ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borgviks socken : Grums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 170 Bebyggelsenamn : 573 Naturnamn : 399
Borgvik by o. sn Alhålan vik Borgviks socken socken Arnäsudden udde
Borgvik sn Allmänningen skär Borgviks socken socken Arnäsudden udde
Borgvik sn Arnäsviken vik Borgviks socken socken Arnäsviken vik
Borgvik sn o. brk? Asphöjden höjd Borgvik sn Arnäsviken vik
Borgvik sn Aspudden udde Borgvik sn Aspeklinten berg
Borgvik sn Barvikssjön, se Borgviksjön vik Borgvik sn Aspeklinten höjd
Borgvik kpförs Bastudden udde Borgvik sn Aspeklinten höjd
Borgvik sn o. brk Bastudden udde Borgvik sn Aspudden udde
Borgvik sn /Se Bjurdämman udde? Borgvik socken Aspuddeviken vik
Arnäs gård Bjurtalandet strandområde Borgvik socken Bastdalen dal
Arnäs gård Bjurtjärn tjärn Arendal lht Bastdalsberget berg
Arnäs gård Björndalen dal Arendal, Nedra beb Bastudden udde
Arnäs gd Björnmyren förr ägomark? Arendal, Övre beb Bastudden udde
Arnästorp förr torp? Björnmyren myr? Arnäs bebyggelse Bjurdammen damm
»berghawiika qwærn», se Borgvik bruk Björnmyren myr? Arnäs gd Bjurdämmet sjö
Bjurtan lägenhet /Se Björnmyren förr ägomark? Arnäs gård Bjurtalandet vik
Bjurtan torp /Se Borgvikeviken vik Arnäs gd Bjurtaudden udde
Bjurtan torp /Se Borgvikeälven älv Arnäs mjölkvarn Bjurtjärn sjö
Bjurtan gd /Se *Borgviksfjället höjd Arnästorp torp Bjurtjärn sjö
Borgvik Saknas Borgvikfjället höjd Arnästorp lht Bjurtjärn tjärn
Borgvik brk? Borgviksjön sjö Bagarestugan = Dalinerud lht Bjurtjärn tjärn
Borgvik by, sn Borgviksjön vik Berga lht Björnmyren äng
Borgvik egendom Borgviksjön vik Bergen lht Björnmyren äng
Borgvik by Borgviksjön sjö Berghagen, se Mellanhagen hmd Borgensdalsviken vik
Borgvik gd /Se Borgviksjön sjö Berghagen beb Borgerudsbäcken bäck
Borgvik bruk Borgviksströmmen utlopp Berghagen hdl Borgerudsbäcken bäck
Borgvik Saknas Borgviksälven älv Bjurtan bebyggelse Borgerudshöjden höjd
Borgvik gård Borgviksälven älv Bjurtan gd Borgerudshöjden berg
Borgvik bruk Borgviksälven älv Bjurtan gd Borgerudshöjden höjd
Borgvik Saknas Borgvikselfven älv Bjurtan gård Borgerudsviken vik
Borwika Saknas Borgviksälven älv Bjurtan gård Borgerudsviken = Torserudsviken vik
Borgvik by Borgviksälven älv /Se Björkerud förr Sågerud torp Borgerudsviken vik
Borgvik gård Borgviksälven å /Se Björkeryd = Sågerud lht Borgerudsängen äng
Borgvik by Boställeviken vik Björkstugan, se Björkerud torp Borgströmsåsen ås
Borgvik Saknas Brattåsen ås Björnstugan lht Borgviksbacken, södra backe
Borckienich Saknas Brodalen dal Björndalen = Björnstugan lht Borgviksfallen fall
Borgvik Saknas Brusberget berg o. triangelpunkt Blankåsen torp Borgviksfallet, nedre vattenfall
Borgvik Saknas Brusbäcken bäck Blankåsen torp Borgviksfallen, Övre fall
Borgvik Saknas Brusmossen mosse Blankåsen beb Borgviksfallet, övre vattenfall
Borgvik brk Brända bergen berg Blankåsen lht Borgviksfjället höjd
Borgvik, Södra gd Brömsön ö Bogården hmd Borgviksfjället = Flokerudsfjället höjd
Borgvik brk Busjöbäcken bäck Bogården beb Borgviksmossen, Norra mosse
Borgvik brk? Busjön, Lille sjö Bogården hdl Borgvikssjön sjö
Borgvik bruk /Se Busjön, Store sjö Borgensdal, se Borgerud hmd Borgvikssjön sjö
Borgvik samh. o. by /Se Bårwijks Fiåldh, se *Borgviksfjället höjd Borgerud torp Borgvikssjön sjö
Borgvik by /Se Bässeberget berg Borgerud torp Borgvikssjön sjö
Borgvik by, sn /Se Dalsmyren, Norra myr Borgerud lht Borgviksviken vik
Borgvikeläggen Saknas Dalsmyren, Södra myr Borgesdal beb Borgviksviken vik
*Borgviksläggen Saknas Dammängarna förr ägomark? Borgvik bruk Borgviksviken, Norra vik
Burwika, Östra egendom Dolpmyren myr Borgvik, Norra bebyggelse Borgviksviken, Norra vik
Molltorp förr torp? Dragsön ö Borgvik, Norra gd Borgviksviken, Norra vik
Sparnäs bost? Flackbäcken bäck Borgvik, norra hmn. Borgviksviken, Södra vik
Sparnäs gd Flyviken vik Borgvik, Norra gård Borgviksviken, Södra vik
Sparnäs bost. Fågelviksmossen mosse Borgvik, norra gård Borgviksälven älv
Sparnäs gd Gamla ängarna förr ägomark? Borgvik, Södra bebyggelse Borgviksälven älv
Sparnäs boställe Glommen tjärn Borgvik, Södra gd Borgviksälven älv
Sparnäs bost. Glomsmyrarna myrar Borgvik, södra gård Boställeviken vik
Sparnäs komm.bost /Se Grisfällemossen mosse Borgvik, södra gård Bremsön, se Brömsön ö
Starker Saknas Gräsmossen mosse Borgvik Västra = Borgvikstorp gård Brodalsmyren myr
Starkärr gd Gräsmyrarna myrar Borgviks bruk, se Borgviks norra och södra hammare bebyggelse Bromsön, se Brömsön ö
Starrkärr gd Grävlingeberget berg Borgviks bruk bruk Bromsön, Bremsön ö
Starrkärr gd Gårhulteviken vik Borgviks Bruk bruk Brusberget höjd
Starrkärr gd? Gäddviken vik Borgviks norra och södra hammare bebyggelse Brusberget berg
Starrkärr gd Holmtjärn tjärn Borgviks norra och södra hammare bebyggelse Brusberget höjd
Starrkärr gd Holmtjärnsbäcken bäck Borgviks norra och södra hammare trämassefabrik Brusberget berg
Starrkärr Saknas Hopbråtemyren myr Borgvikstorp bebyggelse Bruseberget berg
?Starrkärr gd Huggemossen mosse Borgvikstorp bebyggelse Brusmossen mosse
Starrkärr gd /Se Hundviken vik Borgvikstorp gd Bryntesvik vik
Starrkärr gd /Se Hålviken vik Borgvikstorp = Borgvik Wästra gård Bräckebacken backe
Starrkärr gd /Se Hägerudden udde Bostället lht Brännängsgärdet äng
Starrkärr gd /Se Högåsen ås Bostället lht Brömsö ö
Takene gd Högåsen höjd Bostället lht Brömsön ö
Takene gd Juvlingarna strandområde Bråten hmd Brömsön ö
Takene gd Kavelbromossen mosse Bråten beb Brömsön ö
Takene gd? Killingen holme Bråten hdl Brömsöängarna ängar
Takene gd Killingen holme Bräckan hmd Busjöbäcken bäck
Takene gård /Se Klevviken vik Bräckan hmd Busjöbäcken bäck
Väckilö herrg Kockavrån terräng Bräckan hdl Busjön sjö
Väckelö gd /Se Kolbolstadtjärn tjärn Bräckbacken hmd? Busjön, Lilla tjärn
Värmerud by Korphöjden, Västra höjd Bräckbacken beb Busjön, Lilla sjö
Vermerud by Korphöjden, Östra höjd ?Burbergskerud lht Busjön, lilla tjärn
Värmerud by Kosundet sund Burgensdal, se Borgerud torp Busjön, Stora sjö
Vermerud by Kranudden udde Burgensdal lht Busjön, Stora sjö
Vermerud by? Kråknäset näs Busjön torp Busjön, Stora sjö
Vermerud by Kungsslätten terräng Busjön torp Busjön, stora sjö
Värmerud gd /Se Kupersdalen dal Busjön beb Busjötjärnen, se Busjön sjö
Värmerud by /Se Kvarndalen dal Busjön, Västra lht Byfjällen berg
Värmerud by /Se Kärleksholmen holme Busjön, Östra lht Byfjällen berg
Värmerud by /Se Lerbergen höjder Byggnaden, Norra lht Byfjället höjd
Vesby Saknas Långviken vik Byggnaden, Västra = Sågarbyggnaden lht Bässberget höjd
Åsterud by Långviksudden udde Bäcken torp Dalsbacken backe
  Lövåshaget terräng Bäcken beb Dalsmyren myr
  Magern sjö /Se Bäcken lht Dalängsbäcken bäck
  Molldalen terräng Dalarna, se Skärsbostället lht Dammängarna ängar
  Mollsjön sjö Dalarna soldatboställe? Dammängsbäcken bäck
  Mollsjön sjö /Se Dalarna beb Dolpmyren myr
  Mosserudshöjden höjd Dalarne torp Drågbackarna backar
  Mosserudsmossen mosse Dalarne lht Engströmsmossen mosse
  Måkstenen sten Dalarne lht Engströmsmossen = Överudsmossen, norra mosse
  Märrviken vik Dalinerud förp. lht Flackebäcken bäck
  Mörkret terräng Dalinerud lht Flackebäcken bäck
  Nolängsmossen mosse Dalängen torp Flokerudsfjället = Borgviksfjället höjd
  Notbodholmen udde Dalängen torp Flyviken vik
  Notbodholmen holme Dalängen beb Fågelmyren myr
  Noret sund Dalängen lht Fårehallen stenhäll
  Nybyggestjärn tjärn Didrikstorp torp Getklinten höjd
  Penningberget berg Didrikstorp torp Glanserudsmossen mosse
  Porstjärn tjärn Didrikstorp beb Glommen tjärn
  Rådalen dal Didrikstorp lht Glommen = Glomstjärn = Torserudstjärnet tjärn
  Rönningsmyren myr Drängstugan lht Glomsmossen mosse
  Rörholmen holme Drängstugan lht Glomtjärn, se Glommen tjärn
  Rörholmen holme Där framme hmd Glomtjärn tjärn
  Samrönningsmossen mosse Där frammen hdl Glomtjärn sjö
  Sarvtjärn tjärn Där söder hmd Glomtjärn = Glommen = Torserudstjärnet tjärn
  Saxklinten höjd Där söder beb Gorhultet dalgång
  Skiljebottnen terräng Där söder hdl Grundmyren äng
  Slåttängarna ängsmark Där väst lht Grundmyren äng
  Slättersbergen berg Där väst hmd Grundmyrsviken vik
  Soviken vik Där väst hdl Grundmyrsviken vik
  Sparnäsudden udde Enhagen, se Nolhagen beb Gråterudlyckan äng
  Spjutmossen mosse Eriksberg, se Kolburstad torp Gränsmyren myr
  Stockholmsberget berg Eriksberg eller Kolbustad lht Grävlingeberget berg
  Storgårdsmyren myr Eriksberg = Kolburstad lht Grävlingeberget höjd
  Storgårdsmyrbäcken bäck Fallet arbetarbostad Grävlingshöjden höjd
  Sundhöjden höjd Fallet lht Gårhultsviken vik
  Svantjärn tjärn Fallet beb Gråhultviken, västra vik
  Svartberget udde Fastigheten torp Gårhultviken, östra vik
  Svartmossen förr ägomark? Fastigheten torp Gäddviken vik
  Svartsundet sund Fastigheten beb Gäddviken vik
  Takenehöjden höjd Fastigheten lht Gäddviksudden udde
  Takeneudden udde Framstuga beb Holmtjärn tjärn
  Takeneängen ängsmark Framstugan hmd Holmtjärn sjö
  Tistelklinten höjd Framstugan hmd Holmtjärn tjärn
  Tjybergsmyren myr Framstugan hdl Holmtjänsbergen höjder
  Tjärnmossen mosse Futten lht Holmtjärnsbäcken bäck
  Tjärsviken vik Futten arbetarbostad Hopbråtebacken, lilla backe
  Tobaksåsen höjd Futten lht Hopbråtebacken, Stora backe
  Torrakmyren, Norra myr Futten beb Hopbråtemyren myr
  Torrakmyren, Södra myr Gaterud bebyggelse Horholmen holme
  *Torsviken vik Gaterud gd Huggmossen mosse
  Tranbärsmyren myr Gaterud gård Huggmossen mosse
  Tvättudden udde Gaterud gård Huggmossen mosse
  Uddviken vik Gaterud, Nedra hmd Hundviken vik
  Varnäsuddarna uddar Gaterud, Nedre hdl Hålängen äng
  Väckelstjärnet tjärn Gaterud, Övre hmd Hålmossen = Väckelsmossen mosse
  *Värma älv /Se Gaterud, övre hdl Hålviken vik
  Värma älv /Se Glumserud lht Hålviken vik
  *Värma älv /Se Glädjen, se Risterud lht Hålviken vik
  *Værma å /Se Glädjerud = Risterud lht Hägerudden udde
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Grindstuga beb Hägerudden udde
  Värmeln, Lilla sjö Grindstugan hmd Hägneviken vik
  Värmeln, Lilla sjö Grindstugan hmd Hängneviken vik
  Värmeln sjö /Se Grindstugan hdl Hörkudde udde
  Värmerudsåsarna åsar Grindstugan lht Jaktstorpmyrarna myrar
  Yren sank mark Grindstugan hdl Johannisdalsmossen mosse
  Ånäsviken vik Grundmyren lht Johannisdalsmossen = Ötorpmossen mosse
  Åsterudshöjden höjd Gårnäbben lht Juvlingarna äng
  Åsterudsmossen mosse Gärdet hmd Juvlingarna ängar
  Åsterudsmossen mosse Gärdet beb Karisgravsbackarna backar
  Ängberget berg Gärdet hdl Karisgravsbackarna backar
  Ängmossen mosse Haga hmd Killingen holme
  Ängviken vik Haga beb Killingen holme
  Änkelundsviken vik Haga hdl Killingen holme
  Ässjholmen holme Haga hmd Killingholmen, se Killingen holme
  Ötorpsmossen mosse Haga beb Killingholmen, se Killingen holme
  Överudsmossen mosse Haga hdl Killingholmen ö
  Överudssjön sjö Hagaborg = Karlsberg lht Klevviken vik
  Överudssjön sjö Hagalund torp Kodrågaviken vik
  Överudsudden, Norra udde Hagalund avs Kolborstatjärnet = Lilltjärn tjärn
  Överudsudden, Södra udde Hagalund beb Koludden udde
    Hagalund beb Koludden udde
    Hagalund lht Korphöjden höjd
    Hagalund beb Korphöjden höjd
    Hagalund = Klevan arbetarbostad Kosundet sund
    Hagen hmd Kosundet sund
    Hagen beb Kosundet sund
    Hagen hdl Krokbacken backe
    Hagen, södra hdl Kullbacken backe
    Hagen, ösra hdl Kupareberget höjd
    Hallenberg arbetarbostad Kuparedalarna dalgångar
    Hallenberg lht Kvarndalen dal
    Hallenberg beb Kvarndalen dalgång
    Herrgården beb Kybergen höjd
    Holmen arbetarbostad Kybergsmyren mosse
    Holmen lht Landsbrobacken backe
    Holmen beb Landsbron bro
    Holmtjärn eller Vilhelmsberg lht Landsbron bro
    Holmtjärn beb Landsbron bro
    Holmtjärn, Norra lht Landsvägen, Gamla väg
    Holmtjärn, södra lht Landsvägen, gamla väg
    Hugget torp Lerbergen berg
    Hugget torp Lerbergen höjder
    Hugget beb Lerbergen = Skutbacksudden udde
    Hugget lht Lerberget höjd
    Hukendal torp Lillforsen fors
    Hyttan eller Hyttbyggningen arbetarbostad Lillforsen älv
    Hyttan lht Lilltjärn tjärn
    Hyttan lht Lilltjärn sjö
    Hyttan beb Lilltjärn = Kolburstatjärnet tjärn
    Hyttbyggningen, se Hyttan arbetarbostad Lill-Värmeln sjö
    Hyttstugan lht Lungrotsmyren gärde
    Hålan torp Långviken vik
    Hålan rivet torp Långviken vik
    Hålan beb Långviken vik
    Hålan lht Långviksudden udde
    Hägne hmd Lövåsberget höjd
    Hägne beb Magern = Överudssjön sjö
    Häktet = Strömsborg arbetarbostad Magern, se Överrudssjön sjö
    Häktet lht Magern sjö
    Häktet beb Magern sjö
    Hängnet hmd Magern = Överudssjön sjö
    Hängnet hdl Magersån älv
    Jackstorp? torp Magerviken vik
    Jakobstorp, se Jackstorp torp Magervikshöjden berg
    Jakobstorp torp Magerviksudden udde
    Jakobstorp beb Marrviksudden udde
    Jakobstorp, norra lht Masvikshöjden höjd
    Jakobstorp, södra lht Megsundet, se Mesundet berg
    Jaktstorp, se Jakobstorp torp Mellanälven älv
    Jaktstorpen torp Mellanälven älv
    Johannedal lht Mesundet berg
    Johannisdal torp Mollsjön sjö
    Johannisdal, se Ötorp torp Mollsjön sjö
    Johannisdal beb Mollsjön sjö
    Johannisdal = Ötorp torp Mollsjön sjö
    Jonssonsbyggningen hmd Mollsjön = Mulltorpsjön sjö
    Karlsberg lht Mosserudshöjden höjd
    Karlsberg lht Mosserudsmossen mosse
    Karlsdal torp Mosserudsängen äng
    Karlsdal beb Mulltorpsjön, se Mollsjön sjö
    Karlsdal lht Mulltorpsjön = Mollsjön sjö
    Klensmedjan lht Märrmyren myr
    Kleva beb Måserudshöjden höjd
    Klevan, se Hagalund arbetarbostad Måserudshöjden berg
    Klevan lht Måserudsmossen mosse
    Klevan lht Måserudsängen äng
    ?Klypan lht Märrviken vik
    Klöserud = Nergården lht Nordgärdena ängar
    Knekterud lht Nordgärdet äng
    Knekterud avs Nordhagabacken backe
    Knekterud beb Notboholmen holme
    Knekterud lht Notboholmen holme
    Kobråten torp Notboholmen holme
    Kobråten arbetarbostad Notboudden udde
    Kobråten lht Noteboskäret skär
    Kobråten beb Nybyggerudstjärnet tjärn
    Kodråga beb Nybyggerudstjärnet tjärn
    Kodrågan torp Nybyggerudstjärnet tjärn
    Kodrågen torp Nybyggerudstjärnet = Svarttjärn tjärn
    Kodrågan lht Nygårdssunden ägor
    Kolborsta? beb Nygårdssunden ängar
    Kolburstad torp Näset udde
    Kolburstad lht Näset udde
    Kolbustad, se Eriksberg lht Penningberget höjd
    Kolstuga beb Pettersborgshöjden berg
    Kolstugan arbetarbostad Petterborgshöjden = Grävlingeberget höjd
    Kolstugan lht Porstjärn tjärn
    Komministerbostället lht Porstjärn tjärn
    Kraftstationen lht Porstjärn sjö
    Krogen arbetarbostad Porstjärn tjärn
    Krogen lht Prästängen äng
    Kullen hmd Prästängsudden udde
    Kullen hmd Prästängsviken vik
    Kullen beb Pölsan vik
    Kullen hdl Rabben udde
    Kullen beb Rudammen dike
    Kullen lht Rådavägen väg
    Kullen hmd Rådavägen = Skortevägen väg
    Kullen beb Rågbråtarna röjning
    Kullen hdl Råtorpviken vik
    Kungsslätten lht Råtorpviken vik
    Kvarnbyggnaden = Mjölnarbyggnaden lht Rönningsmyren myr
    Kvarnbyggningen arbetarbostad Rörholmen holme
    Kvarnen lht Rörholmen ö
    Kyrkbyggningarna arbetarbostad Rörholmen holme
    Landsbron arbetarbostad Rörholmen holme
    Landsbron lht Sarvkärrsbråtarna skog
    Lansbron beb Sarvtjärn tjärn
    Lillsluskerud lht Sarvtjärn tjärn
    Lillsluskerud beb Sarvtjärn sjö
    Lillsluskerud lht Sarvtjärn tjärn
    Lillstugan arbetarbostad Sarvtjärn tjärn
    Lillstugan lht Sjöstugudden udde
    Lindkvisterud hmd Sjöstugviken vik
    Lindkvisterud beb Skottevägen väg
    Lindkvisterud = Nordgården hdl Skottevägen = Rådasvägen väg
    Lindkvisterud hmd Skutbacksudden udde
    Liåsen arbetarbostad Skutbacksudden udde
    Liåsen beb Sluskerudsbacken backe
    Liåsen, Nedre lht Slåttängarna ängar
    Liåsen, Övre lht Släperudsbäcken bäck
    Logen lht Släperudsudden udde
    Lycka beb Släperudsviken vik
    Lyckan hmd Släperudsängen äng
    Lyckan hdl Smedjeviken vik
    Lyåsbyggningen lht Småskogen äga
    Löta arbetarbostad Sothagshålen (Sothagshålan?) gärde
    Löta lht Soviken vik
    Lövåsen bebyggelse Småskogen äng
    Lövåsen gd Soviken vik
    Lövåsen gård Soviken, lilla vik
    Lövåsen lht Soviken, Stora vik
    Magnuserud hdl Sparnäsudden udde
    Marieberg beb Sparnäsudden udde
    Masugnen = Hyttan lht Sparnäsudden udde
    Mellanhagen hmd Stattuteberget udde
    Mellanhagen eller Berghagen hmd Stattuteviken vik
    Mellanhagen beb Stockholmsberget höjd
    Mellanhagen hdl Storgårdsmyrarna myrar
    Mellansluskerud lht Storgårdsmyrebäcken bäck
    Mjölnarbyggningen beb Stubbkärr sjö
    Molldalen, se Mulldalen torp Sundhöjden höjd
    Molltorp, se Mulltorp torp Sundhöjden höjd
    Mosserud bebyggelse Svantjärn tjärn
    Mosserud gd Svantjärn tjärn
    Mosserud torp Svantjärn sjö
    Mosserud torp Svantjärn tjärn
    Mulldalen torp Svartberget udde
    Mulldalen torp Svartsundet sund
    Mulldalen lht Svartsundet sund
    Mulltorp torp Svartsundet sund
    Mulltorp torp Svartsundet sund
    Mulltorp beb Svarttjärn tjärn
    Mulltorp lht Svarttjärn tjärn
    Måserud, se Mosserud torp Svarttjärn sjö
    Måserud gård Svarttjärn = Nybyggerudstjärn tjärn
    Måserud gård Takenehöjden berg
    Mosserud torp Takenehöjden höjd
    Nedstugan, norra lht Takeneudden udde
    Nedstugan, södra lht Takeneudden udde
    Nergården hmd? Takeneviken vik
    Nergården förp. lht Takeneviken vik
    Nergården beb Timmerbacken backe
    Nertorp lht Tistelklinten höjd
    Nilssonnerud lht Tjybergen höjder
    Nilstuga beb Tjybergsmyren myr
    Nolgården beb Torserudsbäcken bäck
    Nolhagen beb Torserudsbäcken älv
    Nolstuga beb Torserudsbäcken bäck
    Nolängen beb Torserudstjärnet, se Glommen tjärn
    Nordgården beb Torserudstjärnet tjärn
    Nordgården = Lindkvisterud hdl Torserudstjärnet = Glommen = Glomtjärn tjärn
    Nergården = Kloserud lht Torserudsviken vik
    Nordhagen hmd Torserudsviken = Borgerudsviken vik
    Nordhagen hmd Torserudsängarna ängar
    Nordhagen hdl Uddviken vik
    Nordstugan hmd Väckelsmossen = Hålmossen mosse
    Nordstugan arbetarbostad Väckelstjärn tjärn
    Nordstugan lht Väckelstjärn sjö
    Nordstugan hmd Väckelstjärn tjärn
    Nordstugan hdl Väckelstjärn tjärn
    Nordängen hmd Väckelsö ö
    Nordängen hmd Väckelsön ö
    Nordängen hdl Väckelsön ö
    Norgården lht Väckelsön ö
    Nybyggerud beb Väckelsöängarna ängar
    Nybyggerud lht Värmeln sjö
    Nybygget = Nybyggerud lht Värmeln sjö
    Nybygget torp Värmeln sjö
    Nybygget förp. lht Värmeln sjö
    Nygård bebyggelse Värmeln, Lilla sjö
    Nygård gd Värmeln, lilla sjö
    Nygård torp Värmerudsmossen mosse
    Nygård gård Värmerudsmossen mosse
    Nygård, norra lht Värmerudsälven älv
    Nygård, södra lht Värmerudsälven älv
    Nyrönningen lht Värmerudsälven = Borgviksälven älv
    Nytomta beb Ånäsviken vik
    Nytomta beb Ånäsviken vik
    Nytomta beb Åsterudsmossen mosse
    Nytomten, se Väst i gården hmd Åsterudsmossen mosse
    Nytomten hmd Åsterudsudden udde
    Nytomten hmd Åsterudsviken vik
    Nytomten hdl Åsterudsängarna ängar
    Nytomten lht Ängberget berg
    Nytomten hdl Ängberget höjd
    Oppigården beb Ängviken vik
    Opp i gården = Sörgården hdl Änkelundsviken vik
    Parken arbetarbostad Änkelundsängen äng
    Parken lht Ässjeholmen holme
    Parken beb Ässjeholmen holme
    Paviljongen, se Hagalund = Klevan arbetarbostad Ässjeholmen holme
    Peckerud, se Gaterud, Nedra hmd Ödlan holme
    Peckerud torp Ömossen mosse
    Peckerud beb Ötorpsmossen mosse
    Peckerud lht Ötorpsmossen = Johannisdalsmossen mosse
    Per-Olserud beb Överudsmossen mosse
    Per Olserud hdl Överudsudden, Norra udde
    Petersborg torp Överudsmossen, norra = Engströmsmossen mosse
    Petersborg lht Överudsudden, Södra udde
    Petersborg torp Överudsmossen, södra mosse
    Pettersberg, se Petersborg torp Överudssjön sjö
    Pettersborg beb Överudssjön sjö
    Prästgården lht Överudssjön = Magern sjö
    Risterud, Glädjen lht Överudssjön = Magern sjö
    Risterud = Glädjerud lht Överudsudden, norra udde
    Rosenberg beb Överudsudden, södra udde
    Rosenborg arbetarbostad Överudsviken vik
    Rosenborg lht Överudsängarna ängar
    Ruderud lht  
    Råtorp torp  
    Råtorp, se Hukendal torp  
    Råtorp torp  
    Råtorp beb  
    Råtorp lht  
    Råtorp lht  
    Råtterud hmd  
    Råtterud hmd  
    Råtterud beb  
    Råtterud hdl  
    Räcksmedjan lht  
    Rättarebyggnaden lht  
    Rättarbyggningen beb  
    Rönningen rivet torp  
    Rönningen lht  
    Samrönningen hmd  
    Samrönningen hmd  
    Samrönningen torp  
    Samrönningen beb  
    Samrönningen, västra hdl  
    Samrönningen, östra hdl  
    Sibiren skolhus  
    Sjöstugan arbetarbostad  
    Sjöstugan lht  
    Skavåsen torp  
    Skavåsen lht  
    Skavåsen beb  
    Skavåsen lht  
    Skolhuset lht  
    Skragården lht  
    Skutebacken torp  
    Skärsbostället lht  
    Skärsbostället lht  
    Sluskerud lht  
    Sluskerud f.d soldattorp  
    Släperud, se Södervik beb  
    Släperud = Södervik lht  
    Småskogen lht  
    Smältsmedjan lht  
    Snickarestugan lht  
    Sparnäs prästgård  
    Sparnäs gd  
    Sparnäs gård  
    Sparnäs gård  
    Sparnäs skolhus avs  
    Sparreholm lht  
    Sparreholm arbetarbostad  
    Sparreholm lht  
    Sparreholm lht  
    Sparreholm beb  
    Spiksmedjan lht  
    Starkerud torp  
    Starkerud torp  
    Starkerud beb  
    Starkerud lht  
    Starrkärr bebyggelse  
    Starrkärr gd  
    Starrkärr gård  
    Starrkärr gård  
    Statutet lht  
    Statutet beb  
    Statutet torp  
    Statutet lht  
    Stenbyggningen, Norra beb  
    Stenbyggningen, södra beb  
    Storsluskerud lht  
    Streta arbetarbostad  
    Streta lht  
    Streta beb  
    Strömsborg, se Häktet arbetarbostad  
    Stugkullen lht  
    Svanterud lht  
    Svantes eller Svantestugan stuga  
    Svantestugan se Svantes stuga  
    Svantestugan beb  
    Sågarbruket, se Sågarbyggningen arbetarbostad  
    Sågarbruket = Sågarbyggnaden lht  
    Sågarbyggnaden = Sågarbruket lhr  
    Sågarbyggningen eller Sågarbruket arbetarbostad  
    Sågerud, se Björkerud torp  
    Sågerud = Björkerud lht  
    Södervik arbetarbostad  
    Södervik beb  
    Södervik = Släperud lht  
    Sörgården beb  
    Sörgården lht  
    Sörgården beb  
    Sörgården = Opp i gården Saknas  
    Sö(r)tomten hmd?  
    Sörtomten lht  
    Sötomta beb  
    Takene bebyggelse  
    Takene gd  
    Takene gård  
    Takene gård  
    Takene, nedra hdl  
    Takenen, Övre hdl  
    Takenelyckan lht  
    Tobaksåsen torp  
    Tobaksåsen lht  
    Tobaksåsen beb  
    Torphaga torp?  
    Torphaga hmd  
    Torphaga hdl  
    Torphaget beb  
    Torse (gård), se Toresund bebyggelse  
    Torserud bebyggelse  
    Torserud gd  
    Torserud gård  
    Torserud gård  
    Torserud, Västra arbetarbostad  
    Torserud, västra lht  
    Torserud, Östra rättarbostad  
    Torserud, östra lht  
    Udden hmd  
    Udden hmd  
    Udden beb  
    Udden hdl  
    Upp i gården hmd  
    Valsverket lht  
    Vilhelmsberg, se Holmtjärn lht  
    Väckelstorpet lht  
    Väckelö gård  
    Väckelö gd  
    Väckelö bebyggelse  
    Väckelö gård  
    Väckelö gård  
    Väckelsötorp lht  
    Väckilö, se Väckelö gård  
    Väckilötorp beb  
    Värmerud bebyggelse?  
    Värmerud gd  
    Värmerud gård  
    Värmerud gård  
    Västerås lht  
    Väst i gården hmd  
    Väst i gården beb  
    Väst i gården hdl  
    Västra ängen hmd  
    Väststuga beb  
    Väststuga beb  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hdl  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hdl  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsterud Saknas  
    Åsterud gd  
    Åsterud gård  
    Åsterud gård  
    Äng beb  
    Ängbråten lht  
    Ängbråten lht  
    Ängen beb  
    Ängen (västra) hdl  
    Ängen, östra hdl  
    Änkelund bostad för arbetaränkor  
    Änkelund lht  
    Änkelund beb  
    Östra hagen hmd  
    Östra hagen beb  
    Östra ängen hmd  
    Östängen beb  
    Ötorp torp  
    Ötorp lht  
    Ötorp torp  
    Ötorpet beb  
    Överud Saknas  
    Överud gård  
    Överud gd  
    Överud gård  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.