidzryd, se Ölserud sn Forsswiks-ön, se Forsön ö Grimbråten, Norra gd Röstadövlan[?] vik
Afverstad gårdar Forswiks Ön, se Forsön ö Grimbråten, N. bebyggelse Rörskär skär
Averstad gård ?Forsön ö Grimbråten, Södra gd Spikbäcken vik
Averstad, (numera Norra o. Södra) gårdar Forsön ö Grimmerud beb. Storön ö
Averstad Saknas Forsön ö Gullserud beb. Vagnsåsen ås
Averstad by Galhyggen höjd o. triangelpunkt Gullsjö gd Vassängsviken vik
Averstad gård Getskär udde Gullsjö bebyggelse Villkorsberget Saknas
Albirstadha Saknas Getön ö Hagelund beb. Villkorsberget berg
Averstad gd Hagalund terräng Hagen beb. Älgudden udde
Averstad by Hallåsen ås Haget beb.  
Afverstad gd Helvetesbäcken bäck Haget beb.  
Averstad by Hundstad terräng Haget beb.  
?Averstad Saknas Hållsnäshult Saknas Hallet beb.  
Averstad by Hållsnäsudde Saknas Hundsberg, se Därren beb.  
Averstad gård Härjudden udde Hälshult, Norra gd  
Averstad Saknas Hökhultsmossen mosse Hälshult, Södra gd  
Afverstad gd? Ickorn, se Ekorren udde Hälshult bebyggelse  
Afverstad gd Ikorn, se Ekorren förr ö, nu del av fastlandet Hälsmanskerud beb.  
Afverstad gd Jordfallen tvärbrant Hökhult by  
Averstad by /Se Jordfallen udde Hökhult, Norra gd  
*Boda Saknas Jordfallen tvärbrant Hökhult, Södra gd  
*Boda Saknas Jordfallen ås Hökhult Saknas  
*Boda by? Jordfallshögden, se Jordfallen tvärbrant Järnstedterud beb.  
Byn Saknas Jordfallsmossarna mossar Karlstorp beb.  
Darren Saknas Jordfallsudden, se Jordfallen udde Knappa gd  
Därren förr bebyggelse? Juverberget berg Kojerud beb.  
Ekhammar Saknas Korshamn vik o. hamnplats /Se Kotterud beb.  
Ekhammar by Korshamnen vik Krogen beb.  
Ekhammar Saknas Korshamnen vik Kullen beb.  
Graven förr bebyggelse? Korshamnen vik Kvarnbacken beb.  
Grimbråten Saknas Kråkskär skär Labacken beb.  
Grimbråten by Kyrkrösen Saknas Laggan beb.  
Grimbråten Saknas Kyrkåsen ås Lilsbol gd  
Grimbråten, Norra by Laggåsen ås Litsbol bebyggelse  
Grymhult Saknas Lillholmen holme Medbrottet beb.  
Gullsjö Saknas Lindmansälven älv Mellanbacken beb.  
Gullsjö by Lindränkan vik Mellanstugan beb.  
Gullsjö Saknas Lindränkan vik Mohultet beb.  
Gullsjö by Lindränkan vik o. hamnplats Mon beb.  
Gullsjö by Lindränkan vik? Mossen beb.  
Gullsjö by /Se Liskären skär Nybygget beb.  
»Gården» Saknas Lurö ö /Se Olinskerud beb.  
Hundstad hemmansdel Moberget berg Olserud gd  
Hundsta plats /Se Mohultet terräng Olserud bebyggelse  
Hällerhult by Mossen Saknas Olsmanskerud beb.  
Hälshult Saknas Olinskerud terräng Prålen beb.  
Hälsholt Saknas Pavlund terräng Prästegården gd  
Hälshult Saknas Rosnäsudden udde Prästegården bebyggelse  
Hällshult by Rosnäsudden udde Rustan gd  
Hälshult Saknas Rustabäcken bäck Rustan bebyggelse  
Hälshult Saknas Rustamossen mosse Rönningen beb.  
Hällesrud by? Rörskär skär Rösebacken beb.  
Hälshult by /Se Rösa strandområde? Sand beb.  
Hökhult by Rösebacken terräng Sjöerud beb.  
Hökhult by Sjödalen dal Sjöstad beb.  
Hökhult Saknas Skrassmyren myr Spikerud beb.  
Knappa Saknas *Skär ö Tallebacken beb.  
Knappa by Spikbäcken bäck Tjärnängen beb.  
Knappa by Spikerud ägomark Tolerud gd  
Knappa Saknas Stappmyren delvis odlat område Tolerud bebyggelse  
Knappa by ?Storholmen ö Torpet beb.  
Kopparud ödegård? Storholmen holme Torstensrud gd  
Litsbol gd Stortjärn torrlagd tjärn? Torstensrud bebyggelse  
Litsbol gd Storön ö Torverud gd  
?Litsbol gd Storön ö Torverud bebyggelse  
Litsbol? Saknas Storön ö Torvmanskerud beb.  
Litsbol Saknas Storön ö Trädgården beb.  
Litsbol Saknas Svartmyren myr Vammeldalen hmd  
?Olserud by Sältan terräng Vassängen beb.  
?Olserud by Sältmyren myr Ås gd  
?Olserud gd Tjärngraven Saknas Ängen beb.  
?Olserud by Tjärnängen terräng Östigården beb.  
?Olserud by *Torsön ö    
Olserud Saknas Tranan udde    
Olserud Saknas Trotta terräng    
?Olserud by /Se Wilkers-Berget, se Villkorsberget berg    
Olserud gård /Se Villkorsberget berg    
Olsmanskerud ödegård? Villkorsberget berg    
Pederstada Saknas Villkorsberget berg med fornborg /Se    
Prästegården gd Ängen terräng    
Prästegården kyrkohmn /Se Ängåsen ås    
Prästegården Saknas      
Rustan by      
Rustan Saknas      
Rustan gd /Se      
Rustan gd /Se      
Rustan by /Se      
Stommen, se Prästegården gd      
Stommen Saknas      
Tolerud by      
Tolerud Saknas      
Torstensrud Saknas      
Torverud Saknas      
Torverud Saknas      
Torverud by      
Ås säteri      
Ås herrgård      
Ås gård /Se      
Ölserud by      
Ölserud by /Se      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.