ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Råda socken : Visnums härad : Värmlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Lökstad gd.      
Lökstad gd?      
Prästegården prästgård      
Årås biskopsgods      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.