ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stavnäs socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 418 Bebyggelsenamn : 937 Naturnamn : 389
Stavnäs sn Abborrtjärn tjärn Saknas Saknas Stavnäs socken förklaringar
Stavnäs sn /Se Abborrtjärn tjärn Stavnäs socken sn Stavnäs socken förklaringar
Stafnäs sn Abborrtjärn tjärn Stavnäs sn Abbortjärn tjärn
Stavnäs sn Abborrtjärn tjärn Stavnäs sn Aborrtjärn tjärn
Stavnäs sn Aldersnäset näs Stavnäs sn /Se Aborrtjärn tjärn
Stavnäs sn Amelsmyren myr Stavnäsharar inbyggarbeteckning Aborrtjärn tjärn
Stavnäs sn Argustjärn sjö Alsdalen? avs. Algotstjärn tjärn
Stavnäs sn Argustjärn sjö Alsdalen? f.d. soldattorp, avs.? Arkedrågen dal
Stafnäs sn? Arkedrågen terräng Anneberg avs. Argustjärn, se Algotstjärn tjärn
Stafnäs sn Afvelsbolstjärn sjö Anneberg hmd Avelsbolstjärn tjärn
Stavnäs sn Avelsbolstjärn sjö Annelund avs. Avelsbäcken bäck
Stavnäs sn Avelsbäcken bäck Apelyckan hmd? Bastviken vik
Stafnäs sn Bergtjärn tjärn Avelsbol by o. hmd Bergstjärn tjärn
Stavnäs sn Billingen sjö Avelsbol hmd Bergstjärn, Lilla tjärn
Stavnäs sn Billingen sjö Avelsbol bebyggelse Billingen sjö
Stavnäs sn Billingen sjö Avelsbol by /Se Billingen sjö
Staffuanäss gäll Billingen sjö Backarna stuga Billingsbergsälven älv
Stavnäs sn Billingen sjö /Se Backarna stuga Billån vik
Stavnäs sn Billingen sjö /Se Backen hmd Bingberget äga
Stavnäs sn /Se Billingen sjö /Se Bageriet hmd Binggärdet äga
Stavnäs sn Billingselfven älv Baldershaget skollärarbostad Bjurdämman sjö
Stavnäs sn Billingsudde udde Basthöjden torp Bjursjön, se Björsjön sjö
Stavnäs sn Billingsån å Bastlyckan hmd Bjurtjärn tjärn
Stavnäs socken socken Biornes fiord, se Björnöflagan sjö Berget hmd Bjällmossen mosse
Stavnäs sn Biör nas Fiärd, se Björnöflagan sjö Berget hmd Bjällmosshöjden höjd
Steffuuenes Saknas Biörne-Fiolen, se Björnöflagan del av Glafsfjorden Berget, se Stampen, Övre hmd Björndalsbron bro
Stafnäs sn Bjurdämman tjärn Berget lht Björndalsmyrerna myrar
Stafnäs sn Bjurdämman tjärn /Se Berget hemmansdelar Björsjön sjö
Stavnäs sn Bjursjön sjö Billingeläggen sockendel Björsjön sjö
Stavnäs sn Bjurtjärn tjärn Billingsberg hmd Björsjön sjö
Stafnäs sn Bjällmosshöjden höjd Billingsberg hmd Björntjärn, se Björsjön sjö
Stafnäs sn Björndalen dal Björkliden avs. Björtjärn, se Björsjön sjö
Stafnäs sn Björndalsbäcken bäck Björknäset, se Hagen, Övre hmd Blomsterbergen höjd
Stafnäs sn Björnmyren myr Björnbråten hmd Bottmossen mosse
Stavnäs sn /Se Björnöflagan sjö Björnbråterna, se Björnbråten hmd Bredviken vik
Stavnäs sn /Se Björnöflagan del av Glafsfjorden Björndalen hmd Brogärdet äga
Stavnäs sn /Se Björnöflagan sjö Bladvallsmyren, se Bladvassmyren torp Bronsbackarna backar
Stavnäs sn /Se Björnöflagan sjö Bladvassmyren torp Brännholmen holme
Stavnäs sn /Se Blafsfiolen, se Glafsfjorden sjö Bladvassmyren torp Brännknatten höjd
Stavnäs sn /Se Blomtorpsmyren myr Bladvassmyren, se Glavasmyren lht Buliden skogstrakt
Stavnäs harar inbyggarbeteckning /Se Blåbärsklätten höjd Blomtorp torp Bullia berg
Auarsbøl, se Avelsbol by Blåheden terräng Blomtorp torp Broströmsön ö
Afvelsbol by? Bodängen åker Blåsarbyggningen arb.bostad Bynsön ö
Avelsbol by Boklätten höjd Boda by Bynsön ö /Se
Avelsbol by *Bondeshultet äng /Se Boda bebyggelse Byrviken vik
Avelsbol by /Se Bottmossen mosse Boda Missionshus avsöndr. Byrön ö
Avelsbol gd /Se Bråten skogsmark Bodaängen hmd Daniels klätt höjd
Avelsbol by /Se Brännebergen berg Bogerud arb.bostad Degerloven sjö
Billingsberg hgd /Se Brännholmen ö Bogerud, Östra avs. Degerloven sjö
Billingsberg gd /Se Buhultsbergen berg Bostället f.d. soldattorp Degerloven sjö
Boda Saknas Buliden terräng Brandsbol bebyggelse Degermossen mosse
Boda, Buda by Bynsöna ö /Se Brandsbol by Degermossen mosse
Brandsbol Saknas Byrön ö /Se Brandsbol by /Se Degermosshöjden höjd
Brandsbol by Byudden udde Bringa(n) arb.bostad Delebäcken bäck
Brandsbol gd /Se Byviken vik Bringan arb.bost. Delefjället höjd
Brandsbol by /Se Dagerloven, se Degerloven sjö /Se Bron lht Delmyren myr
Byn gd /Se Dala terräng Bron torp Djupdalsbacken backe
Byn by Dalrönningen terräng Bråssängen stuga Djuptjärn tjärn
Byränga gd /Se Danielsklätt höjd Bråssängen torp Djuptjärn, se Dolpan tjärn
Byröna tp /Se Degerloven sjö Bråssängen Saknas /Se Djurgården stenkummel
Bäsebol gd Degerloven sjö /Se Bråtarna hmd Dolpan tjärn
Bässebol bost. Degerloven sjö /Se Bråten, Lilla lht Dolpan tjärn
Bässebol bost. Degerlovssundet sund Bråten hmd Dröpplemossen mosse
Fjäll Saknas Degermosshöjden höjd Bråten lht Ekhöjden höjd
Södra Fjäll Saknas Delafjället berg Bråten lht Ekkullen höjd
Fjöle Saknas Delamyrarna myr Bråten lht Ekåsen ås
Södra Fjöle Saknas Delet terräng Bråten lht ?Eskilstjärnet tjärn /Se
Fjöle by Djupadråg dal Bråten lht Finnåsen höjd
Fjöle by Djupedrågen dal /Se Bråten stuga Finnåsen ås
Fjöle by Djuptjärn tjärn Bråten hmd Finserudsklätten höjd
Fjöle, Norra by Djuptjärn tjärn Bråten hmd Fjölebergsbacken backe
Göksbol gd /Se Dolpan myr Bråten rivet torp Fjöleudden udde
Göksbol by /Se Dolpatjärn tjärn Bråten hmd Fjöltjärnet tjärn
Haltersbol by Dröppelmossen mosse Bråten, Lilla hmd Fjöltjärnet, Södra tjärn
Haltersbol by /Se Duvmossen mosse Bråthagen hmd Flyta, Övre, Nedre vattendrag
Haltersbol gd /Se Ekhöjden höjd Bråthagen hmd Flåsstjärn tjärn
Karsbol Saknas Ekkullen berg Bräckan, se Karlslund hmd Flåtjärn, se Flåsstjärn tjärn
Klockarestommen klockarbost. /Se Ekåsen berg Byn by Forstjärn, se Frosstjärnet eller Söppletjärn tjärn
Norra Klässbol Saknas Enemyren myr Byn bebyggelse Frosstjärnet tjärn
(Södra) Klässbol Saknas Fagerås skogsmark Byn Saknas /Se Frosstjärnet tjärn
Klässbol by Fallberget berg Byränga egendom /Se Frosstjärnet eller Söppletjärn tjärn
Näbbol Saknas Fallesand strandområde Byrängen hmd Frosstjärnet tjärn /Se
Näbbol by Festekullen berg Byrön torp Fruhamnen hamn (vik)
Näs by Finntjärnet tjärn /Se Byrön torp /Se Fruhamnen vik
Näs krnegd. Finnåsen ås Byängen, se Byrängen hmd Fräsebråten bråte
Rud, Västra o. Östra gd:ar Finnåsen ås /Se Byängen hmd Fräsorna berg
Rud Saknas Fisklösa tjärn Bäckalund hmd Fårberget berg
Rud, Västra och Östra byar Fjöletjärn tjärn Bällerud lht Färjbacken backe
Ryd Saknas Fjölviken vik Bässebol bebyggelse Fästkullen kulle
Skasås Saknas Flagmossen mosse Bässebol gd Gamla rasten väg
Skasås by Flyten myr Bässebol gd /Se Glafsfjorden fjord
Skasås by /Se Flyten, Nedre tjärn Bönhuset avs. Glafsfjorden sjö
Skasås by /Se Flyten, Övre tjärn Carledal avs. Glafsfjorden sjö
Skassås by Flåtjärnen tjärnar Dala torp Glafsfjorden sjö
Skasås, Södra gd /Se Frosstjärnet sjö Dalen, se Sanden rivna stugor Glafsfjorden sjö /Se
Skjutsbol Saknas Fräsbäcken bäck Dalkullen hmd? Glovsan, se Glofsen udde
Skjutsbol by Fräsbäcken bäck Dalrönningen avs. Glofsen udde
Skjutsbol by /Se Fågelmyren myr Dalrönningen lht Glofsen udde
Skjutsbol gd /Se Fårberget höjd Dalrönningen torp Grandalen dal
Skofterud Saknas /Se Fänrikskleven terräng Dalrönningen torp Granmossen mosse
Spesserud by Förnäsudden udde Dalängshagen, se Bällerud Saknas Granmosshöjden höjd
Spässerud by Gamla Rasten väg /Se Dammyren hmd Gruvan myr
Stavnäs klockargård klockargård *Givendelen, se *Näbbolstorpet äng /Se Delet hmd Gullrandsmyren myr
Stavnäs prästgård bebyggelse /Se Glafsfjorden sjö Delet handelslht Gåsholmen holme
Stavnäs Prästgård khbost. /Se Glafsfjorden sjö Delet stuga Haget utäga
Stavnäs gård, prästgård /Se Glafsfjorden sjö Delet stuga Haggärdsbäcken bäck
Stordalen by? Glafsfjorden sjö Djupdalen lht Halludden udde
Stubberud Saknas Glafsfjorden sjö Djupdalen hmd Halludden udde
Stubberud by Glafsfjorden sjö Djupdalen, Övre lht Haltersbolsön ö
Stömne by Glafsfjorden sjö Djupedalen, se Djupdalen, Övre Saknas Hammarklätten höjd
Västra Stömne Saknas Glafsfjorden sjö Drosshult torp Hammartjärnet tjärn
(Östra) Stömne Saknas Glafsfjorden sjö Drosshulten torp Hammartjärnet tjärn
Stömne by Glafsfjorden sjö Drosshulten Saknas /Se Hellerudsälven älv
Stömne byar /Se Glafsfjorden sjö /Se Drottshult, se Drosshult torp Herstjärnet tjärn
Stömne by Glasfjälen, se Glafsfjorden sjö Dumossen hmd Herstjärnet tjärn
Stömne by o. brk. Glofsen udde Där framme hmd Holmsundet sund
Stömne brk. Glofsen udde /Se Där framme hmd Holmtjärn tjärn
Stömne by Granmosseflyten tjärn Där ner hmd Horkeudden udde
Stömne brk. Granmossehöjden höjd Där nere hmd Horkeudden udde
Stömne by /Se Granmossetjärn tjärn Där nord hmd Horkeviken vik
Stömne, V. o. Ö. byar /Se Gruvan myr Där norr hmd Horntjärn tjärn
Svannikeboda Saknas Gruvan terräng Där norr hmd Hultbäcken bäck
Svannickeboda by Grönady mosse Där norr hmd Hultsbackarna backar
Svannickeboda Saknas Gullrandsmyren myr Där norr hmd Hyningen, se Höningssjön sjö
Suanickebo Saknas Gåseholm, se Hönsholmen holme Där norr hmd Hällsjön sjö
Säterbo Saknas Gåsholmen udde Där sör hmd Hällsjön sjö
?Sölje gd Gärdessand strandområde Där sör hmd Härke udde, se Horkeudden udde
Sölje brk.? Gärdessand strandområde Där sör hmd Härkeudden, se Horkeudden udde
Sölje brk. Götakan skogsmark Där sör hmd Härkeviken, Norra, se Horkeviken vik
Sölje gd /Se Halludden Saknas Därsör hmd Höga backe backe
Sölje gård m.m. /Se Hammarklätten höjd Där sör hmd Högknatt höjd
Söpple Saknas Hammartjärn tjärn Där sör hmd Höglundaviken vik
Söpple gd /Se Hemmyrsbergen berg Där sör hmd Höningssjön sjö
?Söttersbol by Herstjärn tjärn Där väst hmd Höningssjön sjö
Sytriboll Saknas Hjortmyren myr Där väst hmd Hönsholmen holme
Söttersbol by Holmen halvö Där väst hmd Hönsholmen holme
Söttersbol by Holmtjärn del av Stömnesjön Där öst hmd Igeltjärnet tjärn
Söttersbol gd /Se Holmtjärn tjärn Där öst hmd Igeltjärn tjärn
Tinkult torp /Se Horkudden udde Där öster hmd Igeltjärnet tjärn
Torn gård Horkudden udde Edsrönningen, Östra hmd Igeltjärn tjärn
Tångeberg Saknas Horkudden udde Edsrönningen, Västra hmd Igeltjärn tjärn
Tångeberg by Horkviken vik Eken (Eka) hmd Igeltjärnet tjärn(ar) /Se
Ållevik Saknas Hynningen sjö /Se Eken (Eka), Nedre hemmansdelar Igeltjärnsbäcken bäck
Ållevik by Hynningen, nuv. Höningssjön sjö /Se Eken (Eka), Övre hemmansdelar Insjön sjö
Ållevik by /Se Hynningen sjö /Se Ekliden avs. Jannegärdet äga
Öjedalen by Häcklefjäll berg Enarsbråten arb.bostad Jeppebråtarna bråtar
  Hägnet terräng Eriksberg lht Jämberget berg
  Hällsjöbotten vik Erikslund avsöndr. Jättegraven hällkista
  Hellsjön sjö Eriksstugan hmd Kallängsbäcken bäck
  Hällsjön sjö Eriksstugan hmd Kallängsåsen ås
  Hällsjöälven bäck Fagerås rivet torp Kalvemossen mosse
  Häretjärn sjö Finhult, Östra, se Hålan torp Kalvmossen mosse
  Högknopp höjd Finserud torp Kamtjärn[?] tjärn
  Höglundaviken vik Finserud hmd Kaptenshöjden höjd
  Höningen sjö Fjäll, Norra, se 1 Nordfjäll bebyggelse Kasstjärnen tjärn
  Höningen sjö /Se Fjäll, Södra by Kasttjärnarna, se Kasstjärnen tjärn
  Höningen sjö /Se Fjäll, Södra, se 1 Sydfjäll bebyggelse Kattetjärnet tjärn
  Höningsbrännan terräng Fjällbomstorp torp ?Kingelsmyren Saknas /Se
  Höningsmossen mosse Fjöle by Klockarviken vik
  Höningssjön (Höningen) sjö /Se Fjöle, Lilla bebyggelse Klässbolstjärn tjärn
  Hönsholmen holme Fjöle, Norra bebyggelse Klätten höjd
  Hönsholmen holme Fjöle, Norra bebyggelse Klövsten sten
  *Hörningen sjö /Se Fjöle, Södra bebyggelse Knipa berg
  Igeltjärn tjärn Fjöleberget f.d. soldattorp Knipan höjd
  Igeltjärnet tjärn Flaskeforet lht Kniptjärnet tjärn
  Igeltjärnet tjärn Framgården hmd? Koberget berg
  Insjön del av Södrasjön Framgården hmd Kobergsgärdet utäng
  Insjöudden udde Framme hmd Koholmen holme
  Jättegraven fornlämning /Se Framme hmd Kollemyrarna ängar
  Jättegropen grotta Framme hmd Korpralsmossen mosse
  Kajviken vik Framme hmd Korpralsmossen myr /Se
  Kallängshöjden höjd Framme hmd Korpralstjärnet tjärn
  Kalvmossen mosse Framme hmd Korpralstjärnet tjärn
  Kaptenshöjden höjd Framme hmd Korpralstjärnet tjärn
  Karlberg ägomark Framnäs, se Golo kyrkvaktarbostad Korpralstjärnet tjärn /Se
  Karlshamnsbryggan brygga Framnäs hmd Kråkön ö
  Kasstjärnen tjärnar Framstugan hmd Kråkön ö
  Klubberget berg Frosstjärnet hmd? Kullbacken backe
  Klyptjärn tjärn Fäbacken hmd Kvarnbäcken bäck
  Klässbolstjärn sjö Fäbacken hmd Kvarntjärn tjärn
  Koberget höjd Fäbacken hmd Kvarntjärn, Lilla, se Kvarntjärn, Västra tjärn
  Koholmen ö Fäbacken, Norra hmd Kvarntjärn, Stora, se Kvarntjärn, Östra tjärn
  Kojholmen ö Fäbacken, Södra hmd Kvarntjärn, Västra tjärn
  Kojholmen holme Färjan bostad för färjkarl Kvarntjärn, Östra tjärn
  Komyren myr Färmersrud by Kåtlamp tjärn
  Korpralsmyren myr Färmersrud bebyggelse Kåtlamp tjärn
  Korpralstjärn tjärn Förvaltarbyggningen, se Valtarbyggningen lht Kåtlamp tjärn
  Kotalampi tjärn /Se Gatan arb.bostad Källarsflagan sjö /Se
  Kovberget höjd Glavasmyren lht Kövedråga bråte
  Kovbergsmyren myr Golo lht Laddalen äga
  Kråkholmen ö Golo kyrkvaktarbostad Langsbromyren myr
  Kråkön ö Gornäbben arb.bost. Laxetjärn tjärn
  Kung Ekens grav fornlämning /Se Gornäbben lht? Laxtjärnshöjden höjd
  Kvarntjärn tjärn Granbacken hmd Lesjön sjö
  Kvarntjärn, Lilla tjärn Granmossen hmd Lesjön sjö
  Kvarntjärn, Stora tjärn Granmossen torp Lesjön, Lilla sjö
  Kyrkoudden Saknas Granmossen Saknas /Se Lesjön, Stora sjö
  Kåtlamp tjärn /Se Granvik stugor Liljenholmsmossen mosse
  Kåtlamptjärn tjärn Granvik rättarbostad o. ångbåtsbrygga Likvilan höjd
  Käringtjärnet tjärn Granvik torp Lillsundet sund
  Kärrmossen mosse Granvik Saknas /Se Lillön ö
  Laggåsen ås Greterud stuga Lindtjärnet tjärn
  Laxtjärn tjärn Grinden lht? Lindtjärnet tjärn
  Langholm, se Rävön halvö Grindbergshult, se Grundvärshult lht Linntjärnet, se Lindtjärnet tjärn
  Stora Le sjö Gumsebol torp Lomtjärn tjärn
  Stora Le sjö Grundvärshult lht Lomtjärnsmossarna mossar
  Lerudden udde Grundvärshultet torp Lovarna sjöar
  Lesjön, Lilla sjö Gruvan torp Lovarna sjöar
  Lesjön, Stora sjö Gumsebol, Södra torp Lovarna tjärn
  Liljeholmsmyren myr Gumsebol, Norra torp Lovarna sjö
  Liljekonvaljeholmen holme Gumsebol ?gd /Se Loven, se Lovarna sjö
  Lillängsberget berg Gunhildsborg hmd Loverhöjden höjd
  Lillön ö Gustafsberg avs. Luvan mosse
  Linntjärn tjärn Gärdet hmd Lystjärnet tjärn
  Lintjärnet tjärn Gärdet hmd Lystjärnet tjärn
  Liseberget berg Gärdet hmd Lystjärnshöjden höjd
  Lommossen, Övre mosse Gärdet hmd Lystjärnshöjden höjd
  Lomtjärn tjärn Gärdet hmd Långa udde udde
  Lomtjärnsmossen mosse Gärdstugan hmd Långtjärnet tjärn
  Lovarna sjöar /Se Gärdstugan hmd Lögtjärn tjärn
  Lovarna sjöar /Se Göksbol by Maltvikeudden udde
  Lovarna sjöar /Se Göksbol bebyggelse Mortjärnet, se Klässbolstjärnet tjärn
  Lofven sjö Göksbol by /Se Mossen äga
  Loven, Nedre sjö Götaka torp Myrsjön sjö
  Lystjärn tjärn Götaka torp Myrsjön sjö
  Lystjärnshöjden höjd Haga hmd Märremyren myr
  Långe mosse mosse Haga hmd Mörtnäsön ö
  Långemyr myr Haga (Hagen) stuga Mörttjärn, Lilla tjärn
  Långmossen mosse Haga hmd Mörttjärn, Stora tjärn
  Långnäset terräng Haga hmd Mörttjärn, Lilla och Stora tjärnar
  Långnäset näs Haga lht Mörttjärnen tjärnar
  Långtjärn tjärn Haga hmd Mörttjärnshöjden höjd
  Lång-ön, se Rävön ö Haga hmd Möviken vik
  Lögtjärn sjö /Se Hagaberg hmd Nolfjällsmossen mosse
  Lögtjärn tjärn Hagalund lht Noltorptjärn, se Nordtorpstjärn tjärn
  Majsaklätten höjd Hagalund hmd Nordgårdsviken vik
  Maltviken vik Hagarna hmd Nordtorpstjärn tjärn
  Margaretas ås ås Hagby skolhus Nordtorpsälven älv
  Mastmyren myr Hagen, se Hagaberg hmd Nordängsbäcken bäck
  Melen, se Värmeln sjö Hagen arb.bostad Noret sund
  Mossrönningen skogsområde Hagen hmd Noteflagan tjärn
  Mossvattnet sjö Hagen hmd Noteflagan sjö
  Myresjöflyten myr Hagen hmd Nybacken backe
  Myrklätten höjd Hagen hmd Näbbolsskogen skogstrakt
  Myrsjön sjö Hagen hmd Näsudden udde
  Myrsjön Saknas /Se Hagen hmd Näsviken vik
  Myrsjön sjö Hagen torp Nötön, se Byrön ö
  Måsholmen holme Hagen, Nedre hmd Ormhålan tjärn
  Märremyren myr Hagen, Nedre hmd Ormtjärn tjärn
  Mörtnäsön ö Hagen, Norra hmd Ormtjärn, se Ormhålan tjärn
  Mörttjärn, Lilla tjärn Hagen, Södra hmd Parkbackarna backar
  Mörttjärn, Stora tjärn Hagen, Västra hmd Peipus tjärn[?]
  Mörttjärn, Lilla tjärn Hagen, Övre hmd Pilso tjärn
  Mörttjärn, Stora tjärn Hagen, Övre hmd Pilso tjärn
  Mörttjärnshöjden, Lilla höjd Hajelund avs. Pilso tjärn
  Mörtviken vik Hajelund avs. Rammtjärn, Västra tjärn
  Möviken vik Haget hmd Rammtjärn, Östra tjärn
  Nordgårdshöjden höjd Haget hmd Rasten höjd (väg?)
  Nordtjärnet sankmark Hajet hmd Ringfjället berg
  Nordtjärnet myr(!) Hajet, Mellan hmd Ringfjället höjd
  Notflagan sjö Hajet, Västra hmd Ristjärnet tjärn
  Nordtorpshöjden höjd Hajet, Östra hmd Ristjärnet tjärn
  Nordtorpstjärn tjärn Hajet, Övre stuga Ristjärnet tjärn /Se
  Notflagan tjärn Haltersbol by Rommen sjö
  Nybro terräng Haltersbol bebyggelse Rudemyren myr
  Nybryggan brygga Haltersbol bebyggelse Rudsklätten skogstrakt
  Nystuudden udde Haltersbol bebyggelse Runkarshöjden berg
  Nytorp skogsmark Haltersbol, Norra, se 1 Haltersbol Saknas Rävsundet sund
  Nytorp terräng Haltersbol, Södra, se 2 Haltersbol Saknas Rävön ö
  Nytorpshöjden höjd Haltersbol bebyggelse Rävön ö
  *Näbbolstorpet äng /Se Haltersbol by /Se Rödmossen mosse
  Näsudden Saknas Hammar hmd Rödmyrarna myrar
  Näverön ö Hammarklätten lht? Rödmyren mosse
  Ormtjärn tjärn Handelsboden, se Platerud handel Rödvattnet tjärn
  Ormtjärn tjärn Hanshagen hmd? Rödvattnet, Östra sjö
  Ormtjärn, Lilla tjärn Herrgården hmd Rösen skogstrakt
  Peipus tjärn Herrgården hmd Saxhöjden berg
  Pilso tjärn Herrgården huvudbyggnad Saxhöjden berg
  Pilsomossen mosse Hildelund hmd Saxhöjden höjd
  Pilsotjärn tjärn /Se Hildelund hmd Skasmon mo
  Pilsotjärnet tjärn /Se Hisserud hmd Skengrinden grind
  Pålmossen mosse Holmen stuga Skjutsbolstjärn tjärn
  Pålsdalen terräng Hult, Övre torp Skärsberget berg
  Pålsdalen, Nedre terräng Hult, Västra, se Hult, Nedre torp Slättbråten utäga
  Pålsdalsbäcken bäck Hult, Nedre torp Slöjtjärnet tjärn
  Rammtjärn, Västra tjärn Hult, se Hulta hmd Slöjtjärnet tjärn, torp
  Rammtjärn, Östra tjärn Hulta, Hulten hmd Slöjtjärnet tjärn
  Rammtjärnsåsen ås Hulta, (Hulten) hmd Småtjärnen tjärnar
  Ramtjärnet, V:a o. Ö:a sjöar /Se Hulta lht Småtjärnen tjärnar
  Rasten, (Gamla) väg /Se Hulta hmd Småtjärn, Norra tjärn
  Ringfjället berg Hulten, se Hulta lht Spesserudsbackarna backar
  Ristjärn sjö Hulten, se Hulta hmd Spjuttjärn, Västra och Östra tjärnar
  Ristjärn tjärn Hultet avsöndr. Spjuttjärnsbäcken bäck
  Romhultsviken vik Hultstugorna hemmansdelar Stavnäshalla[?] grund
  Rommen sjö Hultåsen lht Storgårdsåsen ås
  Rommen sjö Hultåsen torp Storholmen holme
  Rommen sjö Hultängen lht Storön ö
  Rommen sjö /Se Hålan torp Stubberudstjärnet tjärn
  Römmen, se Rommen sjö Hålan torp Stubberudstjärnet tjärn
  Rudsklätten berg Hålbråta hmd? Stytebäcken bäck
  Rudsklätten berg Hägnet lht Stömneflagan sjö
  Rudsklätten höjd Hägnet hmd Stömnesjön sjö
  Rudtjärn tjärn Häktebråten, Östra lht Stömnesjön sjö
  Rumpholmen holme Häntzbyggningen arb.bostad Stömneön, se Stömön ö
  Rävön ö Högen hmd Stömneön ö
  Rävön ö Högen hmd (?)Stömön ö
  Rävön ö Högen hmd Svarthulten höjd
  Rävön halvö Högen hmd Svarthulten skogstrakt
  Rävön ö Höglunda, se Hajet, Övre stuga Svarttjärn tjärn
  Rödvattnet, Östra sjö Höglunda hmd Svartviken vik
  Rönningen terräng Höglunda hmd Svaviken vik
  Rönningen ängsmark Höglunda hmd Svaviken vik
  Rönningshöjden höjd Höglunda hmd Svälta mosse
  Saxhöjden höjd Höglunda lht Syrvallen äga
  Skansberget berg Höglunda lht Södra gärdet äga
  Skansen terräng Höglunda lht Södra sjön sjö
  Skarpudden udde Höglunda rivet torp Södrasjön sjö
  Skasmossen mosse Höglunda torp Södrasjöshöjden höjd
  Skasåsbron bro Höglunda torp Södrasjöälven älv
  Skasåsgrundet Saknas Högståta lht ?Sögårdstjärnet Saknas /Se
  Skjutsbolstjärnet tjärn Högåsen f.d. soldattorp Söljeflagan del av sjö
  Skärudden udde Högåsen hmd Söljeflagan sjö
  Skärviken vik Hörningen torp Söljeflottleden flottled
  Slagberget berg Intake (Intage) hmd Söljtorpsviken vik
  Slöjtjärn tjärn Jakobsdal torp Söljviken vik
  Smiåsbergen höjd Jakobsdal torp Söppletjärn, se Frosstjärnet eller Söppletjärn tjärn
  Småtjärnen tjärnar Kalvhultet, se Kuvhultet lht Söppleälven älv
  Vestra Spjuttjärn sjö Karlberg torp Sörgårdsbäcken bäck
  Östra Spjuttjärn sjö Karlberg torp Sörgårdstjärnet tjärn
  Spjuttjärn, Östra tjärn Karlberg avs. Sörgårdsviken vik
  Spässerudsviken vik Karlsbol by Sörtjärnet, se Stubberudstjärnet tjärn
  Starrhult terräng Karlslund hmd Sörtjärnet, se Stubberudstjärnet tjärn
  Stolserud, Övre lada? Karlslund avs. Söttersbolsbäcken bäck
  Stora rösen gränsröse Karlslund hmd Tapptjärnet tjärn
  Storgårdsåsen ås Karlstad lht Tapptjärnet tjärn
  Storholmen ö Karsbol med Billingsberg, se Karsbol bebyggelse Tapptjärnet tjärn
  Storön ö Karsbol bebyggelse Teppbacken backe
  Sträglan udde Karsbol by /Se Tinhultsbäcken bäck
  Stubberudsklätten berg o. triangelpunkt Kellgrensstugan lht Tinkullen kulle
  Stugåsen berg Klippan avs. Toltjärn tjärn
  Stugåsmyren myr Klippan avs. Torltjärn, se Toltjärn tjärn
  Styggbäcken bäck Klockarestommen klockareboställe Torrgårdshöjden höjd
  Stÿmmesiön, se Stömmesjön sjö Klässbol by Torrskogen skog
  StymneSiön, se Stömnesjön sjö Klässbol, Norra bebyggelse Torrskogshöjden berg
  Stömneflagan sjöparti Klässbol bebyggelse Torrskogshöjden höjd
  Stömnesjön sjö Klässbol by /Se Trollön ö
  Stömmesjön sjö Klässbol, Södra bebyggelse Tångtjärnet tjärn
  Stömnesjön sjö Klätten riven stuga Tångtjärnet tjärn
  Stömnesjön sjö Klätten, Nedre hmd Tångtjärnet tjärn
  Stömnesjön sjö Klätten, se Klätten, Övre hmd Tångtjärnsbäcken bäck
  Stömneelfven älv Klätten, Övre hmd Tömte mosse
  Stömneön ö Kojan lht Ugnstrappan höjd
  Svartasberg berg Kolåsen lht Ugnstrappan höjd /Se
  Svartbergshöjden höjd Korpetorp torp Uttersön ö
  Svarthulten berg o. triangelpunkt Krokhagen stuga Vammlyckan äga
  Svarttjärn tjärn Kuba lht Vamängen, se Våmängen mosse
  Svaviken vik Kullen hmd Vidholmen holme
  Svältan mosse Kullen hmd Vilåsen ås
  Södrasjöhöjden höjd Kullen hmd Vindomfars udde udde
  Södrasjön sjö Kullen lht Våmängen mosse
  Sölje brygga brygga Kullen torp Värmeln sjö
  Söljeflagan sjö Kullen, Norra hmd Värmeln sjö
  Söljeflagan sjö Kullen, Södra hmd Värseln vik
  Söljeflagan sjö Kungsbacken hmd?, (lht?) Västa(n)näs udde
  Söljetorpsviken vik Kungsbacken lht Västgötemossen mosse
  Söljeelf älv Kungsbacken Saknas /Se Yxnetjärnet tjärn
  Söppletjärn sjö Kuvhultet lht Yxnetjärnet tjärn
  Sörgårdsåsen ås Kvarnebråten hmd? Åtjärn tjärn
  Sörtjärn sjö Kvarnfallet, Nedre, se 1 Klässbol Saknas Älven älv
  Sörtjärnet tjärn Kvarntorp avsöndr. Älven, se Hultbäcken bäck
  Söttermansbråten skogsområde Källarhagen hmd Älven älv
  Tapptjärn tjärn Källarhagen hmd Ämnebolsklätten berg
  Tinkullen höjd Källmarken arb.bost. Ämnebolsklätten skogstrakt
  Tinkullen höjd /Se Kärrsbråtarna hmd Ängen utäga
  Tjuvbråtarna terräng Kärrsbråten, se Kärrsbråtarna hmd Ängmossetjärnet tjärn
  Tjärnmyren myr? Kärrsbråten hmd Ängsjön sjö
  Toltjärn tjärn /Se Kärrsås lht Ölkytan sjö
  Torrgårdshöjden höjd Labacken hmd Ölkytan sjö
  Torrskogshöjden höjd o. triangelpunkt Labråten hmd Ölkytan tjärn
  Torsed terräng Labråten stuga Öltjärnet tjärn
  Torttjärnet tjärn Labråten hmd Öltjärnet tjärn
  Trindåsen ås Labråten hmd Ön ö
  Trollnäset Saknas Labråterna rivet torp Örhyttetjärn, se Ölkytan tjärn
  Trollön ö Laggåsen torp Örkyttjärn, se Öltjärnet tjärn
  Trollön ö Laggåsen torp Örttjärnet tjärn
  Tångtjärn sjö Landsbron, se Grinden Saknas ?Örtkärrsdammen, [?Örttjärnsdammen] damm
  Tångtjärn tjärn Lenasstugan riven stuga ?Örttjärnsdammen, se ?Örtkärrsdammen damm
  Tångtjärn sjö Lerbacken, se Lerbäcka lht ?Örttjärnsdammen Saknas /Se
  Tångtjärnet sjö /Se Lerbäcka lht Öxnetjärn, se Yxnetjärnet tjärn
  Tångtjärnsälven bäck Lerudden hmd?  
  Törnebolsviken vik Liljenholm lht  
  Ulvhöjden höjd Liljenholm torp  
  Utterön ö Lilldalen bebyggelse  
  Vidholmen strandområde Lillkyrkan skolhus  
  Vilholmen ö Lillstugan hmd  
  Vinomfars udde udde Lillstugan lht  
  Värmeln sjö Lillängen hmd  
  Värmeln sjö Lillängen hmd  
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Lindelund avs.  
  Värmeln sjö Lindåsen avs.  
  Värmeln sjö Lunden stuga  
  Värmseln sjöparti Lycka hmd  
  Värseln grund Lyckan hmd  
  Västängen röjning Lycke hmd  
  Yxnetjärnet tjärn Lycke hmd  
  Åstjärn tjärn Lycke, Norra hmd  
  Ämnebolsklätten höjd Lycke, Södra hemmansdelar  
  Ämnebolsviken vik Långbråten, se Dammyren hmd  
  Ängen skogsmark Långbråten hmd  
  Ängmosstjärn tjärn Långli Saknas /Se  
  Ängsjön del av sjö Lövenberg hmd  
  Ölkyttan sjö Lövenberg hmd  
  Ölkytan sjö /Se Lövenberg hemmansdelar  
  Ölkytan tjärn /Se Lövåsen hmd  
  Ölkytan tjärn Lövåsen hmd  
  Ölkyttjärn sjö Lövåsen hmd  
  Örkytetjärn tjärn Lövåsen hmd  
  Örkyttjärn, se Ölkytan sjö /Se Lövåsen Saknas  
    Lövåsen stuga  
    Lövåsen torp  
    Magneberg lht  
    Majsen (Majsa) torp  
    Majsen (Majsa) torp  
    Marieberg torp  
    Marieberg torp  
    Mariedal avs.  
    Marielund hmd  
    Marrviken, se Östtomten hmd  
    Mellanstugan hmd  
    Mellantomta avs.  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd?  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd?  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten lht  
    Mellankvarnen kvarn  
    Mellanstugan delar av Östtomten  
    Mellanstugan hmd  
    Mellanstugan Saknas /Se  
    Mellantomten Saknas /Se  
    Modebostället lht  
    Mon stuga  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Mosterud hmn  
    Mosterud, Övre hmd  
    Mosterud, Nedre hmd  
    Mosterud bebyggelse  
    Myren rivet torp  
    Myren hmd  
    Myren hmd  
    Myrudden avs.  
    Månsebråtarna torp  
    Månsstugan hmd  
    Månsstugan hmd  
    Mögebol, se 2 Skjutsbol utj, jordlht  
    Mörtnäs hmn  
    Mörtnäs bebyggelse  
    ?Nattstugan hmd  
    Nattstugan förp. soldattorp  
    Nattstugan hmd  
    Ned i stugan del av Finserud  
    Nedrekvarnen kvarn  
    Nedstugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Ner i stugan hmd  
    Nolgården hmd  
    Nord i stugan stuga  
    Nord i stugan del av Finserud  
    Nordfjäll hmn  
    Nordfjäll bebyggelse  
    Nordgården hmd  
    Nordhögen hmd?  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordängen hmd  
    Nordängen hmd  
    Nordängen hmd  
    Norelund hmd  
    Norelund hmd  
    Norr i Kullen hmd  
    Norr i stugan hmd  
    Norr i stugan hmd  
    Norr i stugan, se Tippen hmd  
    Norr på Hagen hmd  
    Norrgården hmd  
    Norrstugan hmd  
    Norrstugan hmd  
    Norrtomten hmd  
    Norrtorp, Norra torp  
    Norrtorp, Södra torp  
    Norrtorpen torp  
    Nyback hmd  
    Nyback hmd  
    ?Nybbol gd  
    Nybron arb.bostad  
    Nybyggerud torp  
    Nybyggerud torp  
    Nybygget lht  
    Nydal rivet torp  
    Nygård hmd  
    Nygård lht  
    Nygårdsdal hmd  
    Nyhagen hmd  
    Nyhagen hmd  
    Nyhagen hmd  
    Nyhem avsöndr.  
    Nylund hmd  
    Nyn hmd  
    Nyn hmd  
    Nyn hmd?  
    Nyn hmd  
    Nyshultet hmd?  
    Nyskorönningen torp  
    Nyskorönningen torp  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomta lht  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten Saknas  
    Nytomten, se Nyback hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten lht  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytorp torp  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nyängshult hmd  
    Näbbetorp lht  
    Näbbol bebyggelse  
    Näbbtorpet, se Näbbetorp lht  
    Näbbetorpet torp  
    Näbbol by  
    När Staven hmd?  
    När väst sold.torp  
    Näs f.d. regementskvartersmästarboställe  
    Odlingen lht  
    Oskarsberg, se 1 (Söpple)ed f.d. soldattorp, avs.  
    Oststugan? hmd  
    Pilbacken hmd  
    Platerud lht  
    Platerud lht  
    Pålsdalen torp  
    Pålsdalen torp  
    Pålsdalen, se Pålsdalen, Övre torp  
    ?Pålsdalen Saknas /Se  
    Pålsdalarna, se Pålsdalen torp  
    Pålsdalen, nedre, se Pålsdalen torp  
    Pålsdalen, Nedre torp  
    Pålsdalen, Övre torp  
    Rasterud arrendegård  
    Rasterud torp  
    Rikenberg lht  
    Rosenbad f.d. soldattorp?  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund avs.  
    Rosenlund hmd  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund torp  
    Rud by  
    Rud, Västra by  
    Rud, Västra bebyggelse  
    Rud, yttre = Skårstorpet Saknas  
    Rud, Östra bebyggelse  
    Runka lht  
    Runka stuga  
    Ryd, Yttra, se 1 Skårstorp Saknas  
    Rödmossen mosse  
    Rödmyrarna mossar  
    Röjsten hmd  
    Röjsten, Södra hmd  
    Röjsten hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen rivet torp  
    Rönningen lht  
    Rösten, se Röjsten hmd  
    Rösten, se Röjsten, Södra hmd  
    Salen hmd  
    Salen hmd  
    Samuelslund hmd  
    Sandbäcken torp  
    Sanddalen hmd  
    Sanden hmd  
    Sanden hmd  
    Sanden hmd  
    Sanden rivna stugor  
    Sandgärdshagen lht  
    Sillboden lht  
    Sjörönningen hmd  
    Sjöstad lht  
    Sjöstad torp  
    Sjöstad lht  
    Sjövik hmd  
    Skansen lht  
    Skasås gd  
    Skasås, Norra bebyggelse  
    Skasås, Södra bebyggelse  
    Skena torp  
    Skena torp  
    Skengrund, se Skena torp  
    Skengrinden lht  
    Skjutsbol by  
    Skjutsbol bebyggelse  
    Skjutsbol by /Se  
    Skjutsbol, Mögebol utj., jordlht  
    Skjutsbols missionshus avs.  
    Skofterud, se Skäfterud hmn  
    Skräddartomten hmd  
    Skårstorp bebyggelse  
    Skårstorpet by  
    Skåfterud hmn  
    Skåfterud bebyggelse  
    Skårstorpet gd /Se  
    Slöjtjärnet torp  
    Smedbyggningen arb.bostad  
    Smedjebacken lht  
    Snickarstugan lht  
    Spiken lht  
    Spässerud bebyggelse  
    Spjuttjärnet tjärn  
    Spässerud by  
    Stampen hmd  
    Stampen, Nedre hmd  
    Stampen, Övre hmd  
    Starhultet torp  
    Staven stuga  
    Starrhult torp  
    Stavnäs bebyggelse  
    Stavnäs Prästgård, se 1 Stavnäs Saknas  
    Stavnäs Prästgård kyrkoherdeboställe  
    Steviken hmd  
    Stordalen by  
    Stordalen bebyggelse  
    Storhagen hmd  
    Storhagen hmd  
    Storrönningen hmd  
    Storsjö torp  
    Ström avs.  
    Strömbergstorpet arb.bostad  
    Stubberud by  
    Stubberud bebyggelse  
    Stubbetorpet f.d. soldattorp  
    Stutnäset hmd  
    Stutnäset hmd  
    Stålserud, Nedre torp  
    Stömne by  
    Stömne säteri  
    Stömne säteri  
    Stömne missionshus avs.  
    Stömne sulfitfabrik avs.  
    Stömne sulfitfabrik avs.  
    Stömne sulfitfabrik avs.  
    Stömne, Västra Saknas  
    Stömne, Östra bebyggelse  
    Stålserud, Övre torp  
    Sulfaten sulfatfabrik  
    Svannikeboda hmn  
    Svannikeboda bebyggelse  
    Svannikebodatorpet f.d. soldattorp  
    Svantorp lht  
    Svantorp torp  
    Svarttorp, se Svantorp torp  
    Svarttorp, se Svantorp torp  
    Svarttorp, se Svantorp lht  
    Svartviken hmd  
    Svarven Saknas  
    Svenserud stugor  
    (På) Svenskerud torp  
    Sydfjäll, se Fjäll, södra by  
    Sydfjäll bebyggelse  
    Syd i stugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten (Sörtomten) hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten (Sörtomten) hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sågarbyggningen arb.bostad  
    Sågen såg  
    Söcky stuga  
    Söderlund stuga  
    Sölje bruk  
    Sölje bebyggelse  
    Sölje bruk verk  
    Söljtorp, Norra torp  
    Söljtorp, Södra torp  
    Söpple bebyggelse  
    Söpple torp  
    (Söpple)ed f.d. soldattorp, avs.  
    Sör i stugan hmd?  
    Sörgården hmd?  
    Sörgården hmd  
    Sörtomten, se Sydtomten hmd  
    Sörönningen hmd?  
    Söttermansbråten f.d. soldattorp, avs.  
    Söttersbol by  
    Söttersbol bebyggelse  
    Söttersbol by /Se  
    Tavlan hmd  
    Tavlan hmd  
    Tillfället hmd?  
    Tinhult, Västra torp  
    Tinhultet torp  
    Tippen hmd  
    Tittut torp  
    Tittut torp  
    Tjuvbråtarna torp  
    Tjuvbråtarna torp  
    Tjärnlyckan lht  
    Tjärnsbråtarna Saknas /Se  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten lht  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten lht  
    Torn gd  
    Tornsed lht  
    Torpet f.d. soldattorp  
    Torpet avs, f.d. soldattorp  
    Torpet, se 1 Skårstorp bebyggelse  
    Torpet hmd  
    Torpet f.d. soldattorp  
    Torpet hmd  
    Torpet stuga  
    Torpet, Övre lht  
    Torpsanden hmd  
    Torpängen hmd  
    Torn bebyggelse  
    Tornsed f.d. soldattorp  
    Torrskogshöjden torp  
    Trasbråten stuga  
    Tångeberg by  
    Tunberg, se Tångeberg by  
    Tångeberg bebyggelse  
    Törnebol hmn  
    Törnebol lht  
    Törnebol bebyggelse  
    Törnebol by /Se  
    ?Udda torp  
    Udden hmd  
    Udden arbetarbostäder  
    Udden hmd  
    Udden hmd  
    Udden stuga  
    Ullerud hmd  
    Ullerud hmd  
    Ullerud hmd  
    Upp i gården hmd  
    Upp i gården hmd  
    ?Upp i gården hmd  
    Upp i gården, se Östtomten hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan del av Finserud  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan stuga  
    Upp i stugan hmd  
    Upp i stugan hmd  
    Uppgården avs.?  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppå Kullen hmd?  
    Utstugan hmd  
    Utstugan hmd  
    Utterön, se Ön(a) torp  
    Valtarbyggningen lht  
    (Förvaltarbyggningen) Valtarbyggningen lht  
    Valåsen torp  
    Valåsen torp  
    Varbråten hmd  
    Vranga, se Nygård lht  
    Vålbråten hmd  
    Vålängen hmd  
    Värmestugan lht  
    Väst i stugan hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väst i stugan hmd  
    Väst på Finnarna sockendel  
    Västanå, se Västanås f.d. soldattorp  
    Västanås f.d. soldattorp  
    Västanås hmd  
    Västerås torp  
    Västerås lht  
    Västerås, Södra, se Tjuvbråtarna torp  
    Västgården gd /Se  
    Västgården hmd  
    Västgården hmd?  
    Västgården hmd  
    Västgården hmd?  
    Västgården hmd  
    Västgården, Norra hmd  
    Västgården, Södra hmd  
    Västgården hmd  
    Västgötetorpet torp  
    Västgötetorpet torp  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan delar av Östtomten  
    Västtomten hmd  
    Västtomten avs.  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hemmansdelar  
    Västängen, se Stubbetorpet avs.  
    Västängen hmd  
    Västängen hmd  
    Västängen lht  
    Ållevik hmn  
    Ållevik bebyggelse  
    Ållevik torp  
    Ållviksbråten torp  
    Åsen hmd  
    Åsen riv. stuga  
    Ångsågen riven såg  
    Årbäck torp  
    Åsen stuga  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Ämnebol by /Se  
    Ämnebol hmn  
    Ängen hmd  
    Ängmossen torp  
    Ängmyren torp  
    Ängåsen lht  
    Ängmossen lht  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ämnebol bebyggelse  
    Ängbråten hmd  
    Öjedalen hmn  
    Öjedalen hmn  
    Öjedalen bebyggelse  
    Ön torp  
    Ön arb.bost.  
    Ön(a) torp  
    Öst i stugan del av Finserud  
    Öst i stugan hmd  
    Öst i stugan hmd  
    Öst på tomterna hmd?  
    Östanvik hmd  
    Östbacken hmd  
    Öst(er)backen hmd  
    Östgården gd /Se  
    Östuga lht  
    Öststugan hemmansdelar  
    Öststugan hmd  
    Öststugan, se Udden Saknas  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan avs, f.d. soldattorp  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hemmansdelar  
    Östtomten hmd  
    Öststugan hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hemmansdelar  
    Östtomten hemmansdelar  
    Övre bruket kvarn  
    Övre bruket mjölnarbostad  
    Övrekvarnen kvarn  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.