ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eds socken : Grums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 276 Bebyggelsenamn : 721 Naturnamn : 404
Ed sn? Allmänningen skär Eds socken Allvarsudden udde
Ed sn Afiord, se Åsfjorden vik Ed socken Allvarsudden = Avern udde
Ed Saknas Ars Fiore, se Åsfjorden fjord Ed socken Avern, se Allvarsudden udde
Ed sn Asphöjden höjd Ed socken Avern = Allvarsudden udde
Ed sn Avern udde Eds socken förklaringar Balsen ö
Ed sn Balsen skär Eds socken förklaringar Balsen ö
Ed sn Balsen ö Eds socken förklaringar Balsen ö
Ed sn Balsen skär Eds socken förklaringar Barkerudsbergen höjder
Ed sn Balsen ö /Se Segoltasocken Saknas /Se Bengtshålan vik
Ed sn »bergh», se Bärhdmen ö Edsocksstönar inbyggarbeteckning Bergskär ö
Ed sn /Se *Bergholmarna, se Bärholmarna holmar Anders Olssons hdl Bergskären = Korlerudsskären = Gösskären öar
Ed sn Bergskär skär Anneberg torp Bjurtjärn tjärn
Ed sn Bjurdämmet, Nedre sank mark? Anneberg riven lht Bjurtjärn sjö
Ed sn Bjurdämmet, Övre sank mark? Anneberg lht Bjurtjärn sjö
Ed sn Bjurtjärn tjärn Annelund hmd Bjurtjärn tjärn
Ed sn Björnmyrhöjden höjd Annelund hdl Bjurtjärn tjärn
Ed sn Bläckfältsåsen ås Backen hmd Björnmyren mosse
Ed sn Borkensten udde Banvaktstugan lht Björnmyren myr
Ed sn Bredsäter terräng Barkerud lht Bäckfeltsåsen höjd
Ed sn Bredsätersmossen mosse Barnmorskebostället lht Bolmängsviken vik
Eds sn Brunstadåsen ås Berg bebyggelse Borkensten udde
Ed sn Budaholmen holme Berg gård Botorpet äga
Ed sn *Bufjäll berg Berg gård Botorpängen äng
Ed sn Buholmen förr ö, nu halvö Berg lht Botorpåsarna åsar
Ed sn Buholmen udde (holme?) Berg lht Botten vik
Ed sn Busjön, Store sjö Berget hmd Brosoxån å
Ed sn Buviken vik Berget hmd Budaholmen ö
Ed sn Bäckerud terräng Berget hdl Budaholmen ö
Ed sn /Se Bärholmarna holmar Berget, Nedra hmd Budaholmen ö
Ed sn /Se Bärholmen ö Berget, nedre hdl Budaskogen skog
Ed sn /Se Bärholmen holme Berget, Övre hmd Budaviken vik
Agneborg förr slott /Se Dalbäcken bäck Berget, övre hdl Budaängarna ängar
Anneberg förr bebyggelse? Daltjärnen Saknas Betel lht Buholmen, se Budaholmen ö
Berg gd Daltjärn tjärn Betel missionshus Busjön sjö
Berg gd Daltjärnshöjden höjd Bjurtjärn torp Busjön sjö
Bon gd /Se *Degernäs udde Bjurtjärn torp Busjön, Stora sjö
Bon gd /Se Degerwass, se Vassviken vik Bjurtjärn torp Busjön, Stora sjö
Bon gd /Se *Degervassviken vik o. hamnplats Björkåsen avsöndr. lht Bärholmen ö
Botrop tp /Se Drottning Åsas grav fornlämning Björnmyren torp Bärholmen ö
Brunstad gd? *Drängesprånget sund Björnmyren lht Bärholmsängarna ängar
Brunstad gd /Se Dusemossen mosse Björnmyren lht Bärholmsängsviken vik
Brunstad gd /Se Edsbonden berg Bon bebyggelse Bölmängsviken, se Bolmängsviken vik
Buane gd? Edsbonden höjd Bon hemman Daltjärn sjö
Buda gård Edsbonden stensättning /Se Borgviks upplagsplats avsöndr Daltjärn sjö
Buda gd Edsbonden höjd Botorp bebyggelse Daltjärn tjärn
Buda gd /Se Ed...siön, se Kyrkebysjön vik Botorp torp Daltjärnshöjden berg
Duse rivet torp Edsnäs udde Bredsäter torp Daltjärnshöjden höjd
Edzholm förr slott /Se Ekholmssjön sjö Bredsäter torp Daltjärnshöjden berg
*Edsholm förr slott /Se Ekholmsviken vik Bredsäter hdl Daltjärnshöjden höjd
Edsholm f. slott Ekudden udde Bron, se Lilla Åtorp torp Daltjärnshöjden höjd
Edsholm medeltida fäste Engeruds h:, se Ängön förr ö, nu halvö Brunstad bebyggelse Degervassen hamn
*Edhzholm slott Eskiln höjd Brunstad gd Edsbon berg
Edsholm slott Fallåsen ås Brunstad gård Edsbon höjd
Edsholm slott Fjällmossen mosse Brödlösa lht Edsbon berg
*Edzholm förr slott Fruns trädgård udde (ö?) Buane, se Buda Saknas Edsbonden, se Edsbon berg
Edsholm f. slott Furholmen udde (holme?) Buane, se Buda gd Edsbonden höjd
Edsholm slott Furunäsudden udde Buane = Buda gård Edsbonden höjd
Edsholm medeltida fäste Fårhallen udde Buda gd Edsnäs udde
Edsholm slott Getgarsudden udde Buda bebyggelse Edsnäs udde
Edsholmen förr slott Getgarsudden udde Buda gård Ekholmsbacken backe
Edsholm slott? Getgarsudden udde Buane, Buda gård Ekholmshöjden berg
*Edsholm förr slott /Se Getgarsudden udde Budabråten lht Ekholmshöjden = Niklasdalshöjden = Smedbråtekullen höjd
Edsholm förr slott Getgarsudden udde Budasågen husbehovssåg Ekholmssjön sjö
*Edsholm förr slott Getklinten höjd Budasågen verk Ekholmssjön sjö
Edsholm Saknas Giethorsudden, se Getgarsudden udde Byggningen hmd Ekholmssjön sjö
*Edsholm förr befäst slott Giethorsudd, se Getgarsudden udde Byggningen hdl Ekholmsviken vik
Edholm slott »Gruffvane Sundet», se Slottsbrosundet sund Byggningen hmd Ekudden udde
Edholm slott Grumsfjorden vik Byggningen hdl Eskil berg
Edsholm slott Grumsfjorden vik Bäckelid gd Eskiln höjd
Ekholmen by Grumsfjorden vik Bäckelid bebyggelse Eskiln höjd
Ekholmen by Gysholmen holme Bäckelid gård Essnäsudden udde
Ekholmen by Göviken vik Bäckerud hdl Farsviken vik
Finntorp förr torp? harfveln, se Harvelsön ö Bäcklid, se Bäckelid gd Farsvikudden udde
Grantorp förr torp? Harvelssundet sund Bälmängen torp Finntorpviken vik
Humleviken by Harvelsön ö Bälmängen lht Fruns trädgård udde
Häggvik by Harvelsön holme Bälmängen, Norra lht Fruns trädgård ö
Häggevik by Harvelsön ö Bälmängen, södra lht Furholmen holme
Häggevik by Hjortronmossen mosse Bärholmsängen, se Bälmängen lht Furunäsudden udde
Häggevik by holm, se Holmen förr ö, nu halvö Bärholmsängen, se Bälmängen torp Futteportarna vägskäl
Häggevik by holma, se Buholmen förr ö, nu halvö Dalen bebyggelse Fårhalla udde
Häggevik Saknas Holmen förr ö, nu halvö Dalen torp Fårhallarna udde
Häggevik by Holmen udde Dalen gård Genstegeslackan dal
Häggevik by Hultaviken vik Dalen torp Getgarsudden udde
Häggevik, Lilla gd Hulthöjden höjd Dalen lht Getgarsudden udde
Häggevik, Lilla komministerboställe Humlebro bro? Dammbråten torp Getgarsudden = Gudegårdsudden udde
Häggevik, Lilla komm.bost /Se Humledalen terräng Dammbråten lht Getklinten höjd
Häggevik, Lilla komm.bost /Se Hyttudden udde Dammängen (se Damängen) hmd Getklinten höjd
Häggevik by Hyttåsen ås Damängen torp Godegårdsudden = Getgarsudden udde
Häggevik by Hålkällmossen mosse Damängen torp Godgårdsudden, se Getgarsudden udde
Häggevik, Lilla komm.bost /Se Häggsand terräng Dammängen torp Godgårdsudden, se Getgarsudden udde
Höjen by Hästaviken vik? Dammängen hdl Grumsfjorden vik
Jonsbol gd /Se Intaget terräng Dammängen torp Grumsfjorden sjö
Jöpefjäll gd Intaget äga /Se Degerwassen äldre torp Grumsfjorden sjö
Kangerud gd /Se Jonsbolsskogen skogsmark Den främre stugan hmd? Gösholmen ö
Kirwitzwijk, se Körsvik by Karlberg terräng Didrikstorp rivet gammalt torp Gösskären, Kollerudsskären öar
Kirwitzwijk, se Körsvik by Karlsdal ägomark Djupdalen, se Djupedalen torp Gjöviken vik
Kolbörstad by /Se Kattmyren vattensamling Djupdalen torp Hagalund äga
Kollerudh Saknas Kattstensberget berg Djupdalen lht Haraldsbergsbackarna backar
Kvarntorp torp Kavelbromossen mosse Djupedalen torp Harvelsön ö
Kyrkebyn gd Kavelbromossen mosse Drängstugan lht Holmen ö
Kyrkebyn gd Kiorkeby Siön, se Kyrkebysjön del av Vänern Duse torp Harvelsön ö
Kyrkebyn gd Klintmossen mosse Duse torp Harvelsön ö
Kyrkebyn by Klovängen vik Duse lht Holmudden udde
Kyrkebyn gd Knapperstensbukten vik Där framme hmd Holmviken, Norra vik
Kyrkebyn gd Knektudden udde Där framme hdl Holmviken, södra vik
Kyrkebyn gd Knektåsen ås Där framme hmd Hultaviken vik
Kållerud by Knina, se Knipan ö Där framme lht Hulthöjden höjd
Körsvik by Knipa, se Knipan ö Där norr hmd Hulthöjden höjd
Körsvik by Knipan ö Däri norr hdl Hunnebroviken vik
Körsvik by Knipan ö Där söder hdl Hyttudden udde
Körsvik by Knipan ö Där sör hmd Hyttudden udde
Körsvik gd Knipan ö Där väst hmd Häggeviksviken vik
?Liljedal bruksegendom Knipan ö Där väst hdl Häggviksbäcken bäck
Liljedal brk Knipan ö Där öst hdl Häggviken vik
Liljedal brk Knipan ö Ekeholmsskogen försvunnen lht Häggviken = Lersängen vik
Liljedal brk Knipan ö Ekholmen säteri? Hästaviken vik
Liljedal glasbruk /Se *Knipsundet sund Ekholmen gd Hästavikudden udde
Malöga by Knipöarna öar Ekholmen gård Hästviken vik
Malöga by Kringelmyren myr Ekholmen gård Hästviken vik
Malöga by Kycklingedalsbräckan höjd Ekholmen, Nedra hmd Höjmansbacken backe
Malöga by Kyrkebysjön vik Ekholmen, nedre hdl Kangerudshöjden höjd
Malöga by Kyrkebysjön vik Ekholmen, Norra lht (Kapp)Holmen ö
Malöga by Kyrkebysjön vik Ekholmen, Övre hmd Karlstadsberget, se Solbergshöjden berg
Malöga by Kyrkebysjön vik Ekholmen, övre = Niklasdal hdl Karlstadsberget höjd
Malöga by Kyrkebysjön sjö Ekudden avsöndr Kattskär ö
Malöga gd /Se Kyrkebysjön del av Vänern Elofstorp eller Nybyggerud försvunnen lht Kattstensbergen höjd
Myrakær, se Mörtkärr gd Kyrkebysjön sjö Enebacken torp Kattstensberget, höjden höjd
Myren torp /Se Kyrksjön, se Kyrkebysjön vik Engerud, se Ängerud bebyggelse Klintmossen mosse
Mörttjärn by Kållerudsviken vik Enhyn hdl Klintmossen mosse
Mörkärr gd Käringen skär Ensäter torp Klintmossen mosse
Mörkärr gd Körsviken vik Ensäter torp Klyvängen vik
Mörtkärr gd Körsviken vik Ensäter lht Klyvängen äng
Mörkjern gd Körsviken vik Eriksberg lht Klövviken vik
Mörkärr gd Ladhägnet terräng Eriksberg = När Snickar Erik hdl Knapperstensbukten, se Knapperstensviken vik
Mörttjärn by lerwijk, se Körsviken vik Fallet hmd Knapperstensbukten vik
Mörkärr gd Lill-Edsbonden höjd Fallet hdl Knapperstensbukten vik
Prästgården Saknas Lillerud terräng Farsviken lht Knapperstensviken vik
Segmon, Västra hg Lillholmen holme Farsviken lht Knektudden udde
Segmon by Lillmossen mosse Farsviken, nedre lht Knipan ö
Segmon by Lillmossen mosse Farsviken, övre lht Knipan ö
Segmon? Saknas Lillsjön del av vik Farsviken, nedre, övre lht Knipan ö
Segmon hmn Lillön udde Finntorp gd Knipan ö
Vestra Segmon by o. hrgd Långmyren myr Finntorp = Hummelviken gård Knipöarna öar
Vestra Segmon by o. hrgd Långmyren myr Finntorp gård Kollerudsbacken backe
Segmon stn Långmyren myr Fintorp, se Humleviken (rå o. rör) Kollerudsbäcken bäck
Segoltan gd Långmyretjärnet tjärn Fjell, se Fjäll bebyggelse Kollerudsskären = Bergskären = Gösskären öar
Segoltan by? Långviken vik Fjäll bebyggelse Kollerudsviken vik
Segoltan by /Se Långviken vik Fjäll gd Kvarntorpsåsen berg
Segoltan gd /Se Malmudden udde Fjäll gård Kyrkebykorset vägskäl
Silvberget förr bebyggelse? *Malögeviken vik Fjäll, nedre hmd Kyrkebykorset vägskäl
Siurkan, se Segoltan gd Markerudsviken vik Fjäll norra hdl Kyrkebysjön vik
Skavhålan Nedre förr bebyggelse? Mellanmossen mosse Fjäll, södra hdl Kyrkebysjön sjö
Skavhålan, Övre förr bebyggelse? Mellanmyren myr Flisan torp Kyrkebysjön sjö
Skogaholm förr bebyggelse? Mickelsön ö Flisan torp Kyrkebysjön sjö
Skogstorp förr torp? Mickelsön ö Flisan lht Kyrkebyviken vik
Slanterud förr bebyggelse? Mickelsön ö Fredrikslund hmd Kyrkebyängarna ängar
Slottsbron Saknas Mollsjön sjö Fredrikslund hdl Kållerudsberget höjd
Slottsbron Saknas Mosserudshöjden höjd Fridhem avsöndr Kållerudsbäcken bäck
Slottsbron Saknas Märrmyren myr Färsviken, se Farsviken lht Kållerudsholmen holme
Slottsbron samh /Se Märråsen ås Färsviken, se Farsviken lht Kållerudsudden udde
Slottsbron samhälle /Se Mörttjärnsmossen mosse Färsviken torp Kållerudsviken vik
Snuterud gård Nässjön sjö (Gammal)-Hyttan verk Källerudsskären ö
Sterserud Saknas Nötterviken vik Glasbruket verk Käringen holme
Stommen f.d. gård Olsudden udde Grantorp torp Käringen udde
Storhultet förr bebyggelse? Pettersviken vik Grantorp lht Körsviken vik
Strand gd /Se Prytserud terräng Grantorp lht Körsviken vik
Strand gd Prytserudsviken vik Gustafsberg torp Körsviksbäcken bäck
Strand gd Ransundet sund Gustavsberg lht Körsviksbäcken bäck
Strand gd Ransundet sund Gustafsberg = Krog övra hdl Körsvikängarna ängar
Säfvelskog gd Ransundet sund Gärdet hmd Lersängen vik
Sörvik förr bebyggelse? *Ransundsbron bro Gärdet hdl Lersängen äng
Uddersund by Ransundsbron bro Göketorp bebyggelse Lersängen = Häggviken äng och vik
Uddersrud by *Ransundsbron bro Göketorp gd Lerviken vik
Upsala gd *Ransundsbron bro Göketorp gård Linhagsåsen berg
Valneviken by Rastebacken backe Göpefjäll (rå och rör) Lervikaängarna ängar
Valneviken by Risholmen, Norra holme Göpefjäll gd Lerviken vik
Valneviken by Risholmen, Södra holme Göpefjäll gård Liljedalskorset vägskäl
Valnäs gd Risnäs udde Haga hdl Liljedalssundet sund
Valnäs gd? Risnäs udde Hagaberg [avsöndring] Lilledsbon höjd
Värhult förr torp? Risnäs udde Hagaberg lht Lilledsbonden höjd
Ås Saknas Risnäs udde Hagalund hmd Lillholmarna öar
Ås by Risnäs udde Hagalund hdl Lillsjön sjö
Ås by *Risnäsudden udde Hagen hmd Lillön ö
Ås by /Se Rådalen dal Hagen hdl Lindhagsmyren myr
  Rävlyckorna förr ägomark? Hagen hmd Lindhagsåsen höjd
  Sandviken vik Hagen hdl Ljusholmen ö
  Savolax terräng Haget lht Lugnviken vik
  Segmoälven å Haget hdl Långbråten äga
  Segmoälven bäck Haraldsberg torp Långmyren myr
  Segoltaviken vik Haraldsberg lht Långmyrstjärnet tjärn
  Skogersmyren myr Haraldsberg = Krog nedre hdl Långmyrtjärn sjö
  Skarrholmen ö Holmen, Norra hmd Långmyrtjärn sjö
  Skarrholmen holme Holmen, norra hdl Långviken vik
  Skarrholmen holme Holmen, Södra lht Långviken vik
  Skarrholmen holme Holmen (södra) lht Långviken vik
  Skomakareskär skär Hult torp Löten äga
  Skorva ö Hult torp Malmudden udde
  Skorven holme Hult lht Malögabackarna backe
  Skorven ö Hulta hmd Malögabäcken bäck
  Sk..rfva, se Skorva ö Hulta hdl Malögamossen mosse
  Skurfwan, se Skorven holme Humledalen torp Malögamossen mosse
  Skutlöpet terräng [?]Humledalen lht Markerudsviken vik
  Skär, se Skarrholmen ö Humledalen lht Mellanmyren myr
  Slipstensviken vik Humledalen lht Mellanmyran myr
  Slottsbrofärjan färja Humleviken (rå o, rör) Mickelsön ö
  *Slottsbron förr bro Humleviken (rå o. rör) Mickelsön ö
  *Slottsbron bro Humleviken, se Finntorp gd Mickelsön ö
  Slottsbron bro /Se Humleviken = Finntorp gård Mickelsön ö
  Slottsbrosundet sund Humleviken, Finntorp gård Mollsjön sjö
  Slottsbrosundet sund Hummelviken, se Finntorp gd Mollsjön sjö
  Smedbråtekullen höjd Häggfälterud, se Kristinedal avsöndr. lht, f.d. soldatboställe Mollsjön sjö
  Snuterud terräng Häggfälterud lht Mollsjön sjö
  Solbergsåsen ås Häggvik, lilla gd Mollsjön sjö
  Starkerudstjärn tjärn Häggevik, Lilla komministerboställe Moseberget höjd
  Stenbergsåsen ås Häggvik, lilla = Prästgården gård Myren äga
  Storholmen holme Häggvik, lilla = Prästgården gård Myrhöjden höjd
  Storhultbergen berg Häggevik, Lillaste banbaktarstuga Myrhöjda höjd
  Stormossen mosse Häggevik, Stora bebyggelse Märrhöjden höjd
  Stormossen mosse Häggvik, Stora gård Mörtetjärn tjärn
  Stormossen mosse Häggvik, Stora gård Mörttjärn, se Mörtetjärn tjärn
  Stråken udde Häktet arbetarbostad Mörttjärn sjö
  Stubbkärrsmossen mosse Häktet lht Mörttjärn sjö
  Sundängssundet sund Häst(a)viken torp Mörttjärn tjärn
  Svänkviken vik Hästviken hmd Mörttjärnsmossen mosse
  Sågtorpe, se Segmoälven å Häst(a)viken hdl Niklasdalshöjden = Ekholmshöjden = Smedbråtekullen höjd
  Sävbråten terräng Höglunda avsöndr. lht Nolängen äga
  Sävelskogbäcken bäck Höglunda lht Näbbet udde
  Sävelskogsmossen mosse Höjen gd Näbbet udde
  Sävsjön sjö Höjen bebyggelse Nässjön sjö
  Sävsjön sjö /Se Höjen gård Nässjön sjö
  Tegeludden udde Intaget hmd Nässjön sjö
  Tingklon ö Intaget lht Nässjön sjö
  Tingklon ö Intaget hdl Nötterviken vik
  Tingklon ö Johanneberg stuga Olseudden udde
  Tingklon ö Johanneberg = Torpet lht Prytserudsudden udde
  Tingon, se Tingklon ö Jonsbol bebyggelse Prytserudsviken vik
  Tingön, se Tingklon ö Jonsbol gd Prytserudsåsen berg
  Tjursängen vik Jonsbol gård Ransundet sund
  Tjyvudden udde Jöketorp, se Göketorp bebyggelse Ransundet sund
  Trollmyren ägomark Jöpefjell, se Göpefjäll (rå och rör) Ransundet sund
  Trångsundet sund Kangerud bebyggelse Ransundet sund
  Trångsundet sund Kangerud gd Ransundet sund
  Trångsundet sund Kangerud gård Ransundsbackarna backar
  Trångsundsåsen ås Kangerud gård Ransundsbacken, Norra backe
  Uppsalamossen mosse Kappholmen förp. lht Ransundsbacken, södra backe
  Uppsalaviken vik Kappholmen lht Ransundsfärjan färja
  Vallmohöjden höjd Karlberg =Trälan lht Ransundsfärjan färja
  *Valne knä krök Karlberg sulfitfabr.[?] Rastbacken backe
  Valneviksälven å Karlberg avsöndr Risholmen ö
  Valneviksälven å Karlberg torp Risholmen, norra ö
  Valnäsmossen mosse Karlsdal torp Risholmen, södra ö
  Valåsen terräng Karlsdal lht Risnäs udde
  Vassudden udde Karlsdal lht Risnäs udde
  Vassviken vik Karlsdal (förr Sågerud) lht Risnäs udde
  Vassviken vik Karlslund torp Röta äga
  Vassängen vik Karlslund lht Sandåsviken vik
  *Venbron förr bro Karlslund hdl Sandåsviken vik
  Vikåsen ås Kjörsvik, se Körsvik bebyggelse Segmobäcken bäck
  Vitsand vik Klamma torp Segmoälven bäck
  Värhultmossen, Lilla mosse Klamma lht Segoltanbäcken bäck
  Värhultmossen, Stora mosse Klammen lht Segoltanviken vik
  Ådalen terräng Klamman lht Segoltanviken vik
  Ås sjö /Se Klamma lht Segoltanviken vik
  Åsfjorden vik Klamma lht Segoltanängarna ängar
  Åsfjorden vik Klockarebostället lht Selbergsängarna äng
  Åsfjorden vik Kolbörstad bebyggelse Sjöbråteviken vik
  Åsfjorden fjord Kolbörstad Saknas Sjöbråteviken vik
  Åsfjorden vik Kolbörstad gård (hemman) Sjöhagsuddarna uddar
  Åsfjorden vik Kollbergserud, se Karlberg sulfitfabr.[?] Sjöhagsviken vik
  Åsholmarna, se Bärholmarna holmar Kollerud gård Sjön, Västra vik
  Åsundafjärden, se Åsfjorden Saknas Kollerud gård Skagersmyren myr
  Älgudden udde Kollerudsviken hdl Skarfven, se Skorven ö
  Älnäs terräng Kristinedal avsöndr. lht, f.d. soldatboställe Skarholmen, se Skarrholmen holme
  Ängudden udde Krog hmd Skarholmen ö
  Ängön förr ö, nu halvö Krog nedre, se Haraldsberg torp Skarrholmen, se Skarholmen ö
  Ängön udde (ö?) Krog, nedre = Haraldsberg hdl Skarrholmen holme
    Krog, Nedre lht Skarrholmen ö
    Krog övra, se Gustafsberg torp Skarven ö
    Krog, Övre lht Skorva, se Skarven ö
    Krog, övre = Gustafsberg hdl Skorven ö
    Kullen lht Skorven ö
    Kullen lht Skräddarhägnet äga
    Kvarntorp torp Skurmon mo
    Kvarntorp kvarn Slipstensviken vik
    Kvarntorp torp Slottsbrosundet sund
    Kvarntorp torp Slottbråtebacken backe
    Kvarntorp torp Slottebrosundet sund
    Kvarntorp, nedre hdl Slottsbrofärjan färja
    Kvarntorp, övre hdl Slottsbron bro
    Kyrkebyn bebyggelse Slottsbrosundet sund
    Kyrkebyn gd Slottsbrosundet sund
    Kyrkebyn gård Smedbråtekullen = Ekholmshöjden = Niklasdalshöjden höjd
    Kyrkeskogen torp Smedjeviken vik
    Kyrk(eby)skogen torp Smältaresgugubäcken bäck
    Kyrkplan avsöndrad beb Solbergshöjden berg
    Kyrkängen hmd Solbergshöjden höjd
    Kyrkängen hdl Staketjärn, se Staketurdstorptjärnet tjärn
    Kyrkängslyckan hmd? Staketjärn, se Stubbetjärn sjö
    Kållerud bebyggelse Staketjärn sjö
    Kållerud hmn Staketjärn = Starkerudstorptjärnet tjärn
    Kållerud gd Starkerudstorptjärnet tjärn
    Käringetorp, se Käringtorp hmd Starkerudstorptjärnet tjärn
    Käringtorp hmd Stenbergsåsen höjd
    Käringtorp hmd Stormossen mosse
    Käringtorp hdl Stormossen mosse
    Körsvik bebyggelse Stormossen mosse
    Körsvik gd Storängen äng
    Körzvik gård Storängsudden udde
    Ladbacken hmd Storängsviken vik
    Ladbacken hmd Stormossen mosse
    Ladbacken hdf Stormossen mosse
    Ladhägnet, se Lahägnet hmd Storängen äga
    La(d)hägnet hdl Stråkudden udde
    Lahägnet hmd Stubbetjärn sjö
    Lahägnet hmd Stubbetjärnsmossen mosse
    Lasarettet arbetarbostad Stubbkärrsmossen mosse
    Lerbäcken torp Stubbkärrsmossen mosse
    Lerbäcken lht Stubbtjärnsmossen mosse
    Lerbäcken lht Sundängssundet sund
    Lerviken hmd Svinbäcken bäck
    Lerviken hdl Svänkvikebacken, norra backe
    Liljedal glasbruk Svänkvikebacken, södra backe
    Liljedal glasbruk Svänkviken vik
    Liljedal glasbruk Svänkviken vik
    Liljedal glasbruk Sävbråteviken vik
    Lilla stugan hmd Sävelskogviken vik
    Lillerud torp Sävesjön, se Sävsjön sjö
    Lillerud lht Sävsjön sjö
    Lillerud lht Sävsjön sjö
    Lillyckan hmd? Sävsjön sjö
    Lindhagen hmd Sörgårdslyckorna äga
    Lindhagen bebyggelse Soösjön sjö
    Lindhaget gård (torp) Tingklon ö
    Lindhaget hmd Tingklon ö
    Lindhaget, nedre hdl Tingklon ö
    Lindhaget, övre hdl Tingsö, se Tingklon ö
    Lindhagsmyren hdl Tingsö, se Tingklon ö
    Lugnet lht Tjursängen vik
    Lunden lht Tjursängarna ängar
    Lunderud lht Tjuvudden udde
    Lusten hmd Tjuvudden udde
    Lusten lht Tjuvudden udde
    Lyckan avs Tjuvudd(e)viken vik
    Lyckan hmd Tjuvuddeängarna äng
    Lyckan hdl Trulsen udde
    Lyckan hmd Trulssundet sund
    Lyckan hdl Trångsundet sund
    Lyckorna hdl Trångsundet sund
    Långviken torp Trångsundet sund
    Långviken riven lht Trångsundet sund
    Långviken lht Tuverudsåsen höjd
    Långviken lht Udderserudsbacken backe
    Lövbråten hmd? Udderserudshöjden höjd
    Malbacken hmd Udderudsviken vik
    Malbacken hmd Uppsalamossen mosse
    Malbacken hdl Uppsalamossen mosse
    Malogä, se Malöga gd Uppsalamossen mosse
    Malogä gård Uppsalaviken vik
    Malöga bebyggelse Uppsalaåsen berg
    Malöga gd Valmoåsarna höjder
    Malöga gård Valmoängana ängar
    Manilla fattigstuga Valneviksbäcken bäck
    Manilla hdl Valneviksmossen mosse
    Marielund lht Valneviksmossen mosse
    Markerud torp Valneviksälven, Valneviksån vattendrag
    Markerud = Montenegro hdl Valnäsbacken backe
    Mellanholmen förp. lht Valnäsbacken backe
    Mellanholmen lht Valnäsmossen mosse
    Mickelsön bebyggelse Valnäs(viken), Valnässtyvet vik
    Mickelsön gård Valnäsängen äng
    Mickelsön gård Valnäsängen äng
    Mitten hmd Vassudden udde
    Mitten hdl Vassudden udde
    Mobacken hmd Vassviken vik
    Mobacken hemmansdelar Vassviken vik
    Mobacken, (västra) hdl Vassängarna ängar
    Mobacken, östra hdl Vassängen äng
    Montenegro lht Vikeviken vik
    Montenegro = Markerud hdl Vikudden udde
    Montenero, se Markerud torp Vikåsen höjd
    Mossen hmd Vikåsen höjd
    Mossen hdl Vänern insjö
    Lilla Myran, se Slankerud rivet torp Värhultmossen mosse
    Stora Myran, se Myren hmd Värhultmossen mosse
    Myren torp Åsfjorden vik
    Myren torp Åsfjorden sjö
    Myren lht Åsfjorden sjö
    Myren hmd Åsfjorden sjö
    Myren hmd Åsfjärden, se Åsfjorden vik
    Myren hdl Åsfjärden, se Åsfjorden sjö
    Mörkjern, se Mörkärr bebyggelse Åsängarna ängar
    Mörkärr, se Mörtkärr hmn Åtorpängarna ängar
    Mörkärr bebyggelse Älgudden udde
    Mörkärr gård Älgudden udde
    Mörtkjern, se Mörtkärr bebyggelse Ängen äga
    Mörtkärr bebyggelse Ängerudsön ö
    Mörtkärr hmn, f.d. frälsetorp Ängeruds(udden), Ängerudsön udde
    Mörttjärn gård Ängerudsviken vik
    Niklasdal hmd Ängerudsängarna ängar
    Niklasdal = Ekholmen, övre = Smebråten hdl Ängerudsön ö
    Niklasdal = Ekholmen övre = Smedbråten hdl Ängerudsön ö
    Nordstugan hmd Ängudden udde
    Nordstugan hmd Ängudden udde
    Nordstugan hdl Ötorpetjärn tjärn
    Norvik torp  
    Norvik riven lht  
    Norvik lht  
    Nybyggerud, se Elofstorp försvunnen lht  
    Nybygget, se Duse torp  
    Nymans lht  
    När Snickare Erik = Eriksberg hdl  
    Näs bebyggelse  
    Näs gård  
    Orrhagen torp  
    Orrhagen torp  
    Orrhagen lht  
    Orrhagen lht  
    Oxbråten hmd  
    Oxbråten riven bostad  
    Oxbråten hdl  
    Oxebråten, se Oxbråten hmd  
    Pilekrog torp  
    Prytserud torp  
    Prytserud torp  
    Prytserud hdl  
    Prästgården, se Häggvik, lilla gd  
    Prästgården = Häggvik, lilla gård  
    Prästgården = Häggvik, lilla gård  
    Qvarntorp, se Kvarntorp torp  
    Qvarntorp, se Kvarntorp Saknas  
    Ransundsfärja verk  
    Rasten torp  
    Rasten torp  
    Rasten lht  
    Risbråten hmd  
    Risbråten hmd  
    Risbråten hdl  
    Risnäs hmd  
    Risnäs hdl  
    Rosendal bebyggelse  
    Rosendal torp  
    Rosendal torp  
    Rosendal dal  
    Rosendal torp  
    Rosenlund torp  
    Rosenlund torp  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund hdl  
    Ruderud f.d. soldatboställe  
    Ruderud avs  
    Rödkärrsmyren lht  
    Rönningen lht  
    Rörkjärrsmyren torp  
    Rörkärrsmyren lht  
    Rösa hmd  
    Rösa hmd  
    Rösa hdl  
    Samhägnet hmd  
    Samhägnet hemmansdelar  
    Samhängnet, Västra hdl  
    Samhägnet, östra hdl  
    Sand hmd  
    Sand hmd  
    Sand hdl  
    Sand hmd  
    Sand hdl  
    Sand, Västra lht  
    Sand, västra hdl  
    Sand, Östra lht, f.d. soldatboställe  
    Sand, Östra hdl  
    Sanden torp  
    Sandåsen bebyggelse  
    Sandåsen hmd  
    Sandåsen gård  
    Sandåsen hmd  
    Sandåsen hdl  
    Savola lht  
    Savolax torp  
    Savolax hdl  
    Savolax hdl  
    Segmon gd  
    Segmon, Västra bebyggelse  
    Segmon, västra gård  
    Segmon, västra gård  
    Segmon, Östra säteri  
    Segmon, Östra säteri  
    Segmon, östra säteri  
    Segmons station Saknas  
    Segoltan bebyggelse  
    Segoltan gård  
    Segoltan by  
    Segoltan gård  
    Segoltan by /Se  
    Sibirien arbetarbostad  
    Sibirien lht  
    Silverberget torp  
    Silverberget lht  
    Silverberget lht  
    Sista Styvern lht  
    Sjöhaget hmd  
    Sjöhaget hdl  
    Sjötorp torp  
    Sjötorp lht  
    Sjötorp lht  
    Sjövik avsöndr. lht  
    Sjövik lht  
    Skavhålan torp  
    Skavhålan lht  
    Skavhålan, nedre lht  
    Skavhålan, övre lht  
    Skogaholm lht  
    Skogaholm lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp hdl  
    Skolhuset lht  
    Skräddarelyckan hmd?  
    Skutlöpet torp  
    Skutlöpet lht  
    Slanterud rivet torp  
    Slanterud lht  
    Slottbråten hmd  
    Slottbråten, Norra hmd  
    Slottbråten, norra hdl  
    Slottbråten, Södra hmd  
    Slottbråten, södra hdl  
    Slottsbron sulfitfabrik och arbetarbostäder  
    Slottsbron avsöndr  
    Smedbråten = Nyklasdal = Ekholmen, övre hdl  
    Smedbråten = Niklasdal = Ekholmen, övre hdl  
    Smedjebacken avsöndr  
    Smedbråten försvunnen lht  
    Smältarestugan lht  
    Snuterud bebyggelse  
    Snuterud hmn  
    Snuterud gård  
    Solberg hmd  
    Solberg hmd  
    Solberg hdl  
    Solgla[d] torp  
    Solgla torp  
    Solgla[d] lht  
    Solgla torp  
    Stallbacken hmd  
    Stallbacken hdl  
    Starkerud bebyggelse  
    Starkerud hmn  
    Starkerud gård  
    Starkerudstorp lht  
    Starkerudstorp lht  
    Starrtjern, se Starkerud bebyggelse  
    Storhult hmd  
    Storhultet hmd  
    Storhult hdl  
    Stor häggvik hmd  
    Storhäggvik hdl  
    Storuddersrud hmd  
    Storudderserud hdl  
    Storängen verk  
    Storängen avsöndr  
    Storängen (förr äga)  
    Storängen = Sågen lht  
    Strand hmn  
    Strand bebyggelse  
    Strand gård  
    Strand gård  
    Strandkrogen arbetarbostad  
    Strandkrogen lht  
    Stråkan hmd  
    Stråkan hdl  
    Stråkan hdl  
    Stråken rivet torp  
    Stubbekjern, se Stubbkärr bebyggelse  
    Stubbekärnstorp, se Lillerud lht  
    Stubbetjärn, se Stubbkärr gd  
    Stubbkärr bebyggelse  
    Stubbkärr gd  
    Stubbkärr gård  
    Stugan, lilla hdl  
    Styvern, Sista arbetarbostad  
    Sundbråten torp  
    Sundhultet lht  
    Sundängen gd  
    Sundängen bebyggelse  
    Sundängen gård  
    Sundängen, västra hdl  
    Sundängen, östra hdl  
    Svankviken, se Svänkviken hmd  
    Svarterud torp  
    Svarterud lht  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp lht  
    Svänkviken hmd  
    Svänkviken avsöndr. lht  
    Svänkviken hmd  
    Svänkviken hdl  
    Svänkviken hdl  
    Sågen, se Storängen (förr äga)  
    Sågen = Storängen lht  
    Sågerud, se Karlsdal lht  
    Sågerud hmd  
    Sågerud hdl  
    Sågetorpet skogvaktarbostad  
    Sågtorp lht  
    Sävbråten torp  
    Sävbråten lht  
    Sävbråten lht  
    Sävbråten, Lilla lht  
    Sävbråten, lilla lht  
    Sävelskog gd  
    Sävelskog gård  
    Sävelskog gård  
    Sävelskog, Västra, se Valmotorp lht  
    Sävelskog, Östra bebyggelse  
    Sörvik torp  
    Sörvik torp  
    Sörvik lht  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hdl  
    Torpet = Johanneberg lht  
    Trälan = Karlberg lht  
    Tuverud torp  
    Tuverud hmd  
    Tuverud hmd  
    Tuverud hdl  
    Uddersrud bebyggelse  
    Udders(e)rud gård  
    Uddersrud gd  
    Uddersrudsbacken, se Backen hmd  
    (Udderseruds)backen hdl  
    Uppsala bebyggelse  
    Uppsala gd  
    Uppsala gård  
    Uppsala gård  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hdl  
    Vallbråta hmd  
    Vallbråta hdl  
    Vallerud lht  
    Valmstorp eller Västra Sävelskog lht  
    Valmotorp lht  
    Valneviken bebyggelse  
    Valneviken gd  
    Valneviken gård  
    Valneviken gård  
    Valnevikskvarn avsöndr  
    Valnevikskvarn kvarn  
    Valnevikskvarnen verk  
    Valneviksågen verk  
    Valnäs med Åtorp bebyggelse  
    Valnäs gd  
    Valnäs gård  
    Valnäs gård  
    Valåsen hmd  
    Valåsen hdl  
    Varnån torp  
    Varvet hmd  
    Varvet lht  
    Varvet hdl  
    Vassen hmd  
    Vassen hemmansdelar  
    Vassen hdl  
    Vassängen hmd  
    Vassängen hdl  
    Vassudden udde  
    Viken hmd  
    Viken lht  
    Viken lht  
    Vilan avsöndr. lht  
    Vilhelmsberg hmd  
    Vilhelmsberg hdl  
    Villan torp  
    Villan f.d. soldatboställe  
    Villan lht  
    Värhult torp  
    Värhult torp  
    Värhult lht  
    Värhult torp  
    Västerås torp  
    Västerås torp  
    Västerås lht  
    Ådalen hmd  
    Ådalen torp  
    Ådalen hdl  
    Ådalsåsen torp  
    Ådalsåsen hdl  
    Ånäs bebyggelse  
    Ånäs gård  
    Ånäs gård  
    Ås bebyggelse  
    Ås gård  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åstorp hmd  
    Åstorp hmd  
    Åstorp hdl  
    Åtorp gård  
    Åtorp gård  
    Åtorp gård  
    Åtorpbron = Lilla Åtorp lht  
    Åtorpbron = Åtorp lilla lht  
    Åtorp, Lilla äv. Bron torp  
    Åtorp lilla = Åtorp bron lht  
    Åtorp, lilla = Åtorpbron lht  
    Ällnäs torp  
    Ällnäs torp  
    Ällnäs lht  
    Ällnäs lht  
    Ältnäs, se Ällnäs torp  
    Ängbacken hmd  
    Ängbacken hmd  
    Ängbacken hdl  
    Ängbacken hmd  
    Ängbacken hdl  
    Ängebacken, se Ängbacken hmd  
    Ängerud bebyggelse  
    Ängerud gård  
    Ängerud gård  
    Ängerud gård  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.