ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gillberga socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 336 Naturnamn : 372 Bebyggelsenamn : 884 Naturnamn : 273
Gillberga sn Alemyren myr Gillberga socken sn Gillberga socken förklaringar
Gillberga sn Annelund förr torp? Gillberga sn Gillberga socken förklaringar
Gillberga sn Arnäsudden udde gillbergaknapare inbyggarbeteckning Gillberga socken förklaringar
Gillberga sn Asperud terräng Gillbergaknaparna inbyggarbeteckning Saknas Saknas
Gillberga sn Aspsätersbron Saknas Saknas Saknas Aspbäcken, Lilla bäck
Gillberga sn Aspelfven älv Saknas Saknas Backetjärn tjärn
Gillberga sn Backetorpsgrundet Saknas Saknas Saknas Baggefället vägkrök
Gillberga sn /Se Backtjärn tjärn Gillberja knapar inbyggarbeteckning Barrlindsdalen gärde
Gillberga sn Barlinddalen ägomark Anneberg hmd Björnöfjorden vik
Gillberga sn Barrlindsdalen Saknas /Se Annelund lht Björnöfjället berg
Gillberga sn Barrlindsdalen plats /Se Annelund torp Björnöflagan, se Björnöfjorden vik
Gillberga sn Barrlindsdalen dal /Se Aspere, se Asperud Saknas Björnömossen mosse
Gillberga sn Barrlindsdalen plats /Se Asperud stuga Björnön ö
Gillberga sn Barrlindsdalen plats /Se Asphagen stuga Björnön ö
Gillberga sn sn Bergholmen skogsholme Aspsäter (gd) by Björnön ö
Gillberga sn Biornes fiord, se Björnöflagan sjö Aspsäter, Norra bebyggelse Björnöfjorden del av sjö
Gillberga sn Biörnas Fiärd, se Björnöflagan sjö Aspsäter, Södra bebyggelse Bockstjärnet tjärn /Se
Gillberga sn Biörne-Fiolen, se Björnöflagan del av fjord Backa by Bockstjärnet tjärn /Se
Gillberga sn Björneborg f. torp? Backadalarna hmd Botungen sjö
Gillberga sn Björneflon, Björnöflagan del av fjord /Se Backetorp bebyggelse Botungen sjö
Gillberga sn Björnfjolen, Björnöflagan del av fjord /Se Backfälterud lht Boxtjärn tjärn
Gillberga sn Björnöfjolen sjö Barlindalen lht Bruksbacken backe
Gillberga sn Björnöfjorden sjö Barrlindsdalen torp Bråtet äga
Gillberga sn Björnöfjorden sjö Barrlindsdalen, se Barlindsdalen Saknas Brännbergshöjden berg
Gillberga sn Björnöfjället berg Barrlindsdalen torp Brännbergshöjden höjd
Gillberga sn Björnöfjället höjd Barrlindsdalen torp Brännviken vik
Gillberga sn Björnöflagan sjö Basta torp Bråtarna (hag), äga
Gillberga sn Björnöflagan del av fjord Berget hmd Bränseln skogstrakt
Gillberga sn Björnöflagan sjö Berget torp Bytjärn tjärn
Gillberga sn Björnöflagan sjö Berget riven lht Bytjärnet tjärn
Gillberga sn /Se Björnöflagan sjö Berget riven lht Byån å
Gilbergha sn Björnöflagan del av fjord /Se Berget lht Byälven älv
Gillberga sn Björnömossen mosse Bjurströmmerud, se Bjurströmsrud Saknas Byälven älv
Gillberga sn Björnömossen, Västra mosse Bjurströmsrud lht Bäckbron bro
Gillberga sn /Se Björnömossen, Östra mosse Björkerud torp Bässedrågen nedfartsväg
Gillberga sn Björnömossen, Östra mosse Björkerud rivet torp Dalstjärnet tjärn
Gillberga sn Björnön ö Björklund torp Degelmossen mosse
Gillberga sn Björnön ö Björklund riven lht Delebäcken bäck
Gillberg sn o. hd Björnön ö Björkvik torp Dolpan tjärn
Gillberga sn Björnön ö Björndalen torp Dolpan tjärn
Gillberga socken sn Björnön ö Björneborg torp Domåsberget berg
Gillberga sn Björnön ö Björneborg torp Dölpa, se Främre tjärn Saknas
Gillberga sn Blixtfältåsen ås Björnklam riven lht Ekmossen mosse
Gillberga sn Bodalen dal Björnklammen, se Björnklam Saknas Fogdekasan berg
Gillberga sn Bondängen terräng Björnö hgd Fogdekasebacken backe
Gillberga sn *Borgviksfjället höjd Björnö bebyggelse Fogdekasebacken backe
Gillberga sn Botungen sjö Björnöklam Saknas Främre tjärn tjärn
Gillberga sn Botungen sjö Blankåsen torp Furuholmarna öar
Gillberga sn o. by Botungen sjö /Se Blixbol bebyggelse Fyxnäshöjden höjd
Gillberga sn Botungen sjö /Se Blixbol by /Se Fågelåsen höjd
Gillberga sn o. by Botungen sjö /Se Blixbol by Gamla landsvägen väg
Gillberga sn Boxtjärn tjärn Blå porten arbetarbostad Gillbergamossen mosse
Gillberga sn /Se Bråten skogsmark Bocktjärnsbråten Saknas /Se Gillbergasjön sjö
Gillberga sn /Se Brännaviken vik Bohultet avs, f.d. soldattorp Gillbergamossen mosse
Gillberga sn /Se Burvik Saknas Bohultet avs, f.d. soldattorp Gillberg(s)flagan sjö
Alavik, se Älvvik gd Buskerud terräng Bondängen riven stuga Gillbergsön ö
Aspsäter by el. gd Byfjället berg Borgstugan hmd Glafsfjorden sjö
Aspsäter by Byfjället berg Bostället f.d. soldattorp Glafsfjorden fjord
Aspsäter by Bymossen mosse Bottenviken torp Glafsfjorden sjö
Aspsäter gård Bytjärn sjö Bottenviken Saknas /Se Gorr-, se Går- Saknas
Aspsäter gd Bytjärnet torrlagd tjärn Bottviken, se Bottenviken Saknas Gorrtjärnet tjärn
Aspsäter gård Byälven älv Boxholm torp Grandrågen dal
Aspsäter by Byälven å Bottenviken torp Grantjärnet, Norra tjärn
Aspesäther Saknas Byälven bäck Boxholm rivet torp Grantjärnet, Södra tjärn
Aspsäter by Bårwijks Fiåldh, se *Borgviksfjället höjd Boxtjärnsbråten = Höljmansrud lht Gravhöjden höjd
Aspsäter gård Bässedalen terräng Brobacken hmd Grundskär ö
Aspsäter gd Bässedalsbäcken bäck Brundsberg riven lht Gruvhöjden höjd
Aspsäter gd /Se Bässemossen mosse Brunsberg torp Grävlingedrågen sänka
Backa Saknas Dalfjället berg Brunnen fd brunnsanstalt Gårdsjöhöjden höjd
?Backa gårdar Dalgärdet ägomark Brustorp torp Gårdsjön sjö
Backa by Dalkarlshagen hage Brustorp torp Gårdsjön sjö
?Backa gd:ar Degermossen mosse Bråtarna lht Gårdsjösjön sjö
Björnö hg Dejehaget terräng Bråten torp Gårdsviksfjället berg
Björnö hrgd Deldalsbäcken bäck Bråten, se Bråtarna Saknas Gårdsviksmossen mosse
Biærnhede Saknas Delebäcken bäck Bråten lht Gårdsviksviken vik
Björnö gd Dolpan tjärn Bråten, Nedre hmd Går tjärn tjärn
Björnö hg Dolpan tjärn Bråten, Övre hmd Gäddtjärn tjärn
Bierneedh Saknas Domåsen ås Bråte, Stora lht Gästgivaråsen ås
Bierneedh Saknas Dulpan vattensamling /Se Bränna gd Görtjärn tjärn
Björnö gd Dämmtjärn tjärn Bränna lht Hagabäcken bäck
Björnö säteri Dölpan sjö /Se Burken lht Halentjärn tjärn
Björnö hrgd Dölpan tjärn /Se Burken lht Hampelyckedalen dalgång
Björnö hg Dölpan tjärn /Se Buskerud torp Hampelyckedalen dalgång
Björnö hrgd Edsviken ägomark Buskerud torp Holmtjärn tjärn
Björne gård (?) /Se Ekmon terräng Byggningen hmd Holmtjärn tjärn
Björne by /Se Ekviken vik Byggningen hmd Holmtjärn tjärn
Blisbolet Saknas Eriksberg förr torp? Bynningen, se Byggningen Saknas Holterudstjärn tjärn
Blixbol gd Fallet f. torp? Byggningen hmd Hopgärdet gärde
Blixbol gd /Se Finskas hål tjärn /Se Byggningen hmd Hoppgärdet gärde
Blixbol gd /Se Flackbäcken bäck Byggningen hmd Hultbackarna backar
Byn gd Fogdekasen terräng Byn by Hulten skogstrakt
Byn by Fryksdalen terräng Byn bebyggelse Hyningen, se Höningssjön sjö
Byn by Främre Tjärn sjö Byn hmd Hyningen, se Höningssjön Saknas
Byn by? Främretjärn tjärn Bynningen, se Byggningen Saknas Häljebolsmossen mosse
Dalarne förr bebyggelse? Furuholmen, Östra holme Bynningen, se Byggningen Saknas Häljebolstjärn, se Mellantjärn tjärn
Ekeberg gd? Gillberga brunn Saknas Bynningen, se Byggningen Saknas Häljebolstjärn, Främre Saknas
Emilsdal vrk Gillberga Brunn brunn Byggningen hmd Häljebolsåsen ås
Esketan gd *Gillbergafjällen berg Byggningen hmd Hällsbäckssjön sjö
Eskistada, se Äsketan gd Gillbergamossen mosse Bäcken torp Hällsbäckssjön sjö
Eskistada Saknas Gillbergasjön sjö Bäckrönningen hmd Högsäterhålet fördjupning
Finnerud by /Se Gillbergasjön sjö Bösket hmn Höjden höjd
Fyxnäs by Gillbergasjön sjö Bösket, se Åsebösket bebyggelse Höningssjön sjö
Fyksnäs Saknas Gillberga elf älv Dalarna torp Höningssjön sjö
Fyxnäs by Gillberga elf älv Dalarna torp Högsäterskullen ättehög
Fyksnäs by Gillbergaälven älv /Se Dalarne, se Backadalarna Saknas Hössåsfjället berg
Fyksnäs by Gillbergaön halvö Dalarne, se Dalarna Saknas Hösåsfjället, se Hösåsknatten berg
Galtebol Saknas *Gillbergsfjället bergshöjd Dalen bebyggelse Hösås Knarten berg
Galtebol by Gillbergsfjället fjäll Dalen rivet torp Hösåsknatten berg
Galtebol by Gillbergsgrundet grund Dambråten lht Igeltjärn tjärn
Galtebol by Gillbergsgrundet Saknas Dammbacken hmd Jonserudsgärdet gärde
Gillberga by, sn Grantjärn, Norra tjärn Dammbråten, se Dambråten Saknas Kackerudsmossen mosse
Gillberga by Grantjärn, Södra tjärn Dele, se Delet Saknas Kackerudsån å
Gillberga by? Graveåsen ås Dele, se Delet Saknas Kallkällbacken backe
Gillberga by Gravhöjden höjd Delebäcken torp Kalvhagen hage
Gillberga by Grenerud terräng Delebäcken f.d. torp Kaniken skogstrakt
Gillberga by Gråmyren myr Delebäcken riven lht Kattviken vik
Gildhberga Saknas Gräsbråten ägomark Delet lht:r Kekerudsgärdet gärde
Gillberga by Gubbero f. torp? Delet lht:er Kikbacken backe
Gillberga by Gunnerud terräng Delet lht Kilsholmen holme
Gillberga förr sätesgård, nu by /Se Gunnerudsmyren myr Domässtugan torp Klarekällan källa
Gillberga by /Se Gågnamyren myr Drafikerud hmd Klingerhöjden höjd
Gillberga gård, prästgård /Se Gårdsjöhöjden höjd Drafikerud torp Klingerudshöjden höjd
Granbäck by Gårdsjön sjö Dundra torp Klypåsen ås
Granbäck gd Gårdsjön sjö Dundra torp Knatten, se Hösåsknatten berg
Granbäck by Gårdsjön sjö Dämma torp Knatten, se Hössåsfjället berg
Granbäck by Gårdsjöviken vik Dämma torp Kolbott(en) kolbotten
Granbäck Saknas Gårdsviksfjället höjd o. triangelpunkt Dämman torp Kolferåsen ås
Granbäck by? Gårdsviksmossen mosse Dännevis torp Kolferåsen ås
Granbäck by Gårtjärn tjärn Dännevis lht Kolåsen ås
Granbäck by Gårtjärn tjärn Där norr hmd Kopinan åker
Granbäck by Gårtjärn, Lilla tjärn Edsviken bebyggelse Korphöjden höjd
Granbäck gård /Se Gäddtjärn sjö Edsviken torp Krokvattnet tjärn
Gårdsjö gd Görerud terräng Edsviken torp Krokvattnet sjö
Gålsjö gd Hagnäset fornlämning Eka hmd Kulleberget berg
Gårdsjöbråten ödegård? Hammarsmossen mosse Ekeberg gd Kullegärdet äga
Gårdsvik Saknas Helgmanrud terräng Ekeberg bebyggelse Kvarnbäcken å
Gårdsvik by Herrestad ägomark Eken hmd Kyrkflackan gärde
Haga klockarbost. /Se Herrkullen kulle Eliselund, se Liselund torp Kägglasbacken backe
Haga klockareboställe /Se Holmtjärn tjärn Eliserud hmd Källåsbäcken å
Hasslerud by Holmtjärn tjärn Elisrud hmd Källåsmossen mosse
Hasslerud by Holmtjärn tjärn Enenkullen, se Enkullen Saknas Käringbråten hygge
Hult gd Hynningen, nuv Höningssjön sjö /Se Enkullen hmd Ladugårdsgärdet äga
Hult gd Hynningen sjö /Se Enkullen hmd Lekserud gärde
Hult gd Hytteklätten höjd Eriksberg lht Lerkran glänta
Häljebol by Hålmossen mosse Eriksberg torp Lill-Värmeln Saknas
Häljebol gd Häljebolsmossen mosse Faktorerud f.d. lht Lillmossen mosse
Häljebol gård Hällemyren myr Faktorerud torp Lilltjärn tjärn
Häljebol by Hällsbäckesjön sjö Faktuserud lht Lilltjärn tjärn
Häljebol by? Hällsbäckssjön sjö Falla lht Lillälven älv
?Hälgebol by Hästhaget terräng Fallet torp Lillälven älv
Häljebol Saknas Högmossen mosse Fastigheten lht Lillängsmossen mosse
Häljebol by Högsätersgrundet Saknas Fintan lht Lillön, se Grundskär ö
Häljebol by Högsäterselfven älv Fiskerud torp Lindalsmossen mosse
Häljebol by Högåsen terräng Fiskerud torp Loverhöjden höjd
Häljebol by /Se Högåsen ås Flackåsen, se Flaxåsen Saknas Lundladan lada
Häljebol by /Se Höjdemyren myr Flaxåsen lht Lusthusudden udde
Häljebol by /Se Höjden höjd? Framgården hmd Långgärdet äga
Hällsbäck hmn Hökeströmmen älv Framgården hmd Långhalen sjö
Hällsbäck hg Hökeströmmen älv Framgården hmd Långhalen, Nedre sjö
Hällsbäck hg Höningen sjö Framgården hmd Långhalen, Övre sjö
Hällsbäck säteri Höningen sjö /Se Fridhagen lht Lötängen lastplats
Hällsbäck hg Höningen sjö /Se Fridhem torp Lövbergsudden udde
Hällsbäck säteri Hörnmossen mosse Fridhem lht Lövön ö
Hällsbäck hrgd Hösåsfjället berg Fryksdalen torp Magnebybäcken bäck
Hällebäck hrgd Igeltjärn tjärn Fryksdalen torp Magnebyviken vik
Hällsbäck gård /Se Insjön del av sjö Fyksnäs by Mastemyren myr
Högsäter Saknas Jordbrudalen dal Fyksnäs bebyggelse Mellantjärn tjärn
Högsäter Saknas Kackerudsmossen mosse Fyksnäs, Södra hmd Mellantjärn tjärn
Högsäter, Norra och Södra byar Kajlansåsen skogsås /Se Fyxnäs, Södra, se Fyksnäs, södra Saknas Mellanån å
Söre Högzätter Saknas Kanikekullen Saknas Fågelmyren, se Fågelåsen torp Moserud gärde
Högsäter by Kaniken skogstrakt Fågelåsen torp Moserudsgärdet gärde
Högsäter by Kerstisås ås Fågelåsen rivet torp Mossen åkerteg
Högsäter by Kilsåsen ås Fälla, se Falla Saknas Myrbackethärn tjärn
Högsäter, N:a o. S:a byar /Se Kirplamm tjärn /Se Fället hmd Myrbacktjärn tjärn
Hössås Saknas Kirvelamm tjärn /Se Fället hmd Myren äga
Hösås gd Kirvelammstjärn, se Kirvelamm tjärn Färjstugan lht Märrebråten äng
Hörsås by Kisterudsudden udde Fälterud f.d soldattorp Märretjärnet tjärn
Hösås gd /Se Klingerhöjden höjd o. triangelpunkt Galtebol by Märrtjärn tjärn
Katelebacka Saknas Klinten terräng Galtebol bebyggelse Nordängen åker
Kisterud Saknas Knutsskallen Saknas Gamla posten f.d. postkontor Notboholmen holme
Kisterud gd Kolsätersälven, se Lillälven älv Gammalberget hmd Notboholmen holme
Klockaregården Saknas Komyren myr Gammal-Kisterud torp Orrmossen mosse
Kristerud förr hus? Kopinan terräng Gatan hmd Oturen äng
Kiællabakka, se Kättebacka hmn Korstallen tall? Gillbergamossen Saknas /Se Peckalång tjärn /Se
Kiællobacka, se Kätebacka gd Krokvattnet tjärn Gillstenerud torp Pickalong tjärn
Kiællobakka Saknas Kulpeckerud terräng Gillstenerud lht Pickalong tjärn
Kiællobakka, se Kättebacka by Kungshögen fornlämning Gilspesserud(?) lht Prästbolsön ö /Se
Källås Saknas Kungshögen fornlämning Gladerud f.d soldattorp Prästgårdsön, se Gillbergsön ö
Källås by Kyrkbråten skogsmark Gladerud torp Ramserudshöjden höjd
Kiellås Saknas *Kyrkeäng Saknas Gorud, se Görud torp Ramstjärn tjärn
Kiærra försvunnen gård Källmossen mosse Gorud, se Görud lht Rolfskistan hällekista
*Kärra gd? Käringebråtetjärn tjärn Gorud hmd Rolfskistan, se Rållskistan fornlämningar /Se
[Kärrö] gård Kärringhoppen höjd? Gorud hmd Råbäcken bäck
*Kärrö Saknas Käringtjärnet tjärn Gramyren, se Gråmyren Saknas Rådasjön tjärn
Kättebacka hmn Lillmossen mosse Granbäck by /Se Rådasjön, se Dalstjärnet tjärn
Kättebacka Saknas Lilltjärn sjö Granbäck by Rådaån å
Kättslebacka by Lilltjärn tjärn Granbäck bebyggelse Rållskistan fornlämningar /Se
Kättebacka by Lilltjärn tjärn Grandalen torp Rödmyren äga
Linddalen förr bebyggelse? Lillälven å Grandalen stuga Rörholmen holme
Låfftarid Saknas Lillälven älv /Se Granvik torp Rörmossen mosse
Magnebyn by Lillängsmossen mosse Granvik rivet torp Sandbacken äng
Magnebyn Saknas Limossen mosse Gravarna hmd Sandhagarna gärden
Magnebyn by Linddalsmossen mosse Gravarna hmd Sandsjön sjö
Magnebyn by Linnarsnäs Saknas Gravhöjden hmd Sandviken vik
Magnebyn by /Se Lobrännan terräng Gravmyren torp Sandånsmossen mosse
Martensrudh försvunnen gård Loklätten höjd Gravmyren torp Sandånsälven älv
*Martensrud gd? Loverhöjden höjd Gravmyren rivet torp Sandåsen ås
Mellerud f. torp? Lundabäcken bäck Grenerud rivet torp Sannånemossen mosse
Myötach Saknas Lusthusberget berg Grenerud lht Sarvtjärn tjärn
Myötach Saknas Lusthusudden udde Grenerud lht Sarvtjärn tjärn
Mjöttan gd Lystjärnet tjärn /Se Grenerud hmd Simonskogen skog
Mjöttan gd /Se Långamyr myr Grinden tre stugor Skogsmossen mosse
Mjöttan gård /Se Långemyr myr Grinden lht Skokebäcken, se Hagabäcken bäck
Mon Saknas Långemyren myr Grunnerud Saknas Skomperudsbäcken å
Mon gd Nedre Långhalm sjö Gråmyren f.d. torp Smedbymossen mosse
Mon by Öfre Långhaln sjö Grönbergerud hmd Smedjegärdet äga
Månglebyn, se Magnebyn by Långhalen, Nedre sjö Gröningerud hmd Smättan gärde
Månglebyn Saknas Långhalen, Övre sjö Gröningerud hmd Smättan gärde
Mårtensrud, se även Martensrud Saknas Långhalen, Nedre o. Övre sjöar /Se Grönlund, se Eriksberg Saknas Smättebråten hygge
[Mårtensrud] Saknas Långhalsen, Övre o. Nedre sjöar /Se Gubbero torp Soryggen ö
[Mårtensryd] Saknas Långhaln, Ö:e o. N:e sjöar /Se Gubbero, se Gubberud Saknas Spässtjärn tjärn
*Mårtensryd Saknas Lämåsen ås Gubberud torp Spässtjärn, Lilla tjärn
Nedrebyn Saknas Lövmyren myr Guldbäcken torp Spässtjärn, Stora tjärn
Nysäter gd Lövön ö Gunnerud bebyggelse Spässtjärnet, stora, se Märretjärnet tjärn
Nysäter Saknas Marrsvultan sank mark Gustavsberg torp Stavtjärnet tjärn
Nysäter gd Mastmyren myr Gustavsberg lht Stavtjärn, Stora tjärn
Nysäter gd Mellantjärn sjö Gårdfälterud f.d soldattorp Stenbräckan backe
Nysäter gd /Se Mellantjärn tjärn Gårdsbråten, se Gårdsjöbråten Saknas Stordiket bäck
Närbyn gd Mjöttaviken vik Gårdsjö by Stordiket dike
?Odenstad hg Mofikerud terräng Gårdsjö bebyggelse Storklätten berg
Odenstad hg Morgonmyren myr Gårdsjöbråten torp Storklättskullen, se Storklätten berg
Odenstad hrgd Morsängen terräng Gårdsvik by Stormossen mosse
Odenstad by Moviken vik Gårdsvik bebyggelse Storviken vik
Odenstad hg Multan ö Gårdsvik by /Se Storön, se Björnön ö
Odenstad gd Myrbackstjärn tjärn Gåsbilerud, se Gåsbiterud Saknas Storön åker
Odenstad herrg Myrås, Norra terräng Gåsbiterud lht Sundtjärn tjärn
Odenstad gd Myrås, Södra terräng Gåsbiterud lht Sundtjärnet tjärn
Onstad säteri Målgårdsgrundet Saknas Gärdebråten torp Svantjärn tjärn
Odenstad Saknas Märrfödan tjärn Gärdebråten lht Svantjärn tjärn
Onssda Saknas Nickerud terräng Gärdet hmd Svarttjärn tjärn
Odenstad herrgård Nolmansåsen ås Gärdet hmd Svenserud gärde
Odenstad hrgd Nordstugemossen mosse Gärdet hmd Svenserudsgärdet gärde
Odenstad gd /Se Noret sund Gärdet hmd Svinrygen ö
Odenstad herrgård /Se Norlinsåsen ås Gärdet hmd Svinryggen ö
Odenstad gd /Se Norlinsåsen ås Gärdet hmd Säljkullgärdet äga
Odenstad gård /Se Norshöjden höjd Gärdet hmd Södrasjön sjö
Odenstad gd /Se Notbodholmen holme Gärdet hmd Södra sjön sjö
Prästgården khbost. /Se Notboholmen ö /Se Gölspölserud torp Takeneåsen ås
Prästgården khbost. /Se *Nusätersbron landsvägsbro Gölspölserud, se Gilspesserud Saknas Tallebäcken bäck
Prästgården khbost. /Se *Nusätersbron bro Gör(er)ud torp Torpsbron bro
Prästgården Saknas Nyborg terräng Görerud, Övre hmd Torpsbrunnen källa
Prästkvarnen förr kvarn å khbost /Se Nybyggerudsåsen ås Görud lht Torpsbäcken å
Prästkvarnen förr kvarn /Se Nymanskerud terräng Haga, se Klockarestommen bebyggelse Torpsån å
Ragnilsbol Saknas Nysätersbro bro Haga lht Torpsälven älv
?Ragnilsbol Saknas Nysätersbron Saknas Haga f.d. klockarbost. Torvströmossen mosse
Ramserud gd /Se Nysätersbro bro /Se Hagaberg lht Tvättberget tvättställe
Rolfsby Saknas Nysätersgrundet Saknas Hagalund torp Uddevallsgärdet äga
Rotvik Saknas Nysäterängarna mossmark Hagbråten torp Ulvebogen tjärn
Råda gård Olofs källa Saknas Hagbråten skolhus o. arbetarbostad Ulverudstjärnet tjärn
Råda gd Orrmossen mosse Hagen hmd Ulverudstjärnet tjärn
Råda gd Orrmossen mosse Hagen hmd Vargsjön sjö
Råda gd Orråsen ås Hagen hmd Vargsjön sjö
Råda gd? Pickalång tjärn Hagen hmd Villåsen berg
Råda gård Porsmyren myr Hagen hmd Vitmossen mosse
Råda jordbrukslägenheter *Prästängen, se Åsängen förr äng Hagen hmd Väckestjärn, se Råbäcken tjärn
Råda gd? Pulsbäcken bäck Hagen hmd Vänern åker
Råda gd Pulsmossen mosse Hagen lht Värmeln sjö
Råda gd /Se Ramtjärnshöjden höjd Haget, se Sjövik Saknas Värmeln, Lilla sjö
Råda gård /Se Rolfsbolsåsen ås Haget lht Väststugan gärde
Røriksby försvunnen gård Rollsa terräng Hagetorp, se Hagtorp torp Ån å
*Röriksby gd? Rosendal terräng Haglyckan hmd Äggesten viloplats
*Röriksby Saknas Rotungen sjö Hagstugan riven lht Älvviksvika vik
Sandbol förr komm.bost /Se Rådasjön sjö Hagtorp torp Ängbråten äga
Sandbol förr komm.bost /Se Rådatjärn sjö Haltaka, Lilla hmd  
Sandbol gd Rådatjärn sjö /Se Haltaka, Stora hmd  
Sandbol gd Rågdalsberget berg Hammar by  
Skepplanda Saknas Rågmyren myr Hammar bebyggelse  
Skepplanda gård Rönningen terräng Hammarängen Saknas  
Skiplanda Saknas Rönningshöjden höjd Hammarängen torp  
Skepplanda gd Rönningsåsen höjd o. triangelpunkt Harängen hmd  
Skepplanda gd /Se Rörholmen holme Harängen hmd  
Skogh Saknas Rösberget berg o. triangelpunkt Harängen hmd  
Skog by Rösmossen mosse Hasselgärdet hmd  
Skog by? Sandbäcksudden udde Hasselhögen hmd  
Skog by Sandsjön sjö Hasselhögen lht  
Skogshyddan förr stuga? Sandsjön sjö Hasslerud by  
Skomakargruvan gruva Sandån å Hasslerud bebyggelse  
Skottan beb /Se Sandånaflagan vik Henrikerud torp  
Skomperud by Sandånamossen mosse Henriksdal torp  
Skumperud by /Se Sankt Olofs källa Saknas Herrestad torp  
Skumperud gd /Se Sankt Olofs källa fornminne Herrstad torp  
Skäggebol gd Sannerud f. torp? Hjärtebråten lht  
Skäggebol gd /Se Sarvtjärn tjärn Hjärtebråten lht  
Skäggebol gd /Se Sillbergsrud terräng Holmen torp  
Speke by Skepplanda ägomark Holmen, Lille riven lht  
Stenarsbol Saknas Skoga fiell, se Byfjället berg Holmen, Stora rivet torp  
Stenarsbol gd Skogsdalsbäcken bäck Hoppet torp  
Stenarsbol by Skomfälterud ägomark Hoppet lht  
Stenarsbol Saknas /Se Skotten sten? Hovstetterud hmd  
Söpple gd /Se Skottudden udde Hult bebyggelse  
Takene gård Skraggerud terräng Hulte torp  
Takene gård /Se Smedbymossen mosse Hultet hmd  
Torp torp Småholmarna holmar Hult, Nedra torp  
Torp Saknas Småmyren myr Hult, Övra arrendegd  
?Tåken Saknas Lilla Spesstjärn sjö Hultet torp  
Vestby Saknas Spesstjärn, Lilla tjärn Hunnerud torp  
Väsby gd /Se Stora Spesstjärn sjö Hunnerud lht  
Åsen by Spesstjärn, Stora tjärn Hussebacken stuga  
Åsen by /Se Spesstjärnsbäcken bäck Hvilan, se Vilan Saknas  
Älvvik gd Spjutbanemyren myr Hyddan hmd  
Alawijk Saknas Stapeln skogsområde Huddan torp  
Älvvik by /Se Staftjärn sjö Hyddan torp  
Älvvik by /Se Stavtjärn, Stora tjärn Hyn hmd  
Äsketan gd Stenhagsmossen mosse Hålan hmd  
Äsketan gård /Se *Stenkista gränsmärke Häggsten lht  
Äsketan gd /Se Storklätten berg o. triangelpunkt Häggstena torp  
Äsketan gård /Se Stormossen mosse Häggstena, se Häggsten Saknas  
Äsketan gd /Se Stormossen mosse Häljebol by  
Ökna Saknas Storängsudden udde Häljebol bebyggelse  
Ökne by Storängsviken vik Häljerud lht  
Ökne by Storön ö Saknas torp  
Ökne by Storön ö Häljmansrud, se Boxtjärnsbråten Saknas  
Ökne by Storön ö Hällsbäck hrgd  
Ökne by Sundtjärn tjärn Hällsbäck bebyggelse  
Ökne by Sundtjärn, Lilla tjärn Högbergstorpet gd, soldattorp  
Ökne gd:ar Suserud terräng Högbergstorpet f.d soldattorp  
Ökne Saknas Svantjärn tjärn Högen hmd  
Ökne by Svartensberg terräng Höglund, se Höglunda Saknas  
Öckned Saknas Svarttjärn tjärn Höglunda hmd  
Ökne by Svinabäcken bäck Höglunda lht  
Ökne hg o. by Svinryggen ö Höglunda torp?  
Ökne by Svinrönningen ägomark Höglunda torp  
Ökne by Sågen terräng Höglunda hmd  
Ökne by Sågholmen holme Högsäter by  
Ökne by /Se Södrasjön sjö Högsäter, Norra bebyggelse  
Ökne poststation /Se Söpplanemossen mosse Högsäter, Södra bebyggelse  
  Takene skogsmark Högsäter gd  
  Talludden udde Högsäterskullen kulle m. ättehögar  
  Tjuvbottenmyren myr Högsäter, Södra hmd  
  Tjärsviken vik Högåsen torp  
  Torps brunn källa Högåsen torp  
  Trapphöjden höjd Högärdet hmd  
  Trollhätteberget berg Höjden torp  
  Ulvedrågen terräng Höjden lht  
  Ulverudstjärnet tjärn Höjden torp?  
  Ulverudsängen terräng Höjden lht  
  Utsiktsberget berg Hössås by  
  Vargsjön sjö Hösås bebyggelse  
  Vargsjön sjö Ilstena, se Gillstenerud torp  
  Vargsjön sjö Ilstena, se Gillstenerud Saknas  
  Vråna terräng Instugan hmd  
  Vålbråten förr ägomark Instugan hmd  
  Väckelstjärnet tjärn Jeppemyren, se Fågelåsen torp  
  Väckelstjärnet del av sjö Jonserud torp  
  Väckelstjärnet del av sjö Jonserud riven lht  
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar ?Jorstorpet Saknas /Se  
  Värmeln, Lilla sjö Jönsstugan hmd  
  Värmeln sjö /Se Jönsstugan hmd  
  Åsdalen terräng Jöns´ älvvik hmd  
  Åsebösket förr torp Kackerud hmn  
  Åsen ås Kackerud bebyggelse  
  *Åsängen förr äng /Se Kackerud torp  
  *Åsängen el. Åstången förr äng /Se Kalvhagen hmd  
  Åtorpsälven bäck Kalvhagen hmd  
  Älgmyren myr Kampekron lht  
  Ängen skogsmark Kampkrogen, se Mon Saknas  
  Ängtorp ägomark Kappen torp  
  Ölkytan sjö /Se Kappen stuga  
  Öna, se Storön ö Karlberg torp  
  Öna, se Storön ö Karlberg, se Tömte Saknas  
  Örtitan tjärn Karlberg lht  
  Östiviken vik Karlberg rivet torp  
    Karlsudde lht  
    Katterud hmd  
    Katterud gd  
    Kik by  
    Kik bebyggelse  
    Kiksholm avs  
    Kilsbäcken torp  
    Kilsbäcken f.d soldattorp  
    Kisterud hgd  
    Kisterud bebyggelse  
    Kisterudsrönningen Saknas /Se  
    Kisterudsrönningen torp  
    Kittelsbacka, se Kättebacka bebyggelse  
    Klinten torp  
    Klinten torp  
    Klippan hmd  
    Klippan avs. lht  
    Klockarestommen bebyggelse  
    Klövsten torp  
    Klövsten torp  
    Klövsten lht  
    Koholmen torp  
    Koholmen lht  
    Kohultet lht  
    Kopperud lht  
    Kroken torp  
    Krokmyren hmd  
    Krongården, se 2 Ökne bebyggelse  
    Krongården km  
    Kropperud hmd  
    Kullen torp  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen lht  
    Kullen hmd  
    Kullen lht  
    Kullen lht  
    Kullen stugor  
    Kulpeckerud torp  
    Kvisterud f.d. stuga  
    Kvisterud torp  
    Kyrkstegen hmd  
    Kålsäter, Nedre, se Kålsäterud bruk  
    Kägglasbacken hmd  
    Kägglasberget [?], se Tjärgravsberget Saknas  
    Käglasbacken, se Tjärgravsberget Saknas  
    Källbergstorpet hmd  
    Källås by  
    Källås bebyggelse  
    Källåstorp bebyggelse  
    Källåstorpet hmd  
    Käringbråten lht  
    Käringbråten lht  
    Kärsviken torp  
    Kättebacka by  
    Kättebacka bebyggelse  
    Lennartsnäs lht  
    Lerbråten hmd  
    Liljebäck torp  
    Liljebäck lht  
    Lillbacka hmd  
    Lillberget hmd  
    Lillholmen, se Holmen, Lille Saknas  
    Lillmyren, se Myren, Lilla Saknas  
    Lillspeke hmd  
    Lilltakene lht  
    Lillängen lht  
    Lindalen torp  
    Lindalen torp  
    Lindesnäs, se Lennartsnäs torp  
    Lindesnäs, se Lennartsnäs Saknas  
    Linnarsnäs, se Lennartsnäs Saknas  
    Liselund torp  
    Lobränna torp  
    Lobränna lht  
    Lofterud bebyggelse  
    Loviselund avs, lht  
    Lugnet torp  
    Lugnet torp  
    Lund torp  
    Lunden gd  
    Lustigkullen torp  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckebo avs, lht  
    Lyserud stuga  
    Låglunda hmd  
    Låglunda hmd  
    Låglunda hmd  
    Lönnskogen avs  
    ?Lövbergsudden Saknas /Se  
    Lövenborg avs. lht  
    Löverud torp  
    Löverud torp  
    Löverud torp  
    Löverud lht  
    Lövhaget riven lht  
    Lövudden torp  
    Lövudden riven lht  
    Lövåsen hmd  
    Magnebyn by  
    Magnebyn bebyggelse  
    Manen? f.d. soldattorp  
    Manen torp  
    Marbergerud torp  
    Marekullen hmd  
    Marekullen hmd  
    Marieberg arrendegd  
    Marielund avs, lht  
    Mellangården hmd  
    Mellanstugan, se Sandbäcken Saknas  
    Mellantjärnet torp  
    Mellantjärnet Saknas /Se  
    Mellerud gd  
    Mellerud torp  
    Mjöttan bebyggelse  
    Mofikerud hmd  
    Mofikerud hmd  
    Molnerud hmd  
    Mon by  
    Mon bebyggelse  
    Mon marknadsplats  
    Mon stuga  
    Mon, Norra hmd  
    Mon, Södra hmd  
    Morsängen, se Mossängen Saknas  
    Moserud riven lht  
    Mossängen gd?  
    Mossängen lht?  
    Motorp torp  
    Motorpet torp  
    Myrbacken torp  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myren torp  
    Myren, se Högåsen Saknas  
    Myren stuga  
    Myren, Lilla lht  
    Myrås lht  
    Myrås torp  
    Myrås, se Raktaska Saknas  
    Månerud hmd  
    Mölnerud by  
    Mölnerud bebyggelse  
    Nerstugan hmd  
    Nickerud torp  
    Njordstorp torp  
    Njordstorp lht  
    Nol i stugan hmd  
    Nolängen, se Nordängen, Stora Saknas  
    Nordgården hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordtomten torp  
    Nordtomten hmd  
    Nordängen, Lilla hmd  
    Nordängen, Stora hmd  
    Nordstugan, se Framgården Saknas  
    Nordstugan, se Framgården Saknas  
    Nordtorp hmd  
    Noret torp  
    Noret torp?  
    Nyborg rivet torp  
    Nybyggerud hmd  
    Nybyggerud torp?  
    Nygård torp  
    Nygård lht  
    Nyland torp  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan gd  
    Nystugan hmd  
    Nysäter marknadsplats  
    Nysäter hmn  
    Nysäter bebyggelse  
    Nysätersmon, se Mon Saknas  
    Nytomta hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten, se Östtomten Saknas  
    Nytorp torp  
    Närbyn hmn  
    Närbyn bebyggelse  
    Näset f.d soldattorp  
    Odenstad hgd  
    Odenstad bebyggelse  
    Otallemyren torp  
    Paradiset torp  
    Paradiset stuga  
    Paradiset hmd  
    Perstuga hmd  
    Petersberg Saknas  
    Pettersburg torp  
    Pettersburg lht  
    Prästgården bebyggelse  
    Putällerud(?) hmd  
    På Kullen, se Kullen Saknas  
    Qvien torp  
    Ragnilsbol by  
    Ragnilsbol bebyggelse  
    Raktaska torp  
    Raktaska lht  
    Ramserud hmn  
    Ramserud bebyggelse  
    Rankfälterud lht  
    Rapphåla lht  
    Rapphålan lht  
    Rolfsbol by /Se  
    Rolfsbol by  
    Rolfsbol bebyggelse  
    Rolsa torp  
    Rolsa torp  
    Rosenberg torp  
    Rosenberg rivet torp  
    Rosendal torp  
    Rosenlund torp  
    Rotvik by  
    Rotvik bebyggelse  
    Rotvik hmd  
    Runddalen torp  
    Rundås torp  
    Rundsås torp  
    Runsås Saknas /Se  
    Råbacken torp  
    Råda hmn  
    Råda bebyggelse  
    Rönndalen f.d soldattorp  
    Rönningen torp  
    Rönningen lht  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen torp  
    Rönningen riven lht  
    Rönningen hmd  
    Rönningen lht  
    Rönningen, Norra torp?  
    Rönningen, se Rönningen, Norra, Rönningen, Södra Saknas  
    Rönningen, Södra torp?  
    Sagerud hmd  
    Saka torp  
    Saka, se Saken Saknas  
    Sakbråten rivet torp  
    Saken rivet torp  
    Salsbråten torp  
    Salsbråten rivet torp  
    Salsbråten Saknas /Se  
    Sand hmd  
    Sand, Norra hmd  
    Sand, Södra hmd  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken hmd  
    Sandbacken rivet torp  
    Sandbacken hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sandbol hmn  
    Sandbol bebyggelse  
    Sandbråten f.d. torp  
    Sandbäcken torp  
    Sandbäcken, se Sandbäcken, Norra Saknas  
    Sandbäcken, Norra torp  
    Sandbäcken, Södra torp  
    Sandhålan hmd  
    Sandhålan hmd  
    Sandsjön sjö  
    Sandtorpet rivet torp  
    Sandån (mjölnar)bostad  
    Sandåna torp  
    Sandåna, se Sandån Saknas  
    Sandånskvarnen kvarn  
    Sandånssågen såg  
    Sannerud torp  
    Sannerud, se Sannerud, södra Saknas  
    Sannerud, Norra gd  
    Sannerud, Södra torp  
    Sassa hmd(:r)  
    Sassa, Västra hmd  
    Sassa, Östra hmd  
    Selbergskerud, se Selbergsrud Saknas  
    Selbergsrud hmd  
    Sellbergskerud hmd  
    Siberien torp  
    Sibirien utlagt torp  
    Sjövik avs  
    Sjövik lht:r  
    Sjövik torp  
    Sjöviken, se Viken Saknas  
    Skagelund torp  
    Skagelund torp  
    Skagelund utlagt torp  
    Skansen stuga  
    Skepplanda bebyggelse  
    Skepplanda torp  
    Skepplanda rivet torp  
    Skeverud by  
    Skeverud bebyggelse  
    Skillingmark torp  
    Skillingmark torp  
    Skiverud, se Skeverud by  
    Skog by  
    Skog bebyggelse  
    Skogen, Nedra torp  
    Skogen, Övre torp  
    Skog, Nedra hmd  
    Skogsdalen soldattorp  
    Skogsdalen, se Kopparud Saknas  
    Skog, Övre hmd  
    Skogsdalen Saknas /Se  
    Skogsdalen torp  
    Skumperud Saknas  
    Skomakarstugan stuga  
    Skomfälterud torp  
    Skomfälterud avs  
    Skomfälterud torp  
    Skomperud, se Skumperud by  
    Skotten torp  
    Skotten torp  
    Skottrönningen torp  
    Skottrönningen lht  
    Skräddarstugan lht  
    Skämperud by  
    Skumperud bebyggelse  
    Skåka f.d soldattorp  
    Skåken hmd  
    Skäggebol hmn  
    Skäggebol bebyggelse  
    Slottet lht  
    Slänga torp  
    Slänga torp  
    Slängerud backstuga  
    Slätta, Nedre, se Stätta, Nedra Saknas  
    Slätta, Västra, se Stätta, Västra Saknas  
    Slätta, Övre, se Stätta, Övre Saknas  
    Smedjan, se Berget Saknas  
    Sockerbruket hmd  
    Sofiero avs. lht  
    Solbacken avs  
    Sparbanken avs  
    Speke by  
    Speke bebyggelse  
    Spelerud torp  
    Spelerud soldattorp?  
    Stakstugan hmd  
    Starrmyren hmd  
    Saknas Saknas  
    Stebråten stuga  
    Stenarsbol by /Se  
    Stenarsbol by  
    Stenarsbol bebyggelse  
    Stenbräcka Saknas /Se  
    Stenhagen torp  
    Stenhagen torp  
    Stenhagen lht  
    Stenhagen Saknas /Se  
    Stenmannerud avs  
    Stensberg torp  
    Stommen torp  
    Stommen f.d soldattorp  
    Stommen f.d soldattorp  
    Storviken stuga (nu riven)  
    Storåsen riven stuga  
    Strand avs, lht  
    Strömängen torp  
    Strömängen torp  
    Stubbängen, Nedre hmd  
    Stubbängen, Övre hmd  
    Stugan torp  
    Stugan, Lilla lht  
    Stätta torp  
    Stätta, Nedra rivet torp(?)  
    Stätta, Västra torp  
    Stätta, Övre lht?  
    Stättemyren torp  
    Stättemyren, se Myren Saknas  
    Susere, se Suserud torp  
    Susere, se Suserud Saknas  
    Suserud torp  
    Suserud torp  
    Susserud, se Suserud Saknas  
    Svensberg rivet torp  
    Svensbråte torp  
    Svensbråte rivet torp  
    Svensstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sågbacka arb.-bostad  
    Sågen torp  
    Sågen torp  
    Sättra torp  
    Sätra torp  
    Sätra, se Sättra Saknas  
    Söpple by  
    Söpple bebyggelse  
    Takene hmn  
    Takene bebyggelse  
    Tjurbacken hmd  
    Tjärgravsberget hmd  
    Tjärnet torp?  
    Tjärnet, se Tjärnstorpen Saknas  
    Tjärnet, Norra torp  
    Tjärnet, Södra torp  
    Tjärnstorpen torp  
    Tjärnängen lht  
    Tomten arb.-bostad  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten lht  
    Tomten statarstuga  
    Torp by  
    Torp bebyggelse  
    Torpbacken hmd  
    Torpbacken hmd  
    Torperud soldattorp  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Trehörningen skolhus  
    Trehörningen skolhus  
    Trosthålan torp  
    Trosthålan lht  
    Tuvängen torp  
    Tuvängen lht  
    Tömte hmd  
    Tömte hmd  
    Törsbacken hmd  
    Ulvarsängen lht  
    Ulvedrågen torp  
    Ulvedrågen utlagt torp  
    Ulvedrågen hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Utkiken avs, lht  
    Vallhålan hmd  
    Vallås hmd  
    Vennstensbråten lht  
    Vennstensmon, se Mon, Södra Saknas  
    Viborg torp  
    Viborg lht  
    Viken torp  
    Viktorpet f.d. soldattorp  
    Vilan rättarebost.  
    Vrån lht  
    Vråna torp  
    Vråna, se Vrån Saknas  
    Vålbråtarna torp  
    Vålbråtarna rivet torp  
    Vålbråten, se Vålbråtarna Saknas  
    Vändstensbråten torp  
    Vändstensbråten, se Vennstensbråten Saknas  
    ?Vänstensbråten Saknas /Se  
    Väsby hgd  
    Väsby bebyggelse  
    Västgården, Norra hmd  
    Västgården, Södra hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Yren torp  
    Åsdalen torp  
    Åsdalen lht  
    Åsebösket bebyggelse  
    Åsebösket, se Bösket hmn  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen stuga  
    Åsen, Övre hmd  
    Åsrerud lht  
    Åtorpsbråten torp  
    Åviken torp  
    Åviken riven lht  
    Äggstena hmd  
    Älvvik by  
    Älvvik bebyggelse  
    Älvvik, Norra hmd  
    Älvvik, Södra hmd  
    Änden hmd  
    Änden hmd  
    Ängbacken hmd  
    Ängbråten hmd  
    Ängbråten lht  
    Ängbråten hmd  
    Ängen lht  
    Ängen stuga  
    Ängen, Västra torp  
    Ängen, Östra torp  
    Änglyckan hmd  
    Ängtorp, Östra, se Gammalkisterud Saknas  
    Äsketan hmn  
    Äsketan bebyggelse  
    Äskmanstorpet f.d. soldattorp  
    Ökne by  
    Ökne bebyggelse  
    Ökne bebyggelse  
    Ökne bebyggelse  
    Ökne hmd  
    Östa, se Öststugan Saknas  
    Östervik f.d. torp  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Östtomten hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.