ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Visnums socken : Visnums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 439 Naturnamn : 433 Bebyggelsenamn : 369 Naturnamn : 153
Visnum hd Abborrskäret skär Visnums socken sn Abborrhålet holme
Visnum hd Allmanskär skär Visnums socken o. härad sn o. hd Aspskär holme
Visnum sn /Se *Angrefallet (el. Ängrefallet) ängslog /Se Visnums socken sn Avlången sjö
Visnum sn Anskär udde Visnums socken sn Barbrohöjden höjd
Visnum sn o. hd Aspskär skär Visnum sn och hd Bergholmen holme
Visnum sn Avlången sjö /Se Visnum sn Billingsmossarna mossar
Visnum sn o. hd Avlången sjö /Se Visnum sn. o hd. Björnkärret åker
Visnum sn o. hd Avlångsängen äng /Se Visnum(et) sn Björnkärret åkerskifte
Visnum sn Avlångsängen äng /Se Adamstorp, se Motorp beb. Blomsterhultsmossen mosse
Visnum socken Avlångsängen äng /Se Albano beb. Blomsterskären skär
Visnum sn /Se Backmacken ägomark Algotserud gd Brattsandsbäcken bäck
Visnum sn Barbrohöjden Saknas Algotserud gd Brottet åkerskifte
Visnum sn Barbrohöjden Saknas Alléstugan beb. Bäcken, se Hultbäcken bäck
Visnum sn o. hd Barbrohöjden höjd med fornlämning Alphyddan beb. Bäckmossen mosse
Visnum sn o. hd Bengtsgårdsnäset udde Andersborg beb. Bästen, se Bästholmen holme
Visnum sn Bergholmen holme Anderstorp gd Bästholmen holme
Visnum sn Bergholmen holme Anderstorp gd Dalmossen mosse
Visnum sn Billingsmossarna mossar Ansgård gd Dammen sjö
Visnum sn /Se Binstenskäret holme Ansgård gd Degernäs näs?
Visnum Saknas Bimstensskäret skär Ans Valunda, se Ansgård gd Däveln tjärn
Visnum sn Björkholmen åkerholme Avlångshult beb. Emtsjön, se Sjöhammarsjön sjö
Visnum sn Björnkärret ägomark Backa gd Enträ holme
Visnum sn *Björnsund sund? Backen beb. Fattigkrog vägskärning
Visnum sn Blomsterhultsmossen mosse Backmarken beb. Frun holme
Visnum sn Blomsterskären skär Backtorp beb. Fålön ängsmark
Visnum sn Blöta myren myr Bakhult beb. Getholmen udde
Visnum sn Bobacksviken vik Bengtsgård hmn Gjordsbolsmossen mosse
Visnums sn sn Bokåsen terräng Bengtstorp beb. Gunnelön ö
Visnum sn Bottbol ägomark Berget beb. Gårdskär skär
Visnum sn Boviken vik Binningen beb Göklyckorna äng
»Vißnums Socken» socken Brattsand strandområde Björneborg bruk Göklyckorna ängsmark
Visnum sn *Brattsandsviken vik Björneborg tidigare bruk, gd Hagmossen mosse
Visnum sn Bruksdammen damm Björneborg beb. Halmstad holme
Visnum sn Brännholmen mossholme Björnkällan beb. Hemåshållningen äng
Visnum sn Brännmossen mosse Blaxmo gd Hemåshålningen ängsmark
Visnum sn Brännmossen mosse Blaxmo el. Visnums kvarn beb. Henningsskär skär
Visnum sn Båla område med fornlämningar Blaxmo mon beb. Herrbacken backe
Visnum hd o. sn *Bålsberget höjd Blaxmo nyäng beb. Hinderstorpsbacken backe
Visnum hd o. sn Bästholmen holme Blixtorp beb. Hjortmyren myr
Visnum sn Bästholmen holme Blomsterhult gd Hultbäcken bäck
Visnums kyrka Saknas Dalmossen mosse /Se Blåsås beb. Hultsjön, se Avlången sjö
Visnum sn /Se Dalmossen mosse Bossviken beb. Husbackabäcken bäck
Visnum sn /Se Dammen Saknas Bostället, se Soldatbostället beb. Hålängen åkerskifte
Visnum sn o. hd /Se Dammen terräng Bostället beb. Högerstabacken backe
Visnum sn o. hd /Se Dammen älvutvidgning Bromyren beb. Högsten holme
Visnum sn o. hd /Se Dammhöjden höjd Bros kvarn, se Säby eller Bros kvarn beb. Jordsbolsmossen, se Gjordsbolsmossen mosse
Visnum sn o. hd /Se Dammängen, se Prästkilen äng /Se Brynterud hmn Kasmossen mosse
Visnum sn o. hd /Se Dansemo terräng Brynterud gd Killingholmen holme
Visnum sn o. hd /Se Delbäcken bäck Brödlösan beb. Killingholmen holme
Visnum socken /Se Delbäckskärret kärr Buskarna beb. Kilsviken vik
Visnum sn /Se Delvetjärn, se Däveln mossjö /Se Buskarna el Östertorpet beb. Klatterstensbacken backe
Visnum sn /Se *Dreetskär holme Bäck gd Kolstrandsviken vik
Algutserud gård Defveln sjö Bäckelid beb. Korpskär skär
Algusterud hmn Develn, se Däveln mossjö /Se Bäckhammar gd Kråkholmarna höjder
Algotserud gd Däveln sjö /Se Bäckhem, se Bäck gd Kullarna höjder
Algutserud gd Däveln sjö Bäckhem beb. Kummelholmarna höjd
Algutserud gd Däveln mossjö /Se Bäckslätten beb. Kummelholmen höjd
Algotserud gd /Se *Dävelsbäcken bäck /Se Dalintorpet beb. Kyrkholmarna holmar
Anderstorp Saknas Dävelsbäcken bäck Dammen, se Damåsen beb. Kärrsåsen ås
Ans-Valunda Saknas Dävelsholmarna mossholmar Dammön bebyggelse Köpaln skogstrakt
Avlångshult f.d. gd /Se Defvelstjärnsbäcken bäck? Dammön gd Lakholmen holme
Backa gd Dävelängen äng /Se Damåsen beb. Laksten holme
Baka Saknas Dävelängen äng /Se Damängarna beb. Lamossen mosse
Backa hmn Dävelängen äng /Se Djurgården beb. Laxhall holme
Backa gd Deflångsängen äng Dyängen beb. Letstigen landsväg
Backa bost.? Djurehaget Saknas Dälvenäs gd Lillmossen mosse
Backa bost. Effern holme Edslund beb. Lillängen äng
Björneborg bruk Eldar-Olles fall skogsmark Edslund beb. Lillängen ängsmark
Björneborg brk. Enträ holme Elovs Valunda, se 1 Ersgård gd Lusttorpet åker
Björneborg brk. ?Enträ skär Ersgård gd Lusttorpet åkerskifte
Björneborg poststation /Se Enträ skär Ersgård gd Långerudsälven, se Visman älv
Björneborgs station poststation /Se Enträ holme Fallet beb. Lötmossen mosse
»Biörtorpet» Saknas *Erterud ?holme Fallet beb. Marö, Lilla och Stora öar
Blaxmo by eträet, se Enträ holme Fallet beb Mossen, se Löfmossen mosse
Blaxmo hmn *Fallholmarna holmar Fallhagen beb. Mårö ö
Blacksmo by Fallholmen, se *Fallholmarna holme Fallhagen beb. Märö, Lilla och Stora, se Marö Lilla och Stora öar
Blaxmo by Fattigkrog vägskärning? Fridhem beb. Oxmossen, se Lötmossen mosse
Blaxmo by Fattigkro(g) vägskärning /Se Fågelsången beb. Parken äng
Blaxmo by Finnhålet terräng Fågelåsen gd Parken ängsmark
Blomsterhult Saknas Finnudden mossudde Fålön beb. Persbolsmossen mosse
Blomsterhult by Fotnäsudden mossudde Fårhagen beb. Prästgårdshagen äng
Blomsterhult Saknas *Furholmen holme Fördärvet beb. Prästgårdshagen ängsmark
Blomsterhult by Furöbottnen vik Gaterud gd Prästängen el Svedjeängen äng
Blomsterhult by *Fågelhedsmossen mosse /Se Gisslegården gd Prästängen ängsmark
Bosskvarn Saknas Fågellekskorset vägkorsning? Gisslegården gd Rotängen, Lilla mosse
»botuidztorp» Saknas Fågellekskärret terräng Gjordsbol gd Rotängen, Stora mosse
Brynterud by Fålön del av Lövön Gjordsbol gd Roverudsholmarna höjder
Brynterud hmn Fålön terräng Glasmästaretorp beb. Rubbmossen åker
Brynterud lägenheter Fålöudde halvö Gocko beb. Rubbmossen åkerskifte
Brynterud by Fårhagsdiket dike? Godtrum beb. Räverudsholmarna holmar
Brynterud gd /Se Fårhagsmossen mosse Grannäs lht Räverudsholmarna holmar
Brynterud gd /Se Fårkärret kärr Grannäs beb. Sandbacksmossen mosse
Bäck by geta holmen, se Getholmen holme Grinden, se 1 Holmgrinden beb. Sandholmen holme
Bäck by Getholmen (numera udde) Grinden beb. Sandviken vik
Bäck by Getholmen holme Grindfallet beb. Sandviken vik
Bäck by Getholmen holme Grindmon beb. Sjöhammarsjön sjö
Bäckhammar fbr Getholmen holme Grindstugan, se Norra grind beb. Sjöhammarsmossen mosse
Bäckhammar såg Getholmen holme Grindstugan, Södra, se Södra grind beb. Skogamossen mosse
*Dammen förr torp /Se Gisslegårds brunn offerkälla Gränsen beb. Skoggårdsmossen, se Blomsterhultsmossen mosse
Dammön gård gon - nil öhn, se Gunnelön strandområde Gräsviken beb. Skoggårdsängen äng
Damön gd *Gunnelsundet f.d. sund Gräsåsen gd Skoggårdsängen äng
*Dammen förr torp /Se Gunnelögrunden grund Gröndal beb. Skrattåsen ås
*Dammåsen, se *Dammen förr torp Gunnelön strandområde Hagalund beb. Skäggas ängsmark
Dammön gd Gunnelön strandområde Hagelviken beb. Slättåsen ås
Djurgården ödegård? Gårdskär skär Hagen beb. Småskär holme
Dälvenäs torp Gårdskär holme Hagetorp, se Ljunghagen beb. Spjutåsen skogstrakt
Dälvenäs gd /Se Gårdsskär skär Halla beb. Spårbäcken bäck
Fallet ödegård? Gårdskär holme Hallerudsbacken gd Stamskär skär
Fågelåsen torp /Se Gårdskär holme Hallerudsbacksågen beb. Stormossen mosse
Gaterud Saknas *Gårdskärsgrundet grund Hallor, se Sund, Västra gd Stormossen mosse
Gaterud gd /Se *Gårdskärsgrundet grund Hanetorpet beb. Storängen äng
Gisslegården Saknas *Gåsskärsgrundet, se Gårdskärsgrundet grund Heden beb. Storängen ängsmark
Gisslegård Saknas gååson, se Gårdskär holme Hemmet torp? Strandmossen mosse
Gisslegården by *Hamnudden udde Hemmet beb. Stutbackarna backar
Gisslegården gd Hedhöjden höjd Hemåsen, se 1 Riddaregården gd Sundhemsbäcken, se Spårbäcken bäck
Gisslegård by *Hettön ö Henriksberg beb. Sundhemskären skär
Gjordsbol by *Hultarevet grund Herrhagen beb. Sundsbackarna åkerskifte
Gjordsbol by Hultet terräng Hia, se Hiatorp beb. Sundsbottnen ägomark
»Glaßmestare-Torpet» Saknas Hultmossen mosse Hiagärdet, se Hiatorp beb. Sundsbottnen, se Sundsbackarna åkerskifte
Gräsåsen gård Hultsjön sjö Hiatorp beb. Svartskär skär
Gräsåsen gd Hålsmossen mosse Hildeberg beb. Svartskärsgrunden grund
Gräsåsen torp /Se Hämningsskäret skär Hinnerstorp bebyggelse Svarvelkärr äng
Gräsåsen torp /Se Hästudden udde Hinnerstorp gd Svarvelkärret ängsmark
Hällerudsbacken by Hästudden udde Holland beb. Svedjeängen, se Prästängen el. Svedjeängen äng
Hallerursbacken hmn Hökärret kärr Holmen beb. Svenningsudd(en) udde
Hallerudsbacken by Idskär holme Holmgrinden beb. Sågarbäcken, se Sågbäcken bäck
Hallerudsbacken Saknas Idskär skär Holmtorp beb. Sågbackarna backar
»Hoßerudh» Saknas Islandsskär skär Hult gd Sågbäcken bäck
Hinderstorp, se Vall Saknas Jonshävden terräng Hulten, se Avlångshult beb. Säbyälven, se Visman älv
Hindrickz torp, se Hinnerstorp Saknas *Järnsbogrundet grund Hultet, se Avlångshult beb. Sälsjöbäcken bäck
Hinnerstorp torp Karboåsen höjd Hults Lastageplats beb. Sälsjömossen mosse
Holland förr torp? Karis äng terräng Husbacka gd Sälsjön sjö
Hult gård Killingholmarna, Södra holmar Hyberts myr eller Myren beb. Sälsjön sjö
Hult hg ?Killingholmen holme Hålan beb. Sörtorp åker
Hult gård ?Killingholmen holme Intagan beb. Sörtorp åkerskifte
Hult gd Killingholmen, Norra holme Jonsbol gd Tjärnen, se Valltjärnen tjärn
Hult gd Killingholmen holme Jonsbols kvarn och såg beb. Trapporna ö
Husbacken gård Kilsviken vik Jonsbäck, se Jonsbols kvarn och såg beb. Trollskär skär
Husbacka gd Kilsviken vik Jonsered beb. Udderudsbäcken bäck
Husbacken Saknas Kilsviken vik Jordbolsmossen beb. Udderudsmossen mosse
Husbacken gd Kilsviken vik Jordsbolsmossen beb. Uppsjön ängsmark
Husbacka hmn, tidigare prästboställe /Se Klatterstensbacken backe Karlslund beb. Vallsängen äng
Husbacka hmn, tidigare prästboställe /Se Klossbron bro? Karlslund beb. Vallsängen ängsmark
Husbacka hmn, tidigare prästboställe /Se Klosterskogen skogsmark Karlslund, Västra beb. Valltjärnen tjärn
Jonsbol herrgård Knäröset stenröse? Karlslund, Östra beb. Visman älv
Jonsbol hmn Kojholmen holme Katthemmet, se Hemmet beb. Visman å /Se
Jonsbol herrgård? Kojåsen ås Klockargården lht, gd Vismen sjö
Jonsbol gd Kolstrandsviken vik Klostret beb. Vismen sjö /Se
Jonsbol gd Kolstrandsviken vik Kojtorp beb. Vänern sjö
Jonsbol herrgård Kolstrandsviken vik Kolmyren beb. Västerås ås
Jonsbol herrgård Kolstrandsviken vik Konsterud gd Vätskevattnet tjärn
Jonsbol herrgård Kolstrandsviken vik Konsteruds järnvägsstation beb. Ålkärr terräng
Jonsbol herrgård Kolstrandsviken del av Vänern Korsbäcken gd Älven, se Visman älv
Jonsbol gd /Se Kolstrandsviken vik Korsbäcken gd  
»Järstad» Saknas Konsterudsmossen mosse Krontorp herrgård  
Klockargården klockargård /Se Korpskär skär Krontorp gd  
Klockargården Saknas Korpskär skär Krontorps kvarn beb.  
Klockargården Saknas Korpskär skär Kröken beb.  
Klockaregården gård Krontorpsbäcken vattendrag Kvarnbråten bebyggelse  
Klockaretomten klockargård /Se »Kråkhalßesteen» Saknas Kvarnbråten gd  
»Kloffsteen» torp Kummelholmen kulle med fornlämning Kvarnbråtstorp beb.  
»Koijan» Saknas *Kurns bron bro Kvarnbråtstorp utj., gd  
Konsterud Saknas Kusk - Ottos vall ägomark Kyrkmon beb.  
Konsterud by Kvarndammen älvutvidgning Kyrkmyren beb.  
Konsterud samhälle /Se Kvarnåsarna åsar Kyrkmyren beb.  
Korsbäcken hmn Kvarnåsen berg eller torp Kärren beb.  
Korsbäcken Saknas Kyrkmyren förr ägomark? Kärret beb.  
Krontorp herrgård Kyrkmyrmossen mosse Kärrstorp beb.  
Krontorp Saknas Kärret förr ägomark? Köpalen beb.  
Krontorp herrgård Kärret terräng Lindalen beb.  
Krontorp herrgård Kärsåsen ås Lindbäck gd  
Krontorp gods /Se Köpalen terräng Lindås beb.  
Kvarnbråten hmn Ladudden mossudde Lindåsen gd  
Kvarnbråten by Lakholmen, se *Måröarna ö Ljunggården gd  
Kvarnbråten gd Lakholmen ö Ljunghagen beb.  
Kvarnbråten gd /Se Lakholmen holme Ljusåsen, se 1 Sörgårdstorp gd  
Kärr gd ?Lakholmen skär Logarna beb.  
Lindåsen rå & rörshmn Lakholmen holme Logtorp beb.  
Lindåsen gd Lakholmen holme Logtorpet beb.  
Lindåsen gd Laknäset del av Lövudden Lorthåla beb.  
Lindåsen gd Lersundsåsen skär Lorthålan, se 2 Kvarnbråtstorp utj., gd  
Ljunggården by Latstigen landsväg Lugnet beb.  
Ljunggården hmn Lindåsen terräng Långerud gd  
Ljusås Saknas Ljunggårdsmossen, Lilla mosse Långerud beb  
Ljusåsen gd Ljunggårdsmossen, Stora mosse Långerudskvarnen beb.  
Lusttorpet förr torp? Ljusåsen Saknas Långholmen beb.  
Långerud Saknas Lomholmarna holmar Lämåsen beb.  
Långerud Saknas Low-Torps skäret, se Trollskär skär Löten lht  
Långerodh Saknas Lustmossen mosse Löten beb.  
Långerud by Lusttorpet ägomark Lötmossen beb.  
Långerud hmn Lynkbäcken bäck Lövhagen beb.  
Långerud by Lynkkärret kärr Lövhagen beb.  
Långerud by Långbromyren myr Lövtorp beb.  
Långerud by Långmyren myr Lövtorpet gd  
Långerud by /Se Långåsen ås Lövtorpsudden beb.  
Lämåsen f. torp Långön, se Fålön del av Lövön Lövåsen beb.  
Lämåsen torp Löten sank mark Lövön gd  
Lämåsen torp, nu nedlagt Löthålan grustag? Manilla beb.  
»Löyan» Saknas Löwtorps skiäret, se Trollskär skär Medskog beb.  
Lövetorp gård Lövudden udde Moarna beb.  
Lövtorpet Saknas Lövöbottnen sank mark Mon gd  
Löfön gård Lövön halvö Mon, se Blaxmo mon beb.  
Löfön gård Lövön terräng Mon, se Motorp beb.  
Löfön och [Lissgården] gård Långbjörkebanken terräng Mossen gd  
Lövön gård Långön Saknas Mosstorp torp  
Lövön gård Lövön udde Mosstorp beb.  
Medskog gård Marö, Stora o. Lilla öar Motorp beb.  
Mon torp Marö, Stora o. Lilla öar Motorp beb.  
Mossen by Marö, Lilla ö Motorp beb.  
Mossen gård Marö, Stora ö Motorp beb.  
Mossen ödegård? Marö, Lilla o. Stora öar Myren, se Hyberts myr el. Myren beb.  
Myran, se Spjutåsen gd Marö, Lilla o. Stora holmar Myren gd  
Nabo förr gård? Marö, Stora ö Myren beb.  
Nolgården Saknas maröijar-na, se Marö, Lilla o. Stora öar Nolgården gd  
Nybble Saknas Mattes hål terräng Nolgården gd  
Nybble lägenheter Medskogsmyren myr Nolås beb.  
Nyböle gård Mellanhall skär Nolängen beb.  
Nyböle gd Mesadamm sank mark? Norra grind beb.  
Nyböle gd Midskogstall Saknas Nubbo beb.  
Nyböle gård Moarna terräng Nybble bebyggelse  
Nyböle Saknas Moarneåsen ås Nybble gd  
Nyböle gd Momossen mosse Nybble gd  
»Nÿbÿgget» Saknas Mora mosse mosse Nybble skolhus beb.  
Nytorp Saknas Mosstorpsmossen mosse Nybygget el. Betlehem beb.  
Nyttorp by Myrfallet terräng Nyhem beb.  
Nytorp Saknas Myrhagen terräng Nyland beb.  
Näbbåsen hmn *Måkhallen skär Nyland beb.  
Persbol hg Måröarne, se Marö, Stora o. Lilla öar Nytorp gd  
Persbol Saknas »Mälgårdzholmen» Saknas Nytorp gd  
Persbol by? Märren holme Nytorp, se Nöble el. Nytorp beb.  
Persbol by /Se Marö, Lilla, Stora, se *Måröarna öar Nyängen, se Blaxmo Nyäng beb.  
Prästegården gd Måk Hallen, se Trappan skär Näbbtorpet beb.  
Prästegården prästboställe /Se *Måröarna öar Näbbåsen gd  
Prästegården prästboställe /Se Märö, Lilla ö Näset, se 1 Dälvenäs gd  
Prästegården Saknas Märö, Stora ö Nöble el. Nytorp beb.  
Prästgården Saknas *Märöskären skär? Odlingen beb.  
Prästegården khbost. /Se *Märösund sund Orrebo beb.  
Prestgården? Saknas *Märösundet, Stora sund Persbol bebyggelse  
Prästegården khbost. /Se Mörtskär udde Persbol gd  
Riddarsgården Saknas Mörtskäret skär Prästegården gd  
Riddaregården gd Nils-Ersas tempel sten? Remsan beb.  
Riddaregården gd Nolängen ägomark? Riddaregården gd  
Roverud torp Notön Saknas Rotbäcken beb.  
Roverud förr gård? Näbbåsbäcken bäck Rotetorp beb.  
Ränterud förr gård? Näset terräng Rothugget beb.  
Räverud by Nötön, Västra ö Roverud beb.  
Räverud by Nötön, Östra ö Ränterud beb.  
Räfverud by Oxmossen mosse Räverud by  
Räfverud by Panken vik Räverud Norra bebyggelse  
Räverud, (Södra) by Panken del av Kolstrandsviken Räverud, Norra gd  
Räverud, (Södra) by »Persboola Engen» Saknas Räverud, Norra gd  
Räverud by Pinholm, se Bimstenskäret holme Räverud, Södra gd  
Räverud by *Pinholm holme Räverudssågen el. Sågen beb.  
Räverud by Prinsfallet terräng Rödjan beb.  
?Räverud by Prästehula, se Prästkilen äng Rönningen beb.  
Räverud by »Prästekijlen» Saknas Rötterna beb.  
Räfverud by? Prästkilen äng /Se Sandbacken gd  
Rofverud torp Prästkilen äng /Se Sandtorp beb.  
Räverud, Norra Saknas Prästkilen äng /Se Sandtorp beb.  
Räverud, Södra Saknas Prästkilen äng /Se Sandvik beb.  
Räverud Saknas Prästängsmossen, se Dalmossen mosse /Se Sjöhammarn, se Sjöatorp, Södra beb.  
Räfverud by Prästön förr ö, nu udde /Se Sjöhammarn beb.  
Räfverud by Prästön udde Sjötorp, Södra beb.  
Räverud by /Se Prästön förr ö, nu udde /Se Sjötorp, Södra beb.  
»Rörmel» Saknas Prästön förr ö, nu udde /Se Sjötorp, Västra beb.  
Sandbacken by Regineborg terräng Sjötorp, Östra beb.  
Sandbacken by Revsand strandområde Sjöåsen beb.  
Sjöhammar Saknas *Ringbergen skär Skansen beb.  
»Skepmakaretorpet» Saknas Ringbykärret kärr Skog beb.  
Skogen hmn Rotbäcken terräng Skogen gd  
Skogen el. Skoggården hmn Rotängsmossen mosse Skoggården, se 1 Skogen gd  
Skoggårdskvarn Saknas Räverudsholmen holme Skoggårdskvarnen beb.  
Skräddartorpet ödetorp? Räverudsholmen holme Skogsvik beb.  
Smalanda Saknas Römossen mosse Skogsvik beb.  
Sommarstad länsmansboställe Sandbacksmossen mosse Skomakartorp beb.  
Sommerstad bost. Sandholmen holme Slussen beb.  
Sommersta hg Sandholmen holme Smedfallet beb.  
Sommersta hg Sandholmen holme Snickartorpet beb.  
Sommersta gd Sandholmen udde Solbacken beb.  
Sommerstad boställe Sandskär skär Soldatbostället beb.  
Sommerstad hmn Sandviken vik Sommersta gd  
Sommerstad bost. *Sikbergsudden, se Hamnudden udde Sommerstafallet beb.  
Sommestad Saknas /Se *Sikeborns udde udde Sommerstatorp beb.  
Sommersta länsmansboställe /Se Skagern sjö Spjutåsen gd  
Sommersta gd /Se Skogamossen mosse Stallkärret beb  
Spjutåsen rå & rörshmn Skogsälven, se Visman Saknas Stegelmon hmd  
Spjutåsen Saknas Skogön ö Stegelmon beb.  
Spjutåsen gd Skrattarbergen berg o. triangelpunkt Stenstorp beb.  
Spjutåsen gd Skvasselbäcken bäck Stenängen beb.  
Spjutåsen gd Skäret skär Strandtorp beb.  
Stommen, se Prästegården Saknas Smedsfallet strandområde Strömsberg beb.  
Sund by Spjutmossen mosse Strömsliden beb.  
Sund by Spårbäcken bäck Sundhem gd  
Sund by Stamskär skär Sundsbotten beb.  
?Sund by Stamskär skär Sund, Västra gd  
Sund by Stationsskogen skogsmark Sund, Östra gd  
Sund by *Stegön holme Svanå beb.  
Sund Saknas Stendalen terräng Svarthäll beb.  
»Sundh» gård Stormon terräng Svedje gd  
Sund by Stormon terräng Svenstorp gd  
Sund, Västra Saknas »Stormoßan» Saknas Sventorp beb.  
Sund, Västra gård Stormossen mosse Svängen beb.  
Sund, Östra gård Stormossen mosse Sågbackarna beb.  
Sund by Stormossen mosse /Se Sågen, se Räverudssågen el. Sågen beb.  
Sund by Stridsstenen sten? Säby gd  
Sund by Stutbackarna backar o. triangelpunkt Säby eller Bros kvarn beb.  
Sundhem gd Störtorget terräng Sälsjön by (och sjö)  
Sundhem gård Sundhemsskären skär Sälsjön gd  
Sundhem Saknas Sundhemsskären skär Söderås beb.  
Sundhem gd Sundsbottnen ägomark Södra grind beb.  
Svanå ödegård? Sundsbottnen ägomark Sörgården gd  
Sweda rättaredöme f. rd Sutarberget berg Sörgårdstorp gd  
Svedje gd ?Svarta skären holmar Sörkvistfallet beb.  
Svedje gård Svarta skären skär Sörmon beb.  
Svedje Saknas Svarten terräng Sörmon beb.  
Svedje lägenhet Svartskärsgrund grund Sörtorp beb.  
Svedje gd? *Svartskärsgrundet grund Söräng lht  
Svedje gd? Svarvelkärret terräng Sörängen beb.  
Svedje gd? Svarvelkärret ängsmark /Se Taskerud, se 1 Sundhem gd  
Svedje gd? Sveängen ägoskifte /Se Tattarbo beb.  
Svenstorp by Sveängen ägoskifte /Se Tegelbruk beb.  
Svenstorp by /Se Svången del av Billingsmossarna Tegelbruk beb.  
»Såghbacken» lägenhet Säby älv, se Visman å Tippabo beb.  
Säby, se även Värmlands-Säby hg Sälsjöbäcken bäck Tjuvkärret, Östra beb.  
?Säby gd Säljsjöbäcken bäck Tjuvkärret, Västra beb.  
Säby hg Sälsjömossen mosse Torpa gd  
Säby herrgård Sälsjön by o. sjö Torpet, se Glasmästaretorp beb.  
Säby hg Sälsjön sjö Torvströfabriken beb.  
?Säby hg Sälsjöskog? Saknas Trånhem beb.  
Säby hg Sälsjötjärn tjärn Tängen beb.  
?Säby hg Södervik Saknas Uddegrind beb.  
Säby gd Sörhall skär Udden gd  
Säby herrgård? »Taskerudz Holmen» Saknas Udderud gd  
Säby Saknas Taskeruds skiären, se Sundhemsskären skär Udderudsmossen beb.  
Säby säteri Tivedsudden holme Uppsjön beb.  
Säby herrgård Tjuvkärr triangelpunkt Upsjön gd  
Säby hg *Tjärnmossarna mossar /Se Upsjön, Västra beb.  
Säby (Värmlands-Säby) hg Tof-sun-det, se Tosundet sund Vadet beb.  
Säby hg Tosundet sund Vall gd  
Säby herrgård Tosundet sund Vall beb.  
Säby kvarn Saknas Tovsundet sund Vallbron beb.  
Säby herrgård Tovsundet sund Valunda, Olofs, se 1 Valunda, Östra gd  
Säby herrgård Tovsundet sund Valunda, Västra gd  
Säby herrgård? Tovsundet sund Valunda, Västra gd  
Säby gods /Se Tovsundet sund /Se Valunda, Västra gd  
Säby gd /Se Tranuddarna del av mosse Valunda, Västra gd  
Säby gård /Se ?Trappan holme Valunda, Östra gd  
Säby gd Trappen skär Valunda, Östra gd  
Sälsjön stomhmn /Se Trappen skär Vanhem beb.  
Sälsjön by Trinneholme, se *Fallholmarna holme Varvet beb.  
Sälsjön by Trollskär skär Viken del av sn  
Sälsjön stomhmn /Se Trollskär skär Vismenäset gd  
Sälsjön stomhmn /Se Trollskär skär Visnums-Kils andelsmejeri beb.  
Sälsjön stomhmn /Se Trollskär holme Visnums kvarn, se Blaxmo el. Visnums kvarn beb.  
Sälsjön stomhmn /Se Trumslagarlyckan ägomark Värmlands Björneborg pst  
Söderwijke, se Sörgården Saknas Tråll Skiär, se Trollskär skär Värmlands Säby beb.  
Sörgården hmn Uddarna mossuddar? Väskovattnet beb.  
Sörgården by Udderudsbäcken bäck Västertorpa, se 1 Torpa gd  
Sörgårdstorp gård Udderudsmossen mosse Västerås beb.  
Sörgårdstorp gd Uddgången del av väg? Västerås beb.  
Sörgårdstorp torp Uddmossen mosse Åsen beb.  
Sörgårdstorp Saknas Uddnäset mossudde Älgarås beb.  
Taskerud, se Sundhem Saknas Ugglemossen mosse Älgmyren beb.  
Taskerud Saknas Uppsjöbäcken bäck Ängen beb.  
Taskerud, se Sundhem gd Uppsjömyren myr Äppelbo beb.  
Taskerud, se Sundhem gd Uppsjön förr sjö, nu mosse Ölsboda Saknas  
Taskerud gd /Se Uppsjön sjö Östertorpet, se Buskarna el. Östertorpet beb.  
Timpen torp Uppsjön torrlagd sjö Östertorpet, se 1 Nytorpet gd  
Timpen f. torp Vadmossen mosse Östervarne, se 1 Valunda, Östra gd  
Timpen torp Vallbromossen mosse    
»Tokebool» Saknas *Vallbron bro    
Torpa by »Wallebäckz Ström» Saknas    
Torpa hmn Vallström Saknas    
Torpa by »Wals broende» Saknas    
Torpa by Vallsängen terräng    
Torstorp Saknas Vallsängen sank mark    
Udden hemman Valltjärnen torrlagd tjärn    
Udden gd Valundabäcken bäck    
Udden gd Vargvrån terräng    
Udderud rå & rörshmn Varvsbäcken bäck    
Udderud gd Varvsholmen udde    
Udderud gd /Se Warö Skär, se Enträ skär    
Upsjön gård *Varöskär skär    
Uppsjön by Venised ed /Se    
Uppsjön hmn wijde siär, se Idskär holme    
Uppsjön gd Viskär, se *Fallholmarna holme    
Valbogårdarna Saknas *Viskär förr skär    
?Vall gd »Visma» = Visman? å /Se    
Vall hg Vismen sjö    
?Vall gd Visman å?    
Vall hg Visman å    
?Vall gd Visman Saknas    
?Vall by Visman? Saknas    
Vall gd Vismen sjö    
Vall Saknas Vismen sjö    
Vaall Saknas Visman älv    
Vall Saknas Visman å    
Vall herrg. Vismen sjö    
Vall hmn Visman älv    
Vall herrgård Visman älv    
Vall herrgård Visman å /Se    
Vall skattetorp Visman älv /Se    
Vall gd Visman å /Se    
Vall hg Vismen sjö    
Vall hg Visman sjö    
Vall herrgård Vismen sjö    
Henrikstorp Saknas Vismen, St. sjö /Se    
Vall herrgård Vismen, Stora sjö /Se    
Vall gd /Se Vismen sjö /Se    
Vall herrgård /Se Visnumsmon sk.    
Vall poststation /Se Visnumsskogen sk.    
Valunda by Visnums-skogen skog    
Valunda Saknas Visnums-skogen skog    
Valunda Saknas Visnumsskogen Saknas    
Valunda gård »wäskewadzmo» Saknas    
Valunda Saknas Wäsmen, se Vismen sjö    
Valunda Saknas Vätskavattnet sjö    
Valunda Saknas Vätskavattnet sjö    
Valunda, Västra och Östra byar Åfftlång Saknas    
Valunda gård Åflångsängen äng    
Valunda Saknas Åflången sjö    
Valbo Saknas Aflångstjärn sjö    
Valund Saknas Älgholmen mossholme    
Vallunda Saknas Älgkärret terräng    
Valunda, V:a o. Ö:a gårdar /Se Älvmossen mosse    
»Wijkegårdarna, Wijker gd Ämtmossen mosse    
Vika, Vike by Ämtsjön tjärn    
Vike del av sn Emtsjön sjö    
Vikegårdarna Saknas Ämtsjön sjö    
Viker Saknas Ämtsjön sjö /Se    
*Vikestan by Emttjärn Saknas    
Vismänästorp gård Emtetjärn Saknas    
Vismenästorp Saknas Östervik vik    
Visnum poststation /Se      
Värmlands Säby gd      
Värmlands-Säby hg      
Västerås ödegård?      
Älgmyren ödegård?      
Äppelbo ödegård?      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.