ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mangskogs socken : Jösse härad : Värmlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 1
    Abborrtjärnsfalla gård Tobyälven älv
    Bonäset gård  
    Bruket f.d. stångjärnshammare  
    Fjällmansviken, Nedre gård  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.