ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bro socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 308 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 52
Bro, se även Västbro hg Aspengren terräng Bro sn Bro socken socken
Bro sn Backaberget berg Bro socken Saknas Bro socken socken
Bro sn Backamossen mosse Bro sn /Se Algustamossen terräng
Bro sn Backetjärn tjärn Arvidstorp gd Backetjärn tjärn
Bro socken Backängen ägomark Backa gd Björnholmen holme
Bro sn Björnholmen ö Backen hmd? Borgen höjd
Bro socken Björnholmen holme Berg el. Jordstorp gd Brattö ö
Bro sn Björnholmen ö Brosäter, se Brosätt by Brosjön sjö
Bro socken Björnholmen holme Brosäter, Västra gd Brosjön el. Kovänern Saknas
Bro sn /Se Björnholmen holme Brosäter, Östra gd Broälven älv
Bro sn Blekåsen ås Brosätt by Bynsbergsmossen terräng
Bro sn Blomberg terräng Brotorp gd Dagsholmen holme
Bro sn Borgen fornborg Bynsberg gd Dunderbäcksviken vik
Bro sn *Boudde udde Dammhult gd Ekholmssjön sjö
Bro sn Bratten ö Finntorp gd Furholmen holme
Bro sn /Se Bratten ö Godås gd Furholmen Saknas
Bro sn Bratten ö Gäddvik gd Hassletjärn, se Backetjärn tjärn
Bro sn Bratten holme Gäddviksskog gd Killingsholmarna, N., se Killingarna Saknas
Bro sn Brattö ö Hammar gd Killingarna holmar
Bro sn Bredåsen Saknas Hasslebacka gd Knipan ö
Broo sn Bromholmen, se Björnholmen ö Ingrirud gd Kovänern, se Brosjön sjö
Bro sn Brosjön Saknas Ingrirudstorp gd Kycklingviken vik
Bro sn Brosjön Saknas Jordstorp, se Berg el. Jordstorp gd Kyrkälven älv
Bro sn Brosjön sjö Kocklanda, Norra gd Kåsbäcken bäck
Bro sn Brosjön sjö Kocklanda, Norra Saknas Kåshaget terräng
Bro sn Brosjön sjö Charlotenlund Saknas Lilla mossen terräng
Bro sn? Brosjön Saknas Källserud gd Mässviken vik
Bro sn Brosjön torrlagd sjö Källserud bebyggelse Näsviken vik
Bro sn Brosjön sjö /Se Labbetan gd Nötön ö
Bro sn /Se Brosätersdalen Saknas Lyckan hmd? /Se Nötön Saknas
Brodsätter, se Bro sn Brosäters äng äng Lövbergerud hmd? /Se Orrholmen holme
brosockensfara inbyggarbeteckning /Se Broelfven älv Löve gd Rösen höjd
Algustad, se Godås, Algustadstorp, se Godåstorp Saknas Broälven älv Mellbyn gd Sjöflåt terräng
Algustad Saknas Broälven avlopp Mässvik gd Stackviken vik
Anderstorp förr torp? Broelfven älv Mässvikstorp gd Steglerudsmossen terräng
Arvidstorp Saknas Bråtarna förr ägomark? Mölnslätten gd Stensbergshöjden höjd
Backa by *Bufjäll berg [Nolby] gd Stora mossen terräng
Backa by Buserud terräng Nästerud gd Storsand vik
Backa by Buserudsmyren myr Nästerudsskog torp Tallskär skär
Backa Saknas Bäckerud terräng Nästerudsskog torp Tallskären skär
Backen Saknas Dagholmen, se Dagsholmen ö Nästerudstorp torp Tarmsälven älv
Bengtstorp Saknas Dagsholmen ö Nästerudstorp torp Timmermon höjd[?]
Björktorp Saknas Dagsholmen ö Remmene gd Timmerviken vik
Björkås Saknas Dagsholmen holme Remmenetorp gd Tjärnet tjärn
Bro Saknas Dagsholmen ö Rönningen hmd? Träla vik
»broo» Saknas Dagsholmen holme Sandåsen gd Träludden, Stora och Lilla uddar
Bro Saknas Dagsholmen holme Sandåsen bebyggelse Ustabräckan terräng
Bro herrgård? Dalarna ägomark Sjole, Norra gd Valnäsudden udde
Bro kgsby o. sn Dalbergen berg Sjole, Södra gd Varnäs udde, se Valnäsudden udde
Brosäter, V., el. Brosäter, Ö. herrgård Dalen dal Smedstugan hmd? Västeråsmossen terräng
Brosäter by o. herrgård? Dalen terräng Stav gd Åsneskär skär
Brosäter Saknas Dalestad äng Stavstorp gd Åsneskär Saknas
Brosäter by och herrgård Dalsklinten Saknas Stelerud gd  
Brosäter Saknas Dalsåsen Saknas Stelerud bebyggelse  
Brosäter, Östra hg Daltjärnshöjden höjd Stelerudsskogen gd  
Brosäter by och herrgård Dalåsen ås Stirserud gd  
Östra Brosäter herrgård? Dalängen terräng Stirserudstorp gd  
Brosäter by Dammhult terräng (Stubbetorp) gd  
Brosäter, Västra Saknas Drågen terräng Tarm gd  
Brosäter gd /Se Drängespringet Saknas Västbro gd  
Brosäterskogen = Brosäterstorp Saknas Dunderbäcken bäck Åsen torp  
Brosäterstorp Saknas Dunderbäcksviken vik Östbro, Norra gd  
Bråten, se Dalbotorpet torp Edsholmsviken Saknas Östrbro, Södra gd  
Brätte Saknas ?Ekholmssjön Saknas    
Bynsberg Saknas Ekholmssjön vik    
Bäcken Saknas Ekholmssjön sjö    
Dalbotorpet, se Bråten torp Enebacken delvis odlat område    
Damhult gd Englandsåsen ås    
Damhult gd Enrönningen terräng    
Dammhult Saknas Fruhagsbergen berg    
Dikaretorpet Saknas ?Fulholmen ö    
Duse hmd /Se Fulholmen holme    
Finntorp Saknas Fulholmen ö    
Finntorp förr torp? Fulholmen holme    
Fixnäs Saknas Fullholmen ö    
Godås Saknas Fågelmossen mosse    
Godåstorp Saknas Fågelmyren Saknas    
Gullbotten torp Fårbäcken bäck    
Gåås torp Fäbron bro    
Gäddvik Saknas Galtaryggen höjd    
Gäddvik Saknas Gardö Saknas    
Gäddevik by Getpinåsen ås    
Gäddviksskog Saknas Gieddvika, se Mässviken vik    
Gärdsbyn Saknas Grävlingberget berg    
Hageby Saknas Gubbestupet stup?    
*Hageby Saknas Gullbotten terräng    
Hagen Saknas Gustavsberg terräng    
Hammar Saknas Gårviken vik    
Hammar herrgård Gädderudsåsen ås    
Hammar herrgård *Gäddviken vik    
Hammar by Gökerskullen kulle    
Hammar herrgård Göpefjäll Saknas    
Hammar herrgård Hagalund terräng    
Hammarsskogen, se Hammarstorp herrgård? Hallmon Saknas    
Hammarstorp Saknas Hassletjärn sjö    
Harbacka Saknas Hornåsen Saknas    
Harebäcken, Harebacka Saknas Hyngen sjö    
Hasslebacka Saknas Hyngen ä. n. på Brosjön /Se    
Håkanstorp Saknas Högåsen Saknas    
Häggvik Saknas Högåsen, Lilla ås    
Ingerbyn torp Högåsen, Stora ås    
Ingridskullen Saknas Höjden terräng    
Ingrirud by /Se Ingrirudskullen Saknas    
Ingrirud Saknas Ingrirudsängen Saknas    
Ingrirud by Johannelund terräng    
Ingrirud Saknas Jättestenen sten    
Ingrirudstorp Saknas Jätteåsen höjd med fornborg /Se    
Jerusalem förr bebyggelse? Karlsro terräng    
Jonsbol hemman Kasenberg terräng    
Klemestorp Saknas Katrinelund terräng    
Koglanda Saknas Kattstensåsen ås    
Kocklanda, Södra gd Kihlstedtrud delvis odlat område    
Kocklanda, Södra gd Killingarna, Norra öar    
Kocklanda gd /Se Killingarna, Norra öar    
Kocklanda, Norra gd /Se ?Killingarna, Norra öar    
Kås Saknas Killingarna, Norra holme    
Kås f.d. torp /Se Killingarna, Norra ö    
Källserud Saknas Killingarna, Norra holmar    
Källåsen torp Killingholm ö    
Labbetan Saknas Killingholmarne, se Killingarna, Norra öar    
Labbetan gd /Se Killingholmen, se Killingarna, Norra ö    
Lekarbacken Saknas Killingholmen holme    
Liljedal glasbruk /Se Killingsand strandområde    
Löve Saknas Killingåsen ås    
Mellbyn by Klevåsen ås    
Mellbyn gd Klotåsen ås    
Mällbyn herrgård Knina, se Knipan ö    
Mellbyn säteri Knipan ö    
Mellbyn gd Knipan ö    
Mällbyn herrgård Knipan ö    
Mällbyn herrgård Knipan ö    
Mellbytorp Saknas Knipan ö    
Munketorp Saknas Knipan ö    
*Munketorp gd *Knipsundet sund    
(Midskogdalen?), Myskedalen torp »Knijperöös» Saknas    
Mässvik Saknas Kojbäcken bäck    
Mässvik herrgård Kungshögen Saknas    
Mässvik hg Kungshögen stenkulle /Se    
Messvikana Saknas Kycklingdalen Saknas    
Messowich Saknas Kycklingedalen dalgång    
Mässvik hg /Se Kycklingedalen dal    
Mässvik herrgård Kyrkängen Saknas    
Mässvik herrgård Kåsbäcken bäck    
Mässvik herrgård Kåsbäcken bäck /Se    
Mässvik Saknas Källdalen Saknas    
Mässvik herrgård Kölnåsen ås    
Mässvik hg Labbetahöjden Saknas    
Mässvik herrgård Ladbråten terräng    
Mässvik herrgård Lagmansrösen Saknas    
Mässvik herrgård Likbärarkast terräng    
Mässvik herrgård /Se Lilldalen dal    
Mässvikstorp Saknas Lilltjärn sjö    
Mässvikstorp gd Lillängen terräng    
Mölnslätten Saknas Lindhult terräng    
Mörktorpet Saknas Lorensberg terräng    
Noolbråten Saknas Lund ägomark?    
Nolby gård Lunkenberg terräng    
Nolby Saknas Långmyren myr?    
Nolby gd Långmyråsen ås o. triangelpunkt    
Nolbytorp = Arvidstorp Saknas Lövrönningen terräng    
Norbro poststation /Se Magerås terräng    
Nybygget Saknas Majorskullen kulle    
?Nytan el. Takene försv. ort /Se Marieberg terräng    
?Nytan el. Takene försv. ort /Se Mariedal terräng    
Nytjer Saknas Marielund terräng    
Nytorp förr torp? *Marna ö    
Nästerud by Mellanbråten terräng    
Nästerud by messviksudden, se Mässviksnäset udde    
Nästerud by »Moßebäcken» Saknas    
Nästerud Saknas Myråsen ås    
Nässlerud Saknas Myskedalen ägomark    
Nästerudstorp Saknas Märråsen ås    
Rastetorpet, Rastin Saknas Märråsen ås    
Remmene gd Mässviken vik?    
Remmene gd Mässviken Saknas    
Remmene gd Mässviken vik    
Remmene hg /Se Mässviken vik    
Rubbetorp Saknas ?Mässviken vik    
Ryttaretorpet, se Västgötstorpet Saknas Mässviken vik    
Råmmene Saknas Mässviken vik    
Rämmene Saknas Mässviken vik    
Remmene herrgård Mässviken vik    
Remmene herrgård Mässviken vik    
Remmene herrgård Mässviken vik    
Rämmenetorp Saknas Mässviken vik    
Remmenetorp gd Mässvik hamnplats    
Sam hulte Saknas Mässviksholmarna Saknas    
Sandåsen Saknas Mässviksholmarna holmar    
Sjole by Mässviksnäset udde    
Sjole Saknas Mässviksnäset näs    
Sjole by Mässviksnäset näs    
Sjole by Mässviksnäset näs    
Sjole by Mässvikssundet sund    
Sjole Saknas Nolbyviken vik    
Skogen torp Nolbyåen, se Tarmsälven å    
Skurtorpet förr torp? Nolbyåsen ås    
Skåperud Saknas /Se Nolmossen mosse    
Smetorp Saknas Nyland terräng    
Smedstorp Saknas Näsviken, Lilla vik    
Smedstugan förr stuga? Näsviken, Stora vik    
Smålandstorp Saknas Näsviken, Stora vik    
Staketorp förr torp? Nötviken vik    
Staf egd? Nötön ö    
Stav Saknas Nötön ö    
Stav kronoegendom Nötön holme    
Stav Saknas Nötön ö    
Staf kronoegendom Olles båt udde?    
Stav gd /Se Orreholmen ö    
Stav by /Se Orreholmen ö    
Stav gård /Se Orreholmen holme    
Stavstorp hmn Orreholmen ö    
Stelerud Saknas Orreholmen holme    
Stelerud Saknas Orrholmarna holmar    
Stelerudsskogen Saknas Orrholmen, se Orreholmen ö    
Stensberg ödegård? Pilkrog ägomark    
Stersstorp, se Stirserudstorp by *Pohlholm ö    
Sterstorp Saknas Puhlholmen, se Fulholmen ö    
Stirserud Saknas Pulholmen, se Fulholmen holme    
Stirserud gd Pulholmen holme    
Sterserud by Pöhlh:, se Fullholmen ö    
Stirserud Saknas Rastaköket ägomark    
Sterserudstorp Saknas Rovallsbackarna skogsbackar    
Stirserudstorp by Rukabäcken bäck    
Stirserudstorp Saknas Rydalsåsen ås    
*Stomman f.d. gd Rynkåsen ås    
Susetorp, se Håkanstorp Saknas Rävkullen kulle    
Svenstorp förr torp? Rävkullen kulle    
Takene Saknas Rönndalen ägomark    
Tarm Saknas »Rörßåßen», »Rööråßen» Saknas    
Tarm gård Sandwiken, se Näsviken, Stora vik    
Tarm gd Sandviken vik    
Tarm Saknas Sjolebäcken bäck    
Tarm gd Sjolemyren myr    
Trädgårdstorp förr torp? Sjoleåsarna Saknas    
Värmlands Bro poststation /Se Sjoleåsen ås    
Västbro herrgård Sjolinskerud terräng    
Vestbro herrgård Sjöbråten terräng    
?Västbro hg Sjöåsen ås    
Västbro hg Skogaholmsåsen ås    
Västbro och Östbro herrgårdar Skottlandsbergen berg    
Västbro säteri Skutvraket, Norra strandområde    
Västbro Saknas Skutvraket, Södra strandområde    
Vestbro herrgård Slängan terräng    
Västbro gd Slätebäcken Saknas    
Västbro herrgård Slöan å    
Vestbro herrgård Slöan å    
Västbrotorp Saknas Sofieberg delvis odlat område    
Västgötetorpet torp Stackviken vik    
Ängen torp Stackviksudden udde    
?Östbro kronoegendom Stenbråten terräng    
Östbro kronoegendom Stensbergsåsen ås    
Östbro och Västbro herrgårdar Stensudden udde    
Östbro Saknas Stershagen skogsmark    
Östbro kronoegendom Storsanden Saknas    
Östbro, Norra o Södra byar Storsand vik    
Östbro kronoegendom Storåsen ås    
Bro herrgård Styggmyren förr ägomark?    
  Sundudden udde    
  Sundåsen ås    
  Svartviken Saknas    
  Svartviken vik    
  Såtsand, Lilla vik    
  Såtsand, Stora vik    
  Säteråsen ås    
  Talleskär holme    
  Talleskär skär    
  Tallmosseåsen ås    
  Tallskär skär    
  Tappholmen Saknas    
  Tappholmen udde    
  Tappholmen udde    
  Tarmsälven å    
  Tarmsälven älv    
  Timmermon höjd?    
  Timmerviken, Stora vik    
  Tjärn tjärn    
  Tompåsen höjd    
  Trädgårdstorpsbäcken bäck    
  Trälan vik    
  Träludden, se Träludden, Lilla udde    
  Träludden udde    
  Träludden, Lilla udde    
  Träludden, Lilla udde    
  Träludden, Stora udde    
  Tyskerud terräng    
  »Ulstabräckan» Saknas    
  Valnäsudden udde    
  Valnäsudden udde    
  Wenersudde, se Valnäsudden udde    
  »Hweningen» skog?    
  Widiekiärret Saknas    
  Vråna terräng    
  Västbroåsen ås    
  Västerrud terräng    
  Västerås terräng    
  Västra mossen Saknas    
  Ålhäcken vik    
  Åsen terräng    
  Åsen terräng    
  Åsen, Norra terräng    
  Åsnegrund fyr    
  Åsneskär skär    
  Åsneskär skär    
  Åthalßdammen Saknas    
  Ädlaknarten berg /Se    
  Ängkroksåsen ås    
  Österhall strandområde    
  Östra mossen Saknas    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.