ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arvika stad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 290 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Arvika stad Abborrtjärnet tjärn Arvika stad  
Arvika stad /Se Agvattnet sjö Arvika stad /Se  
Arvika stad /Se Agvattnet sjö /Se Arvika stad /Se  
Arvika skojare inbyggarbeteckning /Se Agvattshöjden höjd Arvikaskojare inbyggarbeteckning  
  Alkebäcken bäck Arvikaskojare inbyggarbeteckning  
  Alkehöjden triangelpunkt, berg arvikaskojare inbyggarbeteckning  
  Alken sjö Jössefors jvt  
  Alviken vik    
  Arfwijka Siön, se Kyrkviken sjö    
  Arwiks Siön, se Kyrkviken sjö    
  Arwikssiön, se Kyrkviken vik    
  Betlehem ängsmark    
  Bjälven sjö /Se    
  Bjälvern sjö    
  Bjälverudsskogen skogsmark    
  Björknäs näs    
  Björkudden udde    
  Björnberget berg    
  Björnmyrbäcken bäck    
  Björnmyren skogsmark    
  Björntjärnet tjärn    
  Blanka Panna triangelpunkt    
  Blåsut strandområde?    
  Blåvarpen skogsmark    
  Bläcktjärnet tjärn    
  Bockeberget berg    
  Brättnetjärn tjärn    
  Bålgårdsmossen mosse    
  Bålgårdstjärnet tjärn    
  Bårtjärnet tjärn    
  Dalsbäcken bäck    
  Dalstjärnet tjärn    
  Dammdalen dal    
  Danielstorp skogsmark    
  Degernäset näs    
  Delmossen mosse    
  Djupdalen dal    
  Djupdalshöjden bergsträckning    
  Djupedalstjärnet tjärn    
  Djupviken vik    
  Dotteviksmossen mosse    
  Dottjärnet tjärn    
  Dundermyren myr    
  England holme    
  Fageråsberget berg    
  Falleberget berg o. triangelpunkt    
  Fallen skogsområde    
  Finland holme    
  Finnfallsmossen mosse    
  Fjaestads udde udde    
  Fjällbråten skogsområde    
  Fjället skogsmark    
  Fjölåsberget berg    
  Flåbäcken bäck    
  Flyten tjärn    
  Fågelmossen mosse    
  Galgbacken backe    
  Gatedammen damm    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden sjö    
  Glafsfjorden fjord    
  Glafsfjorden fjord    
  Glafsfjorden sjö /Se    
  Glasfjälen, se Glafsfjorden sjö    
  Granmossen mosse    
  Granudden udde    
  Gräsmyren myr    
  Gultaven höjd?    
  Guståstjärn tjärn    
  Gårtjärn vik?    
  Gåsmyren myr    
  Gärdviken vik    
  Hagviken vik    
  Hallingsåsen ås    
  Harmyren myr    
  Hartjärnet tjärn    
  Hartjärnsbäcken bäck    
  Holmhagen terräng    
  Hornnäsudden udde    
  Hultet ängsmark    
  Humlasberg berg    
  Humlekilsholmarna holmar    
  Hurra ängsmark    
  Häggdrågen skogsmark    
  Häggeberget berg    
  Hälleberget berg    
  Hästskotjärnet tjärn    
  Högeman höjd    
  Höglunda höjd    
  Höjdbråtåsen ås    
  Höjdetjärnet tjärn    
  Hövesåsen ås    
  Igeltjärnet tjärn    
  Ingesundsviken vik    
  Jakobsbrännan skogsmark    
  Jungfrugraven grav?    
  Jöse-wjkan, se Jösseforsviken vik    
  Jössefors fors    
  Jösseforsen fors    
  Jösseforsen fors    
  Jösseforsen fors    
  Jösseforsviken vik    
  Jösseforsviken vik    
  Jösseforsviken vik    
  Jösseforsviken vik    
  Jösseälven å    
  Kajsas myr myr    
  Kalldalen ängsmark    
  Kalvnäset näs    
  Kampudden udde    
  Kampölen ö    
  Kinnaberget berg o. triangelpunkt    
  Kinnekulle berg    
  Kleven berg    
  Knipudden udde    
  Kolängen skogsmark    
  Konstabäcken bäck    
  Koppsängsberget berg o. triangelpunkt    
  Koppsängsudden udde    
  Kopptjärnet tjärn    
  Kopptjärnet sjö /Se    
  Korpeberget berg    
  Krakerud skogsmark    
  Kroppmyren myr    
  Kyrkviken sjö    
  Kyrkviken vik    
  Kyrkviken sjö    
  Kyrkviken vik    
  Kälkesrudsviken vik    
  Kärrsmossen mosse    
  Kyrkviken vik    
  Källviken vik    
  Körselviken skogsområde?    
  Lerudden udde    
  Lidtjärnet tjärn    
  Lillhelvetet skogsmark    
  Lillholmen holme    
  Lilljonsmyr myr    
  Lilltjärnet tjärn    
  Lillåsberget berg o. triangelpunkt    
  Lillälven å    
  Lindbackhöjden berg    
  Lindåsen höjd    
  Linnefallet skogsområde    
  Lyckebäcken bäck    
  Långmyren myr    
  Långsjön sjö    
  Långtjärnet tjärn    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långudden udde    
  Långvattnet sjö    
  Lövhöjden höjd    
  Mariaholmen holme    
  Masttakebäcken bäck    
  Masttakeviken vik    
  Mastviken vik    
  Mastviken vik    
  Medskogstjärnet tjärn    
  Mellantjärnet tjärn    
  Mjögsjöbäcken bäck    
  Mjögsjöbäcken bäck    
  Mjögsjöhöjden höjd    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön sjö    
  Mjögsjön. Östra sjö    
  Mjögtjärnet tjärn    
  Mosstjärnet tjärn    
  Myggsjön, se Mjögsjön sjö    
  Mygsiön, se Mjögsjön sjö    
  Myrholmarna holmar    
  Mygsiön, se Mjögsjön sjö    
  Mårberget berg    
  Märrhultet skogsmark    
  Märrtjärnet tjärn    
  Märrtjärnsbäcken bäck    
  Mönnberget berg    
  Mötterudshöjden höjd    
  Mötterudsmossen mosse    
  Mötterudstjärnet tjärn    
  Nerudden udde    
  Nerviken vik    
  Notudden udde    
  Nybergsudden udde    
  Näset näs    
  Näset näs    
  Nöttjänet, Västra tjärn    
  Nöttjärnet, Östra tjärn    
  Nöttjärnsmyren myr    
  Orrmossen mosse    
  Oxberget berg o. triangelpunkt    
  Perserudsviken vik    
  Pipberget höjd    
  Prisudden udde    
  Pumpholmen udde    
  Racken sjö    
  Racken sjö    
  Racken sjö    
  Racken sjö    
  Racken sjö    
  Racken sjö /Se    
  Racken sjö /Se    
  Rackstadberget berg    
  Rackstadängen sankmark    
  Rasken, se Racken sjö    
  Ravaldsmyrarna myrar    
  Rockebäcken bäck    
  Rönningsmyren myr    
  Sandviken vik    
  Sarvbäcken bäck    
  Skavelsmossen mosse    
  Skavelsmyren myr    
  Skottaviken vik    
  Slomvattnet, Västra sjö    
  Slomvattnet, Östra sjö    
  Slomvattnet, Östra sjö    
  Slomvattshöjden höjd    
  Solbergsholmen holme    
  Speketjärnet tjärn    
  Spånviken vik    
  Stendalen dal    
  Stes Wijk, se Kyrkviken vik    
  Stora mossen mosse    
  Stordalsbäcken bäck    
  Stordiket bäck    
  Storjons myr myr    
  Storkasberget berg    
  Stormyren myr    
  Styckåsskogen skogsområde    
  Stålbergshöjden berg    
  Sundet sund    
  Svartdalen myr    
  Svartdalsbäcken bäck    
  Svartmossen mosse    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnet tjärn    
  Svarttjärnshöjden höjd    
  Sågudden udde    
  Sävsjön f.d. sjö    
  Sävsjöälven å    
  Sörtomtaudden udde    
  Sörudden udde    
  Tahiti holme    
  Trolldalen dal    
  Trånggatan skogsmark    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö    
  Ullen sjö /Se    
  Unnerudsberget berg    
  Vaggeälven älv    
  Vallmyren myr    
  Vallmyrsdalen dal    
  Vassmyren myr    
  Vikarälven å    
  Vikarälven å    
  Vikarälven älv /Se    
  Viken, Södra vik    
  Viken, Västra vik    
  Viksholmen udde    
  Vålängsberget berg    
  Västerås ägomark    
  Västtomtberget berg    
  Yrwattn, se Örvattnet sjö    
  Åstorpet skogs- o. ängsmark    
  Älgåfjorden fjord    
  Älgåfjorden del av Glafsfjorden    
  Älgåfjorden del av Glafsfjorden /Se    
  Ängviken vik    
  Ävjan, Nedre sankmark    
  Ävjan, Övre sankmark    
  Örshultaberget berg o. triangelpunkt    
  Örjtärnet tjärn    
  Örvattnet sjö    
  Örvattnet sjö    
  Örvattshöjden triangelpunkt, berg    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.