ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varnums socken : Ölme härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 486 Naturnamn : 692 Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 92
Varnum förr sn *Aklången tjärn Varnums socken sn Varnums socken förklaringar
Warnum Saknas Saknas Saknas Varnums socken sn Varnums socken förklaringar
Varnum sn Allmenningz Sundet Saknas Varnums socken sn Varnums socken förklaringar
Varnum sn Albottnen terräng Varnums socken sn Varnums socken förklaringar
Varnum sn Allébäcken bäck Varnums socken sn Varnums socken bebyggelse
Varnum förs. Allétorpsberget berg f.d. Varnums socken Saknas Varnums socken förklaringar
Varnum sn Amerikaudden udde Varnum sn Varnums socken naturnamn
Varnum sn Amerikaudden udde Varnums socken sn Varnums socken förklaringar
Varnum sn Ampmossen mosse Varnum sn Varnums socken förklaringar
Varnum socken Anders-Pettershöjden höjd Varnum(et) f.d. sn Bergholmen holme
Varnum sn Baggårdsdammen damm Agen bebyggelse Bergholmen, Stora, se Långholmen holme
Varnum sn Barmsundet sund Agetorp hmn Bergsjön sjö
Varnum sn /Se Barmudden udde Agetorp bebyggelse Bergsjön sjö
Varnum sn Barmudden udde Allétorp torp(?) Björkelund terräng
Varnum sn Basters udde udde Arvidstorp bebyggelse Björkholmen holme
Varnum sn berg hollma-na, se Bergholmen, Lilla o. Stora holmar Arvidstorp bebyggelse Björkholmen holme
Varnum kyrkby o. sn Bergholmen, Lilla o. Stora holmar Arvidstorp Saknas Björkholmen holme
Varnum sn Bergholmen, Lilla holme Backatorp gd /Se Bålberget berg
Varnum sn Bergholmen, Stora o. Lilla holmar Backatorp gård Bålberget berg
Varnum sn Bergholmen, Stora holme Baggebråten bebyggelse Eldgrundet, se Älgen ö
Varnum sn Bergholmen holme Berg, se 3 Hedebotten Saknas Fallholmen kyrkholme
Varnum förs. Bergholmssundet sund Berg beb. Fallholmen, Lilla, se Gåsholmen holme
Varnum Saknas »Bergkiärsnoor» Saknas Berget beb. Fallhösudden, se Strandudden udde
Varnum sn Bergmossen mosse Bergsjö bebyggelse Fallskären kyrkholmar
Warnimma Saknas Bergmossen mosse Bergsjönäs bebyggelse Fjällbergen ö
Varnum sn Bergmyren myr Bergsjötorpet Saknas Grenviken Saknas
Varnum sn Bergsjön sjö Bergsjötorpet torp Gåsholmen holme
Varnum sn »Bärgsiön» Saknas Bergsjötorp by Hjälmarsfjorden vik
Varnum sn Bärgsiön Saknas Bergsjötorpet gd Hjälmarsholmen holme
Varnum sn Bergsjön sjö? Bergtorp bebyggelse Hösen, se Långnäsudden udde
Varnum sn Bergsjön sjö Bergvik bebyggelse Järsbergsälven älv
Varnum sn Bergsjön sjö Bertilsbro beb. Kalvön ö
Varnum sn Bergsjön sjö Björkebol bebyggelse Klinten, se Klintskär skär
Varnum sn Bergsjönäshöjden höjd Björklund, se Ängkärr beb. Klintskär skär
Varnum sn »Bärgsiön» Saknas Björkåsen Saknas Klintskär skär
Varnum sn Bergtjärnen tjärn Björkåsen lht Klosterskogen skog
Varnum sn Bergtjärnen, Norra tjärn Bobacken Saknas Koleraholmen, se Björkholmen holme
Varnum sn Bergtjärnen, Södra tjärn Bockserud Saknas Kvarntjärn tjärn
Varnums socken sn Bergtjärnen tjärn Bofallet Saknas Kålerudsmossen mosse
Varnums socken Saknas Bergtjärnshöjden höjd Bollås hmn Köttviken, Lilla och Stora vikar
Varnum sn Bitallen tall? Bollås bebyggelse Lassegårdsudden, se Långnäsudden udde
Varnum sn Bjurtjärnsvägen väg /Se Bolund bebyggelse Lindön kyrkholme
Varnum förs. Björklund terräng Bonderud Saknas Ljustjärn tjärn
Varnum förs. Björkö ö Bonderudstorp beb. Långholmen holme
Varnum förs. *Björkögrundet grund Botorp Saknas Långkarsudden, se Långnäsudden udde
Varnum förs. Björnbäcken bäck Bottsviken hmn Långnäsudden udde
Varnum sn Björnbäcken bäck Bottsviken bebyggelse Långnäsudden udde
Varnum sn Björnstenen terräng Brattebacken lht Löta, se Järsbergsälven älv
Varnum sn? Blåberg skär Bråten bebyggelse Lötälven, se Järsbergsälven älv
Österhärad = Varsnum sn Saknas Bläckkärret förr ägomark? Brännåsen bebyggelse Mosstjärn tjärn
Varnum sn Bläckkärret kärr Bugängen Saknas Mögsjön sjö
Varnum sn »Bläke kärsbäcken» Saknas Buxerud bebyggelse Mögsjön sjö
Varnum sn Bobacka Sundet Saknas Bygget beb. Mögsjön sjö
Varnum sn Bobackssundet sund Byggfallet, se Bygget beb. Mörktjärn, se Kvarntjärn tjärn
Varnum sn *Bobacksgrundet grund Bångtorpet beb. Norsbäcken bäck
Varnum sn *Bobacksudden udde Bäcken bebyggelse Näset näs
Varnum sn Bobacksviken vik Bäcketorp gård Rutön ö
Varnum sn /Se Bobacksviken vik Bäcketorp bebyggelse Råberget berg
Varnum sn /Se Bobacksviken vik Bäcketorp gård Sibberön ö, (och gård)
Varnum sn /Se *Bockgrundet, se Måkalsgrundet grund Bäcktorpet beb. Sibberön ö
Varnum sn /Se Bockseruds udde udde Bäckängen lht Sketsten sten
Varnum sn /Se Bodalsbacken landsvägsbacke /Se Drevstad, se Gustavsberg Saknas Skogmossen mosse
Varnum sn /Se Bodalsmossen, Västra mosse Drevstadtorp beb. Stormossen mosse
Varnum sn /Se Bodalsmossen, Östra mosse Drågen beb. Strandudden udde
Varnum Saknas /Se Bodalsväg väg /Se Dye by Strandudden udde
Varnum sn /Se »Boholmen» holme Dye, Norra bebyggelse Tivoliholmen, se Björkholmen holme
Varnum sn /Se »Bokiärn» Saknas Dye, Södra bebyggelse Tjuvhallen ö
Varnum sn /Se Bonderudsmossen mosse Dysslorna beb. Tjuvholmen holme
Värnemo, se Varnum sn Boningsberget berg Dyåsen beb. Tjuvholmshallen, se Tjuvhallen ö
»Agen» gård Botjärnen tjärn England torp Trehörningen sjö
Agen by Borerudsön ö Eriksbol bebyggelse Trinneholmen holme
Agen by Brobyviken vik Eskilstorp bebyggelse Tröttbackarna Saknas
Agen gd Bromossen mosse Falla bebyggelse Tyskön ö
Agetorp gård Brosätterhöjden höjd Fallet gård Tyskön ö
*Alterås torp Broängen Saknas Fallet bebyggelse Ullvettern sjö
Alterås torp Broängen Saknas Fallängarna beb. Ullvettern sjö
»Ambiörstorp» Saknas Bråne höjd Fiskebo lht Varnan älv
»Arwidztorp» nybygge Bråntorphöjden höjd Fiskerud Saknas Vanumsviken vik
»Backetorp» hemman Bråtmossen mosse Fredriks torp? Vassgårdasjön sjö
»Baggebråthen» Saknas Bränntorvmossen mosse Fridhem lht Vibbskär, se Viskär skär
Baggebråten gd /Se Brännvinsmyren myr Gatan by Vilbskär, se Viskär skär
»Baggården» Saknas Brännvinsstenen sten Gatan bebyggelse Vilången sjö
»Bammerudh» Saknas Bränseln terräng Gaterud gård Vingmossen mosse
»Bergsjö» by Busbottnen terräng Gaterud bebyggelse Viskär skär
Bergsjö Saknas Busshöjden höjd Granviken lht Vismen sjö /Se
Bergsjö by Bålbacken landsvägsbacke /Se Gräsfallet Saknas Vålön ö
Bergsjö by Bålberget berg o. triangelpunkt Gräsfallet beb. Älgen ö
»Bergsiönässet» torp Bångtorpsmossen mosse Gummero Saknas Ämtsjön sjö
»Bergsiöö Skoghen» Saknas »Båseberget» berg Gustavsberg bebyggelse Ängkärr terräng
Bergsjötorp by »Bäckengen» Saknas Gustavsvik Saknas Änglandsmossen mosse
Bergsjötorp hmn Dalmansmossen mosse Gustavsvik beb. Ängskär skär
»Bergziötorph» Saknas Doktorudden udde Gåsviken Saknas Ödletjärnen tjärn
»Biörckebool» Saknas Dretmossen, Lilla mosse Hagarna Saknas  
Björkebol by Dretmossen, Stora mosse Hagarna, se Agen Saknas  
Björklund Saknas Drättskiär, se Måkaln el. Gossen skär Hagetorp, se Agetorp Saknas  
Björnas ödegård? Dysslerna del av hemman /Se Hallonbacken beb.  
»Bobacken» Saknas Däfwekärn, se Däveln Saknas Hanna Saknas  
Bobacken by Däveln sjö Hav, Västra bebyggelse  
Bodalen Saknas Elevhävderna skogsmark Hav, Östra Saknas  
Bogården Saknas *Ellgrundet grund Hedebotten bebyggelse  
Bollås Saknas Sion Emten, se Ämten sjö Hedebotten Saknas  
Bonderud by Englandsberget berg Hedehult bebyggelse  
Bonderud by Entekärn, se Ämtsjön delvis igenväxt sjö Hedehultsågen såg  
Bonderud by Erikslund holme Heden bebyggelse  
Bonderud by Fallholmarna holmar Hedhultetorp bebyggelse  
Bonderud by Fallholmarna holmar Hedhultstorp lht  
Bonderud by Fallholmen holme Hedkullen lastplats  
»Bonderudh» by Fallholmen skär Hedås lht  
Bonderud by Fallholmen Saknas Hjortstorpet lht  
Bonderud by Fallholmen holme Holland gård  
Bonderud by /Se *Fallholmsudden udde Holmen gård  
»Bottesbo» Saknas Fallhöjden höjd Holmen bebyggelse  
»Bratteforss» Saknas *Fallhösgrundet grund Hugstre by  
»Bratteforss» Saknas *Fallhösudden udde Huggstret, se Eriksbol Saknas  
Bro gd Fallskären holmar Hugstre bebyggelse  
Bro Saknas Fallskären skär Hult(et) gård  
*Bro gård Fallskären skär Hultet bebyggelse  
Bro gård Fallskären öar Hulthastet by  
Bro beb. Fallskären skär Hultkastet Saknas  
Bro Saknas Fallskären skär Hultängarna Saknas  
?Bro f. hg. *Fallskärsgrundet grund Hybble bebyggelse  
Bro Saknas Fallskärsholmarna holmar Högeberg bebyggelse  
?Bro f. hg *Fallskärsrevet grund Höglunda bebyggelse  
?Bro f. hg Finnmossen mosse Höja Mellan- Saknas  
?Bro f. hg Fiskviken vik Höja, Mellan- bebyggelse  
?Bro f. hg Fiskeviken vik Höja, Norra Saknas  
Bro kronogård? Saknas Fiskviken vik Höja, Norra bebyggelse  
Kristinehamn stad Fiälla, se Fjällbergen skär Höja, Södra Saknas  
Kristinehamn stad Fjällbergen skär Höja, Södra bebyggelse  
Bro Saknas Fjällbergen skär Höja by  
Broo Saknas Fjällbergen skär Höjderna, se Bäcketorp Saknas  
Bro Saknas Fjällbergen skär Jutbo beb.  
»Brobäcken» Saknas *Fjällbergsgrundet grund Järsberg gård  
»Brogården» Saknas Fjäramyren förr ägomark? Järsberg bebyggelse  
»Brotorp» Saknas Fjölbromon terräng Bärsbergsstenen runsten?  
Bryngelsgården, se Falla Saknas Fiölebroon Saknas Karaby, Norra Saknas  
Bråne Saknas Flottmossälven älv Karaby, Norra bebyggelse  
Bråntorp förr torp? Framnäs näs? Karaby, Södra Saknas  
Bråten by Funkemyren myr Karaby, Södra bebyggelse  
?Brännåsen Saknas Furumyr myr Karaby by  
Buxerud gård Fågelmossen mosse Karabymon beb.  
Boxerud, Buxerud gård Fågelmossen mosse Karabysågen bebyggelse  
Boxerud gd Fågelmossen mosse Kollgården, se Falla Saknas  
Byrebacken gård Fältet Saknas Kraftfallet lht  
Båtsviken hmn Galleråsen ås Kroksvik bebyggelse  
Båtsviken gård geta hol men, se Getholmen holme Kroppsta beb.  
Bäck Saknas »Geteholmen» Saknas Kröken Saknas  
Bäck gård Getholmen holme Kväggen Saknas  
Bäck Saknas Getholmen holme Kåle Saknas  
Bäcken gd Getholmen holme Kålerud bebyggelse  
Bäcken torp Getholmen holme Källhagen lht  
Dammbo förr gård? Getklon udde Kärret beb.  
Duggebo förr gård? Glantallbackarna landsvägsbackar /Se Kärret, Västra lht  
Drevstad gd Glanthallbacken landsvägsbacke? Kärret, Östra lht  
Drevstad Saknas Gockoöarna terräng Kärrets, Ö. kapell beb.  
Drevstad gd Gossen skär Lassegård bebyggelse  
Drevstad gd Gossen skär Liffland by  
Drefstad Saknas Gossen, se Måkaln skär Liffland bebyggelse  
Drevstad gård Gossen skär Lillängen torp(?)  
Drevstad Saknas Gravanebacken landsvägsbacke /Se Lillängen bebyggelse  
Drevstad gd /Se Gravarmossen mosse Lokebo gård  
Drefstad Saknas Gravarmossen terräng /Se Lokebo beb.  
Drefsta Saknas Grenvikshöjden höjd Lopbo Saknas  
Drefstad Saknas Gropmossen mosse Lugnet lht  
Drevstad gd Grundfiällen, se Fjällbergen skär Lövbodaåsarna beb.  
Dye by Gruvan terräng Malta villa  
Dye by Gräsfallsberget berg o. triangelpunkt Mon, se 1 Motorp Saknas  
Dye by Grävlingberget berg Mossen, se Sunnästorp Saknas  
Dye by Gubbåsen ås Mosserud l. Niklasdamm bebyggelse  
Dye by Gumroberget berg Mosserud torp  
Dye by Gustavsviks kyrkogård kyrkogård Mosstorpet Saknas  
Dye? Saknas Gustavsviksmossen mosse Motorp bebyggelse  
Dye by Gårdskär skär Myren lht  
Dye by »Gåsewijken» Saknas Myrhult bebyggelse  
Dye by gås skiär, se Gårdskär skär Myrhult beb.  
Dywghia by Hagarna terräng Märsta by  
Edztorp Saknas Hal...esiär, se Fallskären holmar Märsta bebyggelse  
Enerud Saknas Hallbacken landsvägsbacke /Se Niklasdamm, se Mossen Saknas  
»Ehrsbool» Saknas Hansåsen ås Nordgatan, se Gaterud Saknas  
Eskilstorp torp Harberget berg Nyborg Saknas  
Falla Saknas Harbergz Rået Saknas Nyborg torp  
Falla gårdar Harmberget berg Nybygget torp  
Falla by Harmossen mosse Nybäck beb.  
Falla by Harmossen mosse Nygård bebyggelse  
Falla by Harriset terräng Nysäter beb.  
Falla by Hatten, se Hattudden, Lilla o. Stora uddar Nysäter avs.  
Falla?, Fallet? Saknas Hattudden, Lilla o. Stora uddar Nytorp bebyggelse  
Falla by Hattudden, Lilla udde Nyängen beb.  
»Falle» Saknas Hattudden, Stora udde Näs, se Bergsjönäs Saknas  
Falla by Hattudden, Stora udde Näset lht  
Fallegårdarna Saknas Hattvarshöjden höjd Nässundet bebyggelse  
»Fallet» Saknas Hedkullen höjd o. triangelpunkt Olofsrud bebyggelse  
Fallhöjden ödegård? Heinolamossen mosse Oskarshall beb., (villa)  
Gatan by Herrefallet terräng Persås beb.  
Gaterud gård Herrudden udde ?Piso Saknas  
Goko torp Herrudden udde Posseberg gård  
Gustavsberg gd »Heråsen» Saknas Posseberg bebyggelse  
Gustavsvik hg Hielmars Fiolen, se Hjälmarsfjorden vik Pårsbol bebyggelse  
Gustavsvik hg Hinkebo mosse mosse Ringeby Saknas  
Gustafsvik hrst Hjalmarsund Saknas Ringby beb.  
Gustavsvik eg /Se Hjalmarsund Saknas Rydåsen Saknas  
»Gåsswijken» nybygge Hjortamossen mosse Ryssbo lht  
Hagen Saknas Hjälmarsfjorden vik Rötterna Saknas  
Haghen, se Agen by Hjälmarsfjorden vik Rötterna beb.  
»Hagen» Saknas Hjälmarsfjorden vik Rötterna beb.  
Hagen Saknas Hjälmarsfjorden vik Sandmo bebyggelse  
Hagetorpet Saknas Hjälmarsfjorden vik Sibberön gård  
»Hallerudz Backen» Saknas Hjälmarsfjorden vik Sjötorp gård  
Haff Saknas Hjälmarsnäs näs Sjötorp bebyggelse  
Hav by Hjälmarssundet sund Sjövik Saknas  
Hav by Hjälmarssundet sund Sjöändan gård  
»Haff» by Hollandsberget berg Sjöändan bebyggelse  
Haf by Holmbäcken bäck Sjöändsfallet, se Bergsjötorpet Saknas  
Hav by /Se Holmkällan källa? Sjöändsfallet Saknas  
Hav by ?Hultsjön tjärn Skogen, se Mosserud Saknas  
Hav by Hummelbottnen terräng Skogshill beb.  
Hav by *Hundskär holme Skräddartorpet Saknas  
Hav, Östra gd /Se Hyttsjön sjö Skymningen Saknas  
Haf by »Hÿttesiön» Saknas Skäringsbol gård  
Hav, Östra prästboställe /Se Hyttesjön sjö Skäringsbol bebyggelse  
Hedebotn by Hyttsjön sjö Solbergstorp beb.  
Hedebotten by Hyttsjön sjö Spelarbo, se Nyborg torp  
Hedehult gård »Hyttesiöängen» Saknas Spjutbäcken herrgård  
Hedhult Saknas Hytteskog? Saknas Spjutbäcken bebyggelse  
Heden Saknas Hyttsjön sjö Strand bebyggelse  
»Hedhåås» torp Hålldammen sank mark Sulviken gård  
»Henningztorp» Saknas »Håldams Wadh» Saknas Sulviken bebyggelse  
Holland förr gård? Hästberget berg Sundbomstorpet beb.  
»Holmen» by Högbergen berg Sundby by  
Holmen by Höglundsskiftet skogsmark Sundby bebyggelse  
Huggshaf hmn Höjtorpshöjden höjd Sundbyberg beb.  
Hugstre by *Hökholmssunden sund Sundsvik villa  
Hult gård Hömossen mosse Sunnästorp bebyggelse  
Hybble gård hön uden, se Amerikaudden udde Sågaretorpet lht  
Hybble Saknas Hösbäcken bäck Säterbron bebyggelse  
Hijorssbijerg, Hyortbærgh, se Järsberg gd *Hösudden udde Sörby, Norra Saknas  
Hytte Saknas Hösviken vik Sörby, Norra bebyggelse  
Högeberg skattehemman Ingridsmyr myr Sörby, Södra Saknas  
Högkvisttorpet förr torp? Intagsberget berg Sörby, Södra bebyggelse  
Högh Saknas iuwijka, se Jutviken vik Sörby by  
Höja Saknas Jutebäcken Saknas Sörgatan Saknas  
Höja by Jutviken vik Taberg bebyggelse  
Högh Saknas Jutviken vik Torpet Saknas  
Höja by Jutviken vik Torpet Saknas  
Höja by Jutviken vik Torpåsen bebyggelse  
Höja? by Jutviksmossen mosse Trehörningen lht  
Höja? Saknas Jutön mossholme Uddby bebyggelse  
Höja by Kaffehöjden höjd Udden bebyggelse  
Höja by Kajsudden udde Varnums fattiggård beb.  
Högderne frälsehemman Kalfön ö Vassgårda bebyggelse  
Jutebäcken = Utterbäcken Saknas ?*Kalvfjärden Saknas Vassgårda Saknas  
Jutbäcken torp *Kalvfjärden Saknas Vassgårda Saknas  
Järsberg gd *Kalvfjärden Saknas Vassgårda, se Vattskårda gd  
Järsberg gård Kalvön ö Vassgårda köpskog Saknas  
Hjortberg, Järsberg? Saknas Kalvön ö Vassgårdsnäset beb.  
Järsberg gd Kalvön ö Vattskårda gd  
Järsberg gård Kalvön ö ?Vieken Saknas  
Järsberg gd Kalvön ö Vik, Västra bebyggelse  
Gärdsberg by Kalvön ö /Se Viketorp lht  
Järsberg by Kalvön ö /Se Viktorpet bebyggelse  
Järsberg Saknas Kalvön ö Villingsberg avs.  
Hjelsberg Saknas Kalvösundet sund /Se Vålön bebyggelse  
Gärdsberg gd Kalvösundet sund Vägtorpet Saknas  
Gärdsberg gd Kampåsen ås Värnanäs beb.  
Järsberg gd /Se Karabykullarna höjder Västanmosse Saknas  
Karaby by »Karebÿmåssen» Saknas Västanmosse by  
Karaby by Karlstadholmen holme Västanmosse Saknas  
Karaby by Karl-Svensviken vik Västanås, se Västanmosse by  
»Karebÿgårdarna» Saknas »Kasken» Saknas Västanås bebyggelse  
Karreby Saknas Katskärret kärr Åsen bebyggelse  
Karaby by Katsviken vik Älvbron bebyggelse  
Karaby by /Se Kesarsmossen mosse Älvbrotorp, Östra Saknas  
Karaby by /Se Killingön ö Älvängarna lhtr  
Karsvalla? Saknas Klingstorpsviken vik Älvängen, se Älvängarna lhtr  
Kattas ödegård? Klinten holme Älvängen Saknas  
Kattas ödegård? /Se Klintskär skär Älvängen bebyggelse  
Kil Saknas Klintskär skär Ämten bebyggelse  
Kilshammar Saknas Klosterholmen mossholme Ämtfalla bebyggelse  
Kilshammar gd Klostermossen Saknas Ämtheden, se Vassgårda Saknas  
Kilshammar Saknas Klostermåsan Saknas Ämtheden, se Vassgårda Saknas  
Klockaregården Saknas Klostermossen Saknas Ängarna lht  
Kojtorp förr torp? Klostermossen mosse Ängarne gård  
Kroksvik gård »Klösterskogen» Saknas Ängen Saknas  
»Krogzwijk» Saknas Klosterskogen skog Ängkärr beb.  
Krokstad förr gård? Klosterskogen skog Ängtorp torp  
Kroppstad förr gård? Klosterskogen skogsmark Ängåsen Saknas  
»Kullen» Saknas Kluvna stenen sten Östanmosse by  
Kuopio förr gård? Koltorpsbäcken bäck Östanmosse bebyggelse  
»Kurlanda» gård Kopparbäcken bäck Österskogen Saknas  
Kålerud by Kopparbäcken bäck Östervik bebyggelse  
Kålerud by Korkskruven landsvägsbacke /Se Överås villa  
»Kållegården» Saknas Korpåsen ägomark    
Lankegrufvan Saknas Kristinehamns älv, se Varnan vattendrag    
»lijffland» tredingshemman Kristine källa Saknas    
Liffland gårdar Kroksvik, Norra ägomark    
Liffland by Kroksvik, Södra ägomark    
Lokebo förr gård? Krossen terräng    
Lummewijken torp Kullbergen, Östra holmar    
»Lemwijk» nybygge Kungsgrafven Saknas    
Långmarken gård Kvarntjärn sjö    
»Langemarcken» Saknas Kvarntjärn sjö    
»Lärbo» Saknas Kvarntjärnen tjärn    
Löten Saknas »Kwarnåsen» Saknas    
»löffåås» torp »Kwarnåssen» Saknas    
»Moobacken» Saknas Kvistmossen mosse    
»Moon» Saknas Käringsten sten    
Mon Saknas »Kiersbroon» landsvägsbro?    
»Mosserudh» hemman Köjamossen mosse    
Motorp gård Köjan del av Sibberön    
Myggbo förr gård? Kölberget berg    
»Mÿran» Saknas Köttviken, Lilla torrlagd vik    
Märsta by Köttviken, Stora vik    
Märstad by Ladmyren myr    
Märstad by Lafallsmyran myr    
Märstad by Lakholmsudden, Västra o. Östra uddar    
»Hammaren» Saknas Lakholmsudden, Västra udde    
Niklasdam egd. Lakholmsudden, Östra udde    
Niklasdam egd. Lakviken vik    
Nolby Saknas Landsätter terräng    
Nÿgårdh Saknas Ledspångsbäcken bäck    
Nyttorp by Lerstälpet terräng    
Nyängen ödegård? Lillgrundet grund    
Nässundet Saknas Lindön ö    
Olofsrud gård Lindön ö    
Olofsrud gd Lindön ö    
Olssrudh Saknas Lindön ö    
Olofsrud gd Lindön ö    
»Perstorp» bebyggelse Lindön ö    
»Possebergh» frälse Lindön ö    
Posseberg gd Lindösundet sund    
?Prästerud gd linöhn, se Lindön ö    
»Prästerudh» gård »Lÿfflandz Mosse» Saknas    
Presserud gd Lystjärn sjö    
Prästerud hg Ljustjärnen tjärn    
Prästerud hg Lustigmossen mosse    
Prästerud hg Lysmossen mosse    
Prästgården förr kyrkohmn /Se Långbackshöjden höjd o. triangelpunkt    
»Prästegården» Saknas Långebacke landsvägsbacke?    
Prestegård kronohemman Långebacken landsvägsbacke /Se    
»Pärsbohl» bebyggelse Långholmen holme    
»Sanda» gård Långmarksberget berg o. triangelpunkt    
Sanna gd Långnäsudden udde    
»Siötorp» torp Långnäsudden udde    
Sjöändan gård Långtjärnen tjärn    
Sjöändan gd Lånskarsudden udde    
Sjöändan gd Lånskarsviken vik    
Sjöänden gd /Se Långskär skär    
Skirfvinge Saknas Lötan å    
?Skräddaretorpet by Lötelfven älv    
»Skreddaretorpet» Saknas Lötälven älv    
Skäringsbol? by Mariendal terräng    
Skäringsbol? hemman Mathall ägomark    
Smedby Saknas Medängen äng    
»Solbacken» gård Mellanmossen mosse    
Solbacken gd Mickels udde udde    
»Spiutebäcke» Saknas *Millskär holme    
»Spjutebäcken» Saknas »Miskogztallen» råmärke    
Spjutbäcken hrgd Mosstjärn sjö    
Spjutbäcken hrgd Mosstjärn sjö    
»Spiutebäckehammar» Saknas Murstensberget berg    
Spiutebeckatorp Saknas Mygsiön, se Mögsjön sjö    
Stommen f.d. gd Myrtorpsdroget terräng    
Strand gd Måkaln el. Gossen skär    
Strand by Måkaln skär    
Strand by Måkalsgrundet grund    
Strand by? Märrsprängbacken landsvägsbacke /Se    
Strand by Mögsjöberget berg    
Strand by »Mögsröbäck» Saknas    
Strand by Mögsjöbäcken bäck    
Strand gd Mögsjömyren, Lilla myr    
Strand gd Mögsjömyren, Stora myr    
Strand by? Mögsjön sjö    
Sulvik gård Mögsjön sjö    
Sundh Saknas »Mögesiöen» Saknas    
Sundby gd Mörktjärnen tjärn    
Sundby by /Se Mörtskär skär    
Sundby by Mörttjärnen tjärn    
Sundby Saknas Mörttjärnen tjärn    
Sundby by Mörttjärnen tjärn    
»Sundbÿ» by Mörttjärnsberget berg    
Sundby by Mörttjärnsmossen mosse    
Sunnästorp Saknas Narfwewijk Saknas /Se    
Syrby Saknas *Narvevik ?sjövik /Se    
Sågaretorp jordläg. /Se Nordenga, Nolengh mossäng    
»Säleswijken» Saknas Nordängen ägomark    
Sättra ödegård? Norsbäcken Saknas    
Sörby by Norsbäckskanalen kanal    
Sörby by Nybäck, Nedre ägomark    
Sörby by Nysätershöjden höjd    
Sörby gd /Se Näset udde    
Sörby by /Se Näsholmen holme    
Sörby Saknas Nässundet sund    
Sörby gård »Näässundet» Saknas    
Sörby by Nässundet sund    
Sörby by *Näsudden udde    
Sörby by Näsåsarna åsar    
Sörkastet Saknas Olshålet vik    
»Tabergh» Saknas Olshålet, Lilla vik    
?Torpåsen gård Olshålsskären skär    
Tyskas ödetorp /Se Orrleksmossen mosse    
Uddeby gård Orrmossen mosse    
Uddeby gd Oskarshall holme    
Uddeby gd *Pallholmarna holmar    
Uddeby by Paradishöjden triangelpunkt    
Uddeby Saknas Paradismossen mosse    
Uddby Saknas Passet terräng    
Uddeby Saknas Persäng ägomark    
Uddby gd Peruken åkerholme?    
Uddeby gd? Pilflon sank mark    
Udden gård Piltorpsbäcken bäck    
Udden gård Plattberget berg    
Udden gd Porsviksudden udde    
Utby gd Prästerudsrevet grund    
Vtteby Saknas Presterudssundet Saknas    
Vtby Saknas Prästeruds udde udde    
Utby Saknas Prästhall ägomark    
Utterbäcken = Jutebäcken Saknas Pung Skiärsvijk Saknas    
Vassgårda herrgård Pungskär holme    
Vassgårda hrgd »Pungskiärsåksen» Saknas    
Vassgårda hrgd Rammholmarna ö /Se    
Vassgårda hrgd Rammholmarna ö /Se    
Velinatorpet förr torp? Riddarholmen udde    
»Wijketorpet» Saknas Ringbergssundet sund    
Vik, Västra, se Gustavsvik hg Ringbykärret kärr    
Vik Saknas Risers udde udde    
Vik, (nu Gustafsvik) gd Risers udde udde    
Vik, Västra herresäte Rishöjden berg    
»Wijker» Saknas Rishöjdstjärnen tjärn    
?*Vikestan förr by rosnäs Fiohlen, se Hjälmarsfjorden vik    
Viktorpet gd Rosnäs fiord, se Hjälmarsfjorden vik    
Viketorp gd Rutön ö    
»Wissmenä(ä)s» Saknas Rydtäppan terräng    
Vålön gd »Rÿggeberget» Saknas    
»Wålöen» Saknas Ryggbergsviken vik    
Vålön ö o. by Rävberget berg    
Vålön by Rönnängen ägomark    
Värtorp torp /Se rör koll, se Gossen skär    
Västanås by Rösskärr ägomark    
»Wästanåås» Saknas Rösskärren ägomark    
»Wästanmåssa» Saknas Saltflon terräng    
Västervik (el. Östervik) gård Sandmoängen äng    
Gustafsvik hrst Sandwadh Saknas    
Västervik Saknas Sandviken, Lilla vik    
Gustafsvik hrst Sandviken, Norra vik    
Gustafsvik hrst Sandviken, Södra vik    
Ålskärr gd Sandviken vik    
Ålskärr gård Sannaholm ägomark    
Ålskärr gd Sexas terräng    
Ålskärr gd Sibberön ö /Se    
Åsen gd Sibberön ö /Se    
Åsen gård Sibberön ö    
Åsen gd Sibberön ö    
Elfbro Saknas Sibberön Saknas    
Elfbro msgn. »Sibberöen» Saknas    
»Elffbrohammar» Saknas Sibberön del av ö    
Älvbron hytta Sibberön ö /Se    
Älvbrotorp (Östra?) gård Sibberön ö    
»Elffengen» Saknas Sibberön ö    
Ämten gård Sibberön ö    
Empten Saknas Sibberön ö    
Ämten gd /Se Sibberön ö    
Ämtfalla by Sibberön ö    
Ämtfalla Saknas Sibberön ö    
Ämtfalla gd /Se Sibberöskäret skär    
Ämtheden l. Vassgårda gd /Se Sibberösundet sund    
Ängtorp förr torp? Siffle grufvor Saknas    
»Eskiär» hemman Sjutjärnsmossen mosse    
Öönn Saknas Skarpen sank mark    
Östanmosse gård Skathöjden höjd    
Östanmosse by *Skogsbygden, Östra skog    
Östanmåsa gd *Skogsjön sjö    
Östanå gård Skyttedrogen skogsmark    
»Östanåås» Saknas Skälsiön, se Sälsjön sjö    
*Österhäradt by el. gd »Slätåsen» Saknas    
Öster Skogbÿgens Saknas Smedbacken Saknas    
Östervik by Smedstorpshöjden höjd    
Östervik Saknas Småholmarna holmar    
Östervik by Spängelkärret kärr    
Östervik by Stampåsarna åsar    
Östervik by Stolpbackarna landsvägsbackar /Se    
Östervik by Stora mossen mosse    
Öster Wijk Saknas Stormossen mosse    
»Wijk» Saknas Strandmossen mosse    
Östervik by? Strandudden udde    
Östervik by Strandudden udde    
»Österwijkstorp» Saknas Strandudden udde    
  Strannan Saknas    
  Stången terräng    
  Sundbymossen mosse    
  Sunnäsmossen mosse    
  Svartahall udde    
  Svartbergen berg    
  »Swartenäs» Saknas    
  Svartenäs udde    
  Svartskär udde    
  Svartuddarna terräng    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svarvstolen vägkrök?    
  Syrmossen mosse    
  Syrmossen mosse    
  Sågdammen damm    
  Sälsjön sjö    
  Sätterbrobacken landsvägsbacke /Se    
  Sätterbrobäcken bäck    
  Sätterbroängen sank mark    
  Sättermon Saknas    
  Sättramossen mosse    
  Sönnäs Saknas    
  Sörbymossen mosse    
  Sörbyängarna ägomark    
  Talludden del av udde    
  Tassmossen mosse    
  Timmeråsmyren myr    
  Tivoliholmen holme    
  Tjursängen sank mark    
  Tjuvholmen holme /Se    
  Tjuvholmen holme    
  Tjufholmen ö    
  Tjuvholmen, Lilla holme    
  Tjyvholmen, Stora holme    
  Tjuvholmen, Stora holme    
  Tjuvholmen, Stora holme    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmshallen skär    
  Tjärn mosse?    
  Tjärnsudden udde    
  Tjärnsviken vik    
  Torget terräng    
  Torrmyren myr    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen tjärn    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trekanten skogsmark    
  ?Trinneholme skär    
  Trinne holme holme    
  Trinneholme holme    
  Trinne mosse mosse    
  Trolltjärn torrlagd tjärn    
  Tyfholmen, se Tjyvholmen, Stora holme    
  Tyfholmen, se Tjuvholmen, Stora holme    
  Tyskbergen berg    
  Tyskmossen mosse    
  Tysktjärnen tjärn    
  Tyskön holme    
  Tyskön ö    
  Tärnskär holme    
  Uddbymossen mosse    
  Uddmossen Saknas    
  Uddnäset mossudde    
  Ullvettern sjö    
  Ullvettern sjö    
  Ullvettern sjö    
  Ullvettern sjö    
  Ullvettern sjö    
  Uppsjön delvis igenväxt sjö    
  Wallön, se Vålön ö    
  Walö, se Vålön ö    
  Vangstorpsheden hed    
  Varghöjden höjd    
  Varnan å    
  Varnan å    
  Varnan älv    
  Varnan å    
  Varnan älv /Se    
  Varnums fiske f. fiske    
  Varnum förr hamn    
  Warnumme Sund, se Vålösundet sund    
  Varnums hamn Saknas    
  Varnumsmon skog    
  Varnumsmon skog    
  Varnums skogsbygd äldre namn på Varnums sn /Se    
  Warnums Skogzbÿgden Saknas    
  Varnumsudde Saknas    
  Warnums Sundet, se Vålösundet sund    
  *Varnumssund inlopp    
  »Warnum Sundet» Saknas    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken Saknas    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik    
  Varnumsviken vik /Se    
  Varnums elf Saknas    
  Varrvikshöjden höjd    
  Vassbottnen vik?    
  Vassgårdasjön sjö    
  Wasskastet Saknas    
  Vassmyren myr    
  Vattmyren myr    
  »Welångz noor» Saknas    
  venners viken, se Varnumsviken vik    
  Vennmyren myr    
  »Östre Wijkängen» Saknas    
  Vildmossen mosse    
  ?Vilången, Stora sjö    
  Vilången, Stora sjö    
  Vilången, Stora sjö    
  »Vilången, St.» Saknas    
  Vilången, Stora sjö    
  Vilången, Stora sjö    
  Stora Vilången sjö?    
  Villången sjö    
  Vilången, Lilla sjö    
  Vilången, Stora sjö    
  Vilången, St. o. L. sjöar /Se    
  Vindfallet terräng    
  Vingmossen mosse /Se    
  Viskär skär    
  ?Viskär skär    
  Viskär holme    
  Vismen sjö    
  »Wissmen» Saknas    
  Vismen sjö    
  Vismen sjö    
  Vismen sjö    
  Vismen sjö    
  Vismen sjö    
  Vismen sjö    
  Vismen, St. sjö /Se    
  Vismen, Stora sjö /Se    
  Vismen sjö /Se    
  Visnumsskogen Saknas    
  Vretskär, se Måkaln skär /Se    
  lilla Wåhl-öhn, se Tyskön holme    
  »Wålkarsberget» Saknas    
  Vålkarsberget berg    
  Våludden udde    
  Våludden udde    
  Vålön ö    
  Vålön ö    
  Vålön ö    
  Vålön ö    
  Vålön ö    
  Vålön, Stora ö    
  Vålön, Lilla Saknas    
  Vålön, Stora ö    
  »Lilla Wåhlöön» Saknas    
  Vålön ö    
  Vålön ö    
  Lilla Vålön ö    
  Stora Vålön ö    
  Lilla Vålön ö    
  Vålön ö    
  Vålösundet sund    
  Vålösundet sund    
  Vålösundet sund    
  Vålösundet sund /Se    
  Vestervik Saknas    
  Wäsmen, se Vismen sjö    
  Västerängen ägomark    
  Västgötakärret kärr    
  Älgaråsfall skogsmark    
  Älgen skär    
  »Elghufdzrået» Saknas    
  »Elghufvud» sten    
  Älvmossen mosse    
  Älvängshöjden höjd    
  Älvängsmossen mosse    
  Älvängsåsarna höjder    
  Ämten sjö    
  »Empten» Saknas    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Emten sjö?    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö /Se    
  Ämtmossen mosse    
  Ämtsjön delvis igenväxt sjö    
  Ämtsjön sjö /Se    
  »Ängehagzhörnet» Saknas    
  Ängkärr terräng    
  Ängkärret kärr    
  Ängsbäcken bäck    
  Ängskär skär    
  Ängskär skär    
  öh udden, se Våludden udde    
  Ökudden udde    
  Ölltjärn tjärn    
  »Örningen» Saknas    
  Örningsmyren myr    
  Örnsängen terräng    
  Österskogsmossen mosse    
  Öviken vik    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.