ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Silleruds socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 282 Naturnamn : 1120 Bebyggelsenamn : 1911 Naturnamn : 1430
Sillerud sn /Se Aborrtjärn sjö Sillerud socken sn Silleruds socken sn
Sillerud socken /Se Norra Aborrtjärn sjö Sillerud sn Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Södra Aborrtjärn sjö Sillerud sn Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärn tjärn Sillerud sn Nummerförteckning förteckning
Sillerud socken Abborrtjärn tjärn Sillerud socken Nummerförteckning förteckning
Sillerud socken Abborrtjärn, Norra tjärn Sillerud socken Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärn, Södra tjärn Bodaren inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnen tjärnar Buaren inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abbortjärnet sjö Sillerumpor inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnet tjärn Albackarna beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnet tjärn Albackarna hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnet tjärn Amundstorp beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnet, Västra tjärn Amundstorpet lht Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Abborrtjärnet, Östra tjärn Andersnäs beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn *Abbortjärnsröset gränsmärke Andersnäs hmd Nummerförteckning förteckning
Silleruds sn sn Abborrholmen holme Anderssonskerud torp Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn »afrätts öhn», se Restön ö Annelund lht Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn »afräts ön», se Restön ö Asplund beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Algårdsmyren myr Backarna beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Altabromossen mosse Backarna hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Altarnäset näs Backarna förr en hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Backarne bergssluttningar Backen beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn Badviken vik Backen f.d. hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn *Baggedalen Saknas Backen beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Baggedalstjärn Saknas Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Baggetjärn tjärn Backen f.d. hmd Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Baggetjärnsbäcken bäck Baronstorpet beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Baldersmossen mosse Baronerud el. Baronstorpet torp Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se *Barflotteviken Saknas Bartveten bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Barfotaberg berg Bastveten gård Nummerförteckning förteckning
Sillerud socken /Se Barfotaviken Saknas Bartveten gård Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Barfotaviken vik /Se Bartveten, Västra beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud kommun /Se Barfoteviken vik Bartveten, Östra beb. Nummerförteckning förteckning
Sillerud sn /Se Barfoteviken vik Barås beb. Nummerförteckning förteckning
Silleruds prästgård Saknas Barås ås? Barås hemmansdelar Nummerförteckning förteckning
Bartveten by Basarhult terräng Basarehult hmd Nummerförteckning förteckning
»biurdal» Saknas Bastemyren myr Berg, Västra beb. Nummerförteckning förteckning
?Bjurdalen Saknas Basthöjden höjd Berg, Östra beb. Nummerförteckning förteckning
Boda Saknas Bengttjärnet tjärn Berg, Västra, Östra hemmansdelar Nummerförteckning förteckning
Boda by Bergamossen mosse Bergbrä beb. Nummerförteckning förteckning
Boda Saknas Bergholmen holme Bergbrädet torp Nummerförteckning förteckning
Boda V. by /Se *Bjurdalens åkergärde odlad mark Berget, se Berg Saknas Nummerförteckning förteckning
Bostället f.d. torp *Bjurdalens åkergärde odlad mark Berget, se Högkullen beb. Nummerförteckning förteckning
Bryngelsbyn Saknas Bjurdalsberget berg o. triangel-punkt Beget, se Gatan beb. Nummerförteckning förteckning
Bryngelsbyn by Bjurdämman terräng Berget beb. Nummerförteckning förteckning
Bryngelsbyn Saknas Bjurdämman f.d. åker /Se Berget hmd Nummerförteckning förteckning
Byn by Bjurtjärn, Lilla tjärn Berget beb. Nummerförteckning förteckning
Bålerud hmn Bjurtjärn, Stora tjärn Berget hmd Nummerförteckning förteckning
Bångkasen förr gård Björktjärn tjärn Berget hmd Nummerförteckning förteckning
Bäcken by Björndalen terräng Berget, Nedre beb. Nummerförteckning förteckning
Bäcken förr torp? Björnhålet tjärn Berget, Övre beb. Nummerförteckning förteckning
Bäcken förr torp Björnmossen mosse Berget, Nedre, Övre hemmansdelar Abborreholmen holme
Dalarne förr bebyggelse? Björnmyren myr Berget hmd Abborremossen mosse
Djupedal förr bebyggelse Björnmyren sankmark Berget beb. Abborretjärn tjärn
Egenäs Saknas Björnsjöhöjden höjd Berget hmd Abborretjärn tjärn
Egenäs by Björnsjön sjö Berget beb. Abborretjärn tjärn
Egenäs by Björnsjön sjö Berget hmd Abborretjärn tjärn
Elofsrud utjord Björnsjönäset näs Berget f.d. hmd Abborretjärn tjärn
Eltorvan, se Älgtån by Björnstenen udde Berget, se Byggningen beb. Abborretjärnen tjärn
Ersängen förr bebyggelse? Björnsundet sund Berget beb. Abborretjärnen tjärn
Finntorp del av Sulerud Björnöarna öar »Bergsbrå», se Bergbrädet Saknas Abborretjärnet, V. Ö. tjärn
Finntorp gd /Se Blackan holme Bergsbrå, se Bergbrå beb. Abborrholmen holme
Fjällane Saknas Blackan ö Bergängen egendom Abborrtj., se Gillermosstjärnen Saknas
Fjällare, Stor gård Blaggarnsbacken terräng Bingen beb. Abborrtjärn tjärn
Fjällane hmn Blanktjärn tjärn Bingen hmd Abborrtjärn tjärn
Fjällanetorp f. torp? Blodtjärnet tjärn Bjurbäck bebyggelse Aborrtjärn tjärn
»fiällebäk» Saknas Blomstertjärnet tjärn Bjurbäck, se 2 Gängene utjord Abborrtjärn tjärn
Forsbyn Saknas Bläcktjärn tjärn /Se Bjurbäck hmd Abborrtjärn tjärn
Forsbyn gård Bläcktjärn tjärn /Se Bjurbäck hmd Abbortjärnen tjärn
Forsbyn gd? Bläcktjärn tjärn Bjurbäcken, se Bjurbäck Saknas Abborrtjärn, Västra tjärn
Fältakan by Bockareholmen holme Bjurdalen, se 2 Boda, Västra Saknas Abborrtjärn, Östra tjärn
Fältakan Saknas Bockaresundet sund Bjurdalen, Norra beb. Abborrtjärnen, (Norra o. Södra) tjärn
Fälltakan gd /Se Bockemyren myr Bjurdalen, Södra beb. Alekasen skogsmark
Galteviken by Bockemyren myr Bjurdalen, N. S. hmdr Algårdsmyren myr
Galteviken Saknas Bockholmen holme Bjurdämman beb. Allmanstorpet gärde
Gressvälterud förr torp? Bockholmen holme Björkelund beb. Andersnäsknatten bergshöjd
Grinsbyn gård Bockön ö Björkgärdet, se Gärdet, Södra beb. Andtjärn, Andtj., se Rökdyveln Saknas
Grinsbyn Saknas Bockön ö Björkliden lht Andtjärn tjärn
Grinsbyn gd *Bodanäset halvö Blomserud beb. Andungstjärnen tjärnar
Grinsbyn gd /Se *Bodanäset halvö Blomserud hmd Arrestedrågen dalsänka
Grälsbyn Saknas Bodasjön Saknas Blundehagarna riven bs Aspebråtemossen mosse
Grälsbyn by Bodasjön sjö Blååsen soldattorp Baggedalstj., se Baggetjärn Saknas
Gränsbyn Saknas Bodasjön sjö Boda, Norra beb. Baggedalstjärn, se Baggetjärn tjärn
Gränssbyyn, se Grinsbyn gd Bodasjön sjö Boda, Västra beb. Baggetjärn tjärn
Guttarebol gd /Se Bodasjön sjö Boda, Västra bebyggelse Boggetjärn tjärn
Guttebol Saknas Bodasjön sjö Boda, V. gård Baggetjärnsbäcken bäck
Guttebol by Bodasjön sjö Boda, Västra utjord Baldersmossen mosse
Guttebol by Bodasjön sjö Boda, Östra telefonstation Basthöjden bergshöjd
Gyltenäs Saknas Bodasjön sjö Boda, Östra bebyggelse Bastubackarna backar
Gyltenäs by Bodaviken vik Boda, Ö. gård Bergdalsmyren myr
?Gåttskäl Saknas Bodaelf älv Bodatorpet torp Bergholmarna holmar
Gängene Saknas Bodaälven älv Bodatorpet hmd Bergmossen mosse
Gängsne by Boren Lacus, se Bör, Stora sjö Boddalen, se Budalen beb. Bergängen förr slåtteräng
Gängsne Saknas Borgen skogsmark Boddalen beb. Bjurbäck utjord
»Giengiene» Saknas Borgen skogsområde Boden, se Torpet beb. Bjurdalen utjord
Gängsne Saknas Born, Stora, se Bör, Stora sjö Boden hmd Bjurdämman åkrar
Harnäs Saknas Born, Stora, se Bör, Stora sjö Boden beb. Bjurdämman utlagd åker
Harnäs by Bostället terräng Boden hmd Bjurtjärn, St., L. tjärn
Harnäs by Boudden udde Boden beb. Bjurtjärnen (Stora o. Lilla) tjärn
*Hasslebacka torp Brandtjärn tjärn Boden hmd Bjurtjärnen; St., L. Bjurtjärn tjärn
»Hijdum» Saknas Brattebacke terräng Bodinskerud torp Bjälledalen skogsmark
Hjällen by Brattforsmossen mosse Bodintorpet, se Bodinskerud Saknas Björn- Saknas
Hol Saknas Braxentjärn sjö Bodtorpet beb. Björnberget berg
Hol gd Bredemosse mosse Bodtorpet beb. Björndalarna dalar
Hol by Bredmossen mosse Borgen beb. Björndalen dalgång
Honungstakan by Bredviken vik av sjö Borgen rivet torp Björnehidet grotta
Honungstakan by Bredviken vik Borgen, se Pettersborg Saknas Björnehålet grotta
Honungstakan gd /Se Bredviken vik Bortre stugan, se Där borta beb. Björnehålet grotta
Hopbråten förr torp Bredviken vik Bostället soldattorp Björnehöljen tjärn
Hult by *Breviksrös gränsmark Bostället soldattorp Björneklam pöl
Hult by *Bredviks rös gränsmärke Bostället soldattorp Björnhålsdalen dal
Hynningen gd /Se *Bredviks rös röse Bostället soldattorp Björnemossen mosse
Häljebyn Saknas *Breviksbrederös gränsmärke Brobacken beb. Björnemyren förr odlad myr
Häljebyn by Breviksrös gränsmärke Brobacken, N., S. torp Björnemyren myr
Häljebyn by Brofallstorpet terräng Brofallstorp, se Tegstorpen beb. Björnemyren myr
Häljebyn by Broholmarna holmar Brofallstorp(!), se Proforstorpet Saknas Björnestenen sten
»Högen» torp Bron röjning? Brofallstorpet(!), se Proforstorpet Saknas Björnestenen, se Björnstenen Saknas
Höghult Saknas *Brudebräckan terräng Bron beb. Björnesundet sund
Högstakan by *Brudevarpet terräng Bron torp Björnnäs näs
Högstakan by Brunäset näs Bronäset, se Brunäset Saknas Björnsjöhöjden bergshöjd
Högstakan by /Se *Brurbräckan terräng Brudnäset beb. Björnsjön sjö
Jämnemon hmn Brurebergen berg Bruket förr gjuteri, mek. verkstad och snickeriverkstad Björnsjön sjö
Jemnemon by Brurekleven terräng Brunnäs, se Brunäset Saknas Björnstenen (Björnestenen) udde
Kallboda Saknas *Brurvarpet terräng Brunäset hmd Björntjärn, se Björnsjön Saknas
Kankerud förr torp Bryngelsbyviken vik Bryngelsbyn bebyggelse Björnöarna öar
Karlefors brk. Bryngelsbyåsarna åsar Bryngelsbyn gård Björnöarna el. Björnön öar, ö
Kestad Saknas Bryngelsmyren myr Bryngelskullen, se Kullen Saknas Blackan holme
Kestad by Bråtane terräng Bråtarna torp Blacktj. se Blandtjärnen Saknas
Kestad by Bråtemossen mosse Bråtarna torp Blacktjärn, se Blanktjärn tjärn
Kesta by Bråtemossen mosse Bråtarna beb. Blaggarnsbacken backe
Klomperud förr bebyggelse Bråteneälven å Bråtarna beb. Blaggarnsbacken backe
»Knwlle» Saknas Bråtetjärnet tjärn Bråtarna hmd Blanktjärn tjärn
»Korsbyn» Saknas Budalsviken vik Bråtarna beb. Blanktjärnen, N. S. Blanktjärn tjärn
Korsbyn by Budesiö, se Bodasjön sjö Bråtarna beb. *Blecktjärn?, se Bläcktjärn(et) Saknas
Korsbyn by *Bunäsudden udde Bråtarna hmd Blodtjärnet tjärn
Korsbyn gd /Se Bu-siön, se Bodasjön sjö Bråtarna beb. Blomstertjärn tjärn
Kålleboda by Busjön Saknas Bråtarna f.d. hmd Blomstertjärnet tjärn
Kålleboda by /Se Bysjön sjö Bråtarna beb. Bläcktjärn(et) tjärn
Leverhögen Saknas Bysjön sjö, by Bråten, se Bråtarna Saknas Bläcktjärn tjärn
Leverhögen by Byxemyrarna sankmark Bråten beb. Bläcktjärnsbäcken bäck
Lefverhögen by Norra Bålerudstjärn sjö Bråten torp Bockareholmen el. Bockeholmen holme
Leverhögen by Bålerudstjärn, Nordre tjärn Bråten beb. Bockareholmen holme
Leverhögen by Södra Bålerudstjärn sjö Bråten hmd Bockaresundet sund
Liane gd Bålerudstjärn, Sönnare Saknas Bråten stuga Bockasundet sund
Liane hmn /Se Båtstan gärde /Se Bråten hmd Bockebrännan el. Brännorna skogsmark
Liane stomhemman /Se Bäcketjärn sjö Bråten beb. Bockemyren myr
Liane stomhemman /Se Bäcketjärn tjärn Bråten torp Bockemyren myr
Liane stomhemman /Se Bäckeviken vik Bråten beb. Bockhalsholmarna holmar
Liane stomhemman /Se Bäckängen mosse Bråten rivet torp Bockhalsholmarne, Bockhalsholmen, se Bockareholmen Saknas
Lian gd Bäfverselfven älv Bråten torp Bockholmen holme
»lidingien» Saknas Bärhustjärn sjö Bråten beb. Bockholmen holme
?Limmungen Saknas Bärhustjärnet tjärn Bråten, N., S. torp Bockholmen holme
Litslerud Saknas Bärhusälven å Bråten rivet ställe Bockön ö
Litslerud by Bärön ö Bråten el. Växeln hmd Bocköna, St,. L. öar
Litslerud Saknas Lilla Bör sjö Bråten beb. Bodasjön, se Busjön sjö
Långfors by Bör, Lilla sjö Bråten beb. Bodasjön sjö
Långfors Saknas Bör L:a sjö /Se Bråten hmd Bodasjön sjö
Lövnäs förr bebyggelse Bör, Stora sjö Bråten beb. Bodnäs, se Bunäs Saknas
*Lövåsen försvunnet torp Store Bör sjö Bråten beb. Bodudden udde
Mon förr torp? Bör, Stora sjö Bråtån beb. Bodviken vik
Mossen förr bebyggelse Bör, Stora sjö Bråtån torp Botorpsnäset näs
Mossen förr bebyggelse? Bör, Stora sjö Bräcka beb. Brandtjärn tjärn
Mölntegen by Bör, Stora sjö Bräckan torp Brandtjärnet tjärn
Mölntegen, Lilla nyodling Bör, Stora sjö Bräcksta(!), se Pecksta Saknas Brandtjärnsmyren myr
Mörnäs indraget militieboställe Bör, Stora sjö Bräcksta beb. »Brasmetjärnet», se Braxentjärnet Saknas
Mörnäs boställe Bör, Stora sjö Brännan torp Bratte backe backe
Norane hmn Bör, Stora sjö Brännmossen, se Brännåsen beb. Brattforsmossen mosse
Norane gd /Se Bör, Stora sjö Brännmossen(!), se Brännåsen Saknas Braxentjärn tjärn
Nygård f.d. hus? Bör, St:a sjö /Se Brännåsen, Östra beb. Braxentjärnet tjärn
?Ogenäs Saknas Bör, St:a sjö /Se Brännåsen, V., Ö. hemmansdelar Brede mosse mosse
Prästgården Saknas Bör, Stora sjö Budalen beb. Bredmossen mosse
Ragnilsrud bost.? Bör, Stora sjö Budalen torp Brunnsreveln Saknas
Ragnilsrud gd /Se Bör, Stora sjö Budalen, Gamla beb. Brurebacken backe
Ristakan, Norra Saknas Börsmossen, Västra mosse Budalen, Övre, se Boddalen beb. Brurebergen berg
Rök by Börsmossen, Östra mosse Budalen torp »Brurtjärnet» tjärn
Rök by /Se Dalbomossen mosse Bultås beb. Bryngelsmyrarna, N. S. Bryngelsmyren myrar
Rönningen förr bebyggelse? Dalboredden område Bultås hmd Bråtemossen mosse
Sanda Saknas Dalön ö Burkebråten torp Bräckan skogsmark
Sanda by Dammbacken förr bebyggelse Buskerud torp Bräckåsen ås
Sanda Saknas Dammossen mosse Buskarna torp Brände holmen holme
Signebyn by Dammyren myr Buskarna beb. Brännan, se Tvängstjärnsbrännan Saknas
Signebyn by Dammyren myr Buskarna torp (skog) Brännan berg
Signebyn by Dammyren, Nedre myr Buskerud beb. Brännan, se Furuvattsbrännan Saknas
Signebyn by Dammyren myr Butorp, se Bodtorpet beb. Brännorna el. Bockebrännan skogsmark
Signebyn by Dammyren myr Byggningen hmd Brännvinsbäcken bäck
Signebyn Saknas Dammyren, Övre myr Byggningen beb. Brännåsen ås
Sillebotten by Dammåsen ås Byggningen, se Kontorsbyggningen Saknas Bunäs näs
Sillebotten by Dammängen terräng Byggningen hmd Busjön sjö
Silleruds prästgård Saknas /Se Dansareberget holme Byggningen beb. Busjön sjö
Silleruds prästgård Saknas /Se Dansareberget berg Byggningen hmd Buälven älv
Sillerud gd o. sn /Se Deldalen dal Byn bebyggelse Bysjön sjö
Skogen? Saknas Deldalen dal Byn gård Bysjön sjö
Skogen gd Deldalen terräng Bålerud bebyggelse Byxemyrarna myrar
Skogen by Deleberget berg Bålerud gård Bålerudstjärn, Norra tjärn
Skogen by Delebäcken gräns »Bångkasan», se Bångkasen Saknas Bålerudstjärn, Södra tjärn
Snarkil Saknas Delebäcken bäck Bångkasen beb. Bålerudstjärnet, N., S. tjärn
Snarkil by Deledalen dal Bångkasen, Norra beb. Bålerudtorpet gärde
Snarkil by Deledalen dal Bångkasen hmd Båtstaden gärde
Snarkil by Deledalsudden udde Bäcken, se Spekebäcken Saknas Båstadsviken vik
Solberga by? Deleholmen holme /Se Bäcken bebyggelse Båstadviken, se Båtstadviken Saknas
Solberga by Deleholmen holme Bäcken gård Båtstadviken vik
Solberga hmn Delemossen mosse Bäcken torp Bäcketjärn tjärn
»Solögha» Saknas Delemossen mosse Bäcken, Norra beb. Bäcketjärnet tjärn
Stenarsbyn by /Se Delemossen mosse Bäcken, Södra beb. Bäckeviken vik
Stöperud förr bebyggelse Delemyren myr Bäcken beb. Bäckängen starräng
»Suartekär» Saknas *Delesten gränsmärke Bäcken hmd Bärhustjärn tjärn
Svennebyn Saknas *Deles sten gränsmärke Bäcketorp beb. Bärhustjärnet (Bärhusetjärnet) tjärn
?Svennebyn by *Delesåsen ås Bäcketorpet torp Bärhusälven älv
Svennebyn by *Deleviken vik Daddehagen torp (skogsmark) Bärhusälven å
Svenebyn Saknas Djupedalen terräng Dalarna hmd Bärudden holme
Svennebyn by Djupedalen dal Dalarna f.d. hmd Bölden del av Nötudden
?Takene gd Djupedalen terräng Dalarna beb. Bör, Lilla sjö
Takene gård Djupedrågen å Dalarna hmd Bör, L. sjö
Takene gård /Se Djäknehålet göl Dalarna beb. Bör, Stora sjö
Tegen by Djäknenäset näs Dalarna hmd Bör, Stora sjö
Tegen by? Domareholmen holme Dalarna beb. Börets hål terräng
Tenvik Saknas Domstolsdalen dal Dalen, se Blomserud beb. Dalboredden område
Tenvik by Dulpan tjärn Dalen hmd Dalevadet trakt
Tenvik by Dyveln tjärn Dalen, Norra beb. Dals Långed(?) dalgång
Tenvik by Dyveln tjärn Dalen, Södra beb. Dalängarna myrar
Tjärn gd:ar Dyvelsmossen mosse Dalen hmd Dammbackshöjden höjd
Tjerne gd Dyvelsmossen mosse Dalen beb. Dammyr förr odlad myr
Tjärn by Dyvelsmyren myr Dalen beb. Dammyrarna myrar
Tjärn hmn Dyvlarna gölar Dalen hemmansdelar Dammyren myr
Tjärnsäter f. torp? Edsälven å Dalen hemmansdelar Dammyren myr
Tobyn by Ekhedsmossarna mosse Dalen beb. Danielsberget bergsstup
Tokil? Saknas Emskogz Kiärn, se Falkerudstjärnet tjärn Dalen hmd Dansareberget berggrund
Tokil by *Eriks ön ö Dammbacken beb. Dansareberget berg
Tokil Saknas Erstabruden fridlyst naturminne /Se Dammbacken hmd »De blanka tjärnen», se Blanktjärnen Saknas
Tokil by ?Erstaön ö Dammkasen beb. Delebergen berg
»Toolersiöö» Saknas Ersta ön ö Dammkasen förr hmd Delebäcken bäck
Tollarsrud nyodling Erstaön ö Dammkasen beb. Deledalarna dalar
Torgelsbyn by? Falkerud terräng Dammkasen hmd Deledalen dal
Torgelsbyn Saknas Falkerudtjärnet tjärn Dammyren gärden, förr torp Deledalen dal
Torgelsbyn by Falkerudstjärnet tjärn Dammängen beb. Deledalen dalgång
Torgelsbyn Saknas Finnbråtberget berg Dammängen hmd Deledalen dal
Torgelsbyn by? Finnmyren myr De Bourgerud beb. Deledalen dal
Torgelsbyn by /Se Finnmyrsmossen mosse De Bourgerud riven lht Deledalen dal
?Torsnäs torp Finnskogen Saknas Deldabyn(!), se Deldalen Saknas Deledalen dal
?Tranhem by Fisklös tjärn Deldalen beb. Deledalen dalgång
Tranhem hmn Fjälldyveln tjärn Deldalen hmd Deledalen Saknas
Tranhem by? *Fjällerör gränsmärke Djupadal, se Djupedalen Saknas Deleholmen holme
Tranhem by /Se *Fjällerös gränsmärke Djupedalen beb. Deleholmen holme
Tranhem by /Se *Fjällerös gränsmärke Djupedalen hmd Delemossen mosse
Trubbyn Saknas *Fjällerös gränsmärke Domarerud beb. Delemossen mosse
Trubbyn by Fjällkasen gärden /Se Drågen beb Delemossen mosse
Trubbyn by Fjällmossen mosse Dåverud beb. Delemossen mosse
Trubbyn Saknas Fjölebräckan terräng Där borta beb. Delemossen mosse
Trubbyn by Fjölholmen holme Där borta hmd »Dellehålet», se Lerehålet Saknas
Tvängsmon gd /Se Flintan bergholme /Se Där framme, se Bingen beb. Den brände holmen holme
?Tälen Saknas Flintholmen holme Där framme hmd Det långa tjärnet tjärn
+Töresbyn nu okänt, utjord /Se Flottorvetjärn tjärn Där framme beb. »Det svarta tjärnet» tjärn
Utängen gd Flymyren myr Där framme hmd Djupedalen dal
Utängen by Flymyren myr Där framme beb. Djupedalen dal
Vassjökasen förr torp Flytbäcken bäck Där framme hemmansdelar Djupe dalen dal
Åsebyn Saknas Flytjärnet tjärn Där framme beb. Djupedalen dalgång
Åsebyn by Flytkastet terräng Där framme hmd Djupedalen dal
Åsebyn by Flyttjärnet tjärn Där framme hmd Djupedrågen dalsänka
Åsebyn gdr /Se Flåhöjden höjd Där framme beb. Djupedrågen dalsänka
Åsen förr torp *Forsbyströmmen fors Där framme beb. Djupedrågen dalsänka
Älgtån by Frösebäcken bäck Där framme hmd Djäknehöljen tjärnshål
Elgtån by Furubråtetjärnet tjärn Där framme hmd Djäknenäs näs
Älgtån gd Furukullshöjden berg Där framme beb. Domareholmen holme
Älgtån by Furukullsviken vik Där framme beb. Domstolsdalen dal
Älgtån Saknas Furukvistdalen dal Där framme beb. Dulpan tjärnshål
Älgtån by Furukvistmossen mosse Där framme beb. Dulpan tjärn
Älgtån by Furukvisttjärnet tjärn Där framme hmd Dulpan, V. tjärn
Älgtån by *Furusjöröset gränsmärke Där framme beb. Dundrågen dalsänka
Älgtån by /Se Furuvattenselfven älv Där framme hemmansdelar Dyveln göl
Älgtån gd /Se Furuvattnet sjö Där inne beb. Dyveln göl
Älgtån by /Se Furuvattsmossen mosse Där nere hmd Dyveln tjärnshål
Älgtån by /Se Fåfängan mosse Där nere hmd Dyveln sjö
Älgtån gd /Se Fåfängan dikad myr /Se Där nere hmd Dyveln, Nedre, Övre gölar
Elgåna by? Fåfängeberget berg Där nere hmd Dyfveln, se Furuvattsdyvlarna Saknas
Älgåna by Fåfängeviken vik Där nere beb. Dyveln sjö
Älgåna Saknas Fågelmossarna mossar Där nere el. Där norde hmd Dyvelsmossen mosse
Ängarna förr bebyggelse Fågelmyren myr Där nere hmd Dyvelsmossen mosse
Ärkedalen hmn Fågeltjärn, Nedre tjärn Där nere beb. Dyvelsmossen mosse
»Ödhgierdarudztorp» Saknas Fågeltjärn, Övre tjärn Där nere hmd Dyvelsmossen mosse
Ölmheden by Galtevikstjärnet vik Där nol i gården beb. Dyvelstjärnen tjärn
Ölmheden by Gamla kyrkogården fornlämning Där nord beb. Dyvlarna gölar
Öna by Gamlebudalen dal Där norde hmd Dyvlarna, se Furuvattsdyvlarna Saknas
  *Garpebron bro Där nord beb. Edsmossen mosse
  *Garpebron bro Där norde hmd Edsnäbban udde
  *Garpebäck bäck Där norde hmd Edsälven älv
  *Garpebäcken bäck Där norde hmd Egenäsfjorden Saknas
  *Garpebäcken bäck Där norde hmd Ekhedsmossarna mossar
  *Garpebäcken bäck Där norde hmd Ekhedsmossarna mossar
  *Garpebäcken bäck Där norde el. Nord i gården hmd Ekhedstjärnen, se Ångtjärnarna tjärn
  Gastås terräng Där norde hmd Ekhedstjärnen tjärn
  Getbydalen terräng Där norde hmd Ekhedstjärnen tjärn
  Geteryggen bergrygg Där nord beb. Elgsjön, se Älgsjön Saknas
  Gethultsmyren myr Där nord beb. Elgåmossen mosse
  Gettjärn tjärn Där norde hmd Elgåtjärnet vik
  Gillermossen mosse Där norde hmd Elofsrud utjord
  Giöpe Klint, se Göpeknatten berg Där nord beb. Enermyren myr
  Gjutan mosse Där nord beb. Engelbrekts sjö tjärn
  Gladersbråten terräng Där norde hmd Erstaön ö
  Glanareåsen ås Där nord beb. Ersängen upplagsplats
  *Glasåsen berg Där nord beb. Eskedalsmossen mosse
  Gransby Bor, se Bör, Stora sjö Där nord beb. Faggebybäcken bäck
  Granskoghöjden höjd Där norde hmd Falkerudtjärnet tjärn
  Granskogtjärnet tjärn Där norde hmd Falkesundet sund
  Gravdalen terräng Där nord beb. Fallehöjden bergshöjd
  *Gravedalarna dalar Där oppe hmd Farfarskullen gruskulle
  Gravtjärnet tjärn Där oppe hmd Fickeviken vik
  Gravetjärnet sjö Där oppe hmd Finnekleven backe
  Gravtjärnsröset gränsmärke Där oppe hmd Fittan tjärnshål
  Grinsbyhallingarna berg Där sör beb. Fittestreten skär
  Grinsbyön ö Där söre hmd Fjällanemossen mosse
  Grå hästen holme Där sör beb. Fjälledyveln göl
  Gräsholmen holme Där söre hmd Fjällkasen gärden
  Gräsmyren myr Där söre hmd Fjölebräckan skogsmark
  Gräsmyren myr Där söre hmd Fjölholmen holme
  Gräsåsen ås Där söre hmd Fjölholmen holme
  Gräsåsmossen mosse Där sör beb. Flate hälle strandområde
  Gräsö ö Där söre hmd Flintan el. Flintholmen holme
  Gullsjöviken vik Där söre hmd Flottartjärn tjärn
  Gullskåreviken vik Där söre hmd »Flotteretjärn», se *Flåttorvetjärn Saknas
  Gunnaretjärnet tjärn Där söre hmd Flymyrsmossen mosse
  Guttarebolsmossen mosse Där söre hmd Flyten el. Flytkojan f.d. timmerkörarkoja
  Gyltenäs wik, se Klomperudsviken vik Där sör beb. Flyten, Flytkojan, Flyttjärnet myr
  Gårmyren myr Där sör beb. Flytjärn tjärn
  Gårmyren myr Där uppe beb. Flytjärn tjärn
  Gårtjärn sjö Där uppe beb. Flytjärnsdalen dalgång
  Gårtjärn tjärn Där uppe beb. Flyttjärnet tjärn
  Gårtjärn tjärn Där uppe beb. Flågåsen ås
  Gårtjärnet tjärn Där uppe beb. Flåttorvetjärn tjärn
  Gårtjärnet tjärn Där väste hmd Flöhöjden bergshöjd
  Gäludden udde Där väste hmd Forsetjärnet Saknas
  *Göpeknappen gränsmärke Där väste hmd Framgårdstjärnet tjärn
  Göpeknatten berg Där väste hemmansdelar Friareberget berg
  Göpeknatten berg Där väst beb. Friarevägen gångstig
  Göpeknatten berg Där väst beb. Frösebäck bäck
  Göpeknatten berg Där väste hmd Furubråtetjärnet tjärn
  Göpeknatten berg Där väst beb. Furubråtstjärnen tjärn
  Göpeknatten berg Där väste hemmansdelar Furukullshöjden höjd
  Hagbergsmyren myr Där väst beb. Furukullshöjden bergshöjd
  Haget skogsområde Där väste hmd Furukvistmossen mosse
  Halls Kiern, se Gravetjärnet sjö Där väst beb. Furukvisttjärn tjärn
  *Hallstjärnsröset, se Gravtjärnsröset gränsmärke Där väst i torpet beb. Furukvisttjärnet tjärn
  Hanketjärnet tjärn Där öste hmd Furutjärn, se Furubråtstjärnen tjärn
  Hanketjärnsbäcken bäck Där öste el. Öst i stugan hmd Furutjärn, se Furubråtetjärnet Saknas
  Harhalsen udde Där öst beb. Furuvattnet sjö
  Harnäsfjorden fjord Där öst beb. Furuvattnet sjö
  Harnäsviken vik Där öste hmd Furuvattsbrännan skogstrakt
  Hanketjärn sjö Där öste hmd Furuvattsdyvlarna tjärn
  Hasselbackatjärn sjö Där öst beb. Fåfängan myr
  Hasselbacketjärnet tjärn Där öste hmd Fågelmossen mosse
  Hasselbacke-Långtjärnet tjärn Där öste hmd Fågelmyrarna myrar
  Hedtjärnet tjärn Där öst(er) beb. Fågeltjärn, Norra tjärn
  Herrgårdsön ö Döverud torp Fågeltjärn, Södra tjärn
  Hjällstorpsmossen mosse Edet beb. Fågeltjärn (!), N., S., se Furuvattsdyvlarna Saknas
  Holmtjärnet tjärn Edet torp Galten, Galtryggen, Grisryggen undervattensskär
  Hultet terräng Egenäs bebyggelse Galten undervattensskär
  Hultstorpsmossen mosse Egenäs gård Galteryggen, se Galten Saknas
  Humletorpstjärnet tjärn Egenäs utj. Galteryggen bergudde
  Hundmossen mosse Ekebacken beb. Galteryggen gärde
  Hyemyraudden udde Ekebacken hmd Galteryggen bergrygg
  Hynningsfjället berg Ekheden beb. Galteryggen gärde
  Hynningssjön sjö Ekheden hemmansdelar Galteviksfjorden Saknas
  Hynningstjärnen tjärnar Elfven, se Älven Saknas Galtevikssundet sund
  Hynningsälven å Elgtbergshagen förr bebyggd plats Galtevikstjärn (tjärn), vik
  Hålmyren myr Elgtån gård Galteviksöna, se Öna Saknas
  Häljebymossen mosse Elgtån, Nedre, Övre hemmansdelar Gatugärdet el. Torpegärdet gärde
  Hällsmossen mosse Elgåna gård Getebudalen? dalgång
  Hängestenen sten Elovsrud, se 2 Svensbyn Saknas Getebumyren myr
  *Hängestenen sten Elovsrud beb. »Getebymyren», se Getebumyren Saknas
  Hängestenen sten Elofsrud hmd Getepottan gärde
  Hängestenen sten Ersta beb. Geteryggen bergsrygg
  Hängestensön ö Ersta torp Getryggen höjd
  Hängestensön ö Ertungen, se 1 Älgtån Saknas Getögat tjärnshål
  Hängstensön ö Eskedalen gård Gillermossarna mossar
  Hässjemyren myr Eskerud beb. Gillermosstjärnen tjärn
  Hästholmen holme Eskerud hmd Gjengenebäcken bäck
  Hästholmen holme Fagerlindsgården hmd Gjutan mosse o. myr
  Hästöholmarna holmar Fagerås hmd Glanareåsen bergshöjd
  Hästön ö Fagerås hmd Gorrtjärn, se Gårtjärnet Saknas
  Hästösundet vik Faggebyn beb. Gorrtjärn tjärn
  Högbergsholmen holme Faggebyn hmd Gossemossen mosse
  Höganberg berg o. triangel-punkt Faggebyn beb Gossetjärnet tjärn
  Högen röjning Faggebyn torp »Graffskogtjärn», se Granskogstjärn(et) Saknas
  Höghults-Långetjärn tjärn Falkerud beb Granmossarna (?), V., Ö., Granmossen(?) mossar
  Höglidstjärnet tjärn Falkerud torp Granskoghöjden (?) bergshöjd
  Högmossen mosse Feldterud(?) soldattorp Granskog(s)tjärn(et)? tjärn
  Högstakamossen mosse Finnebråtarna förr torp Granstj., se Granskogstjärnet Saknas
  Högstakamossen mosse Finnegendomen hmd Granstjärn, se Gravskogstjärn tjärn
  Högstakamossen mosse Finnemyren beb Graveretjärn tjärn
  Högås ås Finnemyren hmd Gravmossarna?, se Granmossarna mossar
  Höjdamossen mosse Finnen? beb Gravskogstjärn tjärn
  Höjdatjärnet tjärn Finnen ödetorp Gravtjärn tjärn
  Höjdbäcken bäck Finntorp bebyggelse Gravtjärn(et) tjärn
  Hökeberget berg Finntorp, se 1 Sulerud med Finntorp Saknas Gravälven älv
  Hörningsjön sjö Finntorp, se Sulerud med Finntorp Saknas Gravälven avlopp
  Hörningssjön sjö /Se Finntorp hmn Grinsbyöarna öar
  Hörningssjön sjö /Se Finntorp beb Grinsbyön ö
  Ingeborgsmyren myr Finsta, se Finten Saknas Grisebingen gärde
  Jonastjärn tjärn Finten torp Griseryggen undervattensskär
  *Jordbron Saknas Fiskarekullen beb Grundsundet sund
  Juteboddalen terräng Fiskarekullen torp Gruvan gruvschakt
  Jämnemyren myr Fiskerud torp *Gråfotskoghöjden o. *Gråfotskogstjärnet Saknas
  Jänken igenväxta odlingar /Se Fjällane bebyggelse Grå hästen holme
  *Järnberget berg Fjällane gård Gräftjärn(!), se Grave(re)tjärn Saknas
  *Järnberget berg Fjällane, N., S. hemmansdelar Gränsfallet fall
  ?Järnbergsröset gränsmärke »Fjellanetorp», se Fjälltorpet Saknas Gräsholmen holme
  Järnbergsröset f.d. gränsmärke Fjällanetorp beb Gräshålsmossen mosse
  Järnbergsröset röse Fjällbråten torp Gräsmyrarna, Gräsmyren, V., Ö. myrar
  Järnbergsröset röse? Fjälltorpet torp Gräsmyren myr
  Jernsjön sjö? Florerud riven backstuga Gräsmyren myr
  Järnsjön sjö Florinnestugan Saknas Grästjärnet? tjärn
  Järnsjön sjö Flymyren torp Gräsåsen ås
  Jernsjön sjö »Flåta» torp Gräsåsen ås
  Jernsjön sjö Forsbyn bebyggelse Gräsören holme
  Jernsjön sjö Forsbyn gård Gräftjärn, se Gravtjärn tjärn
  Järnsjön sjö Framgården, se Domarerud beb Gubbedalen dal
  Järnsjön sjö Framgården, se Där framme beb Gubbehöljen hölj
  Järnsjön sjö Framgården hmd Gubbehöljsbäcken bäck
  Järnsjön sjö /Se Framgården, se Där framme beb Gubbemossen Saknas
  Kallkällemyren myr Framgården hmd Gudsmyren? myr
  Kallåsebäcken bäck Fram i gården beb Gullbackemossen mosse
  Kallåseknatten berg Framme, se Där framme Saknas Gullskåren upplagsplats
  Kallåsetjärn tjärn Framme beb Gullskårekastet o. Gullskåreviken timmerkast
  Kalvudden udde Framme hmd Gunnaretjärn tjärn
  Kampeberget berg Framme hemmansdelar Gunnaretjärnet tjärn
  Kamptjärn tjärn Framme hmd Gunnarsmossen mosse
  Kamptjärn tjärn Framme beb Gunnarstj., Gunnartjärn, se Gunnaretjärent Saknas
  Karlsforsviken vik Framme hmd Guringsgärdet gärde
  Karlsforselfven älv Framme hmd Guttebolsmossen mosse
  Karlsforsälven å Framme beb Guttebolstjärn, se Murstenstjärnen tjärn
  Karlsforsälven å Frammegården, se Fram i gården beb Guttebolstjärn tjärn
  *Karsbäcken bäck Frammestugan, se Där framme beb Guttebolstjärn, se Murstenstjärnet Saknas
  Kasarna terräng Frammestugan, se Framme beb Gyltenäsmossen mosse
  Kasbäcken bäck Frammetomten, se Där framme Saknas Gyltnäsviken vik
  Kasbäcken bäck Frammetomten, se Där framme beb »Gassmyren», se Gudsmyren Saknas
  Kaskaviken vik Framnäs avs Gyltnäsmossen, Storemossen mosse
  Kasnemossen mosse Framstugan, se Humletorp, Nedre beb Gårmyrdalen med Gårmyran dal och myr
  Kasviken vik Framstugan, se Där framme Saknas Gårmyren, N., S. myrar
  Kasviken vik Framstugan, se Där framme Saknas Gårmyren myr
  Kasviken vik Framstugan, N., S., se Framme Saknas Gårmyrsmossen mosse
  Kasviken vik Framstugan, Norra beb Gårtjärn tjärn
  Kattberget berg? Framstugan, Södra beb Gårtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Framstugan, se Framme beb Gårtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Fridhem hmd Gårtjärn tjärn
  Kattjärnet tjärn Frimannerud hmd Gårtjärnet tjärn
  Kerstikaseviken vik Frustugan lht Gårtjärn(et) tjärn
  Kestadmossen mosse Furnäs handelslht Gårtjärnet tjärn
  Kestadmossen mosse Furukullen beb. Gårtjärnshöjden bergshöjd
  Kestadstjärn sjö Furukullen hmd o. skolhus Gårviken vik
  Kestadstjärnet sjö Furukullsbråten, se Bråten beb Gäddebron Saknas
  Kimpelamp tjärn Furumon hmd Gängeviken vik
  Kistmyren myr Fågelviken beb Göpeknatten berghöjd
  Kistmyrstjärnet tjärn Fågelviken torp Göpeknatten bergshöjd
  Klammen terräng Fälltakan bebyggelse Göpknatten höjd
  Klippan terräng Fältakan gård Göransåsen skogstrakt
  Klippersmossen mosse Fälterud soldattorp Hampholmen bergholme
  Klockestenen stenblock? Fälterud el. V. Rönningen hmd Hanketjärn tjärn
  Klomperudsviken vik Färgebyn, se Faggebyn Saknas Hank(e)tjärn tjärn
  Klomperudsviken vik av sjö Färgebyn, se Faggebyn beb Hanshögen höjd
  Klubberud skogsmark Färgeriet beb Harehalsen näs
  Klubbtjärn sjö Färjebyn avs Harehalsen udde
  Klubbtjärn tjärn Galteviken bebyggelse Harehalsen landremsa
  Klubb(e) tjärn sjö /Se Galtviken gård Harekleven »klev»
  Knapemossen mosse Galtviken gård Harekracketjärn, se Månsetjärnet Saknas
  Knatteberget berg Garveri rivet garveri Hasselbacke - Långtjärn tjärn
  Knatteberget berg Gastås beb Hasselbacke-Långetjärnet tjärn
  Knattetjärnen tjärnar Gastås torp Hasselbacketjärnet tjärn
  Knoll terräng Gatan torp Hasselbacktjärn tjärn
  Kommisarierud terräng Gatan beb Hassle-, se Hassel- Saknas
  Korpeberget berg Gatan hmd Hedtjärn tjärn
  Korpeberget berg Gatan beb Hedtjärnet tjärn
  Korsdalen sankmark Gatan beb Helgdagsbackarna skogstrakt
  Koserudsmossen mosse Gatan hmd Helvetesmossarna mossar
  Kotjärn tjärn Gatan torp »Hetjärn», se Hedtjärnet Saknas
  Kotjärn tjärn Gjengene, se Gängene Saknas Holmtjärn tjärn
  Kotjärnet, Lilla tjärn Graderud lht Holmtjärnet tjärn
  Kotjärnet tjärn Gramerhult, se Grammerhult Saknas Holsmyren förr odlad myr
  Kotjärnet tjärn Gram(m)erhult beb Hulttorpsmossen mosse
  Kotjärnet, Stora tjärn Grammerhult, N., S. hemmansdelar Hulttorpstjärnet tjärn
  Kotjärnsmossen mosse Grammerud beb Humletorpetjärnet, L. tjärn
  Kotjärnsmossen mosse Granerud torp Hummlen åker
  Kranserud terräng Granmon beb Hyjemyren, Höjemyren myr
  Kranserudsviken vik Granmon hmd Hynningsmyren, Nedre, Övre myrar
  Krekeln åker /Se Gravedalen torp Hynningssjön sjö
  Kroknäs näs Gravtjärnshulten, se Hulten Saknas Hynningssjön sjö
  Krokvattenstjärnet tjärn Gresfeldtrud (?) soldattorp Hyningstj., se Hynningstjärnet, Hynningstjärnen Saknas
  Krokvattnet Saknas Gressfeldterud ? torp Hynningstjärn tjärn
  Krokvattnet sjö Grinsbyn bebyggelse Hynningstjärnet, N,. S. Hynningstjärnet tjärn
  Krokvattnet sjö Grinsbyn gård Hynningsälven älv
  Krokvattnet sjö Grinsbyn gård Hånketjärn, se Hanketjärn Saknas
  Krokvattnet tjärn Grisbingen, se Rönningen beb Häljebymossen mosse
  Krokvattnet sjö Gråkasen torp Hällsmossen mosse
  Kubatjärnet, Norra tjärn Grällsbyn bebyggelse Hängeskåpen åkrar
  Kubatjärnet, Södra tjärn Grällsbyn bebyggelse Hängestenen stenblock
  Kullemossen mosse Grälsbyn gård Hängestensön ö
  Kulleviken vik Grälsbyn gård Hängestensön ö
  Kullviken vik Grällsbyn utjord Hässjemossen mosse
  Kultebäcken bäck Gräsfältet beb Hästhagsmyren myr
  Kuvedyveln tjärn Gräsmyren beb Hästholmen holme
  *Kuvemosseröset gränsmärke Gräsmyren torp Hästholmen holme
  *Kuvetjärnsrös gränsmärke Gräsmyren beb Hästnäset näs
  Kvarnbäcken bäck Gräsmyren hmd Hästskotjärnet tjärn
  Kvarnbäcken bäck Gubberiket torp Hästöbron bro
  Kvarnebacken höjd Gullbacken hmd Hästön ö
  Kvarnhöjden höjd Gullbacken hmd Hästön ö
  Kvarnmossen mosse Gullebacken beb Högan berg berg
  Kvarnmyrsbäcken bäck Guttarebol bebyggelse Höganberg bergshöjd
  Kvarnsjön sjö Guttarebol gård Högeberg, se Höganberg Saknas
  Kvarntjärn sjö Guttebol, se Guttarebol Saknas Högeberg, se Högan berg berg
  Kvarntjärnet tjärn Gyltenäs bebyggelse Högemon skog
  Kvarnviken vik Gyltenäs gård Höge mosse, L., St. mossar
  Kvarnviken vik Gyltenäs gård Höge mosse mosse
  *Kvarnviksholmen holme Gyltenäs utj. Höghults-Långetjärnet tjärn
  Kyrkemossen mosse Gården, se Mörnäs Saknas Höghultsmossen mosse
  Kyrkemossen mosse Gården, se Ner i gården o. Nord i gården Saknas Högliderna skogstrakt
  Kyrkemossen mosse Gåret hmd Högmossen mosse
  Kyrkemossen mosse Gäddebron riven backstuga Högsjön sjö
  Kyrketjärnet tjärn Gängene Bjurbäck, se 1 Bjurbäck Saknas Högstaksmossen mosse
  Kyrkåsen ås Gängene bebyggelse Högås, se Snälleurdknatten Saknas
  Kållebodatjärn sjö Gängene gård Högåsen bergås
  Kållebodatjärnet sjö Gängene gård Höjden bergshöjd
  Kållebodatjärn sjö /Se Gängene gård Höjden, Takenehöjden berghöjd
  Käringberget terräng Gängene utjord Höjden-mossen mosse
  Ladmyremossen mosse Gärdet beb Höjden-tjärnet tjärn
  Ladmyren myr Gärdet hmd Höjdetjärn tjärn
  Laketjärn tjärn Gärdet beb Höjemyren, Hyjemyren myr
  Landråmossen mosse Gärdet hmd Hörningssjön, Hörningsj., se Hynningssjön Saknas
  Landstadmossen mosse Gärdet, se Ner i stugan beb Hörningssjön, se Hynningssjön sjö
  Larses vik vik Gärdet hmd Jonastjärnet tjärn
  Laxebäcken bäck Gärdet beb »Julingen», se Juvlingen(?) Saknas
  Laxedyveln tjärn Gärdet hmd Jutebodberget berg
  Lelången sjö Gärdet beb Juteboddalen dal
  Lerdalshöjden höjd Gärdet beb Jutekamrarna gångar och »kamrar»
  Leruddensviken vk. Gärdet hmd »Juvlingen» lerkulle
  Lerviken vik Gärdet hmd Juvlingen(?) utägor
  Liden terräng Gärdet beb Jäckne-, se Djäkne- Saknas
  Lidmossen mosse Gärdet beb Jämnemonsbäcken bäck
  Lidmossen mosse Gärdet hmd Jämnemyren myr
  Liljekonvaljeholmen holme Gärdet beb Jänken odlingar
  Lilla-Börsviken vik Gärdet hmd Jämbergsdrågen höjd
  Lilletjärn tjärn Gärdet beb Järnbergsröset gränsröse
  Lillnäset näs Gärdet hmd Järnsjön sjö
  Lilltjärn tjärn Gärdet beb Järnsjön sjö
  ?Lillälven å Gärdet hmd Järpebäcken bäck
  Lillälven å Gärdet beb Jättebryggan stengrund
  Lillängen sankmark Gärdet hmd Kafvelbrotj., se Kavlebrotjärnet Saknas
  Lillön ö Gärdet, Norra beb Kallemyren odlad myr
  Lillön udde Gärdet, Södra beb Kallåseknatten bergshöjd
  Lillön ö Gärdet, N., S., Mellan- hemmansdelar Kallåsetjärn tjärn
  Lindagärdet Saknas Gärdet beb Kallåsknatten höjd
  Lindåsen terräng Gärdet f.d. hmd Kallåstjärn tjärn
  Lindåsmyren myr Gärdet lht (förr hmd) Kammarsdalen dal
  Linkornsmyren myr Gärdet hmd Kampeberget berg
  Lintjärn tjärn Gärdet hmd Kamperyggen berghäll
  Lintjärn tjärn Gärdet beb Kampestenen udde och stenig strand
  Lintjärnet tjärn Gärdet hmd Kamptj., se Blanktjärnen Saknas
  Lintjärnet tjärn Haga, se Partehagen Saknas Kamptjärn tjärn
  Lintjärnet tjärn Hagarna beb Kanalen dalsänka
  Litterholt skogslott Hagarna hmd Kankerudåsen ås
  Ljungfjället berg Hagarna beb Karis dalar skogsmark
  Lomtjärn tjärn Hagarna hmd Karlforsälven älv
  Lomtjärn tjärn Hagen hmd Karlskrona strand
  Luggetjärnet tjärn Hagen, Nedre, Övre hemmansdelar Kaseholmen holme
  Lundalsmyren myr Hagen hmd Kaseviken vik
  Lunkerud terräng Hagen, se Haget Saknas Kaskaviken del av Övre Tvängen
  Lusen holme Hagen förr hmd Kastemyren myr
  Lutefuran udde Hagen f.d. hmd Kastet bergstup
  Lystjärn sjö Haget hmd Kastet bergsstup
  Lystjärn sjö Haget beb Kattedyveln göl
  Lystjärn tjärn Haget hemmansdelar Katteholmen, St., L. holmar
  Lystjärn sjö Hagen, Nedre beb Kattetjärnet tjärn
  Låkeberget berg Hagen, Övre beb Kattetjärnet tjärn
  Låketjärn tjärn Hagen beb Kattetjärnet tjärn
  Långbrotjärnet tjärn Haget beb Kattholmen holme
  *Långebro bro Haget, Södra beb Kattjärn tjärn
  *Långebrodalen dal Haget hemmansdelar Kavelbrotjärn tjärn
  *Långebrodalen dal Haget beb Kavlebrotjärnet tjärn
  *Långebron bro(?) Haget riven bs Kerstikas vik vik
  *Långebron bro Haget beb Kesaremyren myr
  *Långebron bro Haget hmd Kimpelamp (Pimpelamp) tjärn
  *Långebron bro Haget hmd Kimplamp, se Pinplamp tjärn
  Långemosse mosse Haget f.d. hmd Kistemyren med Kistemyrstjärnet myr o. tjärn
  Långemossen mosse Hagen beb Kitteln jättegryta
  Långemyr myr Hagen beb Kjestadsmossen mosse
  Långenäs näs Haget beb Kjestadstjärn tjärn
  Långetjärnsmossen mosse Hallingetorpet, se Torpet beb Kjestadstjärnet tjärn
  Långlänken myr Handelsboden, se Boden Saknas Kleven, Nedre, Övre backar
  Långmossen mosse Hanserud beb Klevmossen, Nedre, Övre mossar
  Långmyren myr Hanserud hmd Klevåsen skogås
  Östra Långtjärn sjö Harmyrbacken, se Gullebacken beb Klinten höjd
  Långtjärn sjö Harnäs bebyggelse Klockaregärdet gärde
  Långtjärn sjö Harnäs gård Klocksten sten
  Vestra Långtjärn sjö Harnäs hemmansdelar Klockstensmossen mosse
  Långtjärn vik Hasselbacka beb Klubbebackarna backar
  Långtjärn tjärn Hasselbacka hmd Klubbeberget berg
  Långtjärn tjärn Hasselbacken beb Klubbebäcken bäck
  Långtjärn tjärn Hasselbacken hemmansdelar Klubbemossen mosse
  Långtjärn tjärn Hedtorpen förr flera torp Klubbetjärn, se Odlingstjärn tjärn
  Långtjärnet tjärn Herrgården beb Klubbetjärn, Klubbetj., se Odlingstjärnet Saknas
  Långtjärnsåsen ås Herrgården hemmansdelar Klubbtjärn tjärn
  Långtjärnsåsen ås Hjellen gård Klubbtjärn tjärn
  Långåsberget berg Hjellen gård Klumperudsviken vik
  Lämmenäset näs Hjellstorpet hmd »Klypen» gärde
  Lämmenäset näs Hjellsängen hmd »Klyppersmossen» mosse
  Lämmetjärn tjärn Hjellängen, se Hjellsängen Saknas Klöveressbacken backe
  Länsmansviken vik Hjerperud, se Järperud Saknas Knattebergen berg
  Lässemyren myr Hjällen bebyggelse Knattemyren myr
  Lögesjön sjö Hjällstorp beb Knattesunden sund
  Lögesjön sjö /Se Hjällsängen beb Knattetjärn tjärn
  Löjeholmen holme Hol bebyggelse Knattetjärnet tjärn
  Löjetjärnet tjärn Hol gård Koffortlocket åker
  Lövbäcken terräng Holmen beb Kofällan dalsänka
  Lövdammen damm Holstorpet beb Kolemossen mosse
  Löverud terräng Holstorpet, Västra beb Kolhusudden, Koludden udde
  Lövheden terräng Holstorpet, Östra beb Korpebergen berg
  Lövholmen holme Holstorpet, V., Ö. hemmansdelar Korpebergen berg
  Lövholmen holme Honungstakan, se 1 Hynningen Saknas Korpebergen berg
  Lövkullen terräng Honungstakan, se Hynningen Saknas Korsmossarna mossar
  Lövnäset udde Honungstakan, Västra, se Där väst beb Korsmossen mosse
  Lövnäset näs Honungstakan, Östra Saknas Korvedrågen dalsänka
  Lövnäset näs Hopbråten beb Kosprängan backe
  Lövnäsmossen mosse Hopbråten lht Kostenen sten
  Lövnäsviken vik Hornerud torp Kosvälteåsen ås
  Lövön ö Hos herrekarlens beb Kotjärn tjärn
  Magdebäcken bäck Hugerud beb Kotjärn tjärn
  Magdebäcken bäck Hugerud beb Kotjärn tjärn
  Mastebråten terräng Hugerud hmd Kotjärnen, V., Ö. Kotjärnet tjärn
  Mastefjäll berg *Huggärdet?, se Höggärdet Saknas Kotjärn(et) tjärn
  Mattestorpet terräng Hult bebyggelse Kotjärnet tjärn
  Maviken vik Hult gård Kotjärnet tjärn
  Mellanholmen holme Hult gård Kotjärnsmossen mosse
  Mellansjödammen damm Hulta beb Krekeln åker
  Mellantjärn tjärn Hulten el. Gravtjärnshulten öde torp (skog) Kroksnäs näs
  Mellantjärnet tjärn Hultet hmd Kroksnäs näs
  Mjögsjön sjö Hults - Klubberud, se Klubberud Saknas Kroksvattens-, se Krokvatts- Saknas
  Mjögtvängen sjö Hultstorpet beb Krokvattenstjärn tjärn
  Mjögtvengen sjö /Se Hultstorpet hemmansdelar Krokvattnet sjö
  Mjölkhålorna tjärnar Humletorp bebyggelse Krokvattnet sjö
  Mjötvängen sjö /Se Humletorp, Nedre beb Krokvattnet sjö
  Moltemyren myr Humletorp, Övre beb Krokvattnet tjärn
  Momossen mosse Humletorp gård Krokvattnet sjö
  Mon terräng Hundås beb Krokvattnet sjö
  Monäset näs Hundås hmd Krokvattstjärnet tjärn
  *Moss bron bro Hyddan torp Kubamossen mosse
  *Mossbron bro Hynningen bebyggelse Kubatjärnet tjärn
  Mossebäcken bäck Hynningen gård Kullemyren förr odlad myr
  Mosstorp terräng Hynningen, V., Ö. hemmansdelar Kurraudden udde
  Motjärn tjärn Hålan riven backstuga Kurreviken, se under Sandviken Saknas
  Moviken vik Hålan beb Kvarnebäcken bäck
  Multemyren myr Hålan hmd Kvarnekullen berg
  Murstenstjärnet, Nolare tjärn Hålan hmd Kvarnemyren myr
  Murstenstjärnet, Sönnare tjärn Håltet, se Hultet Saknas Kvarnemyren myr
  Musedraget näs Hålängen förr hmd Kvarneviken vik
  Myggedalen sankmark Häljebyn bebyggelse Kvarnhöjden höjd
  Myren terräng Häljebyn gård Kvarnhöjden, Skifferhöjden bergshöjd
  Myren terräng Hällsbäck riven bs Kvarnsjön sjö
  Måkeskäret skär Här oppe, se Där oppe hmd Kvarntjärn tjärn
  Månserudsbråten terräng Hästenäset hemmansdelar Kvarntjärnet tjärn
  Månserudsbäcken bäck Hästnäset, se Skogsnäset beb Kvarntorpeälven älv
  Månserudstjärn sjö Hästön, se Tyta o. Tytudden samt Uddarna beb Kyrkeberget bergudde
  Månserudstjärnet tjärn Hästön Saknas Kyrkebron bro
  Måss-wik, se Sundsviken vik Hästöna beb Kyrkemossen mosse
  Märrdalen terräng Högen hmd Kyrkemossen mosse
  Mörnästjärnet tjärn Högen beb Kyrkemossen mosse
  Mörnäsudden udde Högen hmd Kyrkemyren myr
  Mörtebäck terräng Högen beb Kyrketjärnet tjärn
  Mörtholmarna holmar Högen hmd Kyrkomossen mosse
  Mörttjärn sjö Högen, se Slängom beb Kyrkåsen grusås
  Mörttjärn sjö Högen hmd Kållebodakastet upplagsplatser (»vältplatser»)
  Mörttjärn tjärn Högen beb Kållebodatjärn tjärn
  Mörttjärn tjärn Högen, N., S. hemmansdelar Kållebodatjärnet tjärn
  Mörttjärn tjärn Höggärdet beb Kållemyren myr
  Mörttjärn tjärn Höggärdet hmd Käftegrinden grind
  Navarstjärnet tjärn Höghult, se 2 Jämnemon Saknas Käringberget bergudde
  Navarstjärnet tjärn /Se Höghult bebyggelse Käringeknatten bergshöjd
  Navarstjärnsbäcken bäck Höghult gård Käringemossarna mossar
  Nils-Edberget berg Höghult, Norra, se Där nord beb. Käringemyren myr
  *Noranebro bro Höghult, Södra, se Där framme beb. Käringeängarna dalgång
  *Norane bro bro Höghult, N., S. hemmansdelar Käringknatten höjd
  Noranenäset näs Höghult utjord Käringknattsmossen mosse
  Noranenäset näs Höghultssätern, se Sätern Saknas Ladmyren o. Ladmyrmossen myr o. mosse
  Noranetjärnet tjärn Högkasen lht, nu skolhus Lad(u)myren myr
  Noranetjärnet tjärn Högkullen beb. Laggekodden myr
  Noranetjärnet tjärn Höglunda beb. Laketjärn tjärn
  Noraneälven å /Se Höglunda torp Laketjärn tjärn
  *Norskogen skog Höglunda avs. Lakstjärnen, se Småtjärnarna tjärn
  Nortjärnsåsen ås Högstakan bebyggelse Landråmossarna mossar
  Noorån Saknas Högstaka gård Landstadmossen mosse
  *Norån å Högås beb. Landstadviken vik
  Notebodviken vik Höjden beb. Lanneråsmossarna mossar
  Notudden udde Höjden torp Lars» röv hål i berg
  Näsbråten terräng Hönetorpet torp Lars» vik vik
  Näset näs Hörnet, se Väststugan Saknas Laxebäck bäck
  Näset näs Hörnet lht Laxedyveln hölj
  Näset terräng Hörnet, Norra beb. Laxekaret ställe
  Näsholmen holme Hörnet, Södra beb. Laxetjärn tjärn
  Nästjärn tjärn Hörnet, N., S. hmdr Lerdalstjärn, se Kattetjärnet Saknas
  Nätholmen holme Intakan beb. Lerdalstjärn tjärn
  Nötedalsbäcken bäck Intakan hmd Lerehålet kallkälla
  *Nötesundet sund Intakan hmd Lerudden udde
  Nöt holmen, se Hängestensön ö Intakan, se Prostera beb. Leruddeviken vik
  Nötudden udde Intakan beb. Lerviken vik
  Nöth-Öhn, se Hängestensön ö Intakan, N.,S hmdr Leverhögsviken vik
  Nötön ö Intakan beb. Lidmossarna (Lidmossen) mossar
  Odlingstjärnet tjärn Intakan, Ned., Öv. hmdr Likkistestenen sten
  Olaskasen f.d. odlad myr /Se Intakan beb. Lilleborran gärde
  Otter-holmarna, se Uttrarna öar Intakan hmd Lillebörsmossen mosse
  Offerrösena rösen? Intakan beb. Lillehelvetet dal o. mosse
  Ormtjärnet tjärn Intaget hmd Lillemossen mosse
  Orreberget berg? Jemnemon, se Jämnemon Saknas Lillemosen mosse
  Orremossarna sankmark Jonastorpet torp Lillenäset näs
  Orremossen mosse Jonserud beb. Lilleängen myr
  Orremossen mosse Jonserud hmd Lilltjärn, se Furuvatsdyvlarna Saknas
  Orremossen mosse Jutbua, se Juteboden Saknas Lilltjärn tjärn
  Orremossen, Lilla mosse Juteboden beb Lillälven avlopp
  Orremossen, Stora mosse Juteboden torp Lillälven, se Kvarntorpeälven älv
  Oxetjärn, Norra tjärn Jägerud, se Sågerud beb. Lillön ö
  Oxetjärn, Södra tjärn Jägerud Östra, se Sågerud, Östra beb. Lillön ö
  Oxetjärnet tjärn Jägerud, V., Ö. hmdr Limossarna mossar
  Parkmossen mosse Jämnemon bebyggelse Limugnen kalkugn
  Pertjärnet tjärn Jämnemon gård Lindegärdet gärde
  Petsamo myr Jämnemon utj. Lindegärdet gärde
  Piparåsarna åsar Jämnemon, Södra beb. Lindgärdet gärde
  Pipermyren sankmark Jämnemon, Östra beb Lindräckan inbuktning
  Porsmyren myr Jämnemon, Övre, se Torpet beb. Lindtj., se Lintjärn Saknas
  Pråmtjärnet tjärn Jämnemon, Nedre, Övre hemmansdelar Lintjärn tjärn
  Ragnilrudsbäcken bäck Jänkarestugan beb. Lindtjärn tjärn
  Ragnhildsrudstjärn sjö Järnsjön, se Sandaholm hlp Lindåsen ås
  Ragnilrudstjärnet sjö Järpehagen torp (skog) Linkornsmyren myr
  Ragnilrudsön, Lilla ö Järperud beb. Lintjärn tjärn
  Ragnilrudsön, Stora ö Järperud hmd Lintjärn (?) tjärn
  Rammedalen dal »Jögerud», se Jägerud Saknas Lintjärn tjärn
  Ramön ö Kallerud beb. Litjärn, se Murstenstjärnet Saknas
  Raskudden terräng Kallerud hmd Litjärn, se Murstenstjärnen tjärn
  Restön ö Kallås torp Litjärn tjärn
  Restön ö Kanterud torp Ljungfjället berg
  Restön ö Karlberg beb. Ljuvlingen?, se »Juvlingen» Saknas
  Revudden udde Karlberg hmd Lommetjärn tjärn
  Ristakatjärnet tjärn Karlerud hmd Lommetjärnet tjärn
  Ristakatjärnet tjärn Karlinelyckan förr hmd, (nu gärde) Lommeudden udde
  Ristakatjärnet sjö Karlsfors, se 1 Forsbyn bebyggelse Lommeviken vik
  Ristakatjärnet tjärn /Se Karlsfors gård Lomtjärn tjärn
  Ristakatjärnet tjärn Karlslund bostad Loppan holme
  Riståkra Siön, se Ristakatjärnet sjö Kasen beb. Luggetjärnet tjärn
  Rockehålan åker /Se Kasen hmd Lunddalen, o. Lunddalsmyr dal o. myr
  Rockehålan åker /Se Kasen, se Högkasen Saknas Lusen holme
  Rolandsberget berg Kasenberg beb. Lutefuran udde
  Roparebacken backe /Se Kasenberg arbetarlht Lystjärn tjärn
  Ryssmyren f. myr Kasenborg (!), se Kasenberg Saknas Lystjärn tjärn
  ?Råbergsröset berg Kasene beb. Lystjärn tjärn
  ?Råbergsröset berg Kaserna torp Lystjärn tjärn
  Råbergsröset gränspunkt Kaserna hmd Lystjärnsdyveln göl
  Råmossen mosse Kestad bebyggelse Låkebergen berg
  Råtakaviken vik Kinnekulle hmd Låketjärn tjärn
  Rämmingen sjö /Se Kinnekulle beb. ?Låktjärn tjärn
  Rävhålorna terräng Kjern gård Långbrotj., se Det långa tjärnet Saknas
  Rävhålsberget berg Kjernet, se Tjärnet Saknas Långbrotjärn tjärn
  Rödmyren myr Kjernssätern arbetarbostad Långed?, se Dals Långed Saknas
  Rökbacken höjd Kjestad gård Långedrågen dalsänka
  Rökholmen holme Klama, se Klammen Saknas Långedrågen väg (körväg)
  Rökmossen mosse Klamma beb. Långe mosse mosse
  Röksundet sund Klammen torp Långemossen mosse
  Röktjärnet tjärn Klavserud beb. Långemossen mosse
  Rönningen terräng Klavserud hemmansdelar Långe myr el. Långemyren myrar
  Rönningen terräng Klinten torp Långe myr myr
  Rönningstjärn sjö Klinten beb. Långemyr myr
  Rönningstjärn sjö /Se Klinten hmd Långemyren myr
  *Rörberget berg Klinten beb. Långemyren myr
  *Rörberget berg Klippan beb. Långemyren förr odlad myr
  Rörmossebäcken bäck Klockargården beb. Långemyren myr
  Rörmossen mosse Klofserud (!), se Klavserud Saknas Långemyren myr
  Rörmossen, Lilla mosse Klovserud, se Klavserud beb. Långemyren myr
  Rörmyren sankmark Klubberud beb. Lång(e)tjärn tjärn
  Rörmyren myr Klubberud, N., S. hemmansdelar Långetjärnet tjärn
  *Rörskogen skog Klubberud beb. Långetjärnet tjärn
  Rörtjärn sjö Klubberud hmd Långetjärnsmossarna mossar
  Rörtjärnet tjärn Klumpehagen torp *Långeviken vik
  Rörtjärnet sjö Klumperud (!), se Klubberud Saknas Långtjärn, se Långetjärn Saknas
  Rörtjärnet tjärn Klumperud beb. Långtjärn, se Smaltjärn tjärn
  Rörtjärnet tjärn Klumperud hmd Långtjärn, se Älmheds långtjärn tjärn
  *Rörtjärnsrös gränsmärke Klumperud torp (gärden) Långtjärn, Östra, se Hasselbacke-Långtjärn tjärn
  *Rörtjärnsrös gränsmärke Klussemon rivet torp Långtjärn tjärn
  *Rörtjärnsrös gränsmärke Knatten, Norra beb. Långtjärn tjärn
  Röstjärnet tjärn Knatten, Södra beb. Långtjärn tjärn
  Röstjärnsberget berg Knatten hmd Långtjärn tjärn
  Rösudden udde Knatten beb. Långtjärn tjärn
  Rötjärnsrös Saknas Knatten hmd Långtjärn tjärn
  Sand terräng Knektebostället soldattorp Långtjärn tjärn
  Sandaelf älv Knoll beb. Långtjärn tjärn
  Sandaälven älv Knoll hmd Långtjärn, Smaltjärn tjärn
  Sandborramossen mosse Knoll beb. Långtjärn, Västra tjärn
  Sandborran terräng Knopperud beb. Långtjärnet tjärn
  Sanddalen dal Knopperud hmd Långtjärnet, V.Ö. tjärn
  Sandtegsmossen mosse Kofors (!), se Kufors Saknas Långtjärnsbäcken bäck
  Sandtjärn sjö Kojan öde torp Långviken vik
  Sandtjärnet tjärn Kojan lämningar efter jordkoja Långåsebergen bergsträckning
  Sandtjärnsbäcken bäck Kommissarierud torp Långåsmossen mosse
  Sandvikedalen dal Kommissarietorp beb. Lämmemyren myrhåla
  Sandviken vik Kontorsbyggningen byggnad Lämmenäset näs
  Sandviken vik Korsbyn bebyggelse Lämmetjärn tjärn
  Sannaneknatten berg Korsbyn gård Lämtjärn tjärn
  Sannaneknatten berg Koserud torp Lämåsen ås
  Sarveledulpan tjärn Kostemon hmd Länsmansberget berg
  Sarvetjärnet tjärn Kranserud beb. Länsmansviken vik
  Sarftjärn sjö Kranserud torp Lögareberget bergholme
  Segolerud röjning Kroken beb Lögesjön, se Löjetjärnet Saknas
  Signebymossen mosse Krokben förr stuga Lögesjön sjö
  Silen, Västra sjö Kröserud beb. Löjedyveln tjärn
  Västra Silen sjö Kröserud hmd Löjetjärnet tjärn
  Silen, Västra sjö Kröserud soldattorp Löjetjärnet tjärn el. sjö
  Silen, Västra sjö Kufors beb. Lövbergen berg
  Silen, Västra sjö Kufors hmd Lövforsen fors
  Silen, Västra sjö Kullebacken beb. Lövholmen holmar
  Silen, Västra sjö Kullebacken hmd Lövholmen holme
  Silen, Västra sjö Kullekasen öde torp, nu skogsmark Lövholmen holme
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Lövmossen mosse
  Silen, Västra sjö /Se Kullen riven stuga Lövnäsholmen holme
  Silen, Östra sjö Kullen beb. Lövnäsviken vik
  Silen, Östra sjö Kullen beb. Magebäcken bäck
  Silen, Östra sjö Kullen, Övre, Nedre hmdr Magebäcken bäck
  Silen, Östra sjö Kullen hmd Magisterbacken backe
  Silen, Östra sjö Kullen beb. Majoreviken vik
  Silen, Östra sjö Kullen hmd Mastebacken skogsmark
  Silen, Östra sjö Kullen beb Mastebacken skogsmark
  Silen, Östra sjö Kullen torp Mastehöjden bergshöjd
  Östra Silen sjö Kullen hmd Mattes» holme holme
  Östra Silen sjö Kullen beb »Mattnansåsen» ås
  Östra Silen sjö Kullen hmd Mellantjärn tjärn
  Silen, Östra sjö Kullen öde torp (gärden) Mellantjärn tjärn
  Silen, Östra sjö /Se Kullen beb. Mellantjärnet tjärn
  Östra Silen sjö Kullen hmd Mellantjärnet tjärn
  Silen, Östra sjö Kullen beb. Metareberg metställe
  Silen, Östra sjö Kullen hmd Metaretjärnet tjärn
  Silen, Östra sjö Kullen beb. Middagsröset deleröse
  Silen, Östra sjö Kullerud förr hmd Mjögsjön sjö
  Sionsberg berg Kurran, N-, S-, Mellan- hemmansdelar Mjögsjön sjö
  Självåtemyren myr Kutteretorpet öde torp Mjögtvengen, se Tvängen Saknas
  Sjömyren myr *Kuvfors, se Kufors Saknas Mjögtvengen sjö
  Sjösand sandstrand Kvarn-, se Qvarn- Saknas Mjölkehålorna tjärnshål
  Skagermon terräng Kvarnbacken, se Kvarnen beb. Mjölkeudden, Mjölkeuddarna uddar
  Skamserud terräng Kvarnemyren rivet torp Mofjället berg
  Skarphyttan terräng Kvarnen lht Mogrensbergen berg
  Skeppekleven höjd Kvarnen beb. Mogrenshagen åkrar
  Skintan kulle /Se Kvarnen hmd Moltehultet myr
  Skogsnäset näs Kvarnen beb. Moltemyren myr
  Skräddaretorpet terräng Kvarnmyren beb. Moltemyren myr
  Skurerud terräng Kvarnrönningen beb. Morsibacke sandåker
  Skutebergen berg Kvarnrönningen hmd Mossebäcken bäck
  Skärgårdsholmarna holmar Kvarntorp beb. Mossebäcksviken vik
  Skärgårdsmossen mosse Kvarntorp, N. S. hemmansdelar Mossetjärnet ö
  Slåssåsen ås Kvidfärden (?) hmd Mosseviken vik
  Slåttmyren myr Kvidfärden hmd Mosstj., V., Ö., se Orremossetjärnet Saknas
  Slättemyren myr Kyrkoherdebost., se Silleruds prästgård prästgård Mosstjärn, Västra tjärnen
  Slättviken vik Kållebacken (!), se Källebacken Saknas Multebäcken bäck
  Smedjemyren myr Kålleboda bebyggelse Munkeskäret skär
  Norra Småtjärn sjö Kålleboda gård Munkeskäret skär
  Södra Småtjärn sjö Kålleboda - Svarthult öde torp Murstenstjärnen, Övre o. Nedre tjärn
  Småtjärnen tjärnar Kållebodatorpen el. Torpen el. Torpet småbruk Murstenstjärnen, Murstenstjärnet, N., S. tjärn
  Småtjärnen tjärn Källebacken beb. Murstenstjärnen tjärn
  Småtjärnen tjärnar Källebacken hmd Mysken skogstrakt
  Snarkilstjärn sjö Kärn bebyggelse Måken sten
  Snarkilstjärnet tjärn Kärnsätern beb. Måndansmyren myr
  Snarkilself älv Kärringsätern, se Kärnsätern beb. Måndansmyren myr
  Snyttåsen ås Köket hmd Månsebäcken bäck
  Snällerudknatten berg Köket beb. Månserudklämman pass på väg
  Solbergsmossen mosse Ladukasen hmd Månserudsbråten skogstrakt
  Sottjärnet, Västra tjärn Lagmanskerud hmd Månserudstj., se Månsetjärnet Saknas
  Sottjärnet, Östra tjärn »Lakasa», se Ladukasen Saknas Månserudstjärn tjärn
  Spelmansmyren terräng Lakasen beb. Månserud(s)tjärnet, Månsetjärnet tjärn
  Spjuttjärnet sjö Larsgärdet beb. Månsetjärnet tjärn
  Staffamyren myr Larstorpet beb. Mårudsbäcken bäck
  Stakenäset näs Larstorpet torp Märrdalarna dal
  Starransmyren myr Laxvik beb. Märreberget berg
  Stationen terräng Laxvik hmd Märreberget berg
  Stenarsbyåsen ås Laxvik torp Märredalarna gärden
  Stenbacken terräng Lerstycket, Nedre beb. Märredalen dal
  Stenstjärn sjö Lerstycket, Övre beb. Märremyren myr
  Stentjärn sjö Lerstycket, Nedre, Övre hmdr Mölnbacksviken vik
  Stentjärn tjärn Lertaget beb. Mörke backe backe
  Stentjärnet tjärn Lertaget hmd Mörnäsmossen mosse
  Stenstjärn tjärn Lerudden beb. Mörnästjärnet tjärn
  Stentjärnsbäcken bäck Lerudden hemmansdelar Mörnäsviken vik
  Stentjärnsdyveln tjärn Leverhögen bebyggelse Mörtebacken upplagsplats för virke
  Stentjärnsmossen mosse Leverhögen gård Mörtebäck bäck
  *Stora dalen dal Leverhögen gård Mörtemyren förr hängmosse
  *Stora dalen dalsträckning Leverhögen hlp Mörtetjärn tjärn
  Stor-born, se Bör, Stora sjö Liane bebyggelse Mörtevik vik
  Storeboren-Lacus, se Bör, Stora sjö Liane gård Mörtholmarna holmar
  Storebör Lång, se Bör, Stora sjö Libråten, se Dåverud beb. Mörttjärn, se Mörtetjärn Saknas
  Storemyren myr Libråten, se Döverud Saknas Mörttjärn tjärn
  Storemyren myr Lidbråten, se Döverud Saknas Mörttjärn tjärn
  Storemyrtjärnet tjärn Liden beb. Mörttjärn tjärn
  Storetjärn tjärn Liden arbetarbostad Mörttjärn tjärn
  Stormerud åker Lihagen, se Lihaget Saknas Mörttjärn tjärn
  Stormossen mosse Lihaget, se Haget beb. Mörttjärnet tjärn
  Stormossen mosse Lihaget torp Mörtudden udde
  Stormossen, Norra mosse Liljendal hmd Nattmansåsen?, se Mattnansåsen Saknas
  Stormossen, Södra mosse Liljerud öde torp, nu betesmark Navarstjärn tjärn
  Stormossen, Västra mosse Lillborran beb. Navarstjärnet tjärn
  Stormossen, Östra mosse Lillestugan lht Noranetjärnet tjärn
  Stormosstjärnet tjärn Lillängen beb. Noranetjärnet tjärn
  Stormyren myr Lillängen förr hmd Noremossarna mossar
  Stornäset näs Linderud backstuga Novenäset näs
  *Storrös gränsmärke Lisehagen öde torp (skog) Noretjärn tjärn
  Storängen mosse Lisslerud bebyggelse Norkemyren myr
  Storängen sankmark Lisslerud gård *Norkepusset (*Norkepuset) vattenpuss
  Storängsbacken skogsbacke Lisslerud gård Norälven vattendrag
  Storön ö Litorpet beb. Noteberget berg
  Storön ö Litorpet torp Notebodviken vik
  Storön ö Litslerud, se Lisslerud Saknas Notudden udde
  Storön ö Loftmanskerud el. Sanden torp Notön, se Nötön ö
  Stubbhålsmossen mosse Lugnet beb. Notön (!), se Nötöna Saknas
  Stubbrotjärn tjärn Lugnet hmd Närke gärde
  Stussholmen holme Lund beb. Näsbråten näs
  Stutögat tjärn Lund hmd Näset näs
  Stutögat tjärn Lund beb. Nästjärn tjärn
  Stutögat tjärn Lund el. Ner i stugan hmd Nästjärn tjärn
  Stutögat göl Lund beb. Näversäckemyren myr
  Styggemyren myr Lund hmd Nödhjälpan, Nödhjälpeberget berg
  Stövelsmossen mosse Lund beb. Nötedalen dal
  Sulerudshöjden höjd o. triangel-punkt Lund hmd Nötudden udde
  Sulerudstjärn sjö Lund beb. Nötön ö
  Sulerudstjärnet tjärn Lund beb. Nötöna ö
  Sulleberget berg Lund hmd Odlingsberget berg
  Sundsviken vik Lund beb. Odlingstjärn tjärn
  Sundsviken vik Lund hmd Odlingstjärnet tjärn
  Svalholmen holme Lund beb. *Offerröserna rösen
  Svaneholmarna öar Lund hmd Offerrösena rösen
  Svartebråtemyren myr Lundby lht Offerrösena rösen
  Svartedalen terräng Lunkerud beb. Offerröset röse
  Svarthultshöjden höjd Lunkerud beb. Olaskasen förr odlad myr
  Svarthålet tjärn Lunkerud hmd Ole-Guttmansvägen gångstig
  Svarttjärn sjö Lunkerud beb. Ormeklevarna backe
  Svarttjärn sjö Lunkerud hmd Ormekleven backe
  Svarttjärn sjö Lursa, Lursetorpet, se Lårsa Saknas Ormetjärnet tjärn
  Svarttjärn tjärn Lustekullen, se Kullen beb. Ormetjärnet tjärn
  Svarttjärn tjärn Lyckan, se Gärdet beb. Ormtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Lyckan, se Magistret beb. Orreholmen holme
  Svarttjärn tjärn Lyckan hmd Orremossarna mossar
  Svarttjärn tjärn Lyckan hmd Orremossarna mossar
  Svarttjärnet tjärn Lyckan beb. Orremossarna mossar
  Svarttjärnsbäcken bäck Lyckan hmd Orremossarna mossar
  Svarttjärnsbäcken bäck Lyckan hmd Orremossarna; Ned., Övre Orremossen mossar
  Svartvik vik Lyckan hmd Orremosse mosse
  *Svartviken vik Lyckan beb. Orremosse (Orre mosse) mosse
  Svartviken vik Lyckan öde torp Orremosseknatten bergknalle
  *Svartön ö Låftmansrud beb Orremossen mosse
  Svensbysjön sjö Lågetorpet öde torp Orremossetjärnet, Ned., Öv. tjärn
  Svensbysjön sjö Långenäs hmd O. Tjärn(!), se Låketjärn Saknas
  Svensbytjärn sjö Långeviken hmd Oxehaget skogsmark
  Svinefälla gärde /Se Långfors bebyggelse Oxehuvudet mosse
  Svältan åkrar /Se Långfors gård Oxetjärnet tjärn
  Svältan gärde /Se Långfors, N., S. hemmansdelar Oxtjärn tjärn
  Sågmyren myr Långudden beb. Pannekakedalarna Saknas
  Säcken f.d. odlad myr o. svedjeland /Se Långuden hmd Parkebrännan höjd
  Sälgevålstjärnet tjärn Långviken beb. Parkemossen mosse
  Sälgudden udde Långås beb. Parketorptjärnen tjärn
  Sältebläcksmyren myr Långås hmd Pers» äng mosse
  Sätertjärn tjärn Lårsa, Lussa el. Lursetorpet öde torp Perstjärn, se Pertjärnet Saknas
  Takenehöjden höjd Lårsa öde torp Perstjärn tjärn
  Takeneviken vik Länsmansbråten beb. Pertjärnet tjärn
  Tallarebäcken bäck Länsmansbråten (Länsmansbråtarna) öde torp Pimpelamp, se Kimpelamp Saknas
  Tallaredalen skogsområde Löfbacken(!), se Lövbäcken Saknas Pimplamp tjärn
  Tallaretjärnet tjärn Löfja(!), se Lövheden Saknas Piperudmossen(?) mosse
  Tegsbackarna terräng Löfja, se Lövheden beb. Plåtarna förr hmn
  Tegsnäset näs Löfja (!), se Lövheden Saknas Plåtarne - tjärnet utdikat tjärn
  Tegstjärn sjö Löfja beb. Pockerskogen skogstrakt
  Tegstjärnet tjärn Löjan, se 1 Tranhem Saknas Predikestolen stenar
  Tegstjärnet tjärn »Löja» , se Tranhem Saknas Predikestolen stenblock
  Tegstorpet terräng Lövbacken, se Noland beb. Prostedammen damm
  Timotejskasen förr svedjeland (nu skogstrakt) /Se Lövbäcken, se Noland beb. Prästehöljen hölj
  Tjurmossen mosse Lövbäcken torp Pussekaserna skog
  Tjuvudden udde Löverud öde torp På grotte berg
  Tjädermossen mosse Lövheden öde torp Pölemossen mosse
  Tjärmyren myr Lövheden beb. Rabbön ö
  Östra Tjärn sjö Lövheden, Norra beb. Radhästen sten
  Tjärnet del av sjö Lövheden torp Raggtjärnet torvgrav
  Tjärnhöjden höjd Lövnäs beb. Ragnilsrudsbäcken bäck
  Tjärnsbrännan terräng Lövnäs hmd Ragnilsrudstjärn tjärn
  Tjärntjärn sjö Lövnäs beb. Ragnilsrudstjärnet tjärn
  Tjärnstjärnet tjärn Lövnäs f.d. hmd Ragnilsrudsön, Lilla ö
  Tobymossen mosse Lövåsen, se Sydlöja beb. Ragnilsrudsön, Stora ö
  Tokilstjärnet tjärn Lövåsen beb. Ragnilsrudsön, St., L. öar
  Tokilsviken vik Lövåsen hemmansdelar Rahästen, se Radhästen Saknas
  Torgdyveln tjärn Lövåsen stuga Rammedals berg bergshöjd
  Torget terräng Lövåsängen beb. Ramön ö
  Torkel holme /Se Lövåsängen hmd Ramöna ö
  Torkelholmen holme Magdebäcken, se Magebäcken Saknas Restön ö
  Torpmossen mosse Magdebäcken beb. Restön ö
  Torpnäset näs Magebäcken torp Revbensåarna åsar
  Torptjärn sjö Magebäcken öde torp Ristakatjärn tjärn
  Torptjärn tjärn Magistret beb. Ristaketjärnet, Humletorpetjärnet tjärn
  Torsnäsudden udde Majorerud beb. Ristakatjärnet tjärn
  *Tranhems gavel berg Majorerud hmd Rockehålan åker
  Tranhemsholmen holme Mamsellstugan riven stuga (förr hmd) Rolansbergen berg
  *Tranhemsöfs gränsmärke Marielund handelslht Roparebacken backe
  *Tranhems öfse berg Martetorpet beb. Roparebacken backe
  *Tranhems öfse berg Martetorpet hmd Rovekasebackarna skogsmark
  *Tranmossen mosse Mastbråten beb. Rudhögen?, se Råhögen hmd
  *Tranmossen mosse Mastebråten torp Rumpedalen, Rumpedalsviken dal o. vik
  Trinnemyren myr »Mattestorp», se Mastetorpet Saknas Rumpekasen skogstrakt
  Trollkullen berg o. triangel-punkt Mattestorp, se Skarphyttan beb. Ryssemyren gärde
  Trollugnsdalen dal Melbyn, se Mellbyn Saknas Ryssemyren förr odlad myr
  Trollön ö Mellanbacken beb. Råberget berg
  Trädgårdarna skogsmark Mellanbacken hmd Råberget berg
  Trädgårdsmyren myr Mellanbråten, se Där nere Saknas Råberget o. Råbergsåsen berg
  Tutjärnen tjärn Mellanbäcken beb. Råbergsröset gränsröse
  Tuvetjärnet tjärn Mellanbäcken hmd Rämmingen, Stora sjö
  Tuvetjärnet tjärn Mellangärdet beb. Rämmingen, St. sjö
  Tuvängen myr Mellangärdet hmd Rämmingen, St. sjö
  Tvängdammen damm Mellangärdet beb. Rävebergen berg
  Tvängen sjö Mellangärdet hmd Rävebergen berg
  Tvängen sjö Mellankurran beb. Räveberget berg
  Stora Tvängen sjö Mellanstugan beb. Rävedrågen, V. Ö. dalsänkor
  Tvängen sjöar /Se Mellanstugan hmd Rävedrågen dalsänka
  Tvängen, Nedre sjö /Se Mellanstugan beb. Rävehålan »utslaget» gärde
  Tvängen, Övre sjö /Se Mellanstugan hmd Rävehålan gärde
  Tvängen Nedre sjö /Se Mellantomten, se Ekheden Saknas Rävehålsbergen berg
  Tvängen, Nedre sjö Mellantomten beb. Rävelämmen inägor
  Norra Tvängstjärn sjö Mellantomten, se Mellanstugan Saknas Rävemossen mosse
  Södra Tvängstjärn sjö Mellantomten beb. Rävemyren, N., S. myrar
  Tvängstjärn N. o. S. sjöar /Se Mellantomten hmd Rödjordsbacken backe
  Tvängstjärn, Norra sjö Mellantorpet, se Torpet beb. Rödmyren myr
  Tvängstjärn, Södra sjö Mellantorpet beb. Rökdyveln tjärn (göl)
  Tvängtjärnet, Norra sjö /Se Mellantorpet, se Torpet, Södra beb. Rökmossen mosse
  Tvängtjärnet, Södra sjö /Se Mellanås beb. Röksbäcken bäck
  Tvängselfven älv Mellanås hmd Röksholmen holme
  Tytan terräng? Mellanås hmd Röksundet sund
  Tytudden udde Mellanås öde torp Röksundet sund
  Uddarna uddar Mellbyn, Västra beb. Röktjärnet tjärn
  Ulvåsen ås Mellbyn, Östra beb. Rönnebacken backe
  Ulvåsen ås Mellbyn, V., Ö. hemmansdelar Rönningstjärn tjärn
  Ulvåsen ås Mjölnaremyren torp Rörmossen, Stora Saknas
  Undansnäs näs Mogärdet hmd Rörmossen, St., L. mossar
  Uttrarna öar Mon rivet torp Rörmyren mosse o. myr
  Uttrarna holmar Mon beb. Rörtjärn tjärn
  Utängsmossen mosse Mon tlht Rörtjärn tjärn
  Waglewik, se Kasviken vik Mon beb. Rörtjärn tjärn
  Wagle-Wiken, se Kasviken vik Mon öde torp (skogsmark) Rörtjärn, se Röstjärnet Saknas
  Waglewiken, se Kasviken vik Mon beb. Röstjärnet tjärn
  Valtjärn sjö Mon hmd Röven tjärnshål
  Valtjärn tjärn Mon beb. Sandaknatten bergshöjd
  Valtjärnsberget berg o. triangel-punt Mon öde torp Sandaviken vik
  Walvanelf Saknas Mon hmd Sandaälven älv
  Vassjön Saknas Mon beb. Sanddalarna dalgång(ar)
  Vassjön sjö Mon hmd Sandtegsmossen mosse
  Vassjön sjö Mossdalen, se Mossen beb. Sandtjärn tjärn
  Vassjön sjö Mossdalen, se Mossen Saknas Sandtjärnet tjärn
  Vassjön sjö Mossebäcken beb. Sandviken l. Kurreviken vik
  Vassjön sjö Mossebäck hmd Sannaneknatten, se Sandaknatten Saknas
  Vassjön sjö Mossen beb. Sannaneknatten berg
  Vassjön sjö Mossen hmd Sarveldulpan tjärn
  *Vassjöviken vik Mossen torp Sarrfvetj., se Survetjärnet Saknas
  Vattenhålet tjärn Mossen beb. Sarfvetj., se Parketorptjärnen Saknas
  *Veglesundet Saknas Mossen hmd Sarvetjärn tjärn
  Vilarstenarna stenar? Mossen beb. Sibirien gärde
  Vinland ägomark Mossen beb. Signebyhultet skogstrakt
  Vinterstaden strandområde Mossen förr backstuga Signebymossen mosse
  Vinterviken vik /Se Mossen, Västra beb. Västra Silen sjö
  Vintervägsmossen mosse Mosserud beb. Östra Silen sjö
  Vitemosse mosse Mosserud, Ned., Öv. hmdr *Silgeberget, se Sälgeberget Saknas
  Vållanden skogsmark /Se Mosstorpet beb. Sillegårdsviken vik
  *Vårån gräns Mosstorpet torp Silvergruvan berg
  Wår åhna, se Kasbäcken bäck Mullbacken beb. Silvergruveholmen holme
  *Väre holmen holme Mullbacken hmd Silvergruvesundet sund
  Värmetorp terräng Myrarna beb. Sions berg bergshöjd
  Västra dalen dal Myrarna hmd Självåtemyren myr
  Åholmen holme Myren, se Ulvemyren Saknas Skarpeberget, Skarpekleven del av Kosvälteåsen
  Åsebyfjället berg Myren beb. Skeppekleven höjd
  Årtjärnet del av sjö Myren hmd Skifferhöjden, Kvarnhöjden bergshöjd
  Åsebergen berg Myren beb. Skintan lerkulle
  Åsebergen berg Myren beb. Skogmarken del av sn
  Åsebyelf älv Myren hemmansdelar Skogmyren gärde
  Åsebyälven å Myren beb Skogsmyren myr
  Åsmossen mosse Myren förr hmd Skogsmyrarna myrar
  Åstjärn sjö Myren torp Skogsnäs näs
  Åsen ås Myren beb. Skuleviken vik
  Åskhugget skogsmark Myren öde torp (ägor) Skuleviken vik
  Älghöjden höjd Myren beb. Skutebergen berg
  Älghöjden höjd Myren beb. »Skyltekaserna», se *Sjöhultekasekasen, -kaserna Saknas
  Älgkällemyren myr Myren hmd Skyttarekullen gruskulle
  Älgmossen mosse Myren beb. Skärgårdsholmen holme
  Älgmyren myr Myren el. Styggemyren hmd Skärgårdsmossen mosse
  Elgsjön sjö Myren, Norra beb. Slättemyren myr
  Elgsjön sjö Myren, Södra, se Myren beb. Smaltjärn, se Långtjärn tjärn
  Elgsjön sjö Myrås, Nedre beb. Smaltjärn tjärn
  Älgsjön sjö Myrnäs, Övre beb. Smaltjärn, se Långtjärn Saknas
  Älgsjön sjö Myrås torp, skolhus och handelslht Smedtjärnet tjärn
  Älgtjärnet tjärn Myråsen, se Myrås Saknas Småtjärnen tjärn
  Älgåbäcken bäck Månserud beb. Småtjärnen, N., S. Småtjärnet tjärn
  Elgån å Månserud hmd Småtjärnen tjärn
  Älmheds-Långtjärnet tjärn Månserud beb. Småtjärnen tjärn
  Älvemulen utlopp Månserud hmd Småtjärnen tjärn
  Ängebråten terräng Månserudsbråten, se Månserud Saknas Snarkilstjärn tjärn
  Ängebäcksbråten terräng Månserudsbråten beb. Snarkilstjärnet tjärn
  Ängemossen mosse Mårud beb. Snarkilsälven älv
  Ängemyrarna myrar Mårud hmd Snällerudknatten, Högås bergknalle
  Ängemyren myr Märtetorpet, se Martetorpet beb. Sommemossen mosse
  Ängemyren myr Mästerrud torp (gärden) Sommen tjärn
  Ängemyren terräng Mölntegen bebyggelse Sopussmyrarna myrar
  Ängetjärnet tjärn Mölntegen gård Sottjärn tjärn
  Ängtjärn tjärn Mölntegen gård Sottjärnet tjärn
  Ängtjärnen tjärnar Mörnäs bebyggelse Spelemansmyren gärde
  Essjön sjö Mörnäs gård Spjuttjärn tjärn
  Öjesjön sjö Mörnästorp, se Torpet beb. Spjuttjärn tjärn
  Öjesjön sjö Mörnästorpet el. Spikerud torp Spjuttjärnsmossen mosse
  Ölmhedens Långtjärn sjö Mörtetjärnet rivet ställe Spökebacken backe
  Ön ö Nallekullen ödetorp Stabbemyrsmossen mosse
  Öna ö Nerestugan, se Ner i Stugan beb. Staffan, Staffemyren myr
  *Öppenfors fors Ner i gården hmd Stafferud gärden till hmd
  Öhrdalen, se *Örtjärnsdalen dal Ner i Stugan beb. Stakenäset näs
  Örtjärn sjö Ner i stugan el. Lund hmd Stakenäset näs
  Örtjärn tjärn Ner i stugan hmd Stationen öppen plats
  Örtjärn tjärn Ner i stugan beb. Stavtjärn tjärn
  Örtjärn tjärn Nerkullen, se Där nere och Kullen Saknas Stavtjärnet tjärn
  *Örtjärnsbäcken bäck Nerkullen beb. Stenarsbyåsarna åsar
  *Örtjärnsdalen dal Nerstugan, se Där nere Saknas Stenarsbyåsen ås
  *Örtjärnsdalen dalgång Nerstugan, se Där sör beb. Stensberget berg
  *Örtjärnsdalen dalgång Nerstugan beb. Stensbrottsåsen bergås
  Östra dalen dal Nerstugan beb. »Stensbullsåsen», se Stensbrottsåsen Saknas
  Öxnefors »kvarnfall» Nertomt beb. Stenstjärn tjärn
    Nilsedet, se Edet Saknas Stenstjärn tjärn
    Noland beb. Stenstjärn tjärn
    Norane bebyggelse Stenstjärn tjärn
    Norane gård Stenstjärnet tjärn
    Norane gård Stenstjärnsdyveln göl
    Norane mjölkvarn Stentj., se Stenstjärnet Saknas
    Norane hlp Stentjärn tjärn
    Noranetorp, se Nordtorpet beb. Stockhultet skog
    Noranetorp, se Nortorpet Saknas Stordiket bäck
    Nord-Buane hmd Storehelvetet dal o. mosse
    Nordfjällane beb. Storemossdyveln göl
    Nordgården beb. Storemossen mosse
    Nordgården hmd Storemossen, Gyltenäsmossen mosse
    Nordgården hmd Storemossen, N., S. mossar
    Nordgärdet beb. Storemyren myr
    Nord i gården hemmansdelar Storemyren myr
    Nord i gården el. Där norde hmd Storemyren myr
    Nord i gården hmd Storemyrstjärn(et) tjärn
    Nord i stugan hmd Stormerud gärden till hmd
    Nord i stugan beb. Stormyren gärde
    Nordkurran beb. Storemyrstjärn tjärn
    Nordlöja beb. Store tjärn tjärn
    Nordlöjan hmd Stormyren myr
    Nordlöverud bs Stormyren myr
    Nordlöverud beb. Stornäset näs
    Nordlöverud hmd Storängen myr
    Nordre Torpet(!), se Nortorpet Saknas Storängen starräng
    Nordskogen beb. Storängen starräng
    Nordskogen hemmansdelar Storön ö
    Nordstugan, se Där väste Saknas Storön ö
    Nordstugan, se även Där norde Saknas Storön ö
    Nordstugan, se Där nord beb. Streten bergskär
    Nordstugan, se Nord i stugan beb. Stubbrotjärnet tjärn
    Nordstugan hmd »Stussholmen» holme
    Nordstugan, se Där nord beb Stutögat tjärn
    Nordstugan beb Stutögat tjärn
    Nordstugan hmd Stutögat göl
    Nordstugan hmd Stutögat tjärnshål
    Nordtomten, se Boda, Norra beb. Stutögat tjärn
    Nordtomten, se Där nord beb. (S.)Stutögat tjärn
    Nordtorpet beb. Stutögat tjärn
    Noregården, se Där nol i gården beb. Stutögat tjärn
    Noregården, se Nordgården beb. Styggeberget berg
    Noregården, se Norr i gården beb. Stångbröten, Stångbörteröset gränsröse
    Noregården hemmansdelar Storemyren förr odlad myr
    Noregården, se Nordgården Saknas Stötås gärde
    Noregården, se Nord i gården Saknas Stövelmossedyveln tjärn
    Norekärn hmd Stövelsmossen mosse
    Noretjärn beb. Sulerudshöjden höjd
    Norra Bäcken, se Där norde Saknas Sulerudshöjden bergshöjd
    Norr i gården beb. Sulerudstjärn tjärn
    Norr i stugan, se Åsen beb. Sulerudstjärnet tjärn
    Norrstugan beb. Sulleberg(et) berg
    Nortorpet hmd Sundet sund
    Nybygget, se Nybyggerud Saknas Sundet sund
    Nybygget beb. Sundsbergen berg
    Nygård beb. Sundsholmen holme
    Nygård hmd Sundsudden udde
    Nygård beb. Sundsviken vik
    Nygård hmd Sundsören grund
    Nygård beb. Survetjärnet tjärn
    Nygården, se Gärdet Saknas Svaleholmen holme
    Nyhem lht »Svall-långe» myr(ar)
    Nyland beb. Svaneholmarna holmar
    Nyland hmd Svanholmarna holmar
    Nytomten lht Svarta drågen dalsänka
    Nytomten, se Kurran Saknas Svarta hålet tjärn
    Näset, se Ängarna beb. Svartdalsdyveln göl
    Näset hmd Svartdalsåsarna bergåsar
    Näset öde torp Svartedalen dal
    Näset beb. Svartedrågen dalsänka
    Näset torp Svarte håla myr
    Näset beb. Svartehålet vik
    Näset hemmansdelar Svartekas skogstrakt
    Näset beb Svartemyr myr
    Näset hmd Svartemyren myr
    Odlingen beb Svartevik vik
    Odlingen hmd Svarteviken vik
    Odlingen beb Svarteviken vik
    Odlingen hmd Svarttjärn tjärn
    Ogagnserud el. Ogagnsmyren öde torp Svarttjärn tjärn
    Oppestugan, se Där uppe beb. Svarttjärn tjärn
    Opp i gården hmd Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hemmansdelar Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hmd Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hmd Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hmd Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hmd Svarttjärn tjärn
    Opp i stugan hmd Svarttjärn tjärn
    Ostekasen hemmansdelar Svarttjärn tjärn
    Ostkasan beb. Svarttj., se Luggetjärnet Saknas
    Partehagen torp Svarttjärn, se Det svarta tjärnet Saknas
    Parketorpet öde torp Svarttjärnet tjärn
    Pecksta öde torp Svarttjärnet tjärn
    Persbyn beb. Svarttjärnet tjärn
    Persbyn hmd Svartvik vik
    Petersburg hmd Svartviken vik
    Pettersborg el. Borgen öde torp Svennebytjärn, se Svensbysjön Saknas
    Pettersburg beb. Svennebytjärn, se Svensbysjön tjärn
    Pettersburg beb. Svensbysjön sjö
    Picksta beb. Svensbysjön sjö
    Piperud beb. Svinefällan gärde
    Politorpet öde torp Svältan vik
    Porten beb. Svältan skogstrakt
    Porten hmd Svältan gärde
    Poststugan lht Svältan åkrar
    Profosstorpet öde torp Svältebergen berg
    Profosstorpet öde torp *Svärd-långe? myr(ar)
    Profosstorpet, Norra, se Vrån beb. Sågebäcken bäck
    Profosstorpet, södra beb. Säcken förr odlad myr och svedjeland (»bråte»)
    Prostera beb. Sälgeberget berg
    Prästgården bebyggelse Sälgevålstjärnet tjärn
    Påserud öde torp Sältebläckemyren myr
    Qvarnmossen, se Mjölnaremyren Saknas Sätertjärn tjärn
    Rabben beb. Sätertjärnet tjärn
    Rabben hmd Sävhöljen lugnvatten
    Ragnilrud bebyggelse Sävviken vik
    Ragnilsrud gård Södberget (?) udde
    Rammedalen beb. Sötostestenen stenblock
    Rammedalen öde torp Takenebäcken bäck
    Rapperud beb. Takenehöjden bergshöjd
    Rapperud öde torp Tallarebackarna backe
    Raskerud beb. Tallaredalen dal
    Raskerud öde torp Tallaredyveln tjärn
    Raskerud beb. Tallaretjärnet tjärn
    Raskerud hmd Tattartjärn tjärn
    Raskudden, se Udden beb. Tattertj., se Tallaretjärnet Saknas
    Raskudden, se Udden Saknas Tegstjärn tjärn
    Renen beb. Tegstjärn tjärn
    Renen hmd Tegstjärnet tjärn
    Renen beb. Tegstjärnet tjärn /Se
    Renen hmd Tegsvägen gångstig
    Renen beb. Tegtjärnet tjärn
    Renen hmd Tenviksviken vik
    Rågen (!), se Råhögen Saknas Timotejskasen skogstrakt
    Råghögen beb. Tippermossen, se Fågelmossen Saknas
    Råhögen (?) hmd Tjuremossen mosse
    Rök bebyggelse Tjuvestenen sten
    Rök gård Tjuvudden udde
    Rönnehålan beb. Tjäremyren myr
    Rönngärdet hmd V. Tjärn, se Kattetjärnet Saknas
    Rönningen beb. Tjärn, Östra o. Västra, se Tokilstjärnen tjärn
    Rönningen hmd Tjärn, Östra tjärn
    Rönningen hmd Tjärn, Ö., se Tokilstjärnet Saknas
    Rönningen beb. Tjärnemellan »lugnälv»
    Rönningen beb. Tjärnsholmen holme
    Rönningen hmd Tjärnsholmen holme
    Rönningen, Nedre beb. Tjärnstjärn, se Åstjärn tjärn
    Rönningen hmd Tjärnstjärnet tjärn
    Rönningen hmd Tobyviken vik
    Rönningen beb. Tokilshöjden höjd
    Rönningen, Västra beb. Tokilstjärnen tjärn
    Rönningen hmd Tokilstjärnet tjärn
    Rönningen, Ö. hmd Tokilsviken vik
    Rönningen beb. Tomteåsen ås
    Rönningen hmd Torget vägskäl
    Rönningen beb. Torkelholmen holme
    Rönningen hmd Torkel, Torkelholmen holme
    Rössnäs, se 2 Gyltenäs Saknas Torkeliderna bergås
    Rössnäs utjord Torken grusbank
    Röttergärdet beb. Torpe(tjärns)bäcken bäck
    Röttergärdet hmd Torpegärdet l. Gategärdet gärde
    Salakerud hmd Torpemossen mosse
    Salakre beb. Torpenäset näs
    Salen, se Klockaregården beb. Torpetjärn tjärn
    Salstomten, se Klockargården beb. Torpetjärnet tjärn
    Salstomten förr hmd Torpholmen holme
    Sand beb. Torpmossen mosse
    Sand beb. Torptjärn, Västra tjärn
    Sand beb. Torptjän, V., se Parketorptjärnen Saknas
    Sand beb. Torpviken vik
    Sand beb. Torsnäsudden udde
    Sanda bebyggelse Torrfurumyren myr
    Sanda gård Tranhemsholmarna holmar
    Sanda gård Tranhemsholmen holme
    Sanda gård Trinde mosse mosse
    Sandaholm beb. Trindemyren myr
    Sandaholm hmd Trolldomsdalen dalgång
    Sandaholm hlp Trollebergen berg
    Sandbacken, se Där inne beb. Trollemyrarna gärde
    Sandbacken förr hmd Trollhålet tjärn
    Sandborran beb. Trollhålet, se Sälgevålstjärnet Saknas
    Sandborran torp Trollhålet grotta
    Sandbrolyckan förr avs. och garveri Trollkullen kulle
    Sanded beb. Trollkullen bergshöjd
    Sanded hmd Trollungsbäcken bäck
    Sanden hmd Trollungsdalen dal
    Sanden el. Loftmanskerud torp Trollön ö
    Sanden hmd Trollön ö
    Sanden hmd Trubbymossen mosse
    Sanden el. Sjösanden torp Trubbymossen mosse
    Sanden (f.d.) hmd Trädgårdsbacken backe
    Sanden hmd Tutjärnen tjärn
    Sandhem beb. Tuvan holme
    Sandhem handelslht Tuvetjärn tjärn
    Sandnäs beb. Tuvetjärnet tjärn
    Sandnäs hmd Tuvängen slåtteräng
    Sandstycket, se Sand beb. Tvengen, se Tvängen Saknas
    Sandstycket, se Sanden Saknas Tvengstjärn, se Tvängstjärnet Saknas
    Sandtegen bebyggelse Tvängen sjö
    Sandtegen gård Tvängen, Nedre sjö
    Sandtorpet beb. Tvängen, Övre sjö
    Sandtorpet hmd Tvängen, Nedre, Övre sjöar
    Sandvad, se Sannevad Saknas Tvängen, Ned. sjö
    Sandvad beb. Tvängstjärn, Norra tjärn
    Sannerud beb. Tvängstjärn, Södra tjärn
    Sannevad lht Tvängstjärnsbrännan skogsmark
    Segolerud beb. Tvängtjärnen, N., S. Tvängtjärnet sjöar
    Segolerud hmd Täljemyren myr
    Segårdsund se Segolerud beb. »Törkelinnera», se Torkeliderna Saknas
    Segårdsund (!), se Segolerud Saknas Uddenäbban »näbba»
    Sevilla, se Bråten beb. Ulftjärn, se Ulvetjärnet Saknas
    Sevilla el. Stavtjärnnabråten torp Ulvedalen dalsänka
    Signebyn bebyggelse Ulvedrågen dalsänka
    Signebyn gård Ulvegropen varggrop
    Signebyn gård Ulvehålan gärde
    Signebytorpet, se Torpet beb. Ulvemyren myr
    Signebytorpet hmd Ulvemyren myr
    Sillebotten bebyggelse Ulvestenarna stenar
    Sillebotten gård Ulvetjärnet tjärn
    Sillebotten gård Ulveåsen bergås
    Sillebotten utj. Ulvtjärn, se Lomtjärn tjärn
    Sillerud jv. Ulvåsen ås
    Sillerud beb. Ulvåsen ås
    Silleruds Prästgård, se 1 Prästgården Saknas Ulvåsen, V.,Ö. åsar
    Silleruds prästgård bebyggelse Undansnäs näs
    Silleruds prästgård bebyggelse Valetjärn tjärn
    Silvergruvan beb. Valetjärn tjärn
    Silvergruvan hmd Valetjärnsmossen mosse
    Sjöbråten öde torp (gärden) Vallmoberget berg
    Sjögärdet beb. Valtjärn tjärn
    *Sjöhultekasen, Sjöhultekaserna? hmd Valtjärn (Valetjärn) tjärn
    Sjökasen beb. Vandringsdrågen dalsänka
    Sjön beb. Vassjön sjö
    Sjön f.d. hmd Vassjön sjö
    Sjösanden el. Sanden öde torp Vassjön sjö
    Sjötorpet beb. Vassjön sjö
    Sjötorpet torp Vattjärn, se Valtjärn Saknas
    Sjövik hmd Vetedalsmyren gärde
    Skacketorp, se Torpet beb. Vibäcksbäcken bäck
    Skacketorpet torp Vibäcksviken vik
    Skagermon, se Skaverörmon Saknas Viken, N., se Bodviken Saknas
    Skaktorp beb. Vilareberget berg
    Skamserud öde torp Vilareberget berg
    Skansen beb. Vilelången vilställe
    Skansen hmd Vinterhålet vik
    Skaremon, se Skaverörmon Saknas Vintermossen mossar
    Skarphyttan beb. Vinterviken vik
    Skarphyttan öde torp Vinterviken vik
    Skavelmon beb. Vite bråte förr svedjeland (»bråte»)
    *Skaverörmon öde torp Vivangen mosse
    Skaverörmon torp Vråhöjden berghöjd
    Skogen bebyggelse Vålemyrarna gärde
    Skogen gård Vålkasbergen, se Vårdkasbergen Saknas
    Skogen beb. Vål-landen skogsmark
    Skogen avs. Vårdkasbergen (?) berg
    Skogen öde torp Yxemyren myr
    Skogerud soldattorp Åholmen holme
    Skogsnäset beb. Åholmen holme
    Skolhuset lht Årekil gärde
    Skräddartorp beb. Årtjärnet tjärn
    Skräddartorpet torp Åsbergen berg
    Skarebråten öde torp Åsbyälven älv
    Skyltekasen beb. Åsebergen berg
    Skåken beb. Åsemossen mosse
    Skåken hmd Åsmansmossen mosse
    Skärgården beb. Åstjärn, se Kjernstjärnet Saknas
    Skärgården öde torp Åstjärn tjärn
    Slängin beb. Åtjärn tjärn
    Slängin hmd Älgemyren myr
    Slängom beb. Älgestenen stenblock
    Slängom hmd Älghöjden, Älgehöjdsberget bergshöjd
    Slängom beb. Älgsjön sjö
    Slängom hmd Älgsjön sjö
    Släperud beb. Älgsjön sjö
    Släperud öde torp (gärde) Älgsjön sjö
    Slätten beb. Älgåtjärn vik
    Slätten hmd Älgåsälven älv
    Slätterud beb. Älmheds-Långetjärnet tjärn
    Slätterud torp Ämmeskogsälven, se Kvarntorpeälven älv
    Smedkasen beb. »Ängebröte sjö», se Engelbrekts sjö Saknas
    Smedkasen, Ned., Övre hemmansdelar Ängebäckstj., se Ängetjärnet Saknas
    Smedtorpet, Södra beb. Ängebäckstjärn tjärn
    Smedtomten hmd Ängtjärn tjärn
    Smedtorpet, se Sör i gården Saknas Ängtjärnarna tjärnar
    Snarkil bebyggelse Ängemossen mosse
    Snarkil gård Ängemyren myr
    Snarkil gård Ängemyrsbäcken bäck
    Snarkil gård Ängemyrsmossen mosse
    Snubberud torp Ängetjärnet tjärn
    Snurran öde torp Ängtjärn tjärn
    Snurran hmd Ängtjärnarne, se Andungstjärnen Saknas
    Snytta beb. Äreporten björk
    Snyttan statarebost. Öjesjön sjö
    Snällehagen torp Öjesjön sjö
    Snällerud beb. Öjesjön sjö
    Snällerud öde torp Ölmhedslångtjärn tjärn
    Solbacken lht Ölmshedstjärn tjärn
    Solberg bebyggelse Ölmhedstj., se Framgårdstjärnet Saknas
    Solberg gård Ön ö
    Solberg gård Ön ö
    Solbergsmon hmd Öna, Galteviksöna ö
    Soldatbostället soldattorp Önnebyholmen holme
    Soldatbostället soldattorp Ön(n)ebyn utjord
    Soldattorpet soldattorp Örsbäck (?) avlopp
    Speckebäcken, se Bäcken beb. Örsbäcken bäck
    Spekebäcken öde torp Örtjärn tjärn
    Spelmansmyren, se Myren beb. Örtjärn tjärn
    *Spickebäcken, se Spekebäcken Saknas Östra sjön, se Bodajsön Saknas
    Spikerud el. Mörnästorpet torp Östra tjärn, se Kållebodatjärn tjärn
    Spricklerud, se Spricklerud Saknas  
    Spriklerud beb.  
    Spriklerud beb.  
    Spriklerud beb.  
    Spriklerud hmd  
    Spriklerud förpantningstorp  
    Spökasen, se Sjökasen beb.  
    Spökasen torp  
    Soldattorp förteckning  
    Staden förr backstugor och torp  
    Stafferud beb.  
    Stafferud, Ned. hmd  
    Stafferud lht  
    Stafferudsbråten, se Bråten Saknas  
    Stakegården, se Framgården Saknas  
    Starkebacken, Nedre beb  
    Starkebacken, Västra beb.  
    Starkebacken, Övre beb.  
    Starkebacken, Ned., Öv. (V., Ö.) hemmansdelar  
    Stavtjärnsbråten (Sevilla) torp  
    Stebäcken, se Stenbäcken Saknas  
    Stebäcken beb.  
    Stenarsbygärdet beb.  
    Stenarsbyn bebyggelse  
    Stenarsbyn gård  
    Stenbacken (!), se Stenbäcken Saknas  
    Stenbacken, se Stebäcken beb.  
    Stenbacken (!), se Stenbäcken Saknas  
    Stenbacken beb.  
    Stenbäcken torp  
    Stenbäcken, se Stebäcken beb.  
    Stenbäcken hmd  
    Stenen förr hmd  
    Stolpen beb.  
    Stolpen hmd  
    Stormerud, se Sjökasen beb.  
    Storås beb.  
    Storås öde torp  
    Stranderud beb.  
    Stranderud torp  
    Stubben beb.  
    Stubben hmd  
    Stubberud, se Stöperud beb.  
    Stubberud, se Stöperud Saknas  
    Stubbro el. Stubbero öde torp  
    Stugan, se Ner i stugan, Nord i stugan bs  
    Stuperud beb.  
    Styggemyren beb.  
    Styggemyren l. Myren hmd  
    Styggemyren öde torp (åkrar)  
    Stöperud soldattorp  
    Stöperud beb.  
    Stöperud hmd  
    Stöperud öde torp  
    Stöperud förr hmd  
    Sulerud, se 1 Finntorp Saknas  
    Solerud [med Finntorp] hmn  
    Sulerud med finntorp bebyggelse  
    Sulerud med Finntorp gårdar  
    Sulerud, Nedre beb.  
    Sulerud, Nedre hmd  
    Sulerud, Övre hmd  
    Sumpartorp beb.  
    Sundbyrud öde torp (gärden)  
    Sundet förr hmd  
    Sundet beb.  
    Sundet rivet torp  
    Sundet beb.  
    Sundet lht  
    Svaddängen öde torp, nu odlad mark  
    Svartahult, se Svarthult Saknas  
    Svarthult beb.  
    Svarthult hmd  
    Svarttjärn, se Torpet Saknas  
    Svarttjärn, se Tegstorpen beb.  
    Svensbyn bebyggelse  
    Svensbyn gård  
    Svensbyn utj.  
    Svängen lht  
    Sydfjällane beb.  
    Sydgrälsbyn beb.  
    Sydgärdet beb.  
    Syd i stugan hmd  
    Sydgrälsbyn hmd  
    Sydkurran beb.  
    Sydlöja beb.  
    Sydlöjan hmd  
    Sydrök beb.  
    Sydskogen beb.  
    Sydskogen hemmansdelar  
    Sydstugan, se Sör i gården beb.  
    Sydstugan, se Sör i stugan hmd  
    Sydstugan, se Där öst beb.  
    Sydstugan, se Där sör beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sykari beb.  
    Syltkasen hmd  
    Sågerud beb.  
    Sågerud Östra beb.  
    Sågerud hmd  
    Sågverksstugan, Gamla beb.  
    Sätern, se Sätret Saknas  
    Sätern beb.  
    Sätern, Övre beb.  
    Sätern hmd (småbruk)  
    Sätern beb.  
    Sätern öde torp  
    Sätra, se Sätret Saknas  
    Sätret (?) torp  
    Sör-Boda, se Sör-Buane Saknas  
    Sör-Buane hmd  
    Sörby beb.  
    Sörby hmd  
    Sörgården, se Sör i gården beb.  
    Sörgärdet hmd  
    Sör i Grälsbyn, se Sydgrälsbyn Saknas  
    Sör i gården hmd  
    Sör i gården beb.  
    Sör i gården avs  
    Sör i stugan hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sör - Rök, se Där oppe och Där nere Saknas  
    Sörstugan, se Där sör beb.  
    Sörstugan, se Hultstorpet beb.  
    Sörtomten, se Där uppe beb.  
    Sörtomten, se Sör-Buane Saknas  
    Takene bebyggelse  
    Takene gård  
    Takene, Norra beb.  
    Takene, N. hmd  
    Takene, Södra beb.  
    Takene, S. hmd  
    Takenetorp, se Taktorpet, Östra o. Västra beb.  
    Takenetorpen torp  
    Taktorpet, Östra o. Västra beb.  
    Tegen bebyggelse  
    Tegen gård  
    Tegstorpen beb.  
    Tegstorpen torp  
    Tenmansstugan beb.  
    Tenoret beb.  
    Tenoret beb.  
    Tenvik bebyggelse  
    Tenvik gård  
    Tenvik gård  
    Tenvikstorpet, se Torpet Saknas  
    Tippen hmd  
    Titterud beb.  
    Tjolita bebyggelse  
    Tjärn, se Kjern Saknas  
    Tjärnet hmd  
    Tjärnet beb.  
    Tjärnet beb.  
    Tjärnet hmd  
    Tjärnsäter(n), se Kärn- beb.  
    Tobybråten beb.  
    Tobybråten hmd  
    Tobyn bebyggelse  
    Tobyn gård  
    Tokil bebyggelse  
    Tokil gård  
    Tokil gård  
    Tollersrud hmd  
    Tollersrud hemmansdelar  
    Tollersrud, Övre, Nedre hemmansdelar  
    Tomten, Västra, Östra., se Där Väste, Där Öste Saknas  
    Tomten, Västra, se Bartveten, Västra beb.  
    Tomten, Östra, se Bartveten, Östra beb.  
    Tomten, Norra, se Där nord beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten, Västra, se Gärdet beb.  
    Tomten, se Önnebyn beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Nedre Tomten, se Där framme Saknas  
    Övre Tomten, se Där framme Saknas  
    Tomten, Norra, se Nordfjällane beb.  
    Tomten, Södra, se Sydfjällane beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten, Nedre, Övre hemmansdelar  
    Tomten, Nedre, se Nerstugan beb.  
    Tomten, Södra, se Sydstugan beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten, Norra, Västra o. Östra beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tonerud f.d. hmd  
    Torgelsbyn bebyggelse  
    Torgelsbyn gård  
    Torgelsbyn gård  
    Torget beb.  
    Torget, V., S., Ö. hemmansdelar  
    Torget hemmansdelar  
    Torp hemmansdelar  
    Torpen hmd  
    Torpen område  
    Torpen, se Takenetorpen Saknas  
    Torpet, Södra, se Önnebyn beb.  
    Torpet, Bodatorpet hmd  
    Torpet, N., S. hemmansdelar  
    Torpet beb.  
    Torpet, Östra, se Torpet beb.  
    Torpet, Västra, Östra hemmansdelar  
    Torpet, se Holstorpet Saknas  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet, se Kållebodatorpen Saknas  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet, Västra beb.  
    Torpet, Östra beb.  
    Torpet, V., Ö., Mell. hemmansdelar  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet, V., Ö. öde torp  
    Torpet, Västra, se Där väst i torpet beb.  
    Torpet, Södra beb.  
    Torpet hemmansdelar  
    Torpet, Nedre, se Torpet, Södra beb.  
    Torpet, Östra beb.  
    Torpet, Övre, se Torpet, Östra beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet, Västra o. Östra, se Sumpartorp beb.  
    Torpet, V., Ö. hemmansdelar  
    Torsnäs, Norra beb.  
    Torsnäs, Södra beb.  
    Torsnäs, N., S. hemmansdelar  
    Toten beb.  
    Toten hmd  
    Tranhem bebyggelse  
    Tranhem, Norra beb.  
    Tranhem, Södra beb.  
    Tranhem gård  
    Tranhem torp  
    Transmyren beb.  
    Transmyren torp  
    Tretummerud hmd  
    Tretumret beb.  
    Trinterud soldattorp  
    Trollarehulta beb.  
    Trollhålet, se Trollarehulta beb.  
    Trollhålet (öde) torp  
    Trollön Saknas  
    Tronskasen beb.  
    Tronskasen, Nedre, Övre hemmansdelar  
    Trubberud soldattorp  
    Trubbyn bebyggelse  
    Trubbyn gård  
    Trädet, Västra beb.  
    Trådet, Östra beb.  
    »Trådet» backstuga  
    Trädet (!), se »Trådet» Saknas  
    Trädet beb.  
    Tugga lite öde torp  
    Tuggelite beb.  
    Tugga lite hmd  
    Tureberg, se Lunkerud beb.  
    Tureberg hmd  
    Tustebacken beb.  
    Tustebacken hmd  
    Tvengsmon, se Tvängsmon Saknas  
    Tvängsmon beb.  
    Tvängsmon öde hmd  
    Tyta beb.  
    Tytan hmd  
    Tytudden beb.  
    Tytudden el . Udden hmd  
    Tömte beb.  
    Tömte, Norra, se Kullen beb.  
    Tömte, Norra, se Mon beb  
    Tömte, N., S. hemmansdelar  
    Tömte, Nedre beb.  
    Tömte, Övre beb.  
    Tömte, Nedre, Övre hemmansdelar  
    Töresbyn, se 2 Grällsbyn Saknas  
    Töresbyn utjord  
    Uddarna beb.  
    Uddarna hmd  
    Uddarna beb.  
    Uddarna beb.  
    Uddarna öde torp  
    Uddebyn, Nedre beb.  
    Uddebyn, Övre beb.  
    Uddebyn hmd  
    Uddebyn, Norra beb.  
    Uddeholm, se Flymyren Saknas  
    Uddeholm beb.  
    Udden el. Tytudden hmd  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Udden hmd  
    Udden hmd  
    Udden beb.  
    Udden torp  
    Udden beb.  
    Udden hemmansdelar  
    Ulvemyren, N., S. hemmansdelar  
    Ungersrud beb.  
    Ungersrud hmd  
    Uppgården, se Upp i gården beb.  
    Upp i gården beb.  
    Upp i stugan beb.  
    Upp i stugan beb.  
    Upp i stugan beb.  
    Uppstugan, se Opp i stugan Saknas  
    Uppstugan, se Upp i stugan beb.  
    Uppstugan, se Upp i stugan beb.  
    Uppstugan beb.  
    Uppstugan beb.  
    Utsikten, se Anderssonskerud Saknas  
    Utängen bebyggelse  
    Utängen gård  
    Utängen, Norra beb.  
    Utängen, Västra beb.  
    Utängen, Östra beb.  
    Valemon torplägenhet  
    Vallen beb.  
    Vallen, N., S. hemmansdelar  
    Vassjökasen beb.  
    Vassjökas torp  
    Vassjötorpet, Västra beb.  
    Vassjötorpet, Östra beb.  
    Vassjötorpet torp  
    Vermetorpet torp  
    Vesletorpet förr torp  
    Vibäck, se Videbäck hmdr  
    Vibäck, se 1 Harnäs hmd  
    Videbäck gårdar  
    Vindland, N., S hmdr  
    Vin(n)land, Norra beb.  
    Vin(n)land, Södra beb.  
    Vinland?, se Vindland Saknas  
    Vrålotten beb.  
    Vrån beb.  
    Vrån småbruk  
    Vrängen backstuga  
    Vålkasen hmd  
    Vänden hmd  
    Västby beb.  
    Västerskog beb.  
    Västerskog hmd  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västgärdet beb.  
    Väst i gården beb.  
    Västra Tomten, se Där väste Saknas  
    Väststugan, se Där nere Saknas  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan el. Hörnet hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan stuga  
    Västtomten, se Där väste Saknas  
    Västtomten, se Väst i gården beb.  
    Västtomten hmd  
    Västtomten beb.  
    Västtomten hmd  
    Västtomten, se Där väst beb.  
    Västtomten, se Väststugan beb.  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten, Norra o. Södra, se Där väst beb.  
    Växeln lht  
    Västvik hmd  
    Ångdalen? beb.  
    Åsebyfors hlp  
    Åsebykvarnen beb.  
    Åsebyn bebyggelse  
    Åsebyn gård  
    Åsebystaden, se Staden Saknas  
    Åsebystan beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen öde torp  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen torp  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen, se Mellanås Saknas  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen f.d. hmd  
    Åsen ställe  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åserönningen, Ö. hemmansdelar  
    Åsmanstorpet soldattorp  
    Åviken beb.  
    Åviken hmd  
    Älgtån bebyggelse  
    Älgtån utj.  
    Älgtån, Nedre beb.  
    Älgtån, Övre beb.  
    Älgåna bebyggelse  
    Älgåna bebyggelse  
    Älmheden bebyggelse  
    Älmheden gård  
    Älmheden gård  
    Älven, Norra o. Södra beb.  
    Älven lht  
    Älvudden beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna, Norra beb.  
    Ängarna (Norra) f.d. hmd  
    Ängarna, Södra, se Ängarna beb.  
    Ängarna, se Ängen Saknas  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna hmd  
    Ängbråten beb.  
    Ängebråten rivet torp  
    Ängebråten torp  
    Ängebäcksbråten, se Ängebråten Saknas  
    Ängebäcksbråten beb.  
    Ängen, se Lövåsängen Saknas  
    Ängen, se Lillängen Saknas  
    Ängen åkrar, förr torp  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen lht  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängkasen, Västra beb.  
    Ängkasen, Östra beb.  
    Ängkasen, V., Ö. hemmansdelar  
    Ängkasen torp  
    Ängkasen beb.  
    Ängkasen hmd  
    Ängkasen torp  
    Ängkasen öde torp (skogsmark)  
    Ärtängen, se 1 Älgtån Saknas  
    Äskedalen bebyggelse  
    Äskedalen bebyggelse  
    Ögården förr hmd  
    Ölmheden, se Älmheden Saknas  
    Öna, se 1 Galteviken bebyggelse  
    Öna beb.  
    Öna Saknas  
    Önebyn hmdr  
    Önebyn hmdr  
    Önnebyn, se Önebyn Saknas  
    Önnebyn, se 2 Egenäs Saknas  
    Önnebyn beb.  
    Östantjärn beb.  
    Östan tjärnet torp  
    Öst i gården beb.  
    Öst i gården hmdr  
    Öststugan, se även Där öste Saknas  
    Öststugan l. Där öste hmd  
    Öststugan, se Jänkarestugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Östtomten hmd  
    Östvik soldattorp  
    Överste öde torp  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.