ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järnskogs socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 718 Bebyggelsenamn : 1045 Naturnamn : 790
Jernskog sn Abborreberget berg Järnskogs socken förklaringar Järnskogs socken förklaringar
Järnskog sn /Se Aborrtjärn sjö Järnskog sn Järnskogs sn förklaringar
Järnskog sn Norra Aborrtjärn sjö Järnskog sn Järnskogs socken förklaringar
Järnskog sn Abborrtjärn, Norra tjärn Järnskog sn Nummerförteckning förteckning
Järnskog sn Abborrtjärn, Norra tjärn Arstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Järnskog sn Stora Aborrtjärn sjö Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Järnskogs socken sn Abborrtjärn, Stora tjärn Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Jernskog sn Södra Aborrtjärn sjö Arstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Järnskog sn Abborrtjärn, Södra tjärn Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Järnskogs socken sn Abborrtjärnet tjärn Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Järnskog sn Abborrtjärnet tjärn Arstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Jernskog sn Allergott kulle /Se Arstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Jernskog sn Amundsmyren myrmark Asplund, se Bråten Saknas Nummerförteckning förteckning
Jernskog sn Abborrtjärnsmossen mosse Backen beb. Abborreberget berg
Järnskog sn /Se Annersbråtmyren myr Backen el. Nässjöbacken lht Abborrehöljen hölj
Järnskog socken /Se Askedrågen dalsänka Bajerstugan riven bostad Abborrtjärnen tjärn
Järnskog sn /Se Askedrågen dalgång Bastuhålet hustomt Abborrtjärnet tjärn
Järnskog socken /Se Askedrågtjärnet tjärn Bengtssätern säterplan Abborrtjärnet tjärn
Järnskog sn /Se Asketjärnet o. Melltjärn tjärnar Berga hmd Abborrtjärnet tjärn
Järnskog sn /Se Asketjärnet tjärn Berget beb. Abborrtjärnet, Abborrtjärnen tjärn
Järnskog sn /Se Asketjärnet sjö /Se Berget beb. Abborrtjärnshöjden höjd
Beted by *Askotjärnen sjö Berget hmd Allergott kulle
Boda by Baggeberget berg Berget beb. Amunsmyren myr
Boda by Bakugnen grotta Berget hmd Andersbråten terräng
Boda, Ö. by /Se Barkebråtmyrarna myrar Berget lht Arvesbråthålet(?) myr
Bondetorp torp /Se Bastemyren myr Bete gd Arvids bråte skogsmark
Borgaråsen hmd /Se Bengtssätern skogsmark Beted gård Arvidsbråthålet sänka
Brårud torp Betesviken vik Beted gård Askedrågen dalsänka
Fjuserud by Billtjärnet tjärn Beted jvt Askedrågen dalsänka
Fjuserud by Bjurviken vik Bickehålan rivet torp Asketjärnet tjärn
Fjuserud by Bjurvikstången höjd Bingen riven bostad Asketjärnet tjärn
Fjell by? Bjurängen terräng Bingen riven bostad Baggeberget berg
Fjäll by Bjurängsbäcken bäck Bingestugan beb. Baggedrågen dalsänka
Fjäll by Bjurängsmossen mosse Bingestugan lht Bakugnen grotta
Fjäll by Björkelången sjö Bixerud hmd Balders bråte skog
*Fjäll torp Björkelången sjö Bjurängssätern säterplan Barkebråtmyren myr
Fjell by? Björkelången sjö Björkåsen hmd Basmätten höjd
Fjällboda Saknas Björnallshöjden höjd Boda hmn Bastemyren myr
Gränsen torp /Se Björnebråten skogsmark Boda gd Bastesprickan bergsspricka
Grävbacka by Björneknatten höjd? Boda el. 2 Ängegården utj Begravningsplatsen begravningsplats
Grävbacka by /Se Björnetjärnet tjärn Boda, Ö. gård Betedviken vik
Grävbacka by /Se Björnetjärnet tjärn Bodasätern säterplan Billtjärn(et) tjärn
Gårdsnäs Saknas Björnetjärnet tjärn Bodnäset torp Björnebråten skog
Gällesbyn by Björnetjärnsberget berg med triangelpunkt Bondestorp beb. Björneknatten bergshöjd
Gällesbyn by Björnmyren myr Bondestorp hmdr Björnestycket gärde
Gällsbyn Saknas Björnmyren myr Bondestugan beb. Björn(e)tjärnet tjärn
Gällsbyn gd /Se Blåtjärnet tjärn Bondestugan hmd Björnetjärnet tjärn
Hajom by Bläxerud skogsmark Borgaråsen beb. Björn(e)tjärnet tjärn
Hajom by Blötamyren myr Borgaråsen hmd Björnetjärnet tjärn
Hajom? Saknas Bocketjärn skogsmark Boställesätern hmd Björnetjärnshöjden höjd
Hajom gd /Se Bodabäcken bäck Bostället beb. Björneviken vik
Järnskogsboda Saknas Bodamossen mosse Bostället bostadshus Björntjärnet tjärn
Koppom by Bonnekmyren myr Bostället avs. Björntjärnet tjärn
Koppom samh. Bonnekåsen ås Bostället beb. Blids myr myr
Koppom by Bredtjärnet sjö Bostället beb. Blåtjärnet tjärn
Koppom by Broudden udde Bostället hmd Blåtjärnet tjärn
Koppom, Lilla Saknas Brårudmossen mosse Bostället beb. Bodamossen mosse
Koppom by o. brk, Bråtegärdet ägomark Bostället beb. Bodtjärn, se Butjärn Saknas
Koppom by Bråten terräng Brolunda lht Bodängbacken backe
Koppom, Lilla o. Stora byar /Se Bröbäckmyren myr Bruket beb. Bollersåkern åker
Korsbyn gd /Se Busätern skogsmark o. bergsluttning Bruket hmd Bratte backe backe
Köpstad lht /Se Butjärn tjärn Bruåsen hmd Bratte backe backe
Lian by Byre terräng Bryntestugan beb. Bredtjärnet tjärn
Lian Saknas Byremossen mosse Bryntesstugan hmd Bredtjärnet tjärn
Lian, Norra del av by Bäcketorpet skogsmark Bryntestugan hmd Bringan åker
Lian by Bäcketränget dal o. skogsmark Brårud hmdr Bringedalen dal
Lien by /Se Dalmyren myr Brårud beb. Bromyren myr
Loftzbyn Saknas Dammbråten skogsmark Bråten beb. Broudden udde
Lossbyn by Dammtjärn sjö Bråten beb. Brunnskällan igenlagd källa
Låstbyn Saknas Dammtjärn, Lilla tjärn Brårud hemmansdelar Brurebacken åker
Lönbyn by Dammtjärn, Stora Saknas Brårudstugan hmd Brurebacken backe
Meskerud gd /Se Dammtjärnet tjärn Bråtegärdet hmd Bryntes myr myr
Midskog, se Meskerud Saknas Dammtjärnet tjärn Bråten hmd Brårudmossen mosse
Mosstakan by Dammtjärnet tjärn Bråten torpstuga Brårudmossen mosse
Mosstakan hmn Dammtjärnet tjärn Bråten torp Brännebäcken bäck
Mosstakan by Dammtjärnet tjärn Bråten skog, förr torp Brännegatan gata
Mosstakan by /Se Dammyrarna myrar o. skogsmark Bråten el. Bråtetorpet torplht Brännäset näs
Mosstakan by /Se Dammyren myr Bråten lht Butjärn tjärn
Mosstakan by /Se Dammyren myr Bråten rivet torp Butjärnet tjärn
Mosstekan by /Se Damtjärn sjö Bråten bost. Båtstaden udde
Nolgård by Damtjärn sjö Bråten hmd Bäcketränget, Bäcketrängerna, Bäcketrängorna bäckdal
Nolgård by Damtjärn sjö Bråten hmd(?) Bäljaremyren myr
Nolgård by Damtjärn sjö Bråten lht Cronstedtskärret skogdunge
Näva by Damtjärn sjö Brännan beb. Dammossen mosse
Näva by Darrtjärnet tjärn Brännan bostäder Dammossen mosse
Näva gd /Se *Delebron bro Bumossen beb. Dammtjärn tjärn
Påterud by Delebäcken bäck Byre beb. Dammtjärnet tjärn
Påterud hmn Deledalen dal »Byre» torp Dammtjärnet tjärn
Remjeng by Deledalen dal? Bålderud lht Dammtjärnet tjärn
Remjeng by Deledrågen dalsänka Bäckaholm hmd Dammtjärnet tjärn
Remgjeng by Deletjärnet tjärn Bäcken beb. Dammtjärnet tjärn
Remjäng by /Se Deletjärnsåsen ås Bäcken hmd Dammtjärnsbäcken bäck
Sagosätra el. Sågesätern säterstuga /Se Deleviken vik Bäcken hmd Dammtjärnshöjden höjd
Saxebyn by Djupedalen dal Bäcken lht Dammäng(s)bäcken bäck
Saxebyn by Dulpan tjärn Dalestugan hmd Darrtjärnet tjärn
Saxebyn Saknas Dulpan tjärn Dammen beb. Darrtjärn tjärn
Saxebyn gd /Se Dulpefjället berg Dammen beb. Deldalsbäcken bäck
Saxerud hmd /Se Dulpemossen mosse Dammen beb. Deledalen dalgång
Skifte(t) torp /Se Dulpåsen höjd Dammen hmd Deledalen dal
Skjökjebäcken ortn /Se Eketjärn sjö Dammen handelslht Deledalen dal
»Skönneboll» Saknas Eketjärnet sjö Dammen hmd Deleviken vik
Skönnerud by Eketjärnsbäcken bäck Dammängen beb. Djupedalen dal
Skönnerud by Elovsmyren myr Dammängen hmdr Djupmyren myr
Skönnerud hmn Elovstjärnet tjärn Deldalen beb. Dritardrågen dalsänka
Skönnerud gd /Se *Ertemasbäck bäck Delebron förr hmd Dräckepusset vattenpuss
Slerteg by Fagerliden skogsmark Där framme förr hmd Dulpan myr
Slerteg hmn Fallen skogsmark Deledalen dal Dulpan tjärn
Slerteg by Fallen skogsmark Där oppe hmd Dulpan tjärnahål
Slärteg gd /Se Fallmossen mosse Ekestan beb. Dulpan, S. tjärnshål
Sota ödetorp /Se Fans bastu skogsmark Ekestaden lht Dulpan tjärn
Stommen prästgård »fiarbakskiärn», se Fjällbäckstjärnet tjärn Erkerstugan beb. Dulpan tjärn
Stommen by Fisktjärn sjö Erlandsstugan hmd Dulpan tjärnshål
Stommen gd /Se Fiärebackz tiern, se Fjällbäckstjärnet tjärn Exercismon beb. Dulpemossen mosse
Strömsmark by Fiärebäckskiärn, se Fjällbäckstjärnet sjö [Fallet,] Fallen ödetorp Dulporna tjärnshål
Strömsmark by Fjusmyren myr Fallet beb. Durdisdalen dal
Strömsmark by Fjällberget bergsträckning Fallet hemmansdelar Dålpemossen mosse
Strömsmark gd /Se Fjällboknatten berg Finnerud beb. ?Dördisdalsbäcken bäck
Sågesätern el. Sagosätra säterstuga /Se Fjällbomyren myr Finnerud hmd Eketjärnet tjärn
Söpple by Fjälbosjön sjö Fjaskland torp och lhtr Eketjärnet tjärn
Söpple by *Fjällboälven Saknas Fjuserud hmn Elofsmyren myr
Söpple by Fjällboälven å Fjuserud gd Elofs nattstuga stenblock
Söpple by Fjällbäcktjärn tjärn Fjuserud el. Råan utj Elofstjärnet tjärn
Söpple by /Se Fjällbäckstjärnet tjärn Fjuserud gård Enuddarna åkrar
Trångstad torp /Se Fjällbäckstjärnet tjärn Fjäll hmn Exercismon mo
Tållesbyn by Fjällbäckstjärnet sjö Fjäll gd Exercismon Saknas
Tömta Saknas Fjällbäckstjärnet tjärn Fjäll gård Fagerliden skogstrakt
Ulvshuvdane by Fjällsbäcken bäck Fjällboda, se 2 Ulvshuvdane el. 2 Fjällboda utj Fallebäcken bäck
Ulvshuvdane by Fjällsätern skogsmark Fjällboda hmd Fallemossen mosse
Ulvshuvdane by Fjärebäckskärn Saknas Fjällbostugan rivet ställe Fallen skogstrakt
Ulvsund Saknas Flottuvorna holmar Fjällsstugan hmd Fans bastu berg
Vadjunged by Flugstjärnet sjö Fjällsändan beb. Finnefallet skogstrakt
Vadjunged by? Flugstjärnsflogen mosse Fjällsänden förr bostad, nu sågverk Fisktjärn(!), se Billtjärn och Tisletjärn Saknas
Vadjungsed by *Flyet puss Fjällssätern hmd Fiskudden udde
Vadjungshed by Flymossen mosse Fjällssätern säterplan Fjuserudbräerna sluttningar(?)
Vadjungsed by Fogdegroparna tjärnar Forsbacka beb. Fjuserudmon (mo), terräng
Vadjungsed Saknas Fogdegropsmossen mosse Forsbacka lht Fjuserudsäterskogen skogstrakt
Vadjungsed by Fågellekmyren myr Forsbacken hmd Fjusmyren myr
Vadjunged by Fågelmossen mosse Frammarstugan beb. Fjällboknatten berg
Vadjungsed by /Se Fällåsen ås Frammarsätern beb. Fjällboknatten berg
Vadjungsed by /Se *Färebäckstjärn, se Fjällbäcktjärn tjärn Frammartomten beb. Fjällbäckstjärnet tjärn
Viihungxedhe, se Vadjungsed by *Galseskutan berg Frammestugan hmd Bjällbäcktjärnet tjärn
Ångegården torp Gammelsätermyren myr Framnäs beb. Fjällen berg
  Gammelsätersmossen mosse Framnäs hmd Fjällsberget berg
  Gatebråtshöjden höjd Furubo lärarbost. Fjölåsen ås
  Gettjärn sjö Gamlesätern säterplan Flagtjärn tjärn
  Gettjärnet tjärn Gamlesätern säterplan Flottuvorna. Flottuvmyrarna myrar
  Gettjärnshöjden höjd Gamlesätern säterplan Flugstjärnet tjärn
  Granmossen mosse Gammelsätern säterplan Flugstjärnet? tjärn
  Granmossetjärnet tjärn Garsjö hmdr Flugstjärnsbäcken bäck
  Granmyren myrmark Gate beb. Flymossen mosse
  Granmyrsbäcken bäck Gate, N. , S. hemmansdelar Fogdegroparna el. Fogdegroptjärnen tjärnar
  Granmyrsbäcken bäck Graninge hmd Fåfängbråten gärde
  *Gravedalen gräns Granliden hmd Fågellekmyren myr
  Gravedalen dal Grannerud beb. Fågelmossen mosse
  Gravtjärn tjärn Grannerud hmd Fället sluttning
  Grimtjärnet tjärn Gretastomten beb. Garsjötjärnet tjärn
  Grimtjärn, V. o. Ö. tjärnar /Se Grundan lhtr Gatebråten terräng
  Grimtjärnet tjärn Gråerud hmd Getehelvetet berg (med grotta)
  Grimtjärnet tjärn Gränsen hmd Gettjärnet tjärn
  Grimtjärnsbäcken bäck Grävbacka hmn Gettjärnet tjärn
  Gruvan udde Grävbacka gd Glomsfjället bergsområde
  Gråberget berg o. triangelpunkt Grävbacka gård Glomsälven älv
  Gråberget berg Grävbacka hlp Granmossen o. Granmossetjärnet tjärn o. mosse
  *Gråbäcksforsen del av vattendrag Grävback Saknas /Se Grantjärn Saknas
  Grå hästen gränsmärke (sten) Guckerud lht Gravedalen dal
  Gråtarn åker /Se Gustås beb. Gravmosshöjden höjd
  Gränsjön sjö Gustås hemmansdelar Gravmosstjärnet tjärn
  Gräsmyren myr Gutterud beb. Gravtjärn tjärn
  Gräfbackaelf älv Guterud hmd Grimtjärnet tjärn
  Gröna myr myr Gutestugan riven stuga Grimtjärnet, Grimtjärnen tjärn
  Grönemyren myr Gårdsnäs, se 2 Söpple el. 2 Gärdsnäs utj Grundstaden landningsplats
  Grönstan båtstad /Se Gårsjö? beb. Grytekleven klev
  Gullbrandsdalen dal Gällsbyn hmn Gråberget berg
  Gulvedan åkrar /Se Gällsbyn gd Gråberg(et) berg
  Gårbäcken bäck Gällsbyn gård Gråbergsmossen mosse
  Gårbäcksmossen mosse Gällesbyn by /Se Grålinshagen riven backstuga
  Gårbäckstjärnet, Norra tjärn Gärdestugan beb. Gråtarn åker
  Gårbäckstjärnet, Södra tjärn Gärdestugan hmd Grävbackälven älv
  Gårdalen dal Gärdet hemmansdelar Gröna myren myr
  Gårdsrudtjärnet tjärn Gärdet hmd Gröna myren myr
  Gårsjötjärn sjö Gärdet beb. Grönstaden landningsplats
  Gäddtjärn tjärn Gärdet hmd Grötebyttan udde
  Gärdesviken vik Gärdet beb. Gubbegärdet gärde
  Gärdslan gärden /Se Gärdet beb. Gubbekuken udde
  Göpelämmen myr Gärdet hmd Guleveden åkrar
  Hagemossen mosse Gärdet beb. Gunnarshålet förr såg
  Hagängsbäcken bäck Gärdet beb. »Gånglebacken» backe
  Hamdalen dal Gärdet hmd Gångspängerna myr
  Hamdalsbäcken bäck Haga lht Går-, se Gör- Saknas
  Hamdalstjärnet tjärn Haga lht Gårbäckstjärnet tjärn
  Harekleven bergsluttning Haga lht Gårdalen dal
  Hattemossen mosse Hagaberg beb. Gårdalen dal
  Hattjärn tjärn Hagaberg hmd Gårdsrudtjärnet tjärn
  Heddrågen dalsänka Hagalund hmd Gäddetjärnet tjärn
  Hedtjärn sjö Hagalund hmd Görbäcken bäck
  Hedtjärnet sjö Hagen beb. Görbäckstjärn tjärn
  Hedtjärnet tjärn Hagen hmd Gördalsbäcken bäck
  Hedviken vik Hagen beb. Gördrågen (dal), sluttning
  Hemsjön sjö Hagen hmd Gärdslan gärde
  Hemsjön sjö Hagen beb. Göpelämmen myr
  Hemsjön sjö Hagen hmd Hagmossen mosse
  Hemsjön sjö Hagen beb. Halsen åker
  Hemsjön sjö Hagen lht Halsklädet tjärn
  Hension, se Hemsjön sjö Hagen beb. Halvarsbäcken bäck
  Hensiön, se Hemsjön sjö Hagen lht (el. hmd?) Halvarsbäcken bäck
  Hjulmyren myr Hagen hmd Handdalstjärnet tjärn
  Holtebäcken bäck Hagen el. Haget beb. Hamdalen, Hamdalstjärnet dal o. tjärn
  Holtesätern skogsmark Hagen beb. Harekleven klev
  Hoptrakten skogsområde Hagen hmd Harekleven klev
  Horemyren myr Hagen beb. Harekullen gruskulle
  Hornabborrtjärn tjärn /Se Hagen beb. Harnabbetj., se Hornabborrtjärn Saknas
  Hornabborrtjärnet tjärn Hagen hmd Hasseldrågen dal?
  Hornabborrtjärnet tjärn Hagen beb. Hattefaråsen ås
  Hornsjön sjö Hagen hmd Hattemossen mosse
  Hulderåsen ås Hagen beb. Hattemossen mosse
  Hultemyrarna myrar Haget beb. Hattjärn tjärn
  Hundemyren myr Haget, se »Simmars» Saknas Hedsågen såg
  Hästedalen dal? Haget hmd Hedtjärnet tjärn
  Hästemossen mosse Haget rivet hus Hedtjärnet tjärn
  Hästetjärnet tjärn Haget beb. Hedtjärnet tjärn
  Hästskotjärn sjö Haget hmd Helvetesbackarna backar
  Hästtjärnet tjärn Haget beb. Hemdalstjärn Saknas
  Höga berget berg Haget hmd Hemsjön sjö
  Höga berget skogssluttning Haget, se Hagen el. Haget beb. Hemsjön sjö
  Högbergsmossen mosse Haget hmd Hemsjön sjö
  Högemyren myr Hagåsen f.d. torp Hemtj., se Motjärnet Saknas
  Högkullen berg Hajom hmn Holtebäcken bäck
  Högkulletjärnet tjärn Hajom gd Hoptrakten skogstrakt
  Högåsen ås Hajom gård Hornabborrtjärnet tjärn
  Högåsen ås Hajomssätern ödesäter Hornabborrtjärnet tjärn
  Hökedrågen skogsmark Hallen beb. Hornabborrtjärnet tjärn
  Igeltjärn tjärn Hallen tlht Hulderåsen högt berg
  Igeltjärnet tjärn Halvardstomten beb. Hultemyrarna myrar
  Igeltjärnet tjärn Halvarsstugan hmd Hålgärdsåsen ås
  Igeltjärnsbäcken bäck Hanserud beb. Hästedrågen dal?
  Igelstjärnet Saknas Hanserud hmd Hästemossen mosse
  Intaket skogsmark Hedsågen beb. Hästetjärnet tjärn
  Intaket skogsmark Hektolitern lht Hästskotjärn, se Asketjärnet Saknas
  Jam-Annas doppehål skogsområde Helvetet torp Hästtjärnet tjärn
  Jenstjärn tjärn Hildelund lhtr Hästtjärnet tjärn
  Jämnemon skogsmark Holmserud el. 2 Kuserud utj Hästtjärnsmyren myr
  *Järnskogsälven del av vattendrag /Se Holtesätern säterplats Höga berget berg
  Järnskogsälven älv /Se Holtet f.d. torp Höga berget berg
  Jönsetjärn sjö Hornerud rivet t. Högkullen bergshöjd
  Jönsetjärn sjö /Se Husbacken hmd Högåsen ås
  Kakemossen mosse Hålan beb. Högåsen bergås
  Kallkällan skogssluttning Hålan hmd Högåsen bergås
  Kalvemossen mosse Hålan beb. Högåsen bergås
  Kalvetjärnet tjärn Hålan hmd Högåsen ås
  Kalvtjärnsmossen mosse Hårdbacken lht Högåsmyren myr
  Kampemyren myr Hårdbacken? beb. Hökedrågen dal?
  Kanan utäng Hårdbacken lht Hökedrågen dalsänka
  Karlsborg skogsmark Högeliden hmd Igeltjärnet tjärn
  Kattedrågen dal Högen beb. Igeltjärn tjärn
  Kattetjärnet tjärn Högen hmd Igeltjärnet tjärn
  Kattjärnet tjärn Högliden, se Höglunda Saknas Igeltjärnet tjärn
  Kattmyren myr Högliden beb. Igeltjärnsbäcken bäck
  Kavelbromyren myr Högliden rivet ställe Instugumossen mosse
  Kavelbromyren myr Höglunda beb. Jensetjärnet tjärn
  Kavelbrotjärnet, Västra tjärn Höglunda hmd Jenstjärnet tjärn
  Kavelbrotjärnet, Östra tjärn Höglunda beb. Jämnemon skogpark
  Kefstjärn sjö Höglunda hmd Järnskogstrakten omr.
  Klammen skogsmark Höglunda hmd Järnskogsälven älv
  Klammerud skogsmark Höglunda hmd Jönsetjärn Saknas
  Klaras Kove grotta Höglunda hmd Kabacken backe
  Klevåsen ås Höglunda hmd Kabäcken bäck
  Kloftamossen mosse Högåsen beb. Kabäcken bäck
  Kloftaspräcken spricka i berg Högåsen f.d. torp Kaggen avs.
  Kloftberget berg Högåsen beb. Kakestyckgärdet gärde
  Klofttjärnet tjärn Inspektorsrud? beb. Kallkällan säterstuga
  Klyfttjärn sjö Instugan beb. Kalvemossen mosse
  Klyfttjärn tjärn /Se Instugan hmd Kalvetjärnen tjärn
  Klädsberget berg Instugan beb. Kalvkärrsmossen mosse
  Klädsbergsmyren myr Instugan hmd Kannikekullen gruskulle
  Klädsbuddrågen dal Intagen beb. Kardebladet klev
  Knatten berg Intaget beb. Kastmyren myr
  Knattetjärn tjärn Intaget hmdr Kattetjärnet tjärn
  Knivehöjden berg Intaget beb. Kattjärnet tjärn
  Knivetjärnet tjärn Intaget hmd Kattjärnet tjärn
  Knivetorpet skogsmark Intaget rivet ställe Kavlebromyren, V., Ö. myrar
  Knuts myr myr Intaget beb. Kavlebrotjärnet, V., Ö. (el. N. S.) tjärn
  Knuttermyrarna myrar Intaget hmd Kavlebrotjärnet tjärn
  Knämyren myr Intaget beb. Kerstiskleven bergsklyfta med körväg
  Kojviken vik Intaget hmd (l. lht?) Klaras kåve grotta
  Kolsrudåsen ås Jonserud beb. Klevåsen ås
  Koppartjärn tjärn /Se Jonserud hmd Klevåsen bergås
  Koppartjärn tjärn Jonserud beb. Kloftamossen mosse
  *Koppomsforsen Saknas Jonserud hmd »Kloftaspräcken» bred spricka i berg
  Korpefjället berg Jupitershagen torp Klädesberget berg med grotta
  Korsbymyren myr Jänken lht Klädesboddrågen dalsänka
  Kotjärn tjärn (?)Kauserud beb. Kläppmyren berg, (myr)
  Kotjärnen tjärn Kauserud(?) utjord Klässbydrågen dal?
  Kotjärnsmyren myr Karlsborg s.k. körestuga för timmerkörare Klövdrågen dalsänka
  Kotjärnsmyren myrmark Karlsmon hmdr Klövjedrågen? dalsänka
  Kranstallen skogsmark Klammen rivet ställe Knatten bergshöjd
  Kreken gärde /Se Klammerud beb. Knattetjärnet tjärn
  Krokmossen mosse Klammerud hmd Knattjärnet tjärn
  Kroktjärnet tjärn Klammerud hmd Knivetjärnet tjärn
  Kroktjärnsnäset skogsmark Kleven beb. Knivhöjden höjd
  Krokvattnet sjö Kleven hmdr Knuttermyrarna myrar
  Kronebråten skogsmark Klevestugan hmd Kobäcken, L., St. småbäckar
  Kronefjället berg Klippan beb. Kojan skogstrakt
  Kronetjärnet tjärn Klippan lht Kojebackarna backar
  Kronholmen halvö Klockarstugan hmd Koppartjärnen tjärn
  Kronemossen mosse Klommerud, se Klammerud Saknas Koppartjärnet tjärn
  Kronesätern skogsmark Klämmen, se Klammen Saknas Koppartjärnet tjärn
  Kuftjärn sjö Kniverud ödetorp Koppartjärnet tjärn
  Kuftjärn tjärn /Se Knollen? beb. Korpefjället berg
  Kullemossen mosse Knollen hmd Kotjärnen tjärn
  Kutjärn sjö Kolebottnen rivet t. Kotjärnet tjärn
  Kutjärn tjärn Koppom hmn Kotjärnet tjärn
  Kuvetjärnet tjärn Koppom bebyggelse Kvarnstallen el. Kvarnstallmyren myr
  Kvarnbäcken bäck Koppom, Lilla gd Kreken gärde
  *Kvarnebäcken Saknas Lilla Koppom gård Kroktjärnet tjärn
  Kvigehulstjärn, Nedre tjärn Koppom, Stora gd Kroktjärnet tjärn
  Kvigehultstjärn, Övre tjärn Stora Koppom gård Kronedålpen sänka?
  Kvigehulten skogssluttning Koppom jvt Kronefjället bergmassiv
  Kyrkehultet skogsområde Koppoms bruk pappersbruk Kronemossen mosse
  »kyrkesiön», se Asketjärnet och Melltjärn tjärnar Korperud beb. Kronetjärnet tjärn
  Kyrketjärnet tjärn Korsbyn gd Kroppmyren myr
  Kåtetjärnet tjärn Korsbyn hmn Kråkegullberget berg
  Käfstjärn sjö Korsbyn gård Kullemon grushöjd
  Käfstjärnsmyren myr Kroken beb. Kullen berg
  Källtjärnet tjärn Kronan gd Kullmossen mosse
  Källås terräng Kronan gård Kullåsen bergkulle
  Käringespjället åker /Se Kronan hlp Kunteudden udde
  Käringsätertjärnet tjärn Kronebråten torp Kutjärnet tjärn
  Kärrebråtmyren myr Kronesätern säterplan Ku(t)tjärnet tjärn
  Kölaälven älv Kufverud torp Kuvetjärnet tjärn
  Kölaälven älv Kullen beb. Kuvetjärnet tjärn
  Ladviken vik Kullen hemmansdelar Kuvtjärnet tjärn
  Ladåsen höjd Kullen beb. Kvarnbäcken bäck
  Lammtjärn tjärn Kullen lht Kvarnebäcken bäck
  Lammtjärn tjärn /Se Kullen beb. Kvarnebäcken bäck
  Lammtjärn sjö /Se Kullen hmd Kvarnebäcken bäck
  Lemossen mosse Kullen beb. Kvarnefjället berg
  Lemossmyren myr Kullen hmdr Kvigeholten skog
  Lemyren myr Kullen beb. Kvighulttjärnet tjärn
  Lerkullbäcken bäck Kullen hmd Kyrkebäcken bäck
  Lillemossen mosse Kullen beb. Kyrkeholtet skogstrakt
  Lillemyren myr Kullen hmd Kyrkevägen kyrkväg
  Lilletjärnet tjärn Kullestugan hmd Kåtetjärnet tjärn
  Lillångan myr Kungerud beb. Kåttjärn, se Kåtetjärnet Saknas
  Litjärnet tjärn Kungerud hmd Käfstjärnet tjärn
  Litjärnsåsen ås Kuserud, se 2 Holmserud el. 2 Kuserud utj Käfstjärnet(?) tjärn
  Liusåsen, se Lyssåsen höjd Kvällingen lht Källarhalsen timmerkast
  Lommehalsen mosse Kållekärret förr torp Källetjärnstjärnet tjärn
  Lommeholmen holme Kållserud utjord Käringespjället åker
  Lommetjärnet tjärn Källåsen gärde Käringsätertjärn tjärn
  Lommetjärnet tjärn Köpstad handelslht Käringsätertjärnet Saknas
  Lommetjärnsmossen mosse Lacketorpet förr torp Käringsätertjärnet tjärn
  Lyssås ås Ladukullen hmd Kärrebråtmyren myr
  Lyssåsen höjd Lianesätern obebodda säterstugor Ladubråten gärden
  Lyssåsen ås Norra Lian gård Laduviken vik
  Lågemyren myr Södra Lian gård Laduåsen bergås
  Långebrotjärnet tjärn Lidströmmerud beb. Lammtjärn tjärn
  Långebroåsen höjd Lidströmerud hmd Lammtjärnet tjärn
  Långebråtdrågen berg, sänka Lien, Norra hmn Lankarstenen sten
  Långebäck bäck Lien, Norra gd Lekarbäcken bäck
  Långebäck bäck Lien, Södra hmn Lemossen mosse
  Långemyrarna myrmark Lien, Södra gd Lemyren myr
  Långemyrarna sankmark Lillahaget beb. Lemyren myr
  Långemyren myr Lillehaget ödetorp »Lemyren», se Ledmyren myr
  Långemyren myr Lillestugan hmd Lerkullbäcken bäck
  Långemyren myr Lillestugan lht Lidtjärnet tjärn
  Långesmalamyren myr Lillestugan förr lht Lillbudammen damm
  Långetjärnet tjärn lina, se Yxesjö lina Saknas Lillemyren myr
  Långevattnet tjärn Lindgrenerud hmd Lilletjärnet tjärn
  Långevattnet sjö Lobacken hmd Litjärnet tjärn
  Långevattsmyren myr Loftlund hmd Lockareberget berg
  Långevattstången höjd Logbacken beb. Logedrågen dalar
  Långmyren myr Loggärdet beb. Lommehalsen myr
  Långtjärnet tjärn Logärdet hmd Lommeholmen holme
  Långtjärnsmyren myr Lomhagen beb. Lommetjärnet tjärn
  Långvattnet sjö Lossbyn hmn Lommetj. tjärn
  Lårvikstjärnet tjärn Lossbyn gd Lomtjärnet tjärn
  Lämmemyrarna myrar Lossbyn gård Lortbäcken bäck
  Lämmemyren myr Luftlund beb. Lortpölsbäcken bäck
  Lämmemyren skogsmark Lundaby hmd Lyssåsbäcken (älv), bäck
  Majargrytmyren myr Lundmansåsen beb. Lågemyren myr
  Makesten holme Lundmansåsen lht Långebäck bäck
  Manneberget berg /Se Länsmansbacken hmd Långebäck bäck
  Mardalen skogsmark ?Lässbyn, se Lossbyn hmn Långemyren myr
  Mardalen dal Lössbyn by /Se Långemyren myr
  Mardalen höjd Lövås beb. Långemyren, V., Ö. myrar
  Mardalstjärnet sjö Lövåsen hmd Långemyren myr
  Maserud terräng Lövåsen beb. Långemyren myr
  Mellanfjällen bergsträckning Lövåsen beb. Långetjärnet tjärn
  Mellantjärnet tjärn Lövåsen hemmansdelar Långevattnet sjö
  Mellomåsen ås Lövås(en) hmd Långevattnet sjö
  Melltjärn o. Asketjärnet tjärnar Lövåsen beb. Långgatan gata
  Melltjärn sjö Lövåsen beb. Långmarkstjärn Saknas
  Melltjärn tjärn Lövåsen hmd Långmyren myr
  Melltjärnen tjärn Lövåsen hmd Långsmalstjärnet (?) tjärn
  Melltjärnet tjärn Lövåsen beb. Långtjärn tjärn
  Melltjärnet tjärn Lövåsen hmd Långtjärn tjärn
  Melltjärnet sjö /Se Lövåsen hmd Långtjärnet tjärn
  Mickelsmossen, Västra mosse Lövåsen hemmansdelar Långvattnet tjärn
  Mickelsmossen, Östra mosse Lövåsen hmd ?Lårvikstjärnet tjärn
  Mickelstjärnen tjärn Mardalen dal Lårviktjärnet tjärn
  Mjögesjömyren myr Marielund hmd Låssbybäcken bäck
  Mjögesjön sjö Maserud beb. Lämmemyrarna myrar
  Mjögesjön, (Norra) sjö Maserud rivet torp Lämmemyren myr
  Norra Mjögsjön sjö Mejeri Saknas Lämmemyren myr
  Mjögsjön, Södra Saknas Mellangården beb. Lämmemyren myr
  Södra Mjögsjön sjö Mellangården beb. Lämmyren myr
  Mjögesjön, Södra sjö Mellangården hmd Lönndalen dal
  Mjögesjön, Södra sjö Mellangården hmd Lönndalsbäcken bäck
  Mjögesjönäset näs Mellangården hmd Lönndalsmyren myr
  Mollungsheden Saknas Mellangården beb. Lördagshålan håla
  Momyrarna myrar Mellangården hmd Majargrytmyren myr
  Motjärnet tjärn Mellangården hmd Majargryttjärnet tjärn
  Myrmossen mosse Mellantomt beb. ?Malinsåsen ås
  Myrviken vik Mellantomt hmd Malis kåve stenar
  Märreknipen åker /Se Midskog beb. Malismyren myr
  Märretjärnet tjärn Midskog hmd Malisåsen bergås
  Mörtbäcken bäck Midskogrönningen ägor Manneberget o. Mannemyren Saknas
  Mörtbäcken bäck Midskogrönningen torp Mardalen dal
  Mörtetjärnet, Lilla tjärn Minnesota, nu Sota torp Mardalstjärnet tjärn
  Mörttjärnet, Norra tjärn Mitt på? beb. Mardalstjärnet tjärn
  Norra Mörttjärn sjö Mitt-på hmd Mellanfjällen berg
  Mörtetjärnet, Stora tjärn Mjölnarstugan beb. Mellomåsen ås
  Södra Mörttjärn sjö Mjölnerud beb. Melltjärn tjärn
  Mörtetjärnet, Södra tjärn Mjölnerud beb. Melltjärnet tjärn
  Mörtetjärnet, Östra Stora tjärn Mobacken förr hmd Metarevägen väg
  Namnlösen myr Mollungsheden, se 2 Saxebyn utj Metarudden udde
  Namnlöstjärn tjärn Mollungsheden skogstrakt Mickelstjärnet tjärn
  Navaren sjö Mon beb. Mickelstjärnet tjärn
  Navaren tjärn /Se Mon hemmansdelar Mjögsjöbäcken bäck
  Navarsdrågen dal Mon beb. Mjögsjödalen dal
  Navarstjärn sjö /Se Mon hmd Mjögsjön sjö
  Nolbykilen skogsmark Mon beb. Mjögesjön sjö
  Nordlinäset näs Mon f.d. torp Mjögsjön sjö
  Nynäset ängsmark Mon beb. Mjögsjön sjö
  Näset ägomark Mon hemmansdelar Mjögsjönäset näs
  Nässjöbacken skogssluttning Mossen hmd Mjölkadrågen dal?
  Nässjön sjö Mosstakan hmn Mjölkar(e)drågen dalsänka
  Nässjön sjö Mosstakan gd Mogravarna kuperad skogsmark
  Näsåsen ås Mosstakan gård Molltjärn, se Melltjärn Saknas
  Näverlidmossen mosse Mosstakan hlp Moltemyren myr
  Näverlidtjärnet tjärn Mosstakholm säterstuga Mossebergen berg
  Nävesjömossen mosse Musko, se Midskog Saknas Mosseviken vik
  Nävesjön sjö Myra, se Slororna Saknas Mosseviken vik
  Ofredshöjden höjd Myren beb. Motjärnet tjärn
  Ofredsmyren myr Målartomten beb. Moåsen ås
  Ormetjärnet tjärn Målaretomt, Målartomten hmd Moåsen skogås
  Ormetången ö Mölnarstugan hmd Myreviken vik
  Ormeudden udde Mölnerud hmd Måkesten bergskär
  Orrekullen höjd Mölnerud hmd Måkstenen berg?
  Orrelektjärnet tjärn Mörtebäcken beb. Mälltjärnet tjärn
  Orremossen mosse Mörtebäcken hmd Märreknipen åker
  Orremossen mosse Mörttjärnssätern beb. Märretjärnet tjärn
  Orremossen mosse Nasterud hmd Märretjärnet tjärn
  Orremossen mosse Nattstugan beb. Mögsjön sjö /Se
  Orremossen, Lilla mosse Nattstugan f.d. hmd Mörtebäcken bäck
  Orremossen, Stora mosse Nedarestugan hmd Mörtebäcken bäck
  Orremosshöjden höjd Nedarstugan hmd Mörtegatan gata
  Orremosstjärnet, Lilla tjärn Nedarstugan rivet ställe Mörttjärnet tjärn
  Orremosstjärnet, Stora tjärn Nedartorp hmd Mört-tjärnet tjärn
  Ostekleiva klev /Se Nedrestugan beb. Namnlösen mosse
  Oxetjärnet tjärn Nedrestugan beb. Namnlösmyren myr
  Oxetjärnet tjärn Nedstugan hmd Navarn el. Navarsskaftstjärn tjärn
  Oxetjärnet tjärn Nedstugan hmd Navarn tjärn
  Palsterhöjden höjd /Se Nedstugan hmd *Nedarsätern säterplan
  Pilmyren myr Nedstugan hmd Nedsotas hål hål
  Pilåsen berg Nedstugan hmd Nestemyren myr
  Pjåkemossen mosse Nedstugtomten hmd Neståsen ås
  Pjåketjärnet tjärn Nerasätra torp Nils´ myr myr
  Pumpareberget berg Nerstugan beb. Nordarås ås
  Rammberget berg Nerstugan beb. Nordar(e) ås bergås
  Riket Saknas /Se Nerstugan beb. Nye bråte skogstrakt
  Riksbråteröset röse /Se Nerstugan beb. Näbbestenen sten
  Riksmyren myr /Se Nolgård hmn Näset näs
  Rinnan å Nolgård gd Nässjön sjö
  Rinnen sjö Nolgård gård Nässjön sjö
  Rinnen sjö /Se Norby beb. Nässjöälven älv
  Rinnen sjö /Se Nordaroset hmd Näverliden skogsmark
  Rismyren myrmark Nordarstugan beb. »Näversjön», se Nävedsjön Saknas
  Rolighålet håla? Nordarstugan hmd Näversjön sjö
  Rotdalen dal Nordarstugan hmd Nävsjöbäcken bäck
  Rovetjärnet tjärn Nordarstugan hmd Nävesjön tjärn
  Rumpåsen ås Nordarstugan hmd Nävedtjärnet del av Koppomsälven
  Rumpåsmyren myr Nordarstugan beb. Nävetjärnet tjärn
  Rundisbråten skogsmark Nordarstugan hmd Offerstenen sten
  Runnåsen ås Nordartomten beb. Offervålet sten
  Ryttersfjällen bergsträckning Nordby hmd Offervålet plats
  Stora Ryfven sjö Nordgården hmd Offervålet »vål»
  Ryven sjö /Se Nordgården hmd Ofredshöjden bergshöjd
  Ryven sjö /Se Nordgården beb. Ofredsmyren myr
  Ryven, Lilla sjö Nordhagen avs Ormtjärn, se Orremossen o. Orremosstjärnet Saknas
  Ryven, Stora sjö Nordstugan hmd Ormetjärnet tjärn
  Ryvsbäcken bäck Nordstugan beb. Ormeudden udde
  Rämjängsmossen mosse Nystugan beb. Orrekullen bergkulle
  Rämjängssätern skogsmark Nystugan beb. Orrelekstjärnet tjärn
  Ränken sjö Nordstugan f.d. hmd Orremossen mosse
  Rävkullen ägomark? Nordstugan beb. Orremossen mosse
  Röbergen höjd Nordstugan hmd Orremossen mosse
  Rödmossen mosse Nordstugan f.d. hmd Orremossen mosse
  Rönningen skogsområde Nordstugan beb. Orremossen, St., L. mossar
  Rösemossen mosse Nordstugan hmd Orremossen mosse
  Rösetjärnet tjärn Nordstugan beb. Orretjärnet tjärn
  Rösttjärn sjö Nordstugan hmd Orrmosshöjden höjd
  Röstjärn sjö /Se Nordstuga beb. Orrmosstjärnet tjärn
  Rösåsen ås Nordstugan hmd Osbäcken bäck
  Rövattnet sjö Nordstugan beb. Osebron bro och hållplats
  Rövattnet sjö Nordstugan hmd Oset vik
  Rödvattnet sjö Nordstugan beb. Ostekleven klev
  Rövattnet sjö Nordestugan f.d. hmd Ostkleven säter
  Rövattnet sjö Nordstugan beb. Oxebacken, Oxebackarna backar
  Rövattnet sjö Nordstugan hmd Oxegatan gata
  Rövattsmossen mosse Nordstugan beb. Oxegärdena gärden
  Rövattsmossen mosse Nordstugan hmd Oxeltjärn, se Oxetjärnet tjärn
  Rövattstången skogsmark, höjd Nordstugan beb. Oxejtärnet tjärn
  Rövattstången skogsmark Nordstugan hmd Oxetjärnet tjärn
  Rövattsälven älv Nordstugan hmd Oxetjärnet tjärn
  Salsmyrarna myrar Nordstugan beb. Oxetjärnet tjärn
  Salsstenen sten, gränspunkt? Nordstugan hmd Penningberget berg
  Saxebergen höjd Nordstugan beb. Persberget berg
  Simonsmyren myr Nordstugan hmd Pjåkehöjden höjd
  Siukebäk, se Skökebäcken bäck Nordstugan hmd Pjåkenemossen mosse
  Skavvålen sjö Nordstugärdet beb. Pjåketjärnet tjärn
  Skavvålsmossen mosse Nordtomten beb. Pjåktjärnet tjärn
  Skavvålsmossen mosse Nordtomten hmd Porslarkällan källa
  Skavvålstjärnet tjärn Nyback beb. Predikstolen sten
  Skutan berg Nyback(a) hmd Prästängarna ängar
  Skutberget höjd Nyback beb. Pumpareberget berg
  Skåkedalen dal Nybacka hmd Ramberget berg
  Skållsiön, se Skårsjön sjö Nyback beb. Rammbergen berg
  Skålsiön, se Skårsjön sjö Nyback hmd Remjeng triangelpunkt
  Skålsiön, se Skårsjön sjö Nyback beb. Rinnan bäck
  Skålsjön sjö Nyback hmd Rinnan älv
  Skårsjön sjö Nyback beb. Rinnebogen krök på älv
  Skårsjön sjö Nybacka hmd Rinnen sjö
  Skårsjön sjö Nyback beb. Rotdalen dal
  Skårsjön sjö Nyback beb. Rotdalen dal
  Skårsjön sjö Nybacka hmd Rotvältan el. Rotvältdrågen dal
  Skårsjön sjö Nyback beb. Rovassbäcken, se Rövattsbäcken, (Rude-?) Saknas
  Skårsälven älv Nybacka hmd Rovetjärnet tjärn
  Skälsiön, se Skårsjön sjö Nygård beb. Rovtjärnet tjärn
  *Skökebäcken f.d. bäck Nygård hmd Rudbergen berg
  Skökebäcken bäck Nygård beb. Rud(e)-, se Röd(e)-, Rö- Saknas
  Skönnerudsmossen mosse Nygård hemmansdelar Rudetjärn (?) tjärn
  Skönnerudsudden udde Nygård beb. Rudevattnet, se Rövattnet Saknas
  Slärtegssätern terräng Nygård beb. Ruggarstenen stenblock
  Smörjeberget berg Nygård hmd Rumpåsen bergås
  Snömyren myr Nygård beb. Runarkullen kulle
  Snöplogmossarna mossar Nygård hmd Rundåsen bergås
  Sockermossen mosse Nygård beb. Ryven, St., o. L. sjöar
  Soklammen bergsluttning o. skogsmark Nygård hmd Råvattnet, se Rudevatnet (Rövattnet) Saknas
  Starrmyren myr Nygård hmd Rämjingsbäcken bäck
  Starrmyren myr Nygård beb. Rämjingsmossen mosse
  Stenbäcken bäck Nygård hmd Rävekullen berg
  Stengubben holme Nygård beb. ?Rö(d)bergen berg
  Stenmossen, Mellan mosse Nygård hmd Rödmossen mosse
  Stenmossen, Norra mosse Nygård beb. Rödnäsudden udde
  Stenmossen, Södra mosse Nygård hmd Rönningarna gärden
  Stensnäset näs Nygård hmd Rörtjärn, se Rudetjärn Saknas
  Stentjärnet tjärn Nygård beb. Rösen gärde
  Stommefjället berg Nygård hmd Rösetjärnet tjärn
  Stora dalen Saknas Nygård hmd Rösetjärnet tjärn
  Stora myren myr Nygård beb. Röstjärnet tjärn
  Stordalen dal Nygård hmd Röstjärnsbäcken bäck
  Store mosse mosse Nygård beb. Rösåsen bergås
  Storemossen mosse Nygård hmd Rövattnebäcken bäck
  Storemossen mosse Nygård beb. Rövattnet sjö
  Storemossen mosse Nygård hmd Rövattnet, St., L. sjöar
  Stormossen mosse Nygärdet hmd Rövattnet sjö
  Stormyren myrmark Nyhem hmd Rövattsbäcken bäck
  Stormyråsen höjd Nyhem hmd Sandviken vik
  Stormyråsen ås Nystugan hmd Saxebergen berg
  Storängen myrmark Nystugan hmd Saxebymossen mosse
  Stugmyren myr Nystugan beb. Sellpusse damm
  Stuguskallen åker /Se Nystugan hmd Simonsbråten område
  Stutögat tjärn Nystugan beb. Sjömyren myr
  Stutögat tjärn Nystugan hmd Skafvålstjärn tjärn
  Stutögat tjärn Nystugan beb. Skafåstj., se Skavvålen Saknas
  Styggedalen dal Nystugan hmd Skavelstjärnet tjärn
  Styggehålsåsen ås /Se Nystugan beb. Skavvålen skog o. mosse
  Stygghålan skogsmark Nystugan hmd Skavvålen tjärn
  Ståareåsen ås Nystugan beb. Skiljarbäcken bäck
  Ståareåsen ås Nystugan hmd Skinnfällemyren myr
  Stättan udde Nystugan hmd Skrybäcken bäck
  Störemossarna mossar Nystugan beb. Skutan, Ulvshuvdeskutan berg
  Sundet sund Nystugan hmd Skuteberget berg
  Sundsmyren myr Nystugan beb. »Skvarsla», L., St. uddar
  Sunningskleven bergsparti Nystugan hmd Skymtebacken backe
  Surpersgården terräng Nystugan beb. Skåkedalen dal
  Svantjärn tjärn Nystugan hmd Skårsjön sjö
  Svartdalen dal? Nystugan hmd Skårsjön sjö
  Svartedalen dal Nystugan beb. Skårsjön sjö
  Svartningen terräng Nystugan hmd Skökebäcken bäck
  Svartningsdalen dal Nystugan beb. Skönnerudssätern igenvuxen säterplan
  Svartningstjärnet, Norra tjärn Nystugan hmd Slahallen sluttning?
  Svartningstjärnet, Södra tjärn Nystugan beb. Slärsätermyren myr
  Svarttjärnet tjärn Nystugan hemmansdelar Smörjeberget berg
  Svarttjärnet tjärn Nystugan beb. Snömyren myr
  Svarttjärnet tjärn Nystugan beb. Snömyren myr
  Svarttjärnet, Västra sjö Nystugan hmd Soboelffven, se Nordmarksälven Saknas
  Svarttjärnet, Östra sjö Nystugan beb. Spiken mosse
  Svarttjärnsmossen mosse Nystugan hmd Stakebråtmyrarna myrar
  Svarttjärnsmossen mosse Nystuguåsen hmd Stackebråtmyrarna myrar
  Svartviken vik Nytomt hmd Stampehusbergen berg
  Svarvaren sankmark Nytomt hmd Starremyren myr
  Svarvaretjärnet tjärn Nytomt beb. Starrmyren myr
  Svarvartjärn sjö /Se Nytomten beb. Stenbäcken bäck
  Sågemon skogsmark Nytomten hmd Stengubben berg
  Sågmobäcken bäck Nytomten beb. Stensmossarna mossar
  Sågmon skogsmark Nytomta hemmansdelar Stensmossen mosse
  Sälgedrågstjärn, Norra tjärn Nytomten beb. Stenstjärnet tjärn
  Sälgedrågstjärn, Södra tjärn Nytomten hmd Stentjärnet tjärn
  Sältebläckmyren myr Nytomten beb. Stenören stengrund
  Särketjärn tjärn Nytomten hmd Soklammen klyfta
  Särketjärn tjärn Nytomten hmd Stommebäcken bäck
  Särketjärnet myr Nytomten beb. Stommeåsen bergås
  Särktjärn tjärn Nytomten hmd Stora mossen mosse
  Sätermossen mosse Nytomten beb. Stordalen dal
  Sätermossen, Nedre mosse Nytomten hmd Store mosse mosse
  Sätermossen, Övre mosse Nytomten beb. Store mosse mosse
  Sätertjärnet tjärn Nytomten hmd Storemossen mosse
  Sätertjärnet tjärn Nytomten beb. Storemossen mosse
  Säterviken vik Nytomten hmd Storemossen mosse
  Säteråsen ås Nytomten hmd Storemossen mosse
  Söetjärnet tjärn Nytomten hmd Storemyren myr
  Söppleåsen ås Nytomten beb. Storestenen sten
  Sörbohedsälven älv Nytomten hmd Storeälven el. Koppömsälven å
  Sörlinäset näs Nytomten beb. Storälven älv
  Tallåsmyren myr Nytomten hmd Storängen mosse
  Timmermossen mosse Nytomten beb. Stuguskallen åker
  Timmermossen mosse Nytomten hmd Stutögat tjärn
  Timmeråsen berg När Kullolov beb. Stutögat tjärn
  Tisletjärn sjö När Traktaren beb. Stutögat tjärn
  Tisseldalen dal Näs, se 3 Ulvshuvdane el. Näs utj Styggdalen dal
  Tisseldalen dal Näset beb. Styggedalen dal
  Tisselmossarna mossar Näset hmd Styggedrågen dalsänka
  Tisseltjärnet, Norra tjärn Näset beb. Stygghålsåsen ås
  Tisseltjärnet, Södra tjärn Näset hemmansdelar Ståareåsen bergås
  Tjärnsmossen mosse Näset hemmansdelar Ståareåsen ås
  Tjärnsmyren myr Näset beb. Störemyren myr
  Tollesbymossen mosse Näset hmd Sudningskleven (?) klev
  Tomtebråten terräng Nässjöbacken beb. Sundstenen sten
  Toppmyrarna myrar Nästatomten beb. Sundstenen skär
  Torpåsen ås Nästatomten beb. Sunning- Saknas
  Torrallmyrarna myrar Nästomten hmd Sunningskleven, se Sudningskleven Saknas
  Torrallmyrarna myrar /Se Nästerud, se Nasterud Saknas Svantjärnet tjärn
  *Torsholmen holme Näsåsen rivet t. Svantjärnet tjärn
  Torvåsen berg Näva hmn Svarta berget bergvägg
  Totemyren myr /Se Näva gd Svarta hålet dråg (dal?)
  Trantemyren myr Näved gård Svarta hålet håla
  Trinne mosse mosse Näved(s)sätern beb., säterplats Svartdalsbäcken bäck
  Trinntjärn tjärn Näfversätra, se Näved(s)sätern Saknas Svarteberget berg
  Trinntjärnet tjärn Olena, se Olinehagen Saknas Svartningen berg
  Trugaborg skogsmark Olinehagen riven bostadslht Svartningen berg
  Trångstadsmyren myr Ollestugan beb. Svartningsdalen dal
  Trångstadstjärnet tjärn Ollestugan hemmansdelar Svartningstjärnet tjärn
  Tvåriksdalershålet terräng Olovstugan beb. Svartningstjärnet, N.S. tjärn
  Tvärdalen Saknas Oppe beb. Svartningstjärnet, N.S. tjärn
  Tåksjön sjö Oppstugan hmd Svarttjärnet tjärn
  »Ulfzhufde skogenn» Saknas Oppstugan hemmansdelar Svarttjärnet tjärn
  Ulvsjöheden, se Mollungsheden Saknas Oppstugan hemmansdelar Svarttjärnet tjärn
  Ulvemyren myr Oppstugan beb. Svarttjärnet, Ö.,V. tjärn
  Ulvsjön sjö Oppstugan hmd Svarttjärnet tjärn
  Ulvtjärnet, Västra tjärn Oppstugan beb. Svartviken vik
  Ulvtjärnet, Östra tjärn Oppstugan hmd Svarvaretjärnet tjärn
  Vadjungen sjö Osebron hlp Svarvarmossen mosse
  Vadjungen sjö Oset hemmansdelar Svarvarn el. Svarvaremossen mosse
  Vadjungen sjö Oset beb. Sydkoppommossen mosse
  Vadjungen sjö Oset hemmansdelar Sälgbackarna backar
  Vadjungen sjö Ovarstugan hmd Sälgdrågarna dalar?
  Vadjungen sjö Ovartorp hmd Säljedrågarna tjärn
  Vadjungen sjö Persstugan beb. Särketjärnet tjärn
  Vadjungen sjö Persstugan hmd Särketjärn tjärn
  Vadjungen sjö Piperud hmd Särktjärnet tjärn
  Vadjungen sjö /Se Pipestugan el. Pipan rivet torp Särketjärnet tjärn
  Vadjungsedfallet skogsmark Pjukerud, se Pjåkene Saknas Sätermossen mosse
  Vadjungsedfallsmyrarna myrmark Pjåkene beb. Sätertjärnet tjärn
  Vadjungsedhaget skogsområde Pjåkene, (Pjåkarna?) torp och hemmansdelar Säterudden udde
  Vadjungsedhöjden höjd Prästgården hmd Säteråsen berg
  Vadälven älv Prästgården hmd Södeforsen(?) strömdrag
  Vaktåsen ås Påterud hmn Söderforsen fors
  Valen höjd Påterud gd Södetjärnet tjärn
  Vene bränna berg Påterud gård Söpplemossen mosse
  Venlidåsen ås Rabben hmd Sötostmyren myr
  Vilarberget höjd Ramla beb. Tallåsmyren myr
  Vilarberget berg Ramla torp Tegarna åkrar
  Vitemyren myr Remjäng, se Rämjäng hmn Timmermossarna mossar
  Vålebråtmyren myr /Se Remjäng gård Timmermossen mosse
  Vålängstjärnet, Norra tjärn Remjängssätern säterstuga Timmeråsen ås
  Vålängstjärnet, Södra tjärn Ringen hmd Tisseltjärnet tjärn
  Siön Wången, se Vadjungen sjö Rundire hemmansdelar Tissletjärnet, Tissletjärnen tjärn
  Wången, se Vadjungen sjö Råan, se 2 Fjuserud el. Råan utj Tobaksvägen skogsväg
  Wången, se Vadjungen sjö Rämjäng hmn Tollsbymossen mosse
  *Vången sjö Rämjäng gd Tomtebröten igenlagd åker
  Wången, se Vadjungen sjö Rämjäng el. Sjöpjuken utj Toppen(?) el. Toppmyren(?) myr
  *Västra rösen gränsmärke Rättartorpet rivet torp Torpen gärden
  Växaren sjö Räfbacken, se Rävkullen Saknas Torrallmyrarna myrar
  Växaren sjö /Se Rävkullen riven stuga Torsholm holme
  Växaren sjö /Se Röjningen beb. Torsholmen holme
  Yrvädersmossen mosse Röjningen beb. Torsholmen, Ö., V. holmar
  Yxesjömossen mosse Rönnekullen hmd Torvåsen ås
  Yxesjön, Norra sjö Rönningen ödetorp Totemyren myr
  Yxesjön, Norra sjö Rönningen hmd Trampersdalen(?) dal
  Yxesjön, Norra sjö Rönningen hmd Tranehalsen dalsänka
  Yxesjön, Södra sjö Rönnkullen beb. Trantemyren myr
  Yxesjön, Södra sjö Rösen beb. Trinda myren myr
  Åsen ägomark Samteg hmn Trinda myren myr
  Åskarn berg Samteg, se Slärteg el. Samteg utj Trindtjärnet tjärn
  Åskarn berg /Se Samteg utjord Trindtjärnet tjärn
  Åsliden röjning? Sandbacken beb. Trindtjärnet tjärn
  Älgehöjden berg Sandbacken hmd Trollepersedet område
  Älgemyren myr Sandbacken rivet t. Trollhätteberget berg
  Älgtjärnet tjärn Sandkullen beb. Tutterbackarna backar
  Ängebråten skogsområde Sandkullen hmd Tvåriksdalershålan dråg
  Ängebäcken bäck Saxebyn hmn Tållungsmyren myr
  Ängebäckstjärnet tjärn Saxebyn gd Ulvemyren myr
  Öretjärnet tjärn Saxebyn utj Ulv(e)sjön sjö
  Örtjärn sjö Saxebyn gård Ulvetjärnet tjärn
  Örevattnet sjö Saxerud beb. Ulvshuvdanebäcken bäck
  Östtjärnet tjärn Saxerud hmd Ulvshuvdeskutan Saknas
    Simmars rivet ställe Ulvtjärnet tjärn
    Sjöpjuken, se Råmjäng el. Sjöpjuken utj Ulvtjärnet, Ö., V. tjärn
    Skackerud hmd Vadjungen sjö
    Skiftet beb. Vadjungen, se Veungen sjö
    Skiftet hemmansdelar Vadjungen sjö
    Skiftet rivet t. Vadjungsedfjället bergmassiv
    Skoghall hmd Vaktåsen ås
    Skogsborg hmd Vaktåsen bergås
    Skolemästerrud riven bostad Valen el. Valåsen berg
    Skolmästerud hmd Varpenäs åkrar
    Skomakaretomt hemmansdelar Vemsviken, se Vimmelsviken Saknas
    Skomakartomt hmd Vene bränna skogstrakt
    Skortan lht Venliden, Venliderna dalsänka
    Skrya beb. Venlidmossen mosse
    Skrya hmd Vensviken(?) vik
    Skräddarstugan beb. Veungen sjö
    Skräddarstugan hmd Vikedrågarna dalar
    Skrädderud el. »Skräddare» hmd Vilarberget berg
    Skönnerud hmn Vilarberget berg
    Skönnerud gd Vilarberget berg
    Skönnerud gård Vilarberget berg
    Skönnerud, se Koppom jvt Vilareberget berg
    Skönvik säterstuga Vilarlågen ställe på väg
    Slororna ödetorp Vilarstenen sten
    Slärteg hmn Vimmelsviken(?) vik
    Slärteg gård Vinterstaden strand
    Slärteg gd Vinterstaden strand
    Slärteg el. Samteg utj Vitemyren myr
    Slärtegssätern beb. Vålebråtmyren myr
    Slärtegssätern säterplan Våmmen åker
    Smedjebacken? beb. Vårdbergsliderna terräng
    Smedjebacken hmd Vårdfjället fjäll
    Smedjebacken? beb. Vårdkullen berg
    Smedjebacken hmd Vårlekstjärnet? tjärn
    Smedjeåsen rivet t. Vädungen, se Vadjungen sjö
    Snickarbråten lht Vängsedbäcken bäck
    Snickartomten beb. Vängsedfjället berg
    Snickartomten hmd Vängsefjället, se Vadjungsedfjället Saknas
    Snickartomten beb. Växaren sjö
    Snickartomten hmd Växaren sjö
    Snoken beb. Växaren sjö
    Snoken hmd Yxesjö lina trakt
    Snoven Saknas Yxesjömossen mosse
    Snubberud beb. Yxesjön sjöar
    Snubberud hmd Yxesjön sjö
    Solbacka beb. Yxesjön, N., S. sjöar
    Solbacken hmd Yxesjöarna sjöar
    Solbacken hmd Yxesjön sjö
    Solhem hmd Yxsjön sjö
    Solliden beb. Yxskafttjärnet tjärn
    Solliden hemmansdelar Åminnsmyrarna myrar
    Solliden hmd Åskarn ås
    Solås hmd Älgehöjden bergshöjd
    Sota, se Minnesota Saknas Älgemyren myr
    Spektorsstugorna, Spektorns hmd Älgemyren myr
    Staterud lht Älgetjärnet tjärn
    Stationen beb. Älghöjden höjd
    Stationen hmd Älven, se Storälven Saknas
    Stenbacken beb. Ängarna mosse?
    Stenbacken hmd Ängebråten dalsänka
    Stenbacken beb. Ängebäcken bäck
    Stenbacken hmd Äspteberget berg
    Stenbacken beb. Äspeteg gärde
    Stenbacken hmd Ävjebron bro
    Stenbäckerud lht Ören grund
    Stimmerud hmd Öretjärnet tjärn
    Storkholm s.k. körestuga för timmerkörare Örvattnebäcken bäck
    Stommen gd Örevattnet sjö
    Stommen gård Örevattnet sjö
    Stornäsen beb. Östtjärnet tjärn
    Stornäset hemmansdelar Östtjärnet tjärn
    Storåkern beb. Östtjärnsbäcken bäck
    Storåkern hmd  
    Strandbråten gärde, förr torp  
    Stranden beb.  
    Stranden hmd  
    Strömlöverud hmd  
    Strömsmark hmn  
    Strömsmark gd  
    Strömsmark gård  
    Stutserud beb.  
    Stutterud hmd  
    Stygghålan beb.  
    Styggehålan f.d. torp  
    Ståarbråten beb.  
    Ståarebråten hmd  
    Stöterud hmd  
    Stötten hmd  
    Sumperud beb.  
    Sumperud hmd  
    Sumperud rivet ställe  
    Sunnarstugan beb.  
    Sunnarstugan förr hmd  
    Sunnarstugan hmd  
    Sunnarstugan förr hmd  
    Sunnartomten beb.  
    Surkerud hmd  
    Svenserud beb.  
    Svenserud lht  
    Svensstugan hmd  
    Svensstugan hmd  
    Svensstugan f.d. hmd  
    Svensstugan hmd  
    Svenstomt beb.  
    Svenstomt hmd  
    Svenstugan beb.  
    Svenstugan beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hemmansdelar  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan, Stydstugrud hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan rivet ställe  
    Sågemon f.d. torp  
    Sågen beb.  
    Sågen rivet torp  
    Sågerud beb.  
    Sågerud lht  
    Sågesätern säterplan  
    Sågesätern säterstuga  
    Sågmon ödetorp  
    Sågmon beb.  
    Sågsätern beb.  
    Sätern obeb. säterstuga  
    Sätern säterplan  
    Sätern beb.  
    Sätern hmd  
    Sätern beb.  
    Sätern, Strömsmarkssätern säterstuga  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Södergården beb.  
    Söderlidsätern beb.  
    Söderlund hmd  
    Söderås beb.  
    Söderås hmd  
    Söpple hmn  
    Söpple gd  
    Söpple el. Gårdsnäs utj  
    Söpple gård  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården hmd  
    »Tannebråten» Saknas  
    Tavlan beb.  
    Tavlan hmd  
    Tissla, Tisslesätern, Tissledalen säter  
    Tollesbyn bebyggelse  
    Tomtebo lht  
    Tomtebo lärarbostad  
    Tomten beb.  
    Tomten hemmansdelar  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten el. (y.) Tomtebo lht  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomtesätern ob. säterstuga  
    Torestugan beb.  
    Toresstugan hmd  
    Tornta(?) beb.  
    Torp beb.  
    Torparstugan beb.  
    Torparstugan hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet beb.  
    Torpet hemmansdelar  
    Torserud hmd  
    Torsstugan beb.  
    Torsstugan hmd  
    Trakten beb.  
    Trakten hemmansdelar  
    Trångstad hmd  
    Trångsta beb.  
    Trångstad hemmansdelar  
    Trångstad hemmansdelar  
    Trällbråten (!), se Trätebråten Saknas  
    Trätebråten beb.  
    Trätebråten hmd  
    Tållesbyn hmn  
    Tållesbyn gd  
    Tållesbyn gård  
    Tållesbyn by /Se  
    Täppan beb.  
    Täppan hmd  
    Udden beb.  
    Udden torp  
    Udden lht  
    Ulvedroga dal  
    Ulvshuvdane hmn  
    Ulvshuvdane gd  
    Ulvshuvdane el. Fjällboda utj  
    Ulvshuvdane el. Näs utj  
    Ulvshuvdane gård  
    Uppstugan beb.  
    Uppstugan beb.  
    Uppstugan beb.  
    Vadjungsed hmn  
    Vadjungsed gd  
    Vadjungsed gård  
    Valåsen lht  
    Vargdalen, se Ulvedroga dal  
    Västby beb.  
    Västby(n) beb.  
    Västby hmd  
    Västby hmd  
    Västby hmd  
    Västerbotten beb.  
    Västerlund hmd  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerstugan beb.  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Våstgård beb.  
    Västgård hmd  
    Västhagen hmd(?)  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan f.d. hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väst(ar)stugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Åliden lht  
    Åmoterud hmd  
    Åmsterud, se Åmoterud Saknas  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen hmd (?)  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsliden rivet torp  
    Åslund lht  
    Åävla hmd  
    Älvebråten förr bostad  
    Ängbråten beb.  
    Ängebråten hemmansdelar  
    Ängegården, se Boda el. Ängegården utj  
    Ängen ödetorp  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd(?)  
    Östarestugan hmd  
    Östarstugan f.d. hmd  
    Östartomten hmd  
    Östbo hmd  
    Östbo hmd  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Österstugan beb.  
    Östertomten beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Övrestugan beb.  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.