ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långseruds socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 528 Bebyggelsenamn : 1322 Naturnamn : 1060
Långserud sn Abborrdolpan tjärn Långeruds sn förklaringar Långeruds sn förklaringar
Långserud sn Abborrtjärn tjärn Långseruds socken socken Abborrberget udde
Långserud sn Abborrtjärnet tjärn Långserud sn Abborrberget udde
Långserud sn /Se Abborrtjärnet tjärn Långserud socken Abborrdolpan, se Orredolpan tjärn
Longsridz Saknas Alen sjö /Se Långserud socken Aborrehålan fördjupning i Stenbyälven
Långzrwdh sn Aspen sjö Långserud sn Aborretjärnet tjärn
Långxrydh Saknas Aspen sjö Långseruds socken socken Aborrtjärn tjärn
Långserud sn Aspen sjö /Se Långerud, se Långserud sn Abborrtjärn tjärn
Långserud sn Aspen sjö Långserud sn /Se Abborrtjärn tjärn
Långserud sn Norra Basterudstjärn sjö Långseruds mörtar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Långserud sn Basterudstjärn, Norra tjärn Långserudsmörtarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Långserud sn Södra Basterudstjärn sjö Kroke-Jan personnamn Alisudden udde
Långserud sn Basterudstjärn, Södra Saknas Alinerud gård Amnebygärdet åker
Långseruds socken sn Bastön ö Ambylund torp Anemyren myr
Långserud sn Bengterud terräng Amnebyn bebyggelse Angunnerudsbacken backe
Långserud sn Bergudden udde Amnebyn hmn Angunnerudshaget hag
Långserud sn Bjurdämman myr Amnebyn gård Aronhaget hag
Långserud sn Bjursjödolpan tjärn Amundebyn, se Amnebyn bebyggelse Aronsbacken Saknas /Se
Långserud sn Bjursjömossen mosse Anders-Nilserud f.d. lht Aspen sjö
Långserud sn Bjursjön sjö Anders Svensestugan hmd(?) Aspen sjö
Långserud sn Bjurtjärnet, Lilla tjärn Andreasstugan hmd Aspen sjö
Långserud sn /Se Bjurtjärnet, Stora tjärn Angunnerud gd Aspudden udde
Långserud sn /Se Björfälterud skogsmark Angunnerud hmn. Backen åker
Långserud sn /Se Björkerud terräng Angunnerud bebyggelse Badstuön ö
Långserud sn /Se Björkerud röjning? Angunnerud bebyggelse Badstuön ö
Långserud sn /Se Björketjärnshöjden höjd o. triangelpunkt Angunnerud gård Balingdalen, se Barrlinddalen dalsänka
Långserud socken /Se Björketjärnstjärn tjärn Angunnerudstorpet torp Barrlinddalen dalsänka
Långserud sn /Se Björketjärnstjärn tjärn Angunnerudstorpet f.d. torp Basteberget berg
Långserud sn /Se Björkmansmyren myr Ankehagen, se Hagen gård Basterudstjärnet tjärn
Långserud sn /Se Björktjärnstjärn sjö Anneberg lht Basterudstjärnet, Lilla tjärn
Långseruds mörtar inbyggarbeteckning /Se Björn, se Björnklammen sjö Anneberg f.d. torp Basterudstjärnet, Norra tjärn
Angunnerud boställe Björnklammen sjö Annelund lht o. förpantn. Basterudstjärnet, Stora tjärn
Angunnerud bost. Björnklammen sjö Aronsbacken hmd (?) Basterudstjärn, Södra tjärn
Backa by Björnklammen sjö /Se Aspbacken hmd Basterudstjärnet tjärn /Se
?Backa gd Björnklammen sjö /Se Aspbacken hmd Basthöjden höjd
Backa by Björnlättran höjd Aspbacken hmd Bastes hag hag
?Backa by /Se Björnmyren myr Aspbacken gård Bastön, se Badstuön ö
?Backa by Björntjärn tjärn Aspebacken hmd Bastön ö
Backa by Björsebyholmsviken vik Aspekullen villa Bengterudsmyren sankmark
Backa Saknas Björsebyviken vik Asplund gård Bengterudsviken vik
Backa by Bockön ö Backa by Bergudden udde
Barked gd /Se Bolmesdalen terräng Backa bebyggelse Bergusehagen åker
Björsebyn gd Boren Lacus, se Bör, Stora sjö Backa by Bilunka ås
Björsebyn Saknas Born, Stora, se Bör, Sotra sjö Backamo bostadshus Bingen åker
Björsebyn by Born, Stora, se Bör, Stora sjö Backarna hmd Bitallen tall
Byn gd Bråten terräng Backarna f.d. gård Bjurbäcken bäck
Byn Saknas Bräckudden udde Backa hmd Bjurbäcksbacken backe
Ed Saknas Brännan skogsmark Backen gård Bjurdämmet gärden
Ed by Busemyren myr Backen gård Bjurdämsbäcken bäck
Ed by Buskanemyren myr Backen hemmansdelar Bjurdämmsbäcken bäck
Ed by /Se Bykäringen berg Backen hmd Bjursjön, se Björsjön sjö
Eldansnäs Saknas Bäckmanshöjden höjd Backen hmd Bjursjön, se Björtjärn tjärn
Eldansnäs by /Se Bärudden udde Backen gård Bjurtjärnet tjärn
Embeskog(h) Saknas Böndagskullen höjd Backen gård Bjurtjärn, Lilla tjärn
Emneskog bost. Bör, Stora sjö Backmanskerud f.d. soldattorp Björkelunden hag
Esbjärbyn Saknas Bör, Stora sjö Backmanskerud, se Backmanstorpet avs. Björketjärnshöjden höjd
Finne-Mölnerud tp /Se Bör, Stora sjö Backmanskerud f.d. torp Björketjärnstjärnet tjärn
Finnerud Saknas Bör, Stora sjö Backmanstorpet avs. Björketjärnstjärnet tjärn
Fjell by Bör, Stora sjö Baggetorp torp Björkholmen udde
Gisslebyn gd Bör, Stora sjö Baggetorp torp Björkholmsviken vik
Gisslebyn Saknas Bör, Stora sjö Barked, se Ed bebyggelse Björktjärnsbäcken bäck
Gisslebyn by Bör, Stora sjö Barkerud f.d. torp Björktjärnstjärn tjärn
Gisslebyn by /Se Bör, Stora sjö Basterud hmn Björktjärnstjärnet tjärn /Se
Grinsbyn by Bör, Stora sjö Basterud bebyggelse Björndalen dalsänka
Grinsbyn by /Se Bör, Stora sjö Basterud torp Björndalsbäcken bäck
Gullsjö gd /Se Bör, Stora sjö Bastestugan nu riven stuga Björndolpan tjärn
Häljehögen by Bör, Stora sjö /Se Basthöjden torp Björneklammen sjö
Hällesbyn by Bör, Stora sjö /Se Belsingetorp torp Björnklammen sjö
Hällesbyn by Stora Börstjärn sjö Belsingetorp, se Bälsingetorp torp Björnklammen, Övre o. Nedre sjöar
Högen by Dagerloven, se Degerloven sjö /Se Bengterud hmd Björnemyren myr
Högen Saknas Dalebäcken bäck Bengterud hmd Björnmyren myr
Jwthbakka Saknas Dammtjärnet tjärn Bengterud lht Björntjärn tjärn
Saknas Saknas Dammtjärnsdyveln tjärn Berga bebyggelse Björntjärnet tjärn
Kastensbol kregd Degerloven sjö Bergduserud f.d. torp Björnön ö
Kastensbol kregd. Degerloven sjö /Se Bergerud rivet torp Björsbyholmsudden udde
Kålsäter, Övre gd Degerlovssundet sund Bergerud f.d. torp Björsjöbäcken bäck
Kålsäter, (Kålsäterud) hrgd Deledalen dal Berget gård Björsjö sjö
Kålsäter (Kålsäterud) hrgd Deledolpan, Norra tjärn Berget hmd Björsjön sjö
Kålsäter hrgd Deledolpan, Södra tjärn Berget lht Björskleven klev
Kålsäter brk? Djupadalsbäcken bäck Berget stugor Björskleven Saknas /Se
Kettilsbyn by Djuphallsdalen myr Berget stuga Björtjärn, se Björsjön sjö
Kättilsbyn by Dolpan tjärn Berget hmd Björtjärn tjärn
Lofterud by Domdalen dal Berget gård Boberget berg
Lofterud by? Domdalsmossen mosse Berget hmd Bockängsberget berg
Långskog, se Lönskog by Domdalsviken vik Berget gård Båkön ö
Långskog Saknas Drammerud röjning Berget hmd Bockön, se Knektön ö
Lönskog förr egen sn, nu by /Se Dånebäcken bäck Berget gård Bolmesdalen dal
Lönskog by Dånebäcksmyren myr Berget lht Bolmörtsdalen, se Bolmesdalen dal
Lönskog förr egen sn, nu del av sn Eldan sjö /Se Berget stuga Bondegärdet gärde
Lönskog by Eldan sjö /Se Bergrönningen f.d. torp Boryggemyren myr
Lönskog by Eldan sjö Bilonka lht Boryggeåsen ås
Lönskog gd /Se Eldansnästjärn tjärn Bilonka stuga Bottenhöjden höjd
Olebyn by Eldansnästjärn tjärn Bisere, se Biserud torp Brattforsen f.d. fall i bäck
Olebyn gd Eldaren sjö /Se Biserud torp Brodalsgatan fägata
Olufsbyn Saknas Ellmansviken vik Biserud torp Brudbergen åsrygg
Prästgården gd Elovsbyälven bäck Biserud f.d. torp Brudberget höjd
Prästgården Saknas /Se Emneskogkärn Saknas Bjurbäcken, se Bäcken rivet torp Bråtbäcken bäck
Prästgården komm.bost. /Se Emneskogssjön Saknas Bjurdämman torp Bråtemyren myr
Ristakan Saknas Emneskogssjön sjö /Se Bjurdämman torp Bråtlyckeberg höjd
Ristakan Saknas Emneskogssjön sjö /Se Björfält, se Björfälterud torp Bråtrönningsmyren myr
Ristakan gdr /Se Emsiön, se Ämmeskogssjön sjö Björfält, se Björfälterud lht Bråttjärnet tjärn
Rolfsby Saknas Emskogz Kiärn, se Falkerudtjärnet tjärn Björfälterud lht Bräckegärdet åker
Rudsbyn by Emskogs Siön, se Ämneskogssjön sjö Björfälterud torp Bräckeviken vik
Rudsbyn, (Rössbyn) by Enemyren terräng Björfälterud lht Bräckorna åkermark
Råtakan by /Se Essbjörbytjärn sjö Björfälterud lht Bräckudden udde
Råtakan by /Se Esbjörbytjärn tjärn Björfälterud f.d. torp Bräckängen åker
Sillingebyn Saknas Falkerudtjärnet tjärn Björkerud torp Bränslebergen, se Sjöändsbergen berg
Sillingebyn by Falkerudstjärnet tjärn Björkerud f.d. torp Bulsterud åker
Sillingebyn by /Se Fallåsen ås Björkerud f.d. soldattorp Busemyren myr
Sillingebyn by /Se Finnbäcken bäck Björkerud f.d. boställe Buserudsmyren sankmark
Skoge Saknas Finnekulla berg Björkerud f.d. soldattorp Buskgärdet gärde
Stenbyn by Finnerudsviken vik Björketjärn by Bybäcken bäck
Stenbyn by Finnsjön sjö Björketjärn, Norra by Bygden sockendel
Stompnen Saknas Finnsjön sjö Björketjärn, Norra bebyggelse Bygden trakt
Strand gd Fjolön ö Björketjärn, Södra by Byggningsgärdet åker
Sågbacka kv. Fjälldolpan tjärn Björketjärn, Södra bebyggelse Byggningshaget hag
Sågbacka kvarn förr kvarn /Se Fjällelfven älv Björketjärn, Södra by Byggningstjärnet, se Gattjärnet tjärn
Torp gd Fjällkastet skogsmark Björketjärn by /Se Bykäringen höjd
Torp bost. Fjällsjön sjö Björkmansrud lht Bylunkebäcken bäck
Tönneby hemman Fjällsjönäset näs Björksätra, se Åskogsängen gård Byråsemyren myr
Åsenskog Saknas Fjällsknatten berg Björkås lht Byåsarna åsar
Åskog förr egen sn, nu by Fjälltjärn sjö Björnerud riven stuga Byåsen ås
Åskog förr sn, nu del av by /Se Fjälltjärn tjärn Björsbyholm hmd Böndagskullen höjd
Åskog by Fjälltjärnet tjärn Björsbyholm, Norra bebyggelse Bör, Stora sjö
Åskog gd /Se Fjälltjärnsmossen mosse Björsbyholm, Södra hmd Bör, Stora sjö
Åsneskog Saknas Flatmyren myr Björsebyn hmn Börtjärnet, Stora tjärn
Ämmeskog gd Flåttjärn tjärn Björsebyn bebyggelse Dalanehaget hag
Ämmeskog gd /Se Furkungsmossen mosse Björsebyn by /Se Dalarna dalsänka
Ämmeskog gd /Se Getepinan ö Bockelrösen, se Bocken hmd Dalegärdena åkrar
Ärteviken by Getåsen ås Bocken hmd Dalehaget hag
Ärteviken gd /Se Getåsen ås Bol torp Dalskullen kulle
Östenskog förr egen sn, nu del av sn Gillertjärnshöjden berg Bolmörtsdalen torp Dammen f.d. boställe och damm
Östenskog, se Åskog by Gjönäs Sundet, se *Gönässundet sund Borg f.d. torp Dammgärdena åkrar
Östenskog, se Åskog förr egen sn, nu by Grafjället berg Borgen hmd Dammtjärn(et) tjärn
  Graftjärn sjö Borgen hmd Dammtjärnet tjärn
  Gransby Bor, se Bör, Stora sjö Bormesdalen torp Degerloven sjö
  Gravtjärn tjärn Bormesta, se Bormesdalen torp Degerloven sjö
  Gravälven bäck Bormesta, se Bolmörtsdalen torp Degerloven sjö
  Grenerudsviken vik Bortstugan hmd Deldalen dal
  Grinsbytjärn sjö Botten, Lilla hmd Deledolpan tjärn
  Grinsbytjärnet tjärn Botten, Lilla, se Bråten, Lilla ?hmd Delflytan myr?
  Gryterud terräng Botten bebyggelse Delmyren sankmark
  Gränsön holme Bratta bostadshus Djupandalsbäcken bäck
  Lilla Gräsingetjärn sjö Breddalen hmd Djupehall sluttning
  Gräsingetjärnet, Lilla tjärn Breddalen hmd Djuphallsbäcken bäck
  Stora Gräsingetjärn sjö Breddalen gård Djuphallsdalen dråg
  Gräsingetjärnet, Stora tjärn Bron torp Djuphallsdrågen, se Djuphallsdalen dråg
  Gubbhålet vik Brona stuga Djuphallsviken vik
  Gullsjöhöjden höjd Brona, Gamla stuga Dolpan tjärn
  Gullsjötjärn tjärn Brynåsen torp Dolpan tjärn
  Gullsjöälven bäck Brynåsen torp Dolpan tjärn
  Gårdsjön sjö Bråtarna hmd Dolpan vattensamling
  Gårtjärn tjärn Bråtarna hmd Dragdiket dike
  Gårtjärn tjärn Bråten hmd Dulpa, se Dolpan tjärn
  Gårtjärnet tjärn Bråten torp Dunderhöjden höjd
  Gäddtjärn sjö Bråten gård Dundrekullen kulle
  Gäddtjärn tjärn Bråten gård Dunebäcken bäck
  Gäddtjärnet, Lilla Saknas Bråten, se Edsbråten f.d. torp Dyvel myr
  Gäddtjärnet, Stora Saknas Bråten f.d. torp Dyvlarna tjärn
  Gärdboåsen ås Bråten torp Dånbäcken bäck
  Gärdebråten terräng Bråten, se Åskogsbråten gård Dåndalsviken vik
  Gönäsmossen mosse Bråten lht Edmansälven älv
  *Gönässundet sund Bråten torp Edsgatan Saknas /Se
  Gönäsön holme Bråten hmd Eds äng åker
  Görön ö Bråten rivet torp Ekegärdet åker
  Hagviken vik Bråten, Lilla hmd Ekorrmyren åker
  Hagviken vik Bråten hmd Eldan sjö
  Hallbromyren myr Bråten hmd Eldan sjö
  Halte Jons berg berg Bråten hmd Eldan, se Älnen sjö
  Hammartjärn sjö Bråten, Lilla lht Eldan sjö
  Hammartjärn tjärn Bråten lht Eldansnästjärnet tjärn
  Hammartjärnet tjärn Bråten hmd Eldansnäsviken vik
  Hinriketorpet skogsmark Bråtlyckan hmd Ellmansviken vik
  Holmen skogsmark Bråtlyckan, se Lyckan hmd Elovsbyälven älv
  Holmtjärn tjärn Bråtrönningen hmd Emneskogssjön, se Ämmeskogssjön sjö
  Hytteberget berg o. triangelpunkt Bråtrönningen där ner hmd Enekullen berg
  Hyttnäset, Västra näs Bråtrönningen, Övre hmd Enemyren f.d. åker
  Hyttnäset, Östra näs Bräckan by Esbjörbybäcken bäck
  Hyttviken vik Bräckan bebyggelse Esbjörbydalen dal
  Hyttåsen ås Bräckan by Esbjörbytjärn, se Gatttjärnet tjärn
  Håltjärn tjärn Bräckehaget, se Lövenborg f.d. fastighet Esbjörbytjärnet tjärn
  Håltjärnet tjärn Bräcketorpet hmd Falkerudtjärnet tjärn
  Högdetjärnet tjärn Bränneriet nu riven stuga Falkesundet sund
  Högfjället berg Buserud torp Fallåsen, se Fållåsen ås
  Högfjällstjärnet tjärn Buserud torp Festplatsen f.d. dansbana
  Högmänningen berg Buserud f.d. torp Fetteklämman myr
  Högsbäcken bäck Buska, se Buskarna hmd Fettelyckan myr
  Högsttjärnet tjärn Buska hmd Finnerudsälven älv
  Höjdtjärnsmossen mosse Buskarna hmd Finnesjön sjö
  Höklidtjärnet tjärn Buskarna hmd Finnesjön sjö
  Hömyredyveln tjärn Bybostället soldattorp Finnsjön sjö
  Hömyren myr Byggningen hmd Fjolön ö
  Idetjärnet tjärn Byggningen hmd Fjällmyren myr
  Igeltjärn tjärn Byggningen gård Fjällmyren myr
  Jordbron bro Byggningen hmd Fjällsjöhöjden ås
  Jordbroviken vik Byggningen hmd Fjällsjön sjö
  Jungfruberget berg Bylonka, se Bilonka bebyggelse Fjällsjön sjö
  Jungfruön holme Bylunka f.d. torp Fjällsjön sjö
  Jutedrågen terräng Byn by Fjällsjön sjö /Se
  Jätteberget berg Byn bebyggelse Fjällstjärnet tjärn
  Kallbäcken bäck Byn by /Se Fjällstjärnet tjärn /Se
  Kalängsmossen mosse Byn by Fjälltjärnet, se Fjällstjärnet tjärn
  Kalängsviken vik ?Bysjö hmd(?) Fjälltjärnet tjärn
  Kampmyren terräng Bytorpehagen f.d. torp Fjälltjärnet tjärn
  Kanfasbergen berg Bytorpshagen rivna stugor Fjälltjärnsmossen mosse
  Karlsemossen mosse Bytorpet torp Flottjärn tjärn
  Karsåsen ås Bäcken hmd Flotuvan udde
  Kasen skogsmark Bäcken rivet torp Flytterna bäck
  Kastensbol skogsmark Bäcken rivet torp Fläskedalarna dalgång
  Kattvikamossen mosse Bäcken hmd Framrönningen åker
  Kattviken vik Bäcken lht Framvallen åker och öppen plats
  Klevebacken terräng Bäckholmen hmd Fredrikelyckorna f.d. åkrar
  Kleven terräng Bäckströmsrud hmd Fredrikerud gärde
  Klinten berg Bälsingerud rivet torp Frossan åker
  Klöverudden holme Bälsingetorp torp Frossbackeängarna ängar
  Kniptjärn tjärn Börjerud hmd Frossebackebäcken bäck
  Knivåsen ås Börjerud gård Fågelmossen mosse
  Koberget berg? Dalbergskerud hmd Fållorna igenlagd åkermark
  Kolsätersälven, se Lillälven älv Dalen hmd Fållåsen ås
  Komyren ägomark? Dalen hemmansdelar Fäbossan gärde och hag
  Komyren myr Dalen f.d. gård Fäbroviken vik
  Kopperudstjärn sjö Dammen bostad Fästningen ås
  Kopperudstjärnet tjärn Dammen f.d. lht Föcksudden udde
  Korpberget berg Dammen torp Fölungemyren myr
  Korphöjden höjd Dammen gård Gattjärnet tjärn
  Korpralstjärn tjärn Danielsstugan f.d. stuga Gatubråtemyren myr
  Korpsundet sund De Borgskerud torpstuga Gatutjärn tjärn
  Korpåsen ås Delmyren hmd Getviken vik
  Korpåsen ås Delmyren sankmark och f.d. torp Gillbergamossen mosse
  Kotjärn tjärn Dikanetorp torp Gillermyren myr
  Kotjärn, Stora tjärn Djupandal torp Gillertjärn tjärn
  Knektön ö Djupandal lht Gillertjärnshöjden höjd
  Knipa förr torp? Djupandal f.d. torp Gisselbyängarna åkrar
  Kniphöjden höjd Domarestugan lht Gokroken vik
  Kniptjärn tjärn Domarestugan bostad Gokåta gärde
  Knivåsen ås Domarstugan f.d. stuga Gorrtjärnet tjärn
  Kranserudsviken vik Dondalen hmd Gorrtjärnet tjärn
  Krokvattnet sjö Dondalen lht Gosseberget berg
  Krokvattnet sjö Drammerud torp Gosseberget berg
  Kuba holme Drammerud f.d. stuga Granfjället höjd
  Kuvetjärnet tjärn Dämpa lht Gravbron bro
  Kuftjärn sjö Därframme hmd Gravbron bro
  Kuvtjärn tjärn Där framme hmd Gravbron bro
  Kvarndalen terräng Därframme f.d. stuga Gravbron bro
  Kvarntjärn sjö Där framme hmd Gravdiket dike
  Kvarntjärnet tjärn Där framme hmd Gravtjärn tjärn
  Kvarntjärnsbäcken bäck Där-framme gd /Se Gravtjärnet tjärn
  Kvarnvikabäcken bäck Där nere hmd Gravtjärnet tjärn
  Kvarnviken vik Därnere gård Gravälven älv
  Kvarnåsarna åsar Där nole gård Grinsbytjärn tjärn
  Kvarnåsen ås Därnole f.d. hemman Grinsbytjärnet tjärn
  Kyrkebolsviken vik Där nole hmd Grinsbyviken vik
  Kyrkehöjden höjd Där norr hmd Grinsbyälven älv
  Kyrketjärnet tjärn Där norr hmd Grisgårdarna åkermark
  Käringebråten höjd Där norr hmd Grusgropen grusgrop
  Käringetjärnet tjärn Där norr hmd Gruvan f.d. gruvhål
  Käringtjärn sjö Där norr hmd Gråladan lada
  Käringudden udde Där norr hmd Gräsholmen holme
  Käringön ö Där norr hmd Gräsingetjärn, Lilla tjärn
  Lakeberget berg Där norr hmd Gräsingetjärnet, Lilla tjärn
  Laxmossen mosse Där norr (i Backa) hmd Gräsingetjärn, Stora tjärn
  Laxtjärn tjärn Där norr i Backa hmd Gräsingetjärnet, Stora tjärn
  Leken sankmark Där oppe hmd Gräsingtjärnet tjärn
  Lidalsrönningen terräng Där sör hmd Gräsingtjärnet tjärn
  Lidmyren myr Där sör hmd Gräsmyren myr
  Lidtjärnet tjärn Där sör hemmansdelar Grävlingberget berg
  Lihöjden berg Där sör hemmansdelar Gröneplan lastplats
  Lilla tjärnet tjärn Där sör(i Bräckan) hmd Gullsjötjärn tjärn
  Lillenäset näs Där söre gård Gullsjöälven älv
  Lill-Skäktan tjärn Där sör hmd Gustav Nilssons smedja smedja
  Lilltjärn sjö Där sör hmd Guterudsbacken Saknas /Se
  Lilltjärnet tjärn Där uppe hmd Guterudsbacken backe
  Lillåkersbäcken bäck Där väst hmd Guterudsmyren f.d. sank åker
  Lillåna terräng Därväste, se Häljmanstomten f.d. torp Gårtjärn tjärn
  ?Lillälven å Därväste gård Gårtjärn tjärn
  Lillälven älv /Se Där väster hmd Gårtjärnet tjärn
  Lillälven å Där öst hmd Gäddetjärnet tjärn
  Lillälven å Där öst hmd Gäddetjärnet tjärn
  Linderud terräng Där öst hmd Gäddtjärn, se Skeppshålstjärn tjärn
  Lintjärnet tjärn Där öster hmd Gäddtjärnet tjärn
  Lofterudstjärn, Norra tjärn Där öster hmd Gäddtjärnet tjärn
  Lofterudstjärn, Södra tjärn ?Döbuskerud torp Gäddtjärnet, Lilla tjärn
  Lofterudsön ö Ed by Gäddtjärnet, Stora tjärn
  Loftsbyströmmen älv Ed bebyggelse Gärdboåsen höjd
  Lomtjärn tjärn Ed by Gärdelyckan igenlagda åkrar
  Lomön ö Ederud soldattorp Gärdet, Norra åker
  Lorönningen terräng Ederud hmd Gönäsholmen, se Gönäsön holme
  Lovtjärn tjärn Ederudskvarnen f.d. såg och kvarn Gönäsmossen mosse
  Lusborstarna holmar Edmanstorp lht Gönäsnäset näs
  Lustigkulle höjd Edmanstorpet f.d. soldattorp Gönäsviken vik
  Lyckudden udde Edmanstorpet f.d. torp Gönäsön holme
  Lyserud terräng Edsbråten f.d. torp Göransskiftet åkerlapp
  Lyåsen ås Edsgatan torp Hagelinsberget kulle
  Långemyren myr Edsgatan förpantn. Hagen, Västra hagmarker
  Lången sjö /Se Edsrud hmd Hagen, Västra hag
  Lången sjö Ekbråten hmd Hagnäset näs
  Långe udde udde Ekbråten, Norra hmd Hagrönningen hag
  Långmossen mosse Ekbråten, Södra hmd Hagsand vik
  Långsjön sjö Ekebacken hmd Hagviken vik
  Långströmmen elf Ekeberg hmd Hagviken vik
  Långtjärnet tjärn Ekorrekullen f.d. beb. Hajra gärden
  Lämåsen ås Eldansnäs, se Älnesnäs by Hallbromyren myr
  Länsmansnäset näs Eldansnäs bebyggelse Halleberget berg
  Lögebergshöjden berg Eldansnäs utjord Hammartjärn tjärn
  Lögälven bäck Eldansnäs by Hammartjärnet tjärn
  Löntorpeviken vik Ellmanstorpet f.d. torp Hammartjärnet tjärn
  Lövholmarna holmar Ellmanstorpet, Gamla f.d. torp Hanka äga
  Lövudden udde Elofsbyn by Hansmyren äga
  Mariedal skogsmark Elofsbyn bebyggelse Helvetesbergen berg
  Mellanfjället berg Elofsbyn by /Se Holmtjärn tjärn
  Mellantjärn sjö Elofsbyälven, se Ilsbyälven såg Holmtjärnsåsen ås
  Mellantjärnet tjärn Emneskog, se Ämmeskog hmn Hopskogen skogsallmänning
  Mellanviken vik Enemon hmd Hundmyren igenlagd åker
  Mjögsjön sjö Enemon hmd Hundsten sten
  Mollmyren myr Enemon hmd Hyttberget, se Gillingbyåsen ås
  Mossrönningen terräng Enemon gård Hytteberget berg
  Mossviken ägomark? Erik Ersarna hmd Hyttegrunden badvik
  Myrsjön Saknas /Se Esbjärbyn bebyggelse Hyttegärdet igenlagd åker
  Myrsjön sjö Esbjörbyn hmn Hyttesand, se Hyttegrunden badvik
  Myrås f. torp? Esbjörbyn by Hytteudden udde
  Måken ö Esbjörbyn bebyggelse ?Hålltjärnet tjärn
  Måken gränsmärke Esbjörbyn by ?Hålltjärnet tjärn
  Måken sten Falla bostad Håltjärnet tjärn
  Märramyren myr Femyren hemmansdelar Hårdensberg berg
  Märrsprängan tjärn Finnbacken hus Hägnanhaget hag
  Märrsprängartjärn tjärn /Se Finnerud handelsbod Häljhögsängen äng
  Mögsjön sjö Finnerud hmn Hällsbytjärnet tjärn
  Mögsjösundet sund Finnerud hmn Hästbråtedrågen dråg
  Mölnerudsmossen mosse Finnerud bebyggelse Hästhaget hag
  Mölnerudstjärn sjö Finn-Mölnerud, se Mölnerud bebyggelse Hästudden udde
  Mölnerudstjärn, Norra tjärn Finnrönningen hmd Högefjällstjärn tjärn
  Mölnerudstjärn, Södra tjärn Finnrönningen hmd Högfjället höjd
  Mönnikedalen mosse? Fjäll by Högmohagen hag
  Mörttjärn, Stora tjärn Fjäll bebyggelse Högmopusset vattensamling
  Mörtudden udde Fjäll gd /Se Högmänningen ås
  *Noranebro bro Fjälla torp Högsbäcken bäck
  *Norane bro bro Fjälla f.d. torp Högstjärnet tjärn
  Noranetjärnet tjärn Fjällbråten rivet torp Högstjärnet tjärn /Se
  Noranetjärnet tjärn Fjällbråten f.d. torp Högstjärnet, se Grinsbytjärnet tjärn
  Noranetjärnet tjärn Fjället torp Högsälven å
  Norskogen skogsområde Fjället torp Högsälven älv
  Norviken vik Fjället torp Höjderönningen dal (dråg)
  *Norån å Fjället, Västra lht Höjdetjärnet tjärn
  Notboviken vik Fjället, Östra lht Höjdlyckan f.d. åker
  Nybyggerudsdolpan tjärn Fjället, Övre, se Fjället torp Höjdtjärn tjärn
  Nybyggerudsviken vik Fjällsängen, se Ängen hmd Höklitjärn? tjärn
  Nymobergen berg Folkets hus byggnad Höklitjärnet, se Höklingetjärnet tjärn
  Nyperud skogsmark Framme hmd Höklingstjärnet tjärn
  Ormtjärn, Lilla tjärn Framme hmd Hömyren myr
  Ormtjärn, Stora tjärn Framme hemmansdelar Hömyren myr
  Ormtjärnshöjden höjd Framme hmd Hönemyren åker
  Orrmossen mosse Framme gård Hörnehaget hag
  Orrmossen, Nedre mosse Frideborg torp Idetjärn, se Dyvlarna tjärn
  Orrmossen, Övre mosse Frideborg f.d. hemman Idetjärnet, se Judetjärnet tjärn
  otter-holmarna, se Uttrarna öar Fridhem stugor Igeltjärn tjärn
  Oxetjärnet tjärn Frossbacken hmd Igeltjärnet tjärn
  Packashöjden höjd Frossbacken gård Igeltjärn tjärn
  Petter-Otteviken vik Frassebacken hmd Jansbråtemyr myr
  Pålsdalsbäcken bäck Frostbacken, se Frossbacken hmd Jans bråtemyr myr
  Rajbäcken bäck Furubo hus Jarbobäcken bäck
  Rambergen berg Fämyren torp Jeriko åkrar
  Rambergsdyveln tjärn Fämyren, Nedre f.d. torp Jerikobacken backe
  Rambergsviken vik Fämyren, Övre torp Jordbron bro
  Rambergsön ö Gamla Kyrkogården vid Åskog f.d. kyrkogård Jordbron bro
  Ranglemyren sankmark Garveriet f.d. garveri, nu bostadshus Jordbroviken vik
  Rasemossen mosse Garverud hemmansdelar Jordbroviken vik
  Ristakanäset näs Garverud hemmansdelar Judetjärnet tjärn
  Ristakatjärnet tjärn Garverud lht Jungfruberget holme
  Ristakatjärnet tjärn Gaståsen hmd Jungfruberget, se Koberget berg
  Ristakatjärnet sjö Gatan gård Jungfruön holme
  Ristakatjärnet tjärn Gatskeppshålan f.d. stuga Jutbräckan backe
  Ristakatjärnet tjärn /Se Gillbergskerud stuga Juteberget, se Slantberget berg
  Riståkra Siön, se Ristakatjärnet sjö Gisslebyn by Jutebräckan sluttning
  Rullemossen mosse Gisslebyn bebyggelse Juteddrågen dråg
  Råtakabäcken bäck Gisslebyn by Järnbodgärdet äga
  Råtakaflyterna mossområde Gisslemansmon hmd(?) Jättebergen berg
  Råtakahöjden höjd o. triangelpunkt Glansåsen hemmansdelar Jättebron grund
  Råtakamossen mosse Glansåsen hemmansdelar Jättebron stenar
  Råtakaviken vik Glansåsen gård Jättebroviken vik
  Rämmingen sjö /Se Glötten f.d. hus Kabåsen ås
  Rävberget berg Gravbron hmd Kalldrågen sänka
  Rävebergen berg Gravbron, (Nedre) gård Kallkällsbacken Saknas /Se
  Räverudsbäcken bäck Graven (hmn) by Kallkällebacken väg
  Römyradyveln tjärn Graven bebyggelse Kallkällebacken backe
  Römyren myr Gravåsen f.d. soldattorp Kallkälleåsen, se Fållåsen ås
  Rönningen skogsmark Gravåsen, se Åsen torp Kaltoppen, se Åskogsknatten bergstopp
  Rönningstjärnet tjärn Grenerud hmd Kalvstenarna stenar
  Rönningsviken vik Grenerud hmd Kalvängen äga
  Röstensviken vik Gren(n)erud hmd Kammarsrönningen åker
  Saltsundet sund Grensbyviken, se Viken hmd Kampmyren myr
  Saltudden udde Grinsbyn by Kanelyckan skogsåker
  Saltudden udde Grinsbyn bebyggelse Kanfasbergen berg
  Sandhålan terräng Grinsbyn by /Se Karsåsen höjd
  Sandrönningsviken vik Grinsbyn by Kartnagelbygden trakt
  Sandviken vik Grinsbyviken, se Viken gård Kastensbolsallén allé
  Sandåsen ås Gropen torp Kattepölen fördjupning i Stenbyälven
  Segolstorpshöjden höjd Gropen lht Katterikudden udde
  Siketjärnet tjärn Gryterud torp Kattviksudden udde
  Siktjärn sjö Gryterud f.d. torp Kattviksåsen höjd
  Sillingbyelf elf Gubbemyren förr torp (?) Kettilsbybäcken bäck
  Sillingebyåsen ås Gubbetorpet torp? Kettilsbyhaget hag
  Skeppshålan terräng Gubbetorpet f.d. torp Kettilsbymyren myr
  Skogsnäset näs Gullsjö bebyggelse Kilbomossen mosse
  Skogsnäset näs Gulsjö hmn Klevebacken höjd
  Skomakarmossen mosse Gulsjömon torp Kleven stig
  Skrikyrarne terräng Gulsjötorpet, Norra torp Klingerudshöjden höjd
  Skäktamossen mosse Gulsjö bebyggelse Klockudden udde
  Släperstjärn sjö Guterud by Klyftedy myr
  Släperudstjärnet tjärn Guterud bebyggelse Knatten höjd
  Smockemyr myr Guterud gård Knektebäcken bäck
  Smockåsen ås Guterudsbacken hmd Knektön ö
  Smörässjan terräng Guterudsbacken hmd Knipehöjden höjd
  Snubbaudden udde Gårda gård Kniphöjden höjd
  Snubbaviken vik Gården, se Ner på gården Saknas Knipmon höjd
  Snårne skogsområde Gåret, se Sand gård Kniptjärn tjärn
  Snårnehöjden höjd Gärde gd /Se Knivåsen ås
  Snårnetjärnet tjärn Gärde bråten torp Kobacken skogsbacke
  Snårtjärn sjö Gärdebråten, se Bäcken rivet torp Koberget berg
  Soarken vik Gärdebråten f.d. torp Koberget berg
  Sograven terräng Gärdet hemmansdelar Kobergsåsen höjd
  Solviken terräng Gärdet hmd Kolbotten kolbotten
  Spjuttjärn tjärn Gärdet, Östra hmd Kolbotten f.d. åker
  Spjuttjärnsviken vik Gärdet, Västra hmd Kollshedstjärnet, se Gårtjärnet tjärn
  Spåntjärn tjärn Gärdet hmd Kolsätersälven älv
  Stavtjärn, Lilla tjärn Gärdet hmd Komyren sankmark och åker
  Stavtjärn, Stora tjärn Gärdet hmd Kopperudshålan åkerlycka
  Stenbrotjärnet tjärn Gärdet gård Kopperudsmossen mosse
  Stenbybäcken bäck Gärdet hemmansdelar Kopperudstjärn tjärn
  Stenbyhöjden berg Gärdet gård Kopperudstjärnet tjärn
  Stenbyälven bäck Gärdet hmd Kopperudstjärnet tjärn /Se
  Stenbäckedolpan tjärn Gärdet gård Kopperudstjärnet tjärn
  Stenbäckåsen ås Gärdet hmd Kopperudsviken vik
  Stenhöjden höjd Gärdet hmd Kopperudsälven älv
  *Stenkista gränsmärke Gärdet hmd Korpberget berg
  Stenön holme Gärdet hmd Korpebergen berg
  Stockholmsåsen ås Gärdet gård Korpraltjärn tjärn
  Storbor, Storebor, se Bör, Stora sjö Gärdet hmd Korpralstjärnet tjärn
  stor-born, se Bör, Stora sjö Gönäs hmn. Korpraltjärnet tjärn
  Storeboren-Lacus, se Bör, Stora sjö Gönäs bebyggelse Korpralstjärnet tjärn
  Storebör Lång, se Bör, Stora sjö Gönäs by Korpralstjärnet tjärn /Se
  Storenäset näs Haga hmd Korpåsen ås
  Stormossen mosse Haga gård Korpåsen ås
  Stormossen mosse Hagen hmd Kospränga dal
  Stormossetjärnet tjärn Hagen hmd Kotjärn tjärn
  Stor-Skäktan tjärn Hagen gård Kotjärnen tjärn
  Stortjärn sjö Hagen hmd Kotjärn, Lilla tjärn
  Stortjärnet tjärn Hagen hemmansdelar Kotjärn, Stora tjärn
  Storön ö Hagen hmd Kotjärnsmossen mosse
  Storön ö Hagen hmd Kransersviken vik
  Sundet sund Hagen gård Kransersviken Saknas /Se
  Sundhöjden berg Hagen f.d. torp Kristaforsudden udde
  Sundhöjdtjärnet, Lilla tjärn Hagen hmd Krokarnevattnet tjärn
  Sundhöjdtjärnet, Stora tjärn Hagen hmd Krokehålan fördjupning i Stenbyälven
  Sundsrönningen terräng Hagen gård Kroken f.d. åker
  Sundtjärn tjärn Hagen hemmansdelar Krokepölen djup i Stenbyälven
  Sundtjärn, Lilla tjärn Hagen hmd Krokvattnet sjö
  Svalholmen holme Hagen gård Krokvattnet sjö
  Svarttjärn tjärn Hagen hmd Kullebacken backe
  Svarttjärn tjärn Hagen hmd Kullegatan fägata
  Svarttjärnshöjden berg Hagen gård Kullelandet strand
  Svartviken vik Hagen, Lilla hmd Kullen åker
  *Svartön ö Hagen gård Kullinderud gärde
  Svensmyren myr Hagen torp Kuludden udde
  Svinåsen ås Hagen, Nedre hmd Kuvetjärnet tjärn
  Sågbråtviken vik Hagen, Övre hmd Kuvtjärn tjärn
  Sågbäcken bäck Haget hemmansdelar Kuvtjärnet tjärn
  Sågbäcken bäck Haget hemmansdelar Kvarndalen dalsänka
  Såghöjden höjd Haget gård Kvarndalen dalsänka
  Timmermossen mosse Haget lht Kvarnefjället berg
  Tjäderåsen ås Haget hmd Kvarnetjärnet tjärn
  Tjärnbackshöjden höjd Haget torp Kvarnetjärnet tjärn
  Torphöjden berg Haget f.d. backstuga Kvarnfallet fall
  Tossetjärn tjärn Haget, Nedre lht Kvarngärdet åker
  Trinde holme holme Haget, Södra hmd Kvarnkullen kulle
  Trindtjärn tjärn Haget, Östra hmd Kvarnlyckan åker
  Tronhattebäcken bäck Haget, Övre lht Kvarntjärn tjärn
  Tronhattehöjden höjd Hagströmmerud hmd Kvarntjärnet tjärn
  Tronhattemossen mosse Hallen hmd Kvarntorpeälven älv
  Tronhatteviken vik Hallmansrud lht Kvarnviksbäcken bäck
  Tråvarsmyren terräng Hansbacken hmd Kvihagsäckra åker
  Ugglehöjden höjd Hansebacken hmd Kyrkebolsviken vik
  Ulvfjället berg Heble byggnad Kyrkebolsängen äng
  Underåsberget berg Henrikstorpet lht Kyrkehöjden höjd
  Utsyningen skogsmark Herrgården hmd Kyrketjärnet tjärn
  Uttrarna öar Herrgården gård Kyrktjärn tjärn
  Uttrarna holmar Herrgården, se Framme hmd Kålhedsbacken backe
  Valhallsåsen ås Herrgården gård Kålhedstjärn, se Gårtjärn tjärn
  Vargerud skogsmark Herrgården hmd Kåltjärn tjärn
  Vargsjöhöjden höjd Hinrikerud f.d. torp Källargärdet åker
  Vargsjöhöjden höjd Holmmanskerud, se Prinskullen boställe Källegärdet åker
  Vargsjön sjö Holta f.d. torp Källesika åker
  Vargsjön sjö Hon, se Källhagen gård Käpparnemusen dråg
  Vargsjöälven bäck »Hos Anton i Olebyn», se Olebyn hmd(?) Käringedrågen dråg
  Vattenmyren myr Huggen f.d. backstuga Käringetjärnet tjärn
  Vikenberget berg Hultehålan hmd(?) Käringetjärnet tjärn
  Vikrönningen sankmark Hultet hmd Käringtjärnet tjärn
  Vikåsarna ås Hultet hmd Käringetjärnet tjärn
  Vålungen sjö Hybble lht Kölnebacken backe
  Vålungen sjö /Se Hybble stuga Kölnebråten öppen plats
  Vålungen sjö Hydan hmd Kölnegärdet åker
  Ysjöälven bäck Hyddan gård Ladmyren myr
  Ånäset ö Hyddan hmd Ladmyren myr
  Årtjärnet del av sjö Hyddan gård Ladslätten, se Larsslätten gärde
  Åsen ägomark Hyttan hmd Ladugårdsvändan åker
  Åskogsknatten berg o. triangelpunkt Hyttan hmd Lagårdsgärdet gärde
  Åstenskog Saknas Hyttan gård Lagårdsgärdet åker
  Ämmeskogssjön sjö Hyttan torp Lakeberget berg
  Ämmeskogssjön sjö Hyttan hmd Lakehaget skogsskifte
  Ämmeskogssjön sjö Hyttan hmd Larsekullen kulle
  Ämneskogssjön sjö Hyttan ödetorp Larsslätten gärde
  Ängemyren, Norra sankmark Hyttan lht Larsstugehaget hag
  Ängemyren, Södra myr Hålan gård Larsstugeudden udde
  Ämmeskogssjön sjö /Se Hålan hmd Laxdalen sänka
  Ängsjön del av sjö Hålan lht Lebbedalen dalsänka
  Öjesjön sjö Hålan lht Lebbedalsberget höjd
  Öjesjön sjö Hålan hmd Leverbysjön sjö
  Öjesjön sjö Hålan f.d. gård Lidalsrönningen plats i skog
  Örtjärn sjö Hålan torp Lidtjärnet tjärn
  Örtjärn tjärn Häggvik boställe Lidtjärnet tjärn
  Örtjärnet tjärn Hägnan hemmansdelar Lidtjärnet tjärn
  Örtjärnet tjärn Hägnan gård Likudden udde
  Lilla Örtjärn sjö Häljehögen hmn Likön, se Likudden udde
  Örttjärn, Lilla tjärn Häljehögen bebyggelse Lilla tjärnet tjärn
  Stora Örtjärn sjö Häljehögen gård Lillbotten Saknas /Se
  Örtjärn, Stora tjärn Häljhögsängen hmd Lillebrattan åker
  Österdalen terräng Häljmanstomten f.d. torp Lillefördärvet vägkrök
  Österdalsviken vik Hällesbyn by Lillelyckan åker
  Övertorpet skogsområde Hällesbyn by Lillemossen mosse
    Hällesbyn bebyggelse Lillemyr myr och f.d. åker
    Hällesbyn by /Se Lillhägnan åker
    Hällsbyängen torp Lilleskäkten tjärn(?)
    Högen by Lillskäcksta tjärn
    Högen hmn Lilltjärn tjärn
    Högen hmn Lilltjärn tjärn
    Högen bebyggelse Lilltjärnet tjärn
    Högen by Lilltjärnet tjärn
    Högen hmd Lillån passage
    Högen hmd Lillånedammen dammanläggning
    Högen gård Lillånsälven älv
    Högen, Lilla hmd Lillälven älv
    Högerud torp Lillälven, se Torpsälven älv
    Högerud lht Lillälven, se Kvarntorpeälven älv
    Högerud gård Lillängen åker
    Höglunda torp ?Limmyren myr
    Höglunda stuga Lindtjärn, se Lintjärn Saknas
    Höglunda gård Linkorna sluttningar
    Högmon hemmansdel Lintjärn tjärn
    Högmon hmd Lodrågen åker
    Högmon gård Lodrågen åker
    Högåsen, se Utsyningen torp Lofterudsbackarna backar
    Höjden torp Lofterudstjärnen tjärnar
    Höjden torp Lofterudsvikebäcken bäck
    Höjden f.d. torp Lofterudsvikeholmen holme
    Hörnet hmd Lofterudsviken vik
    Hörnet gård Lofterudsön ö
    Ilsbyälven såg Lommemossen mosse
    Jakoberud f.d. lht Lommetjärnet tjärn
    Jakobsdal torp Lommetjärnet tjärn
    Jakobsdal torp Lomtjärnet tjärn
    Jan-Hansstugan hemmansdelar Lomtjärn tjärn
    Janhans-stugan gård Lomtjärnsmossen mosse
    Jan-Månsastugan hmd Lomtjärnsmyren, se Lomtjärnsmossen mosse
    Jansstugan hemmansdel Lomtjärnsåsen ås
    Jansstugan hmd Lortmyrarna sankmarker
    Jansstuga gård Lortmyren äga
    Jan Tomserud torp Lovtjärnet tjärn
    Järnboden nu riven järnbod Lovtjärnshöjden höjd
    Kabyssen? lht Lovtjärnshöjden Saknas /Se
    Kallbäcken hmd Luseborstarna ö
    Kallbäcken hemmansdelar Lustigkulle höjd
    Kallkällbacken bebyggelse Lyckbackarna backar
    Kallbäcken torp /Se Lyserudsbacken backe
    Kallbäcken torp Lyserudsmossen mosse
    Kallerud torp Lyserudsviken vik
    Kalvhagen hemmansdel Lyserudsåsen ås
    Kalvhagen hmd Lytjärn, se Lidtjärnet tjärn
    Kalvhagen f.d. gård Lyåsen ås
    Kampmyren torp Långa udde udde
    Kampmyren rivet torp Långemossen mosse
    Kanan torp Lång(e)mossen Saknas /Se
    Kanan lht Långemosse dalgång och sankmark
    Kana f.d. torp Långemyren myr
    Kaneskogen torp Lången sjö
    Karåsen lht Lången sjö
    Karåsen, se Karsåsen lht Lången sjö
    Karsåsen lht Långerbacken backe
    Karsåsen f.d. stuga Långgärdet åker
    Kasa torp Långgärdet åker
    Kasen torp Långkärregärdet gärde
    Kastenbol hemman Långnäsmyren sankmark
    Kastensbol bebyggelse Långserudsraa sockendel
    Kastensbol gård Långserudsskogmarken, se Skogmarken terräng
    Kastensbolskullen gård Lång(e)tjärnet tjärn
    Katrineholm f.d. backstuga Långtjärn tjärn
    Kettilsbyn by Långtjärnet Saknas /Se
    Kettilsbyn by Långtjärnet tjärn /Se
    Kettilsbyn bebyggelse Långviken vik
    Kettilsbyn by /Se Långvändan åker
    Kettilsbyn by Lämmåsen ås
    Kilströmmerud stuga Lämåsebäcken bäck
    Kilströmerud f.d. torp Lämåsen bergshöjd
    Kilströmshagen förr stuga Lögebergshöjden höjd
    Kleva torp Lönntorpeviken vik
    Kleva rivet torp Lövekullen kulle
    Kleven f.d. torp Lövenborgsbacken backe
    Klockargården gård Lövenborgsgrinden f.d. grind
    Klockarehagen hmd Lövtjärn tjärn
    Klockarhagen, Norra hmd Lövudden udde
    Klockarhagen, Södra hmd Magarinsgärdet åker
    Klockarhagen gård Magnusmyren myr
    Knaperud hmd Magnusviken vik
    Knaperud f.d. torp Mellanfjället höjd
    Knappersbäcken torp Mellangärdet åker
    Knappersbäcken lht Mellamohaget hag
    Knatten hemmansdel Mellanmon Saknas /Se
    Knatten f.d. backstuga Mellanrönningen åker
    Knatten hmd Mellantjärn tjärn
    Knipan torp Mellantjärn tjärn
    Knivåsen torp Mellantjärnet tjärn
    Knivåsen förr knektboställe Mellanvändet åker
    Knopperud kronohemman Mjölnarlyckan åker
    Kodderud, se Kollerud torp Moltemyren sankmark
    Kollerud torp Molthålan myr?
    Kollsheden hemman Molyckan åker
    Kollsheden hmn Mosselyckan åkerlycka
    Kollsheden bebyggelse Mossen äga
    Kollsheden kornohemman Myrarna åkermark
    Kollshedstorpet f.d. torp Myren gärde
    Komyra lht Myren f.d. åker
    Komyren hmd Myren sankmark
    Komyren hmd Myren, Västra myr
    Kopperud hmn Myresjön sjö
    Kopperud bebyggelse Myrsjön sjö
    Kopperud gård Myrsjön sjö
    Kotjärnsmyren lht Myrsjön sjö
    Kranserud torp Myrås äga
    Kranserud lht Myråsåsen ås
    Kuba bostadshus Mysebergen berg
    Kudderud, se Segolstorp hmd Måken sten
    Kullen hmd Märrdrågen dråg
    Kullen gård Märremyren åker
    Kullen gårdar Märrsprängan åker
    Kullen, Nedre hmd Märrsprängartjärn tjärn
    Kullen, Nedre gård Mögsjön sjö
    Kullen, Övre hemmansdelar Mögsjön sjö
    Kullen, Övre gård Mögsjön sjö
    Kullen hmd Mögsjön sjö /Se
    Kullen hmd Mölnerudstjärn, Norra tjärn
    Kullen, se Sågarkullen bebyggelse Mölnerudstjärn, Södra tjärn
    Kullen hmd Mörmon ås
    Kullen gård Mörttjärn tjärn
    Kullen hmd Navarstjärnet tjärn
    Kullen, se Kastensbolskullen gård ?Navarstjärnet Saknas /Se
    Kullen, Norra o. Södra bebyggelse Nedre sjön, se Björnklammen sjö
    Kullen f.d. torp Nol-i-gärdet åker
    Kullen lht Noranetjärnet tjärn
    Kullen egendom Noranetjärnet tjärn
    Kullen hmd Noraneälven älv
    Kullen gård Nordgårdsgärdet åker
    Kullen bostadshus Norgårdsgärdet åker
    Kultängen f.d. hemman Norskogen skogsområde
    Kvarndalen torp Norskogsviken vik
    Kvarndalen lht Norstugeviken, se Kopperudsviken vik
    Kvarndalen f.d. torp Norviken vik
    Kvarnen stuga Notbodberget bergklint
    Kvarneviken torp Notbodlyckan åker
    Kvarnstugan kvarn Notbodudden udde
    Kvarnstugan bostadshus Nybröta åker
    Kvarnviken lht Nybrötet gärde
    Kvarnåsen lht Nybyggerudsdolpan tjärn
    Kyrkebol hmn Nybyggerudstjärnet tjärn
    Kyrkebol bebyggelse Nymobergen ås
    Kyrkebol gård Nymohaget hag
    Kyrkogården Saknas Nymokastet virkesupplag och lastplats
    Kålbergsrud hmd Nymopusset vattensamling
    Kålsheden, se Kollsheden hmn Nymoängarna betesängar
    Kålsäter hgd Nystugebäcken bäck
    Kålsäter, se Kålsäterud hmn Nystugudalen dal
    Kålsäter, Övre, se Kålsäterud hmn Nämndemanshagen åker
    Kålsäter, Övre bebyggelse Näsbäcken bäck
    Kålsätersgårdarna hmn Näset udde
    Kålsäterud hgd Näshaget hag
    Kålsäterud, se 1 Kålsäter, Övre bebyggelse Näsudden udde
    Källarn f.d. torp Offervålet offerkast
    Källhagen gård Olasbråten, se Sundängen igenlagd åker
    Kärnebacka lht Olebymon mo
    Kättilsbyn hlp Olebyskiftena skogsskifte
    Lagerbråten hmd (?) Olsudden udde
    Larsstugan hmd Ormemyren myr
    Larsstugan hmd Ormhålet tjärn
    Larsstugan gård Orredolpan tjärn
    Larsstugan hmd Orremossen mosse
    Larsstugan hmd Orrmossen mosse
    Larsstuga gård Oxetjärn tjärn
    Leken hmd Oxetjärnet tjärn
    Lekerbo torp Penningberget berg
    Lekerbo, se Läckerbo f.d. torp Persgärdet gärde
    Lekerbo f.d. torp Plåten hagmark
    Lekerud torp Pursa betesmark
    Lekerud, se Läckerud torp Prästegårdstjärnet tjärn
    Libäck hmd Pytta myr
    Lilla stugan stuga ?Pålsdalen Saknas /Se
    Lillebacken hmd (?) ?Pärgrinuseberget berg
    Lillebotten hmd (?) Raa sockendel
    Lillebråten f.d. torp Rajbäckemossen, se Stormossen mosse
    Lillegubbe f.d. torp Rajbäcken bäck
    Lillehagen gård Rajebäcken bäck
    Lillehögen gård Ramberget berg
    Lillerullan f.d. torp Rambergshöjden höjd
    Lillhagen lht Rambergsviken vik
    Lillhaget hmd Rambergsön ö
    Lillsand gård Rangelmyren myr
    Lillstugan i Nolängen stuga Rava åker
    Lilltjärn torp Ravberget berg
    Lillåna torp ?Rel ö
    Lillåna hmd ?Rel udde
    Lillåna f.d. torp Resa sluttningar
    Linderud f.d. torp Ristakanäset näs
    Lingärdet hmd Ristakatjärn, se Noranetjärn tjärn
    Linnbäck torp Ristaketjärn tjärn
    Linnegärdet hmd Ristakatjärnet tjärn
    Ljungmon lht Ristakaviken vik
    Lofterud by Rolfskistan, se Rållskistan fornlämningar /Se
    Lofterud by Rovrönningen röjning
    Lofterud, Yttre bebyggelse Rudsbybäcken bäck
    Lofterud, Yttra by Rullebäcken bäck
    Lofterud, Övre bebyggelse Rulledalen dalgång
    Logränningen torp Rullemossen mosse
    Lorönningen f.d. torp Rumpan åker
    Lotjärn, se Lovtjärn(et) kronotorp Rumpenlång bäck
    Lotjärn kronotorp Rumpetången myr
    Lovtjärn(et) hmn, (kr.t.) Ryssängsviken vik
    Lovtjärnet torp Rållskistan fornlämningar /Se
    Ludderud riven stuga Råtakehöjden höjd
    Lugnet f.d. kafé, nu bostadshus Råtakshöjden höjd
    Lunden hmd Råtaksflytan myr?
    Lunden gård Råtaksmossen mosse
    Lundströmerud hmd Rämmingarna, Stora o. Lilla sjöar
    Lundströmmerud hmd Rämmingen sjö
    Lundströmerud lht Rämmingen, Stora sjö
    Lundströmerud f.d. torp Rävberget berg
    Lure f.d. torp Rävebergen, se Sjöändsbergen berg
    Lurebråten, se Knaperud hmd Räveberget berg
    Lurerud hmd Rävedalen dalsänka
    Lustigkullen f.d. torp Rävegropen fångstgrop
    Lyckan hmd Rävgropen gärde
    Lyckan hemmansdelar Rävlyckan åker
    Lyckan hmd Rävudden åker
    Lyckerud hmd Rönningen åker
    Lyckerud hmd Rönningen åker
    Lyselund torp Rönningen åker
    Lyselund f.d. torp Rörarna åkermark
    Lyserud torp Rörängshagen hag
    Lyserud torp Saltebläcka myr
    Lyserud f.d. stuga Saltsundet sund
    Låglunda gård Saltudden udde
    Långemyren f.d. torp Samskogen skogsområde
    Långserudsed, se 1 Ed bebyggelse Sandbacken sandig mark
    Lårönningen, se Logrönningen torp Sandbergshagen gärde
    Läckerbo f.d. torp Sandgärdet åker
    Läckerud torp Sandgärdet åker
    Läckerud f.d. torp Sandlyckan skogsåker
    Löfnäs, se Rönningen hmd Sandviken vik
    Lönnskog, se Skogarna by Sandviken vik
    Lönnskog bebyggelse Sikehöjden höjd
    Lönskog by Siketjärnet tjärn
    Lönskog bebyggelse Siktjärnet tjärn
    Löntorpet f.d. soldattorp Sillingbyviken vik
    Löntorpet torp Sillingbyåsen ås
    Löntorpet torp Sillingebyviken vik
    Lönntorpet f.d. torp Sillingebyåsen, se Storåsen ås
    Lövenborg lht Sillingebyälven älv
    Lövenborg f.d. fastighet Sillingsbyälven älv
    Lövenborg lht Sjöbacken åker
    Lövtjärn kronotorp Sjögärdet gärde
    Magerås lht Sjögärdet åker
    Magnellerud, se Berget gård Sjögärdet åker
    Magnusrud lht Sjögärdet åker
    Mannelsrud hmd Sjöhaget hag
    Mariendal hmd Sjörönningen åker
    Marterud lht Sjöändsbergen berg
    Marterud f.d. backstuga Sjöändsviken vik
    Mellanmon hmd Sjöändsviken vik
    Mellanmon hmd Skabba åker
    Mellamon gård Skeppshålan dråg
    Mellanlarsstuga f.d. stuga Skeppshålstjärnet tjärn
    Mellanstugan bostad Skeppshålstjärnet, se Gäddtjärnet tjärn
    Mellanstugan hmd Skitorget öppen plats i skogen
    Missionshyddan avs. Skoga(r)nenäset näs
    Mjölnarstugan nu riven stuga Skogmarkegatan väg
    Mogubberud f.d. torp Skogshygda, se Skogmarken terräng
    Mon hmd Skogmarken terräng
    Mon gård Skogmarken trakt
    Mor Kajsa-hagen f.d. torp Skogsmarken frakt
    Mosárkullen f.d. stuga Skogsmossen mosse
    Mossekullen hmd Skogsnäset näs
    Mossekull lht Skogsnäset näs
    Mossen hmd Skogsnäset Saknas /Se
    Mossen lht Skomakarmossen mosse
    Mossestugan, Gamla tegelhus Skäckstabacken vägbacke
    Mossrönningen f.d. torp Skäckstadsmossen mosse
    Mossvik torp Skäckstamossen mosse
    Mossviken f.d. torp Skäckstadstjärnet tjärn
    Murarkullen, se Kullen hmd ?Skäckstadstjärnet, Stora (?)tjärn
    Murarekullen, se Kullen gård Skäkstatjärn tjärn
    Murerud rivet torp Skäkttjärn, Lilla tjärn
    Myren stuga Skäkttjärn, Stora tjärn
    Myrhult, se Drammerud torp Slantberget höjd
    Myrtitterud torp Slantberget berg
    Myrtitterud torp Slanteberget berg
    Myrtitterud f.d. torp Släperstjärn tjärn
    Myrås torp Släperstjärnet tjärn
    Myrås torp Släppfjällen, se Klevefjället berg
    Myrås f.d. gård Släppfjällen höjd
    Myskhöjden torp Slättfjällen berg
    Myskhöjden lht Slättmyren myr
    Månsebråtarna torp Smalepersmyren myr
    Märrhaget hmd Smieberget kulle
    Märrhaget stuga Smigärdet gärde
    Mästarrud hmd Smigärdet gärde
    Mölnerud hmn Smiudden udde
    Mölnerud bebyggelse Smockemyren myr
    Nattstugan hmd Smockåsen ås
    Nedstugan f.d. stuga Smörhålan håla
    Nergården gård Smörässjan sjö
    Nergården gård ?Smörärsan myr
    Ner i stugan hmd Snartjärnet tjärn
    Ner i stugan hmd Snickaremossen mosse
    Ner på gården hmd Snickaremyren, se Snickaremossen mosse
    Ner på gården hmd Snubbudden udde
    Ner på gården hmd Snårnetjärnet, se Snartjärnet tjärn
    Ner på gården hmd Snårtjärn tjärn
    Ner vid sjön hmd ?Sojanså myr
    Nerstugan hmd Solviken vik
    Nerstugan hmd Solvikeudden udde
    Nerstugan hmd Sotebråten plats
    Nerstugan f.d. torp Spegelberget höjd
    Nerstugan hmd Speludden udde
    Nilserud hmd(?) Spontjärn tjärn
    Nilserud gård Spjuttjärn tjärn
    (Hos) Nils-Janse Kalle hmd(?) Spåntjärn, se Spontjärn tjärn
    Nils-Svensahagen hemmansdelar Spåntjärn tjärn
    Nolgården hmd Spåntjärn tjärn
    Nolgården hmd Stackebråten bråte
    Nolgården gård Stapelsgärdet gärde
    Nolgården hmd Stavtjärn tjärn
    Nol-i-stugan gård Stavtjärn, Lilla tjärn
    Nol på gården hmd Stavtjärn, Stora tjärn
    Nol-på-gården, se Nolgården gård Stenbron vadställe
    Nolängen hmd Stenbrotjärn tjärn
    Nolängen gård Stenbrotjärnet tjärn
    Noranekvarnen kvarn Stenbrotjärnet tjärn /Se
    Nord på ändan hmd Stenbråtepusset vattensamling
    Nordgården hmd Stenbyhöjden höjd
    Nordgården hemmansdelar Stenbyälven å
    Nordgården gård Stenbyälven älv
    Nordhagen, se Nord-på-hagen gård Stenbäcka myr
    Nordmansesud hmn Stenehöjden höjd
    Nordmanserud bebyggelse Stenhöjden Saknas /Se
    Nordnäset f.d. torp Stenvadet vadställe
    Nord på Hagen, se Hagen hmd Stenöla ö
    Nord-på-hagen gård Stenöla stenkummel
    Nord-på-ändan gårdar Stora Bör sjö
    Nordskogen torp Stora myr myr
    Nordstugan hmd Stora mossen mosse
    Nordstugan hmd Storebrattan åker
    Nordstugan hmd Storebör sjö
    Nordstugan hmd Stor(e)bör sjö /Se
    Nordstuga gård Storebörsviken vik
    Nordstugan hmd Storemosse mosse
    Norgården gård Storemyr myr
    Norkere torp Stor(e)myr Saknas /Se
    Norkere rivet torp Storemyr myr och f.d. åker
    Norkerud f.d. torp Storeskäktan, se Skäckstadstjärnet, Stora tjärn(?)
    Normon f.d. gård Stormossen mosse
    Norr i stugan hmd Stormossetjärn tjärn
    Norr på Änden, se Änden hmd Storsanda åker
    Norskogen torp ?Storskäkten Saknas /Se
    Norskogen, se Nordskogen bebyggelse Storskäcksta tjärn
    Norskogen f.d. torp Storstugan Saknas /Se
    Norstugan gård Stortjärn tjärn
    Norstugan hmd Stortjärnet tjärn
    Norstugan gård Stortjärnet tjärn
    Nybo torp Stortjärnet tjärn
    Nybo rivet torp Storåkern åker
    Nybo f.d. torp Storåsen ås
    Nybyggerud hmd Storön ö
    Nybyggerud hmd Strandbäcken bäck
    Nybyggerud torp Strandängen äng
    Nybyggerud torp Strandölan fiskegrund
    Nybyggerud ödetorp Sträckleviken, se Jordbroviken vik
    Nygård hmd Stugegärdet åker
    Nygård hmd Stugegärdet åker
    Nygård gård Stuggärdet åker
    Nymon hmd Stöt(ers)lyckan åker
    Nymon gård Sundehöjden höjd
    Nystugan hmd Sunden sund
    Nystugan hmd Sundetjärn tjärn
    Nystugan hmd Sundhöjden höjd
    Nystugan gård Sundhöjdetjärnet tjärn
    Nystugan hmd Sundsbråten f.d. åker
    Nystugan hmd Sundsrönningen, se Sundängen åker
    Nystugan hmd Sundtjärn, Lilla tjärn
    Nystugan gård Sundtjärn, Stora tjärn
    Nystugan hmd Sundtjärnet tjärn
    Nystugan hmd Sunduddenäbban udde
    Näset hmd Sundängen åker
    Näset gård Svaleholmarna holmar
    Näset hemmansdelar Svarttjärnet tjärn
    Näset torp Svarvaremyren myr
    Olarönning f.d. torp Svarten höjd
    Olebyn by Svartmyren sankmark
    Olebyn hmn. Svartmyreåsen sluttning
    Olebyn bebyggelse Svarttjärn tjärn
    Olebyn by Svarttjärnet tjärn
    Ole Svenserud hmd(?) Svarttjärnet tjärn
    Opp-i-stugan gård Svarttjärnsbäcken bäck
    Oppstugan gård Svarttjärnshöjden, se Bottenhöjden höjd
    Pensionärshemmet bebyggelse Svarttjärnshöjden höjd
    Prinskullen boställe Svarttjärnsmon mo
    Prästgården komministerboställe Svartviken vik
    Prästgården gård Svartvikeudden udde
    Pärserud f.d. torp Svensällemossarna mosse
    ?Pölen torp Svinhusbacken backe
    Rinterud, Lilla lht Sågarhagen åkrar
    Rinterud hmd Sågbäcken bäck
    Rinterud torp Sågebergen berg
    Ristakabråten, se Bråten torp Sågedammen lugnvatten i älv
    Ristakabråten torp Sågegärdet gärde
    Ristakan hmn Såghöjden höjd
    Ristakan bebyggelse Säfflebron bro
    Ristakan by Sögärdet gärde
    Rosenborg, se Roserud bebyggelse Sögärdet åker
    Roserud bebyggelse ?Sölhöjdetjärnet tjärn
    Rovrönningen torp Söribäcken bäck
    Rovrönningen stuga Sörmohaget hag
    Rudbergotorp soldattorp? Söstugehaget hag
    Rudsbyn by Tallen badstrand
    Rudsbyn gästgivaregård Titanic gärde
    Rudsbyn by Tjäderåsen höjd
    Rudsbyn by /Se Tjärnet, Lilla, se Åstertjärn tjärn
    Rudsbyn by Tjärnet, Norra tjärn
    Rullan hmn Tjärnet, Södra tjärn
    Rullan bebyggelse Tjärnsdalen mosse
    Rullan by Tjärnsbäcken bäck
    Rullan, Lilla hmd Tjärnsmossen mosse
    Råmyren torp Tjärnsängen åker
    Råna hemmansdelar Torkelsdråg sänka
    Råtakan by Torkhuslyckan åker
    Råtakan bebyggelse Torpegärdena åkrar
    Råtakan bebyggelse Torpehaget hag
    Råtakatorpet lht Torphöjden höjd
    Räverud f.d. soldattorp Torpsälven älv
    Rävhyttan lht Torpön ö
    Römyra, se Kallerud torp Torpön ö
    Römyra torp Trindtjärnet tjärn
    Rönningen hmd Trindtjärnet tjärn /Se
    Rönningen hmd Trinneholme holme
    Rönningen stugor Trinneholme Saknas /Se
    Rönningen hmd Trinnemosse mosse
    Rönningen torp Trinnemosse Saknas /Se
    Rönningen hmd Trinsa åker
    Rönningen torp Tronhattebäcken bäck
    Rönningen, se Nedre Haget lht Tronhattehöjden höjd
    Rönningen f.d. torp Tronhattsmossen mosse
    Rönningen hmd Trossbodsgärdet åker
    Rörmyren torp Trovarsmyren, se Tråvarsmyren sankmark
    Rörmyren hmd Tråvarsmyren sankmark
    Rörängen f.d. egendom Trädgården åker
    Sand hmd Tummserud åker
    Sand hmd Tuvan grund
    Sand gård Täljstensdrågen dal
    Sand f.d. stuga Tönnebyön ö
    Sand hmd Törebacken backe
    Sand hmd Uddegärdet åker
    Sand gård Uddemyren åker
    Sandbacken gård Ugglehöjden höjd
    Sandhålan förpantn. Ugglehöjden höjd
    Sandhålan torp Ulvefjället berg
    Sandlyckan boställe Ulvfjället, se Släppfjällen höjd
    Sandrönningen torp Ulvmyren äga
    Sandviken torp Ulvåsen ås
    Sandviken torp Underåsberget berg
    Segerstorp torp Vargsjön sjö
    ?Segerstorp Saknas /Se Vargsjön sjö
    Segertorp, se Segerstorp torp Varssberget äga
    ?Segertorp Saknas /Se Vassberget udde
    Segolstorp torp Vattenmyren myr
    Segolstorp hmd Vikelandet strandremsa
    Severhögen hmn Vikenberget berg
    Severhögen bebyggelse Vikåsarna åsar
    Severhögen by Vikälven älv
    Sikberga hmd Vinterskåka vik
    Sikeberga torp Vrånebäcken bäck
    Sillingebyn by Vrånegärdet åker
    Sillingebyn by Vålungen sjö
    Sillingebyn bebyggelse Vålungen sjö
    Sillingebyn by Vålungen sjö
    Sillingerud soldattorp Vålungen sjö
    Sillingerud torp Vällingehöjden berg
    Sillingsfors hmd Vässberget berg
    Sillingsfors bruk Västra myren åker
    Sillingsfors bruk /Se Väströnningen åker
    Sillingsfors såg och villabebyggelse Yrsjödammen dammanläggning
    Sjögårda boställe Yrsjön sjö
    Sjön hmd Yrsjöön, se Storön ö
    Sjörönningen torp Yrsjöälven älv
    Sjörönningen torp Ysjöälven, se Yrsjöälven älv
    Sjörönningen stuga Yxan åker
    Sjöån avs. Yxgärdet gärde
    Sjöändan hmd Ånäset ö
    Sjöändan hmd Åroset sjö
    Sjöänden hmd Årsebränna ås
    Sjöändan gårdar Årsedrågen dråg
    Sjöängen hmd Årtjärnet tjärn
    Sjöängen hmd Åsebacken backe
    Sjöängen hmd Åsemyr sankmark
    Skanserud hmd Åskogbäcken bäck
    Skanserud hmd Åskogknatten berg
    Skanserud gård Åskogsknatten berg
    Skeppshålan rivna torp Åskogkroken trakt
    Skeppshålan lht Åskogkroken trakt
    Skinnskatteberg gård Åsterstjärn tjärn
    Skogarna by Åstertjärnet, se Lilla tjärnet tjärn
    Skogarna bebyggelse Ällekerud gärde
    Skogen hmd Älnen sjö
    Skogen torp Ämmeskogssjön sjö
    Skogsmarken del av sn Ämmeskogssjön sjö
    Skrikyrarne torp Ämmeskogssjön sjö
    Skräddarrullan gård Ämmeskogssjön sjö
    Skräddarstugan hmd Ämmeskogsälven, se Kvarntorpeälven älv
    Skåka torp Ängarna betesängar
    Skäckstad torp Ängarna åkrar
    Skäckstad lht Ängehaget hag
    Skälet torp Vid ängelagården hag
    Skälet lht Ängemyren, Södra myr
    Skälet hus Ängen betesäng
    Skänken riven stuga Ängen åker
    Släperud lht(?) Ängen äng
    Släpperud avs. Äspermansvändan åker
    Smedjebacken, se Smisbacken hmd Öjesjön, se Yrsjön sjö
    Smedstorp torp Öjesjön sjö
    Smedstugan f.d. torp Öjesjön sjö
    Smedängen hmd Öjesjön sjö
    Smedängen gård Öjesjöälven älv
    Smisbacken hmd Öna ö
    Smockan torp Öna, se Torpön ö
    Snubba hmd Örtjärn tjärn
    Snubba hmd Örtjärn, Lilla tjärn
    Snårne hmd Örtjärn, Stora tjärn
    Snårne hemmansdelar Örtjärnet tjärn
    Smällerud, se Smällfeterud f.d. torp Örtjärnet tjärn
    Smällfeterud f.d. torp Örtjärnet tjärn
    Sobråten torp Örtjärnet tjärn
    Sobråten, se Bråten, Lilla lht Ötjärnet tjärn
    Sockenstugan, Gamla nu riven stuga Örtjärnet tjärn
    Sograven hmd(?) Örtjärnet tjärn
    Sograven torp Örtjärnet, se Nybyggerudstjärnet tjärn
    Sograven f.d. torp Österdalsviken vik
    Solhem boställe Övre sjön, se Björklammen sjö
    Solviken torp  
    Solviken lht  
    Solviken förr torp  
    Spikerud stuga  
    Spjuttjärn torp  
    Spjuttjärn kronotorp  
    Sponerud hmd  
    Spontjärnet hmd  
    Spånerud torp  
    Spåntjärn, se Sponerud hmd  
    Spåntjärn, se Spontjärnet hmd  
    Spåntjärn, se Spånerud torp  
    Spättebråten f.d. backstuga  
    Stackebacken hmd  
    Stavtjärn lht  
    Stenbyn by  
    Stenbyn bebyggelse  
    Stenbyn by /Se  
    Stenerud lht  
    Stenerud f.d. torp  
    Stenstorpet f.d. soldattorp  
    Stentorpet lht  
    Stenås lht  
    Stommen prästgård  
    Stommen komministerboställe  
    Storehagen gård  
    Storhägnan hmd  
    Stormerud f.d. torp  
    Storrullan gård  
    Storrullan, Norra hmd  
    Storrullan, Södra hmd  
    Storsand gård  
    Storstugan hmd  
    Storstugan hmd  
    Storstugan hmd  
    Strand hmn  
    Strand bebyggelse  
    Strand gård  
    Strandängen kyrkoäng  
    Sträckelviken torp  
    Sträckleviken, se Sträckelviken torp  
    Sträckleviken hmd  
    Sträckelviken gård  
    Stugan, Ner i, Upp i Saknas  
    Stugan, Sör i, se Sör i stugan hmd  
    Sunden torp  
    Sunden torp  
    Sunden, Nere och Övre f.d. torp  
    Sundsängen, se Sunden torp  
    Sundsängen, se Sunden torp  
    Sundängen hmd  
    Sundängen, Norra hmd  
    Sundängen, Södra hmd  
    Svartsmia industri  
    Svartviken lht  
    Svartviken f.d. torp  
    Svingen, se Mossen hmd  
    Syd-, se även Sör Saknas  
    Sydstugan hmd  
    Sågar-Augusts stuga lht  
    Sågarkullen torp  
    Sågarstugan nu riven stuga  
    Sågarstugan stuga  
    Sågbacka torp  
    Sågebråtarna torp  
    Sågen f.d. såg  
    Sågen stuga  
    Sågerrudsstugan såg  
    Söbitare, se Söbiterud torp  
    Söbiterud torp  
    Söbiterud lht  
    Söbiterud f.d. torp  
    Söderud f.d. förpantningsställe  
    Sörbacken hmd  
    Sörbacken hmd  
    Sör-, se även Syd- Saknas  
    Sörhagen, se Sör-på-hagen gård  
    Sör i hmd  
    Söri gård  
    Sör i stugan hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sörmon hemmansdelar  
    Sörmon hmd  
    Sörmon gård  
    Sörmoskeppshålan f.d. stuga  
    Sör på Hagen hmd  
    Sör på Hagen, se Hagen hmd  
    Sör-på-hagen gård  
    Sör på Änden, se Änden hmd  
    Sör-på-ändan gård  
    Sörstugan gård  
    Sörstugan gård  
    Sörstugeskeppshålan f.d. stuga  
    Sörängen hmd  
    Sörängen gård  
    Söverhögen, se Severhögen hmn  
    Tallåsen skogvaktarboställe  
    Tassa hmd  
    Tassa hmd  
    Tillfällerud stuga  
    Tinta lht  
    Tinta stuga  
    Tittuterud f.d. torp  
    Tjärnet riven stuga  
    Tjärnet f.d. torp  
    Tjärnsmyren, se Tjärnet riven stuga  
    Tomten hemmansdelar  
    Torne hmd  
    Torp hmn  
    Torp bebyggelse  
    Torp skog  
    Torpa, Västra hmd  
    Torpa hmd  
    Torpen f.d. torp  
    Torpet hmd  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torpet hmd  
    Torpön avs.  
    Trollemon hmd  
    Trollmon hmd  
    Trollmon hmd  
    Trollmon gård  
    Tronhatten hmd  
    Tronhatten hmd  
    Tronhatten, Nedre hmd  
    Trädgården hmd  
    Trädgårdsbacken hmd  
    Tusäter torp  
    Tusätterud lht  
    Tönnebyn by  
    Tönnebytorpet hmd  
    Udden hmd  
    Udden hmd  
    Udden gård  
    Ugglekullen, se Kastensbolskullen gård  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Urmakerud gård  
    Utstugan f.d. egendom  
    Utsyningen torp  
    Valhall torp  
    Valhall torp  
    Vall(en) hmd  
    Vargerud, se Vargsjötorp torp  
    Vargerud torp  
    Vargsjötorp torp  
    Vargsjötorpet torp  
    Videbo gård  
    Vikbråten lht  
    Vikebråten torp  
    Vikebråten, se Spättebråten f.d. backstuga  
    Viken, se Sträckeviken gård  
    Viken hmd  
    Viken gård  
    Vikfors hmd  
    Viksfors industri och villaområde  
    Vilhelmsberg hmd  
    Villorna vid Viksfors villaområde  
    Visterud f.d. torp  
    Vråna hmn  
    Vråna f.d. gård  
    Vråna bebyggelse  
    Vråna gård  
    Västgöterud f.d. lht  
    Väst i hmd  
    Västi gård  
    Väst i stugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststuga gård  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hemmansdelar  
    Väststugan gård  
    Västtomten hmd (?)  
    Västängen hmd  
    Yrarna torp  
    Yrarna torp  
    Yrarna lht  
    Åkermyren torp  
    Åkertorpen hmd  
    Åkertorpen hmd  
    Årängen lht  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen hmd  
    Åsen torp  
    Åsen hmd  
    Åsen avs.  
    Åsen torp  
    Åsen gård  
    Åsenkroken del av sn  
    Åsenskog, se Åskog by  
    Åskog by (förr sn)  
    Åskog fattiggård  
    Åskog bebyggelse  
    Åskog bebyggelse  
    Åskog by  
    Åskogsbråten gård  
    Åskogsskogen, se 1 Åskog Saknas  
    Åskogsängen hmd  
    Åskogsängen gård  
    Åskogängen torp  
    Åstenskog, se Åskog by  
    Åstenskog bebyggelse  
    Åstenskog bebyggelse  
    Åstenskogstorp hmd  
    Åstorp gård  
    Åtorp hmn  
    Åtorp, Nedre torp  
    Åtorp, Övre bebyggelse  
    Åtorp bebyggelse  
    Åtorpet torp  
    Älnesnäs, se Eldansnäs by  
    Älnesnäs by  
    Älnesnäs, se 1 Eldansnäs bebyggelse  
    Älvkullen bostadshus  
    Ämmeskog hmn  
    Ämmeskog bebyggelse  
    Ämmeskog gård  
    Änden torp  
    Änden hemmansdelar  
    Änden hmd  
    Ängarna hmd  
    Ängebacken f.d. torp  
    Ängen hmd  
    Ängen gård  
    Ängen hmd  
    Ängen hemmansdelar  
    Ängen stuga  
    Ängen hmd  
    Ängen lht  
    Ängen torp  
    Ängetorpet torp  
    Ängetorpet rivet torp  
    Ängetorpet f.d. torp  
    Ängra stuga  
    Ängstorpet, se Ängetorpet torp  
    Änkhagen hmd  
    Ärteviken by  
    Ärteviken hmn, (by)  
    Ärteviken bebyggelse  
    Öna torp (och ö)  
    Österdalen hmd  
    Österdalen hmd  
    Österdalen f.d. torp  
    Östhaga, se Öst-på-hagen gård  
    Öst i hmd  
    Östi gård  
    Öst i stugan hmd  
    Öst på Hagen, se Hagen hmd  
    Öst-på-hagen gård  
    Övre torpet torp  
    Övertorpet f.d. knektboställe  
    Övre torpet torp  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.