ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammarö socken : Karlstads härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 391 Bebyggelsenamn : 388 Naturnamn : 58
Saknas Saknas Abborrhålan vik /Se Hammarö sn Bergholmen ö
Hammarö (ö och) sn Abborskär skär /Se Hammarö socken sn Bärholmen, se Bergholmen ö
Hamarö Saknas Abborrviken vik /Se Hammarö socken sn Djupsundet sund
Hammarö sn Andholmen förr holme, nu udde Hammarö socken sn Drottningholmen holme
Hammarö sn Andholmen udde Hammarö socken sn Drottningudden udde
Hammarö (ö och) sn Andholmsviken vik Hammarö sn El udde med fiskeplats
Hammarö köping *Anholmen holme Hammarö sn El udde med fiskeplats
Hammarö ö och köping Anholmen holme /Se Hammarö sn Eludden udde med fiskeplats
?Hammarö ö, sn Anskär skär /Se Hammarö sn /Se Fiskviksholmarna holmar
Hammarö ö och sn Arnskär udde (skär?) Hammarön (ö o.) sn Geten, se Bockskären holme
Hammarö (ö och) sn Barnstö ryssjelott /Se Hammarö sn Goppsundet sund
Hammarö ö, socken Bergholmen holme Hammarön sn Goppsundet sund
Hammarö ö, socken *Bergholmen holme Hammartassar inbyggarbeteckning Gubben sund
Hammarö ö, socken Bergholmen holme Hammaröstassar inbyggarbeteckning Gubbsundet sund
Hammarö (ö och) sn Bergkast notvarp /Se Hammerötassar inbyggarbeteckning Gula viken vik
Hammarö ö, sn *Biscopshamn Saknas Uddstollar inbyggarbeteckning Gässlingen grundområde med fiskeplatser o. berg i vattenytan
Hammarö ö Björkholmen holme Vildtassar inbyggarbeteckning Gässlingstången sjömärke (stång)
Hammarö ö, sn Bocken, se Bockskären skär Annedal avs.(?) Hörnet såthåla, lakmete
Hammarö sn /Se Bockskären skär /Se Annelund beb Karis myr myr
Hammarö sn Boholmen holme Annelund beb Kattfjorden vik
Hammarö köping Boholmen holme /Se Annilund beb Kattungen holme o. laksåt, dvs. lakmetplats
Hammrö köping Bonäs näs /Se Askhult bebyggelse Kosten grund med sten i vattenytan med såthåla, lakmete
Hammarö sn Bonäsudden udde Askhult bebyggelse Manen fiskeplats
Hammarö sn Bonäsudden udde Backarna lht Manen naturformation
Hambrö Saknas Bonäsudden udde /Se Backarna lht Manen naturformation
Hammarö sn Boskären skär /Se Bergbacken villa Manen naturformation
Hammarö sn Brasåsen förr plats för stubbeld för sjöfart /Se Berget lht Revskär skär och lakmetplats
Hammarö sn Brödgårdsholmarne, se Brösgårdsholmarna holmar Berget lht Rävkullen kulle
Hammarö sn Bryggholmen holme Berget lht Rävön ö
Hammarö sn /Se Bryngel, Svartköjan o. Söököjan öar Berget hmd Röken rök, landmärke
Hammarö köping, pstn /Se Bryngel holmar Berget hmd Röken rök, landmärke
Hammarö sn /Se Bryngelsnäs udde Berget hmd Skagen udde
Hammarö köping /Se Bråten ägomark? Bergholmen sågverk Skage(r)n udde
Hammarö sn o. köping /Se Bränneholme udde Berghällen avs.[?] Snarkstenen sten
Askhult by Brögårdsholmarne, se Brösgårdsholmen holmar Bergshyddan avs.[?] Stengrund grund med laksåt
Askhult by Brösgårdsholmarna holmar /Se Bergudden avs.[?] Sten Kallesgrund grund o. fiskeplats
Bonäs gd /Se Bröstgårdsholmarna holmar Betel missionshus Stenkullen grund o. fiskeplats
Bråten gd *Båkudden, se Skoghallsudden udde /Se Björkhagen lht Storgrund(en) grund och lakmetplats
hammarötassar inbyggarbeteckning /Se Bäckörningen udde /Se Björklund beb. Storgrund(en) grund och lakmetplats
Bråtom Saknas Bärholmen, se Bergholmen holme Björkås lht Stångberget undervattensberg o. såthåla, lakmete
Bråten by Börstapölen vattensamling Björkås lht Stångberget undervattensberg o. såthåla, lakmete
Bäcken Saknas Degerberget berg Björnlyckan hmd Svartbergen berg
Bäcken Saknas Dingelsundsådran utlopp Blommerud hmd Svarte sten sten på stranden, sik- o. lakmetplats
Bärstad by Dingelsundsådran utlopp Bocken, se Bockskären holme Såten s.k. såtdjup
Bärstad gd /Se Djupkast notvarp /Se Bockskären holmar Sättersholmarna holmar
Bärstad by /Se Djupsundsholmarna holmar Brohultet torp Sättholmen holme
Dalstorpet Saknas Djupsundsviken vik Bråtarna lht Söökojan holme med laksåt
Dammhagen hem.-del el avs /Se Drottningholmen holme Bråten med Kärrängen bebyggelse Söököjan holme med laksåt
Djupsundet gård Edsviken vik Bråten med Kärrängen bebyggelse Söön ö
Djupsundet gd Elkastet notvarp /Se Bråten lht Takskogen skog
Djupsundet gd Elstö ryssjelott /Se Bråten lht Tallen tall, landmärke
Djupsundet Saknas Eludden udde Buskarna hmd Tallen tall, landmärke
Djupsundet gd Fiskviken vik Buskerud hmd Tallmedet fiskeplats
Djupsundet gd Fiskviken vik Båken beb. (fyr) Timmerkoja, se Timmerököjan holme
Djupsundet gd Fiskviksholmen ö Bäcken lht Timmerköjan, se Timmerököjan holme
Djupsundet gd Fiskviksholmen holme Bäcken lht Timmerököjan holme
Ekhagen hemmansdel el. avs /Se Fiskviksholmen holme /Se Bäcken beb. Timmerököjan holme
Fiskevik by Fiskvikviken vik /Se Bärholmen, se Bergholmen sågverk Torsviklandet strand
Fiskevik gd /Se Fågelnäbben holme /Se Bärstad bebyggelse  
Geterud by Fähålan Saknas /Se Bärstad bebyggelse  
Geterud by Galtryggen udde? Börssen, se 1 Tye, Östra Saknas  
Geterud by Garpen holme Börsen bebyggelse  
Geterud hemman /Se Garpen holme Dalen hmd  
Gråberg by Geten, se Bockskären skär Dalen hmd  
Gråberg by Getholmen holme /Se Dammhagen lht  
Gunnarskär gd Getingberget berg Djupsundet bebyggelse  
Gunnarskär gd Getingsberget udde /Se Djupsundet bebyggelse  
Göterstad gd /Se Getudden udde Dystranden hmd  
Göterstad samhälle /Se Getudden udde /Se Dystranden hmd  
Götetorp gd Goppsundet sund /Se Där framme hmd  
Götetorp, se Göterstad samhälle Grimmen holme Eden avs.[?]  
Hagen ortnamn /Se Grimmen holme Eden beb.  
Haget ortnamn /Se Grisarna holmar och skär Ekhagen avs.[?]  
Hallersrud Saknas Grisen, Västra o. Östra skär Ekhagen beb.  
Hallersrud gd Grisen, Västra holme Evyhäll avs.[?]  
Hallersrud by Grisen, Östra holme Fallet beb.  
Hammar gd /Se Grytudden udde Fallet hmd  
Hammar kronoegendom Gudholmen, Lilla holme Fallet hmd  
Hammar hgd Gudholmen, Stora holme Fallet lht  
Hammar hg Gudholmen, Stora holme Fallet lht  
Hammar Saknas Gudholmen, L:a o. St:a öar /Se Fiskevik bebyggelse  
Hammar gd Gunnarskärsudden udde Fiskevik bebyggelse  
Hammar hg Gysskär skär /Se Fiskevik fiske  
Hammar kronoegendom Gåsmossen mosse Fiskvik bebyggelse  
Hammar egd. Gäddskär skär /Se Fiskeviks soldattorp torp  
Hammar gd /Se Gäddviken vik Fridelund beb.  
Hammarö förr kungsgård Gösskär, se Gysskär skär Furulund avs.[?]  
Hammarö förr kungsgård Gösskär skär Fästet ordenshus  
Hammarö förr kungsgård Hagudden udde Geterud bebyggelse  
Hovlanda Saknas Hagudden udde /Se Geterud bebyggelse  
Hovlanda by Hagudden udde /Se Goppa avs.[?]  
Hofflanda Saknas Hallen strandområde? Goppa beb.  
Hovlanda by Hamberön, se Hammarö ö Grindstugan lht  
Hoflanda by Hammarsudde udde Gråberg bebyggelse  
Hoflanda by Hammarö ö Gråberg bebyggelse  
Hovlanda, Västra by /Se Hammaröhuvud del av ö Gunnarskär bebyggelse  
Hovlanda gd /Se Hammarön ö Gunnarskär bebyggelse  
Hovlanda by /Se Hammarö ö Gunnarsro avs.[?]  
Hult(?) by Hammarön ö Gustavsberg beb.  
Hult by Hammarön ö Gustavsvik avs.[?]  
Hälltorp khbost. /Se Hammarö ö Gärdet hmd  
Helltorp by Hammarön ö Gärdet hmd  
Jonsbol gd Hammarön ö Gökhult beb?  
Jonsbol by Hammarö ö Göterstad, se 1 Götetorp Saknas  
Jonsbol by Hammarön ö Götetorp, se Göthult skolhus  
Jonsbol gd /Se Hammarön ö Götetorp bebyggelse  
Jonstorp Saknas Hammarön ö Götetorp bebyggelse  
Jonstorp, se Jonsbol gd Hammarön ö Göthult skolhus  
Jonstorp Saknas Hammarön ö Göttersta, se Göthult skolhus  
Jonstorp, se Jonsbol by Hammarön ö Götterstad Saknas  
Jöttersta, se Göterstad gd Hammarön ö Hagalund avs.[?]  
Kilene by /Se Hammarön ö Hagen hmd  
Kilene gd /Se Hammarön ö Hagen hmd  
Kilene Saknas Hammarön ö Hagen hmd  
Klockaretorpet Saknas Hammarö ö /Se Hagen avs.[?]  
Klöfverud by Hammarön ö med hällristn. /Se Haget beb.  
Klöverudskullen torp? /Se Hammarösjön vik Haget hmd  
Kohaga hemmansdel /Se Hammarösjön vik Haget hmd  
Kohagen hemmansdal /Se Hammarö skagen holme Haget lht  
Kärr Saknas Hammarötuvan del av holme Haget beb.  
Kärrängen(?) Saknas Hufat skär Haget hmd  
Lagherbergh, se Larberg gd Hästviken vik Haget avs.[?]  
Larberg gd Hästviken vik /Se Hallersrud bebyggelse  
Larberg by Hönsholmarna, se Sätersholmarna holmar Hallersrud bebyggelse  
Larberg gd Kasorna fångstplats /Se Hammar bebyggelse  
Larkerud, se Lärkerud lht Kasudden udde /Se Hammar bebyggelse  
Lindenäs komm.bost. /Se Kattfjorden vik Hammarn, se Hammarshammar lht  
Lindenäs komm.bost. /Se Kattfjorden vik Hammarshammar lht  
Lindenäs gd Kattfjorden vik Hammarshammaren udde  
Lindenäs komm.bost. /Se Kattfjorden fjord Holken hmd  
Lund Saknas Kattfjorden vik Holken hmd  
Lunden gd? Kattfjorden vik Holmen, se Torpholmen hmd  
Lunden gd? Kattholmarna öar Holmen lht  
Lärkerud lht Kattholmarna holmar Holmen, St. missionshus  
Lövnäs gd Kattholmarna holmar Holmen hmd  
Löfvenäs gd Kattholmarna holmar Hova f.d. hmd el. torp  
Löfvenäs gd Kattholmsbränningar grund Hovlanda by  
Löfnäs Saknas Kattholmsgrundet grund Hovlanda, Västra bebyggelse  
Måserud by Kattungen holme Hovlanda, Västra bebyggelse  
Måsstorpet Saknas *Killingholmen förr holme, nu del av Vidön Hovlanda, Östra bebyggelse  
Mörmon hrgd Kiviken vik Hovlanda, Östra bebyggelse  
Mörmon hg Kiviken vik /Se Hult bebyggelse  
Mörmon hrgd Kiviksudden udde Hult bebyggelse  
Nolgård gd Kivikudden udde /Se Hålan lht  
Nolgård Saknas Kiöya, se Timmerköjan holmar Hägensberg skolhus  
Nolgård by Klarälven älv /Se Hälltorp bebyggelse  
Nordgård Saknas Klokastet notvarp /Se Hälltorp bebyggelse  
Nolgård by Koskär holme? Högåsen hmd  
Rud by Koskären skär /Se Hörnet beb.  
Rud gd Kråkhallsudden udde Hörnet hmd  
Rud by Kråkholmen udde (holme?) Hörnet hmd  
Rud by Kråkudden udde Johanne(s)lund beb.  
Rud by Kråkviken vik Johannelund beb.  
Rudstorp by Kullholmarna, se Kattholmarna holmar /Se Jonsbol bebyggelse  
Skagene by Kycklingeholmarna, se Sätersholmarna holmar /Se Jonsbol bebyggelse  
Skagene by Köja, se Timmerkojan holme Jonstorp bebyggelse  
Skagen Saknas Köja ö Jonstorp, se 1 Jonsbol Saknas  
Skagene by Köja holme Karlslund beb.  
Skagene, Västra by Köjan holme /Se Karlslund missionshus  
Skagen by Laskär skär Kilanda, se Kilene by, (hmn)  
Skagene by /Se Laxviken vik /Se Kilene by (hmn)  
Skagene by /Se Lindenäsudden udde Kilene bebyggelse  
Skoghall by Lindön ö Kilene bebyggelse  
Skoghall industrisamhälle Lindön ö Kiviken avs.[?]  
Skoghall by o. hmn Lindön ö Kiviken beb.  
Skoghall samhälle /Se Lindön ö Kiviksudden, se Kiviken avs.[?]  
Smedtorpet Saknas Lindön ö Klippan avs.[?]  
Stacker by /Se Lunnaviken vik Klöverdal lht  
Stommen förr gd Lusen skär Klöverud bebyggelse  
Svenshult by Långholmen, Västra holme Klöverud bebyggelse  
Säter by Långholmen, Västra holme Klöverudskullen hmd  
Säter by Långholmen, Östra holme Kohaga hmd  
Säter by Långholmen, Östra holme Kohagen hmd  
Sæther Saknas Långholmssundet sund Kohagen hmd  
Sätter by Löten, Västra vik Koskär lht  
Säter by Löten, Östra vik Koskär lht  
Sätter gd Maarön, se Märrholmen ö Kroken lht  
Säter by Margårdsviken förr ägomark? Kullen hmd  
Sätter, Norra o. Södra gårdar /Se Marrgårdsviken delvik /Se Kullen hmd  
Sätter, Södra o. Norra gårdar /Se Mellansundet sund Kullen hmd  
Sönnerhaga hemmansdel el. avs /Se Meten grund /Se Kullen hmd  
Takene by Milholmarna holmar Kullen hmd  
Takene by /Se Morbrors ådra utlopp Kullen avs.[?]  
Takene, Östra, se Stacker by Måns-Bengtsskär skär Kvarntorp lht  
Takene, Västra o. Östra byar /Se Måsskär skär Kvarntorp beb.  
Torp Saknas *Måsön holme Källan hmd  
Torp Saknas Mällastö ryssjelott /Se Källan hmd  
Torp Saknas Märrholmen holme Källtorp f.d. beb. (krog, sold.t.?)  
Torp gd Märrholmen ö Kärrängen lht  
Torp by Märrholmen holme Landa avs.[?]  
Torp by ?Märrholmen holme Larberg bebyggelse  
Tofverud Saknas Märrholmen holme Larberg bebyggelse  
Toverud by Märrholmen holme Larkerud avs.[?]  
Tofverud by Märrholmen holme /Se Lindesnäs bebyggelse  
Tvärhult by Märrholmsskäret skär Lindenäs bebyggelse  
Tye by Mörtskär skär Lugnet beb.  
?Tye by Mörtskär skär /Se Lugnet avs.[?]  
Tye by /Se Mörudden udde Lunden bebyggelse  
Tye by Möviken, Västra vik Lunden bebyggelse  
Tye ny Möviken, Östra vik Lunden hmd  
Tye by Nabbudden udde Lunden hmd  
Vidön gd Nolgårdsholmarna holmar Lunserud lht  
Vidön by Nolgårdsholmarna holmar Lunserud lht  
[Ostnæs] = Östnås? Saknas Nolgårdsudden udde Lunserud lht  
Östanås by Nolgårdsudden udde Lyckan lht  
Östanås by Nolgårdsviken vik Lysåsen lht  
Österhaga hemmansdel el. avs /Se Norra Grundet grund Lysåsen lht  
  Notskär holme Långholmen, Östra avs.[?]  
  Notskär skär /Se Långkärr avs.[?]  
  Nykast notvarp /Se Långkärr beb.  
  Näbben, se Fågelnäbben holme Lärkerud, se Larkerud avs.  
  Näbben holmar Lärkerud beb.  
  Näckskott vik /Se Lövhöjden lht  
  Näthall holme Lövnäs bebyggelse  
  Näthall holme /Se Lövnäs bebyggelse  
  Orr(e)bergen berg /Se Lövnäsmossen beb.  
  Orresandarna strand /Se Lövstad beb. (villor)  
  Orrsandarna strandområde Majland lht  
  Otholmen holme Margårdsviken lht  
  Otholmen holme Marielund beb.  
  Prästängsviken vik Marielund beb.  
  Påsudden udde Mellanstugan hmd  
  Ratte Wijk, se Kattfjorden fjord Mellanstugan hmd  
  Revskär skär Mossarna hmd  
  Revskär skär /Se Mossarna hmd  
  Risholmen holme Mossen, se Lövnäsmossen beb.  
  Rovan holme Mosserud hmn  
  Råsundet, Stora, se Rävsundet, Stora sund /Se Mosserud bebyggelse  
  Räberget berg /Se Mosserud bebyggelse  
  Räför, se Rävön holme Myren beb.  
  Räggårdsudden udde /Se Myren beb.  
  Räggårdsviken vik Mölnbo, se Pommern lht  
  Räggårdsviken vik /Se Mörmon bebyggelse  
  Rävelskär grund Mörmon bebyggelse  
  Räven skär /Se Mövik beb.  
  Rävsundet, Lilla sund /Se Möviken beb.  
  Rävsundet, Stora sund Möviken lht  
  Rävsundet, Stora sund /Se Nolby hmd  
  Rävudden del av Rävön Nolby beb.  
  Rävudden udde /Se Nolby hmd  
  Rävöfjorden, se Sätterholmsfjärden Saknas Nolgård bebyggelse  
  Rävöfjorden fjärd /Se Nolgård bebyggelse  
  Rävön ö Nolgårdsudden lht  
  Rävön ö Nolgårdsudden lht  
  Rävön holme Nolstugan lht (riven)  
  Rävön ö Nystugan hmd  
  Rävön ö Nystugan hmd  
  Rävön ö Nytorp lht  
  Rävön ö Odlingen lht (riven)  
  Rävön ö /Se Perstorp beb.  
  Rävösundet, Lilla sund Pommern lht  
  Rävösundet, Stora sund Pommern lht  
  Rödskär skär Rud bebyggelse  
  Rörskär skär Rud bebyggelse  
  Rörskär skär Rudserud avs.[?]  
  Rösgärdsviken vik Rudserud beb.  
  Sandviken vik Rudstorp bebyggelse  
  Sankt Olofs gryta grop? Rudstorp bebyggelse  
  Saxtjärn tjärn Rosenlund lht  
  Skageneviken vik Rölogen beb.  
  Skallholmarna ö Rönningslandet hmd  
  Skallholmarna holmar Rävön avs.?  
  *Skoghallsbanken grund? Rönningslandet hmd  
  Skoghalls klubbar holmar Sandbacken beb.  
  Skoghallsudden udde Sandtorp lht  
  Skoghallsudden udde Sandtorpet lht  
  Skoghallsådran gren av älv Sandviken lht  
  Skoghallsådran utlopp Sjöstad lht  
  Skoghallsådran utlopp Sjöstad lht  
  Skogskär skär Sjötorp beb.  
  Snarkstenen sten Skagens fyr fyr  
  Sorgforsådran utlopp Skagene, Lilla bebyggelse  
  Wester Soön, se Söön, Västra ö Skagene, Lilla bebyggelse  
  Spjällkullen kulle med fornlämning /Se Skagene, Stora bebyggelse  
  Stegelviken vik Skagene, Stora bebyggelse  
  Store holmen holme Skagene, Västra bebyggelse  
  Store holmen holme Skagene, Västra bebyggelse  
  Storgrundet grund Skansen hmd  
  Stäggelviken vik /Se Skansen hmd  
  Sutterholmen, se Suttern holme Skansåsen lht  
  Sutterholmen, se Suttern holme Skansåsen lht  
  Suttern holme Skoghall beb.  
  Suttern holme /Se Skoghalls fyr, se Båken fyr  
  Suttre del av Klarälven /Se Skogstorpet avs.[?]  
  Svarthallsundet sund Skrubberud hmd  
  Svartköjan, Söököjan o. Bryngel öar Skrubberud hmd  
  Svartköjan holme Solback(a), Solbacken beb.  
  Svartskär skär Solberg avs.[?]  
  Svartskär skär Soldattorpet, se Fiskeviks soldattorp Saknas  
  Svensholmen udde (holme?) Solnäs villa  
  Sätershamnen hamnplats Sommarnäset avs.[?]  
  Sätersholmarna öar Stabberud beb.  
  Sätersholmarna holmar Stabberud lht  
  Sättersholmarna holmar Stegelvik jord-lht  
  Sättersholmarna holmar Stegelvik jord-lht  
  Sättersholmarna holmar Stenbacken avs.[?]  
  Sättersholmsfjärden del av Vänern Stennäs villa  
  Sättersviken (tidvis?) vik Stjärnvik beb. (villor)  
  Sättholmen holme ?Stoppkärr beb?  
  Sättholmen holme /Se Stubbkärr lht  
  Sätthålan vik el. sund /Se Stubbkärr beb.  
  Södra Grundet grund Stugan avs.[?]  
  Sököja Saknas Sundholmen avs.[?]  
  Sököjan holme /Se Sundholmssågen såg  
  *Sönne öar öar Sunnervik avs.[?]  
  Sörviken vik Svenshult bebyggelse  
  Sö - öjar - ne, se Bryngel, Svartköjan, Söököjan öar Svenshult bebyggelse  
  Söököjan, Bryngel o. Svartköjan öar Svensudden skolhus  
  Söököjan holme Sätersbråten, se Bråtarna lht  
  Söökojan fyr /Se Sätter, Norra bebyggelse  
  Söö-Kidöarna fyrplats /Se Sätter, Norra bebyggelse  
  Söön, Västra ö Sätter, Södra bebyggelse  
  Söön, Västra ö Sätter, Södra bebyggelse  
  Söön, Västra o. Östra öar Sättersbråtarna lht  
  Söön, Västra ö Sättersfallet lht  
  Söön, Östra ö Sättersholmen, Västra bebyggelse  
  Söön, Östra ö Sättersängen lht  
  Söön, Östra ö Sättersängen lht  
  Söön, Östra ö Söderhaga lht  
  Söön ö /Se Södervik beb.  
  Söön, Västra o. Östra öar /Se Sönnerhaga lht  
  Söön, Östra o. Västra öar /Se Sönnergården bydel  
  Sööskären skär Sörviken beb.? (avs.?)  
  Söösundet sund Söökojans fyr fyr  
  Takbäcken vik? Takene by  
  Takgrisarne, se Grisen, Västa o. Östra skär Takene, Västra bebyggelse  
  Takholmen holme Takene, Västra bebyggelse  
  Taktjärn tjärn Takene, Östra bebyggelse  
  Tassbron bro Takene, Östra bebyggelse  
  Tengårdsholmen holme /Se Tildelund beb.  
  Tenholm, w., se Lindön ö Tomtebo lht  
  Tenngårdsholmen udde Torp bebyggelse  
  Timerö Koja, se Timmerköjan ö Torp bebyggelse  
  Timmerbergs håla djup i Nolgårdsviken Torpholmen hmd  
  Timmerköjan holmar Torsviken lht  
  Timmerköjan ö Torsviken lht  
  Timmerkoja holme Toverud hmn  
  Timmerköjan ö Toverud bebyggelse  
  Timmerköjan holmar? Toverud bebyggelse  
  Timmerkojan holme /Se Tredingen hmd  
  Timmerön, se Timmerköjan ö Trumman lht  
  Torpholmen mossudde? Tredingen hmd  
  Torrholmen holme Trumberg, Östra bebyggelse  
  Torrholmen holme Trumberg, Västra bebyggelse  
  Torrholmen holme Trumman lht  
  Torrholmen holme Trumängen bebyggelse  
  Torrholmen, Östra holme /Se Tuvan ö (o. sågverk)  
  Torrholmen holme Tvärhult bebyggelse  
  Torrholmen holme Tvärhult bebyggelse  
  Torrholmsgrundet grund Tvärtorp beb.  
  Torrhällen skär Tye, Västra bebyggelse  
  Torsholmen holme Tye, Västra bebyggelse  
  Torsholmen holme Tye, Östra bebyggelse  
  Torsholmen holme /Se Tye, Östra bebyggelse  
  Torsholmen holme Tynäs utvärdshus  
  Torsängsviken vik Tynäs villa  
  Trollholmen förr holme, nu del av Vidön Tynäs lht (villa)  
  Trollholmen åkerholme Tynäs udde, se Tynäs avs.  
  Trumman ö Tyviken avs.[?]  
  Trumman ö Tyviken beb.  
  Trumman holme Tyeängen avs.[?]  
  Tuvan holme Udden, se Nolgårdsudden hmd  
  Tyelandet del av Tyeudden Udden (hmd av) lht  
  Tyeudden, se Tynäsudden udde Udden, se Skogstorp avs.  
  Tyeudden udde Vilhelmsberg beb.  
  *Tyeviken vik Villa Maria avs.[?]  
  Tynäs del av Tynäsudde Vrån hmd  
  Tynäsudden udde Vrån hmd  
  Tynäsudden udde Vrån hmd  
  Törsholmen, se Torsholmen holme Vrån hmd  
  Törsholmen holme Vänviken villa  
  Veklovaskären skär Västervik avs.[?]  
  Wickerudsskiär, se Vickholmsskären skär Ålkärr beb. [avs.?]  
  Vickholmsskären skär Ålkärr beb.  
  Vickholmsskären skär Åsen hmd  
  Vidön ö Åsen hmd  
  Vidön ö Åsen sold.torp  
  Vidön ö Åstorp lht  
  Vidön ö Åstorp lht  
  Vidön ö Ängbacken hmd  
  Vidön ö Ängbacken hmd  
  Vidön ö /Se Ängen hmd  
  Vidön ö /Se Ängen hmd  
  Vidöåsen ås Ängen hmd  
  Wijnön, se Vidön ö Östanås bebyggelse  
  Vänern insjö /Se Östanås bebyggelse  
  Västerskagsholmen udde Österhaga lht  
  Västra klubben skär Österhaga lht  
  Ångersviken vik    
  Örningsstö ryssjelott /Se    
  Östra klubben skär    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.