ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ransäters socken : Kils härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 272 Bebyggelsenamn : 592 Naturnamn : 274
Ransäter sn o. brk. Abborrtjärn tjärn Ransäters socken sn Ransäters socken förklaringar
Ransäter sn Allmänningmossen mosse Ransäters socken sn Ransäters socken förklaringar
Ransäter sn o. brk. Aspdrågbäcken bäck Ransäter sn Ransäters socken förklaringar
Ransäter sn Aspdrågen dal Ransäter sn Ransäters socken förklaringar
Ransäter sn /Se Baggstabäcken bäck Ransäters socken Saknas ?Abrahamsmyren myr?
Ransäter f.d. sn /Se Baggstabäcken bäck Förklaringar förteckning ?Abrahamsmyren Saknas
Ransäter sn /Se Berggrenstorp terräng Förklaringar förteckning Baggstabäcken bäck
Ransäter f.d. sn o. järnbruk /Se Bergkvistmossen mosse -gården Saknas Baggstabäcken bäck
Bengtsbol sn Björnberget berg Ransäter sn Bengtsheden åkerteg
Bengtsbol by Blacktjärn tjärn Ransäter sn Björkberget berg
Blia by Bliaberget berg o. triangelpunkt Ransäter sn Björkön ö
Blijan Saknas Bliaberget, Nedre berg Strömma inbyggarbeteckning Bli-backen landsvägsbacke
Blia by Bliaberget, Övre berg Allmänningen torp Blibergen höjder
Blia by Bliamyrarna myr Allmänningen beb. Blibergen berg
Blia gd /Se Bockön holme Allmänningen lht Bliberget berg
Boråsen gdr /Se Bocköudden udde Apa heden hmd Bliängarna ängar
Forssnäs [skog] Boråshöjden Saknas Aspåsen beb. Bockön ö
Forsnästorp gård »Boråshöjden» Saknas Aspåsen lht Bockön ö
Forsudden by Boråshöjden höjd /Se Attersta lht? Bokön, se Bockön ö
Gersby by Boråshöjden berg Backen beb. Borshöjden, se Boråshöjden höjd
Gersby by Boråskullen berg Backen beb. Boråsbäcken bäck
Gersby Saknas Boråsviken vik Backen lht Boråshöjden höjd
Gersheden by Boråsmossen mosse Baggsta bebyggt område Boråshöjden höjd
Gersheden by Brunbergsmossen mosse Bengtsbol bebyggelse Boråshöjden (höjd), bergstrakt
»Gierss Heden» frälssehemman Bråtarna åkermark Bengtsbol hmn (by) Boråskullen höjd
Gersheden by Bråtbäcken bäck Berget gd Boråskullen berg
Hedås Saknas Bråtbäcken bäck Berget beb. Boråskullen berg
Hedåås Saknas Bråten åker Berget beb. Boråskullen berg
Hedås by Brännan skogsmark Berget beb. Boråstjärnet tjärn
Hedås by Brännan terräng Berget hgd Boråsviken vik
Hedås by Bårbergstjärnen tjärn Berget torp Bosjöhöjden, se Boråshöjden bergstrakt
Hedås by Bäcken åkermark Björklund torp Brunnberget, se Brånberget berg
?Holsby by Diksberget berg Björklunden torp Brånberget berg
»Hollssbÿn» Saknas Diksberget berg Björnbergsängen torp Bråthöjden höjd
Holsby by Enån å Björnbergsängen beb. Bårbergstjärn(en) tjärn
»Högsbÿn» Saknas Enån å Björnbergsängen lht Bäckarna område
Högsby by Enån å Björnbråten rivet torp Bäckängarna ängar
Jonsbol Saknas Etterkajmyren myr Björneborg lht Bårbergstjärn, [Borr]bergstjärn tjärn
Jonsbol by Falkberget berg Björngårda lht Båtbyggareholmen holme
Jonsbol gd /Se Falkberget berg Björnhöjden torp Båthusängen äng
Kvarntorp byar Fallet fall Björnhöjden lht Dammarna dammar?
Kvarntorp by Falltorpsmossen mosse Blia gd Dammlyckan åkrar
Kärne by Flintberget berg Blia bebyggelse Dik(e)sbäcken bäck
Kärr by Flintgruvan terräng Blia by (hmn) Fjölbotjärn, se Strömtjärn tjärn
Kärr by Flyen myr Blibacken lht Fjölbotjärn(en) tjärn
Mellanhammaren Saknas Forssbäcken Saknas Bliberg beb. Fryksdalshålan plats
Munkebol by Fårssbäcken Saknas Blibergen ställe på Bliaskogen Furbotjärnet, Fjölbotjärn(en) tjärn
Munkebol by Fårön holme Bliberget beb. Fäbron bro
Munkebol by Fälthallen holme Blombacka torp Fäbråten område
Munkerud gd Gatbråten berg o. triangelpunkt Blombacka lht? Färjstabackarna backar
Munkerud by Getberget berg Boråsen torp Färnmyren myr
?Munkerud Saknas Gillermyren myr Boråsen beb. Gersbybacken backe
Munkerud by Gillermyren myr Boråsen, norra o. södra lhtr Gershedtången landsvägsbacke
Munkerud by Gleberget höjd Boråshöjden lhtr Gottland åkrar
Munkerudz Heden frälssehemman Gleberget berg Bostället beb. Granhöjden höjd
Munkfors bruk Saknas Glebergstorpet, Norra ängsmark Bostället lhtr Granhöjden höjd
Munkerud by Glebergstorpet, Södra ängsmark Bostället lhtr Gruvkullen höjd
Munkerud samh. /Se Glehögdsröös Saknas Bryngelstorp torp Gruvkullen berg
Munkfors brk. Granhöjden berg Bryngelstorp beb. Gullberget berg
Munkfors br. Grankärrmossen mosse Bryngelstorp lht Gäddtjärn(en) tjärn
Munkfors brk. Grebråten skogs o. ängsmark Bråtarna beb. Gäddtjärn tjärn
Munkfors brk. Gruvan terräng Bråtarna hmd Gäddtjärn tjärn
Munkfors brk. Gruvkullen berg Bråtarna beb. Gällsåsen höjd
Munkfors brk Gräsmyren myr Bråtbäcken torp Hagalund område
Munkfors köping /Se Gräsmyren myr Bråtbäcken beb. Halvskäppstjärn tjärn
Munkfors köping /Se Gräsåsmossen mosse Bråtbäcken lht Hammarån å
Munkfors köping /Se Grönö holme Bråten beb. Hammarån å
»Måssängen» Saknas Gulldrågen dal Bråten beb. Hammarälven, se Rannsjöälven älv
Måsängen by Gulldrågmossen mosse Bråten lht Hammarälven (älv), å
Ransbacka, se 2 Ransäter eller Ransbacka komm.bost. Gunnarsmossen mosse Bråtheden torp Hedåssätern sätrar
Ransberg Saknas Gäddtjärn tjärn Bråtheden beb. Hollsbybäcken bäck
»Ranesether» Saknas Göranssättern f.d. säter Bråtheden lht? Holsbysätern säter
Ransäter Saknas Hedlunda terräng Buskarna lht? Hungerbron bro
Ransäter gd »Hedås Högden» ås Bäckafors beb. Hållerudsheden hed
Ransäter Saknas Hollsbybråtarna åkermark Bäckarna torp Hållerudstjärn tjärn
Ransäter sn o. brk. »Hulkiärnen» Saknas Bäckarna beb. Hållerudstjärn tjärn
Ransäter brk. Hultet skogsmark Bäckarna lht Häck- se Hägg- Saknas
Ransäter eller Ransbacka komm.bost. /Se Hungerbrobäcken bäck Bäckfallet torp Häggstödet åkerskifte, (äv. ängsbacke)
Ransäter samhälle, gård /Se Hungerbrobäcken bäck Bäckfallet beb. Häggstöet åkrar
Ransätersskog gd Hålbäcken bäck Bäckfallet lht Häggstöbron bro
Ransätertorp Saknas Hållerudstjärn tjärn Bäckfallet beb. Häggstö(d)bäcken bäck
Ransäterstorp by Hållerudstjärn tjärn Bäckåsen lht Häggstö(d)mossen mosse
Ransäterstorp by Hållerudstjärn tjärn Dalbråtarna beb. Hällarna trakt
Rudstorp by Häggstöd åkermark Dalbråtarna lht Hästmossen mosse
Slöjdefors Saknas Häggstödet terräng Dalslyckan lht? Hästskoholmen holme
Stensdalen Saknas Häggstödbäcken bäck Dammen beb. Hästskoholmen holme
Stensdalen by Häggstödmossen mosse Dammen lht? Höjerbacken backe
Tallåsen Saknas Hängkullen kulle Dammhålan beb. Jensterdalen dal
Tallåsen by Hästskoholmen ö Dammhålan lht? Jonsbolsbackarna backar
Tallåstorp by Höjdbacken ås Dammåsen lht? Jonsbolsbäcken bäck
?Tjärne Saknas Jongsmosse mosse Dicksberg beb. Jondbolsbäcken bäck
Kärne by Jonsbolssjön tjärn Di(c)ksberg lht? Jonsbolsbäcken bäck
Kärne by Närn-Måssarna Saknas Dicksbäcken beb. Jonsbolssjön sjö
Uddersrudh Saknas Kalvberget terräng Dik(e)sbäcken lht? Jonsbolstjärnet tjärn
Uddersrud by »Kalfweberget» Saknas Dolpen hmd? Jordbroängarna ängar
Uddersrud by Kampesmyrberget berg Dunderheden lht? Järnmossen mosse
Vestanå by Kampesmyren skogsmark Där bort beb. Järnmossmyren myr
Åmbergh Saknas Kamphålsberget berg Där bort hmd? Kakbergsheden skogstrakt
Åmberg by Katrineberg berg Där fram lhtr? Kalvberget berg?
Åtorp by? Kinnekulle kulle Där framme beb. Kanalbackarna backar
Åtorp del av komm.bost. /Se Kiärne Måssar öar Där framme beb. Kanalen kanal
  Klarbäcken bäck Där framme beb. Karlshål vattenhåla
  Klarälven älv Där in beb. Killingkippen, se Kippen älvkrök
  Klarälven älv Där in hmd? Kinnekulle höjd
  Koberget berg Där ner beb. Kippen älvkrök
  Koppartorpet skogsmark Där ner beb. Klaran älv
  Koppartorpstjärnen tjärn Där ner hmdr? Klarbäcken bäck
  Kopparåsen ås Där norr hmd (lht) Klarälven älv
  Kråkåsmossen mosse Där nord beb. Klarälven, se Klaran, Storälven älv
  Kullbäcken bäck Där nord beb. Klingerkärr trakt
  Kullmossen mosse Där Nord beb. Klingevi idr.plats
  Kusmyren myr Där nord beb. Klockarelyckan åkerteg
  Kvarnbäcken bäck Där nord beb. Klöva berg
  Kvarntjärn tjärn Där nord beb. Knekthuslyckan åkerteg
  Kvarntorp, Södra ängsmark Där nord beb. Knekthusmossen, se Kärnmossarna mosse
  Laggarfallet skogsmark Där nord beb. Kohål, se Tuvdalen dal el. fördjupning
  Laggen ängsmark Där nord beb. Kristbacken backe
  Laxholmen holme Där norr hmd Krogberget berg
  Lillberget berg o. triangelpunkt Där opp beb. Krogen vägskäl
  Lillmossen mosse Där opp beb. Kråkdalen dal
  Lilltjärn tjärn Där opp beb. Kråkdalen dal
  Lilltjärnsmyren myr Där opp lht? Kråkön ö
  Lillälven del av Klarälven Där söder beb. Kullarna Saknas
  Lindesberg terräng Där söder beb. Kvarnbäcken bäck
  Lomtjärn tjärn Där söder beb. Kvarnbäcken bäck
  Lortmossen mosse Där söder beb. Kvarnbäcken bäck
  Lustigberget berg Där söder hmdr (lhtr) Kvarntjärn(en) tjärn
  Långe sidan fluf, se Klarälven älv Där söder på enbacken beb. Kvarntjärn tjärn
  Långfoten berg Där ut beb. Kvarnviken vik
  Långfotsmossen mosse Där ut hmd? Käringhålan håla
  Långkiärnsberget Saknas Där väst beb. Kärleksön ö
  Långtjärn tjärn Där väst beb. Kärnbostället åkerteg (f.d. lht)
  Långtjärnsbergen berg Där väst beb. Kärngrean område
  Långtjärnberget berg o. triangelpunkt Där väst beb. Kärnhedlaggen kant på mosse
  Långtjärnsbäcken bäck Där väst beb. Kärnmossarna mossar
  Långviken vik Där väster hmdr (lhtr) Laxholmen holme
  Länsmansmyren myr Där väst på dålpen beb. Laxholmen holme
  Lövhöjddalen dal Där öst beb. Lerbäcken bäck
  Lövviken vik Där öster hmdr? Lillberget berg
  Medskogsmossen mosse Där öst på dålpen beb. Lillmossen mosse
  Mellansättermossen mosse Enbacken torp Lillmossen mosse
  »Monkerudz Forssen» Saknas Enbacken hmd Lilltjärn(en) tjärn
  Mosstorpet terräng Enhaget beb. Lillälven gren av Klarälv
  *Munke....fors fors Enmossen beb. Lomtjärnen tjärn
  »Munckforssen» Saknas Erikslund lht? Lomtjärnen tjärn
  *Munkerudsforsen fors Erikslund lht Lundarna skogstrakt
  Myrarna terräng Fallet beb. Lustigkullen kulle
  Märrsprängan berg Fallet lht? Långtjärn tjärn
  Nytorp ängsmark Falltorpet torp? Långtjärnen tjärn
  Nötåsen berg Finnskägghålan beb. Långtjärnen tjärn
  or...iärn, se Örtjärn, Södra tjärn Fiskhusgärdet beb. Långtjärnsbergen berg
  Orkiärn, se Örtjärn, Norra tjärn Fiskhusgärdet lht? Långviken vik
  Orrmossen mosse Flakåsen lht Långviken vik
  Otterbäckviken vik Flakåsen, se Åsen lht Lämberget, se Lännberg berg
  Pers mosse mosse Flaskfodret lht Lämberget berg
  Prästviken vik Forsen bruk, vattenfall, köping Lämberget berg
  Rannsjön sjö Forsliden beb. Lännberg berg
  Rannsjön sjö Forsliden lht Lövri(k)dalen dal
  Rannsjön sjö Forsnäs bebyggelse Lördagsbråten bråte
  Rannsjön sjö Forsnästorp bebyggelse Majorfallen skogsområde
  Ransaterssion, se Rannsjön sjö Forsudden gd Manbackarna backar
  Ranssiöen Saknas Forsudden bebyggelse Manbackarna backar
  Ran Siön, se Rannsjön sjö Forsudden hmn (by) Mellanhammarsdammen damm?
  Ransjön sjö Forsviken lht Mossdalsheden hed
  Ransjön sjö Forsviken, se Forsliden hmd? (lht?) Mossdalsheden, se Käringhålan hed?
  »Ransiön» Saknas Fäbråten torp Mossen trakt
  Rannån å Fäbråten beb. Mosshålet trakt
  Rannån å /Se Färjstugan lht Munkebolsbacken backe
  Ransätters Högden Saknas Galtryggen beb. Munkforsen vattenfall
  Ransätershöjden berg Galtryggen lht Nybrokullen kulle
  Ransätershöjden berg o. triangelpunkt Gatan beb. Nybron bro
  »Ransäter Skogen» Saknas Geijersgården manbyggnad Nystuguängen äng
  »Ransätters älfven» Saknas Gersby gd Näset trakt
  Ranån å Gersby bebyggelse Nötåsen ås
  Revängarna åkermark Gersby hmn (by) Ocean, se Tuvdalen dal el. fördjupning
  Rudshöjden berg Gersbygården hmn (by) Okmossen, se Öckmossen mosse
  Råbäcken bäck Gersbysätrarna beb. Ollerudstjärn(en) tjärn
  Råbäcken bäck Gersheden gd Ollerudstjärn tjärn
  Rävåsen berg Gersheden bebyggelse Ollerudstjärn tjärn
  Rödmossen mosse Gersheden hmn (by) Ottebäckviken vik
  Rönnhultet skogsmark Gershedtången(?) beb. Oxhaget trakt
  Sackrismossen mosse Gershedtången lht? Pers mosse mosse
  Sanbacken, se Råbäcken bäck Glebergstorp torp Prästvägen väg
  Sandudden udde Glebergstorp lht Rannsjön sjö
  Sandvikbäcken bäck Glebergsängarna beb. Rannsjön sjö
  Sjöbotten åker Glebergsängen torp Rannsjön sjö
  Sjubottenängen skogsmark Granhöjden lht Rannsjöälven älv
  Skalkärn, se Skalltjärn tjärn Grebråtarna torp Ranshöjden höjd
  Skalltjärn tjärn Grebråtarna lht? Ransätershöjden höjd
  Skalltjärn tjärn Grebråten beb. Ransätershöjden höjd
  Skalltjärnsberget berg o. triangelpunkt Grindegendomen, se Grindsätern gård? Sandlyckorna område
  Skalltjärnsbäcken bäck Grinden beb. Sandtjärn tjärn?
  Skalltjärnsåsen berg Grinden hmd? Sjöbotten, se Kanalen åkrar, f.d. sjöbotten
  Skavåsbäcken bäck Grindsätern beb. Sjöbottenängen äng
  Skepparsbäcken bäck Grindsätern säter Sjöfalla terräng?
  Skogsmyren äng Gruvan torp Skalltjärn(en) tjärn
  Skymnäsbäcken bäck Gruvan lht Skalltjärn tjärn
  Småpottorna tjärnar Gryttorp, se Kryptorpet lht Skalltjärn tjärn
  Spetsigbacken ås Gråkärren(?) beb. Skalltjärnsberget berg
  Spraktjärn tjärn Gubbåsen(?) beb. Skalltjärnsberget berg
  Spraktjärn tjärn Gubbängen beb. Skalltjärnsåsen ås (berg)
  Spraktjärnsmossen mosse Gubbängen lht Slåttmyren myr
  Stendalsmossen mosse Gullhålan beb. Slättheden område
  Stenhammaren ö Gullhålan lht? Småpattlarna småsjöar
  Stentorpet terräng Gäddtjärnsbråten torp Småputtarna tjärnar
  Stenåsen terräng Gäddtjärnsbråten lht Spelargrean »grea»
  Storberget berg Gärdet beb. Spraktjärn(en) tjärn
  Stor-Måssen Saknas Gärdet beb. Stationsön ö
  Stormossen mosse (På) Gärdet lht Stenbäckbacken backe
  Stormossen mosse Hackan beb. Stenbäcken bäck
  Stormossen mosse Haga beb. Stensdalsbron bro
  Storsjön del av Vågsjöarna Hagalund lht Stensdalsgrean ställe i Klarälv
  Strömtjärnen tjärn Hagen beb. Stensdalsån å
  Stubbmyren myr Hagen lht? Stensdalsån å
  Stubbmyren myr Haget beb. Storberget berg
  Styggmyren skogsmark Haget, östra o. västra lhtr Stormossen mosse
  Sundtjärn, Södra tjärn Halltäppan lht? Stormossen mosse
  Sundtjärn, Västra o. Södra tjärnar Hammaren, Nedre-, Över-, Mellan- järnbruk Stormossen mosse
  Sundtjärn, Västra tjärn Hedarna, se 1 Ransäterstorp Saknas Storälven, se Klarälven älv
  Sundtjärn, Östra tjärn Hedarna by (hmn) Storälven älv
  Sundtjärnsberget berg Hedarna hmn (by) Storängen äng
  »Sundkiärns Rösen» Saknas Hedbacken beb. Stretafors vattenfall
  Sunkärn, se Sundtjärnen, Västra o. Södra tjärnar Heden beb. Strömtjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn Heden beb. Styggängen (äng), åkrar
  Svarttjärn tjärn Heden beb. Sundtjärnarna tjärn
  Svartviken vik Heden lht Sundtjärn(en) tjärn
  Svens udde udde Heden bostadsområde Svanaö ö
  Sveparbäcken bäck Hedås gd Svarttjärn tjärn
  Syrningsberget berg Hedås bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Syrningsberget berg Hedås by Svepetjärnet tjärn
  Timmeråsberget berg Hedströmsstugan, se Stenåsen lht Svinbacken backe
  Timmeråsen ås Hollsby bebyggelse Svinbäcken bäck
  Timmeråsmyren myr Hollsby gd Svingen landsvägskrök
  Timmeråstjärn tjärn Hollsby bebyggelse Säterbäcken bäck
  Tingsudden udde Hollsby hmn (by) Tallåsbacken backe
  Tollebolshöjden berg Holsbybråtarna beb. Tallåssätern säter?
  Torkåsbäcken bäck Holsbybråtarna lht? Tallåsängarna ängar
  Torrakmyren myr Holsbyheden beb. Tantolunda område
  Trindmossen mosse Holsbyheden lht? Timmeråsberget eller Timmeråshöjden höjd
  Trindmossen mosse Holsbysätern beb. Timmeråshöjden, se Timmeråsberget höjd
  Trindmossen mosse Holtet, se Hultet lht Timmeråstjärnet tjärn
  Trollögat tjärn Hoppbäcken beb. Tjuvkullen höjd
  »Trålbäcken» Saknas Hoppbäcken lht Tjuvkullen kulle
  Tunnkullen berg o. triangelpunkt Huggstret lht? Tjuvkullen kulle
  Tvärmyren myr Hultet torp Tjärnheden terräng
  Tångbäcken bäck Hultet lht Torpet, öster o. väster beteshage
  Uggleberg berg Hålan lht? Tuvdalen dal
  Ulbo Wijken Saknas Hållerudsheden, se Ollerudsheden lht Tvärud, se Tjärne äng
  *Ullnäs kärr f.d. tjärn Häckstöet lht? Tvärud äng
  Vaberg berg Häggstöd(?) beb. Täppbacken vägbacke
  Vabergsmossen mosse Hällarna lht? Täppbacken backe
  Viholmen holme Hästgräsåsen torp Täppheden område
  Vågsjöarna sjöar Hästgräsåsen lht? Täppheden område
  Vågsjöarna sjöar Högheden beb. Uggleberget berg
  Vågsjöarna, se Vågsjön sjö Högheden lht? Ugglelyckan åkerteg
  Vågsjön sjö Högsby gd Undervisningsplanen plan
  Vågsjöån bäck Högsby bebyggelse Utterbäcken bäck
  Västanåmossen mosse Högsby by (hmn) Utterbäcksviken vik
  Åmbergsängarna åkermark Högsbyåsen lht Uttjärnet, Stora och Lilla tjärnar
  Älgåsberget höjd Höjden beb. Vadberget berg
  Älgåsen ås Hörnet beb. Vadbron bro
  Ökmossen mosse Hörnet lht? Vadhällen berghäll
  Örbäcken bäck I hagen beb. Vallen, se Där ut Saknas
  »Örkern» Saknas Jonsbol gd Viholmen holme
  Örtjärn, L. Saknas Jonsbol bebyggelse Vitmossen mosse
  Örtjärn, Norra tjärn Jonsbol by, hmn Vitmossfallet »fall»
  Örtjärn, Norra tjärn Jonsbolsbäcken lht Vågsjön sjö
  Örttjärn, Norra tjärn Jonsbolsheden lht? Vågsjön sjö
  Örtjärn, Södra tjärn Kallbergshaget beb. Västersving(backen), se Gersbybacken backe
  Örttjärn, Södra tjärn Kallbergsåsen beb. Åmbergsbackarna backar
  Örttjärnsbäcken bäck Kallkälltorp torp Åmbergsbackarna, norra o. södra backar
  Överstängen äng Kallkälltorp beb. (rivet) Öckmossen, se Lillmossen mosse
    Kallkälltorp torp Öckmossen mosse
    Kalvbergsåsen torp Örttjärnen, Norra och Södra, se Uttjärnen, St o L tjärnar
    Kalvbergsåsen lht  
    Kammaren beb.  
    Kammaren lht?  
    (På) Kjatt torp  
    Kjerne Öfra, se 1 Tjärne Saknas  
    Klaraborg gd  
    Klaraborg beb.  
    Klaraborg lht?  
    Klarbäcken lht?  
    Klockaregendomen hmd?  
    Knektbostället, se Bostället lht  
    Koppartorpet lht  
    Koppbäcken, se Hoppbäcken lht  
    Korsvägarna torp  
    Korsvägarna lht?  
    Koven beb.  
    Koven lht?  
    Kryptorpet lht  
    Kujan lht?  
    Kullarna torp  
    Kullen beb.  
    Kullen lht  
    Kusmyren torp  
    Kusmyren beb.  
    Kusmyren lht  
    Kvarnstadheden beb.  
    Kvarnstaheden lht?  
    Kvarntorp gd  
    Kvarntorp bebyggelse  
    Kvarntorp del av hmn  
    Kvarntorp, norra, se Bråtarna hmd  
    Kyrklyckan torp  
    Kyrklyckan lht?  
    Källan lht  
    Kärnheden lht  
    Kärnsätern del av hmnet  
    Kärr by  
    Kärret bebyggelse  
    Kärret hmn  
    Kärrängen torp?  
    Kärrängen beb.  
    Kärrängen lht?  
    Kärnheden lht  
    Labråten lht?  
    Laggaråsen beb.  
    Laggaråsen lht?  
    Laggen lht?  
    Lerbäcken torp  
    Lerbäcken beb.  
    Lerbäcken lht?  
    Lerstugan lht?  
    Lillheden lht?  
    Lillmossheden beb.  
    Lillmossheden lht?  
    Lillstugan lht?  
    Lillåsen torp  
    Lillåsen beb.  
    Lillåsen lht?  
    Lillåsen lht?  
    Lillängen beb.  
    Lillängen lht?  
    Loslätten torp  
    Loslätten beb.  
    Loslätten lht  
    Loslätten lht  
    Lump-Lena matservering  
    Lumplena matservering  
    Lundby torp  
    Lundby beb.  
    Lundby lhtr  
    Lunden lht?  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lhtr?  
    Lövåsen gd  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen lht?  
    Mantorpet lht?  
    Martåsen, se Tallåsen lht?  
    Mattestorpet lht?  
    Mellanbruket tätbebyggelse  
    Mellanhammaren f.d. järnbruk  
    Mellanheden beb.  
    Mellanheden lht?  
    Mossdalsheden beb.  
    Mossdalsheden lägenheter  
    Mossdalsheden, se Bostället lht  
    Mossen torp  
    Mossen beb.  
    Mossen torp  
    Mossängen gd  
    Mossängen bebyggelse  
    Mossängen by (hmn)  
    Munkbol beb.  
    Munkbolsheden beb.  
    Munkebol gd  
    Munkebol bebyggelse  
    Munkebol hmn (by)  
    Munkebolsheden lht?  
    Munkerud gd  
    Munkerud bebyggelse  
    Munkerud by  
    Munkfors bruk  
    Munkfors bruk o. köping  
    Munkfors laxfiske  
    Myrfallet torp  
    Myrheden beb.  
    Myrlyckan torp  
    Myrlyckan hmd?  
    Myrarna lht?  
    Myrfallet lht?  
    Måsängen se 1 Mossängen bebyggelse  
    Nolavägga lht  
    Norr om väggen, se Nolaväggen lht  
    Nyborg beb.  
    Nylund lht?  
    Nystalund loge  
    Nystugan beb.  
    Nystugan beb.  
    Nystugan lht  
    Nytorp torp  
    Nytorp beb.  
    Nytorp lht  
    När Olov Håkansson beb.  
    Näset beb.  
    Nötåsängen gd  
    Nötåsängen beb.  
    Nötåsängen lht?  
    Ollerudsheden torp  
    Ollerudsheden beb.  
    Ollerudsheden lht  
    Orrmossängen beb.  
    Oskarslund beb.  
    Oskarslund lht?  
    Palladium biograflokal  
    Partille, se Pattle lht?  
    Pattle beb.  
    Pattle lht?  
    Prästmyren lht  
    Påkjatt torp  
    På täppan beb.  
    Rannsjöheden, se 1 Ransätersskog Saknas  
    Rannsjöheden, se Ransätersskog hmn  
    Ransbacka bebyggelse  
    Ransbacka torp  
    Ransbacka, se 2 Ransäter Saknas  
    Ransbacka torp  
    Ransberg bebyggelse  
    Ransberg gd  
    Ransberg jordegendom  
    Ransberg hgd (hmn)  
    Ransjöheden torp  
    ?Ranste gårdar  
    Ransäter bebyggelse  
    Ransäter bebyggelse  
    Ransäter (l. Ransbacka) torp  
    Ransäters gård gd  
    Ransätersgården manbyggnad  
    Ransäters mellanhammare järnverk  
    Ransäters mellanhammare f.d. järnverk  
    Ransäters nedre hammare järnverk  
    Ransätersskog bebyggelse  
    Ransäterstorp gd  
    Ransäterstorp bebyggelse  
    Ransäterstorp beb.  
    Ransäters övre hammare järnv.  
    Ransäters övre hammare, se Ransberg hmn  
    Ransätersskog hmn  
    Ransäterstorp (by) hmn  
    Reuterdahlsättra, se Mattestorpet lht  
    Reven beb.  
    Reven lhtr  
    Revhaget beb.  
    Revhaget lht?  
    Rossheden(?) beb.  
    Rud, se Rudstorp gd  
    Rudstorp gd  
    Rudstorp bebyggelse  
    Rudstorp hmn  
    Rödmossmyren beb.  
    Rödmossmyren lht?  
    Rönningen beb.  
    Rönningen lht?  
    Sanden beb.  
    Sanden lht?  
    Sarhålet bebyggelse  
    Sarhålet bebyggelse  
    Sjubottenängen lht  
    Sjöborg lht?  
    Sjödammen beb.  
    Sjöändan torp  
    Sjöändan lht  
    Skansen beb.  
    Skansen lht?  
    Skepparåsen lht  
    Skolhuslyckan lht?  
    Slottbråten lht?  
    Slättåsen lht?  
    Slöjdåfors fabr. omr.  
    Smedjan lht  
    Smälterberget, se Berget torp  
    Solåsen ålderdomshem  
    Stationen beb.  
    Stenbäckbacken lht  
    Stenbäcken skolhus  
    Stenbäcken beb.  
    Stendalsheden beb.  
    Stenen lht?  
    Stensdalen gd  
    Stensdalen bebyggelse  
    Stensdalen, norra hmd  
    Stensdalsbron hmd?  
    Stensdalsåsen lht?  
    Stenåsen lht  
    Strömsdal beb.  
    Strömtorpet torp  
    Stubbängen beb.  
    Stubbängen lhtr?  
    Stugan lht  
    Svartenssven torp  
    Svartensven lht  
    Svartensvän(?) beb.  
    Svinhagen lht?  
    Syningen lht?  
    Systabråten beb.  
    Systabråten lht?  
    Sågbacken lht?  
    Sågen torp  
    Sårhålet(?) (försv.) beb.  
    Sågen lht  
    Söder om Dalen lht?  
    Taback lht  
    Tallbacken lht?  
    Tallåsen gd  
    Tallåsen bebyggelse  
    Tallåsen beb.  
    Tallåsen beb.  
    Tallåsen by  
    Tallåsen lht  
    Tallåstorp bebyggelse  
    Tallåstorp beb.  
    Tallåstorp hmn  
    Tallåsängen beb.  
    Tegelbruket f.d. tegelbruk  
    Timmeråsen torp  
    Timmeråsen lht?  
    Tittåsen ställe  
    Tj-, se även K- Saknas  
    Tjärne gd  
    Tjärne bebyggelse  
    Tjärne hmn (by)  
    Tjärne hmn  
    Tjärne l. Tvärud äng  
    Tjärnheden beb.  
    Tjärnsäter torp  
    Tomte lht?  
    Tomten beb.  
    Tomtfallet torp  
    Tomtfallet lht  
    Toppen lht?  
    Tranhem torp  
    Tranhem lht  
    Tranhemsbacken lht  
    Trollkullen beb.  
    Täppan lht?  
    Täppan gd?  
    Täpphaget beb.  
    Täpporna beb.  
    Täpporna lhtr?  
    Tuvan lht?  
    Uddersrud gd  
    Uddersrud bebyggelse  
    Uddersrud beb.  
    Uddersrud hmn  
    Vadtorp beb.  
    Vadtorp lht  
    Vallen lht?  
    Videsäter lht?  
    Vid Källan beb.  
    Vira lht  
    Virastrand lht  
    Västanvik beb.  
    Västanå gd  
    Västanå bebyggelse  
    Västanå by  
    Åkerlyckan lht?  
    Ålderdomshemmet, se 4 Ransäter Saknas  
    Åmberg by  
    Åmberg by  
    Åmberg, Norra bebyggelse  
    Åmberg, Södra bebyggelse  
    Åmbergsängarna (lht?) hmd  
    Åmunheden lht?  
    Åmunnen, se Rudstorp gd  
    Åmunnen hmd  
    Åmun[nen] del av Rudstorp  
    Åsarna lhtr  
    Åsen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åslunda lht  
    Åtorp gd  
    Åtorp bebyggelse  
    Åtorp bebyggelse  
    Åtorp by  
    Älgåsarna lht  
    Älvbacka beb.  
    Älvbacka lht  
    Älvlanden småställen  
    Ängbråten beb.  
    Ängen lht  
    Ängen, se Vira lht  
    Ängheden beb.  
    Ängheden beb.  
    Ängheden lht  
    Ängheden, se Apaheden hmd  
    Äpaheden, se Apaheden hmd?  
    Ökmosstäppan beb.  
    Öckmosstäppan lht  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.