ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östervallskogs socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 723 Bebyggelsenamn : 616 Naturnamn : 784
Östervallskog sn? Abborrtjärn tjärn Östervallskog socken socken Östervallskogs sn förklaringar
Östervallskog sn /Se Lilla Aborrtjärn sjö Östervallskog sn Nummerförteckning förteckning
Östenskog, Östervallskog? Saknas Lilla Aborrtjärn sjö Östervallskog sn Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Östervallskog sn Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Almetjärn beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Lilla Saknas Almetjärn hemmansdelar Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärnet, Stora Saknas Amunderud, se 1 Anunderud gd Nummerförteckning förteckning
Östervallskogs sn sn Stora Abborrtjärn sjö Amunderud gård Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn? Stora Aborrtjärn sjö Amunderudssätern säterplan Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Stora tjärn Annbyn, se 1 Anunderud gd Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Stora tjärn »Annestomten», se Arnestomten Saknas Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärn, Stora tjärn Anunderud gd Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Abborrtjärnsviken sjöparti Arestugan, Norra beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn Aftonsmyren myr Arestugan, Södra beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn /Se Agntjärn sjö Arestugan på Åsen, se Åsen Östra beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn /Se Agntjärn tjärn Arnestomten (?) tomt Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn /Se Almtjärn sjö Arstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn /Se Almtjärn sjö Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Östervallskog sn /Se Almtjärn tjärn Arstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Östervallskog socken /Se Almetjärn tjärn /Se Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Amunderud by Ambyälven vattendrag Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Amunderud Saknas Amunderudssätern Saknas Arstugan, N., S. hemmansdelar Nummerförteckning förteckning
Björkenäs by Anderssonspinkan tjärn Backarna beb. Abborrtjärn tjärn
Björkenäs by Anderssonspinkan tjärn /Se Backarna el. Backen, Ned. hemmansdelar Abborrtjärn tjärn
Boda by? *Anebyälven vattendrag /Se Backarna hmd Abborrtjärn, St. o. L. tjärn
Boda Saknas *Aspelandsbråten Saknas Backarna hmd Abborrtjärnen, Abborrtjärnarna tjärn
Bottnar hmn Aspetjärn tjärn Backen beb. Abborrtjän, St., L. tjärn
Bottnar Saknas Aspåsen ås Backen hmd Abborrtjärn tjärn
Bottnar hmn Baggemansmyren myr Backen beb. Abborrtjärn tjärn
Bottner by /Se Bastemossarna mossar Backen beb. Abborrtjärnsdalen dal
+Byre stuga /Se Bengtersbrännan skogsområde Backen hmd Abborrtjärnsmossen mosse
Bön Saknas Bergerösen riksröse Backen beb. Abborrtjärnsmossen mosse
Bön by Bergsklämman avsats, vilplats Backen beb. Aftonsmyren myr
Bön by Bergvattnet sjö Backen hemmansdelar Agntjärn, se Andtjärn tjärn
Bön gd /Se Bergvattnet sjö Banken beb. Agntjärn tjärn
Djurskog by Bergvattsdalen dal Banken hmd Akemyren (?) åker
?Gata torp Bergviken, Västra vik Bastusätern säterstuga Almetjärn tjärn
*Gatefjäll torp Bergviken, Östra vik Bengtebråten, se Bengthålan beb. Almetjärn tjärn
Grindefors Saknas Bjurtjärn sjö Bengtebråten, se Bengtehålan Saknas Amby, se Annbyälven älv
»Grÿt» Saknas Bjurtjärn sjö Bengthålan beb. Amnebydyveln göl
Hyttedalarna lht /Se Bjurtjärn tjärn Bengtehålan tlht Amnebyälven å
Högboda Saknas Bjurtjärn tjärn Bergen beb. Amunderudsdyveln, se Amnebydyveln Saknas
Högerudsdalen Saknas Bjurtjärnsdyveln tjärn Bergen lht o. hmd Anderssonspinkan tjärnshål
Ivarsbyn by Bjurtjärnsmossen mosse Björkelund hmd Andtjärn tjärn
Ivarsbyn, Norra Saknas Björkenäsmyren myr Björkenäs gd Annbyälven älv
Ivarsbyn by Björkenäsön ö Björkenäs utj. »Annesgärdet», se Arnesgärdet Saknas
Ivarsbyn by Björkenäsön ö Björkenäs gård Arnesgärdet (?) gärde
?Kyrkebyn Saknas Björkenäsön ö Björkenäsön beb. Arsta(d)viken vik
Kyrkobyn Saknas Björkeskogsmossen mosse Björkeskog, se Björsko ? beb. Aspetjärn, Aspetjärnet tjärn
Navarsviken Saknas Björketjärn sjö Björkeskog hemmansdelar Aspetjärnet tjärn
Romenäs Saknas Björketjärn tjärn Björkeskogssätern hmd Aspåsen ås
Rommenäs Saknas Björktjärn gränstjärn Björkhagen lht Backerönningen odling
Rommenäs by Björnehultet terräng Björkåsen hmd Backetjärnet tjärn
Rommenäs by Björnemyren myr Björsko? beb. Baggebråtholtet skogstrakt
Rommenäs by Björnespjut tjärn Björskosätern beb. Baggemansmyren myr
Rommenäs gd Björnespjut tjärn Blommenholm, se Knaggerud Saknas *Barnefärdet, Barnefärdsbråten o. Barnefärdstenen sten
Rommenäs by Björntjärn tjärn Boda gd Bartelsängen gärden
Römungsnäset gd /Se Björntjärnsmyren myr Boda gård Bastubacken o. Bastuholtet backe
Skimmertorpet torp »blekker» Saknas Bodasätern hmd Bastumossarna mossar
Stommen by Bleketjärn (nu Björnespjut) tjärn Bodviken beb. Bergeröset riksröse
Stommen gd /Se Bleketjärn (nu Björnespjut) tjärn Bodviksätern beb. Bergsklämman vilställe
Strömmer by Bleketjärnsröset rös? Bostället f.d. soldatbost. Bergvattnet sjö
Swensbyn Saknas Bleketjärnsröset riksrös /Se Bostället f.d. soldattorp Bergvattnet tjärn
  *Bläckermossen säter Bostället f.d. soldattorp Bergviken vik
  ?Bläcketjärn tjärn Bostället f.d. soldattorp Bergviken, V., Ö. vikar
  Bläcketjärn Saknas /Se Bostället f.d. soldattorp Bergvägen väg
  Bläcktjärn sjö Bostället f.d. soldattorp Bjurtjärn tjärn
  Bläcketjärn tjärn Bottner gd Bjurtjärn tjärn
  Bläcktjärn tjärn /Se Bottner gård Bjurtjärn tjärn
  Bläcktjärn tjärn /Se Boviken hemmansdelar Bjurtjärn (Juskogbjurtjärn) tjärn
  Bogen terräng Bovikeögården ställe Bjurtjärnshöjden höjd
  Bottnertjärnen sjö Boviksätern hmd Björkenäsbäcken bäck
  Bottnartjärn sjö Bråtarna odling, förr torp Björkenäsön ö
  Bottnertjärn tjärn Bråtarna el. Gingsebråtarna förr torp Björkenäsön ö
  *Bottneälven vattendrag Bråten beb. Björkeskogsmossen mosse
  Bottnerälven å Bråten hmd Björketjärn tjärn
  Brandtjärn sjö Bråten lht Björketjärn tjärn
  Brandtjärn tjärn Bråten, se Pickebråten Saknas Björketjärn tjärn
  Brattstad gärden /Se Busätern säterplan Björketjärnsröset, se Römungsröset Saknas
  Brurebergen berg Butjärn, se Edet Saknas »Björkevre» kyrkplats
  Bråten terräng Bökroken hemmansdelar Björktjärn tjärn
  Brännan terräng Bön gd Björktjärnshöjden höjd
  Brännan skogsområde Bön eller Kroken utj. Björnberget berg
  Brännorna terräng Bön eller Kroken utj. Björndalen dal
  Brännvinsmyren myr Bön eller Kroken utj. Björnebackarna åkrar
  Bubäcken bäck Bön gård Björneholtet sandmoar
  Buretjärn tjärn Bönkroken, se Bön eller Kroken utj. Björnemyren odlad myr
  Buretjärn tjärn Bönnäset beb. Björnemyren myr
  Buretjärn tjärn Bönskroken, se Bökroken Saknas Björnemyren myr
  Burtjärn sjö Bösätern säterplan Björnespjut tjärnhåla
  Burtjärn sjö Dammen beb. Björnespjut riksröse
  Busätern terräng Dammen hmd Björntjärn tjärn
  Busätervad vad? Damperud, se Kvarnåsen beb. Björntjärn tjärn
  Stora Butjärn sjö Damperud lht Bleketjärnsröset, se Björnespjut riksröse
  Butjärn tjärn Damtjärn beb. Bläcketjärn tjärn
  Butjärn, Lilla tjärn Djurskog, se 1 Juskog gd Bläcktjärn tjärn
  Bäckemossarna mossar Djurskog, se Juskog Saknas Blötedyet del av Blötedymossen
  Bälserudbäcken bäck Drågen, se Nipemyren eller Drågen beb. Boda älv, se Bodbäcken bäck
  Bässeberget berg Drågen hmd Boda elf, se Amnebyälven Saknas
  *Bönströmmen vattendrag Där ner beb. Bodbäcken bäck
  Dammtjärn, Lilla tjärn Där nere, se Nordstugan Saknas Bodtjärn, Stora tjärn
  Dammtjärn, Stora sjö Där nord beb. Bodtjärn, Vessle tjärn
  Dammtjärnsdalen dal Där oppe, se Öststugan Saknas Bodtjärnsbäcken bäck
  Damperud skogsmark Där syd beb. Bodtjärnsdalen dal
  Damperudbäcken bäck Där väst beb. Bolsiusmyren myr
  Damperudbäcken bäck Edet rivet torp Bottnartjärn, se Bottnertjärn tjärn
  Lilla Damtjärn sjö Edet beb. Bottnertjärnet tjärn
  Stora Damtjärn sjö Edet hemmansdelar Bottnertjärnet tjärn
  De kalla myrarna myrar Edet, L. hmd Bottnerälven älv
  Delebrotjärn tjärn Eriksstugan riven stuga Brandtjärn tjärn
  Delebäcken bäck Fjällserud beb. Brandtjärn tjärn
  Deledalen dal Fjällserud småbruk Brattstad gärde
  Deledalen dalgång Forsabråten, se Forsarbråten Saknas Brattstad gärden
  Deleholmen holme Forsarbråten beb. Brattstadkällan ställe
  Deleholmen holme /Se Forsbacken beb. Bredmossen mosse
  Delevålen terräng Forsbacken hmd Bremossen, se Megångsmossen Saknas
  Djupedalen dal Fossarbråten tlht Burtjärn tjärn
  Djupedalsmyren myr Framtomten, Norra beb. Brurebergen berg
  Domarekullen höjd Framtomten, Södra beb. Bruresläden bergsformation
  Drågefjället berg Framtomten lht Brurestolen bergsformation
  Dyvelmossen mosse Gammelsätern igenväxt säterplan Bruresängen bergsformation
  Dyveln tjärn Garfveri nu poststation »Brustaåsen» grushöjd
  Dyvlarna del av sjö Gate eller Gatestugorna beb. Brännan skog
  *Dyvlingeholmen holme Gate hemmansdelar Brännvinsmyren myr
  Dyvlingsröset riksröse Gatestugorna, se Gate eller Gatestugorna beb. Buretjärn tjärn
  Edsbäcken bäck Gingsebråtarna, se Bråtarna Saknas Burtjärn, Bustj., se Butjärn Saknas
  Edsåsen ås Gorrdalen beb. Butjärn tjärn
  Ekemyren myr Gorrdalen, Västra beb. Butjärn tjärn
  *Elmtjärnen sjö Granbacken beb. Båthusåkern åker
  *Elmtjärnsbäcken vattendrag Granbacken hmd Båtstaden Saknas
  Falldalen dal Granhult lht Bässeberget berg
  Falldalsåsen ås Greterud beb. Bässeviken vik
  Fallen terräng Greterud, se Nygård Saknas Dammtjärn, Norra tjärn
  Felebäcksmyren myr Gropen lht Dammtjärn, Södra tjärn
  fiarbakskiärn, se Fjällbäckstjärnet tjärn Gurmelstugan riven bostad Dammtjärn, St. o. L. el. N. o. S. tjärn
  Finnefallet skogsmark Gårdalen, Ö. torpställe Dammtjärnsbäcken bäck
  Fiärebackz tiern, se Fjällbäckstjärnet tjärn Gårdalen rivet ställe Dammtjärnsrönningen gärden
  Fiärebäckskiärn, se Fjällbäckstjärnet sjö Gärdet beb. Dammåsen rivet ställe
  Fjällbäcktjärn tjärn Gärdet hmd Dammängen äng
  Fjällbäckstjärnet tjärn Gärdet beb. Damperudsrösen riksröse
  Fjällbäckstjärnet tjärn Gärdet hmd De kalla myrarna myrar
  Fjällbäckstjärnet sjö Gärdet beb. Delebrotjärnet tjärn
  Fjället berg Gärdet hmd Deledalen dal
  Fjärhanemyren myr Gärdenäset f.d. tlht Deledalen dal
  Fjärhansmyren myr Göstasstugan, N., S. hemmansdelar Deleholmen holme
  Flat, Lilla sjö Göstasstugan beb. Den runda myren Saknas
  Lilla Flat sjö Göstasstugan f.d. hmd Det höga berget berg
  Flat, Lilla sjö Göstastugan, Norra beb. De utgravna tjärnen tjärn
  Flat, Stora sjö Hagalund lht Djupdalsfjället berg
  Stora Flat sjö Hagalund beb. Djupedalen dal
  Flat, Stora sjö Hagalund hmd Djuptjärn, se Flugstjärnsdolpan tjärn
  Flat, L:a o. St:a sjöar /Se Hagen hmd Djuptjärn tjärn
  Flatsdyveln tjärn Hagen beb. Djuptjärn tjärn
  Flatsmossarna mossar Hagen, se Vältan, Övre eller Hagen beb. Djupvadsveden o. Djupvadsviken udde resp. vik
  Flatsälven å Hagen beb. Domarekullen hagmark
  Flugstjärnet sjö Hagen hmd Drågefjället berg
  Flugstjärnet, Övre tjärn Hagen beb. Drågfjället berg
  Fforamon Saknas Hagen hmd Dulpa tjärn
  Frutjärn tjärn Haget lht Dulpa, se Svarttjärn Saknas
  Fräsen bäck Haget, Nedre beb. Dyflingsröset riksröse
  *Furegraven, se Furumanen höjd Haget, Övre beb. Dyvelmossen mosse
  furekulle, se Furumanen berg Haget, Ned. Öv. hemmansdelar Dyvelmossen mosse
  *Furekulle berg Haget beb. Dyvelmossen mosse
  Fure Moen, se Furumanen berg Haget lht Dyveln tjärnhåla
  Furumanen berg Hagåsen beb. Dyvlingsröset, se Dyflingsröset Saknas
  Furumanen berg Hagåsen hmd »Eftasmyren», se Aftonsmyren Saknas
  Furumanen höjd Hansestugan beb. Ekemyren myr
  Furumanen berg Hansstugan hmd Falldalen dal
  Furumon Saknas Hansestugan beb. Fallsmyren åker
  Furumon Saknas Holmen småbruk Felebäcken bäck
  Furumoröset riksröse Holterud hmd Finnefallet skog
  *Färebäckstjärn, se Fjällbäcktjärn tjärn Hulterud beb. Finnefallåsen ås
  Gaddetjärn tjärn Hulterud, se Holterud Saknas Finnefallåsen ås
  Galtarna holmar Hultet beb. Finnpå myr
  Galtedalen dal Hultet hmd Fjorden del av sjö
  Gatefjällen fjäll o. triangelpunkt Hultås småbruk Fjäderhanemossen mosse
  Getekleven skogsmark Husen beb. Fjällbäcktjärn tjärn
  Gingsebråtarna terräng Husen herrg. Fjällbäcktjärn tjärn
  Glumberget berg Högboda, se Stommen eller Högboda utj. Fjärhanemossen mosse
  Glumbergstjärn, Stora tjärn Högen beb. Fjärhansmyren myr
  Granbackmossen mosse Högen hmd »Fjär(r)bäckstjärn, se Fjällbäckstjärn Saknas
  Granemon skogsmark Högerud beb. Flat, Lilla tjärn
  Granmomossen mosse Högerud hmd Flat, Norra, se Flat, Stora tjärn
  Gravaremon terräng /Se Höglunda hmd Flat, Stora tjärn
  Gravaremyren myr Höglunda, se Hökelund beb. Flat, Södra, se Flat, Lilla tjärn
  Gravaretjärn, Västra tjärn Höglunda, se Hökelund Saknas Flat, St. och L. sjöar
  Gravaretjärn, Östra tjärn Hökelund beb. Flatsmyren myr
  Vestra Graftjärn sjö Hökelund beb. Flatjärn, se Flat, Lilla tjärn
  Östra Graftjärn sjö Hökelund hemmansdelar Flatsbäcken bäck
  Grindefors fors Hökelundsbacken beb. Flatsmyren myr
  Grindefors Saknas Ingärdsbråten säterplats Flatsåsarna åsar
  Grindefors fors Intaget beb. Flatälven älv
  Grindefors fors Intaget hmd »Flugtjärn», se »Fluxtjärnen» Saknas
  Grindefors Saknas Intaget beb. Flugtjärnarna tjärn
  Grindforsröset, V:a o. Ö:a gränsmärken /Se Intaget hmd Fluxtjärnen tjärn
  Grundsön halvö Intaget beb. Flugstjärnsdolpan, Nedre tjärn
  Grållitjärn tjärn Intaget hmd Flugtjärnsmossarna mossar
  Grävlingen sjö samt berg m. gryt /Se Ivarsbyn, Norra gd Fossar(bråt)arbetet mosse
  Grävlingen tjärn Ivarsbyn, Norra gd Framåsen ås
  Gröntjärn tjärn Ivarsbyn, Norra gd Friaremyren myr
  Gullbrandsdalen dal Ivarsbyn, N. gård Fräsen bäck
  Gårdalen dal Ivarsbyn, Södra gd Furumanen höjd
  Gårtjärn tjärn Ivarsbyn, Södra gd Furumanröset riksröse
  *Gåsaholmen holme Ivarsbyn, Södra gd Furumoröset(!), se Furumanröset Saknas
  Gååsaholmen holme Ivarsbyn, S. gård Fågelholmen holme
  *Gåseholmen i Römungen holme Jakobsrönningen, se Rönningen Saknas Fölungeskäret skär
  Gåseholmen holme Jonsstugan beb. Gaddetjärn tjärn i mosse
  Gåseholmen holme Jonsstugan hmd Galtarna skär
  Gölebäcken bäck Jonsstugan, Norra beb. Galtedalen del av Falldalen
  Haftersjön sjö Jonsstugan, Södra beb. Galten sten
  Haftersjön sjö Jonsstugan, N., S. hemmansdelar Galåsbråtarna skogstrakt
  Haftersjön sjö Julkebackarna beb. Gammelsätern nu skog
  Haftersjön sjö Julkebackarna, se Backarna Saknas Gatefjällen berg
  Haftersjön sjö Juskog gd Getekleven klev
  Halstjärn tjärn Juskog gård Glumberget, se Glumbergshöjden berg
  Halstjärnsbäcken bäck Kallekroken rivet ställe Glumberghöjden höjd
  Hansemyrarna myrar Kampedalen beb. Glumberghöjden berg
  Hansemyren myr Kampedalen hmd Glumbergtjärnet, Övre tjärn
  ?Herrtjärnet Saknas Kastet beb. Glumbergstjärnet tjärn
  Herrtjärn sjö Kastet hmd Glunnbergstjärnen tjärnar
  hoks siön, se Kroksjön sjö Klammen rivet torp »Grammemon» skogstrakt
  Holmen? Saknas Klockarebostaden lht »Grammemossen», se Granmomossen Saknas
  *Holmen i Grinforsen f.d. holme Kluddelund, se Öststugan eller Kluddelund beb. Grammeåsarna bergshöjd
  Holmen terräng Kluddelund hmd Granmo-, se gramme- Saknas
  Holmesjön sjö Klypperud f.d. hmd Granmomossen mosse
  Holmetjärn tjärn Knaggerud rivet torp Gravaremon o. Gravaremomyren myr
  Holmetjärn tjärn Knatten beb. Graveretjärnen tjärn
  Holmetjärnsdyveln tjärn Knatten förr hmd Gravtjärn tjärn
  Holmtjärn sjö Knekthusen, Norra beb. Gravtjärn tjärn
  *Hovstasjön sjö Knekthusen, Södra beb. Grindefors fors
  Hultebråten ägomark Knekthusen, N. S. hemmansdelar Grindforshöljen hölj
  Hulttjärn tjärn Kottjärnbacken beb. Grindeforsrösen riksröse
  Hulttjärnsbäcken bäck Kottjärnbacken hmd Grolltjärn, se Grålletjärn tjärn
  *Hylfakiolenn gränsmärke /Se Kroken, se Bön eller Kroken utj. Grolltj[ärn], se Grållitjärn Saknas
  Hyttedalarna dalar /Se Kroken, se Bökroken Saknas Grundsön ö
  Hyttedalsmossen mosse Kroken beb. Grålletjärn tjärn
  Hålemyren myr Kroken eller Navarsvikkroken beb. »Grållitjärn» tjärn
  Hålevattnet sjö Kroken eller Navarsvikkroken beb. Grävlingen sjö
  Hålevattnet, Lilla tjärn Kroken, se Navarsvikkroken Saknas Grävlingen tjärn
  Hårlösen åker /Se Kroken, Västra beb. Grönefläcken pöl
  Hässjemyrhöjden höjd Kroken, Östra beb. Gröntjärn tjärn
  Hästesprängen mosse Kullen, Södra beb. Gröntjän tjärn
  Höge mosse mosse Kullen hmd Gårdalsön, se Grundsön Saknas
  Högemossen mosse Kullen beb. Gårtjärn tjärn
  Högerud terräng Kullen, N., S. hemmansdelar Gårtjärn tjärn
  Högerudbäcken bäck Kullen lht Gårviken vik
  högsiön, se Mögesjön sjö Kullen beb. Gäddetjärn Saknas
  Högåsen ås Kullen, V., Ö. hemmansdelar Hafterssjön sjö
  Högåsen ås Kullen beb. Haftersjön sjö
  Högåsmyren myr Kullen hmd Halstjärn tjärn
  *Högåsmyrens rös, se Tvärbäcksröset riksröse Kullen beb. Halstjärn tjärn
  Hökelundshöjden höjd Kulten hmd Halstjärn, se Hulttjärn tjärn
  Hönebrännan terräng Kuven hmd Halstjärn (!), se Holttj. Saknas
  Ikällstödmossen mosse Kuverud beb. Halvardsdalen dal
  *Ivarsbyälven vattendrag Kuverud hmd Hampåkern åker
  Ivarsbyälven å Kvarnarna, se Vid kvarnarna eller Vid kvarne (?) beb. Hankehöjden höjd
  Ivarselfven älv Kvarnarna el. Kvarnerud nu kraftstation Hankeviken vik
  Ivarsälven vattendrag Kvarnen lht Hatten åker
  Jakobsmossen mosse Kvarnerud, se Kvarnarna Saknas Havdesjön?, se Haftersjön Saknas
  Jonasviken vik Kvarnåsen beb. Helvetet el. Käringhelvetet höjd
  Jonshyttan terräng Kvarnåsen, N. S. hemmansdelar Herrtjärn, se Halstjärn tjärn
  Jonstumyren myr Kyrkebyn, se 1 Stommen gd Hoksbolsjön, se Kroksjön sjö
  Juskogstången halvö Kyrkenstugan beb. Holmsjön sjö
  Jussmansstenen sten Kyrkenstugan hmd Holmesjön sjö
  Jämnemossen mosse Kyrkobyedet hemmansdelar Holmetjärn tjärn
  Kakemyren myrmark Kyrkobyn hemmansdelar Holmetjärn tjärn
  Kalkemyren myr Källebråten beb. Holttjärn tjärn
  Kammahagmossen mosse Kärrsviken hemmansdelar Hormyren myr
  Kampedalen dal Köttarsstugan beb. Hulttjärn tjärn
  Kampedalsdyveln tjärn Köttarögården rivet ställe Huvudskalleplatsen ställe
  Karismyren, Lilla myr Ladbråtåsen beb. Hyttedalarna dalar
  Kastemossen mosse Larslund beb. Hålemyren myr
  Kattemossen mosse Larsstugan, Nedre beb. Hålemyren myr
  Kirstikällsdalen dal Larsstugan, Övre beb. Hålevattnet sjö
  Kistelholmen ö Larsstugan, Ned. o. Öv. hemmansdelar Hålvattnet sjö
  Klammeforsen fors Lidback beb. Hårlösen åker
  Kleningen holme Lidback, N., S. hemmansdelar Hästehålstjärn tjärn
  Klevåsen ås Lidback beb. Hästesprängen backe
  Klingermyren myr Lidback hmd Hästetjärn tjärn
  Klingran myr Lillerud beb. Hästskokleven klev
  Klädesbodberget berg Lillerud hmd Höge mosse mosse
  Klädesbodhultet myr- o. skogsmark Lillerudkvarnen Saknas Högen gruskulle
  Kläggemyren myr Lund beb. Högeremossen mosse
  Knutshålen myr Lund, N., S., V. hemmansdelar Högåsen berg
  Kobackåsen ås Lund torp Högåsmyren myr
  Kojemossen mosse Lösekroken beb. Högåsröset, se Tvärbäcksröset Saknas
  Komossen mosse Lösekroken el. Banken el. Nordstugan hmd Hökebråtmyren myr
  Koppartjärn tjärn »Lössekroken», se Lösekroken Saknas Hökelundshöjden höjd
  Koppartjärnen, Västra tjärn Lövås lht Hökelundshöjden bergshöjd
  Koppartjärnen, Östra tjärn Lövås hmd Hökelundsåsen, se Hökelundshöjden ås
  Korpeberget berg »Marketasätern» hmd Hönebrännan skogstrakt
  Korsfermyren myr Megången torp Höståstjärn, se Hästetjärn tjärn
  *Korsstenarna gränsmärke Mellangården hmd Höståstjärn, se Hästehålstjärn Saknas
  Korsviken vik Mellanröjningen beb. Ilkällstödmossarna Saknas
  Korselfven älv Mon beb. Intagbäcken bäck
  Korsälven vattendrag Mon torp Intagåsen ås
  Nedre Kottjärn sjö Myren beb. Ivarsbyälven älv
  Kottjärn, Nedre tjärn Myren småbruk o. lht Ivarsbyälven vattendrag
  Öfre Kottjärn sjö Mågerud torp Ivarselfven, se Ivarsbyälven Saknas
  Kottjärn, Övre tjärn Mögången beb. Ivarsälven, se Ivarsbyälven älv
  Kottjärn, Övre tjärn Mögången, se Megångarna Saknas Jakobsmossen mosse
  Kottjärnsbacken sluttning Navarsviken gd Jeveltuten äng
  Kristoffersdalen dal Navarsviken beb. Johannessläppan timmerkast
  Kroksjön sjö Navarsviken gård Jonasgärdet gärde
  Kroksjön sjö Navarsvikkroken, se Kroken eller Navarsvikkroken beb. Jonasviken vik
  Kroksjön sjö Navarsvikkroken hemmansdelar Juskogbjurtjärn, se Bjurtjärn Saknas
  Kroktjärn, Lilla sjö Nilsestugan beb. Jussmansstenen sten
  Lilla Kroktjärn sjö Nilsstugan hmd Jämnemossen mosse
  Kroktjärn, Lilla tjärn Nilsåsen hmd Jättefärdet djupt spår i berg
  *Kroktjärn, Stora sjö Nipemyren eller Drågen beb. ?Jätteklevfjället berg
  Öfre Kroksjön sjö Nordnäset beb. »Kackängen», se Kakängen Saknas
  Krokvattnet sjö Nordröjningen beb. Kakemyren myr
  Krokvattnet sjö Nordstugan beb. Kakemyren myr
  Krokvattnet sjö Nordstugan hmd Kakängen äng
  Krokvattsdalen dal Nordstugan beb. Kalismyren myr
  Kräppeholmen holme Nordstugan hmd Kallkällehålet Saknas
  Kuverudholmen holme Nordstugan eller Nordstugröjningen beb. Kalvsviken? vik
  Kufvetjärn sjö Nordstugan hmd Kammhagmossen med Kammhagmossdyveln Saknas
  Kuftjärn sjö Nordstugan hmd Kanalbäcken bäck
  Kuvetjärn tjärn Nordstugan hmd Karismyrarna myrar
  Kuvtjärn tjärn Nordstugan beb. »Karsviken» vik
  Kvarnbråtarna skogsängar Nordstugan beb. Kattemossen mosse
  Kvarndalen dal Nordstugan hmd Kattepusset vattenpuss, vattenpöl
  Kvarnesloren myr Nordstugröjningen, se Nordstugan beb. Klammeforsen fors
  Kvarntjärn sjö Nordstugtjärnsviken beb. Kleningen holme
  Kvarntjärn tjärn Nygård hmd Klingermyren myr
  Kvarntjärnshöjden höjd Nygård småbruk Klingermyren myr
  *Kyrkebyforson Saknas Nygård hmd Klingran myr
  Kyrkebytjärn sjö Nygård lht Klockarbråten gärde
  Kyrkebytjärnet tjärn Nygård hmd Kluddegärdet gärde
  Kyrkebyön ö Nygärdet beb. Klädesbodberget o. Klädesboholtet berg o. skog
  Kyrkeviken vik Nygärdet hmd Kläggemyren myr
  *Käglan ö Nyhem hmd Kläggemyren myr
  Käglan sjö Nyhem lht Kläspehulten skogsterräng
  Käglan sjö Nystugan beb. Knaggeviken vik
  Käglan sjö Nystugan hmd Knut stenblock
  Käglan sjö Nystugan hmd Knutshålet myr
  Käringen ö Nystugan rivet ställe Kobacken backe
  Landfastholmen holme Nystugan, Nedre beb. Kobackåsen ås
  Lemyren myr Nystugan, Övre beb. Kodden udde
  Lerspjället gärde /Se Nystugåsen beb. Kojemossen mosse
  Lerspjället åker /Se Nystuguåsen hmd Kojemossen mosse
  Letjärn tjärn Nytomt hmd *Kolebottarna område
  Letjärn tjärn Nytomt lht Kolpemossen mosse
  Lidbackholmen holme Nytomt lht Koppartjärn tjärn
  Lidbackholmen ö Nytomt hmd Koppartjärn tjärn
  Liddyveln tjärn Nytomten, Nedre beb. Koppartjärnarna tjärn
  Lidhöjden berg o. triangelpunkt Nytomten, Övre beb. Koppartjärnen tjärn
  Lidtjärn tjärn Nytomten, Ned., Öv., V. hemmansdelar Kopusset myrhål
  Lidtjärnsbäcken bäck Nytomten beb. Korpeberget berg
  Lidtjärnsmossen mosse Nytomten riven bostad Korpeberget bergsstup
  Lilltjärn sjö Nytomtsätern el. Sörgårdssätern riven säterstuga Korpeberget berg
  Lindbergsbråten terräng Näsbråten beb. Korsälven, se Bottnerälven älv
  Lisslervattnet sjö Näsbråten hmd Korsälven vattendrag
  Lisslervattnet sjö Näsbråten hmd Kott-tjärn tjärn
  Lisslevattnet sjö Näset, se Bönnäset beb. Kott-tjärn, Södra tjärn
  Lisslevattsbäcken bäck Näset hmd Kottjärn, Ned., Öv. tjärn
  Lisslevattsdrågen dal Näset, N., S. hemmansdelar Krokshöjden höjd
  Lomtjärn tjärn Näset beb. Kroksjön, se Sätersjön sjö
  Lundsåsen ås Näset hmd Kroksjön, Nedre, se Holmsjön sjö
  Luveguten mosse Näset, se Gårdalen Saknas Kroksjön, Övre, se Näs-sjön sjö
  Lyddersåsen ås Näset hmd Kroksjön sjö
  Långebäck bäck Näset beb. Kroksjön, Öv., M., Ned. sjö
  Långemossen mosse Näset hmd Krokstjärnet tjärn
  Långemossen mosse Näsåkern beb. Kroktjärn, Ö., V. tjärn
  Långemyren myr Nävedsätern säterplan Krokvattnet sjö
  Långemyren myr Nävedsätern ruiner efter säterstuga Krokvattnet tjärn
  Långemyren myr Oppstugan hmd Kråkegullberget berg
  Långemyren myr Parkerud hmd Kulpan tjärnshål
  Långemyren myr Parketomten beb. Kulpan utvidgning av Kvarnebäcken
  Långemyrtången höjdsträckning Peckebråten, se Picke- Saknas Kungsedet vinterväg
  Långemyråsarna åsar Persbråten beb. »Kureholmen» holme
  Långenäset näs Persbråten hmd Kurran grotta
  Långe tånge udde Pickebråten el. Bråten lht Kuverudholmen holme
  Långevattnet sjö Prästgården avs. Kuvetjärn tjärn
  Långtjärn tjärn Pussetomten beb. Kuvetjärn tjärn
  Långtjärnet tjärn Pölserud rivet ställe Kuvtjärn tjärn
  *Långvattensbotten Saknas Rabben beb. Kuvtjärn tjärn
  Långvattnet sjö Rabben hmd Kvarndalen dal
  Långvattnet sjö Rabben beb. Kvarnebäcken bäck
  Långvattnet sjö Rabben hmd Kvarnesloren »slor»
  *Långvattsbotten ?vik Rommenäs gd Kvarnetjärn tjärn
  Långvattsbäcken bäck Rommenäs gård Kvarntjärn tjärn
  Långvattsröset, Norra riksröse Rommenäsnäset beb. Kvarntjärnsåsen ås
  Långvattsröset, Södra riksröse Rommenässätern säterplan Kyrkbyön ö
  Lämmemyren myr Rud, St. hmd Kyrkebyforsen fors
  Lämmemyren myr Rutan hmd Kyrkebytjärnet tjärn
  Lämmerstjärn tjärn Rödvattenssätern, se Rövattenssätern Saknas Kyrkebytjärnet tjärn
  Lämmerstjärnsbäcken bäck Röjningen beb. Kyrkebyön ö
  Länsmansdalen dal Röjningen, Norra beb. Kyrkomyren myr
  Mardalstjärnet sjö Röjningen, Södra beb. Kåven grotta
  Metestjärn sjö Römmungsnäset beb. Kåven dal
  Metestjärn tjärn Römungsnäset hmd Käglan vik
  Mickel udde m. gärde /Se Rönnegärdet? beb. Käglan del av sjö
  Mickelsmossen mosse Rönnegärdet hmd Käringen el. Käringholmen holme
  Moltedalen dal Rönningarna, N.-, Mell.-, och Nyrönningen hemmansdelar Käringhelvetet, se Helvetet Saknas
  Moltehålet myr Rönningen hmd Kärreskrovet rävpass
  Mossehalsröset riksröse /Se Rönningen hemmansdelar »Kärrsmyren», se Tjärnsmyren Saknas
  Mossehalsröset riksröse Rönningen, se Näsbråten Saknas Kölnebråten gärden
  Mosseviken vik Rösarnäset beb. Ladbråtmyren myr
  Mulltjärn tjärn Rösarnäset hmd Ladubråtdrågen dal
  Multemyren, Norra myr Rösen, N., S. hemmansdelar Ladubråten skogstrakt
  Multemyren, Södra myr Rösen beb. Lammehagskällan källa
  *Myrtjärnet tjärn Rösen hmd Lammtjärn tjärn
  Mågåsen ås Rösen, Västra beb. Lamtjärn, se Lämmerstjärn Saknas
  Månsemyren myr Rösen, Östra beb. Landfastholmen holme
  Märresprängan myr Sandmon beb. Landfastholmen holme
  Mögesjön sjö Sandmon lht Ledtjärn (?), se Letjärn Saknas
  Mögesjön sjö Sandmon lht Lermyren myr
  Mögesjön sjö Sandviken hmd Lerspjället åker
  Mögesjön sjö Saxeguttomten Saknas Lerspjället gärde
  Mögesjön sjö Saxerud beb. Letjärn tjärn
  Mögången sund Saxerud, V., Ö. hemmansdelar Letjärn tjärn
  Mörtebäcken bäck Selmanskerud skogvaktarbostad Lidbackarna sluttningar
  Mörteleken sjö Siljås beb. Lidbackholmen holme
  Mörttjärn tjärn Simonsbråten beb. Liden gärde
  Mörttjärn tjärn Simonsbråten hmd ?Lidhöjden höjd
  Namnlösen myr Simonsstugan beb. Lidtjärn tjärn
  Namnlösen tjärn Simonstugan beb. Lidtjärn (?) tjärn
  Navarsviksön ö Simonsstugan hmd Lidtjärnsbäcken bäck
  Nipetjärn tjärn Simonsstugan hmd Lidtjärnsdalen dal
  Nockesätet terräng Simonssätern igenväxt säterplan Lillerudstjärn tjärn
  Nordgårdsmossen mosse Simonstomten, Nedre beb. Lillerudtjärnet tjärn
  Näsbråthöjden höjd Simonstomten, Övre beb. Lilletjärn tjärn
  Näset näs Simonstomten hmd Lilletjärn, se Vessletjärn Saknas
  Nässjön sjöparti Skansen beb. Lillängen äng
  Nävelidtjärn tjärn Skansen, N., S. hemmansdelar Lisslevattnet sjö
  Olasmyren myr Skarbolvältan beb. Lisslevattnet sjö
  Oppetjärn tjärn Skarbolvältan, se Vältan Saknas Litjärn, se Lidtjärn tjärn
  Ormetjärn tjärn Skimmerrönningen torp Lomtjärn tjärn
  Ormetången udde Skolhuset Saknas Lomtjärn tjärn
  Orremossen mosse Slor(e)ne beb. Lomtjärnsmyren myr
  Orremossen mosse Slorene rivet torp Lundsåsen ås
  Orremossen mosse Smedsätern, se Sätern, Södra eller Smedsätern beb. Lunkestupet stup
  Orremossen mosse Snabbesätern hmd Lunnabackarna med Lunnabackdrågen Saknas
  Orremossen, Västra mosse Snokegate[?] beb. Luveguten mosse
  Orremossen, Östra mosse Snoken förr hmd »Lyddersdalen» dal
  Orremossetjärn tjärn Snokerud hmd »Lyddersåsarna» bergåsar
  Orremossetjärn, Norra tjärn Sofielund folkskoll.- bost. Lyftarestenarna o. Lyftarestensmyren stenar
  Orremossetjärn, Södra tjärn Solbacka lht Långebron kavelbro
  Orremossetjärn, Västra tjärn Solbacken lht Långebäcken bäck
  Orremyren myr Solbacken hmd Långemossen mosse
  Oxen, se Oxtjärn, Stora tjärn Solberg lht Långemossen mosse
  Oxen riksröse Solliden pensionat Långemyrarna myrar
  Wxan sten Stommen gd Långemyren myr
  Oxen riksröse Stommen gd Långemyren myr
  Oxen holme Stommen gd Långemyren myr
  Oxen tjärn Stommen gd Långemyren myr
  Oxen riksröse Stommen eller Högboda utj. Långemyren myr
  Oxen riksrös /Se Stommen eller Svensbyn utj. Långemyren myr
  Oxhöjden höjd Stommen gårdar Långemyren myr
  Oxtjärnet tjärn Strömmer gd Långetjärn tjärn
  Wxakiernitt Saknas Strömmer gd Långetjärn tjärn
  Oxtjärnet Saknas Strömmer gd Långe tånge udde
  Oxtjärn, Lilla tjärn Strömmer gd Långe tånge udde
  Oxtjärn, St. tjärn Strömmer gård Långevattensröset, N. S. riksrösen
  Oxtjärn, Stora tjärn Strömmer, Lilla, se Vessleströmmer beb. Långevattnet sjö
  Oxtjärn, Stora tjärn Stubbmyren, se Myren Saknas Långevänden åker
  Oxtjärn, Stora tjärn Stötegate[?] beb. Långmyråsarna åsar
  Oxtjärn tjärnar /Se Stötesätern hmd Långtjärn tjärn
  Persbråten terräng Sund hmd Långtjärn tjärn
  Persbråten terräng Sundbron beb. Långtjärn tjärn
  Persmossen mosse Sundbron förr hmd Långetjärn tjärn
  Porsmosan Saknas Sundbråten, Övre beb. Lämmemyren myr
  *Porsmossen gränsplats Sundbråten, Ned., Öv. hemmansdelar Lämmemyren myr
  Porsmossen gränsplats Sundtorp rivet torp Lämmemyren myr
  Porsmossen mosse Svartnäs, Norra beb. Lämmerstjärn? tjärn
  Porstjärnet tjärn Svartnäs, Södra beb. Länsmansbacken backe
  *Porstjärnet, Mellan- tjärn Svartnäs hmd Lögarstenen sten
  Porstjärnsröset riksröse Svensbyn, se Stommen eller Svensbyn utj. Malbuudden udde
  Påsklidmyren myr Svensbyn och L. Svensbyn hemmansdelar Malbuviken vik
  Påsstjärn tjärn Svöletomten[?] beb. Malishålet vik
  Rammberget berg Sydnäset beb. Mardalstjärnet tjärn
  Ranmenäs Saknas Sydstugan beb. Mardalstjärnet tjärn
  *Romenäs o. Bönströmmen vattendrag Sydstugan hmd Megångarna, N. S. (el. Öv., Yttre) Megången sund
  Rommenässätern skogsmark Sydstugan, Nedre beb. Megångsmossen mosse
  Rommenäsälven å Sydstugan, Övre beb. Metestjärn tjärn
  Rommungen, se Römungen sjö Sydstugan, Ned, Öv hemmansdelar »Meterstjärn» tjärn
  Rommungen, se Römungen sjö Sydstugan beb. Mickel udde
  Romsöelf älv Systugan hmd Migarekleven klev
  Runnemyr myr Sydstugan beb. Mjölkudden udde
  Runnemyrbäcken bäck Sydstugan hmd Molltjärn tjärn
  Runnemyren myr Sydstugan beb. Molltjärn tjärn
  Ryggberget berg Sydstugan hemmansdelar Molltjärn, se Molttjärn tjärn
  Råmmungen, se Römungen sjö Sydstugan hemmansdelar Molttj. (!), se Molltjärn Saknas
  Rävedyveln tjärn Sydstugan beb. Moltedalen dal
  Römmeberget berg Sydstugan hmd Mortenstallen tall
  Römmungen, Västra o. Östra sjöar Sydstugmon beb. Mossehalsröset, se Bergeröset Saknas
  Römmungen, Östra sjö Sydstugumon hmd Mosstjärn tjärn
  Römungen sjö Sågbacken beb. Mosstjärn, se Kulpan Saknas
  Römungen sjö Sågbacken lht Mulltjärn, se Molltjärn Saknas
  Römungen sjö Sågebacken hmd Mågeholmen holme
  Römungen sjö Sågestugan, se Tomten, Norra eller Sågestugan beb. Mågevallen gärde
  Römungen sjö Sågestugan Saknas Mågåsen berg
  Römungen sjö Sälgås hmd Märresprängan myr
  Römungen sjö Sätern, Norra beb. Mögesjön, V. sjö
  Römmungen, V:a o. Ö:a sjöar /Se Sätern, Södra eller Smedsätern beb. Mög(e)sjön, Ö. sjö
  Römungen sjö /Se Sätern hemmansdelar Mögsjön sjö
  Römungsbäcken bäck Sätern odling, förr bebyggt Mögsjön(, Östra) sjö
  Römungsröset riksröse Sätern Saknas Mögsjön sjö
  Rönningen skogsmark Södergården, se Ivarsbyn, Södra gd Mörtebäcken bäck
  Rönningsholmen holme Södergården beb. Mörteleken vik
  Rönningstjärnet tjärn Söderröjningen beb. Mörttjärn tjärn
  Rösemyren myr Söpplesätern fallfärdig säterstuga Mörttjärn tjärn
  Rövattnet sjö Sörgårdssätern el. Nytomtsätern riven säterstuga Mörttjärn tjärn
  Rövattnet sjö Tallåsen riven lht Nafvarsvikstjärn, se Navarsvikviken tjärn
  Rövattshulten skogsmark Tjärnet, se Vid tjärnet beb. Nafveltj. (!), se Nävedlidtjärn Saknas
  Rövattssätern skogsmark Tjärnet, se Almetjärn Saknas Namnlösen myr
  Sadelstenen, se Salsstenen gränsmärke Tjärnsviken, se Kärnsviken Saknas Namnlösen mosse med tjärn
  Salmåsen mosse Tjärnsviken beb. Namnlösen tjärn
  Salsheden trakt Tomtebo lht Navarsvikstjärn, se Navarsvikviken Saknas
  Salsstenen gränsmärke /Se Tomtebo lht Navarsvikviken vik
  Salsåsen trakt /Se Tomten, Västra beb. Navarsvik-viken vik
  Sandudden udde Tomten, Östra beb. Navarsvikön ö
  Sellmansmossen mosse Tomten, V. Ö. hemmansdelar Naveltjärn, se Nävertjärn tjärn
  Sexan myr Tomten beb. Nebo punkt på berg
  Sexan i Saxeskiftet myr Tomten hmd Nedstugbråten (?), se »Nistugbråten» Saknas
  Sickletjärn tjärn Tomten, Norra eller Sågestugan beb. Nipetjärn tjärn
  Simonsmyren myr Tomten, Södra beb. Nipetjärn tjärn
  Skamlösen åker /Se Tomten, N., S. hemmansdelar Nipmyrfjället berg
  Skarbolvältan höjd Tomten beb. Nisslevattensbäcken bäck
  Skellbredhöjden höjd Tomten, N., S. hemmansdelar Nisslevattnet, se Lisslevattnet sjö
  Skuttjärn sjö Tomten beb. »Nisslevattnet», se Lisslevattnet Saknas
  Skvätteforsen fors Tomten, N., S. hemmansdelar »Nistugbråten» gärde
  Skållsiön, se Skårsjön sjö Torpet bebyggt område Nockesätet avsats i berg
  Skålsiön, se Skårsjön sjö Tredungen, se Treungen Saknas Nordgårdsmossen mosse
  Skålsiön, se Skårsjön sjö Treungen beb. Nyckelmyren myr
  Skålågen terräng »Treungen» hmd Nyptj. (!), se Nipetjärn Saknas
  Skårsjön sjö Trollebråten beb. Nystugusläppan ställe
  Skårsjön sjö Trollebråten hmd Näs-sjön sjö
  Skårsjön sjö Tyskelund beb. Nävelidtjärn tjärn
  Skårsjön sjö Tången beb. Nävertjärn tjärn
  Skårsjön sjö Tången hmd Offerstenen ställe
  Skårsälven älv Töstenstomten[?] beb. Ofredsboden grotta
  Skäldbred åkrar /Se [?]Tösterud eller Tösterudsrönningen beb. Ofredsholtet skog
  Skälsiön, se Skårsjön sjö [?] Tösterudsrönningen, se [?] Tösterud beb. Ofredshålet dal
  Skärhulten terräng Udden riven torpstuga Oppetjärnet el. Lillerudtjärnet tjärn
  Slabäcken bäck Ugglemo lht Ormetången udde
  Slorarna skogsmark Uppestugan beb. Ormtjärn Saknas
  Smuggelsunden mossar Vall hemmansdelar Orrekullen berg
  Sorabben gärde /Se Vallen beb. Orrekullen(!), se Örekullen Saknas
  Spetsemyrarna myrar Vessleedet beb. Orremossen mosse
  Stahallmyren myr Vessleedet, se L. Edet Saknas Orremossen mosse
  Starrmyren Saknas Vessleströmmer beb. Orremossen mosse
  Starrmyren myr Vesslestugan riven stuga Orremossen, Västra mosse
  Starrstackstjärn tjärn Vesslesvartnäs rivet ställe Orremossen, Östra mosse
  Starrängen myr Vesslesvensbyn beb. Orremossen, S., V., Ö. mossar
  Starrängsåsen ås Vessleängen lht Orremossen mosse
  Sten? riksröse Vid kvarnarna eller Vid kvarne[?] beb. Orremossetjärn tjärn
  Stenbäcken bäck Vid tjärnet beb. Orrmossetjärn, se De utgravna tjärnen Saknas
  *Stenhallen vid Aspelandsbråten gränsmärke Vik hmd Ostebergen o. Ostedrågarna Saknas
  *Sten i mossen riksröse Viken småbruk Oxen gränsmärke
  *Sten i mossen f.d. gränsmärke Vinterstaden beb. Oxhöjden höjd
  Sten i mossen riksröse Vinterstaden hmd Oxtjärn, Stora o. Lilla, se Öxne tjärn
  *Sten i mossen, se Bergerösen riksröse Vålen, se Åkertjärnsvålen Saknas Oxtjärn, St., o. L. tjärn
  Stenklevmyren, Nedre myr Vältan, Nedre beb. Paradisfjället berg
  Stenklevmyren, Övre myr Vältan, Övre eller Hagen beb. Parkebäcken bäck
  Stenmyren myr Vältan, Ned., Öv. hemmansdelar Pellekstenen vilsten
  Storeholmen holme Vältan, N., S. hemmansdelar Perskastet bergsida
  Storemon skogsområde Vältan el. Skarbolvältan tlht Porstjärn (?), se Påsstjärn Saknas
  Storestenen sten Västby hmd »Porstjärnsröset» riksröse
  Storestensdyveln tjärn Väststugan beb. Prommstaden vik
  Storängen myr- o. skogsmark Väststugan bost. Pålsbråtarna skog
  Strömmesjön sjö Väststugan hmd Pålskedrågen dalsänka
  Strömmesjön sjö Väststugan beb. Påsklidmyren myr
  Strömmesjön sjö Väststugan hmd Påsstjärn(?) tjärn
  Strömsforsen Saknas Väststugan beb. »Påsstjärnsmosen» mosse
  Strömsjön sjö Väststugan hmd Påsstjärnsröset, se Porstjärnsröset Saknas
  Strömsjön sjö Åkertjärnsvålen el. Vålen hmd Ramberget berg
  Strömön ö Åkertjärnsvården beb. Renen och Renåkern ställe
  Stutögat tjärn Ånäset beb. Romnäsälven älv
  Styggedalen skogsmark Ånäset hemmansdelar Rumpan skogremsa
  Sundet sund »Årnäset», se Ånäset Saknas Rumpebråten skog
  Sundtorpsundet sund Åsen beb. Runda myren myr
  Norra Sundsvattnet sjö Åsen hmd Runde mosse mosse
  Sundvattnet, Norra sjö Åsen lht Rundemyrbäcken bäck
  Sundvattnet, Södra tjärn Åsen hmd ?Russbäcken bäck
  Sundvattnet, Södra sjö Åsen beb. Russemyren myr
  Sundsvattnet, Södra sjö Åsen, Östra beb. Råsemyren?, se Russemyren Saknas
  Svarta dyveln tjärn Åsen, Östra eller Arestugan på Åsen beb. Råvattnet, se Rövattnet sjö
  Svarta tjärn tjärn Åsen beb. Råvattnet, se Rövattnet Saknas
  Svarttjärn, Västra tjärn Åsen hmd Räveberget berg
  Svarttjärn, Östra tjärn Åsen beb. Rävedyveln tjärn
  Svarttjärnhultet mosse? Åsen hmd Rävedyveln tjärnshål
  Svarttjärnsmossen mosse Åsen el. Rommenäsåsen lht Räveudden udde
  Svinehagbergen berg Åsen beb. Römmeberget berg
  Svinhagbergen berg Åsen hmd Römungen sjö
  Sågemossen mosse Äckeran beb. Römungen sjö
  Särketjärn tjärn Äckran, V., Ö. hemmansdelar Röm(m)ungsbäcken Saknas
  Särketjärn tjärn Älverud lht Römungsröset riksröse
  Säterbäcken bäck Älvhem småbruk Rönningarna utlagda åkrar
  Säterhöjden höjd Älvkullen, se Kullen Saknas Rönningen åkrar
  Sätermossen mosse Ängen beb. Rönningstjärnet tjärn
  Sätermossen, Östra mosse Ängen hmd Rönningsviken vik
  Sätermyren myr Ödegården, se Ögården Saknas Rövattensholtet skog
  Sätersjön sjö Ögårdarna beb. Rövattensröset gränsröse
  Sätertjärn sjö Ögårdarna hemmansdelar Rövattenssätern nu skog
  Sätertjärn tjärn Ögården, Norra beb. Rövattnet sjö
  Sätertjärn tjärn Ögården, Södra beb. Rövattnet sjö
  Sätertjärn tjärn Ögården hmd Sandviken vik
  Sätertjärn tjärn Ögården beb. Sarehålet källa
  Sätertjärnsbäcken bäck Ögården hmd Sexan myrhål
  Söpplesätertjärnen, Norra tjärn Ögården beb. Sikeltj., se Sickeltjärn Saknas
  Söpplesätertjärnen, Södra tjärn Ögården hmd Sickletjärn tjärn
  Sörgårdsmossen mosse Ögården beb. Skamlösen åker
  Siön Tacken, se Vittsjön Saknas Ögården, N., S. hemmansdelar »Skellbre» förr hmd, nu åkrar
  Tibastdrågen terräng Ön hmd Skellbrehöjden bergshöjd
  Tjärndulpan tjärn Öna, se Ön Saknas »Skotteberget», se Skottersberget Saknas
  Tjärn i hårda berget tjärn Östergårdssätern säter »Skottersberget» berg
  Tjärnsmyren myr Östevall, se Östervallskog sn Skuttjärn tjärn
  Tjärnsviken vik Öststugan beb. Skuttj., se Rönningstj. Saknas
  Tolebråten höjd Öststugan hmd Skvätteforsen fors
  Tomtemossen mosse Öststugan hmd Skåkestubben område
  Tordebråten gärde /Se Öststugan beb. Skålsjön, se Skårsjön sjö
  Torkhusmyren myr Öststugan eller Kluddelund beb. Skålågen område
  Torkilsmyrarna myrar Öststugan hmd Skårsjön sjö
  Torpedalsälven å   Skårsjön sjö
  Torpåsen ås   Skårsöälven älv
  Tramparmyrarna myrar   Skårsjöälven vattendrag
  Tramparåsarna åsar   »Skällebrö», se Skellbre Saknas
  Tranmyren myr   Slabäcken bäck
  Trantjärn sjö   Sladerna vik
  Trantjärn tjärn   Slipevinden del av vinterväg
  Trantjärnsbäcken bäck   Sloremossen el. Sydstugmossen mosse
  Trolldalen dalsänka   Slorerna marker
  Trättjärn tjärn   Sloråsen åker
  Tukusjön sjö   Smuggelsunden småmossar med »sund»
  Tukusjön sjö   Smörbäcken bäck
  *Tuvan holme   Snokåsen ås
  *Tuvan i sjön Tåkern gränsmärke   Sorabben gärde
  Tvärbäcksröset riksröse   Spetshålsmyrarna el. Spetsemyrarna myrar
  Tÿken, se Töcken sjö   Starrmyren myr
  *Tåken sjö   Starrstacktjärn tjärn
  Tåkern, se Tukusjön sjö   Starrstacktjärn tjärn
  Tåken, se Vittsjön sjö   »Starrtaktjärn», se Starrstacktjärn Saknas
  Tåern, se Tukusjön sjö   Starrängarna ängar
  Tåken sjö /Se   Starrängen myr
  *Tåketjärn sjö   Stenbacken backe
  Tå(c)ksjön, namn på Hvittsjön sjö /Se   Stenmyren myr
  Tåksjöröset riksrös /Se   Stenmyren myr
  Täljemyren, Västra myr   Stensdyfveln, St. (!), se Storestensdyveln Saknas
  Täljemyren, Östra myr   Stestacketjärn, se Starrstacketjärn tjärn
  Täljesåsen skogsmark   Stestacketjärn, se Starrstacktjärn Saknas
  Tännsviken sjöparti   Stocksund sund
  Tännsviksdalen dal   Storegranen ställe vid väg
  Töck sjö   Storholmen holme
  Töck sjö   Strömmeforsen sund
  Töck sjö   Strömsjön sjö
  Töcken sjö   Stupet, N., S. timmerväg
  Töck sjö   Stutögat tjärnshål
  Töck (Töcken) sjö /Se   Stycket utbruk
  Töcken sjö   Styggedalen åkrar
  Lilla Ullvattnet sjö   Strömön ö
  Stora Ullvattnet sjö   Strömmesjön sjö
  Ullvattnet, Stora o. Lilla sjöar /Se   Storängen äng
  Ulvattnet, Lilla tjärn   Storestensdyveln göl
  Ulvattnet, Stora sjö   Storestenen stenblock
  Ulvattnet, Lilla o. Stora sjöar /Se   Storemon sandmo
  Ulvattsdyveln tjärn   Storeholmen holme
  ?Ulvetjärnsfjäll gränsplats   Sundbråtsundet sund
  Wlleckarffiell Saknas   Sundbråtön ö
  Ulvstjärns fjäll gränsplats   Sundsvattnen sjöar
  Ulvhietjärn tjärn   Sundsvattnet, S., se Sundsvattnen sjö
  *Vadsmåsa, se Porsmossan mosse   Sundtorpsundet sund
  Valåsen ås   Sundvattnet sjö
  Varddyveln, Norra tjärn   Sunningbron Saknas
  Varddyveln, Västra tjärn   Svarta tjärnet tjärn
  Varddyveln, Östra tjärn   Svarttjärn tjärn
  Vardhöjden höjd   Svarttjärn el. Det svarta tjärnet tjärn
  Venemon skogsområde   Svarttjärn, V., Ö. tjärn
  Vilarbergåsen ås   Svensbyön ö
  Vildporstjärn myr   Svinehagbergen skogsområde
  Vintran holme   Svinhagbergen berg
  Virevangen mosse   Sydstugmossen el. Sloremossen mosse
  ?Vittsjön sjö   Sågemossen mosse
  Vittsjön sjö   Säkerbåtstaden tilläggsplats med båtar
  Vittsjön sjö   Sälgedrågen dalsänka
  Vittsjön sjö   Sältebläckhålet myrhål
  Hvittsjön sjö   Särketjärn tjärn
  Vittsjön sjö   Särketjärn tjärn
  Hvittsjön sjö /Se   Säterhöjden höjd
  Vitsjön sjö /Se   Sätermossen mosse
  Vältan ägomark   Sätermossen mosse
  Vässleholmen holme   Sätersjön sjö
  Vässletjärn tjärn   Sätersjön del av Kroksjön
  Vässletjärn tjärn   Sätertjärn tjärn
  yke Kiärn, se Oxtjärn, St. tjärn   Sätertjärn tjärn
  yxnkern, se Öxnetjärn tjärn   Sätertjärn tjärn
  Åkertjärn sjö   Sätertjärn tjärn
  Åkertjärn tjärn   Sätertjärn tjärn
  Åkertjärn sjö /Se   Sätertjärn tjärn
  Älgdalsbäcken bäck   Sätertjärnsmyren (myr)
  Älgemossen mosse   Sörgårdsmossen mosse
  Älgemyren myr   Tacksjöröset (!), se Tukessjöröset Saknas
  Älgemyren myr   Tannsviken, se Tännsviken Saknas
  Ängedalen myr   Tappeberget berg
  Öfwer wattn, se Östen sjö   Tiljesåsen del av skogshöjd
  Ögårdsmossen mosse   Tjusbastdrågen dalsänka
  Ögårdsmossen mosse   Tjuvekleven terräng
  Örekullen berg   Tjärndulpan tjärnshål
  Örjasdalen dal   Tjärnsmyren myr
  Örntjärn tjärn   Tolebråten gärde
  Östen sjö   Tomtemossen mosse
  Östen sjö   »Toresehålet» del av Hålemyren
  Östen sjö   Torkhusmyren myr
  Östen sjö   Torpedalen dal
  Östen sjö   Torpedalen dal
  Östen sjö   Torpedalen Saknas
  Östen sjö   Torpedalsälven älv
  Östen sjö   Torpedalsälven å
  Östen sjö   Torpegärdet gärde
  ?Östen sjö   Torpet område
  Östen sjö   Tostenbergt berg
  Östen sjö   Tranemyren myr
  Östen sjö /Se   Tranemyren myr
  Östen sjö /Se   Trantjärn tjärn
  Östenfors del av vattendrag   Trantjärn tjärn
  *Östervallskogsjön sjö   Trantjärnsåsen,(eller Trantjärnshöjden) ås
  östervatn, se Östen sjö   Trolldalen dal
  Östervatten, se Östen sjö   Träteparten åkrar och väg
  Öxbe, namn på Oxtjärn tjärnar /Se   Trättjärn tjärn
  Öxnetjärn tjärn   Trättjärn tjärn
  Öxnetjärn tjärn   Tukesjön sjö
      [Tukesjön] [sjö]
      Tukesjöröset riksröse
      Tussehålet grotta
      Tvärbacksröset el. Högåsröset riksröse
      Tvärbacksröset(!), se Tvärbäcksröset Saknas
      Tåcksjön sjö
      Tåksjöröset, se Tukesjöröset riksröse
      Tännsvikdalen dal
      Tännsviken vik
      Tännsviken vik
      Tännsvikkastet sluttning
      Töcken sjö
      Ullvattnet, Lilla tjärn
      Ullvattnet, Stora sjö
      Ullvattnet, St., se Ulvevattnet Saknas
      ?Ulvashöjden höjd
      Ulvehidetjärnet tjärn
      Ulvesund mynningen
      Ulvetjärn, se Ulvhietjärn tjärn
      Ulvevattnet, St. o. L. sjöar
      Ulvhietjärn tjärn
      Ulvvattensdalen o. Ulvvattenshöjden Saknas
      Undervänden gärde
      Uppransön ö
      Valdyvlarna gölar
      Valhöjden bergshöjd
      Valåsarna åsar
      Valåsdrågen dal
      Valåsen berg
      Vendrågen dal
      Vessleholmen holme
      Vessleholmen holme
      Vessletjärn tjärn
      Vessletjärn tjärn
      Vessletjärn tjärn
      Videvangen, se Viervangen Saknas
      Viervangen mosse
      Vilareberget på Vilarebergåsen Saknas
      Vildporstjärn tjärn
      Vilesoffan sittplats
      Vinterstadhålet vik
      Vinterstaden udde
      Vintran holme
      Vitsjön ?, se Vittsjön Saknas
      Vittsjön, se Tåcksjön sjö
      Vittsjön sjö
      Vålingen, Vålingskiftet skogskifte
      Åkertjärn tjärn
      Åkertjärn tjärn
      Åkertjärnsbäcken bäck
      Åkertjärnsdalen dal
      Älgedalen dal
      Älgedalen dal
      Ängedalarna dalar
      Ängesläppan timmerkast
      Örekullen bergshöjd
      Örntjärn tjärn
      Örntjärn tjärn
      Östen tjärn
      Östen sjö
      Öxne tjärn

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.