ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlanda socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 138 Naturnamn : 549 Bebyggelsenamn : 1217 Naturnamn : 824
Karlanda sn Abborrtjärnet Saknas Karlanda socken sn Karlands socken sn
Karlanda sn Abborrtjärn tjärn Karlanda sn Abborrkullarna berg
Karlanda sn /Se Abborrtjärn tjärn Karlanda sn Abborrkullarna bergkullar
Karlanda sn Abborrtjärn tjärn Karlanda sn Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Karlanda sn Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Abborrtjärn, Stora tjärn Karlanda sn »Abborrtjärn», se Hornabborrtjärn Saknas
Karlanda sn Abborrtjärn, Stora tjärn Karlanda sn Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Alderbäcken bäck Karlanda sn Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Alderbäcken bäck Arestuga beb. Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Askdalen terräng Arstugan hmd Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Askdalshöjden höjd Arstugan beb. Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Baals berg berg Arstugan hmd Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Baggenäsen ägomark? Arstugan hmd Abborrtjärn tjärn
Karlanda sn Bastumyren myr Arstugan hmd Amerika gärde
Karlanda sn /Se Bilterudtjärnet tjärn Aschstugan, se Arstugan beb. Askedalen dal
Karlanda sn /Se Bjurdämmsmyren myr Backarne hmd Aspåsen bergås
Karlanda sn /Se Bjursjöhöjden höjd Backegan hmd (?) Baals berg bergknatte
Karlanda sn /Se Bjärnberget berg o. triangelpunkt Backen beb. Baggegärdet gärde
Karlanda socken /Se Bjärnsmossen mosse Backen, Nedre beb. Baggemyrarna myrar
Alnalidhn Saknas Björklidmyren myr Backen hmd Baggenäset näs
Bjärn by Björnmyrarna myrar Backen beb. Baggestenen sten
Bjärn gd:ar /Se Björnmyren odlad myr Backen hmd Barkhusdrågen dalsänka
Bjärn Prästgården komm.bost. /Se Björnmyren myr Backen lht Bastebackbäcken bäck
Björkbråten f.d. torp? Björnmyrskullarna terräng Backen beb. Bastlindshålet sänka
Björkebol by Björntjärn tjärn Backen ödetorp Bastumossen mosse
Björkebol by Björntjärn tjärn Backen hmd Bastumyren myr
Braserud gdr /Se Blekemon terräng Badstusten, N. o. S., se Bastesten beb. Bergjätteberget berg
?Bredvik Saknas Bläcksviken vik /Se Baggelyckan hmd Biltertjärn, se Bilterudstjärnet tjärn
Båthuset f.d. hus? Bläckviken vik Baldershaget beb. Bilterudsbäcken bäck
Bön by Bockemyren myr Basrerud hmd Bilterudstjärnet tjärn
Bön, Västra by Bockstensmossen mosse Bastebackarna beb. Bilterudstjärn tjärn
»Böön» Saknas Bondhaget terräng Bastesten beb. Bingen åker
Bön, Östra ö Borrtjärn tjärn? /Se Bastubackarna hmd Biselogen område
Bön, Östra Saknas *Bosjön, Västra sjö Bastusten(en) hmd Bifallåsen ås
Bön by *Bosjön, Östra sjö /Se Bergen hmd »Bjernberget» berg
Bön, V:a o. Ö:a gd:ar /Se *Bosjön, Östra, se Bösjön Saknas Berget beb. Bjurdämman myrdal
Delebäcken f.d. hus? Bottenmossen mosse Berget hmd Bjursjöbergen berg
Fagerbol by Braserudstjärnet tjärn Berget beb. Bjursjöhöjden höjd
Fockom = Bön, Östra torp Bratteviken vik Berget hmd Bjursjöhöljan hölj
Fors (N. o. S.) byar Bredmossen mosse Berget beb. Bjärnberget berg
Fors by Bredmossen mosse Berget hmd Bjärnsforsen fors
Fors, Norra by Bredmosstjärnet tjärn Berget beb. Bjärnsmossen mosse
»Glanker» Saknas Brukshagen terräng Berget hmd Bjärnsmossen mosse
Gladåker brk. Brunn, Lilla del av Rinnen Berget beb. Bjärseberget berg
Gladåker torp /Se Brunn, Stora del av Rinnen Berget hmd Björklidmyren, St. o. L. myrar
Gryttom by Brunnehöjden höjd Berget beb. Björnebacken backe
Gryttjom by Bryggorna skär Berget hmd Björnedrågen dalsänka
Gryttom by Bråteberget berg Berget beb. Björnedrågen dråg
Gryttom gd /Se Bråten terräng Berget, Södra beb. Björnemossen mosse
Grönavold Saknas Bråtetjärn tjärn Berget hmd Björnemossen mosse
*Groenæwollum» Saknas Brännan terräng Berget hmd Björnemyren odlad myr
»(j) grænawollum» bebn /Se Brännebäcken bäck Berget, se Braddet beb. Björnestocken, Björnestockåsen Saknas
Grönnäs Saknas Brännudden udde Berget hmd Björntjärn tjärn
?Gylterud Saknas Bumossen mosse Berget hmd Björntjärn tjärn
Herredalen by Byxetjärn tjärn Biserud beb. Björntjärn tjärn
Håltebyn by Bålasmyren myr Biserud hmd Björnåkern åker
Håltebyn by Bålåsen terräng Bjurshöjden beb. Bläcketjärnet el. Kotjärnet tjärn
Hämnäs by Bårtjärn tjärn Bjursjöhöjden beb. (torp) Bläckeviken vik
Hämnäs by Båstjärn tjärn Bjärn bebyggelse Bläckeviken vik
Hämnäs by /Se Bässebråkknallen höjd Bjärn bebyggelse Bockefallet skogsmark
Hög by? Bässemyrarna myrar Bjärn bebyggelse Bockesten stenblock
Hög by Böbrännan terräng Bjärn utjord Bockstensmossen mosse
Hög by? Bödyvlarna tjärnar Bjärn bebyggelse Bodmossen, se Bumossen Saknas
Hög by Bösjön sjö Bjärn gård Borrtjärn ? tjärn
Hög Saknas Bönsjön sjö Östra Bjärn hemmansdelar Bottnemossarna mossar
Kallnäs Saknas Bönsjön sjö Björkbråten beb. Bratteviken vik
Karlanda by Bönsvattnet sjö Björkebol hmn Bredmossarna mossar
Karlanda by Bönsvattnet sjö /Se Björkebol bebyggelse Bredmossen mosse
Kesebotten by Bösjön Saknas Björkebol utjord Bredmossen mosse
Kesebotten by Dalen ägomark? Björkebol gård Bredmossen mosse
Kesebotten gd /Se Dammtjärn tjärn Björkebol, se Månserud hlp Bredmossen mosse
Kesebotten by /Se Dammtjärnsbäcken bäck Björkebråten hmd Bredmossen mosse
Kesetorpet torp /Se Dammängen mosse Björkebråten f.d. torp Brukhagen äga
Kesetorpet ödetorp Delebäcken bäck Björnmyr beb. Brunn, Stora sjö
Kleven förr hus? Delebäcken bäck Björstad, se 2 Liane Saknas Brunnarna tjärn
Klämman förr hus? Delebäcken bäck Boa, se Mon, Södra beb. Brunnebäckarna Saknas
Knoll by Deleholmen holme Bockhuden, Norra beb. Brunnehöjder bergshöjd
Knoll Saknas Deletjärnsåsen ås Bockhuden, Södra beb. Brunnskällan förr brunnskälla
»Kollenäs» Saknas Det långa tjärnet tjärn Bockhuden hemmansdelar Brurebacken backe
?Kollerud Saknas Djupedrågen terräng Bockserud, se 2 Hög o. Sucka Saknas Bruremanshöljen hölj
Korsbyn gd /Se Djuptjärn tjärn Boden beb. Bruremanshöljen hölj
Kytterud gård Djuptjärn tjärn Boden beb. Bruskegärdet gärde
Kåckebråten gård /Se Djuptjärn tjärn Boden lht Bryggan el. Bryggorna holmar
Kåckegärdet, se Kåcke-Jale gård Djuptjärnshöjden höjd Boden, se Kullen Saknas Bråtemyren myr
Kåcke-Jale gård /Se Djurskogskärnet sjö Bondgården beb. Bråtetjärn tjärn
Kållerud, se Bön, Östra Saknas Djuvhedskvarntjärn tjärn Bondegården hmd Bråtetjärnet tjärn
Lian, Södra Saknas Dulpan tjärn Bostället, Ö., V. hmd Bråtetjärnet tjärn
Lian by Dulpan del av Rinnen Boställslotten beb. Brännan del av skog
Liane by Dulpan tjärn Boxerud område Brännebäcken bäck
Lysås by Dulpan, Norra mosse Braddet beb. Brännekullen höjd
Lyssås by Dulpan, Södra mosse Braserud, Nedre beb. Buberget berg
Lysås by Dyveln mosse Braserud, Övre beb. Buholtmyren myr
Lyssås gd /Se Dyveln tjärn Braserud hmd Bumossen mosse
?Långlanda Saknas Dyveln tjärn Braskerud beb. Bumossen mosse
Lövsta gd /Se Dyveln, Övre myr Bratta beb. Byxetjärn tjärn
Löfstafors brk Dyvlarna myr Brattan hmd Byxetjärn tjärn
Löfstafors brk Dyvlarna sankmark Bredablick avs. »Bålåsen» ås
Måsarwdh Saknas Edsåsen terräng Brobacken hmd »Bårtjärn» tjärn
Månserud by Eketjärn sjö Brobacken beb. Båstjärn, se Bästjärn tjärn
Mosserud torp Eketjärn sjö Brobacken hmd Båstjärn tjärn
Månserud by Elsehagen samfällt område Brobacken beb. Bäckeholmen holme
*Ribboheden? Saknas Fagerbolsbäcken bäck Brobacken, Norra beb. Bäckeviken vik
Romanskerud f. hus? Fallet terräng Brobacken hmd Bässebackarna dalsänka
Rumperud hmd /Se Falleviken vik Brobackstugan beb. Bässemyren Saknas
Rumpesätern hmd /Se »Fantevåle» offervål /Se Brukshagen hoppla Bässemyren Saknas
Rödkleven f.d. hus? Finnemossen mosse Brunnsätern beb. »Bästjärn», se Båstjärn Saknas
Rönningen f.d. hus? Finnskogen Saknas Brunnesätern ödesäter Bästjärn tjärn
*Sibboheden? Saknas Fisklösen tjärn Bruskerud hmd Bävergropen Saknas
Smolmark by Fjorden, L:a o. St:a sjöar /Se Brynteslotten beb. Bödyveln göl
Smolmark by Fjorden, Stora o. Lilla sjöar /Se Bråtarna beb. Bönsjön sjö
Smolmark gd /Se Fjornsdalen dal Bråtarna, Norra beb. Bö(n)sjön sjö
Stommen by Fjornshöjden höjd Bråtarna, Västra beb. »Bönsvattnet» Saknas
Stommen gd /Se Fjusåsen ås Bråtarne hmd »Damtjärn», se Ormetjärn Saknas
Ve(n)nacka by Fjällboknatten berg Bråten hmd Damtjärn tjärn
Vennacka by Fjällbovattnet sjö Bråten ödetorp Dammtjärn tjärn
Vennacka by Fjällbovattnet sjö Bråten beb. Dammtjärn tjärn
Vännacka by Flagan åker /Se Bråten hmd Daskebråtarne skogstrakt
Vännacka gd /Se Flymossen mosse Bråten hmd Delebäcken bäck
Vittensten hmn Forsarekleven terräng Bråten beb. Deleholmen, se Hareholmen Saknas
Vittensten hmn Forskalluddarna uddar /Se Bråten beb. Deleholmen, se Harholmen holme
Vittensten by /Se Forsmossen mosse Bråten hmd Delemyrarna myrar
Vrängebol by Forstjärn sjö /Se Bråten beb. Djupdalsbackarna backar
Vrängebol by Forstjärn sjö Bråten beb. Djupedalen dal
Vrängebol by Forstjärnet tjärn Bråten hmd Djupedalen dal
Vrängebol gdr /Se Forselfven älv Bråten beb. Djupedrågen dal
Vrängebol gd /Se Framståsen ås Bråten beb. Djupedrågen dalsänka
Åmot by? Frötjärn tjärn Bråten hmd Djuptjärn tjärn
»ånatt» Saknas Furutjärn tjärn Bråten beb. Djuptjärn tjärn
Åmot gd /Se Furåstjärn tjärn Bråten hmd Djuptjärn tjärn
Åmot gd /Se Fågelhöjden höjd Brännan beb. Djuptjärn tjärn
Åmot gård /Se Fågelmossen mosse Brännan ödetorp Djuptjärn tjärn
Åmot hmd /Se Fågelmyren myr Brännbråten beb. Djuptjärn tjärn
Årstad by Fåremyren myr Brännebråten hmd Djuptjärn tjärn
Årstad by Fårnäsälven å Båthuset beb. Djuvshedskvarntjärn tjärn
Årstad by Fäbromossen mosse Bäcken beb. Dolpan tjärn
Årstad by /Se Galteryggen terräng Bäcken, Västra beb. Dolpmossen mosse
Åsen f.d. hus? Gettjärn tjärn Bäcken hemmansdelar Domarringen höjd
Ögården, Västra f.d. hus? Gettjärnsmyren myr Bäcken beb. Dulpan tjärn
  Gettjärnsviken vik Bäcken hmd Dulpan tjärn
  Gla, Övre sjö Bäcken beb. Dulpan tjärn
  Gla, Övre sjö Bäcken hmd Dulpan tjärnshål
  Gladåkern sjö Bäcken beb. Dyvelmossen mosse
  Glaåkern sjö /Se Bäcken hmd Dyvlarna tjärn
  Glaåkern sjö /Se Bäcken beb. Dyvlarna myr (med gölar)
  Gladåkern sjö /Se Bäcken hmd Edsbacken backe
  Glaåkerssjön sjö /Se Bäcken beb. Edsmyren odlad myr
  Granmohöjden höjd Bäckerönningen hmd Eketjärn tjärn
  Granmohöjden höjd Bön, Västra Saknas Eketjärn tjärn
  Granmon terräng Bön, Västra utjord Ekmanskojorna skogsmark
  Gravdalen terräng Bön, Västra gård Engelsmansmyren åkerstycke
  Gravlandsmon terräng Bön, Östra Saknas Fagerbolsbäcken bäck
  Graftjärn sjö Bön, Östra Saknas Fallen skogsmark
  Gravtjärn tjärn Böndagsögården beb. Fallet, Nedre fall
  Gravtjärn tjärn Centralen, se Öststugan beb. Fallet, Övre fall
  Gravtjärnsbäcken bäck Dalen beb. Finnemossen, o. Finnemyran Saknas
  Gravtjärnshöjden berg o. triangelpunkt Dalen hemmansdelar Fiskelös tjärn
  Gravtjärnsmossen mosse Dalen ödehmn Fiskelös tjärn
  Grinaredalen terräng Dalen hmd Fiskelösen tjärn
  Gryttomslångmyren myr Dalkullen beb. Fiskelösmossen mosse
  Gryttomsmossen mosse Dammbråten beb. Fiskelösmossen, Norra mosse
  Gryttomsviken vik Dammbråten hmd Fiskelössjön sjö
  Gräsmyren myr Delebäcken torp Fiskelösåsen ås
  Grästjärn sjö Djupedrågen beb. Fisklösen tjärn
  Grästjärn tjärn Djupedrågen hmd Fjallsåsen ås
  Gräsåsmyren myr Där framme, se Framme i Bön beb. Fjorden, Lilla sjö
  Gubbtjärn sjö Där nere beb. Fjorden, Stora sjö
  Gubbtjärn tjärn Där nere beb. Fjordsdalen dal
  Gullrosmyren myr Där nord beb. Fjordensdalen dal
  Gunnarstjärn sjö Där nord beb. Fjordensdyveln tjärnshål
  Gunnarstjärn tjärn Där-nord(e) hmd Fjordenshöjden bergshöjd
  Gunnarstjärn tjärn Där oppe hmd Fjordshöjden höjd
  Gåltjärn sjö Där sör beb. Fjusgärdet skog, förr gärde
  Gårdalen dal Där söre hmd »Fjustremossarna» mossar
  Gårdalsmyren myr Där uppe beb. Fjustermossen mosse
  Gäddvattsbäcken bäck Där uppe beb. Fjusåsen Saknas
  Gärdetjärn tjärn Däruppe hmd Fjäderhanemyren myr
  Gärdetjärn sjö Där uppe, se Öststugan beb. Fjäderhanemyren myr
  Hagtjärn tjärn Där väst, se Helgebyn, Västra bebyggelse Fjällboknatten bergkulle
  Hantjärn sjö Där väst hmd Fjällbovattnet sjö
  Hantjärn tjärn Där öst beb. Fjällbovattnet el. Fjällbo sjö
  Harholmen ö Eliastomt, se Hagen, Norra beb. Fjällgärdet gärde
  Har(e)holmen ö /Se Eliastomt, se Hansetomt beb. Fjölemyren myr
  Helgebymossen mosse Eliastomt hmd Flagan åker
  Holmesmyren, Lilla myr Elmebyn, se 3 Håltebyn utj. Flymossarna mossar
  Holmesmyren, Stora myr Elovstomt beb. Fläskedalen dal
  Hornabborrtjärn tjärn Elsehagen samf. plan Fornäsälven älv
  Hugget terräng Elovstomt hmd Forsarekleven klev
  Hulten terräng Emnebyn, se 2 Håltebyn Saknas Forsmossen mosse
  Hålevattnet sjö Fagerbol hmn Forsmossen mosse
  Hålevattnet tjärn Fagerbol bebyggelse Forsnäsälven, se Fornäsälven älv
  Håltebysätern skogsmark Fagelbol gård Forstjärn tjärn
  Hålvattnet sjö Fagerbol by /Se Forstjärnet tjärn
  Hämnäsälven å Fagersta hmd Forsskalluddarna uddar
  Högfallet, Norra terräng Fallet beb. Framståsen ås
  Högfallet, Södra terräng Fallet beb. Frukosten åker
  Högfjället berg Fallet hmd Frukosten berg (hag)
  Högfjället berg Fallet beb. Frågtjärn tjärn
  Högmossen mosse Fallåsen beb. Furutjärnet Saknas
  Högmossen mosse Fallåsen hmd Furåstjärn tjärn
  Högsjön sjö Finnehaget hmd Fågelhöjden bergshöjd
  Högsjön sjö Finnskogen, se 1 Mörtnäs Saknas Fågelmossen mosse
  Högsjön sjö Fors hmn Fågelmossen mosse
  Högmossen mosse Fors, Norra Saknas Fågelmyren myr
  Högstjärnet tjärn Fors, N. gård Fålemyren myr
  Högåsen ås Fors, Södra bebyggelse Fålåsen Saknas
  Högåsen ås Fors, S. gård Fångebacken backe
  Högåsen ås Forserud beb. Fäbromyren Saknas
  Igeltjärn tjärn Forskalletomten ödetorp Fölungehålet Saknas
  Ilslätten åker /Se Forskvarnen beb. Fölungemyren myr
  Isdalen dal Forssätra beb. Galteryggen bergrygg
  Isdalen terräng Forsåsen beb. Gamlesågen f.d. såg
  Isdal dal /Se Forssätern ödesäter Gamlesätern säterplan
  Jakoben åker /Se Framgården hmd Gammelsågen fors
  Jonstjärn, Lilla tjärn Framgård beb. Gatevallen åker
  Jyrefjället berg Framgården Saknas Getetjärnet tjärn
  Järnmossen mosse Framme beb. Gettjärn tjärn
  Kallnäsudden udde Framme beb. Gla, Övre sjö
  Kallnäsåsen ås Framme hmd Övre Gla sjö
  Kalven tjärn Framme i Bön beb. Gladåker sjö
  Kalven tjärn Fridhem beb. Gladåker sjö
  Kalvmossen mosse Fridhem folkskoll.bostad Gladåkerssjön sjö
  Kampedalen ägomark? Fridhem beb. Glasviken vik
  Karlandabäcken bäck Frukosten beb. Glaåkern sjö
  Karismyren myr Fågelheden, se Heden beb. Gravedalen dal
  Kattjärn tjärn Fåkom beb. Gravedalen dal
  Kavelåsen ås Fåkom hmd Gravsmyren myr
  Kesebottstjärn sjö Galås hmd Gravtjärn tjärn
  Kestjärn tjärn Gammalstugan riven stuga Gravtjärn tjärn
  Kitteltjärn tjärn Gamlesätern ödesäter Gravtjärn tjärn
  Klingertjärn tjärn Gammeltorpet, se Mossängen beb. Gravtjärn tjärn
  Kloftemyrarna myrar Gammelstorpet hmd Gravtjärnshöjden, se Säterhöjden höjd
  Klämman terräng Garveriet beb. Gravtjärnsmossen mosse
  Knarremossen terräng Gatan beb. Gravtjärnsmossen mosse
  Knatten höjd Gatan, Nedre beb. Grinaredalarna, Grinaredalen dal(ar)
  Knektåsen ås Gatan, Övre beb. Grinaremossen mosse
  Knutsboltorpsmossen mosse Gatan hmd Grållögepusset puss
  Kockegärdet terräng Gatan beb. Gräsmyren myr
  Kopparebäcken bäck Gatan, Övre, Nedre hmd Grästjärn tjärn
  Lilla Koppartjärn sjö Gatbråten hmd Grästjärn tjärn
  Kopparetjärn, Lilla tjärn Gatebråten beb. Gräsåsmyren Saknas
  Stora Koppartjärn sjö Generalsgården beb. Gröna myren Saknas
  Kopparetjärn, Stora tjärn Getkullen beb. Grönmyren myr
  Kopparetjärn, Stora tjärn Getekullen höjd Gubbegärdet, o. Gubbevatten ägor
  Kopptjärn tjärn Gettjärnsbråten beb. Gubbehålet klev
  Korpefjället höjd Gettjärnsbråten hmd Gubbemyren odlad myr
  Korpeknatten bergknatte Getängen, se Ängen beb. Gubbetjärn tjärn
  Korsstenstjärn tjärn Gladbackarna ödetorp Gubbetjärnet tjärn
  Kotjärn tjärn Granmon beb. Guckåsen höjd
  Kotjärn tjärn Granmon ödetorp Guldgruveåsen el. Guldgruvan bergås
  Krigstjärnsmossen mosse Gravlandsmon beb. Gunnarstjärn tjärn
  Kroktjärn sjö Gravlandsmon område Gunnarstjärnet tjärn
  Kroktjärn, Lilla tjärn Grofallet beb. Gutebråtarne skogsmark
  Kroktjärn, Stora tjärn Grofallet hmd Gåltjärn tjärn
  Kroktjärnsbäcken bäck Gryttom hmn Gårmyren myr
  Kroktjärnsmossen mosse Gryttom bebyggelse Gårmyrsbacken backe
  Krusenholmarna holmar Gryttom gård Gäddetjärnet tjärn
  Kråkegullhöjden höjd Grönnäs, Norra beb. Gärdestjärn tjärn
  Kubäcken bäck Grönnäs, Sydligaste beb. Gärdetjärn tjärn
  Kuvtjärn tjärn Grönnäs, Södra beb. Gökebråten skog
  Kvarnbäcken bäck Grönnäs hmd Gökåsen bergås
  Kvarnmyren myr Grönnässätern ödesäter Göpekleven o. göpeklevhålet klev o. sänka
  Kvarntjärn sjö Grönnästomten tomt Gösekullen kulle
  Kvarntjärn tjärn Gårrönningen ödetorp Haggärdet åker
  Kvarnåsen ås Gärdet, Mellan- beb. Haggärdsbacken backe
  Kyttebråten terräng Gärdet, Norra beb. Hagtjärn tjärn
  Kytterudstjärnet tjärn Gärdet, Södra beb. Hagåsen ås
  Käringbäcken bäck Gärdet hmd Hallehagen område
  Käringtorp terräng Gärdet beb. Halludden bergudde
  Kärret berg och triangelpunkt Gärdet hemmansdelar Hansebacken backe
  Kärret terräng Gärdet hmd Hantjärn tjärn
  Lackebäcken bäck /Se Gärdet beb. Hantjärn tjärn
  Lackerud ägomark Gärdet hmd Hareholmen holme
  Larsbrännan terräng Gärdet beb. Harholmen holme
  Larstomtesyltan åker /Se Gärdet hmd Hedmossen mosse
  Lianeälven å Gärdet beb. Hemmingsmossen mosse
  Lidmyren myr Gärdet hmd Henriksbron bro
  Likstadbäcken bäck Gärdet beb. Herodesstocken ställe i skog
  Listadliden sluttning Gärdet hmd Hiblebacken backe
  Likstadmossen mosse Gärdslan beb. Hiblet utgärde
  Likstadmyren myr Gärdslan hmd Hiblet tomt
  Lillemossen mosse Gödalen, Södra beb. Holmemossen mosse
  Lillemosstjärnet tjärn Gödalen, Västra beb. Holmemyren, Övre, Nedre Saknas
  Lilletjärn tjärn Gödalen hemmansdelar Hornabborrtjärn tjärn
  Lilletjärnsmossen mosse Göje, se 2 Björkebol Saknas Hornhålan myr
  Lillfjorden sjö Hagalund hmd Huggersbråtarna skog
  Lillnäset terräng Haga beb. Husfallsdyveln »dyvel»
  Lillnäset näs Haga beb. Hyvelbackarna backar
  Lilltjärn tjärn Haga beb. »Håbäcken», se Högbäcken Saknas
  Lintjärn tjärn Haga(rna) beb. Hålebråtarna skogsmark
  Lintjärnsbäcken bäck Hagen, Norra beb. Hålegärdet Saknas
  Liusåhs, se Lyssåsmossarna mosse Hagen, Södra beb. Hålevattnet sjö
  Liusåsen, se Lyssås ås Hagen hmd Hålevattnet tjärn
  Liusåsen, se Lyssåsen höjd Hagen beb. Håltebyforsen fall
  Liviken vik Hagen hmd Håltebyrinnen, se Rinnen sjö
  Lomserudsmossen mosse Hagen beb. Håltebyälven älv
  Lomtjärn tjärn Hagen hmd Hålvattnet sjö
  Lomtjärn tjärn Hagen, Övre beb. Hålängemossen mosse
  Lortmyrarna myrar Hagen hmd Häggedalen dal
  Lysetjärn tjärn Hagen beb. Hällerstabäcken bäck
  Lyssås ås Hagen hmd Hämnäsälven älv
  Lyssåsen höjd Hagen hmd Hästebacken backe
  Lyssåsen ås Hagen hmd Hästehallen bergplatta
  Lyssåsmossarna mosse Hagen, (Norra) beb. Hästeryggen bergrygg
  Lyssåsmossarna mossområde Hagen hmd Häståsen höjd
  Lyssåssätern terräng Hagen beb. Högberget höjd
  Långemossen mosse Hagen hmd Högberget berg
  Långe udde udde Hagen beb. Högberget bergknatte
  Långmyren myr Hagen hmd Högbäcken bäck
  Långmyren myr Hagen beb. Högefjället berg
  Långmyren, Nedre myr Hagen hmd Högkullen bergkulle
  Långmyren, Övre myr Haget beb. Högmossen mosse
  Långtjärn sjö Haget beb. Högsjön sjö
  Långtjärn tjärn Haget hemmansdelar Högsjön sjö
  Långtjärn tjärn Haget beb. Högskullen höjd
  Långtjärnshöjden höjd Haget hmd Högskullen, Kullen gruskulle
  Lämmehöjden höjd (i) Haget beb. Högsmossen mosse
  Lämmemyren myr (på) Haget beb. Högemossen mosse
  Länsmanstjärn tjärn Haget, N:a, S:a hemmansdelar Högstjärnet tjärn
  Lönnkullen kulle /Se Haget, Södra, se (i) Haget beb. Högeviken vik
  Lövstanäset näs Haget beb. Högåsen berg
  Mattesholmen holme Haget hmd Högåsen bergås
  Melltjärn sjö Haget, Nedre beb. Högåsen grusås
  Middagsknatten bergknatte Haget, Norra beb. Högåsen bergås
  Mjögsjön sjö Haget, Övre beb. Igeltjärn tjärn
  Östra Mjögsjön sjö Haget hmd Igeltjärn tjärn
  Mobergsbråten terräng Haget f.d. hmd Ilslätten åker
  Moltelösan åker /Se Haget, Södra beb. Isakbråten gärde
  Moltemyren myr Haget beb. Isdalen dal
  Mossarna terräng Haget hmd Jakoben åker
  Mossjön Saknas Haget hmd Jensebrobacken backe
  Mossjön sjö Haget beb. Jensbrobäcken bäck
  Mossjön sjö Hagevall(en) hmd Jensebrobäcken bäck
  Mossjöälven bäck Haggärdet beb. Jensebron bro
  Mosstjärn, Lilla tjärn Haggärdet f.d. hmd Jensebron landsvägsbro
  Mosstjärn, Stora tjärn Haggärdet beb. Jutemon sandmo
  Myren terräng Haggärdet beb. Jutemyren myr
  Måleholmen holme Haggärdet hmd Jyrefjället berg
  Mångfallbarrsmyrarna myrar Haggärdet beb. Jyrefjället berg
  Månsekfallet terräng Haggärdet hmd Järnängen Saknas
  Månserudsmossen mosse Haggärdet hmd Kalvemossen mosse
  Månserudsmossen mosse Haggärdet beb. Kalven sjö
  Märremossen mosse Haggärdet hmd Kalven sjö
  Märreskallarna berg Hagvallen beb. Kalven tjärn
  Märreskallmyren myr Hajerud beb. Kampedalen dal
  Mälttjärn sjö Hajerud hmd Kampedalen dal
  Mögsjön sjö Hallebråtarna, Norra beb. Kampehaget odlad mark
  Mögsjön sjö Hallebråtarna, Södra beb. Kampehöljen hölj
  Mögsjöängen, Norra myr Hallebråtarne hmd Kampehöljen hölj
  Mögsjöängen, Södra myr Hansestugan hmd Kapitlet åker
  Mölnerudstjärn tjärn Hansetomt beb. Karlandabäcken bäck
  Mölnerudstjärn tjärn Hansetomt hemmansdelar Karlandabäcken bäck
  Mörttjärn sjö Heden beb. Karlandamon skogsmark
  Mörttjärn tjärn Heden, Nedre beb. Karlandamon avrättningsplats
  Mörttjärn tjärn Heden hmd Kastebråten skogsmark
  Mörttjärn tjärn Helgebyn, se 2 Årstad Saknas Kattehöljen hölj
  Namnlösen tjärn Helgebyn beb. Kattjärn tjärn
  Nordmarkself älv Helgebyn, Södra beb. Kattjärn tjärn
  Näbben terräng Helgebyn, Västra beb. Kattstensåsen ås
  Näset terräng Helgebyn, (Östra) beb. Kattstensåsen bergås
  Näsviken vik Helgebyn bebyggelse Kattjärn tjärn
  Näversäcksmyren terräng Henrikstorpet torp »Kattåsen», se Kottåsen Saknas
  Nötebrotjärn tjärn Herredalen hmn Kavelbromyren myr
  Ofredsmyren myr Herredalen bebyggelse K(j)esebottenhöjden höjd
  Ormetjärn tjärn Herredalen gård Kes(e)bottsmossen mosse
  Ormmyren myr Himmelriket, se Rönningen, Södra beb. K(j)esebottstjärn tjärn
  Orremossen mosse Holmen lht K(j)esebottsälven älv
  Orremossen mosse Holmen beb. Kestjärn tjärn
  Orremossen mosse Holmen hmd Kestjärn tjärn
  Orremossen mosse Hugget ödetorp Kitteltjärn tjärn
  Orremossen mosse Hulterud soldattorp Kitteltjärn tjärn
  Orremosstjärnet tjärn Hulterud beb. Kjesebottstjärn tjärn
  Orrmossen mosse Hultet beb. Kjortelsforsen fors
  Oxaretjärn tjärn /Se Hvittensten, se Vitsten hmn Kjortelsforsen fors
  Oxaretjärn sjö /Se Hyttan soldattorp Klevbacken backe
  Oxaretjärnet tjärn Hålan beb. Klingertjärn tjärn
  Oxeberget berg Hålan hmd Klockaremon skogsmark
  Oxemyren myr Hålet, se Stenarshaget beb. Kloftemyrarna Saknas
  Oxtjärn sjö Hålgärdet beb. Kloppåsen bergås
  Palsterhöjden höjd /Se Håltebyn hmn Klämmekleven klev
  Palsterhöjden höjd Håltebyn bebyggelse Knattebråten dalsänka
  Palstermyren myr Håltebyn utjord Knatten höjd
  Peckerudmossen mosse Håltebyn l. Elmebyn utjord Knatten bergkulle
  Penninghålet terräng Håltebyn gård Knektåsen bergås
  Pessarmyrarna myrar Håltebysågen beb. Knollsbäcken bäck
  Pikstadån å Håltebysätern beb. Knutsbolstorpsbacken backe
  Porsen tjärn Håltebysätern f.d. säter Knutsbolstorpstjärn tjärn
  Porsen göl /Se Hålten hmd Kolerudsbron bro
  Porsen göl /Se Hålet ödetorp Kolerudsmossen mosse
  Porslinshöjden höjd Hämnäs hmn Kolerudsälven älv
  Presttjärn sjö Hämnäs bebyggelse Koppartjärn, Lilla tjärn
  Prästtjärn tjärn Hämnäs utj. Koppartjärn, Stora tjärn
  Rammansmyren myr Hämnäs utj. Koppartjärnet, St. o. L. tjärn
  Rannberget berg Hämnäs gård Kopptjärn tjärn
  Rinnan å Hästehaget ödetorp Kopptjärnet tjärn
  Rinnen sjö Hög bebyggelse Korpefjället bergstup
  Östra Rinnen sjö Hög hmn Korpekleven klev
  Rinnen sjö /Se Hög Saknas Korpeknatten bergkulle
  Rinnen sjö /Se Hög l. Sviken utj Korsbyälven, se Liälven älv
  Rinnen sjö /Se Hög gård Korsdalen dal
  Rinnen sjö Högfallet beb. Korserudstjärn tjärn
  Rinnen sjö Högfallet ödeställe Korsettjärnet tjärn
  Rinnälven vattendrag /Se Höglunda beb. »Korsrudstjärn, se Korsröstjärnet Saknas
  Rinnälven älv /Se Höglunda hmd Korsröstjärnet tjärn
  Rinnälven å Höglunda hmd Korsstenstjärnet tjärn
  Rulleretjärn tjärn Höglunda, se Helgebyn beb. Korsälvhöljen hölj
  Rundmyren myr Högskullen beb. Kotjärn tjärn
  Rundmyren myr Högssätern ödesäter Kotjärn tjärn
  Ryttarsmyren myr Högsögården beb. Kotjärn, se Trosstjärn Saknas
  Rågåsen ås Hörnet beb. Kotjärn tjärn
  Råledtjärn sjö Hörnet hmd Kotjärnet tjärn
  Rävmyren myr Hörnet, Norra beb. Kotjärnet tjärn
  Rävåsen terräng Hörnet, Södra beb. Krigskällaren stenkummel
  Rödmossen mosse Hörnet, Södra beb. Krigstjärnsmossen mosse
  Rödmyren myr Hörnet hmd Krokstjärnen tjärnar
  Römossen mosse Intaget beb. Kroktjärn, Stora tjärn
  Salstenen sten? Intaget beb. Kroktjärn, Lilla tjärn
  Sand terräng Intaget, Norra beb. Kroktjärnsmossen mosse
  Sandbäcken bäck Intaget hmd Kråkegullhöjden bergshöjd
  Sandtjärn tjärn Intaget beb. Kubäcken bäck
  Seckmyren myr Intaget hmd Kullsmyren myr
  Skaversåsarna terräng Intaget beb. Kumminbacken backe
  Skavmyren myr Intaget lht Kungsdalen dal
  Skavvålen skogsmark /Se Intaget beb. Kungsstenen stenblock
  Skepptjärn sjö Intaget hmd Kuvetjärnet tjärn
  Skepptjärn sjö /Se Intaget, Norra beb. Kuvtjärn tjärn
  Skepptjärnet tjärn /Se Intaget, Östra beb. Kvarnberget berg
  Skoglundstorp skogsmark Intaget hmd Kvarnehåltet skog
  Skurvheden terräng Intaget, Södra, se Haget beb. Kvarnemossen mosse
  Skålltjärn tjärn Intaget hmd Kvarnemyrarna myrar
  Sladtjärnen tjärnar Jensetomten beb. Kvarnetjärnet tjärn
  Sladtjärnsmon terräng Jensetomt hmd Kvarntjärn, se Djuvshedskvarntjärn tjärn
  Slahällsbacken höjd /Se Jenstomt, Nedre beb. Kvarntjärn tjärn
  Slanterud terräng Jenstomt, Övre beb. Kvarnåsen bergås
  Snemyren myr Jenstomt hmd Kvartmeåsen bergås
  Snickarhagen terräng Johansstugan hmd Kyrkegrindskullen höjd
  Snömossen mosse Järnvägens Mosserud lägenhet Kyrkåsen bergås
  Spiksmeddammen tjärn? Jättängen hemmansdelar Kyterönningen Saknas
  Spjutmossen mosse Kabustomten beb. Kytterud(s)tjärnet tjärn
  Spjutmossen terräng Kalastorpet beb. Käringebäcken bäck
  Spjuttjärn tjärn Kallkällorna beb. Käringedrågen dalsänka
  Starrmyren myr Kallkällorna hmd Kölnebergen udde
  Stenhögsmyren myr Kallnäs, Norra beb. Kölnedalarna åkrar
  Stenmossen mosse Kallnäs, Södra beb. Labbekärret dalsänka
  Stenulvsfjället fjäll /Se Kallnäs, Västra, se 2 Bön, Västra Saknas Lackebäcken del av Jensebrobäcken
  Stenulvsfjället berg Kallnäs hemmansdelar Lacketomtsbäcken, se Fagerbolsbäcken bäck
  Stolletjärnet tjärn Kalvetomten tomt Ladbråtarna igenvuxen åker
  Stolpebäcken bäck Kalvhagen beb. Larsbrännan skog
  Stora mossarna mosse Kalvhagen hmd Lekstabäcken bäck
  Storasmyren myr Kantenborg beb. Lekstamossarna Saknas
  Storfjorden sjö Karlandatorpet hmd Lianekleven backe
  Storfjorden sjö Karlberg(s)torpet ödetorp Liälven älv
  Stormossen mosse Kastet beb. Lidmyren myr
  Stormyren terräng Kastet hmd Lillemosstjärnet tjärn
  Storängetjärnet tjärn Kesebotten hmn Lillenäset näs
  Stråmyren myr Kesebotten bebyggelse Lilletjärn tjärn
  Stugetjärn tjärn Kesetorpet ödetorp Lilletjärn tjärn
  Sundet sund Kilerud, se 2 Mölnerud Saknas Lilletjärnet tjärn
  Sundsholmarna öar Kjesebotten gård Lillstugsgärdet äga
  Sundsmyren myr Klaresbråten beb. Limansdrågen dalsänka
  Sundstjärn sjö Kleven beb. Linddrågen dalsänka
  Sundstjärnet tjärn Kleven hmd Linkebråten skogsmark
  Sundstjärnsbäcken bäck Kleven beb. Lintjärn tjärn
  Sundtjärn tjärn Kleven hmd Logegärdet gärde
  Sundtjärnsbäcken bäck Kleven beb. Lomtjärn tjärn
  Sunnerstatjärn sjö Kleven hmd Lomtjärn tjärn
  Sunnerstetjärn tjärn »Klingerna», se Klingerud Saknas Lomtjärn tjärn
  Svalsjön sjö /Se Klingerud beb. Lortmyrarna, Övre, Nedre Lortmyren delvis odlade myrar
  Svalsjön sjö Klingerud torp Luftemossen mosse
  Svalsjön sjö Klinten beb. Lugntjärn, se Lomtjärn Saknas
  Svalsjön sjö Klinten hmd Lugntjärn tjärn
  Svalsjön sjö /Se Klinten beb. Lunkesten stenblock
  Svarttjärn tjärn Klinten hmd Lyckan intag
  Svarttjärn tjärn Klippan beb. Lysetjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Klockarmon, se Mon, Västra beb. Lysetjärnet tjärn
  Svartviken vik Kloppa beb. Lysetjärnsmossen mosse
  Svartviksudden udde Kloppen hmd Lysåsen bergås
  Svenksmyrarna myrområde Kloppesätern ödesäter Lågen del av Forsälven
  Svältan åker /Se Klusserud ödetorp Långebroåsen Saknas
  Syltan åkrar /Se Klämman beb. Långemossarna mossar
  Sågarlyckan terräng Klämman hmd Långemyren myr
  Sågartorp terräng Klämman hmd Långemyren myr
  Säterhöjden höjd Knarrestugan hmd Långemyren, Övre, Nedre myrar
  Sätermossen mosse Knarten beb. Långemyren myr
  Sätermossen mosse Knarten hmd Långestycket åker
  Sävtjärn, Lilla tjärn Knoll gård Långmyren äga
  Sävtjärn, Stora tjärn Knotthålan, se Nystugan beb. Långmyren myr
  Söletjärn tjärn Knotthålan ödestuga Långmyren myr
  Sörbohedsälven älv Knutsboda, se 2 Ö. Bön Saknas Långtjärn tjärn
  Sörgårdssätern terräng Knutsbol hmd Långtjärn tjärn
  Sörtomtsätern terräng Knutsbol hmd Långtjärn tjärn
  Tegmyren myr Knutsbolstorpet beb. Långtjärn tjärn
  Timmermyren myr Knutsboltorpet hemmansdelar Långtjärnshöjden höjd
  Timmertjärn tjärn Knåll bebyggelse Långviken vik
  Tjärnmossbackarna terräng Kockebråten ödetorp Långåsen bergås
  Tjärnmossbäcken bäck Kolebotten ödetorp Lämmehöjden bergshöjd
  Tjärnmossen mosse Kollerud beb. Lämmemyren myr
  Torptjärn sjö Kollerud hmd Länsmanstjärn tjärn
  Torrgölen mosse Komyren beb. Länsmanstjärnet tjärn
  Torsåsen ås Komyren hmd Löfstanäset näs
  Trakten skogsmark Kopparbäcken beb. »Löftemossen» mosse
  Tranemossen mosse Kopparbäcken ödeställe Löjerännan del av fors
  Trantjärn sjö Korsbyhaget, se (på) Haget beb. Lövmossen mosse
  Trantjärn tjärn Korsbyn hmn Magnellsgranen Saknas
  Trehörningsmyren myr Korsbyn bebyggelse Malisberget berg
  Trollmyren åker Korsbyn gård Malismyren myr
  Trosstjärn tjärn Korset beb Malmberget berg
  Tustjärn tjärn Korset hmd Markusdalen dal
  Tutjärn tjärn Korsman, Västra beb. Markushaget hag
  Tuvmyren myr Korsman, Östra beb. Masebråten kärrmark
  Uddetjärnet tjärn Korsmon hmd Mattesholmen holme
  Ulvemyren myr Kottåsen beb. Mattesviken vik
  Uttasläpp terräng Kottåsen f.d. torp Megsjön, se Mjögsjön Saknas
  Valåsen ås Koven, se Berget, Södra bebyggelse Mellanbalken skogstrakt
  Vamnemossen mosse Krangserud, Västra beb. Melltjärn tjärn
  Vamnevattnet sjö /Se Krangserud, Östra beb. Metareberget berg
  Vamnevattnet sjö Krangserud hemmansdelar Middagsknatten berg
  Varsobäcken bäck Kreken beb. Migarefallet timmeruppbyggnad
  Varsbo kyrka grotta Kreken hmd Milebråtmyren myr
  Vattenmyrbäcken bäck Kreken beb. Mjögsjön sjö
  Vattenmyren myr Kreken beb. Mjögsjön sjö
  Vilaråsmyren myr Kreken hmd Mjögsjön sjö
  Villpersmyren myr Kroken, se Kreken beb. Mjögsjön sjö
  Vindeldalen terräng Kroken beb. Mjölkemon säter
  Vindelmossen mosse Kroken hmd Mohöjden bergshöjd
  Vitstenstjärn tjärn Krusenholm beb. Moltelösa åker
  Vånsätern terräng Krusenholm f.d. hmd Moltemyren myr
  Vårbrottfjället berg Kullarna beb. Mossjön sjö
  *Vännackshög äng Kullarna, Norra beb. Mossjön sjö
  Vännacksmossen mosse Kullarna, Södra beb. Mosstjärn, L. Saknas
  Vässlefjorden sjö Kullarne hemmansdelar Mosstjärnarna, Lilla o. Stora Saknas
  Västgårdssätern ödesäter Kullemyren hmd Moudden udde
  Yxesjön, Södra sjö Kullen beb. Mårdholmen holme
  Yxesjön, Södra sjö Kullen hmd Mälttjärn tjärn
  Yxnetjärn sjö Kullen beb. Märremyren myr
  Yxnetjärn tjärn Kullen hmd Märreskallarna berg
  Yxnetjärnsdyfvel sjö Kullen hmd Märreskallmyren myr
  Åkertjärn sjö Kullen beb. Mögsjöbäcken bäck
  Åkertjärn tjärn Kullen hmd Mölnerudstjärn tjärn
  Åkertjärnsbäcken bäck Kullen beb. Mölnerudstjärnet tjärn
  Äckermossen mosse Kullen beb. Möreberget badställe
  Älghöjden höjd o. triangelpunkt Kullen hmd Mörehålet håla
  Älvängen terräng Kullen beb. Mörttjärn tjärn
  Ängebäcken bäck Kullen hmd Mörttjärn tjärn
  Ängefallen terräng Kullen beb. Mörttjärn tjärn
  Ängen terräng Kulleråsen hmd Mörttjärn tjärn
  Ögården åkrar /Se Kulltorpet beb. Mörttjärn tjärn
  Ögården, Övre ägomark? Kulletorpet hmd Mösjöängarna, Stora o. Lilla myrar
  Ögårdssätern terräng Kvarnen hmd Namnlösen tjärn
  Öståsen ås Kvarnen beb. Nasstebackarna backar
    Kvarnen hmd Natehålan dalsänka
    Kvarnåsen beb. Nilsefället skog
    Kvarnåsen, Södra beb. Nordmarksälven, se Sörbyforsälven älv
    Kvarnåsen hmd Nordstugsgärdet äga
    Kyrkevall förr kyrka? Notebuviken vik
    Kyrkäng(en) hmd Nygärdet äga
    Kyttebråten hmd Nypetornhagen kohage
    Kytterud hmn Näsberget näs
    Kytterud bebyggelse Nötebron bro
    Kytterud, Norra beb. Nötebrotjärn tjärn
    Kytterud, Södra beb. Ofredadrågen dalsänka
    Kytterud gård Ofredshöjden bergsträckning
    Kytterudtorpet f.d. torp Ofredsmyren myr
    Kyttetorpet beb. Ormetjärn tjärn
    Kåven hmd Ormetjärn tjärn
    Källbacken beb. Ormetjärn tjärn
    Källebacken hmd Orremossarna mossar
    Källbacken beb. Orremossen mosse
    Källmyren beb. Orremossen mosse
    Källemyren ödetorp Orremossen mosse
    Källåsen beb. Orremossen Saknas
    Källåsen hmd Orremossen mosse
    Käringtorp beb. Orremossen mosse
    Käringtorpet hmd Orremossen mosse
    Kärra beb. Orremossen mosse
    Kärret, (Västra) beb. Oxalsbäcken bäck
    Kärret hmd Oxeberget berg
    Kärretorpet ödetorp Oxemyren Saknas
    Kässerud, Norra beb. Oxetjärn tjärn
    Kässerud, Södra beb. Oxtjärn tjärn
    Kässerud hmd Pallserehöjden bergshöjd
    Köket beb. Peckebråten skogsmark
    Köket hmd Pelahus del av Abborrkullarna
    Labacken hmd Pelarebacken backe
    Laback beb. Penninghålet dal
    Labbögården hmd Penningugnen grotta
    Lackerud beb. Persbråten äga
    Lackerud hmd Persebråten gärde
    Lacketomt, Nedre o. Övre beb. Persmyren myr
    Lacketomt (*Laketomt) hmd Pinan åker
    Lacketomten beb. Pissaremyren myr
    Lacketorpet torp Pontusberget berg
    *Laketomt, se Lacketomt Saknas Prästtjärn tjärn
    Langkarsätern beb. Prästtjärn tjärn
    Lankarsätern hmd Pumpen källa
    Larsstugan beb. Ramansmyren myr
    Larsstugan hmd Rannberget berg
    Larstomt beb. Rinna älv
    Larstomt hmd Rinnbackarna backar
    Lekstaliden beb. Rinnen sjö
    Leksta(liden) ödetorp Rinnen sjö
    Liane, (Södra) Saknas Rinnen sjö
    Liane l. Björstad utjord Rinnen sjö
    Liane gård Rinnälven, se Rinna älv
    Liviksbråten hmd Rinnälven å
    Livisbråten beb. Rotedalen dal
    Ljunggrensögården beb. Roteklevarna myr
    »Locketomt», se Lacketomt Saknas Rotemyren, Ned., Öv. myr
    Lomserud ödesäter Rotmyren myr
    Loserud, se Löserud beb. »Rulleretjärn» tjärn
    Lovisebråten, se Livisbråten beb. Runde kulle bergskulle
    Luggetorpet f.d. torp Runde mosse mosse
    Lund hmd Rundemyren myr
    Lund hmd Rundemyren myr
    Lund hmd Råbockemyren myr
    Lund beb. Rågåsen bergås
    Lund hmd Råledtjärn tjärn
    Lusten lht Räveberget berg
    Lyckan beb. Rävmyren myr
    Lyssås hmn »Röcklemyren» myr
    Lyssås Saknas Rödmossen mosse
    Lysås gård [Till Rödmossen] mossa
    Lyssåssågen beb. Rödmossen mosse
    Lyssätra beb. Rödmossen mosse
    Långgärdet beb. Rödmyren myr
    Långgärdet hmd Rönndrågen dalsänka
    Långvänden beb. Rönningsåsen ås
    Långvänden hmd Sadelmyren myr
    Långåsen beb. Sandtjärn tjärn
    Långängen beb. Sandtjärn tjärn
    Långängen, Norra beb. Sandviken vik
    Långängen, Södra beb. Sekmyren förr odlad myr
    Långängen hmd Sigridsmyren myr
    Löserud beb. Skavmyren myr
    Löserud hmd Skavmyren myr
    Lösetorud, se Torud hmd Skavvålen skogsmark
    Lövmon beb. Skepptjärn tjärn
    Lövmon ödetorp Skepptjärn tjärn
    Lövsta Saknas /Se Skogvaktarholmen holme
    Lövstafors hgd, f.d. smedbruk Skurvheden mark med stenrammel
    Lövstafors beb. Skutestenen sten
    Lövstafors herrgård Skåkebacken backe
    Lövås, se Hålgärdet beb. Skålltjärn tjärn
    Lövås hmd Skålltjärn tjärn
    Lövås hmd Skålltjärnsmossen mosse
    Maliserud f.d. lht Slahallebacken backe
    Mattestomt hmd Slatjärnen tjärn
    Mellangård beb. »Slogtjärnarne», se Slatjärnen Saknas
    Mellangård hmd Slagtjärnarna, se Slogtjärnarna tjärnar
    Mellanrumperud beb. Slatjärnen, se Slogtjärnarna tjärn
    Mellantomt, se Där nord beb. Slagtjärnsbäcken bäck
    Mellan tomt, se Haget, Nedre beb. Slahällsbacken backe
    Mellantomt hmd Slogtjärnarna tjärnar
    Mellantomt beb. Smolmarksrinnen, se Rinnen sjö
    Mellantomt hmd Snedmyrarna(?) myrar
    Mellantomt hmd Snömyrarna myrar
    Mellantomt hmd Snömyren myr
    Mellby beb. Spettalen vilställe
    Mellby beb. Spjutmossen mosse
    Mellby hmd Spjuttjärn tjärn
    Mjölnarestugan beb. Spjuttjärn tjärn
    Mjölnaråsen beb. Spättalen, se Spettalen Saknas
    Mobacken beb. Stallarna mo
    Mobacken hmd Stallbråtbacken backe
    Mobergsbråten beb. Stampebäcken bäck
    Mobergsbråten ödetorp Starrmyren myr
    Mon, Mellersta beb. Starrängen myr
    Mon, Västra beb. Stenbron bro
    Mon, Övre beb. Stendalarna dal
    Mon hemmansdelar Stenhålet åker
    Mon beb. Stenmossen mosse
    Mon hemmansdelar Stenulvsfjället »fjäll»
    Mon, Södra beb. Stockholm bergås
    Mon beb. Stolletjärn tjärn
    Mon, Södra beb. Stolletjärnet tjärn
    Mon, Moarne hemmansdelar Stollåsen bergås
    Mossarna beb. Storefjorden sjö
    Mossarna beb. Storemyren odlad myr
    Mosserud, se 2 Bjärn Saknas Storemyren Saknas
    Mosserud, se 3 Årstad Saknas Storenäset näs
    Mosserud bebyggelse Storhalsmyren myr
    Mosserud, se 2 Bjärn Saknas Storåkern åker
    Mosserud, se 3 Årstad Saknas Stråmyren myr
    Mosserud utjord Stugetjärn tjärn
    Mossåsen hmd Stugtjärn tjärn
    Mossåsen hmd Stutögat tjärn
    Mossängen beb. Stutögat tjärn
    Mossängen f.d. hmd, nu ägor Sucka dalsänka
    Musiktomten beb. Suckebäcken bäck
    Myren hmd Sundsmyrarna Saknas
    Myren beb. Sundstjärn tjärn
    Myren beb. Sundstjärn tjärn
    Myren beb. Sundtjärn tjärn
    Myren hmd Sundtjärnen, N., S. Sundtjärnet tjärn
    Månserebacken beb. Sundtjärnsmossen mosse
    Månserebacken, Västra beb. Sunnerstetjärn tjärn
    Månserud hmn Sunnerstetjärn tjärn
    Månserud bebyggelse Svalsjön sjö
    Månserud gård Svalsjön sjö
    Månserud hlp Svarte bråte gärde
    Månserudslotten beb. Svarttjärn tjärn
    Månserudslotten beb. Svarttjärn tjärn
    Mölnaråsen hmd Svarttjärn tjärn
    Mölnerud bebyggelse Svarttjärn tjärn
    Mölnerud Saknas Svarttjärn tjärn
    Mölnerud, Norra beb. Svartudden udde
    Mölnerud, Södra beb. Svenserudkleven klev
    Mölnerud, Övre beb. Svenskemyrarna el. Lekstamossarna Saknas
    Mölnerud gård Svenskemyren myr
    Mölnerudsågen beb. Svältan åker
    Mörtnäs hemman Syltan, Larstomtsyltan åker
    Mörtnäs gård Syltan åker
    Mörtnäs, Ö., se Simastomten Saknas Såletjärn tjärn
    Nattstugan(?) beb. Såltjärn, se Uddtjärnet tjärn
    Nattstugan hmd Sältebäckmyren myr
    Nattstugan hmd Säterhöjden höjd
    Nearstugan hmd Säterhöjden bergshöjd
    Nedanbacken, Norra beb. Sätermossarna mossar
    Nedanbacken, Södra beb. Sät(t)er(s)mossen mosse
    Nedan backen hmd Sätermossen Saknas
    Nedanbacken beb. Sätermyren myr
    Nedanstugan beb. Säterviken vik
    Nedansågen såg Sävtjärnet tjärn
    Nedanvägen, se Där nere beb. Sävtjärn, Nedre tjärn
    Nedanvägen hmd Sävtjärn, Övre tjärn
    Nedanvägen beb. Söletjärn (?) tjärn
    Nedanvägen hmd Södudden udde
    Nertomten hmd Sörbyforsen, se Sörbyforsälven älv
    Nilserud beb. Sörbyforsälven älv
    Nilserud hmd Timmerbacken backe
    Nordbacken stuga Timmermon skogsmark
    Nolby beb. Timmermyren myr
    Nolby hmd Timmertjärn tjärn
    Nolby hmd Timmertjärn tjärn
    Norby, se Nolby beb. Tistelviken vik
    Norbäck beb. Titehöjden ås
    Nordbarserud beb. Tjurtjärn, se Tutjärn tjärn
    Nordby hmd »Tjustjärn» Saknas
    Nordgård, Norra beb. Tjuvfjället bergområden
    Nordgård, Södra beb. Tjuvmossen mosse
    Nordgård hmd Tjuvmyren myr
    Nordgärdet, se Norrvind beb. Tjäregravskullarna bergkulle
    Nordgärdet hmd Tjärnmossen mosse
    Nordgärdet beb. Tjärnugnsbrännan skogsmark
    Nordliane beb. Tomtemossen Saknas
    Nordliane hmd Tomtetjärnet tjärn
    Nord-Mölnerud, Där-Norde hmd Tors sten bergpass
    Nordstugan beb. Tosjöbäcken bäck
    Nordstugan hmd Tosjödalen dal
    Nordstugan beb. Trakten ås
    Nordstugan hmd Trantjärn tjärn
    Nordstugan beb. Trantjärn tjärn
    Nordstugan hmd Trappekleven klev
    Nordstugan beb. Trollehålan håla
    Nordstugan hmd Trollepersmyren myr
    Nordstugan beb. Trollhålet dal
    Nordstugan hmd Trosstjärn tjärn
    Nordstugan beb. Träskallen fors
    Nordstugan hmd Tröskeln fors
    Nordstugan, se Intaget, Norra beb. Tutjärn tjärn
    Nordtomt beb Tutjärn tjärnshål
    Nordtomt hmd Udden udde
    Nordtomt beb. Uddetjärnet tjärn
    Nordtomt hmd Uddtjärnet tjärn
    Norrhaga villa Ugnsåsen bergås
    Norrvind beb. Ulvemyren myr
    Norrvind hmd Uttasläpp skogsmark
    Nyback hmd Valåsen ås
    Nyback beb. Valåsen bergskedja
    Nybacken hmd Varsbobäcken bäck
    Nyback beb. Varsbodalen dal
    Nyback hmd Varsbo kyrka grotta
    Nybacka, se Månserebacken beb. Varsbybäcken bäck
    Nygård hmd Varsbykyrka sten
    Nygård hmd Vassekleven höjd
    Nygärdet beb. Vassekleven klev
    Nygärdet hmd Vassemossen mosse
    Nygärdet beb. Vassemossen mosse
    Nygärdet hmd Vattnemyrsdalarna dalar
    Nygärdet hmd Velufsmossen (?) Saknas
    Nygärdet beb. Vesslefallet skogsmark
    Nygärdet hmd Vesslefjorden sjö
    Nyhem Saknas Vilarlågberget »vilareberg»
    Nystugan, se Framgård beb. Vindlemossen mosse
    Nystugan beb. Vindlestaden båtstad
    Nystugan hemmansdelar Vinterstaden landningsställe o. upplagsplats
    Nystugan beb. Vistebäcken bäck
    Nystugan hmd Vistetjärn tjärn
    Nystugan hmd Vittenstenskleven klev
    Nystugan beb. Vittenstenstjärn(et), se Vistetjärn tjärn
    Nystugan hmd Vittenstenstjärn tjärn
    Nystugan beb. Vittenstenstjärnet tjärn
    Nystugan hmd Vålhålet »styggt hål»
    Nystugan beb. Våningsåsen bergås
    Nystugan hmd Vårbrottfjället bergsträcka
    Nystuga beb. »Vårninga» bergås
    Nystugan hmd Våstekällan jättegryta
    Nystugan hmd Vänersgärdet äga
    Nystugan beb. Vänersmossen mosse
    Nystugan hmd Vännacksmossen mosse
    Nystugan hmd Vännersgärdet gärde
    Nytomt, se Hagen beb. Vännersmossen mosse
    Nytomt, se Johansstugan Saknas Värsta mossen mosse
    Nytomt beb. Yxesjöarna sjöar
    Nytomt hmd Yxesjön, Södra sjö
    Nytomt beb. Yxetjärn tjärn
    Nytomt beb. Yxnetjärn, se Yxetjärn tjärn
    Nytomt hmd Yxnetjärn tjärn
    Nytomt beb. Yxsjön, Södra sjö
    Nytomt hmd Åkertjärn tjärn
    Nytomt beb. Åkertjärn tjärn
    Nytomt hmd Åmåtsbäcken bäck
    Nytomt beb. Åmåtsforsen, se Fallet, Nedre fall
    Nytomt beb. Åmåtmossen mosse
    Nytomt beb. Årstadälven älv
    Nytomt hmd Åsmossen mosse
    Näbben beb. Åsviken Saknas
    Näbben beb. Åvallshålan tvättställe
    Nämndemanstomten beb. Älgehöjden bergshöjd
    Näs beb. Ängebäcken bäck
    Näset hmd Ängebäcken bäck
    Näset beb. Ängebäcken bäck
    Näset f.d. hmd Ögården åkrar
    Näset beb. Ögårdsbacken backe
    Näset ödetorp Östra mossen mosse
    Näsguttomt tomt  
    Olserud ödetorp  
    Olsestugan beb.  
    Ols(e)stugan hmd  
    »Peckemon» ödetorp  
    »Pellekestugan» bin. på Larsst.  
    Perserud, se Persögården Saknas  
    Perserud beb.  
    Pers-Olas-tomten byggnadstomt  
    Persögården, se Perserud beb.  
    Persögården hmd  
    Pinan, se Udden beb.  
    Plåthultet beb.  
    Plåthåltet lht  
    Posten beb.  
    Prästgården, se 3 Bjärn Saknas  
    Prästgården, se 3 Bjärn Saknas  
    Prästgården komministerbostad  
    Prästtomten, Norra beb.  
    Prästtomten, Södra beb.  
    Prästtomten hemmansdelar  
    Prästtomtmyren beb.  
    Pusetomt beb.  
    Pusetomt hmd  
    Pälsärmen beb.  
    Pälsärmen hmd  
    Pålstomt hmd  
    Rabben beb.  
    Rabben hemmansdelar  
    Rabben beb.  
    Rabben hmd  
    Rinnebackarna beb.  
    Rinnens kraftstation kraftstation  
    Rinnens kvarn Saknas  
    Roa hmd  
    Romanskerud f.d. bostad  
    Rotmyren beb.  
    Rotemyren hmd  
    Rumperud beb.  
    Rumperud, Nedre beb.  
    Rumperud, Övre beb.  
    Rumperud hmd  
    Rumperudssätern beb.  
    Rumpesätern beb.  
    Rumpesätern ödesäter  
    Rödkleven beb.  
    Rödkleven hmd  
    Rönningen, Norr beb.  
    Rönningen, Södra beb.  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rösen beb.  
    Rösen hmd  
    Sand beb.  
    Sand beb.  
    Sand hmd  
    Sand beb.  
    Sand ödetorp  
    Sand hmd  
    Sandbacken hmd  
    Sanden hmd  
    Sandkullen beb.  
    Sandkullen hmd  
    Silvertomt beb.  
    Silvertomt (Söltomt) hmd  
    Simastomten beb.  
    Simmastomt hmd  
    Simonstomten beb.  
    Simonstomt hmd  
    Sjöbacken ödetorp  
    Skansen, Nedre beb.  
    Skansen, Övre beb.  
    Skansen hemmansdelar  
    Skatetomten tomt  
    Skoglundstorp beb.  
    Skolemästarebråten f.d. bostad  
    Skomakerud beb.  
    Skomakerud hmd  
    Skräddaråsen lht  
    Skäggeloppa såg  
    Slagtjärnsmon beb.  
    Slantebråten förr torp  
    Slanterud beb.  
    Slanterud ödetorp  
    Slante(rud)torpet beb.  
    Slatjärnsmon f.d. hmd  
    Slängom tegelbruk  
    Slätten, se 2 Hämnäs Saknas  
    Slätten beb.  
    Slätten hmd  
    Smedjebacken, se Hansetomt beb.  
    Smolmark hmn  
    Smolmark Saknas  
    Smolmark gård  
    Smolmarkskvarnen beb.  
    Snickerhagen annat namn för Trollmyren  
    Solberg beb.  
    Solberg hmd  
    Solhem, se Sumperud Saknas  
    Spjutmossen beb.  
    Stamparekullen beb.  
    Stampekullen hmd  
    Stenarshaget beb.  
    Stenarstomt beb.  
    Stenarstomt hmd  
    Stenkleven hmd  
    Stollesätern ödesäter  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen gård  
    Storeguterud hmd  
    Strand hmd  
    Stugan f.d. hmd  
    Stugan beb.  
    Stugan hmd  
    Ståltorp, se Torpet, Södra beb.  
    Ståltorp, N. o. S. hemmansdelar  
    Sucka del av Hög  
    Sumperud hmd  
    Sumperud beb.  
    Svartebråten beb.  
    Svarte bråte hmd  
    Svarthålan hmd  
    Svenserud beb.  
    Svenserud hmd  
    Svenstomt beb.  
    Svenstomt hmd  
    Sviken, se 2 Hög Saknas  
    Sviken, se 2 Hög o. Sucka Saknas  
    Sviken Saknas  
    Svingen beb.  
    Svingen hmd  
    Syd-Mölnerud hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan rivet ställe  
    Sydstugan f.d. hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sågen beb.  
    Sågtorpet beb.  
    Sågetorpet ödetorp  
    Sågetorpet f.d. hmd  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern ödesäter  
    Sätern, Tomtesätern ödesäter  
    Söderlund hmd  
    Söpplesätern f.d. säter  
    Sörboheden hmn  
    Sörboheden bebyggelse  
    Sörboheden gård  
    Sörgård beb.  
    Sörgård, Västra beb.  
    Sörgård, (Östra) beb.  
    Sörgård(en) hmd  
    Sörgård hmd  
    Sörgård beb.  
    Sörgårdssätern beb.  
    Sörgårdssätern hmd  
    Sörliane beb.  
    Sörliane hmd  
    Sörtomt beb.  
    Sörtomt beb.  
    Sörtomt hmd  
    Sörtomtsätern ödesäter  
    Tallehöljen (?) hmd  
    Tallerud banvaktstuga  
    Tallhålet beb.  
    Tavlan beb.  
    Tavlan hmd  
    Tjärnsåsen beb.  
    Tjärnsåsen hmd  
    Tomten, se Nystugan beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten, Norra beb.  
    Tomten hmd  
    Torpen område  
    Torpet f.d. bostad  
    Torpet, Norra beb.  
    Torpet, Södra beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet beb.  
    Torud, Norra beb.  
    Torud, Södra beb.  
    Torud, V:a, Ö:a hemmansdelar  
    Torud, »Lösetorud» hmd  
    Tosterud beb.  
    Tosterud hmd  
    Trakta beb.  
    Trappan beb.  
    Trappan hmd  
    Trollemyren hmd  
    Trollmyren ödetorp  
    Udden beb.  
    Udden hmd  
    Udden beb.  
    Udden hmd  
    Uppstugan beb.  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Vadbråten beb.  
    Vadbråten, Norra beb.  
    Vadbråten hemmansdelar  
    Vallen beb.  
    Vallen beb.  
    Vall hmd  
    Vallen beb.  
    Vall hmd  
    Vallen beb.  
    Vall(en) hmd  
    Vall beb.  
    Vall(en) hmd  
    Vallen hmd  
    Vallarne hmd  
    Veckerud hmd  
    Venackstorp? beb.  
    Verkstaden hmd  
    Vilan beb.  
    Vilan lht  
    Vitsten hmn  
    Vitsten Saknas  
    Vittensten gård  
    Vrängebol hmn  
    Vrängebol Saknas  
    Vrängebol gård  
    Våffelhålan, se Åsen beb.  
    Våffelhålet ödetorp  
    Vånstomten, (Vånssätern) beb.  
    Vånstomten byggnadstomt  
    Vånsätern hmd  
    Väckerud beb.  
    Vännacka bebyggelse  
    Vännacka gård  
    Vännacka gård  
    Vännacka gård  
    Vännacka jvt  
    Vännackstorpet beb.  
    Vännackstorpet, Västra beb.  
    Vännackstorpet, Östra, Västra hmd  
    Vänsätra, se Lankarsätern beb.  
    Västby beb.  
    Västby hmd  
    Västgård beb.  
    Västgård hmd  
    Västgårdssätern beb.  
    Västgårdssätern beb.  
    Västgårdssätern ödesäter  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan rivet ställe  
    Väststuga beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, se Framgård beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västås hmd  
    Västås beb.  
    Västås hmd  
    Åmot, se 3 Hämnäs Saknas  
    Åmåt beb.  
    Åmot hmd  
    Årstad bebyggelse  
    Årstad hmn  
    Årstad bebyggelse  
    Årstad Saknas  
    Årstad Saknas  
    Årstad gård  
    Årstasågen beb.  
    Årstatorpet hmd  
    Åsen, se även Sörtomt och Öststugan beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åsen, Övre beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen beb.  
    »Åsen» hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen, Nedre beb.  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen lht  
    Äckerna beb.  
    Äckrorna hmd  
    Älvängen beb.  
    Älvängen hmd  
    Ängbråten beb.  
    Ängefallen, Norra beb.  
    Ängefallen, Södra beb.  
    Ängefallen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ögårdarna beb.  
    Ö(d)gården beb.  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården, Västra beb.  
    Ögården, Östra beb.  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården beb.  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården hmd  
    Ögårdssätern ödesäter  
    Östby hmd  
    Östen beb.  
    Östen hmd  
    Österås beb.  
    Österås hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan f.d. hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan, se Intaget, Östra bebyggelse  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.