ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Kils socken : Kils härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 539 Naturnamn : 219 Bebyggelsenamn : 981 Naturnamn : 463
?Kil, Stora sn »Aplungshöjden» Saknas Teckenförklaring förteckning Stora Kils socken socken
Kil sn? Backberget berg o. triangelpunkt Kil, (Stora) sn Abborrberget bergknalle
Kil sn Berget skogsmark Kil, Stora sn Ackmyrarna myrar
Kil, Stora sn Bisswijka, se Bonäsviken vik Kil, Stora socken Ackmyrarna myrar
Kil, Stora sn Björneborg terräng Kil, Stora socken Ampen avstjälpningsplats
Stora Kil sn /Se Björnmossen mosse Stora Kil sn /Se Annalisadalarna dalgång
Kil, Stora sn Björnravinen skogsmark? killingar inbyggarbeteckning Annitabäcken bäck
Kil, St. socken Bodrågsmyren myr Killingar inbyggarbeteckning Annitabäcken bäck
Kil, Stora sn Bomans grotta grotta Ackmyren beb. Annitalyckan gärde
Kil socken Bonserudsnäset näs Ackmyren hmd Annitamyren myr
Kil, Stora sn Bonäsviken vik Amerika hmd Annitaåsen bergås
Kil, St. sn Bonäsviken vik Anneberg ödetorp Apertinhagen skog
Kil, Stora sn Bråten skogsmark Annita gd Araratsberget berg
Kil, St. sn Bröttningen skogsmark Annita hemman Aren stengrund
Kil sn »Bössewijken» Saknas Annitahaget beb. Aren stengrund
Kil sn? Dalen ägomark Annitahaget hmd Backberget berg
Kil, Stora sn Dammen tjärn Annitamyren beb. Backgärdet gärde
Kil, Stora sn »Dam-Kiärn» Saknas Annitamyren hmd Bengtsgärdet gärde
Kil sn »Delesmÿran» myr Annitaåsen ödetorp Berggärdet gärde
Kil, Stora sn Delmyren myr Annitaängen beb. Bergslagernas järnväg
Kils socken sn Dytjärn tjärn Annitaängen hmd Bikupsdalen dalgång
Kil, Stora sn »dåttewijk» Saknas Apertin bebyggelse Biskopsudden udde
Kil, Stora sn /Se »Edzwägen» Saknas Apertin gd Björkholmen skogsmark
Kil, Stora sn Fjödalsudden skogsmark Apertin hemman Björklunden björkdunge
Kil, Stora sn »Flås Edet» Saknas Apertin hemman Björkängen gärde
Kil sn Forsnäsån å Aplungstorp, se 2 Rudstorp Saknas Björkängen skogsmark
Stora Kil sn *Frykbron bro Argentina lht Björndalen dalgång
Kil sn »Fryken» sjö Arresten hönshus Bodrågbacken vägbacke
Stora Kil sn »Frÿken» Saknas Askmyrorna, se Ackmyren Saknas Bodrågen dalgång
Stora Kil sn »Grönnäset» Saknas Babbelberget hmd Bodrågsmyren myr
Kil sn »Fryken» sjö Backarna ödetorp Bomans sten minnessten
?Visnums-Kil sn Fryken, Mellan sjö Backarna beb. Bondestadbäcken bäck
Kil sn Fryken, Mellan sjö Backarna ödetorp Bondestadgatan byväg
Kil sn Fryken, Nedre sjö Backen beb. Bondestadälven älv
Kil sn Fryken, Nedre sjö Backen hmd Bondestadälven älv
Kil, Stora sn Fryken, Nedre sjö Bardenslund lht Bondestadälven, se Tolitaälven Saknas
Kijl sn Fryken, Nedre sjö Bengtstorp beb. Bonsdammen sågdamm
Kil, Stora sn /Se Fryken, Nedre sjö Bengtstorp, Lilla och Stora hmd Bostället gärde
Kil, Stora sn Fryken, Nedre sjö Berg gd Boställvassen vassrugg
Kilen Saknas Fryken, Nedre, Mellan o. Övre sjö Berg hemman Botten gärde
Kil, Stora sn Frykenbaden badplats Berg, Lilla hmd Bratte backen vägbacke
Kil, Stora sn *Frykerudsbron bro Berga hmd Bratte hallen berghäll
Kil sn Frykforsen fors Bergen beb. Brottet dalgång
Kil, Stora sn Frykforsen fors Berget, se Husmyren eller Berget beb. Bråten skogsmark
Kil sn Frykälven, se Norsälven älv Berget lht Bråthagen skogsmark
Kijls [socken] *Frökebron, se Frykbron bro Berget beb. Brännvinsdalen dalgång
Kil, Stora sn Frökeforsen, se Frykforsen fors Berget hmd Bröttningarna skogsmark
Kil, Stora sn Fåfängan terräng Berget beb. Bröttningen gärde
Kil, Stora sn Fågelmyren myr Berget beb. Bröttningen gärden
Kil, Stora sn *Getmossen f.d. mosse Berget beb. Bössviken vik
Stora Kils sn sn Gillermyren myr Berget beb. Bössvikklöven backe
Kijll Saknas Granskogen skogsmark Berget hmd Dalen gärde
Kijlen Saknas Gräsmyren myr Berget beb. Dammgärdet gärde
Kilen Saknas Gullerudsmyren myr Berget ödetorp Delmyren myr
Kil, Stora sn Hagviken, Norra vik Berget beb. Djupdalsälven, se Bondestadälven älv
Kils hd Saknas Hagviken, Södra vik Bergslagernas Järnväg, se 4 Apertin Saknas Djupmossen, se Rödmossen Saknas
Kil, Stora sn Hagudden udde Bergslagernas Järnväg, se 2 Lökene Saknas Djupmossen mosse
Kil sn? Halmbråtemyren myr Bergstorp ödetorp Drömmarnas sjö parkdamm
Kil, Stora sn Hinden, se Hyn, Södra sjö Bergstorp beb. Dytjärn tjärn
Kil hd o. sn Hulten ängs- o. ägomark Betel bönhus Dytjärnet tjärn
Kil, Stora sn Hummelberget berg Betlehem hmd Därutekällan kallkälla
Kil, Stora sn Hummelmyren myr Bilgården lht Därutängen gärde
Kil, Stora sn Husmyrberget berg Biskopsudden, se Frykstanäs Saknas Ekebolsbacken vägbacke
Kil, St. sn Husmyren myr Björkhagen hmd Ekebolsåsen berghöjd
»Kihln» Saknas Hyen, Norra sjö Björneborg beb. Emmabacken, se Nerbacken Saknas
Kil hd o. sn »Öffver Hygnen» Saknas Björneborg hmd Epadalen dalgång
Kil, St. kommun /Se »Norra Hyn» Saknas Björnsäter beb. Erikstadbackarna gärden
Kil sn /Se Hyn, Norra sjö Björnsäter hmd Erikstadberget bergknalle
Kil, Stora sn /Se Hyen, Norra o. Södra sjöar Björud gd Erikstadflyen ängsmark
killingar inbyggarbeteckning /Se Hyn, Norra sjö Björud hemman Fageråsmossen mosse
Annita by »Norra Hyen» sjö Björudstorp beb. Fageråstjärn tjärn
Annita gård »Södra Hyen» sjö Björnrudstorp hmd Fallenbäcken bäck
Annita gd /Se Hyn, Norra sjö o. kärr Blomsterhult hmd Fjöldalen dalgång
Annita gd /Se Hyn, N:a o. S:a sjöar /Se Blåsharpan, se Kullen hmd Flosseviken vik
Apertin Saknas »Södra Hyn» Saknas Bokujan lht Flålöpet fors
Apertin gd Hyn, Södra sjö Bomansstället ödetorp Forsnäsån, se Tolitaälven Saknas
Apertin herrg. Hyn, Södra sjö Bondestad hemman Framgårdsberget bergknalle
Apwrtwn, Apertin Saknas Hyn, Södra sjö Bondestad hemman Framstaviken vik
Apertin gd? Hyn, Södra sjö Bondestadbackarna beb. Mellanfryken sjö
Apertin hg Hyn, Södra sjö Bondestadfallet beb. Fryken, Nedre sjö
Apertin gd? Hÿnnesdalen Saknas Bondestadkammaren, se Tomtakammaren Saknas Fryken sjö
Apertin gd Hålasberget berg Bondestadskogen beb. Fryken sjö
Apertin gods /Se Härsbotten terräng Bondfältbostället soldattorp Frykforsen fors
Apertin hg /Se Hästmyren myr Bondstafallet, se Fallet Saknas Fryksdalsbanan järnväg
Apertin gd /Se Högberget berg Borta, se Där Borta Saknas Fryksta grustag, se Fryksta Saknas
Apertin gård /Se Högebotten skogsmark Boställena soldattorp Frykstabacken vägbacke
*Askebrännarenss Capell Saknas Höjdängen skogsäng Bostället soldattorp Frykstabanan järnväg
Askersby by /Se Hökberget berg Bostället beb. Frykstahöjden grusås
?Berg gd Hökmossen mosse Bostället beb. Frykälven, se Norsälven Saknas
Berg gd Hökmossen mosse Bostället beb. Fåfängberget bergshöjd
Berg gd? »Igel siön» Saknas Bostället beb. Fåfängmyren myr
?Berg gd »Jlbergz Sundet» nu bäck Bostället beb. Fågelmyren myr
Berg gd Jungfruberget berg Bostället beb. Fårgärdet gärde
Biörckewål Saknas Juvelgrottan naturminne Brakerud, se Ånaholm eller Brakerud beb. Fällhaget skogsmark
Björne Saknas Kallbäcken bäck Brakerud ödetorp Fördärvet åker
Björrud by Kammersrudshöjden berg o. triangelpunkt Brakåsen, se Brakerud Saknas Gammelängen gärde
Björrud by Kasstorpsviken vik Brolyckan hmd Getmossen mosse
Biörerudh Saknas Kavelbron ägomark Bryngels hmd Gillermossen mosse
Björrud by Kilsskogen f. skog Bråtarna ödetorp Gillermossen mosse
Björud Saknas Kilsskogen f. skog Bråten gd Grangärdet gärde
Björrud by »Kijlss skogen» Saknas Bråten hemman Granskogmyren myr
»Biörndztorp» Saknas »Kijlss skogen» terräng Bråten beb. Grindmogärdet gärde
»bonstad» Saknas Klingerudsbäcken bäck Bråten hmd Grottan, se Bomans sten Saknas
Bondestad by Klämman ängsmark Bråten ödetorp Grusgropen, se Fryksta Saknas
Bondestad, Nedre och Övre byar Kopparbäcken bäck Bråten beb. Gruvan gärde
»Bonstadh» Saknas Kungsvägen väg Bråten, Norra beb. Grönnäsudden udde
Bondestad by Kylen, se Hyen, Norra o. Södra sjöar Bråten, Södra beb. Grönäshöjden höjd
Bondestad by Källsätersbäcken bäck Brödlösa arbetarbostad Grönäsudden udde
Brakerud Saknas Källsätterskogen skog Bröttningen beb. Gubbdammen kreatursdamm
Bråten by »Källsäterskogen» terräng Bröttningen hmd Gubblyckan gärde
Bråten by Liberget berg Buskenholm ödetorp Gullerudsmyren myr
»Torpet Bråthen» Saknas »Lill-Kiärn» Saknas Bygget arbetarbostad Gunnarsbybackarna landsvägsbackar
Bråten by Lilltjärn tjärn Byggningen beb. Gunnarsbybergen berghöjder
Bæntatakan Saknas Lilltjärn tjärn Byggningen hmd Gunnarsbybäcken bäck
*Bäntatakan försv. gd Lillängen skogsmark Byggningen beb. Gunnarsbyudden udde
Bäntatakan försv. gd /Se Lundsdrågen terräng Bäckelid ödetorp Gunnarsbyviken vik
Benthetacken Saknas Långe udde udde Bäcken hmd Gunnitabäcken bäck
*Bäntatakan beb. /Se Långmyren myr Bäckfallet hmd Hagabacken landsvägsbacke
Bäntatakan försv. gd /Se Mellanfryken sjö Bäckängen, se Höjdängen hmd Haget berg
Dalen gd Mellan-Fryken sjö Bäckängen beb. Haget betesmark och gärde
Dykaretorpet Saknas Mellan-Fryken sjö Bäckängsbråten, se Solbacken Saknas Hagkällan kallkälla
»Dÿketorp» Saknas Mellan-Fryken sjö Bättlihem[?] beb. Hagudden, se Gunnarsbyudden udde
Dikaretorpet Saknas Mellan-Fryken sjö Cyrenestugan, se Syrenestugan Saknas Hallarnabacken vägbacke
Dykaretorpet, se Nygård el. Dikartorp gd Mellan-Fryken sjö Dagsverksstugan lht Hannäsgatan byväg
Ekebol Saknas Mellan-Fryken sjö Dalbråten hmd Hannäshulten skogsmark
Ekebol by Mellan-Fryken sjö Dalen gd Hannäsudden udde
Ekebol by »Miögnäs» udde Dalen hemman Hannäsudden udde
Ekenäs bost.? Mosebacke ägomark Dalen hmd Harsättsbäcken bäck
Ekenäs hg, (kyrkoherdeboställe) Myrarna ägomark Dalliden, se Ostindien Saknas Hasselbolsberget berg
Ekenäs bost. »Mälbybroon» Saknas Dalshägnet ödetorp Hasselbolsbäcken, se Spetsmyrsbäcken Saknas
Ekenäs kyrkoherdeboställe /Se Mörttjärn tjärn Danielsberg beb. Hasselbolsmyren myr
Ekenäs kyrkoherdeboställe Mörttjärnsmossen mosse Danielsberg ödetorp Hemgärdet gärde
Ekenäs kyrkoherdeboställe /Se Nilsbysundet sund Dikartorp, se 1 Nygård gd Hermansbäcken, se Igeltjärnsbäcken Saknas
Ekenäs kyrkoherdeboställe /Se Norsälven älv Dikartorpet hmd Holmen holme
Ekenäs bost.? Norsälven älv Drängstugan, se Dagsverksstugan Saknas Horsedjupet djup
Ekenäs kyrkoherdeboställe Norsälven älv Där borta beb. Hultbacken vägbacke
Ekenäs kyrkoherdeboställe Norsälven älv Där Borte hmd Humlemyren myr
Ekenäs khbost. /Se Norsälven älv Där borta beb. Husmyrberget berg
Ekenäs khbost. /Se Näsängsviken vik Där borta beb. Husmyren myr
Ekenäs kyrkoherdeboställe Pickerudsbäcken bäck Där borta beb. Husmyren myr
Ekenäs kyrkoherdeboställe Ransbytjärn tjärn Där framme beb. Husmyrsåsen skogshöjd
Ekenäs kyrkoherdeboställe Raststenen sten? Där Framme hmd Hyn, Norra och Södra sjöar
Ekenäs bost. Rophällarna hällar? Där Framme hmd Hyn, Norra och Södra sjöar
Ekenäs kyrkoherdeboställe »Rudz Sundet» utlopp Där framme beb. Hyn, Norra sjö
Ekenäs bost. Råbacken höjd med triangelpunkt Där framme beb. Hynarna, se Hyn, Norra och Södra sjöar
Ekenäs bost. Råbäcken bäck Där framme beb. Hynarna, se Hyn, Norra och Södra Saknas
Enås by Rådalen dal Där framme beb. Hyndalsån bäck
Er(ik)stad by Rörmossen mosse Där framme beb. Hålasberget bergshöjd
?Erikstad Saknas »Rö(ö)rmÿran» Saknas Där framme beb. Hästaktskullen beteshag
Erikstad by Sandviken vik Där framme beb. Hästaktskullen beteshag
Erikstad by Sandviksbergen berg Där framme beb. Hästberget bergknalle
Erikstad by Sannerudsvallen idrottsplats Där framme beb. Hästdalslyckan gärde
Erikstad gd /Se Siggerudsbergen berg Där nere beb. Hästdammen damm
Fagerås by Sjöbergen berg Där nere beb. Hästhagen ängsmark
Fagerås by Skottbäcken ?bäck /Se Där Nere hmd Hästhaget beteshag
Fagerås by Skottestigen väg Där nere beb. Höga botten skogsmark
Fagerås by /Se *Skottstigen stig Där nere beb. Högberget bergshöjd
Fallet torp Skrivarfallet skogsmark Där nere beb. Hökmossen mosse
Fiöhldalen torp Skårebolsbäcken bäck Där nere beb. Höjdängshaget skogsmark
Flosjöed by Smackarna skogsmark Där nere beb. Höjån bäck
Flosjöed by? Smedbäcken bäck Där nere beb. Hökberget bergshöjd
Flosjöed by Snarten terräng Där Nole hmd Hökfället skogsmark
Frykfors kv Sparvlyckan ängsmark Där Nole hmd Hökmossen mosse
Fryksand Saknas Spetsmyren myr Där nord beb. Igeltjärnet tjärn
Fryksta? Saknas Spragden sjö Där nord beb. Igeltjärnsbäcken bäck
Fryksta lhtr Spragden sjö Där nord beb. Illbergsbergen berghöjd
»Frÿckzstadh» Saknas Spragden sjö /Se Där nord beb. Intaget gärde
Fryksta stn. Spragden tjärn Där nord beb. Juvelberget bergknalle
Fryksta stn. »Spragde siön» sjö Där nord beb. Jättebron stenbank
Fryksta Saknas »Steenbäcken» Saknas Där nord beb. Jönstorpet gärde
Fryksta stn. Stenbacken höjd Där nord beb. Kalla bäcken kallkälla
Fryksta samhälle /Se Stenbäcken bäck Där nord beb. Kammarbäcken bäck
Fryksta samh. /Se Storedrågen myr Där nord beb. Kammargärdet gärde
Gamlegården gd Storhöjden berg med triangelpunkt Där nord beb. Kammersbergen berg
Gamlegården tidigare prästboställe? /Se »Stor-Kiärn» Saknas Där nord beb. Kammersbergen bergshöjder
Gamlegården gård Stormossen mosse Där nord beb. Kammerseken ek
Gamlegården Saknas Stormyren myr Där nord beb. Kammershöjden höjd
Gamblegård Saknas Stortjärn tjärn Där nord beb. Kammershöjden bergshöjd
Gamlegården by Stortjärn tjärn Där nord beb. Kammersudden udde
Gamlegården by »Sundet» Saknas Där nord beb. Kampflyet beteshag
Gamlegården gd Sundgårdsbergen bergsträckning Där nord beb. Kamphålet beteshag
Gamlegården gd »Sunnegårdzbergen» Saknas Där nord beb. Kantgatan byväg
Gamlegården gd.? Såghammaren ägo- o. skogsmark Där nord beb. Kantgärdet gärde
Gamlegården hmn /Se Säbyberget berg Där nord eller Hamna, Norra beb. Kantåsen bergås
Gamlegårdstorp torp »Säterberget» Saknas Där Oppe hmd Kasshägnsberget berg
»gwdmwntan» Saknas Säterbäcken bäck Där söder, se Rösen eller Där söder beb. Kasshägnsviken, se Kasstorpviken Saknas
Gunnarsbyn by »Sörby älf» Saknas Där söder beb. Kasstorpsviken vik
Gunnarsby by Timmerhöjden, Norra höjd Där söder beb. Katthålan gärde
»gwndrsby» Saknas Timmerhöjden, Södra höjd Där söder beb. Kattnäsudden udde
»gunerbÿ» Saknas Tjärnmossen mosse Där söder beb. Kattviken gärde
Gunnarsby gästgivaregård »Tobwijken» Saknas Där söder beb. Kavelbron gärden
Gunnarsby Saknas »Tobbewijka» vik Där söder beb. Kavelbroskogen skog
Gunnarsby by Tolitaälven bäck Där söder beb. Kilsgatan, se Storgatan Saknas
Gunnarsbyn by Torphaget höjd Där söder beb. Kilslundsmyren myr
Gunnarsbyn by »Tåwijke Udde» Saknas Där söder beb. Klatterstensbacken vägbacke
Gunnarsby by »wlwerudzbäcken» Saknas Där söder beb. Klingsbacken landsvägsbacke
Gunnarsby by /Se Vardberget berg med triangelpunkt Där söder beb. Klockarbacken landsvägsbacke
Gunnita by Vesten Lacus, se Visten sjö Där söder beb. Klockbacken vägbacke
Gunnitta by Visten sjö /Se Där söder beb. Knivskärargränd gata
Gunnita by Visten sjö Där söder beb. Kopparbäcken bäck
Gunnitta by Visten sjö Där söder beb. Kovilstadmyren myr
Gunnita gd /Se Visten sjö Där söder beb. Kroggärdet gärde
Gunnita by /Se Visten sjö Där söder beb. Kronbacken landsvägsbacke
Gunnita by /Se Visten sjö Där söder beb. Kronforsen fors
Gunnita by /Se Visten sjö Där söder beb. Kullhägnet skogsmark
Gunnita by /Se Visten sjö Där Söre hmd Kullhägnsberget berg
Gunnita by /Se Visten sjö Där Söre hmd Kungsvägen färdled
Gunnita gd /Se Visten sjö Där Söre hmd Kupängen gärden och skogsmark
Hagsmo Saknas Visten sjö Där uppe beb. Kupängshaget skogsmark
Halsmo säteri Visten sjö /Se Där uppe beb. Kvarnbacken vägbacke
Halsmo säteri Visten sjö /Se Där uppe beb. Kvarnåsbacken vägbacke
»Halsmo» Saknas Våthalsen myr Där uppe beb. Kyrkberget berg
Halsmo gd Välsätterudden udde Där uppe beb. Kyrkberget bergshöjd
Halsmo gd Västen, se Visten sjö Där uppe i höjden beb. Källgärdet gärde
Halsmo gd Ytra Fryken, se Mellan-Fryken sjö Där ute beb. Källåshöjden bergshöjd
»halstens by» Saknas »Elffvemunnet» utlopp Där ute beb. Käringviken vik
Hannäs by Åbäcken bäck Där Ute hmd Kärleksstigen gångstig
Hannäs by Ängsudden udde Där ute beb. Körrenen körväg
Hannäs by »Örnäs» udde Där ute beb. Ladugårdsgärdet gärde
Hannäs by   Där ute beb. Ladugårdsvänden åker
Hannäs by   Där ute beb. Landbrötan gärde
»hanes» Saknas   Där väst beb. Lerdammen damm
Hannäs, Norra o. Södra gårdar   Där väst beb. Lergatan bygata
Hanäs, Södra by   Där väst beb. Lerhålorna gärden
Hannäs by   Där Väste hmd Lersättdalen dalgång
Hannäs by   Där Väste hmd Liberget bergshöjd
Hannäs by   Där väst beb. Likbolsbacken vägbacke
Hannäs by   Där väst beb. Likvilan viloställe
Harkevål by   Där väst beb. Lillkroken vägkrök
Harkevål by   Där väst beb. Lilltjärn tjärn
Harkevål by   Där väst beb. Lilltjärnen tjärn
»Harkewål» Saknas   Där väst beb. Lilltjärnen tjärn
Harkevål by   Där väst beb. Lillängsberget skogshöjd
Hasselbol by   Där väst beb. Luffarparken park
Hasselbol by   Där väst beb. Lundsdrågen dalgång?
Hasselbol by   Där väst eller Hamna, Södra beb. Lurgatan del av landsväg
»Hasslebool» Saknas   Där väster på gärdet beb. Lyckorna, Övre och Nedre gärden
Hasselbol by   Där öst beb. Långa udde udde
Hasselbol gd /Se   Där öst beb. Långgatan gata
Hastersby by   Där öst beb. Lökeneallén herrgårdsallé
Hastersby by   Där Öste hmd Lökenegatan väg
»Hasters bÿn» Saknas   Där öst beb. Lövsudden udde
Hastersby by   Där öst beb. Lövåsgrinden järnvägsgrind
Hastersby by   Där öst beb. Marstrandsgärdet gärde
Hastersby by /Se   Där öst beb. Matsäckvänden åker
*Herkivala, se Haskevål by   Där öst beb. Mellangärdet gärde
Humletorp by   Där öst beb. Mexiko gärde
»Humbletorp» Saknas   Där öst beb. Mjösenbacken vägbacke
Humletorp by   Där öst beb. Mjösenbäcken bäck
Humletorp by   Där öst beb. Mjösenviken vik
»ilbeg» Saknas   Där öst på näset, se Siggerudsnäset beb. Mogårdsbacken, se Skojarbacken Saknas
Illberg by   Edvardsberg hmd Myrängarna gärden
Illberg Saknas   Ekebol gd Myrängsdrågen dalsänka
Ildberga, Ilbärga Saknas   Ekebol hemman Måsstenen skär
Illberg by   Ekebolsbostället soldattorp Märrhagsvänden åker
Illberg by   Ekebolsåsen hmd Mörttjärn tjärn
»Jlbergh» Saknas   Ekenäs gd Mörttjärnen tjärn
Illberg by   Ekenäs hemman Mörttjärnsbäcken bäck
Illberg by   Ekmanstorpet beb. Naturparken trädgårdsanläggning
Illberg by   Ektorp, se Ekebolsbostället Saknas Nerbacken vägbacke
Illberg by   Emaus, se Hastetorpet eller Emaus beb. Nervändorna åkrar
»Jlbergztorp» Saknas   Emaus hmd Nilsbybackarna landsvägsbackar
Illbergstorp gd   England lht Nilsbysundet sund
Jonstorp gård /Se   Engmåsen, se Ängmossen hmd Nilsbysundet sund
Kammersrud by   Enkullen hmd Nisseviken vik
Kammersrud by   Enås gd Nordersbäcken bäck
Kammersrud by   Enås hemman Norge gärde
Kil by   Enåsbostället soldattorp Norsälven älv
Kil m:e /Se   Eriksberg, se Grinden Saknas Nybröttningen gärde
Kil municip. /Se   Erikslund hmd Näset gärde
Kil municip.samhälle /Se   Erikstad gd Näsforsen fors
»Killesta» Saknas   Erikstad hemman Otterbäcken avloppsdike
Kilserud gård   Erikstadkammaren beb. Oxdammen damm
»Kijls-sserudh» Saknas   Erikstadkammaren hmd Oxegatan allé
Kilserud gd   Eskärr, se Ässkärr hmd Pannkakstorget torg
Kilserud gd   Fagerås gd Parasollsberget bergknalle
*Kils stom, se 1 Ekenäs gd   Fagerås hemman Parkgärdet gärde
Klockargården Saknas   Falla, se Nolerfallen och Österfallen Saknas Pensionärsparken, se Luffarparken Saknas
Klockaregården klockargård   Fallabråten ödetorp Persängsmyra myr
Klockaregården Saknas   Fallet, Södra och Västra hmd Pickerud skogsmark
Knutserud torp   Fallet beb. Pickerudbacken vägbacke
Kronodelen Saknas   Fallet hmd Pickerudbäcken bäck
Kællesætra Saknas   Fallet, Norra beb. Pickerudsbäcken bäck
Källsätter försv. gd   Fallet, Södra beb. Pickerudsbäcken, se Mjösenbäcken Saknas
Källsäter, Övre o. Nedre hmd /Se   Fetmabacken, se Roligbacken Saknas Pickerudsvägen skogsväg
Källsätter f. torp   Fjolen hmd Pigrännan gångstig
»Källesäter» Saknas   Fjolen beb. Pikhägnsåsen bergås
Tjällsäter Saknas   Fjöldalen ödetorp Pisterbackarna vägbackar
Tiällsäter torp   Fjöldalen beb. Postvägen landsväg
Källsäter Saknas   Flosjöed hemman Potthålan kallkälla
Källsätra Saknas   Fors gd Professorsudden, se Biskopsudden Saknas
Lersäter by   Framgården beb. Prästbäcken bäck
Lersäter by   Framgården hmd Punsan gärde
»Lersäter» Saknas   Framme, se Där Framme Saknas Punskällan kallkälla
Lersäter by   Framvik hmd Pålstadbergen bergshöjder
Lersäter by   Fredrikstorpet beb. Pölsan gärde
»Lökene» Saknas   Fredrikstorpet hmd Ransbytjärn tjärn
Lökene Saknas   Fridhem, se Kanten Saknas Ransbyskogen skog
Lökene gd   Fridhem hmd Ransbytjärnet tjärn
?Lökene gd   Frykforsen beb. Ransbyviken, se Mjösenviken Saknas
?Lökene gd   Fryksand ångsåg Raststenen bergknalle
Lökene herrgård   Fryksand beb. Raststenen bergknalle
Lökene gd   Fryksta järnvägsstation Roligbacken vägbacke
»Lökenne» Saknas   Fryksta järnvägsstation Roligbäcken bäck
Lökene hrgd.   Fryksta beb. Roparhallarna berghällar
Lökene hrgd   Fryksta, Norra hmd Rudstorp eller Aplungstorp äng
Lökene Saknas /Se   Fryksta, Norra beb. Rudstorpsåsen höjd
Lökene hg /Se   Frykstabacken hmd Rudsåsen skogshöjd
Lökene gd /Se   Frykstanäs hmd Rudsälven, se Norsälven Saknas
Lökene gård /Se   Frykstaåsen hmd Rumpan skogsmark
Lökene gd /Se   Fåfängan ödetorp Rybacken allmänning
»Löfåsen» torp   Gamla Soldatbostället, se 2 Hasselbol Saknas Ryden skifte
Lövåsen hmd /Se   Gamlegården gd Råbacken bergshöjd
Mellby gd   Gamlegården hemman Råbäcken bäck
Mellbyn by   Gatan beb. Råglandamossen mosse
Mellbyn by   Gatan beb. Råglandsgatan byväg
Mogården komm.bost. /Se   Gatan hmd Rävholmen skogsdunge
Mogården komm.bost. /Se   Gatback beb. Rävkullen jordhöjd
»Mogården» Saknas   Gatback hmd Röda buren vägskäl
Mogården gd   Gatmyren hmd Rödabursbacken, se Skojarbacken Saknas
Mogården komm.bost. /Se   Gatängen hmd Rödmossen mosse
Mogården komm.bost. /Se   Glasskåpet beb. Rödmossen mosse
Mogården komm.bost. /Se   Glasskåpet hmd Sanket terräng
Mon torp   Granliden lht Sanket myr
»Mossen» torp   Granskogen beb. Sannerudsgatan, se Knivskärargränd Saknas
Mosserud gd   Granskogen ödetorp Segersmyr myr
Måserud kronoegendom   Gravendal ödetorp Siggerudsberget berg
Måserud kronoegendom   Gravendal beb. Siggerudsnäset näs
Munketorp Saknas   Grinden hmd Sjöbacken landsvägsbacke
Nilsby by   Grindmo ödetorp Sjöbergen bergshöjder
Nilsby gd   Gräsbråten beb. Sjöbergen berg
Nilsby gd   Gräsbråten hmd Sjölyckan öppen plats
Nilsbÿn Saknas   Grönlund, se 1 Klockargården eller Grönlund torp Sjöängen gärde
Nilsby gd   Grönlund, se Klockaregården Saknas Skavelshöjden bergshöjd
»Nor» torp   Gullerud beb. Skavhultet skogsmark
Nygård gård   Gullerud hmd Skavhultlyckan gärde
Nygård el. Dikartorp gd   Gunnarsby gd Skojarbacken landsvägsbacke
Nygård gd   Gunnarsby hemman Skojarbacken landsvägsbacke
Prästgården prästgård   Gunnarsbyängarna beb. Skolhusdalen dalgång
Prästhamna by   Gunnarsbyängen hmd Skrivarfallet skogsmark
Presthamna by   Gunnita gd Skvalbäcken bäck
Prästhamna hemman   Gunnita hemman Skvallerbänken stenbänk
Presthamna by   Gunnitanäset, se 1 Väsby Saknas Skålbäcken, se Skvalbäcken Saknas
Presthamna by   Guntbostället soldattorp Skårebolsdalen dalgång
Pålstad by   Gustafshägnet hmd Slipvindan, se Storkroken Saknas
Pålstad by   Gärdet beb. Slättaskogen skogsmark
»Pålstadh» Saknas   Gärdet beb. Släddrågen dalgång
Pålstad by?   Gärdet beb. Slätten åker
Pålstad gd /Se   Gärdet hmd Smedberget bergshöjd
Ransby by   Gärdet beb. Smedbäcken bäck
Ransby by   Gärdet beb. Smedlyckan gärde
Ransby by   Gärdet beb. Smedgärdet gärde
Ransby by   Gösta-Berlings-stugan sommarstuga Smedmagnusdalarna dalgång
Ransby by   Haga beb. Smedstadåsen höjd
Ransby gd   Haga beb. Smedstadåsen bergshöjd
Ransby gd   Haga hmd Snaråshultet skogsmark
Ransby by   Hagalund hmd Snedbackarna skogssluttning
Ransby by   Hagarna beb. Spelberget, se Araratsberget Saknas
Ransby by   Hagen hmd Spetmyren myr
»Rodh» Saknas   Hagen beb. Spetmyren myr
Rud Saknas   Hagen hmd Spetmyrsberget berg
Ruudh Saknas   Hagen beb. Spetmyrsbäcken bäck
»Roodh» Saknas   Hagen beb. Spragden tjärn
Rud by   Hagen beb. Spången landtunga
»Rudh» Saknas   Hagen beb. Statens järnväg
Rud by   Haget beb. Stenbacken bergshöjd
Rud by   Haget hmd Stenbäcken bäck
Rudstorp by   Haget beb. Stevasmyren myr
Rudstorp by   Haget hmd Stora drågen mosse
»Rudstorp» Saknas   Haget beb. Stora stenen stenblock
Rudstorp by   Haget beb. Stora stenen flyttblock
Rudstorp by   Haget, se Åshaget Saknas Stordalen dalgång
»Rullanda» Saknas   Halifax hmd Stordrågen dalgång
Runnevål by   Hallarna hmd Stordrågsbäcken bäck
Runnevål by   Hallarna beb. Storgatan gata
»Runnewål» Saknas   Hallen hmd Storgranen gran
Runnevål by   Hallen beb. Storhöjden bergshöjd
Runnevål by   Halsmo gd Storkroken vägkrök
Runnevål by   Halsmo hemman Stormossarna mossar
Runnevål by   Hamna, se 1 Prästhamna Saknas Stormossbäcken, Norra och Södra bäckar
Råglanda by   Hamna Norra, se Där nord eller Hamna, Norra beb. Stormossen mosse
Råglanda by   Hamna, Södra, se Där väst eller Hamna, Södra beb. Stormossen mosse
Råglanda gd /Se   Hamnnäs, Norra hemman Stormyren myr
Rålland, se Råglanda gd   Hannäs, Norra gd Stortjärn tjärn
Rävling by   Hannäs, Södra hemman Stortjärnen tjärn
Rävlinge, Södra gård   Hannäs, Södra gd Stortjärnen tjärn
Rävling by   Hannäs, Södra gd Stortjänsbäcken bäck
Räfling by   Hannässågen beb. Stråkbäcken bäck
Räflinge Saknas   Hannässågen, se Hannäsudden Saknas Stråken åker
Rävling Saknas /Se   Hannäsudden hmd Stubberudsklöven vägbacke
Sannerud gd   Harkevål gd Stubberudsudden udde
Sannerud säteri   Harkevål hemman Stugudden udde
Sannerud gd   Hasselbol bebyggelse Stöttkullen backknöl
»Sannerudh» Saknas   Hasselbol gd Sumpe gärden
Sannerud gd   Hasselbol hemman Sundgårdsbergen berg
»Sannerud» Saknas   Hasselbolshaget hmd Sundgårdsbergen bergshöjder
Sannerud gd   Hasselbolsmyren, eller Myren beb. Svedjeängarna ängsmark
Sannerudstorp gd   Hasselbolsmyren ödetorp Svenstorpviken vik
Siggerud by   Hasselbostället soldattorp Svinberget, se Erikstadberget Saknas
Siggerud by   Hastersby gd Svängen vägkrök
Siggerud by   Hastersby hemman Syrenen körväg
»Siggerudh» Saknas   Hastetorpet eller Emaus beb. Säbyberget berg
Siggerud by   Hermansstället hmd Säbysanden sandstrand
»Skogen» Saknas   Hulten beb. Sättersmossen mosse
»Skummeta» Saknas   Hulten hmd Söndagsudden udde
Skommitta gd   Hultet beb. Sörbacken vägbacke
Skommita gd /Se   Hultet, se Blomsterhult Saknas Sörbyälven, se Tolitaälven Saknas
Skommita gd /Se   Hultet, Norra beb. Taborsbergsbäcken, se Stenbäcken Saknas
Skommita gd /Se   Hultet, Södra beb. Tallberget bergknalle
Skommita gd /Se   Hultet, Norra och Södra hmd Tegelbruksgärdet gärde
Skommita gd /Se   Humletorp gd Timmerhöjden bergshöjd
*Skottan försv. gd   Humletorp hemman Tittudden udde
Skottan Saknas   Husmyren eller Berget beb. Tjocka vassen vassrugg
Skottan försv. gd   Husmyren hmd Tjärnbergen bergshöjd
Skottan försv. gd /Se   Hägnbacken ödetorp Tjärnmossen mosse
Skotten Saknas   Hägnet, se Gustafshägnet och Oskarshägnet Saknas Tjärnmossen mosse
Skottan förr beb. /Se   Högbacka beb. Tolitabacken, se Kvarnbacken Saknas
Skårebol by   Högbacka hmd Tolitabäcken bäck
»Skårebool» Saknas   Högbacka hmd Tolitaforsen fors
Skårebol by   Högåsen beb. Tolitaälven älv
Skärningsberg gård   Högåsen hmd Tolitaälven älv
Skäringsberg gd   Högåsen hmd Tolitaälven älv
»Skiäringsbergh» Saknas   Höjden, Norra och Södra hmd Tomten beteshag
Skäringsberg gd   Höjdängen beb. Torggatan gata
Smedstad by   Höjdängen hmd Trehörningen gärde
»Smestad, N.» Saknas   Höjdängen beb. Tuven holme
Smedstad by   Höjdängen beb. Tångarna gärde
Smedstad by   Höjdängen hmd Täppan gärde
Smedstad by /Se   Hörnet hmd Ulvberget bergshöjd
Snarås gd   Hörnet ödetorp Ulverudsbacken landsvägsbacke
Snarås by   Illberg gästgivaregård Vadmalstullen bergknalle
Snarås gd   Illberg gd Valberget bergshöjd
Snarås gd /Se   Illberg hemman Vattugatan gata
Stubberud gård   Illbergstorp gd Vikebackarna vägbackar
»Stubberudh» Saknas   Illbergstorp hemman Vikstadhaget skog
Stubberud gd   Intaget ödetorp Vilarhultet viloställe
Sund gårdar   Jonsbol eller Lure beb. Visten sjö
Sundgårdarna gårdar   Jonsbol eller Lure beb. Visten sjö
»Sundgårdarna» Saknas   Jonsbol eller Lure beb. Visten sjö
Sunnanå Saknas   Jonsbol hmd Våthalsen mosse
»Sunnanåå» Saknas   Jonstorp, se Hulten hmd Våthalsen myr och bäck
Sunnanå by   Jonstorp beb. Välsättudden udde
Svea Saknas   Jonstorp hmd Väsbyberget berg
»Säby» Saknas   Jonstorpet hmd Västbacken vägbacke
Säby gd   Jönstorpet ödetorp Västgård gärde
Säby gd /Se   Kaffekullen [?] beb. Västängen gärde
Säby gård /Se   Kammaren lht Ytter-Fryken, se Fryken Saknas
Säbytorp by   Nerer Kammers gård Åbacken landsvägsbacke
?Sörby by   Åver Kammers gård Åbacksbacken vägbacke
Sörby by?   Kammersrud gd Åbacksbäcken, se Pickerudsbäcken Saknas
?Sörby by   Kammersrud hemman Åbacksdalen dalgång
Sörby gdr   Kammersrudhöjden ödetorp Åbäcken bäck
Sörby by   Kanten hmd Ånängarna ängsmark
Sörby by   Karl-Olsstället hmd Ån, se Höjån Saknas
Sörby by   Karlslund beb. Åsgatan väg
Sörby by   Karlslund hemman Åsmossen mosse
Sörby by   Kassberget ödetorp Åsmossen mosse
Sörby by   Kasshägnet ödetorp Åsvägen skogsväg
»sod bi» Saknas   Kasstorp hmd Ängsmossbäcken, se Stordrågsbäcken Saknas
Sörby by   Kattviken ödetorp Örnäs eller Örnäsudden udde
Sörby by   Kil hmd Örnäsklöven vägbacke
»Söderbÿ» Saknas   Kil eller Kils station beb. Örnäsudden, se Örnäs el. Örnäsudden udde
Sörby by?   Kil stationssamhälle Örnäsudden udde
Sörby by   Kil nedre järnvägsstation  
Thaborsberg oskattl. torp   Kilserud gd  
Taborsberg torp /Se   Kilserud hmd  
Tegelbruket Saknas   Kilslund hmd  
Tolita by   Kils station, se Kil eller Kils station beb.  
»Tollita» Saknas   Klammen ödetorp  
»Tollita» Saknas   Klockaregården torp  
Tollitta by   Klockargården ell. Grönlund torp  
Tolita samhälle /Se   Knektängen beb.  
Tolita by /Se   Knektängen ödetorp  
Tolita samh. /Se   Knutserudsgården lht  
Tolita samhälle /Se   Komministerbostället, se Mogården Saknas  
Tollestad by   Kopparbäcken hmd  
Tollestad, Östra Saknas   Korpralsberget hmd  
Tollestad by   Krogen lht  
»Tollesta» Saknas   Krogen beb.  
Tollestad by   Krogen hmd  
Tollestad by   Kronbacken hmd  
Tomthult by   Kronbacken beb.  
Tomthult by   Kronofiske fiske  
»Tomptehult» Saknas   Kujhagen ödetorp  
Tomthult by   Kujstugan beb.  
Tomthult by   Kujstugan hmd  
Tomthult by /Se   Kula beb.  
Tordsryd försv. hmn?   Kulan, se Olsbol Saknas  
Thortzryth Saknas   Kulan beb.  
Torstrud Saknas   Kullarna beb.  
Trångstad by   Kullarna hmd  
»Trongstadh» Saknas   Kullen hmd  
Trångstad by   Kullen beb.  
Ulfverud Saknas   Kullen beb.  
Ulverud försv. gd   Kullen hmd  
Ulverud försv. hmd /Se   Kullen beb.  
Ulverud f. torp   Kullhägnsbråten ödetorp  
Ulverud försv. gd   Kulverten lht  
Ulverud försv. hmd /Se   Kupängen ödetorp  
Ulverud försv. gd   Kvarnen beb.  
Ulverud försv. gd   Kvarnåsen ödetorp  
Ulfverud Saknas   Kvarnängarna beb.  
Ulverud försv. gd   Kvarnängen, se Hagen hmd  
Ulverud f. torp   Kyrkoherdebostället, se Ekenäs Saknas  
»Ulffuerudh» Saknas   Kyrkåsen hmd  
Ulferud torp   Källan beb.  
Ulfverud Saknas   Källan hmd  
Ulfverud Saknas   Källsäter beb.  
Ulverud torp /Se   Källsäter, Övre och Nedre hmd  
Ulvsby by   Källåsen beb.  
Ulfsby by   Källåsen hmd  
?Vikstad hmn   Körsbärshaget lht  
Vikstad by   Ladbråten ödetorp  
Vikstad Saknas   Ladängen beb.  
Välsäter kronoegendom   Ladängen hmd  
Välsäter by   Lappen ödetorp  
»Wålsäter» Saknas   ?Lersäter hmd  
Vålsäter kronoegendom   Lersätter gd  
Vålsäter egendom   Lersätter hemman  
»Wässbÿ» Saknas   Liljedal, se Fåfängan Saknas  
Väsby gd /Se   Liljendal hmd  
Väsby gd /Se   Lilla haget hmd  
Väsby gd   Lilla stugan beb.  
Åna Saknas   Lilla stuga beb.  
Ånnita by   Lilla stuga hmd  
Ånnitta by   Lillrena beb.  
Ås by   Lillstugan hmd  
»Åås» Saknas   Lillängen hmd  
Ås by   Locket, se Backarna ödetorp  
Ås gård /Se   Locket beb.  
Äng Saknas   Lortslottet lht  
Ängen Saknas   Lugnet lht  
Ässkärr by   Lundsdrågen beb.  
»Eskier» Saknas   Lundsdrågen ödetorp  
»Eskiekier» Saknas   Lure, se Jonsbol eller Lure beb.  
Eskärr by   Lurgatan lht  
Örnäs jblght   Lyckan beb.  
Örnäs by   Lyckan beb.  
Örnäs by   Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan hmd  
    Lökene bebyggelse  
    Lökene gd  
    Lökene hemman  
    Lövhult hmd  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen beb.  
    Magen lht  
    Mariehill lht  
    Mellangården hmd  
    Mellangården beb.  
    Mellangården beb.  
    Mellanhagen ödetorp  
    Mellanmyren hmd  
    Mellanstugan beb.  
    Mellanstugan beb.  
    Mellanstugan beb.  
    Mellanstugan hmd  
    Mellanstugan beb.  
    Mellantolita beb.  
    Mellan-Tolita hmd  
    Mellbråten beb.  
    Mellbråten hmd  
    Mellby gd  
    Mellbyn hmd  
    Milhägnet beb.  
    Milhägnet, Övre och Nedre torp  
    Miljonärskans lht  
    Mogården gd  
    Mogården hemman  
    Mogårdshörnet lht  
    Molis lht  
    Mon hmd  
    Mon beb.  
    Mosebacke ödetorp  
    Mossarna, se 1 Illbergstorp gd  
    Mossarna, se 1 Illbergstorp Saknas  
    Mosserud gd  
    Mosserud hemman  
    Mossändan beb.  
    Mossändan hmd  
    Mostras lht  
    Myrarna beb.  
    Myrarna, Övre och Nedre hmd  
    Myra, se Nolermyren och Sönnermyren hmd  
    Myran, se Myren hmd  
    Myren, se Hasselbolsmyren eller Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myren hmd  
    Myren beb.  
    Myren, Norra beb.  
    Myren, Södra beb.  
    Myren, Övre beb.  
    Myren, Övre beb.  
    Myrängdrågen beb.  
    Myrängsdrågen hmd  
    Målarhaget beb.  
    Målarhaget hmd  
    Måserud, se 1 Mosserud Saknas  
    Märrhagen, se Råbäcken ödetorp  
    Mörbacken beb.  
    Mörbacken hmd  
    Nere, se Där Nere Saknas  
    Nergården beb.  
    Nergården hmd  
    Nergården beb.  
    Nerstugan hmd  
    Niklasdal ödetorp  
    Nilsby gd  
    Nilsby hemman  
    Nilsby beb.  
    Nilsbyängen hmd  
    Nilsängen, se Nilsbyängen Saknas  
    Nisseviken ödetorp  
    Nole, se Där Nole Saknas  
    Nolerfallen hmd  
    Nolerhagen ödetorp  
    Nolermyren hmd  
    Noleråsen, se Smedstadåsen Saknas  
    Noleråsen beb.  
    Nollan, se Erikslund Saknas  
    Nordgården beb.  
    Nordgården hmd  
    Nordstugorna hmd  
    Nordåker hmd  
    Norrby hmd  
    Norrbyängen ödetorp  
    Norslund hmd  
    Nya ängarna, se Björneborg Saknas  
    Nyby hmd  
    Nygård gd  
    Nygård hmd  
    Nytorp beb.  
    Nytorp hmd  
    Någorlunda sommarstuga  
    Nämndemansgården lht  
    När Bringels[?] beb.  
    Näset beb.  
    Näset hmd  
    Näsfors hmd  
    Olsbol hmd  
    Olsokmyren hmd  
    Olstorp, se Olsbol Saknas  
    Oppe, se Där Oppe Saknas  
    Oppgården hmd  
    Oskarshägnet hmd  
    Ostindien hmd  
    Ostindien beb.  
    Perstorp, se Bergstorp Saknas  
    Pikhägnet beb.  
    Pikhägnet hmd  
    Pirum beb.  
    Pirum hmd  
    Pisterbackarna hmd  
    Pistret beb.  
    Postgården beb.  
    Postgården hmd  
    Prästhamna gd  
    Prästhamna gd  
    Prästhamna hemman  
    Prästhamna hemman  
    Prästhamna hemman  
    Pumpen hmd  
    På dalen beb.  
    På gärdet beb.  
    Pålstad gd  
    Pålstad hemman  
    På Lökene beb.  
    På skuggan beb.  
    Rallerud beb.  
    Rallerud ödetorp  
    Rannbostället soldattorp  
    Ransby gd  
    Ransby hemman  
    Ransbytorp, se Husmyren Saknas  
    Raven, se Jonstorp Saknas  
    Rena beb.  
    Renen hmd  
    Roligbacken ödetorp  
    Rom lht  
    Rud gd  
    Rud hemman  
    Rudstorp gd  
    Rudstorp hemman  
    Rudstorp hemman  
    Rudstorpsätter, se Sätter Saknas  
    Rudsängarna hmd  
    Rumpan, se Jonstorp Saknas  
    Runnemo hmd  
    Runnvålen gd  
    Runnvålen hemman  
    Runnvålen hemman  
    Runnvålen hemman  
    Ryåsen hmd  
    Råbäcken ödetorp  
    Rågbostället soldattorp  
    Råglanda gd  
    Råglanda hemman  
    Rävling, Norra gd  
    Rävling, Norra gd  
    Rävling, Norra hemman  
    Rävling, Södra gd  
    Rävling, Södra hemman  
    Röda huset lht  
    Rödmossbråtarna beb.  
    Rödmossbråten hmd  
    Rödmosstorpen, se Torpet, Södra och Norra Saknas  
    Römmesbråten, se Rödmossbråten Saknas  
    Rönnesbråten, se Rödmossbråten Saknas  
    Rösen eller Där söder beb.  
    Rösen hmd  
    Rötorp beb.  
    Rötorp hmd  
    Sandhult lht  
    Sandlyckan beb.  
    Sandlyckan hmd  
    Sandmon beb.  
    Sandmon beb.  
    Sandmon beb.  
    Sandmon ödetorp  
    Sandstråket beb.  
    Sanket ödetorp  
    Sannerud gd  
    Sannerud gd  
    Sannerud hemman  
    Sannerudstorp, se 1 Vikstad gd  
    Sannerudstorp, se Vikstad bebyggelse  
    Schappen lht  
    Sibirien ödetorp  
    Siggerud gd  
    Siggerud hemman  
    Siggerudsnäset eller Där öst på näset beb.  
    Siggerudsnäset hmd  
    Sjöholm hmd  
    Sjöklint hmd  
    Sjökujan ödetorp  
    Skogen beb.  
    Skogen hmd  
    Skogen beb.  
    Skogen ödetorp  
    Skogen, Norra beb.  
    Skogen, Södra beb.  
    Skoghall hmd  
    Skommita gd  
    Skommita hemman  
    Skottan lht  
    Skuggan hmd  
    Skuggan hmd  
    Skvalbäcken beb.  
    Skvalbäcken hmd  
    Skårebol gd  
    Skårebol hemman  
    Skårebolstorp beb.  
    Skårebolstorp hmd  
    Skärningsberg gd  
    Skärningsberg hemman  
    Slevadsmyren, se Nolermyren hmd  
    Slätten hmd  
    Slätten beb.  
    Smackera, se Smackerud Saknas  
    Smackerud beb.  
    Smackerud ödetorp  
    Smedbacken beb.  
    Smedbacken hmd  
    Smedberget hmd  
    Smedbergsände lht  
    Smedstad, Norra beb.  
    Smedstad, Norra gd  
    Smedstad, Norra hemman  
    Smedstad, Södra beb.  
    Smedstad, Södra gd  
    Smedstad, Södra hemman  
    Smedstadkammaren ödetorp  
    Smedstadåsen beb.  
    Smedstadåsen hmd  
    Smedstadåsen beb.  
    Snarten ödetorp  
    Snarås beb.  
    Snarås gd  
    Snarås hemman  
    Snaråstorpet ödetorp  
    Solbacken beb.  
    Solbacken hmd  
    Soldatbostället, se Bostället Saknas  
    Soldatstommen, se Ekebolsbostället Saknas  
    Stenbråten beb.  
    Stenbråten hmd  
    Stickmakartorpet ödetorp  
    Stormhyttan, se Betlehem Saknas  
    Stormossändan, se Mossändan hmd  
    Stormossängen beb.  
    Stranden ödetorp  
    Stråken ödetorp  
    Stubberud beb.  
    Stubberud gd  
    Stubberud hemman  
    Stubberudshaget hmd  
    Stugan beb.  
    Stugan hmd  
    Stugan beb.  
    Stugan beb.  
    Sunnanå gd  
    Sunnanå hemman  
    Svealund lht  
    Svedjan ödetorp  
    Syrenestugan hmd  
    Syrenestugan hmd  
    Syrenestugan hmd  
    Sågen, se Hannäsudden Saknas  
    Sågkammaren ödetorp  
    Säby gd  
    Säby hemman  
    Säby beb.  
    Säbygatan hmd  
    Säbygatängen, se Gatängen Saknas  
    Säbytorp gd  
    Säbytorp hemman  
    Säbyängarna hmd  
    Säbyängen beb.  
    Sämansbostället soldattorp  
    Säter beb.  
    Sätter hmd  
    Sätterberga beb.  
    Sätterberga hmd  
    Södergården beb.  
    Söderås beb.  
    Söderås hmd  
    Söderås beb.  
    Söderåsen beb.  
    Sörby gd  
    Sörby gd  
    Sörby gd  
    Sörby gd  
    Sörby, Nedra hemman  
    Sörby, Övra hemman  
    Sörbymyrarna beb.  
    Sörbymyren, Södra och Norra hmd  
    Sönnerhagen hmd  
    Sönnermyren hmd  
    Söre, se Där Söre Saknas  
    Sörgården hmd  
    Tabelsberg, se Taborsberg eller Tabelsberg beb.  
    Taborsberg eller Tabelsberg beb.  
    Taborsberg hmd  
    Tallåsen hmd  
    Tolita gd  
    Tolita hemman  
    Tolitafors bebyggelse  
    Tolitafors hmd  
    Tolitahaget beb.  
    Tolitahaget hmd  
    Tolitakvarnen kvarn  
    Tollestad, Västra gd  
    Tollestad, Västra gd  
    Tollestad, Västra hemman  
    Tollestad, Östra gd  
    Tollestad, Östra hemman  
    Tollestadtorp eller Torpet beb.  
    Tollstatorp hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomtakammaren hmd  
    Tomte beb.  
    Tomte hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomthult gd  
    Tomthult hemman  
    Torpet, se Björnstorp Saknas  
    Torpet, se Tollestadtorp eller Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet, Södra och Norra hmd  
    Torphaget beb.  
    Torphaget ödetorp  
    Torstas beb.  
    Torstas hmd  
    Trångstad gd  
    Trångstad hemman  
    Trångstadängen beb.  
    Trädgårdsbyggningen lht  
    Tyskbråten beb.  
    Tvärtegarna torp  
    Tyskbråten hmd  
    Tången beb.  
    Tången hmd  
    Tången beb.  
    Tången ödetorp  
    Uddarna beb.  
    Uggla beb.  
    Uggla hmd  
    Ulriksdal, se Stenbråten Saknas  
    Ulverud beb.  
    Ulverud hmd  
    Ulvsby gd  
    Ulvsby hemman  
    Ute, se Där Ute Saknas  
    Ute i stugan beb.  
    Vaktstugan lht  
    Valhall lht  
    Vallbråten beb.  
    Vallbrötan hmd  
    Vallen beb.  
    Vallen hmd  
    Vallen beb.  
    Vallen beb.  
    Vallen beb.  
    Vid bäcken beb.  
    Vid färjan beb.  
    Vid gatan beb.  
    Vika, se 1 Prästhamna gd  
    Viken, se 1 Prästhamna Saknas  
    Vikerbackarna [?] beb.  
    Vikstad gd  
    Vakstad hemman  
    Vilhelmsnäs, se Där Nole Saknas  
    Villan lht  
    Vägen beb.  
    Vägen hmd  
    Välsätter beb.  
    Välsätter, Norra gd  
    Välsätter, Norra hemman  
    Välsätter, Södra gd  
    Välsätter, Södra hemman  
    Välsätterhaget beb.  
    Välsätter(s)haget hmd  
    Väsby gd  
    Väsby gd  
    Väsby hemman  
    Västanbo hmd  
    Väste, se Där Väste Saknas  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västindien beb.  
    Västindien hmd  
    Yrken beb.  
    Yrken hmd  
    Åbacken hmd  
    Åna beb.  
    Åna ödetorp  
    Ånaholm eller Brakerud beb.  
    Ånaholm ödetorp  
    Ånnita, se 1 Annita bebyggelse  
    Ås gd  
    Ås hemman  
    Åsen, se Högåsen Saknas  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åshaget beb.  
    Åshaget hmd  
    Äng hmd  
    Ängarna beb.  
    Ängbacken hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen, Norra beb.  
    Ängen, Södra beb.  
    Ängen, Norra och Södra hmd  
    Ängmossen beb.  
    Ängmossen hmd  
    Ängmossåsen hmd  
    Ässkärr gd  
    Uddarna hmd  
    Ängudden, se Uddarna Saknas  
    Ässkärr hmd  
    Öjstugan ödetorp  
    Ördalen, se Fjöldalen Saknas  
    Örnäs hemman  
    Östakammaren, se Erikstadkammaren Saknas  
    Öste, se Där Öste Saknas  
    Österfallen hmd  
    Österås hmd  
    Övergården beb.  
    Övergården hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.