ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brunskogs socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 529 Naturnamn : 660 Bebyggelsenamn : 1974 Naturnamn : 1348
Brunskog sn Abborrtjärnet tjärn Brunskog sn Brunskogs socken förklaringar
Brunskog sn? Abborrtjärn Saknas Brunskog sn Abborrtjärn tjärn
Brunskog sn Abborrtjärn sjö Bebyggelsenamnen förklaringar Abborrtjärn tjärn
Brunskog sn /Se Abborrtjärn sjö Teckenförklaring förteckning Abborrtjärnet tjärn
Brunskog sn /Se Abborrtjärn tjärn Brunskog sn Abborrtjärnet tjärn
Brunskog sn Abborrtjärn tjärn Brunskog sn Abborrtjärnsbäcken bäck
Brunskog sn *Abborrtjärnsröset gränsmärke Brunskog sn Abborrtjärnsholmen ö
Brunskog sn Adelsön ö Brunskogs sn sn Adelsön, se Arsön ö
Brunskog sn Alderhöjden berg Brunskog sn Adelsön ö
Brunskog sn Annetorp skogsområde Brunskog sn Aldermyren myr
Brunskog socken sn Asön ö Brunskog sn Anders Thids fälle hygge
Brunskog sn Baaksiö, se Baksjön, Norra sjö Brunskog sn Andreasfors bäck
Brunskog sn Baksjöbäcken, Norra bäck Brunskog sn Alderhöjden höjd
Brunskog sn Baksjömossen mosse Brunskogbockar inbyggarbeteckning Apelbackarna åkersluttning
Brunskog sn? Baksjön, Norra sjö brunskogbockar inbyggarbeteckning Arsön ö
Brunskog sn Baksjön, Norra sjö brunskogbockar inbyggarbeteckning Arsön ö
Brunskog sn Baksjön, Norra sjö brunskogbockar inbyggarbeteckning Asholmen holme
Brunskog sn Baksjön, Norra sjö Brunskogbockar inbyggarbeteckning Asholmen holme
Brunskog sn Baksjön, Norra sjö essingar inbyggarbeteckning Aspmyren åker
Brunskog sn Baksjön, Södra sjö Mangskognöt inbyggarbeteckning Aspryane skogsområde
Brunskog sn /Se Baksjön, Södra sjö Skärmnäsingar inbyggarbeteckning Aspudden udde
Brunskog sn /Se Baksjön, Södra sjö Tortakorpan inbyggarbeteckning Asön ö
Brunskog socken /Se Bakälven bäck Vikerer inbyggarbeteckning Asön ö
Brunskog sn /Se Bakälven bäck Abisko lht Asön holme
Brunskog sn /Se Bakälven sjö Alderbuskarna beb Ava göl
Brunskog socken /Se Bakälven, Norra bäck Aldermyren beb Ava göl
Brunskog sn /Se Barmstjärn sjö ?Aldrig backstuga Baksjöbackarna berg
Brunskog sn /Se Barmtjärnet tjärn Alhyddan lht Baksjöfalla skogsområde
Anneberg gård /Se Basarerna ängs- o. skogsmark Anneberg gård Baksjöholmen ö
Annedal gård /Se Bastukärr skogs- o. ängsmark Annedal gård Baksjömossarna mossar
Ardermyra gård /Se Bergstjärn tjärn Annelund lht Baksjön, Norra sjö
Backa gård /Se Bergtjärn tjärn Annelund lht Baksjön, Norra sjö
Backarna gård /Se Bergtjärn tjärn Annetorp torp Baksjön (södra) sjö
Backarna, se Kåtbackarna gård Bergtjärn tjärn Antekojan jordkoja Baksjön, Södra eller Yttre sjö
Backen gård /Se Bergtjärn sjö Ardermyra gård Baksjön, Södra sjö
Banstarönninga gård /Se Bergtjärnsbäcken bäck Ax lht Bakälven sjö
Bastkärrstorpet gård /Se Bergön ö Backa, se Norra molla? eller Backa beb Bakälven älvfåra
Benneberg Saknas »Biusterengen» Saknas Backa beb Bakälven, Norra bäck
Berga by Bjurviksodlingen åker /Se Backa lht Bakälven älv
Berga gård /Se Björktjärn sjö Backa lht Bakälven bäck
Berget gård /Se Björktjärn tjärn Backa gård Barmsjön, se Barmtjärnet Saknas
Berget gård /Se Björktjärnet tjärn /Se Backa gård Barmtjärn tjärn
Bjerre, se Byn skrivform Björndrågen betesmark Backarna beb Barmtjärnet tjärn
Björkliden gård /Se Björnhultet åker? Backarna gård Barmtjärnet tjärn
Björnhultet gård /Se Björnlyckan ängs. o. skogsmark Backarna gård Bassebolstjärn, se Bässebolstjärnet Saknas
Björnmyren gård /Se Björntjärn sjö Backarna gård Bastehörn lugnvatten
Björnåsen gård /Se Björntjärnet tjärn Backarne gård Basthagen gärde
Blombråten gård /Se Björsås Saknas Backen ödetorp, skog Bastkärren höjder
Bomossdalarna gård /Se Blåfallsberget berg o. triangelpunkt Backen gård Bastkärrsänga äng
Bomossen gård /Se Bläcktjärn tjärn Backen gård Bengtes hage åker
Bostället gård /Se Bläcktjärnsåsen ås Backen beb Bengtes hage gärde
Botten gård /Se Blötängen ängsmark Backen gård Bengtsbråtelyckan åker
Bron f.d. gård /Se Bomossbäcken bäck Backen beb Bergabäcken bäck
Brunsberg brk Bomossbäcken bäck Badstukärr gård Bergmyra åker
Brunsberg brk Brasmebäcken Saknas Bannstarönningen beb Bergberget klippa
Brunsberg Saknas /Se Bredmossenäs Saknas Banstarönninga gård Bergråtjärnet tjärn
Brunsberg gd m.m. /Se Brobacken höjd Barnhemmet beb Bergtjärn tjärn
Brunsberg gård Brolyckan skogsmark Basarerna länga Bergtjärn tjärn
Brånänga gård /Se Bruksmon skogsmark Bastkärrstorpet, Västra beb Bergtjärnet tjärn
Bråtarna gård /Se Brunsbergsåkern Saknas Bastkärrstorpet, Östra beb Bergtjärnet tjärn
Bråtarna, Västra gård /Se Brunsbergsälven älv Bastkärrstorpet gård Bergtjärnet tjärn
Bråten by Brunsbergsälven älv Bastkärrstorpet gård Bergön holme
Bråten by /Se Brunskogself älv? Baströnninga gård Bergön ö
Bråten gård Brunskogself älv Bengtrud? beb Bergön ö
Bråthaget gård /Se Brunskogsfjället berg Bengtsbol, se Föskhaget beb Bergön holme
Bränna gård /Se Bruns Wijk, se Årnäsviken o. Vikeneviken vik Bengtsbol Saknas Bjurhugget åker
Brännvålet gård /Se Bråtlyckan betesmark Bengtstorpet torp Bjurviksodlingen åker
Brännvålet gd /Se Brännarna terräng Bengtstorp torp Björktjärnet tjärn
Bubäckstorpet gård /Se Brännbergen berg Bengtstorp lht Björktjärnet tjärn
Buhultet f.d. gård Bubäcken bäck Bengtstorp torp Björndrågen myr
Byn Saknas Bubäckstjärn sjö Berga bebyggelse Björndrågen åker
Byn by Bubäckstjärn tjärn Berga herrgård Björnhultet skogsparti
Byn by Bunäsudden udde Berga bs Björnhultet åker
Byn by /Se *Byartjärnet f.d. tjärn /Se Bergamon ålderdomshem Björnhultet skogsparti
Bäckelid by Byrönningen ängsmark Berga by Björnmossen mosse
Bäckelid by /Se Bytjärn tjärn Berget beb Björnmyren myr
Börjestäppan f.d. gård /Se Bårtjärn(et) tjärn? /Se Berget gård Björnmyren åker
Dalarna, se Bomossdalarna gård Bärholmen holme Berget beb Björnmyren myr
Dalarna, Norra o. Södra gårdar /Se Bässholstjärn tjärn Berget gård Björnråshaget åker
Dalhem gård /Se Bösskolven skogssluttning Berget beb Björntjärnet tjärn
Dalstakan riven stuga /Se Bössmyren myrar Berget beb Björntjärnet tjärn
Djupdalen gård /Se Dalbäcken bäck Berget gård Björnåshaget åker
Drågen gård /Se Dalstakan åkrar /Se Berget beb Björsås notkastställe
Drögsnäs gd Dalön ö Berget gård Blecktjärn tjärn
Drögsnäs by Dammsjön sjö Berget torp Blåfallsberget berg
Drögsnäs gd /Se Dammyrbäcken bäck Berget beb Blåfallsberget berg
Drögsnäs gård Dammyren myr Berget gård Blåfallshöjden berg
Drögsnäs ödegård /Se Dammängen ägomark Berget lht Bläcktjärnet tjärn
Där framme gård /Se Delbråtarna ängsmark Berget, se Mjölkberget beb Bläcktjärnsåsen höjd
Där Inne gård /Se Delbäcken bäck Berget beb Blötängarna slåttermark (sank)
Där nere, se Nygård gård /Se Delbäcken bäck Berget gård Bohagen åker
Där Nole gård /Se Djupdalen dal Berget beb Bohagen gärde
Där Oppe gård /Se Dolpan, Nedre myr Berget gård Bohusmyren myr
Där Sö, se Rönningsslätten gård /Se Dolpan, Övre myr Berget bs Bomossbäcken bäck
Där Ute gård /Se Dolptjärn tjärn Berget stuga Bomossbäcken bäck
Där Väste gård /Se Dombäcken bäck Berget beb Bomosskogen skog
Där Öste gård /Se Dräparåsen ås Berget gård Bomosstjärnet parti
Edane Saknas Drögsnäs näs Berget gård Boråsmyren myr
Edane by Drögsnäs skogs- o. ängsmark Berget, Nedre gård Boställbacken backe
Edane by Dunmyren myr Berget gård Bottängen åker
Edane gd /Se Dunderhöjden berg Berget gård Brasmebäcken bäck
Edane by Dytjärnet Saknas Bergmon torp Brasmebäcken bäck
Edane by Dödlämmen terräng Bergsbacka gård Brattbacken backe
Edane by Dölämmen Vadälvens utlopp /Se Bjerre eller Byn, se 1 Byn bebyggelse Brattåsen ås
Edane by Edaneviken vik Bjerre, se Byn Saknas Bredmossen mosse
Edane by /Se Edaneån å Bjerre el. Byn hmn Bredmossen mosse
Edane by /Se Ekälven vattendrag /Se Björkbacka lht Brinnbärsbackarna höjd
Edane by /Se Ekängen terräng Björkebacka lht Brobacken backe
Edane by /Se Enfjället berg Björkebo stuga Brobacken backe
Edane by /Se Fallsängen terräng Björkhagen lht Brobråten åker
Edane by, samh /Se Fallängen skogsmark Björkliden gård Brobråten gärde
Ekbacken gård /Se Finnbäcken bäck Björkudden lht Brotjärnet, se Tortatjärnet, Södra tjärn
Fagerås gård /Se Finnebäcksbäcken bäck Björkvik lht Brotjärnet, se Södra Toltetjärnet Saknas
Fallet gård /Se Finnebäcksholmen holme Björnhultet gård Bruksmon skogsområde
Fallsängen gård /Se Finnebäcksviken vik Björnmyren beb Brunsbergsälven älv
Febacken gård /Se Finn-Le plats /Se Björnmyren gård Brunsbergsälven älv
Finnebäck gd Finntjärn sjö Björnåsen gård Brunskogfjället bergområde
Finnebäck by Finntjärn sjö Blombråten beb Brunskogmossen mosse
Finnebäck by Finntjärn tjärn Blombråten gård Brunnsmon plats i skog
Finnebäck by Finntjärn tjärn Boden gård Bråtarna åker
Finnebäck by /Se Finntjärn tjärn /Se Boden lanthandel Bråtarna åker
Finnbäck bäck o. hemman /Se Finntjärnsbäcken bäck Bomossdalarna beb Bråtarna åkrar
Finnebäck by /Se Finntorpet skogsområde Bomossdalarne gård Bråtbergen berg
Finnebäck by /Se Finntorpmyren myr Bomossen beb Bråten åker
Fjällsviken gård /Se Fjällviken vik Bomossen gård Bråtängen åker
Furtan Saknas Fjällviksnäset näs Bomossen gård Brännane skogsområde
Furtan by Fladen vik Bomossen gård Brännane berg
Furtan, Östra Saknas Flagan sjö Bostället beb Brännarna område
Furtan, Västra Saknas Flagan sjö /Se Bostället beb Brännberget berg
Furtan, Västra o. Östra byar /Se Flytbäcken bäck Bostället lht Bränneberget berg
Furtan by /Se Flytbäcken bäck Bostället lht Bränneberget berg
Furtan, Västra o. Östra byar /Se Flytbäcken bäck /Se Bostället lht Brännehultet åker
Furtan byar /Se Flytmossen mosse Bostället lht Brännerismyra myr
Furtan byar /Se Flyttjärn tjärn Bostället fd soldattorp Brötningslandet åker
Furtan by /Se Framberget berg Bostället torp Bubäcken bäck
Furuvik, se Tovdalsviken gård Frödings kulle höjd Bostället gård Bubäckstjärnet eller Torptjärnet tjärn
Fågelmyren gård /Se Furtatjärn sjö Bostället f.d. soldatboställe Bubäckstjärnet tjärn
Fångnäs gård /Se Fåen f.d. sjö Bostället beb Bunäsuddarna uddar
Färjaråsen gård /Se ?Fåen utdikad sjö Bostället beb Buviken vik
Föske Saknas Fåen sjö Botten lht Buåsarna höjd
Föske by Fåfängan åkrar /Se Botten gård Byertjärnet, se Bynstjärnet Saknas
Föske by /Se Fågelleken höjd o. triangelpunkt Braddet bs Bynstjärnet tjärn
Föske by Fågelmossen mosse Brattbacken beb Bytjärnet tjärn
Föske by /Se Fågelmyren myr Brattbacken lht Byxa åker
Föske by /Se Fågelmyren myr Brikere lht Bålltjärn, se Bårtjärn Saknas
Fösked by Fågelmyren ägomark Bron backstuga Bålltjärnet tjärn
Föske, Västra o. Östra by /Se Fågelmyren myr Bron ödegård Bårtjärn tjärn
Gammaltomta, se Nytomta f.d. gård *Fåggen berg Bron beb Bäckbacken backe
Gata gård /Se Fånsjön sjö Bron gård Bäckelidhöjden höjd
Gatan Saknas Vestra Fånsjön sjö Bruket beb Bäckelidhöjden höjd
Getviken gård /Se Östra Fånsjön sjö Bruket fd järnbruk Bäckelidviken vik
Granbacken gård /Se Föskemossen mosse Bruneberg lht Bäcken åker
Gravfalla torp /Se Galtberget berg Brunn eller Nybybrunn beb Bäckkrokarna åker
Gravåsmyren myr /Se Gammeltomta åker /Se Brunsberg, se 1 Spångdalen bebyggelse Bärholmen holme
Grindarna gård /Se Getmyren ängsmark Brunsberg hemman Bässberget berg
Grindbacken gård /Se Getmyren myr Brunsberg hemman Bässebolstjärnet tjärn
Grusere gård /Se Getmyren myr Brunsberg del av egendom Bässebolstjärnet tjärn
Gruslämmet gård /Se Getsundet sund Brunsbergs bruk hållplats ?Börtjärnet tjärn
Gryttom Saknas Getviken ängsmark Brunsbergs järnvägsstation stn Dalarna åkrar
Gryttom by Getviksudden udde med triangelpunkt Brunskog, se 1 Stommen bebyggelse Dalbergen berg
Gryttom by Getön Saknas Brunskog prästgård Dalbergen berg
Gryttom gd /Se Getön ö Brunskog, se Kyrkoherdeboställe Saknas Dalbäcken bäck
Gryttom gd /Se Gjustjärnet, se Ljustjärnet tjärn Brygga bs Dalen dal
Gryttom by /Se Gladängen åker Brånänga gård Dalen vik
Gräsbråten gårdar /Se Glansbergen berg Brånängen beb Dalhemsbäcken bäck
Grönlund gård /Se Glantebergen berg Bråtarna beb Dalkarlsäng äng
Gullesbyn Saknas Granhöjden berg Bråtarne torp Dalstaka åkrar
Gullesbyn Saknas Granmossen mosse Bråtarna gård Dalön ö
Gullesbyn gd /Se Granmossen mosse Bråtarna lht (riven) Dammshöjden berg
Gullesbyn by Granmossen mosse Bråtarna, Västra gård Dammyrarna myrmark
Gullesbyn Saknas Granön Saknas Bråtarna gård Dammyrhöjden höjd
Gullesbyn by Granön ö Bråten hmn Dammsjön vik
Gullesbyn by /Se Granön ö Bråten bebyggelse Dammänga åker
Gunnarsby gård gård /Se Gravdrågsmyren myr Bråten by Dansarberget berg
Gunnarsbyn by /Se Gravfalla terräng Bråten torp Delbråtarna åkrar
Gunnarstorp by Graftjärn sjö Bråten lht Delbäcken bäck
Gärdet gård /Se Gravtjärn tjärn Bråten beb Delbäcken bäck
Haga, se Långängen gård /Se Gravtjärnet tjärn Bråten gård Delgårdsstycket gärde
Hagaborg gård /Se Gravtjärnet tjärn /Se Bråten beb Dettmansbotten kolbotten
Hagalund gård /Se Gravtjärsbäcken bäck Bråten gård Digermossen, se Lerholsmossen mosse
Hagen gård /Se Gravåsängen ägomark Bråten beb Digermossen, se Föskedmossen Saknas
Haget gård /Se Grills bråte skogsområde Bråten beb Digersten sten
Haglycka gård /Se Grungebäcken bäck Bråten gård Digerstensviken vik
Harstak gård /Se Grynbergshöjden berg Bråten lht Djupdalarna åkrar
Herrgården gård /Se Gryttomsnäset näs Bråten torp Djupdalen åker
Hortan hmn Gryttomsviken vik Bråten beb Djupdalen åker
Hortan gd /Se Grävmosshöjd Saknas Bråten, Södra lht Djupdalsbergen berg
Hortan by /Se Gubben holme Bråten gård Djupdalsbergen berg
Hulta gård /Se Gubbholmen Saknas Bråten gård Djupdalshöjden skogshöjd
Hundsnäset gård /Se Gullsbyelf älv Bråten lht Djupedalen dalsänka
?Brunskog sn Gärdesmyren myr Bråten bs Djupedalen åker
Hålan gård /Se Göpungen skogsområde Bråten beb Dombäcken bäck
Hässjbergsdalen gård /Se Görjtjärn tjärn Bråten gård Dombäcken bäck
Hässeldrågen gård /Se Haglyckan ägomark Bråthaget gård Dombäckgärdet åker
Hästnäset ödegård /Se Hagmyren myr Båtkojan bs Drågbergen berg
*Hästnäsintaget gård /Se Hagnäset näs Bränna bs Dräparåsen ås
Höglunda gård /Se Hagängen äng Bränna stuga Dräparåsen höjd
Högåsen gård /Se Hallbråtberget berg Bränna beb Drögsnäsbergen berg
Höjden gård /Se Hallbäcken bäck Bränna gård Dulpan, Norra tjärnhål
Hörnet gård /Se Harmyren terräng Brännvålet beb Dulpan, Södra tjärnhål
Intaget gård /Se Hattmyren myr Brännvålet gård Dulpa, Norra och Södra tjärnhålor
Jonstorp torp /Se Hedinsmyren myr Brötningslandet lht Dunderbäcken bäck
Kalleviken by Norra Holmtjärn sjö Bubäckstorpet gård Dunderbergen berg
Kalleviken by /Se Södra Holmtjärn sjö Buhultet beb Dunderbergen berg
Kalvnäset gård /Se Holmtjärnet, Norra tjärn Buhultet gård Dunderbäcken bäck
Kammern gård /Se Holmtjärnet, Södra tjärn Busktorpet torp Dunmyren myr
Karlslund gård /Se Hornmossen mosse Bussebo stuga Dölämmen plats
Kingsleviken gård Hortabergen berg Byn bebyggelse Edsnäset näs (=udde)
Kingsleviken gårdar /Se Hundnäset halvö Byn Saknas Edsnäsholmen holme
Kistbråten gård /Se Hundnäsvik vik Byn eller Bjerre by Edsviken vik
Klockartomta gård /Se Huvdehögen höjd Bäckelid bebyggelse Edsviken vik
Brunskog sn Huvdehögen, Lilla höjd Bäckelid by Enfjället berg
Korset gård /Se Huvdehögsmossen mosse Bäckelid hmn Fallebäcken bäck
Kreken gård /Se Huvudhöjds rör Saknas Bäckelid by På Fallet åker
Kristås gård /Se Hålängen skogsmark, dal Bäckelidshöjden beb Farfars bråte skogsparti
Krokstar gårdar /Se Hägertjärn sjö Bäckelidssågen beb Farmorshaget åker
Kronan gd Hägertjärnet tjärn Äcken bs Febron bro
Kronan by Häktet ängsmark Bärmyren beb Fejolberget, se Fiolberget berg
Kronan by /Se Hälsingeberg klippö /Se Bärmyren gård Fejolberget berg
Kronhaget gård /Se Hästholmen holme Bärmyren gård Finnbäcken bäck
Kråkbråten gård /Se Hästhöjden höjd Börjestäppan riven gård Finnbäcksbäcken bäck
Kullen gård /Se Hästhöjdsmossen mosse Dalarna beb Finnbäckkullen höjd
Kyrkebyn by Hästnäset näs Dalarna, Norra gård Finnbäcksholmen klippa
Kyrkebyn by /Se Hästnäsholmarna holmar Dalarna, Södra gård Finnbäcksuddarna uddar
Kåtbackarna gård /Se Hästnäsudden udde Dalarna gård Finnbäcksuddarna uddar
Källarn gård /Se Hästön Saknas Dalarna gård Finnbäckviken vik
Labråten gård /Se Hästön ö Dalen torp Finnbäckviken vik
Lagerstorpet gård /Se Hästön ö Dalhem gård Finnled skogsskifte
Laviken gård /Se Högåsberget berg Dalhem beb Finnled plats i skog
Laåsen gård /Se Högåsen åker Dalhem gård Finntjärn tjärn
Lera gård /Se Högåsmossen Saknas Dalhem gård Finntjärnet tjärn
Lerhol Saknas Igeltjärn sjö Dalslund lht Finntjärn tjärn
Lerhol by Igeltjärn tjärn Dalstakan bs Finntjärnet tjärn
Lerhol by Igeltjärnsbäcken bäck Dammen beb Finntjärnsbäcken, se Finnbäcksbäcken bäck
Lerhol by Igeltjärnsmossen mosse Dammen lht Finntjärnsbäcken bäck
Lerhol by /Se Ingegärdsbäck bäck Delbäcken gård Finntjärnsängen äng
Lerhol by /Se Intakstjärn tjärn Djupdalen beb Fiolberget berg
Lerholsfors gård /Se Jakobsmyr myr Djupdalen gård Fiskevila plats vid landsväg
Lerstuga gård /Se Janstallåsen ås Djupdalen gård Fjälldalen dalsänka
Lillgata gård /Se Jungfrutrapporna berg Djupdalen beb Fjället höjd
Lillhagen gård /Se Järphålet ängsmark Drågen beb Fjällen berg
Lillmon gård /Se Kajsas myr myr Drågen gård Fjället bergområde
Lillsundet gård /Se Kallkälldrågen myr Drögsmansbostället soldatboställe Fjällsvikbäcken bäck
Lilltomta, se Tomta gård Kalvnäsudden udde Drögsnäs bebyggelse Fjällsviknäset udde
Lillängen gård /Se Kalvudden udde Drögsnäs by Fjärdingskarlsudden udde
Lindtomta gård /Se Kampdalen dal Drögsnäs by ?Fjärdingskorsudden udde
Ljungby gård /Se Kaninholmen holme Dyngstadtomten stuga Fladen vik
Lobacken gård /Se Kattåsen ås Där Framme gård Fladen vik
Lobråten gård /Se Killingön ö Där Framme beb Fladen vik
Lohultet gård /Se Killyckeberget berg Där Framme gård Flaen vik
Lomtjärnet gård /Se Kingselvikshöjden berg Där framme beb Flaga sjö
Lund gård /Se Klätten berg Där framme beb Flaga del av Värmeln
Lundby gård /Se Knuts bråte Saknas Där framme beb Flagan sjö
Lundsholm gård /Se Knutstorpssjön sjö Där Framme gård Flyta myrområde med göl
Lycka gård /Se Knutstorpssjön sjö Där framme beb Flytbäcken bäck
Lyckorna gård /Se Knutstorpssjön sjö Där Framme gård Flytbäcken bäck
Långmyren gård /Se Kojbackarna höjd Där framme beb Flytbäcken bäck
Långviken gård /Se Koldalen äng Där Framme gård Flytbäcksbackarna backar
Långviksintaget gård /Se Korpralsholmen holme Där framme beb Flytbäcksviken vik
Långängen gård /Se Korstjärnet tjärn Där Framme gård Flytbäcksängarne ängsmark
Lämrönningen f.d. gård /Se Korstjärnsbäcken bäck Där framme beb Flyttjärnet tjärn
Lämåsen gård /Se Korstjärnsmyren myr Där Framme gård Flyttjärnet tjärn
Lövsta gård /Se Kovberget berg Där framme beb Flyttjärnsmyrerna myrar
Lövåsen gård /Se Krakerud åker /Se Där Framme gård Flåbråten skogsområde
Mangfalla gård /Se Kreken gärde /Se Där Framme gård Fogdehultet skogsparti
Manilla gård /Se Krokenlånge ägomark? Där framme beb Framberget berg
Marielund gård /Se Kronhöjden berg Där Framme gård Framdalen dal
Mella gård /Se Kronobotten f.d. vik Där framme beb Framgatan väg
Mellandalarna gård /Se Kråktjärn sjö Där Framme gård Framlandet strandparti
Mellanhagen gård /Se Kråktjärn tjärn Där framme beb Framuddarna uddar
Mellatomta gård /Se Kråktjärnsbäcken bäck Där Framme gård Fryksdalshöjden skogs- och bergområde
Mellstuga gård /Se Kråktjärnsmyren myr Där Framme gård Främre myren myr
Middagsbråten berg /Se Kråktjärnsnäs Saknas Där framme beb Furtabotten försvunnen sjö
Missunnerud gård /Se Kullberget berg Där Framme gård Furtabotten utdikad sjö
Mobråten, Nedre o. Övre gårdar /Se Kullmyren myr Där Framme gård Furtamossen mosse
Molla gård /Se Kullmyren, Östra myr Där In gård Furtatjärnet utdikad tjärn
Mosiansfors verk Kulltjärnet tjärn Där inne beb Fåen sjö
Mossen gård /Se Kusdrågan myr Där Inne gård Fåen sjö
Mosshultet gård /Se Kvarnbråtebäcken bäck Där inne beb Fåfänga åker
Mosstorpen gård /Se Kvarnfallsängen skogsmark Där Inne gård Fåfänga åker
Mossänden gård /Se Kvarntjärn tjärn Där nere beb Fåfängan gärde
Myra gård /Se Kvarntjärnsbäcken bäck Där Nere gård Fågelmyren myr
Myrarna gård /Se Kvarntäppan åker /Se Där nere beb Fågelmyren myr
Myråsen gård /Se Kvältmyren myr Där Nere gård Fågelmyren myr
Möllbacka gård /Se Kåsetjärn sjö Där nere beb Fågelmyren myr
Mölnerud by Källbäcken bäck Där nere (i Gräsbråten) beb Fåheja skogskil
Mölnerud by Käll[?]wiken sjö Där nere beb Fåläggen bygd
Mölnerud by /Se Käringen skär Där Nere gård Fån el. Fångsjön Saknas
Nedtomta gård /Se Käringängen myr Där nere beb Fånsjön, Västra, se Bytjärnet tjärn
Nerberget, se Nedtomta gård Labråtåsen ås Där Nere gård Fånsjön, Västra utdikad sjö
Nerhagen, se Nedtomta gård Labyviken vik Där nere beb Fånsjön, Östra, se Flagan sjö
Nolberget gård /Se Lanbacken terräng Där, Nere gård Fånsjön, Östra sjö
Nolby by Lanhöjden höjd Där nere på Klockartomten beb Fältet åker
Nolby by Lanhöjden höjd Där nere beb Fästerpigestöd udde
Nolby hemman /Se Lantjärn sjö Där Nere gård Föskehöjden höjd
Nolbystegen gårdar /Se Lantjärn tjärn Där nere beb Föskemossen mosse
Nolbysågen gård /Se Lantjärn, Lilla tjärn Där Nere gård Föskemossen myr
Nolbytorp gård /Se Laviken vik Där Nere gård Galtebergen berg
Nolerud gård /Se Lerdala ängsmark, dal Där nere beb Gammeltomta åker
Nolgården gård /Se Lerdalen äng Där Nere gård Gammeltomta gärde
Nolhaget gård /Se *Lerholsforsen fors Där nere beb Gammelälven flodfåra
Nolmyra gård /Se Lidlyckebäcken bäck Där nere beb Gathaget berg
Nolnyen f.d. gård /Se Lidtjärn sjö Där Nere gård Gatön ö
Nolstuga gård /Se Lidtjärn tjärn Där Nere gård Gatön holme
Noltomta gård /Se Lidtjärnsåsen berg Där nere beb Gatöviken vik
Nordhaget, se Nolhaget gård Lilla äng myr Där Nere gård Getbergen berg
Nordstuga, se Nolstuga gård Liljekonvaljholmen holme Där nere beb Getberget berg
Nussviken by Lill-Råtjärnet tjärn Där nere beb Getbergsled plats i skog
Nussviken by Lill-Råtjärnet tjärn Där Nere gård Getbergsängen åker
Nussviken by /Se Lilltjärnet Saknas Där Nere gård Getmyren myr
Nyby gård /Se Lilltjärn tjärn Där Nere gård Getögrundet grund
Nyckelmyren gård /Se Lilltjärn tjärn Där Nol gård Getöla grund
Nydal gård /Se Lilltjärnet tjärn Där Nole gård Getön ö
Nyen gård /Se Lilltjärnsmyren myr Där Nole gård Getön ö
Nygård gård /Se Lillön ö Där Nole gård Getösholmen holme
Nyhem gård /Se Lillön ö /Se Där Nole gård Glansbergen höjd
Ny Rönninga, se Rönninga gård Lillön ö /Se Där Nole gård Glantebergen berg
Nystuga gård /Se Livnäset bergsudde? Där Nole gård Glömdalen dalsänka
Nytomta gård /Se Ljungkullen höjd Där Nole gård Gorrsundet sund
Nytorp gård /Se Ljuseåsen ås Där Nole gård Granhöjden höjd
Nyängen f.d. gård /Se Ljustjärn sjö Där Nole gård Granhöjden berg
Näs Saknas Ljustjärnet tjärn Där Nole gård Granhöjden höjd
Näs by Ljustjärnet tjärn /Se Där Nole gård Granmossen mosse
Näs by Ljustjärnsåsen ås Där Nole gård Granmossen myr
Näs by? Lomtjärn tjärn Där Nole gård Granmossen mosse
Näs by /Se Lomtjärnshöjden höjd Där Nole gård Granmossen mosse
Näsen, Uti gård /Se Lorttjärnarna tjärnar Där Nole gård Granön ö
Näset gård /Se Lyckaviken vik Där Nole gård Granön ö
Näshaget gård /Se Långa udden udde Där Nole gård Gravstejen vik
Näsrönninga, se Näs o. Rönninga gård Långa äng myr Där Nole gård Gravtjärn tjärn
Oppsjön gård /Se Långemyr myr Där Nole riven gård Gravtjärnet tjärn
Ormsjön gård /Se *Långkärn tjärn Där Nole gård Gravtjärnet tjärn
Ormåsen gård /Se Långmossen mosse Där norr beb Gravtjärnet tjärn
Parklycka gård /Se Långmyren myr Där norr beb Gravtjärnet tjärn
Prästbol, se 1 Stommen prästboställe Långmyren myr Där norr beb Gravtjärnsbäcken bäck
Prestebol Saknas Långmyren ängsmark Där norr beb Gravtjärnsholmen ö
Prästeskogen Saknas Långmyren ängsmark Där norr beb Gravåsmyren åker
Rabben gård /Se Långmyren, Norra myr Där norr beb Gravåsängen gärde
?Ragnerud, ?Mölnerud, ?Slorud Saknas Långmyren myr Där norr beb Grills bråte åker
Ragnildrud by Långnäset näs Där norr beb Grills bråte gärde
Ragnerud gård /Se Långtjärn tjärn Där norr beb ?Grindbergen berg
Rinnforsen gård /Se Långtjärn tjärn Där norr beb Grindbacken åker
Rättaråsen gård /Se Långtjärn sjö Där norr beb Grynbergen berg
Rönninga gård /Se Långtjärn sjö Där norr beb Gryttomsnäset näs
Rönningarna gård /Se Långtjärn sjö Där norr beb Gryttomsviken vik
Rönningsslätten gård /Se Långtjärn sjö Där norr beb Gryttomsviken vik
Röshultet gård /Se Långtjärn tjärn Där norr beb Gryttomsängarna, se Tynängarna terräng
San(d) gård /Se Långtjärn tjärn Där norr (i Gräsbråten) beb Gråhästen bergrygg
Sandviken gd Långtjärn tjärn Där norr i Oppsjön beb Grötbjörken björk
Sandviken by Långtjärn tjärn Där norr (på Nytomten) beb Grövelbacken backe
Sandviken by /Se Långtjärnet tjärn Där norr på tomten beb Grövelhöjden berg
Sjöbråtarna, se Bråtarna gård /Se Långtjärnsbäcken bäck Där Oppe gård Gubbdalen åker
Sjögärdet, se Gärdet gård /Se Långtjärnsbäcken bäck Där oppe gård Gubben ö
Sjölycka gård /Se Långtjärnshöjden berg Där Oppe gård Gubbrönningen åker
Sjönsberg gård /Se Lämmyren myr Där Oppe gård Gudmundsäng åker
Sjövik gård /Se Lämåsen ås Där Oppe gård Gullbor notkastställe
Sjöängen f.d. gård /Se Löjnantsmyren skogsmark Där Oppe gård Gullbyälven, se Storälven älv
Skavelsmyra gård /Se Löken vik Där Oppe gård Gullsbyälven, se Slorälven Saknas
Skog by Lövhagen åker Där Oppe gård Gårmyren gärde
Skog by /Se Lövnäsudden udde Där Oppe gård Östra gärdet gärde
Skogen gård /Se Lövön ö Där oppe gård Gärdgatan väg
Skoghem gård /Se Lövön ö Där Sö gård Görmyren myr
Skogsberg gård Magerborg gärde /Se Där Sö gård Görmyren myr
Skogsberg gård /Se Mangen sjö Där Sö gård Görsundet sund
Skogslund gård /Se Mangen sjö Där Sö gård Göflingsänga, se Jävlingsängen Saknas
Skräddarbråten gård /Se Mangen sjö Där Sö gård Göpommen berg
Skåsjöhaget, Norra o. Södra gårdar /Se Mangen sjö Där Sö gård Hackebacken backe
Skärmnäs Saknas Mangen sjö /Se Där Sö gård Hagane gärde
Skärmnäs by Mangälven å Där Sö gård Hagarna åker
Skärmnäs, Lilla el. Stora gårdar /Se Mattestorpet skogsmark Där Sö gård Hagberget berg
Skärmnäs by Melen, se Värmeln sjö Där Sö gård Haget betesmark
Skärmnäs, Lilla by Midsommaråsen ås Där Sö gård Haggärdet åker
Skärmnäs by Midsommaränget ägomark Där Söder beb Haggärdet åker
Skärmnäs by Mjölkudden udde Där Söder beb Haglycka åker
Skärmnäs, Lilla o. Stora byar /Se Mjölkuddhöjden höjd Där Söder beb Haglycköla klippö
Skärmnäs, Lilla o. Stora byar /Se Mobråten skogsmark Där Söder beb Hagmyren åker
Slorud by Mobråtsbäcken bäck Där Söder beb Hagviken vik
Slorud by Mobråtshöjden höjd Där Söder beb Halihagen åker
Slorud med Årnäs komm. bost. /Se Mobråtsmyren myr Där Söder beb Hallbråten höjd
Slorud Saknas /Se Mon Saknas Där Söder beb Hallbäcken bäck
Slorud by /Se Mossbråten terräng Där Söder beb Hattmyrarna myr
Slorudsborg hmd /Se Mossbäcken bäck Där Söder beb Hattmyrsbäcken bäck
Slorudsborg hmd /Se Motjärn tjärn Där Söder beb Hemgärdet åker
Slorudsborg gård /Se Motjärn sjö Där Söder beb Hensgårdsmyrarna myrar
Slutet gård /Se Motjärn tjärn Där Söder i Oppsjön beb Herrgårdskullen höjd
Smådal by Myren myr Där söder på tomten beb Noler Holmtjärnet tjärn
Smådal by Myrudden udde Där Sör gård Holmtjärnet, Norra tjärn
Smådal by /Se Mången, se Mangen sjö Där Sör gård Holmtjärnet, Norra tjärn
Snickartomta gård /Se Mången, se Mangen sjö Där uppe eller Rabben beb Holmtjärnet, Södra tjärn
Solhem gård /Se Mången, Stora, se Mangen sjö Där uppe beb Holmtjärnet, Södra tjärn
Spångdalen gård Månses myr myr Där uppe beb Noler Holmtjärnsbäcken bäck
Spångedal gård Märrön ö Där uppe beb Sönner Holmtjärnsbäcken bäck
Spångedal gd Mörttjärnet Saknas Där uppe beb Komossen myr
Spångdalen gd /Se Mörttjärnet Saknas Där uppe beb Hoppersmyren myr
Spångdalen hmn /Se Mörttjärn sjö Där uppe beb Hoppersmyren myr
Stampen gård /Se Mörttjärn tjärn Där uppe beb Hopängen myr
Stebråten gård /Se Mörttjärn tjärn Där uppe beb Hornmossen mosse
Stenstan by Mörttjärnsbäcken bäck Där uppe beb Hortaängen äng
Stenstan by Mörttjärnsmossen mosse Där uppe beb Hultet åker
Stenstan by /Se Mörtviken vik Där uppe, se Ovan vägen eller Där uppe beb Hultet gärde
Stenstan by /Se Nerstaviken vik Där uppe på Klockartomten beb Hultängen åker
Stockberget gård /Se Nolbymossen mosse Där ute, Västra gård Hultängen gärde
Stommen prästbost. Nolbystegsberg berg o. triangelpunkt Där ute, Östra gård Hundkoven berg
Stommen prästboställe /Se Nordtorpsbäcken bäck Där väst beb ?Hurttjärnet tjärn
Stommen prästboställe /Se Nussviken vik Där väst beb Hussåsen ås
Stommen prästboställe /Se Nussvikholmen ö Där väst beb Huvdehögen berg
Stommen kyrkoherdeboställe Nybrittåsen berg Där väst beb Huvdehögen berg
Stommen prästboställe /Se Nyckelmyren myr Där väst beb Huvdehögsmossen mosse
Stommen prästboställe /Se Nyggen åker /Se Där väst beb Håkans rönning åker
Stommen gårdar /Se Nykasten Saknas Där väst beb Hålängarna åkrar
Storgata, jfr Lillgata gård Nylyckedalen dal Där väst beb Hålängen äng
Storhagen, jfr Lillhagen gård Nyodlingen åkrar /Se Där väst beb Hägerskullen höjd
Stormon, jfr Lillmon gård Nytomtholmen ö Där väst beb Hägerstjärnet tjärn
Storstuga f.d. gård /Se Näset f.d. näs Där väst beb Hägertjärnet tjärn
Storängen gård /Se Näsmossen mosse Där väst beb Hälsingeberg klippö
Strand by Nässjön sjö Där väst beb Hälsingeberg klippö
Strand gd /Se Näsviken vik Där väst beb Hälsobrunnsbråten åker
Strand by Näverdrågen Saknas Där väst (i Gräsbråten) beb Härsdrågen dal
Strand by Omsfjällsberget berg Där Väste gård ?Hässjdråga dalsänka
Strand by Oppsjön sjö Där Väste gård ?Hässjgraven dalgång (dråg)
Strand by Oppsjön sjö Där Väste gård Hässjgraven åker
Strand by /Se Ormnäset näs Där Väste gård ?Hässjmyren myr
Stugan, jfr Nystuga gård Ormnäsviken vik Där Väste gård Hästbackarna backe
Stäkholmen holme /Se Ormtjärn tjärn Där Väste gård Hästbacken backe
Sundgärdet gård /Se Ormåsudden udde Där Väste gård Hästemörsmyren myr
Sunna gård /Se Ormåsviken vik Där Väste gård Hästesholmen holme
Svartåna by Oxbroälven älv Där Väste gård Hästhagsuddarna uddar
Svartåna by /Se Oxögat tjärn Där Väste gård Hästhögsmossen mosse
Sågarberget gård /Se Oxögat tjärn Där Väste gård Hästhöjden höjd
Sågstugan gård /Se Persnäset näs Där Väste gård Hästhöjden höjd
Säterbråten f.d. gård /Se Pikmossen mosse Där Väste gård Hästhöjden berg
Sättre gård /Se Portröshöjden höjd Där Väste gård Hästnäsudden udde
Sävelskog by Prästgatan väg Där Väste gård Hästnäsviken vik
Sävelskog by Presttjärn sjö Där Väste gård Hästnäsängarna åkrar
Sävelskog gårdar /Se Prästtjärn tjärn Där Väste gård Hästön ö
Sävelskog gd /Se Prästtjärnet tjärn /Se Där Öst beb Hästön ö
Söderlund gård /Se Reinholdsdam Saknas Där Öst eller Norr i Gården beb Hästösholmen holme
Sö(r)gården gård /Se Rijerkiärnen Saknas Där Öst beb Högåsberg berg
Sögärdet gård /Se Rinnane, (Västra) ängsbacke /Se Där Öst beb Högåsbergen berg
Sömyra gård /Se Rinnarna terräng /Se Där Öst beb Högåsberget berg
Söstuga gård /Se Rinnforsen Saknas Där Öst beb Högåsen åker
Sötomta gård /Se Rinnen sjö Där Öst beb Högåsmyren åker
Takane, (Östan) Saknas Rinnen sjö Där Öst beb Höjden, Västra höjd
Takenne by Rinnen sjö Där Öst beb Hörslaåsen ås
Takene, (Östra) by Rinnen sjö Där Öst beb Igeltjärnet tjärn
Takene by /Se Rinnen sjö /Se Där Öst beb Igeltjärnet tjärn
Takene by /Se Rinnen sjö /Se Där Öst i myrarna beb Igeltjärnsbäcken bäck
Talbacken, se Ekbacken gård /Se Rinnforstjärnet tjärn Där Öste gård Igeltjärnsmossen mosse
Tacken Saknas Rinnforsälven å Där Öste gård Ingegärdsbäck bäck
Talken, se Tortan Talken by Rinnkullen terräng /Se Där Öste lht Ingegärdsbäcken bäck
Taxerud gård /Se Rullarna åker /Se Där Öste gård Instegärdet åker
Timmeråsen gård /Se Råbråthöjden höjd Där Öste gård Intagssjön tjärn
Toltan by Råbråtmyren myr Där Öste lht Intaken åkrar
Toltan by Råglösen f.d. åker (nu skogsområde) /Se Där Öste gård Intaken åkrar
Toltan by /Se Råkiärren tjärnar Där Öste lht Intaket åker
Toltan by /Se Råtjärn sjö Där Öste gård Intaket åker
Tomta gård /Se Råtjärn tjärn Där Öste gård Intakstjärnet tjärn
Torpet gård /Se Råtjärnarna Saknas Där Öste gård Intaktjärnet tjärn
Torsäng gård /Se Råtjärnet Saknas Där Öste gård Jakobs vändning åker
Tortan by Råtjärnet, Äng-, Stor- o. Lill- tjärnar Där Öste gård Janstallsåsen höjd
Tortan gd /Se Rättartorp terräng Där Öste gård Jistanta damm
Tortan gård /Se Rättartorpsmossen terräng Edane pst. Jungfrutrapporna backe
Tortan Talken gårdar /Se Röbergshöjden Saknas Edane järnv.-stat. Jägerstamyren åkrar
Tovdalen, Norra o. Södra gårdar /Se Römossen mosse Edane hmn Jämmerkärret skogsparti
Tovdalsviken gård /Se Römossen mosse Edane hmn Järphålet åker
Trehörningen gård /Se Rösmyren myr Edane bebyggelse Jättekastet sten (flyttblock)
Trossviken f.d. gård /Se Rösnäsudden udde Edane by Jättekastet flyttblock
Tynängen gård /Se Salsmyren myr Edane järnvägsstation stn Jättekastet flyttblock
Udden gård /Se Sandbräcken bergsluttning Edsberg lht ?Jävlingsängen äng
Utstuga gård /Se Sandviken vik Edsgården, se 1 Edane bebyggelse Jörjtjärnet tjärn
Vadtorpet gård /Se Sandviksholmen holme Edås lht Kalasberget berg
Vallinsängen gård /Se Sandvikstjärn sjö? Ekbacken beb Kallbäcken bäck
Vassviken gård /Se Savellen, se Säveln Saknas Ekbacken gård Kallkälldråga dalsänka
Vikene Saknas Sidera åker /Se Ekängen beb Kallkälldrågen dal
Vikene by Siderna, se Sidera åker Ekängen lht Kallviken vik
Vikene by Sjöängen terräng Enbacken lht Kallvikhöjden höjd
Vik, Vikene by Savellen, se Säveln sjö England Saknas Kallvikkanal utloppskanal
Vikene by /Se Skallholmen holme Eriksberg torp Kalvholmen, se Lillön ö
Vikene byar /Se Skallhöjden berg Eriksberg lht Kalvholmen holme
Vikeneängarna gård /Se Skallhöjdmossen mosse Fagerlid lht Kalvholmen ö
Vinterstan gård Skackelmyran skogsmark Fagerås gård Kalonäsberget berg
Vinsterstan by /Se Skallholmen holme Fageråsen beb Kampberget berg
Vålbacken gård /Se Skallsiön, se Skålsjön sjö Fageråsen lht Kampbråten skogshage
Vålviken gård /Se Skarpan åker /Se Fallet beb Kampbråten åker
Vålängen gård /Se Skarvön ö Fallet beb Kampdy dyhål
Välta gård /Se Skavlet åker /Se Fallet lht Kaninholmen ö
Västby gård /Se Skiftingen Saknas Fallet gård Kaninholmen holme
Västerås gård /Se Skiftlingen ö Fallsängen, Västra beb Kapralsholmen ö
Västgården gård /Se Skoghem ägomark Fallsängen, Östra beb Karlingsviken, se Hagviken, Lilla Skärmnäs Saknas
Väst i Gården gård /Se Skogsbergstjärnet tjärn Fallsängen, Västra gård Karlsmyr myr
Väst om älven gård /Se Skogsbergstjärnet tjärn Fallsängen, Östra gård Kassviken vik
Västre gård /Se Skogsbäcken bäck Fallängen beb Kassviken vik
Väststuga gård /Se Skogsmossen mosse Fallängen rivet torp Kattviken vik
Västtomta gård /Se Skorvön ö Falsinge, se Fallsängen Saknas Kattviken vik
Västängen gård /Se Skullholmen Saknas Falsinge, se Fallsängen, Västra Fallsängen, Östra beb Kattviken vik
Åmanstorp gård /Se Skutboudden udde Febacken gård Kattåsen ås
Åmot by /Se Skållsön, se Knutstorpssjön sjö Finnebäck hmn Kavelbromyren åker
?Åmot by Skålsiön, se Baksjön, Södra sjö Finnebäck hmn Kilarna lugnvatten
Åmot? Saknas Skålsjöhagen skogsmark Finnebäck bebyggelse Killelyckan åker
Åmot Saknas Skålsjön Saknas Finnebäck gästgivaregård Killingön ö
Åmot by Skålsjön sjö Finntorp ödetorp Killingön ö
Åmot by /Se Skålsjön sjö /Se Finntorpet lht Kingselviken vik
Åmått by /Se Skäktholmen Saknas Fjället lht Kingslevikehöjden höjd
Åmot by /Se Skälsiön, Norre, se Knutstorpssjön sjö Fjällsviken beb Kingselvikhöjden höjd
Åmot by /Se Skärmnäsmossen mosse Fjällsviken gård Kistbergen berg
Åmot by /Se Skärmnässundet Saknas Framme i Edsgården beb Kistmyren myr
Årnäs by Skärmnässund Saknas Framme i gården beb Kistmyren myr
Årnäs by Skärtjärn sjö Framme i gården, se Näs eller Framme i gården beb Kiståsen ås
Årnäs del av komm. bost. /Se Skärtjärn tjärn Framnäs beb ?Klangdråga dalsänka
Årnäs by /Se Skärtjärnsbergen bergsträckning Framnäs lht Kleva höjd
Årnäs gård /Se Slomvattnet, Östra sjö Fridhem lht Kleva backe
Åsen, se Tortan Talken gårdar Slomvattnet, Östra sjö Fridhem lht Kleva skogshöjd
Åsen gård /Se Slomvattsbäcken bäck Främre hagen beb Klevbergen berg
Äckra gård /Se Slorudsmossen mosse Furtan, Västra bebyggelse Klingermyren myr
Älvbacken gård /Se Slorudsälven å Furtan, Västra bebyggelse Klingermyrshöjden höjd
Ängarna gård /Se Slorudsälven å Furtan hmn Klockarbacken backe
Ängen gård /Se Slåttmossen mosse Furtan, Västra by Klockarudden udde
Änghaget, se Haget gård Smalsundet sund Furtan, Östra bebyggelse Klåmyren myr
Änglandet gård /Se Smedsrudskastet plats Furtan, Östra by Klätten höjd
Ängmyren gård /Se Smocken åkrar /Se Furtans Tjärnsäng lht Knektelyckan åker
Ängänden gård /Se Smådalsviken, Södra vik Furtantorpen, se Ute på torpen beb Knektlyckan gärde
Ödstuga gård /Se Småholmarna holmar Furtantorpen beb Knektängen åker
Östbo gård /Se Smörpottan udde Furtatjärnet lht Knotten berg
Östgården gård /Se Snarmyrarna myrar Furulid lht Knotten höjd
Öst om sjön gård /Se Sno åkrar /Se Furuvik gård Knutstorpssjön sjö
Öst på tomta gård /Se Spjutheden gränsplats /Se Futten lht Knutstorpssjön sjö
Östre, jfr Västre f.d. gård Spjuthedhöjden gränsplats /Se Fåen hemman Kojbackarna skogshöjd
Östtomta gård /Se Spjuthedsmossen mosse Fågelmyren beb Kojberget berg
Öva vägen gård /Se Starrängen terräng Fågelmyren gård Kolbråten åker
  Stegen vik /Se Fågelmyren torp Kollbacken backe
  Stegen, se Stejen vik Fågelmyren gård Kollgryttebacken backe
  Stejen vik /Se Fågelmyren ödetorp ?Korsbackarna höjd
  Stenetjärn sjö Fåläggen byar Korslia dalgång
  Stenstjärn tjärn Fåläggen byar Korslidhöjden berg
  Stenstjärnsbäcken gräns Fångnäs beb ?Korstjärnet tjärn
  Stenstjärnsbäcken bäck Fångnäs gård Kovbergen berg
  Stockbergen berg Fångnäs gård Koven notkastställe
  Stockmossen mosse Fångsjöns aktiebolag område Koven plats i skog
  Stora mossen mosse Fångsjöns aktiebolag område Koven kolbotten
  Stora mossen mosse Fäbacken beb Kralerud åker
  Storfallsmyren myr Färjaråsen beb Kreken gärde
  Storfallsmyren myr Färjaråsen gård Kristofferssten sten
  Stor-Råtjärnet tjärn Fäxa lht Kristoffersten sten
  Stor-Råtjärnet tjärn Föske hmn Kroken åker
  Storsundet sund Föske by Kroklyckan åker
  Storängsviken vik Föske bebyggelse Kronkanal utloppskanal
  Storön ö Föske bebyggelse Kronbergen berg
  Storön ö Föske bebyggelse Kronbergen berg
  Storön ö /Se Föske beb Kronbäcken bäck
  Storön ö /Se Fösked arrendatorboställe Kronhultet åker
  Styggberget berg Fösked, Västra by Krusbråten ängsmark
  Styggedrågen dalsänka Fösked, Östra by Kråkbråtsbäcken bäck
  Stygghultet skogsområde Föskhaget beb Kråksten stenar
  Styggmyrarna myrar Föskhaget lht Kråksten sten?
  Stälpbergen berg Gammeltomta riven gård Kråktjärnet tjärn
  Stöthöjden, Norra höjd Gata gård Kråktjärnet tjärn
  Stöthöjden, Södra höjd Gata gård Kråktjärnsbäcken bäck
  Surdalsberget berg Gatan beb Kråktjärnsbäcken bäck
  Surdalsmossen mosse Gatan gård Kråktjärnsmyrarna myrar
  Svarta hålet tjärn Gatön backstuga Kräveckviken vik
  Swarte kiär Saknas Gatön ödetorp Kubacken backe
  Svarttjärn tjärn Getmyren beb Kubacken backe
  Svarttjärn tjärn Getmyren lht Kujbäcken bäck
  Svarttjärn tjärn Getviken beb Kujhaget betesmark
  Svartviken vik Getviken gård Kullarna åker
  Svartviken vik Grafbacken Saknas Kullanåsen höjd
  Svartån älv Granbacken beb Kullbergen höjd
  Svartånamossen mosse Granbacken lht Kullbergen höjd
  Svartånaälven å Granbacken gård Kullen höjd
  Sågarbergsviken vik Granbacken gård Kullidhöjden berg
  Sågbråten terräng Granbacken lht Kulltjärnet tjärn
  Sågåsen ås Granberga lht Kulltjärnet tjärn
  *Säen sjö Granliden lht Kungen område
  Sättermobäcken bäck Granmon beb Kungsränningen åker
  ?Sättertjärn tjärn Granmon torp Kusberget berg
  Sättertjärn tjärn Granmon ödegård Kusdråga sänka
  Säveln sjö Granmossholmen beb Kusmyren myr
  Säveln sjö Granmossholmen lht Kussten storsten
  Säveln sjö Granmossholmen ödetorp Kvarnfallslyckan åker
  Säveln sjö Grannstugan lht Kvarngärdsbäcken bäck
  Säveln sjö /Se Gravfalla beb Kvarnlyckan åker
  Sävelskogstjärnet myr Gravfalla torp Kvarnsjön, se Baksjön, Norra sjö
  Sävslskogsälven, se Brunsbergsälven Saknas Grindarna gård Kvarntjärnet tjärn
  Söstön ö Grindbacken beb Kvarntjärnet tjärn
  Takenemyren terräng Grindbacken gård Kvarntjärnet del av sjö
  Takeneön ö Grusere gård Kvarntäppan åker
  Talken skogsområde Gruslämmen beb Kvarnvägen vägar
  Tallbackemyren skogsmark Gruslämmen gård Kvarnvägen väg
  Tillfället åkrar /Se Gyttom bebyggelse Kvältmyrarna myrmark
  Timmeråsen ås Gryttom hmn Kyrkgärdet åker
  Tjärnet terräng Gryttom by Kåretjärnet Saknas
  Torsvasen åker /Se Grånmon Saknas Kårstjärnet tjärn
  Tortatjärn, Norra tjärn Gräsbråten beb Kårstjärnsmyren myr
  Tortatjärnet, Södra tjärn Gräsbråten gård Kåtbackängarna åkrar
  Torvmobäcken bäck Grönlund beb Kåldalen åker
  Tovdalsviken vik Grönlund gård Källargärdet åker
  Tovedalen Saknas Gubbhålan, Nedre gård Källdalen gärde
  Täppan åkrar /Se Gubbhålan, Övre gård Källgärdet åker
  Udden udde Gullesby eller Herrgården herrgård Källgärdet gärde
  Ulvmyren myr Gullesbyn bebyggelse Källmyren åker
  Upsiön, se Oppsjön sjö Gullesbysången såg Käringen ö
  Uppsjön sjö Gullesbyn hmn Käringängen myr
  Vadälven älv Gullesbyn by Labråten åker
  Valen höjd Gunnarsby gård Saknas Labyviken vik
  Vallbråtviken vik Gunnarsbyn bebyggelse Ladstycket åker
  Valnäsviken vik Gunnarsbyn Saknas Ladviken vik
  Vassviken vik Gunnarsbytorp, se 1 Gunnarsbyn bebyggelse Ladviken vik
  Vassviken vik Gunnarsbytorp by Lageråsgärdet åker
  Vassviken vik Gunnebo lht Lanbäcken bäck
  Vassviksbäcken bäck Gustafsberg lht Lanbäcken bäck
  Visholmen, Stora Saknas Gustafslund lht Lanbäckängen äng
  Vidholmen, Lilla ö Gärdet beb Lanhöjden höjd
  Vidholmen, Stora ö Gärdet gård Lanhöjden berg
  »wijerevijken» äng Gärdet beb Lantjärn tjärn
  »Wijkeforsen» Saknas Gärdet beb Lantjärnet tjärn
  Vikarviken vik /Se Gärdet beb Lappen plats vid landsväg
  Vikeneläggen vägstycke Gärdet gård Lappen fd gärde
  Vikeneviken o. Årnäsviken vikar Gärdet gård Lerbråtarna åkrar
  Vikeneviken vik Gärdet gård Lerbäcken bäck
  Vitsandsudden udde Gärdet beb Lerdal åkrar
  Vitsandsälven älv Gärdet gård Lerdala ägoskiften
  Vrångbäcken bäck Gärdet gård Lerdalsklätten berg
  Vålbacken åkrar, sluttning Gärdet gård Lerholsmossen mosse
  Vålviksviken vik Gärdet beb Lerholsmossen mosse
  Wärilen, se Varalden sjö Gärdet gård Lerholsälven älv
  Värmeln sjö Gärdet gård Lerholsälven bäck
  Värmeln sjö Gökere lht Lerviken vik
  Värmeln sjö Haga lht Lerviken vik
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Haga gård Lidtjärn tjärn
  Värmeln sjö Haga gård Lidtjärnet, se Litjärnet tjärn
  Värmeln sjö Haga beb Lidtjärnet tjärn
  Värmeln sjö Haga gård Lidtjärnsbäcken bäck
  Värmeln sjö Haga bs Lidtjärnsåsen höjd
  Värmeln sjö Haga stuga Lidtjärnsåsen höjd
  Värmeln sjö /Se Haga beb Lillbäckängen åker
  Yxforsen fors Haga gård Lille äng mosse
  Yxnäset Saknas Hagaberg lht Lilleäng äng
  Yxnäsudden udde /Se Hagaberg lägenheter Lillhagsberget berg
  Åfallsberget berg /Se Hagaberg lht Lillhelvetet backe
  Åfallsnäset näs /Se Hagaborg gård Lillhelvetet område
  Åfallsviken vik /Se Hagalund lht Lill-Lantjärn tjärn
  Åmotnäs skogsområde Hagalund gård Lillmyren åker
  Årnäsholmen holme Hagalund lht Lillskärmnäsviken vik
  Årnäsviken o. Vikeneviken vikar Hagalund lht Lillsundet sund
  Årnäsviken vik Hagarna beb Lillsundet sund
  Åsen ås Hagarna lht Lilltjärn tjärn
  Åsmossen mosse Hagarna lht Lilltjärnet tjärn
  Äckernäset näs Hagarna lht Lilltjärnet tjärn
  Äckerviken vik Hagen beb Lilltjärnet tjärn
  Änglandsmossen mosse Hagen beb Lilltjärnet tjärn
  Änglandstjärn tjärn Hagen gård Lilltjärnet tjärn
  Ängmyren terräng Hagen beb Lilltjärnsmossen mosse
  Äng-Råtjärnet tjärn Hagen, Nedre gård Lilltjärnsmossen mosse
  Äng-Råtjärnet tjärn Hagen, Övre gård Lillängen åker
  Ängsmyren myr Hagen beb Lillängen åker
  Örkyttjärn sjö Hagen gård Lillängen åker
  Örnfjället berg Hagen beb Lillön ö
  Örskyttjärnet tjärn Hagen gård Lillön ö
  Östra kullen kulle Hagen beb Lillön ö
  Östra mossen mosse Hagen gård Linlyckan åker
    Hagen beb Litjärnet tjärn
    Hagen gård Litjärnsmyrarna myrar
    Hagen gård Livnäset udde
    Hagen beb Ljungkullen höjd
    Hagen gård Ljungkullen kulle
    Hagen stuga Ljuseåsen ås
    Hagen gård Ljuseåsknepa bergstup
    Hagen beb Ljusterängarna åkrar
    Hagen gård Ljustjärnet tjärn
    Hagen beb Ljustjärnet tjärn
    Hagen gård Ljustjärnet tjärn
    Hagen gård Ljustjärnsfjället hygge
    Hagen gård Ljustjärnsåsen höjd
    Hagen gårdar Lockesten sten
    Hagen beb Loggärdet åker
    Hagen beb Lohultbergen berg
    Hagen gård Lohultbergen berg
    Hagen gård Lohulten åker
    Hagen, Främre gård Lomtjärnet tjärn
    Noler Hagen gård Lorttjärnarna tjärnar
    Hagen, Norra gård Lorttjärnet tjärn
    Sönner Hagen gård Loängen åker
    Hagen, Västra gård Lyckane gärden
    Hagen, Östra gård Lyckebråten åker
    Hagen, Norra gård Lyckegärdet åker
    Hagen, Södra Saknas Lyckorna åkrar
    Haget beb Lyckorna åkrar
    Haget bs Lyckorna gärden
    Haget gård Lycköla grund
    Haget beb Lysen plats
    Haget beb Långebacken backe
    Haget gård Långemyr myr
    Haget beb Långemyr myr
    Haget gård Långevik vik
    Haget gård Långe äng mosse
    Haget gård Långeäng äng
    Haget beb Långlyckan gärde
    Haget gård Långmossarna mosse
    Haget beb Långmossen myr
    Haget gård Långmyrarne myr
    Haget gård Långmyren myr
    Haget gård Långmyren myr
    Haget ödetorp Långnässten sten
    Haget beb Långnäsudden udde
    Haget gård Långnäsviken vik
    Haget gård Långtjärn tjärn
    Haget gård Långtjärn tjärn
    Haglycka gård Långtjärnet tjärn
    Haglyckan beb Långtjärnet tjärn
    Hagstugan beb Långtjärnet tjärn
    Hagstugan torp Långtjärnet tjärn
    Hagängen beb Långtjärnet tjärn
    Hagängen lht Långtjärnsbackarna sluttning
    Halvarstugan beb Långtjärnsbäcken bäck
    Halvarstugan lht Långtjärnsbäckens bäck
    ?Harstak gård Långvakshöjden skogshöjd
    Herrgården gård Långtjärnshöjden höjd
    Herrgården, se Gullesby herrgård Långviksudden udde
    Herrgården gård Långviksöarna öar
    Holmen lht Långvikviken vik
    Hortan hmn Långvikön ö
    Hortan bebyggelse Långvänna åker
    Hortan by Långängen åker
    Hulta gård Långängsön holme
    Hulten beb Läktarn berg
    Hultet gård Lämmyren myr
    Hundnäset hmd Lämmyren myr
    Hundnäset beb Lämrönningsbergen berg
    Hundsnäset gård Löjtnantsmyren myr
    Hurrabraddet bs Löken vik
    Hurramon lht Löken vik
    Huvudgården Saknas Löken vik
    Hyskemon bs Lövnäsgrund grund
    Hålan beb Lövnäsudden udde
    Hålan gård Lövön ö
    Häkte arbetarbostad Lövön ö
    Hässbergsdalen[?] beb Lövön ö
    Hässjbergsdalen gård Mangen sjö
    Hässjedrågen? beb Mangen sjö
    ?Hässjedrågen gård Mangen sjö
    Hästnäset beb Mangen sjö
    Hästnäset gård Manglövstorpet åker
    Hästnäset gård Marrspränga backe
    Hästnäsintaget gård Marrön ö
    Höglunda lägenheter Mastvägen vinterväg
    Höglunda gård Mellabergen berg
    Höglunda lht Mellangärdet åker
    Höglunda beb Mellangärdet åker
    Höglunda gård Mellangärdet gärde
    Höglunda gård Mellanrönningen åker
    Höglunda lht Mellantjärn Saknas
    Höglunda gård Mellantjärnet, se Råtjärnet, Lilla tjärn
    Högåsen beb Mellanudden udde
    Högåsen beb Mellomtjärnet, se Råtjärnet, Stora tjärn
    Högåsen beb Mellomtjärnet tjärn
    Högåsen lägenheter Mellsteängen åker
    Högåsen gård Mickelsbjörk björk
    Högåsen gård Mickelshål gärde
    Högåsen gård Mickelsäng åker
    Högåsen gård Middagsbråten plats vid Värmeln
    Högåsen avs. Midsommarsåsen ås
    Höjden lht Midsommarsängen åker
    Höjden beb Missunnerudsbäcken bäck
    Höjden gård Mjölkdalen åker
    Höjden lht Mjölkudden udde
    Höjden beb Mjölkudden udde
    Höjden bs Mjölkuddhöjden höjd
    Höjden lht Mjölkuddhöjden höjd
    Hörnet gård Mobråtmossen mosse
    I hagen beb Mogärdet åker
    Ingenting lht Morianshålan fall
    Ingertomten beb Mossbråten åker
    Intagan Saknas Mossen åker
    Intaget, Västra beb Mossen gärde
    Intaget, Västra gård Mossen åker
    Intaget, Östra beb Mossgärdet åker
    Intaget, Östra gård Mossmyren myr
    Intaget beb Mossvikberget berg
    Intaget gård Mossvikkullen höjd
    Intaget beb Mossviksberget berg
    Intaget, Västra gård Mossängarna åker
    Intaget, Östra gård Mossängbråten gärde
    Intaget lht Mossängen fd äng
    Intaket gård Motejbacken backe
    I stugan beb Motjärn tjärn
    Jerit bs Motjärnet tjärn
    Jonstorp torp Motjärnet tjärn
    Kalleviken bebyggelse Multmyren myr
    Kallstorp gård Musslehagen åker
    Kallsvik eller På öla beb Myrarna gärden
    Kallviken by Myrarna åker
    Kalvnäset gård Myren åker
    Kammaren beb Myren åker
    Kammaren beb Myrhultet skogsparti
    Kammern gård Månses myr myr
    Kapralsbostället riven stuga Månses äng äng (förr slåttermark
    Karlslund lht Märrsprängan backe
    Karlslund gård Märrön ö
    Karlslund lht Mölnerudsbäcken bäck
    Kingselviken by och gård Mölnerudsbäcken Saknas
    Kingsleviken bebyggelse Mörtbäcken bäck
    Kingsleviken, se Känselviken hmn Mörtbäcken bäck
    Kingsleviken, se Kingselviken Saknas Mörttjärn tjärn
    Kingselviken bebyggelse Mörttjärnet tjärn
    Kistbråten, Norra beb Mörttjärnet tjärn
    Kistbråten, Södra beb Mörttjärnet tjärn
    Kistbråten gård Mörttjärnet tjärn
    Klockarbacken bs Mörttjärnsmossarna mossar
    Klockartomta gård Mörtviken vik
    Klockartomta, Nedre lht Mörtåsen udde
    Klockartomta, Övre gård Nestebäcken bäck
    Klockartomten beb Nestegärdet åker
    Klätten lht Nilses äng åker
    Kojan lht Nirses Brobacken backe
    Kolbotten beb Nolbymossen mosse
    Korset gård Nolbymossen myrmark
    Kreken beb Nolbystegbergen berg
    Kreken gård Nolbystegsberg berg
    Kristås beb Nolbystegsberget berg
    Kristås gård Nolbysågen fd såg
    Krona hmn Nolbyälven älv
    Kronan bebyggelse Nolgårdsbergen berg
    Krona by Nolgårdsmossen mosse
    Kroneborg lht Nord i Hagarna åker
    Kranbråten lht Nordmyrarna myr
    Kronhaget gård Nord om Bäckgärdet åker
    Kråkbråten beb Nordrönningen åker
    Kråkbråten gård Nordsjösundet sund
    Kullarna jordkoja Noret utloppskanal
    Kullen beb Norstegärdet åker
    Kullen gård Norstelandet strandäng, allmänning
    Kullen beb Norstuglandet sjöland
    Kullen lht Norstugärdet gärde
    Kullen beb Notbogärdet åker
    Kullen gård Notboviken vik
    Kullen i Myrarna gård Notboön ö
    Kullen beb Nussviken vik
    Kullen gård Nussviken vik
    Kullen gård Nussviksholmen holme
    Kullen beb Nussvikholmen ö
    Kullen gård Nussviksuddarna uddar
    Kullen gård Nussvikviken vik
    Kullen gård Nyggen åker
    Kullen lht Nybrittåsen höjd
    Kullen bs Nymyren åker
    Kvarnbråten nedriven bs Nyodlingen åker
    Kvarnen beb Nyodlingen åker
    Kvarnen beb Nyodlingen åker
    Kvarnlycka lht Nyrönningen åker
    Kyrkobyn hmn Nystehörn lugnvatten
    Kyrkebyn bebyggelse Nytomtemossen mosse
    Kyrkebyn by Nytomtholmen ö
    Kyrkebyn by Nytomtmossen mossmak
    Kyrkebyn by Näsberget berg
    Kyrkoherdebostället by Stäshaget skogsparti
    Kyrkvärdstomten eller Östra tomten beb Näsmossen mosse
    Kåtbackarna beb Nässjön sjö
    Kåtbackarna gård Näsviken vik
    Kåtbackarna gård Näsöla grund
    Källaren beb Offerröset stenrös
    Källarn gård Offerröset stenkummel
    Källarstugan beb Offerröset stenröse
    Källerstugan lht Omfjällsbackarna backar
    Känselviken hmn Omsfjällsberget berg
    Kärringhagen ödestuga Onyttigsbacken skogshöjd
    Labråten beb Opp i Hagen gärde
    Labråten gård Oppsjön sjö
    Ladbacken, se Laåsen beb Oppsjögärdet åker
    Ladbacken Saknas Ormhöjden berg
    Ladlyckan beb Ormladalen åker
    Lagerstorpet gård Ormnäset udde
    Laggerstorpet? beb Ormtjärnet tjärn
    Landtorpet beb Ormtjärnet tjärn
    Lantjärnet ödetorp Ormtjärnsmossen mosse
    Lantorpet lht Ormåsgärdet åker
    Lappen nedriven bs Ormåsgärdet gärde
    Laviken beb Ormåsudden udde
    Laviken gård Ormåsviken vik
    Laåsen beb Ormåsviken vik
    Laåsen gård Oxebron bro
    Lera gård Oxbroälven bäck
    Lera gård Oxelberget berg
    Leran beb Oxögat tjärn
    Leran beb Oxögat tjärn
    Lerhol hmn Oxögat tjärn
    Lerhol bebyggelse Oxögat tjärn
    Lerhol by Paradisbäcken bäck
    Lerholsfors beb Parsnäset udde
    Lerholsfors gård Pekka Littas fälle skogsparti
    Lerholsgården beb Perkhålet åker
    Lerstuga gård Perkvägen vinterväg
    Lillgatan beb Pikmossen mosse
    Lillgata gård Pikmossen mosse
    Lillgata gård Portelshöjden berg
    Lillgården lht Potten tjärn
    Lillhagen beb Prästtjärnet tjärn
    Lillhagen beb Prästtjärnet tjärn
    Lillhagen gård Prästtjärnet tjärn
    Lillhagen lht Påfundbäcken bäck
    Lillhagen gård Påfundet plats i skog
    Lillhagen lht Pålshagen åker
    Lillhagen gård Rabbarna udde
    Lillmon beb Ragnerudsbäcken bäck
    Lillmon gård Ragnerudskanal utloppskanal
    Lillsan bs Rallebuseberget berg
    Lillsundet beb Rammelbacken backe
    Lillsundet gård Rammeldalen gärde
    Lillsundet torp ?Ranbergsviken vik
    Lilltomta gård ?Ranbergsviken vik
    Lilltomten beb Ravgranbacken backe
    Lillåsen lht Revberget berg
    Lillängen beb Revbergbacken backe
    Lillängen gård Rinnane ängsbacke
    Lindesberg lht Rinnen sjö
    Lindströmstugan lht Rinnen sjö
    Lindtomta gård Rinnforsbergen berg
    Lindtomta gård Rinnforstjärnet tjärn
    Lindtomten beb Rinnforstjärnet tjärn
    Lindtomten beb Rinnforsälven älv
    Ljungby lht Rinnforsängarna ängsmark
    Ljungby gård Rinnkullen sandås
    Lobacken beb Risgårdsviken vik
    Lobacken gård Robråthöjden höjd
    Lobacken torp Robråthöjden berg
    Lobacken beb Robråtmyren myr
    Lobacken gård Rubäckstjärnet, se Bubäckstjärnet Saknas
    Lobacken beb Rudtjärnet tjärn
    Lobacken lht Rullane åker
    Lobråten beb Rumpan åker
    Lobråten gård Runnsterängen ägoskifte
    Logbacken Saknas Runstaängen äng
    Lohultet beb Ryggstabacken backe
    Lohultet gård Ryggstaberget berg
    Lomtjärnet gård Rådråga dalgång
    Lugnet beb Råglösen skogsområde
    Lugnet lht Rågrinden fd grind
    Lund gård Råtjärn tjärn
    Lundby beb Råtjärn, se Takentjärnet tjärn
    Lundby gård Råtjärnet, Lilla tjärn
    Lundsholm, se Timmeråsarna beb Råtjärnet, se Takenetjärnet Saknas
    Lundsholm gård Råtjärnet tjärn
    Lycka lht Råtjärnet, Stora eller Mellomtjärnet tjärn
    Lycka gård Råtjärnsmossen, Stora mosse
    Lycka gård Rävkullen höjd
    Lycka gård Rävbergsgärdet åker
    Lycka lht Rävudden udde
    Lycka gård Rävudden udde
    Lycka gård Rödkullsbergen berg
    Lycka gård Rödmyrarna åkrar
    Lycka gård Römossen mosse
    Lycka gård Römossen myr
    Lycka gård Römossåsen berg
    Lycka gård Römossåsen höjd
    Lycka gård Römosskällan kallkälla
    Lycka gård Rönningarna åkrar
    Lyckan beb Rönningen åker
    Lyckan beb Rösmyren myr
    Lyckan beb Rösnäsudden udde
    Lyckan beb Salboudden udde
    Lyckan beb Salsgärdet åker
    Lyckan beb Salsmyren myr
    Lyckan beb Samfallen berg
    Lyckan gård Samfalla bergområde
    Lyckan beb Sandane åker
    Lyckan beb Sandbacken backe
    Lyckan beb Sandbacken gärde
    Lyckan Saknas Sandbräckan sandmoar
    Lyckane ödegård Sandbräcka skogshöjd
    Lyckhaget lht Sandmoängen åker
    Lyckorna beb Sandmyren åker
    Lyckorna gård Sandviken vik
    Lyckorna beb Sandviken vik
    Lyckorna gård Sandviksholmen holme
    Långmyren beb Sandviksholmen ö
    Långmyren gård Sandviktjärnet tjärn
    Långtjärn beb Sefferesbergen berg
    Långtjärnet lht Sidera åker
    Långviken beb Sjöbråtarna åker
    Långviken gård Sjögärdet åker
    Långviken gård Sjöhöjden höjd
    Långvikintaget beb Sjölyckan åker
    Långviksintaget gård Skallholmen holme
    Långängen gård Skallhöjden höjd
    Långängen beb Skallhöjden berg
    Långängen gård Skallhöjden berg
    Lämrönningen gård Skarpa åker
    Lämåsen gård Skatbron bro
    Lövhagen lht Skattbäcken bäck
    Lövsta lht Skavelsmyren myr
    Lövsta gård Skavle åker
    Lövås lht Skiftingen ö
    Lövåsen, Nedre gård Skiftingen ö
    Lövåsen, Övre gård Skogsbergstjärnet tjärn
    Lövåsen gård Skogsbäcken bäck
    Lövåsen beb Skogsbäcken bäck
    Lövåsen lht Skogsgatan väg
    Lövåsen beb Skogsmossen mosse
    Lövåsen beb Skogsmossen myr
    Lövåsen gård Skogsmossen mosse
    Lövåsen, Norra beb Skogssågen såg
    Lövåsen, Södra beb Skogsviken vik
    Lövåsen, (Östra) gård Skogsviken vik
    Lövåsen lht Skogsviken vik
    Mangfalla, Västra beb Skorvön ö
    Mangfalla, Västra gård Skorvön ö
    Mangfalla, Östra beb Skorvön ö
    Mangfalla, Östra gård Skrömtere kolbotten
    Manilla torp Skutboudden udde
    Manilla gård Skutboudden udde
    Manilla beb Skvala bäck
    Mariedal lht Skvalabäcken bäck
    Mariehult Saknas Skvalan bäck
    Marielund lht Skvalbäcken bäck
    Marielund lht Skvassla kallkälla
    Marielund lht Skålsjöhaggärdena gärden
    Marielund gård Skålsjön sjö
    Mattestorpet bolagstorp Skålsjön, se Knutstorpssjön sjö
    Mattestorpet lht Skålsjön sjö
    Mella eller Näsmella beb Skålsjön tjärn
    Mella gård Skäktholmen ö
    Mella gård Skärberget berg
    Mella gård Skärmnäsmossen mosse
    Mella gård Skärtjärn tjärn
    Mellan beb Skärtjärnet tjärn
    Mellan gård Skärtjärnsbergen berg
    Mellan beb Skärtjärnsbäcken bäck
    Mellandalarna beb Skärtjärnsbäcken bäck
    Mellandalarna gård Skärtjärnshöjden höjd
    Mellanhagen beb Skärtjärnsmossen mosse
    Mellanhagen beb Slatterhöjden höjd
    Mellanhagen gård Slomtjärnsbäcken bäck
    Mellanhagen gård Slomvattnet sjö
    Mellanhaget ödetorp Slomvattnet sjö
    Mellanhaget, se Skårsjöhagen beb Slomvattnet sjö
    Mellanhaget lht Slormossen mosse
    Mellantomten beb Slorälven älv
    Mellantomten beb Slorälven älv
    Mellantomten beb Slorälven älv
    Mellantomten beb Slåttbråtsängen åker
    Mellansätern säter Slåttmossen mosse
    Mellatomta gård Slåttmossen mosse
    Mellatomta lht Slåttmossen myr
    Mellatomta gård Slåttermyren myr
    Mellatomta gård Smalsjön vik
    Mellstugan beb Smalsundet sund
    Mellstuga gård Smebacken gärde
    Mellstugan beb Smehaget gärde
    Mellstuga gård Smocken nu åker, förr lht
    Mellstugan beb Smocken åker
    Mellstugan beb Smocken åker
    Mellstugan beb Smörhålan åker
    Mellstuga, Norra gård Smörpottan vik
    Mellstuga, Södra gård Snarmyren myr
    Mellstugan beb Snikulla skogsparti
    Mellstuga gård Sno åkrar
    Mellstugan beb Snusbrukebäcken bäck
    Mellstuga gård Snusbrukbäcken bäck
    Mellstuga gård Snygglyckan plats i skog
    Mellstugan beb Solerud plats vid Värmeln
    Mellstuga gård Soön ö
    Mellstugan beb Spakmyren myr
    Mellstuga gård Spakmyrsbäcken bäck
    Mellstuga gård Spannmålsåsen ås
    Mellstuga gård Speckmyren, se Spakmyren Saknas
    Midsommarsbråtarna torp Spjutehöjden berg
    Missunnerud, se Dalhem beb Spångedal gärden
    Missunnerud torp Spångdalskärren ås
    Missunnerud lht Stackdalsbergen berg
    Missunnerud gård Stackmyren åker
    Mitten bs Stampergärdet åker
    Mitten lht Storhutet åker
    Mjölkberget beb Starrhultet åker
    Mjölnarstugan beb Starrmyren äng
    Mobråtarna beb Stegberget berg
    Mobråten beb Stegen vik
    Mobråten, Nedre gård Stejen vik
    Mobråten, Övre gård Stenbäcken bäck
    Mobråten lht Stendalsbäcken bäck
    Mogården lht Stenkyrkan plats
    Molla gård Stenstjärn tjärn
    Mollbacken beb Stenstjärnet tjärn
    Mon lht Stentjärnsbäcken bäck
    Mon beb Stenstjärnsbäcken bäck
    Mon gård Stintegrundet grund
    Mon bs Stockbergen berg
    Moriansfors bruk Stockbergen berg
    Moriansfors f.d. bruk Stockdråga dalgång
    Morjansforstorpet beb Stockdrågen dal
    Morinashålan bruk Stockdrågsbäcken skogsbäck
    Morianshålstorpet Saknas Stockmossen mosse
    Morianstorp lht Stockmossen mosse
    Mossbråten bs Stockmossfjället hygge
    Mossen beb Stora Botten kolbotten
    Mossen gård Storbråten åker
    Mossen gård Storbäcken bäck
    Mosshultet beb Storfallsmyren myr
    Mosshultet gård Storfallsmyren myr
    Mosstorpet, Nedre torp Storråtjärnet tjärn
    Mosstorpet, Övre torp Storrönningen åker
    Mosstorpet beb Storrönningen gärde
    Mosstorpen gårdar Storstugbacken backe
    Mossviken sommarstuga Storstycket åker
    Mossänden gård Storsundet sund
    Muntersätern säter Stortallen tall
    Myra gård Storälven, se Slorälven Saknas
    Myra gård Storängen åker
    Myra gård Storön ö
    Myran, se Myra Saknas Storön ö
    Myrarna beb Strandhöjden höjd
    Myrarna beb Strandhöjden berg
    Myrarna gård Styggberget berg
    Myrarna, Södra gård Styggberget berg
    Myrarna beb Styggberget berg
    Myrarna gård Styggbergsdy sumpmark
    Myrarna beb Styggbergsdy dyhåla
    Myrarna gård Styggdrågen åker
    Myrarna gård Styggdrågshultet skogsbacke
    Myren beb Styggedråga sänka
    Myren beb Styggedrågen dal
    Myren, Södra gård Styggehultet berg
    Myren beb Styggmyrarna myr
    Myrforsen lht Styggmyren åker
    Myrtomten gård Styggmyren myr
    Myråsen lht Ståstöd mjölkställe
    Myråsen beb Stälpbergen berg
    Myråsen gård Stälpbergen berg
    Möllbacka gård Stöthöjden höjd
    Mölnerud bebyggelse Stöthöjden berg
    Mölnerud by Suldalsberget klippö
    Nedre berget eller Åmotsbruket beb Sullemossen mosse
    Nedre hagen beb Sundgärdsöla grund
    Nedre lyckan beb Sundkanal vattendrag
    Nedre torpet, se Stöttorpet eller Nedre Torpet beb Sundskanal avloppskanal
    Nedtomta gård Svantesmyr myr
    Nedtomta gård Svartehålet tjärn
    Nedtomten beb Svarttjärnet tjärn
    Nedtomten beb Svarttjärnet tjärn
    Nejlikdalen avs. Svarttjärnet tjärn
    Nerberget gård Svarttjärnet tjärn
    Nerhagen beb Svarttjärnet tjärn
    Nerhagen gård Svarttjärnsmyrarna myr
    Ner i stugan beb Svartviken vik
    Nerstugan, Nedre, se Där nere beb Svartviken vik
    Nerstugan, Övre, se Där nere beb Svartviken vik
    Nolberget gård Svartån, se Nolbyälven älv
    Nolby bebyggelse Svartånsmossen mosse
    Nolby by Svartånälven älv
    Nolby by Svartånälven älv
    Nolbybruk fd järnbruk Svartånaängarna strandäng
    Nolbyhammaren f.d. järnbruk Svensgärdet åker
    Nolbystegen, Västra beb Sågbacken plats i skog
    Nolbystegen, Västra gård Sågbyggning, se Sösidan Saknas
    Nolbystegen, Östra beb Sågbäcken bäck
    Nolbystegen, Östra gård Såggärdet gärde
    Nolbysågen gård Sågåsarna skogparti
    Nolbytorp gård Sätertjärnet tjärn
    Nolbytorp torp Sättertjärnet tjärn
    Nolerud gård Sättertjärnsmossen mosse
    Nolgården, Norra gård Sättertjärnsmossen mosse
    Nolgården, Södra gård Säveln sjö
    Nolgården gård Säveln sjö
    Nolgården gård Säveln sjö
    Nolgården ödegård Sävelskoghöjden höjd
    Nolgården, Norra gård Sävelskogshöjden skogs- och bergområde
    Nolgården gård Södelsgärdet åker
    Nolgården lht Sögärdet åker
    Nolgården gård Sö i ängen åker
    Nolgården gård Söpina myr
    Nolgården gård Söstebackarna backar
    Nolgården gård Sösteön ö
    Nolhaget gård Sötomtebäcken bäck
    Nolhaget gård Söön holme
    Nolhaget gård Takenbackarna backe
    Nolhaget gård Takenebacken backe
    Nolhaget bs Takenetjärnet tjärn
    Nolhaget gård Takeneön ö
    Nolhaget lht Takeneön holme
    Nolmyra gård Takentjärnet tjärn
    Nolmyren gård Takenviken vik
    Nolstuga gård Talbacken backe
    Noltomta gård Talbacken ängsbacke
    Noltomta, Västra gård Tillfället åker
    Noltomta gård Tillfället åker
    Noltomta gård Timmeråsesand sandvik
    Noltomta gård Tjuvkammaren berg
    Noltomta gård Tjärnsbergen berg
    Noltomta gård Tjärnsklätten höjd
    Nordberget eller Norra berget beb Tjärnsmyren åker
    Nordberget gård Tåledsmyren åker
    Nordbytorp, se Sunden beb Toltamossen, se Toltatjärnsmossen Saknas
    Nordgården beb Toltatjärnet, Norra tjärn
    Nordgården beb Toltatjärnet, Södra tjärn
    Nordgården beb Toltatjärnsmossen mosse
    Nordgården beb Tomasäng åker
    Nordgården beb Tomtedalen dal
    Nordgården, Norra beb Tomtegärdet åker
    Nordgården, Södra beb Torkhusstycket åker
    Nordhagen beb Torpdalen åker
    Nordhaget beb Torpet udde
    Nordhaget beb Torpgärdet åker
    Nordhaget gård Torpränningen åker
    Nordhaget beb Torptjärnet, se Bubäckstjärnet eller Torptjärnet tjärn
    Nordhaget beb Torrmobäcken bäck
    Nordhaget lht Torsvasen åker
    Nordhaget beb Torsvaslanden stränder
    Nordhaget gård Tortatjärnet, Norra tjärn
    Nordmyren beb Tortatjärnet, Södra tjärn
    Nordnäset lht Torvmobacken backe
    Nordstugan beb Torvmobäcken bäck
    Nordstuga gård Torvmoåsen ås
    Nordtomten beb Tovdalshöjden höjd
    Nordtomten beb Tovdalsviken vik
    Nordtomten, Västra beb Tovdalsviken vik
    Nordtomten, Östra beb Trehörningen vägkorsning
    Nordtomten beb Trehörningen vägkors
    Nordtomten beb Trekanten åker
    Nordtorpet beb Trinnefallsmossen mosse
    Nordtorpet torp Trinnefallsmossen mosse
    Norra berget, se Nordberget eller Norra berget beb Trinnifallsmossen mosse
    Norra dalarna beb Trolldalen dal
    Norra hagen beb Trolldalen vik
    Norra hagen beb Trolldalsbergen berg
    Norra haget, se Skårsjöhagen beb Trollmyrarna myrar
    Norra molla? eller Backa beb Trossvikbergen berg
    Norra rönningen beb Trädgårdsgärdet åker
    Norra tomten beb Trollmyren åker
    Norra torpet beb Tummelmon skogsudde
    Norra ängarna beb Tuva gräsudde
    Norra ängen beb Tvärbäcken bäck
    Norr i gården, se Där öst beb Tynängarna eller Gryttomsängarna terräng
    Norstug stuga Tålösmyren myr
    Nottorp Saknas Täppan åker
    Nussviken hmn Täppan åker
    Nussviken bebyggelse Tömte kolbotten
    Nussviken by Uddvikarna vikar
    Nyback lht Uddviken vik
    Nybacka lht Uddegrund grund
    Nybrittåsen lht Udden åker
    Nyby beb Udden, Västra udde
    Nyby gård Udden, Östra udde
    Nyby hälsobrunn Uddvikarna vikar
    Nybybrunn fd hälsobrunn Ulvmyren myr
    Nybybrunn, se Brunn beb Ulvtjärnet tjärn
    Nyckelmyren beb Ulvtjärnet tjärn
    Nyckelmyren gård Ulvtjärnshöjden höjd
    Nydal gård Uppsjön sjö
    Nydal gård Uppsjön sjö
    Nydalen gård Uppsjön, se Oppsjön Saknas
    Nydal gård Utloppskanal(en) vattendrag
    Nydal(en) gård Vadälven älv
    Nyen beb Vadängarna ängar
    Nyen lht Vagnstångsmyren myr
    Nyen gård Vallbråtviken vik
    Nyen gård Valn berg
    Nyen gård Valnäsviken vik
    Nyen gård Varden berg
    Nygård gård Vasslegärdet åker
    Nygård lht Vassmossen mosse
    Nygård gård Vassmossen mosse
    Nygård gård Vassmossbergen berg
    Nygård gård Vassmossdråga dalgång
    Nyhem lht Vassvikebäcken bäck
    Nyhem lht Vassviken vik
    Nyhem lht Vassviken vik
    Nyhem gård Vassviken vik
    Nylunda lht Vedhugga åker
    Nyrönninga gård Vedhuggarmyren åker
    Nysand lht Verviken vik
    Nystugan beb Vesters kolbotten kolbotten
    Nystuga gård Vidholmen, Lilla holme
    Nystugan beb Vidholmen, Stora ö
    Nystuga gård Vikarviken vik
    Nystuga gård Vikarviken vik
    Nystugan beb Vilberget berg
    Nystugan beb Vilestenarna stenar
    Nystugan beb Vinterviken vik
    Nystuga gård Sitsandsälven älv
    Nystugan beb Vittberget berg
    Nystuga gård Vrångbäcken bäck
    Nystuga gård Vrångbäcken bäck
    Nystugan beb Vålfallsängen åker
    Nystuga gård Vållanden skogsområde
    Nystuga gård Vålviken vik
    Nystuga gård Vålviken vik
    Nystugan beb Vålvikhöjden höjd
    Nystuga gård Vålängen gärde
    Nystuga gård Vålängen åker
    Nystuga gård Vägskälsbacken backe
    Nystugan beb Vältbacken åker
    Nystuga gård Värmelinshagen åker
    Nystuga gård Värmeln sjö
    Nytomta gård Värmeln sjö
    Nytomta gård Värmeln sjö
    Nytomta gård Väst i Gärdena gärde
    Nytomta gård Västängen åker
    Nytomta gård Väst i dalen åker
    Nytomta gård Väst i gärdet åker
    Nytomta gård Väst i gärdet åker
    Nytomta gård Väst på mossen åker
    Nytomta gård Väst på ängen åker
    Nytomta gård Yxnäsudden udde
    Nytomta gård Åfallsberget berg
    Nytomta gård Åfallsnäset udde?
    Nytomta gård Åfallsudden udde
    Nytomta gård Åfallsviken vik
    Nytomta gård Åkerlyckan åker
    Nytomta gård Åmansängen åker
    Nytomta gård Åmotsälven, se Slorälven älv
    Nytomta gård Åmåttälven, se Slorälven Saknas
    Nytomta gård Ånästången udde
    Nytomta gård Årnäshöjden höjd
    Nytomta gård Årnäsholmen holme
    Nytomta, Norra gård Årnäsudden udde
    Nytomta, Södra gård Årnäsviken vik
    Nytomta gård Årnäsviken vik
    Nytomten beb Åsarna höjdsträckning
    Nytomten beb Åsbergen berg
    Nytomten beb Åsbergen höjd
    Nytomten beb Åsberget berg
    Nytomten beb Åsmossen mosse
    Nytomten beb Åsmossen mosse
    Nytomten beb Äckerudden udde
    Nytomten beb Älvoset åmynning
    Nytomten beb Älvängarna äng
    Nytomten beb Älvängarne ängmark
    Nytomten beb Älvängen äng
    Nytomten beb Änghulten åkrar
    Nytomten beb Änglandsbergen berg
    Nytomten beb Änglandsmossen mosse
    Nytomten beb Änglandsskiftet skogsmark
    Nytomten beb Änglandstjärn tjärn
    Nytomten beb Ängmyren myr
    Nytomten beb Ängsråtjärnet tjärn
    Nytomten beb Ängåsen åker
    Nytorp beb Ängänden åker
    Nytorp lht Äppelgåsbacken backe
    Nytorp torp Äppelgåsbacken backe
    Nytorp gård Öhagen fd gärde
    Väster Nytorp ödegård Öla stenar
    Nytorp, Västra beb Öla stengrund
    Öster Nytorp gård Ölen grund
    Nytorp, Östra beb Örkyttjärnet tjärn
    Nytorpet gård Örkyttjärnet tjärn
    Nyängen gård Örkyttjärnet tjärn
    Nålite beb Örkyttåsen ås
    Nålite lht Östersjön del av sjö
    Nålite lht Östgärdet åker
    Nålite ödetorp ?Övarsmyren ingenlagd åker
    Nålitebråten beb  
    Nålitebråten lht  
    Nålitebråten ödetorp  
    Näs bebyggelse  
    Näs by  
    Näs, Norra beb  
    Näs eller Framme i gården beb  
    Näsen, Uti gård  
    Näset beb  
    Näset gård  
    Näset beb  
    Näset gård  
    Näset beb  
    Näset gård  
    Näset beb  
    Noler Näset ödetorp  
    Sönner Näset ödetorp  
    Näshaget gård  
    Näsmella, se Mella eller Näsmella beb  
    Näsrönningen beb  
    Näsrönningen gård  
    Olgalunda lht  
    Omsfjället lht  
    Oppsjön gård  
    Ormsjön gård  
    Ormåsen beb.  
    Ormåsen gård  
    Ormåsen gård  
    Ovan vägen eller Där uppe beb  
    Paradiset bs  
    Parklyckan beb  
    Parklycka gård  
    På hagen beb  
    På kullen beb  
    På lyckan beb  
    På mellan beb  
    På nyn beb  
    På slutet eller Ängen beb  
    På tomten beb  
    På öla, se Kallsvik beb  
    Pärhagen ödegård  
    Rabben, se Där uppe beb  
    Rabben gård  
    Raggaslogen loge  
    Ragnerud bebyggelse  
    Ragnilsrud, se 1 Ragnerud bebyggelse  
    Ragnilsrud hmn  
    Ragnerud by  
    Ragnilsrud by  
    Reinholdsfors förr bruk, nu kraftstation  
    Rinnebo stuga  
    Rinnefors, se Rinnforsen Saknas  
    Rinnforsen gård  
    Rinnforsen gård  
    Rinnforstorpen beb.  
    Rosenbad lht  
    Rosenlund lht  
    Roshem lht  
    Runsta lht  
    Runstre, se Runsta Saknas  
    Rättartorpet torp  
    Rättaråsen gård  
    Rökere bs  
    Rönninga gård  
    Rönninga gård  
    Rönninga gård  
    Rönningarna gård  
    Rönningen beb  
    Rönningen, se Rönninga Saknas  
    Rönningen gård  
    Rönningen, Norra gård  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen gård  
    Rönningen beb.  
    Rönningen gård  
    Rönningslätten, se Där öst beb.  
    Rönningsslätten lht  
    Rönningsslätten gård  
    Röshultet beb.  
    Röshultet gård  
    San gård  
    Sand gård  
    Sand gård  
    Sand bs  
    Sand lht  
    Sand lht  
    Sand gård  
    Sanda, se Sand Saknas  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sandviken hmn  
    Sandviken bebyggelse  
    Sandviken by  
    Sjöbo lht  
    Sjöbråtarna gård  
    Sjöbråtarna gård  
    Sjöbråten beb.  
    Sjöbråten lht  
    Sjöbråten torp  
    Sjögärdet beb.  
    Sjögärdet gård  
    Sjölycka gård  
    Sjönsberg gård  
    Sjövik beb.  
    Sjövik lht  
    Sjövik lht  
    Sjövik gård  
    Sjöängen gård  
    Skavelsmyra gård  
    Skavelsmyren beb.  
    Skog bebyggelse  
    Skog bebyggelse  
    Skog by  
    Skog by  
    Skogen beb  
    Skogen gård  
    Skogen gårdar  
    Skoghem gård  
    Skoghem lht  
    Skoghem gård  
    Skogsbacken lht  
    Skogsberg bebyggelse  
    Skogsberg by  
    Skogsbergstorp torp  
    Skogsgården by  
    Skogshaget beb.  
    Skogshaget gård  
    Skogshydda lht  
    Skogskampen barack  
    Skogslund gård  
    Skogstorp gård  
    Skogstorpet beb.  
    Skogvik stuga  
    Skräddarbråten gård  
    Skuggtorpet beb.  
    Skuggtorpet torp  
    Skutåsen lht  
    Skålsjöhagen ödegårdar  
    Noler Skålsjöhaget ödegård  
    Sönner Skålsjöhaget ödegård  
    Skårsjöhagen beb.  
    Skårsjöhagen beb.  
    Skårsjöhaget, Norra gård  
    Skårsjöhaget, Södra gård  
    Skårsjön, se Skårsjöhaget beb.  
    Skärmnäs hmn  
    Skärmnäs, Lilla bebyggelse  
    Skärmnäs, Lilla by  
    Skärmnäs, Stora bebyggelse  
    Skärmnäs, Stora by  
    Skärmnäs, Stora by  
    Slattra bs  
    Slorkojan riven lht  
    Slorud hmn  
    Slorud bebyggelse  
    Slorud by  
    Slorudsborg beb.  
    Slorudsborg gård  
    Slutet beb.  
    Slutet bs  
    Slutet gård  
    Smea lht  
    Smedbråten lht  
    Smedjan beb.  
    Smocken bs  
    Smådal bebyggelse  
    Smådal by  
    Snickartomta gård  
    Sno lht  
    Sofielund lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solhem lägenheter  
    Solhem gård  
    Solliden lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Sommarro lht  
    Spikbruket Saknas  
    Spångdalen bebyggelse  
    Spångdalen bebyggelse  
    Spångedal eller Brunsberg by  
    Stampen gård  
    Stebråten beb.  
    Stebråten gård  
    Stekstorpet torp  
    Stenrud lht  
    Stenstan hmn  
    Stenstan bebyggelse  
    Stenstad by  
    Stockbergen beb.  
    Stockberget gård  
    Stolpen lht  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen, se Kyrkoherdebostället Saknas  
    Stomsmyren beb.  
    Stomsmyren torp  
    Storgatan beb.  
    Storgata gård  
    Storgata lht  
    Storhagen beb.  
    Storhagen gård  
    Stormon gård  
    Storstuga gård  
    Storstugan ödegård  
    Storängen beb.  
    Storängen gård  
    Strand bebyggelse  
    Strand by  
    Strand lht  
    Strand, Västra beb.  
    Strand, Östra beb.  
    Strandtorpet lht  
    Stugan Saknas  
    Stugan gård  
    Stöttorpet eller Nedre torpet beb.  
    Stöttorpet torp  
    Sunden beb.  
    Sunden hmd  
    Sundgärdet beb.  
    Sundgärdet gård  
    Sunna gård  
    Svartåna del av hmd  
    Svartåna beb.  
    Svartåna beb.  
    Svartåna by  
    Svartåna by  
    Svartångården by  
    Svingen beb.  
    Svingen lht  
    Sydgärdet beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sydängen beb.  
    Sågarberget beb.  
    Sågarberget gård  
    Sågbacken lht  
    Sågbråtarna, se Kolbotten beb.  
    Sågen lht  
    Sågstugan gård  
    Sågviken lht  
    Sågåsarna beb.  
    Sågåsen lht  
    Säterbråten beb.  
    Säterbråten gård  
    Sätterbråten ödetorp  
    Säterstugan gård  
    Sättre, Nedre beb.  
    Sättre, Övre beb.  
    Sättre gård  
    Sävelskog hmn  
    Sävelskog bebyggelse  
    Sävelskog by  
    Södergården beb.  
    Söderlund, se Leran beb.  
    Söderlund gård  
    Söderlund lht  
    Söderlund gård  
    Södermyren beb.  
    Södervik lht  
    Södra dalarna beb.  
    Södra hagen beb.  
    Södra haget, se Skårsjöhagen beb.  
    Södra molla ? beb.  
    Södra myrarna beb.  
    Södra tomten beb.  
    Södra torpet beb.  
    Södra ängen beb.  
    Sögården gård  
    Sögärdet gård  
    Sömyra gård  
    Sönäset lht  
    Sörgården gård  
    Söstuga gård  
    Sötomta gård  
    Sötomta gård  
    Sötomta gård  
    Sötomta lht  
    Sötomta gård  
    Takene hmn  
    Takene bebyggelse  
    Takene bebyggelse  
    Takene bebyggelse  
    Takene by  
    Takene, Östra, sec1 Takene bebyggelse  
    Takene, Östra by  
    Takene, Östra by  
    Takene, Östra eller Svartåna by  
    Takenebostället fd soldattorp  
    Takenemyren torp (öde)  
    Takenemyren ödetorp  
    Takenetorp Saknas  
    Talbacken, se Ekbacken beb.  
    Talbacken gård  
    Talken hmn  
    Talken by  
    Talken utj.  
    Talken utj.  
    Talludden lht  
    Tallåsen lht  
    Taska bs  
    Taxerud gård  
    Timmeråsarna beb.  
    Timmeråsen gård  
    Titt ut bs  
    Tjärnet beb.  
    Tjärnet lht  
    Toltan hmn  
    Toltan, se 1 Tortan bebyggelse  
    Toltan, se 2 Talken utj.  
    Toltan by  
    Toltan eller Talken by  
    Toltan eller Talken by  
    Toltatjärnet bs  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta, Södra gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta, Nedre Västra gård  
    Tomta, Övre västra gård  
    Tomta, Norra gård  
    Tomta, Södra gård  
    Tomta gård  
    Tomtebacken stuga  
    Tomtebacken stuga  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Toppen lht  
    Toppen lht  
    Toppen beb.  
    Torpet ödetorp  
    Torpet beb.  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Nerer Torpet torp  
    Nordre Torpet gård  
    Sönnere Torpet ödetorp  
    Sönnre Torpet gård  
    Åver Torpet torp  
    Torpänden beb.  
    Torpänden torp  
    Torsvaslogen sommarstuga  
    Torsäng beb.  
    Torsäng gård  
    Tortan bebyggelse  
    Tovdalen beb.  
    Tovdalsviken gård  
    Trehörningen beb.  
    Trehörningen gård  
    Trekanten lht  
    Trossviken gård  
    Trossviken gård  
    Tovdalen, Norra gård  
    Tovdalen, Södra gård  
    Tuggelite torp  
    Tvisten lht  
    Tynängen eller Östängen beb.  
    Tynängen gård  
    Tynängen gård  
    Tömte bs  
    Udden lht  
    Udden beb.  
    Udden lht  
    Udden gård  
    Udden beb.  
    Udden f.d. soldatboställe  
    Ullström backstuga  
    Uppe i stugan beb.  
    Uppsjön gård  
    Ute i skogen eller Ute på skogen beb  
    Ute på torpet eller Furtantorpen beb.  
    Utstuga, Västra gård  
    Utstuga, Östra gård  
    Utstuga gård  
    Utstugan, Västra beb.  
    Utstugan, Östra beb.  
    Vad gård  
    Vadtorpet gård  
    Vallinsängen beb.  
    Vallinsängen gård  
    Vassviken beb.  
    Vassviken gård  
    Viboms torp gård  
    Vid Brunn fd hälsobrunn  
    Vid Korset torp  
    Vid sjön beb.  
    Vid sjön beb.  
    Vid Sjön lht  
    Vid Sjön lht  
    Vid stampen beb.  
    Vid Sunden torp  
    Vid sågen beb.  
    Vikarboden beb.  
    Vikargården, se 1 Vikene bebyggelse  
    Vikarängarna beb.  
    Vikarängarna, Södra beb.  
    Vikene hmn  
    Vikene bebyggelse  
    Vikene by  
    Vikeneängarna gård  
    Vilan lht  
    Vinterro lht  
    Vinterstan bebyggelse  
    Vinterstan by  
    Vålbacken, se Skuggtorpet beb.  
    Vålbacken gård  
    Vålviken beb.  
    Vålviken gård  
    Vålängen beb.  
    Vålängen gård  
    Vårgård lht  
    Välta gård  
    Västansjö lht  
    Västanvik gård  
    Västan Älven gård  
    Västby lht  
    Västby lht  
    Västby gård  
    Västehöjden beb.  
    Västerås beb.  
    Västerås gård  
    Västerås lht  
    Västerås gård  
    Västerås lht  
    Västgården gård  
    Väst i gården beb.  
    Väst i gården gård  
    Väst i gården beb.  
    Väst i Tomta ödestuga  
    Västom gård  
    Västom sjö beb.  
    Väst om älven eller Västom beb.  
    Väst om Älven gård  
    Västra bråtarna beb.  
    Västra hagen beb.  
    Västra stugan, se Där norr beb.  
    Västra tomten beb.  
    Västre gård  
    Väststugan hmd  
    Väststuga gård  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststuga gård  
    Väststugan beb.  
    Väststuga gård  
    Väststuga gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomta gård  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västängen gård  
    Västängen gård  
    Åmanstorp gård  
    Åmot hmn  
    Åmot bebyggelse  
    Åmotsbruket, se Nedre berget eller Åmotsbruket beb.  
    Åmotsnäsen ödetorp  
    Åmotnäset beb.  
    Åmått by  
    Åmåttsnäset lht  
    Årnäs hmn  
    Årnäs bebyggelse  
    Årnäs by  
    Årnäs by  
    Årnäs by  
    Årnäs by  
    Årnäs by  
    Årnäs gård  
    Årnäshaget beb.  
    Åsen, se 2 Talken utj.  
    Åsen by  
    Åsen beb  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen lht  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen gård  
    Åsen Saknas  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen beb.  
    Åsen, se Skårsjöhagen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen lht  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Äckera? beb.  
    Äckra gård  
    Älvbacka lht  
    Älvbacken beb.  
    Älvbacken gård  
    Älvro lht  
    Ängarna beb.  
    Ängarna gård  
    Ängarna beb.  
    Ängarna gård  
    Ängarna beb.  
    Ängarna gård  
    Ängarna beb.  
    Ängarna, se Ängänden Saknas  
    Ängarna gård  
    Ängbråten avs.  
    Ängen gård  
    Ängen beb.  
    Ängen gård  
    Ängen beb.  
    Ängen gård  
    Ängen, Norra gård  
    Ängen, Södra gård  
    Ängen beb.  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängen, se På slutet eller Ängen beb.  
    Änghaget beb.  
    Änghaget gård  
    Änglandet beb.  
    Änglandet gård  
    Änglandet torp  
    Ängmyren gård  
    Ängsågen lht  
    Ängtorpet beb.  
    Ängtorpet lht  
    Ängåsen, se Ängarna beb.  
    Ängåsen gård  
    Ängåsen lht  
    Ängåsen beb.  
    Ängändan beb.  
    Ängänden lht  
    Ängänden beb.  
    Ängänden gård  
    Ödstuga gård  
    Ön backstuga  
    Östanvik lht  
    Östbo gård  
    Östby f.d. soldatboställe  
    Östermalm villaområde  
    Österås lht  
    Östgården gård  
    Östhagen lht  
    Öst i gården beb.  
    Öst i gården beb.  
    Öst i staden, se Öst i gården beb.  
    Öst i sjön beb.  
    Öst om sjön beb.  
    Östom sjön gård  
    Öst på hörnet beb.  
    Öst på Tomta gård  
    Öst på tomten beb.  
    Östra hagen beb.  
    Östra rönningen beb.  
    Östra stugan, se Där norr beb.  
    Östra tomten, se Kyrkvärdstomten beb.  
    Östre gård  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Östtomta gård  
    Östtomta gård  
    Östtomta gård  
    Östtomta gård  
    Östtomta gård  
    Östtomta lht  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Öst vid stationen beb.  
    Östängen, se Tynängen beb.  
    Öva vägen gård  
    Övre lyckan beb.  
    Övre stugan beb.  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.