ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alsters socken : Väse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 334 Naturnamn : 136
Alster sn Aftonåsen ås Alsters socken socken Alsters socken sn
Alster sn /Se Alstern sjö Alster sn Alsters socken sn
Alster sn Alstern sjö Alster sn Alsters socken sn
Alster sn Alstern sjö Alster sn Allströmsängen äng
Alster sn Alstern sjö Alster sn Alstern sjö
Alster sn Alstern sjö Alster bebyggelse Alstersälven älv
Alster sn Alstern sjö /Se Alster sn Alstersälven älv
Alsters socken socken Alstern sjö /Se Alster sn /Se Alster-Älven älv
Alster sn Alstern sjö /Se Alhagen avs. Alstrumsälven, se Alstersälven älv
Alster sn Alstern sjö /Se Allström bebyggelse Anneberg gärde
Alster sn Alstern sjö /Se Alsters kronopark, se 1 Alster Saknas Bergfallet gärde
Alster sn Alstern sjö /Se Alstrum bebyggelse Bjurerudstj(ärn), se Samstorpstjärnen tjärn
Alster sn *Alsternäset näs Alstrumsängen torp Bjuresmossen mosse
Alster sn *Alstersnäset näs Allström gård Björbymossen mosse
Alster sn Alsters-Åen, se Alstersälven älv Alstern hmn Björkendal terräng
Alster sn /Se Alstersälven älv Annelund beb. Björnmyren mark
Alster sn /Se Alstersälven älv Backa gård Brandsbolsbackarna backar
Alster sn /Se Alstersälven älv Backa bebyggelse Brantahallbacken, se Brattahallbacken backe
Alster sn /Se Alstersälven älv Backen beb. Brattahallbacken backe
Alster sn /Se Alstersälven å /Se Bengtsbol hmn bratte hallarna hallar
Alster sn /Se Alsterviken vik Bengtsbol beb. Bredmossen mosse
Alster sn /Se Alsterån vattendrag Berget torp Bromossarna mossar
Alster sn /Se Alstran å /Se Berget hmd Bromossen mark
Alster sn /Se Alstran (Alstersälven) å /Se Berget torp Bromossen gärde
Alster socken /Se Assessorsstenen sten? Berget, Västra hmd Byälven, se Alstersälven älv
Alster sn /Se Aven vik Berget, Östra hmd Bäckdrågen gärde
Alster sn /Se Bjurerudstjärn sjö Bergstorp bebyggelse Bäckdråget Saknas
alstersoksravar inbyggarbeteckning /Se Björkendal terräng Bergsäng hmn Djupa hålet djupt ställe
Allström gård Björkudden udde Bergsäng bebyggelse Djupdalsbacken backe
Allström egendom Björnaxmyren myr Biursholm beb. Djupdalsbergen berg
Alstrum gårdar Björnmyren förr ägomark? Bjurerud hmn Döl(e)bäcken bäck
Allström gård Blysjöberget berg Bjurerud bebyggelse Fallet gärde
Alstrums kvarn förr kvarn Boudden udde Bjurestorpet beb. Fallet gärde
Allströms kvarn Saknas Bredmossen mosse Björby hmn ?Flott-tuvan flytande landremsa
Allström gd Brohagsåsen ås Björby bebyggelse Fröskullen skogsmark
Alstrem Saknas Bromossen ägomark Björbykullen hmd Fölbroarna gärden
?Allström gd Bymossen mosse Björbykullen hmd Gapern sjö
Allström egendom Dalboäng ägomark Björkendal torp Gapern sjö
Allström gd Djupdalsberget berg Björnmyren avs. Gillermossen mosse
Alster brukssamhälle m. kvarnar Duvenäshöjden höjd Blomsterhult hmn Glänn(e)höjden skogsmark
Alster brukssamhälle m. kvarnar Duvenäsudden udde Blomsterhult bebyggelse Gottmyrbäcken bäck
Allström gd /Se Dölemossen mosse Blåshuset hmd Gräsåsviken vik
Backa gd Dölemossen mosse Brandsbol hmn Gunnerudsälven, se Alstersälven älv
Backa gd Falludden udde Brandsbol bebyggelse Gällmyren myr
Björby by Femstensröset stenröse Brandsbolstorpet hmd Hallandsmossen mosse
Björby by Framängsmossen mosse Bro lht Hornängen ägomark
?Brandsbol by Galtryggen höjd o. triangelpunkt Bro, se Broåsen lht Hyttjärn, se Sjöstadstjärnen tjärn
?Brandsbol gårdar Gapern sjö Brohagen bebyggelse Hösserud äng
?Brandsbol gd Gapern sjö Brokullen, se Broåsen lht Hösserudshöjden skogsmark
?Brandsbol gd Gapern sjö Bromossarna avs. Karlsdal, se Bäckdrågen gärde
?Brandsbol gd Gapern sjö Broåsen lht Kilstamossen mosse
Brandsbol by? Gapern sjö Bråten lht Klattersten[en] sten?
Brandbol Saknas Getbergsudden udde Bråten beb. Kobråtbergen berg
Brandsbol gd /Se Gillermossen mosse Bränningarna beb. Kobråten Saknas
Brohagen torp Glaperen Lacus, se Gapern sjö Buskarna torp Kvarnfallet vattenfall
Brohagen gd Glännehöjden höjd Buskarna backstuga Kyrkbacken backe
Byn gd Gräsmossen mosse Buskarna fattigstuga Kärret gärde
Byn Saknas Gräsåsholmen udde? Bygget avs. Lillmossen mosse
Bäckelid kyrkoherdebostad Gunnerudsmossen mosse Byn gård Lindängen äng?
Beckelid Saknas Gällmyren förr ägomark? Byn bebyggelse Likvilan Saknas
Bäckelid by Göstahultsmossen mosse Bäckelid by Långnäsudden udde
Bäckelid by Haget skogsmark Bäckelid bebyggelse Långnäsvikarna vikar
Bäckelid kyrkoherdebostad /Se Hagkullen kulle Bäckelid bebyggelse Medskogtallen tall
?Bäckelid kyrkoherdebostad /Se Hardrågen ägomark Bäckelidstorp hmn Mellsjötjärn sjö
Bäckelid by Harmyren delvis odlat område Bäckelidstorp bebyggelse Mellsjötjärnen tjärn
Bäckelid kyrkoherdebostad /Se Helgedomen ägomark Djupdalen avs. Mossfallet gärde
Bäckelid by Hornängen ägomark Djupdalen avs. Mossmyren myr?
Bäckelid kyrkoherdebostad /Se Hästhaget Saknas Djupdalen avs. Murtorpet gärde
Bäckelid kyrkoherdebostad /Se Högåsholmen åkerholme Domarns hmd Mällsjöhöjden skogsmark
*Bäghisbol Saknas Höjedal terräng Duvenäs hmn Mössnäset udde
Bæghisbol Saknas Hösserudsåsen berg Duvenäs bebyggelse Nolbråten bråte?
?Duvenäs Saknas Intaget ägomark Där framme hmd Nybacka gärde
Dölö by Intaget ägomark Där framme hmd Nybacka äng
Forsnäs by Jättekasteröset röse Där nere hmd Nygårdsmossen mosse
Forsnäs by o. hrgd Kajutbacken backe Där nere hmd Nygårdsmossen mosse
Forsnäs by o. hrgd Kerstis mossholme Där nere hmd Nyttebråten?? gärde
?Glänne gd Klasmossen mosse Där norr, se Hagen hmd Näbben utskjutande landremsa
Gräsås by Klämuddarna uddar Där norr hmd Prästgårdsängen skogsmark
Gräsås by Knektåsen ås Där norr hmd Rosendal gärde
Gunnerud egendom Kujan terräng Där norr hmd Rotkärren kärr
Hallanda gd /Se Kungsbacken backe med fornlämning Där norr hmd Råbäcken bäck
Hallanda gd /Se Kåtåsen ås Där norr hmd Rödderängen äng?
Hasselbol gd /Se Kärntorpet skogsmark Där norr hmd Rönningshöjden skogsmark
Höja hg Kärret kärr Där söder hmd Samstorphöjden höjd
Höja gd Lillmossen mosse Där söder hmd Samstorpstjärnen tjärn
Hösserud by /Se Lillängsviken vik Där söder hmd Sjöhaget gärde
Kilstad by? Lillön holme Där söder hmd Sjöstadhöjden höjd
Kilstad by Lindberget berg Där söder hmd Sjöstadstjärnen tjärn
Kilstad by Lyckåsberget berg med fornlämning Där ute hmd Sjöstamossen mosse
Kärne by Långnäsudden udde Där väster hmd Sjöstadtjärn sjö
Kärne by Majudden udde Där väster hmd Sjöviken, se Yringsviken eller Sjöviken vik
Långenäs by Mellsjöklev höjd Där väster hmd Skarsjön sjö
Långenäs by Mellsjötjärn sjö Där väster hmd Skiberget berg?
*Lätturud försvunnet torp? Mellsjötjärnet tjärn Där väster hmd Skibråten bråte?
Lætturud Saknas Mellsjötjärn sjö /Se Där öster hmd Skifallet fall?
*Lätturud Saknas /Se *Molsten gränsmärke Där öster hmd Skorphuset gärde
Mellsjö by Myrängen ägomark Där öster hmd Skrikarbacken backe
Mosserud by Nygårdsmossen mosse Där öster hmd Skålsbäcken bäck
Mosserud gd Näset näs Där öster hmd Skålsmossen mosse
Måserud by Näsudden udde Döle hmn ?Skårsgatan väg?
Nybacka by Riddarstenen sten Döle bebyggelse ?Skårsmossen mosse?
Nybacka by Roparudden udde Fallen hmd Smedbråtarna gärden
Nybacka by Rosendal terräng Fallen hmd Snårstadstjärnen, se Mellsjötjärnen tjärn
Prästgården gd Rotkärren kärr Fallen avs. Snårstahöjderna skogsmark
Prestegården by Råbäcken bäck Finnsnäs hmn Snårstamossen mossen
Prestegården by Rödmossen mosse Finnsnäs bebyggelse Sohallarna udde
Ringsåker gd /Se Römossen mosse Fläskkäkens, se Där söder hmd ?Soli Deo gloria berg
Ringsåker gd /Se Rönningsmossen mosse Forsnäs bebyggelse Spetmyren ägomark
Rud Saknas Rörmossen mosse Forsnäs by Stenstorp gärde
Rördrågen ödegård? Samstorpmossen mosse Forsnäs, Norra bebyggelse Stora Pusset vattensamling
Sjöstad by Samstorptjärnet tjärn Forsnäs, Södra bebyggelse Stordiket vattendrag
Sjöstad by /Se Sandbråtarna höjder Forsnäs tullkvarn och Såg, se 3 Forsnäs Saknas Stormossen mosse
Skacklerud Saknas /Se Sjöstadhöjden berg Fridhem beb. Stormossen mosse
Skrymterud gd o. lghtr Sjöstadsmossen mosse Fridhem avs. Stormossen mosse
Skrymterud Saknas Sjöstadstjärn sjö Fågelnäbben beb. Sätersbäcken bäck
Skål by Sjöstadtjärnet tjärn ?Glämme lht? Tingsön »ö»
Skål by Skarsjön sjö Glänne hmn Tjärnhaget betesmark
Skål by Skarsjön sjö Glänne bebyggelse Tjärnkullen kulle?
Snårstad by Skrikarbacken backe Glänne, Övre hmd Torpet gärde
Snårstatorp by Skålsbäcken bäck Gottmyren hmd Torphålet vik
Stommen, se Prästgården gd Skålåsen ås Gottmyren hmd Torpmossen mosse
Stormossen mosse /Se Slåttermyren myr Grinden beb. Torpmossen mosse
Sunnarå gård Snårstadmossen mosse Gräsås by Trätängen äng?
Säter gård Snårstadtorpmossen mosse Gräsås bebyggelse Ulvsbyviken vik
Säter gd Spetmyren ägomark Gräsåsberget, se Berget hmd Västerbråten terräng
Tällerud gd Stormossen mosse Gräsåsfallen, se Fallen hmd Västra viken, Långnäsvikarna vikar
Tällerud gd Storängsbäcken bäck Gräsåsfallet hmd Yringsviken eller Sjöviken vik
Tällerud gd /Se Sunnanå terräng Gunnerud hmn Åsen gärde
Ulvsbyn by Svarttjärnen tjärn Gunnerud bebyggelse Åsmossen mosse
Ulfsbyn by Svartudden terräng Gärdet hmd Åsmossen mosse
Yring Saknas Tingsön ö Göteborg beb. Åsängarna gärden
Ås by Saknas Tjurtegen terräng ?Hack-kullen torp Älvbacken backe
Öjering gd Torpgärdet ägomark Hackkullen beb. Älvkarlsmossen mosse
  Tranberget berg Hagalund, se Snickartorpet beb. Älvkarlsmossen mosse
  Tranviken vik Hagen beb. Ängåsen ås?
  Undantaget ägomark Hagen hmd Östra viken, se Långnäsvikarna vikar
  Vallargärdet terräng Hagen hmd  
  Vika ägomark Hagen beb.  
  Vålen skogsmark Haget hmd  
  Västerbråten terräng Hallanda gård  
  Åsmossen mossen Hallanda bebyggelse  
  Älvkarlsmossen mosse Hallen avs.  
  Ärselsmossen mosse Handelsboden, se Glänne, Övre hmd  
  Öjeringsudden udde Hardrågarna beb.  
  Ön udde? Hartorpet torp  
    Hasselbol gård  
    Hasselbol bebyggelse  
    Herrgården hmd  
    Hornängen hmd  
    Hult gård  
    Hult gård  
    Hult bebyggelse  
    Hultbråten, se Västerbråten torp  
    Hultbråten hmd  
    Hult(et) Västra, se Västerhultet hmd  
    Hyddan beb.  
    Hyttan beb.  
    Högåsen bebyggelse  
    Höja gård  
    Höja bebyggelse  
    Höjden avs.  
    Höjden beb.  
    Höje, lilla hmd?  
    Höje, Västra torp  
    Höjendal torp  
    Höjendal torp  
    Hösserud by  
    Hösserud bebyggelse  
    Hösserudskullen hmd  
    Hösserudskullen, se Kullen hmd  
    Intaget hmd  
    Intaget hmd  
    Irland torp  
    Johanneslund avs.  
    Josefs hmd  
    Karlslund avs.  
    ?Karltorpet torp?  
    Killstad by  
    Killstad bebyggelse  
    Kilslund stuga  
    Klockargården hmd  
    Kolaretorp torp  
    Kolaretorp torp  
    Koltorp, se Kolaretorp torp  
    Koltorpsheden, se Kolaretorp torp  
    Koltorpön avs.  
    Kristineberg torp  
    Kullen, se Björbykullen hmd  
    Kullen hmd  
    Kullen beb.  
    Kullen, se Sanden hmd  
    Kungsbacken torp  
    Kustorpet torp  
    Kåltäppan, se Mickeltorpet hmd  
    Kåtan avs.  
    Kåtan avs.  
    Källåsen fattigstuga  
    Kärne by  
    Kärne bebyggelse  
    Kärne gd  
    Kärntorpet avs.  
    Labråten torp  
    ?Lerbäck torp  
    Lerbäck torp  
    Lillmossen torp  
    Lillsjösta beb.  
    Lindberget hmd  
    Lindrågen bebyggelse  
    Lugnet avs.  
    Luntbo torp  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Lyckan hmd  
    Långenäs by  
    Långenäs bebyggelse  
    Lövnäs hmn  
    Lövnäs bebyggelse  
    Lövnästorp, se 1 Lövnäs Saknas  
    Mellsjö bebyggelse  
    Mellsjö by  
    Mellsjö bebyggelse  
    Mickelstorp torp?  
    Mickeltorpet hmd  
    Mossarna hmd  
    Mosserud gård  
    Mosserud gård  
    Mosserud bebyggelse  
    Mosstorp hmn  
    Mosstorp bebyggelse  
    Mossängen torp  
    Myren torp  
    Myren hmd  
    Måserudstorp, se 1 Mosstorp Saknas  
    Nybacka by  
    Nybacka bebyggelse  
    Nyborg torp  
    Nyborg torp  
    Nybygget, se Bygget avs.  
    Nygården hmn  
    Nygård bebyggelse  
    Nygårdshaget hmd  
    Nyponborg, se Nyborg torp  
    Nyponborg, se Nyborg torp  
    Nyängen avs.  
    Nöterbråten gd  
    Pistoltorpet torp  
    Plösen torp  
    Postbråten torp  
    Prostgården, se Bäckelid Saknas  
    Prästgården hmn  
    Prästgården bebyggelse  
    Riksmyren torp  
    Riksmyren torp  
    Ringsåker gård  
    Ringsåker bebyggelse  
    Rotkärren beb.  
    Rotnäs gård  
    Rotnäs bebyggelse  
    Råbäcken torp  
    Röddrågen hmd  
    Rönningen torp  
    Rönningen torp  
    Samstorp hmn  
    Samstorp bebyggelse  
    Sanden hmd  
    Sandhålan beb.  
    Sandsjötorp hmd  
    Sandsäterstorp hmd  
    Sandsätterstorp, se 1 Samstorp Saknas  
    Sandviken avs.  
    Sanna, se Kåtan avs.  
    Sibirien, se Lindberget hmd  
    Sjöhaget avs.  
    Sjöstad hmn  
    Sjöstad bebyggelse  
    Sjöstadhöjden, se Höjden Saknas  
    Skacklerud hmn  
    Skacklerud bebyggelse  
    Skarpängen, se Ängen torp  
    Skrymterud, se Stephens minne hmn  
    Skrymterud, se 1 Stephensminne Saknas  
    Skål by  
    Skål bebyggelse  
    Snickartorpet beb.  
    Snårstad hmn  
    Snårstad bebyggelse  
    Snårstadstorp hmn  
    Snårstadstorp bebyggelse  
    Sockerbacken torp  
    Spettmyren hmd  
    Stephensminne el. Skrymterud hmn  
    Stephensminne bebyggelse  
    Stugan beb.  
    Sunnanå bebyggelse  
    Sunnå by  
    Svarthålan lht  
    Svarthålan beb.  
    Svedenäs hmn  
    Svedenäs bebyggelse  
    Syrhålan beb.  
    Sätter hmn  
    Sätter bebyggelse  
    Torpet, se 1 Snårstadstorp Saknas  
    Torpåsen hmd  
    Tällerud gård  
    Tällerud bebyggelse  
    Ugglebo avs.  
    Ulvsby jvt  
    Ulfsbyn by  
    Ulvsbyn bebyggelse  
    Ulvsbyn bebyggelse  
    Ulvsby jvst  
    Vid Stolpen hmd  
    Vid vägen hmd  
    (Vid)vägen torp  
    Vie avs.  
    Våla torp  
    Västerbråten torp  
    Västerhultet hmd  
    Ås by  
    Ås bebyggelse  
    Åsen avs.  
    Åstorp gård  
    Åstorp bebyggelse  
    Ängbråten torp  
    Ängbråten, Östra avs. (f.d. soldattorp)  
    Ängen torp  
    Ängen, se Alstrumsängen torp  
    Ängen hmd  
    Ängen torp  
    Ängåsen hmd  
    Öjering gård  
    Öjering bebyggelse  
    Ön, se Bromossarna hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.