ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holmedals socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 454 Bebyggelsenamn : 993 Naturnamn : 730
Holmadal Saknas Abborrtjärn tjärn Holmedals socken sn Holmedals socken förklaringar
»Holmadalir» Saknas Abborrtjärn tjärn Holmedals socken förklaringar Holmedals socken förklaringar
Holmedal sn Abborrtjärn tjärn Holmedal sn Holmedals socken förklaringar
Holmedal sn /Se Abborrtjärn, Nedre tjärn Holmedal sn Abborrtjärn, Nedre tjärn
Holmedal sn /Se Abborrtjärn, Övre tjärn Amnebyn hmd Abborrtjärn, Övre tjärn
Holmedal sn Abborrtjärnsbäcken bäck Amundebyn, se 1 Holmedals prästgård gd Abborrtjärn, Nedre, Övre tjärn
Holmedal sn Agntjärn sjö Arestugan beb. Abborrtjärn tjärn
Holmadall Saknas Agntjärn tjärn Arstugan ställe Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Asketjärn tjärn Asphögen beb. Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Aspudden udde Asphögen hmd Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Barnsängsfjället berg Backarna beb. Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Bastuholmen holme Backarne hmd Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Bastuhöjden höjd Backen beb. Abborrtjärn tjärn
Holmedal sn Bengtemyren myr Backen, Övre, Nedre hemmansdelar Agntjärn tjärn
Holmedal sn Bergmyren myr Backen f.d. hmd Agntjärn tjärn
Holmedals socken sn Bilterudtjärnet tjärn Backen hmd Agntjärn)?) tjärn
Holmedal sn Bingmossen mosse Backen handelslht (f.d. soldattorp) Agntjärnsbäcken bäck
Holmedal sn Björkedrågsmossen mosse Backen hemmansdelar Amnebynäsen näs
Holmedal sn *Björkefjorden vik eller fjord Baggetomten beb. Askedalen dal
Holmedal sn *Björkefjorden vik eller fjord Baggetomt(en) hmd Asketjärn tjärn
Holmedal sn Björkviksmossen mosse Bangstad del av Pickstad Asketjärn tjärn
Holmedal sn Björkviksviken vik Barnmorskerud beb. Aspudden udde
Holmedal sn Björndalen terräng Barnmorskerud hmd Backedriften väg
Holmedal sn /Se Björndalsviken vik Bergerud hmn Backeåsen ås
Holmedal sn /Se Björnehålan terräng Bergerud gd Baggebråten Saknas
Holmedal socken /Se Björneviken vik Bergerud gd Barnsängsfjället bergkomplex
?Amundsbyn Saknas Björnmyren myr Bergerud el. Helgebyn gd Barnsängsstenen sten
Amundebyn lht /Se Björnmyren myr Bergerud gård Bastedalen dal
Amundebyn torp /Se Björntjärn tjärn Bergerud, Övre beb. Bastedrågen dalsänka
Amundebyn lht /Se Björntjärnshalsen terräng Övre Bergerud hemmansdelar Bastu(gu)holmen holme
Amundebyn lht /Se Björnudden udde Berget beb. Bastuhöjden bergshöjd
Bergerud by Björnvik vik Berget hmd Bengtekleven klev
Bergerud hmn Björnviksudden udde Berget beb. Bengtemyrarna myrar
Björkviken by Bladetorpet terräng Berget hmd Bergholmen bergskär
Björkviken by Bläcktjärn tjärn /Se Berget beb. Bergjätteberget berg
Björnsanden hmd /Se Bläcktjärn tjärn Berget rivet ställe Bergmossen mosse
Björnsanden hmd /Se Bocktjärn sjö Berget beb. Bergmyren myr
Biörnsåndhen Saknas Bocketjärn tjärn Berget hmd »Bergtjärn», se »Bårtjärn» Saknas
Björsidan del av Rössbyn /Se Bocklerudsundet sund Berget hmd Bergtjärn, se Bortjärn tjärn
Björsidan del av Rössbyn /Se Bockön ö Berget ödetorp Bickebacken backe
Bocklerud by Bompa gärde /Se Berget hmd Bickesvängen sväng på landsväg
Bocklerud hmn Bondeviken vik Berget beb. Bilterudbäcken bäck
Bostället f.d. hus Borgåssundet sund Berget hmd Bilterudskogen skog
Bråten f. hus? Brandtjärn, Norra tjärn Berget hmd Bilterudtjärnet tjärn
Bäckevarv hg Brandtjärn, Södra tjärn Berget hmd Bilterudtjärnet tjärn
Bäckevarv by Brandtjärnet Saknas Berget beb. Bindningsstyckena åkertagar
Bäckevarv by Brattstad båtplats /Se Berget hmd Bingemossen mosse
Bäckevarv gd /Se Bredewiken Saknas Bingen hmd Bingemossen mosse
Bäcklerud by Bredmossen mosse Bingen beb. Bitterudstjärn tjärn
Bon? Saknas Bredmossen mosse Bingen hmd Björkedrågen dalsänka
?Flåtusten Saknas Bredmossen mosse Biserud beb. Björkedrågsmyren myr
*Gräsbyn utjord Bredmossen mosse Biserud hemmansdelar Björkemyren myr
Grönäs Saknas Bruksnäset näs Björkbo hmd Björkviksfjorden vik
Gröttnäs by Brunnsmossen mosse Björkeviken hmn Björndalen dal
Gröttnäs by Bråten terräng Björkeviken gd Björndalen (?) dal
Gullbrandsbyn Saknas Bråten ägomark Björklund hmd Björndalen dal
Gårdtvelen by Bråtetjärn tjärn Björkviken gård Björndalen dal
Gårdtveten by Bråtmyren myr Björkås hmd Björndalen dal
Gördsbyn hmn Bråtsmossmyren myr Björnesanden beb. Björnekleven klev
Haget f.d. hus? Bräckan åker /Se Björnsand hmd Björnemyren myr
Hajom by Brände udde udde Björsidan, se 2 Rössbyn el. Björsidan skogspart Björnemyren myr
Hajom Saknas Buseholmen holme Bladtorpet ödetorp Björnemyren, Björnemyrarna Saknas
Hajom by Butjärn tjärn Bockelotten ägolott Björnemyren myr
Hajom gd /Se Bårtjärn tjärn Bocklerud bebyggelse Björnemyren myr
?Heden, se Hån Saknas Båsen terräng Bocklerud gård Björnetjärn tjärn
Holmedals prästgård khbost. /Se Bäcken terräng Bockleögården, Norra beb. Björnevik vik
Holmedals prästgård khbost. /Se Bödyvlarna tjärnar Bockleögården, Västra beb. Björneviken vik
Holmerud by Bölemon terräng Bockleögården, Östra beb. Björntjärn tjärn
Holmerud hmn Dalarne terräng Boden beb. Björnåsen bergås
Holmerud by Dalarne terräng Boden hmd Bläcketjärn tjärn
Hyttan lht /Se Dalen terräng Bodinskerud beb. Bläcktjärn tjärn
Hyttan ortnamn /Se Dalmossen mosse Bodinskerud, Övre, Nedre hemmansdelar Bocketjärn tjärn
Hån by Dalviken vik Bostället beb. Bocketjärn tjärn
Hån by Dammdalen terräng Bostället beb. Bockön ö
Hån by? Dammtjärn tjärn Bostället beb. Bockön ö
Hällesrud by Dammtjärn myr? Bostället hmd Boddrågen dalsänka
Hällesrud by Dammtjärn tjärn Bostället beb. Bodhultmyren myr
Hällesrud by Dammyren myr Bottnen hemmansdelar Bodhultmyren myr
Hällesrud by Dammviken vik Brandersstugan beb. Bondekullen ödeställe
Hällesrud gård /Se Dansaren myr Brandersstugan hmd Bondeviken vik
Hän by /Se *Djupedalsberget Saknas Brandersstugan beb. Borgåsen, se Borråsen ås
Hän by /Se Djupedalsbäcken bäck Brattås beb. Borråsen ås
Hän by /Se Djuptjärn tjärn Brattås hmd Bortjärn tjärn
?Högelund Saknas Dulpan tjärn Breviken hmn Brandtjärn, Södra tjärn
Kallåker gd Dyveln tjärn Breviken gd Brandtjärn, Norra tjärn
»Kollerodh» f.d. gård Dyveln tjärn Breviken gård Brandtjärnet, S. och N. tjärn
Kroken by Dyveln tjärn Brobacken beb. Bratte backe backe
Kroken by Döpet igenvuxen odling /Se Brobacken hmd Brattefors fors
Kåveberget berg med grotta /Se Edholmen holme Bråtarna beb. Brattstad båtstad
»Kiällerudh» Saknas Fellingsedsviken vik Bråtarne hmd Bredmossen mosse
Leverbyn by Finnevalan, se Finnevälan förr odling (nu skogsbevuxen) Bråtarne hmd Bredmossen mosse
Leverbyn Saknas Finnevälan förr odling (nu skogsbevuxen) /Se Bråtarne hmd Bredmossen Saknas
Leverbyn by Finnsmyren, Lilla myr Bråtarna beb. Bredmossen mosse
Lian by Finnsmyren, Stora myr Bråtarna, Norra, Södra hemmansdelar Bredmossen mosse
Lian by Fisklösen tjärn Bråtarne hmd Bredmossen mosse
Myrvarv by Fjäderhaneleken berg Bråten hmd Bredmossen mosse
Myrvarv by Fjäll terräng Bråten beb. Brokebergen berg
Myrhvarf by Flottsjön Saknas Bråten hmd Brokenberget berg och timmerplan
Myrhvarf by Fläsebäckmyren myr Bråten beb. Bruksviken vik
Månstad by Forseviken vik Bråten ödetorp Brunnskällan källa
Månstad hmn Forsmossen mosse Bråten ödetorp Brunnskällan brunnskälla
»Mörkewijken» gård Foxen sjö Bråten beb. Brunnskällan källa
Pikstad hmn Foxen sjö Bråten hmd Brunnsmossen mosse
Rörbyn el. Rudsbyn Saknas Foxen sjö Bråten ödetorp Bråtetjärnet tjärn
Rössbyn el. Rudsbyn Saknas Foxen sjö Bråten beb. Bräckan åker
Rössbyn Saknas Foxen sjö Bråten hmd Bräcka stenar rullstenar
Selen by Foxen sjö Bråten beb. Brännan skog
Selen by Fredagsholmen holme Bråten beb. Brännan, Abborrtjärnsbrännan skogsmark
Selen by Fredagsholmen holme /Se Bråten hmd Budrågerna sänkor o. trånga pass, förr med skog
Stallarsbyn by Fågelmyren myr Bråten ödetorp Bumpa gärde
Stallarebyn by Fågelmyren myr Bråten beb. Busen holme
Stommen Saknas Fågeltjärn tjärn Bråten hmd Butjärn tjärn
Struven Saknas Fårnäsälven å Bråten, se Dammyren eller Bråten beb. Byggningsmossen mosse
*Stubberud torp Fölsbyviken vik Buserud beb. Bykleven klev
Sundsbyn, Lilla by Fölsvikssjön vik Buserud hmd Bålemon sandmo
Sundsbyn gd /Se Fölungehölen myr Buskerud beb. Båsen dalsänka
Sållom hg Galteryggen ägomark? Byggningen beb. Bäckarna el. Slorarna vattendrag
Sållom Saknas Galtryggen berg Byggningen hmd Bäckevarvsfjället skogklädda bergssträckningar
Sållom Saknas Getehultet ägomark? Byggningen, se Stugan el. Byggningen beb. Börjesskäret skär
Såviken by Gladviken vik Båcklerud hmn Börjesviken vik
Såviken by Gravdalen terräng Båcklerud gd Börusebacken backe
?Tegane Saknas Grundtjärn sjö Båcklerud gd Dalboåsen ås
Torpet f.d. torp Grundvattnet tjärn Bångstad, se 2 Pikstad el Bångstad gd Daleviken vik
Tveten by Grunnane åker o. timmerupplag /Se Bäcken beb. Dammtjärn tjärn
Tveten hmn Grytåsen ås Bäcken beb. Dammtjärn tjärn
Tången by Grådalsviken vik Bäcken hmd Dammtjärn tjärn
Tången by Gräsdalen terräng Bäcken hmd Dammtjärn tjärn
Uppsala by Gräsmyren myr Bäcken skogsarbetarebostad Dammyren myr
Uppsala by Grässjön sjö Bäckevarv hmn Dammyren myr
  Grässjön sjö Bäckevarv gd Dammtjärn tjärn
  Grässjön sjö Bäckevarv gård Dansarn mosse
  Gyltan tjärn /Se Dalarne hmd Dansarn mosse
  Gyltan tjärn Dalarne hmd Dele(s)dalen gränsdalen
  Gyltetjärnet tjärn /Se Dalen beb. Djupedalen dal
  Gårbråten terräng Dalen hemmansdelar Djupedalen dal
  Gårdmossen mosse Dalen ställe Djupedalsbäcken bäck
  Gårdtjärn sjö Dalen hemmansdelar Djupedrågen dalsänka
  Gårdåsen ås Dammyren eller Bråten beb. Djupetjärn tjärn
  Gårlången terräng Dammyren hmd Djuvfeldtsudden udde
  Gårtjärn tjärn Djupvarpet lht Dretkleven klev
  Gäddvattnet sjö Dullebråten (Dållebråten) ödetorp Dulpan tjärnshål
  Gäddevattnet tjärn Dullerud (Dållerud) hmd Dulpan vattensamling
  Gäddevattnet sjö Dunderrud (?) lht Dunbäcken bäck
  Gördalsbäcken bäck Där fram beb. Dupet odling
  Gördsbymossen mosse Där framme hemmansdelar Dyvelsknatten berg
  Hackorna förr odlad mark /Se Där fram beb. Dyvelmossn mosse
  Hagbacken terräng Där framme hemmansdelar Dyvelsmyren myr
  Haget terräng Där fram beb. Dållerud timmerkast
  Haget terräng Där framme hmd Edholmen holme
  Hajoms skans fornlämning? /Se Där fram beb. Edssundet sund
  Halvardsmossen mosse Där fram beb. Edsviken vik
  Hasseldrågen terräng Där framme hemmansdelar Ekebacken backe
  Himlaberget berg Där inne hmd Ekemon sandmo
  Hjärtnäset näs Där inne på Åsen beb. Fegerlid mosse mosse
  Hjärtnäsviken vik Där ned i stugan beb. Fellingserudviken vik
  Holebäcken bäck Där ner beb. Finnevalan odling
  Holmedalssjön sjö Där nere hmd Finnsmyren, St. och L. myrar
  Holmedalssjön sjö Där ner beb. Fiskeberget berg
  Holmedalssjön sjö /Se Där nere hmd Fiskelös tjärn
  Holmedalssjön sjö Där ner beb. Fjällvägen gångstig
  Holmerudsfors Saknas Där ner beb. Fjärhaneleken område (berg)
  Holmerudsåsarna åsar Där nere hmd Fläsebäckmyren myr
  Holmerudselfven älv Där nord beb. Flötjefjorden vik
  Holmtjärn tjärn Där nord beb. Flötefjorden del av St. Le
  Hultet terräng Där norde hmd Foxen sjö
  Hundemyren myr Där oppe beb. Fredagsholmen holme
  Hyttemossen mosse /Se Där oppe hmd (?)Furunäsälven älv
  Hyttmossen mosse Där sör i stugan beb. Fågelmossen mosse
  Häcklefjället berg Där sör hmd Fågelmyren myr
  Häljebyviken vik Där ute på åsen beb. Fågeltjärn tjärn
  Hällesrudsviken vik Där väst beb. Fågeltjärn tjärn
  Hästestallarna terräng Där väst beb. Fäbron gärden
  Hästholmen holme Där öst beb. Fäbroåsen ås
  Hätjärnet tjärn Där öste ställe Fölsbyviken vik
  Högåsen ås Där öster hmd Fölsbyviken vik
  Högåsen ås Dölestugan beb. Fölungeberget berg
  Hökeliden terräng Edet hmd Fölungehöljen myrhåla
  Igeltjärn tjärn Enehögen torpställe Fölungehölen myrhåla
  Igeltjärn tjärn Engelbrektshagen hmd Förnäsälven å
  Ilersdalen terräng Enåsen, se Eneshögen Saknas Galteryggen berghöjd
  Ilerstadberget berg Fjäll, se 2 Leverbyn el. Fjäll gd Galteryggen ås
  Intakan terräng Fjäll hmd Galtryggmossen mosse
  Jutemossen mosse Fjällby hmd Gardsemyren (?) myr
  Järnerud terräng Fjällbäck beb. Gjörsbysanden bukt
  Kalven tjärn Fjällbäck hemmansdelar Gladviken vik
  Kalven, Södra tjärn Flaten beb. Glopåsen ås
  Kalvnäset näs Flaten hemmansdelar Gorrtjärn tjärn
  Kamperönningen terräng Forsnäs, se 2 Selen el. Forsnäs gd Gravarna ställe i skog
  Karttjärn tjärn Framme i Selen, se Framselen el. Selen beb. Gravedalen dal
  Katteholmen holme Framselen el. Selen el. Framme i Selen beb. Gravmyren myr
  Kattmyren terräng Framsållom beb. Gravmyren myr
  Kerstinmossen mosse Framsållom hmd Gravåsen bergås
  Klevedalen terräng Furugård hmd Gravängarna mosse
  Klingemyren myr Gabrielsögården beb. Gridåsen Saknas
  Klingtjärn Saknas Galteryggen ödetorp Grundtjärnet tjärn
  Klingtjärn tjärn Garsestugan beb. Grundvattnet sjö
  Kloppemossen mosse Garvarögården[?] beb. Grunnarne åkrar och timmerupplag
  Kodalsbäcken bäck Gatan hmd Grytåsen bergås
  Kohålet terräng Gatan beb. Grådalen dal
  Kojemossen mosse Gatan rivet ställe Gäddevattnet sjö
  Korpåsen ås Gatebacken beb. Gäddvatt(en)sälven älv
  Korsdrågen terräng Galteryggen beb. Gräsmosen mosse
  Korstjärn tjärn Getehultet beb. Gräsmyren myr
  Koveberget berg Gjördsbyn, se Gårdsbyn hmn Grässjöhålan sjö
  Kroksjön sjö Gjörsbyn gård Grässjön sjö
  Kroksjön sjö Granbäcken beb. Grässjön sjö
  Kroksjön sjö Granbäcken hmd Grässjön sjö
  Kroksälven å Grubberud hmd Grävlingeberget berg
  Kroksätern terräng Grönnäs, se 2 Hällesrud el. Grönnäs gd Grävlingehidet Saknas
  Kroktjärn del av Kroksjön Grönnäs hmd Gröna laggarna del av Långemyrsmossen
  Krokön ö Gröttnäs hmn Gröttnäsed(et) el. Viked(et) passage
  Kullen berg Gröttnäs gd Gubbehålet vik
  Kulpan odlade myrar /Se Gröttnäs gård Gullskrinsdalen dal
  Kungskällan Saknas Gubbestugan ödeställe Gyltan tjärn
  Kurstaden skär Gullbrandsbyn, se 2 Kroken el Gullbrandsbyn gd Gyltan tjärn
  Kuskudden udde Gullbrandsbyn hemmansdelar Gyltebäcken bäck
  Kuvetjärn tjärn Gullbrands(by)sätern ödesäter Gyltebäcken bäck
  Kuvetjärn tjärn Gårdtveten hmn Gyltebäcken bäck
  Kuvtjärn tjärn Gårdtveten gd Gyltetjärn, se Gyltan tjärn
  Kuvetjärnet Saknas Gårdtveten gård »Gyltetjärn» tjärn
  Kuvtjärnsåsen ås Gårdtvelsdalarna beb. Går -, se Gorr - Saknas
  Kvarnbäcken bäck Gårdtvetsögården beb. »Gårdtj.», se Gårtjärn Saknas
  Kvarned terräng Gärdet hmd Gårdåsen bergås
  Kvarnåsen ås Gärdet hmd Gårlågen dalgång
  Kyrkesundet, Stora sund Gärdet hmd Gårtjärn tjärn
  Kyrkeviken vik Gärdet hmd Gåsebrunnen källa
  Kåven vik /Se Gärdet hmd Gäddevattnet sjö
  Källebråtemossen mosse Gärdet beb. Hackorna förr odlat område
  Ladhöjden höjd Gärdet hmd Hajernsälven älv
  Landfasten udde Gärdet beb. Hansemossen mosse
  Landtjärn sjö Gärdet beb. Harkareåsen Saknas
  Lantmätarebordet sten Gärdet beb. Havrebråtsmyren myr
  Stora Le sjö Gärdet hmd Heddalarna dalar
  Stora Le sjö? Gärdet hmd Helgebybäcken bäck
  Le, Stora sjö Gärdet beb. Herrkarlen el. Herrkarleviken vik
  Stora Le sjö Gärdet hmd Hjärtnäset näs
  Le, Stora sjö Gärdet beb. Holmedalssjön, se Prästsjön sjö
  Lee-Lacus, se Foxen sjö Gärdet hmd Holmedalsälven älv
  Lerdalsviken vik Göransstugan beb. Holmedalsälven älv
  Leverbytjärnet tjärn Gärdsbygärdet [?] beb. Holmemossen mosse
  Lianemossen mosse ?Gördsbyn by /Se Holmerudmossen mosse
  Lianetjärn sjö Gördsbyn hmn Holmerudsälven älv
  Lianetjärnet del av Holmedalssjön Gördsbyn gd Holmtjärn tjärn
  Lianeelf älv Gördsbyn gd Holmtjärn tjärn
  Lianeälven å Hagalund beb. Hundekroken sväng på landsväg
  Lidtjärn tjärn Hagdalen beb. Hundemyren myr
  Limanskerud terräng Hagedalen hmd Hunger udde del av Tappön
  Limansmossen mosse Hagelåkern beb. Husegärdet gärde
  Linjeknäppsdrågen terräng Hagelåkern hmd Hyttemossen mosse
  Lomtjärn tjärn Hagen, Västra beb. Hyttemossen mosse
  Lomtjärn tjärn Hagen, Östra beb. Håltevarpet bukt
  Lomtjärnsmossen mosse Hagen hemmansdelar Häbron bro
  Lystholmen holme Hagen hmd Häcklefjället berg
  Lystjärn tjärn Hagen lhtr Hällersrudsviken vik
  Lystjärn tjärn Hagen beb. Hällersrudsviken, Östra vik
  Lysvattnet sjö Hagen hmd Hällersrudön ö
  Långemossen mosse Hagen lht Hällesrudsbäcken bäck
  Långemyrarna myrområde Hagen hmd Hä(n)dalarna dalar
  Långemyren myr Hagen beb. Hä(n)tjärnet tjärn
  Långemyren myr Hagen hmd Hästestallarna område
  Långemyren myr Hagen beb. Hästholmen holme
  Långemyråsen ås Hagen hmd Hästholmen holme
  Stora Lången, se Foxen sjö Hagen hmd Högeliden åker
  Långevattnet sjö Hagen hmd Högåsen del av Timmeråsen
  Långmyren myr Haget hmd Hökelid berg
  Långtjärn tjärn Haget hmd(?) Hökedrågen dalsänka
  Långtjärn tjärn Haget beb. Hökelid (?) bergknatte
  Långtjärn tjärn Haget hmd Igeltjärn tjärn
  Långudden udde Haget beb. Igeltjärn tjärn
  Långudden udde Haget beb. Igeltjärn tjärn
  Långudden udde Haget hmd Igeltjärn tjärn
  Långvattsbäcken bäck Haget beb. Ilerstaberget berg
  Långviken vik Haget hmd Ilerstadmossen mosse
  Lämmemyren myr Haget beb. Ilesdalen dal
  Länsmansmossen mosse Haget hmd Jamlebacken gräsbacke
  Länsmansviken vik Haget beb. Jernerud utjord
  Lärljungemyren myr Haget beb. Johansudden udde
  Löjebäcken terräng Haget hmd Jutemossen mosse
  Mellantjärn sjö Haget hmd Jämnemon skogsmark
  Mellomtjärn tjärn Haget hemmansdelar Järpesundet sund
  Missekemyren myr Haggärdet beb. Jätterösen gravröse
  Moltemyren myr Haggärdet hemmansdelar Jättestenarna flyttblock
  Morfarleken terräng Hajom hmn Kallgärdet gärde
  Mossjöbäcken bäck Hajom gd Kalven sjö
  Mossjön sjö Hajom gård Kalven tjärn
  Mossjöälven bäck Hajomsätern beb. Kalvenäset näs
  Mossjöälven å Hajomsätern hemmansdelar Kalvenäset näs
  Mosstjärn, Lilla tjärn Hallandskerud hmd Kalvnäset näs
  Mosstjärn, Stora tjärn Hanserud beb. Kampedalen dal
  Munkedalen terräng Hanserud hmd Kaparehaget Saknas
  Månstadstjärn sjö Hanserud hmd Kaptensnäset näs
  Mögesjön sjö Hansestugan beb. Karl XII:s broar broad myr
  Mögtjärnsmossen mosse Haraldstomten beb. Karl XII:s källa källa
  Mörttjärn sjö Haraldstomten beb. Karttjärn tjärn
  Mörttjärn tjärn Helgebyn, se 2 Bergerud el. Helgebyn gd Karttjärn tjärn
  Mörttjärn, Stora tjärn Heljebyn hemmansdelar Kastemyren myr
  Mörttjärnsknatten berg Helmens hmd Kastet berg
  Mörtön udde Herrkarlåsen beb. Kastdrågen dalsänka
  Norenäset näs Himlaberget beb. Katteholmen holme
  Noteboudden udde Himlaberget ödetorp Kattemyren myr
  Notbodviken vik Holmedals prästgård gd Kattemyren myr
  Notbodviken vik Holmedals prästgård gd Kinnekulle bergkulle
  Nubberedalen terräng Holmedals prästgård gd Kistebergen berg
  Nystugholmen holme Holmedals Prästgård, se 1 Prästgården Saknas Kistebergen berg
  Näbban holme Holmerud hmn Kittelmansberget berg
  Näckeviken vik /Se Holmerud gd Klammen dalsänka
  Näckeviken vik /Se Holmerud gd Klevbergen berg
  Näset näs Holmerud, S. hemmansdelar Klevdalen dal
  Näsmossen mosse Holmerudsfors kraftstation och hmd Klingemyren myr
  Näsudden udde Holmerudsforsen se Långeforsen el. Holmerudsforsen beb. Klingtjärn tjärnshåla
  Näsudden udde Holmerögården [?] beb. Klingtjärn tjärn
  Näsudden udde Hos Bangstad»en beb. Klockaregärdena Saknas
  Nötmyren myr Hos Björk beb. Kloppemossen mosse
  Offeråsarna åsar Hos Ekman beb. Knektepusset puss
  Ofredsmossen mosse Hos Helgebygutten beb. Kodrågen dalsänka
  Olasviken vik Hos Kardmakarn beb. Kohålet Saknas
  Ormudden udde Hos Loman beb. Kojemossen mosse
  Orremossen mosse Hos Petra beb. Kokleven klev
  Orremossen mosse Hos Rabben beb. Kollsåsen bergås
  Orremossen mosse Hos Storenils beb. Komossen Saknas
  Orremossen, Lilla mosse Hos Västgöten beb. Kopparkitteln tjärnshål
  Orremossen, Stora mosse Hos Åsen, se Opp i stugan el. Hos Åsen beb. Koppartjärn tjärn
  Osbolsmossen mosse Hultet ödeställe Korpeberget berg
  Oxaretjärn tjärn /Se Hultet hmd Korpeknatten berg
  Oxaretjärn sjö /Se Husebråten beb. Korpralsmyren myr
  Oxaretjärnet tjärn Husebråten hemmansdelar Korpåsen berg
  Paltemyrarna terräng Husekullen beb. Korpåsen berg
  Peckerudsmossen mosse Husekullen hmd Korpåsen berg
  Pikstadån å Husen beb. Korsdrågen dalsänka
  Porsviken vik Husen hmd Korset ställe vid gräns
  Pörtebäcken bäck Husen hmd Korsmyren myr
  Ralenäset näs Huskestugan beb. Korstjärn tjärn
  Rammberget berg Hynkels hmd Kotjärnet tjärn
  Rammbergsmyren myr Hyttan beb. Kroksbäcken bäck
  Ropardrågen dalsänka /Se Hyttan lht Kroksjön sjö
  Rottjärn sjö Hyttan lht Kroksjön sjö
  Rottjärn sjö /Se Hyttan ställe Kroksån, se Kroksälven vattendrag
  Rottjärn tjärn Hyttan tomt Kroksälven älv
  Rudbäcken bäck Hyttan riven lht Kroksälven vattendrag
  Rudgrund åker o. timmerupplag /Se Hålan beb. Kroktjärn tjärn
  Ränkebäcken bäck Hålan hemmansdelar Kroktjärn del av Kroksjön
  Räveholmen holme Hån, se Hän hmn Kropptj., se skogaretjärnet tjärn
  Rönningen terräng Hällesrud gd Kropptjärn, se Kråktjärn tjärn
  Rösåsen ås Hällesrud el. Grönnäs gd Kråkgullsåsen berg
  Sandarna sandstrand? Hällersrudön beb. Kråktjärn tjärn
  Sanddalsvadet terräng Hällesrud hmn Kråkåsen bergås
  Sandmon terräng Hällesrud gård Kulpan myrar
  Sandsjön sjö Hän hmn Kulpan inägor
  Sandsjön sjö Hän gd »Kurstaden» strandparti
  Sandsjön sjö Hän, Övre gd Kuvetjärn tjärn
  Sandsjön sjö Hän gård Kuvetjärn tjärn
  Sandsjön sjö Hä(n)dalarna beb. Kuvetjärn tjärn
  Sekelsholmarna holmar Hä(n)näsen beb. Kuvetjärn tjärn
  Skogaremossen mosse Högboda beb. Kuvetjärn tjärn
  Skogaretjärnet tjärn /Se Högboda hmd Kuvetjärn tjärn
  Skogaretjärnet tjärn Högen beb. Kvarnebäcken bäck
  Skogsmyren terräng Högen hmd Kvarnebacken, S:a, N:a backar
  Skomakarmyren terräng Högen beb. Kvarnebäcken bäck
  Skryterud terräng Högen, Södra beb. Kvarned(et) överfartsväg
  Slomholmen holme Högen hemmansdelar Kvarnekleven backe
  Smedbymossen mosse Högen beb. Kvarnåsen bergås
  Snuggehultet terräng Högen hmd Kyrkesundet sund
  Snömyren myr Högen beb. Stora Kyrkesundet sund
  Stallarebymossen mosse Högen hmd Kyrkeviken vik
  Starrängen terräng Högen beb. Kåveberget berg
  Stenulvsfjället fjäll /Se Högen hmd Kåveberget berg
  Stockedrågen terräng Högåsen beb. Kåveberget berg
  Stocketjärn tjärn Högåsen hmd Kåven bukt
  Stocktjärn sjö /Se Högåsen avs. Källarberget berg
  Storbrandsätern terräng Hölen hemmansdelar Källarmyrarna myrar
  Storemossen mosse Hörnet beb. Källebråtmossen mosse
  Storåsen ås Hörnet hmd Källebråtmossen mosse
  Strufven sjö Intaget hmd Käringesundet sund
  Strufven sjö Intaget beb. ?Kölnebäcken bäck
  Struven sjö /Se Intaget hmd Ladhöjden bergshöjd
  Struven sjö Intaget beb. Ladmyrarna myrar
  Sundsvattnet, Södra sjö Intaget hmd Ladubråtarna skog
  Sunna, se Stora Le Saknas Intaget beb. Laggemossen mosse
  Svarte bråte f.d. hus? Intaget hmd Lammehagen hagmark
  Svarteåsen ås Ivarshyttan ödesäter Landfasten udde
  Svartemyrsundet myr Jakobsberg beb. »Landtjärn», se Lomtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Janserud hustomt Landtjärn, se Lomtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Johansstugan beb. Lantmätarbordet sten
  Svarttjärnsdrågen terräng Jonshagen beb. Lekareåsen ås
  Svartviken vik Jonsstugan beb. Lerkastet notkast
  Svartviken vik Jonesstugan hmd Leverbybäcken bäck
  Sågemossen mosse Järnerud, se 2 Sundsbyn el. Järnerud gd Leverbytjärnet tjärn
  Såltjärn sjö Järnerud, se 2 Sundsbyn Saknas Leverbytjärnet tjärn
  Säterelfven älv Jörnsintaget hmd Lianetjärnet del av Holmedalssjön
  Säterälven förgrening av o. mellan Mögesjön o. Sandsjön Jörnstomten beb. Liantjärn, se Lidtjärnet tjärn
  Söletjärn tjärn Jörnstomten hmd Lidtjärn tjärn
  Söletjärnsmossen mosse Kallåker beb. Lidtjärnet tjärn
  Tappön ö Kallåker hmd Lidtjärnet tjärn
  Tegelverksviken vik Kammarn beb. Lidälven älv
  Timmermossen mosse Kammarn hmd Lidälven å
  Timmeråsen ås Kappen hmd Lilletjärn tjärn
  Tjäregravstjärnet tjärn Kaptenstugan beb. Lilltjärn tjärn
  Tjärugnsmossen mosse Kasetomt beb. Lilltjärn tjärn
  Tordebråten gärde /Se Kasperdalen hmd Limansmossarna mossar
  Torpefjället berg Kastet beb. Limansmossen mosse
  Torpetjärnet tjärn Kastet hmd Linsmyren myr
  Trollemyren myr Kassörtomt hmd Ljungholmen holme
  Trollsundet sund Kleven beb. Lockestället vik
  Trollsundet, Norra sund Kleven hmd Lomtjärn tjärn
  Trollsundet, Västra sund Klingemyren beb. Lomtjärn tjärn
  Trollsundssjön vk Klingemyren förr bebyggt ställe Lomtjärn tjärn
  Trolludden udde Klinten beb. Lomtjärn tjärn
  Trollön holme Klinten hmd Lomtjärn tjärn
  Trämärren udde Klockaretomten hmd Lomtjärnshöjden höjd
  Lilla Tutjärn sjö Klopparna beb. Lomtjärnsmossen mosse
  Tutjärn, Lilla tjärn Klopparna hmd Lomtjärnsmossen mosse
  Stora Tutjärn sjö Kloppen beb. Lomtjärnsmyren myr
  Tuttjärn, Stora tjärn Kloppen hmd Loppeholmen holme
  Tångemossen mosse Klyppen ödetorp Lubblamyren myr
  Tångemyren myr Knatten lht Lupedalen dal
  Uddarne uddar Knubberud riven bostad Lyareberget berg
  Ulvefjäll berg o. triangelpunkt Knusperud [?] beb. Lystholmen holme
  Ulvesnäbban udde Knusperud hmd och lht Lystjärn tjärn
  Ulveviken vik Korsåsen beb. Lystjärn tjärn
  Upsalatjärn sjö Korsåsen hmd Lystjärn tjärn
  Uppsalstjärnet tjärn /Se Kristoffersstugan riven stuga Lystjärn tjärn
  Uppsalstjärnet tjärn Kroken hmn Lystjärn tjärn
  Vadnäset näs Kroken gd Lysvattnet, se Lystjärn tjärn
  Valan, se Välan hagar Kroken el. Gullbrandsbyn gd Lysvattnet, se Lystjärn tjärn
  Valan, se Välan hag Kroken gård Lysvattnet, se Lystjärn tjärn
  Valorna, se Välornä hagar Kroken hmd Låkestället utlopp
  Valåsen ås Kronan beb. Långebromyren myr
  Vamnevattnet sjö /Se Krokssätern f.d. säter Långefors Saknas
  Vamnevattnet sjö Kronan obebott ställe Långemossarna mossar
  Vamnevattnet sjö Kråkelund beb. Långemyrarna myrar
  Vennerstensmossen mosse Kråkelund hemmansdelar Långemyren myr
  Vesletjärn tjärn Kräkebråten ödeställe Långemyren myr
  Vessletjärn tjärn Kräken beb. Långemyren Saknas
  Vintermyren myr Kulan beb. Långemyren myr
  Vitebergen berg Kulan hmd Långe udde udde
  Vägtjärn tjärn Kullarne hmd Långevattnet sjö
  Välan hagar /Se Kullarne hmd Långevattnet sjö
  Välan hag /Se Kullarne huvudlott Långevik vik
  Välorna hagar /Se Kullarna beb. Långmossen mosse
  Vänderösåsen ås Kullarne hmd Långnäset näs
  Åkertjärnsbäcken bäck Kullen hmd Långtjärn tjärn
  Åstorpet ägomark Kullen beb. Långtjärn tjärn
  Älgmossen mosse Kullen hmd Långtjärn tjärn
  Älvekastet terräng Kullen hmd Långtjärn tjärn
  Ängebråtarne ängsmark Kullen beb. Långtjärn tjärn
  Ängtjärn tjärn Kullen beb. Långtjärnsvattnet, se Långevattnet tjärn
  Ängtjärnshöjden höjd Kullen hmd Långudden udde
  Ängviken vik Kullen beb. Långudden udde
  Ögårdarna odlade marker /Se Kullen hmd Lämmemyren myr
  Ögården lada? Kullen beb. Länsmansmossen mosse
  Ögården f.d. hus? Kullen hmd Lärjungemyren myr
  Ögården utjord /Se Kullen hmd Löjekastet notkast
  Ögårdsnäset näs Kullen beb. Lördagsholmen skär
  Ögårdsviken vik Kullen beb. Lördagsmyren myr
    Kullen rivet ställe Lördagsmyren myr
    Kulsmedrud [?] beb. Malmberget berg
    Kulsmedrud hmd Mellanmossen mosse
    Kultemyren ödetorp Mellantjärn, se Mellomtjärn tjärn
    Kutåsen ödetorp Mellantjärn tjärn
    Kvarnen beb. Mellomtjärn tjärn
    Kvarnen hmd Mellomtjärn tjärn
    Kvarnstugan beb. Mellomtjärnsmossen mossar
    Kyrkebyn område vid ödetorp Mickelskällan ä. namn på Stallmanskällan
    Kyrkerud, se Myrevarv el. Kyrkerud gd Middagsmyren myr
    Kyrkäng hmd Middagsmyren myr
    Källaremyren ödeställe Middagsmyren myr
    Källarmyren myr Missekemyren myr
    Källarn hmd Mjögsjön sjö
    Källarn hmd Mjögtjärn tjärn
    Källarn hmd Mjögtjärn tjärn
    Källarstugan beb. Molteholtsvägen väg
    Källarstugan hmd Moltemyren myr
    Källebråtarna beb. Moltemyren myr
    Källebråten hmd Morfarleksmyren myr
    Kökserud beb. Mosserönningen skog
    Kökserud hmd Mosstjärn, Lilla o. Stora tjärnar
    Ladåsen beb. Mosstjärn tjärn
    Ladåsen hemmansdelar Mosstjärn tjärn
    Laggen beb. Mosstjärn tjärn
    Laggen hmd Mosstjärn, St., L. tjärn
    Lakhaserud (?) hmd Myrvarvsviken vik
    Lampestugan beb. Månstadstjärn, se Grässjön tjärn
    Larshagen beb. Mögstjärnsmossen mosse
    Lejen ödeställe (torp el. lht) Mölnerudsälven älv
    Lerberg, se 2 Månstad el. Lerberg gd Mörtebråten landningsställe
    Leverbyn hmn Mörttjärn tjärn
    Leverbyn gd Mörttjärn tjärn
    Leverbyn el. Fjäll gd Mörttjärn, Stora tjärn
    Leverbyn el. Skålerud gd Möråsen bergås
    Leverbyn gård Norenäset näs
    Liane hmn Notboden el. Notbodberget berg
    Liane gd Noteberget berg
    Liane beb. Noteboden udde
    Liane gård Notebodviken vik
    Lidröjningen beb. Notebuviken samfälld plan
    Limanskerud bostad Nubberedalen dal
    Lindgärdet hmd Nykastet udde
    Lomtjärn ödetorp Nystugholmen holme
    Luggersögården hmd Nystugholmen holme
    Luggerud beb. Näbban udde
    Luggerud hemmansdelar Näckesten bergknalt
    Luggögården[?] beb. Näckeviken vik
    Lund beb. Nästebron bro
    Lund hmd Näsudden udde
    Lund hmd Nävermyren, Övre, Nedre myrar
    Långeforsen el. Holmerudsforsen beb. Näverstaviken vik
    Länsmansgården hmd Nötekleven klev
    Löjebäcken beb. Offerrösåsarna åsar
    Löjebäcken hmd Offervålen höjd
    Lövbacken avs. Ofredsmossen mosse
    Markusåsen beb. Olas knatte bergshöjd
    Mellanskansen beb. O. Nilssonsudden udde
    Mellanstugan beb. Ormudden udde
    Mellanstugan beb. Orremossarna, N. S. Orremossen mossar
    Mellanås beb. Orremossen mosse
    Mellanås hmd Orremossen mosse
    Mellanstugan hmd Orremossen mosse
    Mellbyn hmd Orrmossen mosse
    Milebråten beb. Oxalstjärnet tjärn
    Milbråten hmd Oxalstjärnet tjärn
    Missekmyren ödetorp Oxalsviken vik
    Mjölnareåsen beb. Oxalsön ö
    Moarna beb. Oxaretjärnet(?) tjärn
    Mobråten öde ställe Oxbol, (Osbol) ås
    Mon hmd Oxbolsmossen el. Oxbol mosse
    Mon hmd Oxehölen göl
    Mon, Moarne lhtr Paltemyren myr
    Mon beb. Paltemyren myr
    Mon hemmansdelar Parkeviken vik
    Myrarna beb. Pelarestenarna del av Holmerudsälven
    Myren torp Penningudden udde
    Myren beb. Perkasbacken backe
    Myren hmd Pettersmossen mosse
    Myren ödetorp Pickstadälven älv
    Myren beb. Pilteberget berg
    Myren hmd »Porsviken» vik
    Myrtomt hmd Prästsjön sjö
    Myrevarv hmn Pukestaden område
    Myrevarv gd Pålsviken Saknas
    Myrevarv el Kyrkerud gd Pölsan förr odlad myr
    Myrvarv gård Ralenäset näs
    Myrevarvssand[?] beb. Ralestubben försvunnen stubbe
    Myrevarvstomten beb. Rambergen berg
    [?]Myrevarvsögården beb. Rambergen berg
    Myrtomt beb. Ramberget berg
    Månstad hmn Ramsellsviken vik
    Månstad gd Robäcken bäck
    Månstad el Lerberg gd Ropardrågen dalsänka
    Månstad gård Rosten flyttblock
    Mällbyn beb. Rottjärn tjärn
    Märrebråten ödetorp Rottjärnet tjärn
    Mölnarstugan hmd Rottjärnsmossen mosse
    Mölnarstugan hmd Rudbäcken bäck
    Mölnaråsen lht Rudetjärn tjärn
    Mölnerud hmn Rulleball bergkulle
    Mölnerud gd Rågbråtarna bergshöjd (!)
    Mölnerud gård Ränkebäcken bäck
    Mörtnäs ödetorp Ränkebäcken bäck
    Nilsbo hmd Rävberget berg
    Nordgård hmd Rävbåskullen åker
    Nordhaget beb. Rävebukten bukt
    »Nord i gärdena» hmd Rävegropen ställe
    Nord i stugan beb. Rävegärdet gärde
    Nordmånstad beb. Räveholmen holme
    Nord-Månstad två Rävehölen berg
    Nordskansen beb. Rävehölen område i skog
    Nordstrand hmd Rävemon Saknas
    Nordstugan hmd Rävesten sten
    Nordstugan beb. Rävholmen holme
    Nordstuga hmd Rönningen gärde
    Nordstugan beb. Rönningen gärde
    Nordstuga hmd Rönningsviken vik
    Nordstugan hmd Sagenmossarna mossar
    Nordstugan beb. Sanddalen dal
    Nordstugan förr högbyggnad Sandedalen dal
    Nordstuga hmd Sandsjön sjö
    Nordstuga hmd Sandsjön sjö
    Nordstugan beb. Sandsjöälven älv
    Nordstugan beb. Sandumsdalen dal
    Nordstugan beb. Sandvadet vad
    Noret hmd Sekelsholmarna holmar
    Norra sanden beb. Sekelsholmarna holmar
    Nybo hmd Skiljarebackarna Saknas
    Nybonderud beb. Skiljebacken backe
    Nybonderud hemmansdelar Skogaremossen mosse
    Nygård hmd Skogaretjärnet tjärn
    Nygård beb. Skogsmossen mosse
    Nygård hmd Skogsmyren myr
    Nyhem hmd Skogsmyren gärde
    Nystugan beb. Skuteberget berg
    Nystuga hmd Skålerudstjärnet tjärn
    Nystugan beb. Skålerudstjärnet tjärn
    Nystuga hmd Slomholmarna holmar
    Nystugan beb. Slomholmen holme
    Nystuga hmd Slomuddarna uddar
    Nystugan beb. Slorarna, se Bäckarna Saknas
    Nystuga hemmansdelar Snedslöken(?) skogsväg
    Nytomt beb. Snuggehultet gärde
    Nytomt hmd Snuggehåltet skogshult
    Nytomt hmd Snömyren myr
    Nytomt hmd Springarebacken backe
    Nytomt hmd Stallarbymossen mosse
    »Nårud» hmd Stallmanskällan källa
    Näset, Västra beb. Starrängen myrmark
    Näset, Östra beb. Stenbäcken bäck
    Näset hemmansdelar Stensbäcken del av Kroksbäcken
    Näset hmd Stenulvsfjället berg
    Näset hemmansdelar Stenulvsknatten bergknalle
    Näset beb. Stenvadet vad
    Näset beb. Stockebråten område
    Näset hemmansdelar Stocketjärn tjärn
    Näset hmd Stocketjärn tjärn
    Oksal-, se Uppsal Saknas Stocktjärn tjärn
    Opp i stugan el. Hos Åsen beb. Stollebråten ägor
    Opp-Månstad hmd Stora brännan trakt
    Oppstugan beb. Stordalen dal
    Oppstugan beb. Stordiket dike
    Oppstuga hmd Store mosse mosse
    Pettersstugan beb. Store mosse mosse
    Petterstomt, Norra beb. Storåkern åker
    Petterstomt, Södra beb. Struven tjärn
    Petterstomt hmd Ståkhultet ödeställe
    Petterstomt hmd Störemyren myr
    Pickerud beb. Stöveln skogsskifte
    Pickstad gård Suletjärn tjärn
    Pickstatomt hmd Sultjärn tjärn
    Pikstad hmn Sundsvattnen, S. sjö
    Pikstad gd Sundvattnet, N. o. S. el. L. o. St. tjärn
    Pikstad el. Bångstad gd Sundåsen bergås
    Prästbacken bostad Sundåsen bergås
    Prästbackesätern säterbostäder Svartebro Saknas
    Prästgården bebyggelse Svarte bråte skogsmark
    Prästgården gård Svartemyren myr
    På Ed beb. Svarteviken vik
    På gatan på Åsen beb. Svarteviken vik
    På Traned? beb. Svart(e)åsen bergås
    Pärsstugan beb. Svarttjärn tjärn
    Pärsstugan beb. Svarttjärn tjärn
    Rabben beb. Svarttjärn tjärn
    Rabben hmd Svarttjärn tjärn
    Rabben beb. Svarttjärn tjärn
    Rabben hmd Svenserebacken backe
    Rabben hmd Sållmansmossen mosse
    Raggåsen beb. Såltjärn, se Sultjärn tjärn
    Rammelhaget hmd Säterbroberget berg
    Raven hmd Säteruddarna uddar
    Risvikstugan beb. Säterälven älv
    Roa hmd Säterälven å
    Roggerud beb. Södeforsen fors
    Ron beb. Söd(e)udden udde
    Rud beb. Söholmerudsmossen mosse
    Rud hmnsdelar Tappeskäret skär
    Rusestugan riven stuga Tappön ö
    Råggerud ställe Taterbron landsvägsbro
    Rättaråsen hmd Timmermossen mosse
    Röjningen beb. Timmermossen mosse
    Röjningen beb. Timmeråsen bergås
    Röjningen beb. Tjuvegärdet gärde
    Röjningen beb. Tjuvekistan dalsänka
    Röjningen beb. Tjärbruket område
    Röjningen, Södra beb. Tjäregravstjärnet tjärn
    Rönningen hemmansdelar Tjärgravstjärnet tjärn
    Rönningen hmd Tjärugnen område
    Rönningen hmd Tjärugnsbacken backe
    Rönningen hmd Torpefjället bergmassiv
    Rönningen hmd Torpetjärnet tjärn
    Rönningen hmd Torpetjärnet tjärn
    Rönningen hmd Tremärren holme
    Rönningen hmd Trollesundet sund
    Rönningkullen hmd Trollesundet sund
    Rönningkullen eller Kullen hmd Trolludden udde
    Rösen förr hus Trolludden udde
    Rösen beb. Trollön ö
    Rösen hmd Trämärren udde
    Rösen hmd Tuppesten(en) sten
    Rössbygården, Norra beb. Tutjärnarna tjärn
    Rössbygården, Södra beb. Tutjärnen tjärn
    Rössbyn hmn Tutjärnsleken bergshöjd
    Rössbyn gd Tvetebäcken bäck
    Rössbyn el. Björsidan skogspart Tvetedalen dal
    Rössbyn gård Tvärdalsfjället, se Bäckevarvsfjället Saknas
    Sammelsstugan beb. Tångenemossen mosse
    Sandarna hemmansdelar Tångenemossen mosse
    Sand hemmansdelar Törssonsstenen sten
    Sand hmd Uddarna udde
    Sanden hemmansdelar Uddarnemossen mosse
    Sand hmd Ulefjäll berg
    Sanden hmd Ulrikslund björkdunge
    Sanden hmd Ulvedrågen dal
    Sand hmd Ulvefjäll, se Ulefjäll berg
    Sand hmd Ulvefjäll berg
    Sand hmd Ulvefjäll fjäll
    Sand hmd Ulvemyren myr
    Sandbacken beb. Ulvesnäbban(?) bergudde
    Sandbacken beb. Ulvmyren myr
    Sandbacken hmd Uppsalatjärn, se Oxalstjärnet tjärn
    Sanddalsmon beb. Uppsalstjärnet tjärn
    Sanden, Norra beb. Vadnäset näs
    Sanden, Södra beb. Valan, Valorna hagar
    Sanden beb. Valan »hag»
    Sanden beb. Valåsen berg
    Sanden beb. Vamnevattnet sjö
    Sanden beb. Vessle mosse mosse
    Sanden beb. Vessletjärn tjärn
    Sanden beb. Vessletjärn tjärn
    Sanden beb. Vessletjärn tjärn
    Sandersstugan beb. Vintermyren myr
    Sandersstugan hmd Vipåkern åker
    Sanderstomten beb. Vitebergen berg
    Sandmon hmd Viteberget, se Vittebergen berg
    Sandtorp beb. Vittebergen berg
    Sandtorp hemmansdelar Vittnestenen sten
    Selen hmd Vittnestenen sten
    Selen gd Väggfästeåsen berg
    Selen el. Forsnäs gd Vägtjärn tjärn
    Selen, se Framselen el. Selen el. Framme i Selen beb. Vägtjärn tjärn
    Selen gård Vänderösåsarna gränsröse
    (?)Selsögården beb. Vändersten sten
    Sjöbråten beb. Värstedrågen dalsänka
    Sjöbråten ödeställe Älgdalen, Östra, Västra dalar
    Sjökullen beb. Älgedalen, Västra dal
    Sjökullen hmd Älgedalen, Östra dal
    Sjövik hmd Älgemossen mosse
    Skansen hemmansdelar Ängetjärnet tjärn
    Skogen lht Ängeviken vik
    Skolhuset hmd Ängeviken vik
    Skortan beb. Ögårdarna bergåsar och marker
    Skryterud hustomt Ögårdarna mark
    Skräddarstugan beb. Ögården utjord
    Skräddarstugan hmd Ön, se Oxalsön ö
    Skurkebråten ödetorp  
    Skålerud, se Leverby el. Skålerud gd  
    Skålerud hemmansdelar  
    Slahällen beb.  
    Slantåsen beb.  
    Sloreby Saknas  
    Slätterna ödetorp  
    Smedbyn ödetorp  
    Smedstugan beb.  
    Snickerstugan hmd  
    Solbacka hmd  
    Solbacka hmd  
    Sollom bebyggelse  
    Sovareudden udde  
    Stallarbytorpen beb.  
    Stallarebyn hmn  
    Stallarebyn gd  
    Stallar(e)byn gård  
    Stallmanskerud beb.  
    Stallmanshagen hmd  
    Stegen beb.  
    Stegen hmd  
    Stenbacken beb.  
    Stenbacken hmd  
    Stenerud beb.  
    Stenerud hmd  
    Stollebråten, Norra beb.  
    Stollebråten, Södra beb.  
    Storrönningen, se Rönningen hmd  
    Storåkern beb.  
    Storåkern hmd  
    Struven beb.  
    Struven beb.  
    Struven hemmansdelar  
    Stugan eller Byggningen beb.  
    Stugan hemmansdelar  
    Stugan, Norra beb.  
    Stugan, Södra beb.  
    Stugan beb.  
    Stugan hemmansdelar  
    Stugan hemmansdelar  
    Sundet f.d. hmd  
    Sundet f.d. st  
    Sundsbyn gd  
    Sundsbyn el. Järnerud gd  
    Sundsbyn, Lilla gård  
    Sundsbyn bebyggelse  
    Svarte bråte beb.  
    Svarte bråte öde hmd  
    Svarterud hemmansdelar  
    Svenserud gärden  
    Svensstugan beb.  
    Svensstugan beb.  
    Svensstugan hmd  
    Svingen beb.  
    Sydstuga hmd  
    Sydstuga hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstuga hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstuga hmd  
    Sågestad, se Sållom el. Sågestad gd  
    Sågstugan beb.  
    Sållom hmn  
    Sållom gd  
    Sållom el. Sågestad gd  
    Sållom gård  
    Sållomstomten beb.  
    Såviken hmn  
    Såviken gd  
    Såviken gård  
    Såviksdalen beb.  
    Såviksögårdarna beb.  
    Säterbråten ödeställe  
    Sätern ödesäter  
    Södhaget beb.  
    Södholmerud beb.  
    Södskansen beb.  
    Sör i stugan hmd  
    Tippen, Västra beb.  
    Tippen, Östra beb.  
    Tippen tomt  
    Tittut hmd  
    Tjärnet, Västra beb.  
    Tjärnet avs.  
    Tjärnsbottnen beb.  
    Tjärnsbottnen beb.  
    Tjärnsbottnen hemmansdelar  
    Tjärnsbråten beb.  
    Tjärnsbråten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten f.d. hmd  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomterna hemmansdelar  
    Tomterna hmd  
    Toppen handelslhtr  
    Torarhagen beb  
    Torarehagen del av Hagen  
    Torpet beb.  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Tosten hemmansdelar  
    Traned, se På Traned? beb.  
    Transerud hmd  
    Trollesundet beb.  
    Tveten hmn  
    Tveten gd  
    Tveten gård  
    Tvetögården beb.  
    Tvåsten beb.  
    Tyskerud hmd  
    Tången hmd  
    Tången gd  
    Tången gård  
    Uddarna beb.  
    Uddarne hmd  
    Udden beb.  
    Udden ödetorp  
    Ulefjäll beb.  
    Uppsal gård  
    Uppsal bebyggelse  
    Uppsala hmn  
    Uppsala gd  
    Uppsalaögården beb.  
    Uppsalsdalarna beb.  
    Uppsalsröjningen beb  
    Uppsalsön beb.  
    Utängen beb.  
    Utängen lht  
    Vallen beb.  
    Vallen hemmansdelar  
    Vallen hmd  
    Vallen beb.  
    Vall hmd  
    Vankerud beb.  
    Vankerud Saknas  
    Vankerud hmd  
    Vid Sjön beb.  
    Vinterstugan hmd  
    Vittenberg beb.  
    Vittenberg hmd  
    Västby beb.  
    Västby hmd  
    Västgård hmd  
    Västgöterud hmd  
    Västhusen beb.  
    Västhusen beb.  
    Västhögen beb.  
    Västhögen hmd  
    Väst i stuga  
    Västhusen hmd  
    Västra källarn beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststuga hmd  
    Väststuga Saknas  
    Väststugan beb.  
    Väststuga tomt efter hus  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststuga hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststuga f.d. hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststuga hmd  
    Västtippen hmd  
    Västtomten hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen ödetorp  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åsen, N:a, S:a hemmansdelar  
    Åsen hmd  
    Åstorpet ödetorp  
    Äckeran beb.  
    Äckran hmd  
    Älvkastet beb.  
    Älvekastet ödelht  
    Älvkullen hmd  
    Ängebråtarna beb.  
    Ängebråtarne hmd  
    Ängebråtshagen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen hemmansdelar  
    Ängåsen ödeställe  
    Ögårdarna gärden  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården hmd  
    Ögården f.d. hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården beb.  
    Ögården, Ögårdarna hmd  
    Ögården, Södra beb.  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården, S:a, N:A hemmansdelar  
    Ögården hmd  
    Ögården hmd  
    Ögården hmd  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården, Norra, se Uppsalaögården beb.  
    Ögården, Södra, se Uppsalaögården beb.  
    Ögården, Östra, se Uppsalaögården beb.  
    Ön hmd  
    Ön hmd  
    Östby hmd  
    Östgård hmd  
    Östhusen beb.  
    Östhusen hmd  
    Östhögen beb.  
    Östhögen hmd  
    Östi stuga  
    Öst i stugan hmd  
    Östra källarn beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststuggärdet hmd  
    Östtippen hmd  
    Östtomten hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.