ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Ny socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 175 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 26
Ny, S. sn Agningen, se Stenholmen holme Ny, Södra församling Ny, S. sn
Ny, Södra sn /Se Bakugnsrösen råmärke Ny, Södra sn Bergudden udde
Ny, Södra sn Bergudden udde Ny, S. sn Bockudden udde
Ny, Södra sn Björndalen dal Askedalen gd Bräckåsen berg
Ny, Södra sn Björnmyren ägomark Barås, Södra gd Dockedjupet Saknas
Ny, Södra sn Bobacken skogsbacke? Barås, Norra gd Falkerudsbäcken, se Ramstabäcken bäck
Ny, Södra sn Bockberget berg o. triangelpunkt [Björkås] gd Hästholmen udde
Södra, Ny sn *Boden holme? Björnmyren beb Killingarna holmar
Ny, S. sn Bredåsen råmärke Bockerud gd Killingsholmarna, Södra, se Killingarna holmar
Ny sn Brunstabäcken vattendrag Bråten beb. Klubben Saknas
Ny sn Bråten terräng Burken beb. Kvarnudden udde
Ny sn Bräcka terräng Byggningen beb. Lakeskär holme
Ny sn Brännåsen gränsmärke? Bångserud gd Näset halvö
Ny sn Bältestenen gränsmärke Bångserud bebyggelse Ramstabäcken, el. Falkerudsbäcken(?) bäck
Ny, Södra sn /Se Bältesåsen Saknas Dalarna beb. Staviken vik
Södra Ny sn /Se Bäremon Saknas Dalen gd Stenholmen holme
Ny, S. socken /Se Dalåsen Saknas Dammhult gd Sten(s)holmen Saknas
Ny, Södra sn /Se Dammhultsviken vik Fjället gd Strussholmen Saknas
Ny, Södra sn /Se Dockdjupet Saknas Färmsås gd Strutsholmen, se Stussholmen holme
Ny, Södra sn /Se Fagersmyrsrösen råmärke Gatan beb. Stubbhälln skär
Askedalen Saknas Finnåsen ås Gatan beb. Stussholmen holme
Barås by Fågelmyrsrösen råmärke Grorud gd Vaholmen holme
Barås Saknas Getåsen ås Grorudstorp, se 1 Färmsås gd Vålmossen terräng
Barås, Södra prästboställe /Se Stora Granhultet skog Gunnarsrud, Norra gd Örehamn vik
Baråstorp Saknas Grinnebrädet råmärke Gunnarsrud, Södra gd Örudden udde
Björkås torp Grågåsdalen dal Gustavsberg beb. Örö, se Örudden udde
Bockerud Saknas »Göfflinzrösen» råmärke Gärdet beb.  
Bortan Saknas Hamnudden udde Gärdet beb.  
Bråten Saknas Hamnåsarna åsar Hagaberg beb.  
»Bullerhult» Saknas Hjuldammsåsen ås Hagen beb.  
Bångserud säteri Hoggstret förr ägomark? Hagen beb.  
Bångserud gd Holmbergen berg Hagen beb.  
Dalen hemman Holmen terräng Haget beb.  
Dammhultet Saknas Hult, Norra terräng Hjuldammen beb.  
Fyxnäs förr bebyggelse? Hult, Södra terräng Humledalen gd  
Färmsås Saknas Hädderud terräng Hällbostad gd  
Färmsås by Hällebacken Saknas Hällbostad bebyggelse  
Grorud Saknas Hästholmen halvö Högerud beb.  
Grorud by Hästholmen udde Järpås gd  
Grorud by /Se Hästholmen udde Kacken hmd  
Grorudstorp, se Färmsås Saknas Hästholmen udde Kocklanda, S. Saknas  
Gumbol Saknas Hästholmen udde Kvarntorp gd  
Gunnarsrud Saknas Hästholmshamn hamnplats [Kyrkobyn l. Nyberg] gd  
Humbodalen torp Högåsen råmärke Källsbäck gd  
Håkanstorp Saknas Högåsen Saknas Lillmossen beb.  
Hällbostad by Järpåsen höjd med fornborg /Se Lillängen beb.  
Hällbostad kronohemman Kansmossen, Karsmossen, Korsmossen Saknas [Lofterud] gd  
Halbosta Saknas Karlsberg terräng Lövås gd  
Järpås Saknas Killingholmarna, Södra holmar Mellgården gd  
Kvarntorp gård Killingsholmarna, Södra holmar Mossen bebyggelse  
Kvarntorp Saknas Killingsholmarna, Södra holmar Mosslyckan beb.  
Kyrkebyn gd *Kiällbäcksudden udde Nyberg, se 1 Kyrkobyn gd  
Kyrkebyn Saknas Kobråten terräng Nybyggerud beb  
Kyrkeby säteri Korsstigåsen råmärke Ramstad gd  
Kyrkebyn gd? Kristamyren myr Ramtorpet beb.  
Kyrkobyn Saknas Kroketallen udde Rönningen beb.  
Kyrkebyn gd Kungsåsen höjd med fornborg /Se Rördalen gd  
»Kielsether» Saknas Kungsåsviken vik Sjönnebol gd  
Källsbäck Saknas Kungsåsviken vik Slättvål gd  
Lillängen Saknas Kungsåsviken vik Solbacken bebyggelse  
Lofterud gd Kvarnbäcken Saknas Staviken beb.  
Lofterud Saknas Kvarntorpsåsen råmärke Stegerdalen gd  
Lofterud gd Kvarnudden udde Söderhult beb.  
Lökene skattehemman Kvarnåsen gränsmärke? Takene gd  
Löfås by Kyrkebyåsen råmärke Våle gd  
Lövås torp Kåre udde råmärke Våletorp gd  
Mellgården by /Se Källdalen dal Västegården gd  
Mällgården by Källhallen el. Kärråsrös råmärke Västergården bebyggelse  
Mällgården gård Källåsen råmärke Västerås bebyggelse  
Mellgården by Källåsen råmärke Västerås beb.  
Mellgården Saknas Käringstenen sten Åstorp gd  
Mellgården by /Se Lakeskär skär Örehamnsdalen gd  
Mossen Saknas Lakeskär ö Örud, Norra gd  
Montorp Saknas Lakeskär skär Örud, Södra gd  
Ramfred Saknas Lakskiär, se Lakeskär skär    
Ramstad by Lebomossen förr ägomark?    
Ramstad by Lillåsen råmärke    
Ramstad gd Lunddalen ägomark    
Ramstad by Långbråten ägomark    
?Ramstad by Mofikerud terräng    
Ramstad by Mossdalen dal    
Ramstad by »Moßehult» Saknas    
Ramsta by /Se Myren terräng    
Ramstad by Nolbodudden udde    
Ramstad by Quarnwik, se Kungsåsviken vik    
?Ramstad by qvarnviken, se Kungsåsviken vik    
Ramstad Saknas Rammerud terräng    
Ramstad by Ramstaberget berg    
Ramstad by /Se Ramstadvassen Saknas    
Rördalen by Rosenlund terräng    
Rördalen Saknas Rösåsen råmärke    
Sjönnebol gd Sandbergerud terräng    
Skönnebol Saknas Sjödalen el. Tömte Saknas    
Skönnebol säteri Sjörönningen förr ägomark?    
Sjönnebol herrgård Skalledalen Saknas    
Sjönnebol herrgård Skogerud ägomark    
Sjönnebol gd /Se Skrusholmen, se Strutsholmen holme    
Skogen Saknas Skårdalsrösen råmärke    
Slättvål hemman Skällåsen?, Skullåsen? råmärke    
Stegerdalen gd Skäret skär    
Takene Saknas Sloingen, se Stensholmen holme    
Takene gd /Se Smååsen Saknas    
Tostaryd Saknas Sparåsen Saknas    
Törstatorp förr torp? Stackängen ägomark    
Våle by Stafh:, se Vaholmen ö    
Våle by Stavik hamn    
Våle Saknas Staviken vik    
?Våle Saknas Staviken vik    
»Wåla» Saknas Staviken vik    
Våle by Staviken vik    
Våle Saknas Staviken vik    
Våle by /Se Stavik hamn    
Våle by /Se Staviken vik    
Våletorp Saknas Staviken vik    
Västegården Saknas Staviken vik    
Västegården gård Staviken vik    
Åstorp by Stenholmen holme    
Åstorp Saknas Stenholmen ö    
Örud by Stenholmen holme    
Örud Saknas Steningen, se Stenholmen ö    
  Stensholmen holme    
  Stenrösviken vik    
  Stenstrand strandområde    
  Strutsholmen ö    
  Strutsholmen ö    
  Strutsholmen holme    
  Strutsholmen ö    
  Strutsholmen holme    
  Strutsholmen holme    
  Stubbholmen, se Strutsholmen holme    
  Stubbhällen skär    
  Stussh:, se Strutsholmen ö    
  Stussholm, se Strutsholm ö    
  Stälpmyren myr    
  Sågdammsbäcken bäck    
  Södra bäcken Saknas    
  Takeneåsen råmärke    
  Tappemuren terräng    
  Tappängen terräng    
  Tjärgravmon Saknas    
  Toppen hagmark?    
  Torpbacken skogsbacke?    
  Trinda klubben grund?    
  Trollberget gränsmärke?    
  Trågåsen gränsmärke?    
  Tängbergerud terräng    
  Ulvåsen ås    
  Vaholmen ö    
  Vaholmen holme    
  Vaholmen ö    
  Vaholmen holme    
  Vaholmen holme    
  Vakåsen ås    
  Vekåsen Saknas    
  Vekåsen, Lilla Saknas    
  Vekåshultet Saknas    
  Vekåsrös råmärke    
  Vibotten terräng    
  Våle mosse mosse    
  Vålängen förr ägomark?    
  Vägen terräng    
  »Wältesteenen och Högåsen» Saknas    
  Vändrösen på Högåsen Saknas    
  Värnås terräng    
  Åslefläck? äng    
  Ängåsen Saknas    
  Örehamn, se Örö hamn vik    
  Örehamn hamnplats    
  Örudshamnen Saknas    
  Örudsåsen Saknas    
  Örö halvö    
  Örö hamn vik    
  Örö hamn vik    
  Örö hamn vik    
  Örö hamn vik    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.