ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övre Ulleruds socken : Kils härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 456 Bebyggelsenamn : 610 Naturnamn : 205
Ullerud, Övre sn Appelberget berg Övre Ulleruds socken socken Övre Ulleruds socken sn
Öfre Ullerud sn Arnäsbäcken bäck Övre Ulleruds socken sn Arnästjärnen tjärn
?Ullerud, Övre och Nedre snr Arnästjärn tjärn Ullerud, Övre sn Apelberget Saknas
Ullerud, Övre och Nedre snr Aspnäset näs Ullerud, Övre sn Balåsbacken backe
Ullerud snr Backarna sluttning Ullerud, Övre sn Balåsen höjd
Ullerud, Nedre el. Övre sn Backtorpet skogsmark Ullerud, Övre sn Barbrostjärnen tjärn
Ullerud, Nedre o. Övre snr Bagg-gata väg /Se Ullerud, Övre och Nedre snr Benneberget berg
Ullerud, Nedre o. Övre snr Barbrotjärn tjärn Ullerud, Övre, se Ullerud, Nedre sn Bergsängskullen höjd
Ullerud, Nedre o. Övre snr Basmyren myr Ullerud, Övre sn Bergtjärnen tjärn
Ullerud, Övre sn Alssen? berg Prästbolssocknen sn Bockön ö
Öfra Ullerud sn Berget ås Adamstorp torp Bomyren skifte
Ullerud, Övre sn Bergholmen holme Adamstorp beb. Bortskogen skogstrakt
Ullerud, Övre sn /Se Bergsbyberget berg Adamstorp beb. Bortskogen skifte
Ullerud, Övre sn /Se Bergsbyberget berg o. triangelpunkt Ambrusparti torp Bortskogen skifte
Ullerud, Övre sn »Bergznäbben» Saknas Ambrusparti beb. Brattbackvikarna, Norra och Södra vikar
Ullerud, Nedre o. Övre snr Bergtjärn tjärn Annelund beb. Brattberget berg
»ower wllere» Saknas Bjurberget berg o. triangelpunkt Annero beb. Bråtarna skifte
Ullerud, Övre sn Björkhult skogsmark Arnäs bebyggelse Brännvinstorpsön ö
Ullerud, Övre sn Björkhöjden höjd Arnäs, se 1 Åstorp, Norra Saknas Butorpsån å
Ullerud, Övre sn *Björnbråten äng /Se Avlångsmyren beb. Byrmossarna mossar
Ullerud, Övre sn Björnbråten ägomark Avundsåsen beb. Byrmossängen äga
»Öfver Ullerö» Saknas »Biörnen» sten Backa, se Backarna beb. Bäckheden Saknas
Ullerud, Övre sn Björnmyren myr Backarna beb. Bölmossen mosse
(Ö.) Ulleruds sn sn Björntorpsmossen mosse Backarna beb. Damtjärn tjärn
Öfre Ullerud sn? Bliamyrarna myr Backen beb. Damängsåsen höjd
Ullerud, Övre sn Blötmyren myr Backen beb. Djupdalsbäcken bäck
Övre Ulleruds sn sn Bokön ö Baggstad hmd Edsviken vik
Övre Ulleruds sn sn Bomyren myr Baggstad beb. Ekmossen mosse
Öfre Ullerud sn Bonäset näs Bagg-torpet lht Ekrarna ägor
Öfre Ullerud sn Bonäsviken vik Betlehem ödestuga Emsen sjö
Öfre Ullerud sn Brattbacksviken, Norra vik Bengtsgården beb. Emsen sjö
Öfre Ullerud sn Brattbacksviken, Södra vik Berg, se 2 Västby utj. Fallmossen mosse
»öfra Ulleröden» Saknas Brattbacksön halvö Berga beb. Fisktjärn sjö
Öfre Ullerud sn Bråten ängsmark Berget torp? Fisktjärnen tjärn
Öfre Ullerud sn Brattbäcken bäck Berget beb. Fisktjärnsberget berg
Öfre Ullerud sn Brånkullen kulle Berget beb. Forsberget berg
Öfre Ullerud sn Brånmyrarna myr Berget beb. Färjestugbäcken bäck
Öfre Ullerud sn Bråten ängsmark Berget beb. Förbonäbben udde
Övre Ulleruds sn sn Brännvinstorpsön ö Berget beb. Gillertjärnen tjärn
Övre Ulleruds sn sn Buaberget höjd Berget beb. Gjuttorpsåsen höjd
Övre Ulleruds sn sn Butorpsån - Gullhättån - Skimmelån Saknas Bergsby by Gräsmangen sjö
Ullerud sn /Se Burfallet skogsmark Bergsby bebyggelse Grävlingskullen höjd
Ullerud, Övre sn /Se Burängsberget berg Bergsby, där borta hmd Gullhättkullen höjd
Ullerud, Övre sn /Se Byrmossarna mossar /Se Bergsby, västa till hmd Gullhättmossen mosse
Ullerud, Övre sn /Se Byrmossen, Nedre mosse Bergsby, Östra beb. Gullhättån å
Ullerud sn /Se Byrmossen, Övre mosse Bergsäng by Görmålsberget berg
Arnäs gd Byrmossängsberget berg Bergsäng bebyggelse Görmålsdalen dal
»Arnäs» Saknas Bässhålet terräng Bergsäng, där ute hmd? Hagberget Saknas
Arnäs gd Börjestorpstjärn tjärn Bergsäng, där väst hmd? Hagen skifte
Arnäs gd /Se Dammtjärn tjärn Bergsäng, där öst hmd? Halltegen hemskifte
Arnäs gd /Se Dammängsbäcken bäck Bjurdalsängen beb. Hallvardsåsen höjd
Arnäs gd /Se Dammängsbäcken bäck Björntorp torp Hanstorpstjärn, se Örvakstjärnen tjärn
Arnäs gd /Se Dammängsbäcken, Västra bäck Björntorp beb. Harberget berg
Arnäs gd Dammängsbäcken, Östra bäck Björnudden beb. Harbergsängsmossen mosse
Bergsby Saknas Dansarön holme Björnvålsfallet torp Hemskiftet skifte
Bergsby gårdar o. lht Djupdalen dal Björnvålsfallet beb. Hemskiftet skifte
»Bergsbÿ» Saknas Djupedalsbäcken bäck Blombacka beb. Hemskiftet skifte
Bergsby by Doktorudden udde Boden, se Höglunda beb. Hemskiftet skifte
Bergsby by Doktorudden udde Bonserud bebyggelse Hemskogen skifte
»Bergzengh» Saknas Dunderberget berg Bostället beb. Hägerberget berg
Bergsäng by Dunderberget berg Bostället beb. Häjerberget berg
Bjurdalsängen torp /Se Dödalen dal Bostället beb. Häjerviken vik
Björnvålsfallet torp /Se Dömleälven å Brattbacken beb. Hällekilsön ö
Bonserud by Döventorp ängsmark Brobråten beb. Hängbackarna backar
Bonserud by »Edby-fjället» Saknas Brobråten, Södra beb. Hästnäset näs
»Bonserud?» Saknas Edsberget berg Bron beb. Häståstjärnen tjärn
»Brunsserudh» Saknas Edsviken vik Brännvinstorp beb. Häståstjärnsmossen mosse
Bonserud by Ektorpet skogsområde Bråtarna beb. Högåsberget berg
Brytå torp /Se »Emsen» Saknas Bråtarna beb. Jällsviksberget berg
»Bråten» Saknas Emsen sjö Bråtarna beb. Kattberget Saknas
Bråten by Emsen sjö Bråtarna beb. Klartjärnen tjärn
Brännvinstorpet Saknas »Emsen» sjö Bråten beb. Kråkholmen ö
»Buetorp» Saknas »Emsen» sjö Bråten beb. Kullberget berg
Butorp by Emsen sjö Bråten beb. Kvarndalen bäck
Bäck, se 2 Olsäter khbost. Emsen sjö Bråten beb. Kvarntorpsbäcken bäck
»Bäck» Saknas Emsen sjö /Se Bråten beb. Käggelholmsberget berg
Bäck by Emsen sjö /Se Bråten beb. Käringberget berg
Bäck by Eriksängsviken vik Bråten beb. Kärrsbergstegen hemskifte
Börjetorp Saknas Erten Lacus, se Örten, Västra sjö Bråten beb. Labråtbäcken bäck
Böörn torp /Se Fallet ägomark Bråten, Södra beb. Lanka backe
Dammängen lht /Se Fallet skogsmark Bråthöjden beb. Lillsjöbäcken bäck
Dammängsåsen lht /Se Fallmossen mosse Brännvinstorp torp Lillsjömossen mosse
»Diupedalen» Saknas Finnmossen mosse Burängen beb. Lillsjön, se Arnästjärnen tjärn
»Diupedalen» Saknas Finnviken vik Butorp bebyggelse Lillsjön sjö
Djupdalen by Fisktjärn tjärn Butorp by Lillsjön sjö
Djupdalen by »Forssbäcken» bäck Butorp bebyggelse Lilltjärnen tjärn
Edeby gd Fyrkanten berg Butorp, Norra bebyggelse Lillön ö
Edeby Saknas Genbäcksviken vik Butorp, Södra torp Limmossen mosse
Edeby by Getberget berg Bäck by Limtjärnen tjärn
Edby Saknas Gillermyren myr Bäck bebyggelse Lirkullarna höjd
Edeby by Gillertjärnen Saknas Bäck, se 2 Olsätter l. 2 Prästegården utjord Lyckorna ägor
Edbÿ Saknas Gillertjärn tjärn Bäckelid beb. Långa berget berg
Edhbÿ Saknas Gillertjärn tjärn Bäcken beb. Långberget berg?
Edeby by Gjuttorpshöjden berg Bäckängsåsarna beb. Långmyren myr
Edeby by Gossmyren myr Börjestorp beb. Långtjärnen tjärn
Edeby by /Se »Granhögden» Saknas Börn beb. Långtjärnen tjärn
Edeby by /Se Grevlyckan ängsmark Carlstorp beb. Långåsen höjd
Edeby Saknas Gruvberget berg Dalarna beb. Långåsängarna ägor
Edeby Saknas /Se »Gråbacken» sten Djupdalen bebyggelse Mangen, se Gräsmangen sjö
Edet by »Gräsmången» sjö Där borta beb. Mossbergsmossen, se Pärsmossen mosse
Ed Saknas Gräsmången sjö Där borta beb. Mosserudsnäset näs
Edet by Gräsmangen sjö Där borta beb. Mossängarna ägor
Finnbacken torp /Se Gräsmången sjö Där borta beb. Multberget berg
»Flostadh» Saknas Gräsmången sjö Där fram beb. Muntberget, se Multberget berg
»Forsnäs» Saknas Gräsmangen sjö /Se Där fram beb. Myggbotjärnen tjärn
Forsnäs by Gräsmangen sjö /Se Där fram beb. Myrarna skifte
Forsnäsheden by Gräsmangen sjö /Se Där nere beb. Nordsjöskogen skogstrakt
Färjestad Saknas Gräsviken vik Där nere beb. Norra gärdet skifte
Färjestads källa Saknas Gräsåskullen höjd Där nere beb. Nottjärn sjö
»fyrreby» Saknas Grävlingskullen berg Där nere beb. Nottjärnen tjärn
»förbÿ» Saknas Grävlingskullen kulle o. triangelpunkt Där nere beb. Nottjärnsmossen mosse
Förby by Grönåsberget berg Där nere beb. Nyckelbyön ö
Förby by Gullhättkullen kulle Där nord beb. Nyckelmyren myr
»Förebÿ» Saknas Gårdsbergen berg Där nord beb. Nytorpsbacken backe
Förby by Gårtjärn tjärn Där nord beb. Näsåsberget berg
Förby by Gäddtjärn myr Där nord beb. Oddberget berg
Gersviken by Gällsviken vik Där nord beb. Olsättersmossen mosse
»Gierssijken» Saknas Gällviksberget berg Där nord beb. Olsättersån, se Ån vattendrag
Gersviken gd Hackatall ängsmark Där nord beb. Ormtjärnen tjärn
Gersviken gd Haget skogsmark Där nord beb. Persfördärv vattendrag
Gersviken gd Hallarna bergsida Där nord beb. Pettersbergsmossen, se Vingmossen mosse
Gräshultet Saknas Halltegen skogsmark Där nord beb. Prästbolsmossen mosse
Gräshultet torp Halltegsmossen mosse Där nord beb. Pärsmossen mosse
Hagen by Hammarsmedbergen berg Där sör beb. Ravskåran vik
Hagen by Hamtamyren myr Där sör beb. Ringmossen, se Vingmossen mosse
»Hagen» Saknas Harberget berg Där sör beb. Rudshöjden höjd
Hagen by Harberget ängs- o. skogsmark Där sör beb. Rudsmossen mosse
Hagen by Harbergsängsmossen mosse Där sör beb. Råbäckhultet skifte
»Harnäs» Saknas Hemmingtegen ängsmark Där sör beb. Råmossen mosse
Hedegården by Hjälmtorpet skogsområde Där sör beb. Skimmelån, se Gullhättån å
Hedegården by Hollsbymossen mosse Där uppe beb. Skitjärnen tjärn
Hedegården by Holmen ö Där uppe beb. Skolhusmossen mosse
Hedegården Saknas Hopabråten ägomark Där uppe beb. Skutberget höjd
Hedegården by Hultängen äng Där uppe beb. Skårmossen mosse
Hallekijl, se Hällekil by »Hällekijls åås röös» röse Där uppe beb. Slätthedmossen mosse
Nor-Heden torp Hällekilssättern ängsmark Där uppe beb. Smackhålet äga
Södra Heden torp Hästnäset skogsområde Där väst beb. Smedserudsåsen höjd
Hällekil Saknas Häståstjärn tjärn Där väst beb. Småholmarna öar
Hällekil by »Högderössen» Saknas Där väst beb. Stackberget berg
Hällekil by »Högdestenen» Saknas Där väst beb. Stenåsbacken backe
Hällekijl Saknas »Höghe Hällekilsååsröös» röse Där väst beb. Stora mossen mosse
Hellekil by Höglunda skogsmark Där väst beb. Stordiket vattendrag
Hellekil by Höjden skogsmark Där väst beb. Storön ö
Hellekil by Inhägnet ägomark Där väst beb. Sundmossen mosse
Hällekil by Inhägnsviken vik Där öst beb. Svartberget berg
»Hellekijlstorp» Saknas Jan-Perssättern skogsmark Där öst beb. Svarttjärnen tjärn
Hellekilstorp by Jans udde udde Där öst beb. Svarttjärnen tjärn
Humletorp by Johannes-Olssätern ängsmark Där öst beb. Svarttjärnen tjärn
Högalund torp /Se Jongsmosse mosse Där öst beb. Svinberget berg
Högestad Saknas Kaklösa skogsmark Där öst, se Gärdet beb. Söderviksmossen mosse
Höghåsen Saknas Kallkälldrågen dal Där öst beb. Sötostbacken backe
Högåsen gd Kampmyren myr Där öst beb. Tarsjön sjö
Höjda torp /Se Kampmyren myr Där öst beb. Tittåsbacken backe
Ingas höjd torp /Se Kastvedshugstermossen mosse Där öst beb. Tittåsen höjd
Jonstorp torp /Se Kavelbromyren myr Edeby by /Se Tjärberget Saknas
Jutetorpet torp Klartjärn tjärn Edeby by Tjärnbergsmossen mosse
Klingermyren gd:ar /Se Klarälven älv Edeby bebyggelse Toppängen äga
Knóten torp /Se Klassberget höjd Edebydalen beb. Torrbråtmossen mosse
»Cnutzrudh» Saknas Klingermossen mosse Edebysättern beb. Torsberget berg
Knutserud by Klingermyren åkermark Edet bebyggelse Torsberget berg
Knutserud by Klingeråsen ås Ekarbo, se Ekorrbo beb. Torvbråtmossen, se Torrbråtmossen mosse
Knölen/Knöern/ torp /Se Klingeråsen ås Ekorrbo beb. Totjärnen tjärn
Kvarnbråten Saknas »Klåfwestenen» Saknas Ekrarna beb. Trotjärn, se Totjärnen tjärn
Kvarnåsen torp /Se Knotmossen mosse ?Elim beb. Trätterkullen kulle?
Kviståsen torp /Se Kolbråten ängsmark Eriksberg beb. (utlagt) Ulvberget höjd
Käggelholm Saknas Kolhallarna skogsmark Evastorp, se Ävjastorp beb. Ulvbergskullen höjd
Kärn by Korpberget berg Falla beb. Ulvbergsmyren myr
»Kiärne» Saknas Korset åker Fallet beb. Ulvbergstjärnen tjärn
Kärn by? Kroken skogs- o. ängsmark Fallet beb. Ulvgårdsbacken backe
Lallaretorpet torp Kråkholmen holme Fallet beb. Ulfhidsberget berg
Lillsjöbäcken bäck Kullberget berg Fallet, se Heden beb. Vallarna skifte
Lillstuga torp /Se Kungsdalsmossen mosse Fallet beb. Vingmossen mosse
Luen torp /Se *Kvarnbråtsängen äng /Se Fallet, se Tryransfallet beb. Visten sjö
?Lunden, se Luen torp *Kvarnbråtsängen äng /Se Fattiggården beb. Visten sjö /Se
Lögna torp /Se »Kwarnebråten» äng Feshålet, se Sättra beb. Visten sjö
»mykelby» Saknas »Kwarnånen» vattendrag? Finntorp beb. Visten sjö
Myckleby gd /Se Kviståsen ås Finntorp torp Vågsjön sjö
Måserud by Kägelholmsbergen berg Fisktjärn beb. Vågsjön sjö
Mölnaretorpet torp Käringberget Saknas Fisktjärnstorp, se Fisktjärn beb. Vålberget berg
Northansioar Saknas »Kiäringberget» Saknas Fjäll beb. Västbynäset näs
Nordsjö by Käringberget berg Flodåsen beb. Västsjömossen mosse
Nordsjö säteri Käringmossen mosse Forsnäs by Ån vattendrag
Nordsjö hg »Kärnberget» Saknas Forsnäs bebyggelse Åsarna höjd
»Nordsiöö» hmn Kölnabäcken bäck Forsnäs, Norra beb. Åsberget berg
Nordsjö by Labråtbäcken bäck Forsnäs, Södra beb. Åsberget, Östra och Västra höjder
Nordsjö by Lallaretorp, Södra skogs o. ängsmark Forsnäsheden by Åsbergsbackarna backe
Nordsjö by Lennartstorp ängsmark Forsnäsheden bebyggelse Åsbäcken bäck
Nordsjö by /Se Lillsjömossen mosse Fridhem beb. Åshöjden höjd
Nyckelby by »lillssiön» Saknas Fågelbergstorpet torp Åstjärnen tjärn
Nyckelby Saknas Lillsjön sjö Färgstad torp Äckerbäcken bäck
Mekelby = Nyckleby? Saknas »Lillsiön» Saknas Färjsta beb. Äkrarna, se Ekrarna ägor
Nyckelby by Lillsjön sjö Färjstugan beb. Älghålan tjärn?
Nyckelby Saknas Lillsjötorpsmossen mosse Förby bebyggelse Ängarna skifte
Nyckelby by Lilltjärn tjärn Förby by /Se Ängbäcken bäck
Nyckelby by Lillängen ängsmark Förby by Ängmossen mosse
Nyckelby gd /Se Lindtjärn tjärn Förby med Täppan bebyggelse Ängån å
Nyckelby by /Se Lindboberget berg Gatbråten beb. Örbäcken vattendrag
Nystuga torp /Se Liningstenen gränssten? Genbäcken beb. Örbäcken bäck
»Nåäs» Saknas Lirkullarna binamn på Likullarna /Se Gersviken gård Örbäckhöjden höjd
Näs by Lundbyberget bergrygg Gersviken bebyggelse Örten sjö
»vsetther» Saknas *Lyckorna äga /Se Gertrudsparti torp Örten, Västra sjö
Olsätter by Långa myren myr Gertrudsparti beb. Örtenberget berg
Olsätter Saknas Långberget berg Gjuttorp(et) beb. Örvakstjärnen tjärn
»Oseti» Saknas Långberget berg Gjuttorp torp Östansjömossen mosse
Olsäter by Långmyren myr Gorsmyren beb. (utlagd) Östra skogen, se Hemskogen skifte
Olsäter Saknas Långmyren myr Gossmyren lht?  
Olsäter by Långmyren skogsmark Granhult beb.  
Olsäter by ?Långtjärn tjärn Grinden beb.  
Olsäter by Långtjärn tjärn Gräsviken beb.  
Olsäter by Långtjärn tjärn Gullhättan beb.  
Olsäter, Prästgården eller Bäck khbost. /Se Långtjärnsberget berg Gullhättan beb.  
Olsäter by /Se Långåsen ås Gällsviken beb.  
Olsäterstorp by Lögnen skogsmark Gällsviken beb.  
Pino torp /Se Lövhöjden höjd Gällsviken beb.  
Prästbol gd Malbäcken bäck Gärdet beb.  
Prästbol Saknas Malön ö Gärdet beb.  
Prästbooll Saknas Mangen, se Gräsmången sjö Gärdet beb.  
Prästbol gårdar o. jblhtr Marieberg ängsmark Gärdet beb.  
»Pressbool» Saknas Masmossen mosse Gärdet beb.  
Prestbol by Mastorpet ängs- o. skogsmark Gärdet, Norra beb.  
Prästbol gd /Se Mellansjön del av Vågsjöarna Gärdet, Södra beb.  
Prestbol by Mickelsmyr myr Hacka beb.  
Prestbol by Mobacken skogsmark Hacka beb.  
Prestbol by Moltmyren myr Hackatall lht  
Prästbol gd /Se »Mossebron» bro Hackatall beb.  
Prästgården, se 2 Olsäter khbost. Mosserudsmossen mosse Hagaborg beb.  
Prestgården Saknas Nyckelbyön ö Hagalund beb.  
Rud by Myggbotjärn tjärn Hagalund beb.  
»Rodh» Saknas *Myrorna äng /Se Hagen by  
Rud by »mången», se Gräsmangen sjö Hagen bebyggelse  
Rud Saknas Siön Mången, se Gräsmången sjö Hagen beb.  
Rud by »Måsseruds måssen» Saknas Hagen beb.  
Rud by Nabben holme Hagen, Norra beb.  
Rud by Nils-Fredriksmyren Saknas Haget beb.  
Rud by? Nottjärn tjärn Haget beb.  
Rudsheden by Nottjärn tjärn Haget beb.  
Råbäck gd Nottjärnsängen äng Haget, Västra beb.  
Råbäck Saknas Nyckelbyön ö? Halla beb.  
Råbäck gd Nymarksberget berg Halla beb.  
Sanninga torp /Se Nymarksberget berg Hallarna beb.  
»Skafåsen» torp Nyängsmossen mosse Hallarna beb.  
Skomakarkullen lht? /Se Näsrumpan udde Hanstorp, se Börjestorp beb.  
»Smedserud» by »Olsätters måssen» Saknas Hanstorp torp  
Smedserud by Olvismyren myr Harberget beb.  
Smedzrudh Saknas Ormtjärn tjärn Harbergsängen beb.  
Smedserud by Ormtjärnsbäcken bäck Hedegården hmn  
Smedserud by Pepparbråten ägomark Hedegården bebyggelse  
Smedserudstorp by Persfördärv skogsmark Heden beb.  
Snaråsen torp /Se Persmossen mosse Heden beb.  
Snasberget torp /Se Prostskogen skog Heden beb.  
Solbacken Saknas »Prästebols måssan» Saknas Heden beb.  
»Solbacken» säter Prästbolsbäcken bäck Heden, Norra beb.  
Staden torp /Se Prästbolsmossen mosse Heden, Norra beb.  
Sågbråten by /Se Prästfallet hygge Heden, Röda beb.  
Stommen, se Prästbol gd Pålmossen mosse Heden, S., se Kristenheten beb.  
Sågbråten by Reperts mosse mosse Hedås, Norra beb.  
Tittåsen torp /Se Ringmossen mosse Hedås, Södra beb.  
?Tjärn hmn »Rudsberget» Saknas Hellbergsmyren beb.  
Tjärn, Västra by Rudsheden hed Hellekil, se 1 Hällekil Saknas  
Tollebol by Rudshöjden höjd o. triangelpunkt Hellekilstorp, se 1 Hällekilstorp Saknas  
Tollebol by Rudshöjden berg Hultbackarna beb.  
Tolleböhl Saknas Runnberget berg o. triangelpunkt Hultängen lht  
Tollebol by »Råbecken» bäck Hultängen beb.  
Tåmyren torp /Se »Råbecken» gränsbäck Hägerberget beb.  
Vackeråsen torp /Se Råbäcken bäck Hägnet beb.  
Vlssbÿn Saknas Råbäcken bäck Hägnet, se 1 Smedserudstorp Saknas  
Ulfsby by »Råbeckemossen» Saknas Hällekil bebyggelse  
Upplanda by Råbäckshultet skogsmark Hällekil by  
Upplanda by Rågrinden ängs- o. skogsmark Hällekil bebyggelse  
Upplanda by Råmossen mosse Hällekilstorp bebyggelse  
Upplanda by /Se Rännbergsdalen dal Hällkilssätern beb.  
Upplanda by Rävberget berg Hällekilstorp bebyggelse  
Upplanda by Rävbo skogs- o. ägomark Hästberget hmd  
Upplanda by »Römåsen» Saknas Hästberget beb.  
Upplanda by Rönningskullen kulle Hästberget beb.  
Upplanda by Sanbacken, se Råbäcken bäck Hästbråten beb.  
»Uplanda» Saknas Sandsberget höjd Hästhaget beb.  
»Uplanda» hemman Sandudden udde Häståsängen beb.  
Upplanda by Sandviken vik Högalund beb.  
Upplanda by /Se Sandängarna strandremsa Höglunda beb.  
»Wijk» Saknas Sanningen skogs o. ängsmark Höglunda beb.  
Vik by Sjöbottnen vik Höglunda beb.  
»vesby» Saknas Sjöfalla terräng Höglunda utlagt torp  
Väsby by Skatberget höjd Högåsen bebyggelse  
?Västby gd Skaversänga äng /Se Högåsen beb.  
Västby gd Skavåsbäcken bäck Högåsen, Norra beb.  
Väsby by Skavåsen ås Höjden beb.  
Väsby by Skavåskullen kulle Hörnet beb.  
Väsby by ?Skimmelängen Saknas Instaparti beb.  
Vestby Saknas Skinnsäcken skogsmark Jonstorp hmd  
Väsby by Skinnsäcken kulle Jonstorp beb.  
Västsjö säteri Skivjtärn tjärn Kammaren beb.  
Västsjö jblhtr Skivtjärn tjärn Karolinelund beb.  
Vestsjö hrgd Skolhusmossen mosse Karstorpet beb.  
Vestsjö hrgd Skovelåsen ås Kattorp Saknas  
Vestsjö hrgd Skutberget höjd Kilstorpet beb.  
Västsjö säteri /Se Skuteberget Saknas Klara beb.  
Ås by »Skuteberget» Saknas Klarastrand beb.  
Åås, N. Saknas Skymmelån bäck Klockargården beb.  
Norra Ås by Skymmelån å Klingermyren gd  
Södra Ås by »Skårmåssarna» Saknas Klingemyren beb.  
Ås by /Se Skårmossen mosse Klingermyren torp  
Åsbacken torp /Se »Slätthedhe röös» Saknas Klingeråsen beb.  
Åstorp by Smackhålsmossen mosse Klingeråsen beb.  
»Ewegby» Saknas Snaråsen ängsmark Knoten beb.  
»Efja» torp Sommarstadviken vik Korset beb.  
»Södra Efja» torp »spiutmyran» Saknas Kristenheten torp  
Örebäcken Saknas »Spiutmÿrskullessröös» Saknas Kristenheten beb.  
»Orbecken» torp »Spiuthmÿre Udde» Saknas Kroken beb.  
»Östra Orbecken» torp Stackberget berg Kullarna beb.  
  Stackberget berg Kullen beb.  
  Stackängen ängsmark Kullen beb.  
  »Steenbäcken» Saknas Kullen beb.  
  Stenåsen skogs- o. ägomark Kullen, Norra beb.  
  Stockhallmossen mosse Kullen, Södra beb.  
  Stora mossen mosse Kvarnbråten, se 1 Kvarnåsen Saknas  
  Store mosse mosse Kvarnbråten torp  
  »Stormåssen» Saknas Kvarnbråten beb.  
  Storsjön del av Vågsjöarna Kvarntorp beb.  
  Storön ö Kvarnåsen, se 1 Kvarnbråten torp  
  Storön ö Kvarnåsen torp  
  Stygga myren myr Kviståsen beb.  
  Styggdalen dal Kägelholm torp /Se  
  Styggdalen dal Käggelholm torp  
  Styggdalsåsen ås Labråten beb.  
  Styggdalsåsen ås Lallaretorp torp  
  Styggängen skogs o. ängsmark Lallartorp beb.  
  Styggängen skogs o. åkermark Lennartstorp beb.  
  Stöåsen åkermark Lenelund beb.  
  Svalön holme Lennartstorp lht  
  Svarthålsberget berg Lerbo beb. (utlagd)  
  Svarttjärn tjärn Lerbråtarna beb.  
  Svarttjärnen tjärn Lerlycka beb.  
  Svarttjärnen tjärn Lillberget beb.  
  Svarttjärnsberget berg Lillsjötorp beb.  
  »Swimmelshögden» Saknas Lillängen beb.  
  Sågemossen mosse Liseberg beb.  
  Säterdalen dal Lodåsen, se Flodåsen beb.  
  Sönnersjön del av Vågsjöarna Lundby beb.  
  Sörnäsudden udde Lyckan beb.  
  Sötåsbacken skogsmark Lyckan beb.  
  Tarsjön tjärn Lyckan beb.  
  Tassmyren myr Lyckan beb.  
  Tikmyren skogsmark Lyckan beb.  
  Tikmyrmossen mosse Lyckorna beb.  
  Tittåsen ås Lyckorna beb.  
  Tjuvberget berg Långmyren utlagt torp  
  Tjärnbergen berg Lögnen beb. (utlagt)  
  Tjärnberget berg Lövudden beb.  
  Tjärnbergsmyren myr Malsäter, se Mansättra beb.  
  Tollebolshöjden berg Manen beb.  
  Torrebonäbben udde Mangärdet beb.  
  Torsberget berg Mansättra beb.  
  Torsberget berg Mararna, se Myrarna beb.  
  Torsberget berg /Se (?)Marjesparti torp  
  Totjärn tjärn Marjesparti beb.  
  Totjärnen tjärn /Se Mariebergs skolhusplats beb.  
  Tregransfallet hygge Mellanbråten beb.  
  Trekanten terräng Mellangården beb.  
  Trinnamyrbäcken bäck Mellangården beb.  
  Trinnamyren myr Mellanstugan beb.  
  Trollraderna holmar Mjölnartorp, Norra, se Skogen, Norra beb.  
  Trotjärn sjö /Se Mjölnartorp, Södra, se Skogen, Södra beb.  
  Trånggatan ängsmark Mon torp  
  Trånggatmyren myr Mon beb.  
  Trångsund terräng Mossen beb.  
  Trätarbråten ängs- o. åkermark Mossen beb.  
  Tumdalen terräng Mossen beb.  
  Tumdalsbäcken bäck Mosserud bebyggelse  
  *Ullefors laxfiske Mosstorpet beb. (riven)  
  Ullefors laxfiskeplats /Se Myrarna beb.  
  *Ullerör Saknas /Se Myre, se 1 Olsätterstorp, Södra, Västra o. Östra Saknas  
  »wlfhider» Saknas Myre torp  
  Ulvberget berg Myrmansängen beb.  
  Ulvberget berg Månsparti torp  
  Ulvberget berg Månsparti beb.  
  Ulvbergskullen kulle Måserud by  
  Ulvbergstjärn tjärn Måserud, där norr hmd?  
  Ulvbergsängsmossen, Lilla mosse Måserud, där sör hmd?  
  Ulvbergsängsmossen mosse Måserud, där väst hmd?  
  Ulvbergsängsmossen, Stora mosse Måserudsnäset beb.  
  Ulvbäcksmyren myr Nabben beb.  
  Ulvbäcksmyren myr Nolbråten torp  
  Ulvbäckstorpet skogs o. ängsmark Nolgården, se Forsnäs, Norra beb.  
  Ulvhidsberget berg Nordgården beb.  
  »Stora Uplanda måssen» Saknas Nordgården beb.  
  Vackeråsen ås Nordsjö by  
  Vallbråten åker Nordsjö säteri  
  *Valstjärn tjärn Nordsjö rå o. rör  
  Valudden udde Nordsjö by  
  Varma baden myr Nordsjöheden, se Heden, Norra beb.  
  Vedtorget myr Nordsjö herrgård beb.  
  Vesten lacus, se Visten sjö Norr om bäcken beb.  
  Vikängsberget berg Norsgärdet beb.  
  »Wingmåssen» mosse Norstaparti beb.  
  Vingmossen mosse Norsparti torp  
  Vingmossen mosse Nottjärnsängen lht?  
  Vingmossen mosse /Se Nottjärnsängen beb.  
  »Wintermåssen» Saknas Nyback beb.  
  Vinterstad ängsmark Nybacka beb.  
  Visten sjö Nybacka beb.  
  Visten sjö Nyckelby by  
  »Norre Wisten» sjö Nyckelby bebyggelse  
  Visten sjö Nyckelmyren beb.  
  Visten sjö Nylund beb.  
  Visten sjö Nytorp lht  
  Visten sjö Nytorp beb.  
  Visten sjö Nytorp beb.  
  Visten sjö Nystugan beb.  
  Visten sjö Nyängen beb.  
  Visten sjö Nyängen beb.  
  Visten sjö Näs by  
  Visten sjö /Se Näs bebyggelse  
  Visten sjö /Se Näset beb.  
  Vågsjöarna, se Vågsjön sjö Näsgärdet beb.  
  Vågsjöarna sjöar Näsvålarna beb.  
  Vågsjöarna sjöar Olsätter bebyggelse  
  Vågsjön sjö /Se Olsäter by  
  Vågsjöån bäck Olsätter bebyggelse  
  Vålberget berg Olsätter l. Prästegården utjord  
  »Westsiöö Mossen» Saknas Olsätterstorp, Södra torp  
  Västbynäset näs Olsätterstorp, Västra bebyggelse  
  Västen, se Visten sjö Olsätterstorp, Östra bebyggelse  
  »wäste örten», se Örten, Västra Saknas Petersberg lht  
  Västsjömossen mosse Petersberg beb.  
  Åmenheden skogs o. ängsmark Pino beb.  
  Åsberget berg Potten beb.  
  Åsmosen mosse Prostgården, se 2 Prästbol Saknas  
  Åsmyren myr Prästbol by  
  Åstjärn sjö Prästbol bebyggelse  
  Åsängen skogsmark Prästbol bebyggelse  
  *Återvändsskogen skog /Se Prästbolskyrkan kyrka  
  Älghålan ängsmark Prästegården, se 2 Olsätter utjord  
  Ängberget kulle Prästfallet beb.  
  Ängbråten ängs- o. ägomark Prästhaget beb.  
  »Ängåås Röös» Saknas Roskull beb.  
  Östansjö åkermark /Se Rud by  
  Ävjebäcken bäck Rud bebyggelse  
  Ögat holme Rud By? Saknas  
  Örbäcken bäck Rudberg beb.  
  Örbäckshöjden berg Rudsheden gd  
  Örten, Västra o. Östra sjöar Rudsheden bebyggelse  
  Örten, Västra sjö Rudsheden hmn  
  Örten, Västra sjö Ryggåsdalen beb.  
  Örten, Västra sjö Rågrinden beb.  
  Örten, Västra sjö Råtorp beb.  
  Örten, Västra sjö Rönningen beb.  
  »Östra Örten» Saknas Salem beb.  
  Örtenberget berg Sand, se Sandby beb.  
  Örvakstjärn tjärn Sandbacka beb.  
  Örvaktjärnen tjärn /Se Sandby beb.  
  Örvaktjärnsbäcken bäck Sandbäcken beb.  
  Östansjö åkermark Sandgropen beb.  
  Österåsen ås Sanningen beb.  
  Österåsen ås Sjöfallet beb.  
  Östtorpet terräng Sjöremsan beb.  
    Sjöåsen, se Stöåsen beb.  
    Skavåsen beb.  
    Skogen torp  
    Skogen, Norra beb.  
    Skogen, Södra beb.  
    Skomakarkullen beb.  
    Skräddarbråten lht  
    Slätten beb.  
    Slättheden lht och terräng  
    Slättheden beb.  
    Smackhålet beb.  
    Smedjan beb.  
    Smedserud by  
    Smedserud bebyggelse  
    Smedserudstorp bebyggelse  
    Småbråtarna beb.  
    Snaråsen beb.  
    Solbacka hmd  
    Solbacka beb.  
    Solbacka beb.  
    Solberg beb.  
    Soldatbostället, se 4 Butorp Saknas  
    Soldatbostället, se 2 Ås Södra Saknas  
    Soldatbostället beb.  
    Soldatbostället beb.  
    Spikmyren beb.  
    Sprätten beb.  
    Stackängen beb.  
    Stammon utbruk  
    Stammon beb.  
    Stenbråten beb.  
    Stenåsen beb.  
    Stenåsen beb.  
    Stockängen, se Stackängen beb.  
    Stolpen beb.  
    Stråmyren beb.  
    Stätta beb.  
    Stöåsen beb.  
    Svinberget beb.  
    Svingen beb.  
    Sågbråten by  
    Sågen, se Vågsjösågen beb.  
    Sågbråten bebyggelse  
    Sälgåsen torp  
    Sälgåsen beb.  
    Säter beb.  
    Sättra beb.  
    Sättra beb.  
    Söder om bäcken beb.  
    Södervik, se 1 Prästbol Saknas  
    Söderut beb.  
    Södervik kyrkohmn  
    Tavlan beb.  
    Tildås beb.  
    Tjärn bebyggelse  
    Tjärn, Västra by  
    Tjärnberget torp  
    Tjärnberget beb. (riven)  
    Tjärnheden beb.  
    Tjärnheden beb.  
    Tollebol bebyggelse  
    Tomterna beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torsberget beb.  
    Torvbråtarna beb.  
    Trakten beb.  
    Trakten beb.  
    Trollhättan beb.  
    Tryransfallet beb.  
    Trånget beb.  
    Trångsund beb.  
    Tåmyren torp  
    Tåmyren beb.  
    Täppan bebyggelse  
    Udden beb.  
    Uddra ställe  
    Ullerud, Övre jvst.  
    Ulfsberg, se Ulfsbergsängen lht  
    Ulvberget beb.  
    Ulvbergstjärn beb.  
    Ulfsbergsängen lht  
    Ulvbergsängen beb.  
    Ulvsby bebyggelse  
    Upplanda by  
    Upplanda bebyggelse  
    Vackeråsen torp  
    Vackeråsen beb.  
    Vallen beb.  
    Vallen beb.  
    Vallsättra beb.  
    Vestsjö herrgård  
    Vintermossen, se Västa Mossen beb.  
    Vrån, se 1 Åstorp, Södra Saknas  
    Vågsjösågen beb.  
    Vålarna beb.  
    Vägen beb.  
    Väsby gd /Se  
    Väsby by  
    Västaberga beb.  
    Västa mossen beb.  
    Västanåsen, se Kviståsen beb.  
    Västa till beb.  
    Västby by  
    Västby bebyggelse  
    Västby utjord  
    Västsjö säteri  
    Västsjö by  
    Västsjötorpen torp  
    Åmenheden beb.  
    Åmenheden beb.  
    Åneholm beb.  
    Ånängen beb.  
    Årnäs, se 1 Åstorp, Norra Saknas  
    Ås, Norra bebyggelse  
    Ås Södra bebyggelse  
    Ås, Södra bebyggelse  
    Åsarna beb.  
    Åsbacken beb.  
    Åsberget beb.  
    Åsberget beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb.  
    Åsen beb. (riven)  
    Åsen, Norra beb.  
    Åsen, Södra beb.  
    Åskullen beb.  
    Åstorp by  
    Åstorp, Norra bebyggelse  
    Åstorp, Södra bebyggelse  
    Älvkroken beb.  
    Älvkullen beb.  
    Ängarna beb.  
    Ängbacken beb.  
    Ängsbråten hmd?  
    Ängbråten beb.  
    Ängbråten beb.  
    Ängen beb.  
    Ängen, se Ängbråten beb.  
    Ängen. Långa, se Nottjärnsängen beb.  
    Ävja frälsetorp  
    Ävja, Norra beb.  
    Ävja, Södra beb.  
    Ävjagården beb.  
    Ävjastorp beb.  
    Örbäcken beb.  
    Örtenbråten beb.  
    Östansjö beb.  
    Östanvik beb.  
    Östebarti torp  
    Österbråten beb.  
    Österbråten beb.  
    Öststugan beb.  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.