ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Filipstads stad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 4
Filipstad stad Abborrtjärnen sjö Filipstad stad Daglösen sjö
Filipstad stad Bergdalen ängsmark Filipstad stad Daglösen sjö
Filipstad stad Berget terräng Filipstad stad Daglösen sjö
Filipstad stad Blacksta terräng Filipstad stad Hastaberget berg /Se
Filipstad stad Bruntjärnen tjärn Filipstad Saknas  
Filipstad Saknas Daglösen sjö Filipstad stad  
Filipstad stad Daglösen sjö Filipstad stad  
Filipstad stad Daglösen sjö Filipstad stad  
Filipstad stad Daglösen sjö Filipstad stad /Se  
Filipstad stad Daglösen sjö Filipstad stad /Se  
Filipstad stad Daglösen sjö Filipstad stad /Se  
Filipstad stad Daglösen sjö Gottland lägenhet  
Fernebo Saknas Daglösen sjö /Se Gotland lht  
Filipstad stad Daglösen sjö /Se »Liksta» lägenhet  
Filipstad stad Daglösen sjö /Se »Lurö» lägenhet  
Filipstad Saknas Daglösen sjö /Se Lurö lht  
Filipstad stad Daglösen sjö /Se »Munkeberg» Saknas  
Filipstad stad *Dalkarlshagen äga /Se Munkeberg lht  
Filipstad stad Dammängen vret /Se Stensta lägenhet  
Filipstad stad Dammängen vret /Se Stensta lht  
Filipstad stad Domlyckan terräng Västervik lägenhet  
Filipstad stad /Se Färnsjön sjö    
Filipstad stad /Se Färnsjön sjö    
Filipstad stad /Se Färnsjön sjö    
Filipstad Saknas /Se Färnsjön sjö /Se    
Filipstad stad /Se Färnsjön sjö /Se    
Filipstad stad /Se Gotlandsviken vik    
Filipstad stad /Se Hastaberget berg    
Filipstad stad /Se Hedtjärnen tjärn    
Filipstad stad /Se Kytthyttegruvan terräng    
Filipstad stad /Se Larssiön, se Lersjön sjö    
Filipstad stad /Se Laxtjärnen tjärn    
Filipstad stad /Se Laxtjärnen tjärn    
Filipstad stad /Se Lersjön sjö    
Fyllbyttestad, se Filipstad stad Lersjön sjö    
Axelsvik, se Hjulmakartorpet lht Lersjön sjö    
Bengtstorp gård /Se Likstahöjden backe    
Hjulmakartorpet lht /Se Likstamossen sankmark    
Håkanstorp bergskronotorp /Se *Malsjö kalkbrott kalkbrott    
Jon Jonssons torp, se Håkanstorp torp Mosebacke backe    
Jonstorp gård /Se Mörttjärnen tjärn    
Kytthagen bebyggelse /Se Nedre bron Saknas    
»Leersiöwijken» vik? Norsbron Saknas    
Liksta Saknas Norsbäcken bäck    
Liksta Saknas *Per Svens vret vret /Se    
Lillkyrkan Saknas *Per Svens vret Saknas /Se    
Nedre staden Saknas Prestegrafven Saknas    
Öfre staden Saknas Pålandsfallet terräng    
Stensta lägenhet Skillerälven älv    
Stora gatan Saknas Skillerälven älv /Se    
Storkyrkan Saknas Skvallerbäcken bäck    
Svartnäs Saknas Spångberget berg    
Tingsstugan Saknas Sommarro udde    
Nedre torget Saknas Stampbäcken bäck    
Nedre torget Saknas Stampbäcken bäck    
Öfre torget Saknas Stampbäcken bäck    
Vekhyttan område Storbron Saknas    
Värmlandsberg bergslag Storhöjden berg    
Värmlandsberg ? f. sn Strand udde    
Värmlandsberg trakt *Veketevreten, se Vikhyttevreten vret    
Värmlandsberg bergslag *Vikhyttevreten vret /Se    
Värmlandsberg bergslag /Se *Vikhyttevreten vret /Se    
Värmlandsberg bergslag Åsviken vik    
Värmlandsberg f. sn? Yngen sjö /Se    
Värmlandsberg bergslag Lilla Elfgatan Saknas    
Värmlandsberg bergslag *Ängevreten, se *Vikhyttevreten vret    
Värmlandsberg bergslag Öfre bron Saknas    
Värmlandsberg bergslag Bengtstorp, Östra terräng    
Värmlandsberg bergslag /Se      

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.