ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Töcksmarks socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 591 Bebyggelsenamn : 745 Naturnamn : 593
Töcksmark sn Abborrtjärn tjärn Töcksmark socken socken Töcksmarks socken sn
Töcksmark sn? Abborrtjärn tjärn Töcksmark sn Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn /Se Abborrudden udde Töcksmark sn Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn /Se *Albugh ek gränsmärke Töcksmark sn Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn »albugh eek» Saknas Töcksmark sn Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Ambyelf älv Töcksmark sn Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Andersmossen mosse Töcksmark sn /Se Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Armbågmyren myr Agneteberg hmd Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Askmyråsen ås Amundstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Backesundet sund Amundstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Töcksmark sn Baggedrågen terräng Andersberg hmd Abborrtjärn tjärn
Töcksmark sn Baneberget berg Annastugan beb. Abborrtjärn, N. Saknas
Töcksmark sn Bastumyren myr Annstugan hemmansdelar Abborrtjärn, S. Saknas
Töcksmark sn Bastumyren myr Backa gd Abborrtjärn tjärn
Töcksmark sn Bengtemossen mosse Backa gård Abborrtjärnsmossen mosse
Töcksmark sn Bergdyveln, Norra myr Backa, Södra, se 1 Backa gd Abborrudden udde
Töcksmark sn Bergdyveln, Södra myr Backakullen eller Backekullen beb. Maerika område
Töcksmark sn /Se Bergholmen holme Backaröjningen eller Backeröjningen beb. Askemyren myr
Töcksmark sn /Se Bergviken vik Backekullen hmd Backebåtstaden båtplats
Töcksmark sn /Se Bickjeknattarna höjd Backen beb. Backeskogen bergsterräng
Töcksmark socken /Se Björketjärn sjö Backen hmd Backesundet sund
Töcksmark sn /Se Björkeviken del av Bryngelsbymossen Backenäset hmd Backesundet sund
Töcksmark sn /Se Björnberget berg Backestugan, Norra beb. Baggemyren myr
Töcksmark sn /Se Björndalen terräng Backestugan, Södra beb. Barrviken vik
Töcksmark sn /Se Björndalen dal Backestugan hemmansdelar Bastumyrarn åkrar
Töcksmark sn /Se Björndulpan myr? Ballevålen hmd Batteriet bergsterräng
Töcksmark sn /Se Björnhålsbäcken bäck Ballevården beb. Batteriet höjdsträckning
Töcksmark sn /Se Björnmyren myr Baiserud, se Bälserud Saknas Bergdyvlarna tjärnshål
Töcksmark sn /Se Björnestaden båtplats /Se Bellserud, se Bälserud Saknas Bergviken vik
Backa by Björntjärn tjärn Bellserud, se Bälserud beb. Bickeknattarna berghöjder
Björnhålan f. hus? Björntjärn, Lilla tjärn Bergen, Västra beb. Björketjärn tjärn
Bohyttan hemmansdel /Se Björntjärn, Stora tjärn Bergen, Östra beb. Björketjärn tjärn
Bryngelsbyn by Bleckarna mossar Bergen hmd Björndalen dal
Bryngelsbyn Saknas Bleckarna myr Bergen hemmansdelar Björndulpan tjärnshål
Bön, Västra Saknas Bockeberget berg Berget beb. Björnedalen dal
Bön, Östra Saknas Bockebäcken bäck Berget hmd Björnedalen dal
Bön gd:ar /Se Bocken terräng Berget beb. Björnestaden båtplats
Dalen by Bodaelf älv Berget hmd Björnekåven bergås
Dalen gd Boställesåsen ås Berget beb. Björnemyren myr
Dalen by? Bredmossen mosse Berget hmd Björntjärn tjärn
?Elofsbyn by Bruksholmen holme Berget beb. Björntjärn tjärn
Gantulfsbo? Saknas Bryneberget berg Berget hmd Björntjärn, Vessle tjärn
Gottersbyn by Bryngelsberget berg Berget hmd Björntjärn, Stora tjärn
Gottarsbyn Saknas Bryngelsdalen dal Bingen beb. Björntjärnen tjärn
Gåttarsbyn, Göttersbyn by Bryngelsbymossen mosse Bingen hmd Björnugnen klipphåla
Gottarsbyn Saknas Bråten terräng Björkbacken lht Bleckarna mossar
Gåttarsbyn by Brännan terräng Björndalen beb. Bläckarna, se Bläcken mosse
Gottarsbyn by /Se Bugården äckra /Se Björndalen, se Björnehålan Saknas Bläcken mosse
Gottersbyn by /Se Bumossen mosse Björnehålan hmd Bockeberget berg
Gråbol by Bumossen mosse Boden, se 2 Gråbol eller 2 Bogen utj. Bocken berg
Gråbol hmn Byxen holme Bodhyttan beb. Bocken bergås
Hyttan ortnamn /Se Bälserudbäcken bäck Bogen, se 2 Gråbol eller 2 Bogen utj. Bodberget berg
Hån by Bävertjärn tjärn Bogen utjord Bodmossen mosse
Hån by Böholmen holme Bohyttan hmd Bodmossen mosse
Hån by Bömossen mosse Bostället f.d. soldattorp Brastaåsen berg
Hån by Bömosshöjden höjd Bruserud beb. Bratte bråte »timmerkast»
Hån by Dammflon bäck Bruserud lht o. hmd Brattstad område vid sjö
Hån by? Dammtjärn tjärn Bryngelsbykullen? beb. Bredmossen mosse
Hån byar /Se Dammtjärn, Lilla tjärn Bryngelsbykullen hmd Bredmossen mosse
Hån, Nedre o. Övre byar /Se Dammtjärn, Stora tjärn Bryngelsbyn gd Bruksholmen holme
Högboda Saknas Dammyrbäcken bäck Bryngelsbyn beb. Brunnskällan mineralhaltig källa
Knutsbol by Delebäcken bäck Bryngelsbyn gård Brureberget berg
Knutsbol Saknas Djuptjärn tjärn Bryngelsstugan beb. Brureberget berg
Knutsbol by /Se Domaremyren myr Bryngelsstugan hmd Brurebjörken björk
Leken hmd /Se Domareåsen ås Bryngelsstugan stuga Bryngelsberget berg
»Lijesbÿn» Saknas Domareåsen ås Bråtarna beb. Bryngelsdalen dal
Mellanhyttan hemmansdel /Se Dräcktjärn tjärn Bråtarne, S. hmd Bryngsbymossen mosse
Myrhyttan f.d. säterstuga /Se Dyvelbäcken bäck Bråtarne hmd Bryneberget berg
Nordhyttan hemmansdel /Se Dyveln tjärn Bråten beb. Bråtarna område
Prästgården gd /Se Dyveln tjärn Bråten hmd Bråtarna gärde
Prästgården stomhmn /Se Dyveln tjärn Bråten beb. Bygården äckra
Prästgården gd /Se Ekedrågen terräng Bråten hmd Byxemyrarna myrar
Sanda by Ekedrågen terräng Bråten beb. Båfra tjärn
Sanda by Eldefjällen berg Bråten hmd Bäfra tjärn
Sanda hmn Elovsbynäset näs Bråten beb. Böholmen ö
Skarbol by Elovsbysätern terräng Bråten hemmansdelar Böholmen holme
Skarebol by Enermyren myr Bälserud beb. Bö(n)mossen mosse
Skarebol by /Se Fagerlidbäcken bäck Bälserud hemmansdelar Dalarna dalgång
Skarebol by Fallen terräng Bön, Västra gd Dalmansåsen ås
Skarebol by Finnefallet skogsområde Bön, Västra gd Dalsskogen, Västra (skog) berg
Skarebol by Fjället berg Bön, V. gård Dalsälven älv
Skrädene by Fjället berg Bön, Östra gd Dammtjärn tjärn
Skrädene by Fjällmossen mosse Bön, Ö gård Dammtjärn tjärn
Skrädene by /Se Fjällmossen mosse Dalen gd Dammtjärn, Vessle tjärn
Skumpehyttan hemmansdel /Se Fjölatjärn, Mellersta tjärn Dalen gård Dammtjärn, Stora tjärn
Stenbyn by Fjölatjärn, Norra tjärn Dalen, Yttre beb. Dammtjärn tjärn
Stenbyn by Fjölatjärn, Södra tjärn Dalen, Övre beb. Dammtjärnsbäcken bäck
Stenbyn by Fjölatjärnsbäcken bäck Dalmansstugan beb. Dammtjärnsåsarna åsar
Stenbyn by Fjölatjärnsdalen dal Dalmansstugan hmd Dansareholmen holme
Stenvagnen torp /Se Flater sjö Dalsbråten, se Bråten Saknas Delebäcken bäck
Stommen Saknas Flaterbäcken bäck Dammyren beb. Delebäcken l. Delebråtbäcken bäck
Swnarwdh Saknas Flatermyren myr Dammyren hmd Deledalen dal
Tällerud f. hus? Flaterudstjärn sjö Delebråten beb. Den runda myren myr
Töcksfors brk? Flattjärn Saknas Delebråten hemmansdelar Den runde bråten skog
Töcksmarksfors Saknas Flattjärn sjö Där bort beb. Djuptjärn tjärn
Töcksfors brk Flattjärn tjärn Där ner beb. Djuptjärn tjärn
Töcksfors samh. /Se *Forsen fors Där nere hmd Djuptjärn tjärn
Töresbyn by Foxen sjö Där ner beb. Djuptjärn, se Håtjärn Saknas
Töresbyn by Foxen sjö Där nere hmd Djuptjärnsdalen dal
Ulvenäs by ?Foxen sjö Där nere hmd Domarefjällen, Domareåsarna berg
Ulvenäs by Foxen sjö Där norde hmd Domaremyren myr
Ulvenäs by /Se Foxen sjö Där nord beb. Domareåsen ås
Ulveviken hemmansdelar /Se Foxen sjö Där opp beb. Dräcktjärn tjärn
Åshyttan hemmansdel /Se Foxen sjö Där väste hmd Drättjärn tjärn
Ärtetjärn by? Foxen sjö Edet beb. Dyvelbäcken bäck
Ärtetjärn by Fågelleken berg? Edet hemmansdelar Dyveln dyhåla
Ärtetjärn by *Gastedalshöjden höjd Edvinsberg hmd Dyvlarna tjärn
Öbyn förr komm.bost. /Se *Galtedalshöjden höjd Elovsbyn gd Dyvlarna tjärn
Öbyn förr komm.bost. /Se Galtedalsröset riksrös Elovsbyn eller 2 Högboda utj. Dräcktjärn tjärn
Öbyn förr komm.bost. /Se Galtedalsröset riksröse Elofsbyn gård Drättjärn, se Dräcktjärn tjärn
Öbyn Saknas Glumbergstjärn, Lilla tjärn Elovsbysätern beb. Eldedalen del i Stenbyn
Ödebyn Saknas Glumbergstjärn, Stora tjärn Elofsbysätern säterstuga Eldefjällen berg
Ödegården f. hus? Gravtjärn tjärn Enerhögen beb. Eldefjällen berg
Östegården by Grindeberget berg Enerhögen hmd Elovdalen dal
Östegården hmn Grindforsälven å Engelbrektsstugan hmd Engelska bryggan berg
  Grinefos Saknas Fallen beb. Fjällmossen mosse
  Grindeforsen bäck Fallen hus Fjölatjärn, Mellersta tjärn
  Grindeforsen bäck Flaten beb. Fjölatjärn, Norra tjärn
  »grindafforss» fors Flaten hmd Fjölatjärn, Södra tjärn
  Grindafors riksröse Fogdedalen(?) hmd Fjälatjärnen tjärn
  Grindeforsen fors Forsåsudden, se Udden beb. Flater tjärn
  Grindeforsröset riksröse Framnäs hmd Flater sjö
  Grindeforsröset riksröse Framnäs beb. Flaterudstjärn, se Flater tjärn
  Grindforsröset gränsmärke /Se Framnäs hmd Flaterudstjärn, se Flater Saknas
  Grindeforsstenen gränsmärke Framnäs hmd Flattjärn tjärn
  Grindeforsälven å Fridhem lht Flattjärn tjärn
  Grindforselfven älv »Futterdalen»(?) hmd Fågelleken myr
  Grindeforsälven bäck Fålapusset hmd Fågelleken skog o. berg
  Grindforsälven å /Se Gamla hemmansdelar Galtedalsröset gränsröse
  Grijnifors, se Grindeforsälven å Gamlen beb. Galteryggen åsrygg
  Grisemyren myr Gatan beb. Getebergen(?) berg
  Gråbolsviken vik Gatan hmd Gillermyren myr
  Gräsdalen terräng Getekleven annat namn på Knattebråten Gilleråsarna Saknas
  Gubbehålet terräng Gläntan lht Glumberg(s)tjärnet, Nedre tjärn
  Gullbrannsmyren myr Gottersbyn gd Glumbergtjärnet, Övre tjärn
  Gårtjärn tjärn Gottarsbyn gård Glumbergstjärn, Övre o Nedre, se Glunnbergstjärnet tjärn
  Gårtjärn tjärn Granbacken beb. Glyttebacken backe
  Gåsenäbban udde Granbacken hmd Gorrtjärn tjärn
  Gökblomsåsen ås Granbacken beb. Gottarsbyälven älv
  Gökstjärn tjärn Granbacken hmd Gravtjärn tjärn
  Stora Göktjärn sjö Grindforsmon ob. säterstuga Gravtjärnen tjärn
  Göktjärn sjö /Se Grobol, se 1 Gråbol gd Grindeberget berg
  Gökstjärn, Lilla tjärn Gråbol gd Grindeforsen bäck
  Gökstjärn, Stora tjärn Gråbol eller Bogen utj. Grindforsstenen sten
  Göpeåsen ås Gråbol gård Grindforsstenen sten
  Hallstjärn sjö Gustavsberg beb. Grindforsälven älv
  Halstjärn tjärn Gustafsberg hmd Grindforsälven älv
  Halstjärn tjärn Gåttarsbyn, se 1 Gottersbyn gd Grobolsnäset näs
  Halstjärn sjö /Se Gärdestugan hmd Gräsdalen dal
  Halvorsmyren, Norra myr Gärdet beb. Gräsholmen holme
  Halvorsmyren, Södra myr Gärdet hmd Grävlingestenarna grävlingeiden
  Hankehöjden höjd Gärdet hmd Gubbedalen dal
  Hankeviken vik Gärdet beb. Gubbedalsbergen berg
  Hansebackdyveln tjärn Gärdet hmd Gårtjärn, se Gorrtjärn tjärn
  Hansebråtudden udde Gärdet beb. Gårtjärn tjärn
  Hanserududden udde Gärdet hmd Gårtjärn tjärn
  Haresanden strandområde Hagbråten beb. Gårtjärn tjärn
  »hoks siön», se Kroksjön sjö Hagbråten hmd Gåsenäbban udde
  Holmesjön sjö Hagen hmd Gäddeviken vik
  Horr, Medell, se Mellan-Hurr sjö Hagen beb. Gökstjärn, St. o. L. tjärn
  Medel Horr, se Mellan-Hurr Saknas Hagen hmd Göktjärn tjärn
  Horr, N., se Hurr, Övre sjö Hagen beb. Göktjärn tjärn
  Norr Horr, se Horr, Övre sjö Hagen hmd Gömsleberget berg
  Horr, Söder, se Hurr, Nedre sjö Hagen hmd Gömsleberget berg
  Horr, Söder, se Hurr, Nedre sjö Hagen beb. Hagen gärden
  *Hujhäll höjd Hagen hmd Hagen-gärdet gärde
  Huksbolmossen mosse Hagen beb. Halstjärn tjärn
  Hurr, Nedre sjö Hagen hmd Halstjärn tjärn
  Hurr, Nedre sjö Haget beb. Hammaren bergklint
  Hurr, Nedre sjö Haget hemmansdelar Hammaren bergklint
  Nedre Hurren sjö Haget beb. Hankehöjden höjd
  Hurr, Nedre sjö /Se Haget lht Hansebackarna med Hansebackröset riksröse
  Hurr Nedre, Mellan-, Övre sjöar /Se Haget hmd Hanseberget berg
  Hurr, Nedre sjö Haget beb. Haresanden sandstrand
  Hurr, Övre, Mellan o. Nedre sjöar Haget hmd Haresprånget brant
  Hurr, Övre sjö Hagåsen beb. Hassledrågen dalsänka
  Hurr, Övre sjö Hagåsen hmd Helmesstenen stor sten
  Hurr, Övre sjö Hagåsen beb. Helmesåsen ås
  Öfre Hurren sjö Hagåsen hmd Hoksbolmossen mosse
  Hurr, Övre sjö /Se Hallen hmd Hoksbolssjön sjö
  Hurr, Övre, Mellan-, Nedre sjöar /Se Hammarsborg, se Hammarshålan beb. Holmsjön sjö
  Hurr, Övre sjö Hammarsborg hmd »Hukehedsröset» gränsröse
  Hurrsjöarna Saknas Hammarshålan beb. Hundemossen mosse
  Hurrsjöarna Saknas Hammarshålan hmd Hurr, se Mellanhurr sjö
  Husekleven terräng Hansestugan hmd Hurr, Nedre sjö
  Husetjärn tjärn Hansstugan beb. Hurr, Övre sjö
  Hussetjärn sjö Hemmingstomten tomtplats Hurr sjöar
  Husetjärn tjärn Herrgården, se Töcksfors herrgård eller Herrgården beb. Husetjärn tjärn
  Hyttgärdet gärden /Se Hoksbol, se 2 Elovsbyn eller 2 Högboda utj. Hussetjärn tjärn
  Hån sjö Hoksbol beb. Hyttebäcken bäck
  Hånselfven älv Hos »Sandhemen» beb. Hyttgärdet gärden
  *Hårteberg gränsmärke Huggane, se Högarna Saknas Håtjärn tjärn
  Håtjärn tjärn Hukeheden, se Hökeheden Saknas Håviken vik
  Håviken vik Huksbol hemmansdelar Håviken vik
  Hällarsberget berg Hulten beb. Håälven älv
  Hällarsmossen mosse Hulten hmd Hällarsberget berg
  Hästeberget berg Hyttan, se Hyttarna eller Hyttan beb. Högemossen mosse
  Högefjäll berg Hyttan hemmansdelar Högåsarna åsar
  Högerudbäcken bäck Hyttan, se På Hyttan beb. Högåsen berg
  »högsiön», se Mögesjön sjö Hyttan hemmansdelar Höken skär
  Högviken vik Hyttorna eller Hyttan beb. Joareröset gränsröse
  Högåsen ås Hålet, se Nordringstad eller Hålet beb. Jonskåven klyfta
  Högåsen ås Hålorna hemmansdelar Järpekleven klev
  Högåsmossen mosse Hålorna hemmansdelar Jättebergen (?) berg
  Hökeheden terräng Hån, Nedre gd Kallkällemyren myr
  Hökeheden terräng Hån, Nedre gd Kalvudden udde
  Höken holme Hån Nedre gård Kalvön ö
  Jepperud terräng Hån, Övre gd Kampedyet vattningsställe
  Jepperudbäcken bäck Övre Hån gård Kampemyren myr
  Joareknatte Saknas Hångården, se 1 Hån, Nedre gd Kampåsen bergås
  Joareknatten riksröse Hå(n)röjningen beb. Karisberget berg
  Joareknatte Saknas Hånsfors bebyggelse Karissloren Saknas
  »Joareröset» riksrös Hånstugan, se Håstugan eller Hånstugan? beb. Karl XII:s klev förr klev
  Joareröset riksröse Hå(n)tjärnsbråtarna beb. Katteberget berg
  Joareröet riksröse Håstugan eller Hånstugan? beb. Kinningkullen bergkulle
  Joareröset riksröse Håstugan hmd Kissleberget(?) täljstensberg
  Joareröset riksröse Hällen beb. Kistestenen sten
  Joarsknatt, se Joareröset riksröse Högarna beb. *Kjusebäcken, se Tjosebäcken Saknas
  »Jorda knartten» berg Högarna hmd Kjusorna, se »Tjorsorna» Saknas
  Jätteberget berg Högboda, se 2 Elovsbyn eller 2 Högboda ujt. Klevbergen berg
  Jörsemyren terräng Högboda Saknas Klevåsen ås
  Jörseåsen ås Högboda, se Höksbol Saknas Klofstensröset gränsröse
  Kalvudden udde Högen beb. Klämman bergssträcka
  Kalvön ö Högen hmd Klämman passage
  Kampåsen ås Högsbol, se 2 Elovsbyn eller 2 Högboda utj. Knattdalsfjorden sjöhåla
  Kavelbromyren myr Hökeheden? beb. Knattedalen dal
  Kistestenen sten Hökeheden(?) hmd Knattedalen dal, förr torp
  Klammemossen mosse Höksbol (?) hemmansdelar Knatten berg
  Kloffsten Saknas Hörnet, se I hörnet beb. Knatten höjd
  Kloffstun, se Klovstensröset riksröse Hörnet hmd Knatten bergshöjd
  Klovsten gränsmärke Hörnet, Norra beb. Knusparedrågen dalsänka
  Klovstensröset riksröse Hörnet, Södra beb. Lnutsbolmyren myr
  Klovstensröset riksröse I dagningen beb. Kolpan tjärn
  Klovstensröset riksröse I hörnet beb. Kolpemossen mosse
  Klovstensröset riksröse Intagens hmd Kolpetjärn tjärn
  Knattdalstjärn tjärn Intaget, se Pusset eller Intaget beb. Koppartjärn tjärn
  Knatten höjd Intaget hmd Kopusset Saknas
  Knusparedrågen terräng Intaget hmd Korpeberget berg
  Knutsbolholmen holme Intaget beb. Korskälldalen dal
  Knutsbolmyren terräng Intaget avs Korskälledalen? dal
  Kolåsen terräng Intaget beb. Kristi berg berg
  Kolåsen ås Intaget beb. Kroksjön sjö
  Knusparedrågen dal /Se Intaget hmd Kroksjön, Ned., se Hoksbolssjön sjö
  Koppartjärn tjärn Intaget beb. Kroksjön, se Holmsjön sjö
  Korpeberget berg Intaget hmd Kroksjön, M., Ned. sjöar
  Korpedalen dal Intaget förr torp Krokvattenshöjden Saknas
  Korpefjället berg Intaget beb. Krokvattensmyren myr
  Korpemossen mosse Intaget hmd Krokvattnet sjö
  Korskälledalen terräng Intaget beb. Krokvattnet sjö
  Kroksjön sjö Intaget [i Ärtetjärn] beb. Krokvattnet, L., se Lillekrokvattnet sjö
  Kroksjön sjö Intaget hmd Krokvattnet, St., se Storekrokvattnet sjö
  Kroksjön, Öv., M. o. Ned. sjöar Jenseguterud hmd Krokvattnet, St. o. L. sjön
  Kroksjön sjö Jensegutstegen beb. Krokvattnet, N.S. sjöar
  Krokvattnet gränssjö Jepperud f.d. torp Kronesrenen åker
  Krokvattnet, Lilla o. Stora sjöar Johannesberg lht Krontjärn tjärn
  Lilla Krokvattnet sjö Johanserud, se På kullen eller Johanserud beb. Krontjärn tjärn
  Krokvattnet, Lilla sjö Johanserud f.d. torp Krontjärnshöjden höjd
  Stora Krokvattnet sjö Jonsstugan beb. Krontjärnsknattarna, se Krontjärnshöjden höjd
  Krokvattnet, Stora sjö Jonsstugan hmd Kråketjärn tjärn
  Krokvattsdyveln tjärn Jyrebråten hus Kulpan pöl i mosse
  Krokvattsmossen mosse Jänterud beb. Kulpan tjärn
  Kronesrenen åker /Se Jänterud, V., Ö. hemmansdelar Kulpan tjärnshål
  Krontjärn tjärn Jänterudkalsvang? beb. Kulpan tjärnshål
  Krontjärnsknatten berg o. triangelpunkt Kallnäset hmd Kulpemossen mosse
  Krontjärnsmossen mosse Kallsås utjord Kulptjärn tjärn
  Kråkegullbergen berg Kalsnäset (!), se Kallnäset Saknas Kuvebäcken bäck
  Kulpan myr Kalsvang? beb. Kuvetjärn tjärn
  Kulpan tjärn Karlslund beb. Kuvetjärn tjärn
  Kulpan tjärn Karlsnäset beb. Kuvetjärn tjärn
  Kulpemossen mosse Karlsvang hemmansdelar Kuvtjärnsmyren myr
  Kulpetjärn tjärn Karlsvangsåsen hmd Kvarnbäcken bäck
  Kurehöjden höjd Karlås, se Skrädene eller Karlås utj. Kvarnebäcken bäck
  ?Kuvetjärn Saknas Katrinstugan beb. Kvarnefjällen berg
  Kuvetjärn tjärn Katrinsstugan hmd ?Kvarntjärn, se Kvenntjrän tjärn
  Kuvetjärn tjärn Kittelsbråten beb. Kvarntjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Kittelsbråten område vid älv Kvenntjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Knattebråten förr krog Käringeberget berg
  Kvarnebäcken bäck Knattedalen beb. Käringhålan åker
  Kvinntjärn tjärn Knusparstugan hmd Kölneudden udde
  Kyrkebydyvling gränsmärke Knusperud lht Laddalen dal
  *Kålskälsbron Saknas Knutsbol gd Ladmyren myr
  Källhultet grustag? Knutsbol gård Ladubråtmyren myr
  Käringberget berg Knutspersstugan beb. Ladudden udde
  Käringmyren myr Kovestugan beb. Ladumyren myr
  Lamyren myr Krötetomten(?) beb. Lampebråtarna Saknas
  Larsarviken vik Kullbrännan beb. Lektjärn tjärn
  Lee-Lacus, se Foxen sjö Kullebrännan lht Lektjärn tjärn
  Lee Siöö, se Foxen sjö Kullen beb. Lemyren myr
  Leesjön, se Foxen sjö Kullen hmd Liljeåsen bergås
  Lekemossen mosse Kullen beb. Lillekrokvattnet sjö
  Leken del av sjö Kullen hmd Lindedrågen(?) dalsänka
  *Lesjön sjö Kullen beb. Lineröset gränsröse
  Lidtjärnsbäcken bäck Kullen hmd Loberget, se Logeberget Saknas
  *Limheden terräng Kullen beb. Loftvadet badställe
  Linnedrågen terräng Kullen hmd Logeberget berg
  Linnedrågen terräng Kullen beb. Logebråtarna skog
  *Linneheden gränsmärke Kullen hemmansdelar »Lom», se Lomtjärn Saknas
  Lisslevattnet sjö Kullerud beb. Lomholmen holme
  Lomtjärn sjö Kullerud hmd Lomtjärn tjärn
  Lomtjärn tjärn Kulten, se På kulten eller Johanserud beb. Lomtjärn tjärn
  Lomtjärn tjärn Kulten hmd Lomtjärn tjärn
  Lomtjärn tjärn Kulåsen f.d. bostad Lomtjärn tjärn
  Lynneheden Saknas Kvarnåsen beb. Lomtjärn tjärn
  Lystjärn tjärn Kvarnåsen hmd Lomtjärn tjärn
  Lystjärn, Lilla tjärn Kåvestugan hmd Lomtjärnsmossen mosse
  Lystjärnen tjärnar Källtorp beb. Lomtjärnsmossen mosse
  Lysvattnet sjö Källtorp hmd Lomtjärnsmyren myr
  Långebråtsbergen berg Kättelsbråten (?), se Kittelsbråten Saknas Luntan el. Lunteberget Saknas
  Långemossen mosse Lamhagen beb. Lystjärn, se Vesslelystjärn tjärn
  Långemyren myr Larsstugan beb. Lystjärnarna tjärn
  Lången Str, se Foxen sjö Larsstugan hmd Lystjärn tjärn
  Långvattnet sjö Larsstugan hmd Lystjärn tjärn
  Långvattnet sjö Lebacken beb. Lystjärn tjärn
  Långevattnet sjö Lebacken hmd Lysvattnet, se Storlystjärn sjö
  Långevattnet sjö Lebacken beb. Långebråtåsen bergås
  Långs åtn, se Långvattnet sjö Leken beb. Långemossen mosse
  Långtjärn tjärn Leken hmd Långemyr myr
  Långtjärnsbäcken bäck Leken hmd Långemyren myr
  Långvattnet sjö Leken, se På Leken beb. Långemyren myr
  *Långvattsbotten ?vik Liden beb. Långerumporna myr
  Långvattsdalen dal Liden hmd Långevattensdalen dal
  Lämmemyren myr Liden hmd Långevattnet sjö
  Löjebäcken bäck Lipen, se Åsen beb. Långmyrarna mosse
  Löjebäckviken vik Liperud hmd Långtjärn tjärn
  Lösbäcken bäck Lorensstugan hmd Långtjärnsvattnet, se Långevattnet sjö
  ?Lösmossen eller Starrmyren myr eller mosse Lossbygården beb. Långvattensröset, S. gränsröse
  Lösmossen mosse Lukastomten beb. Lämmemyrarna myrar
  Magga odlad myr /Se Lukastomten hmd Löjebäcken bäck
  Mellan-Hurr sjö Lund beb. Lösmossen mosse
  Mellan-Hurr sjö Lund hmd Lös-sjön, se Hurr, Nedre sjö
  Mellan-Hurr sjö Lund beb. Lövhöjden ås
  Mellan-Hurren sjö Lund hmd Maggan myr
  Mellan-Hurr sjö /Se Lund beb. Martebacken backe
  Mellan-Hurr sjö Lund hmd Marteviken vik
  Mellan-Hurr sjö Lund hmd Massebackarna backar
  Mellanälven bäck Långevassdalen beb. Mejen vägkrök
  Mellersta Kroksjön sjö Långvassdalen hmd Mellanhurr sjö
  Momossen mosse Långängen beb. Mellanröset gränsröse
  Mossemellan terräng Långängen hmd Migarberget berg
  Myrehyttan terräng Låssbyödegården hmd Migarebacken backe
  Måkeskäret skär Länsmansbråten torp Migareberget berg
  Månsestenen sten Lös beb. Migareberget berg
  Märrabråten terräng Lös beb. Momyren myr
  Mögesjön sjö Lös, Övre, Nedre hemmansdelar Mossemellan område
  Mögesjön sjö Lösröjningen beb. Munkelunnan ställe
  Mörkesund tjärn Lövås beb. Myrebäcken bäck
  Mörkesund Saknas Lövås hmd Månsestenen stenblock
  »Möörkersundh» Saknas Lövås hmd Mögesjön sjö
  Mörkesundet sjö Lövås beb. Mörkesundet sund
  Mörkesundet sund Lövås hmd Mörkesundet tjärn
  Mörkesund Saknas Mon hemmansdelar Mörkesundsbäcken bäck
  Mörkesundet sjö Mellanbråtarna beb. Mörkesundsröset gränsröse
  Mörkesundet tjärn Mellangård hmd Mörttjärn, se Storemörttjärn tjärn
  Mörkesundsrösen riksröse Mellanhyttan hmd Mörttjärn, L. tjärn
  Mörkesundsröset riksrös /Se Mellanbråten riven lht Mörttjärn tjärn
  Mörkesundsröset riksröse Mellanås lht Mörttjärn, St. L. tjärn
  Mörtesundh, se Mörkesundet sjö Mjölnarstugan beb. Mörttjärn tjärn
  Mörtetjärnssund gränsplats Mjölnarestugan hmd o. lht Mörttjärn tjärn
  Lilla Mörttjärn sjö Moarna beb. Mörttjärn, Lilla tjärn
  Mörttjärn, Lilla tjärn Moarne hmd Mörttjärn tjärn
  Mörttjärn, Lilla tjärn Mon beb. Mörttjärnshöjden berg
  Mörttjärn, Lille tjärn Mon hmd Namnlösen tjärn
  Mörttjärn, Stora tjärn Mon beb. Namnlösen tjärn
  Mörttjärn, Stora tjärn Morterud beb. »Nesslevattnet» se Lisslevattnet Saknas
  Mörttjärn, Store tjärn Mossen lht Nilstjärn tjärn
  Mörttjärnshöjden höjd Myren beb. Nilstjärn tjärn
  Mörttjärnshöjden höjd Myren hmd Nordstuguåsen ås
  Namnlösen tjärn Myrhyttan riven säterstuga Notbodholmen holme
  Nedre Kroksjön sjö Mårterud hmd Notebodholmen holme
  Nilsetjärn tjärn Märrabråten beb. Notholmen, se Sandhemsön ö
  Notbodholmen udde Märrabråten f.d. hmd Ofredsbacken backe
  Notboholmen ö /Se Nedstugan(?) beb. Ofredsugnen grotta
  Notebodholmen holmar /Se Nedstugan (?) hmd Olas källa jättegryta
  Nykvistudden udde Nertomt, se Där nere Saknas Ommen grotta
  Nytomtmossen mosse Nertomt hmd Ormemyren myr
  Näset udde Nilsbråten beb. Ormemyren myr
  Näsudden udde Nilsbråten hmd Orremossen mosse
  Nödviken, Norra vik Nilsstugan beb. Orremossen mosse
  Nödviken, Södra vik Nilsstugan hmd Orremossen mosse
  Ofredsbacken backe /Se Nilsstugan beb. Orremossen mosse
  Ormemyren myr Nilsstugan hmd Orrmossröset gränsröse
  Ormemyren myr Nilsstugan beb. Pajismyren myr
  Ormetjärn tjärn Nilsstugan hmd Pannetjärn tjärn
  Orremossen mosse Nolstugan f.d. hmd Paradisfjället berg
  Orremossen mosse Norderås avs. Paradisfjället Saknas
  Orremossen mosse Nordhusen beb. Penningberget berg
  Orremossen mosse Nordhusen hmd Penningkullen berg
  Orremossen mosse Nordhyttan hmd Penningkullen sandkulle
  Oscarsstenen riksröse Nordringstad eller Hålet beb. Penningkullen gruskulle
  Otterbäcken bäck Nordingstad hmd Pikekleven klev
  Pajesmyren myr Nordstugan beb. Pipegärdet gärde
  Paradisdrågen dal Nordstugan hmd Porseluggen mosse
  Paradisfjället höjd Nordstugan beb. Prästeviken vik
  Penningkullen höjd Nordstugan hmd Prästgården gärden
  Penningkullen fornlämning /Se Nordstugan beb. Prästhulten skog
  Porseluggen mosse Nordstugan hmd Prästsängen Saknas
  Porsmossen, Lilla mosse Nordstugan beb. Prästsätena sittplatser i berg
  Porsmossen, Stora mosse Nordstugan hmd (vid) Prästsätet skogsterräng
  Porsmyren, Stora myr Nordstugan f.d. hmd Prästudden udde
  Prästnäset näs Nordstugan beb. Prästviken vik
  Prästviken vik Nordstugan hmd Påssemossen mosse
  Raukiärnet, se Runnetjärn tjärn Nordstugan hmd Påssemossen mosse
  Raunekiärnshögde, se *Runnetjärnshöjden höjd Norlinstomten hmd Påssemyren, St. o. L. myrar
  Raunekiärnsmåse, se *Runnetjärnsmossen mosse Nya stugan beb. Qvintjärn, se Kvarn- tjärn
  Raunekärnet, se Runnetjärn tjärn Nygård beb. Ringemyren myr
  *Reiseman gränsmärke Nygård, Nytomt okända namn Ringstadtjärnet tjärn
  Ringemyren myr Nystugan beb. Ringstadtjärnet tjärn
  Ringstadstjärn sjö Nystugan hmd Runddalen dal
  Ringstadtjärnet tjärn Nystugan f.d. hmd ?Runddelen berg
  Rivehuvudet ägomark? Nystugan hmd Rundelen skog
  Roskiftsudden udde Nystugan beb. Rundtjärn tjärn
  Rundeln berg Nystugan hmd Runnetjärn, se Rundtjärn tjärn
  Runnemyren myr Nystugan beb. Runnetjärn tjärn
  Runnetjärn tjärn Nystugan hmd Runntjärnsröset gränsröse
  *Runnetjärn tjärn Nytomt beb. Ryskkullen? kulle
  Runnetjärn tjärn Nytomt beb. Rysstjärn tjärn
  Runntjärn tjärn /Se Nytomt hmd Rysstjärn tjärn
  Runnetjärn tjärn /Se Nytomt beb. Rysstjärnsmon terräng
  ?*Runnetjärnshöjden höjd Nytomt hmd Råtjärn tjärn
  ?*Runnetjärnsmossen mosse Nytomt hmd Råtjärn = Rötjärn Saknas
  Runnetjärnsröset riksröse Nytomt beb. Råtjärn, se Rötjärn Saknas
  Rysstjärn tjärn Nytomt hmd Räveberget berg
  Rysstjärn tjärn Nytomt hmd Räveberget berg
  Rysstjärnsmon terräng Näset beb. Röde knatte bergshöjd
  Röde knatte höjd Näset hemmansdelar Rödknatten berg
  Rönndalen terräng Näset beb. Rönningknatten berg
  Rösemyren myr Näset hmd Rösekleven klev
  Sandviken vik Näset förr bostad Röskullen? kulle
  Skarbolsviken vik Näset hmd Rösmyren myr
  Skavedalen terräng O. Larssonsstugan hmd Tötjärn tjärn
  Skavåsen ås Olasstugan beb. Rötjärn tjärn
  Skeppstensmyren myr Olasstugan hmd Rötjärnsröset riksröse
  Skinnarenäset näs Olasstugan beb. Rövarommen grotta
  Skräckardalen terräng Olasstugan hmd Sandbanken bergsluttning
  Skrämossen mosse Oppstugan beb. Sandhemsön ö
  Skumpeblecken myr Oppstugan hmd Sandumsdalen dal
  Skumpeblecken myr Oppstugan beb. Sandviken vik
  Skumpemossen mosse Oppstugan hmd Sandviken vik
  Skvätteforsen fors Palebråten beb. Silvergruvan badställe
  Skärviken ägomark Palebråten hmd Självebråten (?) f.d. svedjeland
  Skärviksmossen mosse Parken lht Sjöbottnarna mader
  Sneemooszan Saknas Persstugan f.d. hmd Skansen område
  Snömossen Saknas Persstugan beb. Skarbolssundet sund
  Snömossen mosse Persstugan hmd Skaven udde
  Solbergsknatten berg Prästgården, se 3 Stommen bebyggelse Skavåsen berg
  Stackmyren myr Prästgården, se 2 Stommen eller 2 Prästgården bebyggelse Skeppsstenen stenblock
  Starrmyrarna myrar Prästgården Saknas Skocktjärn, se Stocktjärn tjärn
  ?Starrmyren el. Lösmossen myr el. mosse Prästgården, se Stenvangen eller Prästgården beb. Skocktjärn, se Stocketj., se Stocketjärn Saknas
  Starrmyren myr Präststugan beb. Skogen, se Övre skogen skogsmark
  Starrmyren myr Präststugan hmd Skräckardalen »stygg» dal
  Starrmyren myr Prästtorpet, se Prästgården Saknas Skrädenemossen mosse
  Starrmyren, Norra myr Pusset eller Intaget beb. Skräslussen del av fors
  Starrmyren, Södra myr Pusset hmd Skulemyren myr
  Stegen terräng På gammern(?) beb. Slåsstorgmossen mosse
  Stenbyön ö På hyttan beb. Släppeskäret skär
  Stentjärn tjärn På kullen eller Johanserud beb. Snömyren myr
  Stocketjärn tjärn På Leken beb. Solbergsknatten berg
  *Stora stenen gränsmärke Pärsstugan beb. Stenbysjön sjö
  Storefjället höjd Rabben beb. Stenbyön ö
  Storekleven terräng Rabben hmd Stenholmen holme
  Storhultmossen mosse Rabben beb. Stenkleven klev
  Stråmyren myr Rabben hmd Stentjärn tjärn
  Stråmyren myr Ranbergsstugan (?) bostad Stentjärn tjärn
  Stråtjärn tjärn Rasmusstugan beb. Stentjärnsmyren myr
  Strömsjön Saknas Rasmusstugan hemmansdelar Stocketjärn tjärn
  Stubberudstjärn del av sjö Ringstad, se 2 Töresbyn eller 2 Ringstad utj. Stocktjärn tjärn
  Stuguholmen holme Ringstad hmd Sankt Olofs källa jättegryta
  Stussnäset näs Rivehuvudet beb. Stordiket dike
  Störemyren myr Rivehuvudet hemmansdelar Storefjället berg
  Sundet sund Rättarestugan torp Storefjället berg
  Sundsvattnet sjö Rödhusen, Mellersta beb. Storekrokvattnet sjö
  Sundsvattnet, Norra sjö Rödhusen, Norra beb. Storemossen mosse
  Sundsvattnet, Södra sjö Rödhusen, Södra beb. Storemörttjärn tjärn
  Sundsvattsdalen terräng Röjningen beb. Storeörtjärn tjärn
  Sundtorpsundet sund Röjningen, Västra beb. Storlystjärn tjärn
  Svarteberg berg Röjningen, Östra beb. Stråmyren myr
  Svartesundet sund Rönningen hmd Stråmyren myrar
  Svartmossen mosse Rönningen hmd Stråtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Rönningen hmd Stråtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Rönningen hemmansdelar Stutsnäset badställe
  Svarttjärn tjärn Rösen, se Rödhusen, Mellersta, Norra o. Södra beb. Stöudden udde
  Svarttjärnshöjden höjd Rösen hemmansdelar Sundvassbäcken bäck
  Svassemossen mosse Salinsbacken beb. Sundvattnet sjö
  Sågebacken terräng Sanda gd Sundvattnet sjö
  Sågudden udde Sanda gård Svarteberg berg
  Sågåsen ås Sandhem, se 1 Sanda gd Svarte mosse mosse
  Säterberget berg Sandmon beb. Svartesundet sund
  Säterbergdalen dal Sandmon hmd Svarthålet vik
  Säterhöjden höjd Sandviken beb. Svartsund sund
  Sätermossen mosse Silbodalsbråten ödetorp Svarttjärn tjärn
  Sätermossen mosse Sjöbråten beb. Svarttjärn tjärn
  Sätermyren myr Sjöbråten hmd Svarttjärn tjärn
  Sätersjön sjö Sjötorp beb. Svarttjärn tjärn
  Sätertjärn tjärn Sjötorp hmd Svarttjärn tjärn
  Säterviken vik Skansen hmd Svarttjärn tjärn
  Säteråsen ås Skarbol gd Svarttjärnsbäcken bäck
  Söggemyren myr Skarbol gård Säterhöjden bergshöjd
  Tallholmen holme Skinnarnäset beb. Säterkleven berg
  Talludden udde Skinnarenäset hmd Sätermossen mosse
  Timmermyren myr Skompehyttan beb. Sätermossen mosse
  Timmermyren myr Skrallremon hmd Sätermyrarna myrar
  Tjuvehalsen sankmark? Skrädene gd Sätermyren myr
  Torbetjärn tjärn Skrädene eller Karlås utj. Sätern säterplats
  Torbytjärn sjö Skrädene gård Sätertjärn tjärn
  Torgmossåsarna åsar Skräne, se 1 Skrädene gd Sätertjärn tjärn
  Torpemossen mosse Skumpehyttan hmd Sätertjärnsmyren myr
  Torrhässjemyren myr Skumpestugan bostadshus Sättaredrågen(?) dal
  Torsbygutmyren myr Skärmon beb. Södeskäret skär
  Torsdalen terräng Skärmon hemmansdelar Sölvbergsmyren (?) myr
  Torsmossen mosse Skärviken beb. Tallholmen holme
  Torsvattnet sjö Skärviken hemmansdelar Tjaken (nu rivet) bostadshus
  Torsvattnet sjö /Se Slussen lht Tjorsorna gärde
  Torsvattnet sjö Slottet stuga Tjosebäcken bäck
  Torsviken vik Släppeskäret beb. Tjuvåsen ås
  Torud terräng Smedgutstugan beb. Tjärekullen kulle
  Trantjärn tjärn Smedgutsstugan hmd Tobakskleven klev
  Tretjärnen tjärn Smedjebacken beb. Torbytjärn tjärn
  Tronshatten berg? Smedjebacken hmd ?Torbytjärnet tjärn
  Trättjärn tjärn Smedjekullen hmd Toreåsen Saknas
  *Tuemossen myr el. mosse Smedtomten hmd Torpet vik
  Tullareviken vik Snickerrud utgärde till hmd Torsdalen dal
  Tutjärnen tjärnar Snippen lht Torsmossen mosse
  Tutjärnen tjärnar Solberg beb. Torstjärn tjärn
  Tutjärn, Norra tjärn Solbacken hmd Torstjärn tjärn
  Tutjärn, Norra tjärn Solhem lht Torsvattnet, se Torstjärn Saknas
  Tutjärn, Södra tjärn Soltorp beb. Torsviken vik
  Tÿken, se Töcken sjö Stegen beb. Trantjärn tjärn
  Tällerudbråten terräng Stegen beb. Travaråsarna höjdsträcka
  Täljstensberget berg Stegen, se Steggården Saknas Tremansrösen gränsröse
  Tältåsen ås Steggården hemmansdelar Tretjärnen tjärn
  Töck sjö Steggården hmd Tretjärnen tjärn
  Töck sjö Stenbybråten, se Stenbysätern beb. Tretjärnshöjden höjd
  Töck sjö Stenbybråten, se Stenbysätern Saknas Tretjärnsmyren myr
  Töck sjö Stenbyhörnet beb. Trolldalen dal
  Töck sjö Stenbyn gd Tronshatten bergudde
  Töcken sjö Stenbyn gård Trätaretjärn tjärn
  Töcken sjö Stenbysätern beb. Trättjärn tjärn
  Töcken sjö Stenbysätern hmd Trättjärn tjärn
  Töcken sjö /Se Stengården beb. Trätt-tjärnsmyren myr
  Töcken sjö /Se Stenvad beb. Tullareviken vik
  Töcken sjö /Se Stenvadet hmd Tutjärn tjärn
  Töcksforselfven älv Stenvangen eller Prästgården beb. Tutjärn tjärn
  Töcksforselfven älv Stenvangen Saknas Tutjärn tjärn
  *Töcksmarksforsen fors Stenvangen bebyggelse Tutjärn tjärn
  *Töcksmarksforssen del av vattendrag Stommen eller Öbyn gd Tutjärn(arna), Tutjärnen tjärn
  Töcksmarksforsen Saknas Stommen eller Öbyn gd Tutjärnen tjärn
  Uddeviken vik Stommen eller Prästgården bebyggelse Tutjärnsmyren myr
  Wlffuadallenn Saknas Stommen eller Prästgården bebyggelse Täljstensberget terräng
  *Ulfiärdalen gränsmärke Stommen bebyggelse Täljstensberget berg
  *Ulfsfjäll berg Stommen bebyggelse Tältåsen berg
  Ulvedalen plats Stommen eller Öbyn utj. Töck sjö
  Ulvenäsmossen mosse Stommen gård Töck el. Töcken sjö
  Ulvenäsmyren myr Stommen bebyggelse Töck sjö
  *Ulvesviken vik Stommen bebyggelse Töckforsälven älv
  Ulveviken vik /Se Stommen Prästgården, se 2 Stommen Saknas Ugnen grotta
  Ulveviken vik Stommen Öbyn, se 1 Öbyn Saknas Ulveberget berg
  Urvattnet sjö Stormon beb. Ulvnäsmossen mosse
  Urvattnet, Örevattnet sjö /Se Stormon hmd Ulvviken vik
  *Utbugek gränsmärke /Se Stubberud beb. Urvattnet, se Örvattnet sjö
  Valborgsdrågen dal Stycket f.d. hmd Urvattnet, se Örevattnet sjö
  Valborgstjärn tjärn Ståltorp riven tlht Valborgstjärn tjärn
  Vattendrågen terräng Stöä(?) beb. Valborgstjärn tjärn
  Hvitaberg = Vitteberget Saknas »Stöa» hmd Vengransdrågen(?) dalsänka
  Huitaberg Saknas Stöterud beb. Vesslefjället berg
  Vitteberget berg Stöterud lht Vesslelystjärn tjärn
  Vitteberget höjd /Se Sundsborg lht Vesslemörttjärn, se Mörttjärn, Lilla tjärn
  Viteberg berg Sundtorp ödetorp Vessleörtjärn tjärn
  Viteberg berg Susa hemmansdelar Vilareberget berg
  Vitebergmyren myr Svensbackkullen beb. Vinterstadviken vik
  Vitteberget berg /Se Svensbackkullen hmd Viteberg bergknatte
  *Vålviken Saknas Svensstugan beb. Vitteberg berg
  Vässlefjället höjd Svensstugan hmd Vitteberget berg
  Stora Åkertjärn sjö Svenstomten beb. Vässlehaget hag
  Åkertjärn tjärn Svenstomt(en) hmd Åkertjärn tjärn
  Åkertjärn, Lilla tjärn Sydhusen eller Söderhusen beb. Åkertjärn tjärn
  Åkertjärn, Stora tjärn Sydstugan beb. Åkertjärn tjärn
  Åroset vik? Sydstugan hmd Åkertjärn tjärn
  Årosnäbban udde Sydstugan f.d. hmd Åkertjärn, L. tjärn
  Ärtetjärnsmossen mosse Sydstugan f.d. hmd Ärtkärnsviken vik
  Ärtetjärnsviken vk Sydstugan beb. Ärttjärnssjön, se Ärttjärnsviken sjö
  Ärtetjärnsviken vik Sydstugan hmd Ärttjärnsviken sjö
  Öbymossarna mossar Sydstugan beb. Öbybäcken bäck
  Öbyviken vik Sydstugan beb. Öbymossen mosse
  Ön holme Sydstugan hmd Öbyviken vik
  Öretjärn, Lilla tjärn Sydstugan beb. Öbyviken vik
  Örevattnet sjö Sydstugan hmd Ören stengrund
  Stora Örtjärn sjö Sydstugkullen hmd Öretjärn, St. o. L. tjärn
  Örtjärn, Stora tjärn Sydstugåsen beb. Örtjärn, se Vessleörtjärn, Storeörtjärn tjärn
  Örtjärnsbäcken bäck Sydstuguåsen lht Örvattensbäcken bäck
  Örtjärnshöjden höjd Sätern, Nedre beb. Örvattnet sjö
  Övre Kroksjön sjö Sätern, Övre beb. Östgårdsbäcken bäck
    Sätern hemmansdelar Östgårdsälven, se Örvattensbäcken bäck
    Söderhusen, se Sydhusen eller Söderhusen beb. Övre skogen skogsmark
    Tjärnsröjningen beb.  
    Tjärnsrönningen hmd  
    Tollerud eller Tullerud beb.  
    Tollerud hmd  
    Tomtebo hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten beb.  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten, Nedre beb.  
    Tomten, Övre beb.  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten, se Högen Saknas  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomterna del av Stenbyn  
    Tore beb.  
    Tore beb.  
    Torsbyn, Norra, se Torspen? eller Torsbyn, Norra beb.  
    Torsbyn, Södra, se Torspen? eller Torsbyn, Södra beb.  
    Torsbyn hmd  
    Torspen? eller Torsbyn, Norra beb.  
    Torspen? eller Torsbyn, Södra beb.  
    Torsterud hemmansdelar  
    Tosterud beb.  
    Torud hmd  
    Torud hmd  
    Treungen beb.  
    Treungen hmd  
    Tullen beb.  
    Tullen hmd  
    Tullerud, se Tollerud eller Tullerud beb.  
    Tullstationen Saknas  
    Tällebråten, se Tällerudbråten Saknas  
    Tällerud förr bostäder  
    Tällerudbråten f.d. torp  
    Töcksfors bruk beb.  
    Töcksfors (bruk) beb.  
    Töcksfors herrgård eller Herrgården beb.  
    Töcksfors samhälle  
    Töcksmark, Nedre, se Stommen eller Prästgården bebyggelse  
    Töcksmark, Övre, se Stommen bebyggelse  
    Töresbyn gd  
    Töresbyn eller Ringstad utj.  
    Töresbyn gård  
    Töresbysätern säter  
    Törsbyn, se 1 Töresbyn gd  
    Törsbynäset beb.  
    Törsfältåsen beb.  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Udden hmd o. lht  
    Udden stuga  
    Udden torp  
    Ulfviken, se Ulviken beb.  
    Ulfviken hemmansdelar  
    Ulvenäs gd  
    Ulvenäs gård  
    Ulviken beb.  
    Vallbo hmd  
    Vallen beb.  
    Vallen hmd  
    Vankögården(?) beb.  
    Verket lht  
    Verket (i Stommen), se Stommen eller Prästgården bebyggelse  
    Verkstaden beb.  
    Verkstaden hmd  
    Våletorpet torp  
    Vältan beb.  
    Vältan hmd  
    Vältareberget beb.  
    Vältareberget hmd  
    Vässlehaget hmd  
    Västanås hmd  
    Västhusen beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, Norra beb.  
    Väststugan, Södra beb.  
    Väststugan hemmansdelar  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Yrväderstorpet beb.  
    Yreväderstorpet ödetorp  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen stuga  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen, se Liden beb.  
    Åserud beb.  
    Åserud hmd  
    Åshyttan hmd  
    Åsstugan hmd  
    Äckeran beb.  
    Äckran hmd  
    Älgerud i Stommen beb.  
    Älgerud lht  
    Älgås, se Älvås beb.  
    Älgås, se Älvås Saknas  
    Älverud, se Stubberud beb.  
    Älverud hmd  
    Älvnäs beb.  
    Älvås beb.  
    Älvås f.d. torp  
    Ängebråten beb.  
    Ängebråten hmd  
    Ärtetjärn gd  
    Ärtkärn gård  
    Öbyn, se Stommen eller Öbyn gd  
    Öbyn gård  
    Öbyn bebyggelse  
    Öbyn, se 4 Stommen utjord  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hmd  
    Ödegården hmd  
    Ögårdarna hemmansdelar  
    Ögårdarna beb.  
    Ögårdarna hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården beb.  
    Ögården beb.  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Östegård gård  
    Östergård gd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugsand beb.  
    Öststugusanden hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.