ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högeruds socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 158 Bebyggelsenamn : 332 Naturnamn : 112
Högerud sn /Se Backarne skogsmark Högeruds socken sn Högeruds socken sn
Högerud sn /Se Björnmyren myr Högeruds socken sn Björnåsen berg
Högerud sn Björnåsen höjd Högerud sn Bottviken, se Bötteviken vik
Högerud sn Blafsfiolen, se Glafsfjorden sjö Högerud sn Bottviken vik
Högerud sn /Se Blötängen ängsmark Högerud sn Bromyrsmossen mosse
Högerud sn (o. by) /Se Bottviken vik Högerud sn Bromyrarna myrar
Högerud sn (o. by) /Se Bromyren myr Högerud sn Bötteviken vik
Högerud sn /Se Buhultet skogsmark Huderud, se Högerud sn Dalstjärnet tjärn
Högerud sn /Se Bystingmyren myr Hursmockar inbyggarbeteckning Dalstjärnet tjärn
Högerud sn /Se Båtstadudden udde Anneberg lht Dalstjärnet tjärn /Se
Högerud, se Huru sn Dagmarsudde udde Backarna lht Dammtjärnet tjärn
Huru, se Högerud sn Dalsbäcken bäck Berget hemmansdelar Degernäset udde
?Högerud sn Dalstjärnet tjärn Berget hmd Degernäset näs
Bofasterud by /Se Degernäset Saknas Betania avs. ?Fjållamyren gärde
Fjäll hmn Degernäset näs Björshultet hmd Fjölåsbergen berg
Homvik Saknas Djupdalen ägo- o. skogsmark Björshultet hmd Fladen vik
Humslid gd Djäknehallen strandparti Björshultet Saknas /Se Flaholmen holme
Humslid Saknas Dretviken vik Boden stuga Flaälven älv
Humslid by /Se Drågen ängsmark Bofasterud (hmn) by Fåfängsmyren myr
Hungvik Saknas Enmyren myr Bofasterud bebyggelse Glafsfjorden sjö
Östra Hungvik Saknas Fjälltjärn sjö Bostället lht Glafsfjorden sjö
Hungvik, Västra by Fjälltjärnet tjärn Bostället avs. Glafsfjorden fjord
Huunuich Saknas Fjölåsberget berg Bottvik avs. Glafsfjorden sjö /Se
Hungvik Saknas Galgängen ängsmark Bråten lht Glupudden udde
Hungvik V:a o. Ö:a byar /Se Galgängsnäset näs Dammhultet hmd Hagarna allmänning
Huru = Högerud by och sn /Se Gillringsdalen dal Dammhultet hmd Harsängsholmen holme
Högerud Saknas Glafsfjorden sjö Djupdalen hmd? Hattronsberget berg
Högerud by Glafsfjorden sjö Djupdalen hmd Humsjön sjö
Högerud by Glafsfjorden sjö Djupdalen Saknas /Se Humsjön sjö
Högerud by /Se Glafsfjorden sjö Djupedalen avs. Hungvikön ö
Högerud prästgård /Se Glafsfjorden sjö Där sör hmd Hungviksön ö
Ingvaarsbyn by Glafsfjorden sjö Där sör hmd Hålberget berg
Ingisbyn by Glafsfjorden sjö Därsör hmd Hälleberget berg
Ingersbyn by Glafsfjorden sjö Där öst hmd Högerudsskogen skog
Ingersbyn komm.bost. /Se Glafsfjorden sjö Där öster hmd Högsbäcken bäck
Saknas Saknas Glafsfjorden sjö Enemyren myr Ingersbymossen mosse
Presthög by Glafsfjorden sjö /Se Fageråsen hmd Ingersbytjärn tjärn
Tasebol by Glasfjälen, se Glafsfjorden sjö Fageråsen hmd Kallviken vik
Tassebo Saknas Gluppudden udde Fekängen hmd Klockansmossen mosse
Toudh Saknas Gräsdrågsmyren myr Fekängen hmd Knappersberget berg
Utstugan = 2 Ingersbyn komm.bost. /Se Gräshultet skogsmark Fekängen, Södra hmd Knappåsberget berg
Yppersbyn Saknas Gräshultsviken vik Fjäll by Kolfjället berg
Yppersbyn by Gräsmyren myr Fjäll bebyggelse Kvarnbäcken bäck
Yppersbyn gd Gösta-Karis berg berg Fjällstorp, se Fjäll bebyggelse Kvarnbäcken bäck
Ypperbyn by Hallen udde Flobråten hmd Kvarntjärnet tjärn
Yppersbyn by Halludden udde Flobråten hmd Kvarnviken vik
Yppersbyn Saknas Homsjön sjö Framstugan hmd Kälkesjöbäcken bäck
Yppersbyn by /Se Homviksön ö Framstugan hmd Lilla backe backe
Yppersbyn by /Se Homviksön ö Framstugan hmd Lomtjärn tjärn
Yppersbyn by /Se hong vjkzön, se Hungviksön ö Fridhem avs. Lomtjärnet tjärn
Öpirzbynom gd Humsjön Saknas Futten, se Mellantomten hmd Långa backen backe
  Humsjön sjö Galgängen lht Långsjön tjärn
  Humsjön sjö /Se Galgängen lht Långsjön, se Långtjärnet Saknas
  *Hungviken vik Gamla hmd Långsjön sjö
  Hungvikstorps udde udde Gammelstugan hmd Långtjärnet tjärn
  Hungviksön ö Gammalstugan hmd Långtjärnet tjärn
  Hungviksön ö Gammelstugan hmd Långtjärnsbergen berg
  Hungviksön ö Gamla hmd Malmberget berg
  Hålberget berg Gillringsdalen hmd Medskogstjärn tjärn
  Håversmyren myr Gillringsdalen hmd Medskogtjärnet tjärn
  Hällbergsudden udde Granbacken hmd Mellantjärnet tjärn
  Högåsen höjd Granbacken hmd Mellantjärnet Saknas /Se
  Ingersbytjärnet Saknas Gärdet hmd Namnstenen sten
  Ingersbytjärn sjö Gärdet hmd Nestudden udde
  Ingersbytjärnet sjö Haga hmd Nistudden udde
  Jordbron ängsmark Haga hmd Orrehöjden höjd
  Klockarnsmyren myr Hagaberg avs. Oxebron bro
  Knappersberget berg Hagalund Saknas Prästhög(s)tjärnet tjärn
  Kullefjället berg Hagalund avs. Prästhögstjärnet tjärn
  Kullefjällsmyren myr Hagbacken lht Prästhögtjärnet tjärn /Se
  Kvarnängsholmen holme Hagbacken lht Rönningsbegen berg
  Kvarnbråtebäcken bäck Hagen hmd Rörviken vik
  Kvarnbråten skogsområde Hagen hmd Sandviken vik
  Kvarnkärret tjärn Hagen hmd Sandviken vik
  Kyfholmerna, se Tjuvholmarna öar Hagen hmd Stacksto gärde
  Kyrkviken vik Hagen lht Stengårdstjärnarna tjärnar
  Kälkesrudsviken vik Hagen hemmansdelar Stengårdstjärnarna Saknas /Se
  Landsholmen halvö Hagen lht Stengårdstjärnen Saknas /Se
  Lillholmen holme Haget hmd?, (lht?) Stockebrohultet myr
  Lillmossen mosse Haget lht Stockebrohultbäckarna bäckar
  Lillsundet sund Haget stugor Stormossen mosse
  Ljungberget berg Haget hmd Stormossen Saknas /Se
  Lyckeberget berg Haget hmd Storrösen Saknas /Se
  Långmyren myr Haget hmd Sumpudden udde
  Långmyren myr Haget avs. Sågbäcken bäck
  Långnäset näs Haget hmd Sågetjärnet tjärn
  Långsjön sjö Haget, Norra hmd Sågtjärnet tjärn
  Malmbergen bergsomr. Haget, Södra avs. Storrösen berg
  Medskogstjärnet tjärn Haget, Södra hmd Tasbybäcken bäck
  Melen, se Värmeln sjö Haglyckan hmd Tasebolstjärn, se Sågtjärnet tjärn
  Mellantjärnet tjärn Haglyckan Saknas Tjuvholmarna holmar
  Midskogstjärnsbäcken bäck Hultbråten, se Hultet Saknas Tjuvholmen holme
  Mjölkudden udde Hultet hmd. Toritomme, se Tolitomme berg
  Mosstorpmyren myr Hultet hemmansdelar Tolitomme berg
  Märrönningen skogsmark Hultfors hmd Tolitomme höjd
  Namnstenen höjd Humslid gd Torpetjärnet tjärn
  Nerstumyren myr Humslid Saknas Torpmossen mosse
  Nerstuudden udde Humslid gd Torptjärnet tjärn
  Notboudden udde Humsliddjupsdalen, se Nytomten hmd Torpudden udde
  Nytomteviken vik Hungvik gd:ar Torpviken vik
  Oxbroälven älv Hungvik, Västra bebyggelse Trossnäs näs
  Presthöjdstjärn sjö Hungvik, Östra bebyggelse Trossnäset udde
  Prästhögstjärnet tjärn Hungvik, Östra hmn Värmeln sjö
  Rävudden udde Hungvikstorpen, se Nordstugan hmd Värmeln sjö
  Rödmyren myr Hög by Värmeln sjö
  Rörviken vik Hög, Södra bebyggelse Yppersbytjärnet tjärn
  Sandviken vik Högen hmd Yppersbytjärnet tjärn
  Sandviken vik Högen hmd Yxnetjärnet tjärn
  Simudden udde Högerud by Ävjan mosse
  Skuffmyren myr Högerud bebyggelse Ävjan, se Lomtjärn tjärn
  Städnäset näs Höglunda hmd Ävjetjärnet, se Lomtjärnet tjärn
  Smedbacken höjd Höglunda lht Ön, se Hungviksön ö
  Spadmyren ägomark Höglunda avs.  
  Stackmyren ägomark Höglunda lht  
  Stora botten strandområde Höglunda bs  
  Stora rösen gränsröse Högåsen avs.  
  Storbråten ägomark Högåsen avs.  
  Storholmen holme Högåsen avs.  
  Stormossen mosse Högåsen lht  
  Stormossen mosse Högåsen lht  
  Stormossen mosse Ingersbyn by  
  Storsundet sund Ingersbyn bebyggelse  
  Stångakällan Saknas Ingersbyn bebyggelse  
  Svartbråtmyren myr Ingersbyn hållplats  
  Sågebäcken bäck Johannelund avs.  
  Sågetjärnet tjärn Kallviken Saknas /Se  
  Söviken vik Kvarnbråten torp  
  Taseboholmen holme Kvarnbråten lht  
  Tasebolstjärnen sjö Källarboden hmd(?)  
  Timmermyren myr Källbråten hmd  
  Tiufweholmen, se Tjuvholmarna holmar Källbråten hmd  
  Tjuvholmarna öar Landsholmen lht  
  Tjuvholmarna öar Libacken lht  
  Tjuvholmarna holmar Lillehagen hmd  
  Tjuvholmarna öar Lillhagen hmd  
  Tjuvholmen holme Lillhagen Saknas /Se  
  Tolitomme berg o. triangelpunkt Lillstugan hmd?  
  Torpmyren myr Lillstugan lht  
  Torpudden udde Lillstugan Saknas /Se  
  Tremänningen terräng Lindbråten hmd?  
  Trollmyren myr Lindåsen hmd  
  Trossnäset näs Lindåsen hemmansdelar  
  Trossnäsudden del av Trossnäset Lyckan hmd  
  Tyskhålet skogsmark Lyckan hmd  
  Vackra sand strandområde Lyckan hmd  
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Lyckan lht  
  Värmeln sjö Långtjärnsbergen Saknas /Se  
  Värmeln sjö Lövåsen Saknas  
  Värmeln sjö Lövåsen lht  
  Yppersbyholmen holme Lövåsen hmd?  
  Yppersbymossen mosse Lövåsen lht  
  Yppersbytjärnet Saknas Lövåsen lht  
  Yppersbytjärn sjö Medskog hmd  
  Yppersbytjärnet sjö Medskog hmd  
  Yxnetjärn tjärn Mellantomten hmd  
  Åsen ås Mellantomten hmd  
  Ängåsen ås Mellantomten hmd  
  Ävjetjärnet tjärn Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten Saknas /Se  
    Mellstugan hmd  
    Mellstugan hmd  
    Mon hmd  
    Mon, Södra o. Östra hemmansdelar  
    Månserud hmd  
    Månserud hmd  
    Nattstugan hmd  
    Nattstugan hmd  
    Nattstugan hmd  
    Nedre Tomten hmd  
    Nedstugan hmd  
    Nergården hmd  
    Nerstugan hmd  
    Nerstugan hmd  
    ?N i stugan hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordgården hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan, framme hmd?  
    Nordstugan, på högen hmd?  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten lht  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten hmd  
    Nyback hmd  
    Nyback hmd  
    Nyback lht  
    Nyback lht  
    Nyback, se Syd i stugan hmd  
    Nyby hmd?, (lht?)  
    Nyby lht  
    Nyen hmd  
    Nyen, se Nyn Saknas  
    Nyhagen hmd?  
    Nyn hmd  
    Nyn hmd  
    Nyn hmd  
    Nyn hmd  
    Nyn lht  
    Nyn hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten hemmansdelar  
    Nytomten hmd  
    När mölnaren hmd?  
    När norskan, se Haget hmd  
    När Stina lht  
    Opp-, se Upp- Saknas  
    Oxebron bro  
    Prästhög hmn  
    Prästhög bebyggelse  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningsberga Saknas /Se  
    Sjögärdet, Övre avs.  
    Solbacken avs.  
    Stugan, Syg, se Syd i stugan hmd  
    Stugan, upp i, se Tomten hmd  
    Syd i stugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan, se Solbacken avs.  
    Sydstugan hemmansdelar  
    Sydstugan hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sydtomten hmd  
    Sör-, se Syd- Saknas  
    Tasbokvarnen kvarn  
    Tasbosågen såg  
    Tasebo by  
    Tasebo bebyggelse  
    Tomten, se Upp i stugan hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten, Nedre hmd  
    Tomten, Övre hemmansdelar  
    Torpet avs.  
    Torpet hmd  
    Torpen hmd  
    Torpen hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet, se Fjäll by  
    Torpet, se Fjäll bebyggelse  
    Tossbokvarnen o. Tossbosågen Saknas  
    Tynängsbråten hmd  
    Tynängsbråten hmd  
    Udden hmd  
    Udden hmd  
    Upp i Stugan, se Tomten hmd  
    Uppgården hmd(?)  
    Upp i stugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Utstugan hmd  
    Utstugan hmd  
    Utstugan, se 2 Ingersbol bebyggelse  
    Västby avs.  
    Västerås hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, se Tomten hmd  
    Väststugan hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomen hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västängen lht  
    Yppersbyn by  
    Yppersbyn bebyggelse  
    Yppersbyn Saknas  
    ?Åftega hmd?  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen lht  
    Ängåsen hmd  
    Ängåsen lht  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan lht  
    Öststugan hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hemmansdelar  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Östtomten hmd  
    Övre Tomten hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.