ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sunnemo socken : Älvdals härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 555 Bebyggelsenamn : 380 Naturnamn : 441
Sunnemo sn /Se Abborrberg berg Björkillingarna inbyggarbeteckning Sunnemo socken sn
Sunnemo sn Abborrberg berg Gräsoxarna inbyggarbeteckning Abborrberget berg
Sunnemo sn /Se Abborrberget berg Haftersbolsgetingarna inbyggarbeteckning Abborrberget berg
Sunnemo sn Abborrmossen mosse Kalvarna inbyggarbeteckning Abborrmossen mosse
Sunnemo sn Abborrtjärn tjärn Lidslössen inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
»Sundmarckz [kyrckia]» Saknas Stora Aborrtjärn sjö Nor´korna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Sunnemo sn /Se Abborrtjärnen tjärn Tutemokattera inbyggarbeteckning Abborrtjärnen, Stora tjärn
Sunnemo socken, m.m. /Se Abborrtjärnen tjärn Tömtebockarna inbyggarbeteckning Arderhölta eller Arderhålta eller Adderhålta Saknas
»Aspehoon» Saknas Abborrtjärnen tjärn Väsbygökarna inbyggarbeteckning Asphöjden höjd
Björkil by Abborrtjärnen, Lilla tjärn Västansjösvina inbyggarbeteckning Backarna Saknas
Björkil by Abborrudden udde Sunnemo sn Baggdalen Saknas
»Biörkils» (sn) Amerika terräng Sunnemo sn Bagghävda plats
Björkil by Anders-Karlsmossen mosse Sunnemo sn Berg Saknas
Björkil bebyggelse Asphöjden höjd Sunnemo sn Bergtjärnen tjärn
Björngården bebyggelse Backberget berg Amerika torp Bergåsberget berg
Björngården gd /Se Baggmyren myr Amerika beb Bethult Saknas
Bosjön gd Bastfallen ås Aspåsen gd Bjursjöberget berg
Busken torp /Se Bergåsberg berg Aspåsen gd Bjursjöhöjden, se Bjursjöberget berg
Duvenäs by Bjursjön sjö »Aspåsen» gård Bjursjön sjö
Duvenäs by Bjursjön sjö Aspåsen beb Bjursjön sjö
Dufvenäs by Bjursjön sjö Aspåsen bebyggelse Björkhult Saknas
»Duvnäs, Duvenäs» by Bjursjön sjö Backarna beb Björhultstjärnen, se Tjärnen, Stora tjärn
Gräs by Björkhultbäcken bäck Bengtsgården Saknas Björnhöjden höjd
Gräs by Björnberg berg Bengktsstugan beb Björnhultbäcken vattendrag
Gräs by Björngårdsvallen terräng Berget beb Björnvikberget berg
Gräs, Norra och Södra byar Björnhöjden berg Berget beb Björntjärnen tjärn
Gräs, Norra o. Södra byar Björnkultbäcken bäck Berget beb Björntjärnen tjärn
Gräs by Björnkulten berg Bethult beb Björntjärnsberget berg
Gräs by Björnmyren myr Betlehem beb Björsvikstjärn Saknas
Gräs by Björnpotten tjärn Bjursjöheden beb Björsviktjärnen tjärn
Gräs, Norra by Björnstenen sten Bjursjön torp Blacktjärn, se Solbergstjärnen tjärn
Gräs, Norra Saknas Björntjärnen tjärn Bjursjön beb Blindtarmen förbindelseväg
Gräs by Björntjärnen tjärn Björkhult beb Blinkenberg Saknas
Gräs, Norra bebyggelse Björntjärnsdalen dal Björkil gd Blomsterplan kolbotten
Gräs, Södra bebyggelse Björnviken vik »Björkil» gård Blådängarbacken backe
Gräs by /Se Björnviksberg berg Björkil hmn Blåsippberg Saknas
Gräs by /Se Björnvikstjärnen tjärn Björkilsätern, se Björkil hmn Bockberg berg
Gräsviken torp /Se Blackstenen sten Björkilsätern Saknas /Se Bockberget berg
Grönäs bebyggelse Blaskåberg berg Björna beb Bolningsbäcken = Bråtbäcken vattendrag
Håkanbol bebyggelse Blåsut skogsmark Björngården gd Bondtjärnarna tjärnar
Kalven by /Se Blötmyren myr »Björngården» gård Bosjön sjö
Lid by Bockberget berg Björngårdshöjden lht Bredmossen Saknas
Lid by Bockön ö Björnlyckan Saknas Bringsberg berg
Lid by Bolagsön ö Blinkenberg beb Bringsberget berg
»Lid» Saknas Bondtjärnen, Lilla tjärn Borg Saknas Brånberg Saknas
»Lij» Saknas Bondtjärnen, Stora tjärn Bosjön Saknas Brånberget berg
»Lid» gård Bosjön Saknas Bosjön beb Brönnberg och Brönntjärn Saknas
»Lid, Södra» bebyggelse Bosjön sjö Bosjötorp beb Busken sjö
»Lid, Övre» Saknas Bosjön sjö Bosses-berg bebyggelse Buskesberget berg
Lid by /Se Bosjön sjö Bostället beb Buskesälven älv
»Mon» bebyggelse Brandbergstjärnen tjärn Bostället beb Båthusudden Saknas
?Noretorp by Brantbäcken bäck Bostället beb Bäckhogster Saknas
»Noretorp» Saknas Brattbacken berg Bostället beb Dalby-Jönses bäck Saknas
Noretorp komm.bost. /Se Bredmyren myr Bostället beb Djupdalsbäcken bäck
Noretorp komm.bost. /Se Brodalsudden udde Brantfallet beb Dretmyren myr
»Prästbol» by? Brånberg berg Brinnbärsdalen beb Dretmyrdalen Saknas
»Rud» bebyggelse Brånberg berg Brodalen beb Durraksberg Saknas
Skärjen torp /Se Brånbergsmossen mosse [?]Bråen beb Dytjärnen tjärn
»Sunnemo hytta» Saknas Brånbäcken bäck Bråen[?] beb Dytjärnsberg Saknas
Sunnemo Saknas Bråndammen damm Brån Saknas Dytjärnsberget berg
»Sunnemohyttan» Saknas Brändkärret kärr Bråten torp Erikstjärnen tjärn
Sången bruk Burktjärnen, Norra tjärn Bröen Saknas Erkestjärn Saknas
»Sångs (masugn)» Saknas Burktjärnen, Norra tjärnar Bullerhuvudet beb Farfarsdalen dal
»Tjärn» bebyggelse Busken sjö Bullerhöv Saknas Fettbrännsåsen Saknas
Tutemo, se Sunnemo sn Busken sjö Busken beb Finnhagen Saknas
Tutemo by Busken sjö Bäcken beb Finnkälla Saknas
Tutemo by Busken sjö Bäcken, S. o. N Saknas Finntjärnen tjärn
»Tutemo» Saknas Busken sjö Bäckheden beb Finnvägen skogsväg
Tutemo bebyggelse Busken sjö /Se Bäcksnåren beb Fiskbyttan tjärn
Tutemo gårdar /Se Buskesälven älv Bäcksnåret beb Fläskgropa dal
Tutemo gd /Se Buskesängen terräng Börjefallet beb Forsmossen mosse
»Tutemotorp» bebyggelse Bårbergstjärnen tjärn Dal beb Fridemansskogen Saknas
»Tömte» by? Bäckmansviken vik Dalarna beb Fulbäcken bäck
Viljamsbol, Norra bebyggelse Bäcksnåret, Norra terräng Dalen beb Fulbäcken bäck
»Viljamsbol, Södra» bebyggelse Bäcksnåret, Södra terräng Dammhem Saknas Furubergstjärnen, se Förbergstjärnen tjärn
Väsby by Bäckårisen terräng Dammhokster? bebyggelse Fyttfallsbacken Saknas
»Väsby, Norra» bebyggelse Dammkullmossen mosse Dammkullen beb Fåfängåsen Saknas
»Väsby, Södra» Saknas Dammsnåret terräng Dammsnåret beb Fålaberget berg
  Dammstrupen vik Danto Saknas Fôlerhôl kärr
  Dammtjärn tjärn Domeran hmd Förbergstjärnen tjärn
  Dammtjärn tjärn Domer-Larsfall Saknas Galtgriskärr Saknas
  Djupdalen dal Drivan Saknas Genstegshallen stenblock
  Djupdalsbäcken bäck Duvenäs gd Getberget berg
  Djupdalsmossen mosse »Duvenäs» gård Geten och Bocken kolbottnar
  Dretmyren Saknas [?]Du(v)näsbacken beb Gillersmyrberget berg
  Drevmyren myr Duvnäsbacken backstuga Gillersmyren myr
  Dunnebäcken bäck [?]Du(v)näsvall beb Gillerstjärn Saknas
  Dytjärn tjärn Där in beb Gillertjärn tjärn
  Edsmossen mosse Där ner beb Gillertjärnsberget berg
  Erikshulten höjd Där nord beb Glihalla berghäll
  Eriks äng terräng Där upp beb Glihalstjärn Saknas
  Eskilsviken vik Där ut beb Godåsberget berg
  Eriksbäcken bäck Där ut beb Godåsbäcken bäck
  Erikstjärnen tjärn Edet beb Godåstjärnen, se Örtjärnen tjärn
  Fallberget berg Enhult beb Granfall Saknas
  Fallhöjden bergssluttning Erikeshulta Saknas Gråbaken myr
  Fallmossen mosse Etternäs, se Änden beb Grääsberg Saknas
  Fallviken vik Fallen beb Gräsberg Saknas
  Finnmyren myr Fallet beb Gräsberget berg
  Finntjärnen tjärn Filialen beb Gräsberget berg
  Finntjärnsbäcken bäck Filialen Saknas Gräsberget, Stora berg
  Fiskbyttan sjö Franklinsstugan Saknas Gräsbergtjärnen tjärn
  Fiskbyttan tjärn Förboställ torp Gräsmangen sjö
  Fisklösen tjärn Gammaltäppan beb Gräsmanskärr kärr
  Fröjdhålet myr Gap gård Grässjön sjö
  foore borz Kern, se Burktjärnen, Norra tjärn Gapet beb Grönäsberget berg
  Fulbäcken bäck Gillertjärn beb Gröppla skogsområde
  Fyrfotatjärnen tjärn Gnag Saknas Gubberansbäcken bäck
  Fålaberg berg Granfallet beb Gubbrandsbäcken Saknas
  Fålabergsmossen mosse Granhult beb Gubbroberg Saknas
  Färnmyren myr Grethag torp Gulldråga Saknas
  Förmiddagsmyren myr Grethaget beb Gunnersfall Saknas
  Getberg berg »Gräs» gård Görtjärn Saknas
  Getberg berg Gräs, Norra gd Hackatall tall
  Getingön holme Gräs, Norra gd Hafterstjärnen tjärn
  Giergen, se Skärgen sjö Gräs, Södra gd Haftertjärnsbäcken bäck
  Gillersmyrbäcken bäck Gräsviken beb Haraberg Saknas
  Gillersmyren myr Grönäs gd Havsjöan tjärnar
  Gillersmyren myr Grönäs beb Havsjödammen Saknas
  Glihallsbäcken bäck Grönäsberg beb Havsjöhöjden höjd
  Godåsberget berg Gubbkroken beb Havsjön, Lilla sjö
  Gossmossen mosse Gubbkroken byggnad Havsjön, Stora sjö
  Granhultbäcken bäck, tjärn m.fl. Gärdet beb Havsjöälven älv
  Grus siön, se Grässjön sjö Göphålet beb Heden skog
  Gråbacken berg o. triangelpunkt Göteborg beb Hojabotten kolbotten
  Gräe Siö, se Grässjön sjö Göteborg Saknas Hôrschbacken körväg
  Gräsberg berg Hagaborg beb Hundberget berg
  Gräsberget berg Haget beb Hundfalla Saknas
  Gräsberget berg Haget beb Hyvelkullmossen mosse
  Gräsberget berg Hagsjön beb Håltjärnen tjärn
  Gräsbergsbäcken bäck Hara beb Håltjärnsberget berg
  Gräsbergsfly tjärn Heden beb Hårfull Saknas
  Gräsbergssätern skogsmark Heden beb Hårtkärsberg Saknas
  Gräsdalstjärnen tjärn Heden beb Häggberget berg
  *gräshögd höjd Holmdaln beb Hästabäcken bäck
  Gräsmangen sjö Hundberg beb Hästabäcksbacken, Hästabäcken o. Hästabäcksdalen backe, bäck, dal
  Gräsmången sjö Hyttgärdet beb Hästallemossen mosse
  Gräsmangen Saknas Hyttgärdet gård Hästberg Saknas
  Gräsmangen sjö Håkanbol gd Hästberget berg
  Gräsmången sjö Håkansstugan beb Hästbergsmossen mosse
  Gräsmangen sjö /Se Hålet beb Hästbergsmyren myr
  Gräsmången sjö Hålfallet beb Hästemossen, se Hästallemossen mosse
  »Grässiön» Saknas Hästberg beb Hästnäsudden udde
  Grässjön sjö Hästberg torp Högberget berg
  Grässjön sjö Högberget beb Högtjärnen, se Högåstjärnen tjärn
  Grässjön sjö Högåsen beb Högåsen ås
  Grässjön sjö Högåsen skogvaktarboställe Högåsen ås
  Grässjön sjö Höjden beb Högåstjärnen tjärn
  Gräässiön sjö Höjden, Råda, Västra eller Länsmanshöjden gd Hökerhea Saknas
  Grässjön sjö Hörnet beb In åker och öppen plats
  Grässjön sjö In Saknas In´aven bäck
  Grässjön sjö Ingridsstugan beb Jonhål Saknas
  Grässjön Saknas Jansas Saknas Jordbackshöjden höjd
  Grässjön sjö Jonhålet beb Jordbackstjärn Saknas
  Grässjön sjö Järva beb Jordbacktjärnen, Västra och Östra tjärn
  Grässjön sjö Kalven beb Jordbrodalen Saknas
  Grässågen terräng Kamrarna Saknas Jungfrukärr Saknas
  Grästjärnsmyren myr Kalven beb Jungfrutjärnen, se Lundfrutjärnen tjärn
  Gräsviken vik Kalven beb Jättberget berg
  Gräsängtjärnen, Nedre tjärn Kalvhagen beb Jättbergsmossen mosse
  Gräsängtjärnen, Övre tjärn Kalvhöjden beb Kalvbäcken bäck
  Grävlingsdalen dal Kasina backstuga Kalven sjö
  Grävlingsmossen mosse Kastorp Saknas Kalvhöjden höjd
  Grönäsberg berg Klockarstugan stuga Kalvhöjden Saknas
  Gröpplen myr Knäppen beb Kalvsmossarna mossar
  Gubberansbäcken bäck /Se Kristoffers Saknas Kampmossen Saknas
  Gubbön ö Kullen beb Kamptjärn Saknas
  Gätängen terräng Kullsätern beb Kaschmossen Saknas
  *Hafsiöhögden höjd Kungsjöbacken beb Kattflintgruvan Saknas
  Hafterstjärnen, Norra tjärn Kvarnhagen beb Katt-tjärn fördjupning i terräng
  Hafterstjärnen, Södra tjärn Kvarntorp beb Klamberget berg
  Hallfallen bergssluttning Kvistberg beb Klammdalen dal
  Harsjön, Lilla sjö Kåtthuset hus Klosstjärnen tjärn
  Lilla Hafsjön sjö Käring...? bebyggelse Klosstjärnsberget berg
  Havsjön, Lilla sjö Kärr(a) Norra torp Klubbäcken bäck
  Havsjön, Stora sjö Kärr(a) Södra torp Knäåsen Saknas
  Havsjön, Stora sjö Kärr(a), V och Ö. Saknas Knäåshöjden höjd
  Havsjöälven älv Kärren beb Kongsjöbacken Saknas
  Hedberg berg Kärren beb Kors vägkorsning
  Holmen holme Kärret beb Korsbackarna Saknas
  Hyttdammen damm Larshem beb Korsbacken och Korsbacksvilan Saknas
  Hyttälven älv Lassheden beb Kronfallsbackarna Saknas
  Hyvelkullmossen, Nedre mosse Lassheden beb Kråkbäcken Saknas
  Hyvelkullmossen, Övre mosse Lassheden gård Kullberget berg
  Håltjärnen tjärn Lervik beb Kustbacken Saknas
  Häggberg berg Leråsen beb Kvarnmossen mosse
  Hästabäcken bäck »Lid» gård Kvarnsjön sjö
  Hästabäcken bäck Lid, Nedre gd Kvarnstup Saknas
  Hästabäcken bäck /Se Lid, Nedre gd Kvarnstupet sluttning
  Hästaled sankmark Lid, Nedre gd Kvarntjärnen tjärn
  Hästaledsmossen mosse Lid, Södra, se Lid, Nedre gd Kvarnvägen väg
  Hästallemossen mosse /Se Lid, Övre gd Kvistbergsmossen mosse
  Hästberg berg Lid, Övre gd Kyrkkärren kärr
  Hästberg berg Lillerud beb Kyrksten flyttblock
  Hästbergsmossen mosse Lillhem beb Kyrkvägen stig
  Hästhagen terräng Lillhem gård Kyrkvägen Saknas
  Hästnäsudden udde Lill-Ola-stugan beb Käringbörn Saknas
  Häståsen ås Lillsjön beb Käringnäs Saknas
  Högberg berg Lisselberg bebyggelse Kärren kärr
  Högbergsmossen mosse Lisselängen bebyggelse Larsänga Saknas
  Högåsen ås Lund torp Lassestrand strand
  Högåsen höjd Lunden beb Lassiabacken Saknas
  Högåstjärnen tjärn Lyckan beb Lassland strand
  Höjdbäcken bäck Lyckbacken beb Lasstjärnarna tjärnar
  Hökarheden hed Lyckbacken beb Lasstjärnsbäcken bäck
  Ingers-Perskärr kärr Långbacken beb Lasstjärnsmossarna mossar
  Jonsberg berg [?] Långbrååsen bebyggelse Lassäterberget berg
  Jordbacktjärnen, Västra tjärn Långmyren beb Lassätermossen mosse
  Jordbacktjärnen, Östra tjärn »Länsmanshöjden» gård Laxbäcken bäck
  Jungfrubäcken bäck Länsmanshöjden, se Höjden, Råda Västra gd Laxbäcken bäck
  Jungfrutjärn tjärn Manen beb Laxbäcken bäck
  Jämmerdalskärret kärr Mjölnarbostället beb Laxbäcken bäck
  Jättberg berg Mon gd Laxtjärnarna tjärnar
  Jättbergsmossen mosse Mon beb Laxtjärnen tjärn
  Kalbäcken bäck Morshag bebyggelse Laxtjärnsmossarna mossar
  Kalbäckåsarna höjd Munterhem Saknas Lervik vik
  Kalven sjö Murkheden ?beb Lidsberget berg
  Kalfven sjö Mårshag beb Lidssjön sjö
  Kalven sjö Nalafors förr badinrättning Lilla mosse mosse
  Kalven sjö /Se Nilsgården beb Lillmossen Saknas
  Kalvhöjden höjd Nirshag torp Lillsjöberget berg
  Kalvhöjden höjd /Se Norberg beb Lillsjöbäcken, se Laxbäcken bäck
  Kampfly mosse Nore gd Lillsjön sjö
  Kampkärr kärr Nore gd Lillsjön sjö
  Kastvedshugstermossen mosse »Nore» gård Lillsjön Saknas
  Kinnekulle höjd Noretorp gd Lillsjön sjö
  Klammdalen dal Nordstugan beb Lindtjärnen tjärn
  Klammkärr kärr Norra kärret beb Lisslaberg Saknas
  Klockarängen terräng Norra täppan beb Lockråsberg Saknas
  Klosstjärnen tjärn »Nortorp» gård Lomtjärn Saknas
  Klosstjärnen tjärn Nortorp beb Lomtjärn Saknas
  Klubbkärren kärr Nya torp Lomtjärnen tjärn
  Klubbäcken bäck Nygård Saknas Lomtjärnen tjärn
  Knäåsen ås Nystugan beb Lomtjärnsmossarna mossar
  Korsbackarna berg Nytäppan beb Loppebo koja
  Korvön holme Näbben beb Loppkök vattensjukt och stenigt ställe
  Kransarbäcken bäck När domarna beb Lortmossen mosse
  Krokmossarna mossar När Niter beb Luckeråsberget berg
  Kronfallen åsar Näs Sundman beb Lundalstjärn Saknas
  Kronfallmyren myr När Vild-Jan? bebyggelse Lunddalstjärnen tjärn
  Krukhult berg »Näs» gård Lundfrumossen mosse
  Kråkön holme Olasstugan beb Lundfrutjärnen tjärn
  Kullhöjden berg Ors-Staffea gård Lustjärn tjärn
  Kullkärren kärr Per-Ols-haget beb Lustjärnen tjärn
  Kullmossen mosse Per-Orshag bs, stuga Lystjärnen, se Lustjärnen tjärn
  Kullsäterviken vik Petterberg beb Långfotmossen Saknas
  Kvarnbäcken bäck Petterberg torp Långfotåsen ås
  Kvarnhagberg berg Pettersätra skogstorp Långlian vägsträcka
  Kvarnmossen mosse Piken beb Långmyren myr
  Kvarnsjön sjö Piken torp Långtjärnen tjärn
  Kvarntorpdalarna dal Piken, Övre beb Långtjärnen, Norra och Södra tjärnar
  Kvistbergsfallen terräng Port Artur Saknas Långtjärnsberget berg
  Kvistbergsmossen mosse Prästgården Saknas Långåsen ås
  Kyrkkärret kärr Prästgården, Västra beb Länsmanshöjdbäcken bäck
  Kålsängsudden udde Prästgården, Östra beb Länsmanshöjden höjd
  Lamossen, Västra mosse Pustbacken beb Lövhöjda Saknas
  Lamossen, Östra mosse På Danto beb Mantäppa åkerlapp
  Lasstjärnarna tjärnar Rud gd Marrgropa dal
  Lassätermossarna mossar Rud gd Marrsprängarkärr Saknas
  Lassätrarna ängsmark Rud Saknas Modalarna Saknas
  Laxbäcken bäck »Rud» gård Morakällan källa
  Laxkullen berg Råda, Västra, se Höjden, Råda, Västra el. Länsm. gd Midskogbäcken bäck
  Laxkullmossen mosse Räva beb Milberget berg
  Laxtjärnen tjärn Sandbäcken beb Miltjärnen, Västra och Östra tjärn
  Laxtjärnen, Mellersta tjärn Sandtäppan beb Moberget berg
  Laxjtärnen, Norra tjärn Sangen? bebyggelse Mobäcken bäck
  Laxtjärnen, Södra tjärn Sangesätern bebyggelse Mobäcken bäck
  Laxtjärnsbäcken bäck Sjöändan beb Mossvikberget berg
  Laxtjärnsmossen mosse Skomakargården, Nedre beb Mossviktjärnen tjärn
  Laxtjärnsmossen mosse Skomakargården, Övre beb Multmossen mosse
  Lidsberg berg Skottan beb Multetjärnen, se Mossviktjärnen tjärn
  Lidsbron Saknas Skottvrån beb Mörkheden Saknas
  Lidsjön sjö Slänga Saknas Mörttjärnen tjärn
  Lijdsiön sjö Slängan beb Nils-Ers-tjärnen, se Tjärnen tjärn
  Lidsjön sjö Slängkullen beb Nirs-Erk-vägen Saknas
  Lidsjön sjö Snabbfalla förr skogstorp Norberget berg
  Lidsjön sjö Snudi Saknas Noret Saknas
  Lidsjön Saknas Snudi(g)? beb Närlydda Saknas
  Lidsjön sjö Snår torp Näverdalen och Näversjön Saknas
  Lidsjön sjö /Se Solbacken Saknas Nötåsberget berg
  Lijesiö, se Lidsjön sjö Sprakberg torp Nötåsbäcken bäck
  Lillsjöbackarna höjd Springsjön torp Nötåsen Saknas
  Lillsjöberget berg Spännemot beb Nötåstjärnen tjärn
  Lillsjöbäcken bäck Staden bebyggelse Orrmossen mosse
  Lillsjön sjö Stannåsbacken beb Oxberg Saknas
  Lillsjön sjö Stegernäsviken Saknas Oxberget berg
  Lillsjön sjö Sten Saknas Oxbergsmyren myr
  Lillsjön sjö Stenbacken beb Oxtjärn Saknas
  Lillsjön sjö Stenen beb Oxtjärnsmyren myr
  Lillsjön sjö Stortorpet beb Per-Jansfall Saknas
  Lindränkan mosse Stugan beb Pikkuja koja
  Lindtjärnen tjärn Sund gård Pinokogster Saknas
  *Linnerhögd höjd Sundet beb Pislobäcken vattendrag
  Lisselberget berg Sundfallet beb Pjuckhagen Saknas
  Lloydtorp skogsmark Sundmans gård Plogangropa försänkning i skogslinje
  Lockeråsberg berg o. triangelpunkt Sunnemohyttan gd Porsmyren myr
  Lommossen mosse Sunnemohyttan gd Porsmyrberg berg eller höjd
  Lomjtärnen tjärn Sunnemohyttan gd Porsmyrberget berg
  Lomtjärnen tjärn Svantjärn beb Porsmyren myr
  Loppebo äng Svälgen beb Prästbron Saknas
  Lortmossen mosse Sväljen gård Pysslan tjärn
  Lundalstjärnen tjärn Sågen beb Pysslansbäcken bäck
  Lunnfruåsen ås Sågåsen Saknas Ramnäsudden udde
  Lustjärnen tjärn Sätern beb Rommeshöjden höjd
  Lyckan ängsmark Sätern beb Råhöjden höjd
  Lyckberget berg Sätra Saknas Rävhyberg Saknas
  Lyckdalarna dal Söder i stugan? beb Rösberget berg
  Långfoten berg Söder om dalen beb Rôvva plats i skog
  Långfotsmossen mosse Södra berget beb Sjusovarstenen flyttblock
  Långfotsmossen mosse Södra kärret beb Sjöannberg Saknas
  »Långkiärn» Saknas Södra täppan beb Skallberget berg
  ?Långtjärn tjärn Timmeråsen beb Skallberget berg
  Långtjärn tjärn Timmeråsen torp Skallberget berg
  Långtjärn, Norra sjö Tinglövstorp beb Skallbergsmyren myr
  Långtjärn, Södra sjö Tjurberget beb Skallbergstjärnen tjärn
  Långtjärnberget berg o. triangelpunkt Tjärn gd Skandiakällan källa
  Långtjärnen, Norra tjärn Tjärntorp beb Skatåsen Saknas
  Långåsen ås Tjärntäppan beb Skogvaktarön ö
  Långåsen ås Torpet beb Skotta Saknas
  Långåsmyren myr Torpet beb Skottvråna Saknas
  Länsmanshöjden höjd Trappåsen beb Skåltjärnarna tjärnar
  Lövhöjden berg Trillbo backstuga Skåltjärnsmossarna mossar
  Lövhöjdsmossen mosse Trog-Jonashem Saknas Skärbergstjärnarna, se Jordbackstjärnen, V. o. Ö. tjärn
  Lövkullen höjd Trubben torp Skärgen sjö
  Malmvägsviken vik Tråberg bebyggelse Skärgesberget, se Bockberget berg
  Manen höjdsträckning /Se Tuggelitet beb Skärgesälven älv
  Mangen, se Gräsmången sjö Tuggelite hus Slipvinnbackarna backe
  Mellansättermossen mosse Tut Saknas Slåttsberg Saknas
  Mellanåsen ås Tutemo gd Slängkullen höjd
  Midsommarbrokärret kärr »Tutemo» gård Slättåsen ås
  Milberget berg o. triangelpunkt Tutemotorp, se Sunnemohyttan gd Snyten Saknas
  Miltjärnen, Västra tjärn Tvartför Saknas Sockeråsen Saknas
  Miltjärnen, Östra tjärn Tvillingkuja skogsarbetarkoja Solberg Saknas
  Moberget berg Täppan beb Solbergstjärnen tjärn
  Mobäcken bäck Täppan gård Soneskull Saknas
  Mobäcken bäck Täpporna beb Sotfallåsen eller Sotfall plats
  Modalen dal Tömtberg beb Sprakberg Saknas
  Modalsberget berg Tömtberg torp Springsjöbäcken bäck
  Mohedarna skogsmark Tömte gd Springsjön sjö
  Mokärr kärr »Tömte» gård Spångtjärnarna tjärnar
  Mossberg berg Tömte beb Spångtjärnsmossarna mossar
  Mossbroviken mosse Tömtheden beb Spängerbäcken bäck
  Mossviken, Västra vik Udden beb Stadet eller Staa Saknas
  Mossviken, Östra vik Uggelbo torp Staffanskull Saknas
  Mossvikstjärnen tjärn Ugglebo beb Stampenbergsmyren Saknas
  Mossviksudden udde Undél torp Stenbäcksheden Saknas
  Moängarna ängsmark Undelen beb Stora mosse mosse
  Multmossen mosse Vackeråsen beb Stora mossen mosse
  Myrberg berg Vackeråsen avs Stormossen mosse
  Måckatjärnen tjärn Vagnbrotorp beb Storstensmyra Saknas
  mången, se Gräsmangen sjö Vagnbrotorp Saknas Stortjärnen tjärn
  Siön Mången, se Gräsmången sjö Varga beb Stortalla förr tall
  Månskullen kulle Verkstaden beb Stortjärnsbäcken, se Kalvbäcken bäck
  Märrbackarna berg Verkstaden Saknas Strannäsbackarna Saknas
  Märrsprängarbäcken bäck Vid Kyrkan beb Styggvråna kullar och kärr
  Märrsprängaren myr Vid Skärgen beb Sundbäcken bäck
  Märrsprängarmossen mosse Viljamsbol Saknas Svantjärn Saknas
  Namnlösdrågen myr Viljamsbol, Norra gd Svantjärnen tjärn
  Nilsbäcken bäck Viljamsbol, Norra gd Svantjärnsmossen mosse
  Noret sund Viljamsbol, N. Saknas Svartpottan tjärn
  Nysjön sjö Viljamsbol, Södra gd Svartpottberget berg
  ?Närlydda höjd Viljamsbol, Södra gd Svarttjärnen tjärn
  Närlydda berg Viljamsbol, S. Saknas Svartån, se Svartåälven älv
  Närlyddberg berg o. triangelpunkt Viljan Saknas Svartåälven älv
  Närlyddmossen mosse Vägen beb Svinesund Saknas
  Näsudden udde Vägen beb Svinkulten Saknas
  Nödhjälpen terräng »Väsby» gård Svinmossen Saknas
  Nötåsbäcken bäck Väsby, Norra gd Svälta Saknas
  Nötåsen ås Väsby, Norra gd Syrfall Saknas
  Nötåstjärnen tjärn Väsby, Södra gd Sågarberget berg
  Orrmossen mosse Västra höjden beb Sågbäcken bäck
  Orrmossen mosse Åsen beb Sången sjö
  Orrmossen mosse Åsen beb Sångensberget, se Sångeshöjden höjd
  Orrmosstjärnen tjärn Åsgärdet beb Sångeshöjden höjd
  Oxberg berg Älgtorp beb Sångesmossen mosse
  Oxbergsmyren myr Änden beb Sångesälven älv
  Oxtjärnberg berg Änn Saknas Söringbäcken bäck
  Oxtjärnen tjärn Ängarna beb Söringen åker
  Oxögat tjärn Ängarna beb Söringsbacken Saknas
  Petersburg terräng Östra höjden beb Söringsbäcken bäck
  Piken kulle   Sörtjärnen, se Svarttjärnen tjärn
  Pisslobäcken bäck   Tackjärnsudden Saknas
  Porsmyrberg berg   Tallhult Saknas
  Porsmyren myr   Tassberget berg
  Prästmossen mosse   Tinglöshöjden höjd
  Prästsätrarna skogsmark   Tittut Saknas
  Puttenhål tjärn   Titåsen Saknas
  Pysslandstjärnen tjärn   Tjurberget berg
  Rundberg berg   Tjuvåsmossen mosse
  Rådasjön sjö   Tjärnberget berg
  Rådasjön sjö   Tjärnen tjärn
  Rösberg berg   Tjärnen tjärn
  Sandbäcken bäck   Tjärnen, Stora tjärn
  »Sandwijkan» Saknas   Tjärnmyren myr
  Sjöändan del av Grässjön   Tjäråsbacken backe
  Skallberg berg   Tobaksbäcken Saknas
  Skallbergstjärn tjärn   Tranbärsmyran, se Tranmyren myr
  Skallbergstjärnen tjärn   Tranmyren myr
  Skattbergstjärnen tjärn   Trappåsdalen Saknas
  »Skediåna» Saknas   Trappåskällan källa
  Skiärien siön, se Skärgen Saknas   Trejjkällan källa
  Skogön ö   Trådberget berg
  Skottan mosse /Se   Träjmossen mosse
  Skottjärnen, Södra tjärn   Trässmossen Saknas
  Skottjärnen, Västra tjärn   Tvetjärnarna tjärnar
  Skottjärnen, Östra tjärn   Tvetjärnarna tjärnar
  Skottjärnsbäcken bäck   Tvetjärnsmossarna mossar
  Skottjärnsön terräng   Tåmyren myr
  Skottmossarna mossar   Täppan Saknas
  Skottåsarna höjd   Vackerhöjden höjd
  Skräddardalen dal   Valborgstjärnen tjärn
  Skräddarön holme   Valåsberget berg
  Skärgen sjö   Valåstjärnen tjärn
  Skärgen sjö   Valdemarstjärn och Valdemarsåsen tjärn och ås
  Skärgen sjö   Valåsberg Saknas
  Skärjen sjö   Vargberg Saknas
  Skärjen sjö   Vassemossen mosse
  Skärgen sjö   Viljamsbolsviken vik
  Skärjen sjö /Se   Viljansdalen dal
  Skärgesdammen mosse?   Villarsbovallarna sluttning
  Skärgesälven å   Vilstenen stenblock
  Skärgsbergen berg   Vinnerbäcken bäck
  Slåttkärr kärr   Vintervägstjärnen tjärn
  Slåttkärren kärr   Vitmossen mosse
  Slängbäcken bäck   Vittlabäcken bäck
  Slängbäcken bäck   Åskällan källa
  Slättkärr kärr   Åsmossen mosse
  Slättåsen ås   Åstjärnen tjärn
  Smed-Jantorp terräng   Åsviken Saknas
  Smed-Karlkärret kärr   Älgkomyren myr
  Snabbfallen bergssluttning   Älgkomyren Saknas
  Snårmyren myr   Älgsjön sjö
  Solbergstjärnen, Södra tjärn   Älgsjön, Lilla, se Kvarnsjön sjö
  Specksätern skogsmark   Älgsjöälven älv
  Spångtjärnen tjärn   Älvtjärnen tjärn
  Stampeberg berg   Ängarna Saknas
  Stendalsmossen mosse   Ängbäcken bäck
  Stormossen mosse   Örbäcken bäck
  Stormossen mosse   Örbäcken bäck
  Stormyren myr   Örtjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Örtjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnsbäcken bäck    
  Stortjärnsmossen mosse    
  Storängsmossen mosse    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stubbkärret kärr    
  Ståstadfall terräng    
  Sundberg berg    
  Sundbergsön holme    
  Sundbäcken bäck    
  Sundssundet Saknas    
  Sunnemoelf älv    
  Svantjärn sjö    
  Svantjärnen tjärn    
  Svantjärnsberg berg    
  Svantjärnsbäcken bäck    
  Svantjärnsmossen mosse    
  Svartpottan tjärn    
  Svartpotten tjärn    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svinmossen mosse    
  Sågarbäcken bäck    
  Sågardalen, Västra dal    
  Sågardalen, Östra dal    
  Sågardalsberget berg    
  Sågarsätern skogsmark    
  Sågdammen myr    
  Sången sjö    
  Sången sjö    
  Sången Saknas /Se    
  Sången sjö    
  »Sången» sjö    
  Sången sjö    
  Sången sjö    
  Sången sjö /Se    
  Sången sjö /Se    
  Sången sjö /Se    
  Sångeshöjden höjd    
  Sångesmossen Saknas    
  Sångesmossen mosse    
  Sångestjärnarna tjärnar    
  Sångesälven älv    
  Säterberget berg    
  Söringsbäcken bäck    
  ?Tassberget höjd    
  Tassberget berg    
  Tassmossen mosse    
  Timmeråsen ås    
  Tjuvåsen ås    
  Tjuvåsmossen mosse    
  Tjärnberg berg    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnen vik    
  Tobaksbäcken bäck    
  Tomyren myr    
  Torpbäcken bäck    
  Torpudden udde    
  Tranmyren myr    
  Trappvallen ås    
  Tremossekällan källa    
  Tråberget berg    
  Träjmossen mosse    
  Träjtjärnen tjärn    
  Trässmossen mosse    
  Tutemofallen terräng    
  Tutemofallen terräng    
  Tvetjärnarna tjärnar    
  Tvetjärnarna, Södra tjärnar    
  Tvetjärnsbäcken bäck    
  Tyskmossarna mossar    
  Uvberget berg    
  Täppmossen mosse    
  Vackeråsmyren myr    
  Valborgtjärnen tjärn    
  *Valstjärn tjärn    
  Valåsfallen terräng    
  Valåstjärnen tjärn    
  Vassemossen mosse    
  Viljamsviken vik    
  Vinnersbäcken bäck    
  Vinnersbäcken bäck    
  Vinnersviken vik    
  Viskobäcken bäck    
  Vitmossen mosse    
  Vittmossen mosse    
  Västersund sund    
  Ålfalludden udde    
  Åludden udde    
  Åsdalen dal    
  Åsviken vik    
  Älgkärr kärr    
  Älgkärret kärr    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjötjärnen tjärn    
  Älgsjöön halvö    
  Älgtorp ängsmark    
  Älvtjärnen del av Havsjöälven    
  Ängberg berg    
  Ängberget berg    
  Ängbäcken bäck    
  Ängmyren myr    
  »Örebäcken» bäck?    
  Örtjärnen tjärn    
  Örtjärnen tjärn    
  Örtjärnsbäcken bäck    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.