ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlstads stad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 451 Naturnamn : 400 Bebyggelsenamn : 1732 Naturnamn : 985
Karlstads socken Saknas Allst = Skären, se Sikskär skär Karlstads socken sn Adlercreutzgatan projekterad gata
Saknas Saknas Alstern sjö Förkortningar förteckning Adlersparregatan gata
Karlstad sn Alsternäset näs Förkortningar förteckning Adlers äng äng
Karlstads socken socken Alsternäset näs Förkortningar förteckning Agardhsgatan gata
Karlstad stad Alsternäset näs Förkortningar förteckning Agnesbergsstigen gata
Karlstad stad *Alsterskären skär Förkortningar förteckning Ahlmarksgatan gata
Karlstad stad Alsters-Åen, se Alsterälven älv Förkortningar förteckning Aktiebolaget Värmlands Travbana Saknas
Karlstad stad Alsterudd, se Alsternäset näs Förkortningar förteckning Algatan gata
Karlstad stad och hd Alsterälven älv m. utlopp Förkortningar förteckning Allén, Norra gata
Karlstad stad Alstersälven älv f.d. Karlstads sn sn Alléplan öppet område
Karlstad stad Alstersälven älv Karlstad stad Alstersgatan gata
Karlstad stad Alstersälven älv Karlstad stad Alstersgrund grund
Karlstad Saknas Alstersälven älv Karlstad stad Alstersnäset udde
Karlstad stad Alstersälven älv Karlstads domkyrkoförsamling Saknas Alstersälven avlopp från Alstern
Karlstad stad Alstran å /Se Karlstad stad Alstran Saknas
Karlstad stad Andholmen förr ö nu halvö Karlstad stad +Alströmergatan förr projekterad gata
Karlstad stad Anholmen, se Andholmen förr ö nu halvö Karlstad stad Andholmen ?holme
Karlstad stad Basfiolen jordäga /Se Karlstad stad Ankersbron gångbro
Karlstad stad Basfiolen jordäga /Se Karlstad stad Apelvägen gata
Karlstad stad Bergviks udde udde Karlstad stad Arrestberget Saknas
Karlstad stad Biskopsängen lönejord /Se Karlstads socken sn Artillerigatan gata
Karlstad stad Björkholmen ö Karlstad stad Arvidslundsgatan gata
Karlstad stad Blåbärsbacken backe Karlstad stad Asplyckan åkerlycka
Karlstad stad Boholmen ö Karlstad stad Avrättsplatsen avrättningsplats
Karlstad stad *Bommestaviken vik Karlstad stad /Se Badhusparken äldre benämning på nuv. Teaterparken
Karlstad stad Bomstadbaden strandområde Karlstad stad /Se Badhusplan öppen plats
Karlstad stad Bomstad Kyrkebergen berg Karlstad stad /Se Badstugärdet åker
Karlstad stad Bomstadmossen mosse Karlstad stad /Se +Bakgatan gata
Karlstad stad Bonäsudden udde Karlstad stad +Bakgatan, Gamla Saknas
Karlstad stad Borgmästarholmen holme /Se Karlstad stad Baldersgatan gata
Karlstad stad Borgmästarholmen holme Karlstad stad Bangatan gata
Karlstad stad Bredviken, Västra vik Fårbenen inbyggarbeteckning Bankens Trädgård trädgård
Karlstad stad Bredviksmyren myr Kålstolkar inbyggarbeteckning Banlyckan åkerlycka
Karlstad stad Bryggholmen ö Kålstolkar inbyggarbeteckning +Banviken Saknas
Karlstad stad Bryngelsholmen, se Bryggholmen ö Adolfslund stadsäg. Bellevuegatan gata
Karlstad stad Bröstgårdsholmarna öar Agnesberg lht Bellisgatan gata
Karlstad stad Bäckviken vik Ahlmarks, se Näbben Saknas Bergendorffsgatan gata
Karlstad stad Degervassen hamn Ahrlings Torp Saknas Berglyckan åker
Karlstad stad Diefverön, se Jäverön ö Albäcken lht Bergslagsgatan gata
Karlstad stad Diefwerön, se Jäverön ö Alfhem lht +Bergsstigen gata
Karlstad stad Dikesgatan Saknas Alhägnet lht Bergåsgatan gata
Karlstad stad Dikesgatan Saknas Allmänna läroverket elementärläroverk Bernstadsgatan gata
Karlstad stad /Se *Dingelsundet sund Alster gd +Berzeliusgatan gata
Karlstad stad *Dingelsundskullen höjd Alster stadsdel Biskopsudden udde
Carlstad Saknas Dingelsundsådran utlopp Alster säteri Biskopsängen lönejord
Karlstad stad Djupviken vik Alsterbo lht Biskopsängen äng
Karlstad sn, nu del av stad Edsgatan triangelpunkt Alsters bruk Saknas Bjeffsen udde
Karlstad stad Edsgatsmossen mosse Alsters Herrgård Saknas Bjurbäcksgatan gata
Karlstad stad Ekorrskär skär Alsters kronopark beb Björkhagsvägen gata
Karlstad stad /Se Ersholm, se Örsholmen ö Alsters kronopark Saknas Björkhultsgatan gata
Karlstad, Filipstad, Kristinehamn, Mariestad Saknas /Se Ersholmen, se Örsholmen holme +Ahlsters kvarnar kvarnar Björkstigen gata
Karlstad stad /Se Ers-holmen, se Örsholmen holme Alsters skolhus skolhus Björndrågen kärr
Karlstad stad /Se *Fantviken vik Alsters skola folkskola Björndrågsrösen gränsmärke
Karlstad stad /Se Fantviken vik Alsters station järnvägsstation Björneborgsvägen gata
Karlstad stad /Se Fantviksudden udde Alsters station järnvägsstation Blodbergsbacken backe
Karlstad stad /Se Fantviksudden udde Alsters tegelbruk tegelbruk Blomstergatan gata
Karlstad stad /Se Femstensröset stenröse Alstersågen såg Blåbärsbacken Saknas
Karlstad stad /Se Fiskviken vik Alvhem lht Bogårdsgatan gata
Karlstad stad /Se Fiskviksholmen ö Alvik lht Bollplatsen Saknas
Karlstad stad /Se Frykmansudden udde Alvik lhter Bommestadsbaden badplats
Karlstad stad /Se Frödingsstenen minnessten Alvik villaområde Bommestadslandet strandområde
Karlstad stad /Se Fårholmen holme Ammunitionsfabriken Zakrisdal Saknas Bomstadsviken vik
Karlstad stad /Se Färjestadsbäcken bäck Anders Bengt Brittas gård tomt +Borgareskapets Parad Plats Saknas
Karlstad residensstad /Se Galgberget, se Kvarnberget berg Anderslund lht Borgmästareholmen holme
Karlstad stad /Se Garpen förr öar nu ö Anholmen beb Borgmästaremon skogsområde
Karlstads kyrka kyrka Geferön, se Jäverön ö Anneberg lht Botaniska Trädgården botanisk trädgård
Karlstads kyrka kyrka Gerholmen förr ö nu del av ö +Anneberg, se Norra Anneberg Saknas Brittasvägen väg
karlstulkar inbyggarbeteckning /Se Gerholmen förr holme, nu del av Kalvholmen Anneberg lht Brogatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gerholmen holme Anneberg, Norra lht Bruksgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gerholmen tidvis holme? Anneborg lht Bryggaregatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, ing. nu i stad *Gerholmsrevet grund Annedal lht Bråten obebyggt område
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Getholmen holme Annedal lht +Bränneritorget öppen plats
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gielholmen, se Gerholmen förr ö nu del av ö Annedal lht Brännåsen höjd
Tingvalla äldre namn på sn, ing. nu i stad Gielholmen, se Gerholmen förr holme nu del av Kalvholmen Anneludn lhter Bäckebogatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Glafsen, se Glofsön ö Annelund lht Bärholmen Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Glafsöna, se Jäverön ö Annelund, Norra lht +Calf-Holmen Saknas
Tingvalla äldre namn på sn Glofsan, se Glofsön ö Annelund, Södra lhter +Canal Torget Saknas
Tingvalla f. tingsplats Glofssundet sund Annelund, Västra lht +Cappelans Elfven Saknas
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glofsön ö Annelund villaområde Carlarnas sluss sluss
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glofsön ö Annero lht Carlmarkslyckan åkerlycka
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glofsön ö Annidal lht +Carlstads-Elfven Saknas
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glofsön ö Apotekargården tomter Castorgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Glofsön ö Apotekarägorna område +Castorplan öppet område
Tingvalla förr sn, nu del av stad Glofsön ö Arendal lht Charlottenbergsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Glofsön ö Arla lht +Clara Elf Saknas
Tingvalla Saknas Glofsön ö Arlings torp torp Claraström Saknas
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glofsön ö /Se Arnelund lht Cronholmskällan källa
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Glyffsefierden, se Glofsön Saknas Arvidslund lht Dahgrensgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Glöff-sa, se Glofsön ö Arvidslund lht Dalagatan gata
Tingvalla förr sn, ingår nu i stad Grimholmen, se Grimmen ö Arvidslund villaområde Dalhemsgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Gimmen ö Arvidslund lhter +Diefverön Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Grundwika, se Grundviken vik Arvidslund lhter +Dikesgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Grundviken vik Asplyckan lht +Dikesgatan gata
Tingvalla förr sn, nu del av stad Grundviken vik Asplyckan lht Diket vattenförbindelse
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad *Grystadviken vik Aspsäter Saknas Dingelsundsådran utloppsgren
Tingvalla f. tingsställe o. sn, nu del av stad *Grystadviken vik Aspsäter, Norra gd +Divarön Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gräsdalen skogsmark Aspsäter, Norra gd Djuphamnen Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gubbholmen holme Aspsäter, Norra hemman Djäknefältet område
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Gudholmen, Stora ö Aspsäter, Norra kronopark +Djäknegatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn guholmen, se Gudholmen, Stora ö Aspsäter, Norra kronopark Drottninggatan gata
Tingvalla Saknas Gårdsmossen mosse Aspsäter, Södra gd Drottning Kristinas väg gata
Tingvalla f. sn Götgatan gata Aspsäter, Södra hemman Dyevägen gata och väg
Tingvalla förr sn, ingår num. i Karlstads stad Hallviken vik Aspsäters gård jordbruksfastighet Döbelnsgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads socken Hallviken vik Asptorp beb Edebäcksgatan gata
Tingvalla, nu Karlstad stad Hammras Wiken, se Hammarösjön vik Asptorp lht Edsgatans gård Saknas
?Tingvalla förr sn, nu i Karlstad Vestra Hammarviksgatan Saknas Axelsro lht Egnahemsgatan gata
Tingvalla förr sn ing. nu. i Karlstads stad Östra Hammarviksgatan Saknas Backebo lht +Eiraplan öppet område
Tingvalla, nuv Karlstad Saknas Hammarsviksgatan Saknas Badhuset, Gamla varmbadhus Ekallén gata
Tingvalla förr sn, ing. num. i Karlstads stad Hammarösjön vik Badhuset, Nya badhus Ekebogatan gata
Tingvalla nuv. Karlstad Saknas Hammarösjön vik Banstugan banvaktsstuga Ekorrskär skär
Tingvalla sn *Hammaröskage fjärd Banstugan banvaktsstuga Elfdaliusgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads socken Hamngatan Saknas Banstugan banvaktstuga +Elfholmen holme
Tingvall nuv. Karlstad Saknas Heden terräng Banstugan, se Sjöstadsbanstugan Saknas Elfkullen Saknas
Tingvalla sn Lilla Herrgårdsgatan Saknas Baracken hus Elfliden Saknas
Tingvalla Saknas Stora Herrgårdsgatan Saknas Baracken, Gamla, se Baracken Saknas +Elflyckan Saknas
Tingvalla förr sn, nu i Karlstads stad Lilla Herrgårdsgatan Saknas Baracken, Stora bostadslänga +Elf Torget Saknas
Tingvalla förr sn, ingår nu i stad Stora Herrgårdsgatan Saknas Baracken, Västra, se Gjuteribacken Saknas Eneströmsgatan gata
Thingwallis Saknas *Herrgårdsskogen skogsområde Baracken, Östra, se Herrhagsbaracken Saknas Engholmsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad holma, se Kalvholmen förr ö nu halvö Barackplanen nödbostad Enudden udde
Tingvalla förr sn, ingår nu i stad Hornabborrtjärn tjärn /Se Barnfabriken, se Västra Tallåsen Saknas Eriksbergs Kronopark kronopark
Tingvalla f. tingsställe o. sn, nu del av stad Håhl Wika, se Hallviken vik Barnhemmet Saknas Eriksborgsgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Hästhagsudden udde Basfiolen jordäga Eriksdalsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Hästhagsviken vik Bastgården tomt Eriksrogatan gata
Tingvalla nu landsförs. Ilandasjön sjö +Bazaren affärshus Exeercisfältet exercisfält
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad /Se Inre hamnen hamn Bellevue landeri Exercisplatsen plan
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jakobsbergsskogen skogsområde Bengtsro Saknas Fabriksgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Jordholmen, se Kaplansholmen holme Bengstorp Saknas +Fabriksgränd gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Jäfveröudden, se Fantviksudden udde Berga beb Fagerstagatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad /Se Järpetaberget berg Berga lht Fahlgrensgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverögrundet grund Berga, se Berget Saknas Falkgatan gata
Tingvalla stad Jäverön Saknas Berga lht Fantvikens fyrplats fyr
Tingvalla stad Jäverön ö Bergalid lht +Felt Kärrn Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Bergaliden lht Fernebogatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Berget stadsdel +Fernowsgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Jäverön ö Berget benämning på Kvarnberget Filaregatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Berget lhter Finnmarken Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Berget lhter Finnmarksgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Berget hmd Fintabäcken Saknas
Tingvalla Saknas Jäverön ö Berget lht Fiskaregatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverön ö Berget lht ?Fiskartorget Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Jäverne ö /Se Berget lht +Fiskartorget torg
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kalvholmen förr ö nu halvö Berget lht Fjellstedtsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kalvholmen udde, (holme?) Berget, Västra lhter Fjärstadsgatan, Norra gata
Tingvalla äldre namn på sn Kanalgatan, Östra gata /Se Berggården tvåvåningsbyggnad Fjärstadsgatan, Södra gata
Tingvalla sn, nu del av stad Kanikenäset udde Berghult lht Fintabäcken bäck
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kanikenäsholmen holme Berghäll lht Fiskhamnen hamnplats
Tingvalla för sn, nu i Karlstads stad Kanikenäsholmen holme Berglid lht Floragatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kaplansholmen Saknas /Se Bergliden lht Flygplatsen flyghamn
Tingvalla äldre namn på sn Kaplansholmen holme Bergmans gård kvarter Fogdegatan gata
Tingvalla äldre namn på sn Kaplansholmen holme /Se Bergmansgården kvarter Fogdemyren myr
Tingvalla förr sn, nu i Karlstads stad *Karlstadsviken vik Bergmanshuset hus Folkebogatan gata
Tingvalla förr sn, nu i Karlstads stad Kartberget berg Bergudden beb Folkets park parkområde
Tingvalla förr sn, nu i Karlstads stad Katte Fiolen, se Kattfjorden vik Bergudden lht Fredriksdalsgatan gata
Tingvalla förr sn, ingår nu i stad Kattfjorden vik Bergvik, se Kattviken gd Fredsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kattfjorden vik Bergvik jordbruksfastighet Frejgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Kattjorden vik Bergvik stadsdel Fridelundsgatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Kattfjorden fjord Bergviks skolhus skolhus Fridhemsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn Kattfjorden vik Bergviks skola folkskola Friggatan gata
Tingvalla Saknas Kattfjorden vik Bergås lht Frykdalsgatan Saknas
Tingvalla Saknas Kattholmarna öar Bergåsen lht Frykengatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kattviken vik Bernstad villaområde Fryksdalsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kattviken vik Bernstad lhter +Fryksdalstorget Saknas
Tingvalla Saknas *Kattån bäck Bernstad lhter Frysmans äng äng
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kavelbroberget berg Betania lht Fryxellsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad *Killingholmen förr ö, nu del av Vidön Betlehem, se Gamla Betlehemskyrkan Saknas Frödingsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Klarälven älv Betlehemskyrkan kyrka Furustigen gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Klasmossen mosse Betlehemskyrkan, Gamla predikolokal Fågelsångsvägen gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Klenstadviken, Östra vik Bihlkrogen, se Stenkrogen Saknas +Fångetornet Saknas
Tingvalla förr tingsställe Knappstads Siön, se Knappstadsviken vik Billinge lht +Fägatan, Gamla väg
Tingvalla f. sn, nu i Karlstads stad Knappstadsviken vik Birgerslund lht +Fägatan, Nya väg
Tingvalla äldre namn på Karlstad Knappstadviken sjö? +Biskoppens Embetsäga Saknas Färjestadsbäcken bäck
Tingvalla, nuv. Karlstad stad Kolbottsberget berg Biskopsgården boställstomt Färjestadstäppan åkertäppa
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Kropp-kärr, se Kroppkärrssjön sjö Biskopshuset bostadshus Färjestadsvägen gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Kroppkärrsbäcken bäck +Biskopps Stombnen, se Biskopsgården Saknas Färnebogatan Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kroppkärrssjön sjö Biskopstomten, se Biskopsgården Saknas Föreningsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kroppkärrssjön sjö Biskopsägorna Saknas +Galgbergsbron bro
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kroppkärrssjön sjö Bjeffsen lht +Galgebergsgatan väg
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av sn Kungsgatan Saknas Bjäfsen, se Bjeffsen Saknas Gamla kanalen Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Kungsgatan Saknas Bjäfsen hemman +Garfvarelandet Saknas
Tingvalla äldre namn på landsförs., nu del av stad Kvarnberget berg Bjäfsen lht Garvaregatan gata
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Kvarnberget berg /Se Bjäfsenstugan lht Garvareådran vattenled
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Norra Kyrkogatan Saknas Björkebo lht Geijersgatan gata
Tingvalla f. sn, ingår nu i stad Södra Kyrkogatan Saknas Björkhagen lhter Gelinsgatan gata
Tingualla gäll Kyrkogatan Saknas Björkhagen lht Genstigebergen berg
Tingvalla f. sn, ingår nu i stad Kärledsdungen skogsdunge Björkhagen lht Genstigevägen Saknas
?Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad /Se Köja ö Björkhagen villaområde Genvägen gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Köpmanstorget Saknas Björkhaget lht Gerdtners lycka åkerlycka
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Köpmantorget Saknas Björkhult lht Gerholmen holme
Tingvalla f. sn, ingår nu i stad Laboratorieberget berg Björkhult lht Gerholmsälven del av Klarälven
Tingvalla äldre namn på Karlstads sn Labråten terräng Björkliden lht +Getholmen Saknas
Tingvalla förr sn *Lagberget förr tingsställe /Se Björkliden beb +Giffuerönn Saknas
Tingvalla äldre namn på landsförs., nu del av stad Lagberget f.d. tingsställe Björkliden lht Gillbergsgatan gata
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Lagberget berg Björknäs lht Gjuteribacken stigning
Tingvalla Saknas »lagherbergh» Saknas Björknäs lht Gjuterigatan gata
Tingvalla stadsdel Lagberget Saknas Björkås lhter Gjörckeska trädgården trädgård
Tingvalla Saknas Lagberget förr tingsställe Björkåsen lht Glofsan, se Glofsön holme
Tingvalla Saknas Lagberget f. tingsplats Björkäng lht Glofsan Saknas
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Lagberget Saknas Björneborg gård Glofsön holme
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad »Laghabgh» Saknas Björneborg lhter Glofsön ö
Tingvalla äldre namn på sn, nu del av stad Lagberget gammalt tingsställe /Se Björneborg lhter Granegatan gata
Tingvalla Saknas Lammberget höjd (nu med villasamhälle) Björneborg villaområde Granhultsgatan gata
Tingvalla gammalt namn på Karlstads sn /Se Lamberget bergshöjd Björneborg, Norra lhter Granliden gata
Tingvalla stad /Se Lammberget berg Björneborg, Norra villaområde Grevgatan gata
Tingvalla stad /Se Lammbergshamnen hamn Björneborg, Södra lhter Grindstugegatan gata
Tingvalla f.d. köping /Se Lammbergstjärnet tjärn Björneborg, Södra villaområde Grundvallen åker
Tingvalla stad /Se Lilla orrholmen, se Orrholmen förr ö, nu del av udde Björngården tomter Grundviken vik
Tingvalla idrottspl. /Se Lofnäs, se Lövnäsudden öar Blomsterhult lht Grustaget grustag
Tingvalla, äldre namn på Karlstad stad /Se Lorensberg berg Blåsåsen lht Gruvplatsen område
Tingvalla Saknas /Se Lungsundet sund +Bodalen torp +Gryttorget Saknas
Tingvalla hemman /Se Långudden udde Bodalen, Östra torp Gränsgatan gata
Tingvalla namn på Karlstads stad /Se Långudden udde Bodinegården tomt Gräsdalen dalgång
Tingvalla förr tingsställe och sn /Se Långviken vik Bommestad gd Gräsdalsvägen väg
Tingvalla, gammalt namn på Karlstad stad /Se Långviken vik Bommestad hemman Gräsmarksgatan gata
Almar kyrkoherdeboställe /Se Långviksudden udde Bommestad stadsdel Gröna gatan gata
Alster gd Långviksudden udde Bomstad, se Bommestad Saknas Gubbholmen holme
Alsters kvarn Saknas Långön, se Tingvallaön Saknas Boogården lht +Gubbholmsgatan äldre namn på Munkforsgatan
Alster kv. Lämmossen mosse Borgnäs lht +Gubbholmsgränd äldre benämning på Munkforsgatan
Alster kvarn Löfnäsudden, se Långudden udde Borggården hus Guggelitelyckan Saknas
Alster kv. Löfnäsudden, se Lövnäsudde udde Borghill lht Gunnebogatan gata
Alster gd o. kv? Lövnäsudde udde Borgmästareholmen hus Gustafsbergsvägen, Västra väg
Alster kvarn Lövnäsudde holmar? Boställsjord för biskopen Saknas Gustafsbergsvägen, Östra väg
Alster gd Lövnäsudden öar Brandstationen brandstation Gustafsgatan gata
Alster gd, samh. Lövnäsviken vik Brittas hus Gylleniusgatan gata
Alsters kvarn kvarn Lövnäsängen ägomark? +Brobyggarens ägor kvarter Gymnasiebacken höjd
Alster gd Mariebergsskogen skogsområde Broviken lht Gärdesgatan gata
Alster kvarn *Molsten gränsmärke Bruket Saknas Gäverön, se Jäverön ö
Alsters kvarn f.d. Karlstads lfs märholmen, se Märrholmen ö Brunnssalongen brunnshus Gösta Berlingsgatan gata
Alsters kvarn Saknas Märrholmen ö Bryggeriet bryggeri Götgatan gata
Alster säteri Märrholmen ö Bryggeriet, Lilla bryggeri Haaksgatan gata
Alster gd Märrudden udde Bryntesgården tomt Hagaborgsgatan gata
Alster gd /Se Nolgårdsholmarna öar Bråten lht Hagabron bro
Alsters tullkvarn Saknas nohlgårdsholmen, se Nolgårdsudden förr ö, nu halvö Bråten lht Hagagatan gata
Alsters kvarn Saknas Nolgårdsudden förr ö, nu halvö +Bråten torp Hagalundsvägen väg
Alster gd. o. kv. Nolgårdsviken vik Bränna lht Hagastrandsgatan gata
Alster gd Nya bron bro Bränneriet kronobränneri Hagatorget torg
Alster kv. Orrholmen holme Bränneriets plan tomtområde Hagen hage
Aspsäter by Orrholmen udde Brännerigården Saknas Hallviken vik
Aspsäter by Orrholmen förr ö, nu udde Bränneritomten Saknas Hallviksängen äng
Aspsäter by Orrholmen förr holmar, nu udde Brännåsen hmd +Hammarviksgatan gata
Aspsäter by /Se Orrholmen udde (holme?) Bränsla kvarter +Hammarviksgatan, Westra Saknas
Biskopsgården Saknas Orrholmsviken vik Busscentralen Saknas +Hammarviksgatan, Östra Saknas
*Biskopsgården Saknas /Se Ottholmen ö Bäckaholm lht Hammaröfjärden Saknas
Biskopsgården Saknas Porsviken vik Bäckaskog lht +Hammarögatan Saknas
Bjäfsen lht Pråmkanalen kanal Bäckebo lht Hammarösjön vik
Bjefsen Saknas Prästberget berg Bäckelid lht Hammaröviken Saknas
Bommestad gd Prästholmen, se Kaplansholmen holme Bäcken lht Hammarövägen, Gamla Saknas
Bommestad gd Ratte Wijk, se Kattfjorden fjord Bärnstad Saknas Hammarövägen, Nya Saknas
Bom(me)stad gd /Se Repslagaregatan Saknas Bössegården tomt +Hamnen Saknas
Bommestad gd /Se Road Sund, se Rudsundet sund +Cameenska gården Saknas Hamnen, Inre hamn
Bommestad gd /Se Rudsberget berg +Capellans Stommen domkyrkoministerns boställsjord Hamnen, Inre Saknas
Braxen kvarter /Se Rudsparken park +Capellans Tomten Saknas Hamnen, Nya äldre benämning på Inre hamnen
Bråten Saknas Rudstjärnen tjärn Carlberg Saknas +Hamnen, Vestra äldre hamnplats
Dalmers område i Karlstad /Se *Rudsnäs näs +Carlsberg gård Hamnen, Yttre Saknas
Dingelsundet gårdar o. lghtr Rudstjärnet tjärn +Carlsberg gård Hamngatan gata
Dingelsund by Rudsundet sund Carlslund Saknas +Hamngatan Saknas
Dingelsund by Rudsundet sund Carlsvik Saknas +Hamngatan, Norra Saknas
Dingelsundet gd /Se Rudsundet sund Cathrineberg Saknas +Hamngatan, Södra Saknas
Edsgatan gd Rudsundet sund Cederrothegården gård +Hamngatan, Westra Saknas
Edsgatan hg Rudsundet sund Cellfängelset Saknas Hamngraven Saknas
Edsgatan gd Råsundet, se Rudsundet sund Centralförrådet förrådslokaler Hamntorget torg
Edsgatan gd Råsundet, se Rudsundet sund Centralhotellet Saknas Hamntorget öppet område
Ekornviken gd Råsundet, Lilla se Rävsundet, Lilla sund Centrallasarettet lasarett +Hamntorget äldre namn på Residenstorget
Enhörningen kvarter Råsundet, Stora se Rävsundet, Stora sund /Se Centralpalatset hörnhus Hantverkaregatan gata
Fallängen ödegård? Rävberget berg Centralstationen station Heimdalsgatan projekterad gata
Fantviken gd Rävsundet, Stora sund +Christinedal f.d. landeri Herrgårdsbacken Saknas
Fantviken jblght Rävsundet, Stora sund Clara Saknas Herrgårdsbacken Saknas
Fantviken gd Rävsundet, Lilla sund Claravik Saknas Herrgårdsgatan gata
Fantviken förr bebyggelse? Rävön ö Claravik stadsdel eller villasamhälle +Herrgårdsgatan, Lilla gata
Fintan gd Rävön ö Clarholmska gården tomt +Herrgårdsgatan, Stora gata
Fintan gd Rävösundet, Stora sund +Comministerbostället Saknas Herrgårdsparken benämning på parkområde
Fintan gd /Se Rävösundet, Stora sund Dahlgrensgården gård Herrhagsberget berg
Fintan gårdar /Se Rönningsberget berg o. triangelpunkt Dalbrittas Saknas Herrhagsgatan gata
Fintan gd /Se Rönningsmossen mosse Dalhem lht Herrhagslyckan område
Fintatorp by Rörskär ö Dalhem lht Herrhagsparken parkområde
Fintatorp gd /Se Salttorget Saknas Dalmers lht Herrhagstorget öppen plats
*Fialstapn försvunnen gård Salttorget Saknas Dalmers omr. Hertig Carls väg gata
Fialstafn Saknas Salttorgsgatorna Saknas Dingelsundet gd +Hertigsbacken Saknas
Färjestad hg Salttorgsgatan Saknas Dingelsundet hemman Holmen, Lilla ö
Färjestad villasamhälle Sandbäckstjärnen sjö Dingelsundet, Norra jordbruksfastighet Holmen, Stora udde
Goarlåjngábond = Karlstad stad /Se Sandbäckstjärnet tjärn Dingelsundet stadsdel Hybelejens gata gata
Hamnkvarteret Saknas Sandbäcksudden udde Doktorsgården gård Hybelejens kvarn äldre väderkvarn, sedermera magasinsbyggnad
Heden? Saknas Sandgrund udde? Domkapitlet Saknas +Hållviksängen Saknas
Heden förr landeri /Se Sikskär skär Domkyrkan kyrka +Hålviken Saknas
Henstad gd Sikskär skär Domprostbostället boställe Häkteberget bergsluttning
Henstad gd Sixbacken backe Dundergården gårdar Hästhaget hage
Henstad gd /Se Sixbacken backe /Se Dyhålan tomt Hästhagsberget bergshöjd
Herrgården Saknas Sjöåsen ås Dårhuset Saknas Hästtorget torgplats
Herrgården lht Skallholmarna ö Dårhuset flygelbyggnad Hästängen äng
Herrhagen stadsdel Skepparegatan Saknas Dödgrävaren kvarter Högalidsgatan gata
Vestra Hult Saknas Skeppargatan Saknas Echstedtsgården gård Höglandsgatan projekterad gata
Östra Hult Saknas Skepparegatan Saknas Edeborg lht Hööksgatan gata
Hyttan kvarter /Se Skoghallssundet, se Skoghalssådran sund Edet beb Idalagatan gata
Jäfverön ö o. krgd *Skoghallsudden halvö Edet lht Idrottsplatsen Tingvalla Saknas
Jäverön hg Skoghallsådran sund Edsgatan gd Idungatan projekterad gata
Jäfverön hrgd o. ö Skogskär ö Edsgatan hemman +Ikornawiken Saknas
Jäfverön ö o. hrgd Skomakarviken vik Edsgatan järnvägsstation Industrigatan gata
Jäverön gårdar /Se Skutberget berg Edsgatan järnvägsstation Industrihamnen hamnområde
Kanikenäset lghtr Skutberget berg Edsgtatan stadsdel Infarten, Norra gata
Karl(s)berg el. Karlsborg kungsgård Skutbyggaregatan Saknas Edslund beb Infarten, Västra landsväg
Karlsberg herrgård Skutbyggaregatan Saknas Edslund lht Infarten, Östra landsväg och gata
Karlsberg förr gd Skårholmen, Stora o. Lilla holmar Egebo lht Ingenjörsbron Saknas
Karlsborg Saknas Skårholmen, Lilla holme Egnahemsgården byggnad Irisgatan gata
Karlsborg Saknas Skårholmen, Stora holme Ekbacken lht Irisplan öppet område
*Karlbergs kungsgård förr gd /Se Skär, se Boholmen ö Ekeberg lht Jakobsbergsbron bro
Kartåsen torp /Se Skär, se Garpen förr öar, nu ö Ekebo lht Jakobsbergsskogen skogsområde
Kartåsen förr hmn /Se Skär, se Bröstgårdsholmarna öar Ekebo lht +Jefver Ön, se Järverön Saknas
Kattviken gård Sorgforsådran utlopp Ekelundsgården tomter John Ericssonsgatan gata
Kattviken gård Staaholmen, se Borgmästarholmen holme Ekenäs lht +Jordholmen Saknas
Kattviken gd Stockfallet terräng Ekliden lht Jungmansgatan gata
Knappstad by Stoor eller Clar, se Klarälven älv Ekorrviken, se Jäverön hmn Järnkällan källa
»Knapstacke» ödetorp Stora Orrholmen, se Orrholmen förr ö, nu udde Ekorrviken gd +Järntorget äldre namn på Residenstorget
Knappstad by /Se Stora torget Saknas Ekorrviken hemman Järnvägsgatan gata
Knappstad gårdar o. lhtr Store Holmen ö Ekströmegården tomt Järnvägsparken Saknas
Knappstad by Stormossen mosse Elefantas krog Jäverön ö och hemman
Knappstad by Sundskär holme Elefantens hus Jäverön ö
Knappstad gd /Se Sundskär holme Elektricitetsverket Saknas Jäveröns fyrplats fyr
Kollerudsgården Saknas Sundsmossen mosse Elementarläroverket Saknas Jössegatan gata
*Kollerudsgården gd Sundstadtjärnet tjärn Elementarläroverket för flickor Saknas Kalvholmarna benämning på Lilla och Stora Kalvholmen
Kroppkärr gård Sundstatjärnen tjärn Elementarskolan för flickor, Nya flickskola Kalvholmen holme
Kroppkärr gård Suttern holme +Elfdalsstugan stuga Kalvholmen, Lilla ö
Kroppkärr gd Suttern holme /Se Elfnäs Saknas Kalvholmen, Stora holme
Kroppkärr gd Svinbäcksberget berg Elfrum Saknas Kalvholmsådran vattenled
Kroppkärr hg Sållerön ö Elfsborg Saknas Kamrersgatan gata
Kroppkärr gd Sättersholmarna öar Elfvik Saknas Kanalbron bro
Kroppkärr gd Sättersholmsfjärden del av Vänern Elimkapellet Saknas Kanalen Saknas
Kroppkärr gd Sättersviken vik Elinsberg beb Kanalgatan, Västra gata
Kyrkokvarteret Saknas Sörmon skog Elinsberg lht Kanalgatan, Östra gata
Labråten Saknas Sörmon skogsområde Elinsdal lht Kanalsmedjan smedja
Lusskolan öknamn på folkskola /Se Sörmon skogsmark Eliseberg beb +Kanaltorget äldre namn på Hagatorget
Lyckorna Saknas Takholmen, se Store Holmen ö Eliseberg lht Kanikenäsbanken kanalbank
Långsviken gd *Takudden udde Ellisro lht Kanikenäset udde
Långön gd Tartar siör, se Tattarholmen holme Elverums gård jordbrukslht Kanikenäsgatan gata
Långön gd Tattarholmen holme Enebacken lht Kanikenäsholmen holme
Långön gd och ö Tattarholmen holme Enekullen, se Rosendal beb Kanikenäsudden udde
Långö? gård Timmerköjan holme Enekullen lht +Kaplansgatan tidigare projekterad gata
Långön hmn /Se Timmerudden udde Enekullen lht Kaplansholmen holme
Löten jblght Tingvalla idrottsplats Enemo lht Kaplansälven älvgren
Löfvenäs by Tingvallabron bro Engholmska villan byggnad +Karl IX gatan tidigare projekterad gata
Mon ?lhtr Tingvallagatan Saknas Enkullen landeri Karlagatan gata
?Mölnaretorp by Tingvallagatan Saknas Enudden hus Karlbergsgatan gata
Mölnaretorp by Tingvalla ö med tingsplats Enåsen lht Karlsgrundsgatan, Norra gata
Mölnaretorp by Tingvalla ö Saknas Epidemien Saknas Karlsgrundsgatan, Södra gata
*Noret Saknas Tingvalla ö Epidemisjukhuset Saknas Karlsholmsgatan, Norra gata
Norsgården Saknas Tingvallaön ö /Se Epidemiska Sjukhuset förr epidemisjukhus, nu kronikerhem Karlsholmsgatan, Södra gata
*Norsgården gd Tingvalla ön ö +Erich Pärssons utbygge byggnader Karlslundsgatan gata
Pankegården Saknas Tingvallaön ö /Se Eriksberg jordbruksfastighet Karlsrogatan gata
Queggene ?försv. gd Norra Torggatan Saknas Eriksberg, se Aspsäter, Norra gd Kartberget berg
Romstad gård Södra Torggatan Saknas Eriksberg Saknas Kartåsgatan gata
Romsta f. hemman Södra Torggatan Saknas Eriksberg Saknas Kaserngatan gata
Romstad gd Torggatan Saknas Eriksberg lht Kastmansgatan gata
Romstad gård och lht Tormestadtjärnen tjärn Eriksbergs gård Saknas Kastmansplan öppet område
Romstad Saknas Torrholmen ö Eriksbergs Villaområde villabebyggelse Kattefioln Saknas
Romstad gd /Se Torrholmen ö Eriksborg gård Katten benämning på Kattfjärden
Rosendal Saknas Torsholmen ö Eriksborg lhter Kattfjorden Saknas
Rud hg Trollholmen förr ö, nu del av Vidön Eriksborg lhter Kattfjärden fjärd
Rud gd Trollkoneberget berg Eriksborg lhter Kattviken vik
Rud gd Trumman ö Eriksborg villasamhälle Kejsarlyckan åkerlycka
?Rud gd Tullholmsviken vik Eriksdal lhter +Kilsgatan tidigare projekterad gata
Rud hg Östra tullporten Saknas Eriksdals gård Saknas Klaraborgsgatan gata
Rud hg o. lghtr Tuvan holme Erikslund lht Klarabron Saknas
Rud hg o. lghtr Tyeudden, se Tynäsudden udde Erikslund beb Klaragatan, Norra gata
Rud hrgd? *Tyeviken vik Erikslund lht Klaragatan, Södra gata
Rud hrgd Tynäsudden udde Eriksro lht Klaraparken Saknas
Rudstorp Saknas Tynäsudden udde Eriksro lht +Klara Strandgata, se Hybelejens gata Saknas
Rumstad Saknas Törsholmen, se Torsholmen ö Eriksstad lhter Klarastrandsgatan gata
Rådhuskvarteret Saknas vestöön, se Västra söön ö Eriksstad lhter Klaratjärn tjärn
Sandbäcken gd Vickernasskären ö Eriksstad villområde Klaratjärnsgatan gata
Sandbäcken lhtr Videholmen holme Ewylund lht Klaraviksgatan projekterad gata
Sandbäcken lhtr Vidön ö Expositionshuset f.d. utställningslokal Klarälven älv
Sandbäcken lghtr Vidön ö Fagerhill lht Klarälven älv
Sandbäcken lghtr Wijd öön, se Vidön ö Fagersta lht Klarälvsgatan gata
Sandbäcken lghtr Vitberget berg Fahnehjelmska gården gård Klarälvsgatan, Östra gata
Sandbäcken lghtr Vukernasskär, se Vickernasskären ö Falkegården gård +Klefve Rös gränsmärke
Sandbäcken gd Välsvikeheden hed /Se Falkenberg beb +Klockaregatan tidigare projekterad gata
Sandbäcken gd välsvikkärn, se Välsviktjärnet vik Falkenberg lht Klockarholmen holme
Sandbäcken gd? Välsviktjärnet vik Falkgården lht Klövervägen gata
Sanna by Välsviktjärnet tjärn Falkgården tomt Knappstadsviken vik
Sixen omr. /Se Välsviktjärnet vik Fallet torp Knappstadsvägen gata
Sixenstorp lht /Se Västra bron bro Fallängen lht Knappstasjön Saknas
Sjötullen Saknas Västra Söön ö Fantviken, se Jäverön hmn Kohaget hage
Skrymterud Saknas Ytterholmen holme Fantviken gd Kohaget hage
Smörhall gd Yttre hamnen hamn Fantviken hemman Kolerakyrkogården pestkyrkogård
Smörhall gd /Se Årreholm, se Tynäsudden udde Fattigbaracken Saknas Konduktörsgatan gata
*Stommen präststommen /Se *Älven Klarälvens mynning Fattighuset Saknas +Korsvägen väg
Sundstad förr hmn /Se Älvudden udde Fattighuset hus Kristinehamnsvägen landsväg
Sundstad gd /Se Ängberget berg Fattigskolan Saknas Krogbacken backe
Sunnet by Örsholmen holme /Se Faxellegården tomt Kroggärdet, Västra åker
Svenstorp gård /Se Örsholmen holme +Fialstapn försvunnen gård Kroggärdet, Östra åker
Svinbäcken gd Örsholmen holme Filipsro lht Krokiga gatan gata
Svinbäcken förstadssamhälle Örsholmen ö Finnens hus Kronoparken kronopark
Svinbäcken förstadssamhälle Örsholmen ö Finnhultet torp Kronoparken kronopark
Svinbäcken gd Örsholmen holme Fintabacken krog Kroppkärrsallén väg
Svinbäcken gd Örsholmen ö Fintabäcken lht Kroppkärrsberget berg
Svinbäcken förr gård /Se Örsholmen holme Fintabäcken lht Kroppkärrs kronopark stadsäg.
»Søderromstad» gård Örsholmen holme Fintan gd Kroppkärrssjön sjö el. tjärn
Tingvalla gäld äldre namn på sn, nu del av stad Örsholmen holme /Se Fintan kronopark Kroppkärrsvägen gata
Tingvalla stom förr gård /Se Örsholmstjärnet tjärn Fintan hemman +Kråppsjön Saknas
Tingvalla stom förr gd Östra bron bro Fintatorp hmn Kultanders skär skär
Torgkvarteret Saknas Östra Söön ö Fintatorp gd Kungsgatan gata
Tormestad gd Östsöön, se Östra Söön ö Fintatorp hemman Kvarnberget berg
Tormestad f. hemman   Fiskalegården gård Kvarnberget berg
Tormestad Saknas   Fiskartorpet torp Kvarnbergsgatan gata
Tormestad stadsdel   Fjällstugan lht Kvarnbergsparken parkområde
Tormstad Saknas   Fjärrstad, Norra lht Kvistrumsgatan gata
Tormestad förr hmn /Se   Flachska gården gård Kyrkbacken sluttning
Tormestad tidigare gård, nu del av Karlstad stad /Se   Flickläroverket läroverk Kyrkelyckan åkerlycka
+Tormestad gd /Se   Flickskolan Saknas +Kyrkogatan gator
Trangärdstorp gd   Flickskolan, Gamla byggnad Kyrkogatan, Norra gata
»Tuppenhof nära Carlstad» Saknas /Se   Fintatorp stadsdel Kyrkogatan, Södra gata
Tyggården Saknas   +Fogdemyrstorpet torp Kyrkogatan, Västra gata
Tyggården Saknas /Se   Folkebo lht Kyrkogatan, Östra gata
Vallsvika gd   Folkskolan, Gamla Saknas Kyrkogården, Gamla begravningsplats
Vidön hg   Folkskolan, Norra Saknas Kyrkogården, Norra stadsäg.
Vidön hrgd?   Folkskollärareseminariet Saknas Kyrkogården, Nya stadsäg.
Vidön hg   Folkskollärareseminariet, Gamla nu lärlings- och yrkesskola Kyrkogården, Västra Saknas
Vidön hrgd?   Forset lht Kyrkogården, Östra kyrkogård
Vidön gd   Forslunda lht +Kyrkogårdsgatan Saknas
Vidön hg   Fredricelund landeri Kyrkogårdsplanen plan
Vidön hg   Fredricelund, Västra landeri Kyrkoplanen område med park
Vidön herrgård   Fredriksberg landeri +Kålgårdsgatan, Första väg
Vidön gd   Fredriksdal lht +Kålgårdsgatan, Andra väg
Vidön gd   Fredriks kyrka, se Domkyrkan Saknas +Kålgårdsgatan, Tredje väg
Vidön hrgd   Fredriksro lht Kålgårdsviken vik
Vidön hrgd   Fredriksro lht Kåpgärdet åker
Våxnäs by   Fredriksro lht Källgärdet åker
Våsnäs gd   Fredsberg lht Käringholmen holme
Våxnäs gd   Fribo lht Kärleksdungen skogbevuxen kulle
Våxnäs gd   Frideberg lht Kärringbron bro
Våxnäs by   Fridebo lht Kölnegärdet åker
Våxnäs by   Frideborg lht Köpmannagatan gata
Våxnäs by   Fridelund, Norra lhter +Köpmanstorget äldre benämning på Stora Torget
Våxnäs gd   Fridelund, Östra lht Lagberget bergås
Våxnäs gd   Fridelund, Östra Saknas +Lagerlöfsgatan tidigare projekterad gata
Våxnäs by   Fridhem lht Lagmansängen äng
Våxnäs by   Fridhem lht +Lagnöden Saknas
wåxnes Saknas   Fridhem lht +Langnön Saknas
Våxnäs by   Fridhem lht +Lagö Saknas
Våxnäs säteri /Se   Fridhem lht Lamberget bergshöjd
Våxnäs gårdar och lhtr   Fridhem lht Lambergsbron bro
Våxnäs, Lilla o. Stora gårdar   Fridsborg lhter Lambergsgatan gata
Våxnäs by   Fridshyddan lht +Lambergsgatan Saknas
Våxnäs by   Frimurarelogen hörnhus Lambergskanalen utlopp
Våxnäs by   Fruntimmersbadhuset kallbadhus Lambergslyckan åkerteg
Våxnäs gårdar /Se   Frykmanska huset byggnad Lambergsslätten område
Väleviken gd   Frykmanstorp lhter Lambergsstigen gata
Välsviken gd   Fryksdalsgården tomt Lambergstjärnet tjärn el. vik
Välsviken gd   Fryxellska tomten tomter Lambergsviken Saknas
Åtorp gd?   Frödingska gården tomt Landberget Saknas
Åtorp säteri /Se   Furuberg lht Landbergskärn Saknas
Åtorp gd   Furuberga Saknas Landerivägen gata
Åtorp gd   Furuhäll lht Landsena Fengsle Saknas
    Furuhäll lht Landsvägsbron, Östra Saknas
    Furuliden lht +Landz Tornet torn
    Furulund lht +Langnön Saknas
    Furulund beb Lantmätaren lind
    Furulund lht Lantvärnsgatan gata
    Furulund lht Lasarettsgatan gata
    Fyrkanten hus Lasarettsparken, Gamla park
    Fånggevaldigerhuset Saknas Lasarettsvägen benämning på Älvgatan
    Fånghuset Saknas Laxågatan gata
    Fängelset Saknas Lertaget lertag
    +Fängelset, Nya Saknas Lignellsgatan gata
    Färgeriet färgeri +Lilla torget äldre benämning på Näfvertorget
    Färgerigården färgeri Lillgatan gata
    Färjestad hemman Lillgatan gränd eller väg
    Färjestad stadsdel Lillgränd gata
    Färjestads Bryggeri ölbryggeri Lillängen äng
    Färjestads gård del av hemman Lillängen äng
    Färjestads skolhus skolhus Lillängsgärdet åker
    Färjestads Travbana Saknas Lindgatan gata
    Fördärvet åker, nu del av stad +Linnégatan Saknas
    Galgberget Saknas Lisebergsstigen gata
    Galgberget Saknas Ljungbygatan, Norra gata
    Gammelströms, se Jäverön Saknas Ljungbygatan, Södra gata
    Garvarelandet garverier Ljunggatan gata
    Gasverket Saknas Ljungmansgatan Saknas
    Gasverket, Gamla gasverk Lobackegärdet åker
    Gasverket, Nya Saknas Loggärdet åker
    Gatan lht +Longöö Saknas
    Gerdsborg lht Lorensbergsgatan gata
    Gjuteribaracken bostadsbarack Lundegatan gata
    Gjörckesegan? beb Lundgrensgatan gata
    Gjörkesägan lht Lyckebovägen gata
    Glasbruket fabrik Lyckhemsgatan gata
    Glittne Saknas Långbansgatan gata
    Glofsön jordbruksfastighet, ö Långgatan gata
    Gläntan lht +Långgatan gata
    Gläntan lht +Långgatan, Nordaste äldre benämning på Stora Herrgårdsgatan
    Gläntan lht +Långgatan, Övre Saknas
    Grand Hotell Saknas Långgärdet åker
    Grandungen lht Långholmen holme
    Grane lht Långtäppan Saknas
    Granelid lht Långudden udde
    Granhult lht Långudden udde
    Granhult beb Långviksudden udde
    Granhult lht +Långögatan äldre namn på Långövägen
    Granhult lhter Långön Saknas
    Granhult beb Långövägen gata
    Granhult Saknas +Långöögathan gata eller väg
    Granhult Saknas Länsmansgatan gata
    Granhult Saknas Lärkgatan projekterad gata
    Graninge lht Lötbäcken bäck
    Graninge lht Löterna udde eller landtunga
    Grankullen lht Lötshagen åker
    Granliden lht Lötudden udde
    Granliden beb Lövnäsudden udde
    Granliden lht +Magasinstorget, Östra torg
    Granliden lht +Magazinstorget, Wästra torg
    Granliden lht Magdebogatan gata
    Granliden lhter Magnegatan gata
    Granliden lhter Malménsgatan gata
    Granliden lhter Malmtorget öppen plats
    Granliden lhter Malmtorgsgatan gata
    Granliden lhter Margårdsviken vik
    Granliden lhter Margårdsängen område med äng och åker
    Granliden lhter +Mariebergsgatan Saknas
    Granliden lht Mariebergsskogen folkpark
    Granliden villaområde Mariebergsviken Saknas
    Gransäter lht Mariebergsvägen gata
    Granvik lht Mariedalsgatan gata
    Grevegården lht Marielundsgatan gata
    Grevlyckan del av kvarter Mellangatan gata
    Grindstugan lht Mellangärdet åker
    Grindstugan grindvaktarboställe Mellqvistgatan gata
    Grundviken lht +Menlösbron bro
    Gruvlyckan ägoområde Modegatan gata
    Gräsdalen landeri +Mogatan, Norra tidigare projekterad gata
    Gräsdalen, Norra lht +Mogatan, Södra tidigare projekterad gata
    Gräsdalen, Östra lht Molkomsgatan projekterad gata
    Gräsdalen, Östra lht Mosaiska Begravningsplatsen stadsäg.
    Gräsdalen, Östra lht Munkforsgatan gata
    Grönalund hus Muraregatan gata
    Gröna stugan schweitzerilokal +Murareplatsen tidigare projekterad öppen plats
    Gubbholmen lht, holme Mårbackagatan gata
    Gula gården gård Mårbackaplatsen planterat område
    Gula huset byggnad Mödomsbråterna åkerlycka
    Guldgruvan kvarter Mörtholmen holme
    Gullsätra lht +Narvagatan gata
    Gullvivan handelsträdgård Nobelplan öppen plats
    Gunnebo lht Nolbygatan gata
    Gunnebo lhter Nordmarksgatan gata
    Gunnebo lht Noreengatan gata
    Gunvik lht Norra Sandbäckens hästhage Saknas
    Gustafsberg lht Norra vallen åker
    Gustafsberg lht Norrbogatan gata
    Gustafsberg lht Norrmalmsgatan gata
    Gustafsberg lht Norrstrandsgatan gata
    Gustavsberg villasamhälle Norrstrandstorg torg
    Gustafslund lht Nya hamnen Saknas
    Gymnasiet, Gamla gymnasiebyggnad Nyedsgatan gata
    Gymnasiet, Nya Saknas Nygatan gata
    Gällmyren lht +Nygatan äldre benämning på Hamngatan
    Gärdsborg Saknas Nylandsgatan gata
    +Gästgivaregården gästgivaregård +Näbben gata
    Gästgivaregården, Gamla gård Näbblandet näs
    Gäverön, se Jäverön hmn +Näfvertorget torg
    Göteborg lht Odengatan gata
    Göteborg äga Oldevigsgatan gata
    Göteborgsbanken Saknas +Olissholmen Saknas
    Göteborgslyckan del av stadsäga Olovsgatan gata
    Haga lht Olsätersgatan gata
    Haga stadsdel Orrholmen ö
    Haga, Västra lhter Orrholmen, Lilla Saknas
    Haga, Västra stadsdel Orrholmen, Stora Saknas
    Haga, Östra lhter Orrholmsgatan gata
    Haga, Östra stadsdel Orrholmsviken vik
    Hagaborg lhter Orrholmsviken Saknas
    Hagaborg lhter Orrholmsvägen väg
    Hagaborg villasamhälle +Otterströmsgatan tidigare föreslagen gata
    Hagalund lht Oxtorget torg
    Hagastrand lhter Parkgatan gata
    Hagastrand villaområde Persmessgatan projekterad gata
    Hagen lht Pihlgrensgatan gata
    Haget hmd Pilgatan gata
    Hagströmegården kvarter Pilholmen holme
    Hagströmegården kvarter +Pistolgatan väg
    Hagströmehuset hus Polluxgatan gata
    Hagstugan torp Polluxplan öppet område
    Hajdhuset hus Porsviken vik
    Halla, se Smörhall gd +Postvägen äldre benämning på Romstadsvägen
    +Hallan torp Propsområdet upplagsområde
    Hallen, se Jäverön hmn Pråmkanalen farled
    Hallen Saknas Prästberget bergshöjd
    Hammarbergstorp hmd Prästbergs rös gränsmärke
    Hammarbergstorp lht +Prästgatan tidigare projekterad gata
    Hammarby lht +Prästholmen Saknas
    Hamnkaféet Saknas Prästängsvägen gata
    Hamnkaptensbostället Saknas Pumpbanken ö
    +Hamnqvarteret Saknas Pumpgatan gata
    Hamnstationen järnvägsstation +Pumpkällegatan Saknas
    Hannegård lht +Qvarnberget Saknas
    Heddenäs landeri Ramströmsbacken höjd
    Heden landeri Ransätersgatan gata
    Hedlunda lht Regementsgatan gata
    Hedvigsdal lht Rektorsgatan gata
    Hedvigslund lht Rengärdet åker
    Hedås rivet hus +Reparegatan Saknas
    Heleneborg lht Repslagarebanan repslagarebana
    Hemgården lht Repslagaregatan gata
    Hennylund lht +Repslagaregatan gata
    Henstad gd Residensbron Saknas
    Henstad hemman Residenstorget torg
    Herrbadhuset kallbadhus +Riddaregatan tidigare projekterad gata
    +Herregården Saknas Ringervägen gata
    Herrgården landeri eller herrgård Ringgatan gata
    Herrgården landeri +Ringvägen, Västra tidigare projekterad gata
    Herrgården herrgård Roddaregatan gata
    Herrhagen landeri Romstaberget berg
    Herrhagen stadsdel Romstabäcken bäck
    Herrhagen, Lilla lht Romstadsgatan, Lilla gata
    Herrhagen, Stora lht Romstadsparken park
    Herrhagen, Västra lhter Romstads Parkgata gata
    Herrhagen, Västra stadsdel Romstadsvägen gata
    Herrhagen, Östra lhter +Romstagatan äldre benämning på Romstadsvägen
    Herrhagen, Östra stadsdel Rosenbadsgatan gata
    Herrhagsbaracken nödbostad Rosenborgsallén gata
    Herrhagsskolan folkskola Rosenborgsgatan gata
    +Herssohs Saknas +Rosendalsgatan tidigare projekterad gata
    +Heubleins Tomt tomt Rosengatan projekterad gata
    Hildelund lht Rosenlundsgatan, Västra gata
    Hildelund lhter Rosenlundsgatan, Östra gata
    Hildurlund lht Rudsberget bergshöjd
    Hillebrandsgården gård Rudsberget höjd
    Hinsidan lht +Rudsgatan väg
    Holgersberg lht +Rudsgatan, Norra väg
    Holmbergsgården tomt Ruds kyrkogård kyrkogård
    Hospitalet hospitalsbyggnad Rudskällan hälsobrunn
    Hospitalstomten tomt Rudsmossen mosse
    Hotell Centric Saknas Rudsplan öppet område
    Hotell Drott Saknas Rudstjärn Saknas
    Hotel du Nord Saknas Rudstorpslyckan åkerlyckor
    Hotell Klara Saknas Rudsundet sund
    Hôtel Kristiania hotell Rudsvägen gata
    Hotell Lindblad Saknas Rygatan gata
    Hotell Ritz Saknas Rågårdsviken Saknas
    +Hult Saknas Råtorpsvägen väg
    Hultet hmd Rämensgatan gata
    Hultet landeri Rävgropen åker
    Hultet lht Rävösundet, Stora sund
    Hultsberg lht +Rögårdsviken vik
    Hultsberg lht +Salttorget äldre namn på Residenstorget
    Hultstugan byggnad +Salttorget Saknas
    Hushållningssällskapet Saknas +Salttorget, Nya Saknas
    Hushållsskolan matsalar och festvåning +Salttorgsgatan gata
    Hvilan Saknas Sandbäckens hag hage
    Hyddan Saknas Sandbäcksallén allé
    Hypoteksföreningen Saknas Sandbäcksberget bergshöjd
    Hypotekshuset Saknas Sandbäcksbron bro
    Hyttan Saknas Sandbäcksgatan gata
    Hyttan, Västra byggnad Sandbäcksladan lada
    Hyttan, Västra byggnad Sandbäcksskogen skogsområde
    Hyttan, Östra arbetarbostädeer Sandbäckstjärnet tjärn
    Hålan gammal stuga Sandbäcksudden udde
    Häddenäs f.d. landeri Sandbäcksvägen äldre namn på Sandbäcksgatan
    Häktet benämning på Länsfängelset Sandelsgatan gata
    Häktet, Gamla fängelse Sandgrund parkområde
    Häktet, Nya äldre benämning på Länscellfängelset Sandgrund udde
    Hästhaget Saknas Sandgrund ö
    Högberg lht Sandholmarna benämning på Lilla och Stora Sandholmen
    Högbo lht Sandholmen, Lilla holme
    Höglunda lht Sandholmen, Stora holme
    Hörnan lht Sannabergen bergsområde
    Idala villa Sannagatan gata
    Idiotanstalten sinnesslöanstalt Sanna hag hage
    Idiotskolan Saknas Sanna Skog skogsområde
    Ingelund lht Sannavägen väg
    Ingmarstorp lht +Scheelegatan projekterad gata
    Iristräsket lht Segerstedtsgatan gata
    Jakobsberg landeri Segerstedtsplan öppet område
    Jakobsberg lhter Seminariegatan gata
    Jakobsberg villaområde Sigyngatan projekterad gata
    Jakobsberg, Lilla lht Sjögärdet åker
    Jannero lht Sjömansgatan gata
    Johannelund hmd Sjöstadsgatan, Västra gata
    Johannelund lht Sjöstadsgatan, Östra gata
    Jordbrukarebanken Saknas Sjöstadsvägen gata
    Judebadhuset byggnad Sjötullsgatan gata
    Jägaretorpet lht +Sjötullsgränd tidigare projekterad gata
    +Järnvågen byggnad +Sjötullsplatsen öppet område
    +Järnvågen, Nya Saknas Sjöängsgatan gata
    Järnvägsstationen Saknas Skagersviksgatan gata
    Jäverön hmn o. ö Skallgärdet åker
    Jäverön gd Skalltegen tegar
    Jäverön hemman Skallängen äng
    Jäveröns gård Saknas Skansgatan gata
    Karlsgrund hmd Skepparegatan gata
    Karlshem beb +Skepparegatan gata
    Kalsro Saknas Skinnargatan gata
    Karlsro lht Skogaholmsgatan projekterad gata
    Kanalbron lht +Skogaholmsgatan, Västra tidigare projekterad gata
    Kapellanstomten boställstomt +Skogaholmsgatan, Östra tidigare projekterad gata
    Kaplanholmen lhter Skoghallsvägen gata
    Kaptensudden hmd Skoghemsgatan gata
    Karamellen arbetarbostad Skogsbogatan gata
    Karlberg lht Skogsmarken område
    Karlberg lht Skogsstigen gata
    Karlsberg Saknas Skogstorpsgatan gata
    Karlsborg Saknas Skolbacken sluttning
    Karlsgrund lht Skolvägen gata
    Karlsgrund lht +Skomakaregatan tidigare projekterad gata
    Karlsgrund lhter Skomakarlyckan, Gamla åkerlycka
    Karlsgrund lhter Skraggegatan gata
    Karlsgrund villaområde Skutberget bergshöjd
    Karlshem lht Skutbyggarebacken område
    Karlshof lht +Skutbyggaregatan gata
    Karlsholm lht Skutredarplatsen område
    Karlsholm lht Skyttegatan gata
    Karlsholm lhter +Skåregatan Saknas
    Karlsholm lhter Skårevägen landsväg
    Karlsholm lhter Skårholmarna Saknas
    Karlsholm villasamhälle Skårholmen, Lilla ö
    Karlslund lht Skårholmen, Stora ö
    Karlslund lht Skärholmen, Lilla o. Stora Saknas
    Karlslund lht Slåttergatan gata
    Karlslund lht Slängberget bergshöjd
    Karlslund lht Slängbäcken Saknas
    Karlslund lht +Slängvägen väg
    Karlslund lht Smedgärdet åker
    Karlslund lht Smedgärdsvallen äng
    Karlsro lht Smedjegatan gata
    Karlsro lht Smedlyckan åker
    Karlsro lht Smålandsgatan gata
    Karlsro lht Snickaregatan gata
    Karlsro lht +Snickaregränd tidigare projekterad gata
    Karlsro lht Soldatfältet äldre benämning på Exercisfältet
    Karlstad, Nya lht Solhagagatan gata
    +Karlstadsgård Saknas Solhemsgatan gata
    Karlstads bryggeri bryggeri Solviksgatan gata
    Karlstads Mekaniska Verkstad Saknas Sommarroplan öppen plats eller torg
    Karlstadsrud, se Rud gd Sommarrovägen gata
    Karlstads sparbank sparbank Sorgforsen vattenled
    Karlstads Tändsticksfabrik tändsticksfabrik +Stadsens Bodar salubodar
    Karlstads Västra Saknas +Stadsfältskärens ämbetshage område
    Karlstads Yllefabrik Saknas +Stadsholmen Saknas
    Karlstads östra station Saknas Stadsnäsudden udde
    Karlstorp beb Stadsskogen skogsområde
    Karlstorp lht Stadsskogen, Södra skogsområde
    Karlsvik lht Stadsskogen, Västra skogsområde
    Karsberget soldattorp Stadsträdgården parkområde
    Karsberget torp Stadsviken Saknas
    Karslund lht +Stafholm(en) Saknas
    Kartberget lht Stagnellsgatan gata
    Kartberget lht +Staholmen Saknas
    Kartberget Saknas +Staketsgatan gata
    Kartåsen, Lilla villaområde Stallgatan gata
    Kartåsen hemman el. kronotorp Starrdalen dalgång
    Kartåsen, Lilla lhter Starrdalsbäcken bäck
    Kartåsen, Lilla lhter Starrdalsängen äng
    Kartåsen lht Stenbron Saknas
    Kartåsen lht Stora bron Saknas
    Katrineberg lht Stora Torget Saknas
    Kattstugan Saknas +Store gatan äldre namn på Kungsgatan
    Kattviken gd +Storelfven Saknas
    Kattviken gd +Storgatan projekterad gata
    Kattviken hemman Stormyrakärret kärr
    Kivika lht Storängen äng
    Kjellmanska gården tomt Storävjan damm el. tjärn
    Kjenongska gården del av tomt Strandbaden badplats
    Klara stadsdel +Strandgatan, se Norra Strandgatan Saknas
    Klaraborg sjuk- och ålderdomshem Strandgatan, Norra gata
    Klarastrand lhter +Strandgatan, Westra Saknas
    Klarastrand lhter Strandpromenaden, Norra promenadväg
    Klarastrand lht Strands Tvärgata gata
    Klarastrand villasamhälle Strandvägen gata
    Klaraström lht Styrmansgatan gata
    Klaratjärn lht Sundbergsgatan gata
    Klaratjärn lht Sundholmen, Stora Saknas
    Klaratjärn lht Sundskär udde
    Klaratjärn lht Sundstabron Saknas
    Klaratjärn lht +Sundstagatan äldre namn på Sundstavägen
    Klaratjärn lht Sundstalyckan åkerlyckor
    Klaratjärn Saknas Sundsta Sandmark område, nu ingående i kv.
    Klaratjärn villaområde Sundstatjärn Saknas
    Klaravik lhter +Sundstatjärn, Lilla tjärn
    Klaravik lhter Sundstatjärn, Stora tjärn
    Klaravik stadsdel eller villaområde Sundstavägen gata
    Klaravik, Lilla lht Sunnegatan gata
    Klintviken lht Sutersholme Saknas
    Knappstad gd Suttern uppgrundad ö
    Knappstad hemman Suttersälven gren av Klarälven
    Knappstad stadsdel Svanågatan gata
    Knappsta, Västra hmd Svarvaregatan gata
    Knappstad, Västra jordbruksfastighet Sveaborgsgatan gata
    Knappsta, Östra hmd Sveagatan gata
    Knappstad, Östra jordbruksfastighet Svennebogatan gata
    Knappåsen Saknas +Swinbäckebergskärrn Saknas
    Kohagsvallen del av stadsäga Svinbäcken bäck
    Kojan Saknas Svinbäcksberget bergshöjd
    Kokhuset, Gamla byggnad Svinbäcksgärdet åker
    Kolbottnarna område Svinbäckstjärnet tjärn
    Kolerasjukhuset hus +Svinbäcksvägen Saknas
    +Kollerudzgården gård Svängom vägskäl
    Kolthoffska huset trevåningshus Syknilslyckan åker
    Kolyckan område Syréngatan gata
    Komministergården bostad Sågverksgatan gata
    +Kongsgårds Tompten tomtplats +Sågverksgatan projekterad gata
    Konsistoriet benämning på Gamla gymnasiet +Sämskmakaregatan projekterad gata
    Kopparslagarens hus stuga +Söderbron Saknas
    Korrektionshuset hus Söderängsgatan, Lilla gata
    Korveriet byggnad Söderängsgatan, Stora gata
    Kottstugan byggnad +Södra gatan gata
    Kreatursstallarna stallar Södra Sandbäckens skog skogsområde
    Kristineberg lht Södra skogen Saknas
    Kristineberg lhter Södra udden del av Stora Orrholmen
    Kristineberg del av lht Sörmon, se även i Nors sn berg
    Kristinedal landeri Sörmon, se även i Grava sn skog
    Kristinedal bostad Sörmon skogstrakt
    Kristinedal lht Sörmotallen tall
    Kristinedal stadsdel Tallbacken gata
    +Kronhuset byggnad Tallåsberget bergshöjd
    Kroniska Sjukhemmet Saknas Tattarholmen Saknas
    Kronoarresten Saknas Tattarn holme
    Kronohäktet Saknas Teaterparken parkområde
    Kronomagarinstomten tomt +Tegelbrukskärrn tjärn
    Kroppkärr gd Tegnérgatan gata
    Kroppkärr hemman +Thorsgatan tidigare projekterad gata
    Kroppkärr stadsdel Timmermansgränden gränd
    Kroppkärrs gård hemman Tingbergsgatan gata
    Kroppkärrs herrgård stadsäg. +Tingbergsgatan gata
    Kroppkärrs kronopark beb Tingbergsholme, Lilla holme
    Kroppkärrsområdet Saknas Tingbergsholme, Stora holme
    Kruskopfegården gård Tingsbergsholmen, se Stora Tingbergsholme Saknas
    Krutbruket hemman Tingvalla idrottsplats
    +Kruthusen ammunitionsdepåer Tingvalla Saknas
    Kruthustomten, Västra del av kvarter Tingvallabron bro
    Kruthustomten, Östra område Tingvallagatan gata
    Kråkslottet byggnad Tingvalla Idrottsplats stadsäg.
    +Kråppeskierskogh torp Tingvallaön ö
    +Kråppkiärr Saknas Tingvallska trädgården trädgård
    Kullen lht +Tjärngatan tidigare projekterad gata
    Kullen sommarvilla Tomtebogatan gata
    Kullen lhter +Tomtgränd Saknas
    Kullen stadsdel Torget Saknas
    Kvarneberget stadsdel +Torggatan gator
    Kvarnberget, Västra lhter +Torggatan, Norra gata
    Kvarnberget, Västra lhter +Torggatan, Södra gata
    Kvarnberget, Västra lhter Torggatan, Västra gata
    Kvarnberget, Västra lhter Torggatan, Östra gata
    Kvarnberget, Västra stadsdel +Tormestadsgatan äldre namn på Munkforsgatan
    Kvarnberget, Östra lhter Tormstakärr Saknas
    Kvarnberget, Östra lhter Tormstatjärn Saknas
    Kvarnberget, Östra lhter Tornbacken gata
    Kvarnberget, Östra stadsdel +Tornet Saknas
    Kvarnhaget Saknas +Torne Gatan gata
    Kvarnhuset väderkvarn, nu bostadshus Torparegatan gata
    Kvarnstugan byggnad Torsbygatan gata
    +Kvarteret Västrahamn kvarter Tosterholmen Saknas
    Kvisterum lht Trangärdstorpsvägen väg
    Kyrkan Saknas Trastgatan projekterad gata
    +Kyrkokvarteret kvarter Treffenbergsvägen gata
    Kåred Saknas +Trollkoneberget Saknas
    Käringtorp lht Trollkoneudden udde
    Kärnängen lht +Trossnäsgatan tidigare projekterad gata
    Labråten lht Trädgårdsföreningen Saknas
    +Ladegården torp Trädgårdsgatan gata
    Lamberget Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Lamberget lhter Trädgårdsmästaregatan projekterad gata
    Lamberget, Mellersta lht Tuggelitelyckan Saknas
    Lamberget, Norra lht Tulegatan gata
    Lamberget, Södra lht Tullholmen landfast ö
    Lamberget, Östra villaområde Tullholmsviken vik
    Lamberget, Östra lhter Tullhusgatan gata
    Lamberget, Östra lhter Tureborgsgatan gata
    Lamberget, Östra lhter Tuvan uppslammad sjö
    Lambergskolonien lhter +Tvärgatan tidigare projekterad gata
    Lambergskärn lht +Tvärgatan Saknas
    Lambergsområdet stadsdel +Tvärgatan, Lilla Saknas
    Lambergsslätten område +Tvärgatan, Övre Saknas
    +Lancasterskolan skola Tyggårdsgatan gata
    Landshövdingegården gård Tyggårdsområdet område
    Landshövdingeresidenset Saknas Tyggårdsviken område
    Lantmäterikontoret lantmäterikontor Tyggårdsviken Saknas
    Lasarettet Saknas Tyghusviken Saknas
    Lasarettet, Gamla förr lasarett Tynäsgatan gata
    Lasarettet, Nya Saknas +Tyrgatan tidigare projekterad gata
    Lasarettsområdet område Tyringegatan gata
    Liggande skyskrapan Saknas Tysta gatan gata
    Lillebo lht +Törnrosgatan tidigare projekterad gata
    Lillebo lht Ulvsbygatan gata
    Lillebo lht +Utsiktsgatan tidigare föreslagen gata
    Lillegård lht +Utterströmsgatan tidigare projekterad gata
    Lilleshill lht Wachenfeldtsbacken Saknas
    Lillestugan lht Vagnbron bro
    Lillgården lht Valegatan projekterad gata
    Lillgården lht Valhallagatan gata
    Lillhem lht Wallbergsgatan gata
    Lillhem lht Vallbrottet område
    Lillhem lht Vallgatan gata
    Lillhem lht +Wandringsgatan Saknas
    Lillhem lht Varvet område
    Lillhem lht Vasagatan gata
    Lillhem lht Vasalunden parkområde
    Lillsjögården lht Vattenledningen Saknas
    Lillängen Saknas Vattentornet Saknas
    Lindellegården tomt Vattentornet Saknas
    Lindesberg lht Vattenverket Saknas
    Lindesborg lht +Vedtorget torg
    Lindmarkska-Nygrenska gården tomter +Wellingzwikiann Saknas
    Lindsjöberg lht Venern Saknas
    Lindås lht Wennbergsgatan gata
    Linvävaregården tomt Wennbergsparken park
    Liseberg lht Verkstadsgatan gata
    Liseberg beb. Wibeligatan gata
    Liseberg lht Videgatan gata
    Liseberg lht +Wikegatan Saknas
    Liseberg, Västra beb Vikelyckorna åkerlyckor
    Liseberg, Västra lhter Vikengatan gata
    Lisebo lht Vikholmsgatan gata
    Lisero lht Viktoriagatan gata
    Litteragårdarna gårdar Villagatan gator
    Ljungby gård Vinkelgatan gata
    Ljungby lhter +Vrånga gatan Saknas
    Ljungby, Norra lhter +Wålsvik, se Välsviken Saknas
    Ljungby, Norra lhter +Wålsvikstjern Saknas
    Ljungby, Norra villaområde Wåxnäsberget bergshöjd
    Ljungby, Södra lhter +Våxnäsbron bro
    Ljungby, Södra lhter Våxnäsbäcken bäck
    Ljungby, Södra villaområde Wåxnäslyckan åkerlycka
    Ljungsäter lht Våxnäsområdet Saknas
    +Loffuenhääs Saknas Wåxnäsparken park
    Lorentzberg lht Våxnäsgatan gata
    Lorensborg lht +Wälingzuich Saknas
    Loverslund lhter Välsviken vik
    Loviseborg lhter +Wälsvikstjern Saknas
    Lugnet hmd Vänern insjö
    Lugnet landeri Vänernsgatan gata
    Lugnet lht Vänerslundsgatan gata
    Lugnet lht +Väpnaregatan, se Lundgrensgatan Saknas
    Lugnet lht Wäringswijken Saknas
    Lugnet lht +Wäringsviken Saknas
    Lugnet lht Värmlandsgatan gata
    Lugnet lht Västerstrandsgatan gata
    Lugnet lht Västra Bron bro
    Lumphuset hus Västra gärdet åker
    Lundgårdarna gårdar Västra haget Saknas
    Lundsberg lht +Västra Hamn hamnområde
    Lundsberg lht Västra Järnvägsbron järnvägsbro
    Lyckan lht Västra Viken vik
    Lyckan lht Västra Älven utloppsarm
    Lyckebo lht Västra ängen äng
    Lyckebo lht Vävaregatan gata
    Lyckhem hmd Ymergatan gata
    Lyckhem lht Zakrisdalsvägen gata
    Lyckhem lht Ågatan gata
    Lyckhem lht Åkaregatan gata
    Lyckhem lht +Åkergatan, se Slåttergatan Saknas
    +Lyckorne lht Åldermansgatan gata
    Lyckåsen lht Åmålsvägen landsväg
    Lyran lht Årrholmen, Lilla o. Stora Saknas
    Långlyckan lht Åshammargatan gata
    Långsviken, se Jäverön hmn Åttkantsgatan gata
    Långsviken gd Åttkantslunden parkområde
    Långsviken hemman +Älftorget äldre namn på Residenstorget
    Långön hemman Älvdalsgatan gata
    Länsfängelset Saknas Älven benämning på Klarälven
    Länshäktet, Gamla Saknas Älvgatan gata
    Länslasarettet Saknas Älvkullegatan gata
    Länslasarettet Saknas Älvlyckan område
    Länslasarettet, Nya Saknas Älvnäsgatan projekterad gata
    Länsresidenset Saknas Älvrosgatan gata
    Lärlings- och yrkesskolan Saknas Älvsmogatan projekterad gata
    Läroverket Saknas Älvstigen gata
    Läsarpetters hus Älvviksgatan gata
    Löfnäs Saknas Älvåkersgatan projekterad gata
    Löfvenäs Saknas Älvängsgatan projekterad gata
    Löten lhter Ämbetsägorna ägoområde
    Lötstugan stuga Änggatan gata
    Lötudden lht +Ölesholmen Saknas
    Lövdelen lht Ölmegatan gata
    Lövdungen lht +Ölsholmen Saknas
    Lövdungen lht +Öre Tjern Saknas
    Lövenäs Saknas Örngatan gata
    Lövhult lht Örsholmen holme
    Lövhyddan lht Örsholmsbron bro
    Lövhyddan lht Örsholmsgatan gata
    Lövnäs gd Örsholmstjärn tjärn
    Lövnäs hemman +Örsholmsvägen väg
    Lövnäsängen lht Östbogatan gata
    Lövnäsängen lhter Östmarksgatan gata
    Magdebo lht Östra Bron stenbro
    Majudden beb Östra gärdet åker
    Malgårdsängen Saknas Östra haget hage
    Malmgården stiftelse +Östra Hamn hamnområde
    Manhem lht Östra Järnvägsbron järnvägsbro
    Mannero lhter Östra Älven utloppsarm
    Margitslund lht  
    +Margretheberg landeri  
    Margretelund lht  
    Margretelund lht  
    Margårdslyckan lht  
    Margårdsängen lht  
    Marieberg lht, länderi  
    Marieberg Saknas  
    Marieberg stadsdel  
    Mariebergs Herrgård f.d. landeri  
    Marieberg, Lilla lht  
    Mariedal landeri  
    Mariedal lhter  
    Mariedal lht  
    Mariedal lht  
    Mariedal, Västra lht  
    Mariedalsbaracken Saknas  
    Mariedalsområdet stadsområde  
    Mariehov lht  
    Marielund gårdshus  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Mattes Dragares gård gård  
    Mattfabriken Saknas  
    Mejeritomten tomt  
    Mekaniska Verkstaden Saknas  
    Mellanvåxnäs lht  
    Meta gravkapell  
    +Metallwågen Saknas  
    Metodistkyrkan Saknas  
    Minneborg lhter  
    Mjölnaregården lht  
    Mjölnaretorp Saknas  
    Mjölnargården byggnad  
    Molinders Saknas  
    Mollstugan Saknas  
    Mon i Sundsta nu koloniträdgårdar  
    Mon lhter  
    Mon, Södra lhter  
    Mon, Västra lht  
    Mon, Östra lht  
    Monserud lht  
    Montanegården gård  
    Monte Carlo lht  
    Mudderskjulet skjul  
    Museet museum  
    Månsgården lht  
    Mälthuset byggnad  
    Märtebo lht  
    Mölnaregården, se Mölnaretorp gd  
    Mölnaretorp, Västra gd  
    Mölnaretorp, Västra gd  
    Mölnaretorp, Östra (sät.), gd  
    Mölnaretorp säteri, gårdar  
    Mölnaretorp, Södra Saknas  
    Mölnaretorp, Västra jordbruksfastighet  
    Mölnaretorp, Östra säteri, jordbruksfastighet  
    Nickebo Restaurant Saknas  
    Nilslund lht  
    Nissebo lht  
    Nissebo lht  
    Nolby lhter  
    Nolby lhter  
    Nolby villaområde  
    +Noorssgården gård  
    Nordholmsgården gård  
    +Nordmans byggnad  
    Nordängen lht  
    Nordängen lhter  
    Nordängen Saknas  
    Norra Tullen Saknas  
    Norrmalm Saknas  
    Norrmalm beb  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm stadsdel  
    Norrstrand församling  
    Norrstrand stadsdel  
    Norrstrandsskolan folkskola  
    Novilla lht  
    Nygård kvarter  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyland lht  
    Nystrand beb  
    Nystrand lht  
    Nytomta lhter  
    Näbben hörnhus  
    Näset hus  
    Odlingsberg lht  
    Olofsberg Saknas  
    Omnibuscentralen Saknas  
    Orrholma lht  
    Orrholmen sågverk och lht  
    Orrholmssågen sågverk  
    Oskarsberg lht  
    Oscarsberg lht  
    Oskarsdal lht  
    Oskarslund landeri  
    Oskarslund lht  
    Oskarslund lht  
    Oskarslund lht  
    Oskars Minne beb  
    Oskarsminne lht  
    Oscarsro lht  
    +Pankegården gård  
    Park Hotell Saknas  
    Pasteur stenbyggnad  
    Petersberg lht  
    Petter Jonsgården gård  
    Pettersberg eller Sixen hmd  
    Pihlgrensgården gård  
    Pilgården lhter  
    Pippigården gård  
    Polhem beb  
    Polhem lht  
    Porto-Rico lht  
    Portstugan lht  
    Portstugan lht  
    Posthuset huvudpostkontor  
    Posthuset postkontor  
    Privathotellet Saknas  
    Ragnarsberg beb  
    Ragnarsberg lht  
    Rasbjör riven lht  
    +Rektorsbostället boställe  
    Rektorsgården gård  
    Residenset landshövdingeresidens  
    Ridhuset ridhus  
    Ridhuset, Gamla Saknas  
    Ridhustomten förr ridskola  
    Riksbankshuset Saknas  
    Ritz Hotell Saknas  
    Romstad hemman  
    Romstad stadsdel  
    Romstad, Lilla lht  
    Romstad, Lilla Saknas  
    Romstadsängen Saknas  
    Roseland lht  
    Rosenbad lantgård  
    Rosenbad, Lilla lht  
    +Rosenberg f.d. länderi  
    Rosenborg landeri  
    Rosenborg lht  
    Rosenborg lht  
    Rosendal torp  
    Rosendal lht  
    Rosendal beb  
    Rosendal beb  
    Rosendal lhter  
    Rosendal lhter  
    Rosendal lht  
    Rosendal beb  
    Rosendal, Västra hmd  
    Rosendal lhter  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal villaområde  
    Rosendal, Stora torp  
    Rosendal, Östra lht  
    Rosendal, Östra lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund torp  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund, Lilla lht  
    Rosenlund, Stora lht  
    Rosenlund, Västra lhter  
    Rosenlund, Västra lhter  
    Rosenlund, Västra lhter  
    Rosenlund, Västra villaområde  
    Rud gd  
    Rud f.d. hemman  
    Rud stadsdel  
    Rudagårdarna hus  
    Rudsberg lht  
    Rudsborg lht  
    Rudsgrinden grindvaktarboställe  
    Ruds gård stadsäga  
    Rudstorp torp  
    Rudstorp torp  
    Runagården lht  
    Runamo lht  
    Runedal lht  
    +Rusta Saknas  
    Rådhuset rådhus  
    Rådhuskvarteret kvarter  
    +Rådstugan, Nya rådhus  
    Råtorp lhter  
    Råtorp stadsdel  
    Röda gården gård  
    Rö magasinen magasinsbyggnader  
    Salttorgsmagasinen magasinsbyggnader  
    Saltvågen våghus  
    Saluhallen Saknas  
    +Sanda Saknas  
    Sandbäcken gårdar  
    +Sandbäcken, Nedre äldre benämning på Södra Sandbäcken  
    Sandbäcken, Norra gd  
    Sandbäcken, Norra hemman  
    Sandbäcken, Norra lht  
    Sandbäcken, Södra gd  
    +Sandbäcken, Stora äldre benämning på Norra Sandbäcken  
    Sandbäcken, Södra hemman  
    +Sandbäcken, Övre äldre benämning på Norra Sandbäcken  
    Sandbäckens herrgård del av Södra Sandbäcken  
    Sandbäcksflygeln flygelbyggnad  
    Sandgrund lht  
    Sandhaga Saknas  
    Sandhaget hmd  
    Sandhaget lht  
    Sandholmen lht  
    Sandsborg beb  
    Sandsborg lht  
    Sanna gd  
    Sanna jordbruksfastighet  
    Sanna, Mellersta del av kronohemman  
    Sanna, Norra hmd  
    Sanna, Norra del av kronohemman  
    Sanna, Stora Saknas  
    Sanna, Södra hmd  
    Sanna, Södra del av kronohemman  
    Sanna Banvaktsstuga Saknas  
    Sanna gård Saknas  
    +Sanne-Torp Saknas  
    Schatullet hus  
    Seminariet Saknas  
    Seminariet, Nya Saknas  
    Setterstugan lht  
    Siggebo lht  
    Sinnessjukhuset byggnad  
    Sista styvern Saknas  
    Sixbacken lht  
    Sixbacken lht  
    Sixbråten, se Pettersberg eller Sixen hmd  
    Sixbråten Saknas  
    Sixen, se Pettersberg eller Sixen hmd  
    Sjöbo lht  
    Sjökullen lht  
    Sjöstad lht  
    Sjöstad landeri  
    Sjöstad lht  
    Sjöstad lhter  
    Sjöstad, Lilla lht  
    Sjöstad, Västra lhter  
    Sjöstad, Västra lhter  
    Sjöstad, Västra villaområde  
    Sjöstad, Östra lht  
    Sjöstad, Östra lhter  
    Sjöstad, Östra villaområde  
    Sjöstadsbanstugan banvaktsstuga  
    Sjöstads gård Saknas  
    Sjöstads handelsträdgård Saknas  
    Sjöstadsområdet stadsdel  
    Sjöstrand beb  
    Sjöstrand lht  
    Sjöstrand lhter  
    Sjöstrand lhter  
    Sjöstrand villaområde  
    Sjötorp lht  
    Sjötullen tull  
    Sjötullen tullbyggnad  
    Sjötullsbanstugan banvaktstuga  
    Sjötullsborg lht  
    Sjövik landeri  
    Sjövik lht  
    Sjöängen lhter  
    Sjöängen lhter  
    Sjöängen lhter  
    Sjöängen villaområde  
    Skallen, se Liseberg, Västra beb  
    +Skallen torp  
    Skallen område  
    Skansen beb  
    Skansen lht  
    Skansen lhter  
    Skansen villaområde  
    Skogaholm lhter  
    Skogaholm, Norra lht  
    Skogaholm, Södra lht  
    Skogaholms tvätt tvättinrättning  
    Skoghem lht  
    Skoghem lht  
    Skoghem lht  
    Skoghem lht  
    Skogsberg lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsbrynet lht  
    Skogsbrynet, Lilla lht  
    Skogsdungen lht  
    Skogsfrid lht  
    Skogsgläntan lht  
    Skogshill lht  
    Skogshult lht  
    Skogshult lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogsliden lht  
    Skogsliden lht  
    Skogstjärn lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skogsälvan lht  
    Skolan, Gamla Saknas  
    Skolbaracken nödbostad  
    Skolhuset skolhus  
    Skolhustomten skola  
    Skraggegården gårdar  
    Skrubbens gård tomt  
    Skyttepaviljongen Saknas  
    Skyttepaviljongen Saknas  
    Slakteriet, Gamla slakteri  
    Slottet kungsgård  
    Slussvaktarebostället Saknas  
    Slussvaktstugan vaktstuga  
    Smedsstugan torp  
    Smedviken hus  
    Smålandsberg lht  
    Smörhall gd  
    Smörhall hemman  
    Snavlas hus  
    Sockerslottet byggnad  
    Sofiedal lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken Saknas  
    Solbacken beb  
    Solbacken lht  
    Solbacken Saknas  
    Solbacken Saknas  
    Solbacken lht  
    Solbacken, Västra Saknas  
    Solberg lht  
    Solberg lht  
    Solberga lht  
    Soldathemmet Saknas  
    Solfagra lht  
    Solgläntan lht  
    Solgläntan lht  
    Solgård lht  
    Solgården bostadskomplex  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem beb  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem beb  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhyddan lht  
    Solhälla lht  
    Solhälla lht  
    Solhälla lht  
    Solhälla lht  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Solstad lht  
    Solstaden benämning på Karlstad  
    Solstugan lht  
    Solstugan lht  
    Solstugan lht  
    Soludden lht  
    Solvik lht  
    Solvik Saknas  
    Soläng lht  
    Soläng lht  
    Sommarro landeri  
    Sommarro lht  
    Sommarro, Lilla lht  
    Sommarro, Västra lhter  
    Sommarro, Västra lhter  
    Sommarro, Västra lhter  
    Sommarro, Västra villaområde  
    Sommarro, Östra lhter  
    Sommarro, Östra lhter  
    Sommarro, Östra lhter  
    Sommarro, Östra villaområde  
    Sommarrokolonien, Västra Saknas  
    Sommarrokolonien, Östra lhter  
    Sorgenfri lht  
    Sparbanken sparbank  
    Spetaln Saknas  
    Spetshuset rivet hus  
    Spikvågen våg  
    Spikvågen våghus  
    Spritbolaget Saknas  
    Spritbolaget, Gamla Saknas  
    Spruthuset byggnad  
    Spångbergsstugan lht  
    Staden Saknas  
    Stadsbiblioteket bostad  
    Stadshotellet Saknas  
    Stadskällaren krog  
    +Stadskiällarn utskänkningslokal  
    Stadskällaren restaurang  
    Stadspetters hus  
    Stadstjänare Svens gård tomt  
    Stadsträdgårdshuset byggnad  
    Stadsviken stadsdel  
    +Staffwich hemman  
    Stagnellska Sjukhuset Saknas  
    Statt benämning på Stadshotellet  
    Stenboa krog  
    Stenboden affärslokal  
    Stenborgs träskola lht  
    Stenebo lht  
    Stenhagen hmd  
    Stenhagen lht  
    Stenkrogen krog  
    +StenKÿrckian Saknas  
    Stenmagasinet Saknas  
    Stenmagasinet, Gamla Saknas  
    Stenshäll lht  
    Stenströmska tomten tomt  
    Stieglers privathotell hotell  
    Stjärnhem lht  
    Stockfallet lht  
    Stockfallet torp  
    Stockholmshuset hus  
    Storavåxnäs Saknas  
    Stormyran torp  
    Straffängelset Saknas  
    Strand hmd  
    Strand herrgård  
    Strand stadsdel  
    Strandhagen lht  
    Strandhem hmd  
    Strandhem lht  
    Strandhem lht  
    Strandhyddan lht  
    Strandhyddan lht  
    Strandlyckan lht  
    Strandstugan lht  
    Strömsholm lhter  
    Stålhuset hörnhus  
    Störhögkrogen krog  
    Sund lht  
    Sundby lhter  
    Sundby lhter  
    Sundby stadsdel eller villaområde  
    Sundet gd  
    Sundet hemman  
    Sundinska gården Saknas  
    Sundlersgården byggnad  
    Sundsborg lht  
    Sundsborg lht  
    Sundsta stadsdel  
    Sundstad lantgård  
    Sundstad, Norra lhter  
    Sundstad, Södra lhter  
    Sundstad, Södra lhter  
    Sundstad, Norra stadsdel eller villaområde  
    Sundstad, Södra stadsdel eller villaområde  
    Sundstads gård Saknas  
    +Superintendentens Gårdstomt Saknas  
    Sveaborg lht  
    Svenby lht  
    Svennebo lht  
    Svensberg lht  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp Saknas  
    Svinbäcken gd  
    Svinbäcken hemman  
    Svinbäcken stadsdel  
    Svinbäckens gård stadsäg.  
    +Svinbäckstad ?gästgivaregård eller hållplats  
    Svingården förr krog  
    Svinhuset krog  
    Svintorpet hus  
    Sydstaden del av Tingvallastaden  
    Systembolaget Saknas  
    Söderäng lhter  
    Söderäng lhter  
    Söderäng villaområde  
    Södra Landeriområdet Saknas  
    Södra Stadsområdet stadsdel  
    Sörmon, se Aspsäter, Norra kronopark  
    Sörmon Saknas  
    Tabernaklet byggnad  
    Tallbacka lht  
    Tallbacka lht  
    Tallbacken lhter  
    Tallbacken lhter  
    Tallbacken villaområde  
    Tallebo lht  
    Tallholmen lht  
    Talludden villa  
    Talludden lhter  
    Tallund lht  
    Tallåsen, Västra hmd  
    Tallåsen Saknas  
    Tallåsberget lht  
    Tallåsen lht  
    Tallåsen hmd  
    Tallåsen, Västra lht  
    Tallåstorpet jordbruksfastighet  
    +Teaterhuset teater  
    Teaterhuset Saknas  
    Teatern Saknas  
    Teaterplatsen beb  
    Tegelbruket, Gamla tegelbruk  
    Telegrafstationen Saknas  
    Tennishallen Saknas  
    Tidholmska gården Saknas  
    Tillgrenegården tomt  
    Tingshuset tingshus  
    Tingshuset tingshusbyggnad  
    Tingvalla hemman  
    Tingvallabryggeriet Saknas  
    +Tingvalla kyrka kyrka  
    Tingvallaskolan folkskola  
    Tingvallastaden stadsdel  
    +Tingvalla stom försvunnen gård  
    Tjäderskolan folkskola  
    Tjärnängen lht  
    Tomtebo lht  
    Tomtområdet Saknas  
    +Torgkvarteret kvarter  
    Tormestad hemman  
    Tormestad stadsdel  
    Tormestad, Gamla lhter  
    Tormestad, Gamla stadsdel  
    Tormestad, Nya lhter  
    Tormestad, Nya stadsdel  
    ?Torpet i Långön torp  
    +Torskens hus byggnad  
    Torslunda lht  
    Trangärdstorp hemman  
    +Trekanten triangelformigt område  
    Trekanten lht  
    Trädgårdstomterna tomter  
    Tuberkulossjukhuset Saknas  
    Tuggelite hmd  
    Tuggelitet torp  
    Tullholmens Ångsåg sågverk  
    Tullhuset Saknas  
    Tullhuset, Västra tullhusbyggnad  
    +Tuppenhov landeri  
    Tureborg lht  
    Tvåan hus  
    Tvätthuset, Gamla tvätthus  
    Tyggården område  
    +Tyghuset byggnad  
    Tyringe lht  
    ?Tårmestad Saknas  
    Täppan lht  
    Täppan lhter  
    Uddvik lht  
    Uddvik lht  
    Uggleboet herrgård  
    Ulleberg landeri  
    Ulleberg lht  
    Ullebergs Sinnesslöanstalt anstalt  
    Utkiken lht  
    Utmarken lht  
    Utställningsbyggnaden Saknas  
    Wachenfeldtska huset hus  
    Vaktkarlsstugan Saknas  
    Valhall lht  
    Vallerås beb  
    Vallerås lht  
    Valskvarnen kvarn  
    Varmbadhuset varmbadhus  
    Vattenfabriken fabrik  
    Weijdlingska villan villa  
    Vendelsgården gård  
    Wenersholm Saknas  
    Wenerslund Saknas  
    Wennbergs mekaniska verkstad Saknas  
    Vestgöta-Saras gård del av tomt  
    Vibo lht  
    Vidön gd  
    Viken Saknas  
    Viken stadsdel  
    Viken, Södra stadsdel  
    Viken, Västra stadsdel  
    Viken, Östra stadsdel  
    Wiksholm lht  
    Wiksholm lhter  
    Wiksholm lhter  
    Viksholm villaområde  
    Viktoria lht  
    Viktorpet, se Jäverön torp?  
    Vilan beb  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Villa Fridhem Saknas  
    Villa Furuberga lht  
    Villa Glittne lht  
    Villa Gläntan Saknas  
    Villa Gräsdalen lht  
    Villa Ingeborg lht  
    Villa Manhem Saknas  
    Villa Sjöstad lht  
    Villa Sjötorp byggnad  
    Villa Skogsberg Saknas  
    Villa Skogsberg Saknas  
    Villa Solveig lht  
    Villa Solvik lht  
    Villaområdet område med villabebyggelse  
    Williamsro lhter  
    +Woxnäs Saknas  
    Vrånga lht  
    Vrånga lht  
    +Wågen Saknas  
    Vågmästarebostället bostadshus  
    Våxholm lht  
    Våxholm lht  
    Våxnäs, se Pettersberg eller Sixen hmd  
    Våxnäs (sät.), gd  
    Våxnäs säteri, hemman  
    Wåxnäs stadsdel  
    Våxnäs, Lilla hmd  
    Våxnäs, Lilla del av hemman  
    +Våxnäs, Nedre del av Våxnäs  
    Våxnäs, Norra del av hemman  
    Våxnäs, Stora del av hemman  
    Våxnäs, Södra del av hemman  
    +Våxnäs, Övre del av Våxnäs  
    Våxnäs bryggeri bryggeri  
    Våxnäsbäcken hmd  
    Våxnäs station järnvägsstation  
    Våxnäs säteri Saknas  
    Wåxnäsängen Saknas  
    Välsviken gd  
    Välsviken lantgård  
    Välsvikens banstuga banvaktsstuga  
    Vänerborgsbanken Saknas  
    Vänershof Saknas  
    Vänersholm lht  
    Vänerslund lhter  
    Vängåvan lht  
    Vänhem lht  
    Vänhem Saknas  
    Vänhem lht  
    Värmlands enskilda bank bank  
    Värmlands museum Saknas  
    Värnhem beb  
    Värnhem lht  
    Västanvik lht  
    Västbo lht  
    Västbo lht  
    +Wäster Strand stadsdel  
    Västerstrandsskolan folkskola  
    Västerås lht  
    +Västrahamn Saknas  
    Västra Landeriområdet Saknas  
    Västra Stadsområdet stadsdel  
    Västra Tullen tullplats  
    +Yhnellska teatern teaterlokal  
    Yllefabriken yllefabrik  
    Zakrisdal landeri, nu ammunitionsfabrik  
    Yrkesskolan Saknas  
    Zanderska haget stadsäg.  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ångcentralen Saknas  
    Åshammar lhter  
    Åshammar lhter  
    Åsliden lht  
    Åtorp (sät.), gd  
    Åtorp säteri, gård  
    Åtorp lhter  
    Åtorp lhter  
    Åtorp villaområde  
    Åttkanten utvärdshus  
    Åttkantens banstuga Saknas  
    Älsaborg lht  
    Älvenäs lht  
    Älvenäs lht  
    Älvenäs (Sjöstad) lht  
    Älverum Saknas  
    Älvgården lht  
    Älvhaga lht  
    Älvhem lht  
    Älvkullen lhter  
    Älvkullen villaområde  
    Älvliden lht  
    Älvnäs lht  
    Älvnäs lht  
    Älvros lhter  
    Älvros villaområde  
    Älvsborg lht  
    Älvsmon lhter  
    Älvstrand lhter  
    Älvtorp lht  
    Älvudden lht  
    Älvudden lhter  
    Älvudden lhter  
    Älvudden villaområde  
    Älvvik lhter  
    Älvåker lhter  
    Älvåker område med villabebyggelse  
    Älvängen Saknas  
    Ämbetsägorna Saknas  
    Ämbetsägorna hmd  
    Äng lht  
    Ängen lht  
    Änggården lht  
    Änggården lht  
    Ängstugan lht  
    Ättiksbryggeriet ättiksfabrik  
    Örngården tomt  
    Örnskjulet träbyggnad  
    Örsholmen lht  
    Örsholmen lht  
    Örsholmen lht  
    Örsholmen lht  
    Örsholmen, Södra lht  
    Östbo lht  
    Östbo lht  
    Östbro lht  
    Österbergsgården gårdar  
    Östrabo lht  
    Östra Stadsområdet stadsdel  
    Östra stationen järnvägsstation  
    Östra Tullen tullstuga  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.