ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kila socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 268 Naturnamn : 490 Bebyggelsenamn : 773 Naturnamn : 1351
?Kila sn Gräns mellan Sandsbol och Ranglebyn Saknas Kila sn Kila sn sn
Kila sn Abborrmossen mosse Kila sn sn Kila socken socken
Kila sn Abborrtjärn tjärn Kila socken Abborrmossen terräng
Kila sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Kila socken Abborrmossen mosse
Kila sn /Se Abborrtjärn, Stora tjärn Kila sn /Se Abborrtjärn tjärn
Kila sn Aledalen skogsmark Kila ulvar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Kila sn /Se Alrönningen ängsmark? Kilaulvarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Kila Saknas Alviken vik Albacken, Norra hmd Abborrtjärn tjärn
Kila sn Amerikahaget skogsmark Albacken, Södra hmd Abborrtjärn tjärn
Kila sn Backamossen mosse Aldalen ödestuga Aldalsgärdet gärde
Kila sn /Se Backälven älv Allenborg hmd Alhaget gärde
Kila sn Ba(d) gärde /Se Allmänningen riv. förpantn. Allanserud Saknas
Kila sn Barmebäcken Saknas Amerika riv. förpantn. Alrönningen gärde
Kila sn Barnebäcken bäck Anderssons hmd Alviken vik
Kila sn? Betlehem ägomark Anderssonskerud beb Amerika gärde
Kila sn Bjurdammåsen Saknas Anneberg riven stuga Amerika gärde
Kila sn sn Bjurtjärn sjö Avtakan riv. förpantn. Amerika gärde
Kila sn Bjurtjärn tjärn Backa, Stora gd Anickehagen gärde
»Kijla» sn Björkåsholmen holme Backa, Stora gd Apelskog gärde
Kila sn Björndalen dal Backen beb Backbacken backe
Kila sn Björndalen terräng Backen beb. Backgatan väg
Kila sn Björnmyren ägomark Backen hmd Backgärdet gärde
Kila sn Björnmyren myr Backen, Nedre hmd Backholmen näs
Kila sn »Biörtegigen» äng Backen, Övre hmd Backlanden stränder
Kila sn Blötan gärde /Se Backen hmd Backälven älv
Kila sn Blötenhult sankmark? Backhybblet beb. Backälven bäck
Kila sn Bockbråten skogsmark Bastdalen hmd Bangärdet gärde
Kila sn Bockbråtåsen ås Baståsen hmd Barlingen tjärn
Kila sn Bodasjön sjö Bat rivet torp Barlingen tjärn
Kila sn Bodasjön sjö Bergerud soldattorp Barlingen tjärn
Kila sn Bodasjön sjö Berget beb. Barlingtjärn tjärn
Kila sn Bolstorpsbäcken bäck Berget beb. Barnbäcken bäck
Kila sn Borren, se Bovattnet sjö Berget beb. Basbäcken bäck
Kila kv. Bovattnet sjö Berget beb. Bassdalsängen gärde
Kila sn /Se Bovattnet sjö Berget beb. Bat gärde
Kila sn /Se Brasteberget berg Berget beb. Batsudden udde
Kila sn /Se Brasteviken vik Berget beb Berggärdet gärde
Kila socken, pstn /Se Breddalen dal Berget hmd Betesgärdet gärde
kilaspetar inbyggarbeteckning /Se Breddalsbäcken bäck Berget rivet torp Betlehem gärde
Backa, Stora Saknas Brudemåssen, se Brurmossen mosse Berget hmd Bislyckan gärde
Backa, Stora by Brudesten gränsmärke Berget hmd Bjurtjärn tjärn
Backa by Brudesten gränsmärke Berget hmd Bjurtjärn tjärn
Backa, Stora by Brudmåsen, se Brurmossen mosse Berget rivet torp Bjurtjärn tjärn
»Baa» torp Brurmossen mosse Berget hmd Björkbacken backe
Bjurvik Saknas Brurmossen mosse Berget hmd Björkdalsgärdet gärde
?Björkås gd Brurmossen mosse Berget hmd Björkhaget gärde
Björkås Saknas Brurmossen mosse Berget hmd Björkgärdet gärde
Björkås by *Brursten gränsmärke Berget hmd Björklunden gärde
Björkås by *Brursten gränsmärke Björkbacken Saknas Björkstagärdet gärde
Boda Saknas Brännan terräng Björkhagen lht Björkåsbacken backe
Boda by Brännan gärde /Se Björkås gd Björkåsbron bro
Bolet Saknas Brännåsen ås Björkås gd Björkåsholmen holme
Bolet by Bränseln hag /Se Björndalen riven stuga Björkåsälven bäck
Bolet Saknas Budalen dal Björnerud rivet torp Björkåsängen gärde
Bolet by Budalen skogsmark Bockebråtarna riven stuga Björndalen dal
Bolet by Budals rös Saknas Bockerud stuga Björndalen gärde
Bolstorpet Saknas Budalsåsen ås Boda gd Björndalen gärde
Bråten Saknas Buesjön sjö Boda gd Björnlyckan gärde
Bråten by Buesiön, se Knäsjön sjö Bodatorpet beb. Björnmyren myr
Budha Saknas Busjön sjö Bodatorpet hmd Björnmyren skogsskifte
Bunäs Saknas Buvattnet sjö Bofälterud Saknas Björnmyren gärde
Bunäs by Buvattnet sjö Bohultet riven stuga Björnmyren gärde
Bunäs Saknas Buvattnet sjö Bolet gd Blacktjärn tjärn
Bunäs by /Se Buvattnet sjö Bolet gd Blacktjärnet tjärn
Bänterud gård Bykäringen berg Bolstorp beb. Blacktjärn tjärn
Bänterud Saknas Bytesholmen holme Bolstorpet hmd Blacktjärnshöjden Saknas
Stora Dala Saknas Byälven älv Bossa hmd Blacktjärnsåsen höjd
Dalen Saknas Bägle udde udde Bostället soldattorp Blacktjärnsåsen höjd
Dalen by? Bänteruds-Lidtjärn tjärn Bostället soldattorp Blötan gärde
Dalen by Daglösen gärde /Se Breddalen riv. förpantn. Blötenhult gärden
Dammängen Saknas Dalbråten terräng Brittere rivet torp Bockstensgärdet gärde
Djupvik by Dalerud ägomark? Bromanders hmd Bodabäcken bäck
Djupvik(en) Saknas Dalholmen holme Bråten beb. Bodasjön sjö
Ed Saknas Dalängen terräng Bråten beb. Bodasjön sjö
Ed, Södra gård Dammhultemyren myr Bråten beb. Bodasjön sjö
Ed by Dammhultet skogsområde Bråten beb. Boden sjösänkningsområde
Ed Saknas Dammåsen ås Bråten hmd Bodvattnet, se Buvattnet sjö
Ed, Södra Saknas Djupdrågen terräng Bråten torp Bohagen gärde
Ed, Norra Saknas Djupmanskerud gärde /Se Bråten hmd Bohult gärde
Ed by Djupviksåsen ås o. triangelpunkt Bråten hmd Bohultet gärde
Ed, Norra och Södra byar Drågåsarna åsar Bråten hmd Bolsgatan väg
Edet gård Drössviken vik Bråten hmd Bolstorpsbäcken bäck
Ed by? Dysslan gärden /Se Bräckan beb. Boställegatan väg
Edsviken Saknas Dusslingen, se Dösslingen sjö Bräckan hmd Bovattnet, se Buvattnet sjö
Fjäll Saknas dyrslingen, se Dösslingen sjö Bränningen hmd Bovattnet sjö
Fjäll by Dösslingen sjö Bränningen förpantn. Breddalsbäcken bäck
Fjäll Saknas Dösslingen sjö Budalen riven stuga Brillebråten gärde
Flatebyn Saknas Dösslingen sjö Budalen förpantn. Brittgärdet gärde
Flatebyn by Dösslingen sjö /Se Bunäs gd Brodalen gärde
Flatebyn Saknas Dösslingen sjö /Se Bunäs gd Brodalsbräckan backe
Flatebyn by »Ehresteen» Saknas Bunäs hmd Brogärdet gärde
Flatebyn by Elösan gärde /Se Busjön hmd Brogärdet gärde
Flatebyn by /Se Extane ängsmark? Busjöudde förpantn. Brogärdet gärde
Gambol Saknas Finnskäggen terräng Bustället, Nedre hmd Brudmossen terräng
Gambol by Finnskäggen gärde /Se Bustället, Övre hmd Bryggbacken sluttning
Gambol Saknas Fjällmossen terräng Buvassrönningen beb. Bryngelsbro bro
Gambol by Fläskåsen ås Buvattsrönningen hmd Bråten gärde
Gambol by Flöberget Saknas Bygget rivet torp Bråten skogsskifte
Grunnerud gård Frykmans holme holme Byggningen beb. Bråten gärde
Grunnerud Saknas Furnäs udde /Se Byggningen beb. Bråten gärde
Gäddvik riven stuga Furnäsmärren flyttblock /Se Byggningen beb Bråtgatan väg
Hallerud by Futten terräng Byggningen hmd Bråtgärdet gärde
Hallerud Saknas Futteviken vik Byggningen hmd Bråtgärdet gärde
Harnäs by Fågelmyren terräng Byggningen hmd Bråtgärdet gärde
Harnäs Saknas Fållsholmen holme Byggningen hmd Bråtgärdet gärde
Holmerud ödetorp? Fålsholmen holme /Se Bytjärn soldattorp Bråtgärdet gärde
Hyttan hemmansdel /Se Fårhaget terräng Bäcklund beb. Bråtlyckorna gärde
Höke Saknas Fårhaget skogsmark Bäckströmstugan stuga Brännan avbränd plats
Höke Saknas Fårnäs näs Bänterud gd Brännan gärde
Höke by Gambols och Säters ängar ängsmark Bänterud gd Brännåsen höjd
Höke, Norra by Gammbolsholmen holme Dalborönningen riv. bs Bränsla hag
Höke, Norra Saknas Gammelhultet ägomark Dalbråten beb. Budalen gärde
Höke Saknas Gaståsen ås Dalbråten riven stuga Budalen gärde
Höke by Gatviken vik Dalbråten torp Budalen skogsskifte
Höke, Södra Saknas Getåsen ås Dalbråten torp Budalsskiftet skogsskifte
Höke by /Se Gillbergaälven älv Dalen beb. Bufältsåsen ås
Höke by /Se Gillbergsälven älv Dalen gd Bulthavsbäcken bäck
Höke by /Se Gleåsen Saknas Dalen gd Bunäsälven bäck
Hökelund, se Klunsrud Saknas Grandrågen skogsområde Dalerud soldattorp Bunäsholmen holme
*Hökeläggen Saknas Granmossen mosse Dalängen rivet torp Busjön gärden
Ingersbyn Saknas Grindåsen? Grimåsen? Saknas Damhult torp Busjöudde gärde
Ingersbyn Saknas Grusåsen ås Dammängen beb. Busjöuddemyren myr
Ingersbyn by Grynåsen höjd Damängen hmd Buvattnet sjö
Ingersbyn by Gråtarebackarna terräng Darås förpantn. Buvattnet sjö
Jonsbol Saknas Gräsholmen holme Delesdalen beb. Buvattnet sjö
Jonsbol gd /Se Gräsholmen holme Delstan hmd Buängen gärde
Kangerud Saknas Gräsmyren myr Djupmanskerud soldattorp Bygatan väg
Kaptensrönningen lht /Se Guppan Saknas Djupviken gd Byggninggärdet gärde
Kasen hmn /Se Gåsen gärde /Se Djupviken gd Byggningsgärdet gärde
Kilbergskerud förr bebyggelse? Gäddtjärn sjö Doktorrud beb. Byggningsgärdet gärde
Kleven Saknas Gäddtjärn tjärn Dokterud hmd Bykäringen bergshöjd
Kleven, Lilla Saknas Gäxlemyren myr Drågen Saknas Bykäringen höjd
Kleven, Stora Saknas Gäxlemyråsen ås Dure förpantn. Bylundssanden gärde
Klefva by Haget hag o. gärde /Se Dyvlanda hmd Bytjärn tjärn
Klunserud (heter nu Hökelund) Saknas Haget däruppe hag /Se Där Borta hmd Byxan gärde
Knöstad by /Se Haglandet ägomark Där Framme hmd Bäckdalen gärde
Knöstad Saknas Hagnäsudden udde Där Framme hmd Bäckgärdet gärde
Knöstad Saknas Hagtjärn sjö Där framme hmd Bäckgärdet gärde
Knöstad by Halvardsdalen Saknas Där Framme hmd Bägle Udde
Knöstad by Halvarsdalen dal Där Framme hmd Bänterudsgärdet gärde
Knöstad by Hansa terräng Där Framme hmd Daglösen gärde
Knästa Saknas Harefjorden sjö Där Inne hmd Dalarna gärde
Knästad Saknas Harefjorden sjö Där Nere hmd Dalarna gärde
Knöstad by /Se Harefjorden sjö Där Nole hmd Dalarna gärden
Kroppåker Saknas Harefjorden sjö Där Oppe hmd Dalarna gärde
Kråkabråthen Saknas Harefjorden sjö Där Oppe hmd Dalbacken gärde
Kråkbråten gd Harefjorden sjö Där Oppe hmd Dalbråten gärde
Kråkbråten gård Harefjorden sjö Där Oppe hmd Dalgärdet gärde
Kråkbråten Saknas Harefjorden sjö Där söder beb. Dalgärdet gärde
Kållerud by /Se Harefjorden sjö Där Söre hmd Dalgärdet gärde
Kållerud Saknas Harefjorden sjö Där Söre hmd Dalgärdet gärde
Kollerud by Har-Fiälen, se Harefjorden sjö Där Söre hmd Dalgärdet gärde
Kållerud Saknas Harkleåsen ås Där Väste hmd Dalholmen holme
Kärrholmen? Saknas Hattegransmyren myr Där Väste hmd Dallyckan gärde
Kerholm Saknas Holmen halvö Där Öst hmd Dalrönningen gärde
Kärrholmen by Holmtjärn sjö Där Öste hmd Dalrönningsbäcken bäck
Kärrholmen Saknas Holmtjärn tjärn Där Öst hmd Damhultsmyren myr
Kärrholmen by Holmtjärn tjärn Ed, Norra gd Dammen damm
Kärrholmen by Hovet förr ägomark? Ed, Norra gd Dammgärdet gärde
Kölverud by Hultaåsen ås Ed, Södra gd Dammåsen gärde
Kölverud Saknas »Hullebärgzhålt» Saknas Ed, Södra gård Dammängen gärde
»Kiolffuerudh» Saknas Hultebråten terräng Edfälterud soldattorp Dammängen gärde
Kilerud, numera Kölverud Saknas Hultet, Västra terräng Edmanskerud Saknas Delersdalen gärde
Kölverud by /Se Hundholmen holme Edeberg, St. torp Dellyckan gärde
Kölverud gd /Se Hundholmen holme /Se Ekbackarna hmd Delstaviken vik
Lillerud by Hundmossen mosse Ekbacken, Mellan hmd Delviken vik
Lillerud Saknas Håkans källa Saknas Ekbacken, Norra hmd Desslingen, se Dösslingen sjö
Mosserud Saknas Håven gärde /Se Ekbacken, Östra hmd Desslingen sjö
Mosstorpet förr torp? Häggbråten terräng Ekebacken beb. Dibråten gärde
Myrås Saknas Häggedrågen sankmark Ekedrågen riv. förpantn. Djupbrottet skog
Mörekärr Saknas Hägnaden gärde /Se Eliserud Saknas Djupdalen dalgång
Prästegården prästboställe /Se Häjsingen gärde /Se Eriksberg riven stuga Djupdalsgärdet gärde
Prästgården Saknas Hästbråten terräng Extane ödestuga Djupmanskerud gärde
Prästgården gd Hästefallen gärde /Se Falla, Nedre hmd Djuptorpet gärde
Prästgården Saknas Högberget berg Falla, Södra hmd Djupviken vik
Prästegården prästboställe /Se Högfjäll ägomark Fallen beb. Djupviken vik
Punsbol hmn Högfjällsåsen ås o. triangelpunkt Fallera hmd Domhålan gärde
Punsbol torp Högåsen berg Fanjunkerud Saknas Drågen gärde
Punsbol gd /Se Högåsen höjd Fiskareberget riven stuga Drågen gärde
Punsbol by /Se Höjerön udde Fjäll gd Dråggärdet gärde
Ranglebyn Saknas Hökeholmen holme Fjäll gd Drösviken vik
Ranglebyn Saknas Hökeholmen holme Fjällmanskerud beb Drössviken gärde
Rud by Hökeläggen Saknas Fjällmanskerud hmd Drössviken vik
Rud Saknas Hökeströmmen Saknas Fjällmossen riv. förpantn. Duremyren gärde
Runningebyn, ?Rönningebyn Saknas Hökeströmmen el. Strömmen sund Flatebyn gd Durängen gärde
Rörkärr by Hökeströmmen sund Flatebyn gd Dusslingen, se Dösslingen sjö
Rörkärr Saknas Hökeströmmen kanal Fläskåsen riven stuga Dylyckan gärde
Sandbol by /Se Hörnet ägomark Framgården hmd Dyssla gärde
Sandbol Saknas Intrångsåsen ås Framåsen beb. Dyssla gärde
Sandbol by Janjonserud gärde /Se Fredsberg beb. Dösslingen sjö
Sandbol Saknas Jerikomyren myr Fridhem stuga Dösslingen sjö
Sandbol by Jonsrönningen terräng Fridhem riv. förpantn. Dösslingen sjö
Sandbol by Jordbron Saknas Fryksholm Saknas Dösslingen sjö
Skalmetan gd /Se Jämmerklo terräng Futten riv. förpantn. Dösslingen sjö
Skrussrud Saknas Järnmossdrågen Saknas Futten förpantn. Dösslingen sjö
Skrufserud byar Jätteåsen ås Fågelmyren Saknas Edsviken vik
Skrussrud, Östra Saknas Jövlingen gärde /Se Gammbol Saknas Edsviken vik
Skäggebyn komm.bost. /Se Kalleviken äng Gambol gd Edsön ö
Smedbyn Saknas Kalvön ö Gambol gd Edsön ö
Smedbyn by Kesåsen ås Gaståsen rivet soldattorp Ekbackbäcken bäck
Smedby Saknas Kilahöjden höjd Gatan beb. Ekbackegärdet gärde
Smedbyn, Östra Saknas *Kilafjället höjd (m. gränsmärke?) Gatan hmd Ekgärdet gärde
Smedserud by Kilaälven bäck Gatan hmd Elisbacken backe
Smedserud Saknas Kilaön ö Granliden villa Eliskullen kulle
Sonekasan Saknas Kilaön ö Granliden lht Elösa gärde
Ström gård Kilaön ö Grunnerud gd Enkullen gärde
Ström Saknas Kilaön ö Grynåsen riv. förpantn. Eriksberg gärde
Ström by Kilbomossen mosse Gubblyckan riv. förpantn. Extanegärdet gärde
Ström by Kilön ö /Se Gustafsberg riven stuga Fallehaget skog
Ström Saknas Kilsströmmen älv Gustav-Nilserud beb. Finnskäggen gärde
Ström by Kistefjället höjd Gården beb. Fiskarberget gärde
Ström by Klafsaudde udde Gäddvik riven stuga Fjällen gärde
Svanhult Saknas Klingebäcken bäck Gärdena beb. Fjällsbron bro
Såghult Saknas Klinghagen terräng Gärdena hmd Fjällsbäcken bäck
Säter Saknas Klinka terräng Gärdet beb. Fjällsbäcken bäck
Säter herrgård Klinka utbruk /Se Gärdet beb. Fjällsbäckgärdet gärde
Säter gd Klinkaberget berg Gärdet beb. Flatbybron bro
Säter herrgård Klippmyren myr Gärdet hmd Flatebybäcken, se Kvarnbäcken el. Flatebybäcken bäck
Säterskog Saknas Klockaregårdsåsen ås Gärdet hmd Fläskåsen gärde
»settraskogh» Saknas Klockholmen holme Gärdet hmd Folsholmen, se Fålsholmen holme
Säterskog by Klockholmen holme /Se Gärdet hmd Framhaget skog
Sätterskog Saknas Klubben udde Haga torp Frykmansholmen holme
Säterskog by Knäsjön Saknas Hagalund hmd Främre Gärdet Saknas
Säterskog by Knäsjön sjö Hagen beb. Futtgärdet gärde
Takene Saknas Knäsjön sjö Hagen beb. Fyrkanten gärde
?Takene, Västra o. Östra gårdar Knäsjön sjö Hagen beb. Fyrkanten gärde
Takene byar Knäsjön sjö Hagen beb. Fyrkanten gärde
Takene, Västra Saknas Knäsjön sjö /Se Hagen beb Fyrkanten gärde
Takene, Östra Saknas Knäsjöåsen Saknas Hagen beb. Fyrkanten gärde
Takene, Västra o. Östra gårdar /Se Knöstadfjället berg Hagen beb. Fågelmyren skogsskifte
Takenetorpet, se även Tängelsrud Saknas Knöstadfjället berg Hagen beb Fågelmyrskogen skogsskifte
?Torp gd Kolbråts rös Saknas Hagen beb. Fållsholmen Saknas
?Torp gd /Se Kollholmen holme Hagen hmd Fållsholmen Saknas
Torp torp Korpeberget höjd Hagen hmd Fålsholmen holme
Torp gd Korsdalen Saknas Hagen hmd Fårhaget hag
Torp gd Korsåsemyrarna myrar Hagen hmd Fårhaget hag
Torp gd /Se Koskäret udde Hagen hmd Fårhagslyckan gärde
Torstensbyn Saknas Kosvältan gärden /Se Hagen hmd Fårhusgärdet gärde
Torstensbyn Saknas Kosvältorna gärden /Se Hagen hmd Fäksgärdet gärde
Torstensbyn Saknas Koudden udde Hagen riven stuga Gambolsholmen holme
Torstensbyn by Krokarna(?) Saknas Haget beb. Gambolsängen ängsmark
Torstensbyn by Kroppa gärde /Se Haget stuga Gammallyckan gärde
Tängelsrud Saknas Kroppåkersåsen ås Haget hmd Gatrönningen gärde
Ulvsbol hmn Kråkbråtemossen mosse Haget hmd Gatviken vik
Ulvsbol Saknas Kvarnbäcken Saknas Haget hmd Gottersgärdet gärde
Ussbol Saknas Kvarnfallet vattenfall Hagtjärnsbråten rivet torp Gottersgärdet gärde
Ulvsbol by Kvarnkullen kulle? Halla lht Gravmossen terräng
Up(p)liden by Kyrkåsen Saknas Hallerud gd Gropgärdet gärde
Uppliden Saknas Käringehålan sund Hallerud gd Groplyckan gärde
Upwijk Saknas Labråten terräng Hallerudsbråten hmd Grunnerudsvrån gärde
Viken Saknas Labråtsberget Saknas Hammarsjö hmd Grusgropsåsen grusås
Vivas by Lagårdsviken vik Hansa beb. Gruskullen gärde
Vivas Saknas Lakviken vik Hansa riven stuga Grynåsen skog
Vivas gd /Se Lakviksudden Saknas Harkel hmd Grynåslyckan gärde
Vässby Saknas Lidtjärn, se Bänteruds-Lidtjärn tjärn Harnäs gd Grytnäs gärde
Vesby Saknas Lidtjärn, se Skeveruds-Lidtjärn tjärn Harnäs gård Gråtarbackarna gärde
Väsby by Lillakvarnen terräng Hejdukerud beb. Gråtarelyckan gärde
Ölserud by Lillhagen äng Hejdukerud hmd Gråtarlyckan gärde
Ölserud Saknas Linan gärde /Se Herrgården hmd Gräsholmen holme
Ölserud gd /Se Lindön ö Hibble hmd Gräsholmen holme
Ölserud by /Se Lindön ö /Se Hibble hmd Gräsholmen holme
Ölserud gård /Se Ludderud terräng Hibble, Nedre hmd Gräsholmen Saknas
Östensbyn Saknas Lutfuran Saknas Hibble, Övre hmd Gräsholmen holme
Östenbÿ Saknas Långemyr myr Hibblet, se Hybblet Saknas Gubbhagen gärde
Östensbyn by Långförstun ängsmark? Hildelund lht Gubbängen gärde
Östensbyn Saknas Långhalsen mosse Holmelund hmd Gåsen gärde
Öxnevål by Långmyren myr Holmerud soldattorp Gåsgärdet gärde
Öxnevål Saknas Långtjärn sjö Hos Anderssons hmd Gåsgärdet gärde
  Långtjärn tjärn Hos Boströms hmd Gäddtjärn tjärn
  Lämåsen Saknas Hos Enok och August hmd Gäddtjärn tjärn
  Lönerud gärde /Se Hos Linder hmd Gärdebackarna gärden
  Magnuskerud ägomark? Hos Olssons hmd Hagagärdet gärde
  Majorskerud terräng Hos Sjövikspojkarna hmd Hagen gärde
  Mastskogdrågen terräng Hultbråten förpantn. Hagen gärde
  Moltmossen mosse Hultbråten torp Hagen gärde
  Mon skogsmark Hulten beb. Haget hag
  Myrbäcken bäck Hultet beb Haget beteshag
  Myrholmen holme Hultet beb. Haget hag
  Myrmanskerud ägomark Hultet hmd Haget betesplats
  Myrmanskerud gärde /Se Hultet, Västra hmd Haget gärde
  Myråsdalarna dal Hultet, Norra hmd Haget skog
  Myråsåsen ås Hultet, Södra hmd Haget där oppe hag
  Måkstenen udde? Hybblet beb. Haggärdena gärden
  Märrbäcken bäck Hybblet beb. Haggärdet gärde
  Märresmocken gärde /Se Hyttan beb. Haggärdet gärde
  Mörtbergen berg Hyttan hmd Haggärdet gärde
  Mörtleksudden udde Hålan beb. Haggärdet gärde
  Nolansudden udde Hålan hmd Haggärdet gärde
  Nolhökenäset näs Håvet lht Haggärdet gärde
  Notholmen holme Högbergskerud beb Haglyckan gärde
  Nyodlingen gärde /Se Högbergskerud hmd Hagnäset gärde
  Nytorp terräng Högbråten beb. Hagnäset näs
  Nytorpsbäcken bäck Högbråten hmd Hagsbacken backe
  Näbban udde Högen, Nedre hmd Hagsgärdet gärde
  Näbban gärde /Se Högen, Övre hmd Hagsgärdet gärde
  *Näs härads rå gränsmärke Högfjället hmd Hagskogen skogsskifte
  Nässjön Saknas Höglunda riv. förpantn. Hagskogen skog
  Nässjön sjö Höjden beb. Hagtjärn tjärn
  Näsudden udde Höjden hmd Hagtjärn tjärn
  Odlingen gärde /Se Hökbergskerud soldattorp Hagtjärn tjärn
  Offermyren terräng Höke, Norra gd Hagtjärnshultet skog
  Ormeberget berg med fornlämning /Se Höke, Norra gård Harkelsåsen höjd
  Ormeberget berg Höke, Södra gd Harefjorden sjö
  Ormeåsen ås Höke, Södra gård Harefjorden sjö
  Ormön ö Hökelund gd Harefjorden sjö
  Orrmossen mosse Hökelund bebyggelse Harefjorden sjö
  Orrmyren förr ägomark? Hökerud soldattorp Harefjorden sjö
  Oxedalen dal Hökerud soldattorp Harefjorden sjö
  Pökerudsliden Saknas Hökeströmmen stuga Harfjordsgärdet gärde
  Rabbgärdet terräng /Se Hökeströmmen rivet torp Harfjället gärde
  Ramlebråten terräng Ingeborgskerud beb. Hargärdet gärde
  Ramsdalen delvis odlat område Ingerbergskerud soldattorp Harnäset näs
  Rangleviken vik Ingerbergskerud soldattorp Hejsingen gärde
  Rangmansåsen ås Ingersbyn gd Hibblegärdet gärde
  Ruderud gärde /Se Ingersbyn gd Holkstan skog
  Rudsviken vik Ingrirud rivet torp Holmelundsskiftet skog
  Rudsholmen udde Intaka hmd Holmen holme
  Råglösen röjning Intakan beb. Holmen gärde
  Råglösen gärde /Se Janssons och Nilssons hmd Holmetjärnet, se Holmtjärn tjärn
  Råglöseåsen ås Johannisberg lht Holmsund gärde
  Råttan holme Jonsbol gd Holmtjärn tjärn
  Rättareåsen ås Jonsbol gd Holmtjärn tjärn
  Rönndalen dal Jonsrönningen rivet torp Holmtjärn tjärn
  Rönningsrösen Saknas Kallesstugan beb Holmtjärn tjärn
  Rörmyråsen ås Kallkällegärdet beb. Holmtjärn tjärn
  Sandbergskerud gärde /Se Kallkällgärdet hmd Holmtjärn tjärn
  Sandbolsholmen holme Kallstugan hmd Holmtjärn tjärn
  Schullströmsmossen mosse Kallviken beb. Hotellet älgpass
  Sesslabäcken bäck Kallviken soldattorp Hugget gärde
  Signemyren Saknas Kallviken stuga Hultet gärde
  Siken gärden /Se Kaptensrönningen lht Hultet gärde
  Sjödalen skogsområde Karlbergshagen beb Hultgärdet gärde
  Sjöflåt gärden /Se Karlbergshagen hmd Hultgärdet gärde
  Sjönsjö sjö Karlbergskerud Saknas Hultgärdet gärde
  Sjönsjö sjö Kasa Saknas Hundholmen holme
  Sjönsjö sjö Kattlyckan riv. förpantn. Hundholmen holme
  Sjönsjö sjö Kilbergskerud beb Hund-Olanäset näs
  Sjönsjö sjö /Se Kilbergskerud soldattorp Håkangärdet gärde
  Sjöåsen skogsmark Kilerud gd Hålagatan väg
  Skabban gärde /Se Kleva, Lilla gd Hålan gärde
  Skamlösan gärde /Se Kleva, Stora gd Hålan gärde
  Skamlösan gärde /Se Klinkan riven stuga Hålåsen ås
  Skansen terräng Klunserud eller Hökeland gd Håven gärde
  Skansåsen ås Klockaregården Saknas Häggdrågsskiftet skog
  Skarphytteåsen ås Klunserud, se Hökelund gd Hägnaden gärde
  Skavorna udde Knus beb. Hästfalla gärde
  Skeveruds-Lidtjärn tjärn Knus hmd Hävdvallen gärde
  Skrubberud terräng Knösekullen beb Höganäs gärde
  Skrussrudsmossen mosse Knöserud soldattorp Högberget höjd
  Skrussrudstjärn tjärn Knöstad gd Högfjället gärde
  Skussrudsåsen höjd o. triangelpunkt Knöstad gd Höglyckan gärde
  Skrussrudsåsen ås Kobråten hmd Högås höjd
  Skrussrudsåsen ås Kobråten hmd Högås gärde
  *Skrusta fjäll berg Kojan stuga Högås ås
  Skrufserudstjärn sjö Kojan riv. bs. Högåsbråten gärde
  »Skÿbecken» Saknas Kojan lht Högåsgärdet gärde
  Skållebergsrös Saknas Komossen hmd Höjden bergshöjd
  Skållebergsåsen ås Koppen riven backstuga Hökebäcken bäck
  Skärberget holme Komossen beb. Hökeholmen holme
  Skäret holme Korpåsen beb. Hökeholmen holme
  Skäret udde Korpåsen hmd Hökelundsberget höjd
  Skärsviken vik Kron hmd Hökelundsbäcken bäck
  Slättmyren myr Kron hmd Hökelyckan gärde
  Slätåsen Saknas Kroppåker gd Hökenäset Saknas
  Smedbymossen mosse Kroppåker gd Hökerudsgärdet gärde
  Smedbymossen Saknas Kruses hmd Hökeströmmen kanal
  Smocken gärde /Se Kråkbråten gd Hörnet gärde
  Småtjärnen tjärnar Kråkbråten gård Hörngärdet gärde
  Sohuvud ås Kråkbråten, Nedre hmd Ingerbygärdet gärde
  Sommeln sjö Kråkbråten, Oppre hmd Intakan gärde
  Sommeln sjö Kullen beb. Intrångsåsen skog
  Sommeln sjö Kullen beb. Jan-Andersängen gärde
  Somlen, se Summeln sjö Kullen beb. Jans Holme holme
  Spekåsen ås Kullen hmd Janjonserud gärde
  Sprutbäcken Saknas Kullen hmd Jeljusgärdet gärde
  *Spjutbäcken bäck Kullen hmd Jerikomossen mosse
  *Spjutbäcken bäck Kullen hmd Johannesmyren gärde
  *Spjutflågan bäck Kupen riven stuga Jonsbolslyckan gärde
  Sprättmossen mosse /Se Kvarn hmd Jonsbolsmossen mosse
  Spässlandaviken vik Kvarnbråtarna hmd Jordbrobacken backe
  Stackston gärde /Se Kvarnbråten beb. Juliagärdet gärde
  *Stenkista gränsmärke Kvarnen riven stuga Jämmerklo ås
  Stensåsen Saknas Kvarnhultet torp Jättegärdsåsen höjd
  Stenvadsbäcken bäck Kyrkoherdebostället bebyggelse Jättevägen väg
  Stenvadsbäcken bäck Kållbergskerud beb Jövlingen gärde
  Stockeboslättan sank mark Kållbergskerud stuga Jövlinenäbban näs
  Stockhagsdalen Saknas Kållbergskerud lht Kallegärdet gärde
  Storklämmerösen Saknas Kållbergskerud hmd Kalle Svärd-ängen äng
  Stormossen mosse Kållerud gd Kallkälldalen gärde
  Stormossen mosse Kållerud gård Kallkällgatan väg
  Stormossen mosse Kärrholmen gd Kallkällegärdet gärde
  Stormyren myr Kärrholmen gd Kallkällgärdet gärde
  Storrönningen terräng Kölverud gd Kallkällgärdet gärde
  Strömmerud gärde /Se Kölverud Saknas Kallkällgärdet gärde
  Suarfueholmen, se Svartholmen holme Labråten hmd Kallkällgärdet gärde
  Summeln sjö Lakeviken torp Kallshagen gärde
  Summeln sjö Larsstugan beb Kalvhagen hage
  Summeln sjö Larsstugan beb. Kalvtjärn tjärn
  Summeln sjö /Se Larsstugan hmd Kalvön, se Edsön ö
  Summeln insjö /Se Larsstugan hmd Kalvön Saknas
  Sumpan terräng Lerkullen hmd Kanada gärde
  Sumpan gärde /Se Lilla Kleva, Nedre hmd Karlberg gärde
  Sumpeflå vik Lilla Kleva, Övre hmd Kasbäcken bäck
  Surball gärde /Se Lillbergskerud soldattorp Kattmyren myr
  Svanhultemossen mosse Lillehagen beb. Keslyckan gärde
  Svantjärnen Saknas Lillekleven gd Kilabräckan landsvägsbacke
  Svantjärnen holme Lillerud gd Kilahöjden utsiktsplats
  Svantjärn tjärn Lillerud gd Kilaön ö
  Svartbondefjällåsen ås Lillerudsbråten beb Kilbomossen mosse
  Svarte mosse mosse Lillhagen hmd Kilgrensgärdet gärde
  Svartholmen holme Lillhagen hmd Kilstedtgärdet gärde
  Svartholmen holme i mosse Lillhagen hmd Kilön ö
  Svartholmen holme i mosse Lillstugan stuga Kistfjället höjd
  Svartholmen holme (i mosse) Lillängen beb. Kistudden gärde
  Svarttjärnen Saknas Lillängen hmd Klausrönningen gärde
  Svarttjärnsmon terräng Lindhult riv. förpantn. Klenvändan gärde
  Svarttjärnsmon höjd? Linderhagen riv. förpantn. Klingbäcken bäck
  Svartudden udde Lobergsrönningen riven backstuga Klinka utbruk
  Svarvstolsmyren myr Lotten beb. Klinkvägen väg
  Svarvstolsåsen ås Lotten hmd Klippmyren gärde
  Svedemosse mosse Lotten, Västra rivet torp Klockaregårdsgärdet gärde
  Sågbacken terräng Ludden hmd Klockaregårdsgärdet gärde
  Södra klinten höjd Ludvigsdal rivet torp Klockholmen holme
  Sörhökeviken vik Lugnet rivet torp Klockholmen holme
  Sätersälven bäck Lugnet stuga Klockholmen Saknas
  Takenebäcken bäck Lundinshagen hmd Klubben näs
  Takeneholmen holme Lundeberg lht Klövstensgärdet gärde
  Takeneholmen holme /Se Lussebråten riven stuga Klövstensgärdet gärde
  Takeneviken vik Lyckan beb. Knartlegärdet gärde
  Takeåsen ås Lyckan avs. Knatten gärde
  Takfälterud terräng Långmyren beb. Knektlyckan hage
  Takfälterud gärde /Se Långmyren hmd Knektlyckan gärde
  Takmanskerud gärde /Se Lönerud riven stuga Knus gärde
  Tallbacken Saknas Lövbråten hmd Knusängen gärde
  Talludden udde Lövelund hmd Knäsjöholmen holme
  Timmerdrågen terräng Lövelundshaget Saknas Knäsjön sjö
  Tjurbergen berg Lövenborg lht, handel Knäsjön sjö
  Tolholmen Saknas Lövåsen beb Knäsjön sjö
  Toresklämman Saknas Lövåsen hmd Knöstagärdet gärde
  Torpsholmen holme Lövåsen riv. förpantn. Knöstaälven älv
  Torpshultet terräng Magnuserud riv. förpantn. Knöstaälven bäck
  Torsklammen terräng Mardrågan hmd Koberget höjd
  Torsrönningen terräng Marieberg torp, kyrkoherdebost. Kohaget hag
  Torstbyåsen höjd Marieberg Saknas Kohagsberget höjd
  Trollhättedalen terräng Maskodrågen riv. förpantn. Kohagsgärdet gärde
  Tryggtjärn sjö /Se Matterud beb. Kohagsgärdet gärde
  »Trÿnvijkebräckan» Saknas Matterud hmd Kojhagen gärde
  Täppan hag /Se Mellangården hmd Kolningen skog
  Törnemoåsen ås Mellangården hmd Konäbbsberget udde
  Udderud terräng Mellangården hmd Kornhagen gärde
  Udderud gärde /Se Mobergerud hmd Korpberget höjd
  Upplidåsen ås Mon beb Korpåsen höjd
  Utsiktsberget berg Mon riv. förpantn. Korsbydalen dal
  Vallbrotten gärde /Se Mon hmd Korset vägkors
  Vallbrottet gärden /Se Mon rivet torp Kosvältan gärde
  Vallbråten ägomark Mon riven stuga Kosvältan gärde
  Vallbråten terräng Mossen beb. Kosvältan gärde
  Valneklinten Saknas Mossen hmd Kosvältorna gärden
  Valneknatten Saknas Mosslyckan rivet torp Kosvältorna gärden
  Valneklinten höjd o. triangelpunkt Mosserud soldattorp Koudden udde
  Valneklintmyren myr Mosserud gd Kroken gärde
  Valneknä Saknas Mosserud gd Krokgärdet gärde
  *Valne knä krök i Valneviksälven Mosstorpet rivet torp Krokängen gärde
  Valnån Saknas Murehagen beb Krondelet gärde
  Veddalen ägomark Murhagen hmd Kroppa gärde
  Vedudden udde Myren beb Kroppåker gärde
  Viksand vik Myren hmd Kroppåkersgärdet gärde
  Vitsand terräng Myren hmd Kråkan gärde
  Vivasängen Saknas Myren hmd Kullarna gärden
  Vålfället gärde /Se Myren hmd Kullbyttgärdet gärde
  Vålfället, Nedre o. Övre gärden /Se Myrmanskerud rivet torp Kullen gärde
  Vänden gärden /Se Myrås gd Kullen gärde
  Vänersskogen skogsmark Myrås gd Kullen gärde
  Vättaråsen Saknas Nerhagen beb Kullgärdet gärde
  Yxåsberget berg Nerhagen hmd Kullgärdet gärde
  Åsen ås Ner i stugan beb. Kullgärdet gärde
  Åsnäbben skogsområde Ner i stugan beb. Kullgärdet gärde
  Ädlaknarten berg /Se Ner i Stugan hmd Kullgärdet gärde
  *Äggelsten gränsmärke Ner i Stugan hmd Kullgärdet gärde
  *Äggelstenen gränsmärke Nergården hmd Kullgärdet gärde
  Älsnäsknatten, Älsnäs rös Saknas Ner på gården beb Kullhaget skog
  Ängevålet gärde /Se Nerstugan beb. Kullängsgärdet gärde
  Änggårds rös Saknas Nerstugan hmd Kultegärdet gärde
  Änglasberget berg Niklasberg hmd Kultgärdet gärde
  Ängåsen rös Nolhöke hmd Kupvändan gärde
  Ärtskallen holme /Se Nolåt hmd Kvarnbråtarna gärde
  Ölserudsåsen ås Noläng lht Kvarnbråtarna gärde
  Ören holme Nordern beb. Kvarnbråten gärde
  Ören holme Norden hmd Kvarnbäcken eller Flatebybäcken bäck
  Öxnevålsbäcken bäck Nordhultet beb Kvarnbäcken bäck
    Nord i gården beb. Kvarnbäcken bäck
    Nordåsen beb. Kvarnbäcken Saknas
    Norgården hmd Kvarndalen gärde
    Norlund hmd Kvarnfallet fall
    Norstugan hmd Kvarngärdet gärde
    Norstugan hmd Kvarngärdet gärde
    Norstugan riven stuga Kvarnhaget gärde
    Norstugan hmd Kvarnkullen kulle
    Nyberg Saknas Kvarnlyckan gärde
    Nybygget hmd Kvarnrönningen gärde
    Nygrenskerud beb. Kvarnstensholmen holme
    Nygrenskerud hmd Kvarnvägen väg
    Nygård Saknas Kyrkgärdet gärde
    Nygård hmd Kyrkhasan gärde
    Nystbladet hmd Kyrkvändan gärde
    Nytorp riven stuga Kållerudsgatan väg
    Nytorpet Saknas Kållholmen holme
    När Nilssons hmd Källarbacken backe
    Näset beb. Källaregärdet gärde
    Näset hmd Källargärdet gärde
    Ol Hanserud hmd Källdalsgärdet gärde
    Olov-Hanserud beb. Källgärdet gärde
    Opp i stugan beb. Källgärdet gärde
    Opp i stugan beb. Källgärdet gärde
    Opplidåsen beb. Källgärdet gärde
    Opp på gården beb. Källgärdet gärde
    Oppstugan hmd Källgärdet gärde
    Oppstugan hmd Källgärdet gärde
    Oxdalen hmd Källgärdet gärde
    Paradiset rivet torp Källgärdet gärde
    Pellerud beb. Källgärdet gärde
    Pellerud hmd Källgärdet gärde
    Perserud beb. Källgärdet gärde
    Perserud hmd Källhagen hage
    Pershybblet beb. Källotten gärde
    Posten lht Käringhålan drag i Harefjorden
    Prinserud beb. Kärrholmeholmen holme
    Prinserud, Nedre hmd Kärrstorpsgärdet gärde
    Prinserud, Övre hmd Kälverudsknarten höjd
    Prostgården kyrkoherdeboställe Könhaget hag
    Prästegården gd Labackarna gärde
    Prästerud beb Labacken gärde
    Prästerud hmd Lagårdsgatan väg
    Punglättan stuga Lagårdsgärdet gärde
    Punsbol gd Lagårdsgärdet gärde
    Punsbol gård Lagårdsgärdet gärde
    Punsbol, Övre hmd Lagårdsgärdet gärde
    Pyråsen riven stuga Lagårdsgärdet gärde
    Rabben beb. Lagårdsgärdet gärde
    Rabben hmd Lagårdsgärdet gärde
    Ramsdalen rivet torp Lagårdsgärdet gärde
    Ranglebyn gd Lagårdsgärdet gärde
    Ranglebyn gd Lagårdsgärdet gärde
    Rangmanskerud soldattorp Lagårdsgärdet gärde
    Roberts hmd Lagårdsgärdet gärde
    Rosterud Saknas Lagårdsgärdet gärde
    Rud gd Lagårdsgärdet gärde
    Rud beb. Lagårdsgärdet gärde
    Rud gd Lagårdsgärdet gärde
    Ruderud soldattorp Lagårdsgärdet gärde
    Rutgers hmd Lagårdsgärdet gärde
    Rönningen beb. Lagårdsgärdet gärde
    Rönningen beb. Lagårdsgärdet gärde
    Rönningen hmd Lagårdsgärdet gärde
    Rönningen riv. förpantn. Lagårdsgärdet gärde
    Rörkärr gd Lagårdsgärdet gärde
    Rörkärr gd Lagårdsgärdet gärde
    Rörmossen lht Lagårdsgärdet gärde
    Sakterud hmd Lagårdsgärdet gärde
    Salbergerud hmd Lagårdsgärdet gärde
    Salberget beb. Lagårdsgärdet gärde
    Salberget Saknas Lagårdsgärdet gärde
    Salem hmd Ladugårdsgärdet gärde
    Samlerud rivet torp Lagårdsgärdet gärde
    Sand beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sand beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sand hmd Lagårdsgärdet gärde
    Sandbacken beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sandbacken hmd Lagårdsgärdet gärde
    Sandbergskerud soldattorp Lagårdsgärdet gärde
    Sandbol gd Lagårdsgärdet gärde
    Sandbol gd Lagårdsgärdet gärde
    Sandbråten beb Lagårdsgärdet gärde
    Sandbråten lht Lagårdsgärdet gärde
    Sandbråten riven stuga Lagårdsgärdet gärde
    Sanden hmd Lagårdsgärdet gärde
    Sandgärdet beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sandgärdet hmd Lagårdsgärdet gärde
    Sandhagen beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sandhagen lht Lagårdsgärdet gärde
    Sjödalen torp Lagårdsgärdet gärde
    Sjöhaget beb. Lagårdsgärdet gärde
    Sjöhaget hmd Lagårdskullen gärde
    Sjökullen beb. Lagårdsviken vik
    Sjölyckan beb. Lagårdsåsen ås
    Sandlyckan hmd Lakeviken vik
    Sjölyckan hmd Lakviken gärde
    Sjövik beb. Lakviken vik
    Sjövik hmd Landsbrobacken backe
    Sjöängen hmd Landsbron bro
    Sjöändan förpantn. Landsvägsgärdet gärde
    Skalmetan gd Larshagen gärde
    Skalmetan gd Laura Minne minnessten
    Skansen beb. Laura minne minnessten
    Skansen hmd Lerbackarna backar
    Skansen förpantn. Lerbacken backe
    Skivebråten Saknas Lergärdet gärde
    Skomakarehagen riven stuga Lerkrangärdet gärde
    Skrubberud rivet torp Lervändan gärde
    Skrussrud, Västra gd Lervändan gärde
    Skrussrud, Östra gd Lervändan gärde
    Skruvserud, Västra gård Lidtjärn tjärn
    Skruvserud, Östra gd Lidtjärn, Lilla och Stora tjärnar
    Skymundan förpantn. Lidtjärn, Lilla tjärn
    Slanthalla riven stuga Lidtjärn, Stora tjärn
    Slanthallen beb. Lidtjärn tjärn
    Släperud beb. Lidtjärn tjärn
    Släperud hmd Lidtjärn tjärn
    Slätten hmd Lilla Bråte gärde
    Smedbyn, Västra gd Lillbackgärdet gärde
    Smedbyn, Västra gd Lillbråten gärde
    Smedbyn, Östra gd Lillgärdet gärde
    Smedbyn, Östra gd Lillgärdet gärde
    Smederud beb Lillgärdet gärde
    Smedjebacken förpantn. Lillgärdet gärde
    Smedserud gd Lillgärdet gärde
    Smutten rivet torp Lillhaget gärde
    Snickarebråten stuga Lillhultet gärde
    Snickarlyckan riv. förpantn. Lillrönningen gärde
    Spjutmossen riven stuga Lilltorpet gärde
    Sprättmossen riven lht Lillängen gärde
    Staffåsen hmd Lillängen gärde
    Starkerud soldattorp Lillängen gärde
    Stenbacken hmd Lillängen gärde
    Stenbacken hmd Lillängen gärde
    Stenhuset beb Linan gärde
    Stenhuset beb Lindbladshaget gärde
    Stenhuset hmd Lindbladshaget skog
    Stjärnkikerud lht Lindkullgärdet gärde
    Stjärnkikerud beb. Lindön ö
    Stora bråte beb. Lindön ö
    Stora Bråte hmd Logärdet gärde
    Storehagen beb Lohagen gärde
    Storekleven gd Lotten gärde
    Storrönningen beb. Ludderud skog
    Storrönningen hmd Lugngärdet gärde
    Strand lht Lugnhagen hage
    Streta hmd Lustigkulle backe
    Streten hmd Lustigkulle gärde
    Streten soldattorp Lyckan gärde
    Ström gd Lyckan gärde
    Ström gd Lyckan gärde
    Strömsberg rivet torp Lyckan gärden
    Stugan beb. Lyckan gärde
    Svanhult gd Lyckbacken åker
    Svanhult gd Lyckbacken gärde
    Svenserud lht Lyckorna gärde
    Svenserud hmd Lyckorna gärde
    Svärderud stuga Långe åkern gärde
    Såghagen riven stuga Långbråten gärde
    Såghultet torp Långbråten gärde
    Säter gd Långbråten gärde
    Säter herrgård Långbråten gärde
    Säterskog gd Långförstun gärde
    Sätterskog gd Långgärdet gärde
    Söder i stugan beb Långgärdet gärde
    Söderstugan beb. Långgärdet gärde
    Söderstugan beb. Långgärdet gärde
    Södre Saknas Långgärdet gärde
    Söranhagen hmd Långgärdet gärde
    Sörgården hmd Långlanda gärde
    Sörstugan hmd Långmyrhaget Saknas
    Söråt hmd Långtjärn tjärn
    Takene, Västra gd Långtjärn tjärn
    Takene, Västra gård Långtjärn tjärn
    Takene, Östra gd Långtjärn tjärn
    Takene, Östra gård Långtjärn tjärn
    Takenekvarnen riv. kvarn Långvallarna gärde
    Taketorp, se Tängelsrud gd Långåkern gärde
    Takfältet beb Lönerud gärde
    Takfälterud riven stuga Lövenborgsgärdet gärde
    Takfälterud soldattorp Lövenborgskvarnen kvarn
    Takmanskerud soldattorp Lövkullegärdet gärde
    Taktorp Saknas Lövlyckan gärde
    Talla hmd Lövåsgärdet gärde
    Tallemon riv. förpantn. Maden gärde
    Timmermyren beb Marrsmocken gärde
    Timmermyren förpantn. Mastskogsbråten gärde
    Tittutere Saknas Mealsängen gärde
    Tjukerud beb Mealsängen gärde
    Tjärnbråten ödestuga Mellangärdet gärde
    Tolfterud hmd Mellangärdet gärde
    Tomte beb. Mellangärdet gärde
    Tomten beb. Mellangärdet gärde
    Tomten hmd Mellangärdet gärde
    Torerud soldattorp Mellangärdet gärde
    Torp gd Mellangärdet gärde
    Torp gård Mellangärdet gärde
    Torpa hmd Mellangärdet gärde
    Torpet beb. Mellangärdet gärde
    Torpet riv. förpantn. Mellangärdet gärde
    Torps gård hmd Mellangärdet gärde
    Torstensbyn gd Mellangärdet gärde
    Torstensbyn gd Mellangärdet gärde
    Torstensrönningen riven stuga Mellangärdet gärde
    Träcka, Nedre hmd Mellangärdet gärde
    Träcka, Övre hmd Mellangärdet gärde
    Träckan beb. Mellangärdet gärde
    Trädgårdstorpet rivet torp Mellangärdet gärde
    Tängelsrud gd Mellangärdet gärde
    Tängelsrud gd Mellangärdet gärde
    Tömte riven stuga Mellangärdet gärde
    Tömte hmd Mellangärdet gärde
    Törnmon beb. Mellangärdet gärde
    Törnmon hmd Mellangärdet gärde
    Udden riv. förpantn. Mellangärdet gärde
    Udderud rivet torp Mellangärdet gärde
    Ulvsbol gd Mellanhaget skog
    Ulfsbol gd Mellanrönningen gärde
    Uppliden gd Mellanängen gärde
    Uppliden gd Mellanängen gärde
    Utstrand rivet torp Mellanängen gärde
    Vallarna beb. Mobråten gärde
    Vallarna hmd Mogärdet gärde
    Vallbråten hmd Mogärdet gärde
    Vallen beb Mogärdet gärde
    Vallen hmd Mon gärde
    Veddalen riv. förpantn. Morönningen skog
    Viken beb. Mossen terräng
    Viken hmd Mossen gärde
    Villan lht Mossen gärde
    Villan lgt Mossen gärde
    Villan hmd Mossen gärde
    Villan lht Mossen gärde
    Vivas gd Mossen mosse
    Vivas gård Mossen gärde
    Vollerud rivet torp Mossen gärde
    Våhlerud soldattorp Mosserudsgärdet gärde
    Vägen beb. Mossgärdet gärde
    Vägen hmd Mossgärdet gärde
    Väsby gd Mossvallen gärde
    Vässby gd Mossängen gärde
    Västbacken beb. Murås gärde
    Västbacken hmd Muråsgärdet gärde
    Väster i stugan beb Muråshaget hag
    Västerås beb. Myrarna gärde
    Västerås avs. Myrbråten gärde
    Västeräng rivet torp Myren gärde
    Väst i Kleva hmd Myren gärde
    Västuga förpantn. Myren gärde
    Västugan hmd Myren gärde
    Västuga hmd Myren gärde
    Wennerstrands hmd Myren gärde
    Yxfälterud hmd Myren gärde
    Yxnevål gd Myren gärde
    Åsen beb. Myren gärde
    Åsen beb Myren gärde
    Åsen hmd Myrgärdet gärde
    Åsen stuga Myrgärdet gärde
    Åsen rivet torp Myrgärdet gärde
    Åsen hmd Myrgärdet gärde
    Åsen riven stuga Myrgärdet gärde
    Åsen hmd Myrgärdet gärde
    Älvbacken beb. Myrgärdet gärde
    Ängbacken beb. Myrmanskerud gärde
    Ängbacken hmd Myråsdalarna dalgång
    Ängen beb. Myråsåsen ås
    Ängen lht Myrängen gärde
    Ängkullen hmd Myrängen gärde
    Äsketane beb. Myrängen gärde
    Ölserud gd Märrholmen, se Klockholmen holme
    Ölserud gd Märrholmen Saknas
    Östbacken hmd Mörtstenen sten
    Östensbyn gd Mörtbergen berg
    Östensbyn gd Nedre och övre ängen äng
    Öster i stugan beb. Noakgärdet gärde
    Östgärdet hmd Nolandshaget skog
    Öst i Stugan hmd Nolbacken backe
    Östlindskerud riven stuga Nolgärdet gärde
    Östuga hmd Nolgärdet gärde
    Övre Lövenborg hmd Nolgärdet gärde
    Öxnevål gd Nolgärdet gärde
    Öxnevål gd Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Noltjärn, se Nordtjärn tjärn
      Noltjärn tjärn
      Nordtjärn tjärn
      Nordtjärn tjärn
      Nolängen gärde
      Norra gärdet gärde
      Norra holmen holme
      Norr i Vallarna gärde
      Norstugehagen hage
      Notbodalen dalgång
      Notbodholmen Saknas
      Notholmen holme
      Notholmen holme
      Nygårdsgärdet gärde
      Nyodlingen gärde
      Nytorp gärde
      Nytorp gärde
      Nytorp gärde
      Nyäng gärde
      Nyängen gärde
      Nådängen gärde
      Näbban gärde
      Näset gärde
      Näset näs
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Näsviken vik
      Näsudden udde
      Odlingen gärde
      Olhansgärdet gärde
      Olhansviken vik
      Ommen gärde
      Oppgårdsgärdet gärde
      Oppgårdsgärdet gärde
      Oppre Gärdet gärde
      Oppre Gärdet gärde
      Ormberget höjd
      Ormön ö
      Ormön ö
      Orrgärdet gärde
      Orrgärdet gärde
      Orrmossen mosse
      Orrmyren gärde
      Orrmyren gärde
      Oxhaget hag
      Paradiset gärde
      Paradiset gärde
      Paradishaget gärde
      Parken björkdunge
      Paviljongsgärdet gärde
      Pellelyckan skog och gärde
      Pellemossen mosse
      Penningbråten skog
      Pers Anna-Majahagen hage
      Perlmyr gärde
      Peter-Nilsgärdet gärde
      Peter-Olsvänden gärde
      Pettersgärdet gärde
      Poschan gärde
      Poschan gärde
      Pyråsen bergshöjd
      Rabbgärdet gärde
      Rabbgärdet gärde
      Rangmansgärdet gärde
      Ragnmanshagen hage
      Rammelbergen höjd
      Ramsdalsgärdet gärde
      Ramadalsgärdet gärde
      Ramsdalsvägen väg
      Rasalldalen dal
      Rengärdet gärde
      Rengärdet gärde
      Rompan gärde
      Rompängen gärde
      Rostersbäcken bäck
      Rovängen gärde
      Rovängen gärde
      Ruderud gärde
      Rudsbron bro
      Rudsholmen holme
      Rudsholmen holme
      Ryggberget höjd
      Råggärdet gärde
      Råglösen gärde
      Råttan holme
      Rättaråsen höjd
      Rävtallen tall
      Rävåsen ås
      Rönngärdet gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen skogsskifte
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningsdalen gärde
      Rönningsdalskogen skog
      Rönningsgärdet gärde
      Rönningsgärdet gärde
      Rönnkullen gärde
      Rörkärrsbäcken bäck
      Rösberget höjd
      Rösbergstjärnet tjärn
      Rösgärdet gärde
      Rösgärdet gärde
      Salmonsåsen skog
      Sand gärde
      Sand gärde
      Sand gärde
      Sandbergsgärdet gärde
      Sandbergskerud gärde
      Sandbolsgärdena gärden
      Sandbolsgärdet gärde
      Sandbolsgärdet gärde
      Sandbolsgärdet gärde
      Sandbolsholmen holme
      Sandbolsholmen holme
      Sandbrottgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandhagen gärde
      Sandhagen gärde
      Sandlyckan gärde
      Sandudden udde
      Leralsmyren myr
      Siken gärden
      Siken gärde
      Sjöbotten gärde
      Sjödalen gärde
      Sjödalshålan gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjöflåt gärde
      Sjögatan väg
      Sjögatgärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjöhaget hag
      Sjöhaget hag
      Sjöhagsgärdena gärden
      Sjöhagsgärdet gärde
      Sjölyckan gärde
      Sjölyckan gärde
      Sjön, se Sjönsjö sjö
      Sjönsjö sjö
      Sjönsjö sjö
      Sjönsjö sjö
      Sjön Sjö sjö
      Sjörönningen gärde
      Sjörönningen gärde
      Sjösänkningen gärde
      Sjöviksåsen höjd
      Sjöåsen skog
      Skabban gärde
      Skackbackgärdet gärde
      Skackgärdet gärde
      Skalmetangärdet gärde
      Skalmetansåsen höjd
      Skamlösa gärde
      Skansberget höjd
      Skansåsen Saknas
      Skarphyttan gärde
      Skarphytteåsen ås
      Skavorna udde
      Skedbråtegärdet gärde
      Skenbackarna backar
      Skepparehaget hag
      Skogsbäcken bäck
      Skogsgärdet gärde
      Skogsgärdet gärde
      Skolhusgärdet gärde
      Skolhushaget gärde
      Skolleberget höjd
      Skomakargärdet gärde
      Skomakarvänden gärde
      Skrussrudstjärn tjärn
      Skrussrudstjärn tjärn
      Skruvserudsgatan väg
      Skruvserudstjärn, se Skrussrudstjärn tjärn
      Skruvserudetjärn tjärn
      Skruvserudsåkrarna åkrar
      Skruvserudsåsen höjd
      Skymundangärdet gärde
      Skåken gärde
      Skåken gärde
      Skållberget höjd
      Skärberget holme
      Skäret holme
      Skäret holme
      Skäret holme
      Skärsvikarna gärden
      Skärsvikan vik
      Släperudsåsen ås
      Slättbråten gärde
      Slättbråten gärde
      Slättmyren myr
      Slättängen gärde
      Slättängsgatan väg
      Smedbyballén allé
      Smedbyskogen skog
      Smedbyskäret holme
      Smedbyåsen höjd
      Smedjebackegärdet gärde
      Smedjebackehagen hage
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjegärdet gärde
      Smedjekullen gärde
      Smedjekullen gärde
      Smedjeudden udde
      Smocken gärde
      Småskogen gärde
      Småtjärnarna tjärn
      Småtjärnen tjärn
      Snarmossen mosse
      Snickarbråten skog
      Snickarlyckan gärde
      Snipen gärde
      Spekåsen ås
      Spesslandaviken vik
      Stackstoden gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallkullen gärde
      Stallyckan gärde
      Stapelsbron bro
      Stenbrottgärdet gärde
      Stenhusgärdet gärde
      Stenlyckehaget hag
      Stenlyckorna gärden
      Stensåsen ås
      Stensåsgärdet gärde
      Stentrummegärdet gärde
      Stenören holme
      Storbråten gärde
      Stordiket kanal
      Stordiket dike
      Storgärdet gärde
      Storgärdet gärde
      Storgärdet gärde
      Storgärdet gärde
      Storhagen hage
      Storhagsgärdet gärde
      Storlotten gärde
      Storlyckan gärde
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormosseåsarna höjder
      Storskogen skogsskifte
      Storrönningen gärde
      Storrönningen gärde
      Storrönningsgärdet gärde
      Stortorpet gärde
      Storängen gärde
      Storön, se Kilön ö
      Strand gärde
      Stretgärdet gärde
      Strömbergsgärdet gärde
      Strömerud gärde
      Strömmen gärde
      Strömmen sund
      Stubblyckan gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stupkullen gärde
      Stötberget höjd
      Summern sjö
      Summeln sjö
      Summeln sjö
      Summeln sjö
      Summeln sjö
      Summeln Saknas
      Sumpan skog
      Sumpan gärde
      Sundsbäckbacken backe
      Surball gärde
      Surballsgärdet gärde
      Svanskogdalsåsen höjd
      Svanskogsdalen gärde
      Svantjärn tjärn
      Svantjärn tjärn
      Svantjärn tjärn
      Svantjärn tjärn
      Svarta mossen terräng
      Svartebondefjällsås höjd
      Svarttjärnsmon höjd
      Svarttjärnsmon mo
      Svartudden udde
      Svinhusbacken gärde
      Svinhusgärdet gärde
      Svinhusgärdet gärde
      Sågarevallen gärde
      Såggärdet gärde
      Säterskogsviken vik
      Sätersälven bäck
      Sätersängen ängsmark
      Södergärdet gärde
      Södra gatan väg
      Södra gärdena gärden
      Södra gärdet Saknas
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörhökeviken vik
      Sör i Gärdet gärde
      Takenebäcken bäck
      Takeneholmen holme
      Takeneviken vik
      Takfälterud gärde
      Takmanskerud gärde
      Taktorpsgärdena gärden
      Taktorpsgärdet gärde
      Taktorpsgärdet gärde
      Takåsmyren gärde
      Takåsmyren gärde
      Takåsskogen skog
      Tallgärdena gärden
      Tallgärdet gärde
      Tallgärdet gärde
      Tallgärdet gärde
      Tallmotjärn tjärn
      Talltjärn tjärn
      Talltjärn tjärn
      Talltjärn tjärn
      Talludden udde
      Talludden holme
      Tallön ö
      Tegelugnen gärde
      Timmermyrgärdet gärde
      Timmermyren åkrar
      Tjurberget backe
      Tjurberget berg
      Tjurbergshaget hag
      Tjärngärdena gärden
      Tolftedelsgärdet gärde
      Tolftedelshaget skog
      Tomtgärdena gärden
      Tomtmålet gärde
      Torpen gärde
      Torpen gärde
      Torpet gärde
      Torpet gärde
      Torpet gärde
      Torpgärdet gärde
      Torpgärdet gärde
      Torplyckan gärde
      Torplyckan gärde
      Torplyckan gärde
      Torpmossen gärde
      Torpmossen mosse
      Torpsholmen holme
      Torpsviken vik
      Torrmosaregärdet gärde
      Torsklam höjd
      Torsklammen höjd
      Tors Pöl vattendrag
      Tors Pöl vattendrag
      Torstenrönningen gärde
      Torstensbybäcken bäck
      Torstensbygatan väg
      Torstensbyviken vik
      Torstensbyåsen höjd
      Trehörningen gärde
      Trollhättedalen skogsskifte
      Tryggtjärn tjärn
      Tryggtjärn tjärn
      Tryggtjärn tjärn
      Träckgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Tuvan gärde
      Tuvan gärde
      Tången gärde
      Täppan hag
      Tömtebacken backe
      Udden gärde
      Udderud gärde
      Udderud skog
      Uddgärdsbacken backe
      Uddgärdet gärde
      Uddgärdet gärde
      Uddviken vik
      Ulvdy mosse
      Ulvmo mo
      Ulvmon mo
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Utskogen skogsskifte
      Vallbrotten utägor
      Vallbrotten gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottet gärde
      Vallbrottsgärdet gärde
      Vallere gärde
      Vallgärdet gärde
      Vallhagen gärde
      Valneklinten höjd
      Verkstadsgärdet gärde
      Vintergatan gärde
      Vivasbäcken bäck
      Vårrönningen gärde
      Vålfällebäcken bäck
      Vålfället gärde
      Vålfjället, Nedre gärde
      Vålfjället, Övre gärde
      Väggärdet gärde
      Väggärdet gärde
      Vändan gärde
      Vändan gärde
      Vändan gärde
      Vänern gärde
      Västgärdet gärde
      Väst i gärdet gärde
      Västra Bäcken bäck
      Västra Gärdet gärde
      Västra Gärdet gärde
      Västra Gärdet gärde
      Västra Hultet gärde
      Västra Vallen gärde
      Västängarna gärden
      Yxåsberget höjd
      Åsbacken backe
      Åsdammen damm
      Åsen bergås
      Åsen gärde
      Åsgärdet gärde
      Åsgärdet gärde
      Åshagen hage
      Åshaget hag
      Åsnäbben höjd
      Älgdrågen dalgång
      Älggärdet gärde
      Älven älv
      Älven kanal
      Älvgärdet gärde
      Älvgärdet gärde
      Älvgärdet gärde
      Älvgärdet gärde
      Älvgärdet gärde
      Ängarna gärden
      Ängarna gärde
      Ängarna gärde
      Ängarna gärden
      Ängarna gärden
      Ängarna ängar
      Ängarna ängar
      Ängbråten gärde
      Ängbäcken bäck
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen äng
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Änggatan väg
      Änggärdet gärde
      Änggärdet gärde
      Änggärdet gärde
      Änggärdet gärde
      Ängkroken gärde
      Ängkullen gärde
      Ängsbacken sluttning
      Ängsskiftet gärde
      Ängvålet gärde
      Ärtskallarna holmar
      Ölserudsåsen ås
      Ören holme
      Östgärdet gärde
      Östgärdet gärde
      Östgärdet gärde
      Öst på Sanden gärde
      Östra Bäcken bäck
      Östra gärdet gärde
      Östra Haget skog
      Öxnevålsgärdet gärde

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.