ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Emterviks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 228 Bebyggelsenamn : 1193 Naturnamn : 939
Ämtervik, Östra o. Västra snr Aronshultet terräng Östra Ämterviks sn förklaringar Östra Ämterviks sn sn
Ämtervik, Östra sn /Se Arttjärn tjärn Östra Ämterviks sn sn Afrikadalarna sänka
Ämtervik, Östra och Västra snr Arvidstorpsmossen mosse Östra Ämterviks sn sn Amerika skifte
Ämtervik, Östra o. Västra snr Arvidstorpsviken vik Ämtervik, Östra sn Aren grind
Emtervik, Östra sn Backbäcken bäck Teckenförklaring förteckning Arttjärn tjärn
Emtervik, Östra sn Barnbäcken bäck Sagesmän förteckning Arttjärnet tjärn
Östra Emtervik sn Barnbäcken bäck Östra Ämtervik sn Arvidshål gärde
Emtervik sn Bergbäcken bäck Östra Ämtervik sn Arvidshålet gärde
Östra Emtervik sn Bergmyren myr Ämtervik, Östra sn Arvidstorpmossen mosse
Östra Emtervik sn Bergmyren myr Ämtervik, V. o. Ö. socknar /Se Arvidstorpsvägen körväg
Östra Emtervik sn Bergviken vik Ämtervik, Östra o. Västra snr Arvidstorpviken vik
Emterviks kyrka, Östra kyrka Bergängen ängsmark Ämtervik, Östra o. Västra snr Arvidstorpåsen höjd
Ämtervik (Emtervik), Östra sn /Se Bisswijka, se Bonäsviken vik Alkärrsrud Saknas Ashålan åker
Östra Emtervik sn /Se Björnberg berg Almlunda Saknas Askersängen äng
Ämtervik, Ö. sn /Se Björnberget skog /Se Arvidstorp by Aspgärdet gärde
Ämtervik, Östra sn /Se Björnbergstegen skogsskifte /Se Arvidstorp gd Asplundsgärdet gärde
Ämtervik Ö. pstn, socken /Se *Björnbergstegen skifte /Se Arvidstorp gård Aversbacken gärde
Smedsby möss inbyggarbeteckning /Se Björnängsberget berg Asphultängen avs. Aversbacken gärde
ämterviksskomakare inbyggarbeteckning /Se Björnängsmyren myr Asphultängen torp Backen gärde
?Arvidstorp gd Bodrågsberget berg Backarna, i hmd Backen, Västra backe
?Arvidstorp gd Bodrågsberget berg Backarna torp Backhaga skog
Arvidstorp by /Se Bogerudsberget berg Backarna hmd Backhaget skogsmark
Arvidstorp gård /Se Bogerudsmossen mosse Backen hmd Backlinnan gärde
Boanäs, Stora by Bonäsviken vik Backen torp Badarhällen berghäll
Bogerud by /Se Bonäsviken vik Backen lht Barnbäcken bäck
Bonäs, St. Saknas Brattberg berg Backen, i hmd Basta plats
Bonäs, Lilla gd /Se Brattberget höjd /Se Back-kullen hmd Basta plats
Bonäs, Lilla och Stora gård resp. by Brånbacken höjd Backkullen hmd Bastugärdet gärde
By gård Bråtviken vik Backkullen gård Bastukullen hagmark
By gd /Se Bråtåsen ås Backtorp ödetorp Bengtshålan sänka
By by Brötningbäcken bäck Backtäppan Saknas Bergbäcken bäck
By gård Bröttingen skogsmark Badhuset fd badhus Berglandet strandsluttn.
Bäck gd? Bröttningberget berg Berga avs. Bergmyren myr
Bävik Saknas Bäviksviken vik Bergbråtarna tlhter Bergommen stup
Bävik by Bävikön holme Bergen torp Bergudden udde
Bäfvik by Bössvikberget berg Berget hmd Bergviken vik
Bävik Saknas Bössviken vik Berget stuga Bergängen gärden
Bösseviken by Dunderkullen kulle Berget Saknas Bjurströmslyckan gärde
Bössviken by Edstaviken vik Berget hmd Björkdrågan väg
Bössviken by Emtån, se Ämtan å /Se Berget avs. Björkhaget hagmark
Bössviken by Enkullsberget berg Berget hmd Björklyckan åker
Dalen by Finnstalludden udde Bergt tlht Björnberget skog
Fasterud gdr, jblhtr Forsmyren myr Berget torp Björngrottan klyfta
Fasterud by Fryken, Mellan sjö Berget, på hmd Björngården hagmark
Fölsvik Saknas Fryken, Mellan sjö Berget, på hmd Björngården gärde
Fölsvik by Fryken, Nedre, Mellan o. Övre sjö Berggärdet hmd Björngårdsbacken backe
Fölsvik by Fölsjöbäcken bäck Bergkleven Saknas Björngårdsbacken backe
Fölsvik by Fölsjön sjö Bergtangen ödestuga Björnlyckan gärde
Gunnerud Saknas Fölsjön sjö Berlin riv. torp Björnstycket gärde
Gunnerudstorp by Fölsviken vik Bergtangen Saknas Björnängsberget berg
Gårdsjö brk. *Gatgärdet äga /Se Bergvik avs. Björnängsmyren myr
Gårdsjö brk. Gillermyren myr Bjurströmslyckan riv. stuga Blankenberg höjd
Gårdsjö gd /Se Granhöjden höjd Björedskullen hmd Bläckmyren myr
Gårdsjö gård /Se Gromyren myr Björklunda Saknas Bockhallen berghäll
Herresta khbost. /Se Grund äng Björklunda Saknas Bockhällen berghäll
Herresta gd /Se Grävlingberget berg Björklunda torp Bodhaget hagmark
Herresta gård, prästgård /Se Grävlingberget berg Björkås gård Bodrågan myr
Högberg Saknas Gubbäcken bäck Björnängen riv. tlht Bodrågsberget höjd
Högberg by Gunnerudsnäset näs Boanäs gård Bogerudsbergen berg
Högeberg by Gunnerudsviken vik Boden avs. Bogerudsmossen mosse
Högeberg by Gållsiö, se Gårdsjön sjö Boden, Östra avs. Bogerudsmossen mosse
Knutserud by gållsiön, se Gårdsjön sjö Boden, Västra avs. Bogerudsskogen skog
Kullhaget, Gamla lht /Se gållsiön, se Gårdsjön sjö Bogerud by Bogerudsälven älv
Mickelstorp, se Lilla Bonäs gd Gålsiön, se Gårdsjön sjö Bogerud gd Bogerudsälven älv
Mårbacka hg /Se Gål Siön, se Gårdsjön sjö Bogerud gård Boserudsgärdena åker
Mårbacka by /Se Gålsjön sjö Bogerud by Boställbacken backe
Mårbacka gård /Se Gårbottmyren myr Bolagssättra ödestuga Bostället gärden
Nolbergsviken Saknas Gårdsjön sjö Bolltorpet öde torp Bostället åkerskiften
Prästbol förr prästhmn /Se Gårdsjön sjö Bo(a)näs hmn Boställhaget hagmark
Prästbol by Gårdsjön sjö Bo(a)näs hmn Boudden gärde
Prestbol by Gårdsjön sjö Lilla Bo(a)näs, se Mickelstorp hmn Brattberget höjd
Prestbol by Gårdsjön sjö Bonäs, Lilla gd Brattbergsbacken vinterväg
Prästbol förr stomhmn /Se Gårdsjöälven bäck Bonäs, Lilla gård Brattgärdet gärde
Prästbol gd /Se Gårdsjöälven bäck Stora Bo(a)näs, se Bo(a)näs hmn Brattåsmyren myr
Rud by Gårdsjöälven bäck Bonäs, Stora gd Brobacken backe
Rud by Göstenen sten? Bonäs, Stora gård Brobacken backe
Rud by? *Hemtrakten skifte /Se Bonäsbråten hmd Brolyckan åker
Rud hg *Herrgårdsgärdet skogsskifte /Se Bortom Älven gård Bromsåsen skogsås
Rud by Humlebomyren myr Bosserud, se Båserud Saknas Brottningberg berg
Råbäck gd Håkan Ersmyren skogsmark Boserud avs. Brottningen hag
Rörbäcken by Hällås ås Boställbacken stuga Bruket gärde
Sandviken by Hällåsbäcken bäck Boställena, Nedre lht Bruksbacken backe
Sandviken by Hästhaget skogsmark Boställena, Övre lht Brunnsbäcken vattendrag
Skacksjö Saknas Högbergsåsen ås Bostället st Brunnsbäcken bäck
Skacksjö by /Se Högbergssätter skogsmark Bostället avs. Brunnängen äng
Smedsby by Höjdberget berg Bostället st. Brursten grund
Smedsby by Höjdängen ängsmark Bostället lht Bråtarna åker
Smedsby by Intaget ängsmark Bostället st. Bråtarna gärde
Smeby Saknas Järnboden skogsmark Bostället avs. Bråtarna gärde
Stavik Saknas Kalvhagen ängsmark Bostället riv. soldatbost. Bråtbogården gärde
Stavik by Kattberget höjd Bostället f.d. soldatbost. Bråten åker
Stafvik by Klubben ängsmark Bostället f.d. soldatbost. Bråten i hultet gärde
Sund by Klövberget berg Bostället f.d. knektbost. Bråtgärdet gärde
Svenserud by Knutserudshöjden höjd Bostället knektbost. Bråttorpet åker
Svenserud by Kohålan vik Bostället knektbost. Bråtudden udde
Svenserud by Kolifejsarlyckan skogsmark Bostället avs. Bråtviken vik
Sälgvålen gdr o. jblghtr Komyren myr Bostället torp Bråtåsen skogsås
*Torp gd Kopphålshöjden höjd Bostället torp Bråtängen åker
*Torp ?gd Korpnäsudden udde Bostället f.d. soldatbost. Bränningen skogsskifte
Torp Saknas Korkrudsåsen ås Botten Saknas Bränningen skog
Visteberg by Kråkön holme Botten avs. Bröttningen gärde
Vissberg Saknas Kvarndammen damm Botten ödetorp Bröttningshaget hagmark
Visteberg gård /Se Kvarnfallen skogsskifte /Se Brunnen hälsobrunn Buråsen höjd
Visterud by /Se Kvarnmyren myr Brunnen hälsobrunn Buråsen höjd
Visterud gård /Se Kvarnsanden åker o. ängsmark Brunnsberg stuga Byggnäshällen stenhäll
Visterud by /Se Kvarnåsen ås Bråtarna öde torp Byggnäsudden udde
Visterud by /Se Kyrkmyren myr Bråten gd Byxfickan gärde
Västergård gd /Se Käringbäcken bäck Bråten gård Bys Sälgvål utmark
Västegård, se Sälgvålen gdr o. jblghtr Labbersviken vik Bråten hmd Bäckbackarna åker och skog
Vestegård by Lammyren myr Bråten hmd Bäcken gärde
?Västmyr Saknas Lillbråskullen berg Bråten lht Bäcken gärde
Västmyr by Lill-Snipan berg Bråten Saknas Bäckgärdena åker
Västmyr by Lillängsmyren myr Bråten riv. torp Bäckgärdena, V. o. Ö. åker
Vestanmyr by Lillön holme Bråten stuga Bäckgärdet gärde
Norra Ås Saknas Lysbäcken bäck Bråten ödetorp Bäcklyckan gärde
Södra Ås Saknas Långåsen ås Bråten avs. Bäckängarna gärde
Ås, Norra och Södra byar Medskogbäcken bäck Bråten hmd Bäckängen gärde
Ås by Mellan-Fryken sjö Bråten gård Bäckängen gärde
Älv(de)bäck by /Se Mellan-Fryken sjö Bråten Saknas Bäviksön ö
Älvbäck gård /Se Mellan-Fryken sjö Bråten hmd Bävikviken vik
Elfvik Saknas Mellan-Fryken sjö Bråten torp Böckerslyckorna gärde
Örbäck by Mellan-Fryken sjö Bråten gård Bössmansbacken backe
Örbäck by Mellan-Fryken sjö Bråten, Nedre avs. Bössmansbacken backe
Örbäcken by Mellanfryken del av sjö /Se Bråten, Norra hmd Bössvikbacken backe
Östmansby by Mellanviken vik Bråten, Södra öde hmd Bössviken vik
Östmansby by? Mellanviksudden udde Bråten, Övre avs. Bössvikklöven backar
Östmansby by /Se Mossberget berg Bråtgärdet åker Dalarna gärde
Östmansby by /Se Mosserudsviken vik Bråttorpet utlagt torp Dalsbacken backe
  Mossåsarna skogsskifte /Se Bråtängen avs. Daltegarna åker
  Mossåsarna skogsskifte /Se Bröttningen, Norra tlht Daltegarna åker
  Mossåsarna skogsskifte /Se Bröttningen, Södra riv. torp Daländ gärde
  Myrängarna myr By gd Daländen gärde
  Måsskäret skär By gård Dammbackarna backar
  Märrmyren myr By bebyggelse Dammbråten gärde
  Naverängen ängs o. skogsmark By bebyggelse Dammbråten skogslycka
  Nollbergsviken vik By bebyggelse Dammen Saknas
  Nytorp skogsmark Båserud, i hmd Dammen gärde
  Näset skogsskifte /Se Bäckebro, Östra Saknas Dammhaget hag
  Näset skogsskifte /Se Bäcken avs. Dammlyckan gärde
  Näsudden udde Bäckåsen lht Dammlyckan gärde
  Prästbolsviken vik Bäckängen avs. Dammlyckan åker
  Ringåsberget berg Bävik by Dammossen mosse
  Ritrakten skogsmark Bävik gd Dammvännan gärde
  Rudsviken vik Bävik gård Djupdalen sänka
  Råbäcken bäck Bönhuset bönehus Djupdalen dal
  Råbäcken bäck Bössmanstorpet torp Djupdalen, V. o. Ö. åker
  Råbäckmossen mosse Bösseviken by Djupdalsbäcken bäck
  Rävbråtarna ängsmark Bösseviken gd Djupdalsbäcken bäck
  Rönningen skogsmark Bössmansbostället torp Djupdalslyckan gärde
  Rönningsbäcken bäck Bössviken gård Dunderkullen kulle
  Rönnåsmyren myr Bössviken gård Dyngmyren sumphåla
  Sanbacken, se Råbäcken bäck Dalarna, i hmd Dysehelåsen ås
  Sandviken vik Dalarna hmd Dysehlan gärde
  Sandviksberget berg Dalarna ödegård Dystyck gärde
  Sandviksudden udde Dalen by Där Ners höjd höjd
  Skacksjödalen dal Dalen hmd Där Opps höjd höjd
  Skacksjön sjö Dalen gd Emtån, se Ämtan å
  Skacksjön sjö Dalen bebyggelse Enbacken backe
  Skacksjön sjö Dalen, på hmd Engströmsgärdet gärde
  Skacksjön sjö Dalen hmd Enkullberg berg
  Skak Siön, se Skacksjön sjö Dalsängarna hmdar Etterkajbäcken bäck
  Skaksjön sjö Dammen lht Etterkajlyckan gärde
  Skacksjön sjö /Se Djupdalen tlht Etterkajlyckan gärde
  Skaksjöelfven älv Dybråten avs. Etterkajmyren myr
  Skacksjöviken vik Dybråten torp Fallberget backe
  Skacksjöälven bäck Där Fram hmd Fallen skog
  Skacksjöängarna åkermark Där Fram gård Fallet gärde
  Slättmon mo Där Fram hmd Fasterudsviken vik
  Sommardrågberget berg Där Fram Saknas Filsen åker
  Spraggdrågen sänka Där Fram gård Filsen gärde
  Spraggen tjärn Där Fram hmd Finnskäggberget höjd
  *Staviksön förr ö Där Fram hmd Finnskäggen gärde
  Stafviksön ö Där Fram gård Finnstallarna udde
  Stafvikön ö Där Fram hmd Finnstallberget forngrav
  Stordy myr Där Fram gård Finnstallet udde
  Stormanstorpet skogsmark Där Fram hmd Finntorpet åker
  Stormossen mosse Där Fram gård Flågan åker
  Stormyren äng Där Fram hmd Frambacken backe
  Storsand strandremsa Där Fram bortom älven hmd Frambacken backe
  Storviken vik Där Fram i Torp hmd Framomdörren gärde
  Storön ö Därframme hmd Frykberget höjd
  Strandmyren myr Därframme hmd Fryken, se även Fryksände sn sjö
  Svarttjärn tjärn Därframme hmd Fryken, se även Fryksände sn sjö
  Svensbråten skogsmark Därframme hmd Fryken sjö
  Systabäcken bäck Därframme hmd Fryken sjö
  Sågdammen damm Därframme hmd Fryksdalen Saknas
  Säter skogsmark Därframme hmd Furåsen höjd
  Tallåsmossen mosse Där Ner hmd Furåsen ås
  Tjyvstafallmyren myr Där Ner gård Fårbråten hagmark
  Tjärn tjärn Där Ner hmd Fårhaget skogsmark
  Tjärn skogsmark Där Ner hmd Fägatan brukningsväg
  Trakten, Norra ?område /Se Där Ner gård Fägrindkullen backe
  Vargklöven berg Där Ner hmd Fölsjön sjö
  Vestenlacus, se Visten sjö Där Ner hmd Fölsjön sjö
  Vickerberget berg Där Ner hmd Fölsjön sjö
  Visten sjö Där Ner gård Galgen åker
  Visten sjö Där Ner hmd Gammalsta gärde
  Visten sjö Där Ner hmd Gammalängen, Lilla och Stora ängar
  Visten sjö Där Ner gård Gammelängen område
  Visten sjö Där-nere hmd Gatlyckan åker
  Visten sjö Där-nere hmd Gatlyckan åker
  Visten sjö Därnere hmd Genstigen landsväg
  Visten sjö Därnrer hmd Gerdinshagen hagmark
  Visten sjö /Se Därnere hmd Gersbacken Saknas
  Visten sjö /Se Därnere hmd Gersbacken backe
  Visten sjö /Se Därnere hmd Gersbäcken bäck
  Vägen skogsmark Där nere i åsen hmd Gersbäcken bäck
  Västen, se Visten Saknas Där Ner i Mickelstorp hmd Gethällarna berghällar
  Västerudden udde Där Ner i Torp hmd Gethällvägen väg
  Västmyrmossen mosse Där Ner i Torp hmd Glitteråsen gärde
  Ytra Fryken, se Mellan-Fryken sjö Där Ner i Åsen hmd Gorrbottmyren myr
  Åmyren myr Där Ner i Åsen gård Granmyren gärde
  Åmyrsbäcken bäck Där Ner i Örbäckssätern avs. Grindbacken backe
  Åsberget, Norra berg Där Nol hmd Grindtegen åker
  Åsberget, Södra berg Där Nol hmd Grindtegen gärde
  Älvbäckberget berg Där Nol gård Grislyckorna gärde
  Älvbäcktjärn tjärn Där Nol hmd Gromyren myr
  Emtan å Där Nol hmd Gromyren myr
  Emtan älv Där Nol hmd Gromyrsåsen bergås
  Ämtan bäck Där Nol hmd Gropskogen skog
  Ämtan bäck Där Nol gård Gruvbråten skogslycka
  Ämtan bäck Där Nol hmd Gruvbråtlyckan gärde
  Ämtan å /Se Där Nol hmd Gråtbitarna åker
  Ämtan å /Se Där Nol Saknas Gräsenberg gärde
  Ängen äng Där Nol gård Gräsbottmyren myr
  Ängen, se Näset skogsskifte /Se Där Nol gård Grävlingberget höjd
  Örbäcken bäck Där Nol hmd Gubbäcken bäck
  Örbäckssätter skogsmark Där Nol gård Gubbdyet kärr
    Där Nol gård Gubbfallen hagmark
    Där Nol hmd Gubbhålet åker
    Där Nol hmd Gubbhålet gärde
    Där Nol hmd Gubbkällan sankmark
    Där Nol gård Gubblyckan åker
    Där Nol hmd Gubblyckan gärde
    Där Nol i Gårn hmd Gubblyckan skogslycka
    Där Nol i Mossbråten tlht Gubbsilen myr
    Där Nol på Dalen hmd Gunnerudsfallet fors
    Där Nol på Skogen hmd Gunnerudsmossen mosse
    Där-nord hmd Gunnerudsudden udde
    Där-nord hmd Gunnerudsviken vik
    Därnord hmd Gutterud åker
    Därnord hmd Gutterudsbacken backe
    Därnord hmd Gårdsjön, se Ö. Sunne sn sjö
    Därnord hmd Gårdsjön sjö
    Därnord hmd Gårdsjön sjö
    Därnord hmd Gårdsjöälven å
    Därnord hmd Gärdet, nedersta och översta åkrar
    Därnord hmd Gärdsätern gärde
    Därnord hmd Gärdsättern gärde
    Därnord hmd Göstenen gränssten
    Där Opp hmd Hagarna åker
    Där Opp gård Hagbacken backe
    Där Opp hmd Hagbackgärdena gärden
    Där Opp hmd Hagbråten gärde
    Där Opp hmd Hagen åker
    Där Opp gård Hagen gärde
    Där Opp gård Hagen, Nedre åker
    Där Opp hmd Hagen, Övre åker
    Där Opp gård Haget gärde
    Där oppe hmd Haggärdet gärde
    Där-oppe hmd Haggärdet åker
    Där oppe hmd Haglyckan åker
    Där-oppe hmd Haglyckan hagmark
    Där Opp i Mickelstorp hmd Haglyckan hagmark
    Där oppe i Åsen hmd Hagåsen hagmark
    Där Opp i Åsen hmd Halsmyren myr
    Där Opp i Åsen gård Hamplyckan åker
    Där Opp i Örbäckssätern avs. Harfallet åker
    Där Sy gård Hegårdsängen gärde
    Där Sy gård Herrestaviken vik
    Där Sy gård Himmelsporten grind
    Där Sy gård Holmen gärde
    Där-syd hmd Holmen dunge
    Därsyd hmd Hophaget åker
    Därsyd hmd Hopängbråten åker
    Därsyd hmd Hultgärdet gärde
    Därsyd hmd Hultgärdet gärde
    Därsyd hmd Hultlyckan skogslycka
    Därsyd hmd Humlegården åker
    Därsyd hmd Humletorpar(e)n grund
    Därsyd hmd Husåsen höjd
    Där Sy i Mossbråten tlht Håkan Ersmyren myr
    Där Sör hmd Hålan åker
    Där Sör hmd Häggdalarna sänkor
    Där Sör hmd Häjdalarna skog
    Dör Sör hmd Hällen hagmark
    Där Sör hmd Hällåsarna åsar
    Där Sör hmd Hällåsen hagmark
    Där Sör hmd Hästhagen beteshag
    Där Sör hmd Hästhaget hage
    Där Sör hmd Hästhaget hagmark
    Där Sör hmd Hästhaget gärde
    Där Sör hmd Hästhagsudden Saknas
    Där Sör i Torp hmd Hästkullen gärde
    Där Sör på Sandmon avs. Hästryggen sten
    Där väst hmd Högbergsmossen mosse
    Därväst hmd Höjdbacken backe
    Därväst hmd Höjden hagmark
    Därväst hmd Höjden skogsskifte
    Där Väst gård Inghaget hagmark
    Därväst hmd Inhägnet gärde
    Där Väst gård Intaget gärde
    Där Väst gård Islandshavet gärde
    Därväst hmd Jordtaget åker
    Därväst hmd Juberget höjd
    Därväst hmd Juberget berg
    Där Väst gård Järnboden skogsmark
    Därväst hmd Jättehällarna klipphällar
    Där Väst gård Jättehällvägen väg
    Där Väst hmd Jätterösena forngravar
    Där Väst hmd Jättestenen sten
    Där Väst avs. Kajutan gärde
    Där Väst hmd Kallbäcken kallkällor
    Där Väst hmd Kallkällbråten hagmark
    Där Väst hmd Kallkällbråten fd bråte
    Där Väst hmd Kallkällbäcken bäck
    Där Väst hmd Kalvbråten skogsmark
    Där Väst hmd Kalvhagen hagmark
    Där Väst hmd Kalvhagen äng
    Där Väst hmd Kalvhagen hage
    Där Väst i Ängbråten hmd Karbisa skjul
    Där Väst i Ängbråten gård Kartgärdet gärde
    Där Väst på Skogen hmd Kattberget bergknalle
    Där Öst hmd Katthult åker
    Däröst hmd Katthultet gärde
    Där Öst hmd Klubben gärde
    Där Öst hmd Klövbacken, nedre backe
    Däröst hmd Klövbacken, Övre backe
    Där Öst hmd Klöven höjd
    Där Öst hmd Klöven höjd
    Däröst hmd Knektlyckan gärde
    Där Öst hmd Knektlyckan gärde
    Där Öst gård Knutberget berg
    Däröst hmd Knutserudshöjden höjd
    Där Öst hmd Kobråten gärde
    Däröst hmd Kohaget skogsmark
    Där Öst hmd Kohålan sänka
    Där Öst gård Kolbobackarna backar
    Där Öst gård Kolbodlyckan gärde
    Där Öst Saknas Kolbädden gärde
    Däröst hmd Kolifejslyckan gärde
    Däröst hmd Kollbäcken bäck
    Där Öst hmd Kolyckan åker
    Där Öst gård Kolyckbråten åker
    Där Öst i Ängbråten hmd Konongen åker
    Där Öst i Ängbråten gård Kopphålan gärde
    Där Öst på Sandmon avs. Kopphålshaget hagmark
    Där Öst på Skogen hmd Koppsta gärde
    Ektorpet öde tlht Korpnäset näs
    Eldebäck by Korpnäsudden udde
    Eldebäck Saknas Korpudden gärde
    Enbacka avs. Korpudden skog
    Enkullen hmd Korterudsbacken backe
    Enkullen hmd Korterudslångliden backe
    Enkullen hmd Korteruds Långliden backe
    Enåsen hmd Korterudsåsen höjd
    Enåsen hmd Korterudsåsen höjd
    Eriksberg Saknas Kotegen gärde
    Etterkajlyckan riv. stuga Krekorna gärde
    Falla ödetorp Kroken beteshag
    Fållbråttorpet torp Kroken åker
    Fallen riv. tlht Kronbråten gärde
    Fallen, Norra avs. Kråkgullshålet sänka
    Fallen, Södra avs. Kujbråten åker
    Fallet öde torp Kujlyckan åker
    Fallet avs. Kullarna gärden
    Fasterud by Kullarna gärden
    Fasterud gd Kullarna skogsskifte
    Fasterud gård Kullarna åker
    Finnlyckan riv. stuga Kullen åker
    Forsen lht Kullen gärde
    Forsen stuga Kullgrensgärdet gärde
    Framom älven Saknas Kullgärdet åker
    Frammom Älven gård Kullhaget skog
    Framsta, i hmd Kvarnbacken backe
    Framsta hmd Kvarnen plats
    Fridhem, se 4 Prästbol Saknas Kvarnen kvarn
    Fridhem torp Kvarnfallen skogsskifte
    Furåsmyren tlht Kvarngatan väg
    Furåsmyren torp Kvarnlyckan gärde
    Futthagen torp Kvarnsand gärde
    Fågelbergsstugan ödestuga Kvarnsanden gärden
    Färgartomta ödestuga Kvarntorpsfallet fors
    Fägrinden grind Kvarntorpsvägen väg
    Färgetomten riv. stuga Kvarntorpsvägen väg
    Fölsjötorpen Saknas Kvarntorpälven älv
    Fölsjöängen avs. Kvarntorpälven älv
    Fölsvik by Kvarnälven älv
    Fölsvik gd Kyndelsmyren myr
    Fölsvik gård Kyrkbacken Saknas
    Gammalängen, Lilla och Stora riv. stuga Kyrkledet gärdesgårdsled
    Gammelgården hembygdsgård Kyrkmyren myr
    Gammelsättra fd säter Kålgårdsgärdet gärde
    Gatan hmd Kålhagsviken vik
    Gatan hmd Kålsängsgärdet åker
    Gatan hmd Kålsängslyckan gärde
    Gatan hmd Kålsängstrakten gärde
    Gatan gård Källarbacken potatisland
    Gatsättra ödesäter Källarlyckan åker
    Gersbacken torp Källinnan gärde
    Gersstugan stuga Käringbäcken bäck
    Gersstugan ödestuga Kärre gärde
    Gofallet Saknas Kärrud gärden
    Granen lht Kärrgraven sänka
    Granhöjden öde lht Kärrgravlyckan gärde
    Granliden torp Kölnbacken backe
    Granliden lht Kölnbacken backe
    Gropen tlht Kölngärdet åker
    Gräsenberg riv. lht Labårdsviken vik
    Gubbfallen öde lht Lackhagen åker
    Gullbråten avs. Lackhagsbacken backe
    Gunnerud by Ladbackarna gärde
    Gunnerud gd Ladbacken gärde
    Gunnerud gård Ladbråtarna gärden
    Gunnerud jordlägenhet, gd Ladkullen gärde
    Gunnerud jordlht Ladskiftet åker
    Norra Gunnerudstorp, se Torp hmn Ladutegen gärde
    Gunnerudstorp, Norra gd Ladvallen gärde
    Gunnerudstorp, Norra gård Lagårdsbacken backe
    Södra Gunnerudstorp, se Södra Torp hmd o. jordlht Lagårdsgärdet gärde
    Gunnerudstorp, Södra gd Lagårdslyckan gärde
    Gunnerudstorp, Södra gård Lakullen gärde
    Gunnerudstorp, Södra gd Lastvallen åker
    Gunnerudstorp, Södra jordlht Leran åker
    Gunnerudsängen tlht Lerbråtarna åker
    Gutterud riv. stuga Lerbråtgatan väg
    Gutterud ödestuga Lerflåan gärde
    Gården, se Nere i gården, Nord i g., Östan i g. Saknas Lergatbacken backe
    Gårdsjö gård, f.d. bruk Lergropen allmänn.
    Gårdsjö gård, f.d. bruk Lerknölen gärde
    Gårdsjö bruksegendom Lerknölsberget höjd
    Gårdsjö f.d. bruk Lerkullen kulle
    Gårdsjö herrgård Lerkullen gärde
    Gärdena Saknas Lerstyckena gärde
    Gärdet hmd Lervik gärde
    Gärdet hmd Lervägen väg
    Gärdet hmd Leråsbacken backe
    Gärdet hmd Leråsen åker
    Gärdet gård Lillberget höjd
    Gärdet avs. Lillbråskullen kulle
    Gärdet hmd Lilldalsbacken backe
    Gärdet hmd Lillegomyr åker
    Gärdet hmd Lillhaget hag
    Gärdet hmd Lillhaget gärde
    Gärdet gård Lillmyren myrhåla
    Gärdet i Torp hmd Lillsand vik
    Gärdet, på hmd Lillsand vik
    Gärdet, på hmd Lilltjärn tjärnhåla
    Gärdet, på hmd Lilltäppan åker
    Gärdet, på hmd Lilltäpphagen hagmark
    Gärdet, på hmd Lillviken del av Storstugviken
    Gärdet, på hmd Lillängen gärde
    Gärdet, på hmd Lillängsmyren myr
    Göphult Saknas Lillön ö
    Hackningen avs. Linnan åker
    Hag hmd Lillsand vik
    Hag stuga Lillängen gärde
    Hag hmd Lillängslyckan åker
    Haga hmd Lillängsmyren myr
    Haga hmd Lillön ö
    Haga hmd Logbacken backe
    Haga hmd Loggärdet åker
    Haga gård Loggärdet gärde
    Hagaberg avs. Loglyckan åker
    Hagaberg lht Logängen gärde
    Hagaborg stuga Loglyckan gärde
    Hagaby avs. Lortgatan väg
    Hagaby skola Lusvändan gärde
    Hagalund avs. Lyckan gärde
    Hagalund torp Lyckan gärde
    Hagen riv. stuga Lyckan åker
    Hagen hmd Lyckan gärde
    Hagen hmd Lyckan åker
    Hagen avs. Lyckan, Norra gärde
    Hagen riv. stuga Lyckorna gärden
    Hagen hmd Lyckorna åker
    Hagen hmd Lyckorna gärden
    Hagen hmd Lyckorna åker
    Hagen gård Lyckorna, N. o. S. åkrar
    Hagen torp Lågan kullfallet träd
    Hagen, i hmd Långbacken backe
    Hagen, på hmd Långa lyckan gärde
    Hagen, på hmd Långa Lyckorna gärde
    Hagen, på hmd Långbacken backe
    Haget avs. Långbacken backe
    Haget avs. Lång Bråte skogsmark
    Haget, i hmd Långgatan väg
    Hagfallet avs. Långgatan väg
    Haglyckan avs. Långgärdet åker
    Haglogen loge Långgärdet åker
    Haglundstorp avs. Långkullen kulle
    Hagsättra ödetorp Långmyren myr
    Hagtorpet torp Långtegen gärde
    Halla ödestuga Långåsen ås
    Halla ödestuga Lämmbacken backe
    Halla gård Lämmyren myr
    Hallen, på hmd Lämmåshallarna plats
    Halltäppan avs. Ländbacken backe
    Hembygdsgården hembygdsgård Lövsta stenhällar
    Herresta hmn Lövudden udde
    Herresta gd Lövuddberget höjd
    Herresta kyrkoherdebost. Maderna åker
    Herrgården herrgård Maderna gärde
    Herrgården, på hmd Majanäs myr myr
    Herrgården hmd Medskobäcken bäck
    Hissingen riv. torp Medskoggatan väg
    Hopängbråten avs. Medskogmyren myr
    Hult Saknas Medskogskvarnen f.d. kvarn
    Hulten hmd Medskoskogen skog
    Hulten hmd Mellanfryken del av Fryken
    Hulten ödegård Mellangärdet gärde
    Hultet riv. tlht Mellangärdet åker
    Hultet = Hulten Saknas Mellangärdet åker
    Hulttorpet ödetorp Mellangärdet gärde
    Humletorp hmn Mellangärdet gärde
    Humletorp gd Mellanhagen åker
    Humletorp gård Mellanhaget hagmark
    Häggtorpet utlagt torp Mellanklövbacken backe
    Hällen riv. stuga Mellanlyckan gärde
    Hällen suga Mellanlyckan åker
    Hällen hmd Mellanvikudden udde
    Hästhaget Saknas Milbråten åker
    Hästhaget torp Mjölnargärdet gärde
    Hästhaget ödetorp Mjölnargärdet gärde
    Högberg by Morgongåvan åker
    Högberg by Mossbacken, N. o. S. backar
    Högberg gd Mossberget höjd
    Högberg gård Mossen gärden
    Högberg by Mossen, N. o. S. åker
    Högbergssätter bydel Mosserudsfallet fall
    Högeberg, se Högberg by Mosserudsfallet fors
    Högeberg Saknas Mosserudskvarnen fd kvarn
    Högbergsfallet Saknas Mosserudsmossen mosse
    Högbergssätern säter Mosserudsmossen mosse
    Höglunda riv. torp Mossåsarna skogsskifte
    Höglunda ödetorp Mossänden åker
    Höglunda Saknas Multermyren myr
    Höjden lht Multermyren myr
    Höjden riv. tlht Multmyren myr
    Höjden, Norra Saknas Munklyckan åker
    Höjdängen Saknas Myggbråten bråte
    Hörnet hmd Myrarna åker
    Hörnet gård Myrarna gärden
    Hörnet, på hmd Myrarna gärde
    I... Saknas Myrbråten gärde
    Inglyckan riv. stuga Myrbråten gärde
    Ingmårste?, I hmd Myrbråten åker
    Ingmårste hmd Myren gärde
    Jansmyren hmd Myren åker
    Jong Larssättra ödesäter Myren åker
    Jordbrosmyren tlht Myren gärde
    Jordbruksmyren torp Myren åker
    Jönsbo avs. Myren åker
    Kalvhagen, i hmd Myren gärde
    Kalvhagen, i hmd Myren åker
    Kalvhagen Saknas Myren, Västra och Östra åker
    Kalvhagen Saknas Myren, Västra o. Östra gärden
    Kalvhagen gård Myrhultlyckan åker
    Kammarn stuga Myrhålan sjö
    Kampebrobacken stuga Myrkullbacken backe
    Kaperalsängen avs. Myrkullen gärde
    Karlsro stuga Myrkullen gärde
    Karlsvik torp Myrkullsbacken backe
    Kilbotorpet ödetorp Myrtegen åker
    Klubben riv. torp Myrtäppan gärde
    Klubben föreningshus Myrvålen åker
    Knektlyckan avs. Mårbackaskogen skog
    Knutserud by Mårbacklyckan gärde
    Knutserud gd Mårbackängarna gärden
    Knutserud gård Märrmyren myr
    Knölarna riv. lht Mörkullen gärde
    Knölen hmd Nerer Strupen förträngning
    Knölen hmd Nolgädet åker
    Knölen stuga Nolistaåsen backe
    Kolifejserlyckan ödestuga Nolslyckorna, V. o. Ö. åker
    Kolifejserstugan ödestuga Norra Åsberget höjd
    Konsa torp Norstegärdet gärde
    Kopphålan riv. stuga Notnäsudden udde
    Korterud gd Nygärdet åker
    Konterud gård Nygärdet åker
    Korterud hmn Nygärdet gärde
    Korterud hmn Nystutegen åker
    Korterud by Nytomta skogslycka
    Korterudsbacken torp Nytomten gärde
    Korterudsbacken torp Näset udde
    Kullen hmd Näset skogsskifte
    Kullen gård Näset gärde
    Kullen stuga Näsgärdet gärde
    Kullen torp Nästerlyckan gärde
    Kullen hmd Nästerlyckan skogslycka
    Kullen avs. Näsudden udde
    Kullen ödegård Näsudden udde
    Kullen ödegård Olleranshäj gärde
    Kullen avs. Olmånsbogården gärde
    Kullen hmd Orderhagen hagmark
    Kullen ödegård Oxdalarna hagmark
    Kullen hmd Oxdalen åker
    Kullen gård Pattershålet sänka
    Kullen, på hmd Per Nilslyckan åker
    Kulltorpet Saknas Perstorp åker
    Kvarnbacken avs. Petterlyckan gärde
    Kvarnen avs. Pettersborg skogsskifte
    Kvarnfallen hmd Pragbacken backe
    Kvarnlyckan torp Prostbygärdet gärde
    Kvarntorp hmn Prästbolshultet skog
    Kvarntorp gd Prästbolsviken vik
    Kvarntorp gård Prästhaget åker
    Kvarntorp by Ringmyren myr
    Kvarnåsen, Nedre öde tlht Ringmyrsberget höjd
    Kvarnåsen, Övre öde tlht Ringåsberget höjd
    Kyrkoherdebostället Saknas Ritrakten gärde
    Källarbacken riv. stuga Rovbråtarna gärde
    Källåsen hmd Rovlyckan gärde
    Lackhagen avs. Rudsbackarna backar
    Ladgärdet hmd Rudsviken vik
    Ladgärdet, på hmd Rumpan äng
    Lagärdet ålderdomshem Rumpan skogsmark
    Landsvägslyckan Saknas Råbäckbäcken bäck
    Lerbråtarna lhter Råbäcken bäck
    Lerbråtarna bydel Råbäcken bäck
    Lerbråten lht Råbäckmossen mosse
    Lerbråten bydel Rået skogsskifte
    Lerbråten, Norra tlht Rågrindbacken backe
    Lerbråten, Södra tlht Rågrindbacken backe
    Lerbråterna Saknas Råviken vik
    Lerstad tlht Rännarbacken backe
    Lersta torp Rännerbacken backe
    Lervik avs. Rävberget berg
    Lervik avs. Rävhålet åker
    Lervik torp Rödjordslyckorna åker
    Leråsen tlht Rönnhålan åker
    Lillbo stuga Rönnhålan gärde
    Lillbrå utlagt torp Rönnhålsbacken backe
    Lillbråstorpet Saknas Rönningen åker
    Lillhögberg Saknas Rönningen gärde
    Lillhöjden torp Rönningen gärde
    Lillsten, vid hmd Rönningen åker
    Lillstenen hmd Rönningen gärde
    Lillstenen gård Rönningen åker
    Lillstugan lht Rönningen gärden
    Lillängen öde lht Rönningsbäcken bäck
    Lillängen avs. Rönnåsmyren myr
    Lillängstorpet avs. Rönnåsmyren myr
    Listorp ödetorp Salttorget vägkors
    London torp Sanden gärde
    London tlht Sandhålorna sänka
    Lugnet Saknas Sandhålsbacken backe
    Lundby lht Sandlindan åker
    Lundby lht Sandlinnorna åker
    Lyckan Saknas Sandlyckan gärde
    Lyckan avs. Sandlyckorna gärde
    Lyckan Saknas Sandorna åker
    Lyckan avs. Sandvikbacken, V. och Ö. backar
    Lyckan torp Sckackbacken backe
    Lyckan avs. Sandvikudden udde
    Lyckan avs. Sjöbacken hagmark
    Lyckan lht Sjöbackgärdet åker
    Lyckan ödestuga Sjöbrunnorna gärde
    Lyckan, Norra hmd Sjöbråten gärde
    Lyckan, Norra riv. torp Sjögärdena åker
    Lyckan, Norra, på hmd Sjögärdet gärden
    Lyckan, Södra hmd Sjögärdet gärde
    Lyckan, Södra avs. Sjögärdet åker
    Lyckan, Södra, på hmd Sjögärdet åker
    Låna gård Sjöhagen hagmark
    Långåsen riv. stuga Sjöhaget hag
    Långåsen riv. torp Sjöhaget hagmark
    Lövudden avs. Sjöhagsviken vik
    Lövåsen avs. Sjölyckan gärde
    Maltorpet Saknas Sjölyckan åker
    Martorpet avs. Sjömyrsåsen ås
    Medsko, Där Fram i hmd Sjöängen gärde
    Medsko, Där Nol i hmd Skacksjöfallet fors
    Medskog bydel Skacksjökvarnen fd kvarn
    Mejerigärdet lht Skacksjön sjö
    Mellangården hmd Skacksjön sjö
    Mellanmyren hmd Skacksjön sjö
    Mellanstugan hmd Skacksjödalen sänka
    Mellanstugan, i hmd Skacksjödalsmyren myr
    Mellanstugan gård Skacksjöfallet fall
    Mellanviken lht Skacksjöviken vik
    Mellkviststugan riv. stuga Skatbron bro
    Mellomgården hmd Skiftena åker
    Mellomgården hmd Skifthaget hagmark
    Mellomgården ödegård Skinkaberg höjd
    Mellomgårdskullen Saknas Skinnarkullen gärde
    Mellomgårdskullen gård Skogerbron bro
    Mellomstugan hmd Skogergatan väg
    Mellomstugan, i hmd Skogerälven älv
    Mickelstorp hmn Skrolinnan gärde
    Mickelstorp hmn Skälsåsen höjd
    Mickelstorp, se 1 Bonäs, Lilla gd Skrolinnan gärde
    Mickelstorp Saknas Skålsjön, se även Brunskogs sn Saknas
    Mjölnarstugan stuga Slättmon skog
    Mossbacken lht Smalgärdet åker
    Mossbacken avs. Smedbacken backe
    Mossbråten tlhter Smedbacken backe
    Mossen, Norra riv. torp Smedgärdet gärde
    Mossen, Södra avs. Smedgärdet åker
    Mosserud hmn Smedhagen åker
    Mosserud gd Smedhagen hagmark
    Mosserud gård Smedbacken backe
    Mosserud by Smedhagen hagmark
    Mosstorpen tlhter Smedhaget hagmark
    Mullerlyckan utlagt torp Smedkullen gärde
    Myrbråten hmd Smedtegen åker
    Myrbråten hmd Smelyckan gärde
    Myren lht Snipan höjd
    Myren avs. Snipan hagmark
    Myren torp Snipan skogsmark
    Myren knektbost. Sommardrågberget berg
    Myren, Västra hmd Spelarbackarna backar
    Myren, Väster, på hmd Spetthaget gärde
    Myren, Östra hmd Spragden skogsskifte
    Myren, Östra, på hmd Spragden tjärn
    Myrhult avs. Spragden tjärn
    Myrhålan avs. Spragdmyren myr
    Myrlyckan riv. stuga Spragdskiftet Saknas
    Myrlyckan Saknas Spragdtjärn Saknas
    Myrängen Saknas Spraggdrågen däld
    Målarbråten torp Sprundet del av Särkudden
    Målarmyren Saknas Spängersbron bro
    Mårbacka gårdar Stallbacken backe
    Mårbacka gårdar Stallyckorna åker
    Mårbacka gd Stammansbacken backe
    Mårbacka gård Stampbacken allmänn.
    Mårbacka gd Stavikgrinden fd grind
    Mårbacka bebyggelse Stavikvägen körväg
    Mårbacken, se Mårbacka gårdar Stenbacken gärde
    Mårbacklyckan ödetorp Stenbråten bråte
    Måserud Saknas Stengärdet gärde
    Mölnarhaget avs. Stenhammarn grund
    Mölnarhaget torp Stenklamman backe
    Mörbo tlht Stolmyren gärde
    Mörbo stuga Storbråtarna, Södra gärden
    Mörkullen tlht Stordalen lht
    Mörkullen torp Storgärdet Saknas
    Mötkullen Saknas Storkullen åker
    Naverängen riv. torp Storlyckan åker
    Nere i gården hmd Stormossen mosse
    Ner i gården hmd Stormosstjärnet tjärn
    Nerer Tjärn ödetorp Stormyren myr
    Nilste hmd Storsand vik
    Nolbergsviken hmn Storstuglyckan åker
    Nolbergsviken gd Storstugviken vik
    Nolbergsviken gård Stortäppan åker
    Nolbergsviken by Storviken del av Storstugviken
    Nolby Saknas Storåsen backe
    Nolby lht Storängen äng
    Noler Brottningen ödetorp Storängen äng
    Noler Gammelängen ödestuga Storön ö
    Noler Tjärn ödetorp Stuggärdet gärde
    Nolgården hmd Stävlinghällen berg
    Nolhagen hmd Sundsbacken backe
    Nol i Gården gård Sundsbäcken bäck
    Nolista hmd Sundshöjden höjd
    Nolstugan hmd Surbäran gärde
    Nordfalla Saknas Svarttjärn tjärn
    Nord i gården hmd Svarttjärnet tjärn
    Nord i gården hmd Svarttjärnsbäcken bäck
    Nordista(d) hmd Svarttjärnsdrågan myr
    Nordsta, i hmd Svens bråte bråte
    Nordsta, i hmd Svenserudssätergatan byväg
    Nordströmstorpet utlagt torp Svensängen gärde
    Nordstugan, i hmd Svängen vägkrök
    Nordtorpet Saknas Sågåsen hagmark
    Norra Gården del av Skacksjö Sälggärdet gärde
    Norrtorp, se Torp hmn Sälgvålarna åker
    Norsta hmd Särkudden udde
    Norsta hmd Säterbacken backe
    Norstastugan stuga Säterhaget hagmark
    Notbindartomten ödestuga Säterskogen skog
    Nybackakvarnen kvarn Sätterbackvägen stig
    Nyhultet Saknas Söderbergsrännan backe
    Nykroken Saknas Sönnersgärdsbacken kulle
    Nykroken ödetorp Sörbytegen åker
    Nysta hmd Tallbråten åker
    Nysta ödegård Tallholmen talldunge
    Nysterdalen gård Tallåsarna utmarker
    Nystugan hmd Tallåsbråten gärde
    Nystugan hmd Tallåsmossen mosse
    Nystugan hmd Tallåsmyren myr
    Nystugdalen avs. Tangen gärde
    Nystuglyckan avs. Tarmen äng
    Nytomta ödetorp Tattbråten åker
    Nytomten Saknas Tavelbacken backe
    Nytomten avs. Tavelbacken backe
    Nytomten lht Titudden udde
    Nytorp arr. Tjurudden udde
    När Alfred gård Tjuvstafallmyren myr
    När Anna Magnusson stuga Tjärnet tjärn
    När Aron hmd Tjärnsbäcken bäck
    När Aron gård Tjärnsbäcken bäck
    När Bäckman ödetorp Tompen skog
    När Dahlin torp Tompen skog
    När Emil Larsa gård Tompmyren myr
    När Finn-Nils riv. stuga Tomta gärde
    När Finn Nils ödestuga Tomtbråten hagmark
    När Frid hmd Tomten åker
    När Gustav Johansson stuga Tomten gärde
    När Hansa avs. Tomtkullen gärde
    När Hansa gård Tomttegen skog
    När Hedström torp Torkhusbacken backe
    När Helmer Persson gård Torpen åker
    När Häradsdomarn hmd Torsvik vik
    När Jong Larsan hmd Trakten gärde
    När Jong Larsa gård Trakterna gärden
    När Kallstans Karl torp Trollommen stenkummel
    När Karlerik stuga Trollspisen sten
    När Karlsson gård Trädan åker
    När Nils Magnusa torp Trädgårdsgärdet gärde
    När Myrman torp Trädgårdsgärdet gärde
    När Måns gård Trättängen åker
    När Nordström stuga Tysklyckan gärde
    När Notbindaren ödestuga Täpporna åker
    När Nystedt gård Täppberget gärde
    När Nyström torp Uddarna ängsmark
    När Ol Bengtsas hmd Udden gärde
    När Olle-Maja stuga Ullerudsråa gräns
    När Ol Nilsan hmd Ulvgropsbacken backe
    När Ol Nilsa ödegård Vallbacken backe
    När Rickard Karlsson torp Vallbacken backe
    När Råd stuga Vallyckan hagmark
    När Svens avs. Vamgatan väg
    När Söderberg gård Vamma gärden
    När Åsensänkan ödestuga Vammarna gärden
    Näs Saknas Vargklöven höjd
    Näsfelttorpet öde torp Vedhaget gärde
    Näststa, i hmd Vickerberget berg
    Nästa hmd Vikerudden udde
    Nästa gård Vilarsten sten
    Näverängen Saknas Vilarstensbacken backe
    Ol Bengsas gård Vinterhålet åker
    Olmånsgården hmd Vintersta strandäng
    Oppista hmd Visten, se även Ö. Ulleruds sn sjö
    Oppista hmd Visten sjö
    Oppi stugan hmd Visten sjö
    Opp i stugan hmd Visten sjö
    Ovan Backen bydel Vistlandet land vid sjö
    Paris torp Vålarna gärden
    Paris riv. tlht Vålbråtarna åker
    Parkhyddan stuga Vålgatan byväg
    Pipenhus Saknas Våmgatan väg
    Plåten ödetorp Våmmarna åker
    Prag torp Vägskälsgärdet gärde
    Prag avs. Vällingbacken backe
    Predikantbostaden gård Vältan brant
    Prästbol gd Vändstenen sten
    Prästbol gård Västerbäcken bäck
    Prästbol gd Väserhaget gärde
    Prästbol bebyggelse Västerhaget hagmark
    Prästbol bebyggelse Västerhaget hagmark
    Prästbråten Saknas Västerlyckan åker
    Prästerud, Västra hmd Väster Sandvikbäcken bäck
    Prästerud, Östra hmd Västerängen äng
    Prästgårdstorpet Saknas Västgärdet gärde
    Prästtorpet torp Väst i täppan åker
    På... Saknas Väst i fallet gärde
    På Skogen, se 1 Ålkärrsrud gd Västmyrsmossen mosse
    Quarnbacken Saknas Åmyren gärde
    Quarnfallet Saknas Åmyren myr
    Quarnlyckan Saknas Åmyrshaget hagmark
    Quarntorp Saknas Ånäck hagmark
    Quarnåsen Saknas Åsarna skogsskifte
    Raskenlund avs. Åsarna skogsmark
    Restaurangen stuga Åsbacken backe
    Rud by Åsbacken backe
    Rud gd Åsberg, Södra berg
    Rud gård Åsberget, Södra höjd
    Rud by /Se Åsbäcken bäck
    Råbäck gd Åsbäcken bäck
    Råbäck gård Åsen höjd
    Råbäcklyckan Saknas Åsen skogsskifte
    Råbäcklyckan torp Åsen åker
    Råbäckängen avs. Åsen åker
    Rådströmstorpet torp Åsfall vattenfall
    Rågrinden grind Åsfallet fall
    Rävbråtarna avs. Åshaget hagmark
    Rönningen utlagt torp Åshaget hagmark
    Rönningen avs. Åskors vägkors
    Sand hmd Åslyckan gärde
    Sanden, på hmd Åsskogen skog
    Sandhålan stuga Åstjärn, se Älvbäckstjärnet tjärn
    Sandlyckorna hmd Åstjärn tjärn
    Sandlyckorna torp Åstjärn tjärn
    Sandmon avs. Åvergärdet gärde
    Sandviken by Åver Strupen förträngning
    Sandviken gd Älvbråten ängsmark
    Sandviken gård Älvbäckberget berg
    Sandviken by Älvbäckmyrarna myr
    Schackbostället f.d. st Älvbäckstjärnet tjärn
    Schackstället torp Älvbäcktjärn Saknas
    Sionsberg torp Älvbäcktjärn tjärn
    Sjöbråten avs. Älvgärdet åker
    Sjöhagen avs. Älvgärdet gärden
    Sjömyrshag avs. Älvudden udde
    Sjöstad Saknas Älvängen fd ängsmark
    Sjötorp avs.-ar Älvängen äng
    Skackbostället torp Ämtan å
    Skacksjö by Ämtan å
    Skacksjö gd Ämtan å
    Skacksjö gård Ämtån, se Ämtan å
    Skacksjö by Ängarna gärde
    Skacksjödalen öde torp Ängarna åker
    Skacksjöängarna hmd Ängarna gärden
    Skacksjöängarna gård Ängbråtarna gärde
    Skarpen Saknas Ängbråtarna gärden
    Skiftet hmd Ängbråten åker
    Skinnarkullen riv. stuga Ängbråten gärde
    Skinnarkullen ödestuga Ängbråten åker
    Skinnsberg Saknas Ängbråten åker
    Skogen hmn Ängbråten hagmark
    Skogen hmn Ängbråten, Nedre och Övre gärde
    Skogen by Ängbråthultet skog
    Skogen bydel Ängbråtviken vik
    Skogen Saknas Änghultmyren gärde
    Skogshyddan stuga Änghultvägen väg
    Skomakarlyckan avs. Ängkrokbergt berg
    Skrolyckan, se Lyckan, Norra o. Södra, på avs. Ängkroken åker
    Skrolyckan stuga Ängkroken åker
    Skrolyckan torp Ängkrokbacken backe
    Skräddaråsen riv. tlht Änglyckan åker
    Smedsby by Änglyckan gärde
    Smedsby gd Änglyckorna gärden
    Smedsby gård Ängmyren gärde
    Smedsby by /Se Ängskiftet äng
    Snaran avs. Ängtegarna åker
    Snika fd lanthandel Ängåsåsen hagmark
    Solbacka villa Örbäcken bäck
    Solbacka hmd Öriket gärde
    Solbacka gästgiveri Österbäcken bäck
    Soldattorpet, se 5 By Saknas Österhaget hagmark
    Soltomten avs. Öster Lyckan gärde
    Sotbråten ödetorp Öster Sandvikbäcken bäck
    Spangbacken torp Österängarna gärde
    Spetthaget riv. stuga Östgårdslyckan åker
    Spångbacken Saknas Östgärdet gärde
    Spängerna avs. Övergärdet gärde
    Spängerna torp Överstbråtarna åker
    Spängersbron bro  
    Spätthaget ödestuga  
    Stampbacken stuga  
    Stampfallet Saknas  
    Statarlyckan ödetorp  
    Statartorp ödetorp  
    Statartorpet riv. torp  
    Stavik by  
    Stavik gd  
    Stavik gård  
    Staviksbacken hmd  
    Stenbacken hmd  
    Stenen hemmansdelar  
    Stintorpet tlht  
    Stjärnbergstorp avs.  
    Storbråtarna öde hmd  
    Stormtorpet utlagt torp  
    Storsta(d), i hmd  
    Storsta hmd  
    Storsten, vid hmd  
    Storstenen hmd  
    Storstugan, i hmd  
    Storstugan hmd  
    Stranden hmd  
    Stugan, Oppi, se Oppi stugan Saknas  
    Stätthällen stuga  
    Sund by  
    Sund gd  
    Sund gård  
    Sundsberg avs.  
    Sundåsen hmd  
    Sundsåsen avs.  
    Svalhålet torp  
    Svanvik villa  
    Svenserud by  
    Svenserud by  
    Svenserud gd  
    Svenserud gård  
    Svenserudssätern säter  
    Svenssätter bydel  
    Sydsta, i hmd  
    Sydsta, i hmd  
    Sydstugan, i hmd  
    Syltan bod  
    Systa hmd  
    Systa hmd  
    Systugan hmd  
    Sågbråten ödetorp  
    Sågen torp  
    Sälgvålen, se Västgård hmn  
    Sälgvålen gd  
    Sälgvålen gård  
    Sälgvålen by  
    Sätern avs.  
    Säterstugan lht  
    Sätter ödetorp  
    Sätterstugan ödestuga  
    Sättra torp  
    Söderby hmd  
    Söderby avs.  
    Södra Gården del av Skacksjö  
    Södra Torp hmd o. jordlht  
    Sönnafalla Saknas  
    Sönner Brottningen ödetorp  
    Sönner Gammelängen ödestuga  
    Sönner Tjärn ödetorp  
    Sörtorpet Saknas  
    Tallåsen, på hmd  
    Tallåsen hmd  
    Tallåsen gård  
    Tjärnet, Norra torp  
    Tjärnet, Södra torp  
    Tjärntorp ödetorp  
    Tomta gård  
    Tomten hmd  
    Tomten avs.  
    Tomten hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten, på hmd  
    Tomten, på hmd  
    Tomten, på hmd  
    Torget avs.  
    Torp hmn  
    Torp, på hmd  
    Torp hmd  
    Torp Saknas  
    Torpet utlagt torp  
    Torpet, övre Saknas  
    Torpet avs.  
    Trakten avs.  
    Trakten torp  
    Tuggelite torp  
    Täppan hmd  
    Täppan, Norra hmd  
    Täppan, Norra, på hmd  
    Täppan, Södra hmd  
    Täppan, Södra, på hmd  
    Udden avs.  
    Udden torp  
    Vallen hmd  
    Vallen gård  
    Vallen, på hmd  
    Vallängen hmd  
    Vallängen Saknas  
    Vallängen avs.  
    Vallängen torp  
    Vestanmyr Saknas  
    Vid Tjärn ödetorp  
    Vid Älven gård  
    Vid..., se Lillsten, Storsten, Vid Saknas  
    Wien torp  
    Wien riv. tlht  
    Vik gård  
    Vik, se 1 Sund gd  
    Viken, se 1 Nolbergsviken gd  
    Viken by  
    Viken hmd  
    Vinteråsarna Saknas  
    Vinteråsarna torp  
    Vinteråsen torp  
    Visteberg, se Södra Vistre hmn  
    Visteberg gd  
    Visteberg gård  
    Visterud by  
    Visterud gd  
    Visterud gård  
    Södra Vistre hmn  
    Vålby avs.  
    Vägskälen riv. stuga  
    Vägvisaren Saknas  
    Västa hmd  
    Västa hmd  
    Västanmyr, se Västmyr by  
    Västegård, se 1 Sälgvålen gd  
    Väster Åsarna torp  
    Västeräng stuga  
    Väster Ängbråten gård  
    Västgård hmn  
    Västgård Saknas  
    Västmyr by  
    Västmyr gd  
    Västmyr gård  
    Västmyr by  
    Västra Äng avs.  
    Väststa, i hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Växel stuga  
    Åkerbergstorpet riv. torp  
    Ålkärrsrud, se Skogen hmn  
    Ålkärrsrud gd  
    Ålkärrsrud gård  
    Ås = Södra Ås, Norra Ås hmn  
    Norra Ås hmn  
    Ås, Norra bebyggelse  
    Ås, Norra gård  
    Norra Ås by  
    Södra Ås hmn  
    Ås, Södra gd  
    Ås, Södra gård  
    Södra Ås by  
    Åsarna hmd  
    Åsarna gård  
    Åsarna avs.  
    Åsarna bydel  
    Åsarna, Norra lht  
    Åsarna, Västra avs.  
    Åsarna, Östra riv. tlht  
    Åsbacken stuga  
    Ås brunn brunns- o. bodinrättn.  
    Ås brunn hembygdsgård  
    Åsen Saknas  
    Åsen stuga  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen tlht  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen gård  
    Åsen, Norra avs.  
    Åsen, Södra avs.  
    Åsen, på hmd  
    Åsen, på hmd  
    Åsen, på hmd  
    Åsfalla ödetorp  
    Åsfallet Saknas  
    Åshaget avs.  
    Ås handel lanthandel  
    Åsmansbostället f.d. knektbost.  
    Åsmansbostället torp  
    Åsmanstorp torp  
    Älvbacken öde tlht  
    Älvbacken, Södra Saknas  
    Älvbron bro  
    Älvbråten, Södra öde tlht  
    Älvbråten, Övre hmd  
    Älvbäck gd  
    Älvbäck gård  
    Älvbäck by  
    Älvbäck, se Eldebäck by  
    Älvbäckstjärn riv. tlht  
    Älven avs.  
    Älvvik hmd  
    Älvvik, Norra avs.  
    Älvvik, Södra handelslht  
    Ämtervik, Östra Saknas  
    Ängarna utlagt torp  
    Ängarna, i hmd  
    Ängbacken lht  
    Ängbråtbacken tlht  
    Ängbråtbacken torp  
    Ängbråten hemmansdelar  
    Ängbråten, Norra hmd  
    Ängbråten, Södra avs.  
    Ängen lht  
    Ängen hmd  
    Ängen avs.  
    Ängen Saknas  
    Ängkroken avs.  
    Ängkroken torp  
    Änglandet torp  
    Ängåsen hmd  
    Ängåsen lht  
    Ängåsåsen riv. stuga  
    Ön by  
    Örbäck gd  
    Örbäck gård  
    Örbäck by  
    Örbäcksbråten Saknas  
    Örbäckssätern säter  
    Östa hmd  
    Östa hmd  
    Östanby skola  
    Östanby skola  
    Östanby skolhusplan, se 6 By Saknas  
    Östanby skollärarboställe, se 7 By Saknas  
    Östan gården hmd  
    Östergårdslyckan avs.  
    Öster Åsarna torp  
    Öster Ängbråten gård  
    Östista(d) hmd  
    Östista hmd  
    Östista hmd  
    Östmansby by  
    Östmansby gd  
    Östmansby gård  
    Östom gården hmd  
    Öststa, i hmd  
    Öststugan, i hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Öststugan hmd  
    Överstugan hmd  
    Över Tjärn ödetorp  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.