ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmskogs socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 118 Bebyggelsenamn : 590 Naturnamn : 149
Värmskog sn Arnäsviken vik Värmskogs socken socken Värmskogs socken socken
Värmskog förr skog, nu socken Bockefjällen berg Värmskog sn Barnstufallet bråte
Värmskog sn Bockåsbäcken bäck Värmskog sn Bingen äga
Vermskog sn Bostället terräng Värmskog sn Björna äga
Värmskog sn Broåsen ås Värmskogs sn sn Bjöndalarna dalar
Värmskog sn Bruksbacken höjd Värmskogs sn sn Björndalen dal
Värmskog sn /Se Bråtudden udde Värmskogs sn sn Bockefjället berg
Värmskogs sn sn Brännviken vik Värmskogs sn sn Bratte backe backe
Värmskog sn Degernäset näs Värmskog sn förklaringar Bruksbacken Saknas /Se
Värmskog sn Fjärdingskarlen holme Värmskog sn Brännviken vik
Värmskog sn Fågelmyren myr Backen hmd Buhultåsen ås
Värmskog sn Fäbackviken vik Backen hmd Degerbynäset näs
Värmskog sn Gansbyholmen holme Barnstugan hmd? Degerbyviken vik
Vermskog sn? Gansbyön udde Barnstugan hmd Degerbyviken vik
Värmskog sn Gisselstjärn sjö Bastängen avs. Delbäcken bäck
Vermskog sn Gisseltjärn tjärn Berget hmd Djupa bråte äga
Vermskog sn Gisseltjärn sjö /Se Berget stuga Djurhagen äga
Vermskog sn Gosstaktjärn tjärn Berget hmd Dröpplemossen Saknas
Vermskog sn Grindbackarna terräng Berget hmd Dröpplemossen mosse
Värmskog Saknas Gärdsjömärren skär Berget hmd Edet ed
Vermskog sn Gärdsjötjärn sjö Berget hmd Ekebolshöjden höjd
Värmskog sn /Se Gärdsjötjärnet tjärn Björnbol by Ekebolsbäcken bäck
Värmskog sn /Se Gärdsjöön ö Björndalarna lht Framstugsängen äng
Värmskog sn /Se Gärsnäsudden udde Björndalen hmd Frälsaren holme
Värmskog sn /Se Hagsudden udde Björndalen förvaltarbost. Fåfängerud äga
Värmskog sn /Se Haviken vik Björnebol bebyggelse Fäbacksmossen mosse
Värmskog sn Huppersbäcken bäck Björntorpet lht, f.d. soldattorp Fäback(s)viken vik
Värmskog socken m.m. /Se Hästbråten terräng Borgebol hmn Fäbacksviken vik
Värmskog sn /Se Isbiten ö Borgebol bebyggelse Färjsundet sund
Värmskog sn /Se Juviken vik Bruksbacken hmd Gansbyholmen holme
Björnebol Saknas Jämnäset näs ?Bruksbacken hmd Gansbyön ö
Björnebol by Kassviken vik Bruksbacken hmd Gansbyön ö
Björnebol gd /Se Krokserudsmossen mosse Bråtarna hmd Gisseltjärnet tjärn
Borgebol gd? Krokserudsmossen mosse Bråten hmd Gissletjärnet tjärn
Borgebol gård Krokserudsmossen mosse Bråten lht, riven Gissletjärnet tjärn
?Borgebol gd Källsbäckviken vik Bråten lht, riven Grabbudlyckan äga
Borgebol gd /Se Kärrmossen mosse Bråten hmd Grundskär ö
?Degerbyn Saknas Kärrsmyren myr Bråten stugor Grävlinga äga
Degerbyn by Lansängen terräng Bråten stuga Gärdsjögruvan gruva
?Ekebol by Latudden udde Bråten hmd Gärdsjömossen mosse
Fagerås lägenhet /Se Letången mosse? Bråten hmd Gärdsjötjärnet tjärn
Gansbyn Saknas Likudden udde Bybostället soldatlägenhet Gärdsjötjärnet tjärn
Gansbyn Saknas Liljenäs näs Bybråten lht Gärdsjöön ö
Grinsbol by? Lillviken vik Byggningen hmd Göpungen berg
?Grinsbol Saknas Långemyren myr Byggningen del av Åsen Göstaksmossen mosse
Grinsbol by /Se Långeudde udde Byn Saknas /Se Hallmyren äga
Grinsbol by /Se Långnäset näs Dalen hmd Hallviken vik
Norra Gärdsjön Saknas Lämnäsudden udde Dalen hmd Hoverudsviken vik
Södra Gärdsjön Saknas Magern sjö /Se Dalen avs, f.d. soldattorp Hulten äga
?Gärdsjön Saknas Melen, se Värmeln sjö Dalsbol hmd Hupperudsbäcken bäck
Gärdsjön, Södra by Måsberget holme Dalsbol hmd Hägnet utäga
Högen gd Märrviken vik ?Dalsbol Saknas /Se Hästhagslyckorna äga
Jonsbol Saknas Märrviksudden udde Degerbyn by Jonsbolsviken vik
Jonsbol gd /Se Mörttjärn tjärn Degerbyn gästgivargård Juviken vik
Karsbol gd Nolåsviken vik Degerbyns soldattorp avs Juvikudden udde
Karsbol by Nordstugehöjden höjd Dejbråten torp Kakan äga
Karsbol komm.bost. Nordtomtviken vik Dejbråten riven lht Karsbolsängarna ängar
Näs Saknas Nordtorp f. torp? Delbäcken hmd Kattjärnet tjärn
Prestbol hrgd Noret bäck Deled stuga Kohuvudsmossen mosse
Resbol by /Se Noret bäck Där ned bebyggelse Kolbråtrönningen Saknas /Se
Rolfsbol gd Norshöjden höjd Där ner(e) hmd Korpuddeviken vik
Rolfsbol Saknas Nyn terräng Där ner hmd Kotbackarna backar
Rombotten Saknas Nytomten terräng Där norr (nord) hmd? Kotbackebråtarna, se Kotbackarna backar
Rombotten by Norra Nästjärn sjö Där norr hmd Koängen utäga
Rombotten by /Se Nästjärn, Norra sjö Där norr i Kättilsbol, se Kättilsbol hmd Krogse(ruds)mossen mosse
Rommenäs by Södra Nästjärn sjö Där norr hmd? Krokserudshöjden höjd
Rommenäs by /Se Nästjärn, Södra tjärn Där norr hmd Krokerudsmossen mosse
Rörängen by Risudden terräng Där norr, se London hmd Kvarteret äga
*Skäggbyn by Rombottens skans skogsmark Där norr hmd Kyrkholmen holme
Skärmnäs, Lilla o. Stora byar /Se Rommen sjö Där Oppe hmn Kärrmyren myr
Stommen f.d. gård Rommen sjö Där sör hmd Lammskinnet äga
Strand Saknas Rommen sjö Där sör hmd Landsbron Saknas /Se
Strand by Rommen sjö Där sör hmd Landsbron Saknas /Se
?Strand hg Rommen sjö /Se Där sör i del av Björndalen Lerdalen äga
Strand hrgd Rödmyren myr Där upp, se 2 Karsbol Saknas Lillmallsjö Saknas /Se
Strand hg Römmen, se Rommen sjö Där uppe del av Björndalen Lille-Värmeln sjö
Strand hg Römossen mosse Där uppe hmd Lill-Värmeln sjö /Se
Strand hg Sandviken vik Där uppe hmd Lohöjden höjd
Strand hrgd Skorvön holme Där uppe hmd Långa udden udde
Torpet förr torp? Skorvön ö Där väst hmd Långnäslyckan äga
Vegerbol Saknas *Skäplandsedet Saknas Där väst, se Väststugan hmd Långnäsudden udde
Väckilö gd /Se Skärmnäshöjden höjd Där väst(er) hmd? Lämnäshöjden höjd
  Skärmnäsmossen mosse Där öst del av Björndalen Lämnäsviken vik
  Skärmnässundet Saknas Där öst(er) hmd Lämnäsviken vik
  Skärtallen skär Där öst hmd Magern sjö
  skö...ön, se Skorvön holme Där öst hmd Myren äga
  Småholmarna holmar Ekbolstorpet avs Märrviken vik
  *Steenerss Skogen skog Ekebol by, (hmn) Mörttjärn, se Rörängstjärnet tjärn
  Storön ö Ekebol bebyggelse Nolåsviken vik
  Svinesund Saknas Eken hmd Nordängarna äng
  Svinesund Saknas England hmd Noret vattendrag
  Sävön ö England hmd Nordgårdsrönningen skog
  Tallholmen holme Fagerås hmd Norviken vik
  Tapptjärn tjärn Fagerås hmd Nystugsängen äng
  Teghöjden höjd Fallet lht Näset udde
  Tollesrudsudden udde Framme hmd Näshöjden höjd
  Tornhöjden höjd o. triangelpunkt Framme hmd Nästjärnet, Norra o. Södra tjärn
  Tornhöjden höjd Framme hmd Nästjärnet, Norra tjärn
  Ulvåsen ås Framme hmd Nästjärnet, Södra tjärn
  Värmeln sjö Fäbackarna, östra o. västra hemmansdelar Ollesrönningen äga
  Värmeln sjö Fäbacken hmd Oxviken vik
  Värmeln sjö Fäbacken hmd Ressbolshaget äga
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Fäbacken hmd Rommen sjö
  Värmeln sjö Fäbacken hmd Rommen sjö
  Värmeln sjö Fäbacken hmd Rommenäs näs
  Värmeln sjö /Se Fäbacken hmd Rosendalsmyren äga
  Värmeln, Lilla sjö Fäbacken hmd Rödmossen mosse
  *Värmelsund sund Fäbacken, Västra, se Fäbackarna hmd Rödmossen mosse
  Värmskoghjärtat holme Fäbacken, Västra hmd Rörängstjärnet tjärn
  Värmskogs hjärta ö /Se Fäbacken, Östra, se Fäbackarna hmd Rörängstjärnet tjärn
  Vermskogssund sund Fäbron bro Sandrönningen äga
  Vermskogssundet Saknas Fälltorpet, se Dalen bebyggelse Sjölyckan utäga
  Värmskogsundet sund Färjstugan stuga Skackviken vik
  Ånäsviken vik Gansbyn by, (hmn) Skorvön ö
  Åsen ås Gansbyn bebyggelse Skärmnäsmossen mosse
  Ölkyttjärn sjö Ganstorpet lht, f.d. soldattorp Skärmnäsviken vik
  Östnäset näs Getmyren hmd Smedlyckan äga
  Överudssjön sjö Getmyren hmd Småholmarna holmar
    Gladers, se Där sör hmd Stackbacken holme
    Grinsbol by, (hmn) Stordiket vattendrag
    Grinsbol bebyggelse Storån å
    Grinsbol by /Se Storön ö
    Gärdet hmd Svemmelsviken vik
    Gärdet hmd Sågtorpsbäcken, el. Öltjärnsbäcken bäck
    Gärdet bebyggelse Sågviken vik
    Gärdet hmd Sörgärdet äga
    Gärdet hmd Tapptjärnet tjärn
    Gärdet hmd Tapptjärnet tjärn
    Gärdsjögruvorna f.d. silvergruvor Tapptjärnet tjärn
    Gärdsjön by Tornhöjden, se Krokserudshöjden höjd
    Gärdsjön, norra hmn Trollön ö
    Gärdsjön, Norra bebyggelse Uddarna uddar
    Gärdsjön, Södra bebyggelse Vegerbolsgruvan gruva
    Gärsnäs by Väckelsflagan sjö
    Gärsnäs, Norra bebyggelse Väckelsflagan sjö /Se
    Gärsnäs, Södra bebyggelse Värmeln sjö
    Gärdskullen, (Gärdsjö-?) hmd Värmeln sjö
    Haga hmd Värmskogs hjärta holme
    Haga hmd Värmskogs hjärta ö
    Haga undantagsstuga Värmskogssundet sund
    Haga hmd Åskasten bråte
    Haga hmd Älgdalshöjden, se Krokserudshöjden höjd
    Haga hmd Ängarna äga
    Hagalund lht Ängåsgärdet äga
    Hagalund avs, f.d. soldattorp Öltjärnet tjärn
    Hagalund torp Öltjärnet tjärn
    Hagalund stuga Öltjärnsbäcken, se Sågtorpsbäcken bäck
    Hagalund, Västra hmd Östra mossen mosse
    Hagalund, Östra bebyggelse Östängsbäcken bäck
    Hagarna lht  
    Hagbråten lht  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen stuga  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen, nedre hmd  
    Hagen, Norra hmd  
    Hagen, »oppere» (=norra?) hmd  
    Hagen, Södra hmd  
    Haget hmd  
    Haget lht  
    Hagkullen hmd  
    Hagkullen hmd  
    Hallen stuga  
    Hampgruvan f.d. silvergruva  
    Hildelund hmd  
    Hildelund hmd  
    Hoverud hmd  
    Hoverud bebyggelse  
    Hultbråten, Nedra hmd  
    Hultbråten, Övre hmd  
    Hyltan torp  
    Hålan bebyggelse  
    Hålbråtrönningen äga  
    Hägne hmd  
    Hägne hmd  
    Hägnerud hmd  
    Hägnerud, Norra hmd  
    Hägnerud, Södra hmd  
    Hästbråten hmd  
    Hästbråten hmd  
    Hästbråtarna hmd  
    Högen hmn  
    Högen bebyggelse  
    Högen hmd  
    Högen, norra, se Högen, södra hmd  
    Högen, Norra hmd  
    Högen, södra hmd  
    Högen, Södra hmd  
    Högen, Södra hmd  
    Högen, Övra hmd  
    Höglunda bebyggelse  
    Högåsen hmd  
    Högåsen bebyggelse  
    Högåsen hmd  
    Högåsen torp  
    Högåsen stuga  
    In[stnatt]stugan hmd  
    Instnattstugan hmd  
    Instugan hmd  
    Instugan, Gamla bebyggelse  
    Johannesberg lht  
    Jonsbol by, (hmn)  
    Jonsbol bebyggelse  
    Jonsbol by /Se  
    Jonserud hmd  
    Jonserud hmd  
    Jonsvältstorpet hmd  
    Karlsonshagen äga  
    Karsbol by  
    Karsbol by /Se  
    Karsbol bebyggelse  
    Karsbol hmn  
    Karsbol komministerbost.  
    Karsbolstorpet hmd  
    Karlslund avs, f.d. soldattorp  
    Kliagruvan Saknas  
    Klockarbostället = Torpgärdet? hmd  
    Klockartorpet hmd  
    Klomperud stuga  
    Krogserud by  
    Krogsmanstorpet sold.lht, (knektbost.)  
    Kroken hmd  
    Krokserud bebyggelse  
    Kullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kvarn Saknas  
    Kyrkbråten hmd  
    Kyrkholmen jordlht  
    Källarboden hmd  
    Källarboden hmd  
    Källarboden hmd  
    Källarboden hmd  
    Källsbacken hmd  
    Kättersbol (?) Saknas /Se  
    Kättilsbol hmd  
    Kättilsbol hmd  
    Kättilsbol, Där norr i hmd  
    Labacken hmd  
    Labacken hmd  
    Lagga torp  
    Lagga lht  
    Landsrönningen hmd  
    Landsrönningen hmd  
    Lansstorpet[?] lht, f.d. soldattorp  
    Lerbråten, Norra hmd  
    Lerbråten, Södra hmd  
    Lillmalsjö hmd?  
    Lillängen hmd  
    Linbacken bebyggelse  
    Lindbacken hmd  
    Lindbacken hmd?  
    Lindbacken bebyggelse  
    Lindbacken hmd  
    Lindbacken, se Där öst hmd  
    Lindbacken, Nedra hmd  
    Lindbacken, Övra hmd  
    Lobacken hmd  
    Lobacken hmd  
    Lompa hmd  
    London hmd  
    London hmd  
    Lunden hmd  
    Lunden hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan, Västra hmd  
    Lyckan, Östra hmd  
    Lämnäset hmd  
    Lövhaget stuga  
    Lövåsen hmd?  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen lht  
    Lövåsen stuga  
    Mattishagen torp  
    Matteshagen Saknas  
    Mellanhagen Saknas  
    Mellanstugan hmd  
    Mellanstugan hmd  
    Mellantomten hmd  
    Morgonrodnaden f.d. silvergruva  
    Mossen lht, riven  
    Mossen, Östra avs  
    Myren hmd  
    Myren lht  
    Myren lht  
    Nattstugan hmd  
    Nattstugan hmd  
    Nattstugan hmd  
    Nedstugan hmd  
    Nedstugan hmd  
    Nedstugan hmd  
    Nerstugan hmd?  
    Nerstugan hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordgården, Nedra hmd  
    Nordgården, Övre hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten, Västra hmd  
    Nordtomten, Östra hmd  
    Nordtorp torp  
    Nordtorp lht, riven?  
    Nordåsen hmd  
    Nordåsen hmd  
    Nordåsen hmd  
    Nordåsen, se Tjärnet hmd  
    Nordåsstugan, övre hmd  
    Noreborg handelsbod  
    Noret avs, f.d. soldattorp  
    Norstugan, se Där norr hmd  
    Nybyggerud torp  
    Nybyggerud lht  
    Nybygget, se Nybyggerud lht  
    Nyland lht riven  
    Nyn stuga, riven  
    Ny stuga hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan stuga  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan, se Nordstugan hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten lht  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytorp hmd  
    När Baronen hmd?  
    När barons, el. När baron hmd  
    ?När Bettis Kasse hmd?  
    Näs by  
    Näs bebyggelse  
    Näsbostället, se Västängen Saknas  
    Närgruvorna silvergruvor  
    Petersberg torp  
    Petersborg riven lht  
    Petersberg lht  
    Prästbol bebyggelse  
    Prästbol hmn  
    Prästbolstorpet lht, f.d. soldattorp  
    Prästbråten äga  
    Prästgården, se Där oppe hmn  
    Prästgården, se 2 Karsbol Saknas  
    Resbol by, (hmn)  
    Resbol bebyggelse  
    Resbols Soldatboställe avs.  
    Rolfsbol by, (hmn)  
    Rolfsbol by /Se  
    Rolfsbol bebyggelse  
    Rombotten by, (hmn)  
    Rombotten bebyggelse  
    Rommenäs by, (hmn)  
    Rommenäs bebyggelse  
    Romängen hmd  
    Romängen hmd  
    Rosenberg hmd?  
    Rållesbol, se Rolfsbol bebyggelse  
    Råuddarna, norra o. södra hemmansdelar  
    Råudden, norra, se Råuddarna hmd  
    Råudden, Norra hmd  
    Råudden, södra, se Råuddarna hmd  
    Råudden, Södra hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen bebyggelse  
    Rönningen stuga  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rörängen by, (hmn)  
    Rörängen bebyggelse  
    Sandbol hmd  
    Sandbol, Norra hmd  
    Sandbol, Södra hmd  
    Sanden stuga, riven  
    Sanden hmd  
    Sanden hmd  
    Sandviken hmd  
    Sandviken hmd  
    Setterlunderud hmd?  
    Sjöbråten stuga  
    Skansen (Björndalen) lht  
    Skarphyttan, se Hyttan lht  
    Skärmnäs by  
    Skärmnäs, Lilla bebyggelse  
    Skärmnäs, Stora bebyggelse  
    Slängen hmd  
    Släperud stuga, riven  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjegruvan f.d. silvergruva  
    Starkerud hmd  
    Stenarsängen hmd  
    Stjärnmyren torp  
    Stjärnmyren hmd  
    Stjärnmyren hmd  
    Stor (eg. Stores) f.d. soldattorp, förp. lht  
    Storandershagen äga  
    Strand hmn  
    Strand bebyggelse  
    Sundet hmd  
    Sundet hmd  
    Susenskack hmd?  
    Svensstugorna Saknas  
    Svingen lht, riven  
    Sydgården hmd  
    Syd i stugan hmd  
    Syd i stugan stuga  
    Sydstugan bebyggelse  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan, se Nordstugan hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten, se Sörtomten hmd  
    Sydtomten (el. Sör-) hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten, Norra hmd  
    Sydtomten, Norra hmd  
    Sydtomten, Södra hmd  
    Sydtomten, Södra hmd  
    Sågtorpet torp  
    Sörgården hmd  
    Sörhagen Saknas  
    Sör i stugan hmd  
    Sör i stugan hmd  
    Sörtomten hmd  
    Sörtomten hmd  
    Sörtomten (el. Syd-) hmd  
    Sö(r)tomten hmd  
    Sörtorp torp  
    Sörtorp dagkarlsbost.  
    Tegen hmd  
    Tegen Saknas  
    Tjärnet hmd  
    Tjärnet stuga  
    Tollesrud hmn  
    Tollesrud hmn  
    Tollesrud bebyggelse  
    Tomten hmd  
    Tomten avs.  
    Torpet f.d. soldattorp, avs.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten, Nedre hmd  
    Tomten, Övra hmd  
    (Norr i) Torpen hmd?  
    Torpen, (ner i) hemmansdelar  
    Torpet lht, f.d. soldattorp  
    Torpet, västra, se Torpen hmd  
    Torpet, Västra hmd  
    Torpet, östra, se Torpen hmd  
    Torpet, Östra hmd  
    Torpgärdet lht  
    Torslastorpet hmd  
    Torstatorpet hmd  
    Trädgårdsgruvan Saknas  
    Tömserud hmd?  
    Tömselagården ladugård  
    Uddarna stuga  
    Udden bebyggelse  
    Upp i stugan hmd?  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Utterud lht  
    Utterud stuga  
    Utäng hmd  
    Utängen stuga  
    Vallen hmd  
    Vallgärdet avs.  
    Vegerbol by, (hmn)  
    Vegerbol by /Se  
    Vegerbol bebyggelse  
    Vegerbolsgruvorna Saknas  
    Värmskogs kyrkogård avs  
    Västgården hmd  
    Västgården hmd  
    Västgården, se Nordstugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan bebyggelse  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, el. Där väst hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västängen hmd  
    Västängen hmd  
    Västängen avs, f.d. soldattorp  
    Västängen hmd  
    Ånäs hmn  
    Ånäs hmn  
    Ånäs bebyggelse  
    Ånäshaga, se Haga hmd  
    Ånäshaga, se Haga hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen, norra hmd  
    Åsen, Norra del av Åsen  
    Åsen, södra hmd  
    Åsen, Södra del av Åsen  
    Älgdalen hmd?  
    Älg(e)dalen hmd  
    Älgdalen hmd  
    Älvbackarna bebyggelse  
    Ängbråten hmd  
    Ängbråten hmd  
    Ängbråten, Västra hmd  
    Ängbråten, Östra hmd  
    Ängen hmd  
    Änglyckan hmd  
    Änglyckan hmd  
    Östgården hmd  
    Östgården hmd  
    Öststugan bebyggelse  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan, se där Öst hmd  
    Öststugan, Norra hmd  
    Öststugan, Södra hmd  
    Östtomta hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten, Västra hmd  
    Östtomten, Östra hmd  
    Östängen avs  
    Överås dagkarlsstuga  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.