ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eda socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 292 Naturnamn : 878 Bebyggelsenamn : 1997 Naturnamn : 1444
Eiða Saknas Aborrtjärn sjö Eda sn uttalsanteckningar Eda socken förklaringar
Eda Saknas Abborrtjärnet tjärn Eda sn uttalsanteckningar Eda socken förklaringar
Eda sn Abborrtjärnet tjärn Eda sn uttalsanteckningar Eda socken förklaringar
Eda sn /Se Abborrtjärnshöjden höjd Eda socken sn Eda socken förklaringar
Eda sn o. gd Abborrtjärnsröset riksröse Eda sn Abborrberget berghäll
Eda socken Abborrtjärnsröset röse Eda socken sn Abborrstenen stenskär
Eda sn Alderlidhöjden höjd Eda socken sn Abborrtjärnet tjärn
Eda sn Amundsängen äng Eda socken sn Abborrtjärnet tjärn
Eda sn Andtjärnet tjärn Bruksing inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Eda sn Anneborgsviken vik Byslommen inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Eda sn Arsgraven dal Edahakar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Eda sn Askedalsmyren myr Edahakar inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Eda sn Askedrågen skogsmark Edaing inbyggarbeteckning Abborrtjärnsdrågen dalgång
Eda sn Askedrågsåsen berg edasprättar inbyggarbeteckning Abbortjärnshöjden berg
Eda sn Askesjön sjö Edasprätter inbyggarbeteckning Abborrtjärnshöjden höjd
Eda sn Askesjön sjö Hagamörten inbyggarbeteckning Abborrtjärnsrösen riksröse
Eda sn /Se Askesjön sjö Hammarskaften inbyggarbeteckning Adlersparremonumentet minnessten
Eda sn Backrönningsbäcken bäck Högsnöt inbyggarbeteckning Adlersparremonumentet minnessten
Eda sn /Se Badhusviken vik Kortlandskattor inbyggarbeteckning Albomyren myr
Eda sn Baksion, se Lersjön, Nedre o. Mellan sjöar Lerotskjorta inbyggarbeteckning Aldarlidhöjden höjd
Eda sn bellåå Saknas Långlandsulvar inbyggarbeteckning Alderlidhöjden höjd
Eda sn Berg Siön, se Borgsjön sjö Mellbybonen inbyggarbeteckning Alderlidskiftet skogsparti
Eda sn Bilan å Tällerävar inbyggarbeteckning Allidhöjden?, se Aldarlidhöjden höjd
Eda sn Billan å Vistesik inbyggarbeteckning Amund Hath-stenen minnessten
Eda sn Billan å Västbyabborren inbyggarbeteckning Amundsmyren myr
Eda sn Billan bäck Åmotsing inbyggarbeteckning Amundstjärnet mosse
Eda sn Billan bäck Åskalvar inbyggarbeteckning Amundsviken vik
Eda sn Billefallamyren myr Ämterudslammen inbyggarbeteckning Amundsängen ängsmark
Eda sn Billemossen mosse Abborrtjärnstorpet ödetorp Andtjärn tjärn
Eda sn Billeälven älv Alphyddan ödetorp Andtjärnet tjärn
Eda sn /Se Billälven Saknas Amundstäppan ödetorp Anneborgsviken vik
Eda sn /Se Billälven älv Andrastugan beb. Anneborgsviken vik
Eda sn /Se Billälven vattendrag Andrastugan beb. Arstugbacken landsvägsbacke
Eda sn /Se Billälven älv Andrastugan beb. Askedalsmyren myr
Eda sn /Se Billelfven Saknas Anneberg hmd Askedrågen dalgång
Eda sn /Se Billelfven älv Annebergshagen hmd Askgärdet gärde
Attistäppa torp? /Se Billälven å /Se Anneborg beb. Askesjön sjö
Billan hmd Björkedrågen dal Anneborg hmd Asksjön sjö
Borrefältet torp /Se Björklidhöjden höjd Annelund beb. Asplundbacken backe
Brandstorpet torp /Se Björklidtjärnet tjärn Annelund hmd Backhulta skogsparti
Buskarna gd /Se Björkudden udde Annelund beb. Backåsen höjd
By, Södra Saknas Björndalen skogsmark Annero lht Badhusviken vik
By, Norra hmn Björnspjutet skogsområde Annero hmd Banan järnväg
Södra By by Blankåsen höjd Arnestorpet beb. Banhagen betesmark
By Saknas Blixtdrågsbrännan skogsmark Arnestorpet hmd Bastubacken gärdessluttning
By, Norra by Blixtdrågsbrännan skogsmark Arnestorpet hmd Bastukällan källa
By, Södra by Blåhammaren bergsområde Arons kruke säter Bastustycket gärde
By, Norra del av by Bläckdrågsbrännet ängsmark /Se Aronssta säter Bergabergen berg
By by Bläckdrågsbrännorna ängsmark /Se Arstugan ödetorp Berggärdet gärde
By by Bobäcken bäck Arstugan hmd Berggärdet gärde
By, Norra by Bockmyren myrmark Arstugan hmd Berghaget gärde
By, Norra och Södra byar Bogtjärnet, Stora o. Lilla tjärnar Arstugan försvunnet torp Berghagsbacken, se Lermaskinsbacken backe
By, Södra del av by Lilla Bogtjärn sjö Arstugan hmd Bergjättstenen flyttblock
By by Stora Bogtjärn sjö Arstugan hmd Bergkvistdalen dalgång
Byegårderna, se By, Norra by Bogtjärnet, Lilla tjärn Arstugan hmd Bergsbacken skidbacke
Bötta Saknas /Se Bogtjärnet, Stora tjärn Arstugan hmd Bergåsviken vik
Charlottenberg samh. /Se Bogtjärnet, Stora tjärn Arstugan hmd Betelbacken landsvägsbacke
Djuptorp hmd /Se Bogtjärnsåsen ås Arstugan, se Sleverud Saknas Bickjefettan vattenhåla
?Eda by Borgarväggarna bergstup Arstugurönningen ödetorp Billan älv
Edamon gd(?) /Se Borgsjön sjö Asken ödetorp Billemossen mosse
Emterud, Norra by Borgsjön sjö Asken lht Billemossen mosse
Emterud, N:a i. S:a gårdar /Se Borgsjön sjö Askerud ödetorp Billerudsgärdena gärden
Emterud gd Borgsjön sjö Aspefallen ödetorp Billälven älv
Finnhyttan ödetorp /Se Borgsjön sjö Asphyddan beb. Billälven älv
Fjäll Saknas Borgsjön sjö Asphyddan villa Bingen gärde
Fjäll by Borgsjön sjö Backa hmd Bingen ängsmark
Fjäll by Borgsjön sjö /Se Backa lht Bingeviken vik
Fjell by Bostället skogshygge? Backen hmd Bjurdalen dalgång
Fjällskogen Saknas Brattåsen ås Backen ödetorp Bjurviken vik
Fåfängan torp /Se Bredtjärn tjärn Backhulta hmd Björken vägskäl
Gudsriket torp /Se ?Bredtjärnshöjden berg Backhulthagen ödetorp Björkenäsgärdena gärden
Guttholmen gd /Se Bredtjärnshöjden berg Backåsen hmd Björkladberget berg
Göpmon gd(?) /Se Brodalsmyren myrmark Banken lht Björklidberget berg
Haga Saknas Brunmanbäcken bäck Barnängen lht Björklidbäcken bäck
Haga gd Brunmansbäcken bäck /Se Bedaberg lht Björkliddalen dalgång
Haga by Bråtane skogsområde Bender, Staden hmd Björklidhöjden höjd
Haga by Bråtanebäcken bäck Bender, Staden hmd Björklidhöjden höjd
Haga by Bråten skogsmark Berga hmd Björklunden gärde
Haga by Bråttorpet skogsmark Berga banvaktsstuga Björkudden udde
Hammar by Bränneslätten Saknas Bergbo hmd Björnbråten beteshag
Hammar by Brännevålsmossen Saknas Bergen, se Berga Saknas Björndalen dal
Hammar by Brännvålsmossen mosse /Se Berget, se Billeberget Saknas Björndalen dalsänka
Hammar by Brännvålsmossen mosse Berget, se Tusberget Saknas Björndalsgärdet gärde
Hammar Saknas Brännvålsmossen mosse Berget beb. Björndalskällan källa
Hammar by Bunäsberget berg Berget hmd Björndrågen dalgång
Hammar by Bunäset udde Berget beb. Björndrågen dalgång
Hammar by ?Butjärn, Stora tjärn Berget hmd Björndrågen dalgång
Hammar by Butjärnet tjärn Berget beb. Björngraven gärde
Hammar by Byholmen holme Berget hmd Björnhålet myr
Hammar gd /Se Bymossen mosse Berget beb. Björnhålet skogsmark
Hampekölen torp /Se Bysjön Saknas Berget hmd Björnidåsen höjd
Heia hmd /Se Bysjön sjö Berget beb. Björnmyren myr
Heiene hmd /Se Bysjön sjö Berget beb. Björnmyren myr
Helgeboda hemman /Se Bysjön sjö Berget hmd Björnmyren myr
Hovilsrudssätern hmd /Se Bysjön sjö Berget beb. Björnspjutet ås
Hulteberg gd /Se Bysjön sjö Berget hmd Björnspjutet skogsmark
Hålteberg Saknas Bysjön sjö Berget beb. Björnspjutmyren myr
Hålteberg by Bysjön sjö Berget hmd Björnåsen ås
Hålteberg by Bysjön sjö Berget beb. Blankåsen ås
Hålteberg by Bysjön sjö Berget hmd Blankåsen berg
Hålteberg by /Se Bysjön sjö Berget hmd Blådammsvägen väg
Håfvilsrud by? Bysjön sjö Berget hmd Bläckdrågsbränet ängsmark
Håvilsrud Saknas Bysjön sjö Berget hmd Blötan källa
Håvilsrud by Bysjön sjö /Se Berget, se Björkeberg lht Bobäcken, se Bogbäcken Saknas
Håvilsrud by Bytjärnet Saknas Berghem hmd Bobäcken bäck
Håvilsrud by Bytjärn sjö Bergströmstomta lht Bockemyren myr
Håfvilsrud by Bytjärnet sjö Bergvik hmd Bockemyrstenen hemmansgräns
Håfvilsrud by Bytjärnsås Saknas Bergåsen beb. Bockestenen stenskär
Håvilsrud gd /Se Bytjärnsåsen ägomark Bergåsen hmd Bockmyren myr
Häljeboda Saknas Byxfick(s)torget torg /Se Billa hmd Bodnäsberget berg
Häljeboda by Byälven-Kvarnälven-Åmotsån Saknas Billa gårdsamling Bogbäcken bäck
Häljeboda by Byelfven älv Billan hmd Bogtjärnet, Lilla och Stora tjärnar
Häljeobda by Bäcken skogsmark Billeberget hmd Bogtjärnshöjden höjd
Häljeboda by Bäckmossen gräns Billefalla hmd Bollvallen gärde
Häljeboda by Börets hål myr Billefallen beb. Borgarväggarna bergstup
Häljeboda by Dagelmålsberget berg Billersberg hmd Borgsjön sjö
Häljeboda by Dalarna dalar Billtegen beb. Borgsjön sjö
Häljeboda by? Dals flaga, se Nysockensjön sjö Billtegen hmd Borgsjön sjö
Häljeboda by /Se Dals Flagan, se Flagen och Nysockensjön sjö Bingen ödetorp Boställebacken backe
Hällerud Saknas Dammen tjärn Bingen beb. Boställgatan byväg
Hög by Dammshöjden höjd o. triangelpunkt Bingen hmd Brantåsen höjd
Hög, L:a o. St:a gårdar /Se Dansarberget berg /Se Bjurbråten beb. Brattbäcken bäck
Kartåsen hmd /Se Dansarkullen höjd /Se Bjurbråten ödetorp Bratte backe landsvägsbacke
Kittåsen hemmansdel /Se Delebäcken bäck Björkeberg lht Brattebacken landsvägsbacke
Knippåsen beb. /Se Deledalen skogsmark Björkebo hmd Bratten skidbacke
Kortlanda med Tångeberg gd Delemyrarna myrar Björkebo hmd Brattåsen ås
Kortlanda by Deltjärnet tjärn Björkenäs hmd Bredtjärnet tjärn
Kortlanda by Djupafors Saknas Björkhagen hmd Bredtjärnshöjden höjd
Kruggerud gd /Se Djupdalen Saknas Björkliden lht Bredtjärnshöjden höjd
Kvickneheden hmd(?) /Se Djupedalshöjden höjd Björkliden ödetorp Brittashålan mosshål
Lamperud hmd /Se Djupedrågen dal Björklidtorpet hmd Brobacken backe
Lerot by Djupforshagen gärde /Se Björkvik hmd Brobacken backe
Lerot by /Se Djuptjärn sjö Björkås hmd Brodalen dal
Lina hmd /Se Stora Djuptjärn sjö Björlinsgården hmd Brodalen dalgång
Långlanda by Djuptjärnet tjärn Björndalen hmd Brodalshugget skogsskift
Långlanda by Djuptjärnet tjärn Björnsätern beb. Brodalsmyren myr
Långlanda by Djuptjärnet sjö Björnsätra hmd Brogärdet gärde
Långlanda by Djuptjärnet sjö Björntomta hmd Brogärdsviken vik
Långlanda by Djuptjärnet sjö Bobäcken, se Bogbäcken Saknas Brointaget gärde
Magnor Saknas Djuptjärnet tjärn Bobäcken beb. Bronäset näs
Mellby Saknas Djuptjärnet, Lilla tjärn Boden beb. Broströmsbäcken bäck
Mellbyn Saknas Djuptjärnet, Stora tjärn Bodnäset beb. Bruksbackarna skidterräng
Mellbyn by Djuptjärnshöjden höjd Bogbäcken ödetorp Bruksbacken landsvägsbacke
Mellbyn by Dolpemyren myr Bolletomta ödetorp Brumanbäcken bäck
Mellbyn by Dragonberget berg /Se Bondenoret bruksbyggnad Brunmansbäcken bäck
Mellbyn by Dusarbäcken bäck Borgen lht Brunnsdalen dalgång
Mellbyn by Dusarbäcken bäck /Se Borgsjösätern beb. Brunnskällan källa
?Mon hmd Duserudbäcken bäck /Se Borrefältet hmd Bråtebäcken bäck
Mon Saknas Duserudsbäcken bäck Bostället hmd Bråthaget gärde
Mon, N:a gd /Se Dykarstenen sten /Se Bostället hmd Bråtviken vik
Monaco gd /Se Edamossen mosse Bostället hmd Bråtviken vik
Morastir Saknas Edaskans skans Bostället ödetorp Brännan ås
Morast by Eda skans Saknas Bostället hmd Brännan gräsmark
Morast by Eda skans Saknas Bostället, se Västmansbostället hmd Bränngårdsmossen mosse
Morast Saknas Eda skans skans Bostället hmd Brännvålsmossen mosse
Morast by Eda skans skans Bostället hmd Brännängen äng
Morast by Eda skans skans Bostället soldattorp Brödstenen stenskär
Morast by Eda skans Saknas Botten hmd Brötan gärde
Morast by Eda skans Saknas Botten ödetorp Brötan gärde
Morast Skans Saknas Eda skans Saknas Bottsätra, se Buttsätra Saknas Bunäsmon skog
Morast by Eda skans Saknas Brandsbo hmd Bunäsviken vik
Morast by Edaskans fornlämning /Se Brandsborg lht Burebråten gärde
Morast by /Se Edaskans fornlämning /Se Brandstorpet hmd Butjärnet tjärn
Morast, N:a gårdar /Se Edaskans skans Brantan beb. Buttsätermossen mosse
Morast by /Se Edaskans fornlämning Brantforsen beb. Buttsätermossen mosse
Morast, N. gårdar /Se Eda skog Saknas Brattforsen hmd Buvålsmyrarna myrmark
Morast gd /Se Edaskog sk.? Brattforshulta ödetorp Byholmen holme
Morast by /Se Eda skog skog Brattåsen ödetorp Byholmen holme
Morast, N:a gårdar /Se Eda skog Saknas Brattåsen hmd Bysjön sjö
Morast gd /Se Edaskog skog /Se Brefallet, se Brefälts(bo)stället Saknas Bysjön sjö
Morast by /Se Ekorråsen ås Brefälts(bo)stället hmd Byskogen skogsmark
Mosstorpet f. torp? Emten, Lilla o. Stora sjöar Brobacken beb. Bytjärnet tjärn
Mörkrane hmd /Se Enemyrarna myrar Brobacken hmd Bytjärnet tjärn
Nolby, se Stommen Saknas Enhasslemyren myr Brobäcken, se Brobacken Saknas Bytjärnsmossen mosse
Nolby Saknas Enveteskällan källa /Se Brogården, se Brogärdet Saknas Bytjärnsåsen höjdsträckning
Nordby, se Stommen prästboställe Ettan gärde Brogärdet beb. Bysfickstorget öppen plats
Nore gd /Se Fagerlidmyren myr Brogärdet hmd Byälven, se Åmotälven älv
?Noreborg bruksegendom Fallåsen ås Bron hmd Bäckängen skogsskifte
Norum, Noreborg gård Fantängen terräng Bron, se Norebron Saknas Bäråsen berg
Noreborg gd Fillerud terräng Broströmstorpet beb. Börets hål vattenhåla
Norum, nu officiellt Noreborg Saknas Finhyttetjärnet tjärn Broströmstorpet ödetorp Börjesbacken landsvägsbacke
Noreborg, Norum gård Fiäll Siön, se Fjällsjön sjö Broåsen hmd Dagvardsmålsberget berg
Noreborg bruksegendom Fjälldalen dal Bruket hmd Dagvardsmålshöjden berg
Noreborg brk Fjälldalsberget berg Bruket gårdssamling Dalarna dalgångar
Noreborg gd /Se Fjällsjön sjö Bruksboden lht Dalinsåsen skogsås
Noreborg, se Nore gd Fjällsjön sjö Bruksbyggningen bruksbyggnad Dammarmen gärde
Noreborgs bruk järnbruk /Se Fjällsjön sjö Brummanbäcken beb. Dammbäcken bäck
Nÿgård Saknas Fjällskogen Saknas Brunmadsbäcken hmd Dammen kvarndamm
Nypan Saknas /Se Fjärhanmyren myr Brunmansbäcken hmd Dammshöjden berg
Peckstatorpet torp /Se Fladen sjöar /Se Bråtarna ödetorp Dammshöjden berg
Pälåsen torp /Se Flaen sjöar /Se Bråten, se Lidtjärnsbråten ödetorp Dammåsen skogsmark
Rinnen beb. /Se Flagan vik Bråten, se Fridhem lht Danielsudden udde
Rustén gd /Se Flagan sjö Bråten, se Patronbråten hmd Dansarberget berg
Rössten gd /Se Flan sjö Bråten beb. Dansarkullen kulle
Sandsborg lht /Se Flan sjö Bråten hmd Delbäcken bäck
Sioarvala by Flan sjö Bråten beb. Delbäcken bäck
Sjögervål by Flansjön sjö Bråten hmd Delebäcken bäck
Sjögervål by Flentjärnet sjö Bråten hmd Delgrinden grind
Sjögervål Saknas Flyten tjärn Bråten ödetorp Delgrindsskiftet skogsmark
Sjögervål by Flytertjärn sjö Bråten hmd Deltjärnet tjärn
Sjögervål by Flyttjärnet göl Bråten beb. Deltjärnet tjärn
Sjögervål by /Se Friarhultmyrarna myrar Bråten ödetorp Djupa bergen berg
Sjögervål gd /Se Frimossen, Lilla mosse Bråten beb. Djupa drågen dalgång
Sjögervål gd /Se Frimossen, Stora mosse Bråten hmd Djupberget berg
»Skeghåss» gd /Se Furnäsmossen mosse Bråten beb. Djupdalsbacken backe
Skortan torp /Se Fåfäng(s)backen backe /Se Bråten hmd Djupdalsbäcken bäck
Skuppan torp /Se Fågelåsen ås Bråten hmd Djupdalsmon skog
Släppan hmd /Se Galtryggen höjd /Se Bråten hmd Djupforshagen gärden
Sofielund gd /Se Galtryggen höjd /Se Bråten beb. Djuptjärnet tjärn
Stakstugan hmd /Se Gaustatjärnet tjärn Bråten hmd Djuptjärnet tjärn
Stakstödet hmd /Se Getudden udde Bråten beb. Djuptjärnet tjärn
Stommen prästgård Gillerhålsbäcken bäck Bråten hmd Djuptjärnet tjärn
Stommen prästboställe /Se Gillertjärnet tjärn Bråten hmd Djuptjärnet tjärn
Stommen prästboställe /Se Glåpstigen väg Bråten beb. Djuptjärnet tjärn
Stommen prästboställe /Se Gnällsbäcken bäck Bråten hmd Djuptjärnet, Lilla och Stora tjärnar
Stommen prästboställe /Se Gnällsbäcken bäck Bråten hmd Djuptjärnet, Stora, Lilla tjärn
Stommen prästboställe /Se Gosemyren myr Bråten försvunnet torp Djuptjärnet tjärn
Stommen kronoegendom, kyrkoherdeboställe Gosemyren myr /Se Bråten beb. Djuptjärnet tjärn
Stommen Saknas Gosen säter /Se Bråten hmd Djuptjärnshöjden höjd
Ståstödet ödetorp /Se Gotthålet skogsmark /Se Bråtgärdet hmd Djuptjärnslyckan gärde
To torp /Se Grossmossen mosse Bråttorpet ödetorp Dolpemyren myr
Tus gd /Se Grytdalsbäcken bäck Bråtudden hmd Dolpen vattensamling
Tångeberg hmd /Se Gräsdalsmyren myr Bråtåkern beb. Dolpetjärnet tjärn
Tälle by Gräsmyren myr Brännan beb. Domarängen äng
Tälle by Grönlandstjärn sjö Bränna hmd Dragoneberget berg
Tella Saknas Gubbviken vik Bränna ödetorp Drågen, Blöta dalsänka
Tälle by /Se Gullholmen holme Bränna hmd Drågen, Östra, Västra dalar
Tälle by /Se Gullholmen holme Brännan beb. Drängstuggärdet gärde
Vadbyn hmd /Se Gullholmen ö Brännan hmd Dulpemyren myr
Vangen hmd /Se Gunnarsbro äga /Se Brännan hmd Dulpetjärnet tjärn
Viken Saknas Gårtjärnet tjärn Brännan beb. Dungen trädsamling
Vittensten Saknas Gåsmyren myr Brännan hmd Dusarbäcken bäck
Vittensten by Gäddtjärnet tjärn Brännan hmd Duserudsbäcken bäck
Vittensten gd /Se Gäddtjärnet tjärn Brännvåla lht Dykarstenen stenskär
Vittensten by Gällermyren myr Brännvården beb. Dölpetjärn, se Dolpetjärnet tjärn
Hvittensten by Göpedalen dal Bröta hmd Ebelshugget skogsskift
Vittensten by Göpetjärnet tjärn Bröta hmd Eda bro, se Magnebro, Stora bro
Hvittensten by Göpmon skogsmark Bröta ödetorp Edaforsen vattenfall
Hvittensten by Hackehon backe /Se Bröta hmd Edagatan väg
Vittensten by /Se Hagaviken vik Brötan beb. Edamon, se Morastmon skog
Vittensten by /Se Haglindberget berg Brötan beb. Edsbacken skogsparti
Vittensten by /Se Hagmyren myr Brötgärdet beb. Eklundsgärdet gärde
Väsby by Hagtjärnet sjö Brötningslandet beb. Eldfördärvet vattensamling
Västby by Halltjärn tjärn Brötningslandet hmd Elfurdardra[?] terräng
Väsby Saknas Hammarsätern gärde /Se Brötningslandet hmd Elinsmyren myr
Väsby by Lilla Haraldstjärn sjö Brötåkern hmd Elovsberget berg
Väsby by Stora Haraldstjärn sjö Bunäset hmd Emtlidåsen höjd
Väsby by Haraldstjärnet, Lilla sjö Bunäset hmd Enebackskällan källa
Västergården by Haraldstjärnet, Lilla tjärn Butjärnsåsen ödetorp Enhasslemyren myr
Västegården by Haraldstjärnet, Stora sjö Butorpet ödetorp Envetenkällan källa
Vestergården Saknas Haraldstjärnet, Stora tjärn Buttsätra hmd Eriksbacken landsvägsbacke
Åmot by Harfjället berg Buttsätern beb. Erikshål vik
Åmot by Hasselsfallamyren myr Buvåla ödetorp Ettan gärde
Åmot samh. Hatterudsberget berg By, se N. By och S. By Saknas Fagerlidmyren myr
Åmot by Hatterudstjärnet tjärn /Se By hmd Fagerlidåsen skogsås
Åmot samh. Hedamossen mosse By, Norra gd Fallbacken backe
Åmot by Helvetesdrågen dal By, Södra gd Fallekällan, Västra, Östra källa
Åmot by Helvetet, Stora o. Lilla skogsåsar /Se Bybergsbostället hmd Fallhöjden höjd
Åmot by Hobergsbacken höjd Byboden lht Fallhöjden höjd
Åmått by holman flata, se Storön ö Byfeltsbostället hmd Fantängen betesmark
Åmot gd Holmen holme Byggningsgården hmd Femöreslotten gärde
Åmot gd Saknas Saknas Bygårdsbråten, se Bytjärnsåsen hmd ?Finnhyttebäcken bäck
Åmot gård Holmsjön sjö Bynäset ödetorp Finnhyttetjärnet tjärn
Åmot by Holmsjön sjö Bysjön, se Lerot hållplats Finnhyttjärnet, se Görnlandstjärnet tjärn
Åmot by Holmsjön sjö Bysås hmd Finnkällan källa
Åmot Saknas Holmsjön sjö Bytjärnsbråten hmd Finnmyren myr
Åmot by /Se Holmsjön sjö Bytjärnsåsen hmd Finnmyren myr
Åmot by /Se Holmsjön sjö Bytorpet Saknas Finnmyrsbäcken bäck
Åmot by (?) /Se Holmsjön sjö Båtsäter, se Buttsätra Saknas Finskans Lada lada
Åmot by /Se Holmsängsberget berg Bäckadal hmd Fjuserudberget berg
Åmot samh. /Se Holmsängsmossen mosse Bäckelid lht Fjäderhanemyren myr
Ås Saknas Holstenen Saknas Bäckeliden hmd Fjäderhanmyren myr
Ås by Hongen, se Hugn sjö Bäcken ödetorp Fjäderhanemyren myr
Ås by Hugn sjö Bäcken hmd Fjällsjön sjö
Ås by Hugn sjö Bäcken hmd Fjällsjön sjö
Ås gårdar /Se Hugn sjö Bäcketorpet ödetorp Fladen älvutvidgning
Ås gd /Se Hugn sjö Bäcketorpet ödetorp Fladen älvutvidgning
Ämterud by Hugn sjö Bäckliden beb. Flagan vik
Ämterud by Hugn sjö Bäckåsen hmd Flagan sjö
Emterud by Hugn sjö Bäråsen hmd Flan sjö
Emterud by Hugn sjö /Se Börjesborg hmd Flan sjö
Ämterud, Norra Saknas Hugn sjö /Se Charlottenberg municipalsamhälle Flanhultet skogsskifte
Ämterud, Norra Saknas Hugn sjö Charlottenberg municipalsamhälle Flatbacken skidbacke
Ämterud, Norra by Hugnsåsen berg Crentzerstomten lht Flensjön, se Flentjärnet Saknas
Ämterud, Södra och Norra gdr /Se Hultamossen mosse Dalen hmd Flensjön, se Flentjärnet tjärn
Ämterud, Södra Saknas Humlesätern skogsmark Dalen beb. Flentjärnet tjärn
Ämterud, Södra Saknas Hundemyren myr Dalen hmd Flentjärnet tjärn
Ämterud, Norra och Södra gdr /Se Hung, se Hugn sjö Dalen hmd Flintölen stengrund
Öjenäs Saknas Hungen, se Hugn sjö Dammen ödetorp Flognedsgärdet gärde
Öjenäs by Hungen, se Hugn sjö Dammen hmd Flottbron bro
Öjenäs by Siön Hungen, se Hugn sjö Danielstorp hmd Flottbron bro
Öjenäs by Hungen Siön, se Hugn sjö Djupdalen beb. Flyten tjärn
  Håltebergsmossen mosse Djupdalen hmd Flyten tjärn
  Håfvelsendselfven älv Djupdalen beb. Flyten tjärn
  *Håvilsrudsjön sjö Djupdalen hmd Flyten myr
  Häljebodafors Saknas Djupfors beb. Flytertj., se Flyten Saknas
  Helgebodafors Saknas Djupfors hmd Forsbrogärdet gärde
  Helgebodaelf älv Djuptorp hmd Forsbron bro
  *Häljeboda klintar berg Djuptorpet beb. Forsbron bro
  *Häljeboklätten höjd Djurgården villaområde Forsen, se Morastforsen vattenfall
  Hällebäck (Hållebäck?) Saknas Dramaten lht Framgärdet gärde
  Hässjhällsfalla plats /Se Dranken lht Framgårdsbacken ås
  Hästebergen höjd Drågbråten hmd Fredsmonumentet minnessten
  Högbacksklinten berg Drågbråten ödetorp Friarhultsmyren myr
  Högbäcksmomossen mosse Drågen ödetorp Friarhultmyrarna myrar
  Högdalsåsen höjd Drängstugan hmd Fridhemsgärdet gärde
  Högfjället berg Duserud ödetorp Frimossen mosse
  Högmossen mosse Dyckelstorpet beb. Frimossen, Stora, Lilla mossar
  Högsklätten berg Dyckelstorpet hmd Fryksdalsvägen väg
  Högtjärn sjö Där Framme, se Vistetorpet Saknas Furnäsgärdena gärden
  Högåsen Saknas Där framme beb. Furnässlätten skogsglänta
  Högåsen ås Där Framme hmd Furnäsåsen höjdsträckning
  Högåsen höjd Där Framme hmd Fyran skogsmark
  Höjden höjd Där framme beb. Fyrkanten åker
  Höjden höjd Där Framme hmd Fåfängsbacken landsvägsbacke
  *Hökedalen terräng Där Nere, se Berget hmd Fågeludden udde
  Hökebäcken, (se Bytjärnet) Saknas Där nere beb. Fälldalen dalgång
  Hökedalen Saknas Där Nere hmd Fältet gärde
  Hökedalen dalsänka /Se Där Nere beb Fältet gärde
  Hökedalsbäcken bäck Där Nere hmd Gamleälven älvkrök
  Igeltjärn sjö Där Nere försvunnet torp Gammelstuglandet strandremsa
  Igeltjärn sjö Där Nole hmd Gammelstuglotten gärde
  Igeltjärn tjärn Där Nole hmd Gammelstugviken vik
  Igeltjärn tjärn Där Nole hmd Gaskullen jordhöjd
  Igeltjärnet tjärn Där Nole försvunnet torp Gatan vägstycke
  Igeltjärnshöjden höjd Där Nord beb. Gatebacken backe
  Intaket skogsmark Där Nord beb. Gatkällan kallkälla
  Jonsklätten Saknas Där Nord beb. Gaustadtjärnet tjärn
  Jordbrännan äng /Se Där nord beb. Gaustatjärnet tjärn
  Järnmyren myr Där Oppe hmd Getudden udde
  Jösseälven älv Där oppe beb. Gillertjärnet tjärn
  Jösseälven älv Där oppe beb. Gillertjärnet tjärn
  Kalvhagsudden udde Där Oppe hmd Glumstadalen dal
  Kalftjärn sjö Där Oppe hmd Glumstaddalen dalgång
  Kalvtjärnet sjö Där oppe beb. Gnällsbäcken bäck
  Kalvåsen Saknas Där Oppe hmd Gnällsbäcken bäck
  Kalvåsen höjd Där syd beb. Gorrbäcken bäck
  Kampdalsmyren myr Där syd beb. Gorrdalen bäck
  Kampedyet myr Där syd beb. Gorrdalsvägen väg
  Kaptensåsen ås Där syd beb. Gorrmyren myr
  Karl XII:s fall minnesmärke o. skogsmark Där syd beb. Gorrmyren myr
  Karl XII:s källa källa Där Sö hmd Gorrmyren myr
  Karlstadberget skogshöjd /Se Där Sö hmd Gorrtjärnet tjärn
  Kartonbacken höjd Där Sö hmd Gorrtjärnet tjärn
  Kartåna å /Se Där Sö hmd Gorrävjan vattensamling
  Kartånbacksälven å /Se Där Väste hmd Gosemyren myr
  Kattjärnsmyren myr Där väst beb. Gosemyren myr
  Kattstensberget berg Där väst beb. Gosen skogsskifte
  Kattstenshöjden höjd Där Väste hmd Grabbåsen ås
  Kittarna, se Kättarna ängsmark Eda brunn, se Värmlands Eda Saknas Granen vägskäl
  Klamberget berg Eda Glasbruk samhälle Granrumporna gärde
  Klammbäcken bäck Eda gård hmd Gransbacken landsvägsbacke
  Klammbäcken bäck Eda herrgård lht Grisryggen skidbacke
  Klingentjärn sjö Eda Kyrka kyrka Groggrännan väg
  Klingertjärnet tjärn Eda skans befästning Gropdalen dalgång
  Klingermyren myr Eda skans befästning Gropdolpen vattensamling
  Klingermyråsen ås Edeby beb. Gropgärdet gärde
  Klockarmossen mosse Edeby hmd Groprabben skogsdunge
  Kloffsteenn gränsmärke Edesbotten ödetorp ?Grossmossen mosse
  Klovsten riksröse Eknäs hmd Grusgropshöjden grusås
  Klovstensröset riksröse Elfven, se Älven hmd Grushålan grustag
  Klovstensröset riksröse Ellikabyn hmd Gruskullen ås
  Klovstensröset riksröse Elofshäll hmd Gruvan gruvhål
  Klovstensröset riksröse Elovstomten ödetorp Grytbacken backe
  Klovstensröset riksröse /Se Emmelund lht Gräsdalen dalgång
  klåf sten, se Kovstensröset riksröse Enebacken hmd Gräsdalsmyren myr
  Klädesberget berg /Se Enebacken hmd Gräsdalsåsen ås
  Kläppåsen Saknas Eriksberg hmd Gräsmyren myr
  ?Klätten berg Eriksåsen beb. Gräsmyren myr
  Klätten berg Eriksåsen hmd Grävhålan vattensamling
  Klätten berg Ersberg beb. Grönlandstjärnet eller Finnhyttjärnet tjärn
  Klätten berg Fagerås ödetorp Grönlandstjärnet tjärn
  Klätten berg /Se Falla, se Hammarsfallen hmd Gubbekvarnsforsen fors
  Klättjärn tjärn Fallet ödetorp Gubbsvingen älvkrök
  Klättjärnet göl Fallet hmd Gubbviken vik
  Klättjärnet tjärn Finkan lht Gubbängen äng
  Klättjärnet tjärn /Se Finlandsbyggningen bruksbyggnad Gudsriket ängsmark
  Klövstensröset riksröse Finnhyttan beb. Gullberget berg
  ?Knuskhöjden berg Finnhyttan ödetorp Gullbrandsbacken vägbacke
  ?Knuskhöjden berg Finnhyttebacken ödetorp Gullholmen holme
  Knuskhöjden höjd Fiskegården lht Gullholmen holme
  Kunttjärnet sjö /Se Fiskestugan sommarstuga Gullviken vik
  Knäppåsberget berg Fjellmossen, se Källmyren Saknas Gunnarsbygärdena gärden
  Kobråttjärnet tjärn Fjellstugan, se Fälldalen Saknas Gutholmsviken? vik
  Kolhuggsmossen mosse Fjäll by Gångkläppen backe
  Kolhuggsmossen mosse Fjäll hmn Gåsmyrbäcken bäck
  Koppåsen ås Fjäll gd Gåsmyren myr
  Korpeberget höjd Fjäll hemman Gåsmyren myr
  Kreken gärden /Se Fjällmansbostället hmd Gäddetjärnet tjärn
  Krokberget berg Fjällstena hmd Gäddtjärnet tjärn
  Kroppstadälven älv Fjällstugan hmd Gärdegärdet gärde
  Kroppstadälven älv Fjällstugan lht Gärdåsen ås
  Kroppstadälven älv Flagerås, se Fagerås hmd Gömslekärret kärr
  Kroppstadälven å Flentjärnet beb. Göpedalen dalgång
  Kullebacken ägo- o. skogsmark Flentjärnet hmd Göpetjärnet tjärn
  Kullemyren myr Flogneslogen lada Göstatjärn, se Gaustatjärnet tjärn
  Kullen kulle Fogelsången, se Fågelsången Saknas Göstudtjärnet?, se Gaustadtjärnet tjärn
  Kultemyren myr Folkets Hus lht Hackehon dalsänka
  Kunttjärnet tjärn Forsbergshagen hmd Hackehon dalsänka
  Kunttjärnet sjö Forshagen lht Hagabäcken bäck
  Kunttjärnet tjärn /Se Framgården hmd Hagandershugget skogsskift
  Kunttjärnsälven bäck Framgården hmd Hagaviken vik
  Kvarnälven, se Byälven Saknas Framgårdstorpet beb. Hagaviken vik
  Kvicknetjärnet tjärn Framnäs beb. Hagbron bro
  Kvickne(hed)åsen berg /Se Framnäs hmd Hagegärdet gärde
  Kvickneåsen ås Framnäs beb. Haget skogsskifte
  Kvisten i Magnorrast Saknas Framnäs hmd Haggrindberget berg
  *Kvisten på Magnora katt f.d. gränsmärke Framnäs hmd Hagkorset vägskäl
  *Kvist i magnorast gränsplats Fredriksberg hmd Haglyckan gärde
  Kvist gränsmärke Fredrikslund lht Hagmanslyckan gärde
  Kyrkoskogen Saknas Fridhem beb. Hagnäset näs
  Kånttjärn sjö Fridhem hmd Hagsbäcken bäck
  Källmyren myr Fridhem hmd Hagsviken vik
  Kärleksön ö Fridhem hmd Hagtjärnet tjärn
  Kiöla Broo bro Fridhem beb. Hagtjärnet tjärn
  Kättarna ängsmark /Se Fridhem lht Hagtjärnsmossen mosse
  *Köpeskogen skog Fridhem lht Hallen berghäll
  Lamperudsmyren myr Fridhem hmd Halltjärnsbäcken bäck
  Lax Siörna, se Lersjön, Nedre, Mellan- o. Nordare sjöar Frostbäckhultet ödetorp Hammarsgatorna vägar
  Ledmyrarna myrar /Se Furnäset? beb. Hammarsgärdet gärde
  Ledmyren myrmark Furnäset hmd Hammarsgärdsåsen ås
  Ledmyren myr /Se Furubo villa Hammarsstranden strandäng
  Ledmyren, Nordare myr Futten försvunnen krog Hammarsätermossen mosse
  Ledmyren, Sönnare myr Fåfängen beb. Hammarsätersmossen mosse
  Leer Siögar, se Lersjön, Nordare, Mellan- o. Nedre sjöar Fåfängan ödetorp Hammarsätra gärde
  Lerotsälven älv /Se Fågelsången ödetorp Hammarsölen stenskär
  Lerotsätern skogsmark Fågelsången lht Hansedalen dalgång
  Lersiögarne, se Lersjön, Nedre, Mellan- o. Nordare sjöar Fälldalen ödetorp Haraldstjärnet, Lilla tjärn
  Lersjön, Nordare sjö Föga hmd Haraldstjärnet, Lilla tjärn
  Lersjön, Nedre o. Nordare o. Mellan Lersjön sjöar Fördärvet lht Haraldstjärnet, Stora tjärn
  Lersjön, Nedre o. Mellan sjöar Gammalsätern beb. Haraldstjärnet, Stora och Lilla tjärn
  Lersjön, Nedre, Mellan- o. Nordare sjöar Gammelgården hmd Haraldstjärnet, Stora och Lilla tjärn
  Lersjön, Norra sjö Gammelstugan hmd Harfjället berg
  Lersjön, Norra sjö Gammelsätra ödetorp Hasseldrågen dalgång
  Lersjön, Nedre, Mellan- o. Nordare sjöar Gammalsätra hmd Haterudsberget berg
  Lersjön, Nedre, Mellan- o. Nordare sjöar Gatan ödetorp Haterudstjärnet tjärn
  Lersjön, Nordare sjö Gatan lht Hatterudsberget berg
  Lersjönskogen område Gatan beb. Hatterudstjärnet tjärn
  Lidtjärn sjö Gatan hmd Hedberget berg
  Lidtjärnet tjärn Gatebacken ödetorp Hedmossen mosse
  Lidtjärnsmyren myr Gatebråten hmd Hejaskogen skog
  Lidtjärnsmyren myrmark Getrönningen ödetorp Hejavägen väg
  Likstenen sten /Se Glumstad hmd Helvetet, Stora, Lilla skogsåsar
  Lilla mossen mosse Gnällen beb. Heningemyren myr
  Lilla myren myr Gnällen hmd Herrgårdsängen ängsmark
  Lilla myren myr Gorrmyren beb. Himlabacken backe
  Lillnäset näs Gottholmen, se Guttholmen Saknas Hobergsbacken landsvägsbacke
  Lillsätern terräng Gotthålet ödetorp Holebron bro
  Lilltjärnet tjärn Granbo hmd Holmen holme
  Lilltjärnet tjärn Granbo lht Holmen, se Byholmen holme
  Lilltjärnshöjden höjd Granebo villa Holmsjön sjö
  Lill-Ämten tjärn Gravlidarna hmd Holmsjön sjö
  Lillängen skogsområde Gravlidarna hmd Holmsjön sjö
  Lindbladstorp skogsmark Gravlinet, se Gravliden hmd Holmsängsberget berg
  Lindåsmossen mosse Grisgården lht Holmsängsmossen mosse
  Linjemyren myr Gropen beb. Holmtjärn, se Holmsjön Saknas
  Linnebacksåsen ås Gropen ödetorp Holmtjärn, se Holmsjön sjö
  *Linnegropen, se Långgropen f.d. gränsmärke Gråback hmd Holmsängen terräng
  Lobacken backe /Se Gränsen hmd Hopmarken allmänning
  Lodnäset näs Gränstorp hmd Hugn sjö
  Lodnäset näs /Se Gräpaskojan torp Hugn sjö
  Lomtjärnet tjärn Gröna Lund lht Hugn sjö
  Lomtjärnshöjden höjd Gröna vallen lht Hugn sjö
  Lottestada ägor ägor /Se Grönland villor Hugnsåsen höjd
  *Lungagropen gränsplats Grönland beb. Hugnsåsen berg
  Lussebäcken bäck Grönland hmd Huldabacken skidbacke
  Lussern berg Gubbekvarnen kvarn Hultebäcken bäck
  Lågen, Stora spång /Se Gubbero lht Hultelyckan gärde
  Långa myren myr Gubbetorpet ödetorp Hultet gärde
  Långbrobacken skogsmark Gula gården lht Hultet skogsdunge
  Långelandsmossen mosse Gulbyggningen lht Humleberget berg
  Långemyren myr Gunnarsbyn ladugård Hundemyrarna myrar
  *Långgropen f.d. gränsmärke Gunnarsby beb. Hundemyrsbergen berg
  *Långgropen f.d. gränsmärke Gunnarstomta hmd Håkerudbergen berg
  Långmyren myr Gunnarstomten beb. Hålan vik
  Långmyren myr Guppmon, se Göpmon Saknas Hålan vik
  Långmyren myr Gustavsberg beb. Håldrågen dalsänka
  Långnäset näs Gustavsnäs lht Håltebergsmossen mosse
  *Långsiön tjärn Gustafsvik, se Pecka Saknas Håvilsrudhöjden berg
  Långtjärn sjö Gutholmen? beb. Håvilsrudsjön, se Vällen sjö
  Långtjärn sjö Guttholmen hmd Håvilsrudsjön, se Vällen sjö
  Långtjärn sjö Gåsmyrholmen hmd Håvilsrudsälven, se Spångälven älv
  Långtjärnet tjärn Gärdet ödetorp Häggholmen holme
  Långtjärnet tjärn Gärdet lht Häktarna skog
  Långtjärnsbäcken, Västra bäck Gärdet hmd Häktebergen berg
  Långtjärnsbäcken, Östra bäck Gärdet hmd Häktemossen mosse
  Långtången mosse Gärdet beb. Hälleforsbron, se Nybron Saknas
  Långelfven älv Gärdet hmd Hälleforsen fors
  Läkedalen dal Gärdet beb. Hälleforsåsen ås
  Läkedalen dalgång /Se Gärdet hmd Hästbråten gärde
  Lämbacken ängsmark Gärdet hmd Hästebergen berg
  Lögarberget berg /Se Gärdet beb. Hästmyren myr
  Lögarberget berg? Gärdet hmd Hästnäset näs
  Lögeforsen fors Gärdet hmd Höbäcken bäck
  Magnorrast landsväg Gärdet beb. Höbäcksmyren myr
  Magnorast wexan Saknas Gärdet hmd Högbackklinten bergtopp
  Mangelebro bro Gärdet, se Grönland Saknas Högbackängen äng
  Magnebro, Stora bro Gömslet, se Nygård Saknas Höbäcksmyren myr
  Magnebro, Stora bro Göpmon ödetorp Högbackklinten höjd
  Magnebro, Stora bro Göstasbråten, se Bråten Saknas Högen jordkulle
  Magnebro Saknas Habacken, se Hagbacken hmd Högfallkullen triangelpunkt
  *Magnora bro bro Haga hmn Högfjället höjd
  *Magnora bro bro Haga gd Höglundagärdet gärde
  Magnorbo Saknas Haga hemman Högmossen mosse
  *Magnora skans skans Haga beb. Högmossen mosse
  Marmyren myrmark Haga hmd Högmossen mosse
  Mellan-Lersjön sjö Haga lht Högmossen mosse
  Mellan-Lersjön o. Lersjön, Nedre o. Nordare sjöar Haga hmd Högtjärn, se Hagtjärnet tjärn
  Mellan-Lersjön sjö Hagaberg beb. Högtjärn, se Hagtjärnet tjärn
  Mellan-Lersjön sjö Hagaberg hmd Högåsen höjd
  Mellbysätern ägomark Hagaberg hmd Höjdebacken backe
  Mellmyren myrmark Hagaberg hmd Höjdgärdet gärde
  Metarviken vik /Se Hagaberg, se Haga hmd Höjdmyren myr
  Metaviken vik Hagaborg beb. Hökdalen dal
  Midskogmossen, Nolare mosse Hagaborg ödetorp Hökebäcken, se Hökedalsbäcken Saknas
  Midskogmossen, Sönnare mosse Hagalund beb. Hökedalen dalsänka
  Midsommarfallet skogsområde Hagalund hmd Hökedalsbäcken bäck
  Midsommarmyren myr Hagalund hmd Hökedalsviken vik
  Miöö Siön, se Mjögsjön sjö Hagalund hmd Igeltjärnet tjärn
  Mjögsjön tjärn Hagalund hmd Igeltjärnet tjärn
  Mjögsjön sjö Hagalund hmd Igeltjärnet tjärn
  Mjögsjön sjö Haganäset hmd Igeltjärnet tjärn
  Mjögsjön sjö Hagbacken beb. Igeltjärnet tjärn
  Mjögsjön tjärn Hagbacken hmd Igeltjärnsbäcken bäck
  Mjölnarhagen gärden /Se Hagbacken hmd Ingersrudforsen vattendrag
  Mogsion, se Mjögsjön sjö Hagen beb. Ingersrudforsen fors
  Moltemyren myr Hagen hmd Intagen gärde
  Mon skogsmark Hagen hmd Intaget gärde
  *Morast bro bro Hagen beb. Intaget gärde
  Morastforsen vattenfall /Se Hagen hmd Intaket gärde
  Morast skans skans Hagen hmd Intaket gärde
  ?Morast skans, (se Bytjärnet) Saknas Hagen beb. Jenselanden strandäng
  Morast skans fornminne /Se Hagen hmd Johanneshålet vik
  Morfeldtsåsen höjd Hagen beb. Jordbrännan äng
  Mosshöjden berg Hagen hmd Jordfallet upplagsplats
  Mosstjärnet tjärn Hagen beb. Jägardalen dal
  Mosstorpet skogsmark Hagen hmd Järnkällan kallkälla
  Mynttjärnet tjärn Hagen beb. Järnmyren myr
  Mynttjärnet tjärn Hagen hmd Järnmyrmossen mosse
  Mynttjärnet tjärn /Se Hagen beb. Järnmyrmossen mosse
  Myrberget berg Hagen hmd Jättegraven, se Grushålan grustag
  Myrändsåsen höjd Hagen beb. Jösseälven älv
  mällen, se Vällen sjö Hagen beb. Kajsadöden myrhål
  Märrmyren myrmark Hagen hmd Kallkällvallen gärde
  Mörkren skogsmark Hagen beb. Kalvetjärnet tjärn
  Mörtbäcken bäck Hagen hmd Kalvhagen betesmark
  *Mörteleken gränsmärke Hagen beb. Kalvhagen betesmark
  Mörttjärnet tjärn Hagen beb. Kalvhagsberget berg
  Mörttjärnet tjärn Hagen ödetorp Kalvhagsudden, se Kalvudden Saknas
  Mörttjärnet, Lilla tjärn Hagen hmd Kalvtjärnet tjärn
  Mörttjärnet, Stora tjärn Hagen beb. Kalvudden udde
  Mörttjärnet, Stora sjö Hagen hmd Kalvåsen ås
  Mörttjärnsdrågen sänka Hagen beb. Kalvåsen ås
  Nordsjön sjö Hagen hmd Kamelryggen ås
  Noremossen mosse Hagen hmd Kampdalen dal?
  Noreälven å Hagen beb. Kampedyet tjärn
  Noreälven älv /Se Hagen hmd Kampedyet myr
  Norra sjön sjö Hagen hmd Kampudden udde
  Notviken vik Hagen beb. Kampölen stenskär
  Nysockensjön sjö Hagen hmd Kanalen dike
  Nysockensjön sjö Hagen beb. Kanikenäset näs
  Nysockensjön sjö Hagen hmd Kaninholmen holme
  Nysockensjön sjö Hagen, se Höbäcksmon hmd Kaninholmen holme
  Nässjön sjö Haget beb. Karl XIV Johans tall träd
  Opperfjäll berg Haget hmd Karl XII:s källa källa
  Ormudden udde Haget beb. Karl XII:s källa källa
  *Orrebacken gränsmärke Haget, se Håltebergshaget hmd Karl XII:s väg skogsväg
  *Orrebacksröset, se Åsebacksröset riksröse Haget beb. Kartåna bäck
  Orremossen mosse Haget hmd Kartånbacksälven bäck
  Orrmyren myr Haget ödetorp Karlstadberget berg
  Oxberget berg Haget beb. Karlstadberget berg
  Oxfoten skogsmark Haget hmd Kattberget berghäll
  Oxhålet sumpmark /Se Haget beb. Kedjan vinterväg
  Paradiset gärde /Se Haget hmd Kioskgärdena gärden
  Patronsätern terräng Haget hmd Kittarna ängsmark
  Peckstabacken backe /Se Haget beb. Klafsryden terräng?
  Peckstad ängs- o. skogsmark Haget beb. Klambackarna backar
  Pekka ängs- o. skogssluttning Haget hmd Klevbacken landsvägsbacke
  Persbergen berg Haget hmd Kleven höjd
  Pershålet mosshål /Se Haget hmd Kleven backe
  Portarna plats /Se Hagmansbostället hmd Klingentjärn, se Klingertjärn Saknas
  Posshålet göl Hagåsen hmd Klingermyren myr
  Posshålet gölar Halvarstomta, se Höglunda hmd Klingermyren myr
  Pottmyren myrmark Hammar hmn Klingermyråsbacken backe
  Prinseslätten ängsmark /Se Hammar gd Klingermyråsen ås
  Prosterud terräng Hammar hemman Klingern höjd
  Psalmovallen gärde /Se Hammarlund lht Klingern ås
  Pustut skogsmark Hammarsfallen beb. Klingertjärnet tjärn
  Pustut viloplats /Se Hammarsfallen hmd Klingertjärnet tjärn
  Påskebergen berg Hammarsgärdet beb. Klingertjärnsbäcken bäck
  Rinneberget berg Hammarsgärdet hmd Klofstensbillan skogsmark
  Rinnebråten hygge Hammarslund beb. Klofstensröset riksröse
  Rinnemossen mosse Hampekölen ödetorp Klädesberget berg
  Rismon skogsmark Haterudsberget beb. Klättebacken bergsstup
  Rogz Masen, se Rödmyren myr Haterudsberget beb. Klätten höjd
  Romyrsröset riksröse /Se Hattabak lht Klätten bergshöjd
  *Rosmossen sankmark Hatterudsberget ödetorp Klätten höjd
  Rullstenmossen mosse /Se Hattmakarstorpet hmd Klätten berg
  *Rullsteåsen ås /Se Hedarna beb. Klättjärnet tjärn
  Rumpesnårsberget berg Hedarna hmd Klättjärnet tjärn
  Rustensmossen mosse /Se Hedbergstorpet beb. Klättjärnet tjärn
  Rävsudden udde Hedbergstorpet ödetorp Knallen grusås
  Rävsudden udde /Se Heden beb. Knappgärdet gärde
  Röberget höjd Heden, se Heja hmd Knattegärdena gärden
  Rödehall berg Hedås hmd Knattekullen bergknalle
  *Rödehall gränsmärke Hedås hmd Knektholmen holme
  Rödehall berg /Se Heja hmd Knektåsen sandås
  *Rödehåll berg /Se Heja hmd Knuskehöjden höjd
  Rödehåll berg Helgbergsbostället hmd Knuskhöjden höjd
  Rödeklätten berg Helgbergstorpet ödetorp Kobråttjärnet tjärn
  Rödemyrs rös riksröse Helgeboda, se Häljeboda hemman Kobråttjärnet tjärn
  ?Rödmyren sankmark Hembygdsgården, se Hagen Saknas Kolbråttjärnet tjärn
  Rödmyren myr Hemmet hmd Kolbråtåsarna åsar
  Rödmyren Saknas Herrenoret, se Herrgården Saknas Kolbråtåsen ås
  Rödmyren myr Herrgården hmd Kommen vattensamling
  Rödmyråsen ås Herrgården, se Östanvik Saknas Kontorsbacken backe
  *Röhäll berg o. f.d. gränsmärke Herrgården hmd Konvaljernas ö, se Häggholmen Saknas
  Römyren myr Herrgården lht Koppåsbackarna backar
  Rödmyren myr Herrgårdsbyggningen, se Eda herrgård lht Koppåsbäcken bäck
  Rönningarna skogsmark Herrhagen lht Kopraskogen skogsparti
  rös kölen, se Vrangelsröset gränsmärke Herrshällsfalla, se Hässjasfallen Saknas Korpbergen berg
  Rösmyren myr /Se Hildelund lht Korpberget berg
  Rösstensmossen mosse /Se Hjalmarsvik lht Korsdalen dal
  Rösstensåsen ås /Se Hofgårdsberg lht Korsdrågen dalsänka
  Rööd Hell, se Klätten berg Hofjället, se Holfjället Saknas Korset vägskäl
  Sacklansmyren myr Holfjället beb. Kortlandsskållen berg
  Sanddalen dal Holfjället hmd Kortlandstjärnet tjärn
  Sandtjärnet tjärn Holmbråten hmd Kreken gärde
  Sinai berg bergudde /Se Holmen beb. Kreken gärde
  Skallåsen höjd Holmen hmd Kreta dansbana
  Skiljarbråten gärde /Se Holmen hmd Krokåkern åker
  Skitarbacken backe /Se Holmsängen hmd Kronhöjden skogshöjd
  Skiddrågsbäcken bäck Holmsängsbråten ödetorp Kronodelen ängsmark
  Skjutgillemyren myr Hugget ödetorp Kronparken skogsmark
  Skogsmossen mosse Hultbergstorpet hmd Kroppstaforsen fors
  Skojarbacken backe /Se Hultet beb. Kroppstaälven älv
  Skolhusmossen mosse Hultet hmd Kruggerudsviken vik
  Skomerushagen hmd /Se Hultet beb. Kruseboden ängsmark
  Skoppan ängsmark Hultet, se Frostbäckhultet Saknas Kråkbacken backe?
  Skrambolsåsen ås Humleberget ödetorp Kräken gärde
  Skrymtebacken höjd Humlesätra hmd Kulleberget berg
  Skuggerud gärde /Se Hyddan lht Kulleberget, Lilla skidbacke
  Skyttvikedalen Saknas Håkanssätra, se Sätra hmd Kullebergsbacken skidbacke
  Skyttviken Saknas Hålan beb. Kullegärdet gärde
  Skållen höjd Hålan ödetorp Kullerbergsbacken skidbacke
  Skållen höjd Håldrågen, se Drågen Saknas Kullängsmyren myr
  Stora Skålltjärn sjö Hålteberg hmn Kullängsvallen ängsmark
  Skålltjärnet, Lilla tjärn Hålteberg gd Kultebäcken bäck
  ?Skålltjärnet, Stora tjärn Hålteberg gd Kultemyren myr
  Skålltjärnet, Stora tjärn Hålteberg hemman Kultemyren myr
  Skåltjärn sjö Håltebergshaget hmd Kungsvägsröset riksröse
  Skåltjärnet tjärn Håltebergstorpet beb. Kunttjärnet tjärn
  *Skårgiörden tjärn Håvilsmansbostället hmd Kunttjärnet tjärn
  Slabergen berg Håvilsrud hmn Kunttjärnet tjärn
  Slahällarna höjd /Se Håvilsrud gd Kunttjärnet tjärn
  Slaktartorp skogsmark Håvilsrud hemman Kunttjärnsdrågen dalsänka
  Slarken vik Håvilsrudssätern hmd Kunttjärnsmossen mosse
  Slipvindan backe /Se Häljeboda hmn Kunttjärnsälven älv
  Slussebäcken bäck Häljeboda bebyggelse Kussehålet dalgång
  Slussebäcken bäck /Se Häljeboda hemman Kustusängen ängsmark
  Slussebäcken bäck Häljebodafors hmd Kvarnbacken backe
  Smalatjärn tjärn Hälleforsen ödetorp Kvarnbron bro
  Smalatjärn tjärn Hässjasfallen hmd Kvarnbäcken bäck
  Smällsåsen höjd Hässjeåsfallen? beb. Kvarnfallet vattenfall
  Smörhålan ängsmark /Se Hög hmn Kvarnforsen fors
  Snipmyren myr Hög, Lilla gd Kvarnforsen fors
  Snårtjärn tjärn Hög, Lilla bebyggelse Kvarnmyren myr
  Spjutlidmyren myr Hög, stora gd Kvarnmyren myr
  Spångälven älv Hög, Stora bebyggelse Kvarnälven, se Åmotsälven Saknas
  Stenbäcken bäck Högdalsbostället hmd Kvickneheden slättmark
  Stendolpan tjärn Högdalstorpet ödetorp Kvicknetjärnet tjärn
  Stenmyren, Lilla myr Högen beb. Kvicknetjärnet tjärn
  Stenmyren, Stora myr Högen hmd Kvickneåsen berg
  Storberget berg Högen beb. Kyrkhagen ängsmark
  Store mossen mosse Högen hmd Kyrkmon skog
  Store mosse mosse Högen beb. Kyrkogården, Gamla kyrkogård
  Stormossen mosse Högen hmd Kyrkogårdsgärdena gärden
  Stormyren myr Högfalla ödetorp Kyrkogårdshaget ängsmark
  Stornäset näs Högfjället hmd Kyrkogårdskällan källa
  Storön holme /Se Höggärdet beb. Kyrkohagen betesmark
  Storön ö Höggärdet hmd Kyrkåsen ås?
  Storön ö Högkullen hmd Kyrkåsen ås?
  Storön ö Höglunda hmd Kånttjärn, se Kunttjärnet tjärn
  Storön ö Höglunda beb. Källarkullen jordkulle
  Storön ö Höglunda hmd Källaråkern åkermark
  Storön ö /Se Höglunda hmd Källbacken backe
  Streten ramsåg /Se Höglunda hmd Källgärdena gärden
  Styggdrågen skogsmark Höglunda beb. Källgärdet gärde
  Styggdrågen myr Höglunda hmd Käringerudhöjden berg
  Styggedalen dal Höglunda hmd Käringmyren myr
  Styggedalsbäcken bäck Höglunda lht Kärleksstigen gångstig
  Styggedalsbäcken, se Dusarbäcken bäck /Se Höglunda beb. Kölnebacken backe
  Ståaråsen ås Höglunda hmd Kölnebacken landsvägsbacke
  Ståaråsen ås Höglunda hmd Kölngärdet gärde
  Ståaråsen ås /Se Högsäter hmd Ladbackstycket gärde
  Ståaråsmyren myr Högsätt, se Högsäter hmd Ladbråten gärde
  Ståstöde beteshag /Se Högåsen ödetorp Ladgärdet gärde
  Susarbäcken bäck /Se Högåsen hmd Ladugårdsbacken skidbacken
  Svaldalen dal Högåsen hmd Ladugårdsbacken landsvägsbacke
  Svanudden udde Högåsen beb. Ladugårdskullen skidbacke
  *Svartekulla berg Högåsen hmd Ladumyren myr
  *Svarte kulle berg Högåsen beb. Laduåsen ås
  Svartkullen, se Storberget berg Högåsen hmd Lammhagen betesmark
  Svarttjärn tjärn Högåsen beb. Lamperudsskogen skogsdunge
  Svarttjärnet göl Högåsen hmd Larstomtmossen mosse
  Svarttjärnet tjärn Höjden hmd Lasteplatsbacken landsvägsbacke
  Svarttjärnet tjärn Höjden hmd Lemyrarna myrar
  Svarttjärnsmyren myr Höjden hmd Lemyren myr
  Svartviken vik Höjden, Östra, Västra hmd Lerhagen gärde
  Svinmyren myr Ingegärdskojan ödetorp Lerhålan lekplan
  Svinryggen skogsmark Ingelsrud, se Ingersrud Saknas Lermaskinen gärde
  Syringsåsen ås Ingersrud hmd Lermaskinsbacken backe
  Sågsjön myr Intaget beb. Lerotsälven älv
  Sältebäckshålet vik /Se Intaget beb. Lerotsälven älv
  Sämyren myr Intaget beb. Lersjöarna sjöar
  Säterbäcken bäck Intaget hmd Lersjöarna sjöar
  Säterbäcken bäck Intaget beb. Lidtjärnet tjärn
  Säterkullen ägo- o. skogsmark Intaget beb. Lidtjärnsbäcken bäck
  Sätermossen mosse Intaget beb. Lidtjärnsbäcken bäck
  Söderviksudden udde Intaget beb. Lidtjärnsdrågen dalsänka
  Taksjön sjö Intakan hmd Lidtjärnsmyren myr
  Taksjöängen ängs- o. skogsmark Intaket hmd Likhallen berghäll
  Tukåsmossen mosse Intaket hmd Likhallshaget ängsmark
  Tallmon skogsmark Intaket hmd Liljasgärdet gärde
  Tallmon skogsmark Intaket hmd Lilla myren myr
  Tegemyren myr Intaket hmd Lilla udde udde
  Timmermyren myr Intaket hmd Lilleforsen fors
  Saknas Saknas Jakobsängen hmd Lillegatan byväg
  Tjursbasthålet myrhål /Se Janstorpet hmd Lillesjön vik
  Tjuvholmen skogsmark Janstorpet beb. Lillholmen holme
  Tjärnåsarna höjder Janstorpet hmd Lillmyren myr
  Tobaksberget berg Janstorpet beb. Lillnäset näs
  Tomterna gärden /Se Janstorpet hmd Lillnäset näs
  Toppeberget skogsmark Japan lht Lillstugängen gärde
  Torpet terräng Jenken, se Jänken hmd Lillsäterbäcken bäck
  Torpsätern skogsmark Jensetomta, se Sörgården Saknas Lilltjärnet tjärn
  Torrt ängsmark /Se Jensstugan ödetorp Lilltjärnet tjärn
  Totjärnet tjärn Jesperstorp, se Jesperud hmd Lilltjärnshöjden berg
  Totjärnet tjärn /Se Jesperstorp beb. Lillvalfjället, se Valfjället berg
  Trantåsen berg Jesperstorpet hmd Lillåsen berg
  Trean skogsområde Jesperrud beb. Lilläckran åker
  Tukåsmossen mosse Jesperud hmd Lillälgtjärnet tjärn
  Tunnan berg o. triangelpunkt Jonashagen hmd Lindbacksåsen höjd
  Tusbäcken bäck /Se Juderiksheja hmd Lindbackåsen ås
  Tvåan gärde Jänken beb. Lindbergsbacken backe
  Tångeberg terräng Jänken hmd Lindebacken landsvägsbacke
  Tångegubbens hål myr /Se Jättegrytstorp, se Torpet hmd Lindegärdet gärde
  Tälleforsen fors Kaffehålan försvunnet torp Linebron bro
  Tällemossen mosse Kakstaden lägenheter Linhällen berghäll
  Ulvhidtjärnet tjärn Kalvåsen beb. Linimyren myr
  Utgårdssjön sjö Kalvåsen hmd Linimyren myr
  Utgårdssjön sjö Kammaren ödetorp Litjärnet tjärn
  Utgårdssjön sjö Karlsberg hmd Ljungåsen ås
  Utgårdssjön sjö Karlsborg beb. Ljungåsen ås
  Utgårdssjön sjö Karlsborg hmd Ljungåsängen äng
  Utgårdssjön sjö Karlslund lht Lodnäsbergen berg
  Utgårdssjön sjö? Kartonbacken beb. Lodnäset näs
  Utgårdssjön sjö Kartumbacken, se Kartånbacken Saknas Lodnäsälven älvkrök
  Utgårdssjön sjö Kartånbacken hmd Logbacken landsvägsbacke
  Utgårdssjön sjö Kartåsen beb. Lommestenen stenskär
  Utgårdssjön sjö Kartåsen hmd Lomtjärnet tjärn
  Utgårdssjön sjö /Se Kavelbron beb. Lomtjärnet tjärn
  Utgårds siö, se Utgårdssjön sjö Kavelbron hmd Lomtjärnshöjden berg
  Valfjället berg o. triangelpunkt Kilstatorpet hmd Lomtjärnsmyren myr
  Valfjället berg /Se Kina lht Lottafors bäck
  Valfjället berg(?) /Se Kina lht Loälven bäck
  Valfjällsmossen mosse Kittåsen beb. Lussebäcken bäck
  Valfjällstjärnet tjärn Kittåsen hmd Lussern skogshöjd
  Valfjällstorpet skogsmark Kjällarshagen ödetorp Lussern, se Lussebäcken Saknas
  Valpedalen dal Klammarna hmd Lyckan gärde
  Vangen tjärn Klammen ödetorp Lyckan gärde
  Vassängen mosse Klammen hmd Lyckan äng
  Vattenmyrarna myr Klippan lht Lyckebacken landsvägsbacke
  Vattnarmyrarna myr /Se Klockarebostaden, se Klockargården hmd Lyckebäcken bäck
  Vattnemyrbäcken bäck Klockargården hmd Lyckelandet badstrand
  Vaxybrú bro Klomma, se Klammen hmd Lystjärnsröset riksrös
  Vejlebergen berg Klubben gårdssamling Långa liden landsvägsbacke
  Vikerom älvkrök /Se Klåstall lht Långa Myren myr
  Vikerom vägkurva /Se Klätten beb. Långdalen dalsänka
  Vilarberget berg Klätten hmd Långe gärde gärde
  Vilarhallen häll /Se Klätten beb. Långenäset näs
  Vilarlågen plats /Se Klättetorpet, se Visketorpet hmd Långlandsmossen mosse
  Vilarstenen sten /Se Klättmon hmd Långmyren myr
  Vildmansmyren myr Knate, se Knatten hmd Långmyren myr
  Vildmansmyren myr Knattebråten hmd Långmyren myr
  Vitmossen Saknas Knatten beb. Långsgatan väg
  Voxan str. Knatten hmd Långsgärdet gärde
  Vrangelsröset riksröse Knippåsen beb. Långtjärnet tjärn
  Vrangelsröset gränsmärke Knippåsen, se Knäppåsen Saknas Långtjärnet tjärn
  Vrangelsröset riksröse Knutstomten beb. Långtjärnet tjärn
  Vrangelsröset riksröse /Se Knytnäven ödetorp Långtjärnet tjärn
  Vrångsälven å Knäppåsen hmd Långtjärnet tjärn
  Vrångsälven älv Knölbacken ödetorp Långtjärnet tjärn
  Vrångsälven vattendrag Knöludden ödetorp Långtjärnsbacken backe
  Vrångsälven älv Kobråten hmd Långtjärnsbäcken bäck
  Vrångsälven älv Kobråten ödetorp Långtjärnsdrågen dalgång
  Vrångselfven älv Kojan hmd Långtjärnshöjden berg
  Vrångselfven älv Kojan ödetorp Långtjärnsskogen skog
  Vrångsälven älv Kojbråten beb. Långtången mosse?
  Vrångsälven å Kojbråten hmd Långtången mosse
  Vrångsälven å Kolbotten ödetorp Långviken vik
  Vrångsälven älv /Se Kolbotten ödetorp Långviken vik
  Vrångsälven älv Kolbråten beb. Långviken vik
  Vrångsälven å /Se Kolhugget ödetorp Långviken vik
  Vrångsälven å /Se Koppåsen ödetorp Långälven älv
  Vrångsälven älv /Se Kolhugget hmd Långälvstjärnet, se Haraldstjärnet tjärn
  Vrångsälven älv /Se Koppåsen ödetorp Långängsgärdet gärde
  Vrångsälven älv /Se Kortfältstorpet ödetorp Läkedalen dalgång
  Vrångsälven älv /Se Kortfältstorpet ödetorp Lämbackhöjden höjd
  Vrångsälven älv /Se Kortlanda bebyggelse Lämåsen ås
  Vrångälven älv Kortlanda hmn Lämåshålan sandtag
  *Vrångån f.d. gränsmärke Kortlanda gd Länsmanshugget skogsskifte
  Vålfallsmyren myr Kortlanda hemman Lögarbergen berg
  Vålängen ägomark Kragerud, se Kruggerud hmd Löjforsen fors
  Vällen sjö Kristenstomta hmd Lövbacken skidbacke
  Vällen sjö? Kristofferstorpet ödetorp Lövåsbacken landsvägsbacke
  Vällen sjö Kroken hmd Lövåsgärdet gärde
  Vällen sjö Kroppsta pappersbruk Magasinsgärdet gärde
  Vällen sjö Krugerud lht Magerborg gärde
  Vällen sjö Kruggerud hmd Magnebro, Lilla bro
  Vällen sjö Kruggerud hmd Magnebro, Stora bro
  Vällen sjö Kullehaget ödetorp Masugnshagen betesmark
  Vällen sjö /Se Kullen hmd Matsäcken gärde
  Västbyängen mosse Kullen hmd Mellanbröta gärde
  Västerås ås Kullen hmd Mellantjärnet, se Älgtjärnet, Lilla tjärn
  Västra tjärnet terräng Kullen beb. Mellanåkern åkermark
  Växan (Växälven) å /Se Kullen hmd Mellbymossen mosse
  Växan å Kullen beb. Mellbyskogen skog
  wexan å Kullen hmd Mellbyängen ängsmark
  Växan å Kullen hmd Mellmyren myr
  Växan å Kullen ödetorp Metarviken vik
  Växan å Kullen beb. Midskogsmossarna? mossar
  Växan å Kullängen ödetorp Midskogmossen mosse
  Växan å /Se Kunostomta ödetorp Midsommarfallet skogsparti
  Växan å /Se Kunttjärnssätern beb. Midsommarsmyren myr
  Växån å Kunttjärnssätra hmd Midsommarsmyren myr
  ÅhmotzElfven, se Kroppstadälven älv Kurran lht Mitten skogsdunge
  *Åmotsedet plats Kvarnstugan hmd Mitthagen gärde
  *Åmotsedet plats Kvarnstugan lht Mjögsjön sjö
  *Åmotsedet plats Kvickneåsen ödetorp Mjölnargärdet gärde
  Åmotsån, se Byälven Saknas Källmyren ödetorp Mjölnarhagarna gärden
  Åmotsälven älv Kärregutängen ödetorp Mjösjön sjö
  Åmotsälven älv Ladåsen hmd Mobacken landsvägsbacke
  Åmotsälven älv Lagom-sta säter Mobråten skogsmark
  Årensbergen berg Lamperud beb. Mon skog
  ?Åsebacksröset riksröse Lamperud hmd Monntjärn, se Mynttjärnet Saknas
  ?Åsebacksröset riksröse Larsby beb. Monskogen skog
  Åsebacksröset riksröse Larsby hmd Morastforsen vattenfall
  Åsebacksröset riksröse /Se Larstomta hmd Morastmon skog
  Åsebråten skogsmark Larstomta hmd Mossen, Stora mosse
  Åseholmen ö Larstomten beb. Mossen, Stora mosse
  Åsmyren myr Lenbacken Saknas Mosshöjden höjd
  Ås skans fornminne /Se Lenungen hmd Mosshöjden berg
  *Åtängen äng /Se Lerfältstorpet hmd Mosstuvan mosstuva
  Älgemyren myr Lerot hållplats Mynntjärn tjärn
  Älgsgravarna fallgropar /Se Lerot hmn Mynttjärnet tjärn
  Älgtjärnet tjärn Lerot gd Mynttjärnsmyren myr
  Lilla Elgtjärn sjö Lerot hemman Myren gärde
  Älgtjärnet, Lilla tjärn Lerotsätra hmd Myren gärde
  Stora Elgtjärn sjö Lersjön hmd Myren, Lilla myr
  Älgåbäcken bäck Lerstugberget hmd Myren, Långa myr
  Älgåhöjden höjd Lidtjärnsbråten ödetorp Myrgärdet gärde
  Älgåsen berg Lilleborg hmd Myrändsbacken backe
  Ämten sjö Lillstugan ödetorp Myrändsåsen höjd
  Ämten tjärn Lillstugan hmd Myrändsåsen berg
  Ämten sjö Lillstugan hmd Mällmyren myr
  Emten sjö Lillsätra ödetorp Märremyren myr
  Ämten sjö Lilltorpet hmd Märrhålet myr
  Ämten, St. o. L. sjöar /Se Lillåsen hmd Märrmyren myr
  ?Ämteruds skans skans Lillåsen hmd Mönntjärn, se Mynttjärnet Saknas
  Ämteruds skans fornminne /Se Lina hmd Mörkren skog
  Ämtlidsåsen ås Lindalen hmd Mörtberget berghäll
  Ängbråteröset riksröse Lindbladstorpet beb. Mörtebäcken bäck
  Ängen ängsmark Lindbladstorpet ödetorp Mörthålan, se Mörttjärnet tjärn
  Öjenäsfjäll berg Lindebackarna ödetorp Mörttjärnen tjärnar
  Öjenässjön sjö Linjen beb. Mörttjärnet tjärn
  *Örebacksröset riksröse Ljungåsen beb. Mörttjärnet tjärn
  Örkyttjärnet tjärn Ljungåsen ödetorp Mörttjärnet tjärn
    Logis lht Mörttjärnet tjärn
    Lokalen lht Mörttjärnet tjärn
    Lovénsgården lht Mörttjärnet tjärn
    Lovénslogen lada Mörttjärnet, Stora tjärn
    Luffarbråten hmd Mörttjärnet, (Stora) tjärn
    Lund beb. Mörttjärnsdrågen dalgång
    Lund hmd Naftakullen jordkulle
    Lundagården beb. Nergärdet gärde
    Lundagård hmd Nittonhundrafemårshöjden ås
    Lundagård hmd Nolbybäcken bäck
    Lundby hmd Nolbykorset vägskäl
    Lundsberg hmd Nolbyängen beteshag
    Lunsmyren ödetorp Nolbyängen beteshag
    Lusåsen beb. Noledalen dalgång
    Lyckan, se Nerlyckan och Ovarlyckan Saknas Nordsjön sjö
    Lyckan hmd Nordsjön sjö
    Lyckan ödetorp Nordstugudden udde
    Lyckan beb. Nordstugängen ängsmark
    Lyckan beb. Norebron landsvägsbro
    Lyckan hmd Noregärdet gärde
    Lyckan hmd Noremossen mosse
    Lyckan beb. Noreälven älv
    Lyckan hmd Noreälven älv
    Lyckan lht Norra sjön, se Nordsjön sjö
    Lyckan beb. Notbodudden udde
    Lyckhem hmd Notviken vik
    Lyckhem hmd Nybacksgärdena gärden
    Lyckhem hmd Nybron bro
    Lyckorna beb. Nygärdet, se Femöreslotten Saknas
    Lyckorna hmd Nygärdet gärde
    Lyckås hmd Nystugdalen dalgång
    Lyckås hmd Nystuguåsen ås
    Lyckåsen, se Läfsåsen hmd Nytomtbergen berg
    Lyckåsen beb. Nytomtgärdet gärde
    Lyckåsen beb. Nytomtgärdet gärde
    Lyckängen beb. Nytomtåsen ås
    Lyckängen hmd Näbbestenen stenskär
    Lysåsen hmd Näset gärde
    Långbrobacken hmd Näsgärdet gärde
    Långbråten beb. Nötbrogärdet gärde
    Långbråten hmd Nötbron bro
    Långbråten ödetorp Opperfjäll berg
    Långbråten beb. Ormdalsbäcken bäck
    Långbråten hmd Ormeberget berg
    Långdalen ödetorp Ormedalen dalgång
    Långland(a) hmn Ormedalsbäcken bäck
    Långlanda gd Ormedalshaget gärde
    Långlanda hemman Orremossen mosse
    Långlandssätern beb. Orremossen mosse
    Långlandssätern ödetorp Orrmyren myr
    Långtjärnet ödetorp Orremyren myr
    Långtjärnet ödetorp Oxberget berg
    Långtjärnstorpet ödetorp Oxberget berg
    Långviken torp Oxhålet myr
    Långviken beb. Oxhålet sumpmark
    Långviken ödetorp Paradisdalen dalgång
    Långälven ödetorp Paradiset gärde
    Långängen hmd Paradisudden udde
    Läfsåsen hmd Paradisåsen skogsås
    Lämbacken hmd Parkforsen fors
    Lämbäcken beb. Parkhaget skogsmark
    Lämåsen hmd Patronhaget gärde
    Lämåsen hmd Patronsgatan väg
    Länsmansgården lht Patronsgärdet gärde
    Lönnerud hmd Patronsängen ängsmark
    Lövnäs beb. Peckstabacken backe
    Lövnäset hmd Persbacken gärde
    Lövtorpet ödetorp Pershålet mosshål
    Lövås lht Persbergen berg
    Lövås ödetorp Pettersborgsbacken backe
    Lövås beb. Pilegatan byväg
    Lövås hmd Polisbacken backe
    Lövås hmd Polisskogen skogsdunge
    Lövås lht Posshålet tjärnhål
    Lövås lht Postbacken backe
    Lövås beb. Pottmyren myr
    Lövås hmd Pottmyren myr
    Lövåsen hmd Pottmyrshalsen myrpass
    Lövåsen hmd Prinsekällan källa
    Malinsstugan? beb. Prinseslätten ängsmark
    Mallstugan hmd Prostberget berg
    Manhem lht Prosterud skogsmark
    Manhem lht Prästgårdshaget ängsmark
    Marieberg hmd Prästhålet beteshag
    Marieberg hmd Psalmvallen gärde
    Mariedal hmd Pustut viloplats
    Mariefält hmd Påskeberget höjd
    Marielund beb. Pälåsdalen dalgång
    Marielund hmd Pälåsen ås
    Marmyren hmd Quickneredsåsen, se Kvickneåsen Saknas
    Mathallen, se Moriska paviljongen Saknas Qvicknekedtj., se Kvicknetjärnet Saknas
    Matstorpet ödetorp Rabbekällan källa
    Matstorpet hmd Rabben jordhöjd
    Mattiastorpet beb. Rabben grusås
    Mellanboden lht Rabben skogsås
    Mellangården beb. Rallarbanan väg
    Mellangärdet beb. Rammelkleven bergsstup
    Mellangärdet hmd Redutten gärde
    Mellanäng hmd Redutterna vallgravar
    Mellbergstorpet ödetorp Redutterna skyttegravar
    Mellbråten hmd Reilandsbacken backe
    Mellbyn hmn Renebäcken bäck
    Mellbyn gd Renegärdet gärde
    Mellbyn hemman Ringholmen holme
    Mellbysätra hmd Ringävjan terräng
    Mildegården hmd Ringävjan älvkrök
    Minuten försvunnen krog Rinnegärdena gärden
    Mitten ödetorp Romyrsröset, se Rödmyrsröset Saknas
    Mitten beb. Rotbäcken bäck
    Mogrenstorpet ödetorp Rotbäcken bäck
    Mon beb. Rotbäckängen äng
    Mon hmd Rotnäset näs
    Mon hmd Rotnäsviken vik
    Mon beb. ?Rullstensmossen mosse
    Mon hmd ?Rullstensåsen ås
    Mon beb. Rumpesnårsberget berg
    Mon hmd Rundstyckebron bro
    Mon hmd Rundstyckebäcken bäck
    Mon beb. Rustensmossen mosse
    Mon hmd Rävgropbacken vägbacke
    Monntjärnstorpen, se Mynttjärnstorpen Saknas Rävgropen grop
    Monopolet lht Rävgropkullen sandås
    Morast hmn Rävkullen jordhöjd
    Morast gd Rävsudden udde
    Morast hemman Rävsudden udde
    Morast Saknas Rödmyren myr
    Morasthagen, se Björkhagen hmd Rödmyren myr
    Morast skans, se Brandstorpet hmd Rödmyrsröset riksrös
    Moriska paviljongen lht Rödmyrsåsen ås
    Mossen lht Rödävjan lermark
    Mossen hmd Röjningsmossen mosse
    Mossen beb. Römyren myr
    Mossen hmd Rönnedrågen dalsänka
    Mossen ödetorp Rönningen gärde
    Mossen hmd Rönningen gärde
    Mossen hmd Rönningen skogsmark
    Mossetorpet ödetorp Rönningsbäcken bäck
    Mossängsbråten, se Holmängsbråten hmd Rönningslandet gärde
    Munkerud ödetorp Rösekullen skogsdunge
    Muraråsen lht Rösmyren myr
    Murmyra, se Marmyren hmd Rösmyren myr
    Mynntjärn beb. Salpetersbacken landsvägsbacke
    Mynttjärnstorpen hmd Salpetersviken vik
    Myran, se Myren Saknas Salpetersviken vik
    Myren hmd Saltnäset näs
    Myren hmd Sanddalen dalgång
    Myren beb. Sanden strandremsa
    Myren hmd Sandtjärnet tjärn
    Myren hmd Sandtjärnet tjärn
    Myren beb. Sandtjärnsbäcken bäck
    Myren hmd Secklandsmyren myr
    Myren hmd Sidmossen mosse
    Myrtorpet hmd Sinai berg bergudde
    Myråsen beb. Sjöbervålshöjden berg
    Myråsen hmd Sjögervålsmon skog
    Myrändan ödetorp Sjögärdet gärde
    Myrändan hmd Sjöåkern åkermark
    Månsehagen hmd Sjöåsbergen berg
    Månsstugan beb. Sjöändan gärde
    Månsstugan hmd Skallåsen höjd
    Mårdstorpet ödetorp Skallåsen ås
    Mårdåsen ödetorp Skallåsen ås
    Mästersgården hmd Skansbackarna landsvägsbackar
    Nedertomta hmd Skansedyet vattensamling
    Nedertomta hmd Skansen skytteskans
    Nedertorpet ödetorp Skanseviken vik
    Nere, se Där Nere hmd Skansölen stenskär
    Nerlyckan hmd Skidrågen dalgång
    Nersidan lägenheter Skiljarbråten beteshag
    Nerstugan hmd Skitarbacken vägbacke
    Nilsbyn lht Skjutgillmyren myr
    Nolarsätra hmd Skogsvrån ängsmark
    Nolartorpet hmd Skojarbacken gatbacke
    Nolaråsen hmd Skoltmossen mosse
    Nolby hemman Skrymtebacken vägbacke
    Nolby bebyggelse Skräddarbacken backe
    Nolbybråten hmd Skräddargatan byväg
    Nole, se Där Nole hmd Skuggerud gärde
    Nolebastugan försvunnen bastu Skultmossen mosse
    Nordantill? beb. Skyttviken vik
    Nordberget ödetorp Skyttviken, Inre, Yttre gärden
    Nordby, se 1 Stommen eller Nordby gd Skållberget berg
    Nordgården hmd Skållen, se Kortlandskållen Saknas
    Nordgården hmd Skålltjärnet, Lilla tjärn
    Nordingelsrud beb. Skålltjärnet, Stora tjärn
    Nordkap hmd Skålltjärnet, Stora tjärn
    Nordli, se Där Nole hmd Skålltjärnsdrågen dal
    Nordstaden lägenheter Skåltjärn, se Skårtjärnet Saknas
    Nordstrand hmd Skåltjärnet tjärn
    Nordstugan beb. Skårtjärnet tjärn
    Nordstugan hmd Skårtjärnsmossen mosse
    Nordstugan beb. Skären stenskär
    Nordstugan hmd Sladhällorna berg
    Nordstugan beb. Slahällarna berghällar
    Nordstugan hmd Slarken vik?
    Nordstugan beb. Slarken vik
    Nordstugan hmd Slaskerudsgärdena gärden
    Nordstugan hmd Slakserudskällan källa
    Nordstugan beb. Slipvindan landsväg
    Nordstugan hmd Slussebäcken bäck
    Nordstugan beb. Slussebäcken bäck
    Nordstugan hmd Slussebäcken bäck
    Nordstugan beb. Slussmossen mosse
    Nordstugan hmd Slägderöset hemmansgräns
    Nordstugan beb. Slättebacken backe
    Nordstugan hmd Slätten äng
    Nordstugan beb. Smala myren myr
    Nordstugan hmd Smala tjärnet tjärn
    Nordstugan hmd Smala tjärnet tjärn
    Nordstugan beb. Smalgatan byväg
    Nordstugan hmd Smedjebacken backe
    Nordstugan beb. Smedjebacksgärdet gärde
    Nordstugan hmd Smedjegärdet gärde
    Nordstugan lht Smedjehagen gärde
    Nordstugan beb. Smedjetomten gärde
    Nordstugan hmd Smällsåsen berg
    Nordstugan hmd Smörhålan ängsmark
    Nordstugan hmd Snedberget berghäll
    Nordsätern beb. Snipbergen berg
    Nordtomta hmd Snipmyren myr
    Nordtomta hmd Snurregärdet gärde
    Nordtomta hmd Snurrehaget ängsmark
    Nordtomten beb. Snurrehålan ängsmark
    Nordbästby, se Västby Saknas Snurrgärdet gärde
    Nordäng hmd Snurrhaget ängsmark
    Nordäng hmd Snåltjärnet tjärn
    Nore hmn Snåltjärnet, se Snårtjärnet tjärn
    Noreborg, se Nore hmn Snåltjärnsbäcken bäck
    Noreborg gd Snårtjärnet tjärn
    Noreborg hemman Socknevägen landsväg
    Norebron ödetorp Sofielundstavlan, se Adlersparremonumentet Saknas
    Norma krutfabrik Sofielundsviken vik
    Normon hmd Sofielundsviken vik
    Normon lht Soterud skogsparti
    Norra by hemman Soterudsbacken landsvägsbacke
    Norska gården lht Soterudsälven bäck
    Norum, se 1 Noreborg Saknas Spelargärdet gärde
    Norrstugan, se Nordstugan Saknas Spången, se Spångälven Saknas
    Nupperud hmd Spånghultet gärde
    Nyback beb. Spångälven älv
    Nyback hmd Spångälven älv
    Nyback beb. Spårbron järnvägsbro
    Nyback hmd Stackävjan lermark
    Nyback beb. Steimitzvägen landsväg
    Nyback hmd Stenarna, Stora flyttblock
    Nyback beb. Stenbacken backe
    Nyback hmd Stenbacksviken vik
    Nyback beb. Stenbackviken vik
    Nyback hmd Stenbäcken bäck
    Nyback beb. Stenbäcken bäck
    Nyback hmd Stenbäcksbacken backe
    Nyback beb. Stendalsbäcken bäck
    Nyback hmd Stengrusröset riksröse
    Nyback hmd Stenmyren myr
    Nyback lht Stenåsen hmd
    Nyback beb. Stenåsgärdet gärde
    Nyback hmd Stolpesbacken skidbacke
    Nyback hmd Stommen, se 1-2 Nolby Saknas
    Nyback hmd Stomtjärnet, se Haraldstjärnet tjärn
    Nybo hmd Stora lågen spång
    Nybo hmd Storberget berg
    Nybo hmd Store bråte gärde
    Nybo lht Store mossen mosse
    Nyby hmd Store Svarten skogsmark
    Nybygget hmd Storgatan byväg
    Nybyggningen lht Storholmen holme
    Nygård beb. Storhöjden berg
    Nygård hmd Storladbacken landsvägsbacke
    Nygård beb. Stormossen mosse
    Nygård hmd Stormyren, se Stormossen Saknas
    Nygård beb. Stornäset näs
    Nygård hmd Stornäset näs
    Nygård beb. Stornäsviken vik
    Nygård hmd Stornäsviken vik
    Nygård hmd Storsand sandgrund
    Nygård hmd Storävjan terräng
    Nygård hmd Storön ö
    Nygård hmd Storöröset riksrös
    Nygård hmd Stuggärdet gärde
    Nygård beb. Stuggärdet gärde
    Nygård hmd Styggdrågen dalgång
    Nygård beb. Styggedalen dalgång
    Nygård hmd Styggedalsbäcken, se Lussebäcken bäck
    Nygården, se Nygård Saknas Styggemyren myr
    Nygärdet hmd Styggenils» vik vik
    Nygärdsbergen, se Lögarbergen Saknas Ståaråsen höjd
    Nyhem hmd Ståaråsen ås
    Nyhem beb. Ståaråsen ås
    Nyhem hmd Ståaråsen ås
    Nyhem hmd Ståaråsmyren myr
    Nyhem lht Ståaråsmyren myr
    Nyhem hmd Ståstödet beteshag
    Nyhem hmd Stönås, se Stenåsen hmd
    Nyhem hmd Stönåsskiftet skogsmark
    Nyhem beb. Sunnarstugdalen dalgång
    Nyhem hmd Sunnarstuggärdet gärde
    Nyhem beb. Susarbäcken, se Dusarbäcken Saknas
    Nyland beb. Svaldalen dalgång
    Nyland hmd Svaldalsbäcken, se Säterbäcken bäck
    Nylund hmd Svanudden udde?
    Nystugan beb. Svarttjärn, se Flyten tjärn
    Nystugan beb. Svarttjärnet tjärn
    Nystugan hmd Svarttjärnet tjärn
    Nystugan hmd Svarttjärnet tjärn
    Nystugan beb. Svarttjärnet tjärn
    Nystugan hmd Svarttjärnet tjärn
    Nystugan beb. Svarttjärnet tjärn
    Nystugan hmd Svarttjärnet tjärn
    Nystugan beb. Svarttjärnsbacken landsvägsbacke
    Nystugan hmd Svarttjärnsmyren myr
    Nystugan hmd Svarttjärnsmyren myr
    Nystugan beb. Svartviken vik
    Nystugan hmd Svartviken vik
    Nystugan beb. Svartviksbäcken bäck
    Nystugan hmd Svinbäcken bäck
    Nystugan beb. Svingen vägkurva
    Nystugan hmd Svinhusgatan byväg
    Nystugan beb. Svinlyckan betesmark
    Nystugan hmd Svinmyren myr
    Nystugan beb. Svinryggen sandås
    Nystugan hmd Svinåsen ås
    Nystugan beb. Sydstugbacken, se Kölnebacken backe
    Nystugan beb. Syringsåsen ås
    Nystugan hmd Sågarbacken backe
    Nystuga beb. Sågrönningen gärde
    Nystugan hmd Sågsjön sjö
    Nystugan beb. Sågsjön sankmark
    Nystugan hmd Sältebläcksbacken backe
    Nystugan hmd Sältebläckshålet vattensamling
    Nystugan hmd Särkedalen dalsänka
    Nystugan hmd Säterbäcken bäck
    Nystuguhagen hmd Säterbäcken bäck
    Nystuguhaget hmd Säterbäcken bäck
    Nysätern beb. Säterdalen dal
    Nysätra hmd Sätermossen mosse
    Nytomta hmd Sätermossen mosse
    Nytomta hmd Sätsdrågen dalgång
    Nytomta hmd Sätsdrågen dalgång
    Nytomta hmd Sätsdrågskneken backe
    Nytomta hmd Söderviksudden udde
    Nytomta hmd Söderviksbacken backe
    Nytomta hmd Sönnare höjden bergsparti
    Nytomta hmd Sötostbäcken bäck
    Nytomta hmd Taksjön sjö
    Nytomta hmd Taksjön sjö
    Nytomta hmd Tallasken trädsamling
    Nytomta hmd Tallbråten gärde
    Nytomta hmd Tallkullen kulle
    Nytomta hmd Tallmon skog
    Nytomta hmd Tappershålet myrhål
    Nytomta hmd Taskgärdet gärde
    Nytomta hmd Tavlan minnessten
    Nytomten beb. Timmeråsmossen mosse
    Nytomten beb. Timmeråsåsen ås
    Nytomten beb. Tivoli lekplats
    Nytomten beb. Tjusbasthålet bergskreva
    Nytomten beb. Tjusbasthålet bergskreva
    Nytomten beb. Tjusbasthålet bergskreva
    Nytomten beb. Tjusbastmyren myr
    Nytomten beb. Tjuvdalen dalsänka
    Nytomten beb. Tjuvholmen holme
    Nytomten beb. Tjuvholmen skogsdunge
    Nytomten beb. Tjuvholmen holme
    Nytomten beb. Tjuvloängen äng
    Nytomten beb. Tjärnegatan byväg
    Nytomten beb. Tjärnet, Lilla tjärn
    Nytomten beb. Tjärnsbråtarna bråtar
    Nytomten beb. Tjärnsängen äng
    Nytomten beb. Tjärnåsen ås
    Nytomten beb. Tobaksalnen landsvägsstäcka
    Nyängen beb. Tobaksberget berg
    Nyäng hmd Tolsbacken backe
    När Hammaren beb. Tommersviken vik
    När Kristen beb. Tomtarna gärden
    När Lången beb. Tomtebacken landsvägsbacke
    När Segol beb. Tomtedolpen vattensamling
    När Tor, se Västerås Saknas Tomtegatan byväg
    Näset beb. Tomtegärdena gärden
    Näset hmd Tomtegärdet gärde
    Näset beb. Tomtegärdet gärde
    Näset hmd Tomthaget ängsmark
    Näset beb. Tonandersbacken backe
    Näset hmd Torgilsängen gärde
    Näset beb. Torkhusgärdet gärde
    Näset ödetorp Torpgatan väg
    Näset, Övre beb. Torpbacken landsvägsbacke
    Olhanssonsbråten ödetorp Torpsäteråsen ås
    Ollestorp hmd Torpåsen ås
    Olofsberg lht Torrt ängsmark
    Operan lht Totjärnet tjärn
    Oppe, se Där Oppe hmd Trean skogsmark
    Oppstugan lht Trehagsberget berg
    Oppstugan beb. Trehagsvägen byväg
    Oppstugan hmd Trehörningen åker
    Oppstugan hmd Trollstigen gångstig
    Ormdalshagen beb. Trätskogbacken backe
    Ormedalen hmd Trätskogdrågen dalgång
    Ormudden ödetorp Trätskogen skog
    Orre beb. Trättefallet skogsmark
    Orre, se Berget hmd Trätteparten skogsmark
    Ovargnällen hmd Tukebäcken bäck
    Ovarlyckan hmd Tukemyren myr
    Ovartorpet hmd Tullarudden udde
    Oxfoten hmd Tuppeberget berg
    Parken hmd Tuppebergsbacken landsvägsbacke
    Patronbråten hmd Tusbäcken bäck
    Patronhemmet ödetorp Tusbäcken bäck
    Patronsätra hmd Tusmyren myr
    Patronsätra hmd Tusmyren myr
    Pecka ödetorp Tusåsen ås
    Pecksta ödetorp Tuvan sankmark
    Pecksta hmd Tvisten skogsmark
    Peking lht Tvåan gärde
    Pekkserud beb. Tvättarberget berghäll
    Pekkstad beb. Tångeberg, se 1-2 Kortlanda Saknas
    Pelarsalen Saknas Tångegubbens hål myr
    Pellerud hmd Tälleforsen fors
    Pellerud ödetorp Tällemossen mosse
    Persberg hmd Tälleävjan terräng
    Perserud ödetorp Uddarna ängsmark
    Persestorp ödetorp Uddegärdet gärde
    Persstugan beb. Udden gärde
    Persstugan hmd Udden gärde
    Persstugan hmd Udden Saknas /Se
    Perstomta ödetorp Ulvedrågen dalgång
    Pettersborg försvunnen lht Ulvedrågen dalgång
    Pettersborg beb. Ulvekullen skogsås
    Piggetomta ödetorp Ulvgropen grop
    Planen idrottsplats Ulvhidtjärnet tjärn
    Portarna hmd Ulvhidtjärnet tjärn
    Portner, se Portarna hmd Undergången vägkurva
    Posthusbyggningen lht Urmakarhaget ängsmark
    Posthusen lägenheter Utgårdssjön sjö
    Prästgården lht Utgårdssjön sjö
    Prästtorpen gårdar Uttersängen ängsmark
    Prästtorpen lht Vabyängen betesmark
    Pumparen lht Vadbygatan byväg
    Pundlandstorpet ödetorp Vadbyälven älv
    Påkerud beb. Vaddalen dalgång
    Påkerud hmd Vadet sank landremsa
    Pältorpet ödetorp Vadet strandparti
    Pälåstorpet, se Pälttorpet Saknas Vadkärret kärr
    Rakt ödetorp Valfjället berg
    Randen beb. Valfjället berg
    Randen hmd Valfjället berg
    Ranna, se Randen Saknas Vallen gärde
    Rasketorpet ödetorp Valpdalen dal
    Rasta hmd Valpedalen dalgång
    Rasten beb. Valpedalsbacken backe
    Renen beb. Valudden udde?
    Renen hmd Vangen vattensamling
    Rickardstorpet beb. Vardfjällshöjden höjd
    Richardstorpet hmd Vardfjällstjärnet tjärn
    Ringene, se Bingen Saknas Varggropen dalsänka
    Ringnäs hmd Vasåsen ås
    Rinna hmd Vattenmyrarna myrar
    Rinna hmd Vattnarmyrarna myrmark
    Rinna ödetorp Vejeln terräng
    Rinnan beb. Vejeln gärde
    Rinnebråten hmd Vejeludden udde
    Rismon hmd Vejlebergen berg
    Rosendal hmd Venåsen ås
    Rosenlund säter Viderudslyckan gärde
    Rosenrud beb. Vid Tavlan vägskäl
    Roserud hmd Vikberget berghäll
    Rotbäckängen ödetorp Vikerom älvkrök
    Roten ödetorp Vikerom vägkurva
    Rotnäset hmd Vikeromsbergen berg
    ?Rullsten(en) hmd Vilarberget berg
    Rumpesnåret ödetorp Vilarhallen bergssluttning
    Rumpsnåret beb. Vilarlågbacken landsvägsbacke
    Rusten, se Rullstenen hmd Vilarlågen viloplats
    Rödbyggningen lht Vilarstenen viloplats
    Rödmållan ödetorp Vilarstenen viloplats
    Röjningen beb. Vintermyren myr
    Röjningen beb. Vintermyrmossen mosse
    Röjningen beb. Vitmossen mosse
    Röknäs, se Furnäset hmd Vitmossen mosse
    Rönningen hmd Vrangelsröset riksrös
    Rönningen lht Vrångsälven älv
    Rönningen hmd Vrånebacken backe
    Rönningen hmd Vrånedalen dal
    Rönningen hmd Vrångsälven älv
    Rönningen hmd Vålfallsmyren myr
    Rönningsbråten hmd Vällen sjö
    Rönningslund dansbana Vällen sjö
    Rössten(en) hmd Vällen sjö
    Salmansdalen ödetorp Vällingrabben skogshöjd
    Salmanshagen ödetorp Värmlandsbäcken bäck
    Salpetersladan lada Värmlands-Eda-backen landsvägsbacke
    Sanatoriet, se Värmlands Eda Saknas Väsbyviken vik
    Sandbergsbråten hmd Västbygärdet gärde
    Sandbråten beb. Västebacken landsvägsbacke
    Sandbråten hmd Västegårdshöjden berg
    Sanddalen hmd Västemossen mosse
    Sandgärdet hmd Västegårdshöjden höjd
    Sandkullen lht Västgötbron bro
    Sandmon hmd Västlingsgärdet gärde
    Sandmon beb. Väststuggärdet gärde
    Sandmon hmd Västtomtgärdet gärde
    Sandmon beb. Växan älv
    Sandmon hmd Växan, se Växälven älv
    Sandröjningen beb. Växegärdet gärde
    Sandrönningen hmd Växemossen mosse
    Sandsborg lht Växälven älv
    Sandsborg hmd Åmotsälven älv
    Sandsborg beb. Åronsbergen berg
    Sandtorp, se Sandrönningen Saknas Åsarna berg
    Sandåsen hmd Åsebacken landsvägsbacke
    Schrödersbröta hmd Åsbacksröset riksröse
    Schröderstorp beb. Åsedalen dalgång
    Schröderstorpet hmd Åsgrushålan grustag
    Segolstorpet hmd Åsgärdena gärden
    Segolstorpet hmd Åsholmen holme
    Sibirien, se Charlottenberg Saknas Åslandsvägen landsväg
    Signelund lht Älgsgravarna fallgropar
    Simmasheja hmd Älgtjärnet, Lilla tjärn
    Sjöbergsbostället hmd Älgtjärnet, Norra tjärn
    Sjöbotten beb. Älgtjärnet tjärn
    Sjöbotten hmd Älgtjärnsbäcken bäck
    Sjöbråten beb. Älgån å
    Sjöbråten hmd Älgån å
    Sjögervål hmn Älgån bäck
    Sjögervål gd Älvbacken backe
    Sjögervål hemman Älven älv
    Sjötorpet, se Torpet Saknas Älven bäck
    Sjöåsen beb. Älvmyren myr
    Sjöåsen hmd Älvoset sankmark
    Skallåsen beb. Älvudden ängsmark
    Skandinavien lht Älvvallen fotbollsplan
    Skansbacken hmd Ämten, Lilla och Stora sjöar
    Skansen hmd Ämten, Stora sjö
    Skansen hmd Ämten, Stora och Lilla sjö
    Skansgården hmd Ämterudsbäcken bäck
    Skidrågen ödetorp Ämterudsvägen väg
    Skog hmd Ämtlidåsen ås
    Skogen beb. Ängbråteröset riksrös
    Skogen hmd Ängen, se Domarängen Saknas
    Skoglid hmd Ängen gärde
    Skogsborg lht Ängvägen väg
    Skogsbrynet lht Ängåshaget gärde
    Skogsintaget hmd Ängåsviken vik
    Skogslund hmd Öjenässjön sjö
    Skoltmossmon, se Skultmossmon Saknas Öjenässjön sjö
    Skomerushagen hmd Ölen skär
    Skomeshagen hmd Ölen, Inre, Yttre stenskär
    Skorta ödetorp Öna halvö
    Skrålen hmd Öna halvö
    Skräddaremon beb. Örfilen gärde
    Skräddarhagen hmd Örkyttjärnet tjärn
    Skräddarmon hmd Örjansängen äng
    Skräddarmon hmd Öna halvö
    Skräddartorpet hmd Önebergen berg
    Skröderstorp, se Schröderstorpet Saknas Önviken vik
    Skultmonmossen, se Skultmossmon Saknas Örkyttjärnet tjärn
    Skultmossmon ödetorp Örneberget berg
    Skuppan ödetorp Östarbröta gärde
    Skåltorpet beb. Östbyåsen ås
    Skårestorpet hmd Östbyåsrös gränsrös
    Slaskerud ödetorp Östebacken landsvägsbacke
    Sleverud beb. Östegatan väg
    Sleverud hmd Österbergsmossen, se Rullstensmossen mosse
    Slottet lht Östra höjden bergsparti
    Slussåsen beb. Öststuggärdet gärde
    Slussåsen hmd Östtomtbergen berg
    Slägden ödetorp Öviken vik
    Släppan beb.  
    Släppa hmd  
    Slätten ödetorp  
    Slätten hmd  
    Smedbacken hmd  
    Smedjan lht  
    Smedjebacken beb.  
    Smedjebacken hmd  
    Smedjebacken beb.  
    Smedjebacken beb.  
    Smedjebacken hmd  
    Smedtomten lht  
    Smedvangen beb.  
    Smedvangen hmd  
    Snattarkullen hmd  
    Snickartomten beb.  
    Snickartomta hmd  
    Snippen lht  
    Snorra, se Snurran hmd  
    Snurran beb.  
    Snurran hmd  
    Snurran hmd  
    Snurrebastugan bastu  
    Snurrekölnan torkhus  
    Snussåsen ödetorp  
    Snutterud ödetorp  
    Snåret, se Rompesnåret Saknas  
    Sockenstugan lht  
    Sofielund beb.  
    Sofielund hmd  
    Solbacka, se Arstugan Saknas  
    Solbacka, se Arstugan Saknas  
    Solbacka hmd  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken hmd  
    Solbacken hmd  
    Solberg hmd  
    Soldattorpet, se Bybergsbostället Saknas  
    Solgården lht  
    Solhem beb.  
    Solhem, se Nolartorpet hmd  
    Solhem hmd  
    Sollid hmd  
    Sollid lht  
    Solvik hmd  
    Solvik hmd  
    Solvind lht  
    Sommarro lht  
    Spjutliden hmd  
    Språket, se Stråket hmd  
    Stadigsåsen beb.  
    Stadigsåsen hmd  
    Staf lht  
    Stakstugan, se Stakstädet Saknas  
    Stakstödet ödetorp  
    Stakstödet ödetorp  
    Stalingrad lht  
    Stenan? beb.  
    Stena ödetorp  
    Stenbacken beb.  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken beb.  
    Stenbacken hmd  
    Stenbyggningen lht  
    Stenbyggningen lht  
    Stenbäcken ödetorp  
    Stenbäcksstugan, se Stenbäcken Saknas  
    Stensnäset beb.  
    Stensnäset hmd  
    Stenåsen ödetorp  
    Stenåsen hmd  
    Stombostället, se Bostället hmd  
    Stommen, se Nolby Saknas  
    Stommen eller Nordby gd  
    Stommetorpet hmd  
    Stommetorpet ödetorp  
    Storberget beb.  
    Storberget hmd  
    Storhöjden, se Storberget hmd  
    Storintaket hmd  
    Stornäset hmd  
    Strand beb.  
    Strand hmd  
    Strand hmd  
    Stranden hmd  
    Stranna, se Stranden Saknas  
    Stetan försvunnen ramsåg  
    Stråket beb.  
    Stråket hmd  
    Stråksågen sågverk  
    Strömslund lht  
    Stubbenäset hmd  
    Stugtorpet hmd  
    Stugåsen beb.  
    Stugåsen hmd  
    Stussrud säter  
    Styggdrågen, se Drågbråten Saknas  
    Ståaråsen ödetorp  
    Ståstödet beb.  
    Ståstödet ödetorp  
    Stönåsen beb.  
    Sundbergshagen hmd  
    Sunderud hmd  
    Sundinsåsen beb.  
    Sundåsen hmd  
    Sunnarstugan hmd  
    Sunnarstuglogen lada  
    Sunnartomta hmd  
    Svansriket säter  
    Svanudden ödetorp  
    Svanudden ödetorp  
    Svenstomta ödetorp  
    Sydingelsrud beb.  
    Sydstugan beb  
    Sydstugan ödetorp  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan lht  
    Sydstugan beb.  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugbastugan bastu  
    Sydsätern beb.  
    Sydtomten beb.  
    Sågarbyggningen lht  
    Sågarbyggningen lht  
    Sågforsen ödetorp  
    Säterbo hmd  
    Säterfalla hmd  
    Säterfallem beb.  
    Säterhagen hmd  
    Säterkullen hmd  
    Sätern beb.  
    Sätern hmd  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Sätern beb.  
    Säteråsen ödetorp  
    Säteråsen hmd  
    Säteråsen beb.  
    Säteråsen hmd  
    Sätra hmd  
    Sätra, se Lerotsätra hmd  
    Sätra, se Nolarsätra hmd  
    Sätra, se Västarsätra resp. Östarsätra Saknas  
    Sätra hmd  
    Sätra hmd  
    Sö, se Där Sö hmd  
    Söberget ödetorp  
    Söderlund beb.  
    Söderlund hmd  
    Söderlund beb.  
    Söderlund hmd  
    Söderlund hmd  
    Söderlund hmd  
    Södermalm säter  
    Södervik beb.  
    Södervik hmd  
    Söderås beb.  
    Söderås hmd  
    Söderås beb.  
    Söderås hmd  
    Söderås hmd  
    Söderåsen, se Söderås Saknas  
    Söderäng beb.  
    Söderäng hmd  
    Sönnare Tjärnet, se Tjärnet, Sönnare Saknas  
    Södra By hemman  
    Sörgården hmd  
    Sörli hmd  
    Sörmon, se Lundagård Saknas  
    Sörtomta hmd  
    Sörtomta hmd  
    Sörvästby, se Västby Saknas  
    Sösidan bruksbyggnad  
    Sösätra hmd  
    Taffelbyggningen lht  
    Taffelbyggningen bruksbyggnad  
    Taksjöhöjden berg  
    Taksjöängen beb.  
    Taksjöängen ödetorp  
    Takåsen, se Tukåsen hmd  
    Tallen ödetorp  
    Tallmon hmd  
    Tallåsen hmd  
    Tangen, se Tången hmd  
    Taskan krog  
    Taskan försvunnen gård  
    Taskeberget hmd  
    Tassla hmd  
    Tegebråten ödetorp  
    Timmermossen, se Timmeråsen Saknas  
    Timmeråsen beb.  
    Timmeråsen hmd  
    Tippen, se Nyback hmd  
    Tippheja ödetorp  
    Tjuvlon loge  
    Tjärnet, se Flentjärnet Saknas  
    Tjärnet beb.  
    Tjärnet beb.  
    Tjärnet, Nolare hmd  
    Tjärnet, Sönnare hmd  
    Tjärnmossen, se Tjärnåsen hmd  
    Tjärnåsen beb.  
    Tjärnåsen hmd  
    Tjärnåsen, Östra, Västra hmd  
    To ödetorp  
    Tolsbråten hmd  
    Tolsgården hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomtatorpet hmd  
    Tomtebo lht  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten beb.  
    Tomten hmd  
    Tomten, Nedre beb.  
    Tomten, Nedre beb.  
    Tomten, Södra beb.  
    Tomten, Östra beb.  
    Tonandersgården hmd  
    Toppen ödetorp  
    Topptorpet, se Toppen Saknas  
    Torbjörnsbyn, se Gnällen Saknas  
    Torp, se Djuptorp Saknas  
    Torp, se Hög, Lilla hemman  
    Torpet beb.  
    Torpet beb.  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet beb.  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torpet, Nedre beb.  
    Torpet, Övre beb.  
    Torpbråten hmd  
    Torphaget, se Haget hmd  
    Torphaget beb.  
    Torpsätra hmd  
    Torrt hmd  
    Torrt beb.  
    Trogenstugan hmd  
    Tronbacken beb.  
    Tronbacken hmd  
    Trångstad beb.  
    Trångstad hmd  
    Träskogen? beb.  
    Trätfallet beb.  
    Trätskogstugan ödetorp  
    Trättefallet hmd  
    Tukåsen beb.  
    Tukåsen hmd  
    Tus beb.  
    Tus ödetorp  
    Tusberget ödetorp  
    Tusbotten ödetorp  
    Tushaget ödetorp  
    Tuvallen hmd  
    Tuvvall beb.  
    Tys, se Tus Saknas  
    Tångeberg hmd  
    Tången hmd  
    Tången hmd  
    Tången hmd  
    Tången ödetorp  
    Tången, Norra beb.  
    Tången, Södra beb.  
    Tälle hmn  
    Tälle gd  
    Tälle hemman  
    Tällebrännan ödetorp  
    Täppen ödetorp  
    Uddebråten hmd  
    Udden beb.  
    Udden hmd  
    Udden ödetorp  
    Udden ödetorp  
    Udden hmd  
    Udden beb.  
    Udden hmd  
    Udderud hmd  
    Udderud, se Torpet hmd  
    Utgårdskärret gårdar  
    Vad hmd  
    Vadbyn beb.  
    Vadbyn hmd  
    Vadkärret, se Vad hmd  
    Vadmyren hmd  
    Vaktstugan hmd  
    Vaktstugan lht  
    Vaktstugan lht  
    Valfjällstorpet ödetorp  
    Valhall beb.  
    Valhall hmd  
    Valhall hmd  
    Vallen beb.  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Valudden, se Svanudden ödetorp  
    Vangen beb.  
    Vangen hmd  
    Vangen hmd  
    Vardfjället beb.  
    Varggården lht  
    Vassvällingvad säter  
    Vejlebråten hmd  
    Viderud beb.  
    Viderud hmd  
    Vilarstenen ödetorp  
    Villmansbråten Saknas  
    Vinningen försvunnen lht  
    Virkhushagen ödetorp  
    Visketorpet hmd  
    Visketorpet hmd  
    Viste hmn  
    Viste, se Vittensten Saknas  
    Vistegården hmd  
    Vistetorpet hmd  
    Vittensten, se Viste hmn  
    Vittensten gd  
    Vittensten hemman  
    Vittenstenstorpet beb.  
    Vrån beb.  
    Vråna hmd  
    Vråna hmd  
    Vålängen hmd  
    Vålängen hmd  
    Vårdängen beb.  
    Vårdängen beb.  
    Vägen ödetorp  
    Vägen hmd  
    Vägen beb.  
    Värmlands Eda hmd  
    Värmlandsbråten ödetorp  
    Värmlundstorpet ödetorp  
    Västanvik ödetorp  
    Västarkitten ödetorp  
    Västarbäcken beb.  
    Västarstugan hmd  
    Västarsätra hmd  
    Västarsätra, se Västarstugan hmd  
    Västartomten beb.  
    Västby, se Krugerud hmn  
    Västby hmn  
    Västby gd  
    Västby hemman  
    Västby beb.  
    Västby hmd  
    Västby hmd  
    Väste, se Där Väste hmd  
    Västegården hmn  
    Västegården gd  
    Västegården hemman  
    Västegårdshaget hmd  
    Västerlund beb.  
    Västerlund hmd  
    Västerlund hmd  
    Västervik hmd  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västerås beb.  
    Västerås hmd  
    Västerås hmd  
    Västmansbostället hmd  
    Västmanstomten beb.  
    Väst om bäcken ödetorp  
    Väst om tjärnet ödetorp  
    Väststuga, se Vistegården Saknas  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan ödetorp  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan beb.  
    Väststugan hmd  
    Väststugan, se Där Väste hmd  
    Väststugan hmd  
    Västtomta hmd  
    Västtorpet ödetorp  
    Åmbergsbostället ödetorp  
    Åmot hmn  
    Åmot gd  
    Åmot hemman  
    Åmotfors municipalsamhälle  
    Ås hmn  
    Ås gd  
    Ås hemman  
    Åsbo beb.  
    Åsbo hmd  
    Åsbråten hmd  
    Åsebacken hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen ödetorp  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen, se Tallåsen hmd  
    Åsen, Norra beb.  
    Åshem hmd  
    Åssätra hmd  
    Åsätern beb.  
    Älgsäter hmd  
    Älgtjärnssätern beb.  
    Älgtjärnssätra hmd  
    Älgtjärnssätra hmd  
    Älvbacka hmd  
    Älven beb.  
    Älven hmd  
    Älvhaget beb.  
    Älvhaget hmd  
    Älvängen beb.  
    Älvängen hmd  
    Ämterud hmn  
    Ämterud, Norra gd  
    Ämterud, Norra hemman  
    Ämterud, Södra gd  
    Ämterud, Södra hemman  
    Ämtliden hmd  
    Ämtliderna beb.  
    Ängahagen hmd  
    Ängarna beb.  
    Ängarna ödetorp  
    Ängbråten hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen ödetorp  
    Ängen beb.  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen ödetorp  
    Ängen hmd  
    Ängsbacken, se Backen hmd  
    Ängvallen ödetorp  
    Ängåsen beb.  
    Ängåsen hmd  
    Ängåsen beb.  
    Ängåsen hmd  
    Ängåsen hmd  
    Änkåsen hmd  
    Öa, se Öna Saknas  
    Ögenäs hmn  
    Öjenäs, se Ögenäs hmn  
    Öjenäs gd  
    Öjenäs hemman  
    Öjenäsbostället hmd  
    Ön beb.  
    Ön beb.  
    Öna hmd  
    Öna, Norra, Södra hmd  
    Östanvik hmd  
    Östardalen hmd  
    Östarkitten ödetorp  
    Östarmon hmd  
    Östarstugan hmd  
    Östarsätra hmd  
    Östarsätra, se Östarstugan hmd  
    Östby beb.  
    Östby hmd  
    Östby beb.  
    Östby hmd  
    Östby hmd  
    Österbergstorpet hmd  
    Österlund hmd  
    Österlund hmd  
    Österlund hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Östtomta hmd  
    Östtomta hmd  
    Östtomta hmd  
    Östtomten beb.  
    Övernäset hmd  
    Översidan lägenheter  
    Översätra hmd  
    Översätra hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.