ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnarskogs socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 1068 Bebyggelsenamn : 2681 Naturnamn : 1407
Gunnarskog sn? Abborrsjön, Västra tjärn Uppslagsform förklaringar Gunnarskogs socken förklaringar
Gunnarskogs sn sn Vestra Aborrsjön sjö Den fonetiska beteckningen förklaringar Abborrnapp fiskeställe
Gunnarskog sn Östra Aborrsjön sjö Gunnarskogs socken sn Abborrsjöhöjden höjd
Gunnarskog sn Abborrsjön sjö Gunnarskog sn Abborrsjöhöjden höjd
Gunnarskog sn /Se Abborrsjön, Västra sjö Gunnarskog sn Abborrsjön sjö
Gunnarskog sn Aborrtjärn sjö Gunnarskog sn Abborrsjön sjö
Gunnarskog sn Stora Aborrtjärn sjö Gunnarskog sn Abborrsjön, Västra sjö
Gunnarskog sn /Se Abborrtjärnet tjärn Gunnarskogs socken sn Abborrsjön, Västra sjö
Gunnarskog sn Abborrtjärnet tjärn Gunnarskog sn Abborrtjärn, Stora tjärn
Gunnarskog sn Abborrtjärnet tjärn Gunnarskog sn Abborrtjärnen tjärnar
Gunnarskog sn Abborrtjärnet, Lilla Saknas Gunnarskog socken Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskogs sn sn Abborrtjärnet, Stora Saknas Päcksocknen område Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskogs sn sn Akärn, se Åstjärnet tjärn bortafantar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskog sn Albergsgruvan ängs- o. skogsmark bortakarioler inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskog sn Alkemossen mosse bråtnekar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet, se Storabborrtjärnet Saknas
Gunnarskog sn Almestjärnet tjärn bynsrävar inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskog sn Almestjärnet sjö gravåstarmarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskog sn /Se almuskärn, se Almestjärnet tjärn gunnarskognöt inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Gunnarskog sn /Se Almustjärn sjö gunnarskognöt inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Östra, se Abborrsjön Saknas
Gunnarskog sn /Se Allmustjärnet tjärn /Se Gunnarskognöt inbyggarbeteckning Abborrtjärnsåsarna berg
Gunnarskog socken m.m. /Se Almusstjärnet tjärn /Se Gunnarskognöten inbyggarbeteckning Abborrstenen sten
Abborrtjärn Saknas Allstakhaget ägomark Gunnarskognöten inbyggarbeteckning Aldervasen vase
Allstakan Saknas Arabinsbergen berg kättersrudmyror inbyggarbeteckning Alkemossen mosse
Alstakan by Arvik = Andersström Saknas sälbodsrävar inbyggarbeteckning Alkmyren åkrar
Alstakan by Asprymyren myr tollersrudknartar inbyggarbeteckning Allstakhaget halvö
Alstakan gd /Se Backestorp ängs- o. skogsmark ?Murken inbyggarbeteckning Allstakhöjden berg
Backa by »Backsjöbotten» Saknas Abborrsjön hmd, (även sjö) Almustjärnet tjärn
Backa by »Backsjöbotten» Saknas Abborrsjön gårdar Almundstjärnet, se Almustjärnet Saknas
Backa by /Se »Backsjön» Saknas Abborrsjön, Västra bebyggelse Alstacken höjd
Backa by /Se Backsjön sjö Abborrsjön, Västra hmd Alstacken höjd
Backa, Norra prästboställe /Se Backsjön sjö Abborrsjön, Östra bebyggelse Alstakberget berg
Backsjöbotten by Backsjön sjö Abborrtjärn, Västra Saknas Andersgatan väg
Backsjöbotten by Baksjön sjö Abborrtjärnstorp förr torp Asprykärret skogsklint
Bengtstorp gård /Se Backsjön sjö Alstakan hmn Asprymyren myr
Berga Saknas Backsjön sjö Alstakan gd Asprytjärnet tjärn
Berga by Backsjön sjö Allstakan by Assarsvålen skogsmark
Berga by Badstutjärn sjö (I) Amerika lht Backehöjden höjd
Berga, Norra Saknas Baggsiön, se Backsjön sjö Amerika riven bs Backehöjden berg
Bortan Saknas Balleberget berg Arstugan, se Högen Saknas Backemossen mosse
Bortan by Bastumossen mosse Aspryden Saknas Backsjöbottmossen mosse
Bortan by Bastutjärnet tjärn ?(På) Avera torp Backsjön, se Baksjön sjö
Bortan by Bastuvarpet notvarp Backa hmn Backsjön sjö
Bortan gd /Se Bengtseberget berg Backa, Norra gd Backsjön sjö
Bortan by /Se Bengtstorpet hygge Backa, Norra by Backsjöbottmossen mosse
Bosebyn Saknas Berget berg Backa, Norra bebyggelse Badstutjärnet tjärn
Bosebyn by Bergfallet höjd Backa, Södra gd Baksjön sjö
Bosebyn by Bergholmen holme Backa, Södra by Balleberget berg
Bosebyn by /Se Berg Siön, se Borgsjön sjö Backa, Södra bebyggelse Bastekullen backe
Bråten torp? Bergsjön sjö Backa, Södra bebyggelse Bastekullen allmänning
Byn Saknas Bergsjön Saknas Backa gård hmd Bastliddrågarna terräng
Byn by Bergsjön sjö Backarna hemmansdelar? Basttjärnet tjärn
Bäkzedh Saknas Bergsjön sjö Backarna bebyggelse Bergfallet terräng
Ekörn gd /Se Bergsjön sjö Backarna, Östra Saknas Berggärdet åker
Fredros kv Bergsjön sjö Backarna bebyggelse Bergholmen holme
Fredros kv Bergsjön sjö Backarna hmd Berghällbacken landsvägsbacke
Fredros kv Bergsjön sjö Backarna bebyggelse Bergmyren åker
Fredros kv Bergsjön sjö Backarna bebyggelse Bergsjunkarsmyren myr
Fredros by /Se Bergsjön sjö Backarna hmd Bergsjöforsen älv
Fredros by /Se Bergsjön sjö Backebråten bs Bergsjön sjö
Fredros by /Se Bergsjön sjö Backemon, Västra hmd? Bergsjön sjö
Grafås by? Bjälvern sjö Backemon, Östra hmd? Bergsjön sjö
Gravås by Bjällnäset, Lilla näs (På) Backen hmd Bergvasen vase
Gravås by Bjällnäset, Stora näs Backen Saknas Bickviken vik
Gravås Saknas Bjälfven Saknas Backen bebyggelse Bjelven sjö
Gravås by Bjälven sjö /Se Backen Saknas Bjurbäckviken vik
Grafås by Bjälvern sjö Backen hmd Bjurdämmhålen håla
Grafås by Björnhultsmyren myr Backen bs Bjällnäsuddarna uddar
Grafås by Björnmyren myr Backen lht Bjällnäsviken vik
Gränsjön by Björnmyren myr Backen hmd Bjälvern sjö
Gränsjön by Björndrågen skogsmark Backerud Saknas Björndrågen dråg
Grötvål Saknas Björnstugan skogsmark Backestorpet bebyggelse Björnmyren myr
Gröttvål by Blomgrenstjärn sjö Backestorp hmd Björnmyren myr
Gröttvål by Blomgrenstjärn tjärn Backmon bebyggelse Björnstycket åker
Gröttvål gd /Se Blomgrenstjärnet tjärn Backsjöbotten hmd Blekvallen åker
Gröttvål by /Se Blomgrenstjärnet tjärn Backsjöbotten gd Blomgrenstjärnet tjärn
Gröttvål? Saknas Blomsterholm terräng Backsjöbotten by Bläcktjärnet tjärn
Gårdsås, Lilla gd Bläcktjärn sjö Backstorpet hmd Bläcktjärnet tjärn
Gårdsås by Bläcktjärnet tjärn Badustuliden hmd Bläcktjärnet tjärn
Gårdsås byar Blötmyren myr Baggbråten hmd? Blötemyren myr
Gårdsås by Bockgruvan skogsmark Baggbråten, se Bråten torp Bockgruvan gruva
Gårdsås, Lilla by Bockmossen mosse Baggerud hmd Bockgruvan gruvhål
Gårdsås, Stora by Borgen skogsmark Baggerud, Västra bebyggelse Bockhultbäcken bäck
Hallen f.d. beb. (nu åkrar) /Se Borgsjön sjö Baggerud, Västra hmd Bockmossen mosse
Ingersbyn Saknas Borgsjön sjö Baggerud, Östra bebyggelse Bockstan vik
Ingersbyn by Borgsjön sjö Baggerud, Östra hmd Bomslandet fiskeställe
Ingersbyn by Borgsjön sjö Bagghöjden bebyggelse Bomsvasen vase
Ingersbyn by Borgsjön sjö Bagghöjden hmd Borgsjöhöjden höjd
Järperud Saknas Borgsjön sjö /Se Baggrönningen bebyggelse Borgsjön sjö
Järperud by »Bortake» Saknas Baggrönninga hmd Borgsjön sjö
Järperud by Bortanelfven älv Bakändan, se (På) Stussen hmd? Borgsjön sjö
Klanderud by Bortaälven älv Barkeladfallet torp Borkbäcken bäck
Klypen hemmansdel /Se »Bosewijk» Saknas Barkladfallet Saknas Borkhulten dal
Kolstan by Bottenlösa tjärn Bartelstorp bebyggelse Bortaälven älv
Kolstan gd /Se Brattfallsdrågen myr- o. skogsmark Bartilstorp hemmansdelar? Bortaälven älv
Koro gård /Se Braxneberget berg Bartilstorp torp Bostället åker
Koro lht /Se Bredhallen råmärke Bastetomten torp Bostället åker
Kållerud by Bredmossen mosse Bastheden hmd Botten åker
Kättersrud Saknas Brinnbärskullen berg Bastheden bebyggelse Bottenlösa tjärn
Kättersrud Saknas Bromyren myrmark Bastheden hmd Brattgärdet åker
Kättersrud by Brukstjärnet tjärn Bastliden torp Bredmossen mosse
Kättesrud by Bruksälven å Bastliden bebyggelse Bredmossen mosse
»långenäs» Saknas Bryngelstjärn sjö Bastliden hmd Brinnbärsdrågen dråg
Lövnäs by Bryngeltjärn tjärn Belllmanshagen riven bs Brududdviken vik
Mangen by Brånberget berg Bellmansdammen jordkoja Brududdviken vik
Mangen by Bråntjärn sjö Bengtestorpet nedlagt torp Bruksbacken öppen plats
Mången, L:a by /Se Bråntjärnet tjärn Bengtstorp torp Brukstjärnet tjärn
Mörtelf Saknas Bråtarna skogs- o. ängsmark Bengtstorp bebyggelse Brunnshagen hage
Prestegård Saknas Bräcka skogsområde Bengtstorp hmd Bruntesmyren myr
Päcka gård /Se Bräckeberget berg Berga hmd Bruntestjärnet tjärn
Päcka lht /Se Brännan skogsområde (På) Berga torp Bryngelstjärnet tjärn
Remmesbråten lht /Se Brännberget berg (I) Berga torp Bryngeltjärnet tjärn
Russerud by Brättnehagsbäcken bäck Berga gd Brynstickan slåtteräng
Ryggestan by Brättnetjärn tjärn Berga by Bråntjärnet tjärn
Ryggestan by Bröttningen åker /Se Berga torp Bråntjärnet tjärn
Ryggestan by /Se Brötviken vik Bergdalarna hmd Bråtforsen fors
Rämmesbråten lht /Se Bubacken höjd Bergen bebyggelse Bråtlyckan åker
Rämmeshultet lht /Se Bubackmyren myr Bergen, Nedre ödetorp Bråtviken vik
Rämmushultet lht /Se Bubäcken bäck Bergen, Övre torp Bråtviken vik
Räxed by Buhultebergen berg (På) Berget hemman Bråtviken vik
Räxed by Bunäset näs Berget bebyggelse Bråtviken vik
Räxed by Buråsmyren myrmark Berget hmd Brännerisbron bro
Skramle Saknas Buåsen ägomark? Berget, se Norra Torped Saknas Brättneflaen tjärn
Stakelsåås Saknas Byamossarna mosse Berget lht Brättnetjärn, se Fladen tjärn
Stommen prästgård Byxemyren myr Berget hmd Brättnetjärn, se Brättneflaen Saknas
Stommen Saknas /Se Båa åker /Se Berget handelslht Brättneälven älv
Stommen by Båthusön ö Berget hmd Brötningen åker
Stommen Saknas Bäckbråten ängs- o. skogsmark Berget bebyggelse Brötningslandet åker
Stommen gd /Se Bäckbråten skogsmark Berget hmd Brötviken vik
Sälboda Saknas Bässudden udde På berget bebyggelse Bubackmyren myr
Sälboda by Bössetjärnet tjärn Berget hmd Bubäcken bäck
Sälboda bruksegendom Dagbacken höjd Berget hmd Buhultebergen berg
Sälboda, Östra Saknas Dalsberget berg Berget, Västra bebyggelse Bunäset udde
Sälboda, Västra Saknas Dalsviken vik Berget, Västra hmd Buåsmossen mosse
Sälboda brk. Dammarna terräng Berget, Östra bebyggelse Buåsmyren myr
Sälboda brk. Dammen damm Berget, Östra hmd Byarskogen skog
Sälboda by /Se Dammen vik Berget bebyggelse Byarskogen skogsmark
Sälboda by /Se Dammstjärnet tjärn Berget Saknas Byströmsslätten sluttning
Sälboda by /Se Dammtjärnet, Nedre tjärn Bergfallet hmd? Båda åker, nu utlagd
Säljungeskogen skogslott /Se Dammtjärnet, Övre tjärn Bergfallet bebyggelse? Båthusstan plats
Sätra el. Säterud Saknas Dammstjärnsbäcken bäck Berghem lht Båthusön ö
Sätered by Dammstjärnsmossarna mosse Bergsätern säter, nu riven Båthusön ö
Telketorpet, se Telktorpet torp Dammtjärnet tjärn Bergtorp hmd Båtnäsudden udde
Telktorpet torp /Se Dammtjärnet tjärn Bergtorpen hemmansdelar Bäckebacken landsvägsbacke
Telk(e)torpet torp /Se Dammtjärnet tjärn Bergtorpen bebyggelse Bäckoset vik
Tenhöjden by Damstjärn sjö Bergtorpet bebyggelse Bässudden udde
Tobol Saknas Damstjärn sjö Bergtorpet, Västra hmd Bössetjärnet tjärn
Tobol by Dansarberget berg Bergåsen, se Nordåsen Saknas Dalsviken vik
Tobol by De himmelska bergen berg Bertilstorp Saknas Dalsviken vik
Tobol gd /Se De himmelska bergen bergsmark Betania missionshus Dammbäcken bäck
Tollesrud by Delbäcken bäck Betania missionshus Dammbäcken bäck
Trehörningen by Delmyren myr Betlehem torp Dammtjärnet tjärn
Treskog Saknas Delmyren myr Betlehem riven bs Dammstjärnet tjärn
Treskog by Delmyren myr Bisptorpet hmd Dammstjärnet tjärn
Treskog by Djupa dalen dal Björkalund lht Damstjärn, se Mölntjärnet Saknas
Treskog by Djupdalen dalgång Björkbacken lht Dammtjärnen tvärn
Treskog, N:a o. S:a byar /Se Djupdalsbäcken bäck Björkbo Saknas Dammtjärnet, Övre o. Nedre tjärnar
Treskog, N:a o. S:a gårdar, by /Se Djuptjärnet tjärn Björkebo hmd Dammtjärnsbäcken bäck
Treskog by, gårdar /Se Djuptjärnet tjärn Björkebo lht Dammtjärnsbäcken bäck
Treskog by /Se Djuptjärnet sjö Björkhagen Saknas Dammstjärnsbäcken bäck
Treskog, N. gårdar /Se Djuptjärnet sjö Björkliden torp Dammstjärnsdulpan tjärn
Tvärud by Djuptjärnet tjärn Björklidhaget bebyggelse Dammtjärnsmossen mosse
»wijken» gård Djupvassen vik Björnmyren hmd Dammstjärnsmossen mosse
»Wingzeth» Saknas »Djupvassen» Saknas Björnmyren hmd Dammhagen skogsmark
Åmåt Saknas Domperudsmyren myr (I) Björnrocken hmd Dammåkern åker
Åmot Saknas Dulpan sankmark Björnrakten? bebyggelse Danielstorphöjden höjd
Årbotten Saknas Dulpan tjärn ?Björnrocken hmd Dansarberget berg
Årbotten by Dulpan, Västra tjärn Björnrocken hmd Danskemogärdet åker
Årbotten by Dulpan, Östra tjärn Björnrya, se Rya hemmansdelar Danskemon skog
Årbotten, Stora Saknas Edbacken höjd Björnrya hemmansdelar Degersten flyttblock
Årbotten, Lilla Saknas Edbäcken bäck (I) Björnrönningen hmd De himmelska bergen berg
Årrebotten Saknas Edet halvö Björnrönningen bebyggelse Djuptjärnet tjärn
Årbottnen gårdar /Se Eken sjö Björnrönninga hmd Djuptjärnet tjärn
Årbottnen gårdar /Se Stora Eken sjö Björnstugan torp Djuptjärnet tjärn
Ämtenäs gårdar /Se Eken, St:a Saknas /Se Björntorpet hmd Djupdalsbäcken bäck
Öjerud by Ekhöjdbråten ängs- o. skogsmark Björntorpet bebyggelse Djupvasen vase
Öfre bruket Saknas Ekhöjden skogsmark Björntorpet hmd Dolpen tjärn
  Eksundet skogs- o. ängssluttning Blekåsen torp Domparbacken landsvägsbacke
  Stora Ekselfven älv Blekåsen? bebyggelse Domperudshöjden berg
  Ekåsen ängs- o. skogsmark Blekåsen bolagstorp Domperudshöjden höjd
  Ekälven älv Blomgrenstorpet hmd? Dulpan mosse
  Ekölen berg Blomgrenstorp bebyggelse Dulpan terräng
  Ekölsmyren myr Blomgrenstorp bolagstorp Dulpan tjärn
  Ekösrösen råmärke Blomtorpet Saknas Dulpan, se Stentjärnsdulpan Saknas
  Elovsmyrarna myrar Blåsten lht Dulpan mosse
  Emtsiön, se Ämten sjö Blåsten utlagd hmd Dulpa, Västra tjärn
  Enberget berg Blåstensladan lada Dulpa, Östra tjärn
  Enmyren myr Bobäcken bebyggelse Dulptjärnet tjärn
  Eriksbråtberget berg Bobäcken torp o. hmd Dumperudshöjden höjd
  Fagerforsen Saknas Bockelämmen hmd Dålpen, se Dulpan terräng
  Fagerliden skogsområde Bockelämmen, Nedre lht Dörrängen åker
  Fagerstorpet skogsglänta Bockelämmen, Övre riven lht Edbacken bergrygg
  Fallbråtmyren myr Bockhultet torp Edbäcken bäck
  Fattjärnet tjärn Bockrammsåsen hmd Edet sund
  Finnfalla skogsmark Bockramsåsen bolagstorp Edet halvö
  Finntjärnet tjärn Bodbacken bebyggelse Edsudden udde
  Finntjärnshöjden berg Boklämmen, Tobol Saknas Edsviken vik
  Finntjärnshöjden berg med triangelpunkt Borg hmd? Eken, Stora sjö
  Finntjärnshöjden höjd /Se (På) Borgen torp Eken, stora sjö
  Finntjärnshöjden höjd Borg(en) torp Eken, se Storeken Saknas
  Finnvägsmyren myr Borgen lht Eken, Stora sjö
  Fjusåsmyren myr Borgsjön torp Ekhöjden höjd
  Fjäderängen äng Borrbäckshultet hmd Ekälven älv
  Fladen sjö Borrebäckhultet bebyggelse Ekälven älv
  Flaten åkrar /Se Borrbäckhultet hmd Ekälven älv
  Flitterkärn, se Flyttertjärnet tjärn Bortan hmn Ekölen, se Ekörn berg
  Flytjärn sjö Bortan gd Ekölen höjd
  Flytjärnet tjärn Bortan by Ekörn berg
  Flyttern tjärn Bortan hmd Ekörn berg
  Flyttern terräng Bosebyn hmn Ekörnsmyren myr
  Flyttertjärn sjö Bosebyn gd Elofslyckan åker
  Flyttertjärn sjö Bosebyn by Elofsmyren myr
  Flyttertjärnet tjärn Bostället bebyggelse Elstetjärnet tjärn
  Flyttertjärnet tjärn Bostället torp Enberget berg
  Fläskbuhulten myrar Bostället »egnahem» Enmyren myr
  Framstängmyrarna myrar Botten bebyggelse Fagerliden skogsparti, dalgång
  Fredroselfven älv Botten rivet torp Fallsmossen mosse
  Vestra Fryksdalstjärn sjö Botten utlagt torp Farjelmyren, Lilla myr
  Östra Fryksdalstjärn sjö Botten hmd o. torp Farjelmyren, Stora myr
  Fryksdalstjärnen tjärn På botten bebyggelse Farjemyren myr
  Frötjärnbäcken bäck Botten hmd Fatet tjärn
  Furhöjden höjd Brandinsbackarna hmd Fathålan tjärn
  Fåfängsmyren myr Braskintaket hmd Fastraskovet berg
  Färjelmyren myr /Se Brattfallet torp Finnbordet sten
  Färjemyren myr Brattfallet utlagt torp Finnledet plats
  Fölungtjärnet tjärn Brudhovden? bebyggelse Finntjärnet tjärn
  Galtryggen ås Brududden hmd Finntjärnshöjden höjd
  Galtryggsberget berg Brududden bebyggelse Finntjärnshöjden Saknas
  Galtryggstjärnet tjärn Brududden hmd Finnvägen byväg
  Gammeltomta ängsmark /Se Bruket Saknas Finnvägen klövjeväg
  Gettjärnet tjärn Bruket kooperativ affärslht Fiskeviken vik
  Gillerhöjden höjd Bruket torp? Fisklösa vik
  Gillertjärnet tjärn Brune utlagt torp Fjusbacken plats
  Gillertjärnet, Lilla tjärn Bruntestorpet torp Fjushulten skogsmark
  Gillertjärnet, Stora tjärn (I) Bråhuvden hmd? Fjäderhanåsen höjd
  Glebergen berg Bråhuvden torp Fladen sjö
  Glätterudsbäcken bäck Brånberget torp Fladen tjärn
  Golandsberget berg Brånberget torp Fladen tjärn
  Gollashögda, se Gollansbergen berg Bråtarna bebyggelse Flaen utvidgning
  Gollansbergen berg /Se Bråtarna hmd Flaen utbuktning
  Gollansbergen berg /Se Bråtarna bebyggelse Flan, se Fladen tjärn
  Granbäcken Saknas Bråtarna, Östra hmd Flan, se Fladen tjärn
  Granbäcken bäck Bråtarna hmd Flan sjö
  Grankarn, se Blomgrenstjärnet tjärn Bråtarna torp Flakpersmyren myr
  Granmossbäcken bäck Bråten hmd? Flata åkrar
  Granmossen myrmark Bråten bebyggelse Flytjärnet tjärn
  Graverhult terräng Bråten, Västra hmd Flytjärnet tjärn
  Gravåsbäcken bäck Bråten, Östra hmd Flytjärnet tjärn
  Grafåsmon mo Bråten hmd Flytjärnet tjärn
  Gravåsmossen mosse Bråten bebyggelse Flytrarna tjärn
  Gravåsmyrarna myrområde Bråten hmd Flytterna tjärn
  Gravåsön ö Bråten torp Flytterna? höjd
  Grossmossen mosse Bråten utlagt ställe Flyttertjärnet tjärn
  Grundtjärn sjö Bråten hmd Flyttra mosse
  Grundtjärnet tjärn Bråten bebyggelse Flyttertjärnet tjärn
  Grundtjärnet tjärn Bråten Saknas Flyttertjärnet tjärn
  grunsiö, se Gränsjön Saknas Bråten lht Flyttra myr
  grunsiön, se Gränsjön sjö Bråten bs Fläskbuhulten småmyrar
  Grupsiön, se Gränssjön sjö Bråten bebyggelse Forhöjden höjd
  Gruvmossen mosse Bråten, Västra hmd Forseforsen fors
  Gruvtorp skog Bråten, Östra hmd Forsviken vik
  Gruvtorpet ängs- o. skogsmark Bråten torp(?) Framnäset udde
  Gruvtorpshöjden höjd Bråten lht Framnäset näs
  Gruvåsen ås Bråten hmd Fredrostjärnet tjärn
  Gruvängsbäcken bäck Bråten bebyggelse Fredrosälven älv
  Grytmyren myr Bråten bebyggelse Fryksdalstjärnet tjärn
  Gräbäcken bäck Bråten, Norra rivet torp Fryksdalstjärnet tjärn
  Gränbäcken bäck Bråten, Södra lht, förr torp Fryksdalstjärnen tjärnar
  Gränbäcken bäck Bråten bs Fryksdalstjärnen tjärn
  Gränsjön Saknas Bråten bebyggelse Fryksta upplagsplats för virke
  Gränsjön sjö Bråten bolagstorp Frälsetudden udde
  Gränsjön sjö Bråten bebyggelse Främre mossen mosse
  Gränsjön sjö Bråten hmd Främre tjärnet tjärn
  Gränsjön sjö Bråten bolagstorp Främre tjärnet tjärn
  Gränsjön sjö Bråten bebyggelse Främre tjärnet tjärn
  Gränssjön sjö Bråten, Västra hmd Fussölen grund (»öl»)
  Gränssjön sjö Bråten, Östra hmd Fäbäcken bäck
  Gräntjärn sjö Bråten bebyggelse Fälldalen åker
  Gräntjärnet tjärn Bråten hmd Fällingängen åker
  Gräsbråten skogssluttning Bråtnahagen rivet torp Färjelmyren, se Farjemyren myr
  Gräsmyren Saknas Bråtstugorna torp Färjelmyren myr
  Gräsmyren myr Bråttorpet utlagt torp Fölungbäcken bäck
  Gräsmyren myr Bräcka torp Fölungtjärnet tjärn
  Gräsmyren myr Brännan bebyggelse Förhöjden höjd
  Gräsåsen höjd Bränna rivet torp Galtryggen bergrygg
  Gräsåsmyren myr Bränntorpet hmd Galtryggsbergen berg
  Grävlingsberget berg Bränntorpet hmd Galtryggsberget berg
  Gubbnäset näs Brättnehaget rivet torp Galtryggstjärnet tjärn
  Gubbtjärnet tjärn Bröta hmd o. torp Galtryggstjärnet tjärn
  Gubbängen mosse Bröta riven bs Gammaltomta ängsmark
  Gunnarn sjö Bröta torp Gars-, se Gårdsås- Saknas
  Gunnarskogsfors Saknas Bröta hmd Garsmyren myr
  Gunnarskogsfors Saknas Bröta bolagstorp Getmyren myr
  Gunnarskogself älv Bubacken torp Gettjärnet tjärn
  Gunnern sjö Bubacken hmd Gettjärnet tjärn
  Gunnern sjö Bubäcken Saknas Gillertjärnet tjärn
  Gunnern sjö Burmansgården hmd Gillertjärnet tjärn
  Gunnern sjö Buskarna bs Gillertjärnet tjärn
  Gunnern sjö Busktorpet rivet torp Gillertjärnsbäcken bäck
  Gunnern sjö Buåsen hmd? Gillertjärnsmossen mosse
  Gunnern sjö Buåsen stuga (numera riven) Gilsbacken backe
  Gunnern sjö Byn hmn Glebergen berg
  Gunnern sjö Byn gd Glebergsskiftet skogsskifte
  Gunnern sjö Byn by Gnuggere kvarn
  Gunnern sjö Bytorpet hmd Gnuggeresbacken upplagsplats för virke
  Gunnern sjö Bytorpet bebyggelse Godmorsbergen berg
  Gunnern sjö Bytorpet hmd Godmorsängen skogsäng
  Gunnern sjö /Se Bålängen hmd? Gollandsbergen berg
  Gunnern sjö /Se Bäckbråten torp Gollashöjden höjd
  Gunnersviken vik Bäck(e)bråten torp Goomskullen berg
  Gunnerud skogsmark Bäckbråten utlagt torp Gordy åkrar
  Guppan åker /Se Bäckbråten torp Gorviken vik
  Gupptjärnbäcken bäck Bäckelid lht Gorviken del av Abborrsjön
  Gupptjärnet tjärn Bäcken hmd Gorviken vik
  Gårdsåsflyttern myr Bäcken bebyggelse Gorviken vik
  Gårdsåsheden Saknas Bäcken hmd Gorviksvasen vase
  Gårdsåshöjden höjd Bäcken bebyggelse Granmossen? mosse
  Gårdsåstjärn sjö Bäcken torp Granmossen, Norra mosse
  Gårdåstjärnet tjärn Bäcken, Södra hmd Granmossen, Södra mosse
  Gårdsåstjärnet tjärn Bäckmon bebyggelse Gravåsbacken, Norra landsvägsbacke
  Gårdsåstjärnsmyren myr Bäckmon hmd Gravåsbacken, Södra landsvägsbacke
  Gårdsåself älv Bäckmon bebyggelse Gravåsbäcken bäck
  Gårdsåsälven bäck Bäckåsen hmd Gravåsbäcken avlopp
  Gårmyren myrmark Bäckängen utlagt torp Gravåsmossen mosse
  Gårviken vik Bäckängen hmd Gravåsmyrarna myrmark
  Gåstjärnet tjärn Bäckängen hmd Gravåssjön sjö
  Gärdsätern kärr Dagåsen bebyggelse Gravåsön udde
  Gärdängen f.d. äng? Dagåsen hmd Gravåsön ö (ibland halvö)
  Gökviken vik Dalarna torp Grundtjärnet tjärn
  Göstasmossen mosse Dalarna bebyggelse Grundtjärnet tjärn
  Hagtjärnet tjärn Dalarna hmd Grundtjärnet tjärn
  Hallen notvarp Dalarna utlagt torp Grundtjärnsmyrarna myrar
  Hallen åkrar /Se Dalarna ödetorp Gruvbergen berg
  Harfjället berg (I) Dalen hmd Gruvmossar mossar
  Harmyren myr Dalen hmd Gruvmossen mosse
  Harstacken höjd Dalsro lht Gruvmossen mosse
  Heden ängs- o. skogsmark Dalsberget berg Gruvtjärnet tjärn
  Herrdalsbergen berg Daltorp Saknas Gruvtjärnet tjärn
  Herrdalstjärnet tjärn Dammbäcksåsen lht Gruvåsen skogsås
  Herrgårdsviken vik Dammen hmd Gråsmossen mosse
  Hirtorp skogsmark (Vid) Dammen hmd Gräbäcken bäck
  Hjerperudself älv Dammen bebyggelse Gräbäcken bäck
  Hjortälven bäck Dammen gård, (hmd) Gränsjöhöjden höjd
  Holmtjärn sjö Dammen lht Gränsjön sjö
  Holmtjärnet tjärn Dammen lht Gränsjön sjö
  Holtevarpet notvarp Dammen bebyggelse Gränsjön sjö
  Hultet myr- o. skogsmark Dammen hmd Gräntjärnet, se Orretjärnet tjärn
  Hundbäcken bäck Dammen torp Gräsmyrarna myrar
  Hundmossen mosse Dammkullen hmd Gräsölen grund
  Hundviken Saknas Dammlyckan hmd Grätjärnet tjärn
  Hunshallen berghäll Dammlyckan bebyggelse Grätjärnet tjärn
  »Hushallen» Saknas Dammlyckan hmd Grätjärnet tjärn
  Husseresberget berg Damperud hmd Grätjärnsmyrarna myrar
  Hälleberget höjd Damperud, se Domperud Saknas Grävlingsberget berg
  Hället skogsmark Daniel(s)torp hmd Gubbegärdet åker
  Hället höjd o. äng Danielstorpet bebyggelse Gubbelyckan åker
  Härnstedttjärn sjö Danielstorp hmd Gubbenäset udde
  Hästhaglandet ängsmark Dansartorpet torp Gubbgärdet åker
  Hästhagmyren myr Dansartorpet torp Gubblyckan utlagd åker
  Hästmyren myr Djupdalen hmd Gubbnäset udde
  Hästmyren terräng Djupdalen bebyggelse Gubbtjärnet tjärn
  Hästmyren myr Djupdalen hmd Gubbtjärnet tjärn
  Högefallet ängs- o. skogsmark Domperud torp Gubbtjärnet tjärn
  Högavarpet notvarp Domperud bebyggelse Gubbtjärnet tjärn
  Höjdemossen mosse Domperud hmd Gulltaven berg
  Höjdemossen mosse Domperud bebyggelse Gunnern sjö
  Höjdemyrarna myrar Domperud bolagstorp Gunnern sjö
  Höjden höjd Drassåsen? bebyggelse Gunnern sjö
  Höjden skogsmark Drossåsen hmd Guppa åker
  Höjdetjärn sjö Drågen torp Gupptjärnet tjärn
  Höjdetjärnet tjärn Drågen torp Guthålorna hålor
  Igeltjärn sjö Dulpan utlagd lht Gussåsmyren myr
  Igeltjärnet tjärn Där bort bebyggelse Gårdsåsheden berg
  Igeltjärnet tjärn Där Framme, se Bälgmakarstomten hmd Gårdsåsheden terräng
  Ilstertjärnet sjö /Se Där Framme hemmansdelar Gårdsåsheden berg
  Ingersbyberget berg Där Framme hemmansdelar Gårdsåsmossarna åkrar
  Intaket terräng Där Framme, Norra hmd Gårdsåsmyren myr
  Jakobstorpet ängs- o. skogsmark Där framme bebyggelse Gårdsåstjärnet tjärn
  Jungfruhålan jättegryta Där Framme hmd Gårdsåstjärnet tjärn
  Juvasbergen berg Där Framme hmd Gårdsåstjärnsbäcken bäck
  Juvasmyren myr Där framme bebyggelse Gårdsåsåsen ås
  Järnbodviken vik Där Framme hmd Gårdsåsälven älv
  Järperudsälven älv /Se Där framme bebyggelse Gårdsåsälven älv el. bäck
  Järperudsälven bäck Där Framme hmd Gåstjärnet tjärn
  Järperudsälven bäck Där framme bebyggelse Gåstjärnet tjärn
  Järpesholmen holme Där Framme hmd Gäddtjärnet tjärn
  Järpmossen mosse Där framme bebyggelse Gäddtjärnet tjärn
  Jättstolen berg Där Framme hmd Gäddtjärnsbäcken bäck
  Jättstolsmossen mosse Där Framme hmd Gäddvarpet myr
  Kallkölen myr Där Framme hmd Gäddvarpölen grund
  Kallkölstjärnet tjärn Där framme bebyggelse Gärdhålen håla
  Kalltjärnet tjärn Där Framme hmd Göpberget berg
  Kalvmyren myr Där framme bebyggelse Göpmyren myr
  Kampdalsmyren myr Där Framme hmd Gömselberget berg
  Kampedulpan tjärn Där framme bebyggelse Gömseldrågen dråg
  Kanalberget berg Där Framme hmd Görviken vik
  Karistjärn sjö Där Nere hmd Göstasmossen mosse
  Karistjärnet tjärn Där Nere hmd Hagbergen berg
  Karlstjärnet tjärn Där Nere hemmansdelar Hagbäcken bäck
  Kattasmyren myr /Se Där Nere hmd Hagbäcken del av Tobolsbäcken
  Kattasmyren myr /Se Där nere bebyggelse Hagbäckbacken landsvägsbacke
  Kattdulpan tjärn Där Nere hmd Hagforsen fors
  Kattjärnet tjärn Där Nere, Där Sö hmd Hagkroken åker o. äng
  Kattjärnet tjärn Där Nere hmd Hagtjärnet tjärn
  Kattjärnet tjärn Där Nere hmd Hagtjärnet tjärn
  Kattjärnet tjärn Där nere bebyggelse Hallekehagen ägor
  Kattrybäcken bäck Där Nere Saknas Halvttakladviken vik
  Kavelshöjden höjd Där Nol hemmansdelar Hans(es)dalen dalgång
  Killingön ö Där Nole hemmansdelar Hansdalsängarna slåtterängar, nu igenvuxna
  Kimen Lacus, se Kymmen sjö Där nord bebyggelse Harfjällen höjd
  Kimmen sjö Där Nole hmd Harfjället berg
  Kirkio Siön, se Gunnern sjö Där nord bebyggelse Heden berg
  Kistmyren myr Där Nole hmd Hedmossen mosse
  Kittelberget berg Där nord bebyggelse Hedmossen mosse
  Klingermyren myr Där Nole hmd Hedmossen mosse
  Klockarberget berg Där nord bebyggelse Hedåsmyren myr
  Klädsberget berg Där Nole hmd Hellasmyren myr
  Klätten höjd Där nord bebyggelse Herrdalen dråg (d.v.s. fuktig dalsänka)
  Klätten höjd Där Nole hmd Herrdalsbergen berg
  Knogsbäcken bäck Där nord bebyggelse Herrdalsbäcken bäck
  Knutstorp skogs- o. ängsmark Där Nole hmd Herrdalsbäcken bäck
  Knutåsen höjd Där Nole hmd Herrdalsmyren myr
  Kohålan myrmark Där nord bebyggelse Herrdalstjärnet tjärn
  Kohöjden höjd Där Nole bolagstorp Herrdalstjärnet tjärn
  Kojmossen mosse Där nord bebyggelse Herrdalstjärnet tjärn
  Kolandsberget berg Där Nole hmd Herrgårdskärren skogsmark
  Kolbondmyren myr Där Oppe hmd Herrgårdsviken vik
  Kolbäcken bäck Där Oppe hemmansdelar Herrgårdsviken vik
  Kollerudsbäcken bäck Där oppe bebyggelse Herrhultet skogsparti
  Kolstan Saknas /Se Där Oppe hmd Hettängsbäcken bäck
  Kommanbackarna backar Där oppe bebyggelse Hinrekesberget berg
  Korpberget berg Där Oppe hmd Hinrekesmossen, se Fallsmossen Saknas
  Korstjärnet, Stora sjö Där oppe bebyggelse Hjerperudsälven älv
  Korsängstjärn sjö Där Oppe hemmansdelar Hjärtmansintaket åker
  Kortjärn sjö Där oppe bebyggelse Hjärtmyren åker
  Kostemyra myr /Se Där Oppe hmd Holmen ö
  Kostemyren myr /Se Där oppe bebyggelse Holmtjärnet tjärn
  Kostickmyren myr Där Oppe hmd Holmtjärnet tjärn
  Kotjärnet tjärn Där oppe bebyggelse Holmtjärnet tjärn
  Krakbäcken bäck Där Oppe Där Sö hmd Hundbäcken bäck
  Kransetäppan åkrar /Se Där Oppe bs Hundbäcken bäck
  *Kringlekärn tjärn Där oppe bebyggelse Hundbäcken bäck
  Krokdalarna dalgång Där Oppe hmd Hunddalarna dråg m. vinterväg
  Kroksberget berg Där Oppe bs Hundebackarna backar
  Krokstjärnet tjärn Där oppe bebyggelse Hundemossen mosse
  Kroktjärn sjö Där Oppe hmd Hundmossen mosse
  Kroktjärn sjö Där oppe bebyggelse Hundshallberget stenhäll
  Kroktjärn sjö Där Oppe hmd Husseresberget berg
  Kroktjärnet tjärn Där Oppe hmd Husserudsbergen berg
  Kroktjärnet tjärn Där Oppe hmd Hyttviken vik
  Kroktjärnet tjärn Där Oppe hmd Hyttängen myr
  Kroktjärnsbäcken bäck Där oppe bebyggelse Hyttängsbäcken bäck
  Kroktjärnsskogen skog Där Oppe hmd Håkerudsviken vik
  Kroktjärnsryen höjd o. skogsmark Där söder bebyggelse Håkerudsviken vik
  Krokängsmossen mosse Där söder bebyggelse Häggdrågen åker
  Kråkviken vik Där Sö hmd Hällen åkrar
  Kulbäcken bäck Där Sö hemmansdelar Hästbrobacken åker
  Kulleberget berg Där Sö hmd Hästdjupet håla
  Kullen terräng Där Sö hmd Hästmyren uppodlad myr
  Kullhöjden berg Där Sö hmd Häststallen kulle
  Östra Kulltjärn sjö Där Sö hmd Höfjällen höjd
  Kulltjärnet tjärn Där söder bebyggelse Höga backe landsvägsbacke
  Kulltjärnet, Västra tjärn Där Sö hmd Högafors vattendrag
  Kulltjärnet, Östra tjärn Där söder bebyggelse Höga myren myr
  Kvarnbäcken bäck Där Sö hmd Högfjället höjd
  Kymens lång, se Kymmen sjö Där söder bebyggelse Högfjället berg
  Kymmen sjö Där Sö hmd Högfjällshöjden berg
  Kymmen sjö Där söder bebyggelse Högtorphöjden höjd
  Kymmen sjö Där Sö hmd Högåsen berg
  Kymmen sjö Där Väste hemmansdelar Höjdemossen mosse
  Kymmen sjö Där Väste hemmansdelar Höjdetjärnet tjärn
  Kymmen sjö Där väster bebyggelse Höjdetjärnet tjärn
  Kymmen sjö Där Väste hmd Höjdetjärnet tjärn
  Kymmen sjö /Se Där Väste hmd Höjdetjärnet tjärn
  Kymmen sjö /Se Där Väste hmd Igelmyren myr
  Kymssiön, se Kymmen sjö Där väster bebyggelse Igeltjärnet tjärn
  Kymsviken vik Där Väste hmd Igeltjärnet tjärn
  Kyrcke Siön, se Gunnern sjö Där väster bebyggelse Igeltjärnet tjärn
  Kyrkie Siön, se Gunnern sjö Där Väste hmd Ilstertjärnet, se Örkyttjärnet tjärn
  Kyrkslätten mosse Där Väste hmd Ingersbybergen Saknas
  Kyrkåsen ås Där väster bebyggelse Ingersbyberget berg
  Kålbovarpet notvarp Där Väste utlagt torp Intaket, Västra åker
  Kåtfursbäcken bäck Där väster bebyggelse Intaket, Östra åker
  Käringtjärn sjö Där Väste hmd Intaket åkrar
  Käringtjärnet tjärn Där väster bebyggelse Intakgärdet åker
  Käringtorp ängs- o. skogsmark Där Väste hmd Jansviken vik
  Kärrsängsbergen berg Där väster bebyggelse Jenslyckan åker
  Kölaråshöjden höjd Där Väste hmd Jungfruhålan jättegryta
  Körlyckhöjden höjd Där väster bebyggelse Jägmästargruvan koppargruva
  Labråtbäcken bäck Där väster bebyggelse Jägmästargruvan gruvhål
  Labråten äng Där Västnol hmd? Jänken del av ägor
  Labråthulten terräng Där Öste hemmansdelar Järnbodudden udde
  Labråtmossen mosse Där öster bebyggelse Järnbodviken vik
  Labråtmyren myr Där Öste hmd Järnstad plats
  Labäcken bäck Där öster bebyggelse Järnstadviken vik
  Ladtjärnet tjärn Där Öste hmd Järnstadvägen väg
  Ladtjärnsberget berg Där Öste hmd, nu torp Järperudsälven älv
  Lakmyren myr Där Öste bs Järperudshöjden, se Gollandsbergen berg
  Landshöjden höjd Där öster bebyggelse Järperudsmossen mosse
  Landshöjden berg Där öst bebyggelse Järperudsälven älv
  Lenasängen ängsmark Där Öste hmd Järperudsälven, se Kvarnälven älv
  Lidhöjden höjd Där öster bebyggelse Jättstolen berg
  Lidhöjden berg Där Öste hmd Kafffekullen gruskulle
  Lidsjöbråten ägomark Där öster bebyggelse Kajsas grund grund
  Lidsjöbäcken bäck Där Öste torp Kallkölen mosse
  Lidsjön sjö Där öster bebyggelse Kallkölen myr
  Lidsjön sjö Där Öste hmd Kallkölstjärnet tjärn
  Lifallet äng? (På) Edet torp Kalvängarna åkrar
  Likvålet viloplats /Se Edet torp Kampdalen dråg
  Liljendal skogsmark Eken torp Kampedulpan tjärn
  Lillevarpet notvarp Eken bolagstorp Kampmossen mosse
  Lillforsen älv Ekhöjdbråten torp Karinsberget berg
  Lillforsälven älv Ekhöjdbråten utlagt torp Karinsmyren myr
  Lillforsälven älv Ekhöjden bebyggelse Karinstjärnet tjärn
  Lillgranbäcken bäck Ekhöjden utlagd hmd Karinstjärnet tjärn
  Lillholmen ö Eklundsbråten hmd Karistjärnet, se Karinstjärnet tjärn
  Lillholmen holme Ekorrbråten bebyggelse Karistjärnet tjärn
  Lillholmen ö Eksundet hmd Karinsängen åker
  Lillhöjden höjd Eksundet bebyggelse Karistjärnet tjärn
  Lillmossen mosse Ekåsen hmd Karlstorpmyren myr
  Lill-Mörttjärnet tjärn Ekåsen bebyggelse Kattasmyren myr
  Lill-Mörttjärnsmossen mosse Ekåsen hmd Kattjärnet tjärn
  Lillsaven tjärn Ekörn Saknas Kattjärnet tjärn
  Lillsjön sjö Ekörnshultet hmd Kattjärnet tjärn
  Lillsjön sjö Eldstuga bs Kattjärnet tjärn
  Lill Teen, se Lill-Treenn sjö Elbacka Saknas Kattjärnet tjärn
  Lilltjärn sjö Elftorp, Elfen Saknas Kattjärnsmyrarna myrar
  Lilltjärnet tjärn Ellestugan hmd Kattuggeln berg
  Lilltjärnet tjärn Elmesfall Saknas Kattungtjärnet göl
  Lilltjärnet tjärn Elofsstuga hmd Kavelshöjden berg
  Lill-Treen sjö Elovsstugan bebyggelse Kedudden udde
  Lill-Treen sjö Elofsstuga hmd Keudden udde
  Lill-Treen sjö Elofshagen rivet torp Killingön ö
  Lill-Treen sjö Elofstomta hmd Killingön ö
  Lill-Treen sjö Elovstomten bebyggelse Killingön ö
  Lill-Treensholmen holme Elovstomta hmd Kittelberget berg
  Lill-Tvällen sjö Elofstorp hmd? Kjolerudshöjden höjd
  Lill-Tvällen sjö Elovstorpet bolagstorp Klarrinsmossen? mosse
  Lillängen äng Elovstorpet bebyggelse Klingermyren myr
  Lillön ö Emttomta, Emtåsen Saknas Klingern berg
  Lindkvisthöjden berg Emtetorp, se Västra ämten Saknas Klinteberget berg
  Linheden berg Emttorp, se Östra Ämten Saknas Klinteberget berg
  Linjeklevahöjden höjd Eneby lht Klockarberget höjd
  Lomtjärn sjö Erikshagen hmd Kläsberget berg
  Lomtjärn sjö Erikshagen bebyggelse Klätten höjd
  Lomtjärnet tjärn Erikshagen torp Klätten höjd
  Lomtjärnet tjärn Erikshagen hmd Koberget berg
  Lomtjärnet tjärn Erikshultet hmd Kohålan tjärn
  Lomtjärnsbäcken bäck Eriksstugan hmd Kojmossen mosse
  Lukusmyren myr Eriksstugan bebyggelse Kolarölen grund
  Lurfallet skogsmark Eriksstuga hmd Kolkeso myr
  Lurfallsmyren myr Fagerfors hmd Kolkmyren, se Koltmyren Saknas
  Lustigkulle kulle Fagerstad lht (predikantbostad) Kollerudshöjden höjd
  Lusttorpet skogsglänta Fagerstorp f.d. torp Koltmyren myr
  Lyckehultet terräng Fagerås torp Korpberget berg
  Lyckängen äng Falla Saknas Korstjärnet tjärn
  Lyredself älv Fallbråten torp Korstjärnet, Lilla nästan igenvuxet tjärn
  Långemyren myr Fallbäcken bs Korstjärnet, Stora tjärn
  Långemyren myr Falldalen bebyggelse Korstjärnsmyrarna myr
  Långemyren myrmark Falldalen hmd Korsåsen höjd
  Långemyren myr Fallen hmd Korsängsbäcken bäck
  Långmyren myr Fallen bebyggelse Korsängsbäcken bäck
  Långtjärn sjö Fallen gård Korsängstjärnet tjärn
  Långtjärn sjö I fallen bebyggelse Korsängstjärnet tjärn
  Långtjärn, Norra skogsmark Fallen hmd Kostemyren myr
  Långtjärnet tjärn Fallen bebyggelse Krakbäcken bäck
  Långtjärnet tjärn Fallen, Norra hmd Kransetäppan åkrar
  Långtjärnet tjärn Fallen, Södra hmd ?Krasselbergen berg
  Långtjärnet sjö Fallet hmd Kristiansbröta igenlagd åker
  Långtjärnshöjden berg Fallet bebyggelse Krokbacken landsvägsbacke
  Långvattnet sjö Fallet gård Kroklugnan del av älv
  Långvattnet sjö Fallet bebyggelse Kroksbacken landsvägsbacke
  Långön ö Fallet bebyggelse Kroksbäcken bäck
  Lämnäsberget höjd Fallet, Norra hmd Kroktjärnet tjärn
  Länsman ö Fallet, Södra hmd Kroktjärnet tjärn
  löffvatn, se Lövsjön sjö Fallet bebyggelse Kroktjärnet tjärn
  Löfnässiön, se Lidsjön sjö Fallet hmd Krokstjärnet tjärn
  »Lönsebackij Engen» Saknas Fallet bebyggelse Kroktjärnet tjärn
  Lördagsmyren myrmark Fallet hmd (s.k. småbrukarhem) Kroktjärnet tjärn
  Löfhöjdtjärn sjö Fallet hmd Kroktjärnsbäcken bäck
  Lövsjön sjö Fallet bebyggelse Kroktjärnsdulpan tjärn
  Lövsjön sjö Fallet bebyggelse Krokviken vik
  Lövsjön sjö Fallhultet hmd Krokängen, Norra resp. Södra åkrar
  Löfsjön sjö Fallhulten bebyggelse Krokängsmossen mosse
  Löfsjön sjö Fallhultet hmd Krokängsälven älv
  Lönhöjden höjd Fallåsen torp Krokölen stengrund
  Lövhöjden höjd Fallåsen bebyggelse Kronbergsaven göl
  Lövhöjdstjärnet, Nedre tjärn Fallåsen rivet torp Kråkberget berg
  Lövsjön sjö Faltere torp Krätjärnet tjärn
  Lövåsen ås Faltere utlagt torp Kröllängen äng
  Lövåsen höjd o. skogsmark Feje utlagt torp Kujvasen vase
  Lövåstjärnet tjärn (På) Finnbråten hmd Kukemyren mosse
  Lövåsviken vik Finnbråten bebyggelse Kukemyren myr
  Malisbråten ängs- o. skogsmark Finnbråten, Norra hmd Kulleberget berg
  Malmmyren myr Finnbråten, Södra hmd Kullberget berg
  Mangen, L., se Mången sjö Finnfalla hmd? Kullen berg
  Mangen, St., se Mången sjö Finnfallen bebyggelse Kullhöjden höjd
  Mangen sjö Finnfalla bolagstorp Kullhöjden höjd
  Mardrågen skogsdal Finntjärnshöjden torp Kullenäset udde
  Mariteshult skogsmark Finntjärnshöjden bebyggelse Kullmossen mosse
  Markransen höjd Finntjärnshöjden torp Kullnäset näs
  Markustjärn sjö Fjäderänga hemmansdelar Kulltjärnet tjärn
  Markustjärnet sjö Fjäderängen bebyggelse Kulltjärnet tjärn
  Martaslandet strandområde Fjäderängen hemmansdelar Kulltjärnet tjärn
  »Mellanholmen» Saknas Fjälldalen lht Kulltjärnet, Västra tjärn
  Mellan - Nötmossen mosse Fjället bebyggelse Kulltjärnet, Östra tjärn
  Midsommarkransmyren myr Fjället hmd Kvarnbråten åker
  Miöö Siön, se Mjögsjön sjö (Vid) Fladen hmd Kvarnbäcken bäck
  Mjögan bäck Flan gård Kvarnbäcken bäck
  Mjögan å Flatorpet hmd Kvarnbäcken bäck
  Mjögsjön tjärn Flattorpet Saknas Kvarnfallet fall
  Mjögsjön sjö Flaåsen bebyggelse Kvarnälven älv
  Mjögsjön sjö Flaåsen lht Kvarnängen åker
  Mjögsjön sjö Flytjärnet torp Kvittoholm, se Lillholmen Saknas
  Mjögsjön tjärn Fläskåsen, se (På) Åsen hmd? Kymmen sjö
  Mjölktjärnet tjärn ?Folterud lht Kymmen sjö
  Mjölstenen skogsmark Forsbacka handels lht Kymmen sjö
  Mogsion, se Mjögsjön sjö Forsbacka Saknas Kymsviken vik
  Molltjärnet tjärn (Vid) Forsen hmd Kyrkemossen mosse
  Momyren myr Forsen bs Kyrkemossen mosse
  Morfarsberget berg Forsen hmd Kyrkslätten mosse
  »Moseröös» Saknas Forshaga bebyggelse Kyrkvägen väg
  Mosstjärnet tjärn Forshaga bolagstorp Kyrkåsen grusås, nu grustag
  »Mossviken» Saknas (På) Framgärdet hmd? Kyrkåsen grusås, nu grustag
  Moudden udde Fredrikslund hmd Kyrkängen åkrar
  Murtorpet skogsmark Fredros bruk Källgärdet åker
  Måken holme Frederos bebyggelse Käpphelvetet fuktig dalsänka (»dråg»)
  Mången sjö Fredros herrgård Käringelyckan åker
  Mången sjö Fredros herrgård Käringelyckan åker
  Mången sjö Fredros herrgård Käringtjärnet tjärn
  Mången sjö Fridhem lht Kärringtjärnet tjärn
  Mången sjö Fridhem lht Käringtjärnet tjärn
  Mången sjö Fridhem hmd Käringtjärnet tjärn
  Mången sjö Fridhem lht Käringudden udde
  Mången sjö /Se Fridhem lht Kölaråshöjden berg
  Mångsjödammen damm Fridhem, Västra lht Ladbråthultet fälle
  Märrbråtmyren myr Frälset torp Ladbråthultet delvis åker, delvis myr- o. mossmark
  Märrtjärn sjö Furhöjden bolagstorp Ladbråten åker
  Märrtjärnet tjärn Fytten, se Solhem Saknas Ladbäcken bäck
  Mjögtjärn sjö Försök utlagt torp Ladfallhöjden? höjd
  Mögnäsudden udde Gammalbråten Saknas Ladtjärnet tjärn
  ?Mölntjärnet tjärn Gammalsätern torp Ladtjärnet tjärn
  Mölntjärnet tjärn Gammalsätra torp Ladtjärnsberget berg
  *Mörtetjärn tjärn Gammalsätra hmd Ladtjärnsälven, se Fredrosälven Saknas
  Mörttjärn sjö Gasthålan torp Lakmyren myr
  Lilla Mörttjärn sjö Gasthålan (Gaståsen) torp Lenasängen äng
  Mörttjärn sjö (I) Gata hmd Lenntjelibergen? berg
  Lilla Mörttjärn sjö Gata hmd Lerkullen åker
  Mörttjärnet tjärn Gatan bebyggelse Lervråka udde
  Mörttjärnet tjärn Gillstorpet utlagt torp Levinsbröta utlagd åker
  Mörttjärnet tjärn Gjutfallet Saknas ?Lidbäcken bäck
  Mörttjärnsbäcken bäck Gladerstorp bebyggelse Lidsjöbäcken bäck
  Mörttjärnsmossen mosse Gladerstorpet utlagd hmd Lidsjön, se Lövsjön sjö
  Mörtelfven älv Gletterud bebyggelse Lidsjön sjö
  Mörtälven bäck (På) Glätterud torp Lillabborrtjärnet tjärn
  Mörvältan strandsluttning Glätterud utlagt torp Lilla tjärnet tjärn
  Möterud ängsmark Gorbrännartorpet hmd Lillbastemyren myr
  Nabben halvö Grafverholt Saknas Lillforsen fors
  Niskebergen berg Granbergen hmd Lillheden berg
  Nolaretjärnet tjärn Granbergen bebyggelse Lillholmen ö
  Nolsjö Saknas Granbergen hmd Lillholmen ö
  Nolskogen skogshöjd Granbäck utlagt torp Lillholmen ö
  Nordsjöberget berg Granlid hmd Lillholmen holme
  Nordsjöbrukälven vattendrag Granliden lht Lillkullen åker
  Nordsjön sjö Granliden lht Lillmangen vik
  Nottjärn sjö Granmossen ödeställe Lillmangsmon mo
  Nottjärnet tjärn Granås lht, lärarbostad Lillmörttjärnet, se Mörttjärnet, Lilla tjärn
  Notviken vik Gravelhultet hmd Lillmörttjärnet tjärn
  Nyesjön sjö Gravelhultet? bebyggelse Lillmörttjärnsmossen mosse
  Nygärdsängarna ängs- o. skogsmark Gravelhultet hmd Lillnäset näs
  Näsberget berg Gravås hmn Lillnäset udde
  Näset näs Gravås gd Lillsavtjärnet tjärn
  Nästjärnet tjärn Gravås by Lillsavtjärnet tjärn
  Näsudden udde Gravås by Lillsjön sjö
  Näfverskotjärn sjö Gravås by Lillsjön del av Räköken
  Näverskotjärnet tjärn Gravås by Lillsjön vik
  Nötmossberget berg Gravås by Lillsjön sjö
  Nötmossen mosse Gregerstomten hmd? Lilltinnhöjden höjd
  Nötmossen, Södra mosse (Vid) Grinden hmd Lilltjärnet tjärn
  Olasdrågen dalsänka Grottan bs Lilltjärnet tjärn
  Olviksmossen mosse Grundtjärnshöjden ställen Lilltjärnet tjärn
  Ormhöjden höjd Gruvbråten hmd? Lilltren sjö
  Ormmyren myr Gruvtorp torp (?) Lilltreen del av sjö
  Ormtjärn sjö Gruvtorpet bebyggelse Lilltresholmen holme
  Ormtjärnet tjärn Gruvtorpet hmd Lilltresholmen holme
  Orrmossen mosse Gruvängen bebyggelse Lilltresölen grund
  Orrmossen mosse Gruvängen hmd Lilltvällen sjö
  Orrmossen mosse Grytere torp Lillängsmyren åker
  Orrmossen mosse Grådalsstugan bs Lillön ö
  Orrmossen, Lilla mosse Gränsjön hmn Lindkleven, se Linnklöven höjd
  Orrnäset näs Gränsjön gd Lindklöva berg
  Oset vik Gränsjön by Linheden höjd
  Oskullen höjd Gräsbråten bs Linnklöven berg
  Oxmyren myrmark Gröttvål hmn Linnklöven höjd
  Perilissesberget berg Gröttvål gd Lisjö sjö
  Per Larssons-mossarna myrmark Grötvål by Lisjön, se Lövsjön sjö
  Pinbergen berg Gröttvål bebyggelse Lobacken landsvägsbacke
  Posstjärnet tjärn Gubbängen hmd? Lomtjärnet tjärn
  Posttjärnet tjärn Gubbängen bebyggelse Lomtjärnet tjärn
  Potthålsberget berg Gunberg hmd Lomtjärnet tjärn
  Potthålsmyren myr Gunnarsbråten, Norra hmd Lomtjärnet tjärn
  Prästeskogen Saknas Gunnarsbråten, Södra hmd Lomtjärnet tjärn
  Pundasmyren myr Gunnarssätern torp Lomtjärnet tjärn
  Pundasmyren myr /Se Gunnarssätern torp Lomtjärnet tjärn
  Pundasmyren myr /Se Gunnerud torp Lomtjärnet tjärn
  Racken sjö Gunnerud utlagt torp Lomtjärnsbäcken bäck
  Racken sjö Gustavsberg Saknas Lomtjärnsmossen mosse
  Racken sjö /Se Gutfallbråten torp Lomtjärnsmyren myr
  Rack Höcken, se Räköken sjö Gutfallen hmd? Lubbnäsbacken landsvägsbacke
  Rakt äng Gutfallen bebyggelse Lubbnäsudden udde
  Rammön ö Gutfallen bolagstorp (hmd) Lura kallkälla
  Rasken, se Racken sjö Gutfallängen utlagt torp Lurhultet hult
  Rexedself älv Gårdsås hmn Lustigkulle höjd
  Ridstigsbråten ängsmark Gårdsås, Lilla gd Lyckebacken backe
  Risbromossen mosse Gårdsås, Lilla by Lyckegatan backe
  Ristjärnet, Södra, Mellan- o. Norra tjärnar Gårdsås, Lilla by Lyckekroken åker o. äng
  Ristjärnet, Mellan tjärn Gårdsås, Stora gd Lyredsälven älv
  Ristjärnet, Norra tjärn Gårdsås, Stora by Lyredsälven älv
  Ristjärnshöjden höjd (På) Gärdet hmd Lyredsälven älv
  Risån å (På) Gärdet hmd Långa liden landsvägsbacke
  Rodkären Lacus, se Räköken sjö Gärdet bebyggelse Långa myren myr
  Roparhallen udde Gärdet hmd Långevändan åker
  Ryerna åker /Se Gärdet bs Långmyren myr
  Ryggestaberget berg Gärdet bebyggelse Långmyren myr
  Ryggestaberget berg Gärdet hmd Långnäsudden udde
  Ryne, se Ryerna åker Gärdet bebyggelse Långnäsudden udde
  Rytjärnet tjärn Gärdet hmd Långtjärnet tjärn
  Rågen skogsmark Gärdet hmd Långtjärnet tjärn
  Rågtjärnet tjärn Gärdet bebyggelse Långtjärnet tjärn
  Rågårdsmyren myr Gärdet hmd Långtjärnet tjärn
  Råmanstorpmossen mosse Gärdet bebyggelse Långtjärnet tjärn
  Råtjärnet tjärn Gärdet hmd Långtjärnet tjärn
  Räköken sjö Gärdssäter hmd Långtjärnet tjärn
  Räköken sjö Gärdsäter gård Långvattnet sjö
  Räköken sjö Gärdsätra bebyggelse Långvattnet sjö
  Räköken sjö (I) Gömslet torp Långön ö
  Räköken sjö Göstasstugan torp Långön ö
  Räköken sjö Göstasstuga bs Låsgrindgärdet åker
  Räköken del av Lillsjön Habacken hmd Lämnäsberget bergudde
  Rämestjärnet tjärn Habacken hmd Lämberget berg
  Rämesviken vik Haga hmd Lämmhöjden höjd
  Rämmeshult ängsmark Haga beb Lämmåsbacken backe
  Rämmestorpet skogsmark Haga affärslht Lämnäsviken vik
  Rävön ö Haga lht Lämnäsviken vik
  Räxedklätten berg Hagaberg beb Länkelidberget, se Länkeliden Saknas
  Räxedälven älv Hagaberg hmd Länkelidberget berg
  Röbergsdrågen dal Hagaberg lht Länkeliden berg
  Rödfjällsmyren myr Hagaberg lht Länkeliden berg
  Röd Kiörken, se Räköken sjö Hagaborg lht Länsmannen ö
  Rödmyren terräng Hagalund hmd Länsmannen ö
  Röjmyren myr Hagalund hmd Länsmansdrågen utäng
  Rököken sjö Hagalund hmd Länsvasen vase
  Römossen mosse Hagalund utlagd lht Löfsjön sjö
  Röskullen triangelpunkt, rös Hagalund hmd Lönhöjden skogs- och bergområde
  »Rötkebergett» Saknas Hagalund hmd Löningsmyren skogsmark
  Rövarstenen sten Hagalund lht Lövhöjdtjärn, se Höjdetjärnet tjärn
  »Röömeseröös» Saknas Hagalund beb Lövhöjdtjärnet tjärn
  Röö Kiö Ken, se Räköken sjö Hagalund hmd Lövhöjdtjärnet tjärn
  Norra Salungstjärn sjö (I) Hagarna hmd Lövhöjdtjärnet, Nedre tjärn
  Salungstjärnet. Norra tjärn Hagarna beb Lövhöjdtjärnet, Övre tjärn
  Salungstjärnet, Norra tjärn Hagarna hmd Lövladan lada
  Söddra Salungstjärn sjö Hagarna beb Lövsjön, se Lisjön sjö
  Salungstjärnet, Södra tjärn Hagarna hmd Lövsjön sjö
  Salungstjärnet, Södra tjärn Hagbacken? beb Lövsjön sjö
  Samkommet Saknas Hagbacken hmd Lövsjön sjö
  Samkommet Saknas Hagbacken beb Lövåsviken vik
  Sandviken vik Hagbacken hmd Malmjonsholmen holme
  Sarastjärnet tjärn Hagbråten hmd Malön ö
  Sarvtjärnet tjärn Hagbråten hmd Mangen sjö
  Savolax myr- o. skogsmark Hagbråten beb Mangen sjö
  Lilla Saftjärn sjö Hagbråten hmd Mangen sjö
  Stora Saftjärn sjö Hagen hmd Mangen, Lilla vik
  Savtjärnet tjärn (På) Hagen hmd Mangen, Lilla vik
  Sellmanstorpet skogsmark Hagen hmdr? Mangen, Lilla, se Lillsjön Saknas
  Seppelstjärnen tjärn Hagen beb Mangsälven älv
  Seppelstjärnen tjärn Hagen bs Manslagarna skogstrakt
  Sjöbråtmyren myr Hagen beb Mardrågen dalsänka
  Sjömyren myr Hagen gård Mariteshult hult
  Sjöängen sankmark Hagen hmd Markransen berg
  Skarnhallen notvarp Hagen beb Markusmyren myrmark
  Skavesvarpet notvarp Hagen hmd Markustjärnet tjärn
  Skepparkärn, se Seppelstjärnen tjärn Hagen beb Markustjärnet tjärn
  Vestre Skeppelstjärn sjö Hagen hmd Markustjärnet tjärn
  Östra Skeppelstjärn sjö Hagen beb Marrbron plats
  Skojartorget skogsmark Hagen, Nedre avs Martjärnet tjärn
  Skolhusmossen mosse Hagen, Övre hmd Mellangubbhultet skogsdunge
  Skottaviken vik Hagen beb Mellangärdet åker
  Skramle åker /Se Hagen hmd Mellanristjärnet tjärn
  Skramles udde udde På hagen beb Mellantjärnet tjärn
  Skrotterud skogsmark Hagen hmd Mellbacken backe
  Skrubbhultmyrarna myr Hagen beb Mellbergbacken landsvägsbacke
  Skugghöjden höjd Hagen lht Meseresviken vik
  Skuttersmyren myr Hagen hmd Metbäcken bäck
  Skybackarna höjd I hagen beb Metbäcken bäck
  »Skÿmmedalsröös» Saknas Hagen hmd, nu bolagstorp Metbäcksåsen åkrar
  Skysselberget berg Hagen torp Mickelsmyren myr
  Skårtjärn sjö Hagen beb Midsommarsdrågen dalsänka
  Skårtjärnet tjärn Hagen hmd Mjöga älv
  Skårtorp skogsmark Haget torp Mjögsjön sjö
  Skälingsbäcken bäck Haget, se Hagen hmdr? Mjögsjön sjö
  Sladdertaskan myr Haget bs Mjögtjärn tjärn
  Smalmyrarna myrar På haget beb Mjölknäsudden udde
  Smatterbacken skogsmark Haget hmd Mjölktjärnet tjärn
  Smuga terräng Haget hmd Mjölktjärnet tjärn
  Snartjärnet, Västra tjärn Haget lht Mjölktjärnet tjärn
  Snartjärnet, Östra tjärn Haget hmd Mjölstenen sten
  Snartjärnsbäcken bäck Haget torp Mjösjön sjö
  Snårtjärnet tjärn /Se Haget beb Mojlandshålan göl
  Snöckeberget berg Haget hmd Molltjärnet tjärn
  Snöckebergsbäcken bäck Haget, Norra rivet torp Molltjärnet tjärn
  Snöckebergsmyren myr Haget, Södra rivet torp Moltemyren myr
  Sovarfallen förr slåtteräng /Se Haget hmd Morfarsberget berg
  Spetshöjden höjd Haget beb Morfarskammaren håla
  Spraggtjärnet tjärn Haget hmd Mossarna åkrar
  Stavbäcken bäck Haget, Västra förr hmd, nu bolagstorp Mosstjärnet tjärn
  Stavbäcksviken vik Haget, Östra hmd Mossölen grund (»öl»)
  Stegelvarpet notvarp Haget beb Myrkroken åker
  Stegerhöjden höjd Haget Saknas Myrudden udde (myrmark)
  Stensmossen mosse Haget beb Myrvasen vase
  Stenstjärn sjö Haget hmd Myrvältan plats
  Stenstjärnet tjärn (I) Hagkroken hmd? Måkstenen stengrund
  Stenstjärnsdulpan tjärn Hagkullen lht Måsstjärnet tjärn
  Stensundet sund Hagmyren hmd Måviska kvarn
  Stentjärnet tjärn Hagmyren hmd Märrtjärnet tjärn
  Stentjärnet tjärn Hallberget hmd Mjögsjöbergen berg
  Stentjärnsmyren myr Hallberget beb Mögsjön, se Mjösjön sjö
  Stommensätern ägomark Hallberget hmd Mögtjärnet tjärn
  Stora mossen mosse Hallestorpet hmd Mögtjärnet tjärn
  Stora mossen mosse Hallestorpet hmd Mölntjärnet tjärn
  Stora mossen mosse Hallmanstorpet beb Möngnäsudden udde
  Storeberget berg Hallmanstorpet hmd Möngnäsviken vik
  Storeken sjö Hallstorpet beb Mörntjärnet tjärn
  Storeken sjö Hallundaparken, se 2 Stommen l. Hallundaparken Saknas Mörttjärnarne Saknas
  Storeken sjö Hallundaparken, se 3 Stommen Saknas Mörttjärn tjärn
  Store Mangen, se Mången sjö Hallundaskogen, se Krontegen Saknas Mörttjärnen tjärnar
  Storheden berg o. triangelpunkt Hammarströmsåsen hmd? Mörttjärnet tjärn
  Storheden hed Handgården hmd Mörttjärnet, Lilla tjärn
  Storholmen ö Handgården Saknas Mörttjärnet, Norra tjärn
  Storholmen holme Hannelund lht Mörttjärnet, Södra tjärn
  Storholmen ö Hansekullen beb Mörttjärnet tjärn
  Storholmen holme Hasseldrågen beb Mörttjärnet tjärn
  Storkullen höjd Hasseldrågen hmd Mörttjärnet tjärn
  Stormossen mosse Hatthallen beb Mörtvasen vase
  Stormyren myr Hatthalla bolagstorp Mörtälven älv
  Stortjärnet tjärn Hedarna hmd? Mörtälven älv
  Stor-Treen sjö Hedbacken lhtr Mörtälven älv
  Stor-Treen sjö Hedbacken bs Nabbviken vik
  Stor-Treen sjö Hedbacken hmd Nistebergen berg
  Stor-Treen sjö Heden beb Nistekullen åker
  Stor-Treen sjö Heden, (Västra), se Söheden Saknas Nockedalsbacken? backe
  Storudden udde Heden, Östra ställe Nolbymossen mosse
  »Storängsforsen» Saknas Hedås hmd? Nolingsmyrarna myrmark
  Storön ö Hedås torp Nordmoängen delvis utlagd åker
  Storön ö Herrdalen torp Nordsjöbergen berg
  Storön holme Herrdalen riven bs Nordsjöbergen berg
  Stråtjärn sjö /Se Herrgården, se Säboda gård Saknas Nordsjöbergmyren myr
  Stråtjärnbäcken bäck Hilringsberg lht Nordsjöbrukälven älv
  Stråtjärnet tjärn Hinrekestorpet torp? Nordsjöbrukälven älv
  Stråtjärnet tjärn Hinrekestorpet hmd Nordsjöbrukälven älv
  »St Trän» sjö Hirtorp hmd Nordsjöbrukälven älv
  Stugtjärn sjö Hjerperud by Nordsjödammviken vik
  Stugtjärnet tjärn Hjerperudsforsen hmd Nordsjön sjö
  Stångmyren myr Hjerperudsskogen ställen Nordsjön sjö
  Ståstödet terräng /Se Hjorttorpet utlagt torp Nordsjön sjö
  Sulvikberget berg Holmby torp Nordstugbacken landsvägsbacke
  Sulviken vik Holmen torp Norra tjärnet tjärn
  Sundsmossen mosse Hotellet byggnad Norra tjärnet tjärn
  Sundudden udde Hulten hmd Norra tjärnet tjärn
  Svanholmen holme Hultet beb Norra viken vik
  Svanudden udde Hultet hemmansdelar Nottjärnet tjärn
  Svartbäcken bäck (I) Hultet hemmansdelar Nottjärn, se Nöttjärnet Saknas
  Svart Kärn, se Svarttjärnet, Östra tjärn Hultet bolagstorp Nottjärnet tjärn
  Svarttjärn sjö Hultet hmd Nottjärnet tjärn
  Svarttjärnet tjärn Hultet hmd Notviken vik
  Svarttjärnet tjärn Hultet hmd Notviken vik
  Svarttjärnet tjärn Hultet beb Nybröta åker
  Svarttjärnet, Västra Saknas Hultet hmd Nygärdsudden udde
  Svarttjärnet, Östra tjärn Hultet beb Nylandet åker
  Svarttjärnet, Östra tjärn Hultet, Norra hmd Nylyckan åker
  Svartviken vik Hultet, Södra hmd Nytomtforsen fors
  Svartviken vik Hultet beb Näsbergen berg
  Svartviksudden ö Hultet hmd Näsbergen berg
  Svartviksåsen ås Hundviken hmn? Näset näs
  Svensberget berg Hundviken gårdgränd Näshålen håla
  Svensbråten skogsmark Hundviken gårdgränd Näsudden udde
  Svensbråtmyren myrmark Hundvikgården gård Näverskogtjärnet tjärn
  Svenstorpsbäcken bäck Hundviksedet beb Näverskogtjärnet tjärn
  Svinhusdörren myr Hundviksedet hmd Näverskogtjärnet Saknas
  Sågkärren ängs- o. myrmark (I) Husen hmd? Näverskotjärnet tjärn
  Sågtorpet äng Husen lht Nötbron bro
  Säckebrännmyren myr Hustertorpet utlagt torp Nötkullen höjd
  Sälboda elf älv Hyddan lht Nötkullen höjd
  Sälbodaelf Saknas Håkansstugan hmd Nötmossarna mossmark
  Sälbodaelf älv Håkansstugan beb Nötmossen mosse
  Sältebläckmyren myr Håkansstuga, Västra hmd Nöttjärnet tjärn
  »Sätres Qwarnfall» fall Håkansstuga, Östra hmd Ofreden åker
  Sättermyren myr Håkanstomta hmd Ofredsstenen flyttblock
  Säfsjön sjö Håkanstorp hemmansdelar Olasdrågen dråg
  Sönnretjärnet tjärn Håkanstorp beb Olsängen åker
  Sörgårdshaget höjd Håkanstorp hemmansdelar Olviken, Norra vik
  Sösteberget höjd Håkanstorp hmd Olvikemossen mosse
  Söstenäset näs Hålerud hmd Olviken, Södra vik
  Talltjärn sjö Håkerud hmd Ormbråtbäcken bäck
  Talltjärnet tjärn Hållet Saknas Ormtjärnet tjärn
  Talltjärnet tjärn /Se Häggdrågen hmdr? Ormtjärnet tjärn
  Talltjärnsbäcken bäck Hälla torp Ormtjärnshöjden höjd
  Talltjärnsdulpan, Västra tjärn Hälla lht Orremossen mosse
  Talltjärnsdulpan, Östra tjärn Hälle beb Orrenäset näs
  Talludden udde Hälle beb Orretjärnet tjärn
  Teen, se Treen sjö (På) Hället lht Orretjärnet tjärn
  Stora Teen, se Stor-Treen sjö Hället Saknas Orrmossen mosse
  Telljonstorpet skogsmark Hället riven bs Orrmossen mosse
  Telljonsviken vik Hälserud hmd Orrmossen, Lilla mosse
  Telningsberget berg Hälserud beb Orrmossen mosse
  Tenhöjden skog Hälserud hmd Orrmossen mosse
  Tittudden udde Härnstedsttorp, se Kranstorpet Saknas Orrmossen mosse
  Tjuvhultemyren myr Härnstedtorpen hmd Orrmossåsen höjd
  Tjuvrumpebackarna höjd Hästmyren torp Orrnäset udde
  Främre Tjärn sjö Hästmyren torp Orrnäsviken vik
  Norra Tjärn sjö Högalid hmd (avs.) Oset vik
  Tjärshallatjärnet tjärn Högalund beb Oskullen halvö
  Tobaksmyren myr På Högarna hemmansdelar Osmyrarna myrar
  Tomteberget berg Högderud, se Höjderud Saknas Overbrukstjärnet tjärn
  Tomteviken vik Högefallet torp Oxhålen göl
  Tomtudden udde Högen hemmansdelar Oxmyren myr
  Torkhusbråtmyren myrmark Högen beb Perilissesberget berg
  Torpåsen höjd Högen hmd Pettersbacken backe
  Torpåsmyrarna myr (I) Högen hmd Pilleristjärnet tjärn
  Torrtjärnet tjärn Högen beb Pinbergen berg
  Torsängen mosse Högen hmd Pipvasen vase
  Torvströmyren myr Högen beb Ploppmyren myr
  Toven åker o. ängsmark /Se Högen hmd Ploppvasen vase
  Tran, se Treen sjö Högen beb Posstjärnet tjärn
  Tranviksmossen mosse Högen hemmansdelar Posstjärnshöjden berg
  Treen sjö Högen beb Pottersbäcken bäck
  Treen sjö Högen hmd Potthålsberget berg
  Stora Treen sjö Höglunda hmd o. lht Potthålshultet dråg
  Tren sjö Höglunda hmd Pundasmyren myr
  Treen (Tren) sjö /Se Höglunda Saknas Pundasmyren myr
  Treen sjö /Se Höglunda beb Punlansmyren myr
  Treen sjö /Se Höglunda hmd Puttersbergen berg
  Treensjöarna Saknas Höglunda hmd Pyntleken udde
  Trehörningen sjö Höglunda lht Påstjärnet tjärn
  Trehörningen sjö Högtorpet torp Påsstjärnet tjärn
  Trehörningen sjö Högtorpet, Norra öde hmd Racken sjö
  Trehörningen sjö Högtorpet, Södra hmd Racken sjö
  Trehörningen sjö Högåsen torp Rammön ö
  Trehörningen sjö Högåsen rivet torp Rammön ö
  Trehörningen sjö Högåsen torp Ratvasen vase
  Trehörningen sjö Högåsen ås Ravelstjärnet tjärn
  tresanningen, se Trehörningen sjö Högåsen lht Remmesmyren myr
  Treskogshöjden berg o. triangelpunkt Högåsen hmd Remmesviken vik
  Treskogsnäset ängsmark Höjdemossen beb Rexedgatan landsvägsbacke
  Treskogsviken vik Höjdemossen utlagt torp Rexedklätten berg
  »Treskogs älv» älv Höjden hmd? Rexälven älv
  Treskogself älv (På) Höjden hmd o. torp Riddargrunden grund
  Treskogälven bäck Höjden torp Rinnan mosse
  Treskogsälven, se Järperudsälven älv /Se Höjden beb Rinnåsen ås?
  ?Trindtjärnet tjärn Höjden, Norra hmd Risbromossen mosse
  Trinnekulle höjd Höjden, (Södra) hmd Ristjärnen tjärnar
  Trollhålsberget berg Höjden Saknas Ristjärnet, Norra tjärn
  Trolltjärn sjö Höjden hmd Roparhällen plats
  Trolltjärnet tjärn Höjden hmd Roparhallen stenhäll /Se
  Trolltjärnet tjärn /Se Höjden riven bs Roparhällen stenhäll
  Trolltjärnsbäcken bäck Höjden utlagt torp Rosendal åkrar
  Trolltjärnsbäcken bäck Höjden beb Russerudsmusen plats
  Trångstad skogsmark Höjden beb Russerudsviken vik
  Trångstadberget berg (På) Höjderud hmd Russerudsängarna myr- och ängsmark
  Trän, se Lill-Treen sjö Höjderud beb Rustan el. Rostan vik
  Trääen, se Lill-Treen sjö Höjderud hmd Rybacken backe
  Tuggalite ängs- o. skogsmark Höjderud hmd Ryggestaberget berg
  Tupptjärn sjö Höjderudsängen hmd Ryggestaberget berg
  Tupptjärnet tjärn Höjderudsängen hmd Ryggestahöjden berg
  Tvarudsbäcken bäck Höjdestugorna hmdr? Ryggestaviken vik
  Tvarudsbäcken bäck Höktorpet hmd? Ryggstaviken vik
  Lilla Twellen, se Lill-Tvällen sjö Höktorpet beb Rymossen mosse
  Stora Twellen, se Tvällen sjö Hörnet lht Ryne åker
  Tvällen sjö (På) Hörnet hmd? Råtjärnet tjärn
  Tvällhöjdtjärnet tjärn Hörnet lht? Råtjärnet tjärn
  Tvällälven Saknas Hörnet lht, förr hmd Råtjärnet tjärn
  Tvällselfven älv (Vid) Igeltjärnet hmd Räkhöken, se Räköken sjö
  Tvällälven å Igeltjärnet gård Räköken sjö
  Tvällälven bäck Ilhult Saknas Räk(h)ökälven, se Nordsjöbrukälven älv
  Tälltjärn sjö Illissätern torp Räköken sjö
  Tälltjärnet tjärn Ingersbyn hemman Räköken sjö
  Täppan åker /Se Ingersbyn gd Rävön ö
  Udden notvarp Ingersbyn by Räxedberget berg
  Uddnäshöjden berg Ingersbysätern, se Sätern Saknas Röberget berg
  Uddviken vik Intaget beb Röberggruvan gruvhål
  Ulvhidesberget berg Intaget beb Rödmossen mosse
  Ulvklätten berg Intaget beb Röfjällsmyren myr
  Ulvmyrbråten åker Intaget beb Rököken, se Räköken sjö
  Ungersätermossen mosse Intakan Saknas Rököken sjö
  Vadbäcken bäck Intaken hmd Röskullen berg
  Vaktudden udde Intaken hmd Röskullen höjd
  Vallen notvarp Intaket hmd Röskullen berg
  Valåsen ås (På) Intaket hmd Rövarstenen stenblock
  Vassbotten, Nedre o. Övre sjöar Intaket gård Saffransgrinden landsvägsgrind
  Vassbotten, Övre o. Nedre sjö Intaket lht Saftasmyren åker
  Vassbotten sjö Intaket torp Salungstjärnen tjärn
  Vassbotten sjö Intaket hmd Salungstjärnet tjärn
  Vassbotten sjö Intaket hmd Salungstjärnet, Norra tjärn
  Vassbotten sjö /Se Intaket hmd Salungstjärnet, Södra tjärn
  Vassbotten, Nedre sjö Jakobstorp beb Samkomfladen älvutvidgning
  Vassbotten, Nedre sjöparti Jakobstorp lht Samkommet vattenfall
  Vassbotten, Övre sjöparti Janstomta hmd Samkommet plats
  Vassbotthöjden höjd Jonsonstorpet torp Samkommet plats
  Vastamyrberget berg Jonsätra Saknas Samkomforsen fors
  Vastamyren myr Juvasen hmd Sandbräckan höjd
  Vastamyren myr Juvasen hmd Sanden strand
  Vemdalen skogsmark Juvåsen? beb Sandhålslyckan åker
  Viholmen Saknas ?Juvasen hmd Sandlandet strandparti
  Vildforsmyren myr Järperud hmn Sandudden udde
  Vinningen terräng Järperud gd Sandviken vik
  Våltorpet ängsmark Jönstorp Saknas Sarasberget berg
  Vårbråten skogsmark Jössebråten Saknas Sarasmyren myr
  Vårforsen älv Jösseforsbråten hmd Sarastjärnet tjärn
  Wäsbottn, se Vassbotten, Övre o. Nedre sjö Jösseforsbråten hmd Sarvtjärnet tjärn
  Västermyrarna myrar Kanalen hmd Sarvtjärnshöjden berg
  Västfallen höjd Kanalen beb Savtjärnet tjärn
  Västiåsen höjd Kanalen hmd Savtjärnet, Lilla, se Lillsavtjärnet tjärn
  Årbottsviken vik Kangelmon hmd Savtjärnet tjärn
  Årtjärn sjö Kangelmon beb Saxevaken vak
  Årtjärnet tjärn Kangelmon hmd Saxevaken vak
  Årtjärnet tjärn Karlsborg lht Saxevaken vak
  Åsen terräng Karlstorpet torp? Seckgärdshålen håla
  Åstjärnet tjärn Karlstorpet beb Seffelstjärnen, se Seppelstjärnen tjärnar
  Åsetjärnet tjärn Karlstorp(et), Norra bolagstorp Seffertjärnen tjärn
  Åstjärnet tjärn Karlstorpet, Södra bolagstorp Seppelstjärnen tjärnar
  Åtjärn sjö Karlstorp beb Seppelstjärnen tjärnar
  Åtjärnet tjärn Karlstorp, Södra o. Norra torp? Seppertjärnen, se Seppelstjärnen tjärnar
  Åtjärnsbäcken bäck Karlstorp, Norra hmd Sesseltjärnet tjärn
  Äldstetjärnet tjärn Karlstorp, Södra hmd Sjungarön ö
  Älghallen berghäll Karlstorp, Västra hmd Sigridshultet förr myråker, nu skogsmark
  Älgkullen höjd Katrinsbråten torp Sikforsen fors
  Älgmossen mosse Kattryden torp Silvergruvan gruvhål
  Älgmossen mosse Katterydjan? beb Sippel(s)tjärnen tjärnar
  Älgmyren ägomark Kattryden öde bs Sjöbrobacken backe
  Älgmyren myr Kjellorstomta hmd Sjögärdet åker
  »Älvmosstjärnet» Saknas Kjettersrud hemman Sjöåkern åker
  Ämtbäcken bäck Klammen utlagd lht Skenbacken åker
  Ämten sjö Klammen torp Skenudden åkrar
  Ämten sjö Klammen torp Skeppelstjärnarne, se Seppelstjärnen Saknas
  Emten sjö Klanderud hemman Skeppelstjärnet tjärn
  Ämten sjö Klanderud gd Skottansölen grund
  Ämten sjö /Se Klanderud by Skottviken vik
  Ämten, Västra skogsmark Klanderudsfallet torp? Skramle åker- och skogsmark
  Ämten, Östra ängs- o. skogsmark Klensmedbacken lht? Skugghöjden berg
  Ämthaga ängar o. åkrar Klingerberg hmd Skugghöjden höjd
  Ämtmossen mosse Klingerberg hmd Skuggåsmyren myr
  Ämtnäset terräng Klingerbråten torp Skutbergen höjdsträckning
  Ämttomten äng På klinten beb Skuttersmyren myr
  Åmtåsen ås Klyftan lht Skårstjärnet tjärn
  Ängen ängs- o. åkermark Klypa hmd Skårstjärnet tjärn
  Ängbäcken bäck Klypa, Västra hmd Skårtjärnet tjärn
  Ängmossen mosse Klypa, Östra hmd Slattertaskan mosse
  Ängmyrsmossen mosse Klypen beb Slattertaskan skogs- och myrmark
  Ängmyrsrösen råmärke Knarten torp Slipvindbacken landsvägsbacke
  Ängslätten åker /Se Knektdalsladan lada Slipvinden åker
  Öretjärn sjö Knoppen bs Slomhällen plats
  Örflyet sjö Knoterud beb Smedmyren myr
  Örflyet tjärn Knoterud bolagstorp Smidammen damm
  Örjastjärn sjö Knutstorp, Norra hmd Smygfjusmyren myr
  Örjastjärnet tjärn Knutstorp, Södra hmd Smålabackhålet berghål
  Örkyttjärn sjö Knutstorpen hemmansdelar Smörhålan åker
  Örtjärn sjö Knutstorpet beb Snartjärnen tjärnar
  Örtjärnet tjärn Knutåsen bs Snartjärnet tjärn
  Örtjärnsberget berg Kojan hmd Snartjärnet, Västera tjärn
  »Östra viken» Saknas Kojan hmd Snartjärnet, Östera tjärn
    Kokomyren hmd (nu torp) Snartjärnsmossen mossmark
    Kolbotten hmd? Snorvasen vase
    Kolbotten Saknas Snuckerbergen berg
    Kollerud hemman Snurk(a), Snurken vik
    Kollerud bebyggelse Soldattorpet äng (betesmark)
    Kolstakan, Övre beb Sommarfjusåkern åker
    Kolstan gd Sommarstad plats
    Kommanbackarna torp Sotladan lada
    Kommanbackarna torp Sovarfallen slåtteräng
    Kolyckan? beb Spekebäcken bäck
    Kommanbackarna beb Spraggtjärnet tjärn
    (I) Koro lht Spraggtjärnet tjärn
    Koro beb Spraggtjärnsbäcken bäck
    Koron torp Stackängen åker
    Korsmyren hmd Stackängsbäcken bäck
    Korsmyren beb Stamparängen åker (nu igenlagd)
    Korsmyren, Norra hmd Starbäcken bäck
    Korsmyren, Södra hmd Starråshulten myr
    Koven hmd Staviken vik
    Kranshagen hmd? Stenbacken Saknas /Se
    Kranstorpet beb Stenbackkroken åker
    Kranstorpet hmd Stenbråtbergen berg
    Kranstorpet bs Stenbråten Saknas /Se
    Kranstorpet torp Stendalstjärnet, Övre resp. Nedre Saknas
    (På) Krasslan hmd? Stensmossen mosse
    Krasslan? beb Stenstjärnet tjärn
    Krassla hmd Stenstjärnet tjärn
    Kristenstorpet hmd Stenstjärnet tjärn
    Kristningstorpet hmd? Stenstjärnsdulpan, Östra resp. Västra Saknas
    Kristnestorpet beb Stensundet sund
    Kristiningst., se Kristenstorpet Saknas Stensundet sund
    (På) Kroken hmd Stensundet sund
    Kroken torp Stensundet sund /Se
    Kroken beb Stensundängen halvö
    Kroken, Norra hmd Stentjärnet tjärn
    Kroken, Södra hmd Stentjärnet tjärn
    Kroken beb Stentjärnsmyrarna myrar
    Kroken, Nedre hmd Stenåsen Saknas /Se
    Kroken, Övre hmd Storabborrtjärnet tjärn
    Krokhultet hmd Storaberget berg
    Krokhultet beb Stora berget berg
    Krokhultet hmd Stora mosse mosse
    Krokshaget beb Stora mosse mosse
    Krokshaget hmd Stora mosse mosse
    Kroktjärn Saknas Stora mosse mosse
    Kroktjärnsskogen torp Stora mosse mosse
    Kroktjärnsskogen beb Stora mossen mosse
    Kroktjärnsskogen torp Storarn stengrund
    Krokängen rivet torp Stordiksbäcken bäck
    (På) Krontegbråten hmd? Stor(e)berget Saknas /Se
    Krontegen hmd? Storeken, se Eken, Stora sjö
    Krontegen beb Storeken sjö
    Krontegen »skattepark», område Storheden höjd
    Krontegen område Storheden terräng
    Kruskojan, se Krustorp Saknas Storheden skogshöjd
    Krustorpet torp Storheden berg
    Krustorp utlagt torp Storhedmyren myr
    Kråkängen, se Krokängen Saknas Storholmen holme
    Krångelmon, se Kangelmon Saknas Storholmen ö
    Kulla, se Kullen Saknas Storholmen holme
    Kullarna torp Storholmen ö
    Kullen hmdr? Storholmen ö
    (På) Kullen hmd o. torp Storkullen berg
    Kullen torp Storlyckan åker
    Kullen beb Stormossen mosse
    Kullen lht Stormyren myr
    Kullen, se Dammkullen Saknas Stormörttjärnet tjärn
    Kullen beb Storsavtjärnet tjärn
    Kullen utlagd lht Storstycket åker
    Kullen hemmansdelar Stortjärnet tjärn
    Kullen torp Stortreen sjö
    Kullen beb Storåkerlyckan åker
    Kullen hmd Storängsälven älv
    Kullen beb Storön ö
    Kullen hmd Storön ö
    Kullen öde torp Storön ö
    Kullen hmd Stråtjärnen tjärnar
    Kullen beb Stråtjärnet tjärn
    Kullen hmd Stråtjärnet tjärn
    Kullen torp Stråtjärnsbäcken bäck
    Kullen hmd Stugtjärnet tjärn
    Kullen, Västra hmd Stugtjärnet tjärn
    Kullen, Västra hmd Stugtjärnet tjärn
    Kullen beb Styggemyren myr
    Kullen, Östra hmd Styggemyren skogs- och myrmark
    Kurmanstorpet, se Mogärdet Saknas Ståstödet slätt
    (när) Kutten torp Ståstödmyren mosse
    Kuttorpet torp (nu rivet) Ståstöduddarna uddar
    Kvantomossen torp Stöfallsberget berg
    Kvarnbacken beb Sulvikbergen berg
    Kvarnbacken hmd Sulviken vik
    (På) Kvarnbråtarna hmd? Sundbergen berg
    Vid kvarnen beb Sundbron bro
    Kvarnhaget hmd? Sundsmossen mosse
    Kvarnhaget torp Sundtjärnet tjärn
    Kvarnåsen lht Sundtjärnet tjärn
    Kvarnängen hmd Sunduddarna uddar
    Kyrkhögen, se Högen Saknas Sundudden, Västra udde
    Kyrkoherdebostället, se Backa, Norra Saknas Sundudden, Östra udde
    Kållerud gd Sundvasen vase
    Kållerud by Sundviken vik
    Kållerud, Norra hmd Svalön ö
    Kållerud, Södra hmd Svanholmen ö
    Kållrönninga, Norra hmd Svanstenen sten
    Kållrönninga, Södra hmd Svanudden udde
    (I) Kållrönningen lht? Svartbäcken bäck
    Kålrönningen beb Svarttjärnet tjärn
    Kålstad hemman Svarttjärnet tjärn
    Kålstad by Svarttjärnet tjärn
    Kålstad, Övre hmd Svarttjärnet tjärn
    Kålstahaget hmd Svarttjärnet, Västra tjärn
    Källa, se Kullen Saknas Svarttjärnet, Östra tjärn
    (På) Källabacken hmd Svarttjärnet tjärn
    Källbacken hmd Svarttjärnsbergen bergsmark
    Käpplingen beb Svarttjärnsbäcken bäck
    Käpplingen hmd o. lht Svartviken vik
    Käringtorpet beb Svartviken vik
    Käringtorpet hmd Svartviken vik
    Käringtorpet hmd Svartviken vik
    Kärret riven lht Svartviken vik
    Kärrsdalen beb Svartvikåsen udde
    Kärrshalla torp Svensberget berg
    Kärrshalla hmd (nu torp) Svenserudsforsen fors
    Kärrtorpet Saknas Svinhagen åker
    Kättersrud hemman Svinhulten myrar
    Kättersrud gd Svinhusdörren tjärn
    Kätterud by (el. hemman) Sågforsen fors
    Kättersrud bebyggelse Sågviken vik
    Kölnbacken? beb Säfsjön, se Lövsjön Saknas
    Kölnbacken hmd Sälbodaälven älv
    (På) Kölngärdet hmd Sälbodaälven älv
    Kölngärdet beb Sälbodsnäset näs
    Kölngärdet hmd Sälbomossen mosse
    Körlyckan lht Säterbäcken bäck
    Körn hmd Sätermyren myr
    Körn hmd Sätermyren myr
    (På) Labråten hmd Sävsjön, se Lövsjön sjö
    Labråten torp Södermomossen mosse
    Labråten? beb Södra tjärnet, se Norra tjärnet tjärn
    Labråten utlagt torp Södra viken vik
    Labråten hmd Sömyren myr
    Labråten torp Tallhöjdrösen lantmäteriröse
    Labråten lht Talltjärnet tjärn
    Labråthagen bs Talltjärnet tjärn
    Laduvändan? beb Talltjärnet tjärn
    Lafallhöjden torp? Talltjärnet, Norra, se Talltjärnsdulpan Saknas
    Lafallhöjden bolagstorp Talltjärnet, Södra tjärn
    Lammungbråten utlagt torp Talltjärnet, Östra tjärn
    Lammungbråten utlagt torp Talltjärnsbergen berg
    Landet hmd Talltjärnsdulpan tjärn
    Landet hmd Talltjärnsdulpan tjärn
    Landskullen torp Tavlan berg
    Larsmon, se Sandsborg torp Telljonsviken vik
    Larstomta hmd Tenhöjden höjd
    Lassestomta hmd Timbonäsviken vik
    Lassestomten hmd Tinnhöjden, se Dumperudshöjden höjd
    Lassestomten beb Tinnhöjden höjd
    Latjärnsmon, se Fredros Saknas Tjolerudshöjden, se Kjolerudshöjden höjd
    (På) Lavänna hmd Tjurängen ängsmark
    Lavänna hmd Tjuvhultmyren myr
    Lennartstomta hmd Tjärkullarna åker
    Lera hmd Tjärnsängsbergen berg
    Lera hmd Tobolsbäcken bäck
    Lerbacken hmd Tobaksmyren myr
    Lerbacken hmd Tobakstabackarna backar
    Lerbråten hmd Tollersrudklätten berg
    Lerbråten beb Tollersrududdarna uddar
    Lerbråten, Nedre gård Tollinshagen åker- o. skogsmark
    Lerbråten, Södra, se Sjölunda Saknas Tollmansberget sten
    Lerbråten, Övre gård Tomtegärdet åker
    Lerdalen Saknas Torkhusbråten åker
    Lerudden, Norra torp Torkhusfallbergen berg
    Lerudden, Södra öde torp Torkhusmossen mosse
    Liaråsen riven lht Torphaget åker
    Libäck hmd Torpudden udde
    Lideborg hmd Torpåsen höjd
    Liden torp Torrtjärnet tjärn
    Liden hmd Torrtjärnet tjärn
    (På) Liden hmd Torrtjärnsbastun åker
    Liden beb Torrtjärnsbäcken bäck
    Liden, Övre resp. Nedre, se Solbergsliden Saknas Torsgärdet åker
    Liden hmd Torsgärdet åker
    I liden beb Torstasängarna slåtterängar, nu skogsmark
    Lidsjöbråten rivet ställe (lht?) Torstasängen äng
    Lidsjölyckan hmd Tosstjärn, se Påsstjärnet tjärn
    Lidsjölyckan hmd Tosstjärn, se Posstjärnet Saknas
    Lidsjötorpet backa Toven åker- och ängsmark
    Lidsjötorp beb Tovuddarna uddar
    Lidsjötorp hmd Tovviken vik
    Lidtjärnsskogen hmd Tranbärsmyren myr
    Lidtjärnsskogen beb Tranviken vik
    Lidtjärnsskogen hmd, tidigare hmdr Tranvikmossen mosse
    Liljendal torp Tranvikudden udde
    Liljendal beb Treen sjö
    Liljendal utlagt torp Treen sjö
    Lillbosebyn hmn Treen sjö
    Lilleborg lht Trehundrametershöjden höjd
    Lillerud hmd Trehörningen sjö
    Lillerud beb Trehörningen sjö
    Lillerud hmd Trehörningen sjö
    Lillforsen torp Trepersbröta åker
    Lillhagen beb Treskognäset udde
    Lilljanstorpet hmd Treskogstranden landsväg
    Lillmangen hmn Treskogviken vik
    Lillmangen gårdgränd Treskogälven älv
    Lillmangen gårdgränd Trinnekullen höjd
    Lillnor hmd Trollhålan grotta
    Lillnoret beb Trollhålan grotta
    Lillnäset torp Trollhålsberget berg
    Lillstuga hmd Trolltjärnet tjärn
    Lillstugan hmd Trolltjärnet tjärn
    Lilltinnhöjden beb Trolltjärnsbäcken bäck
    Liltresocknen torp Trångstabergen berg
    Lilltressocknen ställen Trångstadberget berg
    Lillårbotten, se Årbotten, Lilla hmn Trädgårdsmyren myr
    Lillåsen beb Tummet vägkrök
    Lillåsen lht Tupptjärnet tjärn
    Lillängen hmd Tupptjärnet tjärn
    Lillängen beb Tvarudsbäcken bäck
    Lillängen ställe Tvällbackarna landsvägsbacke
    Lillängen hmd Tvällen, se Lilltvällen Saknas
    Lillängen beb Tvällen, Lilla sjö
    Lillängen torp Tvällen sjö
    Lillängen lht Tvällen, Lilla sjö
    Lillängen hmd Tvällhöjden höjd
    Lindervad torp Tvällälven älv
    Lindevad beb Tvärbäcken bäck
    Lindås hmd Tvärbäcken bäck
    Ljuvåsen, se Juvasen Saknas Tvärbäcken bäck
    Lorthålan torp Tvärudsbäcken bäck
    Lorthålet torp Tvärudsfjället berg
    Losstorpet? beb Tyskerudsmossen myr- och mossmark
    Luggerud bolagstorp Tälltjärnet tjärn
    (På) Lugnet hmd Tälltjärnet tjärn
    Lugnet hmd Tälltjärnet tjärn
    Lukus hmd Tälltjärnsbäcken bäck
    Lukus beb Täppan åker
    Lukus hmd Törsbäcken del av Gårdsåsälven
    Lundaby lht Uddarna udde
    Lundaby lht Uddmyren myr
    ?(Vid) Lundarna hmd? Uddstenen sten
    Lundbacka lht (kooperativ affär) Uddviken vik
    Lunden hmdr o. lht Ulvegropen åker
    Lunden hmd Ulvklätten berg
    Lunden lht Ulvmyren myr
    Lunden hmd Ulvstabacken backe
    Lunden beb ?Ulvstabacken landsvägsbacke
    Lunden hmd Ungersbröta åker
    Lunden beb Vadbäcken? bäck
    Lunden beb Vadbäcken bäck
    Lunden hmd Vadbäcken bäck
    Lunden hmd Vafferhallen stenhäll
    Lundinstorpet torp Vaktudden udde
    Lundstorpet hmd Valfjällskullen berg
    Lundstorpet beb Valåsen bergmark
    Lundstorpet hmd Vassbotten sjö
    Lundstorpet beb Vassbotten sjö
    Lundstorpet hmd Vassbotten, Nedre sjö
    (På) Lurfallet torp Vassbotten, Övre sjö
    Lurfallet beb Vassbotthöjden höjd
    Lurfallet, Västra torp Vassviken vik
    Lurfallet, Östra torp Vassvikudden udde
    Lusasken arbetarbostad Vastamyren myr
    Lusnäset utlagd lht Vesslefallet fall
    Lusttorpet riven gård Vigselberget berg
    Lybäck, se Libäck hmd Vilarstenen sten
    Lybeck beb Vilstenkullen kulle
    Lybeck hmd Vinningen bergtopp
    Lyckan hmd Vinninghaget beteshag
    Lyckan hmd Vispomforsen fors
    Lyckan hemmansdelar Vålforsbergen berg
    (I) Lyckan hmd Vålforsen fors
    (Nordare) Lyckan hmd? Vålforsen vattendrag
    (På) Lyckan hemmansdelar Vålforsen fors
    Lyckan, Övre o. Nedre hemmansdelar Vårdforsen, se Vålforsen vattendrag
    (På) Lyckan hmd Vällingklätten höjd
    Lyckan beb Västfallhöjden berg
    Lyckan Saknas Västmogärdet åker
    Lyckan, Nedre gård Västra sjön del av Abborrsjön
    Lyckan, Övre gård Yttre sjön, se Gunnern Saknas
    Lyckan, se Lidsjölyckan Saknas Åfallsåsen sandkulle
    Lyckan beb Årbottsälven bäck
    Lyckan lht Årtjärnet tjärn
    Lyckan hmd Årtjärnet tjärn
    Lyckan beb Årtjärnet tjärn
    Lyckan hmd Årängsbäcken bäck
    Lyckan hmd Åsgärdet åker
    Lyckan beb Åstjärnet tjärn
    Lyckan hmd Åstjärnet tjärn
    Lyckan beb Åtjärn, se Åttjärnet Saknas
    På lyckan beb Åtjärnet tjärn
    Lyckan hmd Åtjärnet, se Råtjärnet tjärn
    Lyckan hmd Åttjärnet tjärn
    Lyckan beb Älghallen berghäll
    Lyckan hmd Älgkullen bergsträcka
    Lyckan beb Älg(e)mossen mosse
    Lyckan hmd Älgmossen mosse
    Lyckan beb Älgmossen mosse
    Lyckan hmd Älgmossen mosse
    Lyckan utlagt torp Älgmyren åker
    Lyckan hmd Älstertjärnet, se Örkyttjärnet tjärn
    Lyckan beb Ämtbäcken bäck
    Lyckan, Norra hmd Ämteflyttra tjärn
    Lyckan, Södra hmd Ämten sjö
    Lyckan beb Ämten sjö
    Lyckan hmd Ämten sjö
    Lyckan beb Ämtsjön, se Ämten Saknas
    Lyckan, Nedre hmd Ämtsjön, se Ämten sjö
    Lyckan, Övre hmd Ämttomttjärnet nästan igenvuxet tjärn
    Lyckan beb Ängbacken landsvägsbacke
    Lyckan hmd Änglyckan åker
    Lyckebo hmd Ängmossen mosse
    Lyckorna beb Ängmosstjärnet tjärn
    Lyckorna hmd Ängmyrarna terräng
    Lycksätern riven säter Ängmyren myr
    Lyred bruk Ängmyren myr
    Lyred beb Ängslätten åker
    Lyred beb Örflyet tjärn
    Lyred hmd (herrgård) Örflyet tjärn
    Lyred bruksbyggnad Örflyet mosse
    Lysed beb Örflysbäcken bäck
    Lyse Saknas Örjastjärnet tjärn
    Lysse, Norra hmd Örjastjärnet tjärn
    Lysse, Södra hmd Örjastjärnet Saknas
    Lyssemossen hmd Örkyttjärn, se Spraggtjärnet Saknas
    (På) Lyssena, se (På) Lysset hemmansdelar Örkyttjärnet tjärn
    (På) Lysset hmd Örkyttjärnet tjärn
    Långe backe, Norra torp Örkyttjärnet tjärn
    Långa backe, Södra torp Örtjärnet tjärn
    Långtjärnet hmd Örtjärnet tjärn
    Långtjärnsfallet hmd Örtjärnet tjärn
    Långtjärnstorpet, Norra hmd Örtjärnet tjärn
    Långtjärnstorpet, Södra hmd Örtjärnet tjärn
    Lämåsen riven lht Örtjärnshöjden höjd
    Löfsjöbråten Saknas Öst på kullarna åker
    Lökene, se Lyckorna Saknas Östom bäcken åker
    Lönnen hmd Östra sjön del av Abborrsjön
    Lövbråtarna torp Öviken vik
    Lövbråten utlagt torp Övre sjön, se Gunnern Saknas
    Lövbröta hmd  
    Lövhöjden, Övre o. Nedre hmd  
    Lövhöjden torp  
    Lövhöjden Saknas  
    Lövhöjden, Nedre hmd  
    Lövhöjden beb  
    Lövhöjden, Övre hmd  
    Lövhöjdhaget torp  
    Lövhöjdhaget torp  
    Lövnäs hemman  
    Lövnäs gd  
    Lövnäs by  
    Lövåsen hmd o. torp?  
    Lövås beb  
    Lövås hmd  
    Lövåsen beb  
    Lövåsen utlagt hmd  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen beb  
    Lövåsen, Södra hmd  
    Lövåsen, Västra hmd  
    Lövåsen, Östra hmd  
    Lövåsen beb  
    Lövåsen hmd  
    Lövåsen bolagstorp  
    Malisbråten hmd  
    Manbacken Saknas  
    Mangen by  
    Mangen bebyggelse  
    Mangfallen torp?  
    Mangfallen hmd  
    Marielund Saknas  
    Marielund hmd  
    Martinsberg beb  
    Martinsberg riven herrgård  
    På Martorpet hmd  
    Martorpet hmd  
    Massetomta hmd, nu borta  
    Matsestorpet, Östra beb  
    Matstorpet hmd?  
    Matstorpet hmd  
    Mattstomta hmd  
    Mellanbråtarna beb  
    Mellanbråtarna utlagt hmd  
    Mellanbråten hmd  
    Mellanbyggningen lht?  
    Mellandjupdalen hmd  
    Mellanhaget, se Hagen hmd?  
    Mellanhaget torp  
    Mellanlurfallet öde hmd  
    Mellanmon f.d. hmd  
    Mellanmon lht  
    Mellanmon hmd (numnera borta)  
    Mellanmyrarna utlagt torp  
    Mellansjö, se Mellantomta Saknas  
    Mellanstugan beb  
    Mellantomta hmd  
    Mellantomta lht  
    Mellantomta hmd  
    Mellantomta hmd  
    Mellantomten hmd  
    Mellantomten beb  
    Mellantomten beb  
    Mellantomten beb  
    Mellantäppan hmd  
    Mellanåsen hmd o. torp?  
    Mellanåsen beb  
    Mellanåsen hmd  
    Mellbacken riven bs  
    Mellstuga hmd  
    Mesbråten hmd?  
    Mesere hmd  
    Meserud beb  
    Mesere hmd  
    Mickelstomta hmd  
    Mickelstomten hmd  
    Mickelstomten torp?  
    Mikaelstomten beb  
    Mitten hmd  
    Mjögsjöhöjden traktnamn, bebyggelse  
    Mjölnarstugan bs  
    Moarna hemmansdelar  
    Mogärdet hmd  
    Mogärdet beb  
    Mogärdet hmd  
    Mon hemmansdelar  
    Mon beb  
    Mon, Nedre, se Moarna hmd  
    Mon, Nedre hmd  
    Mon, Övre, se Moarna hmd  
    Mon, Övre hmd  
    Mon beb  
    Mon hmd  
    Mon, Västra hmd  
    Mon, Östra hmd  
    Mossbråten hmd  
    (Vid) Mossen hmd  
    Mossen beb  
    Mossen hmd  
    Mossen lht  
    Mossen utlagt torp  
    Mossen torp  
    Mossen beb  
    Mossen hmd  
    Mossjöjden del av gård?  
    Mosshöjden torp  
    (I) Mosskog stad del av gård  
    Mosskog hmd  
    Mosskog? beb  
    Mosslyckan hmd  
    Mosstorpet torp  
    (I) Mossängen hmd?  
    Mossängen beb  
    ?Murkhaget hmd?  
    Murtorpet utlagt torp  
    Musko, se Mosskog Saknas  
    Myrbråten beb  
    Myrbråten hmd  
    Myrbråten hmd o. bs  
    Myren hmd?  
    Myren beb  
    Myren torp  
    Myrtorp torp  
    Myrtorpet beb  
    Myrtorpet hmd  
    Mågsätern torp  
    Mången, se Lillmangen hmn  
    Mången gd  
    Månsstuga hmd?  
    Månsstuga bolagstorp  
    Märrbråten torp?  
    Märrbråten utlagt torp  
    Märrtorpet? beb  
    Möbråten hmd?  
    Möllerud beb  
    Mölnbacka hmd  
    Mörkhaget beb  
    Mörteälven beb  
    Mörtjärnstorpet torp  
    Mörttjärnet lht  
    Mörttjärnsskogen torp  
    Mörttjärnstorp, se Mörttjärnsskogen Saknas  
    (Vid) Mörtälven torp  
    Mörtälven utlagt torp  
    (På) Möterud hmd  
    Möterud hmd  
    Nabben hmd  
    Nabben beb  
    Nabben hmd  
    Naggeln, se Hagen Saknas  
    Nastugan beb  
    Nastugan hmd  
    Nattstugan beb  
    Nattstuga hmd  
    Nedavägen hmd?  
    Nedom ängarna torp  
    Nedom ängarna torp  
    Nerfallen torp  
    Nedgärdet? beb  
    Nerhaget hmd  
    Nerhaget hmd  
    Ner i Stuga hmd?  
    Nerkroken beb  
    Nerliden, se Liden torp  
    Nerstuga hmd  
    Nerstugan beb  
    Nerstuga, Västra hmd  
    Nerstuga, Östra hmd  
    Nerstuga hmd  
    Nerstugan? beb  
    Nertorpet hmd?  
    Nertorpet beb  
    Nertoven lht  
    Nertäppa hmd  
    Nillshaget hmd  
    Nilshaget beb  
    Nilshaget hmd  
    Nilshaget torp  
    Nils-Masses-Tomta hmd?  
    Nilsstuga hmd  
    Nilsstuga hmd  
    Nisterkojan f.d. lht  
    Nistuga hemmansdel  
    Nistuga hemmansdelar  
    Nistuga hmd  
    Nistuga hmd  
    Nistuga, se Nilsstuga Saknas  
    Noaktomta hmd  
    Nolasjön hmd  
    Nola sjön hmd  
    Nola sjön hemmansdel  
    Nola tjärnen hmd  
    Nola tjärnet hmd  
    Nola tjärnet hmd  
    Nola tjärnet, se Bartilstorp Saknas  
    Nolby hmd  
    Nolby hmd  
    Nolby hmd  
    Nolby lht  
    Nolbäcken hmd  
    Nolbäcken hmd  
    Nolbäcken hmd, nu bolagstorp  
    Noleken hmd  
    Noleken hmd  
    Nolhaget hmd  
    (På) Nollet lht  
    Nolåsen hmd?  
    Nolåsen, se Stråtjärnsåsen Saknas  
    Nord-, se Nol- Saknas  
    Nora-Tjärnet Saknas  
    Nordalen Saknas  
    Nordartjärnet, Västra beb  
    Nordartjärnet, Östra beb  
    Nordbacken beb  
    Nordbacken hmd  
    Nordby hmd  
    Norddalarna hmd  
    Norderud (!) beb  
    Nordgården beb  
    Nordgården hmd  
    Nordgården, se Nola sjön Saknas  
    Nordgärdet hmd  
    Nordgärdet beb  
    Nordgärdet hmd  
    Nordgärdet hmd  
    Nordheden hmd  
    Nordlysed? beb  
    Nordlysse hmd  
    Nordmon hmd  
    Nordmon beb  
    Nordmon hmd, numera bolagsgård  
    Nordomsjön, se Nolasjön hmd  
    Nord om sjön beb  
    Nordryggestan beb  
    (På) Nordsjöbruket hmd  
    Nordsjöbruket hmd  
    Nordsjödammen torp  
    Nordsjön beb  
    Nordsjön gård  
    Nordsjötorpet torp  
    Nordstugan beb  
    Nordstuga hmd  
    Nordstugubacken beb  
    Nordstugbacken hmd  
    Nordtomta hmd  
    Nordtomta hmd  
    Nordtomta lht  
    Nordtomta hmd  
    Nordtomta hmd  
    Nordtomten hemmansdelar  
    Nordtomten beb  
    Nordtomten beb  
    Nordtomten beb  
    Nordtomten beb  
    Nordtorpet hmd  
    Nordåsen beb  
    Nordåsen hmd  
    Nordälven torp?  
    Nordälven torp  
    Norli hmd  
    Norstehaget hmd?  
    Notviken hmd?  
    Notviken beb  
    Notviken riven gård  
    Nyback hmd?  
    (På) Nyback hmd  
    Nyback beb  
    Nyback(a) hmd  
    Nyback beb  
    Nyback hmd  
    Nyback, Västra hmd  
    Nyback, Västra, se Västnyback hmd  
    Nyback, Östra hmd  
    Nyback, se Östnyback hmd  
    Nyback hmd  
    Nyback beb  
    Nyback beb  
    Nyback hmd  
    Nyback lht  
    Nybacka lht  
    Nybacka ställe  
    Nybacken Saknas  
    Nybackhaget beb  
    Nybo utlagd lht  
    Nyby lht  
    Nyby hmd  
    Nyby lht  
    Nybackshaget Saknas  
    Nyby lht  
    Nyfallet lht  
    Nygård hemman  
    Nygård hmd  
    Nygård hmd  
    Nygård beb  
    Nygård hmd  
    Nygård beb  
    Nygård beb  
    Nygård beb  
    Nygård hmd  
    Nygårdsbråten hmd  
    Nygårdsbråten öde hmd  
    Nygärdet, Östra hmd  
    Nygärde beb  
    Nygärdet beb  
    Nygärdet hmd  
    Nygärdet, Västra hmd  
    Nygärdet, Västra, se Nygärdet, Östra hmd  
    Nygärdet, Östra hmd  
    Nygärdet Saknas  
    Nyhaget Saknas  
    Nyhem lht  
    Nyhem småbrukarhem  
    Nyhem bolagstorp  
    Nyhem hmd  
    Nyhem hmd  
    Nyhem Saknas  
    Nyhem hmd  
    Nyland torp  
    Nyland utlagt torp  
    Nypan beb  
    Nystuga hemmansdelar  
    Nystuga hemmansdelar  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga bolagstorp  
    Nystugan beb  
    Nystugan beb  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd, avs.  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nystugan beb  
    Nystuga hmd  
    Nysäter torp  
    Nysäter torp  
    Nysäter Saknas  
    Nysätra Saknas  
    Nysätra riven stuga  
    Nysätra hmd  
    Nysätra bolagstorp  
    Nytomta hemmansdelar  
    Nytomta hemmansdelar  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomta bolagstorp  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomta lht  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta bolagstorp  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomten beb  
    Nytomta hmd  
    Nytomta, Västra resp. Östra Saknas  
    Nytorp hmd  
    Nytorpet hmd  
    Nytorp torp  
    Nyvassen? beb  
    Nyvassen, se Juvasen Saknas  
    När Al hmd?  
    När Aldo riven bs  
    Als-Magnus, se När Al hmd?  
    När Anders Elofsson hmd?  
    När Andreas i Ängen hmd?  
    När Backa (Lugga) bs  
    När Backus bs  
    När Elof Olsson hmd?  
    När Falke-Kersti lht  
    När Fröken hmd?  
    När Färgaren, se Gregerstomten hmd  
    När färgaren hmd  
    När Gun bergen hmd?  
    När Hulten hmd  
    När Illis hmd?  
    När Jonsemagnus lht?  
    När Kvarn-Nils lht  
    När Löven hmd?  
    När Mannkvista bs (numera riven)  
    När Mjölnaren, se (På) Krasslan hmd  
    När Månses hmd  
    När Mölnaren hmd  
    När Nils Adjö riven bs  
    När Nils-Jonasson hmd?  
    När Nystugen hmd?  
    När Ol-Ersson torp  
    När Ol-Jons hmd?  
    När Ol Persson hmd?  
    När Per-Ersons-Ola hmd?  
    När Per-Olsa hmd?  
    När Pettersane hmd?  
    När Postmarta lht, nu riven  
    När Rusbusbritta rivet ställe  
    När Röbergen hmd  
    När Saffran torp, nu borta  
    När Sigfrids-Per hmd?  
    När Simon hmd?  
    När Sjöberg hmd  
    När Sjölander hmd?  
    När Skeppstedt hmd?  
    När Skogsberg hmd?  
    När Skräddar-Nils torp  
    När Solberg hmd?  
    När Stampar-Ola hmd  
    När Sundbäck hmd?  
    När Sötorpgutarna, se Sötorpet hmd  
    När Talin lht  
    När Åsen hmd  
    (På) Näset hmd  
    Näset hmd  
    Näset beb  
    Näset hmd  
    Näset hmd  
    Näset bs  
    Näset, Östra torp  
    Nästorpet torp  
    Nästorpet beb  
    Nästorpet, Nedre torp  
    Nästorpet, Övre hmd  
    Olashagen hmd  
    Olashagen torp, nu rivet  
    Olashagen hmd  
    Olastomta hmd, nu öde  
    (I) Olviken hmd  
    Olviken? beb  
    Olviken hmd  
    Oppstugan beb  
    Oppstugan, Norra hmd  
    Ormtjärnshöjden hmd  
    Ormtjärnshöjden hmd?  
    Orretorp beb  
    Orrtorp, Norra Saknas  
    Orrtorpet torp?  
    Orrtorpet hmd  
    Oset beb  
    Oset torp  
    Ovarstugan beb  
    Pannkakhagen öknamn på Hagen  
    (På) Pekkserud, se Päckserud torp  
    Per-Larses-torpet hmd?  
    Perstomta hmd  
    Perstomten beb  
    Perstomta hmd  
    Plocken bs  
    Potthålan torp  
    Pungelätta beb  
    Puttersdråga torp  
    På skogen, se Tobolsskogen Saknas  
    Päcka torp  
    (På) Päckserud torp  
    Pälåsen torp  
    Pälåsen utlagt torp  
    Pävamoss torp  
    Qvarnhaget, se Kvarnhaget Saknas  
    Qvsrntromossen, se Kvarntomossen Saknas  
    Rakt torp  
    Rakt beb  
    Rakt torp  
    Rashultet hmd?  
    Rashultet beb  
    Rashultet hmd  
    Remmenäs Saknas  
    Remmesbråten? beb  
    Remmestorpet lht  
    Remmushult utlagt torp  
    Rexed by  
    Rexeds gård disponentbostad  
    (?)Rexed hmd  
    Rinna bs  
    Rinnlyckan bs  
    Risbofallet hmd  
    Risbofallet beb  
    Risbrofallet hmd  
    Risfallet, se Risbrofallet Saknas  
    Ristjärnshöjden hmd  
    Ristjärnshöjden hmd  
    Romås Saknas  
    Rosendal hmd  
    Rosesåsen torp?  
    Rosesåsen? beb  
    Ros(es)åsen utlagd lht  
    Roverud hmd  
    Roverud hmd  
    Rumpan hmd  
    Rumpängen hmd?  
    Rumpängen beb  
    Rumpängen nedlagt(?) torp  
    Russerud hemman  
    Russerud, se Rysserud hmn  
    Russerud gd  
    Russerud by  
    Rustalyckan hmd  
    Rustalyckorna hmd  
    Rya hemmansdelar  
    Rya hmd  
    Rya? beb  
    Rya hemmansdelar  
    Ryggestan hemman  
    Ryggestan gd  
    Ryggestan, Övre beb  
    Ryggestan by  
    ?Rysserud hmn  
    Rågen torp  
    Rågen? beb  
    Rågen torp  
    Rämmesbråten torp  
    Rämmesbråten bolagstorp  
    Rämmelshultet, se Rämmeshultet torp  
    Rämmeshultet torp  
    Rämmushultet, se Rämmeshultet torp  
    Rämmushultet? beb  
    Rävkullen beb  
    Rävkullen hmd  
    Rävsten utlagt torp  
    Rävtäppan lht  
    Rävängen torp?  
    Räxed hmn  
    Räxed gd  
    Räxed Saknas  
    Röberget hmd (o. berg)  
    Rödberget beb  
    Röberget hmd  
    Rödbergen beb  
    Röbergen hmd  
    Rönnbacken hmd  
    Rönnbacken beb  
    Rönnbacken, Nedre hmd  
    Rönnbacken, Övre hmd  
    Rönninga hmd  
    Rönningen beb  
    Rönninga hmd  
    Rönningen beb  
    Rönninga hmd  
    Rönningen beb  
    Rönninga, Västra hmd  
    Rönninga, Östra hmd  
    Rönninga hmd  
    Rönningen beb  
    Rönninga hmd  
    (På) Rönningen hmd  
    Rösbackarna, se Timmeråsarna lhtr  
    Sadelmakarängen, se Ängen Saknas  
    Sandbacken bs  
    Sandbacken lhtr  
    Sandbräcka torp  
    Sandbäcken, se Lorthålan torp  
    Sandbäcken bolagstorp  
    Sandhålslyckan hmd  
    Sandkullen lht  
    (I) Sandnäset hmd?  
    Sandnäset beb  
    Sandnäset bolagstorp  
    Sandnäset, se Spikbråten Saknas  
    Sandsborg torp  
    Sandsborg torp  
    Sandsborg lht  
    Sandsborg hmd  
    Sandviken hmd  
    Sandåsen beb  
    Sandåsen hmd  
    Savolakstomten ?beb  
    Savolaxtomta hmd  
    Savolastomten hmd  
    Savolaxtomten hmd  
    Sidden torp  
    Sigfridstäppan lht  
    Sigridstomta riven lht  
    Simonsåsen utlagt torp  
    Sjöbacka hmd  
    Sjöbråten hmd  
    Sjöbråten utlagt torp  
    Sjöbråten torp  
    Sjöbråten beb  
    Sjöbråten hmd  
    Sjöfallet rivet torp  
    Sjölunda hmd  
    Sjöstedttorpet torp  
    Sjötomten beb  
    Sjötomta lht  
    Sjötomta hmd  
    Sjövik hmd  
    Sjövik hmd  
    Sjövik lht  
    Sjövik beb  
    Sjövik hmd  
    Sjöviken lht  
    Sjöändan torp  
    Sjöändan hmd?  
    Skansen hmd?  
    Skansen beb  
    Skansen hmd?  
    Skansen ställe  
    Skansgården hmd  
    Skansgården beb  
    Skansgården hmd  
    Skjulbråten hmd  
    Skoghem Saknas  
    Skoghem hmd  
    Skogslund lht  
    Skogslund hmd  
    Skojarudden riven bs  
    Skolbacken bs  
    Skotta hmd  
    Skotta, Norra hmd  
    Skotta, Södra hmd  
    Skrubben hmd?  
    Skrubbhultet beb  
    Skrubbhultet ytlagt torp  
    Skräddarbråten torp  
    Skräddarbråten torp  
    Skräddarstugan torp  
    Skuggan hmd  
    Skuggan beb  
    Skuggan hmd  
    Skuggåsen torp  
    Skuggåsen beb  
    Skuggåsen lht  
    Skymdalen beb  
    Skymdalen riven bs  
    Skåreskullen torp  
    Skåreskullen utlagt torp  
    Skårstorp hmd  
    Skårstorpet hmd  
    Skårstorpet beb  
    Skårstorpet hmd  
    Skårtjärnstorp, se Skårstorpet Saknas  
    Skönvik, se Sjövik hmd  
    Skönvik Saknas  
    Skönvik beb  
    Skönvik, se Ängen hmd  
    Sköten? beb  
    Slottet hmd  
    Slottet hmd, byggnad, f.n. öde  
    Slotthaget hmd  
    Slottängen hmd  
    Slåtthöjden hmd  
    Slåtthöjden beb  
    Slåtthöjden hmd  
    Slåtthöjdängen bolagstorp  
    Slätten lht  
    (I) Smatterbacken torp  
    Smattebacken beb  
    Smatterbacken stuga  
    Smedbyggningen lht  
    Smebyggningen lht  
    Smuga beb  
    Smuga bs  
    (På) Snippen lht  
    Snåretorp hmd  
    Snåretorp hmd  
    Snårtorp hmd  
    Snårtorp, se Hallestorpet hmd  
    Snäppen beb  
    Solbacka hmd  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solbackbråten hmd  
    Solbackbråten utlagd hmd  
    Solbacken hmd  
    Solbacken utlagd hmd  
    Solbergsliden, Övre o. Nedre hemmansdelar  
    Solbergstomta hmd  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhem hmd  
    Solvik lht  
    Solåker lht  
    Speke torp  
    Speke lht  
    Spetstäppan hmd?, nu borta  
    Spikbråten torp  
    Spikbråten torp  
    Spisen bs, borta  
    Stegryden bolagstorp  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken beb  
    Stenbacken gård  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken hmd  
    Stenbacken utlagt torp  
    Stenbomshaget hmd  
    Stenbråten hmd  
    Stenbråten torp  
    Stendalen beb  
    Stendalen hmd  
    Stenbråten hmd  
    Stenen utlagt torp  
    Stenåsen hmd  
    Stenåsen beb  
    Stenåsen hmd  
    Stenåsen beb  
    Stenåsen hmd  
    Stenåsen, se Klammen Saknas  
    Stockforsen bs  
    Stokåsen utlagt torp  
    Stommen hemman  
    Stommen gd  
    Stommen by  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen l. Hallundaparken skattepark  
    Stommen en skattepark, Hallundaskogen Saknas  
    Storbyggningen lht?  
    (I) Storbäcken hmd  
    Storbäcken beb  
    Storbäcken gård (»småbrukarhem»)  
    Stormossängen gård  
    Stortinnhöjden beb  
    Stortorpet beb  
    Stortorpet hmd  
    Storåkern hmd?  
    Storåkern beb  
    Storåkern hmd  
    Storåsen torp  
    Storängen Saknas  
    Storön hmd  
    Stötudden hmd  
    Strand beb  
    Strand hmd  
    Strandby hmd?  
    Strandby beb  
    Strandby hmd  
    Strandby Saknas  
    Strandby hmd  
    Strandby lht  
    (På) Stranden hmd  
    Stranden lhtr  
    Stranden ställe  
    Stridtorpet torp  
    Strupkulan rivet ställe  
    Strutstorpet torp  
    Stråtjärnsåsen utlagd lht  
    Stubberud hmd  
    Stubberud beb  
    Stubberud hmd (s.k. arbetarsmåbruk)  
    Stupin torp  
    Stupin beb  
    Stupin torp  
    (På) Stussen hmd?  
    Stussen beb  
    Stångmyrbråten ställe  
    Stångmyren hmd?  
    Stångmyren beb  
    Stångmyren utlagd hmd  
    Sundbråten hmd  
    Sundbråten beb  
    Sundbråten hmd  
    Sundby hmd, även affär  
    Sundemanstorp, se Mickelstomten hmd  
    Sunden hmd  
    Sundet beb  
    Sundet hmd  
    Sundfallet hmd  
    Sundmanstorp hmd  
    Sundsberg verkstad o. boningshus  
    Sundsnäs lht  
    Sundsätra hmd  
    Sundstorp, se Sunden Saknas  
    Sundsätra hmd?  
    Sundvik affärslht  
    Surängen hmd  
    Surängen torp  
    Svanudden riven gård  
    Svanängen hmd  
    Svarttjärnet hmd  
    Svartviken torp  
    Svensbråten hmd  
    Svensbråten beb  
    Svensbråten hmd, nu torp  
    Svenserud hmd  
    Svenserud beb  
    Svenserud hmd  
    Svenserud beb  
    Svensmyren, se Svenstorpet Saknas  
    Svenstorpet utlagt torp  
    Systuga hmd  
    Systuga hmd  
    (Vid) Sågen hmd  
    Vid sågen beb  
    Sågen beb  
    Sågen hmd  
    Sågkullen hmd  
    Sågkullen beb  
    Sågkullen hmd  
    Sågtorpen Saknas  
    Sälboda bruk  
    Sälboda, Västra gd  
    Sälboda, Västra by  
    Sälboda, Östra gd  
    Sälboda, Östra by  
    Sälboda gård, se Västgården herrgård  
    Sälboda gård herrgård  
    Sätered, se Säterud hmn  
    Sätered gd  
    Säterfallen torp  
    Säterfallet hmd  
    Säterfallet beb  
    Säterfallet hmd  
    Sätra hmd  
    Sätern hmd  
    (På) Sätra hmd  
    Sätern beb  
    Sätra, Västra hmd  
    Sätra, Östra hmd  
    Sätern? beb  
    Sätra bolagstorp  
    Sätern beb  
    Sätra utlagt torp  
    Sätern beb  
    Sätra rivet torp  
    Sätra hmd  
    Säterud hemman  
    Sätra eller Säterud by  
    Sävhultet utlagt torp  
    Sävtorp hmd  
    Söderlysed? beb  
    Södermon beb  
    Sö(de)rsundet utlagd hmd  
    Södertomten beb  
    Södertorpet beb  
    Söderåsen beb  
    Sögården hmd?  
    Sögården, se Sönomälven hmd?  
    Sögärdet hmd  
    Söheden hmd  
    Sömon hmd  
    Sömon hmd  
    Sönnarsjön torp  
    Sönna Sund hmd?  
    Sönnerud(!) beb  
    Sönomälven hmd?  
    Sördalen, se Dalarna Saknas  
    Söråsen hmd  
    Sötomta hmd  
    Sötomta hmd  
    Sötomta hmd  
    Sötomta hmd  
    Sötorpet hmd  
    Sötorpet hmd  
    Sötäppan hmd  
    Söåsen hmd  
    Söåsen hmd  
    Tallåsen Saknas  
    Tangen hmd?  
    Tangen beb  
    (På) Tavelbacken gård  
    Tavelbacken beb  
    Tavelbacken herrgård  
    Tegelslagarhagen torp  
    Telktorpet hmd  
    Telketorpet beb  
    Telktorpet hmd  
    Telljonstorpet utlagt bolagstorp  
    Tenhöjden hemman  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden by  
    Tenhöjden, Lilla gårdar  
    Tenhöjden, Stora gårdar  
    Tenhöjdssätern hmd  
    Tenhöjdssätern hmd  
    Tenhöjdtomta hmd  
    Tenhöjdtomta, Nedre hmd  
    Tenhöjdtomta, Övre hmd  
    Timmeråsarna lhtr  
    Timmeråsen beb  
    Timmeråsen del av Stommen  
    Tinnhöjden, se Tenhöjden hmn  
    Tinnhöjden gd  
    Tinnhöjden beb  
    Tinnhöjdssätern, se Tenhöjdssätern hmd  
    Tinnhöjdtomten, se Tenhöjdtomten hmd  
    Tinnhöjdtomten beb  
    Tiskerud beb  
    (I) Tjuvrumpan hmd  
    Tjuvrumpan hmd  
    Tjärnet gård  
    (Vid) Tjärnet hmd  
    Vid tjärnet beb  
    Tjärnet, Nedre hmd (nu öde)  
    Tjärnet, Övre hmd  
    Tjärnet hmd  
    Tjärngärdet, se Kölngärdet Saknas  
    Tjärnsdalen hmd  
    Tjärnskallen beb  
    (Vid) Tjärnänden torp?  
    Tjärnänden gård  
    Tobol hemman  
    Tobol gd  
    Tobol by  
    Tobolsskogen ställen  
    Tokåsen hmd  
    Tollesrud hemman  
    Tollesrud gd  
    Tollesrud by  
    Tomta hemmansdelar  
    (På) Tomta hemmansdelar  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomten beb  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomta bs  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomta hmd  
    Tomten beb  
    Tomta hmd  
    Tomtekul, se Tomthagen Saknas  
    Tomtekul bs  
    Tomtekullen hmd  
    Tomten Saknas  
    Tomthagen bs  
    Tomtäppen hmd (arbetarsmåbruk)  
    Tora hmd  
    Torpbacken hmd?  
    Torpdalen beb  
    Torpdalen hmd  
    (På) Torpet hmd  
    Torpet hemmansdelar  
    Torpet, Norra hmd  
    Torpet, Södra hmd  
    Torpet hemmansdelar  
    Torpet, se Västerås Saknas  
    Torpet hmd  
    Torpet beb  
    Torpet Saknas  
    Torpet beb  
    Torpet hmd  
    Torpet beb  
    Torpet, Nedre hmd  
    Torpet, Övre hmd  
    Torpet, se Telktorpet Saknas  
    Torpet beb  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torrt torp  
    (?)Torrt beb  
    Torrt, Norra hmd  
    Torrt, Södra torp  
    (I) Tovarna lhtr  
    Toven? beb  
    Toven, se Övertoven o. Nedertoven Saknas  
    Trakten f.d. torp  
    Tranviken hmd  
    Tranviken hmd  
    Trehörningen gård (o. sjö)  
    Trehörningen gd  
    Trehörningen by  
    Trehörningstorpet beb  
    Treskog hemman  
    Treskog bebyggelse  
    Treskog bebyggelse  
    Treskog bebyggelse  
    Treskog, Norra, se Treskogskogen hmn  
    Treskog, Norra gd  
    Treskog, Norra by  
    Treskog, Norra, se 2 Treskog Saknas  
    Treskog, Södra gd  
    Treskog, Södra gästgifvaregård, by  
    Treskog, Södra, se 1 Treskog Saknas  
    Treskog, Södra, se 23-24 Treskog Saknas  
    Treskogbruket, se Bruket Saknas  
    Treskoggården, se Södra Treskog Saknas  
    Treskogskogen hemman  
    Treskogskogen, se Norra Treskog Saknas  
    Trolltjärnstorpet torp  
    Trolltjärnstorpet torp, nu utlagt  
    Trångstad beb  
    Trångstad lht  
    Trättfallbråten torp  
    Tuggelite utlagd lht  
    Tuggelite ställe  
    Tunagården Saknas  
    Tunhaget Saknas  
    (På) Tus bruk  
    Tus, se Bruket Saknas  
    Tushagarna småstugor  
    Tvarud, se Tvärud hmn  
    Tvarud gd  
    Tvällhöjden hmd  
    Tvällhöjden beb  
    Tvällhöjden hmd  
    Tvälltorp Saknas  
    Tvärud hemman  
    Tvärud by  
    Tvätthöjden Saknas  
    Tyskerud hmd  
    Tyskerud hmd  
    Tången, se Tangen hmd  
    Tången hmd  
    Täljungstorpet beb  
    Täppan torp  
    Täppan hmd (husen nu rivna)  
    Täppan beb  
    Täppan Saknas  
    Täppan beb  
    Täppan torp  
    (På) Täpporna hemmansdelar  
    (På) Törs hmd?  
    Uddebråten lht  
    Udden hmd?  
    Udden beb  
    Udden, Norra hmd  
    Udden, Södra hmd  
    Udden, se Skojarudden Saknas  
    Uddnäs hmd  
    Ungersäter beb  
    Ungersäter torp  
    Uppsättarkullen utlagd lht  
    Vadbråten hmd  
    Vafferhalla hmd  
    Vafferhallen? beb  
    Vallbo avs  
    Varmstorpet utlagt torp  
    Vassängen hmd  
    Vassängen hmd  
    Vatterud hmd  
    Vatterud beb  
    Vatterud hmd  
    Vemdalen bolagstorp  
    Vemmedalen? beb  
    Vid bron riven bs  
    Viken torp  
    (På) Viktoria hmd  
    Viktoria beb  
    Viktoria hmd  
    ?(På) Vinger torp  
    På Vinninga hmd  
    Vinningen beb  
    Vinningen hmd  
    (I) Vråna torp  
    Vråna hmd  
    Vålbråten hmd  
    Vålbråthaget hmd  
    Vålängen hmd  
    Vålängen gård  
    Vålängen hmd  
    Vårbacka Saknas  
    Vårdbråten beb  
    Vårbråten, se Vålbråten hmd  
    Vårdängen beb  
    Vårdängen beb  
    Vänhem beb  
    Vänhem hmd  
    Västby lht  
    Västby hmd  
    Västby hmd (nubyggd)  
    Västby hmd  
    Västbysätern torp  
    Västebråtarna hmd  
    Väst(e)gården hmd  
    Västergyllen, se Västgöl Saknas  
    Västergöl hmd  
    Västergölen beb  
    Västergöl hmd  
    Västergölen? beb  
    Västerstugorna beb  
    Västertomta hmd  
    Västerås hmd o. torp  
    Västerås hmd  
    Västerås beb  
    Västerås hmd  
    Västfalla hmd  
    Västfallet beb  
    Västgården herrgård  
    Västgården beb  
    Västgården, Norra hmd  
    Västgården, Södra hmd  
    Västgården, se Sälboda gård Saknas  
    Västgården gd /Se  
    Västgärdet hmd  
    Västgöl hmd  
    Västmon f.d. hmd  
    Västmon hmd  
    Västnyback hmd  
    Västre hmd  
    Väststuga, Nedre hmd  
    Väststuga, Övre hmd  
    Västtorpet hmd  
    Yggen beb  
    Yrhultet hmd  
    Yr(uds)hultet beb  
    Yrhultet hmd  
    Åmansåsen hmd  
    Åmansåsen hmd  
    Årbotten hemman  
    Årbotten, Lilla hemman  
    Årbotten, Lilla gd  
    Årbotten, Lilla by  
    Årbotten, Stora gd  
    Årbotten, Stora by  
    (I) Åsarna hmd  
    Åsarna hmd  
    Åsen, Nedre torp  
    (På sönnare) Åsen hmd  
    (På) Åsen hmd?  
    Åsen, Övre torp  
    Åsen beb  
    Åsen hmd  
    Åsen beb  
    Åsen, se Bäckbråten o. Dammbäcksåsen Saknas  
    Åsen torp  
    Åsen, se Stråtjärnsåsen Saknas  
    Åsen hmd  
    På åsen beb  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Åsen beb  
    Åsen, Nedre hmd  
    Åsen, Övre hmd  
    Åsen beb  
    Åsen hmd  
    På åsen beb  
    Åsen hmd  
    Åsen Saknas  
    Åsen beb  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen beb  
    Åsen, Västra hmd  
    Åsen, Östra hmd  
    Åsen beb  
    Åsen hmd  
    Åsestorpet torp  
    Åsängen hmd  
    (På) Äckerbråten hmd  
    Äckerbråten hmd  
    Älgmossgärdena beb  
    Älg(e)mossfallet hmd?  
    Älgmossfallen hmd  
    Älvbacka Saknas  
    Älvbacka beb  
    Älvbacka hmd  
    Älvbacka hmd  
    Älvbacka lht  
    Älven hmd  
    Älvkroken torp  
    Älvkroken bolagstorp  
    Älvnäs hmd  
    Älvtorp beb  
    Älvtorpet, Norra resp. Östra Saknas  
    Älvåsen lht  
    Älvängen bolagstorp  
    Ämten, Västra torp  
    Ämten, Östra hmd  
    Ämthaget hmd  
    Ämthaget hmd  
    Ämthöjden bebyggelse  
    Ämtnäset beb  
    Ämtnäset hmd  
    Ämttomta hmd  
    Ämttomta hmd  
    Ämttomtbackarne beb  
    Ämtåsen torp?  
    Ämtåsen beb  
    Ämtåsen hmd  
    Ängarna torp  
    Ängarna utlagt torp  
    Ängarna hmd  
    Ängbacken lht  
    Ängbråten hmd  
    Ängen beb  
    Ängen Saknas  
    Ängen, Ned. torp  
    Ängen hmd  
    I ängen beb  
    Ängen hmd  
    Ängen beb  
    Ängen torp  
    Ängen, se Lillängen Saknas  
    Ängen beb  
    Ängen hmd  
    Ängen beb  
    Ängen beb  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen beb  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Änghult hmd  
    Ängmosstorpet torp  
    Ängmyren hmd?  
    Ängmyren beb  
    Ängmyren beb  
    Ängmyren, Norra torp  
    Ängmyren, Södra bolagstorp  
    Ängtorp, se Ängarna Saknas