ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arvika socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 143 Bebyggelsenamn : 757 Naturnamn : 277
Arvika stad Arvika sn rågång Arvika sn Arvika socken förklaringar
Arvika landsförs. Arvika sn rågång Arvika sn Arvika socken förklaringar
Arvika kp och sn Abborrtjärnet Saknas Arvika socken sn Arvika socken förklaringar
Arvika kp o. sn Aborrtjärn sjö f.d. Arvika sn, Arvika stad förklaringar Arvika socken förklaringar
Arvika sn Agvattnet sjö Arviksocknet f.d. Arvika sn Abborretjärnet tjärn
Arvika sn Alkehöjden berg /Se Arvika sn Abborrtjärnet tjärn
Arvika sn Alken sjö Arvika stad Agvattnet, se Hagvattnet tjärn
Arvika stad Alken sjö /Se arvikaskojare inbyggarbeteckning Alkeberget berg
Arvika landskommun Alken sjö /Se Arvikaskojare inbyggarbeteckning Alkebäcken bäck
Arvika landskommun Asperösen råmärke högvaltskojare inbyggarbeteckning Alken sjö
Arvika kp o. sn Backerösen råmärke Agneteberg hmn Alken sjö
Arvika sn /Se »Bastekiärshögden» Saknas Agneteberg, se Lycke l. Agneteberg bebyggelse Ampen dike
?Arvika stad Bergsrösen råmärke Algården hmn Ampen vattendrag
Arvika sn Björkbäcken Saknas Allerud(?) försv. beb. Backarna terräng
Arvika landsk. Björnstenen råmärke ?Andra hmd? Bergsand terräng
Arvika sn Björnstens rös råmärke Anneberg beb. Bjälvern sjö
Arvika sn Björntjärn sjö Arvika prästgård bebyggelse Bjälvern sjö
Arvika sn Blafsfiolen, se Glafsfjorden sjö Arvika prästgård, (Byn) utjord Björntjärnet tjärn
Arvika socken sn Bluvärpet »notkast» Backarna stadsdel Blanka pannan skogsområde
Arvika sn Bollgårdstjärn sjö Backen beb. Blanke-panna skogstrakt /Se
Arvika f.d. sn, nu inkorporerad med Arvika stad Bråtebäck bro Saknas Backen beb. Bläcktjärn, se Svarttjärnet tjärn
Arvika sn Bråtebäcken Saknas Ballerud(?) beb. Borrtjärnet(?), se Bårtjärnet tjärn
Arvika stad Bållgårdsmossen Saknas Barkåsen beb. Brantfallen berg
Arvika Saknas Bäckerösen råmärke Berga hmn Brättneforsen fors
Arvika stad Dalsfjället Saknas Berga, Östra bebyggelse Brättnetjärnet tjärn
Arvika Saknas Dalstjärnet Saknas Berga, Östra Saknas Bållgårdsmossen mosse
Arvika stad Deleberget Saknas (På) Berget hmd Bållgårdstjärnet tjärn
Arvika sn Delebäcken Saknas Berget beb. Bålltjärn, se Bårtjärnet tjärn
Arvika sn Djupdalsbråten gränsrös Berget beb. Bårtjärnet tjärn
Arvika sn Djupåsrösen råmärke Berget beb. Dalstjärnet tjärn
Arvika sn Dottjärn sjö Berget beb. Dalstjärnet tjärn
Arffwika Saknas Dundras mosse mosse Berget beb. Dalstjärnet tjärn
Arvika stad Dälderösen råmärke Berget beb. Danskebråten terräng
Arvika sn Falleberget Saknas Berget beb. Delebergen gärde
Arvika landsförs. Saknas Fallebäcken vattendrag ?Bjallmansstugan hmd Delebergen berg
Arvika sn »Fiälle Rösen» Saknas Bjälverud hmn Djupa dalen terräng
Arvika stad Glafsfjorden sjö Bjälverud bebyggelse Djupa dalstjärnet, se Djupedalstjärnet tjärn
Arvika sn Glafsfjorden sjö /Se Björken beb. Djupedalstjärnet tjärn
Arvika sn /Se Gravberget Saknas Björkåsen beb. Dotteviksmossen mosse
Arvika sn Grävvärpen notkast Björnmyren torp Dotteviksmossen mosse
Arvika, Västra o. Östra förs:ar Hartjärn sjö Björnmyren hmd? Dottjärnet tjärn
»Arfuuicka» Saknas Hedebäckrös råmärke Bosbydalen hmd? Dottjärnet tjärn
Arvika sn Holtängen Saknas (På) Bostället knektbost. ?Dunrasmossen mosse
Arvika socken sn Humlas mosse mosse Bostället beb. Edet sund
Arvika sn Hungviksbäcken Saknas Bostället beb. Edsvikarna vikar
Arvika st. o. sn Högåsen Saknas Bostället beb. Falleberget berg
Arvika stad Höjderösen råmärke Bostället beb. Falleskäret skär
Arvika landsförs. nu del av stad Igeltjärnet tjärn Bostället beb. Finnefallsmossen mosse
Arvika sn Igeltjärn sjö Bostället beb. Fjorden sjö
Arvika sn Igeltjärnsbäcken bäck ?Brassla hmd? Fåen terräng
Arvika kpg o. sn »iudz edhe», se Jössälven Saknas Brunnslund beb. Fågelmossen mosse
Arvika sn *Judz Edhe fiske Bråtarna hmd? Fågelmyren myr
Arvika sn o. kp Judz Edhe fiske Bråtarna stadsdel Fågelmyren myr
Arvika sn o. st. *Judz Edhe fiske /Se Bråtarna beb. Framviken vik
Arvika stad /Se Jössefors fors /Se (På) Bråten, se Snurran hmd? Fösbrännan berg
Arvika stad /Se Jössefors å Bråten hemmansdelar Galtebacken backe
Arvika stad /Se Jössviken vik Bråten beb. Gammalskobergen berg
Arvika stad /Se Jössälven älv Bråten beb. Getryggen höjd
Arvika stad /Se Kinnan skogsparti Bråten beb. Glafsfjorden sjö
Arvika stad /Se *Kinnan skogstrakt /Se Bråten beb. Glafsfjorden sjö
Arvika stad /Se Klovstenen råmärke Bråten beb. Glafsfjorden fjord
Arvika stad /Se Knippan »notekast» ?Bränden hmd? Glafsfjorden sjö
Arvika stad /Se Kolboforsen Saknas Brännvårdsdalen beb. Gräsmyrarna skogsområde
Arvika stad /Se Kollboforsen fors Brättne hmn Gubbebråten bråte
Arvika stad /Se Kollboforsen Saknas /Se Brättne bebyggelse Gullbergsmyren myr
Arvika kyrka kyrka »Kolgåås röös» Saknas Brättne kollboforsen utjord Guståstjärnet tjärn
Arvika prästgård gd Kopptjärn sjö Brättnetorpet hmd? Gärdebäcken bäck
Arvika prästgård Saknas /Se Kornlösan gärde /Se Brättnetorpet beb. Göpommen, se Göpugnen höjd
Arvika prästgård Saknas Kronodelen åkerteg Byn hmd Göpugnen höjd
Prästgården Saknas Kvarnbäcken Saknas Byb, se Arvika Prästgård utjord Göpummen, se Göpungen berg
Arvika prästgård khbost. /Se Kvarnnäset Saknas ?Bålgård hmn Göpungen berg
Arvika prästgård khbost. /Se Kyrkebytegen Saknas Bålgård bebyggelse Hagvattnet tjärn
Arvika prästgård = Byn utjord /Se Kyrkebyälven Saknas Bålgården hmn Hagvattnet tjärn
»Bergh» Saknas Kyrkviken Saknas ?Bårgården, se Bålgård hmn Hallingsåsen hage
Berga boställe Kyrkoviken vik Bärget beb. Harmyrsbäcken bäck
Berga boställe Kyrkviken vik Dalen hmn Hartjärnet tjärn
Berga bost.? Kyrkviken vik Dalen bebyggelse ?Havashöjden höjd
Berga, Östra gd /Se Kyrkvägen Saknas Dalsbostället knektbost. Holmåstoppen höjd
Bergstorpen benämn. på torp /Se Kyrkelfven älv Dammen hmd? Hulten gärden
Bjelverud Saknas »Kåtebiörekåsen» Saknas Dammen beb. Humlekilsholmen holme
Bjälverud by »Store Kälzåås» Saknas Danielstorp torp Humletorpviken vik
Bjälverud Saknas Lagmanskällan källa Danskerud lht Hummelkilsviken vik
Bjälverud by Lermossen Saknas Delviken hmd Hängsterbergen berg
Bjälverud gd /Se »Lindaleåsen» Saknas Delviken beb. Hängsterbergen berg
Bjälverud gd /Se Lobråterösen råmärke ?Digerängen hmd? Höga bergen berg
Brättne by *Logeälven å /Se Digerängen beb. Hövesmossen mosse
Brättna by Lomtjärnsmossen Saknas Djäknetuvan beb. Hövesåsen berg
Brättna by Lomtjärnsåsen gränsrös Dottevik hmn Igeltjärnet tjärn
Brättne by Lustaängen äng Dottevik bebyggelse Jakobsön ö
Brättne by »Långemyren» Saknas Där Framme hmd? Jonsbolsviken vik
Brättne by? Långtjärnet Saknas Där framme beb. Jöseviken vik
Brättne gd /Se Långtjärnsbäcken Saknas Där framme beb. Jösforsen fors
Brättne gd /Se Långvärpet »notekast» Där framme beb. Jösforsviken vik
Brättne by /Se »Mastewegen» Saknas Där nere hmd Jösseforsen, se Jösseälven älv
Byn, se 2 Arvika prästgård Saknas /Se Midskogsbron Saknas Där nere beb. Jösseviken vik
Byn utjord /Se Mossehalsrös Saknas Där nere beb. Jösseälven älv
Bållgården Saknas Mossåsen Saknas Där nere beb. Jössforsen fors
Bålgård by Mossåserösen råmärke Där ner i hulten beb. Hälleberget berg
Bållgården by Mäntjärn sjö Där Nole hmd Kampölen grund
Dalen Saknas Märrtjärn sjö Där norde beb. Kapplandsåsen höjd
Dalen by Mögsjön Saknas Där norde beb. ?Kasberget berg
Dalen by Mögsjön Saknas Där norde beb. Kattstensberget berg
Dottevik by Vestra Mjögsjön sjö Där norde beb. Kattviken vik
Dottevik by Östra Mjögsjön sjö Där Oppe hemmansdelar Kinnan udde
Dottevik by Mölneskogen Saknas Där oppe beb. Kistebergen berg
Dottevik Saknas Mörtenäsudden råmärke Där oppe beb. Kleven höjd
Dottevik by Mötterudstjärn sjö Där oppe beb. Kollboforsen älv
Dottevik by Racken sjö Där oppe beb. Kopptjärnet tjärn
Falla Saknas Racken sjö Där oppe beb. Kopptjärnet tjärn
Gata gård Racken sjö Där oppe beb. Kopptjärnet tjärn
Gata jägmästarbostäder Rudsviken Saknas Där söder beb. Korpralsåsen ås
Gillserud by Rudängen Saknas Där väste beb. Kornlösan gärde
Gillserud by Råtjärnet tjärn Där väster beb. Korsledsviken vik
Gustås löjtnantsboställe Segerforselfven älv Där väster beb. Kroppbacken backe
Gustås bost. Skallåsen Saknas Där väster i gården beb. Kullmossarna mossar
Holm by? Skivefjällsrösen råmärke Där Öste hmd? Kuntstadbäcken(?) bäck
Holm by Vestra Slomvattnet sjö Där öster beb. Kvarnbråtebäcken bäck
Holm by Sovarbacken ås Elserud(?) beb. Kvarnbäcken bäck
Humlekil Saknas Speketjärnet Saknas Fallen beb. Kyrkebytegen skogsmark
Humlekil by Speketjärn sjö Fallen beb. Kyrkebyälven älv
Humlekil by Starkilen äng Fallet torp Kyrkeviken vik
Högvalta by *Starrkilsängen äng /Se Fallet beb. Kyrkeviken vik
Högvalta by Stavåsen Saknas Fallet beb. Kälkerseviken vik
Högvalta, Östra del av by Stenbäcken Saknas Fallet beb. Kälkerudbäcken bäck
Högvalta by Stora mossen rågång Fallängen hmd Kärrsmosstjärnet tjärn
Högvalta by Stordalsbäcken gräns Fallängen beb. Leruddeviken vik
Högvalta by Sundsgrundet Saknas Fjället beb. Likstugubacken, se Likstödbacken backe
Högvaltatorp(et) = Mellbyn torp Svedås rös råmärke Framgården beb. Likstödbacken backe
Höves gd Sävsjö kanal Saknas Framstugan beb. Lillhelvetesbråtarna bråte
Höves by Sävsjön försvunnen sjö Fridhem beb. Lillhelvetesbråtarna Saknas /Se
Höfves by Säfsjön sjö ?Fulan hmd? Lillhelvetestupet stup
Höves by Tjursmyren Saknas Fåäja(?) beb. Lillhelvetestupet Saknas /Se
Höves by Tjursmyrsrösen Saknas Fältet hmd Lilliden terräng
Höfves by Torkhusbråtarna Saknas Fältet beb. Lill-Jonshaget beteskog
Höves by Ullen sjö /Se Gammalstugan hmd Lillmossen mosse
Höves by Ulnen sjö Gammalstugan beb. ?Lillreddan Saknas /Se
Höves gd /Se Villmossen Saknas Gata hmn Lilltjärnet tjärn
Höves gd Vita stenen råmärke Gata bebyggelse Lillälven älv
Höfves by Vitstenarna råmärke Gatekron lht Litjärnet tjärn
Höves by Vitstensåsen (se Hedebäckrös) Saknas Gilserud hmn Litjärnet tjärn
Höves by Örehultet skog Gilserud bebyggelse Lobrötan äga
Höves by Örtjärnsbäcken Saknas Grisnäset hmd? Lundeviken vik
Höves by /Se Översjön del av Glafsfjorden Glasberget beb. Lurtabäcken bäck
Høwitza, se Höves gd   Grindbacken beb. Lång(e)dalen gärde
Hövik torp /Se   Gråmyren(?) beb. Lång(e)dalen Saknas /Se
Kiærtasætre, se Källsäter by   Gräsbråten beb. Långsjön, se Långtjärnet tjärn
Kollboforsen försv. fastighet   Guståg(?) bebyggelse Långsjön, se Långtjärnet tjärn
Koppsäng by   Gustås hmn Långtjärnet tjärn
Koppsäng gd   Gustås Saknas Långtjärnet sjö
Koppsäng Saknas   Gärdet beb. Långtjärnet tjärn
Koppsäng by   Gärdet beb. Långtjärnet tjärn
Koppsäng by   Gärdet beb. Långtjärnsbäcken bäck
Kyrkebyn by   Gärdet beb. Långtjärnsbäcken bäck
Kyrkebyn by   Gärdet beb. Långvattnet sjö
Kyrkebyn by   Gärdet beb. ?Mardalen gärde
Kyrkebyn by   Gärdet beb. Maslyckan gärde
Kyrkebyn by   Gärdet beb. Masttakeviken vik
Kyrkebyn by   Gärdet beb. Medskogstjärnet tjärn
Kyrkebyn by   Göktorpet beb. Medskogstjärnet tjärn
Kyrkebyn by   Haga förstad Mellantomten ägor
Kyrkebyn by   Hagaberg lht Mjögsjön sjö
Kyrkebyn by /Se   Hagaberg beb. Mjögsjön, se Mögsjön sjö
Kälkesrud by   Hagaberg beb. Mjögtjärn, se Mögtjärnet tjärn
Kärrsmossen Saknas   Hagalund hmd Mossen mosse
Kärrsmossen by   Hagalund beb. Mossvikstjärnet tjärn
Kiermos Saknas   Hagalund beb. Mosåga vattenfall
Kärrsmossen by   Hagalund beb. Myrholmen holme
Kärrsmossen by   Hagbacken(?) beb. Märrtjärnet tjärn
?Källsäter by   Hagbacken beb. Mögsjön, se Mjögsjön sjö
Kärsäter Saknas   Hagbråten hmd Mögsjön sjö
Kärsäter Saknas   Hagbråten beb. Mögtjärnet tjärn
(Källsäter), Kärsäter Saknas   Hagen beb. Mönnberget berg
(Källsäter), Kärsäter Saknas   Hagen beb. Mötterudshöjden höjd
?Kärsäter gd   Hagen beb. Mötterudshöjden höjd
Kärsäter by   Hagen beb. Mötterudstjärnet sjö
»Kiersett» Saknas   Hagen beb. Mötterudstjärnet tjärn
Kärsäter hmn   Hagen beb. Nottjärn, se Nötjärnet tjärn
Källsäter, Kärsäter hmn   Hagen beb. Nydalen ås
Lurtan hmd /Se   Hagen beb. Nystugubacken backe
Lycke by   Hagen beb. Näsberg berg
Långvak Saknas   Hagen beb. Näsbergsviken vik
Långvak by   Haget hemmansdelar Nötjärnet tjärn
Långvak gd /Se   Haget beb. Orrviken vik
Långvak by   Haget beb. Oxebergen berg
Långevak Saknas   Haget beb. Paradisbergen berg
Mellbyn by   Haget beb. Racken sjö
Midskog torp?   Haget beb. Racken sjö
Myrtakan torp   I haget beb. Rackstaberget, se Göpugnen höjd
Mötterud Saknas   Haget beb. Råtjärnet tjärn
Mötterud by   Haget beb. ?Räversbråten hage
Mötterud by   Haget beb. Rödberget(?) berg
Mötterud, Norra Saknas   Haget beb. Römossen mosse
Mötterud, Södra Saknas   Haget beb. Sandviken vik
Mötterud by   Haglyckan hmd Sandviksbäcken bäck
Nordal by   Haglyckan beb. Sarvbäcken(?) bäck
Perserud Saknas   Haglyckan beb. Sarvbäckeviken(?) vik
Perserud by   Hakstugan hmd? Sarvetjärnet tjärn
Perserud by med såg   Hakstugan beb. Seldrågen bråte
Perserud by   Harmyrren torp Sjöängen äng
Perserud by /Se   Hedåsen beb. Skagarna uddar
Rackstad by   Helgtorp beb. Skansebergen berg
Rackstad by /Se   Holm hmn Skarvarsmossen, se Skavelsmossen mosse
Rackstad byar /Se   Holm bebyggelse Skavelsmossen mosse
Rackstad gd /Se   Holmsängen hmd Skottviken vik
Rackstad by /Se   Holmsängen beb. Skuggebergen berg
Rackstaskogen Saknas   Hult beb. Skuggeberget berg
Rud by?   Hulten beb. Slomvasshöjden höjd
Rud by   Humlasbostället knektbost. Slomvattnet tjärn
Rud gd   Humlekil hmn Slomvattnet, Västra och Östra tjärnar
Rud by   Humlekil bebyggelse Slovattenshöjden höjd
Rudstorpet (se Högvaltatorp(et)) Saknas   Hummeltorpet beb. Slovattnet, se Slomvattnet, Västra och Östra tjärnar
Solberga by   Häljebol Saknas /Se Solbergsholmen holme
Solberga by   Hättan torp Spekebacken backe
Solberga by   Hättan beb. Speketjärnet tjärn
Solberga by   Höglunda hmd Speketjärnet tjärn
Solberga by   Höglunda beb. Spisölsbäcken, se Spyssölsbäcken bäck
Solberga gd /Se   Höglunda beb. Spyssölsbäcken bäck
Solberga by   Höglunda beb. Starrängen terräng
Solvik samh. /Se   Högvalta hmn ?Sterterudsbacken backe
Västra Speke Saknas   Högvalta, Västra bebyggelse Storkolsberget berg
Östra Speke Saknas   Högvalta, Östra bebyggelse Stora mossen mosse
Speke, Östra by   Högåsen beb. Storkorsberget, se Storkolsberget berg
Speke byar   Högåsen beb. Stormyren myr
Speke, Västra by   Högåsen hemmansdelar Styckåsen terräng
Speke by   Högåsen beb. Stålsbergshöjden höjd
Speke, Västra Saknas   Höjdebråten beb. Svarta hålet terräng
Speke, Östra Saknas   Hörnet beb. Svarttjärnet tjärn
Stortorpet Saknas   Höves hmn Svarttjärnet tjärn
Stålsberga Saknas   Höves bebyggelse Svarttjärnet tjärn
Stålsberga by   Hövik torp Sågmobacken backe?
Stålsberga by   Ilagshagen hmd? Sävsjökanalen vattendrag
Sund, V. o. Ö. byar   Inkullen beb. Säv(e)sjön f.d. sjö
Sund, Östra o. Västra byar   Instugan hmd Sövsjön, se Ampen f.d. sjö
Vestra Sund by?   Instugan beb. Söderviken(?) vik
Västra Sund by?   Intaget hmn Taserudsbacken backe
Sund, V. o. Ö. byar   Intaget hmd Tavelbacken backe
Sund, Östra o. Västra byar   Intaget beb. Tavelbacken, se Tavelbacken backe
Sund, Västra by   Intaget beb. Tjursmyren myr
Sund, Östra by   Jakobsdal hmd Tjuveholmarna holmar
Sund, Västra by   Jakobsdal beb. Tjärn, se Bållgårdstjärnet tjärn
Sund, Östra by   Janshagen hmd? Tjärnsbäcken bäck
Sund, Västra o. Östra byar   Jansstugan hmd Tomteviken vik
Sund, Västra by   Jansstugan beb. Torpåsbacken backe
Sund, Östra by   Jonsbol torp Trolldalen terräng
Sund Saknas   Jondbol beb. Trolldalsmyren myr
Östre Sundh Saknas   Jugerud, se Svingen hmd? Trotakeneskogen skog
Sund, Östra Saknas   Jämmerdalen hmd Trättebråten bråte
Sund, Östra by   Jämmerdalen beb. Uddeviken vik
Sund byar   Jössefors poststn Ullemyren myr
Sund by /Se   Kalaberg(?) beb. Ullen sjö
Sund, Västra by   Kalldalen beb. Ullen sjö
Sund byar   Kammaren beb. Vaggeälven älv
Sund, Västra by   Kammaren beb. Vassmyrsbäcken(?) bäck
Trotakan by /Se   Karlsborg hmd? Vassviken vik
Vasstorp ödetorp?   Karlslund hmd Vikareholmen holme
?Vile by   Karlslund beb. Vikarälven älv
(?)Vile by   ?kasberget torp Vikarälven älv
?Vik by   Kinna torp Viksholmen holme
?Vik by   Kjelkesrud, se Kälkesrud bebyggelse Viksälven, se Vikarälven älv
?Vik säteri   Kjellsäter, se Kärsäter bebyggelse Vilemossen mosse
Vik by   Kjerrsmåsen, se Kärrsmossen bebyggelse Villmossen mosse
Vik by   Klockarbråten beb. Vällbäckebergen berg
Sund, Östra Saknas   Knallerud hmd Vällbäcken bäck
Taserud by   Knallerud beb. Ålgårdsviken vik
Trotakan del av Vik   Knatten beb. Årderviksbäcken bäck
?Vik by   Knoppen lht Älgåfjorden del av Glafsfjorden
Vik by?   Koppsäng bebyggelse Älgåfjorden vik
Vik by   ?Knådtråget torp Ängeviken vik
Vik by   (På) Knäppen hmd? Örntjärnen tjärnar
Vik by   Koppsäng hmn Örntjärnet tjärn
Västersysslets fögderi socknar   Kranstorpet torp Örntjärnsmyrarna myrar
Ålgården by   Kranstorpet beb. Örtjärnet tjärn
Ålgården by   Krogen beb. Örvattenshöjden höjd
Ålgården by /Se   Krokarna beb. Örvattnet tjärn
    Kråkerud hmd Örvattnet sjö
    Kråkerud beb. Örvattnet sjö
    (På) Kullen hmd Östtomtebergen berg
    Kullen beb.  
    Kullen beb.  
    Kullen beb.  
    Kvarnbråten lht  
    Kvarnbråten beb.  
    ?Kvarngrinden hmd?  
    Kvarnhagen hmd?  
    Kyrkebyn bebyggelse  
    Kälkesrud bebyggelse  
    Källaren beb.  
    Kärrsmossen, (förr Kjerrsmåsen) bebyggelse  
    Kärsäter hmn  
    Kärsäter bebyggelse  
    Kärsäter utjord  
    Kälkesrud hmn  
    Källaren lht  
    Källbacken hmd?  
    Kärrsdalarna stuga  
    Kärrsdalen hmd?  
    Kärrsmossen hmn  
    Kärrsmossen hmn  
    Lakshagen beb.  
    Lappen beb.  
    Laåsen lht  
    Lerbäcken beb.  
    Lerestuga hmd?  
    Liden beb.  
    Lillreddan hmd  
    Lillrönningen hmd?  
    Lille vik lht  
    Lillåsen hemmansdelar  
    ?(På) Linddalen lht  
    Lindefallet(?) beb.  
    Lindåsen hmd  
    Lindåsen beb.  
    Lindåsen beb.  
    Lillaredet? beb.  
    Lilla viken beb.  
    Lillnygård beb.  
    Lillstugan beb.  
    Lillväststugan beb.  
    Lillåsen beb.  
    Lillåsen beb.  
    Lillåsen beb.  
    Lillåsen beb.  
    Lillälven beb.  
    Ljungåsen torp  
    Logbacken beb.  
    Lofoten torp  
    Logbacken hemmansdelar  
    Logbacken beb.  
    Logbacken beb.  
    Ludvigsberg hmd  
    Ludvigsberg beb.  
    Lugnet beb.  
    Lundby beb.  
    Lunden beb.  
    Lunden beb.  
    Lunden beb.  
    Lure beb.  
    Lurtan hmd  
    Lustefläck beb.  
    Lyckan hmd  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lyckan beb.  
    Lycke hmn  
    Lycke bebyggelse  
    Lycke l. Agneteberg bebyggelse  
    Lyckåsen beb.  
    Långvak hmn  
    Långvak hmn  
    Långvak bebyggelse  
    Långvak, Falla utjord  
    Långvak by /Se  
    Långvak by /Se  
    Länsmansdalen lht  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen lht  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen beb.  
    Marieberg beb.  
    Marielund hmd  
    Marielund beb.  
    Mellantomten hmd  
    Mellbyhaget hmd?  
    Mellbyn hmn  
    Mellbyn bebyggelse  
    Mellanstugan beb.  
    Mellantomten beb.  
    Mellantomten beb.  
    Mellantomten beb.  
    Mellstugan lht  
    Molyckan beb.  
    Mossarna torp  
    Mossbråten hmd?  
    (I) Mossen hmd  
    Mossen beb.  
    Mossen beb.  
    Mosstorpet hmd?  
    Mossvik torp  
    Mossvik beb.  
    Myrbråten hmd?  
    Myren hmd  
    Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myren beb.  
    Myrhaget hmd  
    Myrhaget beb.  
    Myrum beb.  
    Månserud hmd  
    Mällanstugan(?) beb.  
    Mällbyn, se Mellbyn bebyggelse  
    Mätlehagen lht  
    Mönne beb.  
    Mörkret stuga  
    Mötterud hmn  
    Mötterud bebyggelse  
    Mötterudshulten hmd?  
    Ner i Stugan hmd  
    Ner i stugan beb.  
    Nerstugan hemmansdelar  
    ?Nerstugan hmd?  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan, Övre beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nerstugan beb.  
    Nertomten hmd  
    Nertomten hmd  
    Nertomten beb.  
    Nolgården hmd  
    Nolhagen hmd?  
    Nol om Hagen, se Hakstugan hmd?  
    Noltomten hmd?  
    ?Nolstugan hmd  
    Nolstugan hemmansdelar  
    Noltomten, se Unnerud hmd  
    Nolsågen torp  
    Nordal hmn  
    Nordal bebyggelse  
    Norde beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordstugan beb.  
    Nordsågen beb.  
    Nordtomten hmd  
    Nordtomten beb.  
    Nordtomten beb.  
    Norgården beb.  
    Norgården, Nedare beb.  
    Nyback hmd  
    Nyback beb.  
    Nyby beb.  
    Nydal beb.  
    Nydal beb.  
    Nydal beb.  
    Nyen hmd?  
    Nygård hmd  
    Nygård beb.  
    Nygård beb.  
    Nyland beb.  
    Nystugan hmd  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nytomten hemmansdelar  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nytomten beb.  
    Nyängen beb.  
    Nyängen beb.  
    Nyängen beb.  
    Något litet hmd?  
    Något litet beb.  
    Näbben hmd?  
    När Anders Där Östan hmd?  
    När Arne hmd?  
    När Arnes Per, se Unnerud hmd  
    ?När Bruntes-Anders hmd?  
    När Dalgren hmd?  
    När Dalkarlen hmd?  
    När Fés lht  
    När Halvars-Kalle hmd?  
    När Högdal hmd?  
    ?När Hövesen hmd?  
    När Jon i Rönningen hmd  
    När Konrad hmd?  
    När Källars-Kalle hmd?  
    När Löv hmd?  
    När Nils Andersson hmd?  
    När Nils Jansson hmd?  
    När Ola Ja beb.  
    När Ol-Perses-Lena lht  
    När Palin hmd?  
    När Per-Höks Anders lht  
    När Per Lindal hmd?  
    När Rönningen hmd  
    När Skomakars-Johan hmd?  
    När Skräddar Johannes hmd?  
    När Smed-Per hmd?  
    När Statar-Olle hmd?  
    När Stor-Nils Anders hmd?  
    När Uggen hmd?  
    (I) Näsen hmd?  
    Näsen beb.  
    Näset beb.  
    Näset beb.  
    Näset beb.  
    Oppstugan hmd  
    Oppstugan hmd  
    Oppstugan hemmansdelar?  
    Oppstugan beb.  
    Oppstugan beb.  
    Oppstugan beb.  
    Oppstugan beb.  
    Opp i Härnäset del av gård  
    Oppstuhaget lht  
    Oppstuhaget beb.  
    Orrviksbråten beb.  
    Paradiset hmd?  
    Peckerud beb.  
    Perserud bebyggelse  
    Perserud hmn  
    (Perseruds) ängen beb.  
    Pilåsen beb.  
    Porsmyren beb.  
    Prästängen beb.  
    Rackstad hmn  
    Rackstad bebyggelse  
    Rosendal lht  
    Rud bebyggelse  
    Rud hmn  
    Ruda stugan hmd?  
    Rydfallen(?) beb.  
    Rödlyckan torp  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Rönningen beb.  
    Röven torp  
    Salen hmd  
    Salen beb.  
    Sandbäcken torp  
    Sandbäcken beb.  
    Sanden hmd  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sanden beb.  
    Sandstaberg beb.  
    Sarvbäcken(?) beb.  
    Segerfors bruk  
    Segerfors beb.  
    Skog hmn  
    Sköna vik beb.  
    Skönvik hemmansdelar  
    Skönvik beb.  
    Slätten hmd?  
    Smedbacken beb.  
    Smedstugan hmd  
    Smedsstugan(?) beb.  
    Smål(?) beb.  
    Snurran hmd?  
    Sofilund hmd?  
    Sofilund beb.  
    Solberg(a) hmn  
    Solberga bebyggelse  
    Speke hmn  
    Speke, Västra bebyggelse  
    Speke, Östra bebyggelse  
    Spekebacken lht  
    Spekeskogen hmn?  
    Spruterud(?) beb.  
    Stendalen beb.  
    Stordalen hmd?  
    Stortorpet beb.  
    Storåsen beb.  
    Strand hmd  
    Strand hmn?  
    Stranden beb.  
    Stranden beb.  
    Stranden beb.  
    Struperud hmd  
    Struperud beb.  
    (I) Stugan hmd  
    Styckåsen stadsdel  
    Styggerud, se Intaget hmd  
    Stålsberga bebyggelse  
    Stålsberga hmn  
    Ståstödet lht  
    Sund hmn  
    Sund, Västra bebyggelse  
    Sund, Östra bebyggelse  
    Sundsnäs beb.  
    Svenserud hmd?  
    Svingen hmd?  
    Svinmyren (försv.) beb.  
    Sågmon hmd?  
    Sågmon beb.  
    Sälltorpet(?) beb.  
    Sävsjögränden(?) beb.  
    Söder beb.  
    Södergården beb.  
    Söderstugan beb.  
    Söderstugan beb.  
    Söderstugan beb.  
    Söderstugan beb.  
    Söderstugan beb.  
    Söderstugan beb  
    Södertomten beb.  
    Södertomten beb.  
    Södertomten beb.  
    Södetomten beb.  
    Söderås hmd  
    Söderås beb.  
    Söderås beb.  
    Sögården hmd  
    Söhagen hmd?  
    Söstugan hmd  
    Söstugan hmd  
    ?Söstugan hmd?  
    Sötomten hmd  
    Taserud hmn  
    Taserud bebyggelse  
    Taserudsängen hmd  
    Tegen beb.  
    Tippen(?) beb.  
    Tjärnbråten hmd?  
    Tomten hmd?  
    Tomten hmd?  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    (På) Toppen hmd?  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torphaget beb.  
    Trotakan Saknas  
    Trotakan, Nordare beb.  
    Trotakan, Sönnnare beb.  
    Trotakene hmd  
    Tråget beb.  
    Tuvan beb.  
    Tygbod beb.  
    Udden hmd  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Udden beb.  
    Uddstugan(?) beb.  
    Ullefors beb.  
    Ulverud, se Höglunda hmd  
    Unnerud hmd  
    Unnerud(?) beb.  
    Vassmyren hmd?  
    Vassmyren torp  
    Vassmyren beb.  
    Vassviken hmd?  
    Vik hmn  
    Vik säteri  
    Vik(e)torpen torp  
    Vintermyren beb.  
    Vårdängen torp  
    Vårdängen beb.  
    Vädersäcken beb.  
    Vällbäcken hmd  
    Vällbäcken beb.  
    Vännerud hmd  
    Vännerud beb.  
    Vännerud(?) beb.  
    Västby hmd  
    Västby beb.  
    Västby beb.  
    Västerås lht  
    Västerås beb.  
    Västerås beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd?  
    ?Väststugan hmd?  
    Väststugan hemmansdelar?  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hmd  
    Västtomten hemmansdelar  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Västtomten beb.  
    Ålgården, se Algården hmn  
    Ålgården bebyggelse  
    Årderviken beb.  
    Åsen hemmansdelar  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Ängbacka hmd  
    Ängbacka beb.  
    Ängebråten beb.  
    Ängen stadsdel  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen beb.  
    Änghultet hemmansdelar?  
    Änghultet beb.  
    Ängåsen hmd  
    Ängåsen beb.  
    Ängåsen beb.  
    Ängåsen beb.  
    Ängåsen beb.  
    Örshultet hmd  
    Örshultet beb.  
    Östgärdet beb.  
    ?Öststuga hmd?  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hemmansdelar?  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Östtomten hmd  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    Östtomten beb.  
    (På) Övertomta hmd?  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.