ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svanskogs socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 256 Bebyggelsenamn : 644 Naturnamn : 205
Svanskog sn Alen sjö /Se Svanskogs socken sn Svanskogs socken sn
Svanskog sn Arken ägomark Svanskog sn förklaringar Abborrtjärn(et) tjärn
Svanskog sn *Barlindamyr råmärke /Se Svanskog sn Aborrtjärn, Västra tjärn
Svanskog sn Barlindamyr Saknas Svanskog sn Baronetjärnet, el. Pantertjärnet tjärn
Svanskog sn Barlindamyr råmärke /Se Svanskog sn Björkudden udde
Svanskog sn /Se Barlindamÿr? gränsmärke /Se Svanskogs spetor inbyggarbeteckning Blackan ö
Svanskog sn Barlindamyr råmärke /Se Svanskogsspetorna inbyggarbeteckning Bockebergsbacken backe
Svanskog sn Baronetjärnet tjärn Adamskerud torp Bockstadstjärnet tjärn
Svanskog sn Baronetjärnet tjärn Adamskerud hmd Bollsbybräckan höjd
Svanskog sn ?Baronetjärnet tjärn Adolfslund, se Mossen torp Bollsbymoarna terräng
Svanskog sn Beckerud skogsområde Adolfslund torp Brandholmen holme
Svanskog sn Bergsmyren sankmark Akerud hmd Broängsviken vik
Svanskogs sn sn Blackan ö /Se Arken hmd? Bråtbäcken bäck
Svanskog sn Bockstadshöjden höjd Aspbacken hmd Dalesjön sjö
Svanskog sn Bockstadstjärn sjö Backen hmd Dalesjön sjö
Svanskog sn Bockstadtjärnet tjärn Backen hmd Degernäset udde
Svanskog sn Bruna holmen holme Backtorpet torp, nu rivet Degernäsviken vik
Svanskog sn Brända myren myr Baggerud torp Djupholmen holme
Svanskog sn Bäckrönningen ägomark? Baggerud, se Baggerud, Lilla torp Domarbacken höjd
Svanskog sn Bäckån Saknas Baggerud, Lilla torp Drögsjön sjö
Svanskog sn Daalborumpan, se Dalboredden del av sn Bekerud torp Drögsjön sjö
Svanskog sn /Se Dalboredden del av sn Bekerud torp Edsbron bro
Svanskog sn /Se Dalen skogsområde Bergane bebyggelse Eldan sjö
Svanskog sn /Se Dalsjön sjö Bergane hmn Eldan sjö
Svanskog socken m.m. /Se Dalsjön sjö Berget hmd Eldan sjö
Svanskog sn /Se Dalsjön sjö Berget hmd Fjälletjärnet tjärn
Svanskogs ulvar inbyggarbeteckning /Se *Dalsrået gränsmärke Berget hmd Fjälltjärnet tjärn
Bergane by Dalviken vik Bergsmyren hmd Flackan äga
Bergane by Dammberget höjd Bettylund torp Flackudden udde
?Björbyn by Degnäsudden udde Bettylund torp Floken skär
Björbyn by Delebäcken bäck Bjured hmd Flädersjötjärnet tjärn
Björbyn by *Djupdalen dal Björbyn by Furmotjärnet tjärn
Björbyn by *Djupedalen dal Björnbyn bebyggelse Furmotjärnet tjärn
Bollsbyn by *Djupdalsviken vik Björkbacken hmd Furmotjärnet tjärn
Bollsbyn by Drögsjön sjö Björkebacken hmd Furukulletjärn, se Furmotjärnet tjärn
Bollebyn Saknas Drögsjön sjö Björnerud hmd Furukulletjärnet, se Furmotjärnet tjärn
Bollsbyn by /Se Drögsjön sjö Björnerud hmd Fågelmyren mosse
Byn by Drögsjön sjö Bockeberget hmd? Gaterudsbäcken bäck
Byn by Drögsjön sjö Bocketorp, se Backtorpet torp, nu rivet Gorrtjärnet tjärn
Byn Saknas Dulpatjärn sjö Bockstad hmd Gransjömossen mosse
Byn by Eldan sjö Bockstad hmd Gransjön sjö
Bäcken by Eldan sjö /Se Bodane hmn Gransjön sjö
Dalboredden Saknas Eldan sjö /Se Bodan hmn Gravtjärn tjärn
Dalboredden, el. Dalborumpan del av sn Emnerskogssjön sjö Bodane bebyggelse Grytterudsbäcken bäck
Dalboredden del av sn /Se Emneskogssjön sjö /Se Bodane, Nord hmd Grytterudstjärn tjärn
Dalboredden del av sn /Se Emneskogssjön sjö /Se Bodane, Syd- hmd Grågåstjärn tjärn
Dalboredden del av sn /Se Emsjön, se Ämmeskogssjön sjö Bollsbyn by ?Gråsjömyren mosse
Dalbo-Rumpan Saknas Emskogs Siön, se Ämneskogssjön sjö Bollsbyn bebyggelse Grönsjösjön, se Gransjön sjö
?Djurud gd Ersmyren myr Bollsbyn by /Se Gränsjön, se Gransjön sjö
Ed gård Finnhålan terräng Brinka torp Gårtjärn, se Gorrtjärnet tjärn
Embeskog, se Ämneskog förr egen sn, nu del av sn Finnhålan terräng? Brinka torp Hallandaknatten berg
*Embeskog förr sn /Se Finntorpsåsen ås Brokasan lht Halneknatten, se Hallandaknatten berg
Finntorpet gård /Se Fjällbäcken bäck Bron hmd Halneknatten höjd
Finntorp tp /Se Flogamossen mosse Bron hmd Hansgärdet äga
Flatsbyn Saknas Furmostjärn, se Furukulletjärn Saknas Bråten hmd Hartaka udde
Gaterud by Furmotjärnet tjärn Bråten lht Hedmyren, se Kroksmyren myr
»Giöerudh» Saknas Furmotjärnet tjärn Bråten rivet torp Hognerudsknatten berg
Gransjön Saknas Furmotjärnet tjärn Bråten, Stora hmd Hognerudsknatten höjd
Grensiö Saknas Furubergstjärn sjö Bräcka hmd Hognerudsälven älv
Gränsjön by? Furukulletjärn tjärn /Se Bräcka hmd Hognerudsälven älv
Gränsjön by Furumokärnet Saknas Bränna torp Holmtjärn tjärn
Gränsjön by /Se FurunasKärn, se Furmotjärnet tjärn Bränna torp Hugnerudsbron bro
Görud Saknas Gaterudsfjällen berg Brännmyren torp Hålkullen höjd
Hallanda Saknas Getebron bro Buatorpen hemmansdelar Hästeholmen holme
Hallanda by Gjönäs Sundet, se *Gönässundet sund Butorpet torp, (hmd?) Högebacke höjd
Hallanda gd /Se *Glasåsen berg Butorpet, Nedre hmd Högsälven älv
Hallanda gd /Se *Grönsjöröset gränsmärke Butorpet hmd Höjdbäcken bäck
Hedane by Gränssjön sjö Byggningen hmd Höjdåsen höjd
Hedane Saknas Gränsjön sjö /Se Byggningen hmd Jutbodåsen höjd
Hedane kapell ruin efter kyrka /Se Gulsiön, se Dalsjön sjö Byggningen hmd Kalven, övre sjö
Högen by Gårtjärn sjö Byn by Kalven, Övre sjö
Koppungen Saknas Gärdet ägomark Byn bebyggelse Karsviken vik
Koppungen by *Gönässundet sund Byn by /Se Karsviken Saknas /Se
Koppungen by /Se Hackebromossen mosse Bäcken by Kattåsen höjd
Krakstad by? Hallandaknatten berg Bäcken bebyggelse Killungeholmen holme
?Krubbenäs gd Hallandamossen mosse Bäcken kvarn, nedlagd och riven Kobergsängen äga
Kålö by Hartakeviken vik Bäcken rivet torp Kobergsängsbäcken bäck
Källbyn Saknas Hedhagsudden udde Bäcketorpet lht, f.d. soldattorp Koppungsbron bro
Källsbyn by *Hedmossen mosse Bäckrönningen hmd Koppungsbäcken bäck
Kellsbyn by Hedmossen mosse Bäckängen hmd Korpåsen höjd
Kellsbyn by *Hedmossen, Västra o. Östra mossar Börfälterud f.d. soldattorp Korsbräckan Saknas
Källbyn by *Hedmossen, Västra o. Östra mossar Dalarne hmd Korsbäcken bäck
Källbyn by *Hedsten gränsmärke? Dalarne hmd Krakstadstjärn tjärn
Kellsbyn by *Hedstenen gränsmärke Dalarne hmd Krokmyren myr
Källbyn Saknas ?Hedtorpadyvel tjärn Dalboredden sockendel Kroppälven älv
Källtegen by Hedtorpadyvel tjärn Dalen hmd Kulledalskasarna terräng
Källtegen by Hedtorpen terräng Damberget rivet torp Kultjärn, se Kuvetjärnet tjärn
Källtegen Saknas *Hemossen mosse Dammberget torp Kuvtjärnet tjärn
Källtegen by *Hidestenen gränsmärke Dammyren rivet torp Kuvetjärnet tjärn
Malåna by *Hieberget berg Delebråten, se Bråten lht Kuvetjärnet tjärn
Mosstakan gd /Se *Histen sten Djured, se Djurud hmn Kvarnåsen ås
Mosstakan by /Se Hugnerudself älv Djurud hmn Kålömossen mosse
Norane by Hållsbydyveln mosse Djurud bebyggelse Källbysjön sjö
Norane by Högarna terräng Dyvelsberg lht, riven Källbysjön sjö
Norane gd /Se Höglunda terräng Där fram hmd Källbyälven älv
Näs Saknas Högviken vik Där framme hmd Källkroken äga
Näs by Hökelidstjärnet tjärn Där framme hmd Källtegsberget höjd
Näs by Hökelidstjärnet tjärn Där norr hmd Kämpängen äng
Remmesnäs gd /Se Järnsjön sjö /Se Där norr i hmd Laxetjärn tjärn
Rållsbyn Saknas *Kallnäs sundet sund Där sör hmd Lennarts holme holme
Rolfsbyn Saknas Nedre Kalfven sjö Där uppe hmd Lennarts holme holme
Rållsbyn by Öfre Kalfven sjö Där väst hmd Lerhålebäcken bäck
Rållsbyn by /Se Kalven, Övre o. Nedre sjöar Där väst i hmd Leverhedamossen mosse
Rörtegen Saknas Kalven, Nedre o. Övre sjöar /Se Där väst i buskarna hmd Leverhedstjärnet tjärn
Skarbol by *Kilafjället höjd (m. gränsmärke) Där öst hmd Leverhedstjärnet tjärn
Skarbol Saknas Killingeholmen holme Där öst i hmd Lillekalven, se Kalven, övre sjö
Skarbol, Södra kyrkohmn /Se Knäppås terräng Ed bebyggelse Lillåsen höjd
Skarbol by /Se Kobergsängen terräng Edskvarn kvarn, numera nedlagd Limtjärn, se Lindtjärn tjärn
?Skålerud by Koholmeudde udde Edskvarnen kvarn Lindtjärn tjärn
Skulerud Saknas Koppungsmyren terräng Edskvarnen Saknas /Se Lindtjärnsåsen höjd
Skålerud by Krokstadstjärn sjö Ekerud hmd Lofterudsviken vik
Skålerud by /Se Krubbenæssund Saknas Ekehagen hmd Lommetjärn tjärn
Skäggebyn by Krubbenässund sund Ekhagen hmd Långudden udde
Skäggebyn Saknas Krubbenässund sund Enehagen hmd Långviken vik
Skäggebyn by? Kråkehargen terräng Enehagen hmd Malåälven älv
Skäggebyn by /Se Kråkehargen terräng /Se Enerhagen hmd Martikullen kulle
Skäggebyn Saknas /Se *Kvarndammen damm Enerhagen, se Enehagen hmd Mellanholmen holme
Sköllerud, se Skålerud by Kvickerudmossen mosse Ettan rivet torp Mellan-Svan sjö
Slirud by Kyrkudden udde Fattigstugan, Stora och Lilla hmd Mosstjärnet tjärn
Slirud gård /Se Källbysjön sjö Finnbacken, se Finnhålan hmd Muggedalarna dalar
Stommen, se Svaneholm gd *Källtegsrös röse Finnehålen torp Myr(e)sjön sjö
Strand Saknas *Källtegsröset gränsmärke Finnhålan hmd Myresjön sjö
Strand by Källtegsudden udde Finnhålet lht Myrsjön sjö
Stålsbyn by Källtegsön ö Fin(n)torp bebyggelse Myrsjön sjö
Svaneholm gd Källtegsön ö Finntorpet by Mysebergen berg
Svaneholm herrgård Laxtjärnet tjärn Finntorpet hmn Målanatjärn, se Ödebytjärnet tjärn
Svaneholm brk Lennartsholme holme Fintorp bebyggelse Nicktjärnet tjärn
Svaneholm brk *Lilletjärn tjärn Fintorpet, se 2 Mosstakan bebyggelse Nicktjärnet tjärn
Svaneholm brk Leverhedsmossen mosse Fisket hmd Nicktjärnsberget, se Högebacke höjd
Svaneholm samhälle /Se Leverhedstjärnet tjärn Fjellane, Lilla bebyggelse Nordholmen holme
Svaneholm samhälle /Se Leverhedsåsen Saknas Fjällane bebyggelse Noresundet sund
Tängelsbyn Saknas Lillälven å Fjällane, Lilla bebyggelse Noresundet sund
Ågillserud gd:ar /Se Lommetjärn sjö Flaga torp Noråsen höjd
Ämneskog förr egen sn, nu del av sn /Se Lundbäcken bäck Flaga torp, nu rivet Näsmossen mosse
Ämneskog f. sn, nu del av sn *Lundbäcks sten gränsmärke Fogelåsen, se Fågelåsen hmd Näsviken, Västra och Östra vikar
  Lure terräng Fram i gården hmd Olebergen höjd
  *Lyängen äng Fridhem lht Oleviken vik
  Långemossen mosse Furmon torp Pantertjärnet, se Baronetjärnet, el. Pantertjärnet tjärn
  Långemyren myr Furumon torp Pettersgårdsmossen mosse
  Långviken vik Furumon, se Furmon torp Pettergårdsmossen Saknas /Se
  Långviksåsen ås Futten hmd? Ragnhildsudde udde
  Mahlåkiärn tjärn Fyrmon lht, nu riven Ranneberget berg
  Malåhna Kärn, se Ödebytjärnet tjärn Fågelåsen torp Rudsberget höjd
  Malån Saknas Fågelåsen hmd Råskogstjärn tjärn
  Malånatjärn sjö Gadderud f.d. soldattorp Råskogstjärnet tjärn
  Malåviken vik Gatan hmd Rödbergen berg
  Malåälven å /Se Gatan hmd Rössbergsåsen höjd
  Megdy göl Gaterud hmn Röstigsbäcken bäck
  Mellanfjället höjd Gaterud bebyggelse Saltholmen holme
  Mellan-Svan sjö Gransjön hmn Saltholmen holme
  Mellansvan sjö Gransjön bebyggelse Sandholmen holme
  Mellan-Svan sjö Grenegendomen hmd Sandholmen holme
  Mellan-Svan sjö Grenerud hmd Sandudden udde
  Mellan-Svan sjö Grensjön, se Gransjön bebyggelse Sandviken vik
  Mellan-Svan sjö Grinden torp Skarbolstjärnet tjärn
  Mellan-Svan sjö Gryterud, se Grytterud bebyggelse Skarbolstjärnet tjärn
  Mellan-Svan sjö /Se Grytterud by Slirudsviken vik
  Mosebacke terräng Grytterud bebyggelse Slängserudsuddarna uddar
  Muggedals källa gränsmärke Grytterud utjord Slängserudsuddarna uddar
  Muggedals källa gränsmärke Grytterud, Nord- hmd Slättåsen höjd
  Muggedals källrös gränsmärke Grytterud, Sör hmd Smesserstjärnet tjärn
  Myrebacka terräng Gränsjön, se Gransjön hmn Smesserstjärnet Saknas /Se
  Myreviken vik Gränsjön, se Gransjön bebyggelse Smörhålan terräng
  Myrsjön sjö Grönerud lht, f.d. soldattorp Spjutttjärn tjärn
  Mysseberget höjd? Grönsjön, se Gransjön bebyggelse Stenöre stengrund
  Märrholmen holme Gärdet hmd Stommerudstjärn tjärn
  Noresundet Saknas /Se Gärdet hmd Stora bråte terräng
  *Näs härads rå gränsmärke Gärdet hmd Stormyren äga
  Näsviken vik Gärdet hmd Stortjärnet tjärn
  Näsviken del av Mellan-Svan Gärdet hmd Stortjärnshöjden höjd
  Ommen udde Gärdet hmd Storön ö
  Ormekullen berg Gärdet torp Storön ö
  Oxdalen terräng Gärdet, norra hmd Stubberudsbackarna höjd
  Oxdyveln mosse Gökerud torp Stöterud äga
  Panter Kärn, se Baronetjärnet tjärn Hagen hmd Sundet sund
  *Pantertjärn tjärn Hagen hmd Sundet sund
  Panteruds Kiärn, se Baronetjärnet tjärn Hagen hmd Sundsholmen holme
  *Pökerudsliden lid Hagen hmd Sundsholmen Saknas /Se
  *Pökerudsliden Saknas Hagen hmd Svan, Mellan- sjö
  Raggemyren myr Haget hmd Svan, Västra sjö
  Rannberget berg Haget torp Svan, Östra sjö
  Remmen Laus, se Dalsjön sjö Halbacken hmd Svaneholmsälven älv
  Remmen sjö /Se Hallanda by Svanholmsdyvlarna sjö
  Ronnebäcken bäck Hallanda hlp Svanholmsmossen mosse
  ?Råbergsröset berg Hallanda bebyggelse Svarttjärn tjärn
  ?Råbergsröset berg Hallebräcka, se Karlinerud hmd Svarttjärnshöjden, se Höge backe höjd
  Råbergsröset gränspunkt Hallerud lht Sågälven älv
  Råskog terräng Hallerud avs. lht, f.d. soldattorp Tjuvholmen holme
  Råskogstjärnet tjärn Hansegendomen hmd Tjuvholmen holme
  Römossemyren sankmark Hedane by Tjärnskasen Saknas /Se
  *Rörberget berg Hedane bebyggelse Tängelsbytjärnet, se Skarbolstjärnet tjärn
  *Rörberget berg Hedane, Norra bebyggelse Vallebergsholmen holme
  Saltholmen holme Hedane, Södre Saknas Västare Svan sjö
  Sandtegsmossen mosse Hedane, Yttre hmn Äldan sjö
  Sandviken vik Hedane, Yttre Saknas Äldan sjö
  Sandviken vik Hedbråtarna torp Älnen sjö
  *Skarbolsbron bro Hedtorpen lht Ämmeskogssjön sjö
  Skarbolstjärn sjö Herrgården hmd Ämmeskogssjön sjö
  Skeppenäsudden udde Herrgårdsjorden hmd Ämmeskogssjön sjö
  Slirudself älv Hognerud by Ämmeskogssjön sjö
  Slättmyren myr Hognerud bebyggelse Ödebytjärnet tjärn
  Sovarängen äng Hognerudskvarnen kvarn Ödebytjärnet tjärn
  Spjuttjärnet sjö Hognerudstorp(et) torp Ömmeln sjö
  Spjuttjärnsmossen mosse Hugnerud, se Hognerud by Ömmeln sjö
  Stormossen sankmark Hugnerud, se Hognerud bebyggelse Östare Svan sjö
  Stormossen mosse Hugnerudskvarnen kvarn  
  Stortjärn sjö Hugnerudstorp, se Hugnerudstorpet hmd  
  Mellersta Svan sjö Hugnerudstorpet hmd  
  Östra Svan sjö Hultet skogvaktarbostad  
  Suan Lacus, se Väster-Svan o. Mellan-Svan sjö Hålan hmd  
  Swan Lacus, se väster-Svan o. Mellan-Svan sjö Hålan hmd  
  Svan sjö /Se Högbråten torp?  
  Svan sjö /Se Högen hmn  
  Svan, Västra, Mellan- o. Östra sjöar /Se Högen hmn  
  Öster-Svan del av sjö Högen bebyggelse  
  Svan sjö(ar) /Se Högen hmd  
  Svanen, se Svan sjö /Se Högen hmd  
  Svaneholmeselfven älv Högen hmd  
  Svanskogsfjället Saknas Högen, Nedre hmd  
  Svarte dal dal Högen, Övre hmd  
  Svarttjärn sjö Högfälterud f.d. soldattorp  
  *Svartön Saknas Höglunda lht  
  Trossviken vik Höglunda torp  
  Tyskerud terräng Högskvarnen kvarn  
  *Vikebotten bäck? Högssågen förr såg  
  *Virebäck bäck? Högstorpet hmd  
  Vrån sankmark Högstorpet hmd  
  Vrånemyren myr Höjden torp  
  Väster-Svan sjö Höjden torp  
  Väster-Svan sjö Höjden lht  
  Väster-Svan sjö Hökelian, se Hökeliden hmn  
  Väster-Svan sjö Hökelian, se Hökliden bebyggelse  
  Väster-Svan sjö Hökelida, se Hökliden bebyggelse  
  Väster-Svan sjö Hökeliden hmn  
  Vestra Svan sjö Hökelitorp, se Höklitorpet hmd  
  Vestra Svan sjö Hökliden bebyggelse  
  Åmålen, se Ömmeln sjö Höklitorpet hmd  
  Åmål-Siön, se Ömmeln sjö Hökstorpet Saknas /Se  
  *Äggelstenen gränsmärke (I) haget hmd  
  *Äggelsten gränsmärke Intagan, se Intaget lht  
  Ällekerud terräng Intaget lht  
  Ämmeskogssjön sjö Intaget lht  
  Ämmeskogssjön sjö Intakan lht  
  Ämmeskogssjön sjö Isaklotten hmd  
  Ämneskogssjön sjö Iverud hmd  
  Ämmeskogssjön sjö Ivre hmd  
  Ödebytjärnet tjärn Ivre, se Iverud hmd  
  Ödebytjärnet tjärn Jonsegendomen hmd  
  Ödebytjärnet tjärn Jonsgården hmd  
  Ömmeln sjö Jonsgården hmd  
  Ömmeln sjö Kallinskerud hmd  
  Ömmeln sjö Karlinerud, se Kallinskerud hmd  
  Ömmeln sjö /Se Karlinerud hmd  
  Ömmeln sjö /Se Karlslycke(?) avsöndr.  
  Ömmeln sjö /Se Karsnäs lht  
  Ömmeln sjö /Se Kasen hmd  
    Kilsborg hmd  
    Kilsborg hmd  
    Kjellsbyn, se Källbyn bebyggelse  
    Klockargården hmd  
    Klockargården hmd  
    Knatten hmd  
    Knäppåsen hmd  
    Kobergsängen lht, nu riven  
    Koppfälterud lht  
    Koppungen by  
    Koppungen bebyggelse  
    Koppungsmyra lht, nu riven  
    Korsbäcken torp  
    Krakstad by  
    Krakstad bebyggelse  
    Krakstatorpet torp  
    Kraksta(ds)torpet hmd  
    Krogen, se Kron hmd  
    Krogen, se Kron hmd  
    Krokstadsberg, se Krakstadstorpet hmd  
    Kron hmd  
    Kron hmd  
    Kroppa förr såg o. kvarn  
    Kroppalund hmd  
    Krubbenäs hmn  
    Krubbenäs bebyggelse  
    Kullarne hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen lht  
    Kullen torp  
    Kullen rivet torp  
    Kullen hmd  
    Kulterud hmd  
    Kvarnängen hmd  
    Kvickerud lht  
    Kvickerud torp  
    Kyrkogården begravningsplats  
    Kyrkoplanen avsöndr.  
    Kyrkudden torp  
    Kyrkudden hlp  
    Kåhlö, se Kåled bebyggelse  
    Kålbergstorp hmd  
    Kålbergstorpet hmd  
    Kåled by  
    Kåled bebyggelse  
    Kålö, se Kåled by  
    Kålö, se Kåled bebyggelse  
    Källarn hmd  
    Källarn, väst på gården hmd  
    Källbykasan lht  
    Källbykasan torp  
    Källbyn by  
    Källbyn bebyggelse  
    Källbyängen hmd  
    Källerud f.d. soldattorp  
    Källsbyn, se 1 Källbyn Saknas  
    Källtegen by  
    Källtegen bebyggelse  
    Källtegsmon lht  
    Källtegsmon lht  
    Landerud torp  
    Landerud Saknas  
    Lefverheden bebyggelse  
    Lerholmen hmd  
    Lerholmen, se Lerhålan hmd  
    Lerhålan torp  
    Lerhålan Saknas  
    Lerhålan hmd  
    Lerkasen torp  
    Lerkasen torp  
    Leverheden by  
    Leverheden, se Leverheden bebyggelse  
    Lilla haget hmd  
    Lilla Mosstaka bebyggelse  
    Lilla Mosstakan, se Finntorpet by  
    Lilla Måstaka bebyggelse  
    Lillberget hmd  
    Liljenbäck torp  
    Lillängen hmd  
    Lotterud hmd  
    Lotterud hmd  
    Lotterud hmd  
    Lund hmn  
    Lund bebyggelse  
    Lund hmd  
    Lundby lht  
    Lundtorp, se Lundtorpen lht  
    Lundtorpen lht  
    Lundtorpen torp  
    Lure hmd?  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan, Nedre hmd  
    Lyckan, Övre hmd  
    Lyckorna, övre o. nedre hmd  
    Långudden lht  
    Löverud torp  
    Löverud rivet torp  
    Löfverud, se Löverud rivet torp  
    Malån by  
    Malån bebyggelse  
    Malåna, se Malån bebyggelse  
    Markängen hmd  
    Marterud stuga  
    Marterud torp  
    Meklerud hmd  
    Meklerud hmd  
    Mellanbacken hmd  
    Mellanbacken hmd  
    Mellanbacken hmd  
    Mellbyn lht  
    Mellbyn, se Mällbyn lht  
    Mon hmd?  
    Mon, se Källtegsmon lht  
    Mon torp  
    Mossen torp  
    Mosserud hmd  
    Mosserud hmd  
    Mossrönningen hmd  
    Mossrönningen torp?  
    Mosstakan bebyggelse  
    Mosstakan bebyggelse  
    Mosstakan bebyggelse  
    Mostaka, se 1 Mosstakan bebyggelse  
    Muggedalen utjord  
    Myra lht, nu riven  
    Myra torp  
    Myrebacka hmn  
    Myrebacka bebyggelse  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myrås hmd  
    Målerud torp  
    Måstaka, St., se Mosstakan bebyggelse  
    Mällbyn lht, förp.  
    Ned i gården hmd  
    Ned i stugan hmd  
    Ned i stugan hmd  
    Ned i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Nergården hmd  
    Nergården hmd  
    Nergården hmd  
    Norane by  
    Norane, se 2 Norane, Lilla bebyggelse  
    Norane, Lilla bebyggelse  
    Nord-Grytterud, se Grytterud, Nord hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordgården, Norra hmd  
    Nordgården, Södra hmd  
    Nordstugan hmd  
    Norerud lht, f.d. torp  
    Noresund, se Noresundet hmd  
    Noresundet hmd  
    Normon hmd  
    Norr i skogen hmd  
    Norr i stugan hmd  
    Norrfintorpet hmd  
    Norrgården hmd  
    Norrgården hmd  
    Norrmon hmd  
    Norrmon hmd  
    Nortorpet hmd  
    Nortorpet torp  
    Nystugan hmd  
    Nämndemansgården hmd  
    Nämndemansgården hmd  
    Näs hmn  
    Näs bebyggelse  
    Näs bebyggelse  
    Näs bebyggelse  
    Näset hmd  
    Näset hmd  
    Ostekasen torp  
    Pettersgården hmd  
    Ramossen torp  
    Ramossen rivet torp  
    Remmesnäs hmn  
    Remmesnäs bebyggelse  
    Rena hmd  
    Rolfsbyn, se Rållsbyn by  
    Rolfsbyn, se Rållsbyn bebyggelse  
    Rollsbyn, se Rållsbyn bebyggelse  
    Rållsbyn by  
    Rållsbyn bebyggelse  
    Rållsbyn by /Se  
    Råskog hmn  
    Råskog bebyggelse  
    Räfvetorp, se Rävtorp rivet torp  
    Rävtorp rivet torp  
    Römosserud rivet torp  
    Rönningen hmd  
    Rönningen torp  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen torp  
    Rösa hmd  
    Rösa hmd  
    Röskog, se Råskog hmn  
    Röstegen hmn  
    Röstegen bebyggelse  
    Röstigen, se Röstegen hmn  
    Röstigen, se 1 Röstegen bebyggelse  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sandhaget lht  
    Sandviken, se Tuggslite torp  
    Siken f.d. soldattorp  
    Sjukstugan avsöndr.  
    Sjölyckan lht  
    Sjölyckan hmd  
    Sjölyckan torp  
    Sjörud hmd  
    Sjörud hmd  
    Skarbol hmd  
    Skarbol, Nedre hmd  
    Skarbol, norra hmn  
    Skarbol, Norra bebyggelse  
    Skarbol, Södra bebyggelse  
    Skarbolstorp f.d. soldattorp  
    Skarebol, Norra, se Skarbol, Norra bebyggelse  
    Skarebol, Södra, se 1 Skarbol, Södra bebyggelse  
    Skarebol, Södra bebyggelse  
    Skarerud lht  
    Skeppenäs hmn  
    Skeppenäs bebyggelse  
    Skeppnäs, se 1 Skeppenäs bebyggelse  
    Skålerud hmn  
    Skålerud bebyggelse  
    Skäggbyhagen hmd  
    Skäggebyhagen hmn  
    Skäggebyn by  
    Skäggebyn bebyggelse  
    Skäggebyn bebyggelse  
    Skäggebyn bebyggelse  
    Skäggebyn, se Skjäggebyn bebyggelse  
    Skäggerud f.d. soldattorp  
    Skölerud, se Skålerud hmn  
    Skölerud, se 1 Skålerud bebyggelse  
    Slirud hmn  
    Slirud bebyggelse  
    Slirud, norra hmd  
    Slirud, Norra hmd  
    Slirud, södra hmd  
    Slirud, Södra hmd  
    Smedens hmd  
    Smerud hmd  
    Snurra klicknamn på Näset  
    Snurrekungen inbyggarbeteckning  
    Sockenstugplan avs.  
    Sockenstugplan avsöndr.  
    Solsenberg hmd?  
    Solväggen hmd  
    Solvändskasen, se Lerkasen torp  
    Staterud lht  
    Stenbacken hmd  
    Stenhuset hmd  
    Stommen, se 1 Svaneholm bebyggelse  
    Stommerud torp  
    Stommerud f.d. soldattorp  
    Storberget hmd  
    Storängen hmd  
    Strand by  
    Strand bebyggelse  
    Strannerud lht  
    Stubberud hmn  
    Stubberud bebyggelse  
    Stålsbyn by  
    Stålsbyn bebyggelse  
    Stålsbyn by /Se  
    Stålsbytorp, se Nedre Torpet och Övre Torpet torp  
    Stålsbytorpet, övre o. nedre torp  
    Sund by  
    Sund bebyggelse  
    Sundellerud lht  
    Sunderud lht, f.d. soldattorp  
    Sundet hmd  
    Sundet lht  
    Sundserud torp  
    Sundstorpet hmd  
    Sundtemon, se Mon lht  
    Sunnersrud by  
    Sunnersrud bebyggelse  
    Suntemon torp  
    Suterud torp  
    Svanbomerud hmd  
    Svaneholm hmn o. bruk  
    Svaneholm (Stommen) bebyggelse  
    Svaneholm (Stommen) bebyggelse  
    Svanhult, se Marterud stuga  
    Svanskog jv  
    Svanvik lht  
    Svanvik torp  
    Svanås hmd  
    Svensheden hmn  
    Svensheden bebyggelse  
    Svälta lht  
    Sågarna hmd?  
    Sågbacken hmd  
    Sågängen hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sör på gården hmd  
    Sör på gården hmd  
    Sör på gården hmd  
    Sör-Grytterud, se Grytterud, Sör hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörmon hmd  
    Sörmon hmd  
    Sörmon hmd  
    Sörmon f.d. avsöndr. lht  
    Tjärnskasa torp  
    Torpen hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet, Nedre torp  
    Torpet, Övre torp  
    Torpet, övre o. nedre, se Stålsbytorpet torp  
    Tryneviken, se Trönneviken hmn  
    Trönneviken hmn  
    Trönneviken bebyggelse  
    Tuggelite torp  
    Tuggelite torp  
    Tyskerud torp  
    Tyskerud rivet torp  
    Tängelsbyn by  
    Tängelsbyn bebyggelse  
    Tängerud torp  
    Tängerud f.d. soldattorp, avsöndr.  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Wallberg, se Walleberg bebyggelse  
    Wallberg, Norra, se Walleberg, Norra hmd  
    Walleberg bebyggelse  
    Valleberg hmd  
    Walleberg, Norra hmd  
    Vid sten hmd  
    Vistere torp  
    Vistere torp  
    Visterud torp  
    Vrån hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väst på gården hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, nedre hmd  
    Väststugan, Övre hmd  
    Yttre Hedene Saknas  
    Ågilsrud, se Ågärde by  
    Ågilsrud, se 1 Ågärdet bebyggelse  
    Ågärde by  
    Ågärde hmn, (by)  
    Ågärdet bebyggelse  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Ållekere torp  
    Ällekere rivet torp  
    Ängdalen stuga  
    Ängdalen hmd  
    Ängedalen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Öbyn, se Ödebyn by  
    Ödebyn by  
    Ödebyn by  
    Ödebyn bebyggelse  
    Ödebyn kvarn  
    Ömmeln hlp  
    Ön lht  
    Örnerud lht  
    Örnerud torp  
    Öst på gården hmd  
    Öststugan hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.