ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rudskoga socken : Visnums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 367 Naturnamn : 131 Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 48
Rudskoga socken *Allmänningsskären skär Rudskoga sn Bengtsgärdet terräng
Rudskoga sn Biörwijkan, se Bjurviken vik Alnäs beb. Bjurviksbäcken bäck
Rudskoga sn Bjurmossen mosse Amalielund beb. Björkerudsmossen mosse
Rudskoga sn Bjursnäsudden udde Annelund beb. Bombacken backe
Rudskoga sn Bjurviken vik Bergalund beb. Brännan terräng
Rudskoga sn Bjurviken vik Berget beb. Brännhallsbackarna höjder
Rudskoga sn Björkerudsmossen mosse Berget beb. Bäckbacken backe
Rudskoga sn Bostadsfallet skogsmark Berget beb. Det stora gärdet terräng
Rudskoga sn Båtudden udde Berggrenstorpet beb. Djupviken terräng
Rudskoga by o. sn Djupviken vik Bjurhemmet beb. Edsbräckan backe
Rudskoga sn /Se Edsviken vik Bjursnäset gd Frua skär
Rudskoga sn Fale Bureholmen holme /Se Bjurvik by Fruskär skär
Rudskoga socken Faleholmen Saknas Bjurvik, Västra gd Fårhaget terräng
Rudskoga sn Faleholmen, se Fale Bureholmen holme Bjurvik, Östra gd Gaterudsskogen terräng
Rudskoga socken *Fallerna äng /Se Björkebol by Gottbolsbäcken bäck
Rudskoga socken *Fallerna äng /Se Björkebol gd Gröna skäret skär
Rudskoga sn Finnfallet höjd Björkerud by Hörnet terräng
Rudskoga sn *Flat ?holme Björkerud gd Intagen terräng
Rudskoga sn *Fläsktegen äng /Se Björkäng beb. Klotterberget berg
Rudskoga sn Frosterudsberget berg Blacka beb. Knektbäcken bäck
Rudskoga sn »Frosterudz» Saknas Boåsen gd Kullen kulle
Rudskoga sn Frosterudstjärnen terräng (avtappad tjärn) Brotorp gd Labacksnäset näs
Rudskoga sn Fruskär, Norra o. Södra skär Bråttom beb. Letälven älv
Rudskoga sn Fruskär, Södra o. Norra skär Bräckan beb. Långmossarna mossar
Rudskoga sn Gatan del av Vänern Brännhallarna beb. Mankan terräng
Rudskoga sn »Grÿtheflaten» Saknas Bäcken beb. Mellmarken höjd
Rudskoga sn Gröna skäret skär Bäckkärret beb. Mohöjden ås
Rudskoga sn Gökbackarna backar Bässebol gd Mohöjden ås
Rudskoga sn »Haffwe Flatehen» Saknas Edet by Mohöjdbacken backe
Rudskoga sn Hulta skogsmark Edet gd Rumperudsmossen mosse
Rudskoga sn Hällmon terräng Ekedal beb. Runbolsviken vik
Rudskoga sn *Iserudsängen äng /Se Eriksbol by Sandskär skär
Rudskoga sn Kampavall terräng Eriksbol gd Skagern sjö
Rudskoga sn Klotterberget berg Fallet beb. Sköngärdena terräng
Rudskoga sn Kolerudsberget berg Fridhem beb. Slättängarna terräng
Rudskoga sn Kungagraven terräng Fridhult beb. Stranden terräng
Rudskoga sn »Kätterudz» Saknas Frosterud by Toppholmen udde
Rudskoga sn Käringberget berg Frosterud by Torpbäcken bäck
Rudskoga sn Kärrsåsen ås Frosterud by Tvärkavlarna skär
Rudskoga sn Labacksnäset udde Frosterud gd Uggelbolsmossen mosse
Rudskoga sn? Labacksnäset udde Frosterudstjärn bebyggelse Ugglemossen, se Uggelbolsmossen mosse
Rudskoga sn Labacksnäset näs Gammelgården gd Ullas mosse mosse
Rudskoga sn Lakesten holme Gaterud gd Utterberget berg
Rudskoga sn Letälven Saknas Gatkärra beb. Vallsängen äng
Rudskoga sn Letälven älv Gisselbacka by Vänersberget berg
Rudskoga kyrka kyrka Letälven älv Gisselbacka, Norra gd Åråsviken vik
Rudskoga sn /Se Letälven älv Gisselbacka, Södra gd Åängarna terräng
Rudskoga sn /Se Letälven älv Gottbol by Ängen terräng
Rudskoga sn /Se Letälven älv Gottbol by  
Rudskoga socken /Se Letälven älv Gottbol, Västra gd  
Rudskoga sn /Se Letälven älv Gottbol, Östra gd  
Rudskoga sn /Se Luveholmen holme Gottbol, Östra gd  
Rudskoga sn /Se Långmossen, Norra mosse Gren, Norra gd  
Rudskoga sn Mankan ägomark Gren, Södra gd  
Beck, se Brotorp gd Mellmarken höjd Grenstorp, se 1 Laggaretorp gd  
Bjursnäset gd Mellmarken höjd /Se Grundsborg beb.  
Bjursnäset gd Mohöjden höjd Grunnebacka by  
Bjursnäset hmn Munkforsen Saknas Grunnebacka gd  
Nynäs herrgård? *Munkforsen fors Gruverud gd  
Bjursnäset by Orreholmen f. klosterfiske Grönalund beb.  
Bjurvik by ?Otterberget ö ?Gullerud hmn?  
Bjurvik by Otterberget holme Gustavslund beb.  
Bjurvik, Västra by Pengakullen höjd Hagalund beb.  
Bjurvik by Rumpersmossen mosse Haglyckan beb.  
Bjurvik by Rävlyåsen udde? Håkannäs gd  
Bjurvik by Rödjorna terräng Hällemo skolhus beb.  
Bjurvik, Östra Saknas Röreholmshöjden höjd Ingelsrud by  
Bjurvik, Västra och Östra byar Sandbromossen mosse Ingelsrud gd  
Bjurvik, Östra by Sandholmen holme Intagen beb.  
Bjurvik, Västra Saknas Sand Skiär, se Sandholmen holme Intaget beb.  
Bjurvik Saknas Sandskär skär Iserud gd  
Bjurvik by Sandskär skär Karlsro beb.  
Bjurvik by Sandtaget terräng Klockaregården gd  
Bjurvik by Segerön, Södra ö Kolerud by  
Björkebol hmn Skagern insjö Kolerud gd  
Björkebol by? Skagern sjö Kråkhålet beb.  
Björkebol by Skagern sjö Kråkåsen eller Kråkhemmet beb.  
Björkebol hmn Skagern sjö Käbberud by  
Björkebol by Skagern sjö Käbberud gd  
Björkebol by Skagern sjö Käringberget beb.  
Björkerud hmn Skagern sjö Labacka by  
Björkerud by? Skagern sjö Labacka gd  
Björkerud by Skagern sjö Laggaretorp gd  
Bjökerud by /Se Skagern sjö Landa beb.  
»Biörnebool» Saknas Skagern sjö Linnevaldstorp beb.  
*Botholffsbol Saknas Skagern sjö Linnevalstorp gd  
»botholffzbool» Saknas Skagern sjö Lugnet beb.  
Boåsen torp Skagern sjö Lugnet beb.  
Boåsen gd Skagern sjö Lyckan beb.  
Boåsen gd Skagern sjö Långmossen beb.  
Brotorp gd Skagern sjö Långmossen beb.  
Brotorp by Skagern sjö /Se Lövåsen beb.  
Brotorp by Skagern sjö Mangka beb.  
Brotorp by Slipveven terräng Modal beb.  
Bässebol hmn Storåsberget berg Moholm beb.  
Bässebol Saknas Storåsbäcken bäck Mon beb.  
Bässebol gård Swart Älfwen, se Letälven älv Mon beb.  
Bässebol gård Svenningsön, Lilla o. Stora holmar Mon beb.  
?Edet by Svenningsön, Stora holme Mon beb.  
Edet by Svenningsön, Stora ö Mossen, se Bjurhemmet beb.  
Edet by Tegelbruksmyren myr Mossen beb.  
Edet by Tiveden Saknas Munkfors beb.  
Edet by Tof-sun-det, se Tosundet sund Munkfors, se Rudskoga el. Munkfors kvarn och såg  
Edet hmn Toppholmen holme Munkfors, Södra beb.  
Edet by? Torpbäcken bäck Mälltorp beb.  
Edet Saknas Tosundet sund Norrängen beb.  
»Eken» torp Tovsundet sund Nytorp beb.  
Edet by Tovsundet sund Nytorp beb.  
Edet by /Se Tovsundet sund /Se Nytorp beb.  
Eriksbol by Tovsundet sund /Se Nytorp beb.  
Eriksbol by »Trunhatte» Saknas Näset hmn?  
Eriksbol by Ugglebolsmossen mosse Näset beb.  
Eriksbol hmn Ugglebolsmossen, se Ugglemossen mosse Persbol by  
Eriksbol by Ugglemossen mosse /Se Prästfallet beb.  
Eriksbol by Ugglemossen mosse Prästgården gd  
Eriksbol hmn Ugglemossen mosse Pärsbol gd  
Eriksbol by Ullas mosse mosse Revsten by  
Eriksbol by /Se »Warsleengen» Saknas Revsten gd  
Eriksbol by /Se *Venised ed Revstens kvarn, se Munkfors, Södra beb.  
Frosterud Saknas Violstråken ägomark ?Risbol hmn?  
Fråsterud by Vänersberget berg Rotetorp gd  
Frosterud by *Vänersed ed Rudskog beb.  
Frosterud hmn Vænised Saknas Rudskoga el. Munkfors kvarn och såg  
Frösterudh Saknas *Vänersed ed Runnebol by  
Frosterud hmn Vänersed ed /Se Runnebol by  
Frosterud hmn *Vänersed ed Runnebol gd  
Fråsterud by Vänersedet naturnamn /Se Rävåsen beb.  
Fråsterud by Venised ed /Se Rödeholm beb.  
Frosterud Saknas *Vänersed ed /Se Rönningen beb.  
Frosterud by Vesterläggen Saknas Rönningen beb.  
Gammelgården, se Prästgården Saknas *Ytterhelgön ö Sandbacken beb.  
Gammelgården prästgård /Se   Sandåsen beb.  
Gammelgården prästgård /Se   Sjötorp gd  
Gammelgården prästgd.   Skagersbrunn beb.  
Gammelgården hmn   Skagersholm beb.  
Gammelgården förr prästgård, nu stomhmn /Se   Skogaholm beb.  
Gaterud gd   Skogalund beb.  
Gaterud hmn   Skogen beb.  
Gaterud gd   Skoghall beb.  
Gaterud Saknas   Skottlanda pst  
Gaterud gd   Skottlanda gd  
Gaterud gd   Skrallranglet beb.  
Gaterud gd   Skönåsarna beb.  
Gisselbacka by   Slätthem beb.  
Gisselbacka by   Sofielund beb.  
Gisselbacka by o. gd   Stenbacken beb.  
Gisselbacka by   Stenbacken beb.  
Gisselbacka, Norra Saknas   Stockfors kvarn, se Munkfors, Södra beb.  
Gisselbacka by   Stranden beb.  
Gisselbacka by   Sundstorp beb.  
Gisselbacka by /Se   Sunnebol prästgård  
Gisselbacka by /Se   Sunnebol gd  
Gisslarbo Saknas   Svensbol bebyggelse  
Gottbol (numera Västra o. Östra) byar   Svensbol, Norra gd  
Gottbol by   Svensbol, Södra gd  
Gotebol Saknas   Svika beb.  
Guttebol by   Sör på gärdet beb.  
Gottbol, Västra Saknas   Sörängen beb.  
Gottbol, Östra Saknas   Tackerud gd  
Gottbol by /Se   Tokebol by  
»Granekär» Saknas   Tokebol gd  
Gren hg   Torp beb.  
Gren hg   Torpet beb.  
Gren hg   Torverud beb.  
Gren hg   Trädgårdslyckan beb.  
Gren, N. och S. by   Tursåsen gd  
Gren herrgård   Ugglebol by  
Gren herrgård   Ugglebol by  
Gren, Norra Saknas   Ugglebol, Norra gd  
Gren, Södra Saknas   Ugglebol, Södra gd  
Gren hg   Undersbol by  
Gren herrgård   Undersbol, Norra gd  
Gren herrgård   Undersbol, Södra gd  
Grän Saknas   Upplanda by  
Gren by /Se   Upplanda, Norra gd  
Grenbaka Saknas   Upplanda, Södra gd  
Grunnebacka hmn   Vädret beb.  
Grunnebacka by   Väglösa by  
Grunnebacka by   Väglösa gd  
Grunnebacka hmn   Västergården beb.  
Grunnebacka by   Willingsberg beb.  
Grunnebacka by   Åsen beb.  
Grunnebacka by?   Åsängarna beb.  
Gruverud gd   Åsängen beb.  
Gruverud Saknas   Åsängen beb.  
Grufverud gd   Älvstranden beb.  
»Gubberudh» Saknas   Älvtorp beb.  
Gruverud gd   Ängarna beb.  
Guttebol by   Östergården beb.  
Guttebol by      
Guttebol Saknas      
Guttebol by      
Guttebol by      
Håkannäs by      
Håkanäs Saknas      
Håkannäs by      
Håkanäs by      
»Högbråthen» Saknas      
?Ingelsrud hmn      
Ingelsrud Saknas      
Ingelsrud Saknas      
Ingelsrud by      
Ingelsrud Saknas      
Ingelsrud Saknas      
Ingelsrud by      
Ingelsrud by      
Iserud by      
Iserud Saknas      
Iserud by      
Iserud Saknas /Se      
Iserud by      
Jarlsbol Saknas      
Klockaregården klockarebost. /Se      
Kolerud hmn      
Kolerud by?      
Kolerud by      
Kolerud Saknas      
Kolerud by      
Kolerud by      
Kolerud by      
Käbberud hmn      
Kebberudh Saknas      
Käbberud by      
Käbberud Saknas      
Kebberud by      
Käbberud by /Se      
Käbberud by      
Käbberud Saknas /Se      
Labacka Saknas      
Labacka hmn      
Labacka by      
Labacka Saknas      
Labacka Saknas      
Labacka by      
Labacka by      
Labacka utjord      
Labacka by      
Laggaretorp gård      
Linnevalstorp by      
Linnevallstorp by      
Linnevalstorp by      
Lennevallstorp by      
Mo by      
»Moßen» Saknas      
Munkfors Saknas      
»Myran» torp      
Nolgården Saknas      
Nytorp Saknas      
Näset, se även Bjursnäset gd      
Näset Saknas      
*Näset Saknas      
Näs Saknas      
Persbol by      
Persbol by      
Persbol hmn      
Persbol by?      
Persbol by      
Persbol Saknas      
Persbol by /Se      
Perstorp gård /Se      
»Prästefallet» Saknas      
Prästegården pastors stomhmn      
Prästgården Saknas      
Prestgården? Saknas      
Revsten hmn      
Refsten by      
Revsten by      
Revsten hmn      
Revsten by      
Refsten by      
Refsten by      
Rotetorp by      
Rotetorp hmn      
Rotetorp by      
Rotetorp by      
Rotetorp Saknas      
Rudskoga sn?      
Runnebol hmn      
Runnebol by      
Runnebol by      
Runnebol hmn      
Runnebol by      
Runnebol by      
Sandbackarna ödetorp?      
Sjötorp hmn      
Skallar Saknas      
Skottlanda hmn      
Skottlanda by      
Skottlanda by      
Skottlanda gård      
Skottlanda by      
Skottlanda by      
Skottlanda by      
»Skredar Torpet» utjord      
»Skåran» torp      
»Stenkullen» Saknas      
»Stirsbo» Saknas      
Stommen, se Gammelgården prästgård      
Sunnebol bost.      
Sunnebol gd      
Sunnebol prästgård      
Sunnebol gd      
Sunnebol pastorsboställe      
Sunnebol hmn      
Sunnebol bost.      
Sunnebol prästboställe      
Sunnebol Saknas      
Sunnebol gd      
Sundbol Saknas      
Sunnebol prästgård /Se      
Sunnebol prästgård /Se      
Sunnebol bost.      
Sunnebol prästgård /Se      
Sundebol Saknas /Se      
Svensbol by      
Svensbol hmn      
Svensbol by      
Svensbol by      
Svensbol by      
Svensbol by      
Svensbol gd, tidigare prästboställe? /Se      
Svensbol gd /Se      
Svensbol by      
Tackerud by      
Tackerud by      
Tokebol hmn      
Tokebol by      
Tokebol gård      
Tokebol by /Se      
Torp, se Sjötorp Saknas      
Torp by      
Torp by?      
Torp by      
Tureåsen gd      
Tursåsen Saknas      
Tursåsen by      
Ugglebol by      
Ugglebol by      
Ugglebol by?      
Ugglebol by      
Ugglebol gård      
Ugglebol by      
Ugglebol by /Se      
Ugglebol, N. o. S. gårdar /Se      
Undersbol by      
Upplanda by      
Undersbol by      
Undersbol by?      
Undersbol by      
Undersbol Saknas      
Upplanda by?      
Upplanda by      
Upplanda by      
Upplanda hmn      
Upplanda by      
Upplanda by      
Upplanda by      
Upplanda, N. o. S. byar /Se      
Upplanda gårdar /Se      
Upplanda by /Se      
»Wisterudh» Saknas      
Väglösa hmn      
Väglösa by      
Väglösa by      
Väglösa Saknas      
Väglösa by      
Väglösa by      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.