ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kroppa socken : Färnebo härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 692 Bebyggelsenamn : 490 Naturnamn : 955
Kroppa sn Aborrtjärn sjö Kroppa sn Abborrtjärn tjärn
Kroppa sn Aborrtjärn sjö Nummerförteckning anvisning Abborrtjärn tjärn
Kroppa sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning anvisning Abborrtjärn tjärn
Kroppa sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning anvisning Abborrtjärn tjärn
Kroppa sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Ansviken vik
Kroppa sn Agarna del av Öjevettern Nummerförteckning förteckning Ansviksgruvorna gruvor
Kroppa sn Ansviken vik Nummerförteckning förteckning Ansviksholmen holme
Kroppa sn Ansviken, Norra o. Södra terräng Nummerförteckning förteckning Ansviksholmen, Lilla holme
Kroppa sn Ansviksholmen holme Nummerförteckning förteckning Ansviksknarten höjd
Kroppa sn ?Aspen sjö Nummerförteckning förteckning Ansviksudden udde
Kroppa kommun /Se Backlidstjärn sjö Nummerförteckning förteckning Ansviksvägen väg
Kroppa sn /Se Baggtjärn sjö Nummerförteckning förteckning Aronsberg höjd
Kroppa socken /Se Baggtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Backaknäppen backe
Blåsjön gd Baggtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Backlidstjärn tjärn
Borsjöhyttan Saknas Baklidtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Backlidstjärnsmossen mosse
Bredvik stomhmn /Se Baklidstjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Badsta friluftsbad
Bredvik stomhmn /Se Baklidviken vik Nummerförteckning förteckning Baggtjärn tjärn
Bredvik stomhmn /Se Baklidängen myr- o. skogsmark Nummerförteckning förteckning Baggtjärn tjärn /Se
Broby gd /Se Bergshöjden berg Nummerförteckning förteckning Baggtjärnen sjö
Charlottendal f.d. torp Bergstjärn sjö Nummerförteckning förteckning Baggtorpsbäcken bäck
Daglösedet torp /Se Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Banmossen mosse
Daglösedet torp /Se Bergtjärnen sjö Nummerförteckning förteckning Bartensön ö
Daglösviken Saknas Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Basthallen holme
Daglösviken gd Bergtjärnshöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bergbäcken bäck
Edsberg khbost. /Se Betstjärn sjö Nummerförteckning förteckning Bergmossen mosse
Edsberg khbost. /Se Bettjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Edsberg khbost. /Se Bjurön ö Nummerförteckning förteckning Bergstjärn tjärn
Edsberg khbost /Se Bjurön ö Nummerförteckning förteckning Bergtjärn sjö
Edsberg torp Bjurön ö Nummerförteckning förteckning Bergtjärn tjärn
Edsberg khbost. /Se Björkbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bergtjärnsbäcken bäck
Elvaretorp torp /Se Björkudden udde Nummerförteckning förteckning Bergtjärnsmossen mosse
Fors, se Storfors gd Björnbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bergtjärnsslänten sluttning
Gammalkroppa Saknas Björnbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bettjärn tjärn
Gammalkroppa brk Björnhöjden berg o triangel-punkt Nummerförteckning förteckning Bettjärnsmossen mosse
Gammalkroppa gd /Se Björningsmyren myr Nummerförteckning förteckning Björnflyet sankmark
Gammalkroppa Saknas Björnmyren myr Kroppa socken Björnmyren myr
Gammalkroppa brk Björnmyren myr Kroppa sn Björnmyren myr
Gammalkroppa brk Björntjärn sjö Kroppa sn Björnmyrskärret kärr
Gammalkroppa brk Björntjärnen tjärn Kroppa sn Björntjärn tjärn
Gammalkroppa brk Björntjärnsflyet fly Kroppa socken förkortningar Björntjärnsmossen mosse
Hammaren Saknas Björnåsen ås Kroppa socken förkortningar Björntjärnsmossen mosse
Hammaren Saknas Björsmossen mosse Kroppa socken förkortningar Blanktjärnen sjö
Harehultet, se Herrhult gd /Se Blanktjärn sjö Kroppa socken förkortningar Blanktjärn tjärn
Herregårdskyrkan Saknas Blanktjärn(en) sjö /Se Kroppa socken förkortningar Blanktjärnsholmen holme
Herrhult by Blanktjärnen tjärn Kroppa sn /Se Blanktjärnsmossen mosse
Herrhult Saknas Blanktjärnen tjärn havragastar inbyggarbeteckning Blåsjöbäcken bäck
Herrhult gd /Se Blanktjärnen tjärn Abborrtjärn bergstorp Blåsjöbäcken, Lilla bäck
Herrhult Saknas Blanktjärnspotten tjärn Ansviken lht Blåsjön sjö
Herrehultshyttan gd? Blåsjöhöjden höjd Backa bergstorp Blåsjön sjö
Herrhult Saknas Blåsjöhöjden höjd Backe lägenhet Blåsjöpotten tjärn
Herrhult Saknas Blåsjön sjö Backe lht Blåsjöskogen skog
Herrhult järnvägs-, post-, o. telegrafstation /Se Blåsjön sjö Baggtorp lht Bomkröken kurva
Hornkullen by Blåsjön sjö Baggtorpet lägenhet Borgarbäcken bäck
Hornkullen by Blåsjön sjö Baggtorpet by Borgarmossen mosse
Hornkullen by Blåsjön sjö Baggtorpet by /Se Borgarmossen mosse
Hornkullen by Blåsjöpotten tjärn Baggtorpåsen lägenhet Borgarmossen mosse
Hornkullen by Blötmossen mosse Baggtorpåsen lht Borgartjärn tjärn
Hästhöjden torp Blötmossen mosse Baggtorpåsen lht Borgmossarna mossar
Hättsjön msgn Bockfallshöjden berg Bakliden lägenhet Bosjöbäcken bäck
Höjden torp Bohemiasnåret terräng Bakliden bergstorp Bosjöbäcken bäck
Jordkullen by Borgmossen mosse Bakliden bergstorp Bosjöbäcksviken vik
Kapellebacken Saknas Bosjöbäcken bäck Banstugorna bostadshus Bosjökullen höjd
Kroppa bruk Bosjökullen höjd Bengts, se Bengtstorp Saknas Bosjömossarna mossar
Kropan = Kroppa bruk Saknas Bosjön sjö Bengtstorp lht Bosjön sjö
Kroppan Saknas Bosjön Saknas Berg bergstorp Bosjön, Lilla sjö
Lillefors gd /Se Bosjön Saknas Berg, Västra, se Berg Saknas Bosjön, Stora sjö
Lillefors sg? Stora Bosjön sjö Bergtjärnstorpet Saknas Bosjötorpsbäcken bäck
Lillefors sg Bosjön, Lilla sjö Bergtjärnstorpet lht Boviksbäcken bäck
Mögsjön by Bosjön, Lilla sjö Björnmyren lht Boängsbäcken bäck
Nykroppa brk Bosjön, Stora sjö Björnmyren lht Boängsgången gångväg
Nykroppa Saknas Bosjön, Stora sjö Blomsterhult bergstorp Bredviken vik
Nykroppa brk? Bostensön ö Blåsjön bergstorp Bredviksbäcken bäck
Nykroppa brk? Boviken vik Bommen lht Bredviksholmarna holmar
Nykroppa brk? Boängen skog Borgen lht Bredvikslandet strandsträcka
Nykroppa brk? Boängsflyet tjärn Bosjökullen lht Bredviksmossen mosse
Nykroppa brk Brack-Karismossen mosse Bosjön bergstorp Bredviksnäset näs
Nykroppa brk Bredmossen mosse Bosjötorp, se Bosjön Saknas Bredvikstjärn tjärn
Nykroppa brukssamhälle /Se Bredmossen mosse Bottnarna bergstorp Bredviksön ö
Prästgården Saknas Bredviksmossen mosse Boängen lht Bruksbron bro
Rönningen by /Se Bredviksudden udde Bredvik lägenheter Bruksparken parkanläggning
Skarphyttan gd *Bredviksåsen skogstrakt /Se Bredvik hmn Bruksudden udde
Skarphyttan gd Brånskogen skog Bredvik bergstorp Bråtlandet strandsträcka
Skarphyttan gd Brända udden udde Bredvikstorp lägenhet Bråttjärn tjärn
Skarphyttan by /Se Brännhultsmossen mosse Bredvikstorpet bergstorp Bråttjärnshöjden höjd
Skarptorp tp /Se Bränningbromossen mosse Bredvikstorpet bergstorp Brötstenarna stenar
Skogen gd Bränningbromossen mosse Brevik, se Bredvik Saknas Brötudden udde
Stenby lägenhet? Burmossen terräng Brevikstorp, se Bredvikstorp Saknas Busbogången gångväg
Storfors brk Byggställmossen myr Broby lägenhet Bussplatsen omnibusstation
Storfors gd /Se Bängsingmossen mosse Broby bergstorp Byggställhöjden höjd
Storfors brk Bästjärnen tjärn Broby bergstorp Byggställmossen mosse
Storfors brk Börjes kulle höjd Brobyn, se Broby Saknas Byggställmossen mosse
Storfors brk Börjelsmossen mosse Bron lht Byggställstupen sluttningar
Fors Saknas Daglösedet »ed» Bruket bruksanläggning Byckställ-, se Byggställ- Saknas
Storfors brk Daglösen sjö Bruket bruksanläggning Byklandet strandsträcka
Storfors brk? Daglösen sjö Brukshandel handelsbod Bykudden udde
Storfors brk Daglösen sjö Brukshotellet hotell Bångasmossen mosse
Storfors köping /Se Daglösen sjö Brukskontoret hus Bångholmen? ö
Svartsång gd Daglösen sjö Bryggarvreten lht Bäckatorpsudden udde
Svartsång gd Daglösen sjö Busbo lht Bäckmossen mosse
Svartsång gd Daglösen sjö Bångas lägenhet Bäckviken vik
Svartsång gd Daglösen sjö /Se Bångas, se Bångtorpet hmn Bälga, se Bälgtjärn Saknas
Svartsång gd /Se Daglösen sjö /Se Bångas, se Bångtorpet Saknas Bälgabacken backe
?Svartsången hytta Daglösviken vik Bångtorpet hmn Bälgabotten kolbotten
Svartsången gd /Se Daglösviksmossen mosse Bångtorpet Saknas Bälgmossen mosse
Svartsången by /Se Daglösviksmossen mosse Bångetorp, se Bångtorpet Saknas Bälgtjärn tjärn
Ulverud tp /Se Dalningsbäcken bäck Bäckatorp lht Bängsingen tjärn
Åskogen hytta Dalningstjärn sjö Bälga lht Bängsingmossen mosse
Åskagen gd /Se Dalningstjärnen tjärn Bängsingåsen lägenhet? Bängsingtjärn tjärn
Åskagen hytta Dammsjökanalen å Bängsingåsen lht? Bäsbäcken bäck
Åskagen Saknas Dammsjön sjö Charlottendal lht Bästjärn tjärn
Åskagen gd /Se Damsjön sjö Daglösedet bergstorp Bästjärnsmossen mosse
Åskagen gd /Se Dammen vik Daglösedet bergstorp Daglösbäcken bäck
  Dammkärret kärr Daglösedet bergstorp Daglösen, se även Filipstads stad sjö
  Dammsjöhöjden höjd Daglösviken lägenhet Daglösen, se även Färnebo sn o. hd sjö
  Dammsjökanalen kanal Daglösviken Saknas Daglösen sjö
  Dammsjön sjö Daglösviken bergstorp Daglösen sjö
  Dammsjön sjö Daglösviken hmn Daglösmossen mosse
  Degernäset näs Daglösviken bergstorp Daglösudden udde
  Degernäsmossen mosse Daglösviken, Norra, se Daglösviken Saknas Daglösviken vik
  Degernäsmossen mosse Daglösviken, Västra, se Daglösviken Saknas Daglösviken vik /Se
  Degernäsviken vik Daglösviken, Östra, se Daglösviken Saknas Dalkarltorpsbäcken bäck
  Djupadalen dal Dalbotorpet lht Dalmossen mosse
  Domkälldrågen sankmark Dalen lägenhet Dalningsbäcken bäck
  Dunderkammaren dal Dalen lht Dalningsfallet fall
  Dälnamyren myr Dalningsfallet lht Dalningsfallsmossen mosse
  Edsberg Saknas Dalen lht Dalningsmossen mosse
  Edsbäcken bäck Dalkarlstorp lht Dalningstjärn tjärn
  Fallbyggmossarna mossar Dammbo lht Dammbodammen damm
  Fallet terräng Djupadal lhter Dammen damm
  Finnfallshöjden berg Djupedalen, se Djupadal Saknas Dammsjödammen damm
  Finnfallsmossen mosse Dommarbacken lht Dammsjön sjö
  Finnfallsnäset näs Drågen lht Dammsjön sjö
  Finnhöjden höjd Edsberg bergstorp Dammsjösundet sund
  Finntjärn sjö Fallbäcken kullar Dammsjöudden udde
  Finntjärnen tjärn Fallbäcken lht Danielsfallet fall
  Finntjärnen tjärn Fallebäcken, se Mögsjön, Södra hmn Danielsfallsmossen mosse
  Finskbäcken bäck Fallebäcken, se Mögsjön, Södra och Fallbäcken Saknas Danielsfallstjärn tjärn
  Finskbäcken bäck Fallet bebyggelse Degernäset näs
  Finskmossen mosse Fallet Saknas Djupadal dal
  Finsktjärn sjö Fallbygget lht Djupadalsbäcken bäck
  Finsktjärnen tjärn Fallgruvhöjden lht Djupa gruvan gruva
  Finsktjärnen tjärn Fattighuset hus Djupedalen, se Djupadal Saknas
  Fisklösen sjö Finnas lägenhet Domarbacken ås
  Fisklösen sjö Finnas lht Edsbergskröken kurva
  Fisklösen sjö Finnfallet lägenhet Edsbergslandet strandsträcka
  Fisklösen tjärn Finnfallet hmn Edsbergsmossen mosse
  Fisklösen sjö /Se Finnfallet lht Fallbäcken bäck
  Fjärhanemyren myr Finnas lht Fallet vattenfall
  Flymossen mosse Flybergstorp lht Fallet vattenfall
  Flymossen mosse Flybergstorpet, se Flybergstorp Saknas Fallbäcksmossen mosse
  Flymosshöjden höjd Fors, se Smedstorp Saknas Fallgruvhöjden höjd
  Flytjärnen tjärn Forsbron lhter Fallgruvhålet gruva
  Forsmossen mosse Frisgärdet lht Fallmossarna mossar
  Fristjärnen tjärn Fristjärn, Norra lht Fatthustjärn tjärn
  Fritjärn sjö Fristjärn, Södra lht Fattighustjärn, se Fatthustjärn Saknas
  Fristjärnsbäcken bäck Fristjärnsudden lht Filipstadskorset vägkors
  Fördärvsdrågen sankmark Fällbo lht Filipstadsvägen väg
  Fördärvsåsen ås Fördärvet lht Finnfallsmossen mosse
  Gammalkropphyttan hyttruin Gatan lht Finnfallmossen, Lilla mosse
  Getplågan kärr Gammalkroppa bebyggelse Finnhöjden höjd
  Gladmossen mosse Gammalkroppa Saknas Finnhöjdsslänten sluttning
  Glädjehöjden berg Gammalkroppa hmn Finntjärn tjärn
  Granhult terräng Gammalkroppa hytta Finntjärn tjärn
  Gruvkullen höjd Gammalkroppa herrgård, se Herrgården Saknas Finntjärnsmyren myr
  Stora Grytingen sjö Gammalkroppa station jvst Finverket anläggning
  Grytingen sjö Gammalkropphyttan hytta Finskmossen mosse
  Gräsmossen mosse Gammelkroppa, se Gammalkroppa Saknas Finsktjärn tjärn
  Grävlingkullarna höjder Gatan, se även Lungsunds sn torp Fisklösbäcken bäck, utlopp
  Gubbtjärn sjö Gjutåsgärdet lhter Fisklösen tjärn
  Gubbtjärnen tjärn Goddagskärret lht Fisklösen tjärn
  Gubbtjärnsbäcken bäck Gofarstorp lht Fisklösen tjärn
  Gubbudden udde Gärdesområdet lhter Flintberget berg
  Gubbön ö Gökhöjden lht Flintbergsmyren myr
  Gyltön ö Hammaren hammare Flintbergsfallet fall
  Gyltön ö /Se Hammaren lht Flyberget berg
  Gyltösundet sund Hammaråsen lht Flyet kärr
  Gåstjärn sjö Hermanstorp torp Flymossen mosse
  Gåstjärnen sjö Herrgården herrgård Flymossmyren myr
  Gåstjärnshöjden höjd Herrgården herrgård Flypotten tjärn
  Gökholmen sankmark Herrhult Saknas Flytjärn tjärn
  Hammarbäcken bäck Herrhult hmn Flytjärn tjärn
  Hammarmossen mosse Herrhult hytta Flytjärnsbäcken bäck
  Hammarmossen mosse Herrhultshyttan, se Herrhult Saknas Forsen vattenfall
  Hammaråsen ås Herrhults station jvst Forssjön, se Övettern i Lungsunds sn sjö
  Hasshagen terräng Herrhultstorp, se Herrhult Saknas Forssjön, se Övettern sjö
  Herregata Saknas Hjulmakarens, se Hjulmakaretorp Saknas Forvägen väg
  Herrhultskanalen kanal Hjulmakaretorp hmn Forvägen väg
  Herrhultsmossarna mossar Hjulmakaretorp bergstorp Fristjärnarna tjärnar
  Holmsjön sjö Hjulmakarnas torp Fristjärnen sjö
  Holmsjön sjö Hjulmakartorp by /Se Fristjärnsbäcken bäck
  Holmsjön sjö Honelule lht Fristjärnsmossen mosse
  Holmsjön sjö Hornkullen hpl Fristjärnsudden udde
  Holmsjöpotten tjärn Hornkullen Saknas Fyllhålet gruvhål
  Holmtjärn sjö Hornkullen bergstorp Fällbobäcken bäck
  Holmtjärnen sjö Hornkullen bergstorp Fällboforsen vattenfall
  Holmtjärnen, Södra tjärn Hornkullen, Norra, se Hornkullen Saknas Fördärvmossen mosse
  Holmtjärnsbäcken bäck Hornkullen, Södra, se Hornkullen Saknas Förgreningen ställe
  Holmtjärnsmossen mosse Hornkulls gruvallmänning bebyggelse Gammalkroppa lastageplats lastageplats
  Hornkullen grf Hornkullskvarnen kvarn Gjutåsen höjd
  Hultmossen mosse Hornkullstorp bergstorp Gjutåsgärdet gärde
  Hulttjärnen tjärn Hultet, se Herrhult hmn Goddagskärret kärr
  Hulttjärnen tjärn Hultet, se Blomsterhult Saknas Gosstjärn tjärn
  *Hultälven älv Hyttan hytta Gruvbacken sluttning
  Hundslungen myr Hyttan hytta Gruvgången gång- o. vinterväg
  Husudden udde Hyttbyggningen hus Gruvhuset hus
  Husåsen berg Hästhöjden lht Gruvhöjden binamn på del av Nykroppaåsen
  *Hyttsjön sjö Häggdrågen lht Gruvmossen mosse
  Häggdrågen dal Hättälven lht Gruvslänten sluttning
  Häggdrågshöjden berg Hättälven gård Gruvsundet sund
  Hästberget berg Hättälven bergstorp Gruvudden udde
  Hästhöjden höjd och triangelpunkt Hättälvstorp lht Gruvviken vik
  Lilla Hättsjön sjö Höglunda lht Gruvvägen väg
  Hättsjön, Stora sjö Höjden lägenheter Gruvvägen väg
  Hättsjön, Lilla del av Stora Hättsjön Höjden torp Gruvåsen bergås
  Hättsjön, L:a o. St:a sjöar /Se Höjden, se Spatorp lht Grytingarna tjärnar
  Hättsjön, Stora sjö Höjden lht Grytingsbron kavelbro
  Stora Hättsjön sjö Höjden bergstorp Gryttjärnarna tjärnar
  Hättsjön, Stora sjö Höjdgatan lht Gryttjärnsbäcken bäck
  Hättsjön, Stora sjö Jon Anderstorpet lht Gränsbäcken bäck
  Hättsjönäset näs Jonstorp lht Gränsmossen mosse
  Hättsjösundet sund Jordkullarna lägenheter Gränstjärn tjärn
  Hättelf Saknas Jordkullarna lhtr Gubbtjärn tjärn
  Hättelf Saknas Jordkullens skola bebyggelse Gubbtjärn tjärn
  Hättelfven Saknas Jordkullen, Mellra, se Jordkullen, Västra Saknas Gubbtjärnsbäcken bäck
  Hättelfven älv Jordkullen, Södra bergstorp Gubbtjärnsfallet fall
  Hättälven älv Jordkullen, Västra bergstorp Gubbtjärnshöjden höjd
  Hättälvsdammen damm Jordkullen, Östra bergstorp Gubbtjärnsmyren myr
  Hättälvsmossen mosse Jordkullängen lht Gubbön ö
  Höga berget berg Jordärtsskjulen hus Gyltön ö
  Höjden, Norra berg Karstorpet lht Gyltön ö
  Ingen, se Yngen sjö Kavelbroängen lht Gyltön ö
  Jansmossen mosse Klostret lht Gyltön ö /Se
  Jordkullsheden terräng Knatten lägenhet Gyltösundet sund
  Jordkullsundet sund Knatten lht Gyltöviken vik
  Jordkullsundet Saknas Knatten lht Gåstjärn tjärn
  Jättasön ö Knatten, Södra lht Gåstjärnsbäcken bäck
  Jössviken vik Knattfallet lht Gåstjärnshöjden berg
  Kalvmyren myr Kolartorp lht Gökhöjden höjd
  Kalvmyrhöjden höjd Koltorp lägenhet Gökhöjdsknäppen backe
  Kanalen vattenled Koltorp lht Gökhöjdsmyren myr
  Karstorpet terräng Krogen lägenhet Hammaren hammar
  Kasunholmen holme Krogen lht Hammarbäcken bäck
  Kattjärn sjö Krogen lht Hammarfallet vattenfall
  Kattjärnen tjärn Kroppa, se Nykroppa Saknas Hammaråsmossen mosse
  Kattjärnshöjden höjd Kroppa bebyggelse Hamnen lastplats
  Killingöarna öar Kroppa hytta förr del av bruk Herrgårdsbäcken bäck
  Klockaråsudden udde Kroppa kyrka kyrka Herrgårdsparken park
  Klocker-Brittas kulle kulle Kroppa masugn förr del av bruk Herrgårdsslänten sluttning
  Knattfallet höjd o. triangelpunkt Kroppa skogsskola anläggning Herrgårdsvägen väg
  Knatthöjden höjd Kråkåsen lhter Herrhultsdammen damm
  Knattkullen kulle Kröket lägenhet Herrhultsforsen fors
  Knäberget berg Kröket lht Herrhultsgruvorna gruvor
  Komyren myr Kuckbo, se även Lungsunds sn torp Herrhultsmossarna mossar
  Krafstjärn sjö Kullen lht Herrhultsslänten sluttning
  Kraftstjärnen tjärn Kyrkan kyrka Herrhultsvägen väg
  Krakudden udde Ladugården lägenhet Holmgruvan gruva
  Krakviken vik Ladugården hmn Holmgruvåsen höjd
  Krampmossen mosse Ladugården bergstorp Holmsjöbäckarna bäckar
  Krampsången sjö Lekbergs lht Holmsjöholmen holme
  Krampsången sjö Lernäset lht Holmsjön sjö
  Krampsången sjö Lillbo lht Holmtjärn tjärn
  Krampsången sjö /Se Lillbäck lht Holmtjärnsbäcken bäck
  Krampsången sjö /Se Lillefors hmn Holmtjärnsmossarna mossar
  Kramsiö, se Krampsången sjö Killefors, se även Lillfors i Lungsunds sn torp Holmtjärnsmyren myr
  Krogbergen berg Lillefors bebyggelse Holmtjärnsuddarna uddar
  Kroktjärn sjö Lillfors bebyggelse Hornkullsbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn Lillfors Saknas Hornkullsgruvorna gruvor
  Kroktjärnen tjärn Lillforstorp bebyggelse Hornkullsgången gångväg
  Kroppaviken vik Lilleforstorp lht Hornkullsmossen mosse
  Kroppaviken vik Lillforsängen, se även Nyängen i Lungsunds sn torp Hornkullstorpsbäcken bäck
  Kroppa elf älv Lillforsängen lht Hornkullstorpknarten höjd
  Kroppa elf älv Lindhöjden bergstorp Hornkullstorpstjärn tjärn
  Kroppaälven älv Lorrhöjden?, Lårhöjden? lägenhet Hulttjärn tjärn
  Kroppaälven älv Lund, se Lunden Saknas Hulttjärn tjärn
  Kullälven å Lunden lägenhet Hulttjärn tjärn
  Kummelshöjden höjd o. triangelpunkt Lunden hmn Hulttjärnsbäcken bäck
  Kungsbäcken bäck Lunden bergstorp Hyttbacken plats
  Kungsbäcken bäck Lundsfallet lht Hyttbron bro
  Kuten holme Lundsudden lhter Hyttbron bro
  Kvarnbäcken bäck Lyshuset elverk Hyttbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck Långtjärnshöjden lht Hyttdammen damm
  Kvarntjärn sjö Lårhöjden hmn Hyttfallet vattenfall
  Kvarntjärnen tjärn Lårhöjden bergstorp Hyttfallet vattenfall
  Kvarntjärnen, Norra tjärn Lårängen lht Hyttruinen ruin
  Kvarntjärnen, Södra tjärn Längorna bostadshus Hyttälven älv
  Kvarnviken vik Lövudden lht Hyttälven älv
  Kvarnviken vik Malmhusen lagringshus Hyttälven del av Kroppaälven
  Kvastmossen mosse Masugnen masugn Hästholmen holme
  Kviddmyren myr Mediumverket anläggning Hästholmspricken sjömärke
  Kviddtjärn sjö Medskog lht Hästhöjden berg
  Kviddtjärnen tjärn Medskog lht Hästhöjden höjd
  Kyrkviken vik Mejgården binamn på Mögsjön, Mellra Hästhöjdsslänten sluttning
  Kytthyttebäcken bäck Mellangården, se Skarpgården, Mellra Saknas Hättsjön, Stora sjö
  Käringtjärnen tjärn Mellantorp lht Hättsjön, Lilla sjö
  Kättjärn sjö Mittskogbacken? lägenhet(?) Hättsjöbäcken bäck
  Kättjärnen tjärn Mittskogbacken lht Hättsjöholmarna holmar
  Kättjärnshöjden höjd Mjögsjön, se Mögsjön, Norra Saknas Hättsjön sjö
  Lafallsflyet tjärn Mon, Norra och Södra lägenheter Hättsjönäsmossen mosse
  Lafallskärret mosse Mon, norra o. södra hmn Hättsjösundet sund
  Lamtjärn sjö Mon bergstorp Hättsjösvackan dalgång
  Lasses myr myr Mon, Norra lht Hättsjöälven binamn på Hättälven
  Lillbäcken bäck Mon, Södra lht Hättälven å o. lht
  Lillbäcktjärnen tjärn Mossetorp, se Måsetorp Saknas Hättälven hpl
  Lillbäcktjärnen tjärn Mossvreten lht Hättälven älv
  Lilled vattendrag Måsetorp lht Hättälvsdammen damm
  Lillstälpen tjärn Mögsjön, Norra och Södra, se Fallbäcken Saknas Hättälvsleden flottningsled
  Lillstälpen tjärn Mögsjön, se Mögsjön, Norra Saknas Höjden höjd
  Lillön ö Mögsjön, Norra, se Mögsjön, Södra hmn Höjdgruvan gruva
  Lillön ö Mögsjön, Norra bergstorp Höjdgruvorna gruvor
  Limtjärn sjö Mögsjön, Södra hmn Höjdmossen mosse
  Limstamossen mosse Mögsjön, Södra bergstorp Hönröven tjärn
  Limstamossen mosse Mörttorp lht Igeltjärn tjärn
  Limstatjärnen tjärn Nolgården, se Skarpgården, Norra Saknas Immbäcken, se Sundtjärnsbäcken Saknas
  Limstatjärnen tjärn Nybygget lht Inre viken vik
  Lindhöjdskullarna berg o. triangelpunkt Nykroppa bebyggelse Insviken vik
  Linhöjdängarna terräng Nykroppa bruk och by Insviksmossen mosse
  Lisslingstjärn sjö Nykroppa, se Kroppa bruk Insviksudden udde
  Lomtjärn sjö Nykroppa bruk Jonstorpsudden udde
  Lomtjärn sjö Nykroppa bergstorp Jordkullbäcken bäck
  Lomtjärn sjö Nykroppa bergstorp Jordkullsbron landsvägsbro
  Lomtjärnen tjärn Nykroppa bruk bruksanläggning Jordkullsundet sund
  Lomtjärnen sjö Nykroppa kraftverk kraftverk Jordkulludden udde
  Lomtjärnen tjärn Nykroppa skola skolhus Jordärtsgruvan gruva
  Lomtjärnen tjärn Nykroppa station jvst Jordärtsgången gångväg
  Lomtjärnshöjden berg Nykroppavallen idrottsplats Järnvägsbron bro
  Lomtjärnskullen berg Nykroppavägen, se Kroppavägen Saknas Järnvägsbron bro
  Lomtjärnsmossen mosse Nytorp lht Järnvägsbron bro
  Lomtjärnsmossen mosse Nytorp lht Järnvägsparken park
  Lundsudden udde Nyängen, se även Lungsunds sn torp Jättan holme
  Lungsmossen mosse Näset, se Riddarnäset Saknas Kallkällan källa
  Lungälven älv Näsudden lht Kalvmyra myr
  Lusttjärnen tjärn Oppgården lht Kalvmyrspotten tjärn
  Lyshusdammen damm Perstorp torp Kanaldammen damm
  Långa mossen mosse Pickarens binamn på Pickarkullen Karstorpsbäcken bäck
  Långa myren myr Pickarkullen lägenhet Karstorpsmossen mosse
  Långborsjön sjö Pickarkullen lht Kattjärn tjärn
  Långmossen mosse Pickarkullen lht Kattjärn tjärn
  Långsjöhöjden höjd Pickelkullen, se Pickarkullen Saknas Kattjärnsbäcken bäck
  Långsjön sjö Pjunkåsen, se även Lungsunds sn torp Kattjärnsbäcken bäck
  Långsjön sjö Pjunkåsen lht Kattmossen mosse
  Långsjön sjö Prästbäcken lht Kavelbron kavelbro
  Långtjärn, se Långsjön sjö Prästgården gd Kavelbromyren myr
  Långtjärn, se Långsjön sjö Pulsa, se Pulsbo Saknas Kavelbrovägen väg
  Långtjärn sjö Pulsbo lägenhet Kavelbroängen äng
  Långtjärn sjö Pulsbo lht Killingarna öar
  Långtjärn sjö Pulsbo lht Killingöarna öar
  Långtjärn sjö Pungas, se Pungtorpet lht Killingsundet sund
  Långtjärnen tjärn Pungas lht Klapphusudden udde
  Långtjärnen tjärn Pungtorp lägenhet Klosterudden udde
  Långtjärnen tjärn Pungtorp lht Knarten topp av berg
  Långtjärnen tjärn Pungtorp lht Knattfallet fall
  Långtjärnen sjö Pusta lht Knattfallsmossen mosse
  Långtjärnen sjö Pålandsfallet lht Knatthöjden höjd
  Långtjärnsbäcken bäck Pålsfallet, se Pålandsfallet Saknas Knattkullen, se Knatthöjden Saknas
  Långtjärnshöjden berg Riddarnäset lägenhet Kommunalhuset hus
  Långtjärnshöjden höjd Riddarnäset hmn Kolbacken öppen plats
  Långtjärnsmossen mosse Riddarnäset bergstorp Kolbacken kolupplag
  Lång Elfwen, se Lungälven älv Riddarnäset bergstorp Kolbodarna hus
  Lårhöjdmossen mosse Rynkbo lht Kolhusen hus
  Lårängen äng Rävåsen lägenhet Kolskogen skog
  Lämholmarna småholmar Rävåsen lht Kolskogen skog
  Marakelfven älv Rönningen lägenhet Kolvägen väg
  Margårdsholmen holme Rönningen hmn Kolåsen ås
  Marrackälven älv Rönningen bebyggelse Komyra myr
  Medskog, Nedre skogsmark Rönningen by /Se Komyrspotten tjärn
  Medskogsmyren myr Rönninghagen lht Krafsbäcken bäck
  Mellanholmtjärnen tjärn Sanna lht Krafsmossen mosse
  Mellantjärn sjö Sandtorpet lht Krafstjärn tjärn
  Mellantjärnen tjärn Sinnerhuset hus Krampmossen mosse
  Mellanvästgöttjärnen tjärn Skarpgården, Mellra lht Krampsången sjö
  Mobäcken bäck Skarpgården, Norra lht Krampsångsknarten höjd
  Mobäcken bäck Skarpgården, Södra lht Kramsångsmossen mosse
  Mosiöö, se Mögsjön sjö Skarphammaren hammare Krampsångsudden udde
  Mosstjärn sjö Skarphyttan Saknas Kramsångsälven älv
  Mosstjärnarna tjärnar Skarphyttan hmn Krampudden udde
  Mosstjärnshöjden berg Skarphyttan hytta Kroksjön sjö
  Mossvreten myrmark Skarptorpet lägenhet Kroktjärn tjärn
  Motjärnen tjärn Skarptorp hmn Kroktjärn tjärn
  Munken, Lilla tjärn Skarptorp torp Kroktjärn tjärn
  Munken, Stora tjärn Skogen bergstorp Kroktjärnen, se Kroksjön sjö
  Myggbo skogs- o. ängsmark Skogfallet lht Kroktjärnsbäcken bäck
  Myggbohöjden berg Skogskärr, se även Lungsunds sn torp Kroktjärnshöjden höjd
  Mögsjöberget berg Skogsskolan, se Kroppa skogsskola Saknas Kroktjärnsmyren myr
  Mögsjön sjö Skräddaretorp lht Kroppavallen, se Nykroppavallen Saknas
  Mögsjön sjö Skåltjärnstorp lht Kroppaviken vik
  Mögsjön sjö Skärgen lastplats Kroppavägen landsväg
  Mögsjön sjö Smedby lht Kroppaälven älv
  Mögsjön sjö Smedhagen lht Kroppälvbron landvägsbro
  Mögsjön sjö Smedstorp lht Kråkåsen ås
  Mögsjön sjö Snedden arbetarbostad Kummelshöjden berg
  Mögsjön sjö Snedden lht Kummelhöjden höjd
  Mögsjön sjö /Se Snedden lht Kummelsbäcken bäck
  Mörtmossen mosse Sockenstugan hus Kummelshöjden, se Kummelhöjden Saknas
  Mörttjärn sjö Solvik hpl Kummelsslänten sluttning
  Mörttjärnen tjärn Solvik lht Kvarnbron bro
  Mörttjärnen tjärn Spaas, se Spatorp lht Kvarnbäcken bäck
  Mörttjärnsberget berg Spaas, se Spatorp Saknas Kvarnbäcken bäck
  Mörttjärnsberget berg Spadas lägenhet Kvarndammen damm
  Mörttjärnsberget berg Spatorp lht Kvarnfallet vattenfall
  Mösstjärnarna tjärnar Spatorp lht Kvarnmossen mosse
  Nellaängen ängsmark Spången lägenhet Kvarnmyren myr
  Nisslingen tjärn Spången lht Kvarntjärn, se Kvarntjärnarna Saknas
  Noltjärnen tjärn Stamparnas, se Stamperas Saknas Kvarntjärn, Norra tjärn
  Notholmen holme Stamperas lht Kvarntjärn, Södra tjärn
  Notviken vik Stationen jvst Kvarntjärnarna tjärnar
  Notviken vik Stationen jvst Kvarntjärnsmossen mosse
  Nybygget skogsmark Stegelviken lht Kvarntjärnsudden udde
  *Nykroppaåskällan kallkälla Stenbron lht Kvidden tjärn
  Näsmossen mosse Stenbron lht Kviddpotten tjärn
  Nästjärn sjö Stentry Saknas Kviddtjärn tjärn
  Nästjärnarna tjärnar Stenåsen lht Kviddtjärn tjärn
  Nästjärnarna tjärnar Stenåsen lht Kviddtjärnsbäcken bäck
  Näsängen skogsmark Stora stationen station Kviddtjärnsmyren myr
  Ormtjärn sjö Storfors bruk Kyrkbacken backe, öppen plats
  Ormtjärnen tjärn Storfors hmn Kyrkogården kyrkogård
  Ormtjärnen tjärn Storfors hmn Kyrkviken vik
  Ormtjärnsbäcken bäck Storfors samhälle Kyrkvägen gångväg
  »orremåse», se Orrmossen mosse Storfors bruk /Se Källarkullen kulle
  Orrholmen holme Storfors bebyggelse Källarsnedden sluttning
  Orrleken tjärn Storfors bebyggelse Källgången gångväg
  Orrleken sjö /Se Storfors bruk bruksanläggning Källtjärn tjärn
  Orrleken sjö /Se Storforsfallet lht Kätten betesmark
  Orrleken tjärn /Se Storfors herrgård herrgård Kättjärn tjärn
  Orrmossen mosse Storfors kraftverk kraftverk Kävlingbron kavelbro
  Orrmossen mosse Storfors skola skola Ledshamnen lastplats
  Orrmosse mosse Storfors station jvst Ledshamnen lastplats
  Orrmossen mosse Strand lhter Ledshamnen lastplats
  Oxmossen mosse Strömsbro lhter Ledshamnsviken vik
  Oxtjärn sjö Stubb, se Bångtorpet Saknas Ledshamnsudden udde
  Oxtjärnen tjärn Stubbetorpet, se Bångtorpet Saknas Lekbergsmyren myr
  Pannkaksmossen mosse Svantjärnshagen lht Lekbergstjärn tjärn
  Persön ö Svartsången hytta Lekparken park
  Pickarkullen höjd Svartsångshyttan hytta Lemossen mosse
  Pikkullarna kullar Svartsångskvarnen kvarn Lemossmyren myr
  Pilåshöjden höjd Svinpallet lht Lerhålet tjärn
  Pilåsmossen mosse Svinpallet lht Lernäset näs
  Pilåsmossen mosse Svånghyttan hytta Lerudden udde
  Piscatorstjärn sjö Sörgården, se Skarpgården, Södra Saknas Les-, Leds- Saknas
  Pottängarna myrmark Torrbo lägenhet Lilla tjärn tjärn
  Pottjärnen tjärn Torrbo lht Lillbohättsjön sjö
  Pottjärnen tjärn Torrbo lht Lillbosjön, se Lillbohättsjön Saknas
  Pottjärnen vik Torsjöhöjden lht Lillbäcken bäck
  Pottängarna myrmark Torsjötorp lht Lillbäcken bäck
  Presttjärn sjö Tranbäcken lht Lillbäcken bäck
  Prästbäcken bäck Tredingen lht Lillbäcken bäck
  Prästgårdsmossen mosse Trolltjärnsdalen lht Lillbäcksfallet vattenfall
  Prästhöjden höjd Udden lht Lillbäcksmossen mosse
  Pulsbo ängsmark Ulverud lägenhet Lillbäcktjärn tjärn
  Pungbäcken bäck Ulverud by Lillbäcktjärn tjärn
  Norra Pungpottan sjö Ulverud torp Lillbäckstjärn, Västra, se Lillbäckstjärn Saknas
  Pungpotten, Norra tjärn Ulverud by /Se Lillbäckstjärn, Östra, se Lillbäckstjärn Saknas
  Södra Pungpottan sjö Ulverud torp Lillbäckstjärnarna tjärnar
  Pungpotten, Södra tjärn Vagnbroängen lht Lillforsen vattenfall
  Pålandsfallet terräng Vargbron lägenhet Lillforsfallet vattenfall
  Pålstjärnen tjärn Vargbron lht Lillforsmossen mosse
  Påltjärn sjö Vargstugan lht Lillforsängen äng
  *Ribbhöjdbotten ?sjö Vargtorpet lägenhet Lillgryttjärn tjärn
  *Ribbhöjdbottenskällan kallkälla Vargtorpet lht Lillstälpen sjö
  Riddarholmen holme /Se Vargtorpet lht Lillstälpen sjö
  Riddarnäset näs Viggedet lägenhet Lillstälpälven älv
  Riddaröarna öar Viggedet lht Lillviggen, se Viggen, Lilla sjö
  Riddaröarna öar Viggedet lht Lillängstjärn tjärn
  Riddarön ö Viken lhter Lillängsbottnarna kolbottnar
  Rishöjden höjd Vreten lht Lillängen skogsbete
  Rothöjden höjd Västerås lht Limmossen mosse
  Rovdalen dal Vägen lägenhet Limstaholmen holme
  Rudflyet tjärn Västergård lht Limstamyren myr
  Räbbhöjden höjd Yngslandet lht Limstatjärn tjärn
  Römossen mosse Åkerfallet lht Limstatjärn tjärn
  Röängsmossen mosse Ålviken lht Limstatjärnarna tjärnar
  Sanna terräng Åsen, se Baggtorpåsen Saknas Limstaviken vik
  Sannamossen mosse Åsen, se Baggtorpåsen lht Lindhöjden berg
  Siargs siö, se Skärjen, Östra o. Västra sjö Åsen lhter Lindhöjden höjd
  Silvergruvkärret mosse Åskagen gd /Se Lindhöjdskullarna småhöjder
  Simbomossen mosse Åskagen, se Åshagen Saknas Lindhöjdsmossen mosse
  Skakelbergen berg Åshagen hytta Ljungudden udde
  Skakelmossen mosse Åskagshyttan hytta Ljungviken vik
  Skalpen, se Storstälpen sjö Åskagsviken lht Lokagången gångväg
  Skalpen, se Storstälpen sjö Älgås lägenhet Lokamossen mose
  Skarpedself älv Älgås lht Lomtjärn tjärn
  Skarpen sjö Älgås lht Lomtjärn tjärn
  Skarpen sjö Älvaretorp torp Lomtjärn tjärn
  Skarpen sjö Älvkröket lhter Lomtjärnen tjärn
  Skarpen sjö Ängen lht Lomtjärnsbäcken bäck
  Skarpen sjö Ängtjärnstorp lht Lomtjärnsbäcken bäck
  Skarpen sjö Ängvägen rälsbusshållplats Lomtjärnsbäcken bäck
  Skarpen sjö /Se Örnkullsudden lht Lomtjärnsmossen mosse
  Skjutbanemossen mosse Österbotten, se även Lungsunds sn torp Lomtjärnsmossen mosse
  Skrantåsarna åsar Österbotten lht Lomtjärnsmossen mosse
  Skvallerbäcken bäck Österbotten lht Lundknäppen backe
  Skvallerbäcken bäck   Lundsbacken backe
  Norra Skåltjärn sjö   Lundsfallet fall
  Södra Skåltjärn sjö   Lundsparken park
  Skålltjärnen, Norra sjö   Lundsudden udde
  Skåltjärn, Norra o. Södra sjöar /Se   Lundsviken vik
  Skålltjärnen, Södra sjö   Lungstorpsmossen mosse
  Skålkiärnsbäcken bäck   Långa udden udde
  Skållbjärnsbäcken bäck   Långmossen mosse
  Skålltjärnsflyet tjärn   Långmossen mosse
  Skärjarna Saknas   Långsjömossen mosse
  Skärjbäcken bäck   Långsjön sjö
  Skärjen, Östra o. Västra sjöar   Långsjösundet sund
  Västra Skärjen sjö   Långtjärn tjärn
  Skärjen, Västra sjö   Långtjärn tjärn
  Östra Skärjen sjö   Långtjärn tjärn
  Skärjen, Östra sjö   Långtjärnen tjärn
  Skärgen sjö /Se   Långtjärnen sjö
  Skärjen, V:a o. Ö:a sjöar /Se   Långtjärnsbanken järnvägsbank
  Skärjhöjden höjd   Långtjärnsbron järnvägsbron
  Slängserudsmyren myr   Långtjärnsbäcken bäck
  Smalängen myr   Långtjärnsbäcken bäck
  Smedstorp terräng   Långtjärnsbäcken bäck
  Smedstorpshöjden berg o. triangelpunkt   Långtjärnsdammen damm
  Smedtjärnen tjärn   Långtjärnsdammen damm
  Småholmarna holmar   Långtjärnshöjden höjd
  Vestra Småtjärn sjö   Långtjärnshöjden höjd
  Östra Småtjärn sjö   Lårhallen berg
  Småtjärnarna tjärnar   Lårhallsstupet stup
  Småtjärnshöjden höjd   Lårhöjden höjd
  Småtjärnshöjden höjd   Lårängen äng
  Snårmossen, Lilla mosse   Lövnäsgången gångväg
  Snårmossen, Stora mosse   Lövudden udde
  Stackängen kärr   Lövuddsgruvan gruva
  Stentry terräng   Malmbacken öppen plats
  Stenön ö   Malmgatan väg
  Sticktjärnen sjö   Malmtorget öppen plats
  Sticktjärnsbäcken bäck   Malmvägen väg
  Sticktjärnshöjden höjd   Maraksgruvan gruva
  Stora mossen mosse   Margårdsholmen holme
  Stora mossen mosse   Margårdsh. Saknas
  Stora viken vik   Medskogmalm ?malmfält
  Stora viken vik   Mejgårdsholmen holme
  Storaviksudden udde   Mellantjärnen tjärn
  Storemosse mosse   Mittholmen holme
  Storforsälven älv   Mittstenen sjömärke
  Stormossen mosse   Morabanan järnväg
  Storstälpen sjö   Mossbron bro
  Storviggen sjö   Mossgruvan gruva
  Storviggen sjö   Mosshalsarna mossar
  Storvreten vret   Mosstjärn tjärn
  Lilla Stälpen sjö   Mossudden udde
  Storstälpen sjö   Mossudden udde
  Stora Stälpen sjö   Mossviken vik
  Storstälpen vik   Munkarna Saknas
  Storängen kärr   Munkbäcken, Lilla vattendrag
  Storön ö   Munkbäcken, Stora bäck
  Strand skogbevuxet strandområde   Munken, Lilla tjärn
  Stjälpen, se Stälpen sjö /Se   Munken, Stora tjärn
  Stälpen sjö /Se   Munkmossarna mossar
  Stälpholmarna holmar   Mögsjöberget höjd
  Stälphöjden höjd   Mögsjöbron landsvägsbro
  Sundstjärn sjö   Mögsjön sjö
  Sundsudden udde   Mögsjön, se Baggtjärnen sjö
  Sundtjärnen tjärn   Mögsjön, Norra del av Mögsjön
  Sundtjärnen sjö   Mögsjön, Södra del av Mögsjön
  Sundtjärnshulten terräng   Mösjön, Mellre del av Mögsjön
  Sundtjärnsmossen mosse   Mögsjön sjö
  Svalviken, Västra vik   Mögsjön sjö /Se
  Svalviken vik   Mögsjön sjö /Se
  Svalviken vik   Mögsjön sjö /Se
  Svalviken, Östra vik   Mögsjövassarna vassruggar
  Svalön ö   Mörtbäcksmossen mosse
  Svantjärn sjö   Mörttjärn tjärn
  Svantjärnen tjärn   Mörttjärn tjärn
  Svantjärnshagen hage   Mörttjärn, Norra tjärn
  Svarta hålet terräng   Mörttjärn, Södra tjärn
  Svarte-Pelletjärn sjö   Mörttjärnarna, se Mörttjärn, Norra o. Södra Saknas
  Svarte Pelle tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Svartsången sjö   Mörttjärnsbäcken bäck
  Svartsången sjö   Mörttjärnsbäcken bäck, utlopp
  Svartsången sjö   Mörttjärnsbäckarna bäckar
  Svartsången udde   Mörttjärnshöjden höjd
  Svartsången sjö   Mörttjärnsmossen mosse
  Svartsången sjö   Nischeltjärn, se Nischlingen Saknas
  Svartsången sjö /Se   Nischlingen tjärn
  Svartsången sjö /Se   Nischlingmyren myr
  Svarttjärn sjö   Nolgruvan gruva
  Svarttjärnen tjärn   Norgruvan gruva
  Svarttjärnen tjärn   Notbäcken bäck
  Svarttjärnsberget berg   Notholmen holme
  Svartön ö   Notmossen mosse
  Svinnamyren myr   Nottjärn tjärn
  Svånghyttan skogsmark   Nottjärn tjärn
  Svångtjärn sjö   Nottjärn tjärn
  Svångtjärnen tjärn   Nottjärn, Västra, se Nottjärn Saknas
  Svångelfven älv   Nottjärnarna tjärnar
  Svångälven bäck   Nottjärnsbäcken bäck
  Svångälven bäck   Nottjärnsmossen mosse
  Tallön ö   Notudden udde
  Tattarmossen, Lilla mosse   Notviken vik
  Tattarmossen, Stora mosse   Notviksmossen mosse
  Timmermyren myr   Notviksnäset näs
  *Torakers Rös gränsmärke   Nykroppa kanal kanal
  Torpmossen mosse   Nykroppaåsen ås
  Torptjärn sjö   Nytorpsmossen mosse
  Torptjärnen tjärn   Nytthöjdsmossen mosse
  Torptjärnen tjärn   Näsbanken järnvägsbank
  Torrakberget berg   Näset, se Riddarnäset Saknas
  Torvbo terräng   Näsnabben udde
  Torvboängen sankmark   Nässundsvägen väg
  Torvmossen mosse   Nästjärn tjärn
  Trankärret kärr   Nästjärnsmossen mosse
  Trindamossen mosse   Näsudden udde
  Trollhättan skogsområde   Oket tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Okmyren myr
  Tvärälven älv   Oktjärn tjärn
  Tvärälvsvreten vret   Oppgårdsbron bro
  Uddsundet sund   Oppgårdsholmen holme
  Uddsundet sund   Oppgårdsvägen väg
  Uggelbo höjd   Ormmossen mosse
  Uggletjärnen tjärn   Ormtjärn tjärn
  Ullvettern sjö   Ormtjärn tjärn
  Ullvettern sjö   Ormtjärn tjärn
  Ulftjärn sjö   Ormtjärn tjärn
  Ulvtjärnen tjärn   Ormtjärn tjärn
  Varggårdsviken vik   Ormtjärnsbäcken bäck
  Vargtjärnen vik   Ormtjärnsbäcken bäck
  Vassmyren sjö   Ormtjärnsmossen mosse
  Vedgårdsudden udde   Ormtjärnsmyren myr
  Lilla Viggen sjö   Orrbergen berg
  Stora Viggen sjö   Orrbergsvägen väg
  Viggen, Norra sjö   Orrholmen holme
  Viggen, N. o. S. sjöar /Se   Orrleken tjärn
  Viggen, N:a o. S:a sjöar /Se   Orrleksbäcken bäck
  Viggmossarna mossar   Orrleksmossen mosse
  Viggmossarna mossar   Pannkakan mosse
  Viggmyren myr   Pannkakmossen mosse
  Viggåsarna åsar   Parken nöjesanläggning
  Viggåsarna ås   Persmossen mosse
  Vikteråsarna åsar   Pickarkullen höjd
  Vikteråsarna åsar   Pickarmossen mosse
  Vilstenshöjden höjd   Pickmossen mosse
  Vinterudden ö   Pippkärret kärr
  Vännan ängsmark   Pippkärret kärr
  Västerängen ängsmark   Pipptjärn tjärn
  Mellan-Vestgötetjärn sjö   Potten tjärn
  Norra Vestgötetjärn sjö   Pottbäcken bäck
  Södra Vestgötetjärn sjö   Pottmossen mosse
  Västgöttjärn, Södra tjärn   Pottmossen mosse
  Västgötetjärn sjö /Se   Pottmyren myr
  Västgöttjärn, Norra tjärn   Pottjärn tjärn
  Västgöttjärnen, Södra Saknas   Prästbäcken bäck
  Västgötviken vik   Prästtjärn tjärn
  Yngen sjö   Prästtjärnsmossen mosse
  Yngen sjö   Pulsbogången gångstig
  Yngen sjö   Pulsbomossen mosse
  Yngen sjö   Pulsmyren myr
  Yngen sjö   Pulstjärn tjärn
  Yngen sjö   Pungpotten sjö
  Yngen sjö /Se   Pungpotterna, se Pungpottorna Saknas
  Yngen sjö /Se   Pungpottorna tjärnar
  Yngen sjö /Se   Pålandsfallsmossen mosse
  Ålholmen holme   Pålandsmossen Saknas
  Ålviksholmen holme   Pålsbäcken bäck
  Åsjön sjö   Pålsfallsmossen, se Pålandsfallsmossen Saknas
  Åsjön sjö   Pålsmossen mosse
  Åskagen sjö /Se   Pålstjärn tjärn
  Åskagen, N o. S. sjöar /Se   Pålstjärnsknarten höjd
  Åskagen sjö /Se   Rasgruvan gruva
  Norra Åskagstjärn sjö   Riddarbäcken bäck
  Södra Åskagstjärn sjö   Riddarmossen mosse
  Åskagstjärnen, Norra sjö   Riddarnäsbron landsvägsbro
  Åskagstjärnen, Norra sjö   Riddarnäset näs
  Åskagstjärnen, Södra sjö   Riddarnäsgropen grusgrop
  *Åskällan källa   Riddarviken vik
  *Åskällan kallkälla   Riddaröarna ö
  Älgås ås   Riddarön ö
  Ängbromossen mosse   Riddarön ö
  Ängtjärn sjö   Rishöjden berg
  Ängtjärnen sjö   Rishöjden höjd
  Ängtjärnen, Lilla tjärn   Rishöjdsmossen mosse
  Ängtjärnshöjden berg o. triangelpunkt   Rynkboslänten sluttning
  Öjevettern sjö   Råtjärn tjärn
  Öjevättern sjö /Se   Rännbäcken bäck
  Öjevettern sjö /Se   Rävbäcken bäck
  Östersjön sjö   Rävbäcksmossen mosse
  Östersjön sjö   Rävmossen mosse
  Östersjön sjö   Rörverket del av bruk
  Östersjön sjö   Rövtjärn tjärn
  Östersjön sjö   Sandh. holme
  Östersjön sjö   Sandtorpsbäcken bäck
  Östersjön sjö   Sandtorpsmossen mosse
  Östersjön sjö   Sannabäcken bäck
  Östersjön sjö   Sannamossen mosse
  Östersjön sjö   Sannaudden udde
  Östersjön sjö   Sannaviken vik
  Östersjön sjö   Sinnergrunden husruin
  Östersjön sjö   Sjönäset näs
  Östersjön sjö   Sjöviken vik
  Östmossen mosse   Skarpen sjö
  Övättern sjö /Se   Skarpen, se Västgöttjärnarna sjö
  Övettern sjö /Se   Skarpen sjö
      Skarpfallet fall
      Skarphyttdammen damm
      Skarphyttmossen mosse
      Skarphyttviken vik
      Skarpsjönäset näs
      Skarptorpsbäcken bäck
      Skarpvägsbron bro
      Skogskärr kärr
      Skomakarbäcken bäck
      Skomakaren tjärn
      Skomakarmossen mosse
      Skomakartjärn tjärn
      Skommar/Skommer-, se Skomakar- Saknas
      Skottjärn tjärn
      Skott-tjärnen, se Skålltjärnen, Södra sjö
      Skottjärnsmyren myr
      Skålltjärnen, Södra? sjö
      Skåltjärn, Norra tjärn
      Skåltjärn, Södra tjärn
      Skåltjärnarna tjärnar
      Skåltjärnsbäcken bäck
      Skåltjärnsholmen holme
      Skåltjärnsmossen mosse
      Skäktön ö
      Skäktön ö
      Skälltjärnen, se Skålltjärnen sjö
      Skärjarna sjöar
      Skärjbron bro
      Skärjbäcken bäck
      Skärjbäcksbron bro
      Skärjbäcksdammen damm
      Skärjen, Västra sjö
      Skärjen, Östra sjö
      Skärjgruvorna gruvor
      Skärjmossarna mossar
      Skärjudden udde
      Slitjärn tjärn
      Smala bron bro
      Smedhagsudden udde
      Smedhagsviken vik
      Smedstorpsbäcken bäck
      Smedstorpshöjden höjd
      Smittjärn tjärn
      Smittjärnsmossen mosse
      Småholmarna holmar
      Småtjärnsmossarna mossar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnsbäcken bäck
      Smått-, se Små- Saknas
      Snedden sluttning
      Spaasbäcken bäck
      Spaasmossen mosse
      Spångarna träbroar
      Stationsbacken sluttning
      Stationsplan öppen plats
      Stationstjärn tjärn
      Stegelviken vik
      Stenön ö
      Stenåsgruvan gruva
      Stenhålet gruva
      Stenhålsgruvan gruva
      Steggångshålet gruvhål
      Stenbromossen mosse
      Sticktjärn tjärn
      Sticktjärnsbäcken bäck
      Sticktjärnshöjden höjd
      Stockhiven hissanordning för stockar
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora viken vik
      Storbäcken bäck
      Storforsdammen damm
      Storforsen fors
      Storforsfallet vattenfall
      Storforsknäppan backe
      Storforsmossen mosse
      Storfors torg öppen plats
      Storforsvallen idrottsplats
      Storforsvägen väg
      Storforsälven älv
      Storgryttjärn tjärn
      Stormossen mosse
      Stormosstjärn tjärn
      Storstälpen sjö
      Storviggen sjö
      Storviksgrundet grund
      Storön ö
      Strömmen vattenfall
      Strömsbro bro
      Strömsbrodammen damm
      Stälparna, se Stälpen, Lilla o. Stora sjöar
      Stälpen, Lilla o. Stora sjö
      Stora Stälpen sjö
      Stälpholmarna holmar
      Stälparna sjöar
      Stälpsundet sund
      Stälpälvsviken vik
      Sundsgruvorna gruvor
      Sundgruvmossen mosse
      Sundtjärnarna tjärnar
      Sundtjärnsbäcken bäck
      Sundtjärnsön holme
      Sundsholmen holme
      Svalviken vik
      Svalögrundet grund
      Svalön ö
      Svantjärnen, se Svångtjärn Saknas
      Svantjärn tjärn
      Svantjärn tjärn
      Svantjärnshagen hage
      Svantjärnsmossen mosse
      Svartbäcken bäck
      Svarte Pelle tjärn
      Svarte Pellstupet sluttning
      Svarte tjärn tjärn
      Svartetjärn tjärn
      Svartnäsgången gångstig
      Svartsången sjö
      Svartsången sjö
      Svartsången sjö /Se
      Svartsångsbanken järnvägsbank
      Svartsångsmyren myr
      Svartsångsudden udde
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsmossarna mossar
      Svarttjärnsslänten sluttning
      Svartåberget? berg?
      Svartängen myräng
      Svartängsgruvan gruva
      Svartängsmyren myr
      Svartöholmarna holmar
      Svartön ö
      Svartösundet sund
      Svinfallet, se Svinpallet Saknas
      Svinryggen höjd
      Svinryggen tjärn
      Svångbäcken bäck
      Svånggruvan gruva
      Svånghyttfallet vattenfall
      Svångmossen mosse
      Svångtjärn tjärn
      Sågbäcken bäck
      Sånnakärret kärrmark
      Sånnasjön tjärn
      Sånnatjärn tjärn
      Sörgruvan gruva
      Tattaråsgruvan gruva
      Tattaråsen ås
      Torget, se Storfors torg Saknas
      Torptjärn tjärn
      Torptjärnsbäcken bäck
      Torptjärnsmossen mosse
      Torrbobotten kolbotten
      Torrbobäcken bäck
      Torrboslänten sluttning
      Torsjöhöjden höjd
      Torsjötorpviken vik
      Torstensgruvor gruvor
      Tranbäcken bäck
      Tranmyren myr
      Trekanten öppen plats
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnsdalen dal
      Troltjärnsudden udde
      Tvärälven älv
      Tvärälvsbron järnvägsbro
      Tvärälvsviken vik
      Udden udde
      Udden udde
      Ullvettern sjö
      Ullvettern, se även Kristineh. stad sjö
      Ulvbäcken bäck
      Ulverudsbäcken bäck
      Ulverudshöjden berg
      Ulverudshöjden höjd
      Ulverudshöjden höjd /Se
      Ulverudsmossen mosse
      Ulverudsstupen sluttningar
      Ulvtjärn tjärn
      Ulvtjärnsviken vik
      Vagnbromossen mosse
      Vargstugudden udde
      Vattgruvan gruva
      Viggen sjö
      Viggen, Lilla sjö
      Viggen, Norra sjö
      Viggen, Södra sjö
      Viggmossen, Norra mosse
      Viggsjöarna sjöar
      Viggälven älv
      Västgruvan gruva
      Västgötbäcken bäck
      Västgöttjärnarna tjärn
      Västgöttjärnarna tjärnar
      Västskärjen, se Skärjen, Västra Saknas
      Västskärjsholmarna holmar
      Yngen, se även Färnebo sn sjö
      Yngen sjö
      Ynggruvan gruva
      Ynggruvudden udde
      Yngslandet strand
      Yxskaftgruvorna gruvor
      Åkerfallet fall
      Ålholmen holme
      Ålviken vik
      Ålviksholmen holme
      Ålvikslandet strand
      Ålviksudden udde
      Ålviksängen äng
      Åsjöbäcken bäck
      Åsen ås
      Åskagen sjö
      Åskagen sjö
      Åskagen sjö
      Åskagen sjö
      Åskagen sjö
      Åskagen sjö /Se
      Åskagsbron landsvägsbro
      Åskagsbäcken bäck
      Åskagsfjärden vik
      Åskagsgruvorna gruvor
      Åskagsholmarna holmar
      Åskagsjön, se Åskagen sjö
      Åskagsmyren myr
      Åskagsnäset näs
      Åskagstjärn, se Åskagstjärn, Norra Saknas
      Åskagstjärn, Norra tjärn
      Åskagstjärn, Södra tjärn
      Åskagsviken vik
      Åskagsviken vik
      Åskagsälven älv
      Åskagviken vik
      Älgåsgången gångväg
      Älven, se Kroppaälven Saknas
      Älvgruvan gruva
      Älvgruvorna gruvor
      Älvholmarna holmar
      Älvholmarna holmar
      Älvkröken krök
      Älvkröksmossen mosse
      Älvkröket kurva
      Älvmyren myr
      Älvudden udde
      Ängbäcken bäck
      Ängtjärn tjärn
      Ängtjärn tjärn
      Öjevettern sjö
      Öjevättern sjö
      Örnkullsudden udde
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östgruvan gruva
      Östkärjen, se Skärjen, Östra Saknas
      Östviken vik
      Övettern sjö
      Övettern, se även Lungsunds sn sjö
      Övettern sjö
      Övettersviken vik
      Övettersudden udde
      Övre kanalen kanal

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.