ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ölme socken : Ölme härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 659 Naturnamn : 859 Bebyggelsenamn : 868 Naturnamn : 848
Ölme sn? alf ön, se Alvön holme Ölme socken förklaringar Ölme socken förklaringar
Ölme sn Alfön, se Alvön ö Ölme socken förklaringar Ölme sn förklaringar
Ölme sn *Allsön, se Alvön ö /Se Villanamn förteckning Ölme sn förklaringar
?Ölme sn »Alsters Moon» terräng? Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme socken *Alstermossen mosse /Se Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alstersmossen mosse Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn /Se Aludden udde Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvöhällan, Södra holme Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön ö Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön holme Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme (härad) sn Alvön holme Villanamn förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme socken sn Alvön ö Ölme sn o. hd Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön ö Ölme sn Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön ö Ölme socken sn Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön ö Ölme socken sn Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvön ö Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Alvöåsen grund Ölme socken sn Nummerförteckning förteckning
Ölme sn /Se »alffön» Saknas Ölme socken sn Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Apelholmen Saknas Ölme socken sn Nummerförteckning förteckning
?Ölme sn /Se Apelholmen holme Ölme sn o. hd /Se Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Apelholmen ö Ölme sn /Se Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Apelholmen holme ölming inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Apelholmen ö Agneslund beb. Nummerförteckning förteckning
Ölme sn Apelholmsskäret holme Agneslund lht Algusterudsnäset näs
Ölme sn Apelholmssundet sund Agnita lht Allmänningsskogen skogsområde
Ölme sn Apelskäret el. Apelholmen holme Agnithagen, se Agnita Saknas Alvgrunden, se Alvgrundet, Norra o. Södra Saknas
Ölme socken sn »Backagärde» Saknas Alfredssons smedja smedja Alvgrundet, Norra skär
Ölme sn »Backeforssen» Saknas Algustrud bebyggelse Alvgrundet, Södra skär
Ölme sn »Baggerudz Ström» Saknas Algusterud bebyggelse Alvholmen holme
Ölme sn Baggeruds ängar sank mark Allmänningen lht Alvhällan, se Alvhällan, Södra Saknas
»Ölmeherredtz Pretegård» Saknas Baggestadholmen holme Allmänningsskogen lht Alvhällan, Södra skär
Ölme socken sn Baggestadholmen holme Alphyddan beb. Alvskären, se Alvöskären, Västra Saknas
Ölme sn Bastkilen skogsudde Alvön gd Alvskären skär
Ölme sn Bastukilen udde Aneberg, se Skräddartorp gård Alvskären, Norra skär
Ölme sn Bengtstorpsmyren myr Aneberg bebyggelse Alvudden, Norra udde
Ölme sn »Bergswägen» Saknas Anneberg bebyggelse Alvögrund, Norra, se Alvgrundet, Norra Saknas
Ölme sn Bergsvägen, Gamla väg Anneberg, se Skräddaretorp Saknas Alvöholmen, Östra, se Alvholmen Saknas
Ölme sn Björkholmen holme Annelund lht Alvöhällan, Södra, se Alvhällan, Södra Saknas
Ölme sn Björnbärsmyren, Norra myr Arnestorp gård Alvön ö
Ölme sn Björnbärsmyren, Södra myr Arnestorp bebyggelse Alvön ö
Ölme sn Björnmyren myr Arnestorp gd Alvön ö
Ölme sn Björnviken vik Arnästorp, se Arnestorp Saknas Alvöskären, Västra skär
Ölme sn Bleckmossen mosse Augustenberg lht Anebergsbron bro
»Ölmehäradh och Sockn» Saknas *Blodberget ?berg Backa gård Annebergs-, se Anebergs- Saknas
Ölme hd o. sn Blomsterholmen holme Backa bebyggelse Apelholmen, se Äppelskäret Saknas
Ölme sn Blåbärsmossen mosse Backa gd Apelholmsbergen skär
Ölme sn Bockbergen holme Backarna, se Backatorp beb. Apelskär skär
Ölme hd o. sn Boholm, se Roholmen ö Backatorp beb. Apelskäret, se Äppelskäret Saknas
Ölme sn Boholmen Saknas Backatorp lht Apelskäret skär
Ölme sn och hd /Se Boholmen Saknas Backarna lht Avskärsviken vik
Ölme sn /Se Boholmen ö Backarna, se Myrom, Södra Saknas Backakröken kurva
Ölme sn /Se Boholmen holme Badstukil lht Backategen åker
Ölme sn /Se Boholmen holme Baggerud bebyggelse Baggerudsbäcken bäck
Ölme sn o. hd /Se Boholmen ö Baggerud gd Baggerudsdammen, se Baggerudstjärn Saknas
Ölme samh., socken /Se Boholmen holme Baggetorp lht Baggerudsforsen fors
Ölme kyrka kyrka Boholmen holme Baggetorp lht Baggerudstjärn tjärn
Ölme kyrka kyrka Boholmen ö Bengtstorp beb. Baggetorpsmossen mosse
Ölme kyrka kyrka Boholmen holme Bengtstorp lht Bennebergsbäcken bäck
Ölme kyrka kyrka Boholmen holme Benneberg bebyggelse Bennebergsmossen mosse
ölmestollar inbyggarbeteckning /Se Boholmen holme Benneberg gd Bennebergsvägen väg
Algustrud by /Se Bomhedens äng förr ägomark? Bennebergstorp bebyggelse Bergbäcken bäck
Algustrud gd Bonderudsmossen mosse Bennebergstorp gd Bergbäcken bäck
Arnestorp gård Bottnen del av Hagelviken /Se Berg bebyggelse Bergåsarna åsar
»Arnästorp» gård Bottnen del av Hagelviken Berg gd Björkåsknatten höjd
Arnästorp gd Bottnen del av Hagelviken Berget lht Björndalen dal
»Anundz Torpz» Saknas Bottnen del av Hagelviken Bergtorpet, se Berg Saknas Björndalsvägen väg
?Arnestorp gd /Se Boviksmossen mosse Bergstaten lhter Björndalsmossen mosse
Askustorp Saknas Brattebäcken Saknas Bibe(l)håll beb. Björngillren plats i skog
Backa gård Brattåshöjden höjd o. triangelpunkt Bibehåll lht Blomsterholmen holme
Backa gård Bredbottnen vik Björby lht Blomsterholmen holme
»Bezketorp» Saknas Bredbottnen vik Björke lht Blåkärret kärr
Baggerud gård Bredviken vik Björkåsen lht Blåkärrs allé allé
»Baggerudh» by Bredviken vik ?Björndalen hmn Blåkärrsknarten höjd
Baggetorpet förr torp? Brittamosse mosse Björndalen bebyggelse Bockbergen ö
Bengtstorp förr torp? Bromossen mosse Björndalen gd Bockbergen holme
Benneberg gård Brot...hös..., se Hösen udde Björneborg lht Bockåsen ås
Benneberg gård *Broängen äng Björnmyren lht Boholmen holme
Benneberg gd *Bråholmarna, se Raholmarna holmar /Se Björtorp bebyggelse Boholmen holme
Benneberg gd *Bråholmen, se Raholmarna holmar /Se Björtorp gd Boholmen holme
Benneberg gd Bråteängarna ängar Blåkärr gård Boholmen holme
Bennebergstorp by *Bråtrosen holme el. udde Blåkärr bebyggelse Boholmsskären skär
Bennebergstorp gd Bränningen udde Blåkärr gd Boholmsskäret skär
Bennebergstorp gd Bränningen udde Bockåsen gd Bomheden terräng
Bennebergstorp gd Bränningen udde Bockåshagen lhter Bomhedsmossen mosse
Bennebergstorp Saknas Bränningen udde Boet lht Bonderudsmossen mosse
Berg gård Bränslemyren myr Boholmsstugan stuga Bergerudsgärdena gärden
»Berg» Saknas Bårdön ö Bomheden bebyggelse Bergerudsåsen höjd
Björtorp by »Bäckefallet» Saknas Bomheden och Sjögerås bebyggelse Bosjöviken vik
Björtorp Saknas »Bäståsen» Saknas Bomheden lht Bottnen vik
Björtorp by Dalen dal Bomheden, se Bomhedstorpen Saknas Boviksmossen mosse
»Blombergh» Saknas Dalhöjden höjd Bomhedstorpen lht Brattåshöjden höjd
Blåkärr gd Dammen dammbyggnad Bomhedsäng beb.[?] Brattåshöjden höjd
»Blåkiärr» Saknas Dammängen triangelpunkt Borgerud gård Brobybron bro
Blåkärr gd Dansarhallarna höjd? Borgerud bebyggelse Brobygärdena fält
»Bockåsen» gård Djupadalen dal Borgerud gd Brobykorset vägskäl
Boderna Saknas Djupadalsmyren myr Botten lht Brotorpsudden udde
*Bodhernar Saknas Djupekärret kärr Bovik lht Broudden udde
Borgerud gd Djurgården Saknas Broby beb. Brånmyren myr
»Borgerudh» gård Domaregärdet Saknas Broby samhälle Bråtarna skogsbacke
Broängen Saknas Dunkaflerna Saknas Broby handel affär Bråtängen äng
Bråtehösen Saknas Dunkaveln sankmark /Se Brobyskog lht Brännudden, se Långenäsbränningen udde
*Bråtehöösen Saknas Dunkaveln sank mark /Se Bronmyren, se Myren beb. Busktorpsmossarna mossar
»Bråten» gård Dykeriet sund? Brotorp lht Bäcketorpsmossen mosse
Bråten gd Dymossen mosse Bredmyren lht Bäcklidsmossen mosse
Bråten by Dyngholm, se Trulsholmen holme Brånmyren lht Bäckängen äng
Bråten by *Dyngholmen, se Trulsholmen holme /Se Bråtarna beb. Bäckängen äng
Bråten by Ikornenäset Saknas Bråtarna lht Bäckängsmossen mosse
Bråten by Ekorrnäset försv. namn /Se Bråtbacken, se Bråtarna Saknas Dalen dal
Bråten gårdar /Se Elfön, se Alvön ö Bråten gård Dammen damm
Buckåsen gd /Se Elfön, se Alvön ö Bråten bebyggelse Dammåsen ås
Bäckaskog ödegård? Lilla Elgsiön, se Lill-Älgsjön sjö Bråten gd Dammåsen ås
Bäckäng gård Stora Elgsiön, se Stor-Älgsjön sjö Buckåsen, se Bockåsen Saknas Dammåsen ås
»Bäckengj» Saknas *Eneskåret Saknas Buckåsen bebyggelse Dammåsmossen mosse
Börgerud Saknas Eneskåret Saknas Bultens hmd Dammåsudden udde
Eketorp Saknas Fickudden udde Busktorpet, se Bomheden och Sjögerås Saknas Dammåsviken vik
Elofstorp by Finnmyrsmossen mosse Busktorpet lht Dammängen äng
»Eloffstorp» by Finnöhaget ägomark Bygget lht Djupadal dal
»?Elsstorp» Saknas Fiskviken vik Bäckafallet lht Djupadalsbäcken bäck
*Engeboden Saknas Flagan Saknas Bäckaskog lht Djupadalsmyren myr
Fagerås by *Flogholmen holme Bäckelid beb. Domarringen fornminne
Fageråsen by *Flogholmssundet sund Bäckelid torp Drågen dal
Fageråsen gd Flottmossälven älv Bäcken beb. Drågmossen mosse
Fagerås by Forsåshöjden höjd Bäcketorp lht Dyngholmen holme
Finntorp gård Fruns mosse mosse Bäckfallet lht Fageråsen ås
Finntorp gård Furunäset Saknas Bäckfallet, se Bäckafallet Saknas Fageråsgölen tjärn
Fintorp gd Furunäset ås /Se Bäckströmstorpet eller Björkåsen lht Fallkröken krök
»Finnetorpet» Saknas Fågelberget berg Bäckäng bebyggelse Finnmyrsmossen mosse
Finnetorp Saknas »Fälöten» Saknas Bäckäng gd Finnmyren myr
Finntorpet gd /Se Förlovningsstenen minnessten Bäckängen lht Finntorpsmossen del av Riksmossen
»Grannäs» Saknas Förnäs näs? Bärtag lht Finnängen äng
Grytingskogen by Galgen o. Måkhallen holmar Dalen lht Finnön Saknas
»Grÿttingzskogen» by Galgen ö Dammen, se Dammängen Saknas Flobban skog
»gestlos» Saknas gedams..., se Göransudde udde Dammen, se Dammängen lht Flygfältet flygfält
Gässlösa by Goddagshöjden höjd Dammåsen beb. Flygfältsvägen väg
Gässlösa by Gyshöjden höjd o. triangelpunkt Dammåsen lht Flytuvmossen mosse
»Griässlösa» Saknas Grytingen sjö Dammåstorpet lht Förnäsholmen holme
Gässlösa gd Grytingen sjö Dammängen bebyggelse Förnäsviken vik
Gässlösa gd Grytingen sjö Dammängen lht Fallslänten sluttning
Gässlösa by Grytingen sjö /Se Dammängen torp Finntorpsbäcken bäck
Gässlösa gd /Se Grytingsmossen mosse Drågen beb. Galtryggen höjd
Gässlösa gd /Se Gryttingsjön sjö Drågen beb. Galtryggsbukten bukt
Gässlösa gd /Se Grytingsskogen triangelpunkt Drågen lht Gamla vägen väg
Gässlösa by /Se Gräsbackmyren myr Drågen, se Snickartorp Saknas Gladeråsen ås
Gässlösa by /Se Grässkäret skär Dyn lht Goddagsbergen höjder
´Haffstodh´, Vänersvik hg Gubben ö Edsberg lht Goddagsbäcken bäck
Haffsto[dh], se Nordhavsto o. Söderhavsto by Gullesholmen f. holme Elofstorp, se Elstorp by Goddagshöjden höjd
Hafstod Saknas Gullesholmen f. holme Elofstorp bebyggelse Goddagshöjden höjd
Hafstod hmn Gulliksholmen halvö Elovstorp gd Goddagshöjden höjd
Hafstod Saknas Gullingsholmen Saknas Elstorp by Goddagshöjden höjd
Hallåsen ödegård? Gustavsberg skär Elvmanstorp lht Goddagshöjden höjd
Hammarsberg ödegård? Gåsholmen ö Enkullen beb. Goddagsmossarna mossar
»Hälgetorp» Saknas Gåsholmen holme Erik-Johans lht Grytingen sjö
Hjulmakartorpet Saknas Gåsmyren myr Fagerås by Grytingen sjö
»Hollerudh» Saknas Gåssundet sund Fageråsen bebyggelse Grytingsbäcken bäck
Holma Saknas Gåssundet Saknas Fageråsen gd Grytingsmossen mosse
Holma by Gåsön ö Fallet lht Grytingsmossen mosse
Holma by Gåsön ö Fallet lht Grytingskogen skogsområde
Holma by Gäddskär skär Fallet lht Grytingsmosstjärn tjärn
Holma gd Gäddskär skär Fallet lht Grytingsskogsälven älv
Holma by? Gässlösaskäret försv. namn Fallet lht Grytingsundet sund
Holma by Gästlöseskäret Saknas Finntorp, se Mossen gård Gräsbäcksmarken skogsområde
Hornön gd /Se Göransudde udde Finntorp bebyggelse Gullesholmen holme
Honön Saknas Göransudde udde Finntorp gd Gulliksholme halvö
Hornön by /Se »Göwijken» vik Finnängen lht Gummerudsbäcken bäck
Hornön? Saknas Hackatall ägomark? Finnön gd Gyshöjden höjd
Hult by Hagelviken vik Fiskebodarna skjul Gyshöjdsmossarna mossar
Hult by Hagelviken vik Fornäs, se Förnäs Saknas Gåsholmen holme
Hult gd? Hagelviken vik Forsås beb. Gåsholmen holme
Hult by Hagelviken vik Forsås lht Gåsholmen, se Gåsön Saknas
Hult gd Hagelviken vik Fredriksberg lht Gåsön ö
Hållerud by Hagelviken vik Fridhem beb. Gåsösundet sund
Hållerud by Hagelviken vik Fridhem lht Gåsöuddarna uddar
»hawilre» Saknas Hagelviken vik Fruas äng lht Gäddskär skär
Hållerud by Hagelviken vik Fältet övningsplats (milit.) Gäddskär, Norra skär
Hållerud? by *Hagelviksudden udde Fältet lht Gäddskäret skär
Hållerud by Harmossen mosse Förnäs lht Gässlösamyren, se Myren Saknas
Hästningskärret förr gård? Harmossen, Lilla mosse Församlingshuset hus Gässlösgärdena gärden
Hästås by Harmossen, Stora mosse Gammalfältes lht Gölen, se Fageråsgölen Saknas
Hästås by Hatten holme Gladerås lht Göransnäset näs
Hästås gårdar Hatten holme Gladerås lht Göransudde udde
Hästås by Hatten holme Glätta lht Göransudde udde
»hestas» Saknas Hatten holme Goddagsgrottan, se Goddagskällaren Saknas Göransudden udde
Hästås by Hielmars Fiolen, se Hjälmarsfjorden vik Goddagskällaren nedgrävt utrymme Hagelviken vik
»Häståås» by Hjälmarsfjorden vik Goddagskällaren nedgrävt utrymme Hagelviken vik
Hästås by Hjälmarsfjorden vik Goddagsstugan stuga Hagelviken, NOrra vik
Hästås by /Se Hjälmarsfjorden vik Granliden lht Hallarna stenhällar
Högeberg by Hjälmarsfjorden vik Gren, se 1 Älvegren Saknas Hallåsen ås
Högåsen by Hjälmarsfjorden vik Grunderna ruiner Halmstackplatsen, se Flygfältet Saknas
Högåsen by hofwa hall, se Hova holme Grytingskogen bebyggelse Harmossen, Lilla mosse
Högåsen gd hofve hall, se Hova skär Grytingskogen bebyggelse Harmossen, Stora mosse
»Höghåsen» Saknas Hofwehall, se Hova holme Grytingskogen by Harö ö
Jugarsrud Saknas honön, se Hornön holme Grytingssundet lht Harögrund grund
Jogarsrud gd /Se Hornön ö Gräsbäcken bebyggelse Harö nygrund grund
»Jogersrudh» Saknas Hornön holme Gräsbäcken lht Hedåsen ås
Jogarsund gd? Hornön ö Gullåsen beb. Hedåsmossarna mossar
Jogarsrud gd /Se Hornön ö Gustavsberg beb. Hermansmossen mosse
»Jåperstorpet» Saknas Hornön ö Gustavsberg lht Hermansängen äng
Karingerud Saknas Hornön ö Gyshöjden torp Hjälmarsfjorden, se Hjälmarsviken Saknas
Karlslund herrgård? Hornön ö Gåsön beb. Hjälmarsfjorden vik
»Kartåsen» by Hornön ö Gåsön lht Hjälmarsfjärden, se Hjälmarsviken Saknas
Kartåsen by Hornösundet sund Gåsötorpet lht Hjälmarsviken vik
»Klippan» Saknas Hornösundet sund Gärdslösa hmn Holmagärdena gärden
Klockaregården klockarbost. /Se Hova holme Gässlösa, se Gärdslösa hmn Holmalöten sjöäng
Klockaregården Saknas Hova holme Gässlösa bebyggelse Holmaudden udde
Klockargården Saknas Hova skär Gässlösa gd Hopflödet Saknas
Klockaregården Saknas Hova skär Gässlösa skola skolhus Hornöholmarna holmar
Klockaregården klockarboställe /Se Hova ö Hackatall beb. Hornön ö
»Klockare stombnen» Saknas Hova holme Hackatall lht Hornön ö
Klostermossen Saknas Hulthöjden höjd Hacklandet lht Hornön ö
»Krÿparetorpet» Saknas Hultskogen skogsmark Haga beb. Hornösundet sund
»Kråkwijk» Saknas Hultåsen höjd Haga lht Hova ö
*Kråppan by Husholmen holme Haga lht Hova holme l. skär
Kummelstorp Saknas Hålldammsmyren myr Hagaberg lht Hovholmen, se Hova Saknas
Kummeltorp lht »Hållerudswijken» Saknas Hagen lht Hovkullen holme
Kummeltorp torp Härö holme Hallåsen lht Hultsbergsbäcken bäck
»Kumlöötorp» Saknas Härö ö Hammarsberg lht Hultvägen väg
Kummelön Saknas Härö ö Handeln, se Broby handel Saknas Hultåsen ås
Kummelön hg Härö ö Havstod, Norra o. Södra Saknas Hurtigbäcken bäck
Kummelön herrgård Härö ö Hedås beb. Husholmen holme
Kummelön hrgd Härö ö Hedås lhter Husholmen holme
Kummelön hrgd Härö triangelpunkt Hermansjonstorpet lht Husholmsviken vik
Kummelön herrgård? Härö grund grund Hermanstorp lhter Hyddevägen väg
Kummelön herrgård Härögrunden grund Herrgården, se Vänersvik Saknas Hyttbron bro
»Kumblö ägor» Saknas Härögrundet grund Hjulmakaråsen lht Hyttfallet vattenfall
»Kwarnbråthen» Saknas Härön ö Holma bebyggelse Hållerudskorset vägkorsning
»Kwarnebäcken» Saknas »Härön» Saknas Holma gd Hållerudsvägen väg
»Kiällemoo» Saknas Härö ö Holma lht Härö, se Harö Saknas
»Kelsstorp» Saknas Härön ö Hornögården bebyggelse Härögrund, se Harögrund Saknas
»Kÿlsshammar» Saknas Härön ö Hornön bebyggelse Härön ö
Labberud gård Hästholmen holme /Se Hornön gd Härö nygrund, se Harö nygrund Saknas
»Labberudh» gård Hästholmen holme Hult bebyggelse Hästen ö
Labberud gd Hästholmen holme Hult Norra bebyggelse Hästen holme
Labberud gd Hästholmen holme Hult, Norra bebyggelse Hästholmen holme
Labberud gd Hästholmen holme Hult, Norra gd Hästholmen holme
Labberud Saknas /Se Hästholmen holme Hult, Södra bebyggelse Hästholmen holme
»Laggaretorp» Saknas Häståsbäcken bäck Hult, Södra gd Hästholmen, se Hästen Saknas
Landa gd /Se Häståskleven backe Hultet, se 3 Nycklerud bebyggelse Hästningskärret kärr
»lerdal» Saknas Häståsklefven Saknas Hultkvarnen kvarn Hästningsmossen mosse
Lerdala, Lilla gård »Häståås Kleffuan» Saknas Hultåsen lht Häståsbäcken bäck
Lerdala by Häståsskogen skogs o. bergstrakt Hydde beb. Häståsen ås
Lerdala, Stora Saknas Häståsskogen Saknas Hydde lht Häståsåsen, se Häståsen Saknas
Lerdala, St. Saknas Högåshöjden höjd Håkens, se Mosstorp lht Högebergsbacken backe
Lerdaln, L. Saknas Hökmossen mosse Hållerud bebyggelse Högebergsforsen fors
»Litzledahla» Saknas Hösen udde Hållerud, Norra bebyggelse Högebergsåsen höjd
Lid by Hösen udde Hållerud, Norra bebyggelse Högåsen ås (och by)
Lid by hös Wijken, se Sandviken vik Hållerud, Norra gd Högåsen ås
Lid by Isholmen holme Hållerud, Södra bebyggelse Högåsgröpperna håligheter
»Lislerudh» gård Johannesön mossholme Hållerud, Södra gd Högåsåsen, se Högåsen Saknas
Lixåsen lht /Se Jordfallsbron bro? Härlingskärret beb. Högåsmossen mosse
Lund, se även Lundsholm gd Juddehamnen Saknas Hästningen, se Hästningskärret Saknas Höjden del av Sikterudsåsen
»lundh» säteri »Juddehampn» Saknas Hästningskärret beb. Hökmossen mosse
Lund Saknas Juddehamnen försv. namn /Se Hästningskärret lht Jakobsholmen, se Husholmen holme
»Lundhult» Saknas Juddehamnsudde udde Hästås bebyggelse Jerikomossen mosse
Lundsholm Saknas Jungfrun holme Hästås gd Jultpasset jaktpass
Lundsholm gd Jungfrusundet sund Högberg, se Högeberg Saknas Jungfrun ö
Lundsholm gd Juntern mosse Högbergstorp beb. Jungfrun holme
Lundsholm herrgård Järnbodholmarna holmar Högbergstorp lht Jungfrusundet sund
Lundsholm gd /Se ?Järnbodholmarna holmar o. skär Högeberg bebyggelse Juntersmossen, se Juntern Saknas
»Lundztorp» Saknas Järnbodholmarna holmar Högeberg gd Juntern mosse
Långenäs gård Järbomsmossen mosse Högåsen by Junthöjden höjd
Långenäs gd Järnberget holme Högåsen bebyggelse Juntviken vik
Långnäs gd Järnberget ö /Se Högåsen gd Juviken vik
Långenäs gd Järnbodholmarna holmar Höjden lht Juviksudden udde
Långenäs gd Järnmyren myr Jeriko torp Jyshöjden höjd
Långenäs by Kallkällan källa Jeriko lht Järnberget å
Långenäs gd Kallkälla Saknas Jogarsrud bebyggelse Järnberget holme
»Långenääs» Saknas Kassön udde Jogarsrud gd Järnvägsbron bro
»lempas» Saknas Kattbo terräng Jordfallsbron beb. Kalvön holme
Lämås by »Katzebotnen», se Westerbotnen Saknas Jordfallsbron lht Karingerudsmossen mosse
Lämås by Katsebottnen el. Västerbottnen, se Bottnen del av Hagelviken Juviken beb. Kartåsberget del av Kartåsen
Lämås by /Se Killin ge holm, se Killingen holme Juviken Saknas Kartåsen berg (och by)
Lämås gårdar /Se Killingen holme Järnbruket, se Niklasdamms järnbruk Saknas Kartåsen berg
Lämås gårdar /Se Killingen holme Jönsen beb. Kartåsmossen del av Riksmossen
*Löökegården gd Killingskäret skär Kargerud, se Karinrud Saknas Kassöudden udde
Lökegården Saknas Klintarna skär Karingerud, se Karinrud Saknas Kassöviken vik
»Löffåsen» Saknas Klintarna skär Karinrud gård Kastet notkast
*Marken ?torp Klintarna holmar Karinrud bebyggelse Kastlandet strand
Marken Saknas Klinterna, se Klintarna skär Karinrud gd Killingen ö
Markvatten gård Klämmeshöjden höjd Karinrud bebyggelse Killingen, se Killingholmen Saknas
»Markwatnet» Saknas Kläppen udde Karlas lht Killingholmen holme
Mickelsrud gård Knipud, se Bränningen udde Karlberg lht Killingskäret skär
»Mickelsrudh» (gård) Knipudden, se Bränningen udde Karlberg beb. Klabben holme
Mickelsrud gd /Se Kofallsberget berg Karlberg lht Kleven klev
Mossen gd /Se Kokärret ägomark Karlsberg lht Klintarna öar
Mossen, se Finntorp Saknas Korfhall, se Korvhallen skär Karlsberg lht Klintarna skär
Myrom gård Korf halla, se Korvhallen skär Karlslund bebyggelse Klinten ö
Myrom, Södra by »Korpen» Saknas Karlslund hmn Klinten holme
Saknas Saknas Korpsundet sund Karlslund gd Klintskären skär
»Mÿran» fjärdingshemman Korfvehallen häll Karlstorp beb. Klintskären skär
Myrom gd »Korffuehallan» Saknas Kartåsen by Knektvassarna vassbeväxt terräng
Myrom, Södra gd /Se Korvhallen häll Kartåsen bebyggelse Kokärr kärr
Månstad by Korvhallen skär Kartåsen gd Kokärrsmossen mosse
Månstad by Korvhallen skär Kassö lht Kolskogarna skogar
Mårmans förr gård? Korvhallen skär Kassö lht Krako ö
Månsta gårdar /Se *Korvhallen skär Kattbo lht Krakosköte vik
Mårtensrud gd Kåttåsen äng Klippan lht Krakosundet sund
?Mårdensrud gård Kottåsen försv. namn på äng /Se Klockaregården Saknas Kravudden udde
Mårtensrud gd Koviken vik Klockaregården lht Kråkskär skär
Mårön gård Krako ö Klockartomten, se Klockaregården Saknas Kråkskär skär
Mårön gd Krako ö Klätta lht Kråkskär, Lilla skär
Mårön gd Krakosundet sund Knektbostället lht Kråkskär holme
Mårön gd Krakosundet sund Kolbotten lht Kråkskär skär l. holme
Mårön gd Kravudden udde Kojor, se Grytingsundet Saknas Kråkskärsbergen skär
Mårön gd Kravudden udde Kokärr lht Kujsten sten
Mårön gård Kråka, se Kråkskär skär Kokärret beb. Kummelsölöten, Lilla sjöäng
Mårön gd Kråkeskär Saknas Kokärret lht Kummelsölöten, Norra sjöäng
Mårön Saknas Kråkskär skär /Se Kota lht Kummelsölöten, Stora sjöäng
Mårön gd Kråkskär holme Kotas, se Karlstorp beb. Kummelsölöten, Södra sjöäng
Mårön gård Kråkskär skär Kullen lhter Kummelsönäset näs
Mårön gd /Se Kråkskär skär Kullen, se Torshagen Saknas Kummelön halvö (och gård)
Mårön gård /Se Kråkskär skär Kummelön bebyggelse Kummelön halvö
»Mälbÿn» Saknas Kråkskär holme Kummelön gd Kummelsöudden udde
Nedergården gård Kråkskär skär Kummeltorp lht Kungsskogen skog
Nolåsen gård Kråkskär holme Kummelön gård Kvarnfallet vattenfall
»Nolås» Saknas Kråkskär holme Kvarfotes beb. Kvarnmossen mosse
Nordhavsto o. Söderhavsto by /Se »Kumbla Landet» strand Kvarntorpet lht Kvisthöjden höjd
Nordsjötorp förr torp? Kummelön halvö Kvarnängen lht Kvistmossen mosse
Nore by Kummelö udde udde Kålerud hmn Kyrkbacken öppen plats
»Nore» by Kummelön halvö Kålerud, se Karlslund Saknas Kyrkbygden slätt- o. jordbruksbygd
Nore by »Kumbleöön» Saknas Kålerud, se 1 Karlslund Saknas Kyrkogården kyrkogård
Nore by Kummelön ö? Källarna nedgrävda utrymmen Kyrkåsen ås
Nore by Kummelön halvö Kärret beb. Källarsluttningen sluttning
Nortorp Saknas *Kummelöudden, Östra udde Kärret lht Kärret kärr
Nycklerud gård *Kungsskogsängarna ängar /Se Labacken lht Labacken backsluttning
Nycklerud gård Kvarnmossen mosse Labberud gård Labacksvägen väg
Nycklerud gd /Se »Kyrko sampt» Saknas Labberud bebyggelse Labberudsbäcken bäck
Persbol Saknas Labackarn mosse Labberud gd Labberudsmossarna mossar
Persbol by /Se Labacken triangelpunkt Labberuds såg såg Lastholmen holme
»Prästabrotten» Saknas Labberudsmossen mosse Ladubacken beb. Lastholmen holme
Präsegården prästboställe Lanerstrana, se Lunnerviken vik Laggartorpet lht Lastholmsviken vik
Prästgården Saknas Lastholmen holme Landa bebyggelse Laxhallarna holmar eller skär
Prästgården Saknas »Laxhall» Saknas Landa, se Landa eller Östra Åm Saknas Lerdala skog skogslott
Prästgården Saknas Lenbacken rev Landa bebyggelse Lidbacken backe
Prästgården khbost. /Se »Prästegardz Engien» Saknas Landa eller Östra Åm gd Lidbäcken bäck
Prästgården khbost. /Se Lidsberg berg? Landaberg lht Lidbäcken, Lilla bäck
Pålstad by Liksåsen ås Lerdala, Lilla bebyggelse Lidbäcksbron bro
Pålstad by »lilla Holmen» Saknas Lerdala, se Lerdala, Stora Saknas Lidbäcksdalen dal
Pålstad by Lilla udden udde Lerdala, Lilla gd Lidmossen, se Lidtorpsmossen Saknas
Pålstad gårdar Lilleängen Saknas Lerdala, Stora gd Lidsåsarna åsar
Rammholmarna lht /Se *Lilleängen äng Lerdalen Saknas Lidtorpsmossen mosse
Rammholmarna lht /Se Lillgrundet grund Lerdala, Lilla bebyggelse Liksåsbacken backe
Rankerud gård Lill-Saxåsen terräng Lerdala, Stora bebyggelse Liksåsen ås
»Rankerudz» Saknas Lill-Skäggen udde Lid bebyggelse Liksåshöjden höjd(?)
Riddaregården gd Lill-Älgsjön sjö Lid gd Liksåshöjden höjd
Riddaregården by Lill-Älgsjön sjö Lid, Norra, se Lid Saknas Liksåskorset vägskäl
Riddaregården gård Lill-Älgsjön sjö Lidsberg lht Lillskägget, se Skäggenäs udde Saknas
Ruda Saknas Linddalsängen förr ägomark? Lidstorp lht Lillskäggnäset, se Skäggenäset Saknas
Rudsberg by /Se »Lindön» Saknas Lidtorpen, se Lidstorp Saknas Lillskäggudden, se Skäggenäs udde Saknas
Rudsberg, Rössberg herrgård Lixåsen Saknas Lid, Södra, se Lid Saknas Lillviken vik
Rudsberg Saknas Lockkärrsdrogen sank mark Likåsen lht Lindalen dal
Rudzberg Saknas Lomviken vik Lillanäs lht Lindalen dal
Rudsberg by »Luckstadzmÿran» Saknas Lillbäck beb. Lindalsbergen berg
Rudsberg herrgård Lummerviken vik Lillskanum, se Skanum, Lilla Saknas Lindalsbäcken bäck
Rudsberg hg Lunderstranden Saknas Lindalen, se 1 Björndalen bebyggelse Lindalsdrågen del av Lindalen
Rudsberg hg Lunderstranden Saknas Lindalen lht Lindalsvägen väg
Rudsberg hg Lunder Wiken, se Lunnerviken vik Lindås lht Lixåsen, Lixås-, se Liksåsen, Lixås- Saknas
Rudsberg herrgård Lunder-wiken, se Lunnerviken vik Lisslerud bebyggelse Lonkan, Lilla skär
Rudsberg herrgård *Lundzengen, se Prästängen utäga /Se Lisslerud bebyggelse Lonkan, Stora skär
Rudsberg herrgård Lunerstran, se Lunnerviken vik Litorp, se Lidstorp Saknas Lonkarna Saknas
Rudsnäs by Lunkan, Stora grund Lixåsen, se Liksåsen Saknas Lummerviken vik
Rudsnäset Saknas Lunnerviken vik Lugnet lht Lummerviksholmarna holmar
Roberg Saknas Lunnerviken vik Lundsholm by Lunderviken vik
Rådetorp gård Lunnerviken vik Lundsholm bebyggelse Lundsholmsparken park
Rådetorp gård Lunnerviken, se Lunnersviken vik Lundsholm säteri, by Lunkan ö
Råum by Lunnerviken vik Långenäs bebyggelse Lunnerviken, se Lummerviken Saknas
»Råum?» by Lunnerviken vik Långenäs gd Lusterudslöten sjöäng
Råda Saknas Lunnerviken vik Långnäs gård Långenäsbränningen udde
?Råum Saknas »Lÿngholmen» Saknas Långnäs, se Långenäs Saknas Långnäsbränningen udde
Råum gd /Se »Långeskoghz» Saknas Långön lht Långnäset näs
Råum gd /Se Långnäset udde Lämås gd Långnäsmossen mosse
»Räffuetorp» komministerboställe Långnäslandet landsträcka Lämås bebyggelse Långnässkogen skog
Räfvetorp bost. Långnäs Skiärena, se Järnbodholmarna holmar Lämåsmon lht Långnäsviken vik
Rävetorp komm.bost. /Se Långnäs skä-ren, se Järnbodholmarna holmar Länsmansgården, se Karingerud Saknas Långängen äng
Rävetorp komm.bost. /Se *Långnässkären skär Löken lht Långön ö
Räfvetorp bost. Långnässkären skär Löten lht Långön ö
Rävetorp komm.bost. /Se Långön ö Lövudden lht Långön ö
Rävsala gård Långön Saknas Lövås, se Lövåsen Saknas Långöskären, Norra skär
»Reffuesal» Saknas Långön holme Lövås, se 2 Grytingskogen Saknas Långöskären, Västra skär
Rävsala by Långön holme Lövåsen lht Långöudden udde
Räfsala gd Långön ö Lövåsen lht Lämåsbäcken bäck
»Räffsala» Saknas Långön ö Lövåstorp lht Lämåsmon terräng
Rävsala by Långön ö Lövåstorpet beb. Lämåsvägen väg
Rävsala gård /Se Långön ö Mariannelund lht Löten sjöäng
Rävsala gd /Se Långön ö Mariedal lht Löterna område
Rävtorp komministerboställe Långön ö Markvattnet bebyggelse Lötholmen holme
»sanda» Saknas Långöudden udde Markvattnet gd Lötudden udde
?Sanda by »Lämååsöna» Saknas Martendal lht Lötviken vik
Sanda gd Löten sank betesmark /Se Mickelsrud gård Lövudden terräng
Sanna by »Löthen» ängsmark Mickelsrud bebyggelse Lövuddsbäcken bäck
»Sanda» Saknas »Lööten» terräng Mickelsrud gd Lövuddsmossen mosse
Saxaholm slott »Södre Löten» Saknas Mickse, Mickse-, Mickelsrud, Mickelsruds- Saknas Lövåsen ås
Saxholms slott byggnadslämningar /Se Lötesanden strand? Missionshuset lht Lövåssjön sjö
Sandtorp ödetorp? Lövudden terräng Mon, se Lämåsmon Saknas Lövåssjön sjö
Sikterud by Lövåsmossen mosse Mossbo, se Myggbo Saknas Lövåssjöälven älv
Sikterud by Löfåssjön sjö Mosse, se Slättomstorp Saknas Lövåssundet sund
»sictere» Saknas Lövåssjön sjö Mossen gård (och mosse) Lövåsälven binamn för Lövåssundet
Sikterud by Lövåssundet sund Mossen, se Finntorp bebyggelse Markamossen mosse
Sikterud by Mansmossen, Lilla mosse Mossen lht Markvattensjön, se Markvattnet Saknas
»Sickterudh» by Mansmossen, Stora mosse Mossen lht Markvattensjön sjö
Sikterud by Markwatn, se Markvattnet sjö Mossen lht Markvattnet sjö
Sikterud by Markvattnet sjö Mossen, se Finntorp Saknas Markvattsholmen holme
Sjögerås Saknas Markvattnet sjö Mossen lht Markvattshöjderna höjder
»Siøstat» Saknas Markvattnet sjö Mossen lht Markvattsmossarna mossar
Sjöstad herrgård Markvattnet sjö Mosstorp lht Markvattsmossen mosse
Sjöstad herrgård Markvattnet sjö Mosstorp lht Markvattstricken skogslotter
Sjöstad herrgård Markvattnet sjö Mosstorp lht Markvattsviken, Norra vik
Sjöstad hg Markvattnet sjö Myggbo beb. Markvattsvägen väg
Sjöstad herrgård Markvattensjön sjö Myggbo lht Markvattsängarna ängar
Sjöstad herrgård /Se Markvattnebrickan Saknas Myren, se 1 Veglemyren bebyggelse Mellanvägen väg
Sjöstad gd /Se *Marö holme el. udde Myren lht Mickelsrudsmossen mosse
Skanum by Masängen sank mark Myren beb. Mellskär ö
Skanum by? Megberget ö Myren lht Mellskär skär
Skanum by Mellskär skär Myrom, se Myrom, Södra Saknas Mickelsrudsskogen skogslott
Skanum by Mellskär skär Myrom, Södra bebyggelse Mosholmarna, se Mosvalarna Saknas
»skany» Saknas Mellskär skär Myrom, Södra kvarntorp Moskär skär
?Skanum Saknas Mellskär skär Myrom, Södra gd Moslandet strand
Skanum by Mellskär skär Myromsgården, Övre hmd Mossen mosse
Skanum, Stora Saknas Mellskärsrevet rev Myromskvarn, se 2 Myrom, Södra kvarntorp Mosvalarna holmar
Lilla Skanum Saknas Mellskärsrevet rev Myromskvarn kvarn Mosvalarna holmar
Skanum, Lilla Saknas Mellängen sank mark Myromstorp lht Mosvalorna öar
Skanum by »Miskogzbäck» bäck Myromsågen hmd(?) Moskären skär
Skanum, St. by Morrholmen udde Myrängen lht Moskärsholmen holme
Skanum, Lilla Saknas Morrholmen, Lilla tidvis holme? Målartorpet, se Lillbäck beb. Mossen mosse
Skanum by Moskär skär Månsas lht Mossen mosse
Skanum by Moskär ö Månstad bebyggelse Mosstjärn tjärn
Skanum by Moskär skär Månsta bebyggelse Mossudden udde
Skanum by Moskär skär Månstad lht Mossudden udde
Skanum by Moskär ö Mårnumstorpet lht Mossöarna områden med fastare mark
Skanum by Moskärsbåten holme Mårse gård Myggbomossen mosse
Skanum by Mosvalarna holmar Mårtensberg lht Myren myr
Skanum by Mosvalarna holmar Mårtensrud, se Mårse gård Myroms kvarnfall vattenfall
Skanum by Mosvalarna holmar Mårtensrud bebyggelse Myromsmossen mosse
Skanum by /Se Myren terräng Mårtensrud gd Myromsmyren myr
Skanum gårdar /Se »Mÿrums Kandet» Saknas Mårtensås lht Myromsåsen ås
Skanum by /Se Myrumsälven, se Svarten Saknas Mårön bebyggelse Måkhallen skär
Skinnerud by Måkhallen o. Galgen holmar Mårön gd Måkskär, se Måsskär Saknas
»Skinnerudh» by Måkhallen holme Niklasdamm industrianläggning Måkskär skär
Skogen by Måkhallen holme Niklasdamms järnbruk lht Månstadkleven klev
Skogen by måk Skiären, se Galgen o. Måkhallen holmar Nolås gård Månstadåsen ås
»Skogzbÿgds boerne» Saknas Måkskär skär Nolås bebyggelse Mårön udde
Skråkewick Saknas *Måkskärsholmarna holmar Nolås gd Mårönäset näs
Skråckvik gd Måkstenen sten? Nolåsen gård (och ås) Mårö udde, se Storskäggsudden udde
Skråkvik gård Månsamossen mosse Nolåsfjärdingen hmd? Mårö udde udde
Skråckvik gd Måröarna öar Nolängen, se Nolängsmossen Saknas Måröviken vik
Skråkvik gård Mårödammen del av Hagelviken Nolängsmossen lhter Måsskärshallarna klippor
Skråckvik gd Mårön halvö Nordsjötorp lht Måsskär holme l. skär
Skråckvik gård Mårö nypa, se Storskäggsudden udde /Se Nore bebyggelse Måsskär holme l. skär
Skråckvik gd mårö Nype, se Skäggens udde del av udde Nore gd Märren grund
Skråckvik gd Mårön halvö Nortorp bebyggelse Märrholmen holme
Skråckvik gd »Mårön?» äng Nortorp gd Märrholmen holme
Skråckvik gd måsval-larne, se Mosvalarna holmar Nybygget lht Märrholmsskären skär
Skråckvik gd Märren skär Nycklerud bebyggelse Märrudden udde
Skråckvik gd Märö: Nijpan, se Bränningen udde Nycklerud gd Märrudden udde
Skråckvik gd Mörttjärnen Saknas Nyfältes, se Gammalfältes Saknas Mörttjärn tjärn
Skråckvik gd Mörttjärnen tjärn Nygård bebyggelse Mörttjärn tjärn
Skråckvik gd Mörttjärnen tjärn Nygård gd Mörttjärnsbäcken bäck
Skråckvik gd Mörttjärn sjö Nygården gård Mörttjärnsmossen mosse
Skråckvik gd Mörttjärnen tjärn Nymossen lht Mörttjärnsön skog
»Skålwijk» Saknas Möviken vik Nytorp beb. Nedre bron, se Älvbackabron Saknas
Skåre, se Prästegården Saknas Möviken vik Nytorp lht Niklasdammsälven, se Varnan Saknas
»Skiörutt» = Skåre? Saknas Nijp holl mana, se Nypholmarna holmar Nytorp lht Nolåsen ås
Skåre prästgård Niklasdammsälven älv Nytorp lht Nolåsen ås
Skåre Saknas *Nipa holme Nyäng lht Nolåsmossen mosse
Skåretegen del av Skåre Nofvehal, se Hova skär Näbben beb. Nolängen äng
Skårtegen lht /Se »Nolkastet» notvarp Odlingen lht Nolängsmossen mosse
Skårtegen lht /Se »Noolehuns Kastet» notvarp Persbol bebyggelse Norbäcksviken vik
Skårtegen förr äng, nu lht /Se Nolåshöjden höjd Persbol, se Pärsbol Saknas Norebäcken bäck
Skårtegen lht /Se Nolängsmossen mosse Perstorp lht Norketorpsmossen del av Riksmossen
Skårtegen lht /Se Nypholmarna holmar Piparås, se 1 Ås bebyggelse Norra Rammholmsskäret skär
»Slåte» by Nypholmarna holmar Piperås, se Ås Saknas Nya vägen väg
Slättom by Nypholmarna holmar Porshagen lht Nygårdsvägen väg
Slättom by Nypholmarna holmar Porshagen lht Nymossen mosse
Vestra Slättom kregd. Ormhalsbötten Saknas Porten lht Nypholmarna, se Nyporna holmar
Vestra Slättom kregd. Ormkilen gränsmärke? Prästegården, se Skåre gård Nypholmarna holmar
Slättom by /Se Ormmossen mosse Prästegården bebyggelse Nypholmsskären skär
Slättom by /Se Orrskären skär Prästgården gd Nyporna, se Nypholmarna Saknas
Slättom gd /Se Oxgrundet grund Pålstad bebyggelse Nyporna holmar
Solekastadum Saknas »Pinkebäcken» Saknas Pålstad gd Nyporna holmar
Spanien Saknas Pinkebäcken bäck /Se Pålstads hälsobrunn lht Nyporna holmar
Spikerud gd Piphuvudet ö Pärsbol by Nytorpsgärdet gärde
Spikerud gd Piphuvudet ö Pärsbol bebyggelse Nytorpsmossen mosse
Spikerud Saknas Prästerudssundet, se Varnumssundet sund Pärsbol gd Lämåsen ås
Snikerud Saknas »Prästtegen» Saknas Pärsbol skola skolhus Odlingsmossen mosse
Stubberud by Prästtegen, se Prästängen utäga Rammholmarna bebyggelse Oms-, se Åms- Saknas
Stubberud by Prästudden udde Rammholmarna lht Orrholmen holme
»Stubberudh» by ?Prästängen utäga /Se Rankerud bebyggelse Orrholmen holme
Stubberud by /Se Prästängen utäga /Se Rankerud gd Orrholmen, Inre, se Orrholmen Saknas
»sønnes» Saknas Prästängen utäga /Se Renesfallet lht Orrholmen, Yttre, se Orrholmen Saknas
»sönes» Saknas Raaholmar, se Raholmarna holmar Renhultsfallet, se Renesfallet Saknas Orrholmsklabben holme
Sunnäs by Raholmarna ö Riddaregården bebyggelse Orrholmsviken vik
?Sunnäs by Raholmarna holmar Riddaregården gd Orrskären, se Orrholmen Saknas
Sunnäs by Raholmarna holmar Roholmsstugan stuga Orrskären holmar
Sunnäs by Raholmarna öar Romsdalen lht Orrskäret, Yttre skär
Sunnäs, Östra och Västra byar Raholmarna holmar Romstad lht Orrskärsholmarna, se Orrholmen Saknas
Sunnäs, Östra och Västra byar Raholmarna holmar Rosendal, se Ulriksdal Saknas Perstorpsmyren myr
Sunnäs, Östra och Västra byar Raholmarna holmar Ruden lht Pottåker Saknas
Sutterbo gård Raholmarna holmar Rudsberg bebyggelse Pärsbolmossen mosse
Sutterbo by /Se Raholmarna holmar Rudsberg gd Raholmarna holmar
»Suterkiärn» bebyggelse Raholmarna holmar Rudsberg gd Raholmarna holmar
Svarteberg gård Raholmens Laxhallar holmar Rudsberg bebyggelse Raholmarna, Små holmar eller skär
Svarteberg gd? Raholms laxhallar holmar /Se Rudsberg, Norra gd Raholms Laxhallar, se Raholmarna, Små Saknas
Svartebergh gård Rahästen holme Rudsberg, Mellan- bebyggelse Raholms laxhallar ö
Svartberg gd Ramholl-ma-na, se Rammholmen holme Rudsberg, Mellan gd Raholmsskären skär
Svarteberg gd? Rammholmen holme Rudsberg, Mellra, se Rudsberg, Mellan Saknas Rahästen ö
Svarteberg gd Ramholmen ö Rudsberg, Södra bebyggelse Rahästen holme eller skär
Swartbäck Saknas Ramholmen ö /Se Rudsberg, Södra gd Rammholmarna holmar
Svenserud gård ?Ramholmen Saknas Rudsbergs anhalt järnvägsanhalt Rammholmen holme
Svenserud gård Rammholmarna holme och lht /Se Rudsbergs handel affär Rammholmen holme
Svenstorp Saknas Rammholmarna holme och lht /Se Rudsbergs station bebyggelse Rammholmen holme
»Sälsbäcka» Saknas Rammholmen holme Rudsnäset bebyggelse Rammholmsmossen mosse
»Sälsåsen» by Ramholmarna Saknas Rudsnäset gd Rammholmsviken vik
Sälsåsängen förr gård? Rammholmarna holmar Rudstorp beb. Rellingen, se Renlingen Saknas
Sättra ödegård? Ramholmarna Saknas Rudstorp lht Rellingen, se Renlingen ö
Söderhavsto, se Nordhavsto o. Söderhavsto by Rammholmen ö Rutnäs Saknas Renersfallet svedjefall (nu igenväxt)
»Södermÿrs ägor» Saknas Rammholmen ö Råbergsskogen lhter Renlingen ö
Söråsen gård Rammholmen holme Rådmanstorp, se Råmanstorp Saknas Renlingen holme
»toffthe» Saknas Rammholmen holme Rådtorpet bebyggelse Riksmossbäcken bäck
Tofta by Rammholmen ö Rådtorpet gd Riksmossen mosse
Tofta by Rammholmen holme Råmanstorp beb. Risholmen holme
Tofta by Rammholmsbottnen vik Råmanstorp torp Rishålan holme
Tofta by Ramsholm, se Rammholmen holme Råtorp, se Rådtorpet Saknas Rishålan ö
Tofta by Ramsholmen, se Rammholmen holme Råum bebyggelse Rishålan holme
Tofta by Ramsholmen, se Raholmarna holmar /Se Råum gd Rishålsskäret, Västra skär
Tofta by Rellingen ö Ränningen lht Rishålsskäret, Östra skär
Tofta by Rellingen holme Ränningen lht Roholmen holme
Tofta by »Rijkessmossan» mosse Rävetorp gård Roholmen holme
Tofta by »Rijkes mossen» Saknas Rävetorp bebyggelse Roholmskäret skär
Tofta by Riksmossen mosse Rävetorp gd Roholmsskäret skär l. holme
Tofta by Riksmossen mosse Rävetorps skola skolhus Roholmssundet sund
Tofta by Rikesmosan Saknas Rävsala by Romholmen, se Rammholmen Saknas
Tofta by Riksmossen mosse Rävsala bebyggelse Romsdalen dal
Tofta, Norra frälsehemman Riksmossen utmark /Se Rävsala, Norra bebyggelse Romsdalsbottnarna kolbottnar
Tofta by Riksmossen mosse /Se Rävsala, Norra gd Romsdalsmossen mosse
Tofta by Riksmåsen, se Riksmossen mosse Rävsala, Södra bebyggelse Rosendalsudden udde
Tofta by /Se Rishålan holme Rävsala, Södra gd Rudsnäset näs
Tofta by /Se Roholmen holme Räfsalen hmn Rudnäsbottnarna kolbottnar
Tolstorp by Roholmen ö Rävtorp, se Rävetorp Saknas Råberget berg
Torp by Roholmen holme Römossen lht Råbergsslänten sluttning
?Torp gd Roholmen holme Rönningen lht Råholmen holme
?Torp gd ?Roholmeskäret skär Rörmossen beb. Råholmen holme
Torp gd /Se Roholmsskäret holme Sanda bebyggelse Råholmen holme
Torp by Roholmssundet sund Sanda gd Råholmsviken vik
Torp by rosnäs Fiohlen, se Hjälmarsfjorden vik Sandatorp lht Rävsalagärdena gärden
Torp gård Rosnäsfiord, se Hjälmarsfjorden vik Sandkläppen beb. Rävtorpskorset vägkors
Torp by Rosnäs udd, se Svartebergsudden udde Sandkläppen beb. Rävåsbäcken bäck
Torp by rosnäs udden, se Svartebergsudden udde Sandkläppen lht Rödberget ö
Torp by *Ro(v)holmsgrunden grund Sandtorp lht Rödberget holme
Träfors herregård *Rovskäret skär Sandviken lht Rödkollran, se Rörkollran Saknas
Träfors herrgård *Rovskärsgrundet grund Sandviken avs. Rödkullarna skär
»Träforss» Saknas Rudsnäset näs Sandviken lht Röd-, se Rö- Saknas
Träfors hg o. by med kvarn Rudsnäset näs Sandås lht Römossbäcken bäck
Träfors herrgård Rudsnäsfjärden Saknas Sikterud by Römossen mosse
Trägors herrgård »Russnäs Engh» Saknas Sikterud bebyggelse Rörkollerskären skär
Träforstorp gård Ryks måse, se Riksmossen mosse Sikterud gd Rörkollran, se Rörkollran, Stora Saknas
Träforstorp gd Råberget Saknas Sikttorp lht Rörkollran, Lilla holme l. skär
Träforstorp gd Råbergen berg Sjögerås, se 1 Bomheden Saknas Rörkollran, Lilla holme l. skär
Tållerud by »Råbäcken» Saknas Sjögerås, se 1 Bomheden och Sjögerås Saknas Rörkollran, Lilla holme l. skär
»Tållerudh» by Råholmarna, se Raholmarna holmar Sjögerås lht Rörkollran, Lilla holme l. skär
Tånäs gård Råholmen holme Sjöstad herrgård Rörkollran, Lilla holme l. skär
Tånäs gård Råmyrberget berg Sjöstad Saknas Rörkollran, Stora holme l. skär
Tånäs gd? Råudden udde Sjöstad, Norra bebyggelse Rörkollrorna holmar l. skär
»Tånääs» gård Rödberget skär Sjöstad, Norra gd Rörkullran, Lilla och Stora öar
Uggebol herregård Rödberget skär Sjöstad, Södra bebyggelse Sandabäcken bäck
Uggebol herrgård Rödberget holme Sjöstad, Södra gd Sandbäcken, se Sandabäcken Saknas
Uggebol herrgård Römossen mosse Skanum, Lilla bebyggelse Sandkläppen ås
Ugglebol hg Rörberget, se Rödberget skär Skanum, Lilla gd Sandviken vik
Ugglebol hg Rörberget, se Rödberget skär Skanum, Stora bebyggelse Sandviken vik
Ugglebol hg rör koll, se Rörkollran, Stora skär Skanum, Stora by Sandviken vik
Ugglebol hg Rörkollran, Lilla holme Skanumstorp beb. Sandviksmossen mosse
Uggebol gd Rörkollran, Lilla skär Skanumstorp lht Sandviksskäret skär
Uggleboda Saknas Rörkollran, Lilla och Stora holmar Skinnerud bebyggelse Sandviksudden, Västra udde
Uggebol herrgård Rörkollran, Lilla holme Skinnerud gd Sandviksudden, Östra udde
Ulvsjö Saknas Rörkollran, Stora holme Skinnerud gd Saxen, se Saxholmen holme
Ulvsjö Saknas Rörkollran, Stora skär Skogen bebyggelse Saxholmen holme
Ulvsjö by Rörkollran, Stora skär Skogen gd Saxholmen holme
»Ullesiö» Saknas Rörkollran, Stora holme Skogen lht Saxholmen holme
»Wlfesiöö» by Rörkollran, Lilla ö Skogshall lht Saxholmen holme
Ulfsjö by Rörkollran, Stora ö Skogskärr, Norra bebyggelse Saxholmen holme
Ulvsjö by Rörkollreskären skär Skogskärr beb. Saxholmen, Lilla holme
?Vall by Rörkollreskären skär Skogskärr, Norra gd Saxholms slott fornminnesmärke
Vall by? Rörkolra, se Rörkollran, Lilla o. Stora skär Skogskärr, Södra torp Saxholmssundet sund
?Vall by Rörkule, se Rörkollreskären skär Skolhustomtens annex, se 5 Rudsberg Saknas Siklandet strand
Vall by Rörkulle, St., se Rörkollran, Stora holme Skråckvik gård Sikskär skär
Vall by /Se Röörkulle, L., se Rörkollran, Lilla holme Skråckvik gd Sikskär holme eller skär
Vall by Sadelbottnen del av Hagelviken Skråckvik bebyggelse Sikterudshöjden höjd
Vall by Sadelbottnen Saknas Skråkvik bebyggelse Sikterudsmossen mosse
Wall by Sandviken vik Skråkvik bebyggelse Sikterudsåsen ås
Vall by Sandvik vik Skräddaretorp eller Aneberg, se 1 Anneberg Saknas Sjöbergevass vassbeväxt terräng
Vall by Sandviken vik Skräddartorpet Saknas Sjögeråsen ås
Vall gårdar o. jblhtr Sandviken vik Skräddaretorp eller Aneberg gd Sjögeråsmossen mosse
Vall, Östra gd Sandviken vik Skräddartorp gård Sjögeråsviken vik
Vall by Sandviken vik Skåre gård Skanumsbäcken bäck
?Via gård Saxen holme Skåre, se 1 Prästgården bebyggelse Skanumsknarten del av Skanumsåsen
Via gd? Saxen holme Skåre gd Skanumstorpsbron bro
Via gård Saxen holme Skårebäcken bäck Skanumsåsen ås
Via by Saxen holme Skårtegen beb. Skinnerudsbäcken bäck
Vide Saknas Saxen, Lilla udde Skårtegen lht Skogen del av socken
Via gd Saxe slott slottsruin Slåte bebyggelse Skoghalspasset jaktpass
Via gd /Se Sax holl-men, se Saxen holme Slåte gd Skogmossen mosse
Via gd /Se Saxholm..., se Saxen holme Slåtthagen, se Slåte Saknas Skogängen äng
Via gd /Se Saxholmen holme Slåttängen, se Vålmyren Saknas Skogskärr kärr
Videtorp Saknas Saxholmen holme Slängsvik bebyggelse Skojskogen skog
Viatorp gd Saxholmen holme Slängsvik gd Skråckviken vik
Viatorp gd Saxholmen holme Slängsviksängen avs. Skråckviksskäret skär
Vietorp Saknas Saxholm Saknas Slängviksängen lht Skråckviksåsen ås
Vibo förr gård? Saxholmen holme Slättom by Skråkviksön skog
»Wijkan» frälsegods Saxholmen holme /Se Slättom Saknas Skräddartorpsmossen mosse
Vikegårdarna Saknas Saxholmen holme /Se Slättom, Västra bebyggelse Skvarselbäcken bäck
»Wåhlet» Saknas Saxholms Sundh Saknas Slättom, Västra gd Skåredalen dal
Vägle gård Saxön ö Slättom, Östra bebyggelse Skäggen, se Skäggen, Stora Saknas
Vigle gård Sibberön ö Slättom, Östra gd Skäggen ö
Vegle gd *Sicklingefiske Saknas Slättomstorp lht Skäggen ö
Vegla Saknas Sikskär skär Smedstorp lht Skäggen, Lilla holme
Vegle gård »Sirsebäcken» Saknas Smedstorp lht Skäggen, Stora holme
Vegle gd Sjöbergshöjden kulle Smedstorp lht Skäggenäs udde, se Långenäsbränningen udde
Vägle gård »Sjögeråhsbergh» Saknas Snickartorp lht Skäggenäset näs
Vägle gd Sjögeråsudden udde Sockenstugan hus Skäggenäs udde udde
Vägle gd Sjögeråsviken vik Solbacken lht Skägget, se Storskäggudden Saknas
Väglemyra gd »Siööoset» Saknas Solberg beb. Skäggholmarna holmar
Väglemyra gård »Siöskier» Saknas Soldatens rivet soldattorp Skäggudden, se Storskäggudden Saknas
Väglemyren gd Sjövallsberget berg o. triangelpunkt Soldattorpet lht Skäppan ö
Väglemyren gd Skanumstorpssmossen mosse Spickerud hmn Skäppkappen, se Skäppan ö
?Vägletorp Saknas »Skrums Ängh» Saknas Spikerud eller Strandvik, se 1 Strandvik Saknas Skäppkappen holme
Vänersvik herrgård Skiäggskiär, se Skäggskär skär Spi(c)kerud, se Strandvik Saknas Slåtthagen hage
Vänersvik Saknas Skjutgatan terräng Spikerud, se Strandvik Saknas Slättomvägen väg
Vänersvik hg *Skogbygden skogsmark /Se Stationen, se Ölme station Saknas Smaltjärn tjärn
Vänersvik hg /Se *Skogsbygden, Västra skog Stationssamhället samhälle Smedjebacken öppen plats
Vänersvik hg *Skogsbygden, Västra skog Sten Saknas Smedstorpsmossen mosse
Västkärr by Skottet holme Stenfallet lht Smörhålan Saknas
Vestankärr by Skråckviksängarna ängar Stenhagen lht Sommarladugårdstomten plats
»Westan kiärr» by Skråkviksön åkerholme? Stenstorp beb. Sorkan älv
Västankärr by »Siöen Skåra» Saknas Stenåsen beb. Sorkan å
»Westankiärstorp» hemman Skårebäcken bäck Stenåsen lht Sorklöten sjöäng
»ylmæhæredh», se Ölme Saknas Skårebäcken bäck Stenåsen lht Stationsparken park
Åm, Västra gd »Skåretegen» Saknas Stockholm beb. Stenmuren mur
Åm by Skäggens udde del av udde Stolpen lht Stensviken vik
Åm gård Skäggens udde del av udde Stormyran lht Stenåsen ås
Åm, Västra o. Östra gårdar Skäggskär skär Stormyren beb. Stenåsen ås
Åm gd Skäggskär skär Storskanum, se Skanum, Stora Saknas Stenåsslänten sluttning
Åm, (Västra o. Östra) gårdar /Se Skäggskär skär Strandvik bebyggelse Stora mossen mosse
Åm, (Östra o. Västra) gårdar /Se Skäggskär skär Strandvik, se Spickerud hmn Stormossen, se Riksmossen Saknas
Åm gårdar /Se Skäppkastet holme Strandvik bebyggelse Stormyran myr
Ås Saknas Skäret udde Strandvik gd Storskogsåsen ås
Ås Saknas Smedens grund grund Strömsberg lht Storskäggnäset, se Skäggenäset Saknas
Åsviken gd Sorka elf älv Stubben lht Storskägget, se Storskäggudden Saknas
Åsviken gd Sorkan å Stubbersåsen, se Stubberudsåsen Saknas Storskäggsudden udde
»Åsswijken» Saknas Sorkan å /Se Stubberud bebyggelse Storskäggudden udde
Åsviken gd Sorka älv Stubberud gd Storskäggudden udde
Åäng Saknas Sorkan älv Stubberudslund lht Storskäggudden udde
»Elffunne» Saknas Sorkan å Stubberudsåsen lht Strandviksgärdet gärde
Elfvegren kvarn Sorkan å /Se Stubbhagen lht Stretarn landsvägsbacke
Älvegren gd /Se *Sorkebron bro Stötaretorp, se Lövåstorpet beb. Stretern höjd
Älvetorp? Saknas Sorkebron Saknas Sundbo lht Stubberudsgärdena gärden
»Elwegren» Saknas Sorpa Elff, se Sorkan å Sundbo torp Stubberudsåsen ås
Engeboden Saknas *Spanien ?skog Sundby beb. Stubberudsvägen väg
Ängtorp ödetorp? Spatserbergen berg Sundängen binamn för Sundängstorp Stubbhagen hage
Ölme klockaregård Saknas Spickeruds bäcken, se Spikerudsälven å Sundängstorp lht Sundbobäcken bäck
Ölme klockaregård Saknas Spikerudsälven å Sunneberg beb. Sundbomossen mosse
Öna förr gård? »Spÿkerudz Elfwen» Saknas Sunneberg avs. Sundboängen äng
  Stackudden udde Sunnhem beb. Sundnäs, Sundnäs-, Sunnäs, Sunnäs- Saknas
  Stackängen förr äng? Sunnhem lht Sundsudden udde
  Stakön udde Sunnäs bebyggelse Sunnäs näs
  »Stallebotten» Saknas Sunnäs by Sunnäsholmen holme
  Stenkärrsbäcken bäck Sunnäs Saknas Sunnäslöten sjöäng
  Stenkärrshöjden höjd Sunnäs, Västra bebyggelse Sunnäsvägen väg
  »Storebroon» Saknas Sunnäs, Västra gd Suttertjärn tjärn
  Stor-Skäggen udde Sunnäs, Östra bebyggelse Suttjärnsudden udde
  Storskäggsudden udde /Se Sunnäs, Östra gd Suttjärnsviken vik
  Stor-Älgsjön sjö Sunnästorp bebyggelse Svarta hallen ö
  Stor-Älgsjön Saknas Sunnästorp gd Svartan ö
  Stor-Älgsjön sjö Sutterbo bebyggelse Svartan skär?
  Stor-Älgsjön sjö Sutterbo lhter Svartbäcksmossen mosse
  Storängarna ängar Suttsertjärn, se Suttertjärn Saknas Svartebergshöjden höjd
  Storängen Saknas Suttertjärn bebyggelse Svarthall skär
  *Storängen äng Suttertjärn gd Svarthall ö
  *Storängen äng Svanbergs affär handel Svarthall, Norra skär
  Storön holme Svarteberg bebyggelse Svarthall, Södra skär
  Storön mossudde? Svarteberg gd Svartskär, se Kråkskär skär
  Stubberudsåsen ås Svartbacken, se Svartbäcken Saknas Svartskär, se Svarta hallen ö
  Stubbåsen höjd med fornlämning Svartbäcken lhter Svartskär skär
  Stupmyren myr Svenserud bebyggelse Svartskär skär
  Ställberget berg Svenserud gd Svartåbron bro
  Sundsängen Saknas Svenseruds hytta riven hytta Svartån å
  *Sundsängen äng Sågarlyckan lht Sälsåsbäcken binamn på Sorkan
  »Sundzengen» Saknas Sälsåsen bebyggelse Sälsåsen ås
  Sundsängen förr äng? Sälsåsen gd Sätrabäcken bäck
  Sunnäsmossen mosse Sälsåsen, Nedre, se Sälsåsen Saknas Sätrakanten strand
  Suttertjärnen tjärn Sälsåsen, Övre, se Sälsåsen Saknas Sätramossen mosse
  Suttertjärn sjö Sälsåsfallet lht Sätraåsen ås
  Suttertjärnen tjärn Sälsåsängen lht Sävsjön sjö
  Suttertjärn tjärn /Se Säterhult lht Sörholmen holme
  Svarta hallen strandområde ?Sätra lhter Sörholmen, se Orrskäret, Yttre skär
  Svarta hund skär Sätra lhter Sörholmen holme
  Svartberget berg Sätrabodarna fiskebodar Söråsen ås
  »Swartebergzvdden» Saknas Sätratorpen, se Sätra Saknas Söråsen ås
  Svartebergsudden udde Sättra lht Söråsvägen väg
  Svartebergsudden udde Söderströms beb. Tallholmen holme
  Svartebergsudden udde Sörby lht Tallholmen holme
  Svarte hall, se Svarthallen skär Sörbäck beb. Tallholmen holme
  Svarthallen skär Sörås gd Tallholmen holme
  Svarthallen skär Söråsen beb. Tallholmen holme
  Svarthallen skär Tallhagen lht Tallholmslandet strand
  Svarthall skär Tallåsen beb. Tegskogen del av skogar
  Svarthallen holme Tallåsen lht Tingsplatsen tingsställe
  Svarthallsgrundet grund Thyrs, se Hultåsen Saknas Tjuvholmen holme
  Svartskär skär Thyrsåsen, se Hultåsen Saknas Toftlandet strand
  Svartskärssgrundet grund o. skär Tofta by Tolstorpsvägen väg
  Svartån å Tofta, se Tofta, Södra och Tofta, Norra Saknas Tormesöarna öar
  Svartån å Tofta, Norra bebyggelse Tormesö Kråkskör, se Kråkskär Saknas
  »Swenssrudz Ström» Saknas Tofta, Norra gd Tormesön, se Tormesön, Östra Saknas
  Svinön ö Tofta, Södra bebyggelse Tormesön, Västra och Östra öar
  Sättermossen mosse Tofta, Södra gd Tormesön, Östra ö
  »Säffsiöhögden» berg Toftatorpet f.d. soldattorp Tormesön, Östra ö
  Sävsjöhöjden höjd Tolstorp bebyggelse Tornskleven klev
  Sävsjön sjö Tolstorp gd Tornhöjden höjd
  Sävsjön sjö Torkiet, Norra lht Torrholmen holme
  Sävsjön Saknas Torkiet, Södra lht Torrholmen holme
  *Sörgärdet gärde Torp by Torrholmen holme
  Sörgärdet Saknas Torp bebyggelse Torrholmsskäret skär
  Tall holm, se Tallskär förr holme, nu udde Torp gd Torshagsmossen mosse
  Tallholm, se Tallskär f.d. holme, nu udde Torp, Norra, se Torp Saknas Torslöten sjöäng
  Tallholm, se Tallskär förr holme, nu del av fastlandet Torshagen lht Torvmossen mosse
  Tallholmen udde Torslötskulle lht Treforsvägen, se Träforsvägen Saknas
  Tallholmen udde Torstorp, se Tolstorp Saknas Trehörningen sjö
  Tallholmen tidvis holme? Torvfabriken anläggning Trehörningstjärn tjärn
  Tallskär f.d. holme, nu udde Trefors, se Träfors Saknas Trehörningsmossen mosse
  Tallskär förr holme, nu del av fastlandet Trekanten lht Trulsboholmen holme
  Tallskär förr holme, nu udde Trulsbacken lht Trulsboholmen, se Trulsholmen Saknas
  Tallskär udde Trulsholmen lht Trulsen binamn på Trulsholmen
  Taveludden udde Trulsholmsboden, se Trulsholmsstugan Saknas Trulsholmen holme
  Thorssholmen, se Torslötkullen upphöjning Trulsholmsstugan stuga Trulsholmen holme
  »Thormossöön» Saknas Träfors by Trulsholmsskäret skär
  Timmerudden udde Träfors bebyggelse Trulsviken vik
  Tjärnbomossen mosse Träfors by Träforskorset vägskäl
  *Tjärnviken vik Träforskvarnen kvarn Träforskröken kurva
  Toftaängen ägomark Träfors kvarn lht Träforsvägen väg
  Torholm, se Torren holme Träforstorp bebyggelse Tulspeholm holme
  Torholm, se Torren ö Träforstorp gd Tvillingbottnarna kolbottnar
  tor hol-men, se Torren holme Turkiet, se Torkiet, Norra och Torkiet, Södra Saknas Tvärfallet sluttning
  *Tormesögrunden grund Tvärfallet lht Tvärfallskogen skog
  Tormesösundet sund Tvärgatan lht Tållerudsgärdena gärden
  »Östere Tormesööhn» Saknas Tållerud hmn Tånäset näs
  Tormesön, Västra ö Tållerud bebyggelse Tånäshöjden höjd
  Tormesön, Östra ö Tållerud, Norra beb. Törserudsmossen mosse
  Tormesön, Östra ö Tållerud gd Udden udde
  Tormesön, Östra ö Tållerud bebyggelse Udden, se Storskäggudden Saknas
  Tormesön, Östra ö Tållerud, Norra, se Tållerud Saknas Uggebolslöten sjöäng
  Tormesön, Östra ö Tållerud, Södra. se Tållerud Saknas Ugglebolstyvet ängar
  Tormesön ö /Se Tånäs bebyggelse Uggebolsvägen väg
  Tormesön, Ö:a ö /Se Tånäs gd Ulvsjögatan väg
  Torren holme Törserud bebyggelse Ulvsjögärdena gärden
  Torren holme Törserud gd Ulvsjökorset vägskäl
  Torren ö Törshagen, se Torshagen Saknas Ulvsjölöten, Västra sjöäng
  Torren holme Törshagen lht Ulvsjölöten, Östra sjöäng
  Torren ö Udden beb. Ulvsjötyvet ängar
  Torren holme Udden lht Vallsbergsbacken backe
  Torrholmen holme /Se Uddersmyr beb. Vallshagen Saknas
  Torrholmen holme Uddersmyr lht Vallskorset vägskäl
  Torrholmen, se Torren holme Uddersmyr lht Vallsåsarna åsar
  Torrholmen holme Uggebol herrgård Vargfällan plats i skog
  Torsholmen holme Uggebol, se Ugglebol Saknas Varnan älv
  *Torsholmen f. holme Ugglebol (sät.) Vassdrågen sänka
  Torsholmen Saknas Ugglebol säteri Veglemyren myr, nu nästan torrlagd
  Torslötkullen Saknas Ugglebol säteri Veglemyrsvägen väg
  »Torsslötan» Saknas Ulriksdal lht Vassdrågen terräng?
  Tranudden udde Ulvsjö by Veglemyren myr (och hmn)
  Trehörningen sjö Ulvsjö Saknas Viagärdena gärden
  Trehörningen tjärn Ulvsjö, Västra bebyggelse Vibomossen mosse
  Trehörningen sjö Ulvsjö, Västra gd Vibrika[?] backe
  Trinnön mossudde? Ulvsjö, Östra bebyggelse Viketorpsbäcken, se Sundbobäcken Saknas
  Trulboh., se Trulsholmen holme Ulvsjö, Östra gd Vilarmyren myr
  Truls bo. Hol-men, se Trulsholmen holme Vakthuset hus Vilarmyrsbäcken, se Hurtigbäcken Saknas
  Trullsbo holmen, se Trullsholmen holme Valkärret lht Vingmossen mosse
  Trulsboholmen, se Trulsholmen holme /Se Vall, Västra bebyggelse Vingmossen mosse
  Trulsholmen holme Vall by Vålön ö
  Trulsholmen holme Vall Saknas Vålängarna ängar
  Trulsholmen holme Vall, Västra bebyggelse Vänern sjö
  Trulsholmen holme Vall, Västra gd Vänersviken, se Ölmeviken Saknas
  Trulsholmen holme Vall, Östra bebyggelse Västakärr kärr
  Trulsholmen holme Vall, Östra gd Västra Ulvsjölöten, se Ulvsjölöten, Västra Saknas
  Träforsen ström Vallmossen lht Västra vägen vinterväg
  Träforsen fors Vallsberg lht Ådalen dal
  Tunaholm holme? Vallshagen lht Ådalsbäcken bäck
  Tunvallsgrundet grund Vallsäng beb. Åkerbo allé allé
  Tyskberget berg Vassdrågen beb. Åkerbofälten fält
  »Tÿffwe» Saknas Vassdrågen lht Åkerboåsen ås
  Tållerudshöjden höjd Ve, se Vegle Saknas Ålhagen hage
  *Tålsholmen f. holme? Vegle gård Åmbergshöjden, se Åmbergsstugan Saknas
  Tålsholmen Saknas Vegle (ladugård) Åmsallén allé
  Tånäshöjden höjd Vegle gd Åmsbron landsvägsbro
  Tånäsudden udde Vegle gd Åmsbron, Nya, se Åmsbron Saknas
  Tånäsudden Saknas Veglemyren hmn Åmsgärdena gärden
  Tånäsudden udde Veglemyren bebyggelse Åmshöjden, se Kvisthöjden Saknas
  Törserudsmossen mosse Veglemyren gd Åmshöjden höjd
  *Uggleböleskogen skog Veglemyren bebyggelse Åmskogen skog
  »Ulffsiöö Lööten» Saknas Vemyra, se Veglemyren Saknas Åsviken vik
  Ullholmen holme Verretorp beb. Åsviksåsen ås
  Varnumssundet sund Via bebyggelse Äggskären skär
  »Warslen», »Werslan» Saknas Via gd Äggskären holmar eller skär
  Vedmossen mosse Via missionshus lht Älgpasset jaktpass
  Vedtorget terräng Viatorp bebyggelse Älgsjön, Lilla och Stora sjöar
  Villerbergen berg Viatorp gd Älgsjöarna Saknas
  Villerbergsmossen mosse Viberg lht Älgsjöbäcken bäck
  Vingmossen mosse /Se Vibo beb. Älgsjömossarna mossar
  Viåsen, Södra ås Vibo gd Älgsjön, Lilla sjö
  Vålmyren förr ägomark? Viken, se Slängsvik bebyggelse Älgsjön, Stora sjö
  »Wålängian» gräns Viken lht Älgsjöuddarna uddar
  »Wärtankärs Notikast» Saknas Vinäs beb. Älvbackabron bro
  Västerbottnen el. Katsebottnen, se Bottnen del av Hagelviken Vålmyren och Slåttängen lht Älvgrensdammen damm
  Vesterbottnen Saknas Vålängarna lht Älvgrensforsen fors
  Västerskogsmossen mosse Vägle, se Vegle Saknas Älvgrensnäset näs
  *Åängsladorna Saknas Vänersvik bebyggelse Älvtorpsmossen mosse
  Äggskären skär Vänersvik bebyggelse Älvudden udde
  Äggskären skär Vänersvik herrgård Älvviken vik
  Äggskären holmar Vänersvik bebyggelse Ängholmen holme
  Äggskären skär Vänersvik by Ängholmen holme
  »Lille Elgsiöen» Saknas Värrtorp avs. Ängholmsviken vik
  »Elgsiön, store» Saknas Västakärr, se Västkärr Saknas Ängholmen holme
  »Elgsiögerna» Saknas Västerhultet, se Nycklerud bebyggelse Ängholmen holme
  »Elgsiöenden, Östre» Saknas Västerskogen, se Skogen bebyggelse Ängholmsskäret skär
  Älvmossen mosse Västkärr bebyggelse Ängmossen mosse
  Älvmossen mosse Västkärr gd Ängviken vik
  Älvmossen mosse Västkärrstorp bebyggelse Äppelskäret holme l. skär
  Älvudden udde Västkärrstorp gd Ölman älv
  Ängholmen holme Åkerbo, se Blåkärr Saknas Ölman älv
  »Änngzbäcken» Saknas Åkerbo gård bebyggelse Ölmbron landsvägsbro
  Ärnholms holme holme Ålderdomshemmet lht Ölmekorset vägskäl
  »Espedalsengen» Saknas Ålhagen lht Ölmeslätten slätt
  Ölman å Åm, se Åm, Västra Saknas Ölme Tormesö, se Tormesön, Östra Saknas
  Ölman å Åm, Västra bebyggelse Ölmeviken vik
  Ölman å Åm, Västra by Ölmeåsen ås
  Ölman Saknas Åm, Västra by Ölmlöterna sjöängar
  Ölman älv Åm, Östra, se Landa Saknas Ölmlöterna sjöängar
  Ölman älv Åm, Östra, se Landa Saknas Ölmskoggärdena gärden
  Ölman å Åm, Östra, se Åm, Västra Saknas Ölmskogvägen väg
  Ölman älv Åmbergsstugan stuga Ölmeviken vik
  Ölman älv /Se Åmsberg beb. Ömlingsmossen mosse
  Ölmehärads Wiken, se Ölmeviken vik Ås hmn Önamossen mosse
  »Ölmehäradhz Wijken» Saknas Ås bebyggelse Östermossen mosse
  Ölmehäradsviken vik Ås gd Östra Ulvsjölöten, se Ulvsjölöten, Östra Saknas
  Ölmeviken vik Åsbacka beb. Östra viken vik
  Ölmeviken vik Åsbacka lht Östra vägen vinterväg
  Ölmeviken vik Åsviken bebyggelse Ötjärn, Norra och Södra tjärnar
  Ölmeviken vik Åsviken rå och rör, gd Ötjärn, Norra tjärn
  Ölmehäradsviken vik Älvbacka, se Backarna Saknas Ötjärn, Södra tjärn
  Ölmehäradsviken, se Ölmeviken vik /Se Älvegren bebyggelse Ötjärnsbäcken bäck
  Ölmeviken vik Älvegren gd Ötjärnsmossen mosse
  Ölmeviken vik Älvetorp gård Övre bron, se Anebergsbron Saknas
  Ölmeviken vik Älvetorp, se Älvegren Saknas  
  Ölmeviken vik Älvetorp gd  
  Ölme kyrkogård Saknas Älvgrens kvarn kvarn  
  Ölme kyrkogård Saknas Ängarna, se Algusterud Saknas  
  Örnkulan udde? Ängen lht  
  Östra viken, se Ölmeviken vik Ängen lht  
  Ötjärn sjö Ängfallet lht  
  Ötjärnen tjärn Ängtorp beb.  
  Ötjärnen, Norra tjärn Ängtorp lht  
  Ötjärnen, Södra tjärn Ölme andelsmejeri, se 5 Vänersvik Saknas  
  Ötjärnsmossen mosse Ölme kyrka kyrka  
    Ölme station jvst.  
    Ölme tomtaktiebolag, se 6 Vänersvik Saknas  
    Ölme tomtaktiebolag förteckning  
    Ömling bebyggelse  
    Ömling gd  
    Öna lht  
    Öna lht  
    Ötorpet lht  
    Överfartsvägen till Bonderudstorp, se 4 Sunnäs Saknas  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.