ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grava socken : Karlstads härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 400 Naturnamn : 210 Bebyggelsenamn : 1187 Naturnamn : 220
Grafva sn Abborrtjärn tjärn Grava socken sn Acksjön sjö
Grava sn Acksjön sjö Grava socken sn Almars färja färjställe
Grava sn Acksjön sjö Grava socken sn Almarsholmen ö
Grava sn Acksjön sjö Grava socken sn Aspgärdet gärde
Grava sn Acksjön sjö Grava socken sn Baggetorpbergen berg
Grava sn *Aghedh ed Grava socken sn Bergänden bergspets
Grafva sn Agsiön, se Acksiön sjö Grava hmn Sjörklunden lund
Grava sn /Se Alhaget strandområde? Grava socken sn Björklunden lund
Grava sn Almarsholmen holme Grava sn Bockåsen berg
Grava sn Alstern sjö /Se Gravsocken, se Grava sn Bohagen skogsmark
Grava sn Alstern sjö /Se Grava socken Bonngärdet gärde
Grafva socken sn Alstern sjö /Se Grava sn Bovergsgatan väg
Grava sn Aspbrobergen berg Gravsockningar inbyggarbeteckning Boverskogen skogsområde
Grava sn Avarna tjärnar Gravänglar inbyggarbeteckning Bredden, se Längden och Bredden sjö
Grava sn Bastabäcken bäck Skolhusera inbyggarbeteckning Breden tjärn
Grava sn Bergvik ängsmark Skorvnader inbyggarbeteckning Brendiket bäck
Grava sn /Se Bergändan bergspets Sagesmän förteckning Broängarna gärden
Grava sn /Se Blekenehålan håla? Sagesmän förteckning Brukshulten skogstrakt (avverkad)
Grava sn /Se Bockåsen ås Sagesmän förteckning Brånbäcken bäck
Grava sn Bohagen skogsmark Sagesmän förteckning Brånbäcken bäck
Grava sn Borrkläppen ägomark Adolfslund beb. Brångatan väg
Grafva sn Bostället skogsmark Alltona beb. Bråten, Västra gärde
Grava sn Brakerudsberget berg Almar hmn Bråten, Östra gärde
Grafva sn Brakerudsmossen mosse Almar gd Bråtgatan väg
Grava sn Brattberget berg Almar by Bräckan kant
Grafva sn Bredmyren ägomark Almarskogen arrendegård Bäcken bäck
Grava sn Broängen ägomark? Almarskogen lht Dalbråten äng o. gärde
Grava sn Bryngfjordsberget berg Alnäskullen beb. Dammen gropar
Grava sn Bråret skogsområde Alphyddan beb. Dammhultdalen dalgång
Grava sn Bråten ägomark Amerika beb. Drygseln nyodling
Grafva sn Bråten ägomark Anhalten avs. Dyvelsten sten
Grava sn Brändamon terräng Anneberg beb. Fallsjön sjö
Grava sn Bränseln skogsmark Anneberg beb. Farsjön sjö
Grava sn Bäck ägomark Anneberg beb. Farsjöbäcken bäck
Grava sn Bäckängen förr ägomark? Anneberg lht Fiskdammen damm
Grava socken Djupdalen förr ängsmark? Anneberg beb. Fjödalen dalgång
Grafva sn Dyemyren myr Annedal villa Fyrkanten gärde
Grava sn Dyvelsten sten /Se Annedal beb. Färjestadrå rågång
Grava förs., numera del av stad Edet ed Annedal beb. Gerstadsanden, se Sanden gärde
Grava sn, numera del av stad Lilla Edet Saknas Annedal beb. Gravaslätten slätt
Grava sn, numera del av stad Faktushagen skogsmark Annelund lht Gravån å
Grafva sn Fallbackarna backar Annelund beb. Gropbacken allmänning
Grafva sn Falldalen dal Annelund lht Grusbanan väg
Grafva sn Farsjöbergen berg Annelund beb. Grusbanan väg
Grafva sn Farsjön sjö Annelund lht Gråtalyckan gärde
Grafva sn Fjödalen dal? Arvidslund beb. Grönäsmon mo
Grafva sn Forsholmen laxfiske Backa beb. Grönässkogen skogsrområde
Grava sn /Se Forsholmen laxfiske Backen beb. Hackorna gärde
Grava sn /Se Forsholmen laxfiske Backen beb. Hacksjön tjärn
Grava sn /Se Fågellösa terräng Backen lht Haggärdet gärde
Grava sn /Se Fälle skogsmark Backen beb. Hallyckan gärde
Almar kyrkoherdeboställe Glysängarna ängsmark Backen beb. Hedelund gärde
Almar bost.? Gravån å Banvaktsstugan lht Hemgärdet gärde
Almar kyrkoherdeboställe Grisholmen ö Barnhemmet lhtr Henstamyren gärde
Almar bost? Gräsbols-edet Saknas Basmon beb. Herrfallet gärde
Almar gd Gunnlamyren förr ägomark? Bedelund beb. Herrgården gärden
Almar khbost. /Se Haga förr ägomark? Bengtsbol lht Herrgårdsberget berg
Almar prästboställe Halstamossen mosse o. ängsmark Bengtsbol, se Brobråten lht Herrgårdsgatan väg
Almar khbost. /Se Halvarsmyren myr Bengtsbol beb. Hjalmarsdrågen dalgång
Almar prästgård Herrgårdsberget berg Bengtsbol lhtr Hjortmyren åker
Almar bost. Hinden, se Hyn, Södra sjö Berg gd Hollberg bergshöjd
Almar khbost. /Se Hjalmarsdrågen skogsmark Berg beb. Hollbergsbäcken bäck
Almar bost. Hjortmyren myr Berg beb. Holmen ö
Almar khbost. /Se Hjortmyren myr Berg lht Hultbäcken bäck
Almerud Saknas Hultbråtarna skogsmark Bergbacken beb. Hyn, Norra sjö
*Almarskogen torp /Se Hyen, Norra o. Södra sjöar Bergbråten stuga Hyn, Norra sjö
Almartorp gd Hyen, Södra sjö Bergbråten avs Hyn, Södra sjö
Almartorp Saknas Hyn, Norra sjö Bergbråtshultet lhtr Hynboholms grustag grustag
Berg by Hyn, Norra sjö Berget beb. Hynboholmshaget ängsmark
Bjellerud by Hyn, Norra sjö o. kärr Berget beb. Härtsögabron landsvägsbro
Blekene by Hyn, Södra sjö Berget lhtr Härtsögaån å
Blekene by Hyn, Södra sjö Berget beb. Härtsögaängarna slättmark
Bleken by Hyn, Södra sjö Berget lht Häsmyren gärde
Bofasterud by Hyn, Södra sjö Berget lht Hästdöd gärde
Bofasterud by? Hyn, Södra sjö Bergshyddan avs Hästhaget gärde
Bofverud Saknas Hyn, N:a o. S:a sjöar /Se Bergvik beb. Höga mössan klint
Bofasterud by /Se Härtsögaån å Bergvik lht Ilandaparken park
Bofasterud by /Se Höjden terräng Betania beb. Ilandasjön sjö
Bofasterud by /Se Högermon skogsmark Bethel beb. Ilandasjön sjö
Bon fänrikboställe Iggern skogsområde? Betlehem eller Edet, Södra beb. Ilanda tjärn sjö
Bon gd Ilandasjön sjö Betlehem, Lilla beb. Illbergsbergen bergs- och skogsområde
Bon bost. Intagan skogsmark Betlehem, Lilla avs Intaget gärden
Bon bost. Ismyren terräng Bjällerud hmn Jägmästarvägen väg
Bon gd /Se Jansäng sank mark Bjällerud gd Järptaberget berg
Bon gårdar /Se Järpetaberget berg Bjällerud by Kallkälldiket bäck
Bon gd /Se Karlslundmyren myr Bjällerudsocknen del av sn Karlsbråte gärde
Bon gd /Se Katrinehäll terräng Bjällerudssocknen hmn Katrinehällsberget berg
Botorp by Kattjärn tjärn Bjälverud hmn Kilsrå
Botorp by Katåsmyren myr Björknäs gård Klarabergsgärdet gärde
Botorp by Klarälven älv Bjärnelund beb. Klarälven älv
Botorp by /Se Klarälven älv Blekene hmn Klingerudsbäcken, Nedre bäck
Botorp by /Se Klarälven älv Blekene gd Klingerudsbäcken, Övre bäck
Boverud, se Bofasterud by Klingerudsbäcken bäck Blekene by Korset vägkors
*Bretorp ?torp Komyren myr Blåsenås beb. Korsgatan vägkors
Bretorp Saknas Komyren myr Blåsenås lht Kringlöpan gärden
Brotorp ?gård Kuldalen ägomark Boden lht Kronskogen skogsmark
?Brotorp gd Kullvändan ägomark Bofasterud hmn Kronskogen skog
Brotorp gd Kungsängen terräng Bofasterud gd Kullvänna gärde
*Brukmon torp /Se Kvarnbacken backe Bofasterud by Kvarnbäcken bäck
Bryngfjoln by Kvarnbråten ägomark Bolaget Nolare brädgård Kvarnvägen väg
Bryngfjoln by Kvarnmyren myr Bolaget Sönnare ångsåg Kvekan gärde
Bryngfjoln by Kylen, se Hyen, Norra o. Södra sjöar Bon gd Kyrkberget del av berg
Bråne by Kyrkberget berg Bon by Kärnbäcken bäck
Bråne by Kärneberget berg Borgen avs Kärne skog
Brånnetorp Saknas Käringbacksberget berg ?Borkläppen torp Kätterudsberget berg
Bråten Saknas Laggamossen mosse Bostället torp(soldat-) Kätterudsbräckan brant kant
Damhultet Saknas Larssons mosse mosse Bostället lht Kätterudsgatan väg
Deje Saknas Lekvall terräng (sumpmark) /Se Bostället soldattorp Kätterudsån å
?Dye gd Lekvall terräng /Se Bostället torp Kördrågen dalgångar
Dye by Lekvallstjärn sankmark Botorp gd Lars-Magnusgatan väg
Fallet Saknas Lerbacken terräng Botorp by Lekvall tjärn
Finnetagan utmark /Se Liljekonvaljekullen kulle Botorpheden beb. Lemyren skogsparti
Finnetagan torp /Se Liljemyren myr Botorpsheden beb. Lersätersdalen dalgång
*Finnetagan ödetorp /Se Lindberget berg Boversängarna lht? Lertaget allmänning
Forshaga el. Skivefors hg Lindtjärn tjärn Boverud, se 1 Bofasterud gd Lillamerika ö
Forshaga herrgård Lindtjärn tjärn Bren lht Lill-Vänsbergsberget berg
Forshaga herrgård Lindåsberget berg Brobråten lht Lindberget nu gärde
Forshaga köping /Se Lomtjärn tjärn Broerud beb. Lintjärn tjärn
Forsnor by Lången sank mark Bron lht Lyckgatan väg
Forsnäs gård Långmyrsdalen dal Bron beb. Lyckgärdet gärde
Forsnäs gd? Långsudden skogsområde Bron beb. Lången tjärn
Forsnäs gd Lövtäppan sank mark Bron, Norra beb. Lången skogs- och myrparti
Forsnäs gd Milbråten förr ägomark? Bron Nolare lht Lången gärde
Forsnäs gd Mosskällan förr källa? Bron, Södra beb. Långsdiket bäck
Feriestada Saknas Mossmyren förr ägomark? Bron Sönnare lht Långsudden skogsspets
Färjestad herregård Mosstorp ängsmark Brotorp hmn Långvänna gärde
Färjestad herrgård Narsjön, se Norsjön sjö Brotorp gd Längden o. Bredden sjöar
Färjestad herrgård Nolängen sank mark? Brotorp by Löten gärden
Färjestad herrgård Noransbäcken bäck Broängen beb. Mellanängen gärde
Färjestad herrgård Norsjön sjö Brukmon arrendegård Moren skogsområde
Färjestad gd /Se Norsjön sjö /Se Brukmon lht Mossgatan väg
Färjestad samh., gd /Se Näset landtunga Bryngfjoln, se Bryngfjorden gd Mosskällan källa
Färjestad hg /Se Odlingen odling Bryngfjorden hmn Nerängen gärde
Färjestad gd /Se Offerlunden ägomark Bryngfjorden gd Nilsbylyckan gärde
Gerstad bost. Olle-Pettersodlingen ägomark Bryngfjorden by Odlingen gärde
Gerstad gd Patronstad strandområde Bråne hmn Olaslyckan gärde
Gerstad förr komm.bost. /Se Petterslyckan förr ägomark? Bråne gd Petersburg gärde
Gerstad förr komm.bost. /Se Prästberget berg Bråne by Peterslycka skogsparti
Gerstad förr komm.boställe /Se Raggerud skogsmark Bråne skola nedlagd skola Piller i Bråten gärde
Gerstad förr komm.bost. /Se Rockan gärde /Se Brånängen torp Rockan gärde
Gerstad bost. Rothygget skogsmark Bråtarna torp Rovlyckan gärde
Gerstad f.d komm. boställe /Se Rudsheden skogsmark Bråtarna beb. Rydalsberget bergskedja
Gerstad by /Se Ruds källa källa Bråtarna lht Rådalsmyren sankmark
Gerstad gd /Se Rådalsmyren myr Bråtarna beb. Rådalsskogen skogsområde
Grava by Rödmossen mosse Bråtarna lht Rönningen gärden
Grava by Rödmossen mosse Bråtbron lht Sanden gärde
Grava kyrkby Rönningen ägomark Bråten beb. Sandgärdet gärde
Grafva by Sandlämmen ägomark Bråten stuga Sandlämmen gärde
Grava by Sibirien ägomark Bråten arb. bost. (riven) Sibirien gärde
Grava by Silvermyren ägomark Bråten lht Silvermyren gärde
Grava, Norra by Skaggåsen ås Bråten, Stora beb. Skrabben hag(=betesmark)
Grafva Saknas Skansen fornminne /Se Bråten, Stora lht Smalberget berg
Grava by /Se Skifiæfors Saknas Bråret lht Skånebergen bergskedja
Grinna Saknas Skiiffveforsen del av vattenfall Bränsla beb. Skånebäcken bäckarm
Gråssbol by *Skivedsfors fors Bygget beb. Skårbergen berg
Gråssbol by Skottarberget berg Bygget beb. Skårnoret sumpmark
Gråssbol gdr o. lhtr Skotten mosse Byggningen beb. Smedjegärdet gärde
Gråssbol by Skyberget berg Byggningen beb. Smedjegärdet gärde
Gråssbol by Skårebäcken bäck Byggningen beb. Småängarna gärden
Gråssbolstorp by Skårenoret förr vattendrag Byggningen beb. Solbergsskogen skogsområde
Grossbol hmn /Se *Skårenoret vattendrag? Byggningen beb. Stackmossen sankmark
Grönäs by Skårnoret å Byggningen beb. Stodenenoret sankmark
Grönäs by Smalberget höjd Byggningen beb. Stodenesjön sjö
Grönäs by Solbergshagen skogsområde Byggningen gård Stupbreckbacken, se Örstabacken backe
Grönäs by /Se Spöholmen ö Byggningen gård ?Stupbrickbacken backe
Gumpetan gd Stackbråtarna ängs- o. ägomark Bäck lht Stupen backe
Gumpetan gd /Se Stenkullen kulle Bäck lht Sundsbron landsvägsbro
Gumpetan gd /Se Stensåsen höjd Bäckaholm beb. Svarta bron landsvägsbro
Gumpetan gård(?) /Se Stodenehagen terräng Bäckaskog beb. Svarta porten gärde
Gumpeta gd /Se Stodenesjön sjö Bäckelid bebyggelse Sven Ols gärde gärde
Gunnerstorpet förr torp? Stormyren skogs- o. ängsmark Bäckelid lht Svältorna gärden
Hedås by Stubbråten skogsmark Bäcken beb. Sörmon skog
Hedås by Svartbäcken bäck Bäckängen beb. Sörmon skog
Hedås by Svarttjärn tjärn Bönhuset lht Sörmon berg
Hellebergha, se Hålleberg gd Svärdsmyren myr Bönhuset lht Tallholmen skogsparti
Hålleberg gd Syrhålan terräng Charlottenberg beb. Tippbacken vägbacke
Hult hmn Sörmon skog Chikago beb. Tolerudsberget berg
?Hultet lht Sörmon skogsmark Christineberg beb. Tolerudsbäcken bäck
Hålleberg gd Sörtjärn tjärn Dalbrytstorpet lht Tolerudsskogen skog
Hålleberg gd Tallbacken höjd Dalen torp Tolerudsskogen skogsområde
Hålleberg gd Tangen ägomark? Dalhultet lht Tolerudtorpmyrarna Saknas
Hålleberg gd Timmerberget berg Dalliden lht Tolsbron landsvägsbro
Hålleberg gd Timmeråsen ås Dallyckan beb. Tolsmossen mosse
Hålte Saknas Tolerudsberget höjd Dallyckan lht Tollerudsberget berg
Härtsöga by Tolerudsbäcken bäck Damhult torp Torpnoret vattensamling
Härtsöga by Tolerudshålan håla? Dammhult lht Trangärdsgatan väg
Härtsöga gd Tolerudsmossen mosse Djupdalen beb. Trangärdsmossen mosse
Härsöga by? Tollerudsberget berg Djupdalen lhtr Trangärdsskogen skogsmark
Härtsöga by Torpdalen dal Djupdalen torp Tranmyrarna myrmark
Härsöga by? Torpnoret å? Dye hmn Trehörningen gärde
Härtsöga, Norra o. Södra gårdar Trakten terräng Dye gd Trollheden terrängparti
Härsöga by Tranelund förr ägomark? Dye by Trollsjön tjärn
Härtsöga by /Se Trollsjöberget berg Dyhultet lht Trollsjön sjö
Härtsöga, Södra by Trollsjöberget berg Dyhålet lht? Trollsjöberget berg
Härtsöga Saknas Trollsjön sjö Dyhålet beb. Trossnäsrå rågång
Hersöga by Tvättedrågen skogsmark Dyhålet lht Tvätterdrågen dalgång
Hersöga by Täljbråten skogs- o. ägomark Dyvelsten beb. Varseln kallkälla
Härtsöga gårdar /Se Vickersmossen mosse Dyvelsten lhtr Vilerstenarna stenar
Ilanda hmn Vildforsmyren myr Där framme beb. Vålmon mo
Ilandaholm herrgård Vålen sank mark Där framme beb. Vägskälet vid smedjan vägskäl
Ilandaholm herrgård Värmseln kallkälla? Där framme beb. Vänsbergsberget berg
Järpetan by Åsmossen mosse Där framme beb. Vänsbergsbron bro
Jærpatakn, Järpeta? Saknas *Älvbackarna backar Där framme beb. Vänsbergsgatan väg
?Järpetan gd Änga ägomark? Där framme lht Västerås gärde
?Järpetan by Ängarna ängs- o. ägomark Där nere beb. Åbackarna gärden
Järpetan by Ängevi ängsmark Där nere beb. Åkersberg gärden
Hjerpetan by Ättehögarna höjd med fornlämningar /Se Där nere beb. Åkersbergsvägen väg
Hjerpetan by Ön ägomark Där nere lht Ånbron bro
Järpetan by /Se Önnerudsmossen mosse Där nol i Bjällerud lht Ån i Rådalen å
Järpetan by /Se Önnerudsåsen ås Där nole gård Åsen bergås
Järpetan by /Se   Där nor [nol], se Bjälverud lht Älgkällan källa
Hjärpetan by /Se   Där norr beb. Älgmyren myr
Järpetan by o. gd /Se   Där norr beb. Älven älv
Järpetan by o. gd /Se   Där norr beb. Ävjan träskmark
Järpetan by /Se   Där norr beb. Öknen Sahara gärden
Järpetan gd /Se   Där norr lhtr Önnerudsmon mo
Klingerud by   Där norr, se Lillbrån beb. Önnerudsmosse mosse
Klingerud by   Där norr beb. Önnerudsåsen berg
Klingerud by   Där norr beb. Örstabacken backe
Klockarbostället avsöndr. /Se   Där norr beb. Överängen gärde
Klockaregården Saknas   Där norr beb.  
Krutbruket gd   Där norr, se Noret beb.  
Krutbruket gd   Där norr lht  
Krutbruket gd   Där norr beb.  
Kärne gård   Där norr beb.  
Kärne gd   Där söder beb.  
Kärne egendom   Där söder beb.  
Kärne gd   Där söder beb.  
Kärne kronoegendom   Där söder beb.  
Kärne gd   Där söder beb.  
Kärne kronohemman /Se   Där söder beb.  
Kärne kronoegendom   Där söder beb.  
Kärne kronoegendom   Där sör, se Bjälverud lht  
Ketterud by   Där sör(e), se Där uppe lht  
Kätterud by   Där söre lhtr  
Ketterud by   Där uppe, Där väst(er), Där sör(e) stugor (lhtr)  
Lindberget förr bebyggelse?   Där uppe beb.  
?Löved hg   Där uppe beb.  
?Löved herrgård   Där uppe beb.  
Löfed kronoegendom?   Där uppe beb.  
Löved gd /Se   Där uppe beb.  
Löfvudstorp torp   Där ute beb.  
Marieberg gd /Se   Där ute beb.  
Mossen by   Där ute lht  
Måsen by   Där väst, se Bjälverud lht  
Måsen by   Där väst, se Sör i gården lht?  
Nora torp?   Där väst beb.  
Perstorp förr torp?   Där väst beb.  
Pickenhusen Saknas   Där väst beb.  
?Rud gd   Där väst beb.  
Rud f.d. hmn /Se   Där väst beb.  
Rud by   Där väst beb.  
Rud by   Där väst beb.  
Rud by   Där väst beb.  
Rud by   Där väst beb.  
Rud by   Där väste gård  
Rudsberg by   Där väste(r), se Där uppe lht  
Rudsberg by   Där öst, se Bjälverud lht  
Rudskogen by   Där öst beb.  
Rydalen ödegård?   Där öst beb.  
Rådalen by   Där öst beb.  
Sanda Saknas   Där öst beb.  
Sanna by   Där öst, se Fridelund beb.  
Sanna by   Där öst beb.  
?Sanna by   Dödsriket stuga  
Sanna by   Ed, Norra lht  
Sanna by   Ed, Norra beb.  
Sanna by   Edebäck beb.  
Sandbacka Saknas   Edet, Södra, se Betlehem eller Edet, Södra beb.  
*Sandbacka förr by   Elseborg beb.  
Skived by   Enelund beb.  
Skived by   Enemon beb.  
Skived Saknas   Enmon beb.  
Skived Saknas   Enmon lhtr  
Skived by   Enåsen lhtr  
Skived by   Enåsen, se Bråtarna lht  
Skived by   Enåsen lhtr  
Skifved by   Enåsen lht  
Skived by   Eriksberg, se Jägaretorpet beb.  
Skifved by   Eriksberg beb.  
Skifved by   Eriksberg lht  
Skifved by   Eriksdal beb.  
Skived by /Se   Erikslund lht  
Skivefors el. Forshaga hg   Erikslund beb.  
?Skivetorp torp   Erikslund lht  
Skifvetorp by   Erikslund beb.  
Skåre gd   Erikslund lht  
Skåre egendom?   Erikslund beb.  
Skore Saknas   Eskilsäter beb.  
Skåre gd   Fabriken byggnader  
Skor Saknas   Falla torp  
Skåre by   Fallet torp  
Skåre gd   Fallet, Norra och Södra torp  
Skåre by   Fallet lht  
Skåre egendom   Fallet lht  
Skåre egendom   Fallet Norra lht  
Skåre gård   Fallet Södra lht  
?Skåre Saknas   Fallängen beb.  
Skåre egendom   Fattiggård beb.  
Skåre egendom   Fiskartorpet, se Ålhäcken torp  
Skåre gd o. jblhtr   Fjärstad beb.  
Skåre by   Fjärvik beb.  
Skåre egendom   Fjärvik lhtr  
Skåne by   Fjärvik lht  
Skåre gd o. samhälle /Se   Flyet, se Där framme beb.  
Skåretorp torp   Vid flyet lht  
Sofiedal gd /Se   Forsbråten lht  
Solberg gd   Forshaga köping kommun  
Solberg bost.   Forshaga gd  
Solberg bost.   Forshaga beb.  
Solberg gd /Se   Forshaga Järnvägshotell beb.  
?Stodene gd   Forshaga järnvägsstation beb.  
?Stodene gd /Se   Forshaga skolhusplan beb.  
Stodene gd /Se   Forsnor gd  
Stodene by   Forsnors svagdricksbryggeri beb.  
Stodene by   Forsnäs gd  
Stodene by   Forsvik beb.  
Stodene gd /Se   Framgården beb.  
Stodene gd /Se   Fram i gårn lht  
*Stommen f.d. gd   Fridelund lht  
*Stommen i Grava, se Stodene gd   Fridelund beb.  
Sundsta by   Fridhem beb.  
Sundstad by   Fridhem beb.  
Sundsta by   Fridhem beb.  
Sundstad gd /Se   Fridhem lht  
*Svepilstaku Saknas   Fridhem lht  
*Svepilstaku Saknas /Se   Fridlunda beb.  
*Swepilstaku beb. /Se   Fridshyddan beb.  
Titterta Saknas   Furuland arbetarbostad  
Tittertan gd /Se   Fågellösa utlagt torp  
Tittertan gd /Se   Fället torp  
Tolerud gd   Fället beb.  
Tolerud by   Fället lht  
Tolerud, Västra och Östra byar   Färjestad gd  
Tollerud gd   Färjestads bryggeri bryggeri  
Tollerud gd /Se   Färjstuga beb.  
Tolerud by   Gata beb.  
Tolerud gd o. by /Se   Gatan beb.  
Tolerudskroken Saknas   Gatan beb.  
Tolerudstorp bost.   Gatan lht  
Tollerud herrgård   Gatan lht  
Tollerud herrgård   Gerstad hmn  
Torp by   Gerstad gd  
Torp, Västra och Östra gd och by   Gerstad gård  
Torp by?   Grangärdet beb.  
Torp by   Granhult beb.  
Trangärd by   Granliden beb.  
Trangärd by   Granliden beb.  
Trangärd by   Granliden lhtr  
Trangärdstorp herregård   Granvik beb.  
Trangärdstorp herrgård   Granvik avs  
Trangärdstorp herrgård   Grava, Norra gd  
*Udden torp   Grava Norra gård  
Våldalen by   Grava, Södra gd  
Våle by   Grava Södra gård  
Våle by   Grava skola skola  
Våle by   Grava eller Våle skolhus beb.  
Våle by   Graven beb.  
Våhle by   Graven bebyggelse  
Våle gd   Gravmanstorpet f.d. soldattorp  
Våle gd   Grinden lht  
Våle by   Grindstugan stuga  
Våle by   Grossbol bebyggelse  
Våle Saknas   Gråssbol, se Grossbol Saknas  
Våle by   Gråssbol gd  
Våle by   Gråssbol gd  
Våle by   Gråssbols bryggeri beb.  
Vänsberg by   Gråssbolstorp gd  
Vänsberg by   Grävmyran beb.  
Vänsberg by   Grävmyran lht  
Vänsberg by   Grävmyren beb.  
Vänsberg by   Grävmyren lht  
Vänsberg by   Grönelund beb.  
Vänsberg by o. bost.   Grönäs hmn  
Vänsberg by   Grönäs gd  
Vänsberg by /Se   Grönäs by  
Åtorp bost.   Gubblyckan stuga  
Ängebäck by   Gulltippen lht  
Ängebäck by   Gumpetan hmn  
Ängebäck gd, förr tingsställe /Se   Gumpetan hmn  
Engebäck by   Gumpetan hmn  
Ängebäck by   Gumpetan, se 1 Sofiedal gd  
Engebäck by   Gumpetan gård  
Öjenäs Saknas   Gunnebo beb.  
Öjenäs by   Gustafsberg beb.  
Öienes Saknas   Gustafslund beb.  
Öjenäs by   Gärdet beb.  
Öjenäs by?   Gärdet beb.  
Öjenäs by   Gärdet beb.  
Öjenäs by   Gärdet beb.  
Öjenäs by   Gärdet beb.  
Öjenäs komm.bost. /Se   Gärdet lht  
Öjenäs f.d. komm.boställe /Se   Gärdet beb.  
Önnerud by   Gärdet lht  
Önnerud by   Gärdet beb.  
Önnerud by   Gärdet beb.  
Önnerud by   Gärdet beb.  
Önnerud by /Se   Gärdet lht  
Önnerudskroken Saknas   Hacka lht  
Önnerudstorp by   +Hackasann såg  
    Hacktorp (rivet) torp  
    Haga beb.  
    Haga beb.  
    Haga lht  
    Haga beb.  
    Haga hmd?  
    Haga gård  
    Haga Sönnare lht  
    Hagalund beb.  
    Hagalund beb.  
    Hagalund lht  
    Hagalund beb.  
    Hagalund beb.  
    Hagalund beb.  
    Hagalund beb.  
    Haga Nolare lht  
    Hagalund lht  
    Hagarna lht  
    Hagarna beb.  
    Hagarna beb.  
    Hagarna avs  
    Hagarna beb.  
    Hagarna lht  
    Hagastrand beb.  
    Hagen lht  
    Hagen beb.  
    Hagen lht  
    Hagen beb.  
    Hagen lht  
    Hagen beb.  
    Hagen beb.  
    Haget torp  
    Haget lht  
    Haget beb.  
    Halla beb.  
    Halla lhtr  
    Hanneberg beb.  
    Hedane beb.  
    Hedarna lhtr  
    Hedbäck, se Edebäck beb.  
    Hedbäck lht  
    Heddilund avs  
    Hedelund beb.  
    Hedelund avs  
    Hedelund lht  
    Heden lhtr  
    Hedås gd  
    Herrgården gård  
    Hildelund beb.  
    Hildelund beb.  
    Hjortmyren lhtr  
    Hjortmyren, se Myrbacka lht  
    Hjortmyren lhtr  
    Hjortmyren läskedrycksfabrik  
    Hjärpetan, se 1 Järpetan gd  
    Hjärpetan, Norra och Södra, se Järpetan N. o. S. beb.  
    Hovet lht  
    Hult gd  
    Hult gård  
    Hulten lht  
    Hulten lhtr  
    Hulten hmd  
    Hulten beb.  
    Hultet lht  
    Hultet beb.  
    Hultet lht  
    Hults ångsåg ångsåg  
    Hults ångsåg såg  
    Hummeltorp lht  
    Hyddan beb.  
    Hynboholm hmn  
    Hynboholm gd  
    Hynboholm by  
    Hynboholms anhalt avs.  
    Hynboholms barnhem lhtr  
    Hyttan beb.  
    Håkansand beb.  
    Håkerud lht  
    Hålan lhtr  
    Hållberg bebyggelse  
    Hålleberg gd  
    Härtsöga hmn  
    Härtsöga hmn  
    Härtsöga, Norra gd  
    Härtsöga Norra gård  
    Härtsöga, Södra gd  
    Härtsöga skola skolhustomt  
    Härtsöga, Södra hmn  
    Härtsöga Södra gård  
    Härtsögakullen lht  
    Hästhaget avs  
    Högberget beb.  
    Höglunda lht  
    Högmon beb.  
    Högåsen lht  
    Högåsen beb.  
    Högåsen lht  
    Höjda, se Höjden beb.  
    Höjden torp  
    Höjden lht  
    Hörnet lht  
    Hörnet beb.  
    Hörnet avs  
    Hörnet lht  
    Idelund avs  
    Ilanda hmn o. by  
    Ilanda gd  
    Ilanda by  
    Ilandaholm by  
    Jakobsberg beb.  
    Jakobsdal lht  
    Jansäng lht  
    Johannelund beb.  
    Johannesburg beb.  
    Jonsbol beb.  
    Jonsbol beb.  
    Jonstorp torp  
    Jonstorp lht  
    Jungfruburen beb.  
    Jungfruburen lht  
    Jägaretorpet beb.  
    Järpetan gd  
    Järpetan by  
    Järpetan, Norra beb.  
    Järpetan Norra del av by  
    Järpetan, Södra beb.  
    Järpetan, Södra del av by  
    Jönsåsen beb.  
    Jönsåsen lht  
    Jönsåsen lhtr  
    Kammaren lht  
    Kammarn beb.  
    Karlsberg beb.  
    Karlsborg torp(?)  
    Karlsborg lht  
    Karlsgrund beb.  
    Karlshov beb.  
    Karlshov beb.  
    Karlshov beb.  
    Karlslund beb.  
    Karlslund lht  
    Karlslund beb.  
    Karlslund beb.  
    Karlslund beb.  
    Karlsro beb.  
    Karlsro beb.  
    Karlsro avs.  
    Karlstad, Nya beb.  
    Karlsvik beb.  
    Kasen lht  
    Kasåsen, se Kasen lht  
    Katrinehäll torp  
    Katrinehäll lht  
    Klara beb.  
    Klara lht  
    Klaraberg beb.  
    Klaraberg tegelbruk  
    Klaraberg lht  
    Klaraborg lht  
    Klarafors beb.  
    Klaran beb.  
    Klaran, Norra beb.  
    Klarastrand beb.  
    Klaratjärn beb.  
    Klaratjärns ångsåg ångsåg  
    Klingerud hmn  
    Klingerud gd  
    Klingerud by  
    Klingerudsängarna lhtr  
    Klingerudsängen beb.  
    Klippan beb.  
    Klotterstaden lhtr  
    Kojan lht  
    Korset stuga  
    Korsgatan, se Gatan lht  
    Kristinedal beb.  
    Kristinedal avs.  
    Kristinedal, se Broängen beb.  
    Krontorp hmn  
    Krontorp gd  
    Krontorp gård  
    Krontorp lht  
    Kråkudden lht  
    Krutbruket gd  
    Kråkudden torp  
    Kråkåsen beb.  
    Kullen lht  
    Kullen lht  
    Kullen gård  
    Kullen beb.  
    Kullen beb.  
    Kullen lht  
    Kullen beb.  
    Kullen lht  
    Kullen beb.  
    Kullen beb.  
    Kullen beb.  
    Kullen lht  
    Kvarnbråten torp  
    Kvarnbråten lht  
    Kyrkkron torp?  
    Källåsen torp  
    Källåsen lht  
    Kärne hmn  
    Kärne hmn  
    Kärne gd  
    Kärne by  
    Kätterud gd  
    Kätterud by  
    Labacken beb.  
    Ladugården beb.  
    Lagga lhtr  
    Larstorpet lht  
    Larstorp lht  
    Lassebol beb.  
    Libanon beb.  
    Liljan beb.  
    Lillberget beb.  
    Lillberget lht  
    Lillbrån beb.  
    Lillbrån beb.  
    Lillmon avs.  
    Lillmyren beb.  
    Lillmyren lhtr  
    Lillstugan lht  
    Lindberget rivet torp  
    Linddal beb.  
    Lindhem beb.  
    Lindstad beb.  
    Lindtjärn beb.  
    Lindåsen torp  
    London beb.  
    Lorthulten lht?  
    Lorthulten lht  
    Loviselund beb.  
    Lugnet beb.  
    Lugnet arbetarbostad  
    Lugnet beb.  
    Lugnet lht  
    Lugnet stuga  
    Lugnet avs  
    Lugnet beb.  
    Lund beb.  
    Lundagård, se Lyckan beb.  
    Lunden lht  
    Lunden beb.  
    Lusten beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lht  
    Lyckan lht  
    Lyckan lht  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lht  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lht  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lhtr  
    Lyckhem beb.  
    Lyckorna beb.  
    Lyckorna, se Lyckan lhtr  
    Långsudden lht  
    Läkebol beb.  
    Lövarna beb.  
    Lövdalen beb.  
    Löved gd  
    Lövedstorp torp  
    Lövnäs beb.  
    Lövås beb.  
    Marieberg, [=Tittertan] hmn  
    Marieberg gd  
    Marieberg beb.  
    Marieberg by  
    Mariebergstorpet avs  
    Mariedal bebyggelse  
    Marielund beb.  
    Mariehov lht  
    Mariehov lht  
    Marielund beb.  
    Marielund lht  
    Marielund beb.  
    Marmon lht  
    Marmon beb.  
    Marmon avs.?  
    Marmon lht  
    Mellangården beb.  
    Mellangärdet beb.  
    Mellangärdet beb.  
    Mellansysslet Saknas  
    Milbråtarna torp  
    Minneborg beb.  
    Missionshuset bebyggelse  
    Missionshuset avs  
    Moarna beb.  
    Moarna tegelbruk  
    Mofferud, se Järpetan, Norra beb.  
    Moholm avs.  
    Mohålan lht  
    Mon torp  
    Mon beb.  
    Mon beb.  
    Mon lht  
    Mon lhtr  
    Mon, Norra, se Älvsmon beb.  
    Mon, Södra, se Älvsmon beb.  
    Mon, Södra, se Södra Mons samhälle beb.  
    Mosebacke beb.  
    Mosebacke lht  
    Moskiftet beb.  
    Mossbolaget byggnader  
    Mossen gd  
    Mossen by  
    Mossen beb.  
    Mossen beb.  
    Mossen torp  
    Mossen beb.  
    Mossen, Norra beb.  
    Mossen, Södra beb.  
    Mossgatan lhtr  
    Mosstorp lht  
    Mossängen torp  
    Moängen beb.  
    Myra lht  
    Myrbacka lht  
    Myren lht  
    Myren lht  
    Myrhålan lht  
    Måsen, se 1 Mossen gd  
    Möjstad beb.  
    Mörbacken beb.  
    Nergården beb.  
    Nilsby lht  
    Nolare Mossen lht  
    Nol i gårn gård  
    Noljärpta del av by  
    Nolängen lht  
    Nolängen rivet torp  
    Nordgård, se Dyhålet beb.  
    Nordgården beb.  
    Nordhagen beb.  
    Nordängen torp  
    Nordängen torp  
    Noret beb.  
    Norlingstorpet lht  
    Norrgården lht  
    Norr i backen, se Backen beb.  
    Norsbron beb.  
    Norsbron stuga  
    Norsbråten beb.  
    Norsbråten lht  
    Norsholm beb.  
    Norsholm beb.  
    Norsstrand beb.  
    Nyback lhtr  
    Nyback beb.  
    Nyback beb.  
    Nyback lhtr  
    Nygård lht  
    Nyland beb.  
    Nylund beb.  
    Nyodlingen beb.  
    Nystugan lht  
    Nytomt beb.  
    Nytorp beb.  
    Nytorp lht  
    Näset beb.  
    Opp i gårn lht  
    Ordenshuset skolhus  
    Ornässtugan beb.  
    Oskarshamn lht  
    Ostingen lht  
    Paris beb.  
    Petterslund beb.  
    Pinngården beb.  
    Plan lht  
    Port Arthur beb.  
    Portstugan beb.  
    Postbacken, se Enåsen lht  
    På vallen, se Vallen beb.  
    Raggerud torp  
    Raggerud, se Botorpsheden beb.  
    Raggerud torp  
    Rena beb.  
    Rom beb.  
    Rosenbad beb.  
    Rosenlund beb.  
    Rosenlund beb.  
    Rosenminne beb.  
    Rud gd  
    Rud by  
    Ruds allmänning småhus  
    Rudsberg hmn  
    Rudsberg gd  
    Rudsberg by  
    Rudshaget stuga  
    Rudsheden beb.  
    Rudsheden lhtr  
    Rudskiftet beb.  
    Rudskogen gd  
    Rudskogen by  
    Ruds missionshus bebyggelse  
    Rudstad by  
    Rudstad beb.  
    Rudstäppan avs  
    Rydalen torp  
    Rydalen lht  
    Råtorp beb.  
    Råtorp lhtr  
    Räveln lht  
    Rönningen avs.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen avs.?  
    Rönningen avs  
    Rönningen beb.  
    Sakrisbäcken torp  
    Sakrisbäcken, Norra lht  
    Sakrisbäcken, Södra lht  
    Salen lht  
    Salongen beb.  
    Sandarne lhtr  
    Sandbacken lht  
    Sandbråten beb.  
    Sandbråten beb.  
    Sandbäcken beb.  
    Sandbäcken lht  
    Sanden torp?  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sandgärdsstugan lht  
    Sandhem beb.  
    Sandhult beb.  
    Sandstad beb.  
    Sandvik beb.  
    Sandvik lht  
    Sandviken beb.  
    Sandvrån beb.  
    Sanna hmn  
    Sanna gd  
    Sanna by  
    Sanna, Norra del av by  
    Sanna, Västra, se Sandbråten beb.  
    Savertorp lht  
    Scoutstugan lht  
    Segeberg lht  
    Segerberg beb.  
    Sjöbo beb.  
    Sjöbråten stuga  
    Sjötorp beb.  
    Sjötorp lht  
    Skatboet, se Marielund beb.  
    Skatåsen beb.  
    Skivbråten beb.  
    Skived bebyggelse  
    Skiveds skolhusplan, se 11 Skived Saknas  
    Skived laxfiske  
    Skived, Norra gd  
    Skived, Södra gd  
    Skived järnvägsstation  
    Skiveds skolhusplan beb.  
    Skivetorp gd  
    Skivfallet lht  
    Skivfallet lht  
    Skivstad beb.  
    Skivstad lhtr  
    Skog lht  
    Skogaholm beb.  
    Skogaholm lhtr  
    Skogen lht  
    Skogslund beb.  
    Skogslund avs  
    Skolhus bebyggelse  
    Skolhus Saknas  
    Skolhuset lht  
    Skorphuset lht  
    Skyttepaviljong beb.  
    Skåne hmn o. by  
    Skåne gd  
    Skåne by  
    Skåne gård  
    Skåre gd  
    Skåre gd  
    Skåre by  
    Skårebostället soldattorp  
    Skåre brädgård avs  
    Skåre järnvägsstation, se 1 Skåre gd  
    Skåre ångsåg, se 1 Skåre gd  
    Slätten beb.  
    Smedbergsände lht  
    Smedslotten beb.  
    Smedstorp lht  
    Smörhålan beb.  
    Snedden lht  
    Sniken beb.  
    Snurrom torp?  
    Snurrom affär  
    Snörom beb.  
    Sofiedal, se Gumpetan hmn  
    Sofiedal, se Gumpetan hmn  
    Sofiedal gd  
    Sofiedal gård  
    Solbacken beb.  
    Solbacken beb.  
    Solberg gd  
    Solberg by  
    Soldattorpet beb.  
    Solliden beb.  
    Sorgenfri beb.  
    Solliden lht  
    Sovartorp torp  
    Spädbarnshemmet lhtr  
    Stackbråten soldattorp  
    Stallbacken beb.  
    Stallbacken lht  
    Sten, se Backen beb.  
    Sten, se Dyvelsten beb.  
    Sten, se Dyvelsten lhtr  
    Stenbrottet beb.  
    Stenåsen, Övre lhtr  
    Stenåsen torp  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen beb.  
    Stenåsen, Övre avs  
    Stenåsen, Övre beb.  
    Stenåsen, Övre bebyggelse  
    Stockholm beb.  
    Stodene hmn  
    Stodene gd  
    Stodene by  
    Stodenebacken beb.  
    Stodenehaga lhtr  
    Stodenehaga beb.  
    Stodenehagen lhtr  
    Stodenelund beb.  
    Stodenesågen såg  
    Stolpen beb.  
    Stonhaga beb.  
    Storberget beb.  
    Storberget lht  
    Storbrån beb.  
    Storbråten lht  
    Storåsen beb.  
    Stormon beb.  
    Stormon beb.  
    Stormon lht  
    Stormyren beb.  
    Stormyren utlagt torp  
    Strand beb.  
    Strand avs  
    Strand beb.  
    Strand beb.  
    Stranna lht  
    Stubbråten beb.  
    Stubbråten lht  
    Stugan beb.  
    Stugan beb.  
    Störåsen, se Storåsen beb.  
    Störåsen avs  
    Sundsby beb.  
    Sundstad gd  
    Sundsviken lht?  
    Sunnanbro, se Fället beb.  
    Sveanäs beb.  
    Svenshult beb.  
    Svenstorp torp?  
    Svenstorp beb.  
    Svingen lht  
    Syrhålan torp  
    Syrhålan torp  
    Syrhålan gärde med rivet torp  
    Sågen brädgård  
    Sågen, Nolare avs  
    Sågen, Sönnare ångsåg  
    Säter lht  
    Söderby avs  
    Söder i gården, se Där söder beb.  
    Söderlund beb.  
    Söderlund beb.  
    Söderlund beb.  
    Söderlund lht  
    Södra kullen beb.  
    Södra Mons samhälle beb.  
    Södra ängen, se Ängen torp  
    Sönnare Mossen lht  
    Sönnergärdet beb.  
    Sönnertorp hmn  
    Sörhålan rivet torp  
    Sör i gården lhtr?  
    Sör i gårn gård  
    Sör i gårn bebyggelse  
    Sörjärpta del av by  
    Tallbacken lht  
    Tallbacken lht  
    Tippen, se Berget lhtr  
    Tippen, se Fridhem beb.  
    Tippen lht  
    Tittertan, [=Marieberg] hmn  
    Tittertan by  
    Tittin beb.  
    Tjärnängen stugor  
    Tokio beb.  
    Toleresängarna beb.  
    Tolerud hmn  
    Tolerud, Västra gd  
    Tolerud, Västra gård  
    Tolerud, Östra gd  
    Tolerud, Östra torvströfabrik  
    Tolerud, Östra gård  
    Tolerud, Östra by  
    Tolerudstorp hmn  
    Tolerudstorp gd  
    Tolerudstorp kaptensboställe  
    Tolerudsängarna lhtr  
    Tollerud gd  
    Tollerud by  
    Tols lht  
    Tomten beb.  
    Tomten lht  
    Toreskog villa  
    Toreskog lht  
    Torp, Västra gd  
    Torp, Västra by  
    Torp, Östra gd  
    Torp, Östra by  
    Torpet beb.  
    Torpet torp  
    Torpet nu rivan soldatboställen  
    Torpet lhtr  
    Torps skolhus beb.  
    Torvströbolaget beb.  
    Torvströbolaget avs  
    Trakten rivet torp  
    Trallan lht  
    Tranelund torp  
    Tranelund lht  
    Trangärd hmn  
    Trangärd gd  
    Trangärd gård  
    Trangärd by  
    Trangärdstorp gd  
    Trangärdstorp by  
    Tranhem lht  
    Tranhem beb.  
    Tranhem lht  
    Trollbäcken, se 1 Krontorp gd  
    Träfoterud, [=Skåne] hmn o. by  
    +Träfoterud bebyggelse  
    Täljbråten beb.  
    Uddeberg beb.  
    Uddeholm beb.  
    Uddeholm lht  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Udden lht  
    Ulleberg torp  
    Ulleberg lht  
    Uved beb.  
    Val gård  
    Valhalla beb.  
    Valjentuna torp  
    Vallbråten lht  
    Vallbråten beb.  
    Vallbråten lht  
    Vallen beb.  
    Vid bäcken, se Bäcken beb.  
    Vid noret, se Noret beb.  
    Vid älven, se Älven lht  
    Vilhelmsberg beb.  
    Vilhelmsberg lht  
    Villa Manhem beb.  
    Villaområdet beb.  
    Williamsro beb.  
    Våldalen hmn  
    Våldalen gd  
    Våldalen by  
    Våle hmn  
    Våle gd  
    Våle by  
    Våle, Södra, se 1 Våle gd  
    Våle skolhus, se Grava eller Våle skolhus beb.  
    Vålgatorna beb.  
    Vålgatorna lhtr  
    Vålgatorna lht  
    Vägen beb.  
    Vägen beb.  
    Vägen lht  
    Vägen stuga  
    Vänhem beb.  
    Vänna beb.  
    Vänsberg, Lilla gd  
    Vänsberg, Lilla by  
    Vänsberg, Stora gd  
    Vänsberg, Stora by  
    Västanå beb.  
    Västerås lhtr  
    Väst i skogen lht  
    Västängen beb.  
    Yngnäs, se Öjenäs gd  
    Yngnäsmon, se Mon torp  
    Ålhäcken torp  
    Ån beb.  
    Åneholm beb.  
    Åsbackarna lht  
    Åsen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen lhtr  
    Åsen avs.  
    Åsen lht  
    Åtorp hmn  
    Åtorp gd  
    Åtorp hmn  
    Älven stugor  
    Älven lht  
    Älvenäs beb.  
    Älvgård lht  
    Älvgärdet beb.  
    Älvgärdet beb.  
    Älvgärdet beb.  
    Älvgärdet lht  
    Älvkullen beb.  
    Älvnäs beb.  
    Älvnäs lht  
    Älvsborg beb.  
    Älvsborg lht  
    Älvsborg lht  
    Älvsborg beb.  
    Älvsmon beb.  
    Älvsmon beb.  
    Älvåker beb.  
    Älvåker beb.  
    Änden beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna lhtr  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängarna lhtr  
    Ängbacken beb.  
    Ängbacken avs  
    Ängbacken beb.  
    Ängbråten beb.  
    Ängbråten beb.  
    Ängbråten avs  
    Ängbråten beb.  
    Ängebäck hmn  
    Ängebäck gd  
    Ängebäck by  
    Ängebäck lht  
    Ängebäcks missionshus missionshus  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen riven lht  
    Ängen lht  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen torp  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen, Lilla beb.  
    Ängkullen lht  
    Ängströmstorpet torp  
    Ängtorp lht  
    Ängåsen beb.  
    Öjenäs hmn  
    Öjenäs gd  
    Öjenäs komm. bost.  
    Öjenäsmon, se Mon torp  
    Ön beb.  
    Ön, se Stormon lht  
    Önnerud hmn  
    Önnerud gd  
    Önnerud by  
    Önnerudskullen lht  
    Önnerudstorp gd  
    Önnerudstorp by  
    Östhagen beb.  
    Öst i gården beb.  
    Östra mon beb.  
    Övre sågen ångsåg  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.