ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nors socken : Grums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 629 Naturnamn : 106
Nor sn Ars fiord, se Åsfjorden vik Nors socken sn Askedalarna dalar
Nor sn Ars Fiore, se Åsfjorden fjord Nor socken Badviken vik
Nor sn Bergbäcken bäck Nor sn Baggetorpbergen berg
Nor sn Bergbäcken bäck Nor sn ?Bickåshöjden berg
Nor sn Brakerud utjord /Se norsocksulvar inbyggarbeteckning Bjurbäckbacken backe
Nor sn Brakerud utjord /Se Saknas inbyggarbeteckning Bjurbäckbacken Saknas /Se
Nor sn Brakerudsberget berg Aleliern avs. lht Bjurbäcken bäck
Nor sn Brattåsen ås Alléstugan dagkarlsbostad Bjurbäcken bäck
Nor sn /Se Bryngelsrudmossen mosse Anneberg avs. lht Brakerud utjord
Nor sn Bränna f.d. odling? Anneborg hmd Brattåsberget berg
Nor sn Bålberget berg med fornlämning Anneborg avs. Bryngelsemossen mosse
Nor sn Böntorpsåsen ås Antonsberg torp Bynkåsen ås
Nor sn Böntorpsåsen ås Antonsberg hmd Bäcken bäck
Nor sn? Djupdrågen skogsmark Backarna, se Älvbackarna lht Dalsängbäcken bäck
Nor sn Djupedal dal Backen hmd Dalsängbäcken Saknas /Se
Nor sn Flakmossen mosse Baggetorp torp Djupdalarna dalsänkor
Nor sn Gerrudberget berg Baggetorp bebyggelse Dälpestadsåsen höjd
Nor sn Granåsen förr ägomark? Baggtorp hmd Edsvallaforsarna fall
Nor sn Hackedalen skogsområde Baggtorp torp Enstabäcken bäck
Nor sn Hjärpetaudden udde Baggtorpsängen rivet torp Fageråsån å
Nor sn Hökberget berg med fornborg Baldershage avs. lht Flakmossen mosse
Nor sn Kilarna terräng Banan hmd Fäbron bro
Nor sn Klevbråten ägomark Bengtstorp gd? Fäbäcken bäck
Nor sn Knappåsen ås Bengtstorp hmd Fägatan väg
Nor sn Kråknacksberget berg Berg hmd? Färjån å
Nor sn Kulan terräng Berg torp Greberget berg
Nor sn Kulmyren myr Berget hmd Greberget höjd
Nor sn Kvarndalsbäcken bäck Berget lht Guståsbacken backe
Nor sn /Se Kvarndalsbäcken bäck Berget hmd Gärdet, Norra äga
Nor sn Kållandsö udde Berget hmd Haga äga
Noor gäll »Lillenors äng» äga /Se Bergkullen hmd Höglundabron bro
Nor sn Långemyr myr Bergkullen avs. lht Höglundabäcken bäck
Nor sn Lärkängbäcken bäck Berglunden avs. lht Höjån å
Nor sn Lövåsen ås Bergängen avs. lht Intaget gärde
Nor sn Makadamberget berg Bergshyddan avs. lht Intagsgärdet gärde
Nor sn Makafallet stup? Bergslagernas Järnväg, se 4 Trossnäs Saknas Jungfrudalen stup
Nor sn Malmåsen förr ägomark? Bergslagernas Järnväg, se 7 Höglunda Saknas Jämmeråsen ås
Nor sn Masthugget terräng Bergslagernas Järnväg, se 5 Årbäck Saknas Klevan berg
Nor sn Mellbymon terräng Betania metodistkapell, avs. Klevbråten ägomark
Nor sn Mellbymon skogsmark Boden lht Klingeråsen ås
Nor sn Myggersmyren myr Boden handelsbod Klinglövsbäcken bäck
Nor sn Moors Elfven, se Norsälven älv Boden eller Där sör hmd Kråknacken höjd
Nor sn *Nors hagar hagar /Se Bohem avs. lht Kullbacken backe
Nor sn *Nors hagar hagar /Se Bonderud hmd Kullen, Stora höjd
Nor sn *Norsskogen Saknas Bonderud hmd Kullån å
Nor sn o. kyrkby Norsälven älv Borgen avs. lht Kullån å
Nor sn Norsälven älv Bostället hmd Kulåsen ås
Nor sn Norsälven älv Brakerud utj. Kvarndalen dal
Nor sn Norsälven älv Brakerud torp Kvarndalsbäcken bäck
Nor sn Norsälven å Brattåsen torp Lersätersbacken backe
Nor sn Piskelånge terräng Brattåsen torp Liljenäsmossen mosse
Nor sn /Se *Prästgårdsskogen, se Brakerud utjord /Se Bredablick avs. lht Lillerudsmon mo
Nor sn /Se Pålbäcken bäck Brostugan brovaktarstuga Lillerudsmossarna mossar
Nor sn /Se Rallarberget berg Brovaktstugan avs. lht Lillhornäsbäcken bäck
Nor sn /Se Risåsen ås Bryngelsrud hmn Lillhörnbäcken bäck
Nor socken /Se Rockmyren myr Bryngelsrud bebyggelse Lillklevan berg
Baggetorp by Rudstamossen mosse Bryngelsruds vaktstuga avs. Makfallet stup
Bengtstorp gård /Se Ryssland förr ägomark? Bråtarna hmd? Mellbymon skog
Berg förr bebyggelse? *Råbäcken bäck Bråtarna torp Mellbymon sandås
Brakerud torp /Se Rävberget höjd Bråtarna hmd Mellbymon skog
Brakerud, Lilla, se Nytorp förr torp /Se Rönnkullen kulle med fornlämning Bråten torp Mobacken backe
Byrgestorp Saknas *Själsino utjord /Se Bråten förp. lht Mossbäcken bäck
*Byrgestorp Saknas *Själsino utjord /Se Bråten eller Prinserud hmd Mossen sanka gärden
Bårum by Skjutvallåsen ås Bråten lht Nergårdsgärdet gärde
Bårum gd:ar /Se Skolsåsen ås Bråten avs. lht Nordstugubråtarna bråtar
Bårum by /Se Smedstadbergen berg Bråterna torp Norra åsen ås
Dälpestad gd /Se Sotbråten f.d. torp? Bränna torp Norsbron bro
Edsvalla brk Stormyrhöjden höjd Bränna torp Norsbron bro
Edsvalla brk Stutakleven höjd o. triangelpunkt Brödlösa, Lilla arbetarbostad Norslund björkhage
Edsvalla brk Surdalen dal Brödlösa, Stora arbetarbostad Norsälven älv
Edsvalla brk Svartbäcken bäck Bynke rättarbostad Norsälven älv
Edsvalla samh. /Se Svartbäcken bäck Bålberg, se 1 Vålberg bebyggelse Oxlagsbäcken bäck
Edsvalla samh. /Se Svartbäcksåsen ås Bårum by Risåsen ås
Edsvalla samh. m.m. /Se Sätra terräng Bårum, Lilla bebyggelse Rustamossen mosse
Edsvalla industrisamhälle /Se Sätramossen mosse Bårum, Stora bebyggelse Ryden röjd plats
Gerud gd Sörmon sandmo ?Bäckaskog ortn. Skiftet äga
Hjerpetan gd Sörmon sandmo Bäckelid hmn Skårebolsbäcken bäck
Hjärpetan gd /Se Sörmon sandmo Bäckelid bebyggelse Skårebolsforsen fors
Hjerpetan, se Älvenäs Saknas Sörmon sandmo Bäckelid, lilla torp Smedbergsände vägskäl
Järpetan gård /Se Sörmon skogsmark Bäckäng torp Smedbergsände vägskäl
Humletorp gd Tjärnmossen, Norra mosse Bäckängen torp Smedstabergen höjd
Humletorp gd Tjärnmossen, Södra mosse Böjestorp torp Snarbergskullen höjd
»Hylene», se Höglunda herrg. Tofflerud terräng Böjestorp, Nedre avs. lht? Snarbergsåsen berg
Höglunda hg /Se Tramperud f.d. torp? Böjestorp, Övre torp Sottronsbäcken bäck
Höglunda herrg. Trindemosse mosse Dalen lht Stutklevhöjden höjd
Höglunda, *Hölen gd Utterudshöjden höjd Djupdal torp Susenskackberget berg
Höglunda, Hölen gd Varpnästjärnet ägomark Djupdalarna lht Susenvindshöjden berg
Höglunda hg Åliden f.d. torp? Dälpestad hmn Svärdsmyren äga
?Höglunda hg Åsfjorden vik Dälpestad hmn Södra, åsen ås
Höglunda gd Åsfjorden vik Dälpestad bebyggelse Sörmon berg
Höglunda, Hölene gd Åsfjorden fjord Dälpestadsskogen, se 1 Dälpestad bebyggelse Sörmon skog
Höglunda, Hölenne gd Åsfjorden vik Där framme, se Fram i gården hmd Sörmon skog
Höglunda hg Åsfjorden vik Där framme hmd Tallmon skog
Höglunda hrgd Åstorpsbäcken bäck Där ner hmd Tomtåsen ås
Höglunda hrgd Åtorpsmyren myr Där nere hmd Utterudsfärjan färja
Höglunda hg /Se Älvenäsbadet udde? Där norr hmd Vallbäcken bäck
Hölene, Hölenne, se Höglunda hg Änga terräng Där norr hmd Varpnästjärnet tjärn
Hölön, se Höglunda hg Ävjan bäck Där söder hmd? Vålbergsskogen skog
Kvarnetorp Saknas *Ävjan lokal /Se Där Sör, se Boden hmd Väderskullen höjd
Kyrkås försv. gd   Där uppe, se Norr i stugorna hmd Väststugudalen dal
*Kyrkås ödegård /Se   Där uppe hmd Väststugudalen dal
*Kyrkås ödegård /Se   Där uppe hmd Åsdalen dal
*Kyrkås ödegård /Se   Där ute, se Norr i stugorna hmd Åstorpsbäcken bäck
Lerum gård   Därute hmd Älvenäsbäcken bäck
Lerum by   Där väst hmd Ävja bäck
Lerum by /Se   Där väst hmd Ävjan bäck
Lillerud by   Där väst hmd  
Lillerud by   Där öst hmd  
Lillerud gd   Där öst hmd  
Lillnor gd   Edsvalla bebyggelse  
Lillnor gstgfv.   Edsvalla järnverk  
Lillnor by   Edsvalla järnverk  
Lillenor gstgd   Edsvalla järnverk  
Lillnor gstgfv.   Edsvalla järnverk  
Lillnor gstgd   Edsvalla bruk /Se  
Lärum by   Edsvalla övre och nedre hamrar, se 1 Edsvalla järnbruk  
Malma gd   Edsvalla stationssamhälle avs. lht  
Malma gd   Edsvalla stationssamhälle beb.  
Malma gård   Eks hmd  
Malma gd   Elseborg avs. lht  
Malma gd   Emilielund avs. lht  
Malma gd   Enbacken lht  
Malma gd   Enebacken torp  
Malma gd   England torp  
Malma gd   England avs. lht  
Malma gd   Enhagen hmd?  
Malma gd   Eriksdal avs. lht  
Mellerud bebyggelse   Erikslund lht  
Mon gd   Fabriksvägen avs. lht  
Mon hg   Falkerud torp  
?Mällby by   Falkerud hmd  
Mällbyn by?   Falkerud hmd  
Mellbyn ?by   Falkhagen lht  
Mällbyn by   Fattiggården hmd  
Mällbyn by   Finserud hmd  
Mölnbacka gd   Flustret f.d. matservering o. salustånd  
Mölno Saknas   Forstorp torp  
Nor kkby?   Forstorp dagsverksstuga  
Nor by   Fram i gården eller Där framme hmd  
Nor by   Frankbyggningen förvaltarbostad  
Nor, se Lillnor gd   Fredriksdal avs. lht  
Nors prästgård gd   Fridhem avs. lht  
Nors prästgård khbost. /Se   Fridhem avs. lht  
Nors prästgård khbost. /Se   Fridhem verkmästarbostad  
Nors stom, se Nors prästgård gd   Friskus (Fiskus?) avs. lht  
Nor gd o. sn /Se   Fyrkanten avs. lht  
Nytage Saknas   Fyxet hmd  
Nytorp förr torp /Se   Fyxkullen hmd  
Nytorp förr torp /Se   Fyxkullen, se Fyxet hmd  
Prästbol khbost. /Se   Fyxkullen hmd  
Prästgården prästgård   Fårhaget förp. lht  
Prästgården Saknas   Färjan, se Utteruds färjställe avs.  
Ris hrgd   Färjerud avs. lht  
Ris hrgd   Gamla kontoret matservering  
Ris hg /Se   Gatan hmd  
Ris hgd /Se   Gatan lht  
Rudsta gd /Se   Gatan hmd  
Rudstad by /Se   Gerrud hmn?  
Rustan by   Gerrud bebyggelse  
Rustan, L. gd:ar /Se   Granåsen torp  
Segerstad by /Se   Granåsen Saknas /Se  
Själ sino Saknas   Grenberget Saknas /Se  
Skane gård   Grinden torp  
Skane gd   Grinden hmd  
Skane gård   Grä(n)myren gd /Se  
Skane gd /Se   Grämyren bebyggelse  
Skane gd /Se   Gräsmyra, se Gräsmyren hmn  
Skanetorp gård   Gräsmyren hmn  
*Skog, se Nytorp förr torp /Se   Gustafsberg avs. lht  
Skomakaretorp Saknas   Gustås torp  
*Skomakaretorp Saknas   Gustås hmd  
Smedstad by   Gärdet hmd  
Smedstad by   Gärdet hmd  
Smedstad by   Gärdet hmd  
Snarberg by   Hackdalen hmd  
»Solbackatorp» torp   Hackdalen lht  
Strand gd   Hackedalen torp  
Strand gd   Hagaberg avs. lht  
Tråssnäs hg   Hagalund avs. lht  
Trossnäs hrgd?   Hagalund = Haget avs. lht  
?Trossnäs hg   Hagen avs. lht  
Trossnäs hg   Hagen hmd  
Trossnäs hrgd   Hagen avs. lht  
Trossnäs gård   Haget hmd  
Trossnäs gd   Haget avs. lht  
Trossnäs hg   Haget lht  
Trossnäs hrgd   Haget, se Hagalund avs. lht  
Tråssnäs herrg   Heden =Trossnäs förr excercisplats /Se  
Tråssnäs Saknas   Hektorstorp torp  
Tråsnes Saknas   Hektorstorp, även kallat Svensberg lht  
Trossnäs hrgd   Heleneborg avs. handelsbod  
Trossnäs, (N) gd /Se   Heleneborg avs. lht  
Tråssnäs, se Trossnäs gd /Se   Helenelund avs. lht  
Törne Saknas   Herrestad torp  
Törne gd /Se   Herrestad avs. lht  
Törne, N:a by /Se   Hildelund avs. lht  
Törne by /Se   Hildelund lhtr  
Törne gd /Se   Hildingsdal eller Väst om dalen rivet torp  
Törne, N:a by /Se   Hjerpetan, se Älvenäs bebyggelse  
Utterud by   Hollnäs, se Hornnäs by  
Utterud gd   Hornnäs by  
Utterud gd   Hornäs, Lilla bebyggelse  
Utterud by   Hornnäs, Stora bebyggelse  
Utterud by   Hornnäs, Stora eller Storhornnäs hmd  
Utterud gd   Hult torp  
Utterud gd   Hultet hmd  
Utterud by /Se   Humletorp hmn  
Utterud by /Se   Humletorp bebyggelse  
Valum gd   Hyddan avs. lht  
Valum hg   Hålan hmd  
Valum hrgd   Hålan hmd  
Valum hg   Hägne hmd  
Valum gd   Hägnet hmd  
Valum hg   Högalund avs. lht  
Valum by   Höglunda säteri  
Valom hrgd   Höglunda säteri  
Valum by   Höglunda säteri  
Varpnäs gård   Höglunda kvarntorp, jordlht  
Varpnäs herrg   Höglunda bebyggelse  
Varpnäs hrgd   Höglunda, Lilla bebyggelse  
Varpnäs hg   Höglundahaget avs. lht  
Varpnäs hrgd   Höglundastrand avs. lht  
Varpnäs hrgd   Höjen hmn  
Varpnäs hrgd   Höjen bebyggelse  
»Vintergatatorp» torp   Höjen, Lilla avs.  
?Vålberg gd   Hörnet avs. lht  
Vålberg samh o. gd /Se   Hörnet lht  
Vålberg samhälle, gård /Se   Intaget hmd  
Årbäck by   Janneberg dagkarlsbostad  
Årbäck by   Järnvägstomten avs.  
Årbäck by?   Järpetan hmn  
Årbäck by?   Järpetakrogen krog  
Årbäck by /Se   Kamrarna hmd  
Årbäck by   Kamrarna hmd  
Ås torp /Se   Kappen stuga  
Åstorp by   Kappen reparatörsbostad  
Älfvenäs gd   Karlberg avs. lht  
Älvenäs gård /Se   Karlsbo avs. lht  
Ölserud gd /Se   Karlsdal torp  
Ölserud beb. /Se   Karlsdal hmd  
    Karlshamn avs. lht  
    Karlslund avs. lht  
    Karlslund avs. lht  
    Karlsro avs. lht  
    Kavalinshålan lht?  
    Kilarna hmd  
    Kilserud hmd  
    Kilängen, se Triangeln avs. lht  
    Klemenstorp, se Klämutrud torp  
    Klockartomten, se 1 Norsholm Saknas  
    Klubberud hmd?  
    Klubberud hmd  
    Klämutrud torp  
    Klämutrud torp  
    Knappåsen f.d. soldatboställe  
    (Kol)kullen hmd  
    Korped avs. lht  
    Kristinedal avs. lht  
    Kristinelund avs. lht  
    Krokarna hmd  
    Kronan, se 5 Torssnäs Saknas  
    Kulan torp  
    Kulan torp  
    Kulan torp  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen eller Nedre kullen hmd  
    Kullen, se (Kol)kullen hmd  
    Kullen avs. lht  
    Kullen hmd  
    Kuslyckan hmd  
    Kärne utlagt torp  
    Landtrampet avs. lht  
    Larstorpet avs. lht  
    Lejonkulan el. Lejonkullen, se Kulan torp  
    Lerdy torp  
    Lerdy torp  
    Lerkullen lht  
    Liljenäs avs. lht  
    Liljelund avs. lht  
    Lilla salongen hmd  
    Lillberg avs. lht  
    Lillbäcklid dagkarlsstuga  
    Lillerud hmn  
    Lillerud hmn  
    Lillerud bebyggelse  
    Lillerudsgården hmd  
    Lillhem avs. lht  
    Lillhornnäs lht  
    Lillnor hmn  
    Lillnor by  
    Lillnor bebyggelse  
    Lillnor bebyggelse  
    Lillrustan hmd  
    Limpan arbetarbostad  
    Lindesberg torp  
    Lindåsen torp  
    Lindåsen avs.  
    Lindåsen avs. lht  
    Lindesberg dagkarlsstuga  
    Lindesberg avs. lht  
    Lottenberg avs. lht  
    Lugnet stuga  
    Lustbråten lht  
    Lusten hmd  
    Lusten hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan torp  
    Lyckan hmd  
    Lyckorna torp  
    Lyckåsen hmd  
    Lyckåsen hmd  
    Lärum hmn  
    Lärum bebyggelse  
    Lövåsen torp  
    Lövåsen torp  
    Malma hmn  
    Malma bebyggelse  
    Malmaåsen torp  
    Malmtorp avs. lht  
    Marieberg avs. lht  
    Marieholm avs. lht  
    Marielund avs. lht  
    Marielund avs. lht  
    Masthugget torp  
    Masthugget torp  
    Mellanbråten avs. lht  
    Mellbyn hmn  
    Mellbyn, Västra bebyggelse  
    Mellbyn, Östra bebyggelse  
    Mellby kapell avs. lht  
    Mellbymon avs. lht  
    Mellerud hmn  
    Mellerud bebyggelse  
    Mellerudstorp hmn  
    Mellerudstorp bebyggelse  
    Mickelstorp torp  
    Mickelstorp torp  
    Mobackerud lht  
    Mobråten torp  
    Mobråten dagkarlsstuga  
    Mon hmn  
    Mon bebyggelse  
    Mossänden hmd?  
    Mossänden hmd  
    Mossändan hmd  
    Mossängen hmd  
    Myren torp  
    Myren, ofta Vålbergsmyren avs.? torp  
    Myren hmd  
    Målarbråten hmd  
    Mårtenstorp torp  
    Mårttorp torp  
    Nedre bruket, se 2 Nedre hammaren bebyggelse  
    Nedre hammaren bebyggelse  
    Nedre kullen, se Kullen hmd  
    Ner i gården hmd  
    Nor bebyggelse  
    Noreborg avs. lht  
    Noreborg hmd  
    Noredal avs. lht  
    Norge torp  
    Norra berget, se Bergkullen hmd  
    Norr i gården hmd  
    Norr i gården hmd  
    Norr i stugorna hmd  
    Norr i stugorna hmd  
    Norsbron lhtr  
    Norsbron avs. handelsbod  
    Norsbron pst  
    Norsholm boställe  
    Norsholm torp  
    Norslund torp  
    Nors prästgård kyrkoherdeboställe  
    Nors Prästgård, se 1 Nor Saknas  
    Novilla avs. lht, f.d. soldatboställe  
    Nybyggerud, se Nybygget hmd  
    Nybyggerud torp  
    Nybygget eller Nybyggerud hmd  
    Nygård hmd  
    Nyland torp  
    Nyland hmd  
    Nylund avs. lht  
    Nytorp torp  
    Nytorp torp  
    Nyttorp avs. lht  
    När Nybons hmd  
    Olsäter hmn  
    Olsäter länsmansboställe  
    Oskarsfrid avs. lht  
    Paradiset avs. lht  
    Pellestorp, se Peltestorp hmd  
    Peltestorp el. Pellestorp hmd  
    Piskelånge lht, f.d. soldattorp  
    Prinserud, se Bråten hmd  
    Raden arbetarbostäder  
    Ris säteri  
    Ris säteri  
    Rislyckan rivet torp  
    Rockmyren lht  
    Rosenlund avs. lht  
    Rosenlund avs. lht  
    Rudsta hmn  
    Rudsta bebyggelse  
    Rustan, se 1 Rudsta bebyggelse  
    Rustan, se Rudsta hmn  
    Rustan, lilla hmdr  
    Ryssland torp  
    Ryssland torp  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rös avs. lht  
    Rös avs. lht  
    Rösa hmd  
    Salongen hmd  
    Samuelstorp torp  
    Samuelstorp hmd  
    Sanden hmd  
    Sandhagen hmd  
    Sandlyckan hmd  
    Sanna torp  
    Sanna torp  
    Segersbråten avs. lht  
    Själsino torp  
    Skane hmn  
    Skane bebyggelse  
    Lilla, Skane hmd  
    Skane, Lilla hmd  
    Skane, Stora hmd  
    Skanekullen hmd  
    Skane skolhustomt avs.  
    Skanetorp bebyggelse  
    Skans hmd  
    Skans lht, f.d. soldatboställe  
    Skogen, se 1 Vålbergsskogen jordlägenhet  
    Skogsbrynet avs. lht  
    Skräddarelyckan stuga  
    Skutbacken torp  
    Skutbacken torp  
    Skutbacksbyggningarna kontorsbyggnader  
    Smedbyggningen, Lilla arbetarbostad  
    Smedbyggningen, Stora arbetarbostad  
    Smedstad hmn  
    Smedstad bebyggelse  
    Smedstugan förp. lht  
    Snarberg torp?  
    Snarberg bebyggelse  
    Sofiehem avs. lht  
    Sofiero avs. lht  
    Solbacka avs. lht, f.d. soldatboställe  
    Solgläntan avs. lht  
    Soltomten avs. lht  
    Solängen (Soläng) avs. lht  
    Sommarro avs. lht  
    Sotbråten hmd  
    Sotbråten hmd  
    Sotbråten lht  
    Sotbråten lht  
    Sotenbergstorp torp  
    Sotenbergstorp torp  
    Spetthalen torp  
    Starkekjern, se 1 Starkerud torp  
    Starkerud torp  
    Starkerud torp  
    Starkerud lht  
    Stationen avs. lht  
    Stenbyggningen, Stora arbetarbostad  
    Stensberg torp  
    Stensberg hmd  
    Stockerud förp. lht  
    Stora bråten avs. lht  
    Stora salongen hmd  
    Storbäckelid »hästtorp»  
    Stordalen torp  
    Stordalen Saknas  
    Storhornnäs, se Hornnäs, Stora hmd  
    Storliden torp  
    Storliden torp  
    Stormyren hmd  
    Strand hmn  
    Strand bebyggelse  
    Strand torp  
    Strandbacken avs. lht  
    Strandhem avs. lht  
    Strandpaviljongen matservering  
    Strömsborg avs. lht  
    Susenskack, se 1 Höglunda, Lilla bebyggelse  
    Svensberg, se Hektorstorp lht  
    Svenserud, se Bråtarna hmd  
    Svenstorp torp  
    Svingerud lht  
    Svingerud lht  
    Svingerud hmd  
    Svängen avs. lht  
    Svärdsmyran hmd?  
    Svärdsmyren hmd  
    Sågarbyggningen arbetarbostad  
    Sätra torp  
    Sätra utbruk  
    Södergården, se Därsöder hmd  
    Sör i gården hmd  
    Sörmon jordlägenheter, f.d. kronoallmänning  
    Tofteryd torp  
    Tofteryd torp  
    Tomten hmd  
    Torstorpet avs. lht  
    Tramperud lht  
    Tramperud lht  
    Triangeln eller Kilängen avs. lht  
    Trossnäs pst  
    Trossnäs bebyggelse  
    Trossnäs bebyggelse  
    Trossnäs bebyggelse  
    Trossnäs bebyggelse  
    Trossnäs bebyggelse  
    Trossnäs hg /Se  
    Trossnäs Saknas  
    Trossnäs, Norra bebyggelse  
    Trossnäs, Södra bebyggelse  
    Trossnäs fält, se 6 Trossnäs Saknas  
    Trossnäs fälts utvidgningsområde, se 7 Trossnäs Saknas  
    Trygg avs. lht  
    Tråssnäs hmn  
    Tråssnäs, Norra hmn  
    Tråssnäs, Norra bebyggelse  
    Tråssnäs, Södra hmn  
    Tråssnäs, Södra Saknas  
    Tråssnäs fält avs.  
    Trädgårdstorpet torp  
    Tureborg avs. lht  
    Tureborg avs. lht  
    Tutorpet hmd  
    Tuvetorp torp  
    Tvisten avs. lht  
    Törne by  
    Törne hmn  
    Törne hmn  
    Törne bebyggelse  
    Underofficersparken, se 8 Trossnäs Saknas  
    Uppe i gården hmd?  
    Upplysningen avs. lht  
    Utterud hmn  
    Utterud bebyggelse  
    Utterud, Lilla eller Villan hmd  
    Utterud, Stora hmd  
    Utteruds färjställe avs.  
    Valhem avs. lht  
    Vallbråten torp  
    Vallbråten hmd  
    Vallbråten lht  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallerbacken arbetarbostad  
    Vallyckan avs. lht  
    Valudden avs. lht  
    Valum by  
    Valum bebyggelse  
    Valum, Norra bebyggelse  
    Valum, Södra bebyggelse  
    Valumshaget ångsåg  
    Valums mejeri, se 2 Valum Saknas  
    Valumsmyren avs. lht  
    Varpnäs by  
    Varpnäs hmn  
    Varpnäs, Norra bebyggelse  
    Varpnäs, Södra bebyggelse  
    Viken stuga  
    Villan, se Utterud, Lilla hmd  
    Vålberg hmn  
    Vålberg bebyggelse  
    Vålbergs anhaltstation avs. lht  
    Vålbergs anhaltstation avs. lht  
    Vålbergs fabriker avs. lht  
    Vålbergsmyren, se Myren avs.? torp  
    Vålbergsskogen torp  
    Vägen avs. lht  
    Västeräng avs. lht  
    Väst om dalen, se Hildingsdal rivet torp  
    Västra halvgården hmd  
    Vävarbyggningen handelsbod  
    Ådeliden hmd?  
    Årbäck hmn  
    Årbäck bebyggelse  
    Årbäck bebyggelse  
    Årbäck bebyggelse  
    Årbäcksgärdet avs. lht  
    Årbäckskällan avs. lht  
    Årbäcks och Västra Mällbyns strand, se 6 Årbäck Saknas  
    Årdlian hmd  
    Årnäs avs. lht  
    Ås dagsverkstorp  
    Åsbäckskällan lhtr  
    Åsbäcks och Västra Mellbyns strand avs. lht  
    Åsen avs. lht  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åstorp hmn  
    Åstorp bebyggelse  
    Åtorp torp  
    Åtorp torp  
    (Älv)backarna lht  
    Älvbobacken = Älvbrobacken? avs. lht  
    Älvbrobacken gästgivaregård  
    Älvenäs hmn  
    Älvenäs bebyggelse  
    Älvkullen avs. lht  
    Älvkullen avs. lht  
    Älvstranden avs. lht  
    Älvängen lht  
    Älvängen avs. lht  
    Ängarna torp  
    Ängarna bebyggelse  
    Ängarna avs. lht  
    Ängarna avs. lht  
    Ängen hmd?  
    Ängkullen hmd  
    Ängkullen hmd  
    Ängström eller Ängströmerud avs. lht  
    Ängströmserud, se Ängström avs. lht  
    Ölserud, se 1 Olsäter länsmansboställe  
    Önstad bebyggelse  
    Östra halvgården hmd  
    Östra Mellbyns soldatboställe avs. lht  
    Öststugugården hmd?  
    Öststuguhusen uthus  
    Övre bruket, se 1 Övre hammaren Saknas  
    Övre hammaren bostäder  
    Övre hammaren bostäder  
    Övre kullen hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.