ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Huggenäs socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 8
Huggenäs sn Aronsdal dal Huggenäs församling Huggenäs socken sn
Huggenäs sn Bäråsen Saknas Huggenäs socken Göstakällan terräng
Huggenäs sn Drucksängen ägomark Huggenäs sn Kungsåsen höjd
Huggenäs sn Fågelåsen terräng Huggenäs socken Saknas Kvarntorpsån älv
Huggenäs sn /Se Geterudsdalen Saknas Huggenäs Saknas Slöan älv
Huggenäs sn Grimträdet Saknas Ask hmd Ugglebergsmossen, se Uggelsätermossen terräng
Huggenäs sn »Gösta...» Saknas Bredene gd Uggelsätermossen el. Ugglebergsmossen terräng
Huggenäs sn Göstaängen Saknas Bråten hmd Västeråskällan terräng
?Huggenäs sn Hasselhultet Saknas Byggningen hmd  
Huggenäs sn Herrholmen terräng Enarsval gd  
Huggenäs sn Kistesten gränsmärke Anarzval bebyggelse  
Huggenäs sn Kistesten sten Enebergsstugan hmd  
Huggenäs sn Kungsåsen ås Galtane gd  
Huggenäs sn Kvisslungsdrågen Saknas Galtane hmn  
Huggenäs sn Lund terräng Gösta gd  
Huggenäs sn Lugnet terräng Göstakrog torp  
Huggenäs sn Lönna terräng Hög bebyggelse  
Huggenäs sn Marstrand terräng Hög, Norra gd  
Huggenäs sn Mon terräng Hög, Södra gd  
Huggenäs sn Mörk terräng Jonsrönningen hmd  
Huggenäs sn /Se Rasten skog Karlslund gd  
Huggenäs sn /Se Rasten skog Karlslund bebyggelse  
Huggenäs sn /Se Rosburken terräng Klockarhagen hmd  
Björstorp förr torp? Rönningen terräng Kocklanda, Södra gd  
Bredene hg Skaddarsmyren myr Kullen hmd  
Bredene gd Skiokzmåsen Saknas Kyrktorp gd  
Bredene hg Slöjan Saknas Lundby hmd  
Bredene Saknas Slöan å Mellanstugan hmd  
Bredene herrgård Slöan å Mellom hmd  
Bredene Saknas Smedrud terräng Månshagen hmd  
Bredene hrgd Storgärdet ägomark Nordgärdet hmd  
Bredene hg /Se Ugglebergsmossen mosse Nord i stugan hmd  
Bredene gd /Se Uron förr ägomark? Rönningen hmd  
Bredene gård /Se Våla terräng Skansen hmd  
Bredene herrgård /Se   Skåperud gd  
Bredentorpet Saknas   Skåperud bebyggelse  
»Bÿßen» Saknas   Storrönningen hmd  
Dalbotorpet förr torp?   Tolerud gd  
Danielstorp förr torp?   Tolerud bebyggelse  
Enarsval torp   Toverud gd  
Fågelåsen Saknas   Tuvan hmd  
Galtane Saknas   Yggelsäter bebyggelse  
Galtane gd /Se   Uggelsäter, Västra gd  
Gösta by   Uggelsäter, Östra gd  
Jutzstada Saknas   Uggleberg gd  
Gösta Saknas   Uggleberg bebyggelse  
Justadhe, Jwsta Saknas   Väst i hmd  
Juusta Saknas   Västerås hmd  
Gösta Saknas   Ängrönningen hmd  
Gösta by      
Gösta Saknas      
Gösta by /Se      
Göstakrog krog      
Göstakrog gst.      
Göstakrog gstgd      
Göstatorp Saknas      
Huggenäs pstn /Se      
Hög Saknas      
Hög by      
Hög Saknas      
Hög by      
Hög by      
Hög by      
Karlslund Saknas      
?Kocklanda, Norra gd      
Kocklanda, Norra gd      
Kocklanda, Södra Saknas      
Kocklanda, S. Saknas      
»Kijrkiebÿn» Saknas      
Kocklanda gd /Se      
Kocklanda, Södra gd /Se      
Kyrketorp gd      
Kyrketorp Saknas      
Lundby förr bebyggelse?      
Mossen Saknas      
Rösen Saknas      
Skåperud by      
Skåperud gård      
Skåperud Saknas      
Skåperud by      
Skåperud Saknas      
Skoperudh Saknas      
Skåperud by      
Skåperud Saknas      
Skåperud by /Se      
Skåperud by /Se      
»Storgäle» Saknas      
Svinstane gd /Se      
Svinstatorp, Svinstad = Karlslund Saknas      
Tolerud hg      
Tolerud gd      
Thordarydh Saknas      
Tolerud herrg.      
Tolerud herrg.      
Tolerud Saknas      
Tolerud herrgård      
Toverud Saknas      
Uggelsäter by      
Ugglesäter Saknas      
Uggelsäter Saknas      
Uggelsäter by      
Uggelsäter Saknas      
Ugloset Saknas      
Uggelsäter gård      
Uggelsäter Saknas      
Uggelsäter, Västra Saknas      
Uggelsäter, Östra Saknas      
Uggelsäter by      
Uggelsäter gd /Se      
Uggelsäter, V:a o. Ö:a byar /Se      
Uggleberg Saknas      
Uggleberg Saknas      
Uggleberg herrgård      
Uggleberg hrgd      
Uggelsätertorp Saknas      
Åbacken Saknas      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.