ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lysviks socken : Fryksdals härad : Värmlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn :
    (Hos) Säterberg, se Nygård Saknas  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålberga brunn hälsobrunn  
    Vålberga brunn hälsobrunn  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.